Nettowinst voor de eerste negen maanden van 2005 stijgt met 48% naar EUR 3 miljard Sterk operationeel resultaat bij gunstige marktomstandigheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nettowinst voor de eerste negen maanden van 2005 stijgt met 48% naar EUR 3 miljard Sterk operationeel resultaat bij gunstige marktomstandigheden"

Transcriptie

1 Embargo 23/ AM CET Persbericht Brussel / Utrecht, 23 november Nettowinst voor de eerste negen maanden van 2005 stijgt met 48% naar EUR 3 miljard Sterk operationeel resultaat bij gunstige marktomstandigheden Nettowinst eerste negen maanden 2005 exclusief het resultaat op desinvesteringen: Totale nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen stijgt met 48% van EUR miljoen naar EUR miljoen; +47% per aandeel naar EUR 2,35 Nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen in het Bankbedrijf klimt met 45% van EUR miljoen naar EUR miljoen - Totale baten 14% omhoog, dankzij voortgaand sterke onderliggende performance - Operationele leverage 10,4%, dankzij sterke batengroei en stringente kostencontrole - Lagere waardeverminderingen op leningen; kredietschadepercentage daalt van 15 naar 10 basispunten - Solide winstbijdrage van Dışbank, dat werd geconsolideerd met ingang van 1 juli 2005 Nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen in het Verzekeringsbedrijf stijgt met 30% van EUR 802 miljoen naar EUR miljoen - Totale bruto instroom in Leven +39% naar EUR miljoen - Bruto geboekte premies in Niet-leven (exclusief Assurant) 2% omhoog naar EUR miljoen - Operationele leverage 21,0%, dankzij hogere baten en stringente kostencontrole - Combined ratio in Niet-leven aanzienlijk verbeterd van 99% naar 95% - Millenniumbcp Fortis, geconsolideerd per 1 januari 2005, droeg positief bij aan de groei van zowel de omzet als de nettowinst Nettowinst voor de eerst negen maanden stijgt met 32% naar EUR miljoen vergeleken met de eerste negen maanden van 2004; winst per aandeel 31% omhoog naar EUR 2,69 Nettowinst derde kwartaal exclusief het resultaat op desinvesteringen EUR 913 miljoen, +94% in vergelijking met het derde kwartaal van 2004, onder meer dankzij hogere meerwaarden Nettowinst vierde kwartaal exclusief het resultaat op desinvesteringen naar verwachting lager dan het niveau van het derde kwartaal. De belangrijkste redenen hiervoor zijn lagere meerwaarden en een buitengewone last, voornamelijk voor investeringen in de verbetering van de kwaliteit van het management. Op het moment wordt deze last geschat op EUR 200 miljoen Kerncijfers Fortis (in EUR miljoen) Eerste negen Eerste negen maanden Mutatie maanden Nettowinst exclusief resultaat op desinvesteringen % - Bankbedrijf % - Verzekeringsbedrijf % - Algemeen % Resultaat op desinvesteringen % - Assurant (Algemeen) % - Seguros Bilbao (Verzekeringsbedrijf) Fortis Bank Asia (Bankbedrijf) 18 Nettowinst % Winst per aandeel (in EUR) 2,69 2,06 31% Exclusief resultaat op desinvesteringen 2,35 1,60 47% Eigen vermogen per aandeel (in EUR) 14,60 12,05 2) 21% Rendement op eigen vermogen (in %) 23,3% 3) 21,5% 4) Fortis publiceert het resultaat voor de eerste negen maanden van 2004 en 2005 op basis van de nieuwe IFRS grondslagen. Onder IFRS is het niet toegestaan om met terugwerkende kracht hedge accounting toe te passen. Om een consistente vergelijking mogelijk te maken, publiceert Fortis de pro-forma nettowinst over 2004 met inbegrip van de bestaande hedge accountingstrategieën. De analyses in dit persbericht zijn gebaseerd op de resultaatsontwikkeling in vergelijking met het proforma resultaat voor het eerste kwartaal dat hedge accounting meeneemt. 2) Jaarultimo. 3) Voortschrijdend gemiddelde van de vier laatste kwartalen. 4) Jaarcijfers 2004.

2 Jean-Paul Votron, CEO van Fortis: «Het sterke resultaat dat wij vandaag bekendmaken, bewijst dat wij volledig op koers liggen om de in het strategisch plan beschreven doelen te behalen. De stijging van 48% in de nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen naar EUR 3 miljard is behaald door middel van bloeiende commerciële activiteit in al onze businesses, ondersteund door sterke kapitaalmarkten en gunstige operationele omstandigheden, waaronder een goede kredietomgeving, een gunstig schadeklimaat en stringente kostencontrole. Ondanks de traditioneel zwakkere zomerperiode bereikten wij een solide nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen van EUR 913 miljoen in het derde kwartaal: een stijging van 94% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, mede dankzij hogere meerwaarden. Onze voortdurende investeringen in distributiekanalen, marketing en IT hebben bijgedragen aan de stijging van de omzetgroei. De netto-rentebaten waren hoger, de commissie-inkomsten namen toe en de verzekeringspremies stegen scherp. Door een goed geplande zomercampagne genereerden onze Belgische retail bankactiviteiten EUR 1,4 miljard nieuwe netto instroom. Bij onze Nederlandse verzekeringsactiviteiten concentreren wij ons met succes op winstgevende groei. Als gevolg hiervan daalde ons marktaandeel in de verkoop van hypotheken via tussenpersonen. Het totale vermogen onder beheer eindigde 21% hoger dan eind vorig jaar, op EUR 150 miljard. Dit was vooral te danken aan een netto instroom van EUR 12 miljard, waarvan EUR 9,5 miljard bij Fortis Investments en EUR 1,9 miljard bij Private Banking. Millenniumbcp Fortis, onze Portugese joint venture, startte een zeer succesvolle spaarcampagne, die resulteerde in een bruto toestroom van meer dan EUR 400 miljoen, terwijl ook in Luxemburg de afzet sterk bleef. Onze verhoogde inspanningen om ons te concentreren op de klant werpen vruchten af. De baten van Commercial & Private Banking en Merchant Banking voeren wel bij de toegenomen cross-selling. Voor het derde jaar op rij werd Fortis AG in een enquête onder 600 verzekeringstussenpersonen uitgeroepen tot beste gemengde verzekeringsmaatschappij in België. In het kader van onze ambitie om winstgevende groei van ons marktaandeel te bereiken, zetten wij ons verder in om het Fortis-merk te versterken en zo de zichtbaarheid van Fortis te vergroten. Eind deze maand zullen ook de bankactiviteiten in Luxemburg en Turkije omgedoopt zijn tot Fortis. Wij zijn voortdurend alert op verdere mogelijkheden om onze operationele prestaties te verbeteren. Met de introductie van het overkoepelende Fortis ASR-merk voor onze Nederlandse algemene verzekeraars is een belangrijke stap genomen die tot aanzienlijke kostensynergie zal leiden. In onze niet aflatende jacht naar efficiencyverbetering onderzoeken wij hoe wij bepaalde ondersteunende diensten efficiënter kunnen organiseren, bij voorkeur in landen waar wij al aanwezig zijn, zoals Turkije en Polen, waar de kosten al duidelijk lager zijn. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt een bijzondere last, die op dit moment wordt geschat op EUR 200 miljoen, genomen, voornamelijk voor investeringen in de verbetering van de kwaliteit van het management. Zoals aangekondigd, worden onze top managers grondig gescreend, met de nadruk op leiderschap en verantwoordelijkheid. Op maat gesneden opleidingsprogramma s en een strikt evaluatieproces zijn opgezet om de prestatiecultuur in te bedden in het bedrijf en kansen te creëren voor talent. Als gevolg van dit evaluatieproces zal een deel van onze managers het bedrijf verlaten. Tweederde van deze managers wordt vervangen, gedeeltelijk door talent van binnen het bedrijf en gedeeltelijk door middel van externe werving. Deze investering, die moet leiden tot versnelde winstgevende groei en verbeterde productiviteit van ons personeelsbestand, wordt naar verwachting binnen twee jaar terugverdiend. In de eerste negen maanden van dit jaar hebben wij additionele stappen genomen om onze nietautonome groeiambities te realiseren, zoals de overname van Dışbank en verschillende kleinere overnames gerelateerd aan onze bestaande activiteiten. Dankzij deze stappen en door onze voortdurende inzet om ons nog meer te concentreren op de klant komt 19% van onze nettowinst exclusief desinvesteringen nu van buiten de Benelux. Tegen 2009 moet dit percentage gestaag toegenomen zijn tot 30%. De voortgang van dit proces heeft onze voortdurende aandacht. Wij willen zowel een aantrekkelijk bedrijf zijn voor klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere belanghebbenden als onze solvabiliteitspositie behouden en versterken. 2

3 1. Fortis 1.1. Eerste negen maanden van 2005 (vergeleken met dezelfde periode in 2004) De totale nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen steeg met 48% naar EUR miljoen dankzij het sterk verbeterde resultaat bij het Bankbedrijf, het Verzekeringsbedrijf en Algemeen. De nettowinst klom met 32% naar EUR miljoen vergeleken met de zeer solide eerste negen maanden van Bij het Bankbedrijf nam de nettowinst exclusief desinvesteringen met 45% toe tot EUR miljoen. De toename was te danken aan het sterke effect van operationele leverage, als gevolg van een batenstijging van 14% en een kostenstijging van slechts 3% tezamen met lagere voorzieningen op leningen. Bij het Verzekeringsbedrijf nam de nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen toe met 30% naar EUR miljoen, dankzij het sterke resultaat bij zowel Leven als Niet-leven. De kosten bleven stevig onder controle en de combined ratio verbeterde van 99% naar 95%. Bij Algemeen kwam de nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen uit op een verlies van EUR 122 miljoen (2004: verlies van EUR 204 miljoen) Derde kwartaal 2005 vergeleken met het tweede kwartaal van 2005 In het derde kwartaal van 2005 daalde de nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen van Fortis met 14% naar EUR 913 miljoen vergeleken met het record dat werd behaald in het tweede kwartaal. De grootste bijdrage kwam van het Bankbedrijf, waar de consolidatie van Dışbank, de hogere rentebaten en hogere commissie-inkomsten onvoldoende compensatie boden voor het lagere handelsresultaat en een stijging van de mutatie in voorzieningen voor waardeverminderingen. Als gevolg hiervan daalde de nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen met 14% naar EUR 610 miljoen, wat echter nog altijd hoger is dan het beste kwartaal van vorig jaar. De nettowinst in het Bankbedrijf in het vierde kwartaal van dit jaar zal onvoorziene omstandigheden daargelaten lager zijn dan in het derde kwartaal als gevolg van lagere meerwaarden en de eerder genoemde buitengewone last voor de investeringen in de verbetering van de kwaliteit van het management. De mutatie in de voorzieningen voor waardeverminderingen voor het gehele jaar 2005 zal naar verwachting 15 tot 20 basispunten van de gemiddelde kredietrisicogewogen verplichtingen bedragen. In het Verzekeringsbedrijf konden de hoge meerwaarden en een kostendaling het effect van lagere dividendinkomsten, die traditioneel in het tweede kwartaal pieken, onvoldoende compenseren. Hierdoor daalde de nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen van het Verzekeringsbedrijf in het derde kwartaal licht met 5% naar EUR 359 miljoen. Hier zal eveneens de nettowinst in het vierde kwartaal waarschijnlijk lager zijn vanwege de naar verwachting lagere meerwaarden. In Algemeen kwam de nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen uit op een verlies van EUR 56 miljoen (tweede kwartaal: een verlies van EUR 29 miljoen). Kerncijfers Fortis (in EUR miljoen) K K Mutatie Nettowinst exclusief resultaat op desinvesteringen % - Bankbedrijf % - Verzekeringsbedrijf % - Algemeen % Desinvesteringen Assurant (Algemeen) Nettowinst % Winst per aandeel (in EUR) 0,71 0,82-13% Exclusief resultaat op desinvesteringen 0,71 0,83-14% Eigen vermogen per aandeel (in EUR) 14,60 14,31 2% 3

4 1.3. Solvabiliteit In EUR miljard 30 September December 2004 Netto kernkapitaal 22,2 20,2 Wettelijk vereist minimum 11,6 10,3 Surplus boven wettelijk vereist minimum 10,6 9,9 Surplus boven wettelijk vereist minimum (als %) Door Fortis gehanteerd minimum 18,4 16,4 Surplus boven het door Fortis gehanteerde minimum 3,8 3,8 Surplus boven het door Fortis gehanteerde minimum (als %) Het netto kernkapitaal is conservatief berekend. Niet-gerealiseerde meerwaarden op de obligatieportefeuille, goodwill en elementen van de embedded value worden niet meegerekend. Op 30 september 2005 bedroeg het netto kernkapitaal EUR 22,2 miljard, EUR 3,8 miljard (21%) boven het door Fortis gehanteerde minimum. De Tier I ratio van Fortis Bank daalde van 8,3% eind 2004 naar 6,8% aan het einde van het derde kwartaal van De belangrijkste redenen hiervoor zijn de sterke stijging van de risicogewogen verplichtingen gerelateerd aan de autonome groei van de businesses en de acquisitie van Dışbank in het derde kwartaal. De Tier I ratio wordt berekend op basis van Belgische Gaap-cijfers en volgens Belgische regelgeving, die onder meer de winst voor het lopende jaar uitsluit. 4

5 2. Bankbedrijf Kerncijfers Bankbedrijf (in EUR miljoen) Eerste negen Eerste negen Mutatie K K Mutatie maanden 2005 maanden 2004 Totale baten % % Totale kosten % % Winst voor belasting % % Nettowinst exclusief resultaat op desinvesteringen % % Desinvesteringen (Fortis Bank Asia) 18 Nettowinst % % - Kosten/batenverhouding 57,8% 63,6% 61,6% 58,5% - Operating Leverage 10,4% - Kredietschadeverhouding (in basispunten) Tier 1 ratio 6,8% 8,3% 2) - Aantal FTE s ) 13% % Geannualiseerd, berekend als percentage van de gemiddelde risicogewogen verplichtingen. 2) Ultimo Eerste negen maanden van 2005 (vergeleken met dezelfde periode in 2004) De nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen in het Bankbedrijf steeg scherp van EUR miljoen naar EUR miljoen (+45%), dankzij hogere totale baten, de lagere mutatie in waardeverminderingen en stringente kostencontrole. De totale baten stegen met 14% naar EUR miljoen. 1 Deze stijging was te danken aan het goede handelsvolume met cliënten en de sterke verbetering van de bijdrage van kapitaalmarktactiviteiten. De nettorentebaten op rentemarge-producten stegen met 7% naar EUR miljoen dankzij hogere baten bij Commercial & Private Banking (plus 9%) en Retail Banking (plus 5%). In Commercial & Private Banking was de stijging voornamelijk te danken aan actieffinanciering en treasury management, terwijl Retail Banking profiteerde van volumegroei in hypotheken en consumentenkrediet en de tariefsaanpassing op deposito s in België met ingang van 1 augustus. De nettorentebaten uit het corporate segment bleven stabiel en Dışbank, geconsolideerd met ingang van 1 juli, droeg EUR 63 miljoen aan de nettorentebaten bij. De meerwaarden niet gerelateerd aan financiële marktactiviteiten waren min of meer in lijn met vorig jaar en bedroegen EUR 502 miljoen. Ze bestonden uit meerwaarden op de obligatieportefeuille, voornamelijk gerealiseerd aan het begin van het jaar en meerwaarden op de private equity portefeuille. Het resultaat uit treasury- en financiële marktactiviteiten bleef profiteren van het exceptioneel sterke handelsresultaat en de hogere marktwaarde van financiële-marktinstrumenten. Hoewel het derde kwartaal niet zo sterk was als het exceptioneel goede tweede kwartaal is het resultaat tot nu toe dit jaar meer dan verdubbeld naar EUR 923 miljoen. De netto inkomsten uit commissies en vergoedingen klommen met 7% naar EUR miljoen, voornamelijk dankzij hogere vergoedingen voor vermogensbeheer en hogere commissies voor effectentransacties bij Retail Banking, Fortis Investments en Commercial & Private Banking. De mutatie in waardeverminderingen daalde met 31% naar EUR 134 miljoen in de eerste negen maanden van dit jaar. Dit weerspiegelt het aanhoudend gunstige kredietklimaat, dat leidde tot minder nieuwe dossiers en vrijval, voornamelijk bij Merchant Banking. De vrijval is het resultaat van het behoedzame voorzieningenbeleid dat Fortis voert en blijft voeren op dit gebied. De kredietschadeverhouding op jaarbasis (berekend als percentage van de gemiddelde risicogewogen verplichtingen) daalde naar 10 1 Om de onderliggende bedrijfseconomische ontwikkelingen beter te kunnen weergeven is de onderstaande analyse gebaseerd op een andere classificatie van de nettorentebaten, gerealiseerde meer (minder)waarden en (niet)gerealiseerde baten (lasten). Deze verandering in classificatie heeft geen effect op het nettoresultaat. 5

6 basispunten, in vergelijking met 15 basispunten in de vergelijkbare periode van vorig jaar. De mutatie in de voorziening voor waardevermindering op leningen steeg ten opzichte van de voorafgaande twee kwartalen, daar de voorziening in het derde kwartaal rekening hield met de macro-economische ontwikkelingen die van invloed zouden kunnen zijn op de ontwikkeling van de kredietportefeuille op de middellange termijn. De onderliggende kredietkwaliteit blijft goed. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zal de kredietschadeverhouding voor het volledige jaar 2005 naar verwachting 15 à 20 basispunten bedragen. Over de gehele kredietcyclus gerekend, verwacht Fortis dat de kredietschadeverhouding gemiddeld 25 à 30 basispunten bedraagt. Door de netto instroom bij Private Banking van EUR 1,9 miljard en Fortis Investments van EUR 9,5 miljard en de gunstige marktontwikkeling, steeg het beheerd vermogen met 21% naar EUR 150 miljard. In de eerste negen maanden stegen de totale kosten 3% naar EUR miljoen. De personeelskosten stegen met 9% naar EUR miljoen door personeelswerving bij Commercial & Private Banking en Merchant Banking en de hogere variabele beloning als gevolg van het verbeterde resultaat. Het totale aantal FTE s steeg met 13% naar , voornamelijk vanwege de integratie van Dışbank en de personeelswerving in strategische groeiactiviteiten. De overige kosten daalden met 4%, deels als gevolg van de eerste resultaten van ons eerder aangekondigde kostenbesparingsplan. Hierdoor verbeterde de kosten/batenverhouding van 63,6% naar 57,8%. De sterke batengroei in combinatie met de gecontroleerde kostenstijging resulteerde in een operationele leverage van 10,4 % Ontwikkelingen Bankbedrijf per Business Retail Banking Kerncijfers - Retail Banking Eerste negen Eerste negen Mutatie K K Mutatie maanden 2005 maanden 2004 Nettowinst (in EUR miljoen) % % Kosten/baten-verhouding 62,5% 68,1% 64,5% 68,2% Operating leverage 9,3% Aantal FTE s % % Ultimo Bij Retail Banking steeg de nettowinst met 46% van EUR 518 miljoen naar EUR 757 miljoen. De batengroei versnelde in het derde kwartaal van 2005, waardoor de totale baten met 14% stegen naar EUR miljoen. De mutatie in de voorziening voor waardeverminderingen bleef op het lage niveau van vorig jaar omdat de algehele kredietkwaliteit goed blijft. De totale kosten stegen met 4% naar EUR miljoen, welke stijging bijna geheel was toe te schrijven aan de opname van een afdeling Consumer Finance (International Card Services) en de voortgaande strategische ontwikkeling van Fortis Investments. Eind september bedroeg het aantal FTE s , een daling van 1%. In de eerste negen maande stegen de nettorentebaten met 5% naar EUR miljoen. De netto commissies en vergoedingen klommen met 20% naar EUR 790 miljoen dankzij cross-selling van vermogensbeheer en verzekeringen en hogere vergoedingen voor effectentransacties. Het derde kwartaal was buitengewoon sterk dankzij de zeer succesvolle commerciële campagnes in België en de stijging van het vermogensbeheer bij Fortis Investments. Tijdens de Zomerhitte campagne in juli en augustus realiseerde Fortis Bank België voor EUR 1,4 miljard aan nieuwe instroom. Met inbegrip van alle Spaar & Beleg productcategorieën werd tijdens de zomerhitte campagne een totaal van EUR 3,7 miljard aan nieuw vermogen binnengehaald. Het beheerd vermogen bij Fortis Investments klom met 19% EUR 101,2 miljard tot nu toe dit jaar, waardoor het totale vermogen onder beheer in Retail steeg naar EUR 106,5 miljard. De stijging was vooral toe te schrijven aan netto nieuwe instroom van EUR 10,3 miljard, waaraan Fortis Investments EUR 9,5 miljard bijdroeg, en marktwinsten van EUR 6,4 miljard. 6

7 Merchant Banking Kerncijfers - Merchant Banking Eerste negen Eerste negen Mutatie K K Mutatie maanden 2005 maanden 2004 Nettowinst (in EUR miljoen) % % Kosten/baten-verhouding 50,9% 64,7% 61,7% 45,1% Operating leverage 28,1% Aantal FTE s ,908 5% ,999 3% Ultimo De nettowinst bij Merchant Banking steeg met 86% van EUR 463 miljoen naar EUR 861 miljoen. Dit sterke resultaat was toe te schrijven aan een dubbelcijferige batengroei in bijna alle bedrijfsonderdelen en vrijval van voorzieningen voor waardeverminderingen op leningen, vooral bij Corporate & Investment Banking. Gebruik makend van de gevestigde relaties met zakelijke en institutionele cliënten begint Merchant Banking s strategie van gecoördineerde cross-selling over alle business units vruchten af te werpen. Dit blijkt duidelijk uit de stijging van 32% van de totale baten naar EUR miljoen. Specialised Finance toonde een voortgaande sterke groei, vooral in groeisectoren als Commodities en Shipping. Al met al bleven de totale kosten goed onder controle en zijn deze in overeenstemming met de strategische plannen en de onderliggende commerciële ontwikkelingen. De personeelskosten stegen, vooral door hogere voorzieningen voor variabele beloning gerelateerd aan het verbeterde resultaat en nieuwe personeelswerving. Eind september bedroeg het aantal FTE s 4.121, een stijging van 5% sinds begin dit jaar. Fortis kondigde kort geleden de overname aan van O Connor & Company, gevestigd in Chicago en marktleider in clearing services op de Amerikaanse aandelen-, futures- en optiemarkten. Fortis combineert zijn bestaande clearingactiviteiten in Chicago met die van O Connor, waardoor het aandeel op deze markt meer dan verdrievoudigd wordt Commercial & Private Banking Kerncijfers Eerste negen Eerste negen Mutatie K K Mutatie Commercial & Private Banking maanden 2005 maanden 2004 Nettowinst (in EUR miljoen) % % Kosten/baten-verhouding 57,0% 56,4% 58,2% 58,7% Operating leverage -1.2% Aantal FTE s % ,459 3% Ultimo De nettowinst bij Commercial & Private Banking klom met 12% van EUR 369 miljoen naar EUR 413 miljoen, dankzij een totale batengroei van 7% en een mutatie in de voorziening voor waardevermindering op leningen die 9% lager uitkwam. De batenstijging van 7% werd vooral behaald dankzij het gestegen volume bij Commercial Banking & Private Banking, dat zich vertaalde in 9% groei van de netto rentebaten en een stijging van 8% in commissies en vergoedingen. De totale kosten stegen met 8% naar EUR 875 miljoen, door nieuwe investeringen in distributiecapaciteit en personeel. Het aantal FTE s is sinds begin dit jaar gestegen met 4%. Er werden negen nieuwe business centres geopend in de eerste negen maanden van dit jaar, waarvan twee in China (Shanghai en Guangzhou) in het derde kwartaal van Met de overname van Dışbank werden recent twaalf nieuwe centra in Turkije, werkend onder de naam Fortis, operationeel. Op dit moment zijn er meer dan 110 met elkaar verbonden business centres over de gehele wereld. Bij Private Banking steeg het beheerd vermogen tot nu toe dit jaar met 13% naar EUR 59 miljard, een toename van EUR 6,6 miljard, waarvan EUR 1,9 miljard te danken was aan nieuwe instroom. 7

8 Door de acquisitie van Atradius Factoring, actief in Denemarken, Zweden, Frankrijk, Duitsland en Italië, is Fortis terechtgekomen in de top vijf van Europese commercial finance aanbieders. Door de overname van Dryden Wealth Management en de strategische alliantie met ICICI heeft Fortis toegang tot verscheidene nieuwe groeimarkten, waaronder het VK, Monaco, Taiwan en Indiase expatriates. In Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten verkreeg Fortis kortgeleden een licentie voor Private Banking en opende een vestiging met een team van tien specialisten. Omdat Dubai snel uitgroeit tot het financiële centrum voor het Midden-Oosten en India en Pakistan, versterkt de aanwezigheid van Fortis aldaar het wereldwijde bereik met name ten aanzien van cliënten in het Midden-Oosten en Zuidoost Azië Overig Bankbedrijf Onder Overig Bankbedrijf vallen alle gedeelde diensten en de activiteiten van het corporate centre van Fortis Bank, de afdeling Asset and Liability Management (ALM), Dışbank (vanaf het derde kwartaal van 2005), de entiteiten die in 2004 zijn verkocht (Fortis Bank Asia, GWK), Fortis Hypotheekbank en alleen in 2004 International Card Services. Laatstgenoemde wordt per 2005 onder Retail Banking verantwoord. De ALM-inkomsten en de kosten van de gedeelde diensten worden beide doorberekend aan de businesslines van de bank. In de eerste negen maanden van dit jaar daalde de nettowinst bij Overig Bankbedrijf van EUR 94 miljoen naar EUR 61 miljoen. De terugval valt voornamelijk te verklaren door het onderbrengen van International Card Services bij Retail Banking, de verkoop van GWK Bank en Fortis Bank Asia, en de hogere mutaties in de voorzieningen voor waardeverminderingen, hetgeen niet werd gecompenseerd door de winstbijdrage van Dışbank. Dışbank liet een zeer veelbelovende start zien met een nettowinst van EUR 36 miljoen in het derde kwartaal. In de komende kwartalen breidt Dışbank zijn vestigingennetwerk verder uit in lijn met de groeistrategie gericht op het bedienen van de Turkse markt via een netwerk van ongeveer 300 kantoren tegen De integratie ligt zowel bij de commerciële activiteiten als bij de backoffices op schema. In lijn met de één merkstrategie van Fortis wordt Dışbank eind november omgedoopt tot Fortis. 8

9 3. Verzekeringsbedrijf Kerncijfers Verzekeringsbedrijf Eerste negen Eerste negen Mutatie K K Mutatie (in EUR miljoen) maanden maanden Nettowinst exclusief resultaat op desinvesteringen % % - Leven % % - Niet-leven % % - Algemeen 0 54 Desinvesteringen (Seguros Bilbao) 145 Nettowinst % % Operating leverage 21,0% Aantal FTE s % Leven Bruto verzekeringspremies % % Beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling * % Bruto instroom % % Technisch resultaat % % Operationele marge % % Niet-leven Bruto verzekeringspremies % % Exclusief Assurant % % Technisch resultaat % % Operationele marge % % Combined ratio 95% 99% 95% 93% Ultimo Eerste negen maanden van 2005 vergeleken met dezelfde periode in 2004 De nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen (Seguros Bilbao: EUR 145 miljoen in 2004) kwam in de eerste negen maanden 30% hoger uit op EUR miljoen. De stijging van EUR 241 miljoen viel voornamelijk toe te schrijven aan de aanzienlijke groei van het technisch resultaat bij Leven en Niet-leven alsmede aan het feit dat het resultaat van Millenniumbcp Fortis nu in de resultaten is opgenomen. De kosten daalden met 11% tot EUR 911 miljoen. Exclusief Assurant kwamen de kosten vanwege de consolidatie van Millenniumbcp Fortis en de integratie van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten 11% hoger uit. Het aantal FTE s in vergelijking met jaarultimo 2004 daalde met 2% (naar ) Leven Bij Leven steeg de nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen met 26%, van EUR 493 miljoen naar EUR 621 miljoen. Dankzij een sterke verbetering bij alle bedrijfsonderdelen noteerde het technisch resultaat een groei van 39% tot EUR 570 miljoen. De 31% hogere operationele marge bij Leven (EUR 702 miljoen) kwam behalve op het conto van Milleniumbcp Fortis ook voor rekening van een hogere beleggingsmarge en een verbeterde risicomarge (sterftecijfers). De stijging van de bruto instroom (met 39% naar EUR miljoen) viel vooral te herleiden tot de succesvolle advertentiecampagnes in België en Luxemburg in de afgelopen kwartalen, en tot de consolidatie van Milleniumbcp Fortis vanaf januari Niet-leven Bij Niet-leven steeg de nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen van EUR 255 miljoen naar EUR 422 miljoen (+65%). Deze toename met EUR 167 miljoen kwam grotendeels voor rekening van Fortis Insurance Netherlands, dat profiteerde van aanhoudend sterke resultaten bij brand- en autoverzekeringen en hogere gerealiseerde meerwaarden op de beleggingsportefeuille. Ook bij Fortis Insurance International was de resultaatontwikkeling wederom goed, dankzij de consolidatie van Millenniumbcp Fortis en de aanhoudend sterke resultaten bij Fortis Corporate Insurance en Fortis UK. De bruto geboekte premies in Niet-leven kwamen per saldo 2% hoger uit op EUR miljoen (exclusief bruto verzekeringspremies van Assurant in januari 2004). Alle productlijnen met uitzondering van autoverzekeringen droegen aan deze stijging bij. Het technisch resultaat sloot het kwartaal 36% hoger af op EUR 446 miljoen. De combined ratio verbeterde sterk (van 99% naar 95%), dankzij een gunstig schadeverloop en een lagere kostenratio bij zowel het schadebedrijf als bij Ongevallen & Ziekte. 9

10 3.2. Ontwikkelingen Verzekeringsbedrijf per business Verzekeringsbedrijf België Kerncijfers - Verzekeringsbedrijf België Eerste negen Eerste negen Mutatie K K Mutatie (in EUR miljoen) maanden 2005 maanden 2004 Nettowinst % % - Leven % % - Niet-leven % % Operating leverage 8,3% FTEs % Leven Bruto verzekeringspremies % % Beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling % % Bruto-instroom % % Technisch resultaat % % Operationele marge % % Niet-leven Bruto verzekeringspremies % % Technisch resultaat % % Operationele marge % % Combined ratio 96% 97% 102% 92% Jaarultimo De nettowinst klom van EUR 363 miljoen naar EUR 412 miljoen (+14%), vooral vanwege een betere resultaatontwikkeling in Leven. De operationele marge groeide in totaal met 15% naar EUR 500 miljoen. De stijging werd gedragen door een hoger technisch resultaat bij Leven (+22%, naar EUR 307 miljoen). De kosten liepen door een omzettoename (vooral bij Zorg) op met 1% tot EUR 266 miljoen. Aan het einde van het derde kwartaal bedroeg het aantal FTE s (3.576 exclusief de medewerkers van Fortis Vastgoed), een daling van 4% ten opzichte van In Leven steeg de bruto instroom met 14% tot EUR miljoen. Beide distributiekanalen ontwikkelden zich sterk: de instroom uit bankverzekeren kwam 14% hoger uit op EUR 1,9 miljard, terwijl de instroom via het intermediair 13% groeide tot EUR 1,4 miljard. Ondanks de verlaging van het garantietarief op individuele koopsompolissen per 1 juli bleef de bruto-instroom bij Leven hoog in het derde kwartaal. Het volume van de nieuwe levenproductie uitgedrukt in premie-equivalenten op jaarbasis (APE) nam in de eerste negen maanden toe tot EUR 303 miljoen, een stijging van 8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij Niet-leven kwamen de bruto geboekte premies uit op EUR 899 miljoen (+6%). Alle productlijnen (autoverzekeringen, brandverzekeringen, Ongevallen & Ziekte, en overige verzekeringen) droegen bij. De belangrijkste oorzaak hiervan was dat de groei van het aantal van kracht zijnde contracten hoger was dan de marktgroei. De combined ratio verbeterde door een daling van de schaderatio, van 97% vorig jaar naar 96% in de verslagperiode. 10

11 Verzekeringsbedrijf Nederland Kerncijfers - Verzekeringsbedrijf Nederland Eerste negen Eerste negen Mutatie K K Mutatie (in EUR miljoen) maanden 2005 maanden 2004 Nettowinst % % - Leven % % - Niet-leven * % Operating leverage 17,6% FTEs % Leven Bruto verzekeringspremies % % Beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling Bruto-instroom % % Technisch resultaat % % Operationele marge % % Niet-leven Bruto verzekeringspremies % % Technisch resultaat % % Operationele marge % % Combined ratio 91% 97% 88% 92% Jaarultimo De nettowinst steeg van EUR 291 miljoen naar EUR 461 miljoen (+58%). De forse toename (+EUR 170 miljoen) werd vooral veroorzaakt door een sterk verbeterd schadebeeld bij Niet-leven, hogere beleggingsinkomsten en de gerealiseerde meerwaarden op de beleggingsportefeuille. Het bruto premieinkomen daalde fractioneel tot EUR miljoen. De nettowinst in Leven steeg van EUR 208 miljoen naar EUR 256 miljoen (+23%). De stijging is vooral het gevolg van een beter technisch resultaat door hogere beleggingsinkomsten en gerealiseerde meerwaarden. Het bruto premie-inkomen Leven klom met 4% van EUR miljoen naar EUR miljoen. Het back to basics beleid werpt zijn vruchten af. De nettowinst bij Niet-leven lag fors hoger en ging dankzij een sterke productie en hogere gerealiseerde meerwaarden van EUR 83 miljoen naar EUR 205 miljoen. In lijn met vorige kwartalen was de schaderatio door lagere schadefrequenties en minder topschades nog steeds zeer laag. De combined ratio van Niet-leven verbeterde verder van 97% tot 91%. Auto- en brandverzekeringen tekenden voor het grootste deel van deze verbetering. Het bruto premie-inkomen bij Niet-leven ligt met EUR miljoen 7% onder het niveau van vorig jaar (EUR miljoen). Deze daling valt in belangrijke mate toe te schrijven aan Ongevallen & Ziekte en autoverzekeringen. De totale premies in Ongevallen & Ziekte daalden van EUR 915 miljoen naar EUR 843 miljoen. Op 1 oktober is een belangrijke mijlpaal gerealiseerd in het integratieproces van algemene verzekeraars AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend. Vanaf die datum zijn zij opgegaan in de nieuwe verzekeraar Fortis ASR. De toename van de kosten met 9% kwam hoofdzakelijk voor rekening van de integratie en de marketingkosten voor de introductie van Fortis ASR bij de diverse doelgroepen. Het aantal FTE s bedroeg 4.711, een daling van 2% ten opzichte van jaarultimo Van de beoogde verlaging met 750 FTE s is inmiddels 480 gerealiseerd. De resterende reductie zal naar verwachting in de loop van 2006 en 2007 haar beslag krijgen, als de vruchten van de integratie volledig kunnen worden geplukt. 11

12 Insurance International Kerncijfers - Insurance International Eerste negen Eerste negen Mutatie K K Mutatie (in EUR miljoen) maanden 2005 maanden 2004 Nettowinst % % - Leven * % - Niet-leven % % Operating leverage 31,8% FTEs % Leven Bruto verzekeringspremies * % Beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling * % Bruto-instroom * % Technisch resultaat 9-16 * 5-5 * Operationele marge * 12-2 * Niet-leven Bruto verzekeringspremies % % Technisch resultaat % % Operationele marge % % Combined ratio 99% 101% 100% 96% Jaarultimo De nettowinst (exclusief gerealiseerde meerwaarden uit de verkoop van Seguros Bilbao) steeg met 81% van EUR 94 miljoen naar EUR 170 miljoen. Dit dankzij de aanhoudend goede resultaatontwikkeling bij Fortis Corporate Insurance en Fortis Insurance UK en de consolidatie van Millenniumbcp Fortis per 1 januari De totale bruto instroom in Leven ging van EUR 705 miljoen naar EUR miljoen. De verklaring voor dit fors hogere cijfer was deels gelegen in de consolidatie van Millenniumbcp Fortis en de sterke afzetgroei bij Fortis Luxembourg Assurances en CaiFor. In Niet-leven waren zowel het technisch resultaat als het bruto premie-inkomen hoger (+12%), dankzij de algehele sterke performance van vooral Fortis Corporate Insurance. Voor meer details over de inhoud van dit persbericht verwijzen wij u naar het Financial and Operational Review en het Quarterly consolidated report Deze documenten vindt u op onze website: 12

13 Conference call voor de pers 23 november 2005, a.m. CET Webcast: Inbelnummers: +44 (0) (Verenigd Koninkrijk) +31 (0) (Nederland) +32 (0) (België) Conference call voor de analisten 23 november 2005, 15:00 CET/14:00 GMT Webcast: kies Webcasts / Presentations Inbelnummers: +32(0) (België) +44(0) (Verenigd Koninkrijk) (Verenigde Staten) Fortis is een geïntegreerde financiële dienstverlener in bankieren en verzekeren. Met een marktkapitalisatie van EUR 30,9 miljard (31/10/2005) en circa medewerkers behoort zij tot de 20 grootste financiële instellingen van Europa. In haar thuismarkt, de Benelux, neemt Fortis een toonaangevende positie in met een breed pakket financiële diensten voor haar particuliere, zakelijke en institutionele klanten. Vanuit de expertise in de thuismarkt ontplooit zij haar Europese ambities via groeiplatforms. Fortis opereert ook in geselecteerde activiteiten met een wereldwijd bereik. In specifieke Europese en Aziatische landen maakt zij met succes gebruik van haar knowhow en ervaring in bankverzekeren. Fortis is genoteerd aan de beurzen van Amsterdam, Brussel en Luxemburg en heeft een gesponsord ADR programma in de Verenigde Staten. Meer informatie is beschikbaar op Perscontacten Brussel: Utrecht: Investor Relations: Brussel: Utrecht:

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door Den Haag, 9 mei 2007 Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door WAARDE NIEUWE PRODUCTIE IN HET EERSTE KWARTAAL 2007 GESTEGEN TOT EUR 232 MILJOEN - Groei waarde nieuwe productie heeft

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

Press release Brussels/Utrecht, 17 november 2009 Trading update eerste negen maanden 2009

Press release Brussels/Utrecht, 17 november 2009 Trading update eerste negen maanden 2009 Press release Brussels/Utrecht, 17 november 20 Trading update eerste negen maanden 20 Totaal bruto premie-inkomen eerste negen maanden stabiel op EUR 11,4 miljard Nettowinst verzekeringsactiviteiten EUR

Nadere informatie

Brussel/Utrecht, 9 november 2011-7.30 u. Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste negen maanden 2011

Brussel/Utrecht, 9 november 2011-7.30 u. Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste negen maanden 2011 PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 9 november 2011-7.30 u. Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste negen maanden 2011 Nettoresultaat Verzekeringen getroffen door onrust op financiële markten; Intrinsieke

Nadere informatie

Resultaten Ageas eerste kwartaal 2015

Resultaten Ageas eerste kwartaal 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 8 mei 2015 7u30 (CET) Resultaten Ageas eerste kwartaal 2015 Nettowinst Verzekeringen steeg met 37% naar EUR 198 miljoen, Combined ratio 96,5% Brutopremie-inkomen

Nadere informatie

Persbericht Brussel/Utrecht, 13 mei 2008

Persbericht Brussel/Utrecht, 13 mei 2008 Persbericht Brussel/Utrecht, 13 mei 2008 Resultaten eerste kwartaal 2008 Embargo tot 13 mei 2008, 7:30 CET Nettowinst Fortis EUR 808 miljoen in het eerste kwartaal dankzij krachtig operationeel resultaat

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Groeps-Directiecomité

Groeps-Directiecomité Europese Private Banking Groeps-Directiecomité Ondersteunende diensten op groepsniveau België Centraal- en Oost- Europa en Rusland Merchantbanking Europese Private Banking Gemeenschappelijke diensten en

Nadere informatie

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog Persbericht 20 augustus 2015 Rabobank: winststijging door economisch herstel Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog De stijging van de winst in het eerste halfjaar is vooral

Nadere informatie

Verbeterde financiële resultaten in alle verzekeringssegmenten

Verbeterde financiële resultaten in alle verzekeringssegmenten PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 18 mei 2011 07:30 CET Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste kwartaal 2011 Verbeterde financiële resultaten in alle verzekeringssegmenten Nettowinst verzekeringsbedrijf

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7%

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7% Persbericht Amsterdam, 2 november 2010 Delta Lloyd Groep realiseerde in de eerste drie kwartalen van 2010 verdere groei in leven, pensioen en banksparen. Het bruto premie-inkomen steeg ten opzichte van

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Network Banking. Kerncijfers Network Banking. Kerncijfers FB Verzekeringen

Network Banking. Kerncijfers Network Banking. Kerncijfers FB Verzekeringen 31 Network Banking biedt financiële diensten aan particulieren, kleine en (middel)grote ondernemingen. Als bank voor particulieren is Network Banking vooral actief in de Benelux, met een leidende marktpositie

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

PERSBERICHT. Ageas boekt sterke resultaten in alle activiteiten. Nettowinst Verzekeringen EUR 624 miljoen; vierde kwartaal EUR 175 miljoen

PERSBERICHT. Ageas boekt sterke resultaten in alle activiteiten. Nettowinst Verzekeringen EUR 624 miljoen; vierde kwartaal EUR 175 miljoen PERSBERICHT Brussel, 20 februari 2013 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas Jaarresultaten 2012 1 Ageas boekt sterke resultaten in alle activiteiten Nettowinst Verzekeringen EUR 624 miljoen; vierde

Nadere informatie

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Amsterdam, 19 augustus 1999 STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Nettowinst met 29,7% gestegen tot EUR 1.438 mln (NLG 3.169 mln) Netto rendement op eigen vermogen gestegen tot 27,4 %

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Amsterdam, 17 mei : Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Bruto premie-inkomen stabiel op 1,5 miljard 1 Commerciële resultaten: o NAPI 2 met 2% gestegen

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België.

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België. Amsterdam, 26 mei 1998 HOGER BOD VAN ABN AMRO OP GENERALE BANK Bod bestaande uit 19 gewone aandelen ABN AMRO en BEF 9.000 in contanten, equivalent aan circa BEF 27.095 per aandeel; totale waarde van het

Nadere informatie

Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015

Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015 PERSBERICHT Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015 Wealth managementstrategie leidt tot verbetering kwaliteit inkomsten Nettowinst bedraagt 34 miljoen (H1 2014: 49,4 miljoen)

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 13 augustus 2013 Karl Guha, CEO Constant Korthout, CFRO Halfjaarcijfers 2013 Hoofdpunten Winstherstel Nettowinst 33,7 miljoen Onderliggende nettowinst 37,7 miljoen

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie

Persbericht Brussel/Utrecht, 8 november 2007

Persbericht Brussel/Utrecht, 8 november 2007 Persbericht Brussel/Utrecht, 8 november 2007 Resultaat eerste negen maanden 2007 Vertrouwelijk / onder embargo: 8 november 2007, 7:30 CET Nettowinst Fortis eerste negen maanden EUR 3,6 miljard, dankzij

Nadere informatie

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 5 augustus 2015 7u30 (CET) Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 Nettowinst Verzekeringen steeg met 48% Premie-inkomen voor de

Nadere informatie

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 35 48 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008 Lessen uit het verleden en negatieve resultaten in 2008 aanleiding voor herziening strategie

Jaarcijfers 2008 Lessen uit het verleden en negatieve resultaten in 2008 aanleiding voor herziening strategie ASR Nederland Jaarcijfers 2008 Lessen uit het verleden en negatieve resultaten in 2008 aanleiding voor herziening strategie ASR Nederland 2 april 2009 Kern boodschappen 2008 Negatieve impact van financiële

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2005. Getting you there.

Jaaroverzicht 2005. Getting you there. Jaaroverzicht 2005 Getting you there. Onze prestaties in 2005 Nettowinst 32% hoger (in miljoenen EUR) Weer een uitstekend jaar met sterke nettowinstgroei 2005 2004 mutatie (pro-forma) Resultatenrekening

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 19 mei 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 19 mei 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders s-hertogenbosch, 19 mei 2016 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2015 Jaarcijfers 2015 Hoofdpunten

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei

Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei PERSBERICHT Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei Strategische keuze voor activiteiten gericht op behoud en opbouw van vermogen van klanten;

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 14 mei 2013

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 14 mei 2013 Algemene vergadering van Aandeelhouders 14 mei 2013 Agendapunt 2b Verslag van de Raad van Bestuur over 2012 2012 Highlights Groei client assets Client assets +5% naar 52,3 miljard Stijging assets under

Nadere informatie

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen 6 juni 2012 Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2012 Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen Omzet 9,7 miljard (1,9% hoger tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat 416 miljoen

Nadere informatie

Vierde kwartaal en jaar 2014

Vierde kwartaal en jaar 2014 26 februari 2015 Persbericht Vierde kwartaal en jaar 2014 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het vierde kwartaal en het hele jaar 2014 gepubliceerd. Omzet K4: 8,1 miljard, een stijging van

Nadere informatie

Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst

Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst Brussel, 13 maart 2014 Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst Mooie commerciële en financiële resultaten met 445 miljoen euro nettoresultaat Uitstekende solvabiliteit onder

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 februari 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 2013 1

PERSBERICHT Brussel, 19 februari 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 2013 1 PERSBERICHT Brussel, 19 februari 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 2013 1 Ageas boekt solide Verzekeringsresultaten en stelt 17% dividendverhoging voor Nettowinst Verzekeringen

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015

Halfjaarverslag 2015 Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave Kernboodschap halfjaarverslag 2015 3 Kerncijfers halfjaarvergelijking 4 Kerncijfers kwartaalvergelijking 5 Verslag van het bestuur Algemeen 6 Toelichting op het geconsolideerde

Nadere informatie

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Persbericht Interim Management Statement eerste kwartaal 2010 Amsterdam, 11 mei 2010 Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep realiseerde in het eerste kwartaal van 2010 goede

Nadere informatie

Nettoresultaat Leven EUR 126 miljoen (+19%) Nettoresultaat Niet-Leven EUR 26 miljoen (+5%); combined ratio Groep 101,9% versus 101,5%

Nettoresultaat Leven EUR 126 miljoen (+19%) Nettoresultaat Niet-Leven EUR 26 miljoen (+5%); combined ratio Groep 101,9% versus 101,5% PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 14 mei 2012-7.30 CET Gereglementeerde informatie Resultaten Ageas eerste 3 maanden van 2012 1 Sterk resultaat in onze verzekeringsactiviteiten Nettoresultaat Verzekeringen

Nadere informatie

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003 Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Geschiedenis Athlon Holding oprichting als Riva (Amsterdam); eerste aandeelhouder Albert Heijn 1916 eerste

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

algemene vergadering van aandeelhouders

algemene vergadering van aandeelhouders algemene vergadering van aandeelhouders Ben Noteboom, CEO Robert-Jan van de Kraats, CFO Randstad Holding nv woensdag 10 mei 2006 www.randstad.com agenda inleiding strategie en middellangetermijn-vooruitzichten

Nadere informatie

28 mei 2014 Persbericht. Eerste kwartaal 2014. Prestaties Ahold

28 mei 2014 Persbericht. Eerste kwartaal 2014. Prestaties Ahold 28 mei 2014 Persbericht Eerste kwartaal 2014 Omzet* 9,8 miljard, grotendeels onveranderd door lage inflatie en onder druk staande volumes Online omzet 362 miljoen, een toename van 20,0% op identieke basis

Nadere informatie

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

Jaaroverzicht Fortis 1999

Jaaroverzicht Fortis 1999 Jaaroverzicht Fortis 1999 Paul-Louis Courtejoie, onderdirecteur Communicatie, Fortis AG 175 jaar AG AG 1824, de oudste verzekeringsmaatschappij van België, vierde in 1999 met een groots feest haar 175e

Nadere informatie

Van Lanschot toont winstherstel in 2013

Van Lanschot toont winstherstel in 2013 Van Lanschot toont winstherstel in 2013 Nettowinst over 2013 33,5 miljoen Kosten dalen met 6% Balans versterkt: Core Tier I-ratio stijgt van 11,0% naar 13,1%; leverageratio onder Basel III-regels 5,1%

Nadere informatie

WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR

WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR Amsterdam, 25 februari 1999 WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen stijgt met 14,9% tot ƒ 8.448 miljoen Nettowinst neemt met 4,5%

Nadere informatie

Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2012

Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2012 23 augustus 2012 Persbericht Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2012 Verder investeren in winstgevende groei onder moeilijke marktomstandigheden Hoofdpunten - tweede kwartaal 2012 Omzet 7,7

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29/08/2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER DE EERSTE JAARHELFT 2008 Netto-omzet stijgt met 7.0% tot 298,7Mio (bij gelijke consolidatiekring) Energie- en hulpstofprijzen

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

Persbericht Brussel / Utrecht, 14 november 2008

Persbericht Brussel / Utrecht, 14 november 2008 Persbericht Brussel / Utrecht, 14 november 2008 De onderstaande informatie vormt gereguleerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 inzake de verplichtingen van emittenten

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2012 wederom regelmatig laten zien in de Nederlandse media. Met behulp van televisiecommercials

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2011

Presentatie jaarcijfers 2011 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie jaarcijfers 2011 Amsterdam, Agenda Kerncijfers 2011 Operationele gang van zaken Financiële gang van

Nadere informatie

Trading update derde kwartaal 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 34 miljoen over het derde kwartaal

Trading update derde kwartaal 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 34 miljoen over het derde kwartaal Utrecht, 6 november 2012 Persbericht Trading update derde kwartaal 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 34 miljoen over het derde kwartaal HOOFDPUNTEN Hogere nettowinst kernactiviteiten van 133 miljoen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

2006 een recordjaar: omzet gestegen met 23% tot 8,2 miljard, nettowinst gestegen met 49%

2006 een recordjaar: omzet gestegen met 23% tot 8,2 miljard, nettowinst gestegen met 49% 2006 een recordjaar: omzet gestegen met 23% tot 8,2 miljard, nettowinst gestegen met 49% Kernpunten jaarresultaat 2006 Alle 20 landen hebben bijgedragen aan de zeer sterke omzetgroei van 23% (19% autonome

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (een emittent ) en Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (de garant ) SAMENVATTING van het basisprospectus gedateerd

Nadere informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie PERSBERICHT Periodieke financiële informatie Brussel/Utrecht, 10 november 2010 Derde kwartaal 2010 Voortgezette sterke commerciële prestatie in derde kwartaal Premie-inkomen eerste negen maanden met 20%

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Corbion Interim Management Statement Q1 2014

Corbion Interim Management Statement Q1 2014 Corbion nv Nienoord 13 1112 XE Diemen PO Box 349 1000 AH Amsterdam The Netherlands T +31 (0)20 590 6911 Press@corbion.com www.corbion.com www.meetcorbion.com DATUM 25 april 2014 Corbion Interim Management

Nadere informatie

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Aalst-Erembodegem, 11 mei, 2015 - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; Ontex, de Groep of de onderneming ) kondigt vandaag haar trading update

Nadere informatie