Verbeterde financiële resultaten in alle verzekeringssegmenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbeterde financiële resultaten in alle verzekeringssegmenten"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 18 mei :30 CET Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste kwartaal 2011 Verbeterde financiële resultaten in alle verzekeringssegmenten Nettowinst verzekeringsbedrijf EUR 134 miljoen, +44% Combined ratio op 102,6%, t.o.v. 110,5% Bruto premie-inkomen EUR 4,8 miljard, -3% Vermogen onder beheer EUR 78,5 miljard, +1% t.o.v. eind 2010 Netto groepsverlies van EUR 154 miljoen Nettoverlies Algemene Rekening van EUR 288 miljoen, RPN(I)-verplichting EUR 257 miljoen hoger Totale solvabiliteitsratio op 201% 1, eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders gedaald van EUR 8,2 miljard tot EUR 7,4 miljard Voornamelijk negatieve ontwikkeling van de niet-gerealiseerde meer- en minwaarden op de vastrentende portefeuille CEO Bart De Smet: Wij zijn het jaar begonnen met aanzienlijk betere financiële en operationele resultaten dan vorig jaar in alle verzekeringssegmenten, met verdere ruimte voor verbetering op een aantal terreinen. Het eerste kwartaal wordt traditioneel beschouwd als een zeer uitdagend kwartaal. Desondanks toonden de combined ratio s van onze Britse en Belgische Niet-levenactiviteiten, vooral in Auto, een positieve ontwikkeling, in lijn met onze objectieven. Dit weerspiegelt de corrigerende maatregelen die in de afgelopen kwartalen zijn genomen. Het herstel in Brand verliep enigszins trager door de strenge winteromstandigheden. De winstgevendheid van onze Levenactiviteiten hield goed stand gedreven door de resultaten in Azië en Continentaal Europa, terwijl België de voornaamste bijdrage blijft leveren. De commerciële resultaten waren globaal in lijn met de verwachtingen: de verdere ontplooiing van Tesco Underwriting in het Verenigd Koninkrijk resulteerde in een hoger premie-inkomen in Niet-Leven. Het premie-inkomen Leven in Azië bleef vrijwel stabiel en consolideerde zich op het recordniveau van vorig jaar. Continentaal Europa noteerde een premiedaling. De Algemene Rekening wordt gekenmerkt door een fors hogere reële waarde van de RPN(I)-verplichting ten gevolge van de hogere waardering van de CASHES, waardoor het groepsresultaat negatief uitkwam. Op basis van deze resultaten kunnen wij onze verwachtingen voor het volledige jaar herbevestigen met een premie-inkomen dat ten minste gelijk moet zijn aan dat van 2010 en een verwacht verbeterd financieel resultaat van onze verzekeringsactiviteiten, onder voorbehoud van belangrijke gebeurtenissen buiten onze controle. Het resultaat van de Algemene Rekening blijft naar verwachting volatiel, zoals in het afgelopen kwartaal opnieuw is gebleken. Samenvattend is dit eerste kwartaal een bemoedigend begin van het jaar, met nog veel werk voor de boeg en het engagement van het management om het nog beter te doen in de komende kwartalen. 1 Volgens Ageas s benadering van beschikbaar kapitaal Your partner in Insurance PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

2 in miljoenen EUR Q1 11 Q1 10** FY 10 Premie-inkomen (incl. niet-geconsolideerde partnerships) 4.832, , ,0 - waarvan premie-inkomen van niet-geconsolideerde partnerships 1.665, , ,0 Nettowinst verzekeringen voor minderheidsbelangen 179,6 129,4 533,5 - België 110,5 85,7 355,0 - Verenigd Koninkrijk 3,2-2,6-23,4 - Europa 35,7 25,8 108,4 - Azië 30,2 20,5 93,5 Nettowinst verzekeringen toewijsbaar aan de aandeelhouders 134,5 93,6 391,3 - België 81,6 63,8 263,5 - Verenigd Koninkrijk 4,9-2,0-16,8 - Europa 17,8 11,3 51,1 - Azië 30,2 20,5 93,5 Nettowinst Algemeen (incl. eliminaties) - 288,1-294,7-168,2 - Nettowinst Algemeen excl. waarde calloptie - 290,1-74,7 102,8 Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders - 153,6-201,1 223,1 - Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders excl. waarde calloptie - 155,6 18,9 494,1 Beheerd vermogen (in miljarden EUR) 78,5 75,4 78,1 Operationele kosten Leven/beheerd vermogen Leven 0,48% 0,51% 0,53% Combined ratio 102,6% 110,5% 107,3% Totale solvabiliteitsratio Verzekeringen 201% 227% 227% Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (in miljoenen) Winst per aandeel (in EUR) - 0,06-0,08 0,09 - Winst per aandeel excl. waarde calloptie (in EUR) - 0,06-0,02 0,20 Eigen vermogen Eigen vermogen excl. waarde calloptie Netto eigen vermogen per aandeel (in EUR) 2,88 3,49 3,19 - Netto eigen vermogen per aandeel excl. waarde calloptie (in EUR) 2,65 3,32 2,96 Dividend per aandeel (in EUR) - - 0,08 Rendement op eigen vermogen *) 3,1% 11,9% 2,5% - Rendement op eigen vermogen excl. waarde calloptie 4,9% 6,7% 2,7% * Het rendement op het eigen vermogen is berekend op basis van twaalfmaandswinsten en een voortschrijdend gemiddeld nettovermogen van vier kwartalen. Eerdere zesmaandsperiodes berekend als voortschrijdend gemiddelde op basis van nettowinst over zes maanden - ** Resultaten eerste kwartaal 2011 herzien voor de introductie van de nieuwe boekhoudkundige principes in China midden PERSBERICHT 18 mei 2011 Resultaten eerste kwartaal 2011 Meer informatie: INVESTOR RELATIONS Frank Vandenborre +32 (0) Koen Devos +32 (0) MEDIA Kathleen Steel +32 (0) Inhoud Hoofdpunten... 3 Verzekeringen... 3 Algemene Rekening... 5 Groep... 6 Beschrijving van de bedrijfssegmenten... 7 België... 7 Verenigd Koninkrijk Continentaal Europa Azië Algemene Rekening Beleggingsportefeuille en vermogenspositie Disclaimer Bijlagen Bijlage 1 : Geconsolideerde balans op 31 maart Bijlage 2 : Resultatenrekening Bijlage 3 : Vergelijkbare premiegegevens Bijlage 5 : Solvabiliteit per regio Bijlage 6 : Overheidsobligatieportefeuille op 31 maart PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

3 Hoofdpunten De resultaten van Ageas over het eerste kwartaal van 2011 tonen een verbetering van de financiële resultaten in alle verzekeringssegmenten. Zoals verwacht vertoonde het premie-inkomen een lichte daling tot EUR 4,8 miljard (-3%). Een positieve factor was de sterke groei in het Verenigd Koninkrijk dankzij de verdere uitbouw van Tesco Underwriting. Deze kon de lagere volumes, voornamelijk van koopsompolissen in Portugal, Luxemburg en China echter niet volledig compenseren. Het netto groepsresultaat over het eerste kwartaal bedraagt EUR 154 miljoen negatief, bestaande uit een nettowinst van EUR 134 miljoen in het verzekeringsbedrijf en een nettoverlies van EUR 288 miljoen in de Algemene Rekening. In het verzekeringsbedrijf zijn de financiële resultaten van zowel Leven als Niet-Leven verbeterd ten opzichte van vorig jaar, vooral dankzij de verbetering van het operationele resultaat in Niet-Leven, in het bijzonder Auto. Brandverzekeringen kregen af te rekenen met de uitlopers van het strenge winterweer aan het eind van Het Levenbedrijf toonde een degelijk resultaat in alle segmenten, voornamelijk in Portugal en de Aziatische landen. Het resultaat van de Algemene Rekening werd gekenmerkt door een forse toename van de reële waarde van de RPN(I)-verplichting, die hoofdzakelijk voortvloeide uit de gestegen marktwaarde van de CASHES en de lagere spreads op schuldinstrumenten zonder vaste einddatum. Het totale eigen vermogen is gedaald van EUR 8,2 miljard eind 2010 tot EUR 7,4 miljard eind maart, ofwel EUR 2,88 per aandeel. Dit was voornamelijk het gevolg van een stijging van de niet-gerealiseerde minwaarden op de vastrentende beleggingen, het negatieve groepsresultaat van het kwartaal en de negatieve ontwikkeling van de wisselkoersreserve. Hierdoor daalde ook de totale solvabiliteitsratio van 227% eind 2010 tot 201%, al bleef deze nog steeds ruim boven de minimum kapitaalvereisten. Verzekeringen Solide resultaten Leven, sterk verbeterd resultaat Niet-Leven in een traditioneel moeilijk eerste kwartaal De nettowinst na minderheidsbelangen van het verzekeringsbedrijf van Ageas bedroeg EUR 134 miljoen, vergeleken met EUR 94 miljoen vorig jaar. Dit laatste bedrag omvat een positieve effect van EUR 8 miljoen in Azië door de invoering van nieuwe boekhoudkundige principes in China. De resultaatverbetering wordt gedragen door een goed Levenresultaat en een aanzienlijk beter Niet-Levenresultaat in België en het Verenigd Koninkrijk ondanks de stijgende kosten van schades van voorgaande jaren in Brandverzekeringen. Het nettoresultaat kan worden uitgesplitst in een nettowinst van EUR 82 miljoen in België, EUR 5 miljoen in het Verenigd Koninkrijk, EUR 18 miljoen in Continentaal Europa en EUR 30 miljoen in Azië. Het Levenbedrijf behaalde een solide nettowinst van EUR 106 miljoen, ten opzichte van EUR 100 miljoen in De sterke bijdrage van alle Aziatische Levenactiviteiten en van Portugal, dat profiteerde van hogere marges op beleggingen, boden ruimschoots compensatie voor de lagere resultaten in België. Een lager netto beleggingsrendement en de nieuwe heffing die de overheid met ingang van 1 januari 2011 oplegt aan de verzekeringssector hebben de nettowinst in België doen dalen. Het Niet-Levenbedrijf behaalde een positief nettoresultaat van EUR 25 miljoen, ten opzichte van een nettoverlies van EUR 10 miljoen vorig jaar waarbij dit laatste deels te wijten was aan weergerelateerde gebeurtenissen in België. Alle segmenten droegen bij aan dit resultaat, maar vooral België en Azië. De operationele resultaten verbeterden sterk in alle segmenten dankzij de corrigerende maatregelen, getroffen in 2009 en 2010 en zijn vooral zichtbaar in Autoverzekeringen. Bij Brandzekeringen werd het resultaat helaas gedrukt door schadekosten uit voorgaande jaren, voor een bedrag na belasting van EUR 11,6 miljoen. Dit was het gevolg van stijgende kosten voor waterschade, verbonden aan de zware weersomstandigheden van eind In Azië droeg Maleisië sterk bij aan het positieve resultaat dankzij goede beleggingsinkomsten en EUR 3 miljoen eenmalige belastingteruggaven. PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

4 De combined ratio van de groep verbeterde van 110,5% in het eerste kwartaal van vorig jaar tot 102,6% dit jaar. In België ging de combined ratio van 113,7% naar 100,9%, vooral dankzij een zeer sterke combined ratio van 94.9% in Auto. In het Verenigd Koninkrijk verbeterde de combined ratio van 110,2% tot 106,0%. Evenals in België deden Autoverzekeringen het goed, met een combined ratio van 100,3%, maar Brandverzekeringen hadden te lijden van hoge schadeclaims uit voorgaande jaren, die de combined ratio met 17,9% deden stijgen tot 121,9%. Exclusief arbeidsongevallen bedroeg de combined ratio van de groep in het eerste kwartaal 102,3%, tegen 108,9% in het eerste kwartaal van Het segment Overige verzekeringen, de distributieactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk, droeg EUR 4,0 miljoen bij, een lichte stijging vergeleken met vorig jaar (EUR 3,6 miljoen). Dit omvat een nettowinst van EUR 1,5 miljoen van de in juli 2010 overgenomen Kwik Fit Insurance Services (KFIS), na aftrek van EUR 1,2 miljoen afschrijvingen op immateriële activa. Eind maart 2011 maakte Ageas de overname bekend van Castle Cover, een Britse tussenpersoon die zich heeft gespecialiseerd in verzekeringen voor 50-plussers, waarmee de tweede plaats van Ageas in dit snelgroeiende marktsegment wordt geconsolideerd. Eenmalige overnamekosten van EUR 1,0 miljoen hiervoor zitten in het nettoresultaat begrepen. Premie-inkomen gedaald in Leven, gestegen in Niet-Leven Het totale bruto premie-inkomen bedroeg in het eerste kwartaal EUR 4,8 miljard, een daling van 3% ten opzichte van vorig jaar (EUR 5,0 miljard). Dit is met inbegrip van EUR 1,7 miljard uit de niet-geconsolideerde partnerships in Azië op basis van 100%, een daling van 4% vergeleken met vorig jaar. Tegen constante wisselkoersen zou het premie-inkomen met 9% zijn afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Het premie-inkomen Leven, met inbegrip van de nietgeconsolideerde partnerships op basis van 100%, kwam uit op EUR 3,6 miljard, 11% lager dan vorig jaar. Behalve in België, waar de verkoop stabiel bleef dankzij een succesvolle verkoopcampagne via het bankkanaal, liepen de markten in Continentaal Europa en Azië enigszins terug. In lijn met de trend die zich reeds in de tweede helft van 2010 aftekende, beïnvloed de moeilijke macro-economische omgeving nog steeds het premie-inkomen in Portugal (-34%), vooral bij de spaarproducten. In Luxemburg is het premie-inkomen eveneens fors gedaald (-38%), maar ten opzichte van een recordinkomen in het eerste kwartaal van 2010 en gedreven door de Europese Spaarrichtlijn. In Azië liep het premieinkomen met 5% terug, maar bleef het afgelopen kwartaal het op één na beste kwartaal. De vorig jaar gehouden verkoopcampagnes van koopsompolissen hadden een bijzonder hoog premie-inkomen opgeleverd. Dit jaar is de aandacht gericht op inkomen uit periodieke premieproducten. Het premie-inkomen bij de geconsolideerde entiteiten lag 3% lager dan vorig jaar (EUR 3,1 miljard in het eerste kwartaal van 2011 tegenover EUR 3,2 miljard in 2010). In Niet-Leven namen de brutopremies toe met 27% tot EUR 1,2 miljard (tegen EUR 971 miljoen vorig jaar), gestuurd door de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Het Britse premieinkomen bedroeg EUR 471 miljoen, +81%, dankzij de consolidatie van Tesco Underwriting, dat midden oktober van start ging en de premie-groei van 21% bij Ageas Insurance Limited. Het inkomen van Tesco Underwriting in het eerste kwartaal bedroeg EUR 156 miljoen, ofwel EUR 257 miljoen sinds de opstart. In België ging het premie-inkomen met 6% omhoog, mede dankzij de combinatie van hogere volumes (4%) en gestegen tarieven (2%). In Continentaal Europa, en met name in Portugal, versterkte Médis haar marktpositie in ziekteverzekeringen verder in een stagnerende markt. Het premie-inkomen in Italië bleef stabiel ondanks de forse maatregelen die waren genomen om de winstgevendheid bij Autoverzekeringen te verbeteren. In Azië deden de Nietlevenactiviteiten in zowel Maleisië als Thailand het goed, met een totale groei van 17%. Het totale vermogen onder beheer van de geconsolideerde entiteiten en met inbegrip van Niet-Leven bedroeg EUR 78,5 miljard, ten opzichte van EUR 78,1 miljard eind Het vermogen onder beheer Leven van de geconsolideerde activiteiten steeg in alle segmenten naar EUR 73,0 miljard, vrijwel stabiel ten opzichte van eind 2010 en 4% hoger dan eind maart Het vermogen onder beheer Leven van de niet-geconsolideerde partnerships (Azië) bedroeg EUR 15,0 miljard. Het vermogen onder beheer Niet-Leven steeg met 12%, van EUR 5,0 miljard eind maart 2010 tot EUR 5,6 miljard eind maart PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

5 Stabiele samenstelling beleggingsportefeuille, nietgerealiseerde meerwaarden op vastrentende waarden lijden onder toenemende spreads De onder IFRS als voor verkoop beschikbaar gerapporteerde beleggingsportefeuille van Ageas, inclusief het tegen reële waarde gewaardeerd vastgoed, daalde van EUR 59,8 miljard eind 2010 tot EUR 58,7 miljard per 31 maart De waardedaling van de vastrentende waarden, met inbegrip van zowel overheids- als bedrijfsobligaties werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door nieuwe productie. De samenstelling per vermogenscategorie bleef stabiel ten opzichte van eind Bijna 90% blijft belegd in vastrentende waarden, 4% in aandelen en de rest in vastgoed. Van de totale obligatieportefeuille valt 97% in de categorie investment grade en heeft bijna 90% van de portefeuille een rating van A of hoger. De bruto niet-gerealiseerde meer- en minwaarden op de totale beleggingsportefeuille ontwikkelden zich van een nietgerealiseerde meerwaarde van EUR 1,1 miljard eind 2010 tot een nagenoeg nulresultaat eind maart Dit is volledig toe te schrijven aan een niet-gerealiseerde minwaarde op vastrentende waarden van EUR 1,2 miljard eind maart tegenover een niet-gerealiseerde minwaarde van EUR 49 miljoen eind 2010, een verslechtering die zich bij zowel bedrijfs- als overheidsobligaties voordeed. Deze negatieve ontwikkeling is een gevolg van wijder wordende spreads en gestegen rentetarieven, met grote invloed op de waarde van de beleggingen in overheidspapier in België, Portugal, Duitsland en Frankrijk. De totale brutopositie in Zuid-Europese overheidsobligaties bleef in vergelijking tot eind 2010 redelijk stabiel op EUR 8,7 miljard (tegen de geamortiseerde kostprijs gewaardeerd). Rekening houdend met de minderheidsbelangen in België en Portugal, komt dit overeen met een nettopositie van EUR 6 miljard. De brutopositie in Ierse overheidsobligaties bleef eveneens stabiel op EUR 0,6 miljard tegen geamortiseerde kostprijs. Algemene Rekening Het nettoresultaat van de Algemene Rekening bedroeg in het eerste kwartaal EUR 288 miljoen negatief, als gevolg van een stijging van EUR 257 miljoen van de reële waarde van de RPN(I)-verplichting ten opzichte van eind De voornaamste reden is een stijging van de marktwaarde van de CASHES van 50% eind 2010 tot 63% eind maart. De reële waarde van de RPN(I)-verplichting bedroeg eind maart 2011 EUR 722 miljoen. De periodieke herwaardering van de calloptie op aandelen BNP Paribas leverde een waarde op van EUR 611 miljoen, vrijwel stabiel ten opzichte van eind Een hogere koers van het aandeel BNP Paribas werd gecompenseerd door een lagere volatiliteit en een hogere marktconsensus met betrekking tot het dividendrendement van BNP Paribas. Het nettoresultaat onder IFRS van Royal Park Investments (RPI) bedroeg in het eerste kwartaal EUR 12 miljoen negatief, vooral te wijten aan een negatieve impact van wisselkoersen. De waarde van de deelneming, met inbegrip van de wijzigingen in de reële waarde van de renteswaps, vertoonde een lichte daling van EUR 933 miljoen tot EUR 913 miljoen. 0verige posten van de Algemene Rekening betreffen een meerwaarde van EUR 5 miljoen die deels werd tenietgedaan door een netto rentelast van EUR 2 miljoen. De totale operationele lasten bedroegen EUR 12 miljoen, een daling van 12% vergeleken met vorig jaar. Voorwaardelijke verplichtingen Voor het volledige overzicht van de Voorwaardelijke verplichtingen wordt verwezen naar noot 28 van het Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag per 31 maart Sinds de publicatie van Ageas s Jaarverslag op 17 maart 2011 zijn er geen nieuwe elementen van materiële betekenis te vermelden. PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

6 Groep Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders gedaald naar EUR 2,88 per aandeel Het eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders bedroeg op 31 maart 2011 EUR 7,4 miljard (EUR 2,88 per aandeel) in vergelijking met EUR 8,2 miljard (EUR 3,19 per aandeel) eind De daling van het eigen vermogen is het gevolg van de verslechtering van de netto niet-gerealiseerde min- en meerwaarden met EUR 0,5 miljard ten opzichte van einde 2010, van het negatieve kwartaalresultaat en van de lagere wisselkoersreserve. Solvabiliteit blijft solide Het totaal beschikbare kapitaal van Ageas bedroeg eind maart 2011 EUR 7,8 miljard in vergelijking met EUR 8,6 miljard eind Dit bedrag ligt EUR 4,7 miljard hoger dan het totale wettelijk vereiste minimum voor de verzekeringsactiviteiten, inclusief het beschikbare kapitaal binnen de Algemene Rekening (EUR 1,6 miljard). Het totale beschikbare kapitaal van de verzekeringsactiviteiten bedroeg EUR 6,1 miljard; het wettelijk vereiste minimum bleef stabiel op EUR 3,1 miljard met een solvabiliteitsratio voor de wereldwijde verzekeringsactiviteiten van 201% tot gevolg, in vergelijking met 227% eind vorig jaar. De daling van de solvabiliteit vloeit voort uit de lagere solvabiliteit in België (177%) en Continentaal Europa (198%) als gevolg van de beduidend hogere niet-gerealiseerde minwaarden op vastrentende waarden. In het Verenigd Koninkrijk nam de solvabiliteitsratio af tot 247% onder invloed van de toevoeging van de activiteiten van Tesco. De netto kaspositie van de Algemene Rekening op 31 maart 2011, uitgaande van een volledige aflossing van het European Medium Term Notes (EMTN) programma en inclusief kortlopende deposito s bij banken, bedroeg EUR 2,1 miljard (EUR 2,2 miljard eind 2010). Het niveau van het discretionair kapitaal daalde van EUR 0,5 miljard eind 2010 tot EUR 0,2 miljard aan het eind van het eerste kwartaal. Deze daling was hoofdzakelijk te wijten aan de toegenomen reële waarde van de RPN(I)-verplichting en de overname van het Britse Castle Cover eind maart PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

7 Beschrijving van de bedrijfssegmenten België Resultatenrekening - Leven België Leven - in miljoenen EUR Q1 11 Q1 10 Mutatie Brutopremies 1.222, ,2 10% Beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling 88,4 206,3-57% Bruto premie-inkomen Leven 1.310, ,5-0% Operationele kosten - 45,5-43,8 4% Technisch resultaat 65,0 91,7-29% Toegerekende meerwaarden 15,9 12,3 29% Operationele marge 80,9 104,0-22% Niet-toegerekende overige inkomsten en lasten 37,5 24,8 52% Winst voor belastingen 118,4 128,8-8% Winstbelastingen - 28,1-33,0-15% Nettowinst toewijsbaar aan minderheidsbelangen 23,7 23,8-1% Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 66,6 72,0-8% Resultatenrekening - Niet-leven België Niet-leven - in miljoenen EUR Q1 11 Q1 10 Mutatie Bruto premie-inkomen Niet-leven 511,1 483,0 6% Operationele kosten - 68,8-66,1 4% Technisch resultaat 23,2-22,8 * Toegerekende meerwaarden 1,3 3,1-57% Operationele marge 24,5-19,7 * Niet-toegerekende overige inkomsten en lasten 4,6 3,1 48% Winst voor belastingen 29,1-16,6 * Winstbelastingen - 8,9 6,5 * Nettowinst toewijsbaar aan minderheidsbelangen 5,2-1,9 * Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 15,0-8,2 * Resultatenrekening België in miljoenen EUR Q1 11 Q1 10 Mutatie Bruto premie-inkomen 1.821, ,5 1% Operationele kosten - 114,3-109,9 4% Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 81,6 63,8 28% PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

8 Premie-inkomen stabiel op EUR 1.8 miljard Premie-inkomen Leven stabiel op EUR 1,3 miljard; Hogere verkoop van spaarproducten tenietgedaan door een lagere vraag naar unit-linked producten Brutopremies Niet-Leven 6% omhoog naar EUR 0,5 miljard ingevolge tariefverhogingen en volumegroei Nettowinst na minderheidsbelangen van EUR 82 miljoen (EUR 64 miljoen in eerste kwartaal 2010) Nettoresultaat Leven gedaald door lager netto beleggingsrendement, maar nog steeds solide Niet-Leven hersteld ondanks aanzienlijk aantal schadeclaims gerelateerd aan het winterweer in Brand Vermogen onder beheer Leven EUR 48,5 miljard (EUR 48.2 miljard eind 2010) Stijging door nieuwe productie bij spaarproducten en Leven Groep Totale combined ratio 100.9% (113,7% in eerste kwartaal 2010) Verbeterde schaderatio, vooral toe te schrijven aan sterke resultaten in Auto Combined ratio Brandverzekeringen 116,7%, in nasleep van de winteromstandigheden eind 2010 Combined ratio exclusief arbeidsongevallen 100,1% (110,8% in eerste kwartaal 2010) Het totale bruto premie-inkomen kwam uit op EUR 1,8 miljard, 1% hoger dan vorig jaar. Op commercieel gebied werd het eerste kwartaal gekenmerkt door stevige resultaten in zowel Leven als Niet-Leven. Het premie-inkomen Leven werd gevoed door succesvolle spaarcampagnes via het bankkanaal, terwijl de verkoop van unit-linked producten een daling vertoonde. Het premie-inkomen Niet-Leven steeg door een combinatie van volumegroei en tariefverhogingen. In totaal zijn de operationele kosten met circa 4% gestegen tot EUR 114 miljoen. Deze stijging is deels toe te schrijven aan kosten die verband houden met het Solvency-II project en aan geïndexeerde personeelskosten. De kostenratio in Leven als percentage van het vermogen onder beheer bleef stabiel op 0,38%, waarbij het gestegen vermogen onder beheer de hogere kosten compenseerde. De kostenratio in Niet-Leven verbeterde van 17% tot 16,8%. De nettowinst na minderheidsbelangen steeg met 28% tot EUR 82 miljoen (tegen EUR 64 miljoen in het eerste kwartaal van 2010). Met een verbetering van EUR 23 miljoen komt Niet-Leven weer op winst uit (EUR 15 miljoen), terwijl het Levenresultaat met 8% afnam tot EUR 67 miljoen. Niet-Leven profiteerde van een beter technisch resultaat in Auto en een positieve afloop van de schades van voorgaande jaren bij Arbeidsongevallen. Bij Brandverzekeringen werd een verbetering in de zware schadegevallen deels tenietgedaan door de kosten van schadeclaims in verband met de strenge winteromstandigheden eind 2010 en begin Leven boekte een solide resultaat, al werd dit gedrukt door een lager beleggingsrendement ingevolge de herstructurering van de beleggingsportefeuille die in 2010 werd doorgevoerd. De nieuwe heffing op spaarproducten door de overheid bedroeg bruto EUR 10 miljoen (EUR 5 miljoen na belastingen en minderheidsbelangen). Deze negatieve factoren werden deels gecompenseerd door gerealiseerde meerwaarden op aandelen en obligaties. Leven Het premie-inkomen Leven kwam uit op EUR 1,3 miljard, vrijwel stabiel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het premie-inkomen Individueel Leven bedroeg EUR 1,1 miljard. Dit kwam neer op een lichte stijging (ten opzichte van EUR 1,0 miljard in het eerste kwartaal van 2010), waarbij de hogere verkoop van spaarproducten deels werd tenietgedaan door een verminderde vraag naar unit-linked producten. Het premie-inkomen via het bankkanaal bedroeg EUR 836 miljoen dankzij de spaarproducten die profiteerden van een verhoging van de gegarandeerde rentevoet van 2,25% tot 2,75% met ingang van 1 januari Het premie-inkomen via het makelaarskanaal steeg met 3% naar EUR 216 miljoen, ook voornamelijk door de verkoop van spaarproducten met rentegarantie. Groepsverzekeringen Leven noteerden EUR 258 miljoen, ten opzichte van EUR 271 miljoen vorig jaar (-5%) door tijdsverschillen bij de betaling van kwartaalpremies voor een aantal bedrijfs- en sectoriële plannen. PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

9 Het vermogen onder beheer Leven steeg naar EUR 48,5 miljard (+1%), vergeleken met EUR 48,2 miljard eind vorig jaar. Het vermogen onder beheer uit niet unit-linked activiteiten gaf een lichte stijging te zien tot EUR 42,0 miljard. Unit-linked vermogen onder beheer daalde met 2% tot EUR 6,5 miljard ten gevolge van een lagere verkoop, meer afkopen in open-ended fondsen en een ongunstige waardering van obligatiefondsen als gevolg van de stijgende rente. Het technische resultaat werd beïnvloed door een lager rendement als gevolg van verschuivingen in de beleggingsportefeuille in 2010 en de nieuwe overheidsheffing op spaarproducten. Solide risicomarges en stijgende volumes zorgden voor enige compensatie. Het technische resultaat steeg van EUR 23 miljoen negatief vorig jaar naar EUR 23 miljoen positief. Het resultaat van vorig jaar omvatte de kosten van de winterstorm Xynthia. Auto- en arbeidsongevallenverzekeringen lieten in het eerste kwartaal een forse verbetering zien. De gevolgen van de strenge winter aan het eind van 2010 en het begin van 2011 beïnvloedden de Brandverzekeringen; ingestorte daken als gevolg van sneeuwdruk en waterschade drukten het nettoresultaat met EUR 9 miljoen. De sterke resultaten bij Autoverzekeringen zijn het resultaat van tariefverhogingen en aanpassingen aan de productkenmerken in de afgelopen kwartalen, alsmede van een verbetering van de schadefrequentie. Arbeidsongevallen profiteerde van een positief schaderesultaat uit voorgaande jaren. De nettowinst bedroeg EUR 67 miljoen, een daling ten opzichte van EUR 72 miljoen in 2010 (-8%). Dit negatieve verschil komt voort uit een lager beleggingsrendement als gevolg van de herstructurering van de beleggingsportefeuille in 2010, dat deels werd gecompenseerd door de meerwaarden op aandelen en obligaties. Daarnaast werd de overheidsheffing van 0,15% op het vermogen onder beheer Leven (behalve de tweede pijler) op 1 januari 2011 van kracht; deze had een bruto effect van EUR 10 miljoen (EUR 5 miljoen na belastingen en minderheidsbelangen). Niet-Leven De brutopremies bedroegen EUR 511 miljoen, een toename van 6% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Vooral bij Auto (+8%) en Brand (+9%) deed zich een sterke groei van het premie-inkomen voor, zowel via het bank- als het makelaarskanaal. Het premie-inkomen via het makelaars- en bankkanaal bedroeg respectievelijk EUR 372 miljoen (+7%) en EUR 70 miljoen (+11%). Het premie-inkomen uit ziekteverzekeringen bedroeg EUR 69 miljoen, een daling met EUR 4 miljoen ofwel 3% vergeleken met vorig jaar. Dit is toe te schrijven aan bijzonder hoge premies in arbeidsongeschiktheid vorig jaar. De totale stijging is het resultaat van een combinatie van tariefverhogingen en volumegroei. De premies bij Autoverzekeringen stegen met 8%, waarvan 4,5% ingevolge tariefverhogingen. Inclusief een tariefverhoging van 4% nam het premie-inkomen in Brandverzekeringen toe met 9%. De combined ratio bedroeg 100,9%, vergeleken met 113,6% vorig jaar. Exclusief arbeidsongevallen bedroeg de combined ratio 100,1%, tegen 110,8% vorig jaar. Aanhoudende tariefverhogingen in alle segmenten leidden tot een resultaatverbetering, vooral bij Autoverzekeringen, die echter deels werd overschaduwd door hogere kosten van schadeclaims bij Brandverzekeringen. De tarieven voor arbeidsongevallenverzekeringen zijn met ingang van 1 januari 2011 verhoogd. De operationele resultaten zijn verbeterd dankzij een positieve afwikkeling van schades uit voorgaande jaren, maar deze business heeft nog steeds te lijden van een hoog aantal schadeclaims voor blijvende arbeidsongeschiktheid. Het positieve resultaat in Auto vertaalde zich ook in een verbetering van de combined ratio van 112,6% tot 94,9%. Bij Brandverzekeringen bedroeg de combined ratio 116,7%, ten opzichte van 123,1% vorig jaar, terwijl de combined ratio bij Arbeidsongevallenverzekeringen op 106,8% uitkwam, tegen 134,3% in De nettowinst bedroeg EUR 15 miljoen, een sterke verbetering ten opzichte van vorig jaar (EUR 8 miljoen negatief ). PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

10 Verenigd Koninkrijk Resultatenrekening - Leven Verenigd Koninkrijk Leven - in miljoenen EUR Q1 11 Q1 10 Mutatie Brutopremies 10,3 4,9 * Beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling * Bruto premie-inkomen Leven 10,3 4,9 * Operationele kosten - 6,9-5,3 28% Technisch resultaat - 1,4-1,3 9% Toegerekende meerwaarden * Operationele marge - 1,4-1,3 9% Niet-toegerekende overige inkomsten en lasten 0,4 0,4-0% Winst voor belastingen - 1,0-0,9 2% Winstbelastingen 0,3 0,3-3% Nettowinst toewijsbaar aan minderheidsbelangen * Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders -0,7-0,6 4% Resultatenrekening - Niet-leven Verenigd Koninkrijk Niet-leven - in miljoenen EUR Q1 11 Q1 10 Mutatie Bruto premie-inkomen Niet-leven 471,1 259,8 81% Operationele kosten - 30,9-20,8 49% Technisch resultaat - 3,5-9,7-63% Toegerekende meerwaarden 0,9 0,7 30% Operationele marge - 2,6-9,0-71% Niet-toegerekende overige inkomsten en lasten 2,5 1,4 79% Winst voor belastingen - 0,1-7,6-99% Winstbelastingen - 2,1 * Nettowinst toewijsbaar aan minderheidsbelangen - 1,7-0,6 * Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 1,6-4,9 * Resultatenrekening - Overige verzekeringen Verenigd Koninkrijk Overige verzekeringen - in miljoenen EUR Q1 11 Q1 10 Mutatie Commissiebaten 39,8 29,0 37% Andere baten 22,9 0,5 * Personeelslasten - 22,5-11,7 92% Overige lasten - 34,6-12,9 * Winst voor belastingen 5,6 4,9 11% Winstbelastingen -1,6-1,4 9% Nettowinst toewijsbaar aan minderheidsbelangen * Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 4,0 3,5 12% Resultatenrekening Verenigd Koninkrijk in miljoenen EUR Q1 11 Q1 10 Mutatie Bruto premie-inkomen 481,4 264,7 82% Operationele kosten - 37,8-26,1 45% Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 4,9-2,0 * PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

11 Premie-inkomen EUR 481 miljoen (EUR 265 miljoen in eerste kwartaal 2010) Recordkwartaal groei Niet-Leven dankzij stijging brutopremies van 82% Premie-inkomen Leven verdubbeld Inkomen distributieactiviteiten fors gestegen dankzij de consolidatie van Kwik Fit Insurance Services Nettowinst EUR 5 miljoen (EUR 2 miljoen negatief in eerste kwartaal 2010) Nettowinst Niet-Leven EUR 2 miljoen; steeds sterkere resultaten bij Autoverzekeringen Goed rendement in distributieactiviteiten, nettowinst 12% gestegen naar EUR 4 miljoen Combined ratio 106,0% (110,2% in eerste kwartaal 2010) Aanhoudende verbetering in Auto, combined ratio van 100,3% (111,8% in eerste kwartaal 2010) Combined ratio Brand 121,9% met een schaderatio uit voorgaande jaren van 17,9% als gevolg van het slechte weer eind 2010 Distributieactiviteiten verder versterkt door de overname van Castle Cover Overname plaatst Ageas als de 2de tussenpersoon op de markt voor 50-plussers en consolideert haar 4de positie als verdeler van particuliere verzekeringen Het premie-inkomen bedroeg in het eerste kwartaal van 2011 EUR 481 miljoen, een stijging van 82% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Dit omvat de productie van Tesco Underwriting, die in het vierde kwartaal van 2010 van start ging, en de sterke groei van Ageas Insurance in particuliere en bedrijfsverzekeringen. Exclusief Tesco steeg het premie-inkomen in Niet-Leven met 21%. Het inkomen uit de distributieactiviteiten toonde eveneens een forse groei dankzij de consolidatie van Kwik Fit Insurance Services (KFIS), terwijl het levensverzekeringsbedrijf haar premieinkomen zag verdubbelen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met 2010 was er een polistief valutaeffect op het premie-inkomen van EUR 18 miljoen. De operationele en financiële resultaten verbeterden met een nettowinst van EUR 5 miljoen (tegen een verlies van EUR 2 miljoen in 2010). Het resultaat van de Autoverzekeringen van Ageas UK verbeterde dankzij de vorig jaar getroffen beleidsmaatregelen. De combined ratio bij Autoverzekeringen is met 11,5% verbeterd in vergelijking met het eerste kwartaal van De zware weersomstandigheden van eind 2010 brachten hogere kosten van schades uit voorgaande jaren bij woningverzekeringen met zich mee op de hele Britse markt. De ongekend hoge claims voor waterschade drukten het resultaat na belasting met EUR 11,6 miljoen. In totaal droegen de Niet-Levenactiviteiten EUR 2 miljoen bij aan het nettoresultaat na minderheidsbelangen. Overige verzekeringen leverden een nettowinst op van EUR 4 miljoen, na aftrek van overnamekosten van EUR 1,0 miljoen. Het levensverzekeringsbedrijf vertoonde een klein verlies. De operationele kosten zijn met bijna 50% gestegen, voornamelijk als gevolg van het opstarten van Tesco Underwriting midden oktober Leven Het bruto premie-inkomen over het eerste kwartaal bedroeg EUR 10 miljoen, een stijging van 110% jaar-op-jaar. Eind 2010 had Ageas een marktaandeel van 6,4% op de markt van onafhankelijke financiële adviseurs (IFA s). De onderneming biedt thans dekking aan ruim klanten, een stijging van 68% vergeleken met het eerste kwartaal van Het nettoresultaat kwam in het eerste kwartaal uit op een verlies van EUR 0,7 miljoen. Niet-Leven De totale brutopremies lieten in het eerste kwartaal van 2011 een recordgroei zien van 81% tot EUR 471 miljoen. Dit was toe te schrijven aan een sterke groei bij particuliere en bedrijfsverzekeringen en aan de consolidatie van Tesco Underwriting, het samenwerkingsverband van Ageas met Tesco Bank dat midden oktober 2010 van start ging. PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

12 De totale groei in Niet-Leven, met inbegrip van Tesco Underwriting, bedroeg 92% voor woningverzekeringen (tot EUR 125 miljoen, tegen EUR 65 miljoen), en 98% voor Autoverzekeringen (tot EUR 287 miljoen, tegen EUR 145 miljoen). Binnen het segment particuliere verzekeringen van Ageas Insurance en exclusief Tesco Underwriting, is de woningverzekeringsportefeuille met 48% gegroeid naar EUR 97 miljoen als gevolg van een aanhoudend sterke productie in het makelaarssegment. Het premie-inkomen uit particuliere Auto- en reisverzekeringen bleef met respectievelijk EUR 137 miljoen en EUR 16 miljoen in lijn met vorig jaar. Het premie-inkomen uit de bedrijfsverzekeringen van Ageas Insurance nam met 29% toe tot EUR 57 miljoen, vooral dankzij de sterke groei in Bestelwagens. Groei in bedrijfsverzekeringen maakt deel uit van Ageas UK s doelbewust beleid om haar productaanbod op de markt voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO s) te vergroten, met een hoog niveau van dienstverlening en productaanbod tegen lage kosten, die tegemoetkomen aan de behoeften van de verzekeringsmakelaar. In het eerste kwartaal van 2011 kwam het premie-inkomen vantesco Underwriting uit op EUR 156 miljoen. Tesco Underwriting biedt thans dekking aan zowat klanten en is sinds haar oprichting in midden oktober 2010 goed voor een cumulatief premie-inkomen van EUR 257 miljoen. In een kwartaal dat traditioneel negatief beïnvloed wordt door seizoenfactoren, was over het algemeen sprake van goede intrinsieke resultaten bij de Niet-Levenactiviteiten; het nettoresultaat na minderheidsbelangen steeg met EUR 6.5 miljoen tot EUR 1.6 miljoen. Binnen Ageas Insurance en exclusief Tesco Underwriting, boekt de Autoverzekeringsportefeuille elk kwartaal vooruitgang. De woningverzekeringen ontvingen meer schadeclaims dan verwacht als gevolg van het strenge weer eind 2010 dat de volledige verzekeringssector trof. De kosten van waterschade bedroegen in het eerste kwartaal EUR 11,6 miljoen na belasting met een cumulatief totaal sinds het laatste kwartaal van 2010 van EUR 50 miljoen. Over het eerste kwartaal kwam het nettoresultaat van Tesco Underwriting, dat zich nog steeds in de opstartfase bevindt, uit op EUR 1.7 miljoen negatief. De combined ratio, inclusief Tesco Underwriting, bedroeg dit kwartaal 106.0% (110,2% vorig jaar). De sterke vooruitgang bij Autoverzekeringen hield aan en de combined ratio verbeterde met 11,6 punten tot 100,3%. De combined ratio van Brandverzekeringen (121,9%) weerspiegelt de stijging van een verslechtering in de ratio voor schades uit voorgaande jaren met 17,9% in het eerste kwartaal als gevolg van het slechte weer van eind Overige verzekeringen Het segment Overige verzekeringen in het Verenigd Koninkrijk, bestaande uit de distributieactiviteiten RIAS, Kwik Fit Insurance Services (KFIS), Ageas Insurance Solutions (UKAIS) en sinds 24 maart 2011, Castle Cover presteerde goed in het eerste kwartaal, met een stijging van het totale inkomen uit vergoedingen en provisies tot EUR 62,7 miljoen (+113%). De groei kan worden toegeschreven aan de consolidatie van Kwik Fit Insurance Services (KFIS), de goede resultaten van affinity-partnerships, een sterke klantenbinding en nieuwe productie. De distributieactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben de laatste 12 maanden een belangrijke ontwikkeling vertoond, met de toevoeging van KFIS en, meer recent, Castle Cover. Dit heeft de totale distributie- en productiemix van Ageas UK versterkt met bijna 1 miljoen extra klanten in verschillende marktsegmenten. Castle Cover is overgenomen voor een totaalbedrag van GBP 54,6 miljoen (EUR 62,5 miljoen). De goodwill bij overname bedroeg EUR 52,2 miljoen en de immateriële activa EUR 8,8 miljoen. De nettowinst bedroeg EUR 4 miljoen, ten opzichte van EUR 3,5 miljoen vorig jaar. In dit resultaat zijn de overnamekosten van EUR 1,0 miljoen voor Castle Cover begrepen. KFIS droeg EUR 1,5 miljoen bij aan het nettoresultaat, inclusief de afschrijving van immateriële activa van EUR 1,2 miljoen. PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

13 Continentaal Europa Resultatenrekening - Leven Continentaal Europa Leven - in miljoenen EUR Q1 11 Q1 10 Mutatie Brutopremies 232,5 537,5-57% Beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling 436,8 472,3-8% Bruto premie-inkomen Leven 669, ,8-34% Operationele kosten - 27,1-30,7-12% Technisch resultaat 42,1 29,8 41% Toegerekende meerwaarden 1,0-98% Operationele marge 42,1 30,8 37% Niet-toegerekende overige inkomsten en lasten 3,3 3,9-13% Winst voor belastingen 45,4 34,7 31% Winstbelastingen - 11,5-10,5 9% Nettowinst toewijsbaar aan minderheidsbelangen 16,8 13,5 25% Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 17,1 10,7 60% Resultatenrekening - Niet-leven Continentaal Europa Niet-leven - in miljoenen EUR Q1 11 Q1 10 Mutatie Bruto premie-inkomen Niet-leven 119,5 119,4 0% Operationele kosten - 18,7-17,8 5% Technisch resultaat 3,0 1,2 * Toegerekende meerwaarden - 0,9 * Operationele marge 3,0 2,1 39% Niet-toegerekende overige inkomsten en lasten 0,6-95% Winst voor belastingen 3,0 2,7 10% Winstbelastingen - 1,2-1,1 8% Nettowinst toewijsbaar aan minderheidsbelangen 1,1 1,0 11% Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 0,7 0,6 13% Resultatenrekening Continentaal Europa - in miljoenen EUR Q1 11 Q1 10 Mutatie Bruto premie-inkomen 788, ,2-30% Operationele kosten - 45,8-48,5-6% Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 17,8 11,3 58% PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

14 Premie-inkomen EUR 789 miljoen (EUR miljoen in eerste kwartaal 2010) Lager premie-inkomen in Portugal en Luxemburg in lijn met de trend van tweede helft 2010 Premie-inkomen Leven EUR 669 miljoen, -34% ten opzichte van vorig jaar Premie-inkomen Niet-Leven EUR 120 miljoen, stabiel ten opzichte van vorig jaar Nettowinst na minderheidsbelangen fors omhoog naar EUR 18 miljoen (EUR 11 miljoen in eerste kwartaal 2010) Sterke financiële resultaten in Portugal Combined ratio Niet-Leven 99,4% Vermogen onder beheer Leven EUR 23,0 miljard, vrijwel stabiel t.o.v. eind 2010 Het totale bruto premie-inkomen kwam uit op EUR 789 miljoen, 30% lager dan vorig jaar maar vrij stabiel vergeleken met het vierde kwartaal van 2010 (-3%). De Levenactiviteiten in Portugal lijden zoals verwacht nog steeds onder de moeilijke economische omstandigheden, wat zich uit in een aanzienlijk lager premie-inkomen. Daarnaast is het premieinkomen in Luxemburg met zo n 38% gedaald vergeleken met een zeer sterk eerste kwartaal van 2010, toen geprofiteerd werd van de Europese Spaarrichtlijn. De operationele kosten zakten tot EUR 46 miljoen (-6%) onder invloed van de gewijzigde perimeter na het afstoten van de Turkse en Oekraiënse Levenactiviteiten in Zonder deze desinvesteringen stegen de operationele kosten met 3%. De nettowinst na minderheidsbelangen kwam uit op EUR 18 miljoen, een stijging van 58% vergeleken met EUR 11 miljoen vorig jaar. Dit is vooral toe te schrijven aan hogere beleggingsmarges in de Portugese Levenactiviteiten en het positieve effect van de bovengenoemde desinvesteringen. Leven Het bruto premie-inkomen Leven bedroeg EUR 669 miljoen, een daling van 34% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De moeilijke economische omstandigheden in Portugal bleven wegen op de verkoop, een trend die we sinds de tweede helft van 2010 waarnemen. Het premie-inkomen bedroeg in het eerste kwartaal EUR 368 miljoen, ten opzichte van EUR 554 miljoen in hetzelfde kwartaal van vorig jaar (- 34%). In Luxemburg bedroeg het premie-inkomen EUR 202 miljoen, 38% minder dan vorig jaar maar ten opzichte van een kwartaal waarin werd geprofiteerd van de positieve invloed van de Europese Spaarrichtlijn op de verkoop van FOS unitlinked producten (FOS staat voor Freedom of Services). In Frankrijk daalde het premie-inkomen met 11% tot EUR 90 miljoen, volledig op het conto van de beëindiging van de distributieovereenkomst met Fortis Banque France vanaf het tweede kwartaal van Een uitstekend resultaat via het makelaarskanaal met een stijging van 13% van het premieinkomen kon dit verlies niet geheel goedmaken. De spaarproducten hebben in het algemeen belangrijke invloed ondervonden van de economische situatie maar ook van concurrentie door onder meer banken, die aantrekkelijke returns boden op deposito s. De nieuwe productie in spaarproducten daalde met 74% tot EUR 101 miljoen. Het Unit-linked bedrijf, nog steeds het grootste segment, heeft de moeilijke marktomstandigheden zeer goed doorstaan en behaalde een premie-inkomen van EUR 466 miljoen, slechts 5% lager dan vorig jaar. Het vermogen onder beheer Leven bleef ten opzichte van eind 2010 vrijwel stabiel op EUR 23,0 miljard, waarvan EUR 14 miljard betrekking heeft op Unit-linked producten. Het gemiddelde vermogen onder beheer is met 5% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De operationele marge in Leven vertoonde een forse verbetering tot EUR 42 miljoen, tegenover EUR 31 miljoen vorig jaar. Portugal was de voornaamste motor achter deze margeverbetering dankzij hogere beleggingsmarges, een gevolg van betere obligatierendementen in spaarproducten en een hoger gemiddeld vermogen onder beheer ondanks het lager premie-inkomen. De operationele kosten daalden met 12% tot EUR 27 miljoen als gevolg van de gewijzigde perimeter na het afstoten van de activiteiten in Oekraïne en Turkije. Op vergelijkbare basis stegen de operationele kosten met 1,5%, in lijn met de inflatie. PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

15 De nettowinst na minderheidsbelangen steeg tot EUR 17 miljoen, een stijging met 60% vergeleken met vorig jaar. Dit kan worden toegeschreven aan de goede resultaten in Portugal en de herstructurering van Oekraïne en Turkije in Niet-Leven De brutopremies in Niet-Leven bedroegen in het eerste kwartaal EUR 120 miljoen en bleven daarmee in lijn met vorig jaar. Portugal droeg EUR 68 miljoen bij, een stijging van 3% dankzij de sterke resultaten van Médis ondanks een stagnerende markt gekenmerkt door economische onzekerheid. De activiteiten in Italië deden het goed: een vrijwel stabiel premie-inkomen (EUR 52 miljoen ten opzichte van EUR 54 miljoen vorig jaar) in een periode dat strikte maatregelen werden getroffen om de winstgevendheid bij Autoverzekeringen te verbeteren. Ongevallen- en ziekteverzekeringen vormen nog steeds het grootste segment, met een groei van 7% tot EUR 70 miljoen. Dit compenseert een lager premie-inkomen bij Autoverzekeringen (EUR 24 miljoen, een daling van 15%), als gevolg van een grotere focus op winstgevendheid in de Italiaanse markt. Brandverzekeringen en Overige activiteiten nemen het resterende deel van het premie-inkomen voor hun rekening. De operationele marge bedroeg EUR 3 miljoen (EUR 2 miljoen vorig jaar). Zowel Portugal als Italië droegen bij aan een resultaatverbetering, gedragen door de ongevallen- en ziekteverzekeringen. De combined ratio van 99,4% is licht gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar (97,6%), maar is substantieel beter dan de combined ratio in 2010 (101,5%) dankzij de getroffen maatregelen in het Autoverzekeringsbedrijf, voornamelijk in Italië. De operationele kosten vertoonden zoals verwacht een stijging van 5%. De nettowinst na minderheidsbelangen steeg licht tot EUR 0,7 miljoen (EUR 0,6 miljoen vorig jaar); de weerspiegeling van een beter technisch resultaat in alle activiteiten. PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

16 Azië Resultatenrekening - Leven Azië Leven - in miljoenen EUR Q1 11 Q1 10 Mutatie Brutopremies 51,2 47,5 8% Beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling 23,7 20,7 15% Bruto premie-inkomen Leven 74,9 68,2 10% Operationele kosten - 8,2-7,7 6% Technisch resultaat 8,3 4,8 72% Toegerekende meerwaarden 0,4 0,7-40% Operationele marge 8,7 5,5 57% Niet-toegerekende overige inkomsten en lasten - 3,1-2,7 14% Winst voor belastingen, geconsolideerde entiteiten 5,6 2,8 * Winst voor belastingen, geassocieerde deelnemingen 17,7 15,6 13% Winstbelastingen - 0,5-0,5 7% Nettowinst toewijsbaar aan minderheidsbelangen * Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 22,8 17,9 27% Resultatenrekening - Niet-leven Azië Niet-leven -in miljoenen EUR Q1 11 Q1 10 Mutatie Bruto premie-inkomen Niet-leven - - * Operationele kosten - - * Technisch resultaat - - * Toegerekende meerwaarden - - * Operationele marge - - * Niet-toegerekende overige inkomsten en lasten - - * Winst voor belastingen, geconsolideerde entiteiten - - * Winst voor belastingen, geassocieerde deelnemingen 7,4 2,6 * Winstbelastingen - - * Nettowinst toewijsbaar aan minderheidsbelangen - - * Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 7,4 2,6 * Resultatenrekening Azië in miljoenen EUR Q1 11 Q1 10 Mutatie Bruto premie-inkomen 74,9 68,2 10% Operationele kosten - 8,2-7,7 6% Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders 30,2 20,5 47% PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

17 Premie-inkomen EUR 1,7 miljard, in lijn met recordresultaat (EUR 1,8 miljard) in eerste kwartaal 2010 Bruto premie-inkomen Leven EUR 1,6 miljard, een daling van 5%, met een accentverschuiving van koopsompolissen naar periodieke premieproducten Brutopremies Niet-Leven EUR 0,1 miljard, een stijging van 17% Nettowinst EUR 30 miljoen, +47% (EUR 21 miljoen in eerste kwartaal 2010) Nettowinst na minderheidsbelangen Leven EUR 23 miljoen, een stijging van 27% Nettowinst na minderheidsbelangen Niet-Leven omhoog naar EUR 7 miljoen (EUR 3 miljoen in eerste kwartaal 2010) Het totale bruto premie-inkomen in het eerste kwartaal van 2011, inclusief de niet-geconsolideerde partnerships op basis van 100%, kwam uit op EUR 1,7 miljard, 4% lager dan vorig jaar. Rekening houdend met de bijzondere premie-inkomsten uit de verkoopcampagnes voor koopsompolissen vorig jaar, is dit een sterk commerciële prestatie. Het voorbije kwartaal was het op één na beste op het vlak van premiegroei en een bevestiging van het sterke premie-inkomen van vorig jaar. De nettowinst na minderheidsbelangen is aanzienlijk gestegen naar EUR 30,2 miljoen, tegenover EUR 20,5 miljoen vorig jaar (+47%). De nettowinst van 2010 ondervond de positieve impact van de invoering van de nieuwe Chinese boekhoudkundige principes voor EUR 8,3 miljoen, zoals vorig jaar reeds is aangegeven. Het technische resultaat vertoonde in alle entiteiten een bevredigende groei. De nettowinst, vooral in Niet-Leven, profiteerde van een uitzonderlijke belastingteruggave in Maleisië. Leven Het totale bruto premie-inkomen Leven, inclusief de nietgeconsolideerde partnerships op basis van 100%, bedroeg EUR 1,6 miljard, 5% minder dan vorig jaar. Het premieinkomen in het eerste kwartaal van vorig jaar werd in hoge mate gevoed door zeer succesvolle verkoopcampagnes voor koopsompolissen via het bankkanaal in China en Maleisië, terwijl het verkoopaccent dit kwartaal lag op periodieke premieproducten. Het totale inkomen uit periodieke premieproducten steeg tot EUR 1,1 miljard (een stijging van 34%). Contractverlengingen zijn steeds meer de motor van duurzame groei geworden en waren goed voor een stijging van het premie-inkomen van 56% tot EUR 789 miljoen; een combinatie van de uitstekende productieniveaus van vorig jaar en de hoge persistentieratio in de gehele regio. Het bruto premie-inkomen van de geconsolideerde activiteiten in Hong Kong kwam uit op EUR 75 miljoen, een forse 10% meer dan vorig jaar. De nieuwe productie (APE) toonde een sterke stijging van 45% naar EUR 14 miljoen dankzij het groeiende agentennetwerk en belangrijker nog een hogere productiviteit binnen dit kanaal mede dankzij toenemende volumes via het opkomende IFA-kanaal. In China daalde het bruto premie-inkomen met 9% tot EUR 1,14 miljard. Vorig jaar realiseerde het samenwerkingsverbangd met Ageas een buitengewone inkomstengroei als gevolg van een verkoopcampagne voor koopsompolissen via het bankkanaal en een nieuw periodiek premieproduct via het makelaarskanaal. Nieuwe regelgeving op de bankensector eind vorig jaar, waardoor het bancaire landschap sterk veranderde heeft de productie via het bankkanaal doen afnemen. Bovendien heeft de monetaire verkrapping voortvloeiend uit de inflatoire druk ertoe geleid dat vele banken zich concentreren op het beheer van hun liquiditeit en balans. De productie van koopsompolissen is hierdoor met 45% gezakt naar EUR 399 miljoen. Voor het agentenkanaal is het eerste kwartaal wederom sterk geweest, met een premie-inkomen uit nieuwe productie in lijn met dat van vorig jaar. Het premie-inkomen uit nieuwe productie is in totaal met 35% gedaald vergeleken met vorig jaar, hetgeen geheel te wijten is aan de daling bij koopsompolissen. Dit werd echter voor een groot deel gecompenseerd door de toename van het premie-inkomen uit contractverlengingen tot EUR 523 miljoen (+76%), een direct resultaat van de hoge productie van vorig jaar en de uitstekende persistentieratio in alle kanalen. PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

18 In Thailand blijft het premie-inkomen sterk groeien, + 36% tot EUR 212 miljoen, waarbij het inkomen uit zowel nieuwe productie als contractverlengingen fors steeg. Het bankkanaal via Ageas s partner KASIKORNBANK heeft na de buitengewone groei van vorig jaar opnieuw zijn nieuwe productie sterk verhoogd, + 17% tot EUR 60 miljoen, vooral via koopsompolissen verbonden aan hypotheekleningen en consumentenkredieten. Het premie-inkomen uit nieuwe productie via het agentenkanaal is eveneens sterk toegenomen tot EUR 15 miljoen, een stijging van 49%, beter dan alle belangrijke concurrenten. Contractverlengingen stegen tot EUR 134 miljoen, ofwel bijna 50%. Het premie-inkomen uit etiqa, het samenwerkingsverband met Maybank in Maleisië, daalde met 24% tot EUR 140 miljoen. Het premie-inkomen vorig jaar werd aanzienlijk ondersteund door de productie van koopsompolissen via het bankkanaal waar, net als in China, dit jaar meer aandacht werd besteed aan de groei van de bankendeposito s. Koopsompolissen daalden met 40% tot EUR 76 miljoen; zij namen 54% van het totale premie-inkomen voor hun rekening, ten opzichte van 69% vorig jaar. De nieuwe productie van periodieke premieproducten steeg met 40% tot EUR 11 miljoen. IDBI Federal Life Insurance Company in India noteerde een bruto premie-inkomen van EUR 45 miljoen, 10% meer dan vorig jaar. De groei kwam volledig voor rekening van een hoger premie-inkomen uit contractverlengingen (+73% tot EUR 22 miljoen). Het premie-inkomen uit nieuwe productie is met 19% gedaald tot EUR 23 miljoen als gevolg van de gewijzigde regelgeving op unit-linked en pensioenproducten. Desondanks wist IDBI Federal, vergeleken met concurrenten uit de particuliere sector, wat marktaandeel te winnen dankzij de snelle aanpassing van haar productaanbod aan het nieuwe regime. Het vermogen onder beheer van de geconsolideerde activiteiten bleef stabiel op EUR 1,4 miljard vergeleken met eind Inclusief de niet-geconsolideerde partnerships ging het vermogen onder beheer omlaag van EUR 16,9 miljard eind 2010 tot EUR 16,4 miljard, als gevolg van de stijging van de euro ten opzichte van de Aziatische valuta s. De nettowinst na minderheidsbelangen bedroeg EUR 22,7 miljoen, ten opzichte van EUR 17,9 miljoen vorig jaar (+27%). De drie belangrijkste componenten: De geconsolideerde activiteiten in Hongkong boekten een nettowinst van EUR 7,9 miljoen, tegenover EUR 4,8 miljoen vorig jaar. De stijging volgt uit een verbeterd technisch resultaat en een zeer geringe toename van de operationele kosten. De niet-geconsolideerde partnerships boekten een zeer bevredigende winstgroei jaar-op-jaar met een netttowinst van EUR 17,7 miljoen ten opzichte van EUR 15,6 miljoen vorig jaar (+13%). Overige kosten en inkomsten in de regio, EUR 2,9 miljoen negatief ten opzichte van EUR 2,6 miljoen negatief vorig jaar. Niet-Leven De brutopremies Niet-Leven (op basis van 100% en volledig toewijsbaar aan de niet-geconsolideerde partnerships in Maleisië en Thailand) stegen met 17% tot EUR 128 miljoen. Beide partnerships presteerden goed in alle segmenten. De brutopremies in Maleisië en Thailand bedroegen respectievelijk EUR 96 miljoen (+16%) en EUR 32 miljoen (+21%). De nettowinst na minderheidsbelangen bedroeg EUR 7,4 miljoen, ten opzichte van EUR 2,6 miljoen vorig jaar. De intrinsieke operationele resultaten en het technische resultaat bleven zeer sterk met een combined ratio van 89,6% en kregen nog een extra impuls van buitengewone winsten (EUR 3 miljoen). PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

19 Algemene Rekening Resultatenrekening Algemeen - in miljoenen EUR Q1 11 Q1 10 Mutatie Netto rentebaten - 2,3-3,7-37% Netto commissiebaten - 0,4 - * Netto verdiende premies - 0,7 * Dividenden uit beleggingen 0,3 0,2 50% Gerealiseerde winsten (verliezen) op beleggingen 5,3 12,5-57% Overige meerwaarden - 264,6-344,5-23% Aandeel in resultaat van geassocieerde deelnemingen - 11,9-0,1 * Overige baten - 3,0-5,4-45% Totale baten - 277,3-341,0-19% Wijzigingen in waardeverminderingen - 0,4 0,1 * Nettobaten - 277,7-340,9-19% Personeelslasten - 4,0-4,8-16% Schadelasten en uitkeringen, netto 1,5 * Afschrijvingen, amortisatie en overige lasten - 0,2-0,1 * Overige operationele en administratieve lasten - 8,0-8,9-10% Totale lasten - 10,7-13,8-22% Winst voor belastingen - 288,4-354,7-19% Winstbelastingen - 0,1 58,9 * Nettowinst over de periode - 288,5-295,8-2% Nettowinst toewijsbaar aan minderheidsbelangen - 0,4-1,1-62% Nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders - 288,1-294,7-2% Nettoverlies van EUR 288 miljoen (tegen een verlies van EUR 295 miljoen in eerste kwartaal 2010) Waarde calloptie op aandelen BNP Paribas stabiel op EUR 611 miljoen, EUR 2 miljoen hoger dan eind 2010 Reële waarde van RPN(I)-verplichting EUR 722 miljoen, EUR 257 miljoen meer dan eind 2010 Nettoresultaat Royal Park Investments EUR 12 miljoen negatief Waarde deelneming licht gedaald tot 913 miljoen Het nettoresultaat van de Algemene Rekening over het eerste kwartaal bedroeg EUR 288 miljoen negatief ten gevolge van een stijging van EUR 257 miljoen in de reële waarde van de RPN(I)-verplichting ten opzichte van eind Dit is voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van de marktwaarde van de CASHES van 50% eind 2010 tot 63% eind maart. De reële waarde van de RPN(I)-verplichting bedroeg eind maart 2011 EUR 722 miljoen. De periodieke herwaardering van de calloptie op aandelen BNP Paribas resulteerde in een waarde van EUR 611 miljoen, dat daarmee stabiel bleef ten opzichte van EUR 609 miljoen eind De 8% hogere koers van het aandeel BNP Paribas werd gecompenseerd door een daling van de volatiliteit (van 33% tot 30%) en een hogere marktconsensus met betrekking tot het dividendrendement van BNP Paribas (van 5,29% naar 5,53%). Royal Park Investments (RPI) leed onder IFRS een nettoverlies van EUR 12 miljoen. De waarde van de deelneming, met inbegrip van de wijzigingen in de reële waarde van de renteswaps, toonde een lichte daling tot EUR 913 miljoen. De overige posten van de Algemene Rekening omvatten een gerealiseerde meerwaarde van EUR 5 miljoen op de beleggingsportefeuille die deels werd tenietgedaan door een netto rentelast van EUR 2 miljoen. De personeelskosten en overige operationele en beheerskosten lagen met EUR 12 miljoen 12% lager dan vorig jaar. PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

20 Reële waarde RPN(I) Mechanisme De RPN(I) is een financieel instrument dat leidt tot kwartaalbetalingen gedaan door of ontvangen van Fortis Bank SA/NV. De omvang van elke betaling wordt bepaald als het gemiddelde van de rentebetalingen tegen een rente op jaarbasis van 3-maands EURIBOR plus 20 basispunten, te betalen op een referentiebedrag (de zogenoemde RPN) dat op iedere handelsdag wordt berekend. Het referentiebedrag is gebaseerd op de ontwikkeling van de marktwaarde van de CASHES, een hybride schuldinstrument uitgegeven door Fortis Bank SA/NV met Ageas SA/NV en Ageas N.V. als medeschuldenaar, en de aandelenkoers van Ageas. Als het referentiebedrag positief is, betaalt Fortis Bank SA/NV rente over het referentiebedrag aan Ageas. Is dat referentiebedrag negatief, dan betaalt Ageas rente over het referentiebedrag aan Fortis Bank SA/NV. De RPN(I) komt derhalve in beginsel overeen met een variabele nominale lening tussen Ageas en Fortis Bank tegen een variabele rente. De rentebetalingen die Ageas verricht op deze lening worden door de Belgische Staat gegarandeerd in ruil voor een driemaandelijkse betaling door Ageas aan de Staat van een vaste spread van 70 basispunten op het referentiebedrag van de RPN. Ageas neemt de waarde van deze toekomstige garantiebetalingen op in de reële waarde van de RPN(I). De toename van de reële waarde sinds het begin van het jaar was het gevolg van (i) een forse toename van het referentiebedrag tussen eind 2010 en 31 maart 2011 (+ EUR 207 miljoen), (ii) lagere spreads (-55 basispunten) op schuldinstrumenten zonder vaste einddatum (+ EUR 48 miljoen) en (iii) marktomstandigheden, zoals een hogere rente (+ EUR 2 miljoen). Referentiewaarden Op 31 maart 2011 sloten de CASHES op 62,8% en bedroeg de koers van het aandeel Ageas EUR 2,01. Dit resulteerde in een stijging van de absolute waarde van het referentiebedrag (de zogeheten Relative Performance Note, ofwel RPN, vastgesteld door Fortis Bank) naar EUR 983 miljoen negatief, ten opzichte van EUR 642 miljoen negatief op 31 december 2010 (+53%). Op 31 maart 2011 stond de 3-maands EURIBOR op 1,24%. De totale rentebetaling aan Fortis Bank over het eerste kwartaal bedroeg EUR 2,5 miljoen. Het totale bedrag dat uit hoofde van de garantieovereenkomst tussen beide partijen aan de Belgische Staat is betaald, bedroeg EUR 1,4 miljoen. Assumpties en gevoeligheden Zie noot 19 van het Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag over het eerste kwartaal van Reële waarde van RPN(I) Voor de berekening van de reële waarde van de RPN(I) hanteert Ageas een niveau 3 waarderingsmodel voor financiële derivaten, dat eind 2009 is geïntroduceerd. Op 31 maart 2011 bedroegen de totale kosten voor RPN(I) EUR 722 miljoen, waarvan EUR 621 miljoen gerelateerd aan de RPN(I)-verplichting zelf en EUR 101 miljoen aan de garantieovereenkomst tussen Ageas, de Belgische Staat en Fortis Bank. Eind december 2010 bedroeg de RPN(I) EUR 465 miljoen en de impact op het nettoresultaat van het eerste kwartaal is derhalve negatief (EUR 257 miljoen). Het resultaat van RPN(I) wordt geboekt onder Overige meerwaarden. PERSBERICHT resultaten eerste kwartaal

Brussel/Utrecht, 9 november 2011-7.30 u. Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste negen maanden 2011

Brussel/Utrecht, 9 november 2011-7.30 u. Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste negen maanden 2011 PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 9 november 2011-7.30 u. Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste negen maanden 2011 Nettoresultaat Verzekeringen getroffen door onrust op financiële markten; Intrinsieke

Nadere informatie

Nettoresultaat Leven EUR 126 miljoen (+19%) Nettoresultaat Niet-Leven EUR 26 miljoen (+5%); combined ratio Groep 101,9% versus 101,5%

Nettoresultaat Leven EUR 126 miljoen (+19%) Nettoresultaat Niet-Leven EUR 26 miljoen (+5%); combined ratio Groep 101,9% versus 101,5% PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 14 mei 2012-7.30 CET Gereglementeerde informatie Resultaten Ageas eerste 3 maanden van 2012 1 Sterk resultaat in onze verzekeringsactiviteiten Nettoresultaat Verzekeringen

Nadere informatie

Resultaten Ageas eerste kwartaal 2015

Resultaten Ageas eerste kwartaal 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 8 mei 2015 7u30 (CET) Resultaten Ageas eerste kwartaal 2015 Nettowinst Verzekeringen steeg met 37% naar EUR 198 miljoen, Combined ratio 96,5% Brutopremie-inkomen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Ageas boekt sterke resultaten in alle activiteiten. Nettowinst Verzekeringen EUR 624 miljoen; vierde kwartaal EUR 175 miljoen

PERSBERICHT. Ageas boekt sterke resultaten in alle activiteiten. Nettowinst Verzekeringen EUR 624 miljoen; vierde kwartaal EUR 175 miljoen PERSBERICHT Brussel, 20 februari 2013 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas Jaarresultaten 2012 1 Ageas boekt sterke resultaten in alle activiteiten Nettowinst Verzekeringen EUR 624 miljoen; vierde

Nadere informatie

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 5 augustus 2015 7u30 (CET) Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 Nettowinst Verzekeringen steeg met 48% Premie-inkomen voor de

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 februari 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 2013 1

PERSBERICHT Brussel, 19 februari 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 2013 1 PERSBERICHT Brussel, 19 februari 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 2013 1 Ageas boekt solide Verzekeringsresultaten en stelt 17% dividendverhoging voor Nettowinst Verzekeringen

Nadere informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie PERSBERICHT Periodieke financiële informatie Brussel/Utrecht, 10 november 2010 Derde kwartaal 2010 Voortgezette sterke commerciële prestatie in derde kwartaal Premie-inkomen eerste negen maanden met 20%

Nadere informatie

Press release Brussels/Utrecht, 17 november 2009 Trading update eerste negen maanden 2009

Press release Brussels/Utrecht, 17 november 2009 Trading update eerste negen maanden 2009 Press release Brussels/Utrecht, 17 november 20 Trading update eerste negen maanden 20 Totaal bruto premie-inkomen eerste negen maanden stabiel op EUR 11,4 miljard Nettowinst verzekeringsactiviteiten EUR

Nadere informatie

PERSBERICHT Periodieke Financiële Informatie

PERSBERICHT Periodieke Financiële Informatie PERSBERICHT Periodieke Financiële Informatie Brussel/Utrecht, 12 mei 2010 Eerste kwartaal 2010 Eerste kwartaal toont aanhoudend sterke commerciële prestaties Sterk premie-inkomen van EUR 5,0 miljard, 20%

Nadere informatie

Persbericht Brussel/Utrecht, 14 mei 2009 Update resultaten eerste kwartaal 2009

Persbericht Brussel/Utrecht, 14 mei 2009 Update resultaten eerste kwartaal 2009 Persbericht Brussel/Utrecht, 14 mei 2009 Update resultaten eerste kwartaal 2009 Fortis boekt totale bruto-instroom van EUR 4,2 miljard in eerste kwartaal 2009, een aanzienlijke stijging op kwartaalbasis

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie Brussel, 4 november u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 9 maanden 2015

Gereglementeerde informatie Brussel, 4 november u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 9 maanden 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 4 november 2015 7u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 9 maanden 2015 Premie-inkomen voor de Groep (tegen 100%) steeg met 17% Aanhoudend sterk operationeel

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel 5 november u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 9 maanden

PERSBERICHT Brussel 5 november u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 9 maanden PERSBERICHT Brussel 5 november 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 9 maanden 2014 1 Ageas boekt sterke Verzekeringsresultaten in het derde kwartaal Nettowinst Verzekeringen EUR

Nadere informatie

PERSBERICHT. Gereglementeerde informatie Brussel, 17 februari u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 2015

PERSBERICHT. Gereglementeerde informatie Brussel, 17 februari u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 17 februari 2016 7u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 2015 Nettowinst verzekeringen EUR 755 miljoen met recordprestaties in Azië en solide resultaten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 25 augustus 2010 Resultaten eerste halfjaar 2010

PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 25 augustus 2010 Resultaten eerste halfjaar 2010 PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 25 augustus 2010 Resultaten eerste halfjaar 2010 Eerste halfjaar gekenmerkt door stevige premie-inkomenniveaus Stijging premie-inkomen tot EUR 9,6 miljard, +22% Premie-inkomen

Nadere informatie

Ageas publiceert sterke halfjaarresultaten. Aanzienlijke verbetering verzekeringsresultaten in alle segmenten

Ageas publiceert sterke halfjaarresultaten. Aanzienlijke verbetering verzekeringsresultaten in alle segmenten PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 6 augustus 2012 7u30 Gereglementeerde informatie Halfjaarresultaten Ageas 2012 Ageas publiceert sterke halfjaarresultaten Aanzienlijke verbetering verzekeringsresultaten in

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 15 februari u30 (CET)

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 15 februari u30 (CET) PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 15 februari 2017 7u30 (CET) Ageas publiceert resultaten over 2016 Gestage groei van het nettoresultaat Verzekeringen dankzij solide operationele prestaties

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 mei u30 (CET) Gereglementeerde informatie - Ageas resultaten eerste 3 maanden

PERSBERICHT Brussel, 14 mei u30 (CET) Gereglementeerde informatie - Ageas resultaten eerste 3 maanden PERSBERICHT Brussel, 14 mei 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie - Ageas resultaten eerste 3 maanden 2014 1 Premie-inkomen Ageas stijgt, stormen en overstromingen in VK drukken verzekeringswinst

Nadere informatie

Ageas rapporteert resultaten over negen maanden van 2017 Aanhoudend uitstekend operationeel resultaat

Ageas rapporteert resultaten over negen maanden van 2017 Aanhoudend uitstekend operationeel resultaat PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 8 november 2017 7u30 (CET) Ageas rapporteert resultaten over negen maanden van 2017 Aanhoudend uitstekend operationeel resultaat 9 maanden 2017 Nettoresultaat

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

PERS BERICHT Brussel/Utrecht 10 maart 2010 Resultaten 2009

PERS BERICHT Brussel/Utrecht 10 maart 2010 Resultaten 2009 PERS BERICHT Brussel/Utrecht 10 maart 2010 Resultaten 2009 Solide nettowinst verzekeringsbedrijf EUR 456 miljoen, sterke vermogenspositie van 231% Leven boekt weer winst: EUR 382 miljoen Nettowinst Niet-leven

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel 12 februari (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten

PERSBERICHT Brussel 12 februari (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten PERSBERICHT Brussel 12 februari 2015 7.30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 2014 1 Ageas boekt 13% hogere Verzekeringswinst en stelt dividendverhoging naar EUR 1,55 voor Nettowinst Verzekeringen

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving Persconferentie 3 maart 2015 Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving 1 03/03/2015 Agenda Resultaten en markante feiten 2014 Antonio

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Persbericht Brussel/Utrecht 27 augustus 2009 Resultaten eerste halfjaar 2009

Persbericht Brussel/Utrecht 27 augustus 2009 Resultaten eerste halfjaar 2009 Persbericht Brussel/Utrecht 27 augustus 2009 Resultaten eerste halfjaar 2009 Fortis Resultaten eerste halfjaar 2009 27 augustus 2009 1 Nettowinst verzekeringsactiviteiten EUR 228 miljoen Nettowinst Groep

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend Persbericht Utrecht, 11 maart 2016 VIVAT Jaarcijfers 2015 Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend De nettowinst over 2015 bedraagt 109 miljoen (2014: 612 miljoen verlies) Het

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door Den Haag, 9 mei 2007 Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door WAARDE NIEUWE PRODUCTIE IN HET EERSTE KWARTAAL 2007 GESTEGEN TOT EUR 232 MILJOEN - Groei waarde nieuwe productie heeft

Nadere informatie

Your partner in Insurance

Your partner in Insurance Your partner in Insurance Geconsolideerd voor het eerste halfjaar van 2012 Brussel Utrecht 6 augustus 2012 3 4 Inhoudsopgave AGEAS in een oogopslag Q2 2012... 7 Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas...

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Persbericht Interim Management Statement eerste kwartaal 2010 Amsterdam, 11 mei 2010 Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep realiseerde in het eerste kwartaal van 2010 goede

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 De nettowinst van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2005 ¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHOYHUJHOHNHQPHW¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHO over dezelfde periode

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2013

GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2013 GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2013 Brussel, 2 augustus 2013 2 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG AGEAS INHOUDSOPGAVE Ageas in een oogopslag 6M 2013... 4 Verslag

Nadere informatie

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 %

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Miko: Halfjaarresultaten 2017 Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Turnhout, 19 september 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag voor de eerste drie maanden van 2011

Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag voor de eerste drie maanden van 2011 Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag voor de eerste drie maanden van 2011 Your partner in Insurance Brussel Utrecht 18 mei 2011 Inhoudsopgave Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas...5 Verslag

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7%

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7% Persbericht Amsterdam, 2 november 2010 Delta Lloyd Groep realiseerde in de eerste drie kwartalen van 2010 verdere groei in leven, pensioen en banksparen. Het bruto premie-inkomen steeg ten opzichte van

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus investeringsprogramma gaat verder.

REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus investeringsprogramma gaat verder. Gereglementeerde informatie Halfjaarresultaten 1H 2017. Onder embargo tot donderdag 24 augustus 2017 om 7u00 CET REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Your partner in Insurance

Your partner in Insurance Your partner in Insurance 2 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG AGEAS Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag voor de eerste drie maanden van 2013 GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR DE

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in het gemiddeld aantal fte s gedurende het boekjaar. Deze informatie dient met name voor statistische

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

ASR Nederland. ASR Nederland bouwt aan nieuwe identiteit. Sterke solvabiliteit, netto resultaat EUR 77 miljoen. Interim resultaten 2009

ASR Nederland. ASR Nederland bouwt aan nieuwe identiteit. Sterke solvabiliteit, netto resultaat EUR 77 miljoen. Interim resultaten 2009 ASR Nederland Interim resultaten 2009 ASR Nederland bouwt aan nieuwe identiteit Sterke solvabiliteit, netto resultaat EUR 77 miljoen ASR Nederland 3 september 2009 Kernboodschap Financieel Netto resultaat

Nadere informatie

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 10 mei Aantal bladen 6 BAM: nettoresultaat eerste kwartaal

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie