Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Social Media. Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Social Media. Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012."

Transcriptie

1 Vertrouwelijk Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012 April 2012 Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Social Media

2 Voorwoord Vind ons op: Facebook Twitter Xchange In de app store: EY Insights EY ICT Barometer In een wereld die steeds opener wordt en waarin de scheiding tussen privé en zakelijk steeds verder vervaagt, komt beveiliging vaker onder druk te staan. Zaken die voor velen integraal onderdeel zijn geworden van het communicatieve leven, zoals het gebruik van social media als Facebook en Twitter, brengen bij gebruik binnen de organisatie plotseling risico s met zich mee. Overheidsorganisaties staan vervolgens voor een grote uitdaging als het gaat om het creëren van bewustzijn bij medewerkers, wanneer deze nieuwe technische ontwikkelingen hun intrede doen binnen de organisatie. Door middel van dit onderzoek proberen wij de publieke sector inzage te geven in kansen en risico s gerelateerd aan nieuwe ICT ontwikkelingen. Gegeven de vooraanstaande positie van Nederland op het gebied van de elektronische overheid in de wereld is de snelheid waarmee de nieuwe ontwikkelingen hun intrede doen binnen organisaties hoog. Om inzicht te krijgen in het gebruik van deze nieuwe ontwikkelingen binnen de overheid en gerelateerd daaraan het belang dat in het licht van deze ontwikkelingen wordt toegekend aan beveiliging, heeft Ernst & Young in maart 2012 een onderzoek onder 934 ambtenaren uitgevoerd. Onze dank gaat uit naar de personen die aan het onderzoek hebben deelgenomen. In het bijzonder willen wij de materiedeskundigen de heren H. Nijman (CIO gemeente Rotterdam) en P. Verhulst (Security officer gemeente Rotterdam) bedanken voor hun tijd en de gedeelde inzichten. Dit rapport is onderdeel van het onderzoek dat op 25 april 2012 tijdens de beurs Overheid & ICT 2012 wordt gepresenteerd. Den Haag, april 2012 Ernst & Young Advisory Public Sector Guill van den Boom Ad Buckens Alle rechten voorbehouden - Ernst & Young Voortschrijdende techniek: Valkuil of goudmijn?

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting 1 Social media 3 Bijlagen Deelnemers Bibliografie Alle rechten voorbehouden - Ernst & Young Voortschrijdende techniek: Valkuil of goudmijn?

4 Hoofdstuk 1: Samenvatting Samenvatting Nederland heeft een vooraanstaande positie in de wereld als het gaat om de elektronische overheid. Nieuwe technologieën worden snel omarmd en geïncorporeerd. Volgens een recent onderzoek van de Verenigde Naties is Nederland inmiddels de nummer twee in de wereld als het gaat om de elektronische overheid (United Nations Economic & Social Affairs, 2012). Wij moeten slechts Zuid Korea voorlaten. Het onderzoek geeft aan dat Nederland deze hoge positie onder andere te danken heeft aan het actieve gebruik van social media. De enorme groei van gebruik van social media is te danken aan de groei van het gebruik van mobiele apparatuur. Interessant in dit kader is in welke mate de Nederlandse overheid social media inzet. Om hier beter zicht op te krijgen heeft Ernst & Young in samenwerking met de Beurs Overheid & ICT onderzocht of de overheid de kansen benut en of zij de risico s beheerst. In totaal werkten 934 ambtenaren mee aan het onderzoek gericht op het gebruik van nieuwe technologie binnen de overheid. Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal conclusies die wij in dit hoofdstuk zullen behandelen. Social media Gebruik social media staat in de kinderschoenen Grote mogelijkheden door slimmere inzet social media Social media strategie ontbreekt tot dusver meestal Te weinig aandacht voor risico's social media Social media staat nog in de kinderschoenen Het gebruik van social media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Nederlandse overheden blijken nog te worstelen met de wijze waarop zij social media inzetten. Nog steeds maakt ruim 30% in het geheel geen gebruik van social media. Een ruime meerderheid van de overheidsinstanties die wel gebruik maken van social media zit nog in de fase waarin pilots lopen om nut en noodzaak van de inzet van social media af te tasten. Alle rechten voorbehouden - Ernst & Young Voortschrijdende techniek: Valkuil of goudmijn? 1

5 Hoofdstuk 1: Samenvatting Grote mogelijkheden door slimmere inzet social media De ondervraagde ambtenaren zien grote mogelijkheden op het vlak van social media. Driekwart van de ondervraagden geeft aan dat inzet van social media over vijf jaar niet meer uit de bedrijfsprocessen is weg te denken. Voor publieke instanties die gaan voor efficiënte en effectieve dienstverlening, participatie en werving blijkt er geen andere optie dan meedoen. Social media zal de komende jaren dan ook verder in de bedrijfsprocessen van overheidsinstanties moeten worden geïntegreerd. Alleen door goede integratie in de bestaande processen kunnen social media effectief worden ingezet. Social media strategie ontbreekt tot dusver meestal Minder dan 30% van de Nederlandse overheidsinstanties blijkt op dit moment een social media strategie te hebben. Als een social media strategie is opgesteld, is deze vaak niet bekend binnen de organisatie. Om de kansen optimaal te benutten moeten overheden een strategie definiëren voor de inzet van social media. Slimme inzet van social media vraagt om structuur. Van belang is te starten met het bepalen van de doelstellingen, doelgroepen, middelen risico s en de wijze van monitoring. Uitwerking vindt plaats in een op maat gemaakt social media beleid en een hierop gebaseerd social media actieplan. Risico's social media onderschat Over het algemeen lijken de respondenten vrij tevreden over de mate waarin het risico van nieuwe ontwikkelingen wordt ingeschat. Een uitzondering hierop vormen de risico s gerelateerd aan het gebruik van social media. Zorgelijk is dat driekwart van de respondenten de mening deelt dat de risico s ten aanzien van social media worden onderschat. Risicoanalyses gericht op social media blijken meer uitzondering dan regel. Verder constateren wij dat slechts een minderheid van de overheidsinstanties richtlijnen heeft opgesteld ten aanzien van social media (38%), terwijl dit wel door een grote meerderheid van de ondervraagden (88%) als belangrijk wordt beschouwd. Alle rechten voorbehouden - Ernst & Young Voortschrijdende techniek: Valkuil of goudmijn? 2

6 Hoofdstuk 2: Social media Social media Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling (Wikipedia). Voorbeelden van deze media zijn Facebook en Twitter. Het gebruik van deze social media is inmiddels wijdverbreid. Het onderzoek van de Verenigde Naties toont aan dat in de Europese Unie meer dan een derde van alle inwoners sociale netwerksites gebruikt (United Nations Economic & Social Affairs, 2012). Uit ons onderzoek blijkt dat 69% van onze respondenten aangeeft social media binnen de eigen organisatie in te zetten. Interessant om te realiseren is dat geen enkel bericht op internet verloren gaat. Zo zijn websites te vinden waar verwijderde tweets worden verzameld. Huidig gebruik social media In gebruik Wordt geïnventariseerd 14% Gepland 2% 69% Niet gepland 8% Onbekend 6% Het gebruik van social media binnen de publieke sector kan worden verklaard door het gemak en snelheid van deze kanalen. Het onderzoek van de Universiteit Twente wijst uit dat deze factoren cruciaal zijn als men informatie wil zoeken (Van de Wijgaert, Van Dijk, & Ten Tije, 2011). Aangezien vrijwel elke burger met een internetverbinding vrij toegang heeft tot een verzameling van laagdrempelige sociale platformen, spreekt het voor zich dat overheidsorganisaties anticiperen op deze ontwikkelingen. In de praktijk blijkt dat organisaties door de inzet van social media in staat zijn de dienstverlening verder te verbeteren, beter te communiceren in crisissituaties, de eigen profilering te versterken, burgerparticipatie te vergroten en te volgen wat er speelt onder burgers. Ook kan social media helpen om werving van ambtenaren aanzienlijk te verbeteren en kennisdeling onder ketenpartners of burgers te bevorderen. Gemeenten denken na over diverse initiatieven op het gebied van burgerparticipatie. Dit kan zijn door social media in te zetten, maar ook door de inzet van apps als BuitenBeter. Door middel van deze app hebben burgers de mogelijkheid problemen buiten op straat of in de buurt te melden. Diverse gemeenten, waaronder Rotterdam en Veghel, zijn hier inmiddels op aangehaakt. Alle rechten voorbehouden - Ernst & Young Voortschrijdende techniek: Valkuil of goudmijn? 3

7 Hoofdstuk 2: Social media Hoewel veel organisaties al met de gedachte spelen om mee te gaan in de social media tendens, heeft een organisatie feitelijk gezien weinig keuze. Het negeren van social media weerhoudt de burger niet om te spreken over een organisatie op online platformen. Het op zijn minst structureel luisteren naar online conversaties maakt het mogelijk voor organisaties om kansen te benutten met minimale investering. Het is daarom ook niet vreemd dat een ruime meerderheid van de respondenten ervan overtuigd is dat social media over een vijftal jaren niet meer als organisatietoepassing is weg te denken. Toekomstig gebruik social media 10% 17% Niet meer weg te denken Weg te denken 74% Neutraal Volgens diverse trendwatchers is door social media niet alleen de manier van communiceren aan het veranderen. Een typisch voorbeeld van een verandering is de verandering in het traditionele klantenservicemodel waarin de burger geen genoegen zal nemen met een telefonische contact, webformulier of veel gestelde vragen-lijst. In plaats daarvan zal de burger eerder geneigd zijn om de massa op online fora op te zoeken voor informatie en advies (De Bruin, 2011). Overigens wordt in de praktijk ook meer en meer aandacht besteed aan het gebruik van social media. Zo wil de Gemeente Den Haag meer gaan doen met social media, mede om de burgerparticipatie te bevorderen (Blankena, Haagse ambtenaren moeten aan de social media, 2012). De gemeente is al een voorloper op het gebied van het gebruik van Twitter, Facebook en LinkedIn, maar is ervan overtuigd dat veel meer mogelijk is, met name om de interactie en de participatie te verbeteren. De benodigde 'organisatiebrede cultuurverandering' is door de gemeente Den Haag in richtlijnen vastgelegd. In het verlengde daarvan komt ook meer aandacht voor elektronische participatie en bijbehorende instrumenten die het mogelijk maken verantwoordelijkheden in de stad te delen met bewoners. De regie over de social media-aanpak is belegd bij de content management organisatie. Een voorloper als de gemeente Den Haag toont hiermee aan dat de inzet van social media in ontwikkeling is, maar zeker nog niet alle kansen benut. Alle rechten voorbehouden - Ernst & Young Voortschrijdende techniek: Valkuil of goudmijn? 4

8 Hoofdstuk 2: Social media Gebruik door medewerkers Social media emerged suddenly, and is here to stay. Companies of all sizes and industries are already developing social media strategies as rapidly as they can. Ferdinand Kobelt Partner Ernst & Young Social media biedt vele kansen maar kent ook risico s. Uit de Global Information Security Survey (Ernst & Young, 2011) van Ernst in Young blijkt dat volgens de meeste respondenten (72%) kwaadaardige aanvallen van buitenaf het grootste risico voor de organisatie vormen. Bij dergelijke aanvallen wordt vaak gebruik gemaakt van informatie die via sociale media is verkregen en vervolgens gericht wordt ingezet om aan bepaalde personen gegevens te ontfutselen (phishing). Ook worden de social media sites zelf ingezet om informatie te ontfutselen. Zo zouden recent Chinese spionnen via Facebook militaire geheimen hebben achterhaald bij topgeneraals van de NAVO. De spionnen zouden een account hebben aangemaakt met de naam van de hoogste NAVO-militair in Europa. Met dat account nodigden ze verschillende andere generaals en topdiplomaten uit om vrienden te worden op Facebook (NOS, 2012). In de poging om de potentiële risico s van sociale media te beteugelen lijken veel organisaties te kiezen voor de harde lijn. Ruim de helft (53%) heeft de toegang tot specifieke websites simpelweg geblokkeerd, in plaats van ondernemingsbrede maatregelen te treffen die de verandering op zich juist bevorderen (Ernst & Young, 2011). Uit ons onderzoek blijkt dat een zeer ruime meerderheid van de respondenten (88%) voor het opstellen van richtlijnen ten aanzien van social media is. In 38% van de gevallen zijn deze ook daadwerkelijk opgesteld. Momenteel bestaat nog een grote behoefte als het gaat om richtlijnen aan de hand waarvan maatregelen kunnen worden geïmplementeerd. De te treffen maatregelen zijn divers en worden ook zeer divers toegepast. Te denken valt aan: Aanpassen bestaande procedures Beperken van toegang tot social media sites Uitvoeren van bewustzijnscampagnes Inrichten van monitoring Uit onderzoek blijkt dat 53% van de wereldwijd onderzochte organisaties de toegang tot social media sites heeft beperkt of geblokkeerd als maatregel om het risico te mitigeren (Ernst & Young, 2011). Wij hebben in de praktijk vastgesteld dat dit echter geen houdbare oplossing is. Gebruik door de organisatie Potentieel gebruikt? Onvoldoende benut 57% Voldoende benut 43% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Als gezegd bieden social media ook vele kansen. Overheden zouden volgens het onderzoek van de Verenigde Naties veel meer gezamenlijke inspanningen moeten leveren om het volledige potentieel van social media te benutten. Dit houdt in dat overheden social media voor meer elektronische overheidsdiensten moeten gaan gebruiken, waaronder in het bijzonder, mensen met lage inkomens, ouderen en andere kansarme groepen. Alle rechten voorbehouden - Ernst & Young Voortschrijdende techniek: Valkuil of goudmijn? 5

9 Hoofdstuk 2: Social media Overheden moeten daarom hun aanwezigheid op bestaande social media sites versterken en elektronische diensten promoten (United Nations Economic & Social Affairs, 2012). Op basis van het door ons uitgevoerde onderzoek komen wij tot de conclusie dat de respondenten nog niet van de optimale inzet van social media binnen hun organisatie overtuigd zijn. Strategie Om de kansen optimaal te benutten moeten organisaties een strategie definiëren. Op basis hiervan kan worden bepaald op welke wijze invulling wordt gegeven aan de ambities op het gebied van social media. Momenteel is het zo dat slechts 28% van de respondenten binnen de eigen organisatie een social media strategie heeft. Slimme inzet van social media vraagt om structuur. Van belang is te starten met het bepalen van de doelstellingen, doelgroepen, middelen risico s en de wijze van monitoring. Uitwerking vindt plaats in een op maat gemaakt social media beleid en een hierop gebaseerd social media actieplan. Voor publieke instanties die gaan voor efficiënte en effectieve dienstverlening, participatie en werving is er geen andere optie dan meedoen. Monitoring Als eerste stap op weg naar actief gebruik van social media kiezen veel organisaties naast het voorzichtig starten met een twitter account voor het monitoren van de diverse kanalen in webcare pilots. Uit onderzoek van Harvard Business Review blijkt dat driekwart van de respondenten niet wist op welke kanalen over hun merk werd gesproken (Harvard Business Review, 2011). Om deze kanalen daadwerkelijk in te zetten zal de hiervoor beschreven strategie met operationele uitwerking moeten worden opgesteld, maar het monitoren biedt alvast een eerste inzicht in de online aanwezigheid van de organisatie. Hierbij kan gekozen worden om alleen te monitoren of het monitoren te combineren met actieve participatie. Van de respondenten geeft 46% aan dat monitoring van verschillende kanalen plaatsvindt. Hoe voorkomt u dat social media een valkuil voor u worden? Inventariseer de risico s alvorens u voor organisatiedoeleinden gebruik van social media gaat maken. Bepaal uw doelgroep, online reputatie en interne draagvlak voordat u social media inzet in uw organisatieproces. Definieer uw doelstellingen met het gebruik van social media en welke kanalen daarvoor geschikt zijn. Bepaal de impact op uw organisatie ten aanzien van het wijzigen van processen door de inzet van social media. Ontwikkel social media beleid met een bijbehorend actieplan waarin uw uitgangspunten en toekomstvisie in worden belegd. Stel procedures op voor het persoonlijk gebruik van social media door medewerkers. Communiceer richting uw medewerkers over de verwachtingen ten aanzien van communicatie op social media sites. Beheer social media kanalen om ruis te filteren en relevante informatie ten aanzien van positieve en negatieve berichtgeving te volgen. Alle rechten voorbehouden - Ernst & Young Voortschrijdende techniek: Valkuil of goudmijn? 6

10 Bijlage 1: Deelnemers Deelnemers In dit hoofdstuk vindt u de detailinformatie over de deelnemers van het onderzoek. In totaliteit hebben 934 personen gereageerd op de vragenlijst die wij elektronisch hebben voorgelegd. Sector Wij hebben alle respondenten gevraagd aan te geven in welke sector van de overheid zij werkzaam zijn. Hieronder vindt u de verdeling van respondenten. 10,0% 6,4% 2,5% 4,0% 2,8% 5,2% 10,8% 58,3% Gemeente Onderwijs Politie/Brandweer Provincie Rijksoverheid Waterschap Overig non-profit Anders Functie Wij hebben alle respondenten gevraagd aan te geven in welke functie zij werkzaam zijn. Beleidsadviseur / -medewerker Bestuurder Consultant / Adviseaur Eigenaar / Directeur Functioneel manager Functioneel medewerker ICT manager ICT medewerker / professional Projectmanager / Productmanager Sales/ accountmanager Secretaris / Griffier Anders Alle rechten voorbehouden - Ernst & Young Voortschrijdende techniek: Valkuil of goudmijn? 7

11 Bijlage 1: Deelnemers Organisatieomvang Om de ontwikkelingen en de aandacht voor beveiliging goed te kunnen plaatsen hebben wij de respondenten gevraagd aan te geven wat de omvang is van de organisatie waarin ze werken. 27,2% 11,6% 27,1% 34,2% < 50 personen personen personen > 1000 personen Beslissingsbevoegdheid Om de antwoorden op het gebied van de nieuwe ontwikkelingen en beveiliging goed te kunnen plaatsen hebben wij geïnventariseerd in hoeverre zij beslisser danwel beïnvloeder zijn. Adviseur 405 Eindbeslisser 79 Medebeslisser 329 Geen beslissingsbevoegdheid 121 Alle rechten voorbehouden - Ernst & Young Voortschrijdende techniek: Valkuil of goudmijn? 8

12 Bijlage 1: Deelnemers Beslissingsbevoegdheid op het gebied van informatiebeveiliging Om nog concreter te kunnen toespitsen is aan de respondenten gevraagd in hoeverre ze beslissingsbevoegdheid hebben op het gebied van informatiebeveiliging. Nee 47,3% Ja 52,7% Alle rechten voorbehouden - Ernst & Young Voortschrijdende techniek: Valkuil of goudmijn? 9

13 Bijlage 2: Bibliografie Bibliografie Blankena, F. (2012). Haagse ambtenaren moeten aan de social media. Binnenlands Bestuur. Blankena, F. (2012). Nederlandse e-overheid scoort hoog in VN-onderzoek. Binnenlands Bestuur. De Bruin, M. (2011, januari 15). 5 social media trends voor 2011 van trendwatcher Lieke Lamb. Opgeroepen op April 5, 2012, van Marketingfacts: b/ Donston-Miller, D. (2011, Augustus 29). 5 Enterprise Social Trends For Next 5 Years. Opgeroepen op April 5, 2012, van Informationweek: Ernst & Young. (sd). Global Information Security Survey Opgehaald van Ernst & Young. (2011). Global Information Security Survey Opgehaald van Ernst & Young. (2012). How will consumers communicate in 2020? Ernst & Young. Ernst & Young. (2011). ICT Barometer. Opgehaald van ict-barometer.nl Ernst & Young. (sd). Privacy trends Cloud computing. Opgehaald van Ernst & Young. (2011). Privacy trends Cloud computing. Opgehaald van Ernst & Young. (sd). Privacy trends Mobile devices. Opgehaald van Ernst & Young. (2011). Privacy trends Mobile devices. Opgehaald van Ernst & Young. (sd). Privacy trends Social networking. Opgehaald van Ernst & Young. (2011). Privacy trends Social networking. Opgehaald van Harvard Business Review. (2011). Marketing Weekly News. Harvard Business Review Analytic Services. (2011). Study on the Impact of Social Media. USA: Harvard Business Review Analytic Services. Harvard Business Review Analytic Services. (2011). Study on the Impact of Social Media. USA: Harvard Business Review Analytic Services. Kok, D. (2011). Alleen aanwezig zijn op social media is niet genoeg. NOS. (sd). Spionage op Facebook. Opgehaald van NOS. (2012). Spionage op Facebook. Opgehaald van Reezigt, P. (2012). ICT-ontwikkelingen bij Het Nieuwe Werken. Vrije Universiteit Amsterdam. Smit, R. (2011). Bring your own device: werken zoals je zelf wil. Opgehaald van Trend Micro. (2011). Global Cloud Security onderzoek. Ubert, T. (2011). 'Bring your own device' heeft de toekomst. Computable. United Nations Economic & Social Affairs. (2012). E-Government Survey United Nations. Van de Wijgaert, L., Van Dijk, J., & Ten Tije, S. (2011). De e-overheid vanuit gebruikersperspectief. Twente: Universiteit Twente. Wikipedia. (sd). Wikipedia. Opgehaald van Alle rechten voorbehouden - Ernst & Young Voortschrijdende techniek: Valkuil of goudmijn? 10

14 Ernst & Young Assurance Tax Transactions Advisory Over Ernst & Young Ernst & Young is wereldwijd toonaangevend op het gebied van assurance, tax, transactions en advisory. Juridische en notariële dienstverlening wordt in een strategische alliantie met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP verzorgd door Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP. Onze mensen delen wereldwijd dezelfde waarden en staan voor kwaliteit. Wij maken het verschil door onze mensen, onze cliënten en de samenleving te helpen hun mogelijkheden optimaal te benutten. Waar sprake is van Ernst & Young wordt de wereldwijde organisatie van lidfirma s van Ernst & Young Global Limited bedoeld, die elk een aparte rechtspersoon zijn. Ernst & Young Global Limited is een UK company limited by guarantee en verleent zelf geen diensten aan cliënten. Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op Ernst & Young Public Sector Overheidsorganisaties hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met transparante verantwoording en adequate controle op haar beleid laat de overheid zien waar zij voor staat. Het vertrouwen van burgers en ondernemers is daarbij essentieel. De overheidsprofessionals van Ernst & Young bundelen hun kennis en ervaring in de sectorgroep Public Sector van Ernst & Young. Zo bieden wij u passende oplossingen om doelstellingen te realiseren. Samen maken wij uw kansen waar. Van accountant tot fiscalist en van jurist tot adviseur spelen wij samen met u in op actuele ontwikkelingen. Met praktische oplossingen benutten wij alle mogelijkheden die bijdragen aan een transparante, betrouwbare en doelmatige lokale overheid. Zo maakt Ernst & Young het verschil. Over Ernst & Young IT Risk & Assurance Informatie is onmisbaar voor het realiseren van een effectieve en efficiënte gemeentelijke organisatie. Beheersing van informatiestromen en IT-infrastructuur is een kritische succesfactor voor de positie van de gemeente. Ernst & Young IT Risk & Assurance (ITRA) is de geschikte partner voor het uitvoeren van opdrachten binnen de discipline van ITaudits, IT-advies, reviews en (contra-) expertise opdrachten. Veel ervaring is aanwezig met vraagstukken binnen de lokale overheid met betrekking tot de betrouwbaarheid, beveiliging, effectiviteit en efficiency van de informatievoorziening in het algemeen en digitale dienstverlening in het bijzonder Ernst & Young Accountants LLP. Alle rechten voorbehouden. Deze publicatie bevat informatie in samengevatte vorm en is daarom enkel bedoeld als algemene leidraad. Ze is niet bedoeld om te dienen als een substituut voor gedetailleerd onderzoek of voor het aanwenden van een professioneel oordeel. Noch EYGM Limited noch enig ander lid van de wereldwijde Ernst & Young organisatie kan aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van iemand die handelde of die ervan afzag te handelen ten gevolge van enige informatie in deze publicatie. Bij elke specifieke aangelegenheid, dient steeds een geschikte adviseur geraadpleegd te worden.

ICT Barometer over aanbestedingsprocedures bij de overheid

ICT Barometer over aanbestedingsprocedures bij de overheid ICT Barometer over aanbestedingsprocedures bij de overheid Jaargang 10 16 december 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012. April 2012. Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn?

Vertrouwelijk. Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012. April 2012. Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Vertrouwelijk Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012 April 2012 Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Voorwoord Vind ons op: Facebook Twitter Xchange In de App store:

Nadere informatie

Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012

Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012 Vertrouwelijk Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012 Juli 2012 Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Inclusief aanvulling Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Jaargang 10 30 november 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols

Nadere informatie

Onderzoekresultaten ICT Barometer over online winkelen

Onderzoekresultaten ICT Barometer over online winkelen Onderzoekresultaten ICT Barometer over online winkelen Jaargang 10 28 april 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten Jaargang 10 17 november 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over Green ICT

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over Green ICT Onderzoeksresultaten ICT Barometer over Green ICT Jaargang 10 22 juni 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt sinds

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 7 27 december 2007.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 7 27 december 2007. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk Jaargang 7 27 december 2007 ICTbarometer DISCLAIMER. De kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009 Resultaten ICT Barometer Green ICT Jaargang 9 14 juli 2009 DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Social Media & Informatiebeveiliging Binnen de Retail. irisk it Retail, Platform voor InformatieBeveiliging 27 januari 2011

Social Media & Informatiebeveiliging Binnen de Retail. irisk it Retail, Platform voor InformatieBeveiliging 27 januari 2011 Social Media & Informatiebeveiliging Binnen de Retail irisk it Retail, Platform voor InformatieBeveiliging 27 januari 2011 Wie zijn wij? Maxeda = VendexKBB Enkele jaren geleden heeft een groep private

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: 10 september 2013 2 Protocol social media Groenhorst Inhoudsopgave

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing. 3 mei 2007

Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing. 3 mei 2007 Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing 3 mei 2007 ! Disclaimer de kleine lettertjes! ICT Barometer De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan

Nadere informatie

De raadsgriffie en sociale media: op zoek naar content

De raadsgriffie en sociale media: op zoek naar content De raadsgriffie en sociale media: op zoek naar content David Kok In 2013 deed ik voor het eerst onderzoek naar het gebruik van sociale media door raadsgriffies in Nederland. De helft van de raadsgriffies

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl Strategische inzet van Online Media in de zorg. bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl!! Making the web work for healthcare! making the web work for healthcare Nederlands grootste zorginstelling voor mensen

Nadere informatie

Creëer je eigen Social Mediaidentiteit

Creëer je eigen Social Mediaidentiteit Creëer je eigen Social Mediaidentiteit de basiselementen van jouw social media typering voor professioneel gebruik door Veerle De Jaegher 21/6/2012 Your Coach Café Gent Deel 1: social media, ja maar Deel

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible (Business) Informatieplanning 1 Waarom Informatieplanning? Integratie Mogelijkheden ICT Eisen maatschappij ICT is in toenemende mate kritisch voor bedrijfsvoering Interactie met consumenten vaker ook via

Nadere informatie

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties als actie om reactie vraagt Doelgerichte marketing www.pondres.nl www.pondres.nl zondag 11 september 2011 Social Media gebruik (1)

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Persoonlijk gebruik van Social Media is de afgelopen jaren explosief gestegen. Op professioneel vlak worden Social Media gezien als een nieuwe manier

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS #SMING14 IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS EEN INTERNATIONAAL ONDERZOEK DOOR ING NAAR DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE WERKZAAMHEDEN VAN PR PROFESSIONALS & JOURNALISTEN, NIEUWS & NIEUWSVERSPREIDING

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector. Januari 2016

Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector. Januari 2016 Public Sector Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector Januari 2016 Alle overheidsdienstverlening digitaal in 2017. Brengt innovatief imago, gemak voor de klant en kostenreductie.

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE : : WAAR STA IK? START : : WAAR STA IK? BEN JE AL BEKEND MET SOCIAL MEDIA? : : WAAR STA IK? BEN JE ZELFVERZEKERD IN HET GEBRUIKEN VAN SOCIAL MEDIA VOOR JOUW BEDRIJF? 1 DE SOCIAL MEDIA BASIS BEGINNEN MET

Nadere informatie

Programma van vanmiddag:

Programma van vanmiddag: Programma van vanmiddag: Hoe worden sociale media in Nederland gebruikt? Wat zijn de ontwikkelingen binnen gemeenten? Case: stad zonder afval via sociale media? Social tips (vanuit de Gemeente Almere als

Nadere informatie

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps Workshop Communicatie Hans Donkers CEO Concapps Intro Communicatie in Sport Wat gaan we doen komende uur? Workshop Communicatie Wat is communicatie? Voorstel rondje Wie ben je? Welke vereniging vertegenwoordig

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses LexisNexis Social Analytics MOGELIJK GEMAAKT POWERED DOOR BY Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses Met deze tool kunnen bedrijven en PR- en marketingbureaus

Nadere informatie

Gemeenten: breng sociale media de hobby voorbij

Gemeenten: breng sociale media de hobby voorbij Gemeenten: breng sociale media de hobby voorbij Door: Ewoud de Voogd en David Kok In de zomer van 2013 is voor de derde keer onderzocht hoe gemeenten in Nederland sociale media gebruiken. De titel van

Nadere informatie

Strategisch en tactisch advies van hoog niveau

Strategisch en tactisch advies van hoog niveau Strategisch en tactisch advies van hoog niveau Mark Jenniskens MARK JENNISKENS, SENIOR CONSULTANT MOBILE ENTERPRISE M.Jenniskens@strict.nl 06-54 24 69 57 @markjenniskens www.linkedin.com/in/markjenniskens

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data Asset 1 van 10 Big Data Analytics voor Dummies Gepubliceerd op 30 june 2014 Gelimiteerde editie van de populaire Dummies-reeks, speciaal voor managers. Het boek legt uit waarom Big Data Analytics van cruciaal

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur 1 Jeroen Mirck Jeroen Mirck Journalist, columnist, blogger Schrijft voor: MarketingTribune, Emerce, VARA Advies, presentaties, workshops over

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

Sociale media: tools en mogelijkheden

Sociale media: tools en mogelijkheden Inspiratiedag Lokale besturen hebben zorgambitie Workshop sociale media in de ouderenzorg Sociale media tools en mogelijkheden - Nieuwe media of sociale media? Trend - Schets Sociale media: tools en mogelijkheden

Nadere informatie

Sociale media in de zorgsector: kopzorgen of uitdaging? 39 e week van verpleegkundigen en vroedvrouwen

Sociale media in de zorgsector: kopzorgen of uitdaging? 39 e week van verpleegkundigen en vroedvrouwen Sociale media in de zorgsector: kopzorgen of uitdaging? 39 e week van verpleegkundigen en vroedvrouwen Jouw band met sociale media? Sociale media Sociale media (de Engelse term social media is ook in het

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011

Voorstellen LINDA BLANKENDAAL. Januari 2011 WELKOM Voorstellen LINDA BLANKENDAAL Januari 2011 WAT GAAN WE DOEN? Wat is marketing Waarom marketing Communicatie Social Media 1900-1950 Industriële Revolutie produceren staat central Auto telefoon en

Nadere informatie

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL IN DE HANDLEIDING De colleges De puntenverdeling De opdrachten (3 = totaal eindcijfer) Gastsprekers Om en Om college s met Leontine Van Geffen BRONNEN

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht. 24 januari 2013

Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht. 24 januari 2013 Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht 24 januari 2013 Wat is social media?? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Mediawijsheid protocol Basisschool Op t Hof

Mediawijsheid protocol Basisschool Op t Hof Mediawijsheid protocol Basisschool Op t Hof Helga Bongers & Kim van Dooijeweert Tricht, 2013 'Mediawijsheid is niet gewoon belangrijk. Het is absoluut cruciaal. Mediawijsheid bepaalt of kinderen een instrument

Nadere informatie

PROCESGERICHT WERKEN. Wat zijn de trends en ontwikkelingen

PROCESGERICHT WERKEN. Wat zijn de trends en ontwikkelingen PROCESGERICHT WERKEN Wat zijn de trends en ontwikkelingen VOORSTELLEN Lourens Siderius Business development manager EEN VRAAG, VOOR WE BEGINNEN Waarom willen we procesgericht werken? VERANDERINGEN Lean

Nadere informatie

Webcare gemeente Etten-Leur. Slotsymposium Benchmarking Publiekszaken 21 november 2013

Webcare gemeente Etten-Leur. Slotsymposium Benchmarking Publiekszaken 21 november 2013 Webcare gemeente Etten-Leur Slotsymposium Benchmarking Publiekszaken 21 november 2013 Kaderstelling Gemeente Etten-Leur: ruim 42.000 inwoners Organisatie met 292 Fte aan medewerkers, waarvan 15 Fte Frontoffice

Nadere informatie

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy.

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. De online tool BeSocialEasy vindt voor jou berichten die worden gepubliceerd op weblogs, fora, nieuws sites, blogs en verschillende social media platformen (zoals

Nadere informatie

DISCLAIMER: de kleine lettertjes

DISCLAIMER: de kleine lettertjes DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt sinds december 2001 gehouden onder gemiddeld

Nadere informatie

IT security in de mobiele MKB-wereld

IT security in de mobiele MKB-wereld IT security in de mobiele MKB-wereld Onderzoek onder o.a. Nederlandse MKB-bedrijven 14 maart 2013 Martijn van Lom General Manager Kaspersky Lab Benelux and Nordic PAGE 1 Onderzoek onder MKB-bedrijven in

Nadere informatie

Protocol social media

Protocol social media Protocol social media Voorwoord Sociale media is een onlosmakelijk onderdeel van de huidige samenleving en de leefomgeving van studenten, hun ouders/verzorgers, personeelsleden en andere belanghebbenden

Nadere informatie