LED. Wegwijzer. Tolken, begeleiders en vrijwilligers voor doofblinde mensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LED. Wegwijzer. Tolken, begeleiders en vrijwilligers voor doofblinde mensen"

Transcriptie

1 LED Landelijk Expertisecentrum Doofblindheid Wegwijzer Tolken, begeleiders en vrijwilligers voor doofblinde mensen Een handleiding voor mensen met een auditieve en visuele beperking die gebruik willen maken van een tolk, begeleider of vrijwilliger. Tel: Fax/Teksttel:

2 Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze wegwijzer? 3 2. Wat is het verschil tussen een tolk, een begeleider en een vrijwilliger? 3 3. De tolk 4 A. Hoe werkt een tolk? 4 B. Wat houdt de tolkenvoorziening in? 4 C. Waar heeft u recht op? 5 D. Hoe vraagt u een tolk aan? 6 E. U heeft een tolk gevonden. 6 F. Wat te doen bij wijzigingen of annuleringen? 7 G. Evaluatie 7 H. Heeft u een klacht? 7 4. De Begeleidersvoorziening Doofblinden 8 A. Waar heeft u recht op? 8 B. Hoe vraagt u een begeleider aan? 8 C. U krijgt een contract Vrijwilligers 9 A. Hoe vindt u een vrijwilliger? Advies: één of twee tolken + één begeleider Adressen 11 2

3 1. Voor wie is deze wegwijzer? De wegwijzer is voor doofblinde mensen en hun omgeving. Doofblinde mensen zijn mensen met een auditieve én visuele beperking; zij kunnen niet (goed) horen én niet (goed) zien. De combinatie van een auditieve én visuele beperking valt onder de internationaal erkende verzamelnaam: doofblindheid. Het Landelijk Expertisecentrum Doofblindheid (LED) hanteert de volgende definitie: Doofblindheid is de gecombineerde zintuiglijke handicap doof-/ slechthorendheid en blind-/slechtziendheid die ertoe leidt dat mensen zodanig belemmerd zijn in hun communicatie, het verkrijgen van informatie en hun mobiliteit, dat zij aangewezen zijn op doofblindspecifieke hulpverlening. Voor doofblinde mensen is communiceren met anderen moeilijk. Zij hebben regelmatig hulp nodig om de juiste informatie te krijgen of met anderen te praten. Tolken, begeleiders en vrijwilligers kunnen doofblinde mensen hierin ondersteunen. Doofblinde mensen kunnen gebruik van hen maken. In deze wegwijzer kunt u lezen wat zij voor u kunnen betekenen. De informatie in deze wegwijzer is van maart Maar er worden steeds veranderingen doorgevoerd. Zo worden er initiatieven ontplooid om soortgelijke voorzieningen als de Begeleidersvoorziening Doofblinden op te zetten. U kunt de ontwikkelingen volgen via onder andere Meer adressen waar u informatie kunt krijgen vindt u verder in deze wegwijzer. 2. Wat is het verschil tussen een tolk, een begeleider en een vrijwilliger? Een tolk vertaalt woordelijk wat er gezegd wordt. U kunt een tolk aanvragen als het heel belangrijk is om goed te kunnen communiceren met anderen. U kunt een tolk aanvragen voor heel verschillende situaties, bijvoorbeeld voor een bezoek aan het ziekenhuis, een notaris of een makelaar, het bijwonen van een kerkdienst of het volgen van onderwijs. Begeleiders en vrijwilligers tolken niet, maar kunnen u helpen in het communiceren met uw omgeving. Zij kunnen bijvoorbeeld met u winkelen, een museum bezoeken, de administratie doen of u helpen bij het beoefenen van een hobby. Het verschil tussen een begeleider en vrijwilliger is dat een begeleider wordt betaald. De Begeleidersvoorziening Doofblinden heeft met u een zakelijke overeenkomst. Dit kan u een gevoel geven van onafhankelijkheid. 3

4 Over de Begeleidersvoorziening leest u verder op pagina 8. Een vrijwilliger wordt niet betaald door de vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers en begeleiders kennen de doofblinde mensen persoonlijk. Zo hebben de deelnemers bij de Begeleidersvoorziening één of meerdere vaste begeleiders. Tolken kunnen vaste klanten hebben, maar dit hoeft niet. Een voorbeeld: als u naar de dokter gaat kan een begeleider met u meegaan, u helpen tijdens het gesprek en thuis over het gesprek met u napraten. Een tolk vertaalt wel tijdens het bezoek woordelijk wat er door de dokter gezegd wordt. Maar u kunt er niet zeker van zijn dat u woordelijk alles heeft meegekregen wat er is gezegd. U heeft hierover met de tolk een zakelijke afspraak. De tolk zal niet met u napraten over het gesprek. 3. De tolk Een tolk vertaalt woordelijk wat er gezegd wordt. Afhankelijk van uw wensen bepaalt u samen met de tolk de manier van tolken. Er zijn verschillende tolkmethodes. Voorbeelden zijn de Nederlandse Gebarentaal (NGT), het Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG), Vierhandengebaren en Vingerspellen in de hand of in de lucht. Maar voor slechthorende blinden kan een tolk ook duidelijk spreken in apparatuur en de situatie beschrijven. Er zijn ook schrijftolken die gesproken Nederlands omzetten in geschreven Nederlands. Verder kunnen mensen die niet erkend zijn als tolk, maar u wel kunnen helpen in uw communicatie, een vergoeding hiervoor ontvangen. Dit zijn bijvoorbeeld tolken in opleiding. A. Hoe werkt een tolk? Alle gediplomeerde tolken volgen een aantal regels: de beroepscode. Voorbeelden hiervan zijn: Een tolk moet alles vertalen wat er gezegd wordt. Een tolk heeft zwijgplicht over wat hij of zij ziet en hoort tijdens de opdracht. Een tolk mag zich niet bemoeien met de inhoud van het gesprek. De taak van de tolk is om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. B. Wat houdt de tolkenvoorziening in? U kunt gebruik maken van een tolk voor activiteiten in de 1) leefsituatie, 2) onderwijssituatie en 3) werksituatie. 4

5 Met de leefsituatie worden activiteiten bedoeld die met uw privé-leven te maken hebben, zoals een doktersbezoek, ouderavond, kookcursus of buurtbijeenkomst. Bij de onderwijssituatie gaat het om het volgen van onderwijs. Dit hoeft niet alleen dagonderwijs te zijn. Met de werksituatie worden activiteiten bedoeld die te maken hebben met uw werk, zoals bijvoorbeeld een werkoverleg of vergadering. De tolkenvoorziening in de leefsituatie wordt vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Via de AWBZ is iedereen verzekerd voor zorg en ondersteuning bij ziekte, handicap of ouderdom. U kunt de hulp van een tolk schriftelijk aanvragen bij het zorgkantoor in uw regio. U dient dan ook een verklaring van doofblindheid van uw huisarts of KNO-arts (keel/neus/oor) mee te sturen. Deze verklaring hoeft u niet te sturen als u dovenonderwijs volgt of heeft gevolgd of al een vergoeding ontvangt voor tolkuren voor de werksituatie. Dan moet u een schriftelijk bewijs hiervan meesturen. Voor het adres van uw zorgkantoor, zie verder bij de adressen achter in de wegwijzer. De tolkenvoorziening in de onderwijs- en werksituatie wordt vergoed door de werknemersverzekering. U kunt de tolkuren voor het volgen van onderwijs en voor uw werk aanvragen bij het UWV-kantoor in uw regio. Voor het adres van het UWV, zie verder bij de adressen achter in de wegwijzer. C. Waar heeft u recht op? Doofblinde mensen hebben recht op 168 tolkuren voor de leefsituatie per jaar. Als de uren eenmaal zijn toegekend, krijgt u ze ieder jaar automatisch. Indien u geen gebruik meer wilt maken van de voorziening, dan dient u dat mee te delen aan uw zorgkantoor. U kunt geen uren sparen voor bijvoorbeeld noodgevallen. Mocht u extra uren nodig hebben, dan kunt u dit aanvragen via uw zorgkantoor. De extra uren gelden voor één jaar. Voor de onderwijssituatie heeft u recht op een tolk voor alle uren dat u onderwijs volgt. De toestemming geldt voor één school- of studiejaar. Voor de werksituatie heeft u recht op een tolk voor 15% van de contracturen. Deze staan vermeld in uw arbeidsovereenkomst. Een voorbeeld: als u 20 uur per week werkt, dan heeft u recht op 3 tolkuren (15% van 20 uur) per week. Als de uren eenmaal zijn toegekend, krijgt u ze ieder jaar automatisch. U bent wel verplicht om veranderingen, die van invloed kunnen zijn op uw recht op een tolk, binnen 7 dagen door te geven aan het UWV. Als u meer uren nodig heeft omdat u vaker een tolk nodig heeft, dan kunt u meer werkuren aanvragen bij uw UWV-kantoor. 5

6 D. Hoe vraagt u een tolk aan? Als u de tolkuren heeft gekregen kunt u een tolk aanvragen. Dit kan (1) via de bemiddelingsorganisatie Tolknet of (2) rechtstreeks bij de tolk. Via de bemiddelingsorganisatie Tolknet Tolknet kan gratis voor u bemiddelen. Heeft Tolknet een tolk gevonden, dan maakt u samen met de tolk de afspraak. In de bevestigingsbrief of - van Tolknet staat het adres en mobiele telefoonnummer van de tolk. Het adres van Tolknet vindt u bij de adressen achter in de wegwijzer. Rechtstreeks bij de tolk U kunt rechtstreeks een tolk aanvragen van wie u het adres heeft. U kunt ook een adres zoeken van een tolk via het Register Tolken Gebarentaal. De website van het Register geeft een duidelijk overzicht van alle gekwalificeerde tolken gebarentaal en schrijftolken. U gaat eerst naar en dan naar 'Het Register' bovenaan in de balk. Midden op de pagina staat onderstreept 'Geregistreerde Tolken Gebarentaal en Schrijftolken'. Als u hierop klikt, krijgt u het overzicht van alle gekwalificeerde tolken gebarentaal en schrijftolken. Bovenaan kunt u aangeven via welk zoekveld u gaat zoeken. Dit kan bijvoorbeeld de naam zijn of het adres maar ook het ervaringsgebied. Bij ervaringsgebieden kunt u klikken op doofblindheid. Dan krijgt u de namen en adressen van tolken die erva-ring hebben in het tolken voor doofblinde mensen. Als het via Tolknet of rechtstreeks niet lukt In noodgevallen kunt u contact opnemen met de Gelderse Roos Veluwe Vallei, afdeling doven en slechthorenden. Zij hebben tolken in dienst. Het adres van de Gelderse Roos Veluwe Vallei vindt u bij de adressen achter in de wegwijzer. Voor eventuele namen en adressen van andere bureaus, kunt u contact opnemen met de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG). Het adres van de NBTG vindt u bij de adressen achter in de wegwijzer. E. U heeft een tolk gevonden. Het is belangrijk dat u met de tolk goede afspraken maakt over: de tolkmethode (Vierhandengebaren, Vingerspelling in de hand of in de lucht, spreken, kleine gebaren) waar u de tolk ontmoet hoe laat u de tolk wilt ontmoeten of u met een begeleider of vrijwilliger komt het adres waar de opdracht begint hoe laat de opdracht begint en eindigt om wat voor situatie het gaat. 6

7 Een tolk vertaalt in principe alles wat er gezegd wordt. Maar soms is dat vanwege de tolkmethode niet mogelijk, zoals bij vingerspelling in de hand. U kunt met de tolk hierover afspraken maken. Een begeleider of vrijwilliger kan u naar de plek begeleiden waar u met de tolk heeft afgesproken. U kunt ook de tolk vragen of hij of zij u ophaalt van huis. Een tolk krijgt de reistijd én de reiskosten hiervoor betaald. U hoeft dus niets extra's te betalen voor de reis als de tolk u komt ophalen. En het maakt niet uit hoeveel kilometers er worden gereden. De tolkuren worden door de tolk rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgkantoor of het UWV. U hoeft alleen een handtekening te zetten op het tolkformulier. U tekent voor de getolkte uren én de afgelegde kilometers. De eerste keer dat een tolk voor u tolkt, heeft hij of zij wel uw sofi-nummer nodig, het adres van uw zorgkantoor of UWV en uw registratie-nummer. F. Wat te doen bij wijzigingen of annuleringen? Bij wijzigen of afzeggen van de afspraak moet u zelf contact opnemen met de tolk. Als u de tolk niet rechtstreeks kunt bereiken, kunt u - als Tolknet heeft bemiddeld - contact opnemen met Tolknet. Als u binnen 48 uur vóór de afspraak annuleert, worden de aangevraagde tolkuren bij u in mindering gebracht. G. Evaluatie Soms vraagt de tolk hoe u het tolken heeft ervaren. U kunt ook zelf met de tolk praten over wat u prettig en minder prettig vond. Dit is goed om te weten voor een volgende keer. H. Heeft u een klacht? U kunt een klacht hebben, bijvoorbeeld: de tolk heeft niet volgens de beroepscode getolkt de tolk heeft zich niet prettig gedragen tijdens het tolken de tolkenbemiddeling is niet goed verlopen. Als u een klacht heeft, kunt u het beste eerst proberen dit samen met de tolk te bespreken. Als dit niet helpt of lukt, dan kunt u een klachtenformulier invullen. Het formulier en informatie hierover vindt u op de website van Dovenschap: Klik dan op het kopje links in het midden: 'klachtenformulier tolken'. Hier vindt u het reglement en het formulier. Lees eerst het klachtenreglement voordat u het formulier invult. Dovenschap kan u ook het formulier sturen. Het adres van Dovenschap vindt u bij de adressen achter in de wegwijzer. 7

8 4. De Begeleidersvoorziening Doofblinden De Begeleidersvoorziening Doofblinden brengt doofblinde mensen in contact met begeleiders. Een begeleider krijgt les in hoe hij of zij met doofblinde mensen kan communiceren en hoe hij of zij kan begeleiden. Als de begeleider van start is gegaan met het begeleiden kan er nog meer scholing volgen. Doofblinde mensen krijgen een vaste begeleider. Maar u kunt ook meerdere begeleiders aanvragen voor verschillende activiteiten. Naast diverse activiteiten zoals winkelen, sporten en uitgaan, kan een begeleider u ook begeleiden naar de plek waar u heeft afgesproken met een tolk. A. Waar heeft u recht op? Doofblinde mensen hebben in principe recht op 208 uren begeleiding per jaar. De begeleiders krijgen betaald om u te begeleiden. Dit geld komt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Als u graag gebruik wilt maken van de Begeleidersvoorziening, dan dient u eerst een indicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U vraagt dan om Ondersteunende begeleiding voor maatschappelijke participatie. Vanaf april 2005 is hiervoor een Standaard Indicatie Protocol (SIP). Dit betekent dat het CIZ werkt met een vereenvoudigde indicatie. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor de Begeleidersvoorziening. Het kan dan ook zijn dat u minder krijgt dan 208 uren per jaar. Wilt u meer dan 208 uren per jaar, dan dient u goed te kunnen uitleggen waarom u meer uren nodig heeft. B. Hoe vraagt u een begeleider aan? Als u belangstelling heeft, kunt u op verschillende manieren de Begeleidersvoorziening aanvragen. U kunt contact opnemen met de medewerkers van de Begeleidersvoorziening. Zij kunnen u ook verder helpen met het aanvragen van de indicatie bij het CIZ. Als u een indicatie heeft gekregen van het CIZ, dan zoeken de medewerkers van de Begeleidersvoorziening samen met u naar een begeleider. Het adres van de Begeleidersvoorziening vindt u bij de adressen achter in de wegwijzer. Voor het aanvragen van een indicatie kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het CIZ. De CIZ-steunpunten Zwolle en Tilburg behandelen de aanvragen van doofblinde mensen. De adressen van deze steunpunten vindt u bij de adressen achter in de wegwijzer. 8

9 Tenslotte kunt u ook contact opnemen met de organisatie MEE. MEE ondersteunt mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte op allerlei gebieden. U kunt MEE ook vragen u te helpen bij het aanvragen van indicatie voor de Begeleidersvoorziening. Hier hoeft u niets voor te betalen. Het adres van MEE vindt u bij de adressen achter in de wegwijzer. Bij het aanvragen van de indicatie is het belangrijk dat u aangeeft of u wel of niet zelfstandig woont. De begeleiders worden betaald uit de AWBZ. Via de AWBZ is iedereen verzekerd voor zorg en ondersteuning bij ziekte, handicap of ouderdom. U ontvangt die zorg meestal in natura. Dan worden de financiën buiten u om geregeld. Maar u kunt ook geld krijgen om zelf de zorg in te kopen. U kiest dan voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Dan zorgt u zelf voor de indicatie bij het CIZ en u zoekt zelf een begeleider. U dient dan later uit te leggen wat er met het geld is gebeurd. Geld dat u niet heeft uitgegeven aan de Begeleidersvoorziening dient u terug te betalen. Meer informatie over de PGB en Zorg in Natura kunt u krijgen bij het zorgkantoor in uw regio of bij de Begeleidersvoorziening. De adressen vindt u achter in de wegwijzer. C. U krijgt een contract. Als u gaat deelnemen aan de Begeleidersvoorziening krijgt u een contract. Hierin staan ook praktische zaken uitgelegd, zoals het maken van afspraken met uw begeleider, wat u kunt doen als u een klacht heeft en hoe u kosten kunt declareren. 5. Vrijwilligers Vrijwilligers kunnen dezelfde activiteiten met u ondernemen als begeleiders, zoals sporten, winkelen of een wandeling maken. Vrijwilligers kunnen u ook komen bezoeken en gezelschap houden en samen met u, bijvoorbeeld, de post doornemen. Of een vrijwilliger goed met u kan communiceren, hangt af van 1) of de vrijwilliger een speciale communicatiecursus heeft gevolgd en 2) welke communicatiecursus de vrijwilliger heeft gevolgd, bijvoorbeeld Vingerspelling in de hand. A. Hoe vindt u een vrijwilliger? Als u op zoek bent naar een vrijwilliger bij u in de buurt, dan kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont. 9

10 Zij kunnen u adressen geven van lokale vrijwilligersorganisaties. U kunt ook contact opnemen met LOT/Xzorg. LOT/Xzorg kan u helpen aan een adres bij u in de buurt van organisaties voor Vrijwillige Thuishulp. Het gaat dan om allerlei activiteiten; hulp die betaalde krachten niet kunnen geven. Het adres van LOT/Xzorg vindt u bij de adressen achter in de wegwijzer. 6. Advies: één of twee tolken + één begeleider Omdat de meest gebruikelijke tolkmethodes voor doofblinde mensen - meestal Vingerspelling in de hand en Vierhandengebaren - extra inspannend zijn voor een tolk, kunt u beter twee tolken aanvragen voor één opdracht. Beide tolken worden betaald en ze hoeven het bedrag niet te delen. U levert meer uren in. Als u extra uren nodig heeft, dan kunt u die aanvragen bij uw zorgkantoor. Wij adviseren u om naast de tolk(en) óók een begeleider aan te vragen. Zo kunnen de tolken zich concentreren op het tolken en de begeleider kan u begeleiden. 10

11 7. Adressen Begeleidersvoorziening Doofblinden Viataal Postvak 69 - Theerestraat GD Sint-Michielsgestel Telefoon: Fax: Teksttelefoon: Website: CIZ Website: Het CIZ heeft geen centraal telefoon-, fax-, of teksttelefoonnummer. Op de website van het CIZ vindt u de regiobureaus. Ga naar 'CIZ in uw regio' boven in de balk. U krijgt dan een postcodeprogramma. Hier kunt u het bureau vinden bij u in de buurt. CIZ Tilburg Ringbaan-Oost CD Tilburg Telefoon: CIZ Zwolle Zeven Alleetjes CV Zwolle Telefoon: Dovenschap Piet van Dommelenhuis Churchilllaan 11-2e etage 3527 VG Utrecht Postbus AH Utrecht Telefoon: Fax: Teksttelefoon: Website: LOT / Xzorg Postbus CD Bunnik Telefoon: Fax: Website: MEE Website: De MEE-organisaties zijn verspreid over heel Nederland. Op de website van MEE vindt u rechts het kopje 'Waar kan ik MEE vinden?'. Als u klikt op 'hier' dan krijgt u een adressenprogramma. Hier kunt u zoeken naar het adres van MEE bij u in de buurt. Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) Groenestraat HL Nijmegen Telefoon: Fax: Website: Register Tolken Gebarentaal Theeroosweide ZN Woerden Telefoon: Fax: Teksttelefoon: Website: Het Register is iedere dinsdag van tot telefonisch bereikbaar. Berichten per en per fax worden zoveel mogelijk dagelijks beantwoord. Tolknet Telefoon: Teksttelefoon: Beeldtelefoon:

12 Website: Fax: Tolknet ( ) Buiten kantoortijden en in het weekend is Tolknet bereikbaar voor spoedsituaties op telefoonnr.: en eventueel via KPNteksttelefoonservice Gelderse Roos Veluwe Vallei 'De Riethorst', centrum voor GGZ, Afdeling doven en slechthorenden Willy Brandtlaan RR Ede Postbus BB Ede Telefoon: Fax: Teksttelefoon: UWV Cliënten Contact Centrum: Telefoon: Website: Op de website van UWV vindt u een overzicht van de adressen van de UWV-kantoren. Ga naar de uiterste rechterkant van de pagina van UWV en klik op 'contact'. Klik links onder 'vestigingen' op 'adressen UWV-kantoren'. Zorgkantoren Telefoon: Fax: Dit zijn de algemene nummers van Zorgverzekeraars Nederland. U kunt ook kijken op hun website voor het zorgkantoor in uw regio: Ga naar het kopje bovenaan in het midden 'over zn', klik aan 'zorgkantoren' en vervolgens bovenaan tussen de twee lijnen 'adressen'. Colofon Copyright: 2005, Landelijk Expertisecentrum Doofblindheid (LED) Projectleiding en samenstelling: Annette de Boo (stafmedewerker projecten LED). Tekst en eindredactie: Annette de Boo Vormgeving: LED Fotografie: Wim van Welsen (LED) Drukwerk: Vandenberg drukwerken, Maarn Met dank aan: Maya de Wit (NBTG), Anneleen den Ouden (Begeleidersvoorziening Doofblinden), alle leden van de werkgroepen van het LED-project 'Erbij horen - verbetering van de tolkenvoorziening voor doofblinde mensen', Hans Dirksen, Johan Groskamp, Irma Bosman (Hogeschool van Utrecht) en Agnes Zonnenberg (Tolknet). Deze wegwijzer is verkrijgbaar bij het LED. Telefoonnummer: Teksttelefoon/fax: Voor meer informatie over doofblindheid kunt u contact opnemen met het LED via: of kijken op onze website:

ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva`

ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` Zo werkt een tolk Zo werkt een tolk Een uitgave van Tolknet, zomer 2007 2007 Tolknet Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

LED. Wegwijzer. Oriëntatie en mobiliteit voor doofblinde mensen

LED. Wegwijzer. Oriëntatie en mobiliteit voor doofblinde mensen LED Landelijk Expertisecentrum Doofblindheid Wegwijzer Oriëntatie en mobiliteit voor doofblinde mensen Tips voor mensen met een visuele en auditieve handicap en hun omgeving over begeleidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

Een gebarentolk of schrijftolk inzetten bij privésituaties

Een gebarentolk of schrijftolk inzetten bij privésituaties Een gebarentolk of schrijftolk inzetten bij privésituaties Gelijkwaardige communicatie voor iedereen Het inzetten van een tolk Gelijkwaardige communicatie voor iedereen Als u doof, slechthorend of doofblind

Nadere informatie

Aanmeldformulier De Riethorst, GGZ centrum voor doven en slechthorenden

Aanmeldformulier De Riethorst, GGZ centrum voor doven en slechthorenden Aanmeldformulier De Riethorst, GGZ centrum voor doven en slechthorenden Volwassenen Dit formulier kan zowel door de cliënt zelf, diens verwijzer als door de aanmeldfunctionaris de Riethorst, locatie Ede

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 0 11 jaar Locaties Ede en Amsterdam

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 0 11 jaar Locaties Ede en Amsterdam Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 0 11 jaar Locaties Ede en Amsterdam 1. Persoonlijke gegevens van het aangemelde kind Naam - voorvoegsel : Roepnaam : Voornamen : Geboortedatum : Geboorteplaats

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 12-15 jaar Locaties Ede en Amsterdam

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 12-15 jaar Locaties Ede en Amsterdam Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 12-15 jaar Locaties Ede en Amsterdam 1. Persoonlijke gegevens van het aangemelde kind/jeugdige Naam - voorvoegsel Roepnaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 0 11 jaar Locaties Ede en Amsterdam

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 0 11 jaar Locaties Ede en Amsterdam Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 0 11 jaar Locaties Ede en Amsterdam 1. Persoonlijke gegevens van het aangemelde kind Naam - voorvoegsel Roepnaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 16 en 17 jaar Locaties Ede en Amsterdam

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 16 en 17 jaar Locaties Ede en Amsterdam Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 16 en 17 jaar Locaties Ede en Amsterdam 1. Persoonlijke gegevens van het aangemelde jongere Naam - voorvoegsel Roepnaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder?

Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder? Q&A s Visuele en/of auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder? Antwoord: Vanaf 1 januari 2015 valt revalidatiezorg voor

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! 2 Inhoud Wat kan ik doen als ik een klacht heb? Stel, u vindt dat een medewerker van CZ u niet goed heeft geholpen. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? Welke soorten

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! 1 Inhoudsopgave Welke soort klachten zijn er? 3 Kan ik iemand anders mijn klacht in laten dienen? 6 Wat zijn de kosten? 6 Waar vind ik meer informatie? 6 Adressen 7 2 Wat

Nadere informatie

Landelijke regeling tolkvoorziening voor mensen met een zintuiglijke beperking 2015 + TOELICHTING

Landelijke regeling tolkvoorziening voor mensen met een zintuiglijke beperking 2015 + TOELICHTING Landelijke regeling tolkvoorziening voor mensen met een zintuiglijke beperking 2015 + TOELICHTING December 2014 2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inleiding In Nederland kunnen doven, slechthorenden

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Doventolkvoorziening. Een onderzoek naar de beleving van de doventolkvoorziening in Nederland. Februari 2014. Werkgroep Doventolkvoorziening

Doventolkvoorziening. Een onderzoek naar de beleving van de doventolkvoorziening in Nederland. Februari 2014. Werkgroep Doventolkvoorziening Doventolkvoorziening in Nederland Februari 2014 Werkgroep Doventolkvoorziening Francis Allan Nirosha Boer Georgia van der Gen Margot de Vreede Februari 2014 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 0 11 jaar Locaties Ede en Amsterdam

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 0 11 jaar Locaties Ede en Amsterdam Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 0 11 jaar Locaties Ede en Amsterdam 1. Persoonlijke gegevens van het aangemelde kind Naam - voorvoegsel Roepnaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op AWBZ-zorg. Dat is zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011 Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Algemene informatie

Nadere informatie

Aanmeldformulier De Riethorst, GGZ centrum voor doven en slechthorenden

Aanmeldformulier De Riethorst, GGZ centrum voor doven en slechthorenden Aanmeldformulier De Riethorst, GGZ centrum voor doven en slechthorenden Volwassenen Dit formulier kan zowel door de cliënt zelf, diens verwijzer als door de aanmeldfunctionaris de Riethorst, locatie Ede

Nadere informatie

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een Toelichting bij aanvraagformulier AWBZ-indicatie (PGB/ZIN) U dient deze aanvraag bij Bureau Jeugdzorg in, omdat u uw kind in aanmerking wilt laten komen voor zorg die bekostigd wordt op basis van de Algemene

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Goedemiddag allemaal!

Goedemiddag allemaal! Goedemiddag allemaal! Even voorstellen: Henk Buis Robert ten Bloemendal 1 Wat gaan we doen vandaag? Uitleg over de 3 verschillende tolkvoorzieningen afzonderlijk. Wat zijn de verschillen tussen de tolkvoorzieningen

Nadere informatie

Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen?

Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen? Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen? Voorwoord In deze folder wordt in het kort uitgelegd hoe u uw Wlz-zorg kunt regelen. Als u recht heeft op Wlz-zorg, kunt u kiezen hoe u die zorg wilt regelen.

Nadere informatie

Klachtenfolder. Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Klachtenfolder. Zorgkantoren Coöperatie VGZ Klachtenfolder Zorgkantoren Coöperatie VGZ Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wat is een klacht en wat is niet een klacht? 5 3 Bij wie meldt u de klacht? 6 4 Klachten over zorg en/of zorgaanbieders 9 5 Indienen van

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat?

Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht We leggen in deze folder uit hoe u een klacht en hoe u een bezwaarschrift indient. Als u niet

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat?

Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht is iets anders dan een bezwaar We leggen in deze folder eerst uit hoe u een klacht kunt indienen en daarna hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Plotsdoofheid. Informatie voor patiënten die plotseling geheel doof worden. Informatie voor patiënten. Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Plotsdoofheid. Informatie voor patiënten die plotseling geheel doof worden. Informatie voor patiënten. Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Informatie voor patiënten Plotsdoofheid Informatie voor patiënten die plotseling geheel doof worden G456-Q CWZ / 09-04 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Uw behandelend arts heeft voorgesteld om vanwege uw

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Deel I Persoonsgebonden deel

Deel I Persoonsgebonden deel OVEREENKOMST ZORGKANTOOR DOVENTOLK Deel I Persoonsgebonden deel I.A Stichting Zorgkantoor Menzis (i.c. Zorgkantoor voor de regio Arnhem), KvK nummer 05082941, namens de zorgverzekeraars (uitvoeringsorganen

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden jaar Locaties Ede en Amsterdam

Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden jaar Locaties Ede en Amsterdam Aanmeldingsformulier Jeugd Doven en slechthorenden 12-15 jaar Locaties Ede en Amsterdam 1. Persoonlijke gegevens van het aangemelde kind/jeugdige Naam - voorvoegsel Roepnaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren De weg naar zorg Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren 1 www.uvitzorgkantoren.nl 1 Inleiding 1. Inleiding 3 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 5 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 7 4. Zorg in Natura of een Persoonsgebonden

Nadere informatie

Even voorstellen. De NBTG - Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal - behartigt de belangen van tolken gebarentaal en studenten in Nederland.

Even voorstellen. De NBTG - Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal - behartigt de belangen van tolken gebarentaal en studenten in Nederland. Even voorstellen Even voorstellen De NBTG - Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal - behartigt de belangen van tolken gebarentaal en studenten in Nederland. Niet alleen voor de beroepsgroep zelf,

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat?

Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht of bezwaar indienen Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen soms zijn deze klussen door omstandigheden (zoals

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Urjen komt bij Pluryn wonen en krijgt behandeling. In de dienstverleningsovereenkomst staan alle afspraken. Krijg je zorg van Pluryn? Ben je bij Pluryn

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Klachtenreglement. Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement. Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN 1. Algemene bepalingen 1.1 Inleiding Zorgkantoor DWO/NWN streeft ernaar de AWBZ volgens alle geldende regels en tot tevredenheid van de cliënt uit te voeren. Toch

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze

Nadere informatie

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt Priva PrivaZorg Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt PrivaZorg PrivaZorg is een AWBZ-toegelaten landelijke thuiszorginstelling. PrivaZorg heeft een cliëntenraad,* een klachtenprocedure, een privacyreglement

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Wanneer krijgt u langdurige zorg? Hebt

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! Inhoud Wat kan ik doen als ik een klacht heb? 3 Welke soorten klachten zijn er? 3 Kan ik iemand anders mijn klacht in laten dienen? 7 Wat zijn de kosten? 7 Waar vind ik

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave UW ZORG, ONS WERK 2 U kunt rekenen op onze deskundige hulp Vier gratis diensten Hulp in het huishouden? ADVIES EN MODELOVEREENKOMSTEN 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB SERVICECENTRUM

Nadere informatie

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 INFORMATIE Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 Zorg met Verblijf > Zorg met Verblijf > Hoe werkt de AWBZ? Wanneer krijgt u AWBZ-zorg? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave Uw zorg, ons werk 2 Vier gratis diensten U kunt rekenen op onze deskundige hulp Advies en modelovereenkomsten 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB Servicecentrum PGB Administratieve

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden.

Nadere informatie

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen GEBRUIKERSGIDS ZORGZWAARTEPAKKETTEN 2010 Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Informatie over zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend zieken 2014 1 Moet u voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan kunt u vaak een vergoeding krijgen voor het daar naartoe. In deze folder leest u wat zittend zieken

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hebt u een vraag of een klacht over uw langdurige zorg of het zorgkantoor? Wij helpen u graag!

Hebt u een vraag of een klacht over uw langdurige zorg of het zorgkantoor? Wij helpen u graag! Hebt u een vraag of een klacht over uw langdurige zorg of het zorgkantoor? Wij helpen u graag! Inhoud Een signaal of klacht over het zorgkantoor 3 Indienen van bezwaar tegen beslissing zorgkantoor 5 Klachtenschema

Nadere informatie

Verpleging & Verzorging

Verpleging & Verzorging Verpleging & Verzorging Professionele zorgverlening, gewoon bij u thuis U hebt de komende tijd thuiszorg nodig. U woont zelfstandig, in de omgeving waar u misschien al jaren woont. In deze vertrouwde omgeving

Nadere informatie

Aanvraag indicatie rollatorwoning

Aanvraag indicatie rollatorwoning Aanvraag indicatie rollatorwoning Indicatie U woont in de gemeente Utrecht en u wilt verhuizen naar een rollatorwoning in de gemeente Utrecht. Dit zijn woningen die met een rollator te bereiken zijn evenals

Nadere informatie

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis 2016

Langdurige zorg thuis 2016 Langdurige zorg thuis 2016 Inhoud Rol van het zorgkantoor 3 Zorg thuis 4 Hoe kiest u uw zorgaanbieder? 5 Vormen van zorg thuis 6 Uw rechten 7 Wachtlijst en wachtstatus 8 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan

Nadere informatie

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Presentatie CAK Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Agenda 1. Uitvoering Wtcg 2. Film Wtcg 3. Informatieverzoek 4. Wtcg portaal 5. Aanvraag en bezwaar algemene tegemoetkoming

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie