Hoe werkt het oor? Het oor is onder te verdelen in: 1. Uitwendige gehoorgang;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe werkt het oor? Het oor is onder te verdelen in: 1. Uitwendige gehoorgang;"

Transcriptie

1 Plotsdoofheid

2 Hoe werkt het oor? Het oor is onder te verdelen in: 1. Uitwendige gehoorgang; 2. Trommelvlies waarachter zich het middenoor bevindt. Hierin bevinden zich de drie gehoorbeentjes en via de buis van Eustachius is het middenoor verbonden met de neus- en keelholte; 3. Het eigenlijke gehoororgaan: daar waar het geluid door zenuwen wordt opgevangen en naar de hersenen wordt geleid (dit wordt het slakkenhuis genoemd). De trillingen in de lucht die we geluid noemen, komen via het oor en onze uitwendige gehoorgang op het trommelvlies terecht. Het trommelvlies vangt de trillingen op en voert deze door via de gehoorbeentjes naar het slakkenhuis. De signalen die als gevolg van het geluid in het slakkenhuis ontstaan, worden via de gehoorzenuw naar de hersenen getransporteerd. Wanneer deze signalen ten slotte aan de buitenkant van de hersenen, de hersenschors, zijn aangekomen, dan worden we het geluid gewaar of anders gezegd: dan horen we het geluid. Uitwendig oor middenoor binnenoor = Gehoorgang 2 = Trommelvlies 3 = Gehoorbeentjes 4 = Evenwichtsorgaan 5 = Slakkenhuis 6 = Basaal membraam met haarcellen 7 = Gehoorzenuw 2

3 Normaal is het middenoor achter het trommelvlies - dus daar waar de gehoorsbeentjes zich bevinden - gevuld met lucht. De druk in deze kleine holte heeft dezelfde druk en samenstelling als de buitenlucht. Dit komt doordat deze ruimte in verbinding staat met de buitenlucht via de buis van Eustachius. De buis van Eustachius werkt, vooral op jonge leeftijd, vaak niet goed. Als de buis niet goed werkt, kan ook sprake zijn van een neusverkoudheid of een gewone griep. In alle gevallen betekent een slecht werkende buis dat het middenoor 'op slot' is: de lucht kan er niet meer in of uit. Dit is dan vooral te merken bij luchtdrukverschillen, zoals op de autoweg in de bergen en in het bijzonder in een vliegtuig. Plotsdoofheid Men spreekt van plotsdoofheid als iemand, het woord zegt het al, plotseling geheel doof wordt. Plotsdoofheid is een ingrijpende aandoening die grote aanpassingen vraagt. Plotsdoofheid kan onder meer ontstaan door een bloedstolsel of bloeding in een van de bloedvaten die van of naar het oor gaan, een allergie, (virus) ziekten zoals roodvonk en hersenvliesontsteking, medicijngebruik (bepaalde antibiotica, viagra enz), (verkeers-) ongevallen en lawaai. Door plotsdoofheid is de normale manier van communiceren ineens verstoord. De plotsdove hoort de omgevingsgeluiden en zichzelf niet meer. Bovendien ontstaat vaak gehoorgeruis. Plotsdoofheid of plotselinge ernstige slechthorendheid leidt dan ook vaak tot een gevoel van angst en onveiligheid en tot isolement en onbegrip. De toekomst ziet er ineens heel anders uit. Dit alles vraagt om een psychische verwerking. Een goede crisisopvang is dan ook erg belangrijk. Vervolgens moet zo snel mogelijk een andere manier van communiceren worden gevonden. Mensen met plotsdoofheid worden doorverwezen naar een audiologisch centrum of een KNO-arts. Hier wordt onderzocht of de oorzaak van de 3

4 piotsdoofheid in het slakkenhuis of in de gehoorzenuw ligt. Dit is nodig om na te gaan of een hoorapparaat effect zal hebben. Bij ernstig gehoorverlies zijn andere methoden nodig om te communiceren, zoals het leren van 'spraakafzien' of het mond-handsysteem (MHS). Bij MHS wordt de gesproken taal ondersteund door gebaren. Verder is gebarentaal een mogelijkheid. Hulpverlening bij plotsdoofheid Iemand die ineens doof is geworden, kan in een crisis terechtkomen. Daarbj is een goede behandeling van groot belang. De eerste opvang komt van de KNO-arts en eventueel de logopedist die cursussen in spraakafzien verzorgt. Daarnaast zijn er verschillende hulpverlenende instantie voor plotsdoven: Bureau Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden houdt zich onder meer bezig met maatschappelijk werk, opleidingen en loopbaanbegeleiding voor doven en ernstig slechthorenden. Bij psychische problemen bieden de RIAGG (regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg) steun. De RIAGG heeft een aantal speciale teams voor plotsdoven. Koepelorganisatie van deze teams is de Gelderse Roos. 4

5 Patiënten en belangenorganisaties plotsdoofheid De Stichting Plotsdoven en de Commissie Plotsdoven van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) komen op voor belangen van de plotsdoven. Stichting Plotsdoven heeft als voornaamste doel er voor te zorgen dat mensen die plotseling doof zijn geworden opnieuw mee kunnen doen in de samenleving. Zij begeleidt plotsdoven in crisissituatie en wijst zo nodig door naar andere instanties. Ook organiseert zij communicatietrainingen voor plotsdoven. Een belangrijke taak van de Commissie Plotsdoven van de NVVS is de opvang van plotsdoven en hun directe omgeving. Voor plotsdoven heeft men onder andere een crisiscentrum. Stichting Plotsdoven Postbus 231; 3500 AE Utrecht Telefoon: (030) ; Fax (030) Website: Deze organisatie stelt u zich de belangenbehartiging van plots-en laatdoven in de ruimste zin ten doel. Daarbij staat stimulatie van zelfredzaamheid en reïntegratie van de plots en laatdoven in horende maatschappij voorop. Bureau Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden Karnemelksloot 31; 2806 BA Gouda Telefoon: (0182) ; Fax: (0182) Website: Deze instelling is verantwoordelijk voor het maatschappelijk werk voor auditief en communicatie gehandicapten in heel Nederland. De afdeling 5

6 maatschappelijk werk biedt hulp aan doven en slechthorenden bij vragen en problemen op maatschappelijke en persoonlijk gebied. Ook hout ze zich bezig met opleidingen en loopbaanbegeleiding voor doven en ernstige slechthorenden. De afdeling opleidingen kan dove en slechthorende mensen die een opleiding willen volgen, adviseren over de mogelijkheden die er zijn. Ook geeft zij cursussen aan horende over het omgaan met doven en ondersteunt en begeleidt dove werknemers in de ontwikkeling van hun loopbaan. Men biedt ook advies aan werkgevers die dove werknemers in dienst willen nemen. De medewerkers zijn geschoold in gebarentaal en kennen de dovencultuur. Cliënten kunnen zich aanmelden bij het centrale adres of bij het maatschappelijk werk in de regio (zie hiervoor de website) De Gelderse Roos Afdeling Doven / Slechthorenden van locatie Veluwe Vallei Willy Brandtlaan 20; 6716 RR Ede Gld Postbus 70; 6710 BB Ede Gld Telefoon: (0318) ; Fax (0318) Dit is de koepelorganisatie van enkele doventeams. De doelstelling is een voor heel Nederland dekkend aanbod van (ambulante) psychische hulpverlening aan doven, plotsdoven en slechthorenden te waarborgen. Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) De Molen 89 A; 3995 AW Houten Postbus 129 ; 3990 DC Houten Telefoon: (030) ; Fax: (030) Website: 6

7 Deze vereniging behartigt de belangen van mensen met hoorproblemen, zoals slechthorenden, mensen met tinnitus (oorsuizen), de ziekte van Ménière en mensen met een cochlear implantaat. De vereniging geeft op uitgebreide schaal voorlichting en geeft het periodiek Horen uit 7

8 Heeft u vragen? Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek KNO, looproute 17, telefoon, Meer informatie: Patiënten- en belangenorganisaties plotsdoofheid De Stichting Plotsdoven en de Commissie Plotsdoven van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) komen op voor de belangen van de plotsdoven. U kunt ons ook en voor: het maken of verzetten van een afspraak korte vragen Mededelingen en aanvragen voor herhalingsrecepten Vermeldt bij uw altijd uw naam en geboortedatum en mailadres Nuttige websites:

Revalidatie van het gehoor bij volwassenen

Revalidatie van het gehoor bij volwassenen Revalidatie van het gehoor bij volwassenen Gehoor en communicatie zijn van groot belang voor de mens. Wanneer er een beperking van gehoor, spraak of taal optreedt, heeft dat vaak grote gevolgen voor het

Nadere informatie

Kom in contact met een mentor Bladzijde 3

Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 SpraakZien Bril met ondertitels Meld u aan als proefpersoon! Zie bladzijden 18 en 19 Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 Jaargang 23 nr. 3 september 2012 In dit nummer o.m. pagina 3 Van het bestuur

Nadere informatie

Colofon. Beste ouder,

Colofon. Beste ouder, Woord vooraf Beste ouder, Colofon Uitgave: 2012 ISBN-nummer: 978-94-6190-739-4 Een initiatief van: Thuisbegeleidingsdiensten voor dove en slechthorende personen (VAPH, Vlaams Agentschap voor Personen met

Nadere informatie

Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden

Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden Communiceren doe je met zijn tweeën Deze folder is bedoeld voor de goedhorenden die in hun omgeving iemand kennen die slechthorend is, en voor slechthorenden

Nadere informatie

Operaties aan het oor

Operaties aan het oor KNO Operaties aan het oor BEHANDELING Operaties aan het oor Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie. In deze folder vindt u meer informatie over de verschillende

Nadere informatie

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin Themanummer Tolken Nederland telt 1,5 miljoen mensen met een auditieve beperking, waarvan 25.000 doofgeborenen en 10.000 plots- en laatdoven. Voor zwaar slechthorende en dove mensen kan een tolkvoorziening

Nadere informatie

De positie van doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt

De positie van doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt De positie van doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt juni 2007 Dr. E.J.C. Josten Met medewerking van Dr. A. Korver Prof.dr. W.A.M. de Lange OSA, Tilburg Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De arbeidsmarktdeelname

Nadere informatie

LED. Wegwijzer. Tolken, begeleiders en vrijwilligers voor doofblinde mensen

LED. Wegwijzer. Tolken, begeleiders en vrijwilligers voor doofblinde mensen LED Landelijk Expertisecentrum Doofblindheid Wegwijzer Tolken, begeleiders en vrijwilligers voor doofblinde mensen Een handleiding voor mensen met een auditieve en visuele beperking die gebruik willen

Nadere informatie

Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32

Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32 Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32 1. Woord vooraf 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2. Structuur van de organisatie 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht en wat te doen als u vindt dat het beter kan Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht Familie en vrienden vormen een deel van de sociale omgeving

Nadere informatie

Waarde-volle zorg 01

Waarde-volle zorg 01 Waarde-volle zorg 01 02 Waarde-volle zorg Waarde-volle zorg 03 04 Waarde-volle zorg Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt. Dat betekent dat

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij Klagen mag Klachten zijn waardevol Klagen mag! Wij doen er alles aan om tevreden klanten te krijgen en te houden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Wat is logopedie? Wanneer is logopedie nodig?

Wat is logopedie? Wanneer is logopedie nodig? Wat is logopedie? Wat is logopedie? Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Herstel na een meningeoom-operatie. Wat kan ik verwachten?

Herstel na een meningeoom-operatie. Wat kan ik verwachten? Herstel na een meningeoom-operatie. Wat kan ik verwachten? Het weghalen van een meningeoom tijdens een operatie is een grote ingreep. Het herstel erna kost dan ook de nodige tijd. Tijdens dit herstel heeft

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Gezinsbegeleiding voor Turkse ouders van CI-kinderen Interview Evelien Ribbens over Werkpad Auris-hyves voor doven en slechthorenden.

Gezinsbegeleiding voor Turkse ouders van CI-kinderen Interview Evelien Ribbens over Werkpad Auris-hyves voor doven en slechthorenden. 50 jaargang Gezinsbegeleiding voor Turkse ouders van CI-kinderen Interview Evelien Ribbens over Werkpad Auris-hyves voor doven en slechthorenden 4 jaargang 50 augustus 2009 inhoud 4 nieuws 6 reportage

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI Maart 2007 FODOK Inhoud Over deze brochure. 2 Deel 1 - Een persoonlijke benadering van de schoolkeuze Goed onderwijs voor mijn

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie