Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat"

Transcriptie

1 Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Handboek kandidaat

2 Inhoud 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen 2. Onderhandelingen voeren 3. Een koopovereenkomst/huurovereenkomst opstellen en uitleggen 4. Een intakegesprek voor aankoop/huur voeren en dit rapporteren 5. Een visiestuk schrijven en verdedigen Examenonderwerpen In onderstaande tabel staan de werkprocessen zoals die genoemd worden in het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen (BCP) gekoppeld aan de opdrachten in dit vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen. Opdracht Examenonderwerpen Relatie werkprocessen BCP 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen Klantbehoefte, integriteit, communicatie, onderzoek en analyse, bouwkundige kennis, NEN 2580, 1a.1, 1a.2, 1a.3, taak A.1, taak A.2 waardebepaling, verkoopstrategie, marketing/pr, presentatie, schrijfvaardigheid 2. Onderhandelingen voeren Belangenbehartiging, integriteit, communicatie, 1a.4, 2.5, taak B presentatie 3. Een koop-/huurovereenkomst opstellen en uitleggen Uitleggen overeenkomst, juridische kennis, presentatie, spreekvaardigheid 1a.5, 1b.5, 2.6, taak D 4. Een intakegesprek voor aankoop/huur voeren en dit rapporteren Kennis makelaardij, klantbehoefte, communicatie, rapportage, presentatie 2.1, 2.3, 2.7, taak C 5. Een visiestuk schrijven en verdedigen Deskundigheidsbevordering en professionalisering, presentatie, schrijfvaardigheid taak A.1 SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 0.7 2

3 Handleiding U gaat het vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen afleggen. In dit examen gaat u 5 praktische opdrachten uitvoeren: Uitvoeren in Opdracht Thuis voorbereiden aanwezigheid van een Bij SVMNIVO voorbereiden assessor Bij SVMNIVO uitwerken Duur 1. Een pand in de verkoop/verhuur 1.Woning opnemen, 90 minuten nemen inspecteren en inmeten, brochure en marketingplan opstellen en correspondentie afhandelen (90 min.) 2. Onderhandelingen voeren 1. Onderhandelingen voeren (10 min.) 2. Onderhandelingen rapporteren (10 min.) 20 minuten 40 minuten 3. Een koop-/huurovereenkomst opstellen en uitleggen 4. Een intakegesprek voor aankoop/huur voeren en dit rapporteren 5. Een visiestuk schrijven en verdedigen 1. Visiestuk schrijven 1. Opstellen overeenkomst (20 min.) 2. Uitleggen overeenkomst en vragen beantwoorden (20 min.) 1. Intakegesprek voeren (20 min.) 2. Visiestuk presenteren (30 min.) 2. Rapporteren intakegesprek (20 min.) 40 minuten 30 minuten totaal 3 uur 40 minuten Praktische informatie U wordt uitgenodigd voor het mondelinge examen op het moment dat u uw visiestuk hebt ingeleverd en dit akkoord is bevonden. Bij dit examen is een assessor aanwezig om met u de praktijksimulaties te voeren en u te beoordelen. Een aantal opdrachten vindt plaats rondom één casuswoning. Duur De opdrachten vinden bij SVMNIVO op één examenmoment plaats. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 0.7 3

4 Beoordeling Voor elke opdracht zijn beoordelingspunten opgesteld voor zowel vakinhoudelijke vaardigheden als houding (integriteit, communicatie en presentatie). De assessor beoordeelt de opdrachten aan de hand van deze modellen. De assessor brengt een advies uit aan de examencommissie over uw beoordeling. De examencommissie beslist daarna of u bent geslaagd of gezakt voor dit examen. Wanneer u alle afzonderlijke opdrachten met een voldoende hebt afgerond, bent u geslaagd voor dit examen en ontvangt u het certificaat. Herkansing Wanneer u bent gezakt voor één of meerdere onderdelen van dit examen, dan is het mogelijk om deze onderdelen afzonderlijk te herkansen. Pas wanneer u alle onderdelen met een voldoende hebt afgerond, bent u geslaagd voor dit examen en ontvangt u het certificaat. Fraude Wanneer de assessor of de toezichthouder van SVMNIVO vermoedt dat er fraude of andere vormen van onregelmatigheden in het spel zijn, dan worden daar conform het examenreglement artikel 5.22 en 5.23 aantekeningen over gemaakt en indien nodig heeft dit gevolgen voor uw resultaat. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 0.7 4

5 Opdracht Een visiestuk schrijven In deze opdracht gaat u een visiestuk schrijven in de vorm van een betoog over een actueel onderwerp dat leeft op de woningmarkt of in de makelaarsbranche in uw regio. Dit onderwerp legt u door middel van bijgevoegd formulier (zie bijlage) via met als onderwerp onderwerp visiestuk aan SVMNIVO voor. Na toestemming kunt u beginnen aan deze opdracht. De opdracht is als volgt: Opdracht: U schrijft een visiestuk over een actueel onderwerp uit de woningmarkt of de makelaarsbranche dat in uw regio speelt. In uw stuk laat u zien wat uw mening is, waar u deze op baseert en hoe u het onderwerp zou benaderen (aanpakken, oplossen). Tijdens het mondelinge examen presenteert en verdedigt u uw betoog. Doel: U laat uw persoonlijke invalshoek zien op het onderwerp waaruit blijkt dat u in staat bent om uw professionalisering en deskundigheidsbevordering hoog te houden. Aanvullende eisen: - Omvang van het betoog: 3 à 5 pagina s, lettertype 11 punten, regelafstand 1,5. Beoordeling Als het visiestuk met een voldoende wordt beoordeeld, wordt u uitgenodigd voor het mondelinge examen. De beoordelingscriteria vindt u bij de opdracht visiestuk verdedigen. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 0.7 5

6 Opdracht Een pand in de verkoop/verhuur nemen In deze opdracht gaat u een pand in de verkoop/verhuur nemen. U ontvangt achtergrondinformatie over het soort makelaarskantoor waar u voor werkt. U inspecteert de woning bouwkundig en meet deze in (gesimuleerd). Na het opnemen van de woning schrijft u een verkoopvoorstel met argumentatie voor de prijsbepaling en u maakt de bijbehorende verkoopteksten. Het doel is de verkoper ervan te overtuigen dat u de aangewezen makelaar bent voor verkoop. Uw schriftelijke stukken worden beoordeeld. Opdracht: U gaat een pand in de verkoop nemen. Allereerst bereidt u de inverkoopname/inverhuurname schriftelijk voor. Op basis van de informatie die u krijgt aangeleverd en de geboden mogelijkheden om zelf aanvullende informatie op te zoeken, schrijft u een korte voorbereiding. Vervolgens inspecteert u de woning bouwkundig in een simulatie. U doet dit uitvoerig: materialen en hun eigenschappen, stijl en bouwtechniek en hun eigenschappen, voor- en nadelen, de gebreken en pluspunten, de risico s en te verwachten kosten voor het onderhoud. Ook meet u de woning op volgens de NEN 2580 aan de hand van de beschikbare informatie. Na de opname van de woning schrijft u een verkoop/verhuurvoorstel. Hierin staan uw bevindingen uit uw voorbereiding en de inspectie (locatie, object, doelgroepbepaling, verkoop/verhuurstrategie, samenvatting van de bouwkundige inspectie en inmeting, andere belangrijke zaken), uw prijsbepaling en uw argumentatie voor uw prijsbepaling. Ook schrijft u de bijbehorende verkoop/verhuurteksten. Uit deze producten moet blijken hoe u bij de wensen van de opdrachtgever aansluit. Bij deze opdracht krijgt u ook correspondentie van andere verkopende partijen af te handelen. De ontwikkelde producten overhandigt u aan de assessor. Doel: Het doel van uw voorbereiding, het verkoop/verhuurplan, de verkoop/verhuurtekst en de correspondentieafhandeling is dat u met deze producten de opdrachtgever overtuigt dat u de aangewezen makelaar bent om het pand te verkopen/verhuren. Bovendien hebt u van het hele object een duidelijk en volledig beeld van de bouwkundige staat en is het pand conform de eisen van NEN 2580 opgemeten. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 0.7 6

7 Aanvullende eisen: - Aan het einde van deze opdracht levert u drie producten aan: o een marketingplan (het verkoop/verhuurvoorstel) met onderbouwde prijsbepaling o een brochure (de verkoop/verhuurtekst) o de correspondentieafhandeling Beoordeling Op de volgende pagina staat waarop u beoordeeld wordt. Elke competentie die met een voldoende beoordeeld wordt, levert 1 punt op. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 0.7 7

8 Beoordelingsmodel opdracht Een pand in de verkoop/verhuur nemen Vakinhoud De kandidaat O V De voorbereiding 1. zoekt ontbrekende informatie met betrekking tot pand en klant op. 2. gebruikt relevante informatie met betrekking tot pand en klant bij zijn voorbereiding. 3. bereidt zich degelijk voor, met betrekking tot zowel pand als klant. De bouwkundige inspectie en inmeting 4. observeert uitermate zorgvuldig en nauwgezet t.b.v. de bouwkundige inspectie. 5. noteert relevante en opvallende zaken t.b.v. de bouwkundige inspectie. 6. onderzoekt zichtbare en mogelijk onzichtbare gebreken t.b.v. de bouwkundige inspectie. 7. laat blijken dat hij op de hoogte is van de bij het object horende eigenschappen (type, bouwperiode, materiaalgebruik, etc.) t.b.v. de bouwkundige inspectie. 8. meet het pand in conform de meetinstructie NEN 2580 en kan dit onderbouwen. Verkoopverhuurvoorstel en verkoop/verhuurtekst 9. rapporteert relevante informatie voor in het klantdossier. 10. formuleert een verkoop/verhuurstrategie inclusief doelgroepenbepaling. 11. maakt een verkoop/verhuurvoorstel dat past bij de wensen van de opdrachtgever. 12. formuleert een realistisch en goed onderbouwd prijsvoorstel (met vraagprijs en mogelijke opbrengstwaarde) formuleert in het verkoop/verhuurvoorstel een activiteitenplan t.b.v. de marketing van het pand. 14. zet geschikte materialen en middelen in t.b.v. de marketing van het pand toont een innovatieve en creatieve kijk op de verkoop/verhuurstrategie van het pand. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 0.7 8

9 16. stelt een verkoop/verhuurtekst op die aansluit bij het verkoop/verhuurvoorstel. 17. stelt een verkoop/verhuurtekst op met volledige informatie over het pand. 18. toont zijn creativiteit bij de samenstelling van de tekst presenteert het verkoop/verhuurvoorstel klantgericht presenteert het verkoop/verhuurvoorstel duidelijk. Totaal Vorm De kandidaat O V 21. schrijft foutloos (incidentele fouten daargelaten) schrijft begrijpelijk (met oog op de doelgroep). 23. schrijft in de juiste stijl en register (met het oog op de doelgroep). 24. schrijft gevarieerd. 25. heeft de lay-out en de presentatie van het voorstel en de brochure goed verzorgd rapporteert volledig en nauwkeurig. 27. houdt rekening met het taalgebruik van de lezer. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 0.7 9

10 Opdracht Onderhandelingen voeren In deze opdracht gaat u onderhandelingen voeren voor de verkoop/verhuur van het casuspand. U moet laten zien dat u zo goed mogelijk de belangen van uw opdrachtgever kunt behartigen. U treedt op voor de verkopende/verhurende partij. De opdracht is als volgt: Opdracht: In het verkoop/verhuurproces bent u aangekomen bij het onderhandelingsgedeelte. U gaat onderhandelen uit naam van de verkoper/verhuurder. In de voorgaande opdracht hebt u alle informatie over de opdrachtgever en zijn eisen uitgereikt gekregen. De assessor treedt op als tegenpartij. U registreert het onderhandelingsproces en resultaat nauwkeurig en volledig. Doel: Aan het eind van de onderhandelingen hebt u op een integere manier een zo optimaal mogelijk resultaat behaald voor de partij waarvoor u optreedt. De relatie met zowel uw opdrachtgever als uw tegenpartij is behouden. Het proces en het resultaat zijn correct gerapporteerd. Beoordeling Op de volgende pagina staat waarop u beoordeeld wordt. Elke competentie die met een voldoende beoordeeld wordt, levert 1 punt op. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

11 Beoordelingsmodel opdracht Onderhandelingen voeren Vakinhoud De kandidaat O V 1. straalt vertrouwen uit. 2. identificeert kansen en mogelijkheden. 3. onderbouwt zijn mening en ideeën. 4. informeert de tegenpartij adequaat. 5. schat de risico s voor de relatie met de tegenpartij goed in. 6. onderhandelt over zowel prijs als voorwaarden. 7. benut de kansen voor een succesvolle bemiddeling. 8. streeft overeenstemming na. 9. spreekt de emoties aan. 10. handelt integer. 11. onderhandelt conform de wensen van de opdrachtgever. 12. verliest het belang van de opdrachtgever niet uit het oog. 13. registreert het onderhandelingsproces en het eindresultaat nauwkeurig en volledig. 14. werkt systematisch. Vorm De kandidaat O V 15. communiceert kernachtig. 16. spreekt overtuigend spreekt zodanig dat het de communicatie niet hindert. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

12 spreekt beleefd. 19. toont zich bewust van de non-verbale signalen die hij uitstraalt reageert adequaat op non-verbale signalen. 21. past zijn taalgebruik aan op zijn gesprekspartner. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

13 Opdracht Een koop/huurovereenkomst opstellen en uitleggen In deze opdracht gaat u een koop/huurovereenkomst opstellen en uitleggen aan de opdrachtgever wiens huis recentelijk door u verkocht is. Bovendien licht u allerlei zaken rondom financiering en overdracht toe waar de opdrachtgever vragen over heeft. De assessor speelt de rol van opdrachtgever. De opdracht is als volgt: Opdracht: Een opdrachtgever heeft zojuist, met behulp van u, een akkoord bereikt met de kopers/huurders wat betreft hun bod op een te verkopen/verhuren woning. Op basis van de informatie die u van SVMNIVO krijgt aangereikt, maakt u de koop/huurovereenkomst op. Dit kan een reguliere koop/huurovereenkomst zijn of een koop-/aannemingsovereenkomst. Het kan zijn dat u in de overeenkomst aanvullende bepalingen moet opnemen. Vervolgens vindt de afspraak plaats tussen u en uw opdrachtgever voor de toelichting en tekening van de koop/huurovereenkomst. U legt de koop/huurovereenkomst op een heldere manier volledig uit en beantwoordt de vragen van de opdrachtgever adequaat. Tevens zal de opdrachtgever u vragen stellen over de komende tijd (financiering en overdracht). U beantwoordt ook die vragen van de opdrachtgever. Doel: De opdrachtgever heeft een correct en volledig ingevulde koop/huurovereenkomst foutloos uitgelegd gekregen en begrepen. Beoordeling Op de volgende pagina staat waarop u beoordeeld wordt. Elke competentie die met een voldoende beoordeeld wordt, levert 1 punt op. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

14 Beoordelingsmodel opdracht Een koop/huurovereenkomst opstellen en uitleggen Vakinhoud De kandidaat O V 1. stelt de overeenkomst o.b.v. de aangeleverde gegevens correct op. 2. stelt de overeenkomst o.b.v. de aangeleverde gegevens volledig op straalt vertrouwen uit presenteert zich klantgericht legt artikelen uit de overeenkomst duidelijk uit controleert of de opdrachtgever de artikelen begrepen heeft beantwoordt de vragen van de opdrachtgever over de koopovereenkomst adequaat licht het traject van het tekenen van de overeenkomst tot de overdracht correct toe controleert of de opdrachtgever het traject van het tekenen van de overeenkomst tot de overdracht begrepen heeft beantwoordt de vragen van de opdrachtgever over het traject van het tekenen van de overeenkomst tot de overdracht adequaat. 11. gedraagt zich integer. Totaal Vorm De kandidaat O V 12. maakt geen spel- of tikfouten in de overeenkomst. 13. communiceert kernachtig. 14. spreekt overtuigend spreekt zodanig dat het de communicatie niet hindert spreekt beleefd. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

15 reageert adequaat op non-verbale signalen. 18. houdt rekening met het taalgebruik van zijn gesprekspartner. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

16 Opdracht Een intakegesprek voor aankoop/huur voeren en dit rapporteren In deze opdracht gaat u een intakegesprek voeren met een potentiële opdrachtgever die graag een huis wil kopen/huren. De assessor speelt de rol van potentiële koper/huurder. De opdracht is als volgt: Opdracht: Een potentiële opdrachtgever wil graag een huis kopen/huren. Hij gaat verschillende makelaars af om te informeren wat zij voor hem kunnen betekenen en hoe zij hem kunnen assisteren bij de aankoop/huur. U voert met deze opdrachtgever een intakegesprek. U gaat hier onvoorbereid heen. U inventariseert de wensen van de opdrachtgever voor een compleet beeld van de klantbehoefte en hoe u daarbij van dienst kunt zijn. U beantwoordt de vragen van de opdrachtgever. Daarnaast licht u uw vak en functie toe. Na afloop van het gesprek krijgt u 20 minuten de tijd om alle relevante informatie uit het gesprek te verwerken tot een kort verslag van de intake ten behoeve van het klantdossier. Dit verslag wordt ook beoordeeld. Doel: Het doel van uw gesprek is dat de opdrachtgever volledig geïnformeerd is en een helder beeld van u en uw diensten gekregen heeft. Bovendien moet u na afloop laten zien dat u goed inzicht hebt in de klantbehoefte door dit weer te geven in een heldere rapportage van het gesprek voor in het klantdossier. Beoordeling Op de volgende pagina staat waarop u beoordeeld wordt. Elke competentie die met een voldoende beoordeeld wordt, levert 1 punt op. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

17 Beoordelingsmodel opdracht Een intakegesprek voor aankoop voeren en dit rapporteren Vakinhoud De kandidaat O V straalt vertrouwen uit presenteert zich klantgericht licht zijn vak en functie helder toe beantwoordt vragen over zijn vak en functie adequaat achterhaalt de wensen van de opdrachtgever op een goede manier sluit op een goede manier bij deze wensen aan (o.a. meedenken, diensten aanpassen) illustreert op een heldere manier het dienstenpakket rondom aankoop dat hij kan bieden legt de zaken rondom aankoop (aankoopstrategie, courtage, rechten en plichten klant) duidelijk uit licht de zaken rondom aankoop volledig toe laat in het gesprek zien dat hij de markt en de spelers daarin kent, inclusief zijn eigen positie en meerwaarde identificeert kansen en mogelijkheden in het gesprek sluit op een geschikte manier aan bij de mogelijkheden die het gesprek biedt. 13. gedraagt zich integer. 14. rapporteert relevante informatie voor in het klantdossier. 15. is volledig in zijn rapportage. Vorm De kandidaat O V communiceert kernachtig. 17. stemt zijn taalgebruik af op het niveau van zijn gesprekspartner. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

18 18. spreekt overtuigend houdt de communicatie gaande spreekt beleefd. 21. toont zich bewust van de non-verbale signalen die hij uitstraalt reageert adequaat op non-verbale signalen van zijn gesprekspartner. 23. brengt en houdt structuur in het gesprek rapporteert volledig rapporteert nauwkeurig. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

19 Opdracht Een visiestuk verdedigen In deze opdracht gaat u het visiestuk over een actueel onderwerp dat leeft op de woningmarkt of in de makelaarsbranche mondeling verdedigen. De opdracht is als volgt: Opdracht: U hebt een visiestuk over een actueel onderwerp uit de woningmarkt of de makelaarsbranche dat in uw regio speelt geschreven. In uw stuk hebt u laten zien wat uw mening is, waar u deze op baseert en hoe u het onderwerp zou benaderen (aanpakken, oplossen). Tijdens het mondelinge examen presenteert en verdedigt u uw betoog. Doel: U laat uw persoonlijke invalshoek zien op het onderwerp waaruit blijkt dat u in staat bent om uw professionalisering en deskundigheidsbevordering hoog te houden. Beoordeling Op de volgende pagina staat waarop u beoordeeld wordt. Elke competentie die met een voldoende beoordeeld wordt, levert 1 punt op. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

20 Beoordelingsmodel opdracht Een visiestuk schrijven en verdedigen Vakinhoud De kandidaat O V 1. verwoordt zijn eigen mening. 2. onderbouwt zijn eigen mening. 3. toont zijn deskundigheid in het onderwerp. 4. toont een realistische kijk op het onderwerp. 5. toont een vernieuwende kijk op het onderwerp. 6. presenteert zijn visie overtuigend. 7. beantwoordt de vragen van de assessor adequaat. 8. raadpleegt diverse bronnen adequaat. Vorm De kandidaat O V 9. schrijft foutloos (incidentele fouten daargelaten) schrijft begrijpelijk (met oog op de doelgroep). 11. schrijft in de juiste stijl en register (met het oog op de doelgroep). 12. schrijft gevarieerd heeft een heldere structuur in het betoog toegepast (witregels, paragrafen, kopjes). 14. heeft de lay-out en de presentatie van het betoog goed verzorgd. 15. communiceert kernachtig. 16. spreekt overtuigend spreekt zodanig dat het de communicatie niet hindert. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

21 spreekt beleefd reageert adequaat op non-verbale signalen. 20. past het taalgebruik aan de lezer aan. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

22 Beslissing Voor dit examen hebt u vijf opdrachten gemaakt. Hieronder volgt de beslissing van dit examen. Onderdeel Puntenverdeling Aantal voldoende beoordelingspunten (tellen) Weging Aantal punten behaald (uitrekenen) Totaal aantal te behalen punten Cesuur Gehaald? Opdracht Pand in de verkoop/verhuur Vakinhoud 20 x2 = Vorm 7 x1 = 47 Opdracht Onderhandelingen Vakinhoud 14 x2 = Vorm 7 x1 = punten (80%) JA- NEE Opdracht Koop/huurovereenkomst Vakinhoud 11 x2 = Vorm 7 x1= 31 Opdracht Intakegesprek aankoop Vakinhoud 15 x2= Vorm 10 x1= punten (80%) JA- NEE Opdracht Visiestuk Vakinhoud 8 x2= Vorm 12 x1= punten (80%) JA- NEE Heeft de kandidaat voor elk onderdeel minimaal 80% van de punten gehaald? JA: De kandidaat is geslaagd voor dit examen. NEE: De kandidaat heeft dit examen niet behaald. De kandidaat dient het onderdeel dat niet behaald is te herkansen. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

23 Bijlage (insturen via onder vermelding van onderwerp visiestuk) Naam: Adres: Geboortedatum: adres: Telefoonnummer: Datum: Voorstel actueel onderwerp plus onderbouwing: FORMULIER VOORSTEL ACTUEEL ONDERWERP VISIESTUK Reactie examencommissie: Uw voorstel is goedgekeurd/dient verder uitgewerkt te worden/ is afgewezen, omdat Datum: SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Handboek kandidaat Inhoud 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen 2. Onderhandelingen voeren

Nadere informatie

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Handboek kandidaat Inhoud 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen 2. Onderhandelingen voeren

Nadere informatie

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)?

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)? Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)? Inleiding Een registratie in het A-RMT of K-RMT register heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na

Nadere informatie

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)?

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)? Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)? Inleiding Een registratie in de registers A-RMT of K-RMT heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na

Nadere informatie

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 2 (2012-2014)?

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 2 (2012-2014)? Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 2 (2012-2014)? Inleiding Een registratie in het A-RMT of K-RMT register heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na

Nadere informatie

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Naam portfoliohouder: Kandidaatnummer: Portfolio Nivometing SVMNIVO SVMNIVO - versie 1.1 Laatst bijgewerkt: 13 juli 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus

Nadere informatie

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Naam portfoliohouder: Kandidaatnummer: Portfolio Nivometing SVMNIVO SVMNIVO - versie 1.2 Laatst bijgewerkt: 15 augustus 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Algemene gegevens. Beschrijving. Indeling. Alle vermelde afmet ingen zijn indicat ief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Algemene gegevens. Beschrijving. Indeling. Alle vermelde afmet ingen zijn indicat ief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Algemene gegevens Alle vermelde afmet ingen zijn indicat ief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Beschrijving Indeling U heeft een woning bezichtigd, en nu? T ijdens de koopfase van een huis staat

Nadere informatie

Tarieven SVMNIVO 2015 in Euro's, m.i.v. 4 augustus 2015

Tarieven SVMNIVO 2015 in Euro's, m.i.v. 4 augustus 2015 Basistheorie Taxateur O.Z.: Bouwkunde A 180,29 Bouwkunde B 194,81 Inschrijving na sluitingstermijn Bouwkunde B 249,26 Vastgoedeconomie 180,29 Financiën, Fiscaliteiten en Taxaties 180,29 Of in 2 modules:

Nadere informatie

De Weidenweg 17A - Ruinerwold

De Weidenweg 17A - Ruinerwold De Weidenweg 17A - Ruinerwold Vraagprijs: op aanvraag Gelegen in het buitengebied van Ruinerwold, op een steenworp afstand van het dorp Berghuizen, ligt dit voormalige melkveehouderijbedrijf. Betreft een

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Heerenweg 8 IJhorst. Vraagprijs: 524.500,00 k.k.

Heerenweg 8 IJhorst. Vraagprijs: 524.500,00 k.k. Heerenweg 8 IJhorst Vraagprijs: 524.500,00 k.k. Op een historische plek in IJhorst is deze monumentale boerderij gelegen op een kavel van circa 13000 m2. Oorspronkelijk is de boerderij gebouwd in 1888.

Nadere informatie

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren productbeoordeling Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Toetscode: SD 1.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie

Nadere informatie

Algemene gegevens. Beschrijving. Indeling. Alle vermelde afmetingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Algemene gegevens. Beschrijving. Indeling. Alle vermelde afmetingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Algemene gegevens Alle vermelde afmetingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Beschrijving Indeling U heeft een woning bezichtigd, en nu? Tijdens de koopfase van een huis staat na

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Ik wil mijn huis verkopen heeft u nog wat tips? (De succesformule van De Boer, Storimans & Partners)

Ik wil mijn huis verkopen heeft u nog wat tips? (De succesformule van De Boer, Storimans & Partners) Ik wil mijn huis verkopen heeft u nog wat tips? (De succesformule van De Boer, Storimans & Partners) Kennismaken met De Boer, Storimans en partners Wanneer een makelaarskantoor circa dertig jaar met succes

Nadere informatie

Handboek Woningmarktconsultant

Handboek Woningmarktconsultant Handboek Woningmarktconsultant INLEIDING In dit handboek wordt uitgebreide informatie gegeven over hoe u kunt afstuderen bij SVMNIVO als woningmarktconsultant. Dit handboek behoort bij het examenreglement

Nadere informatie

Assisteren bij activiteiten

Assisteren bij activiteiten PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor)

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Betreft: Opleiding Verzorgende-IG (Crebo 95530) Periode 11 (Leerjaar 3) Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 1. Organisatie Voor de BBL studenten

Nadere informatie

Uitvoeren publieksactiviteit

Uitvoeren publieksactiviteit Uitvoeren publieksactiviteit Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2013-2014. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Aan de rand van Oost Souburg, in het buitengebied richting Ritthem, een groot perceel bouwgrond van maar liefst ruim 6.350 m2 grond.

Aan de rand van Oost Souburg, in het buitengebied richting Ritthem, een groot perceel bouwgrond van maar liefst ruim 6.350 m2 grond. TE KOOP. Ritthemsestraat 127 4389 TE Ritthem Aan de rand van Oost Souburg, in het buitengebied richting Ritthem, een groot perceel bouwgrond van maar liefst ruim 6.350 m2 grond. Het kavel is compleet geschoond

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Schriftelijke evaluatie. Netwerken. Toetscode: PD18 KT2 Leeuwarden, september 2011

Schriftelijke evaluatie. Netwerken. Toetscode: PD18 KT2 Leeuwarden, september 2011 Schriftelijke evaluatie Netwerken Toetscode: PD18 KT2 Leeuwarden, september 2011 Behorende bij OER Creatief vakman Ontwerpend Meubelmaker cohort 2010-2011 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 1.1 Gekozen werk als basis voor de hertoets 4 1.2 Op

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

2.1 Assessor: Gekwalificeerd professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval het WMC examen.

2.1 Assessor: Gekwalificeerd professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval het WMC examen. Examenreglement SVMNIVO Woningmarktconsultant (WMC) 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is van toepassing op het SVMNIVO WMC examen. 1.2 Dit reglement is bindend voor alle betrokkenen bij het WMC examen. Door

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 2 Voert het verkooptraject uit

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 2 Voert het verkooptraject uit Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 2 deelnemer bedrijf praktijkopleider school praktijkbegeleider Datum nulmeting Datum voortgangsmeting crebonummer

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Casusexamen 4 1.2 Portfolioproducten 4 1.3 Eindgesprek 5 2 Beoordeling

Nadere informatie

Competenties. KBB-competentiemodel

Competenties. KBB-competentiemodel Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examenopzet 4 1.1 Portfolioproducten 4 1.2 Eindgesprek 5 2 Beoordeling 6

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te leveren producten

Nadere informatie

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit Praktijkexamen Filiaalmanager Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Opdrachtenboek kandidaat Inleiding In dit opdrachtenboek wordt elke opdracht die u gaat doen voor

Nadere informatie

Beoordeling proevedossier: VOLDOENDE / ONVOLDOENDE

Beoordeling proevedossier: VOLDOENDE / ONVOLDOENDE Beoordelingsformulier Naam kandidaat: Leerling nummer: Proeve: Keuzedeel Stijlleer horloges na 1750 Examenmoment: Proevedossier: Datum: Interne beoordelaar: Handtekening: Bedrijf: locatie akschool Schoonhoven.

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 PVB 2.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met werkprocesbeoordeling De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN EXAMINERING. Werken als buitenwacht (mangatwacht) Ingangsdatum 1 maart 2018

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN EXAMINERING. Werken als buitenwacht (mangatwacht) Ingangsdatum 1 maart 2018 Ingangsdatum maart 08 SSVV - versie: maart 08 SSVV 08 Inleiding De Uitvoeringsvoorschriften Examinering (UVE) zijn bedoeld voor de opleiders/docenten en examinatoren van de SOG C categorie opleidingen

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Kooiweg 2 Zwolle. Vraagprijs: 324.500,00 k.k.

Kooiweg 2 Zwolle. Vraagprijs: 324.500,00 k.k. Kooiweg 2 Zwolle Vraagprijs: 324.500,00 k.k. Op een mooie locatie gelegen in het buitengebied van Zwolle ligt dit agrarisch bedrijf, welke ook geschikt is voor een particulier. De boerderij is zeer centraal

Nadere informatie

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Deze PVB- beschrijving is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012. PVB

Nadere informatie

TE KOOP. Rapenburg 0 ONG, Neede (locatie: Rapenburg 41-43 te Neede)

TE KOOP. Rapenburg 0 ONG, Neede (locatie: Rapenburg 41-43 te Neede) Rapenburg 0 ONG, Neede (locatie: Rapenburg 41-43 te Neede) TE KOOP Wormgoor Makelaardij B.V. Grotestraat 32, Eibergen Postbus 145 7150 AC Eibergen Tel: 0545-475 075 Fax: 0545-474 805 E-mail: info@wormgoor.net

Nadere informatie

BOXTEL Ploeg 6. Bouwperceel van ca.425m² inclusief de bouwvergunning voor een vrijstaand herenhuis. Vraagprijs ,-- Kosten Koper

BOXTEL Ploeg 6. Bouwperceel van ca.425m² inclusief de bouwvergunning voor een vrijstaand herenhuis. Vraagprijs ,-- Kosten Koper BOXTEL Ploeg 6 Bouwperceel van ca.425m² inclusief de bouwvergunning voor een vrijstaand herenhuis. Vraagprijs 185.000,-- Kosten Koper Boxtel, Ploeg 6 Bouwperceel van ca.425m² inclusief de bouwvergunning

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Praktijkbeoordelingsformulier ESO (meesturen met aanmeldingsformulier voor het praktijkexamen)

Praktijkbeoordelingsformulier ESO (meesturen met aanmeldingsformulier voor het praktijkexamen) Praktijkbeoordelingsformulier ESO (meesturen met aanmeldingsformulier voor het praktijkexamen) Naam kandidaat Geboortedatum Nummer legitimatiebewijs Naam evenementenbeveiligingsorganisatie: Praktijkperiode

Nadere informatie

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op Praktijkexamen Logistiek medewerker Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie kerntaken op niveau

Nadere informatie

Nulmeting en voortgangsmeting. Filiaalmanager. Kerntaak 3

Nulmeting en voortgangsmeting. Filiaalmanager. Kerntaak 3 en voortgangsmeting Filiaalmanager Kerntaak 3 Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit naam deelnemer bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider crebocode 93492 cohort

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

TE KOOP PERCEEL GROND

TE KOOP PERCEEL GROND Postbus 567 5700 AN Helmond Tel. : 0492 661884 Fax : 0492 665860 Internet : www.heuvel.nl E-mail : heuvel@heuvel.nl TE KOOP PERCEEL GROND OVERLOON-MERSELO BUITENGEBIED Perceel grond gelegen in het buitengebied

Nadere informatie

Animal events. Inleiding

Animal events. Inleiding Animal events Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te

Nadere informatie

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af.

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af. Protocol PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen Inleiding Om het door stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie 1 te behalen, moet je twee kerntaken op niveau 1 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

Het Haselt ongenummerd te Lieren

Het Haselt ongenummerd te Lieren BROCHURE Het Haselt ongenummerd te Lieren WILBRINK makelaardij o.g. Dorpstraat 47, 7361 AR BEEKBERGEN 055 5061397 Fax 055 5062081 Makelaars / taxateurs : G.H.M. Vergeer R. Wilbrink (agrarisch) email :

Nadere informatie

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012 PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie