Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat"

Transcriptie

1 Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Handboek kandidaat

2 Inhoud 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen 2. Onderhandelingen voeren 3. Een koopovereenkomst/huurovereenkomst opstellen en uitleggen 4. Een intakegesprek voor aankoop/huur voeren en dit rapporteren 5. Een visiestuk schrijven en verdedigen Examenonderwerpen In onderstaande tabel staan de werkprocessen zoals die genoemd worden in het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen (BCP) gekoppeld aan de opdrachten in dit vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen. Opdracht Examenonderwerpen Relatie werkprocessen BCP 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen Klantbehoefte, integriteit, communicatie, onderzoek en analyse, bouwkundige kennis, NEN 2580, 1a.1, 1a.2, 1a.3, taak A.1, taak A.2 waardebepaling, verkoopstrategie, marketing/pr, presentatie, schrijfvaardigheid 2. Onderhandelingen voeren Belangenbehartiging, integriteit, communicatie, 1a.4, 2.5, taak B presentatie 3. Een koop-/huurovereenkomst opstellen en uitleggen Uitleggen overeenkomst, juridische kennis, presentatie, spreekvaardigheid 1a.5, 1b.5, 2.6, taak D 4. Een intakegesprek voor aankoop/huur voeren en dit rapporteren Kennis makelaardij, klantbehoefte, communicatie, rapportage, presentatie 2.1, 2.3, 2.7, taak C 5. Een visiestuk schrijven en verdedigen Deskundigheidsbevordering en professionalisering, presentatie, schrijfvaardigheid taak A.1 SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 0.7 2

3 Handleiding U gaat het vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen afleggen. In dit examen gaat u 5 praktische opdrachten uitvoeren: Uitvoeren in Opdracht Thuis voorbereiden aanwezigheid van een Bij SVMNIVO voorbereiden assessor Bij SVMNIVO uitwerken Duur 1. Een pand in de verkoop/verhuur 1.Woning opnemen, 90 minuten nemen inspecteren en inmeten, brochure en marketingplan opstellen en correspondentie afhandelen (90 min.) 2. Onderhandelingen voeren 1. Onderhandelingen voeren (10 min.) 2. Onderhandelingen rapporteren (10 min.) 20 minuten 40 minuten 3. Een koop-/huurovereenkomst opstellen en uitleggen 4. Een intakegesprek voor aankoop/huur voeren en dit rapporteren 5. Een visiestuk schrijven en verdedigen 1. Visiestuk schrijven 1. Opstellen overeenkomst (20 min.) 2. Uitleggen overeenkomst en vragen beantwoorden (20 min.) 1. Intakegesprek voeren (20 min.) 2. Visiestuk presenteren (30 min.) 2. Rapporteren intakegesprek (20 min.) 40 minuten 30 minuten totaal 3 uur 40 minuten Praktische informatie U wordt uitgenodigd voor het mondelinge examen op het moment dat u uw visiestuk hebt ingeleverd en dit akkoord is bevonden. Bij dit examen is een assessor aanwezig om met u de praktijksimulaties te voeren en u te beoordelen. Een aantal opdrachten vindt plaats rondom één casuswoning. Duur De opdrachten vinden bij SVMNIVO op één examenmoment plaats. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 0.7 3

4 Beoordeling Voor elke opdracht zijn beoordelingspunten opgesteld voor zowel vakinhoudelijke vaardigheden als houding (integriteit, communicatie en presentatie). De assessor beoordeelt de opdrachten aan de hand van deze modellen. De assessor brengt een advies uit aan de examencommissie over uw beoordeling. De examencommissie beslist daarna of u bent geslaagd of gezakt voor dit examen. Wanneer u alle afzonderlijke opdrachten met een voldoende hebt afgerond, bent u geslaagd voor dit examen en ontvangt u het certificaat. Herkansing Wanneer u bent gezakt voor één of meerdere onderdelen van dit examen, dan is het mogelijk om deze onderdelen afzonderlijk te herkansen. Pas wanneer u alle onderdelen met een voldoende hebt afgerond, bent u geslaagd voor dit examen en ontvangt u het certificaat. Fraude Wanneer de assessor of de toezichthouder van SVMNIVO vermoedt dat er fraude of andere vormen van onregelmatigheden in het spel zijn, dan worden daar conform het examenreglement artikel 5.22 en 5.23 aantekeningen over gemaakt en indien nodig heeft dit gevolgen voor uw resultaat. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 0.7 4

5 Opdracht Een visiestuk schrijven In deze opdracht gaat u een visiestuk schrijven in de vorm van een betoog over een actueel onderwerp dat leeft op de woningmarkt of in de makelaarsbranche in uw regio. Dit onderwerp legt u door middel van bijgevoegd formulier (zie bijlage) via met als onderwerp onderwerp visiestuk aan SVMNIVO voor. Na toestemming kunt u beginnen aan deze opdracht. De opdracht is als volgt: Opdracht: U schrijft een visiestuk over een actueel onderwerp uit de woningmarkt of de makelaarsbranche dat in uw regio speelt. In uw stuk laat u zien wat uw mening is, waar u deze op baseert en hoe u het onderwerp zou benaderen (aanpakken, oplossen). Tijdens het mondelinge examen presenteert en verdedigt u uw betoog. Doel: U laat uw persoonlijke invalshoek zien op het onderwerp waaruit blijkt dat u in staat bent om uw professionalisering en deskundigheidsbevordering hoog te houden. Aanvullende eisen: - Omvang van het betoog: 3 à 5 pagina s, lettertype 11 punten, regelafstand 1,5. Beoordeling Als het visiestuk met een voldoende wordt beoordeeld, wordt u uitgenodigd voor het mondelinge examen. De beoordelingscriteria vindt u bij de opdracht visiestuk verdedigen. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 0.7 5

6 Opdracht Een pand in de verkoop/verhuur nemen In deze opdracht gaat u een pand in de verkoop/verhuur nemen. U ontvangt achtergrondinformatie over het soort makelaarskantoor waar u voor werkt. U inspecteert de woning bouwkundig en meet deze in (gesimuleerd). Na het opnemen van de woning schrijft u een verkoopvoorstel met argumentatie voor de prijsbepaling en u maakt de bijbehorende verkoopteksten. Het doel is de verkoper ervan te overtuigen dat u de aangewezen makelaar bent voor verkoop. Uw schriftelijke stukken worden beoordeeld. Opdracht: U gaat een pand in de verkoop nemen. Allereerst bereidt u de inverkoopname/inverhuurname schriftelijk voor. Op basis van de informatie die u krijgt aangeleverd en de geboden mogelijkheden om zelf aanvullende informatie op te zoeken, schrijft u een korte voorbereiding. Vervolgens inspecteert u de woning bouwkundig in een simulatie. U doet dit uitvoerig: materialen en hun eigenschappen, stijl en bouwtechniek en hun eigenschappen, voor- en nadelen, de gebreken en pluspunten, de risico s en te verwachten kosten voor het onderhoud. Ook meet u de woning op volgens de NEN 2580 aan de hand van de beschikbare informatie. Na de opname van de woning schrijft u een verkoop/verhuurvoorstel. Hierin staan uw bevindingen uit uw voorbereiding en de inspectie (locatie, object, doelgroepbepaling, verkoop/verhuurstrategie, samenvatting van de bouwkundige inspectie en inmeting, andere belangrijke zaken), uw prijsbepaling en uw argumentatie voor uw prijsbepaling. Ook schrijft u de bijbehorende verkoop/verhuurteksten. Uit deze producten moet blijken hoe u bij de wensen van de opdrachtgever aansluit. Bij deze opdracht krijgt u ook correspondentie van andere verkopende partijen af te handelen. De ontwikkelde producten overhandigt u aan de assessor. Doel: Het doel van uw voorbereiding, het verkoop/verhuurplan, de verkoop/verhuurtekst en de correspondentieafhandeling is dat u met deze producten de opdrachtgever overtuigt dat u de aangewezen makelaar bent om het pand te verkopen/verhuren. Bovendien hebt u van het hele object een duidelijk en volledig beeld van de bouwkundige staat en is het pand conform de eisen van NEN 2580 opgemeten. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 0.7 6

7 Aanvullende eisen: - Aan het einde van deze opdracht levert u drie producten aan: o een marketingplan (het verkoop/verhuurvoorstel) met onderbouwde prijsbepaling o een brochure (de verkoop/verhuurtekst) o de correspondentieafhandeling Beoordeling Op de volgende pagina staat waarop u beoordeeld wordt. Elke competentie die met een voldoende beoordeeld wordt, levert 1 punt op. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 0.7 7

8 Beoordelingsmodel opdracht Een pand in de verkoop/verhuur nemen Vakinhoud De kandidaat O V De voorbereiding 1. zoekt ontbrekende informatie met betrekking tot pand en klant op. 2. gebruikt relevante informatie met betrekking tot pand en klant bij zijn voorbereiding. 3. bereidt zich degelijk voor, met betrekking tot zowel pand als klant. De bouwkundige inspectie en inmeting 4. observeert uitermate zorgvuldig en nauwgezet t.b.v. de bouwkundige inspectie. 5. noteert relevante en opvallende zaken t.b.v. de bouwkundige inspectie. 6. onderzoekt zichtbare en mogelijk onzichtbare gebreken t.b.v. de bouwkundige inspectie. 7. laat blijken dat hij op de hoogte is van de bij het object horende eigenschappen (type, bouwperiode, materiaalgebruik, etc.) t.b.v. de bouwkundige inspectie. 8. meet het pand in conform de meetinstructie NEN 2580 en kan dit onderbouwen. Verkoopverhuurvoorstel en verkoop/verhuurtekst 9. rapporteert relevante informatie voor in het klantdossier. 10. formuleert een verkoop/verhuurstrategie inclusief doelgroepenbepaling. 11. maakt een verkoop/verhuurvoorstel dat past bij de wensen van de opdrachtgever. 12. formuleert een realistisch en goed onderbouwd prijsvoorstel (met vraagprijs en mogelijke opbrengstwaarde) formuleert in het verkoop/verhuurvoorstel een activiteitenplan t.b.v. de marketing van het pand. 14. zet geschikte materialen en middelen in t.b.v. de marketing van het pand toont een innovatieve en creatieve kijk op de verkoop/verhuurstrategie van het pand. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 0.7 8

9 16. stelt een verkoop/verhuurtekst op die aansluit bij het verkoop/verhuurvoorstel. 17. stelt een verkoop/verhuurtekst op met volledige informatie over het pand. 18. toont zijn creativiteit bij de samenstelling van de tekst presenteert het verkoop/verhuurvoorstel klantgericht presenteert het verkoop/verhuurvoorstel duidelijk. Totaal Vorm De kandidaat O V 21. schrijft foutloos (incidentele fouten daargelaten) schrijft begrijpelijk (met oog op de doelgroep). 23. schrijft in de juiste stijl en register (met het oog op de doelgroep). 24. schrijft gevarieerd. 25. heeft de lay-out en de presentatie van het voorstel en de brochure goed verzorgd rapporteert volledig en nauwkeurig. 27. houdt rekening met het taalgebruik van de lezer. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 0.7 9

10 Opdracht Onderhandelingen voeren In deze opdracht gaat u onderhandelingen voeren voor de verkoop/verhuur van het casuspand. U moet laten zien dat u zo goed mogelijk de belangen van uw opdrachtgever kunt behartigen. U treedt op voor de verkopende/verhurende partij. De opdracht is als volgt: Opdracht: In het verkoop/verhuurproces bent u aangekomen bij het onderhandelingsgedeelte. U gaat onderhandelen uit naam van de verkoper/verhuurder. In de voorgaande opdracht hebt u alle informatie over de opdrachtgever en zijn eisen uitgereikt gekregen. De assessor treedt op als tegenpartij. U registreert het onderhandelingsproces en resultaat nauwkeurig en volledig. Doel: Aan het eind van de onderhandelingen hebt u op een integere manier een zo optimaal mogelijk resultaat behaald voor de partij waarvoor u optreedt. De relatie met zowel uw opdrachtgever als uw tegenpartij is behouden. Het proces en het resultaat zijn correct gerapporteerd. Beoordeling Op de volgende pagina staat waarop u beoordeeld wordt. Elke competentie die met een voldoende beoordeeld wordt, levert 1 punt op. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

11 Beoordelingsmodel opdracht Onderhandelingen voeren Vakinhoud De kandidaat O V 1. straalt vertrouwen uit. 2. identificeert kansen en mogelijkheden. 3. onderbouwt zijn mening en ideeën. 4. informeert de tegenpartij adequaat. 5. schat de risico s voor de relatie met de tegenpartij goed in. 6. onderhandelt over zowel prijs als voorwaarden. 7. benut de kansen voor een succesvolle bemiddeling. 8. streeft overeenstemming na. 9. spreekt de emoties aan. 10. handelt integer. 11. onderhandelt conform de wensen van de opdrachtgever. 12. verliest het belang van de opdrachtgever niet uit het oog. 13. registreert het onderhandelingsproces en het eindresultaat nauwkeurig en volledig. 14. werkt systematisch. Vorm De kandidaat O V 15. communiceert kernachtig. 16. spreekt overtuigend spreekt zodanig dat het de communicatie niet hindert. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

12 spreekt beleefd. 19. toont zich bewust van de non-verbale signalen die hij uitstraalt reageert adequaat op non-verbale signalen. 21. past zijn taalgebruik aan op zijn gesprekspartner. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

13 Opdracht Een koop/huurovereenkomst opstellen en uitleggen In deze opdracht gaat u een koop/huurovereenkomst opstellen en uitleggen aan de opdrachtgever wiens huis recentelijk door u verkocht is. Bovendien licht u allerlei zaken rondom financiering en overdracht toe waar de opdrachtgever vragen over heeft. De assessor speelt de rol van opdrachtgever. De opdracht is als volgt: Opdracht: Een opdrachtgever heeft zojuist, met behulp van u, een akkoord bereikt met de kopers/huurders wat betreft hun bod op een te verkopen/verhuren woning. Op basis van de informatie die u van SVMNIVO krijgt aangereikt, maakt u de koop/huurovereenkomst op. Dit kan een reguliere koop/huurovereenkomst zijn of een koop-/aannemingsovereenkomst. Het kan zijn dat u in de overeenkomst aanvullende bepalingen moet opnemen. Vervolgens vindt de afspraak plaats tussen u en uw opdrachtgever voor de toelichting en tekening van de koop/huurovereenkomst. U legt de koop/huurovereenkomst op een heldere manier volledig uit en beantwoordt de vragen van de opdrachtgever adequaat. Tevens zal de opdrachtgever u vragen stellen over de komende tijd (financiering en overdracht). U beantwoordt ook die vragen van de opdrachtgever. Doel: De opdrachtgever heeft een correct en volledig ingevulde koop/huurovereenkomst foutloos uitgelegd gekregen en begrepen. Beoordeling Op de volgende pagina staat waarop u beoordeeld wordt. Elke competentie die met een voldoende beoordeeld wordt, levert 1 punt op. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

14 Beoordelingsmodel opdracht Een koop/huurovereenkomst opstellen en uitleggen Vakinhoud De kandidaat O V 1. stelt de overeenkomst o.b.v. de aangeleverde gegevens correct op. 2. stelt de overeenkomst o.b.v. de aangeleverde gegevens volledig op straalt vertrouwen uit presenteert zich klantgericht legt artikelen uit de overeenkomst duidelijk uit controleert of de opdrachtgever de artikelen begrepen heeft beantwoordt de vragen van de opdrachtgever over de koopovereenkomst adequaat licht het traject van het tekenen van de overeenkomst tot de overdracht correct toe controleert of de opdrachtgever het traject van het tekenen van de overeenkomst tot de overdracht begrepen heeft beantwoordt de vragen van de opdrachtgever over het traject van het tekenen van de overeenkomst tot de overdracht adequaat. 11. gedraagt zich integer. Totaal Vorm De kandidaat O V 12. maakt geen spel- of tikfouten in de overeenkomst. 13. communiceert kernachtig. 14. spreekt overtuigend spreekt zodanig dat het de communicatie niet hindert spreekt beleefd. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

15 reageert adequaat op non-verbale signalen. 18. houdt rekening met het taalgebruik van zijn gesprekspartner. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

16 Opdracht Een intakegesprek voor aankoop/huur voeren en dit rapporteren In deze opdracht gaat u een intakegesprek voeren met een potentiële opdrachtgever die graag een huis wil kopen/huren. De assessor speelt de rol van potentiële koper/huurder. De opdracht is als volgt: Opdracht: Een potentiële opdrachtgever wil graag een huis kopen/huren. Hij gaat verschillende makelaars af om te informeren wat zij voor hem kunnen betekenen en hoe zij hem kunnen assisteren bij de aankoop/huur. U voert met deze opdrachtgever een intakegesprek. U gaat hier onvoorbereid heen. U inventariseert de wensen van de opdrachtgever voor een compleet beeld van de klantbehoefte en hoe u daarbij van dienst kunt zijn. U beantwoordt de vragen van de opdrachtgever. Daarnaast licht u uw vak en functie toe. Na afloop van het gesprek krijgt u 20 minuten de tijd om alle relevante informatie uit het gesprek te verwerken tot een kort verslag van de intake ten behoeve van het klantdossier. Dit verslag wordt ook beoordeeld. Doel: Het doel van uw gesprek is dat de opdrachtgever volledig geïnformeerd is en een helder beeld van u en uw diensten gekregen heeft. Bovendien moet u na afloop laten zien dat u goed inzicht hebt in de klantbehoefte door dit weer te geven in een heldere rapportage van het gesprek voor in het klantdossier. Beoordeling Op de volgende pagina staat waarop u beoordeeld wordt. Elke competentie die met een voldoende beoordeeld wordt, levert 1 punt op. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

17 Beoordelingsmodel opdracht Een intakegesprek voor aankoop voeren en dit rapporteren Vakinhoud De kandidaat O V straalt vertrouwen uit presenteert zich klantgericht licht zijn vak en functie helder toe beantwoordt vragen over zijn vak en functie adequaat achterhaalt de wensen van de opdrachtgever op een goede manier sluit op een goede manier bij deze wensen aan (o.a. meedenken, diensten aanpassen) illustreert op een heldere manier het dienstenpakket rondom aankoop dat hij kan bieden legt de zaken rondom aankoop (aankoopstrategie, courtage, rechten en plichten klant) duidelijk uit licht de zaken rondom aankoop volledig toe laat in het gesprek zien dat hij de markt en de spelers daarin kent, inclusief zijn eigen positie en meerwaarde identificeert kansen en mogelijkheden in het gesprek sluit op een geschikte manier aan bij de mogelijkheden die het gesprek biedt. 13. gedraagt zich integer. 14. rapporteert relevante informatie voor in het klantdossier. 15. is volledig in zijn rapportage. Vorm De kandidaat O V communiceert kernachtig. 17. stemt zijn taalgebruik af op het niveau van zijn gesprekspartner. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

18 18. spreekt overtuigend houdt de communicatie gaande spreekt beleefd. 21. toont zich bewust van de non-verbale signalen die hij uitstraalt reageert adequaat op non-verbale signalen van zijn gesprekspartner. 23. brengt en houdt structuur in het gesprek rapporteert volledig rapporteert nauwkeurig. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

19 Opdracht Een visiestuk verdedigen In deze opdracht gaat u het visiestuk over een actueel onderwerp dat leeft op de woningmarkt of in de makelaarsbranche mondeling verdedigen. De opdracht is als volgt: Opdracht: U hebt een visiestuk over een actueel onderwerp uit de woningmarkt of de makelaarsbranche dat in uw regio speelt geschreven. In uw stuk hebt u laten zien wat uw mening is, waar u deze op baseert en hoe u het onderwerp zou benaderen (aanpakken, oplossen). Tijdens het mondelinge examen presenteert en verdedigt u uw betoog. Doel: U laat uw persoonlijke invalshoek zien op het onderwerp waaruit blijkt dat u in staat bent om uw professionalisering en deskundigheidsbevordering hoog te houden. Beoordeling Op de volgende pagina staat waarop u beoordeeld wordt. Elke competentie die met een voldoende beoordeeld wordt, levert 1 punt op. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

20 Beoordelingsmodel opdracht Een visiestuk schrijven en verdedigen Vakinhoud De kandidaat O V 1. verwoordt zijn eigen mening. 2. onderbouwt zijn eigen mening. 3. toont zijn deskundigheid in het onderwerp. 4. toont een realistische kijk op het onderwerp. 5. toont een vernieuwende kijk op het onderwerp. 6. presenteert zijn visie overtuigend. 7. beantwoordt de vragen van de assessor adequaat. 8. raadpleegt diverse bronnen adequaat. Vorm De kandidaat O V 9. schrijft foutloos (incidentele fouten daargelaten) schrijft begrijpelijk (met oog op de doelgroep). 11. schrijft in de juiste stijl en register (met het oog op de doelgroep). 12. schrijft gevarieerd heeft een heldere structuur in het betoog toegepast (witregels, paragrafen, kopjes). 14. heeft de lay-out en de presentatie van het betoog goed verzorgd. 15. communiceert kernachtig. 16. spreekt overtuigend spreekt zodanig dat het de communicatie niet hindert. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

21 spreekt beleefd reageert adequaat op non-verbale signalen. 20. past het taalgebruik aan de lezer aan. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

22 Beslissing Voor dit examen hebt u vijf opdrachten gemaakt. Hieronder volgt de beslissing van dit examen. Onderdeel Puntenverdeling Aantal voldoende beoordelingspunten (tellen) Weging Aantal punten behaald (uitrekenen) Totaal aantal te behalen punten Cesuur Gehaald? Opdracht Pand in de verkoop/verhuur Vakinhoud 20 x2 = Vorm 7 x1 = 47 Opdracht Onderhandelingen Vakinhoud 14 x2 = Vorm 7 x1 = punten (80%) JA- NEE Opdracht Koop/huurovereenkomst Vakinhoud 11 x2 = Vorm 7 x1= 31 Opdracht Intakegesprek aankoop Vakinhoud 15 x2= Vorm 10 x1= punten (80%) JA- NEE Opdracht Visiestuk Vakinhoud 8 x2= Vorm 12 x1= punten (80%) JA- NEE Heeft de kandidaat voor elk onderdeel minimaal 80% van de punten gehaald? JA: De kandidaat is geslaagd voor dit examen. NEE: De kandidaat heeft dit examen niet behaald. De kandidaat dient het onderdeel dat niet behaald is te herkansen. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

23 Bijlage (insturen via onder vermelding van onderwerp visiestuk) Naam: Adres: Geboortedatum: adres: Telefoonnummer: Datum: Voorstel actueel onderwerp plus onderbouwing: FORMULIER VOORSTEL ACTUEEL ONDERWERP VISIESTUK Reactie examencommissie: Uw voorstel is goedgekeurd/dient verder uitgewerkt te worden/ is afgewezen, omdat Datum: SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Je woning verkopen 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen? 6 Stap 1: Vraagprijs bepalen 8 Stap 2:

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur?

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? HES Hogeschool voor Economische Studies Afdeling Voltijd Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? Communicatieve vaardigheden in een zakelijke context Minor Beleggen Advies en Beheer

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Op zoek naar je droomwoning 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen 6 Stap 1: Geschikte woning zoeken

Nadere informatie

Ligusterstraat 26 VAASSEN

Ligusterstraat 26 VAASSEN Ligusterstraat 26 VAASSEN Vraagprijs: 169.000,- kosten koper Woninginformatie Ligusterstraat 26 te VAASSEN Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het

Nadere informatie

Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars

Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Telefoon 070 750 82 15 E-mail info@toetsingverzekeraars.nl of info@keurmerkverzekeraars.nl Koningin Julianalaan 351 2273 JJ Voorburg www.keurmerkverzekeraars.nl

Nadere informatie

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011)

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Inhoud Inleiding... 3 Eisen aan het verslag... 4 Bedrijfsbeheer blok A... 5 Leidinggeven (4.1.5) en Organisatie (4.1.2)...

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT 2 Voorwoord Carrière maken in de vastgoedbranche Als makelaar vervult u in het vastgoed een belangrijke rol. U heeft immers de taak om verschillende

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie