Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat"

Transcriptie

1 Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Handboek kandidaat

2 Inhoud 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen 2. Onderhandelingen voeren 3. Een koopovereenkomst/huurovereenkomst opstellen en uitleggen 4. Een intakegesprek voor aankoop/huur voeren en dit rapporteren 5. Een visiestuk schrijven en verdedigen Examenonderwerpen In onderstaande tabel staan de werkprocessen zoals die genoemd worden in het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen (BCP) gekoppeld aan de opdrachten in dit vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen. Opdracht Examenonderwerpen Relatie werkprocessen BCP 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen Klantbehoefte, integriteit, communicatie, onderzoek en analyse, bouwkundige kennis, NEN 2580, 1a.1, 1a.2, 1a.3, taak A.1, taak A.2 waardebepaling, verkoopstrategie, marketing/pr, presentatie, schrijfvaardigheid 2. Onderhandelingen voeren Belangenbehartiging, integriteit, communicatie, 1a.4, 2.5, taak B presentatie 3. Een koop-/huurovereenkomst opstellen en uitleggen Uitleggen overeenkomst, juridische kennis, presentatie, spreekvaardigheid 1a.5, 1b.5, 2.6, taak D 4. Een intakegesprek voor aankoop/huur voeren en dit rapporteren Kennis makelaardij, klantbehoefte, communicatie, rapportage, presentatie 2.1, 2.3, 2.7, taak C 5. Een visiestuk schrijven en verdedigen Deskundigheidsbevordering en professionalisering, presentatie, schrijfvaardigheid taak A.1 SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 1.4 2

3 Handleiding U gaat het vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen afleggen. In dit examen gaat u 5 praktische opdrachten uitvoeren: Uitvoeren in Opdracht Thuis voorbereiden Bij SVMNIVO voorbereiden aanwezigheid van een assessor Bij SVMNIVO uitwerken Duur 1. Een pand in de verkoop/verhuur 1. Een 2.Woning opnemen, 90 minuten nemen brochure van de eigen woning opstellen. inspecteren en inmeten, een verkoopplan opstellen en correspondentie afhandelen (90 min.) 2. Onderhandelingen voeren 1. Onderhandelingen 2. Onderhandelingen 25 minuten voeren (15 min.) rapporteren (10 min.) 3. Een koop-/huurovereenkomst opstellen en uitleggen 1. Opstellen overeenkomst (15 min.) 2. Uitleggen overeenkomst en vragen beantwoorden (20 min.) 35 minuten 4. Een intakegesprek voor aankoop/huur voeren en dit rapporteren 5. Een visiestuk schrijven en verdedigen 1. Visiestuk schrijven 1. Intakegesprek voeren (20 min.) 2. Visiestuk presenteren (30 min.) 2. Rapporteren intakegesprek (15 min.) 35 minuten 30 minuten totaal 3 uur 35 minuten Praktische informatie U wordt uitgenodigd voor het mondelinge examen op het moment dat u uw brochure en uw visiestuk hebt ingeleverd en dit akkoord is bevonden. Bij dit examen is een assessor aanwezig om met u tijdens de praktijksimulaties te beoordelen. Een aantal opdrachten vindt plaats rondom één casuswoning. Duur De opdrachten vinden bij SVMNIVO op één examenmoment plaats. Beoordeling Voor elke opdracht zijn beoordelingspunten opgesteld voor zowel vakinhoudelijke vaardigheden als houding (integriteit, communicatie en presentatie). De assessor beoordeelt de opdrachten aan de hand van deze modellen. De assessor brengt een advies uit aan de examencommissie over uw SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 1.4 3

4 beoordeling. De examencommissie beslist daarna of u bent geslaagd of gezakt voor dit examen. Wanneer u alle afzonderlijke opdrachten met een voldoende hebt afgerond, bent u geslaagd voor dit examen en ontvangt u het certificaat. Herkansing Wanneer u bent gezakt voor één of meerdere onderdelen van dit examen, dan is het mogelijk om deze onderdelen afzonderlijk te herkansen. Pas wanneer u alle onderdelen met een voldoende hebt afgerond, bent u geslaagd voor dit examen en ontvangt u het certificaat. Fraude Wanneer de assessor of de toezichthouder van SVMNIVO vermoedt dat er fraude of andere vormen van onregelmatigheden in het spel zijn, dan worden daar conform het examenreglement artikel 5.22 en 5.23 aantekeningen over gemaakt en indien nodig heeft dit gevolgen voor uw resultaat. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 1.4 4

5 Opdracht Een visiestuk schrijven In deze opdracht gaat u een visiestuk schrijven in de vorm van een betoog over een actueel onderwerp dat leeft op de woningmarkt of in de makelaarsbranche in uw regio. Dit onderwerp legt u door middel van bijgevoegd formulier (zie bijlage) via met als onderwerp onderwerp visiestuk vakbekwaamheidsexamen aan SVMNIVO voor. Na toestemming kunt u beginnen aan deze opdracht. Het visiestuk kunt u inleveren via met als onderwerp visiestuk en brochure vakbekwaamheidsexamen. De opdracht is als volgt: Opdracht: U schrijft een visiestuk over een actueel onderwerp uit de woningmarkt of de makelaarsbranche dat in uw regio speelt. In uw stuk laat u zien wat uw mening is, waar u deze op baseert en hoe u het onderwerp zou benaderen (aanpakken, oplossen). Doel: U laat uw persoonlijke invalshoek zien op het onderwerp waaruit blijkt dat u in staat bent om uw professionalisering en deskundigheidsbevordering hoog te houden. Aanvullende eisen: - Omvang van het betoog: 3 à 5 pagina s, lettertype 11 punten, regelafstand 1,5. Beoordeling Als het visiestuk met een voldoende wordt beoordeeld, wordt u uitgenodigd voor het mondelinge examen. De beoordelingscriteria vindt u bij de opdracht visiestuk verdedigen. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 1.4 5

6 Opdracht Een brochure opstellen In deze opdracht gaat u een brochure opstellen van uw eigen woning. Deze brochure levert u samen met uw visiestuk in via met als onderwerp visiestuk en brochure vakbekwaamheidsexamen. De opdracht is als volgt: Opdracht: U stelt een brochure op van uw eigen woning. In deze brochure presenteert u deze woning op creatieve wijze, waarbij u door middel van tekst en foto s een correcte weergave van uw woning geeft. De woning dient ingemeten te zijn volgens de NEN-2580 norm. Uit deze opdracht moet blijken dat u op creatief vlak, maar ook qua inmeting (volgens de NEN 2580-norm) de aangewezen persoon bent om deze woning te gaan verkopen. Doel: U kunt een woning op een creatieve manier presenteren. Aanvullende eisen: De brochure bestaat uit minimaal 4 pagina s, exclusief eventuele bijlagen. In de brochure moeten de volgende gegevens in ieder geval gegeven zijn: Overzichtsfoto object Korte omschrijving object Contactgegevens Makelaardij (waar u thans werkt of gaat werken of fictief) Vraagprijs Foto s binnenruimte Beschrijving indeling e.d. Foto s buitenruimte (indien van toepassing) Beschrijving buitenruimte en omgeving Alle overige relevante gegevens over de woning zoals tenminste: o Inhoud o Woonoppervlakte o Bouwjaar o Aantal kamers o Warmtevoorziening / warmwater SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 1.4 6

7 o Bijzonderheden Plattegrond (indelingstekening) van de woning waaruit blijkt wat de indeling van de woning is en hoeveel ruimte er is in de verschillende vertrekken. De verschillende vertrekken zijn van een naam voorzien, vaste elementen in de woning zijn opgenomen in de plattegrond. Beoordeling Op pagina 10 en 11 staat waarop u beoordeeld wordt. Elke competentie met betrekking tot het opstellen van een brochure die met een voldoende beoordeeld wordt, levert 1 punt op. Vertrouwelijk Er kan niet afgeweken worden van de gestelde eisen aan deze examenopdracht. De ingeleverde brochure is een examendocument en wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 1.4 7

8 Opdracht Een pand in de verkoop/verhuur nemen In deze opdracht gaat u een pand in de verkoop/verhuur nemen. U ontvangt achtergrondinformatie over het soort makelaarskantoor waar u voor werkt. U inspecteert de woning bouwkundig en meet deze in (gesimuleerd). Na het opnemen van de woning schrijft u een verkoopvoorstel met argumentatie voor de prijsbepaling. Het doel is de verkoper ervan te overtuigen dat u de aangewezen makelaar bent voor verkoop. Uw schriftelijke stukken worden beoordeeld. Opdracht: U gaat een pand in de verkoop nemen. Allereerst bereidt u de inverkoopname/inverhuurname schriftelijk voor. Op basis van de informatie die u krijgt aangeleverd en de geboden mogelijkheden om zelf aanvullende informatie op te zoeken, schrijft u een korte voorbereiding. Vervolgens inspecteert u de woning bouwkundig in een simulatie. U doet dit uitvoerig: materialen en hun eigenschappen, stijl en bouwtechniek en hun eigenschappen, voor- en nadelen, de gebreken en pluspunten, de risico s en te verwachten kosten voor het onderhoud. Ook meet u de woning op volgens de NEN 2580 aan de hand van de beschikbare informatie. Na de opname van de woning schrijft u een verkoop/verhuurvoorstel. Hierin staan uw bevindingen uit uw voorbereiding en de inspectie (locatie, object, doelgroepbepaling, verkoop/verhuurstrategie, samenvatting van de bouwkundige inspectie en inmeting, andere belangrijke zaken), uw prijsbepaling en uw argumentatie voor uw prijsbepaling. Uit dit verkoopplan moet blijken hoe u bij de wensen van de opdrachtgever aansluit. Bij deze opdracht krijgt u ook correspondentie van de verkopende partij af te handelen. De ontwikkelde producten overhandigt u aan de assessor. Doel: Het doel van uw voorbereiding, het verkoop/verhuurplan en de correspondentieafhandeling is dat u met deze producten de opdrachtgever overtuigt dat u de aangewezen makelaar bent om het pand te verkopen/verhuren. Bovendien hebt u van het hele object een duidelijk en volledig beeld van de bouwkundige staat en is het pand conform de eisen van NEN 2580 opgemeten. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 1.4 8

9 Aanvullende eisen: - Aan het einde van deze opdracht levert u twee producten aan: o een verkoopplan met onderbouwde prijsbepaling o de correspondentieafhandeling Beoordeling Op de volgende pagina staat waarop u beoordeeld wordt. Elke competentie die met een voldoende beoordeeld wordt, levert 1 punt op. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie 1.4 9

10 Beoordelingsmodel opdracht Een pand in de verkoop/verhuur nemen Vakinhoud De kandidaat O V De voorbereiding 1. zoekt ontbrekende informatie met betrekking tot pand en klant op. 2. gebruikt relevante informatie met betrekking tot pand en klant bij zijn voorbereiding. 3. bereidt zich degelijk voor, met betrekking tot zowel pand als klant. De bouwkundige inspectie en inmeting 4. observeert uitermate zorgvuldig en nauwgezet t.b.v. de bouwkundige inspectie. 5. noteert relevante en opvallende zaken t.b.v. de bouwkundige inspectie. 6. onderzoekt zichtbare en mogelijk onzichtbare gebreken t.b.v. de bouwkundige inspectie. 7. laat blijken dat hij op de hoogte is van de bij het object horende eigenschappen (type, bouwperiode, materiaalgebruik, etc.) t.b.v. de bouwkundige inspectie. 8. meet het pand in conform de meetinstructie NEN 2580 en kan dit onderbouwen. Verkoopverhuurvoorstel en verkoop/verhuurtekst 9. rapporteert relevante informatie voor in het klantdossier. 10. formuleert een verkoop/verhuurstrategie inclusief doelgroepenbepaling. 11. maakt een verkoop/verhuurvoorstel dat past bij de wensen van de opdrachtgever. 12. formuleert een realistisch en goed onderbouwd prijsvoorstel (met vraagprijs en mogelijke opbrengstwaarde) formuleert in het verkoop/verhuurvoorstel een activiteitenplan t.b.v. de marketing van het pand. 14. zet geschikte materialen en middelen in t.b.v. de marketing van het pand toont een innovatieve en creatieve kijk op de verkoop/verhuurstrategie van het pand. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

11 16. stelt een verkoop/verhuurtekst op die aansluit bij het verkoop/verhuurvoorstel. 17. stelt een verkoop/verhuurtekst op met volledige informatie over het pand. 18. toont zijn creativiteit bij de samenstelling van de tekst presenteert het verkoop/verhuurvoorstel klantgericht presenteert het verkoop/verhuurvoorstel duidelijk. Totaal Vorm De kandidaat O V 21. schrijft foutloos (incidentele fouten daargelaten) schrijft begrijpelijk (met oog op de doelgroep). 23. schrijft in de juiste stijl en register (met het oog op de doelgroep). 24. schrijft gevarieerd. 25. heeft de lay-out en de presentatie van het voorstel en de brochure goed verzorgd rapporteert volledig en nauwkeurig. 27. houdt rekening met het taalgebruik van de lezer. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

12 Opdracht Onderhandelingen voeren In deze opdracht gaat u onderhandelingen voeren voor de verkoop/verhuur van het casuspand. U moet laten zien dat u zo goed mogelijk de belangen van uw opdrachtgever kunt behartigen. U treedt op voor de verkopende/verhurende partij. De opdracht is als volgt: Opdracht: In het verkoop/verhuurproces bent u aangekomen bij het onderhandelingsgedeelte. U gaat onderhandelen uit naam van de verkoper/verhuurder. In de voorgaande opdracht hebt u alle informatie over de opdrachtgever en zijn eisen uitgereikt gekregen. De assessor treedt op als tegenpartij. U registreert het onderhandelingsproces en resultaat nauwkeurig en volledig. Doel: Aan het eind van de onderhandelingen hebt u op een integere manier een zo optimaal mogelijk resultaat behaald voor de partij waarvoor u optreedt. De relatie met zowel uw opdrachtgever als uw tegenpartij is behouden. Het proces en het resultaat zijn correct gerapporteerd. Beoordeling Op de volgende pagina staat waarop u beoordeeld wordt. Elke competentie die met een voldoende beoordeeld wordt, levert 1 punt op. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

13 Beoordelingsmodel opdracht Onderhandelingen voeren Vakinhoud De kandidaat O V 1. straalt vertrouwen uit. 2. identificeert kansen en mogelijkheden. 3. onderbouwt zijn mening en ideeën. 4. informeert de tegenpartij adequaat. 5. schat de risico s voor de relatie met de tegenpartij goed in. 6. onderhandelt over zowel prijs als voorwaarden. 7. benut de kansen voor een succesvolle bemiddeling. 8. streeft overeenstemming na. 9. spreekt de emoties aan. 10. handelt integer. 11. onderhandelt conform de wensen van de opdrachtgever. 12. verliest het belang van de opdrachtgever niet uit het oog. 13. registreert het onderhandelingsproces en het eindresultaat nauwkeurig en volledig. 14. werkt systematisch. Vorm De kandidaat O V 15. communiceert kernachtig. 16. spreekt overtuigend spreekt zodanig dat het de communicatie niet hindert. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

14 spreekt beleefd. 19. toont zich bewust van de non-verbale signalen die hij uitstraalt reageert adequaat op non-verbale signalen. 21. past zijn taalgebruik aan op zijn gesprekspartner. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

15 Opdracht Een koop/huurovereenkomst opstellen en uitleggen In deze opdracht gaat u een koop/huurovereenkomst opstellen en uitleggen aan de opdrachtgever wiens huis recentelijk door u verkocht is. Bovendien licht u allerlei zaken rondom financiering en overdracht toe waar de opdrachtgever vragen over heeft. De assessor speelt de rol van opdrachtgever. De opdracht is als volgt: Opdracht: Een opdrachtgever heeft zojuist, met behulp van u, een akkoord bereikt met de kopers/huurders wat betreft hun bod op een te verkopen/verhuren woning. Op basis van de informatie die u van SVMNIVO krijgt aangereikt, maakt u de koop/huurovereenkomst op. Dit kan een reguliere koop/huurovereenkomst zijn of een koop-/aannemingsovereenkomst. Het kan zijn dat u in de overeenkomst aanvullende bepalingen moet opnemen. Vervolgens vindt de afspraak plaats tussen u en uw opdrachtgever voor de toelichting en tekening van de koop/huurovereenkomst. U legt de koop/huurovereenkomst op een heldere manier volledig uit en beantwoordt de vragen van de opdrachtgever adequaat. Tevens zal de opdrachtgever u vragen stellen over de komende tijd (financiering en overdracht). U beantwoordt ook die vragen van de opdrachtgever. Doel: De opdrachtgever heeft een correct en volledig ingevulde koop/huurovereenkomst foutloos uitgelegd gekregen en begrepen. Beoordeling Op de volgende pagina staat waarop u beoordeeld wordt. Elke competentie die met een voldoende beoordeeld wordt, levert 1 punt op. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

16 Beoordelingsmodel opdracht Een koop/huurovereenkomst opstellen en uitleggen Vakinhoud De kandidaat O V 1. stelt de overeenkomst o.b.v. de aangeleverde gegevens correct op. 2. stelt de overeenkomst o.b.v. de aangeleverde gegevens volledig op straalt vertrouwen uit presenteert zich klantgericht legt artikelen uit de overeenkomst duidelijk uit controleert of de opdrachtgever de artikelen begrepen heeft beantwoordt de vragen van de opdrachtgever over de koopovereenkomst adequaat licht het traject van het tekenen van de overeenkomst tot de overdracht correct toe controleert of de opdrachtgever het traject van het tekenen van de overeenkomst tot de overdracht begrepen heeft beantwoordt de vragen van de opdrachtgever over het traject van het tekenen van de overeenkomst tot de overdracht adequaat. 11. gedraagt zich integer. Totaal Vorm De kandidaat O V 12. maakt geen spel- of tikfouten in de overeenkomst. 13. communiceert kernachtig. 14. spreekt overtuigend spreekt zodanig dat het de communicatie niet hindert spreekt beleefd. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

17 reageert adequaat op non-verbale signalen. 18. houdt rekening met het taalgebruik van zijn gesprekspartner. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

18 Opdracht Een intakegesprek voor aankoop/huur voeren en dit rapporteren In deze opdracht gaat u een intakegesprek voeren met een potentiële opdrachtgever die graag een huis wil kopen/huren. De assessor speelt de rol van potentiële koper/huurder. De opdracht is als volgt: Opdracht: Een potentiële opdrachtgever wil graag een huis kopen/huren. Hij gaat verschillende makelaars af om te informeren wat zij voor hem kunnen betekenen en hoe zij hem kunnen assisteren bij de aankoop/huur. U voert met deze opdrachtgever een intakegesprek. U gaat hier onvoorbereid heen. U inventariseert de wensen van de opdrachtgever voor een compleet beeld van de klantbehoefte en hoe u daarbij van dienst kunt zijn. U beantwoordt de vragen van de opdrachtgever. Daarnaast licht u uw vak en functie toe. Na afloop van het gesprek krijgt u 20 minuten de tijd om alle relevante informatie uit het gesprek te verwerken tot een kort verslag van de intake ten behoeve van het klantdossier. Dit verslag wordt ook beoordeeld. Doel: Het doel van uw gesprek is dat de opdrachtgever volledig geïnformeerd is en een helder beeld van u en uw diensten gekregen heeft. Bovendien moet u na afloop laten zien dat u goed inzicht hebt in de klantbehoefte door dit weer te geven in een heldere rapportage van het gesprek voor in het klantdossier. Beoordeling Op de volgende pagina staat waarop u beoordeeld wordt. Elke competentie die met een voldoende beoordeeld wordt, levert 1 punt op. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

19 Beoordelingsmodel opdracht Een intakegesprek voor aankoop voeren en dit rapporteren Vakinhoud De kandidaat O V straalt vertrouwen uit presenteert zich klantgericht licht zijn vak en functie helder toe beantwoordt vragen over zijn vak en functie adequaat achterhaalt de wensen van de opdrachtgever op een goede manier sluit op een goede manier bij deze wensen aan (o.a. meedenken, diensten aanpassen) illustreert op een heldere manier het dienstenpakket rondom aankoop dat hij kan bieden legt de zaken rondom aankoop (aankoopstrategie, courtage, rechten en plichten klant) duidelijk uit licht de zaken rondom aankoop volledig toe laat in het gesprek zien dat hij de markt en de spelers daarin kent, inclusief zijn eigen positie en meerwaarde identificeert kansen en mogelijkheden in het gesprek sluit op een geschikte manier aan bij de mogelijkheden die het gesprek biedt. 13. gedraagt zich integer. 14. rapporteert relevante informatie voor in het klantdossier. 15. is volledig in zijn rapportage. Vorm De kandidaat O V communiceert kernachtig. 17. stemt zijn taalgebruik af op het niveau van zijn gesprekspartner. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

20 18. spreekt overtuigend houdt de communicatie gaande spreekt beleefd. 21. toont zich bewust van de non-verbale signalen die hij uitstraalt reageert adequaat op non-verbale signalen van zijn gesprekspartner. 23. brengt en houdt structuur in het gesprek rapporteert volledig rapporteert nauwkeurig. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

21 Opdracht Een visiestuk verdedigen In deze opdracht gaat u het visiestuk over een actueel onderwerp dat leeft op de woningmarkt of in de makelaarsbranche mondeling verdedigen. De opdracht is als volgt: Opdracht: U hebt een visiestuk over een actueel onderwerp uit de woningmarkt of de makelaarsbranche dat in uw regio speelt geschreven. In uw stuk hebt u laten zien wat uw mening is, waar u deze op baseert en hoe u het onderwerp zou benaderen (aanpakken, oplossen). Tijdens het mondelinge examen presenteert en verdedigt u uw betoog. Doel: U laat uw persoonlijke invalshoek zien op het onderwerp waaruit blijkt dat u in staat bent om uw professionalisering en deskundigheidsbevordering hoog te houden. Beoordeling Op de volgende pagina staat waarop u beoordeeld wordt. Elke competentie die met een voldoende beoordeeld wordt, levert 1 punt op. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

22 Beoordelingsmodel opdracht Een visiestuk schrijven en verdedigen Vakinhoud De kandidaat O V 1. verwoordt zijn eigen mening. 2. onderbouwt zijn eigen mening. 3. toont zijn deskundigheid in het onderwerp. 4. toont een realistische kijk op het onderwerp. 5. toont een vernieuwende kijk op het onderwerp. 6. presenteert zijn visie overtuigend. 7. beantwoordt de vragen van de assessor adequaat. 8. raadpleegt diverse bronnen adequaat. Vorm De kandidaat O V 9. schrijft foutloos (incidentele fouten daargelaten) schrijft begrijpelijk (met oog op de doelgroep). 11. schrijft in de juiste stijl en register (met het oog op de doelgroep). 12. schrijft gevarieerd heeft een heldere structuur in het betoog toegepast (witregels, paragrafen, kopjes). 14. heeft de lay-out en de presentatie van het betoog goed verzorgd. 15. communiceert kernachtig. 16. spreekt overtuigend spreekt zodanig dat het de communicatie niet hindert. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

23 spreekt beleefd reageert adequaat op non-verbale signalen. 20. past het taalgebruik aan de lezer aan. Totaal SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

24 Beslissing Voor dit examen hebt u vijf opdrachten gemaakt. Hieronder volgt de beslissing van dit examen. Vaardigheid Puntenverdeling Aantal voldoende beoordelingspunten (tellen) Weging Aantal punten behaald (uitrekenen) Totaal aantal te behalen punten Cesuur Gehaald? Onderdeel 1 Opdracht Pand in de verkoop/verhuur Vakinhoud 20 x2 = Vorm 7 x1 = 47 Opdracht Onderhandelingen Vakinhoud 14 x2 = Vorm 7 x1 = punten (80%) JA- NEE Opdracht Koop/huurovereenkomst Vakinhoud 11 x2 = Vorm 7 x1= 31 Onderdeel 2 Opdracht Intakegesprek aankoop Vakinhoud 15 x2= Vorm 10 x1= punten (80%) JA- NEE Onderdeel 3 Opdracht Visiestuk Vakinhoud 8 x2= Vorm 12 x1= punten (80%) JA- NEE Heeft de kandidaat voor elk onderdeel minimaal 80% van de punten gehaald? JA: De kandidaat is geslaagd voor dit examen. NEE: De kandidaat heeft dit examen niet behaald. De kandidaat dient het onderdeel dat niet behaald is te herkansen. SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

25 Bijlage (insturen via onder vermelding van onderwerp visiestuk ) Naam: Adres: Geboortedatum: adres: Telefoonnummer: Datum: Voorstel actueel onderwerp plus onderbouwing: FORMULIER VOORSTEL ACTUEEL ONDERWERP VISIESTUK Onderwerp Onderbouwing Reactie examencommissie: Uw voorstel is goedgekeurd/dient verder uitgewerkt te worden/ is afgewezen, omdat Datum: SVMNIVO Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen handboek kandidaat versie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Je woning verkopen 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen? 6 Stap 1: Vraagprijs bepalen 8 Stap 2:

Nadere informatie

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Op zoek naar je droomwoning 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen 6 Stap 1: Geschikte woning zoeken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur?

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? HES Hogeschool voor Economische Studies Afdeling Voltijd Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? Communicatieve vaardigheden in een zakelijke context Minor Beleggen Advies en Beheer

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011)

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Inhoud Inleiding... 3 Eisen aan het verslag... 4 Bedrijfsbeheer blok A... 5 Leidinggeven (4.1.5) en Organisatie (4.1.2)...

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Voorbeelden van taken op de werkvloer voor de Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Kwalificatiedossier Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ligusterstraat 26 VAASSEN

Ligusterstraat 26 VAASSEN Ligusterstraat 26 VAASSEN Vraagprijs: 169.000,- kosten koper Woninginformatie Ligusterstraat 26 te VAASSEN Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars

Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Telefoon 070 750 82 15 E-mail info@toetsingverzekeraars.nl of info@keurmerkverzekeraars.nl Koningin Julianalaan 351 2273 JJ Voorburg www.keurmerkverzekeraars.nl

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

stelt het hiernavolgende kader voor tolk- en vertaaltoetsen (hierna: het toetskader) vast:

stelt het hiernavolgende kader voor tolk- en vertaaltoetsen (hierna: het toetskader) vast: Kader voor tolk- en vertaaltoetsen: De Raad voor Rechtsbijstand, Namens de minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op: de artikelen 2, 3 en 4 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375,

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Hamsterstraat 147, 5701 TJ Helmond Vraagprijs 259.000,- k.k.

Hamsterstraat 147, 5701 TJ Helmond Vraagprijs 259.000,- k.k. Hamsterstraat 147, 5701 TJ Helmond Vraagprijs 259.000,- k.k. Omschrijving RUIM 4-KAMERAPPARTEMENT UIT 2007 MET DRIE SLAAPKAMERS, EEN EIGEN PARKEERPLAATS IN DE KELDER EN EEN EIGEN BERGING. GELEGEN IN HET

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie