Verslag DOSTAG 49 1/6 versie 1 DOSTAG 49

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag DOSTAG 49 1/6 versie 1 DOSTAG 49"

Transcriptie

1 Verslag DOSTAG 49 1/6 versie 1 Estec, oktober Aanwezig: J. v.d. Meulen, J. Carpay DOSTAG Draft Agenda (OJ 49 rev. 1) Opvallend was het grote aantal afwezige landen: België, Spanje, Noorwegen, Denemarken. D. klaagt over de late beschikbaarheid van documenten. Een van de documenten was korter dan 12 uur aangeleverd, maar het ging DOSTAG te ver om het betreffende agendapunt te schrappen. Het verzoek van de vz. was al om de documenten maar ook presentaties voldoende op tijd aan te leveren. Vz. zal bij PB EO melden dat sommige documenten veel te laat waren en dat dat voor DOSTAG onacceptabel is. 2. Chairman's feedback Vz meldt teleurstelling over gebrek aan aandacht (tijdgebrek) van PB EO voor in DOSTAG behandelde punten zoals QSRs. NL steunt het verzoek van de voorzitter voor verbetering van de samenwerking tussen DOSTAG en PBEO. 3. Review of actions Aandacht voor AI 47.2 a en NL positie/voorstel was overigens om ter begripsverbetering workshops te organiseren over interoperability en data storage/formats. NL verzoekt om uitstel deadline commentaar op SP NL heeft voorlopig Wim Som de Cerff en John van de Vegte van het KNMI genomineerd als experts voor de interoperability (AI.47.2a) Antwoord: Uitstel deadline review 1304 is akkoord, het is toch een levend document. 4. EOEP 4.1. Development and Exploitation (101) Noot: Veel tekst is wel erg hetzelfde als vorige keer (1.7, 1.10, 1.11,2.1). Hfdst. 1.2 New Call: NL: samenstelling MAGs verspreiden svp. Antw: De MAGs zal in de komende maanden voor de eerste keer bij elkaar. De volgende DOSTAG zullen de namen worden gepresenteerd. Fr wil meer weten over de activiteiten van de MAGs en de criteria voor deelname. ESA licht toe dat er in de zomer een call is geweest voor deelname aan de MAGs. Op diezelfde website zijn de terms of reference geplaatst. Hfdst : NL: Wat zijn de conclusies van CPR discussies. Antw: De discussie over de CPR was vooral uitwisseling van technische informatie, dus echte conclusies zijn niet te trekken. Hfdst. 1.3: NL: Hoe vindt de input van ESA voor de MRDs plaats (in Post-EPS)? Antw: ESA is betrokken bij de App. Expert Groups van Eumetsat. Na de bespreking van de position papers in de workshops zijn er expert teams gevormd waarin ESA deelneemt (Eumetsat in de leiding). ESA brengt de remote sensing kennis in, niet het gebruik. De eerder toegezegde Working group is nog niet geïnstalleerd, wel een consultatie van Eum/ESA experts. De behoefte aan een WG zal opnieuw beschouwd worden. Hfdst. 2.4: NL: voor Sentinel-3 is door de PRR een aantal beslissingen genomen over de

2 Verslag DOSTAG 49 2/6 versie 1 instrumenten: wie zat er er in de PRR board? Wat zijn de consequenties voor het gebruik? Antwoord: De review vond plaats volgens ECSS standards, met alleen ESA staf. De user link wordt verzorgd door mission scientists in the board, net als de GMES office. Vooral de land en ocean implementatie groepen hebben naar de gevolgen van de beslissingen gekeken. Herland: er is een probleem met de verantwoordelijkheid voor de URs voor de Sentinels 1-3, daarvoor is geen forum. Voor de Sentinels 4 en 5 is er een mechanisme in de vorm van de working groups van Eumetsat. De Earthcare workshop zal 2 weken verplaatst worden. Earthcare activiteiten hebben zich geconcentreerd op de electronic power supply voor de CPR. Hfdst. 4 : Presentatie over succesvolle Market Development projecten op verzoek van de NL delegatie. Vraag NL: is data continuïteit een probleem voor (potentiële) klanten? Antw: voor de meeste industrieën is de onmiddellijke voordeel de belangrijkste driver, een ander aspect is de aansprakelijkheid van service provider. Lange termijn continuïteit is niet echt als probleem geïdentificeerd. Hfdst. 5: Het is de bedoeling dat een aantal DUE projecten, m.n. maritieme, worden overgenomen in GSE/Fasttracks. Voor landprojecten lijkt er geen plaats in de GSE projecten. Hfdst. 6: weinig nieuws, alleen het stuk over MRRF, laatste alinea p. 18. NL: Wat is het doel van de studie onderaan pagina 18? Antw. GSE en wetenschappelijke gebruikers worden bevraagd om te horen wat de verwachting is voor de evolutie van de user services na 2010, technologisch en functioneel. P 20: long term data preservation: NL: het originele document was alleen voor 3rd party missies. Wat is daarvan nu de status? Dit wordt beaamd, d.w.z. zal gelden voor alle missies. ESA maakt een update, zie hieronder bij antwoord voor de UK. Het commentaar vanuit DOSTAG over long term archiving ging vooral over data policy en meer details. ESA heeft al een actie om meer detail te geven over wat hoe gearchiveerd moet worden. UK: wat is het schedule voor lange termijn archivering. Antw: Q1 07 wordt een nieuw strategie document opgeleverd, met commentaar verwerkt. ook wordt dan een 1e versie van het implementatieplan ter commentaar voorgelegd, inclusief een plan voor funding. Dit vervangt dan het document over 3rd party mission archival strategy. NL: p 23: wat is het doel van het GEO portal? Antw: GEO portal komt uit GEO workplan. Lijkt erg veel op het EO portal, daarom heeft ESA dat aan GEO voorgesteld. Nav. NL vragen: in de GSCB zijn de commentaren van de DOSTAG over long term archiving i.h.a. goed ontvangen. Geen concrete feedback. 7: DOSTAG adviseert voortzetting in 2007 van de ERS-2 missie (budget is al gereserveerd). Vz zal dit aan PbEO melden. 10: ALOS is operationeel sinds gisteren (24-10). Er zal 250 GB per dag binnenkomen bij ESRIN! JAXA start een fase A van ALOS-2 dit jaar 4.2. Cryosat QSR (102) Geen bijzonderheden. Offline: De Solar Array komt van Mcore in Albequerque. Er was een stukje substraat geleverd vanuit Europa aan Mcore om het lijmen van zonnecellen te testen. Nu kan vanwege ITAR nog niet terug geleverd worden.

3 Verslag DOSTAG 49 3/6 versie GOCE QSR (103) Er wordt weer een launch delay aangekondigd, vanwege een probleem met het platform. De ASH problemen lijken onder controle. Er zijn 6 ASHs afgeleverd, 5 zijn succesvol getest en de 6e wordt nog getest en ziet er goed uit. De laatste planning wijst nog op een lancering in september, maar industrie klaagt dat dat te ambitieus is. Op dit moment wordt het werk opnieuw gepland om zo efficiënt mogelijk de resterende werkzaamheden uit te voeren. Een schatting van de lanceerdatum van GOCE is nu eind november-begin december. NL: Front End Electronics Unit: de functionele testen zijn OK, maar worden de performance requirements gehaald, vooral op de grenzen van de frequentiebanden? Dezelfde vraag over performance requirements voor de ionen thrusters. Performance tests worden uitgevoerd waar mogelijk. Voor de ionen thrusters zijn thrusts en vectoring getest en de performance is in spec. De FEEU kan op de grond maar deels getest worden ADM -Aeolus QSR (104) Geen bijzonderheden SMOS QSR (105) Noot: Sarvision wil graag beschikking over de NRT data. Geen discussie over NRT. DOSTAG dringt aan om een nieuw SMOS schedule te krijgen, maar Hahne weigert een nieuwe lanceerdatum te noemen, onder verwijzing naar Zobl SWARM QSR (106) PM uit zijn twijfels over de geschiktheid van VEGA voor multi-satelliet lancering. ESA is ongerust over de traagheid van de reactie van de aanbieders van de lancering. Ook de Eurockot en Dnjepr respons op vragen geven reden tot twijfel over de mogelijkheden voor het veilig lanceren van 3 satellieten. NL : Wie is the accelerometer leverancier? Antwoord: Het Tsjechisch voorstel was technisch niet goed genoeg. ESA verzoekt om een nieuw voorstel en Astrium is verzocht om B2 in te gaan met een E.M. op basis van het Tsjechische type. Daarnaast wordt rekening gehouden met vliegen zonder AM. PM verbaast zich over de aandacht voor de Accelerometers in een magnetosfeer missie Presentation on EO technological activities Door Pierluigi Silvestrin, presentatie komt beschikbaar. Goede presentatie. NL vraagt of de techn. ontwikkelingen in de diverse technologie programma s kunnen worden geplaatst in het hier geschetste perspectief. D. wil dat prioriteiten uit het EO programma, zichtbaar worden in de lijst van technologie ontwikkeling. Bijvoorbeeld een tabel van missies met daarbij de benodigde en geplande technologie ontwikkeling. Pierluigi vertelt dat dit ook gebeurt. Er komt een meer overall technologieplan waarin de vragen worden beantwoordt.

4 Verslag DOSTAG 49 4/6 versie SAFE en Harm presentatie Presentaties komen beschikbaar. NL vraag: SAFE: wat is de relatie met de gebruikers en met bekende data formats? SAFE is een archief format voor de lange termijn opslag, bedoeld voor alle levels data L0-L2. Het is in eerste instantie bedoeld voor intern ESA gebruik. Daarom is de zelfbeschrijvende eigenschap zo belangrijk. Na retrieval van de data kan die dan naar het dan gewenste format omgezet worden. Actie: 2 weken voor commentaar Eovox Geen bijzonderheden, presentatie komt beschikbaar. 5. Metop Korte presentatie over geslaagde lancering, incl. eerste resultaat. Laatste QSR! 6. Earthwatch 6.1. GSE (108) ESA streeft om van 300 gebruikers nu naar 600 in een jaar of 2-3 te komen. de industrie vraagt niet om meer research, maar om de stimuleren van de vraag naar de bestaande services. ESA is erg positief over Promote. Lijkt uitstekend gepositioneerd te zijn voor voortzetting in de EU fasttrack Mbt. service evolutie studie. 3 a 4 services worden beschouwd: uit die systeemanalyse, kunnen er toekomstige requirements worden afgeleid en potentiele architectuur voor het vervullen van die requirements. B.v.: moeten de services georganiseerd worden zoals de meteorologie of veel meer gedecentraliseerd? Daarnaast worden expert-gebruikers geconsulteerd die nog niet betrokken zijn bij GMES om te zien wat ze van het idee vinden Fuegosat (109) geen nieuwe ontwikkelingen 7. Envisat (110) 2x platform anomaly geweest: Een te lage temperatuur van de antennemotor voor de verbinding met Artemis en een probleem met de Digital Earth Sensor met als gevolg een discontinuïteit in het datatransport. Grondsegment is veranderd voor non-artemis operatie. Al op maandag was LBR data al in NRT beschikbaar. ASAR en MERIS background missies zijn wel aangetast, niet alle data is meer beschikbaar. Een nieuwe antennepositie, zodat motoren warmer blijven (meer zonlicht), wordt getest. Lijkt te werken, dus er wordt langzaam gewerkt naar het nominale scenario, moet in November bereikt worden. Het probleem met de Digitale Aardsensor is waarschijnlijk een SEU geweest. De digitale aardsensor blijft op de B-side, maar de A-side blijft beschikbaar voor redundancy. Voor het aanstaande Envisat symposium zijn 750 abstracts ingestuurd, meer dan in Salzburg blijft de verwachte einddatum van Envisat.

5 Verslag DOSTAG 49 5/6 versie 1 Vragen NL: Is er data verloren gegaan tijdens de antenne anomalie? Antw. Ja, voor 4-5 dagen is 40 % van de LBR data verloren gegaan. P. 6: Zijn er plannen om de JAXA DRTS te gebruiken? Antw. De reden voor de test is een verzoek van JAXA om technologische redenen. Er is geen enkele relatie met de anomalie. P. 14 IPY: graag een breakdown van de nationaliteit van de PI's van de voorstellen. rapport komt op de volgende DOSTAG. Offline gezien dat er geen Nederlandse voorstellen zijn. MERIS: Er zijn klachten geweest over data kwaliteit. Bestaan die nog? De MERIS operational processing is significant verbeterd. 3.4: wat betekent satisfactory? Binnen of buiten de requirements? Antw: i.h.a. is de inschatting dat voor wetenschappelijk gebruik de data kwaliteit geschikt is. In Q1 krijgen we een presentatie over data kwaliteit. 8. GSC 8.1. QSR GSC (111) Deze QSR wordt erg gefragmenteerd behandeld, deels tijdens Earthwatch en deels op zichzelf. De voorzitter vraagt om GMES SC voortaan in 1 document te behandelen, de executieve zegt dat toe. ESA bevestigt dat de URs voor de Sentinels van de commissie komen, via de working groups en de fast tracks. NL vragen: Nog steeds noemt ESA nergens dat Procurement Policy en Implementing Plan nog moeten goedgekeurd, neem aan dat dit in december. gebeurt (in IPC resp. PB-EO); Antwoord bevestigend. De concept Procurement Policy (IPC doc.46) en goedgekeurde Sentinel-1 contract (IPC doc.1add6) bevatten checkpoints tussen B1 en B2 dus wat is resultaat B1; Antw: De B1 resultaten zullen in de volgende PB EO gepresenteerd worden. vreemd dat op p.13/14 gesproken wordt over Development schedule for Sentinels 1-3 maar in plaatje worden ook Sentinels-4/5 genoemd: Voorstel om of Sentinels-4/5 weglaten in plaatje of beter nog ook hun Development schedule (cf. Segment 2) opnemen. Wordt meegenomen voor de volgende keer. Grondsegment: wat is de data policy voor toegang tot GMES 3rd party gegevens? Antw: Data policy is nog niet gedefinieerd. Dat gebeurt volgend jaar. Gegevens zijn alleen voor de land fast track. GSE projects hebben toegang tot ESA TPM en Cat. 1 gebruik. D benadrukt dat de MRDs nog onder discussie zijn in de EC working groups. Dit is een gevaar voor de missies. Er zijn nog maar draft assessments van de fast tracks die nog niet door de Commissie zijn goedgekeurd. NL steunt de Duitse positie over de onduidelijkheid van de user requirements. D. stelt dat goedkeuring van de IPC voor verdere procurement in gevaar is. NL stelt dat de URs weliswaar bij de commissie belegd zijn, maar dat als die review te traag gaat, het probleem van veranderende requirements bij de deelnemende landen terecht komt. Daarom is het niet voldoende om naar de commissie te (ver)wijzen.

6 Verslag DOSTAG 49 6/6 versie Presentatie URs Sentinel 2 Korte discussie over de UR (fire element) voor Sentinel 2: ESA informeert alleen maar DOSTAG, dat is geen consultatie. Daarom is een Sentinel-2 ITT in december is compatible met een UR voor het fire element behandeling door DOSTAG in januari. 9. EARTHNET 9.1. QSR (112) MODIS data is nu beschikbaar in NRT. NL: Blz. 5, OCO :Wat zijn de gevolgen voor het gebrek aan geld voor samenwerking met Europa? Antwoord: er is gebrek aan funding bij JPL ten gevolge van budgetrestricties. Daarom is er onvoldoende geld om data transport testen te ondersteunen. In de volgende budgetronde is een nieuw verzoek voor geld hiervoor ingediend TPCMER (117) 9.3. TPAMER(118): Beiden worden door DOSTAG goedgekeurd/ondersteund.

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata Uitvoeringsagenda Toepassingen Satellietdata De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Colofon De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Rapport

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief NL-Alert testrapport Datum 29 september 2011 Status Definitief Colofon Dienstnaam NL-Alert Versienummer 1.0 Organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Pagina

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework .2 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework (MOF) mag naar de basisschool, want het is onlangs jaar oud geworden.

Nadere informatie

Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit

Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit Haalbaarheid, meerwaarde en impact van de voorgestelde Erasmus Master Garantiefaciliteit Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW ResearchNed:

Nadere informatie

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework 5.3 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

Whitepaper. De AEM-cube een succesvolle methode voor de ideale teamsamenstelling

Whitepaper. De AEM-cube een succesvolle methode voor de ideale teamsamenstelling Whitepaper De AEM-cube een succesvolle methode voor de ideale teamsamenstelling Realiseer meer vitaliteit in organisaties Peter Robertson Human Insight Jan Bernard Koolen GITP 2 Inhoud Proloog: toonaangevende

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s Campus Blend using Sakai Betreft Van Voor Rapport D: Migratiescenario s Wytze Koopal & Stanley Portier Opdrachtgever (Sir Bakx) Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Expertadvies. XBRL v 2.1. dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis, ir D. Krukkert. 8 januari 2010 2.0. Definitief. Auteur(s) Datum. Versie.

Expertadvies. XBRL v 2.1. dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis, ir D. Krukkert. 8 januari 2010 2.0. Definitief. Auteur(s) Datum. Versie. Expertadvies XBRL v 2.1 Auteur(s) dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis, ir D. Krukkert Datum 8 januari 2010 Versie 2.0 Status Definitief Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Doelstelling expertadvies...

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Management reactie Capgemini op het SIG rapport Integrale analyse Multiregelingensysteem van 17 november 2014

Management reactie Capgemini op het SIG rapport Integrale analyse Multiregelingensysteem van 17 november 2014 Management reactie Capgemini op het SIG rapport Integrale analyse Multiregelingensysteem van 17 november 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Een beperkte uitleg van softwarekwaliteit 3 Ontbreken van een duiding

Nadere informatie

Onderzoek BR1 van Tien voor Service. Software Risk Assessment Rapport t.b.v. Capgemini. Vertrouwelijk. 24 februari 2011

Onderzoek BR1 van Tien voor Service. Software Risk Assessment Rapport t.b.v. Capgemini. Vertrouwelijk. 24 februari 2011 Onderzoek BR1 van Tien voor Service Software Risk Assessment Rapport t.b.v. 24 februari 2011 Dr. T. Kuipers, drs. S. Hazejager +31 (0)6 1448 8847 t.kuipers@sig.eu Vertrouwelijk P.O. Box 94914 1090 GX Amsterdam

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Expertise. Corné Mulders: Fortis Bank Nederland en ABN AMRO hebben elkaar nodig. In dit nummer:

Expertise. Corné Mulders: Fortis Bank Nederland en ABN AMRO hebben elkaar nodig. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 53, oktober 2009 In dit nummer: 1. Corné Mulders: Fortis Bank Nederland en ABN AMRO hebben elkaar nodig 3. Information

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie