1. Adoption of Agenda, OJ60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Adoption of Agenda, OJ60"

Transcriptie

1 1 Toelichting 60e DOSTAG, 2, 3 sept Nederlandse delegatie: Avri Selig, Jitze van der Meulen, Joost Carpay (tevens vz DOSTAG). Geel: Vragen van NL delegatie plenair aan Executieve Nieuwe delegatieleden: Lux en UK D: vraagt naar QCR voor Climate Change Initiative: zal volgende DOSTAG (61) verschijnen. UK: Presentatie over launcher status? Wordt volgende DOSTAG (61) (AI) 1. Adoption of Agenda, OJ60 2. Feedback from PB-EO 131 De DOSTAG-vz. heeft enkele punten uit de 59 e DOSTAG gemeld, vooral over the launcher status, ADM, SWARM en EarthCare. Ingestemd werd met de Envisat missie-extensie tot 2013 en de ECV Implementing approach. Verder werd nota genomen van o.a. de nieuwe EOEP financial planning (incl. diverse nieuwe CaC s), de TROPOMI-overeenkomst met NL, het nieuwe GSC Long-term scenario en de concept Sentinel Data policy. Nog geen agreement voor over geo return GMES Space Component; dit punt is nu bij Council en vandaar bij IPC - teruggelegd. Een vrije en open data politiek voor alle Sentinels is nu de baseline 3. Review of Action items, EO(2009)64 Action items voor DOSTAG60: 58.2 (overzicht van GSP studies) : zie agendapunt (overzicht MAG leden): gesloten ( Soucek 25/8) 59.2 (splitsen m.b.t. voor/na down-selectie EOEP QSR part A ): Annex van EOEP deel A? 59.3 (lijst van activiteiten voor niet geselecteerde missies): Zie Annex EOEP deel A 59.4 (presentatie laser technologie): komt onder 9.2 (niet gebeurd) 59.5 (feedback GSCB workshop): to be closed (doc76 pg 17) 59.6 (PR activiteiten SMOS): to be closed 59.7 (status Vega launcher voor SWARM): obsolete??? EOEP Developm./Exploit., EO(2009)74-76 Doc.74: EOPA (Earth Observ. Prep. Activities), EWD (EarthWatch Definition) en IPD (Instrument Pre-Development) 1 EO preparatory Activities -par Earth Explorer Core Missions System studies De voorbereiding voor de twee parallelle Fase-A studies (15 maanden)van de 3 Explorer-7 kandidaten is gestart, de ITT zou in 2 e kwartaal zijn uitgegaan en kick-off is in 3 e kwartaal; Fase-A bestaat uit 3 delen: 1.Requirements analyse, system concept trade-offs, etc (met support van MAG input aan ESA) resulterend in een technische baseline (PCR), 2. detail analyse van de technical baseline (PRR), 3. consolidatie van baseline met development plannen, etc inclusief kosten schattingen. ITT's zijn in juli uitgegaan. Deadline voor proposals in september en oktober. Missie end-to-end simulators is belangrijk onderdeel van de studie. ESA heeft een soort algemeen basis framework voor de simulator ontwikkeld dat beschikbaar wordt gesteld aan alle contractors van de explorers. De MAG s zijn gevormd en hebben 1 e sessie gehouden in mei/juni (in PREMIER MAG is NL vertegenwoordigd door KNMI en in S5P MAG door KNMI en SRON). MAG meetings vóór kick-off van de fase A studies zullen met name worden gebruikt voor requirements (relaxatie) discussie in relatie met descope opties en risico reductie. Doc21rev1 met de MAG-leden is er nog niet (wel is lijst per aan DOSTAG gestuurd). Scientific support studies worden uitgevoerd parallel aan de fase A m.n. op gebied van end-toend performance simulaties en simulator ontwikkeling. Pg 6, 7: Vraag: (1) Kan DOSTAG expliciet op hoogte gehouden worden van trade-offs en impact t.g.v. scientific support studies op missie (i.h.b m.b.t. descoping en risico reductie) en (2) hoe en welke ESAC aanbeveling is verwerkt in de fase A resultaten. Wanneer komt ESA met het beloofde plan voor de implementatie van de ESAC-aanbevelingen?

2 BIOMASS (pg.6) en CoreH2O (pg.7) : Expliciet "kostenreductie" en bij Premier wordt expliciet over minimaliseren kosten gesproken: Is er verschil? Exec meldt dat er inderdaad verschil is tussen de drie EEM kandidaten. BIOMASS en CoreH2O hebben een hoger (kosten)risico dan PREMIER omdat in PREMIER het STEAMR instrument Zweeds in-kind wordt geleverd. Ook de rol van de MAG bij de kostenreductie exercities is van groot belang: de (wetenschappelijke) eisen zullen in zo veel mogelijk detail opgesteld moeten worden zodat alle mogelijke wegen en combinaties onderzocht kunnen worden om het instrument simpeler (goedkoper) te maken (concreet is gevraagd aan MAG: "revise requirements in all details to get the most simple system in line with CAC [Cost at Completing]"). Exec zal DOSTAG geïnformeerd houden (zoals ook door andere delegaties wordt verzocht). Over de in vorige DOSTAG besproken ESAC-aanbevelingen (ook voor niet-geselecteerde missies zie ook actie 59.3) wordt nu niks gezegd. Volgens Exec zijn de ESAC aanbevelingen voor niet-geslecteerde EEMs verwerkt in de annex- 2. B: vraagt opnieuw over proces voor studies van niet-geselecteerde missies, en verzetten zich tegen deze studies; B vindt dat prioriteiten en uitgaven bij de geselecteerde missies moeten liggen. Volgens Exec hebben deze studies lagere prioriteit en bovendien is er technologie synergie met geselecteerde kandidaten; ook zijn de studies van algemeen nut, voor andere toekomstige missies. Exec volgt in feite hierin de aanbevelingen van de ESAC. Dit blijft een terugkomend punt. DOSTAG vz zal aan PBEO verzoeken om expliciete traceability van activiteiten aan niet-geselecteerde missies. Timetable EEM8 (Opportunity Missie): Draft schema gaat naar PBEO; Call for proposals is in oktober dit jaar (komt aparte naar DOSTAG/PBEO delegates). Deadline porposals is maart Na ESAC advies aan PBEO (september) volgen de fase A industriële studies per oktober par.1.3 Earth Watch EUMETSAT Missions/ Post EPS Hot items in de 2 parallelle industriestudies zijn de configuratiekeuze en instrument-selectie die thans aan de orde is, de finale presentaties zijn in sept./okt. Post-EPS: Trade-off tussen dual en single platform, met voorkeur voor dual platform. Missie definitie review is eind dit jaar en baseline fase A begin Belangrijk: Een roadmap zal op volgende PBEO worden gepresenteerd. In januari DOSTAG presentatie samen met EUMETSAT over payload samenstelling en selectie (AI). D maakt zich wat zorgen over IASI follow-on instrument (F in-kind) dat nog in de fase 0 is, (terwijl D in-kind VIS/IR imager instrument in fase A is) en vraagt Exec tijdschema in de gaten te houden. -par.1.5 New Ideas In het algemeen ter ondersteuning van nieuwe missieconcepten (toekomstige Call for Ideas). Activiteiten worden uitgevoerd (o.a.) binnen STSE van EOEP-3. Studies gaan uit van een permanente space infrastructuur in het bijzonder de GMES sentinels en EUMETSAT Polar System (follow-on) Onder New ideas meldt ESA dat intern is overlegd tussen D/EO en D/HSF over evt. call for ideas voor EO-gerelateerde ISS-payloads incl. betrokkenheid bij ASIM (atmosphere-space Interaction Monitor) en ACES (Atomic clock Ensemble in Space, in relatie tot GNSS). Vraag: Komt er geen (open) call voor EO payloads op ISS? En: hoe is selectie tot stand gekomen, via peer review or different? ASIM instrumenten is door PB-HME geselecteerd met "goedkeuring" in overleg met EO executieve (vanwege interesse voor atmospheric sciences). Er komt Call for Ideas voor EO instrumenten ("oriented payload for EO" & "for specific studies") op web;. PB-HME bepaalt (Exec: PBEO heeft "no engagement on programmatic level with with this mission"). Er is geen programmatisch framework vanuit EO (alleen scientific support). Er zal naar verdere samenwerking tussen HME en EO gezocht worden; met name zal in selectieproces van EO instrumenten op ISS ESAC ingeschakeld worden ("Exec will go back to ESAC for final assessment"). S vraagt om presentatie van ASIM (AI) hetgeen wordt toegezegd. -par.1.7 Technology Vragen (door ESA?) over GSTP 5 element 1 (support competitiveness of industry). Wat is de uitkomst van deze discussies? 2

3 3 Er wordt een bezuiniging gemeld in de TRP-middelen voor aardobservatie. Op TRP algemeen wordt niet bezuinigd, waarom op EO wel? Sv.p. DOSTAG informeren over impact op de technology studies Wordt op teruggekomen tijdens agendapunt 9 presentaties. Over de IOD ITT s wordt nu niks meer gezegd (zie discussie onder IPD) -par.1.9 Campaigns Sommige campagnes zijn in het bijzonder bedoeld voor ondersteuning niet-geselecteerde EEMs, zoals b.v. het FLEX deel (fluorescentie retrieval eisen in relaties tot observatie eisen) van CEFLES2 (contract is overigens gesloten); zie ook AI 59-3 gecombineerd met verwerking ESAC aanbevelingen (NL vraag onder 1.2.1). 3. Instrument Pre-Development -par.3.3 EarthCare Lasertest door Jena onder atmosferische condities hebben geen degradatie opgeleverd (voor beide diodes); in vacuüm heeft een diode het begeven. De mislukte Jena laser test worden nog onderzocht en heeft nog geen conclusie opgeleverd. Bij Quantel Diodes (F) worden soortgelijke tests uitgevoerd; die zijn nog gaande, maar geven tot nu toe (30% van de duur) geen degradatie in vacuüm. Zie verder annex 6 voor een volledige overzicht van de studies. Over de in vorige DOSTAG gevraagde vergelijking tussen de typen lasers wordt niks gezegd (zie ook AI 59-4). Dit laser technology issues is in 9.2 (presentatie over Technology Activities incl. TRP and GSTP wel vluchtig genoemd (zie ook handout), maar is zeker NIET de invulling van AI 59.4 (presentatie laser technologie). -par. 3.6 Post-EPS -3.7 Activities in support of new-generation instruments Studie voor (potentiële) FLEX in-orbit demonstrator voor tandemvliegen met Sentinel-3 Hoe gebeurt dus nu selectie voor IOD? (zie ook mails Silvestrin van 28apr09 en 15mei09). In Orbit Demonstartion (IOD): Er komt common call (EOP en D-TEC) voor proposals volgens de regels van het IOD selectieproces (presentatie Jörg Callies TRP & GSTP, zie agendapunt 9). Er is een IOD strategiedocument (IPC 113, "the defined process"), de regels zouden duidelijk moeten zijn, maar de praktijk valt tegen. Een echte roadmap voor selectieproces is er niet. ESA gaat door met voorstellen. In het bijzonder FLEX heeft een concrete ESAC aanbeveling om het concept van fluorescentie detectie van uit de ruimte verder te onderzoeken (Science demonstratie met geoptimaliseerd FLEX instrument). De voorgestelde tandem met het S3 (land color instrument) moet de kansen verhogen om met FLEX-S3 gezamenlijk een bruikbaar fluorescentie te bepalen. D vraagt om uitstel response op FLEX ITT. B is tegen deze studie (niet geselecteerde EEM kandidaat); landen moeten maar met nationale funding komen. DOSTAG vz zal bezwaren/zorgen m.b.t. selectie proces aan PBEO rapporteren. Doc.75 STSE (support to Science element), DUE (Data User element) en VAE (Value Added / Market Development element) STSE -par pg. 6 Van de gestarte STSE-projecten wordt beknopt de voortgang gemeld, NL is bij 3 betrokken: WACMOS (ITC lead + KNMI, VU), ICAROHS (DLR lead, KNMI) en Changing Earth Science Network (KNMI). M.b.t. Changing Earth Science Network (Young Earth Scientists) volgt in juni 2010 een Living Planet Symposium waarin de mid term review van de 12 projecten plaatsvindt. Exec wijst met name op de opmerkelijke ontwikkeling van "altimeter sensors in coastal areas". D verwijst naar EO Convoy (sentinels for science), "very promissing" en vindt dat meer dan een enkele studie gewenst is. Exec stelt dat er een budget conditie is, maar zal mogelijkheden nagaan. Vraag: Vond de in vorige DOSTAG beloofde afstemming met EUMETSAT bij STARS (SST & Altimeter synergie) al plaats? Exec: herinnert het zich niet, zal het nagaan. -par.1.6

4 4 DUE/DUP Verwezen wordt naar een zeer groot aantal op praktische toepassingen gerichte activiteiten. -par.2.2 GlobCloud (met KNMI) is nu onderdeel van ECV (Essential Climate Variables) Er zou een aparte QSR komen voor CCI (Climate Change Initiative) (DOSTAG-59). Verdere voortgang en voortsellen inz. CCI zullen in a.s PBEO aan de orde komen, terugkoppeling op as DOSTAG? Value Adding Element -par.3.1 Voortgang wordt gemeld van alle nieuwe VAE contracten, incl. die met NL-partijen: Crop seed (Terrasphere), Ship info systems (Havenbedrijf Rotterdam) en Transport (Argoss). Er is sprake van een bijzonder groot aantal activiteiten (contracten), waardoor het lastig is om een duidelijke lijn te vinden in de VAE policy. Exec zal daarom op volgende DOSTAG overzicht geven van "type of services" en "type of markets" (deze twee types zullen voortaan worden gehanteerd), alsmede de "programmatic setup". Hierbij zal vooral de user zichtbaar zijn. Exec wijst erop dat opmerkelijk veel activiteiten zich richten op 'high resolution missions". Doc.76 CM (continuity of missions) en MMGS (multimission ground segment) Continuity of Missions -par.1.1 Recente besluit over de Envisat missie-extensie tot 2013 wordt gemeld. Envisat en ERS-2 hebben veel last van debris veroorzaakt door de botsing van 2 andere sats. Medio 2010 zal het 7 e Living Planet symposium worden gehouden. Dit debris probleem (zie handout DOSTAG 59) wordt door Exec als een zeer grote zorg gezien, ook voor de andere missies; niet zozeer vanwege collision risk maar vanwege "uitwijkmanoeuvres die veel brandstof kosten, ten koste van de missie levensduur. Financiering is beperkt, dit zal enige impact hebben, maar zonder impact op de gebruikersproducten. -par.1.3 Bij GOMOS wordt gaat degradatie van de star tracking mirror (en daardoor pointing performance) onverminderd door. Bij ERS-2 wordt een probleem met het zonnepaneel onderzocht. Gomos werkt weer even. -par.1.5 Voor SCIA wordt een complete reorganisatie van de key data aangekondigd, bij Scia is ook een negatieve trend en seizoensafhankelijkheid in de pointing (Envisat attitude) geconstateerd. Mogelijke oorzaak is een discrepantie tussen data model van de STR en het orbit model. Heeft effect op L2 producten. Wordt onderzocht. Op DOSTAG-59 werd gepresenteerd dat SCIA O3 operationeel product beter is dan wetenschappelijk product. D had daar opmerking over; Exec zou het uitzoeken. MIPAS L1b operationele processor vertragingen veroorzaakt door in-flight calibratie problemen of processing algemeen? Niemand stelt hier meer vragen over. D vraagt naar kwaliteit van Br en effect attitude (pointing) change op data kwaliteit SCIA. B vraagt waarom effect pointing niet eerder bekend, en mogelijke impact op CCI. Exec: door baanvernadering moet pointing opnieuw fijn afgestemd worden om zo min mogelijk impact op data kwaliteit te hebben. Veel input voor L2 is model gerelateerd, dus onderzocht wordt waar modellen aangepast moeten worden. Living Planet symposium 28 juni - 2 juli 2010 in Bergen (N): resultaten van huidige missies (ENVISAT, GOCE, etc); abstract deadline 15 november -par.1.7 Op het Dragon-2 symposium in juni waren ook presentaties van KNMI en ITC, op de atmosfeerconferentie in sept. komen ca. 10 presentaties uit NL (SRON, UU, KNMI, RIVM) Vraag: Is al overzicht beschikbaar van ingediende AO voorstellen voor TIGER-II (Assessment of Water Resources in Africa under Global Climate Variability)? Noot: bij TIGER-I waren verschillende NL bedrijven betrokken (ITC, KNMI, etc). Exec meldt dat 20 tiger II voorstellen zijn geselecteerd; deze selectie zal op eerstvolgende PBEO worden bekendgemaakt De nieuwe web-technologie voor de helpdesk is vertraagd naar begin par.2.4 De commissioning van de GOCE PDGS (met rol SRON) verloopt volgens plan. 4.4 Cryosat-2, EO(2009)77

5 DORIS ontvanger (F) succesvol gerepareerd (was al op vorige DOSTAG gerapporteerd). De MEMS gyro (passenger payload voor technologie demonstratie) kan niet worden gerepareerd (is niet toegankelijk) maar heeft ook geen impact op de missie. Lanceerdatum 10 december niet meer haalba.ar (er is een lanceerrij, Cryosat is de derde in de rij). Lanceerdatum wordt nu eind februari/ begin maart vanaf Baikonur. Eind aug. wordt een cryosfeer workshop gehouden op Groenland. Nu finale ronde van testen. Persdag 14 september, daarna shipment. B vraagt waarom niet meer fuel aan boord i.p.v. het MEMS gyro tech experiment. Volgens Exec is het echter zo een kleine unit (< 0.5 kg) tegen de 37 kg fuel. NL-belang is beperkt: levering software door Sat.Serv., data-belang bij bv. IMAU/DEOS. 4.5 GOCE, EO(2009)78 Na de commissioning is nu de calibratie gaande welke tot nu toe goed verloopt, de 1 e calibratie verliep succesvol en wordt nu herhaald. First Measurement Phase is van sept.- mrt.2010, de 2 e van sept.2010-mrt Het grondsegment is operationeel verklaard. Begin 2010 is er een internationale GOCE User workshop met de 1e meetresultaten. DFACS performance is nu 10x beter dan vereist. Impact op science? Er is geen (positieve) impact op de science. De lagere baan heeft dat uiteraard wel. DFACS is common mode) en Science gebeurt in differnetial mode waarvan de eisen veel strenger zijn dan CM DFACS. Operationele orbit 250 km wordt 11 september bereikt. Eerste meetfase start eind september. Vanwege lage air drag is deze orbit lager dan eerder aangekondigd. Betere gradio ruisperformance in lage deel van de bandbreedte en slechtere ruisperformance (factor 3) in hogere deel van de meetbandbreedte leidt samen tot ruimtelijke resolutie 120 km i.p.v. 100 km bij zelfde 0.5 cm geoide nauwkeurigheid Per eind juli zouden de eerste officiële statements omtrent gradio science beschikbaar zijn (staat dus nog niet in QSR; zal Rune wel iets over vertellen). NL-belang is groot, zowel industrieel (m.n. koudgas/be, zonnepanelen/ds) als wetenschappelijk: datagebruik (o.a. IMAU/ITC), central rocessing facility en datapre-processing (SRON), baanbepaling (TUD). 4.6 ADM, EO(2009)79 Nu de lasertests bijna afgerond zijn, ligt lancering weer op schema voor april Tijdige beschikbaarheid Vega-raket is groot risico maar daarover wordt niks gezegd (zie ook pt.4.9). Eerste Vega-start (kwalificatie) is op z n vroegst pas eind In de juni IPC is procurement voor een alternatieve raket aanvaard(?). In de MAG heeft KNMI een presentatie gegeven en zijn de recente campagne resultaten gepresenteerd. De laser Master Oscillator is NIET aangepast (te grote impact op schedule) dus wordt gewerkt met gereduceerd vermogen. Wel is er een alternatieve Q-switch (de "laser pulser") gevonden die stralingshard is (tegen vol vermogen laser/mo). Allerlei testen nog gaande Afhankelijk van resultaten (darkening effect) zijn nog meerdere technische scenario's mogelijk Vooralsnog is het testen van de laser head succesvol. Langetermijn laser (duurzaamheid) test gepland. Eerste effecten zijn al na twee weken zichtbaar. Daarna allerlei scenario's voor (extended) duurzaamheidtesten van 2 weken tot 6 maanden op verschillende modellen. NL-belang is behoorlijk, zowel industrieel (zonnepanelen/ds, reactiewiel/be) als wetenschappelijk (KNMI: data gebruik, algoritmes). 4.7 SMOS, EO(209)80 Lancering is weer iets vertraagd, nu van 9/9 naar 2/11 door kleine problemen aan Russische kant. De grondsegmentproblemen lijken tijdig te kunnen worden opgelost. In week van 8 september finale health check dan verscheping naar Plzesk. Lanceerdatum blijft op 2 november staan. Grond station op Antartica heeft optische problemen, nominale operatie niet gegarandeerd; echter, rol station in missie (validatie) beperkt. Voor NRT data chain problemen is (volgens Exec voldoende) work around oplossing gevonden. Daarom komt het goed uit dat gedurende cal/val ECMWF the near real time facility zal uittesten. NL-belang in SMOS is vooral het wetenschappelijk gebruik (VU, KNMI, WUR, ITC, TUD). 4.8 SMOS communication activities: plan volledig opgesteld (oral, zie hand-outs) 5

6 4.9 SWARM, EO(2009)81 Lancering is in 2 e kwartaal 2011 (maar in het IPC-doc. staat 3 e kwartaal). Het wordt een enkele lancering van de drie SWARM satellieten. ITT (proposals in competitie) voor de lanceerder. Op de 2 e internationale Science meeting in juni waren ook presentaties van TUD. Baseline SWARM is 3 satellieten. D: Micro vibrations (t.g.v. piëzo-elektrische motor) impact op accelerometers was in eerdere QSR genoemd. Nu niet meer. Scenario's met CNES om piezo- elektrische motor) af en toe uit te zetten. Is met instemming van MAG. Exec: "testing is complicated, to find the right frequency for characterization is problematic" Vz namens DK en ook D : zorg vanuit scientists om in-flight calibration. Zou volgens Exec met goede on-ground calibratie campagne opgelost moeten zijn. In-flight calibratie is vergelijkbaar als voor CHAMP en Oerstedt. Exec vraagt zich af waar scientists zich druk om maken. Calibratie issue moet in volgende MAG meeting in DOSTAG behandeld worden (of in QSR of in presentatie) (AI). NL-belang in SWARM is: zonnepaneel(ds)/koudgas(bradford) en voor dataprocessing/datainfrastructuur (TUD) EarthCare, EO(2009)82 Project verloopt nog steeds op schema, lancering nog in sept Raketkeuze moet op korte termijn vastgelegd, Soyuz lijkt beste optie vanwege de antenne-omvang (cf. wens JAXA). Impact op de kosten en de massa wordt bezien (in PB-EO doc.16rev2 staat M 442 incl. contingency i.p.v. de huidige M 405). Strooilichtprobleem van MSI (SSTL) (zie DOSTAG-59) wordt opgelost met een correctiealgoritme in de grondprocessor (na optimale h/w aanpassingen zoals. Goalwaarde van de S/N eis wordt niet gehaald (wordt aan gewerkt). Dit heeft geen effect op primaire doel van MSI (wolken), maar wel op secondaire doel (synergie met ATLID waarnemingen). In juni was de 3e EarthCare workshop, gehouden te Kyoto (website helaas ontoegankelijk). Dnjepr niet geschikt voor EarthCare, wel Soyuz en.launcher trade-offs en mogelijke descoping opties zullen tijdig in DOSTAG verschijnen. Weinig verandering in s/c configuration, is nog steeds iets van 2000 kg. Hierin is nog (net) voldoende marge in aanwezig, S/c configuration is compatibel met gewijzigde ATLID instrument. LIC activiteit om drempel voor uv laser geïnduceerde schade te bepalen (in vacuüm). I spreekt zorg uit hoe "simpelweg" de missie verandert (massa van 1000 naar 2000 kg, veranderingen aan lasergolflengte, etc). Dat is de evolutie van fase A naar de vervolgfases, volgens Exec, en voor elk item wordt trade-offs gemaakt. Exec stelt dat herziening golflengte niet aan de orde is ("will not change, remains UV - not visible green") en uiteindelijke massa nog niet definitief is (status: PDR) DOSTAG zal zorgen m.b.t. massa en launcherkeuze (met mogelijke descoping gevolgen) rapporteren aan PBEO. 3 e EarthCare workshop was heel succesvol. Meerwaarde van EarthCare t.o.v. CloudSat en CALIPSO is heel duidelijk naar vroren gekomen. Publicatie van de proceedings is in voorbereiding. Exec zegt toe om op volgende DOSTAG meer details te geven over de resultaten van deze workshop. NL-belang is zowel wetenschappelijk (KNMI, RIVM, TUD) als industrieel (Vis-NIR-SWIR optical head van MSI-instrument TNO/DS onder MSI-prime SSTL en zonnepaneel-ds). 5. MTG, EO(2009)93 Fase A Ext. (eigenlijk B1) zou op schema liggen maar ESA doet wat geheimzinnig over de voortgang (baselinekeuze satellietconfiguratie). Eind 2009 wordt de contractor geselecteerd. In de juni IPC is de gemoduleerde procurementaanpak (de 2+2-regel ) goedgekeurd; het IPCdoc. bevat meer gedetailleerde info dan doorgaans in de QSR staat. Vragen: Welke baseline-opties (pg.5 bovenaan) zijn in discussie? Wat is impact voor instrumenten/performance? Zie onder onder 4.1 Niet veel nieuws nu. Volledig rapport bij DOSTAG-61 verwacht. NL-belang: Gemikt wordt op industriewerk bij vooral de zonnepanelen, instrumenten en koudgas/componenten. 6.1 GSE, EO(2009)83 6

7 Alle GSE-consortia zitten in laatste jaar voor de (evt.) operationele fase onder EC-vlag. Voor de meeste zijn EC-contracten positief beoordeeld: MarCoast, Risk, Promote, Respond en Land; voor enkele lopen nog onderhandelingen: MARISS, Polar, Food en voor 2 (Terrafirma, Forest,) is ESA/GSE-Ext. geld nodig. Over de 2e Promote user meeting is nog steeds niks te vinden op de diverse websites. ESA zou zorgen voor een uitgebreide summary van alle user workshops. Vragen: Annex-2 :(1) Afstemming MARISS (Maritime Security Services) met het Telecom IAP (integrated application program) m.b.t. AIS (automated identification of shipping)? (2) Algemene zichtbaarheid van EO applicaties binnen de IAP van Telecom. Er is interessante synergie tussen EO en Telecom toepassingen en MARISS/ satelliet gebaseerde AIS is een geselecteerde casus. Hoewel verleden jaar afgerond, wordt het thema vervolgd. DOSTAG vz zal PBEO vragen EO activiteiten in Telecom zichtbaar te maken. NL-belang: NL is vooral betrokken bij pilot services voor atmosfeer (PROMOTE/GAS) en water (MarCoast). Betrokkenheid van ARGOSS bij AIS thema. In maart heeft NL K 810 extra intekening gemeld, bedoeld voor Terrafirma en Food 6.2 Fuegosat, EO(2009)84 Voor het opstellen van het SOW wordt nog steeds gewacht op de input van de Werkgroep. NL-positie: NL is geen deelnemer aan het project. 7.1 GSC, EO(2009)85 Overzicht van belangrijkste ontwikkelingen: - de Agreement met EUMETSAT is in juli getekend - Sentinels 1-3 hebben technische problemen en lopen ca. half jaar vertraging op - voortgang bij S-4 fase-a is goed; het 1 e contract (incl. TNO) is uitgezet, het 2 e is vervallen - de CAMELOT-studie (KNMI) voor S-4/5 is gereed, finale presentatie was in juli - het grondsegment ligt op schema- - er is voortgang bij de formulering van de Sentinel data policies: draft is ter consultatie in september PBEO aangeboden - de GSC Implementing rules zijn nog steeds niet vastgesteld, Council heeft dit bij IPC gelegd. Georeturn situatie ligt heel gecompliceerd en is teruggelegd bij IPC voor oplossing. Dit is meer politiek bepaald dan prgrammatisch. M.b.t. S5P (pg. 15): - RFQ voor SWIR en IEU is in juli vrijgegeven voor de industrie (Noot AS: dit is de RFQ naar DutchSpace, direct negociation, NIET naar potentiële IEU en SWIR Prime Contractors, dat zal middels ITT door DS gedaan worden). Response op de RFQ is 28 augustus ontvangen door ESA ontvangen. - de ITT voor het platform wordt in september. Verwacht. Pre-TEB is 18 september (Let op pre-teb beoordeelt hier de ITT's (dus nog niet de proposals). - overeenkomst ESA-NL voor TROPOMI is in juli getekend - de Adviesgroep (MAG) heeft in juni 1 e sessie gehouden, 2 e volgt in sept. m.n. over de SRD en MRD. Executieve merkt expliciet op dat MAG adviesgroep is en dat verantwoordelijkheid geheel bij ESA ligt. D vraagt naar 1 e QSR van S5P, en n.a.v. QSR (pg.15) of er nu wel een verschil is op SRD, MRD niveau tussen S5 en S5P (behalve aantal kanalen)? Exec: Er is specifiek SRD en MRD voor S5P afgeleid van S5. Eerste S5P QSR komt als industriële activiteiten starten (verwacht eerste kwartaal 2010). NL-belang richt zich vooral op de atmosfeerinstrumenten op S5p en Sentinels-4&5, beoogd werkpakket voor Sentinels 1-3 is vergelijkbaar (zonnepanelen, reactiewielen, zonnesensors). 7.2 Sentinel-1, EO(2009)86 Door diverse technische problemen (o.a. SAR antenne en receive module) is de lancering uitgesteld van okt. 11 naar mei 12. Raketkeuze (Soyuz of Zenit) is nog niet gemaakt. Het industrieteam is nu compleet. Vraag: Valt op dat lanceerdatum zowel S1, S2, S3 verschuift. Is proces lanceerdata nu onder controle (geldt voor alle drie sentinels)? Vraag (pg.5) : Summary van PDR conclusies? NL-belang was gericht op zonnepanelen (DS), reactiewiel (BE) en zonnesensoren (TNO/BE). Echter is alleen het zonnepaneel-contract binnengehaald, de andere gingen naar D; daarnaast wordt Sat.Serv. genoemd bij de TM/TC en de EGSE. 7

8 8 7.3 Sentinel-2, EO(2009)87 Door diverse (oude en nieuwe) technische problemen is de lancering uitgesteld van okt. 12 naar mei 13. ESA hoopte in vorige QSR nog alle problemen snel onder controle te hebben. Hoewel ESA meldt dat het industrieteam bijna compleet is, staat bij diverse werkpakketten nog planned of ongoing ingevuld. DutchSpace heeft Solar Array contract gewonnen! NL-belang is gericht op zonnepanelen, reactiewielen en zonnesensoren, naast het instrument. In de Procurement-lijst staat NL nu bij de zonnepanelen (DS) en bij E/GSE (DS/Sat.Serv.) 7.4 Sentinel-3, EO(2009)88 In vorige QSR waren geen echte problemen gemeld, maar nu is sprake van lanceeruitstel van okt. 12 naar apr. 13. Hoofdreden zou zijn inpassen van nieuwe subcontractors. Het industrieteam wordt langzaam compleet. NL-belang is gericht op zonnepanelen, reactiewielen en zonnesensoren. In de Procurementlijst wordt NL nu genoemd bij de zonnesensor (TNO) en bij enkele instrumenten (Sat.Serv., TNO, Tecnovia), maar niet bij de zonnepanelen (naar F) en reactiewiel staat nog open. 7.5 Ground segment, EO(2009)89 Geen bijzonderheden gemeld. Noot: Op vorige DOSTAG is genoemd dat data-procedures (standaardisatie data formats, data bases etc) in GEO-verband (juist afstemming ESA met buiten Europa) moeizaam gaat. N vraagt naar het wat en hoe inzake de "sentinel centres"? Speelt dat op nationaal niveau?; hoe staat het met data access? Exec meldt dat het idee rond sentinel centres nog in ontwikkeling is ("TBD") en verwijst naar de EC website voor details. NL-belang is primair gericht op de atmosfeer- en waterbeheerdiensten. 8. Earthnet, EO(2009)90 De agreements ESA-JAXA voor GOSAT en ESA-NIVR voor het OMI-archief zijn getekend. Conferenties: Atmospheric Science conference 7-11 september Barcelona (NL presentaties). 9.1 Achievements & Plans of EO-related GSP-studies, oral (zie hand outs voor overzicht) De actuele GSP-lijst staat in doc.74 (Annex 3), het 1 e planoverzicht voor staat in IPC(2009)14 Noot: de NL-prioriteiten zijn nog in beschouwing. Dit zijn duidelijk de meer systeem en/of wetenschappelijke assessment studies (waar TRP/GSTP typisch bepaalde technologieën adresseren). Onderscheid wordt weer gemaakt in (1) geselecteerde EEM kandidaten, (2) niet-geselecteerde EEM kandidaten, (3) Other Assessment activities. Hieronder vallen (i) Image processing and correction (ii) data assimilatie and modelling of physical processes/ combinatie van data sets, (iii) assessmnet studies investigating the atmosphere (o.a mesosphere met lidar, chemical species met laser based occultation, system studie limits of optical systems towards 1m resulution, etc). Op vraag van D om datums van finale presentaties tijdig door te sturen, verwijst Exec naar vernieuwde website. Daarnaast zullen datums per worden verstuurd. S vraagt naar verdeling funding over ESA programma's/ welk deel van de 30 M gaat naar EOP. Varieert volgens Executieve. 9.2 EO-related Technology activities incl. TRP/GSTP, oral (zie interessante en overzichtelijke handout) De actuele relateerde TRP/GSTP-lijst staat in doc.74 (Annexen 1,2,4), de 1 e planoverzichten voor 2009 etc. staan in IPC(2009)3+add.(TRP) en (2009)5+add.(GSTP-5) Noot: de NL-prioriteiten zijn nog in beschouwing. Presentatie Jörg Callies (zie hand-outs) opgedeeld in drie hoofddelen (1) ESA'technology strategy, (2) EO activities for non-selected EE7 missions and Post EPS, (3) Earth Science challenges and related technology challenges. M.b.t. (3): Volgend jaar voorbereiding van werkplan Uitangspunt zijn de wetenschappelijke vragen uit het "The Changing Earth" rapport, gecombineerd met D-TEC technologie ontwikkeling. Zie vanaf pg. 26 topics. Zie Belangrijk voor NL o.a.: Atmosphere (physics/aerosol): new observation zoals multi-spectral, multi-angular polarimetrische data; Atmosphere (composition/ air quality chemistry-climate interactions en ozon): nieuwe observaties o.a. UVN(S) spectrometers, MLS types

9 AI: Delegaties wordt gevraagd hier commentaar op te geven de komende tjjd (mail naar Alex?) D vraagt naar selectiecriteria voor realisatie van de challenges. D en F vragen eigenlijk om een tech plan los van een financieringsbron. Is volgens Exec niet mogelijk. D vraagt wel duidelijk een lijst van tech prioriteiten (en niet een willekeurige shopping list) uitgaande van de wetenschappelijke vragen (AI). Exec: doc (IPC-2009(88) naar IPC gebaseerd op technical challenges. Uitwisseling met CV uit Science departement. 10. AOB - none 11. Datum & plaats volgende vergadering - geen wijzigingen Sluiting. 9

1. Adoption of Agenda, OJ61 Agendapunt 10 Post EPS presentatie gaat naar DOSTAG62 in januari (conform AI 60.3).

1. Adoption of Agenda, OJ61 Agendapunt 10 Post EPS presentatie gaat naar DOSTAG62 in januari (conform AI 60.3). 1 Verslag 61e DOSTAG, 27, 28 oktober 2009 -versie 4 nov geel=nl-vraag in DOSTAG, 1. Adoption of Agenda, OJ61 Agendapunt 10 Post EPS presentatie gaat naar DOSTAG62 in januari (conform AI 60.3). 2. Feedback

Nadere informatie

Verslag 57 e DOSTAG, 22, 23 oktober 2008

Verslag 57 e DOSTAG, 22, 23 oktober 2008 1 Verslag 57 e DOSTAG, 22, 23 oktober 2008 Geel : NL vraag 3 Action items, EO(2008)97 56.1 "GMES: data security en de "S" van GMES): agendapunt 6.6 56.2: review of DUE, komt in DOSTAG-59 (2009Q2) 56.6:

Nadere informatie

Verslag van de 58e DOSTAG vergadering 28, 29 januari 2009 Jitze van der Meulen, Avri Selig (en Joost Carpay) Geel: NL vragen aan DOSTAG

Verslag van de 58e DOSTAG vergadering 28, 29 januari 2009 Jitze van der Meulen, Avri Selig (en Joost Carpay) Geel: NL vragen aan DOSTAG 1 Verslag van de 58e DOSTAG vergadering 28, 29 januari 2009 Jitze van der Meulen, Avri Selig (en Joost Carpay) Geel: NL vragen aan DOSTAG 2 Chairman s feedback from PBEO o.a. Essential Climate Variables:

Nadere informatie

56 e DOSTAG, 4-5 sept Verslag Nederlandse delegatie: Joost Carpay (eerste 2 minuten), Avri Selig, Jitze van der Meulen.

56 e DOSTAG, 4-5 sept Verslag Nederlandse delegatie: Joost Carpay (eerste 2 minuten), Avri Selig, Jitze van der Meulen. 1 56 e DOSTAG, 4-5 sept. 2008 Verslag Nederlandse delegatie: Joost Carpay (eerste 2 minuten), Avri Selig, Jitze van der Meulen. 1 Agenda EOEP Dev/Expl. is voor het eerst in 3 docs opgesplitst, er is geen

Nadere informatie

Verslag DOSTAG 49 1/6 versie 1 DOSTAG 49

Verslag DOSTAG 49 1/6 versie 1 DOSTAG 49 Verslag DOSTAG 49 1/6 versie 1 Estec, 24-25 oktober 2006-10-27 Aanwezig: J. v.d. Meulen, J. Carpay DOSTAG 49 1. Draft Agenda (OJ 49 rev. 1) Opvallend was het grote aantal afwezige landen: België, Spanje,

Nadere informatie

Op voorstel van de NL delegatie komt de indeling van deze QSR overeen met de indeling van het Werkplan 2004 met de bijbehorende budgetlijnen.

Op voorstel van de NL delegatie komt de indeling van deze QSR overeen met de indeling van het Werkplan 2004 met de bijbehorende budgetlijnen. 1 Verslag van de 39 ste vergadering van de DOSTAG ESTEC, 28-29 april 2004 Nederlandse Delegatie: N.J.J. Bunnik, A. Selig Algemeen: DOSTAG voorzitter rapporteert uit PB-EO-99 meeting dat 240 Meuro beschikbaar

Nadere informatie

Status Roadmap 2.0 28.10.2011 Nico van Putten / Luc Boumans

Status Roadmap 2.0 28.10.2011 Nico van Putten / Luc Boumans Status Roadmap 2.0 28.10.2011 Nico van Putten / Luc Boumans Roadmap 2.0 Aanleiding en context Status Roadmaps 2.0 Evaluatie Hoe verder? Waarom Roadmap 2.0; het budget Consequenties van het beleid en in

Nadere informatie

NSO presentatie Big Science Industry Day 16 oktober 2013 Joost Carpay Netherlands Space

NSO presentatie Big Science Industry Day 16 oktober 2013 Joost Carpay Netherlands Space 1 NSO presentatie Big Science Industry Day 16 oktober 2013 Joost Carpay (j.carpay@spaceoffice.nl; Netherlands Space www.spaceoffice.nl) Office Netherlands Space Office (NSO) Ruimtevaartorganisatie van

Nadere informatie

Status Roadmap 2.0 10.4.2012 Nico van Putten

Status Roadmap 2.0 10.4.2012 Nico van Putten Status Roadmap 2.0 10.4.2012 Nico van Putten Roadmap 2.0 Aanleiding en context Status Roadmaps 2.0 Evaluatie Hoe verder? Waarom Roadmap 2.0; het budget Consequenties van het beleid en in Regeerakkoord

Nadere informatie

DOSTAG 42. 4.1. EOEP Development and Exploitation Element QSR (2004/4) ESA/PB- EO(2005)7

DOSTAG 42. 4.1. EOEP Development and Exploitation Element QSR (2004/4) ESA/PB- EO(2005)7 1. Adoption of draft agenda ESA/PB-EO/DOSTAG/OJ/42, rev. 1 DOSTAG 42 2. Chairman s feedback from PB-EO 102 Oral report 3. Review of actions Oral report 4. EOEP 4.1. EOEP Development and Exploitation Element

Nadere informatie

1. Draft Agenda D verzoekt of in toekomst ook Sentinel Project Leiders aanwezig kunnen zijn bij DOSTAG

1. Draft Agenda D verzoekt of in toekomst ook Sentinel Project Leiders aanwezig kunnen zijn bij DOSTAG 1 Verslag 59e DOSTAG, 28, 29 april 2009 Avri Selig, Jitze van der Meulen, Joost Carpay (voorzitter DOSTAG) Geel: Potentiële vragen NL delegatie aan DOSTAG Nieuw is de Tsjechische delegatie. 1. Draft Agenda

Nadere informatie

RUIMTEVAART: QUO VADIS?

RUIMTEVAART: QUO VADIS? RUIMTEVAART: QUO VADIS? Symposium 50 jaar NVR 21 december 2001 Dr. A.G.M. Driedonks, Algemeen Directeur NIVR RUIMTEVAART: QUO VADIS? Onderwerpen Heroriëntatie Nederlands ruimtevaartbeleid 2001 ESA Ministers

Nadere informatie

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen www.jpi oceans.eu OVERZICHT Terrein Governance Operationeel maken Strategic Research and Innovation Agenda Belgische deelname en interesse Outlook SRIA

Nadere informatie

GMES. Global Monitoring for Environment and Security. Een politiek initiatief om met informatie- en kennis- technologie Europa te

GMES. Global Monitoring for Environment and Security. Een politiek initiatief om met informatie- en kennis- technologie Europa te GMES Global Monitoring for Environment and Security Een politiek initiatief om met informatie- en kennis- technologie Europa te voorzien van een (onafhankelijk) informatiesysteem voor milieu en veiligheid.

Nadere informatie

Introduction KNMI. Glossy. KNMI Open Data KDC ESA. Raymond Sluiter KNMI

Introduction KNMI. Glossy. KNMI Open Data KDC ESA. Raymond Sluiter KNMI Glossy KNMI Open Data KDC ESA Raymond Sluiter KNMI Introduction KNMI KNMI: The national institute for weather, climate research and seismology in The Netherlands... KNMI is an agency of the Ministery of

Nadere informatie

End-to-End testen: de laatste horde

End-to-End testen: de laatste horde End-to-End testen: de laatste horde Dieter Arnouts Agenda Begrip End-to-End testen in het test proces Praktische aanpak End-to-End Test Omgeving Uitdagingen End-to-End testen: De laatste horde 11/10/2010

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

COST: European cooperation in science and technology. NETLAKE COST Action ES1201

COST: European cooperation in science and technology. NETLAKE COST Action ES1201 Name NETLAKE COST Action ES1201 COST: European cooperation in science and technology DOEL: Onderzoeken en oplossen van internationale vraagstukken MIDDEL: Coördineren en afstemmen van onderzoek middels

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

"Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?"

Baselines: eigenwijsheid of wijsheid? "Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?" Een afrondende 'beschouwende' presentatie Ing. Ernst J. Oud CISA CISSP Philips Toshiba Crypsys Data Security Getronics Business Continuity (a.k.a. CUC) Urenco Deloitte

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

Simultane Product en Productieontwikkeling

Simultane Product en Productieontwikkeling Simultane Product en Productieontwikkeling Pascal Pollet, 24/10/2013 11.11.13 1 Sirris > WIE? Collectief Centrum van de Technologische Industrie 2400 lidbedrijven 130 Experten met high tech infrastructuur

Nadere informatie

Test rapportage Waarom eigenlijk?

Test rapportage Waarom eigenlijk? Testrapportage Boodschappers van de koning? Test rapportage Waarom eigenlijk? TestNet voorjaarsevenement 2015 Jurian van de Laar Jurian van de Laar @JurianvdL 30 april 2015 @JurianvdL Jurian van de Laar

Nadere informatie

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy Klant Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy IT characteristics - Constante verandering: organsiatie, techniek, processen.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 27 februari 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 27 februari 2009 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-Generaal Bezuidenhoutseweg 20 Postbus 20101 2500 EC Den Haag

Nadere informatie

Huidige en Toekomstige Mogelijkheden van Ruimtevaarttechnologie. Jack Bosma ESA Inspector General Kooy Symposium Amsterdam 14 April 2010

Huidige en Toekomstige Mogelijkheden van Ruimtevaarttechnologie. Jack Bosma ESA Inspector General Kooy Symposium Amsterdam 14 April 2010 Huidige en Toekomstige Mogelijkheden van Ruimtevaarttechnologie Jack Bosma ESA Inspector General Kooy Symposium Amsterdam 14 April 2010 ESA staat voor Samenwerking 30 jaar ruimtevaart voor Europa ESA conventie

Nadere informatie

Programma. SBIR Ruimtevaart (Mark Loos, NSO) Toelichting SBIR-proces (Mark Hoogbergen, RVO) De vraag vanuit RWS (Charlotte Schmidt, RWS)

Programma. SBIR Ruimtevaart (Mark Loos, NSO) Toelichting SBIR-proces (Mark Hoogbergen, RVO) De vraag vanuit RWS (Charlotte Schmidt, RWS) Programma 14:00u: 14:05u: 14:20u: 14:45u: 15:15u: 15:45u: Opening SBIR Ruimtevaart (Mark Loos, NSO) Toelichting SBIR-proces (Mark Hoogbergen, RVO) De vraag vanuit RWS (Charlotte Schmidt, RWS) Afsluitende

Nadere informatie

Programma. Kader. SBIR procedure. Toelichting op het thema. Satellietdata & SBIR & Use cases. Wat is SBIR, het budget, tijdspad.

Programma. Kader. SBIR procedure. Toelichting op het thema. Satellietdata & SBIR & Use cases. Wat is SBIR, het budget, tijdspad. 2015 Programma Kader Satellietdata & SBIR & Use cases SBIR procedure Wat is SBIR, het budget, tijdspad Toelichting op het thema Use cases NVWA Netherlands Space Office 2 SBIR / Satellietdataportaal / Use

Nadere informatie

Fysieke belasting. Stephanie Jansen 22 november 2017

Fysieke belasting. Stephanie Jansen 22 november 2017 Fysieke belasting Stephanie Jansen 22 november 2017 NEN Nederlands Normalisatie-instituut Opgericht in 1916 Onafhankelijke stichting Non-profit Netwerk van ca. 800 commissies & ca. 5000 leden Ontwikkelt,

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Inkoop: sterke schakels naar succes

Inkoop: sterke schakels naar succes Inkoop: sterke schakels naar succes 5e Pianoo Congres, Rotterdam, 27 mei 2010 Drs Jeroen van de Rijt 0 Hoeveel uitkomsten zijn er mogelijk? input condities uitkomst Tijd 1 1 Conclusies Flow in plaats van

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Wegwijzer Horizon 2020

Wegwijzer Horizon 2020 Wegwijzer Horizon 2020 1 Voorwoord Deze wegwijzer leidt u door Horizon 2020, hét programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie (financieel) te ondersteunen. Het geeft een overzicht van

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Werkgroep ISO29119 TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Is dit n gezonde maaltijd? Ja toch!! Om jezelf een oordeel te kunnen vormen heb je informatie nodig!! Vandaag brengen we kennis en informatie bij elkaar

Nadere informatie

Advanced Instrumentation: boordevol kansen. Big Science Industriedag 7 oktober 2015 Hans Priem

Advanced Instrumentation: boordevol kansen. Big Science Industriedag 7 oktober 2015 Hans Priem Advanced Instrumentation: boordevol kansen Big Science Industriedag 7 oktober 2015 Hans Priem boordevol kansen Big Science Industriedag 7 oktober 2015 Hans Priem Introductie Roadmap Advanced Instrumentation

Nadere informatie

Thema WATER. Themacoordinatoren: Okke Batelaan Patrick Willems

Thema WATER. Themacoordinatoren: Okke Batelaan Patrick Willems Thema WATER Themacoordinatoren: Okke Batelaan Patrick Willems Harte, Physics Today, 2002 Conflict or opportunity? Argument Synthesis is needed for BIG issues in earth system science: 1. How will climate

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Kleine satellieten made in Belgium

Kleine satellieten made in Belgium Kleine satellieten made in Belgium Is de trend in de satellietindustrie vergelijkbaar met deze in de elektronica : is miniaturisatie de toekomst? Hoewel er wereldwijd activiteiten lopen om steeds kleinere

Nadere informatie

Industrie 4.0 Smart Industry. Principes en kansen voor het bedrijfsleven, Ing. F.R. Wijlhuizen MBA, Windesheim UAS

Industrie 4.0 Smart Industry. Principes en kansen voor het bedrijfsleven, Ing. F.R. Wijlhuizen MBA, Windesheim UAS Industrie 4.0 Smart Industry Principes en kansen voor het bedrijfsleven, Ing. F.R. Wijlhuizen MBA, Windesheim UAS Wanneer komt wat in welke samenhang? De verwarring Men hoort allerlei begrippen door elkaar

Nadere informatie

De wetenschappelijk kant van "Advanced Instrumentation" Big Science in het SRON programma. en de kansen die hieruit volgen

De wetenschappelijk kant van Advanced Instrumentation Big Science in het SRON programma. en de kansen die hieruit volgen De wetenschappelijk kant van "Advanced Instrumentation" Big Science in het SRON programma en de kansen die hieruit volgen Gerard Cornet Henk van der Linden Henk Hoevers SRON and BIG Science To conceive

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Satellietdataportaal. Stand van zaken 10 december 2014

Satellietdataportaal. Stand van zaken 10 december 2014 Satellietdataportaal Stand van zaken 10 december 2014 Agenda 1. Korte terugblik Satellietdataportaal groeiseizoen 2014 2. Stand van zaken Sentinel-satellieten 3. Ontsluiting van de Sentinel-data 4. Centrale

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Peter Lelie Europese Commissie - DG EMPL 7-Oct-09 Directoraat-Generaal for Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen Eenheid Sociale

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium Vlaams Kenniscentrum water Van projectidee tot projectconsortium ca. 600 calls -> 96 calls Intern gebruik -> nuttig voor Vlaanderen 96 calls -> 34 calls -> 6 thema s o o o o o o Sustainable rural development

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020.

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020. Horizon 2020 MKB instrument & Fast track to Innovation 10 juni 2015 Martijn Lammers Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020 2 1 Boodschap 3 MKB instrument: wat is het? Financiering voor High

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

Netherlands Space Office PRS in gebruikersperspectief. PRS user segment ontwikkeling

Netherlands Space Office PRS in gebruikersperspectief. PRS user segment ontwikkeling PRS in gebruikersperspectief PRS user segment ontwikkeling 1. PRS: Wat is het? 2. PRS: Veiligheidseisen gebruikers? 3. PRS: Gebruikerssegment? 4. PRS: NL in de Pilots? 5. PRS: Enquete na de workshops?

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

Together we deliver. Partner Logistics Together we deliver

Together we deliver. Partner Logistics Together we deliver Together we deliver Together we deliver 8 March, 2016 1 Agenda Introductie Waarom koos voor deze standaard WMS-oplossing? Beperkingen standaard WMS oplossing Implementatie in 3 maanden Standaard WMS in

Nadere informatie

Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014. ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant

Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014. ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014 ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant 1 Agenda Introductie spreker / ISA 3 pijlers van security IT versus OT Cyber Security Management

Nadere informatie

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide.

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide. Hello map Ocean To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) Slide 1 Next slide. NVVA symposium 2007 REACH handhaving en consequenties* *connectedthinking Agenda Wat verandert

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

De Nederlandse bijdrage aan ENVISAT Arno Landewers, 13 januari 2010

De Nederlandse bijdrage aan ENVISAT Arno Landewers, 13 januari 2010 De Nederlandse bijdrage aan ENVISAT Arno Landewers, 13 januari 2010 De Europese ENVISAT satelliet is de eerste satelliet welke geheel ontwikkeld is voor observatie van de chemische samenstelling van de

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden HealthGrain Holland, Den Haag 5 juli 2011 Innovatie instrument en financierings mogelijkheden Frans van den Berg, Innovatiemakelaar Food & Nutrition Delta Food & Nutrition Delta? FND is deel van het Innovatieprogramma

Nadere informatie

Nucleair Materiaal onschadelijk maken

Nucleair Materiaal onschadelijk maken Nucleair Materiaal onschadelijk maken Frodo Klaassen Kivi Symposium 24 maart 2014 klaassen@nrg.eu Inleiding Wat is nucleair materiaal? Hoeveel materiaal is er op de wereld? Afbreken en onschadelijk maken

Nadere informatie

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen Drug Prevention and Information Programme DPIP 2007-2013 Financieel Perspectief 2007-2013 DPIP wetgeving :Decision No 1150/2007/EC Uitgevoerd door: Directoraat Generaal Justitie Totaal budget: 21 M EUR

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Symposium 21 november 2009 Wat is vrije software? Begrip geïntroduceerd door Richard Stallman in 1985 Niet verwarren met gratis software (freeware) 'Free as in free speech, not

Nadere informatie

General Assembly NAG Airport Development & Infrastructure. Segment meeting 13:00-14:30 Louis Aartman (NLR), 17 may 2017

General Assembly NAG Airport Development & Infrastructure. Segment meeting 13:00-14:30 Louis Aartman (NLR), 17 may 2017 General Assembly NAG Airport Development & Infrastructure Segment meeting 13:00-14:30 Louis Aartman (NLR), 17 may 2017 Aartman en Jansen lezen de krant (1) NAG ALV deelsessie airports 2 Aartman en Jansen

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Requirements Management Werkgroep Traceability

Requirements Management Werkgroep Traceability Requirements Management Werkgroep Traceability Plan van Aanpak (1) Doel en definitie van Traceability Traceability heeft tot doel om tijdens het ontwikkelproces status informatie te verschaffen omtrent

Nadere informatie

LIFE. Financiering van Europese milieu- en natuurprojecten. Astrid Hamer, NCP LIFE Agentschap NL. 16 augustus 2013

LIFE. Financiering van Europese milieu- en natuurprojecten. Astrid Hamer, NCP LIFE Agentschap NL. 16 augustus 2013 LIFE Financiering van Europese milieu- en natuurprojecten Astrid Hamer, NCP LIFE Agentschap NL 16 augustus 2013 Inhoud -Rol Agentschap NL -Wat is LIFE -LIFE+ projecten gemeenten -Wat is een goed project?

Nadere informatie

Safety Management System

Safety Management System Safety Management System Tbv ILT-sectorbijjeenkomst dd 7 nov 2013 Richard Hol / Hoofd Safety & Quality Assurance Inhoud Aanpak implementatie SMS Occurrence reporting proces Voorbeelden SMS producten Beoordeling

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Ontmanteling & Hergebruik in NL: Een gezamenlijke inspanning

Ontmanteling & Hergebruik in NL: Een gezamenlijke inspanning Ontmanteling & Hergebruik in NL: Een gezamenlijke inspanning New emmergy 17 mei 2017 Berend Scheffers Ons energiesysteem 2 Energiesysteem Nederland 2015. Bron: NEV 2016, ECN, PBL, CBS, RVO Rol van gas

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Van Papier naar Papierloos met iventionles,

Van Papier naar Papierloos met iventionles, Van Papier naar Papierloos met iventionles, ProcessStations Tracking and Tracing van materialen in het Processing Centre van NIZO food research Annemarie Braber Friday, March 28, 2014 NIZO food research

Nadere informatie

Hoe ontwikkel je een regionale economy?

Hoe ontwikkel je een regionale economy? 1 Hoe ontwikkel je een regionale economy? Model van 5 elementen Excellent Science World leading and accessible positions in sciences People make the difference Attracting world class scientists and talented

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Satelliet communicatie voor onbemande vliegtuigen

Satelliet communicatie voor onbemande vliegtuigen Satelliet communicatie voor onbemande vliegtuigen Kooy Symposium 2010 14 April 2010 ESA Onbemande vliegtuigen gebruik Ondersteunende technologieën Frank.Zeppenfeldt@esa.int ESA s rol bij totstandkoming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie van producten conform REACH Hoe maak je een extended Safety Data Sheet voor een product

Veiligheidsinformatie van producten conform REACH Hoe maak je een extended Safety Data Sheet voor een product Veiligheidsinformatie van producten conform REACH Hoe maak je een extended Safety Data Sheet voor een product Henk Thuis www.caesar-consult.nl NVvA Symposium 13-14 april 2011 2 Onderwerp esds Stof 1 esds

Nadere informatie

3. Presentatie Veldkamp: The future role of ITC in the Netherlands, EU and globally

3. Presentatie Veldkamp: The future role of ITC in the Netherlands, EU and globally Minutes GLOSSY/168 d.d. 28.06.2011 1. OPENING Present: Bronsveld (ITC), Clevers (WU), De Jong (UU), Grim (NSO), Herold (WU), Hoefsloot (Hoefsloot Consultancy), Jia (Alterra, i.p.v. Mücher), Roebeling (KNMI),

Nadere informatie

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 Programma e-cf Korte introductie e-cf Nut en noodzaak Stand van zaken in Europa In Nederland e-cf in de praktijk Ronde tafel discussie Het

Nadere informatie

Figuur overgenomen uit Value Based Healthcare prijsinschrijvingsdocumentatie van The Decision institute die hier ook opleidingen voor aanbieden.

Figuur overgenomen uit Value Based Healthcare prijsinschrijvingsdocumentatie van The Decision institute die hier ook opleidingen voor aanbieden. De waardebepaling van nieuwe producten en services in de zorg Het beantwoorden van de vraag of nieuwe producten en services in de zorg daadwerkelijk meerwaarde brengen is niet gemakkelijk. Er is een levendige

Nadere informatie

Rosetta: De uitdagingen van een gedurfd project. Fred Jansen Rosetta Mission Manager KNAW minisymposium 27 Mei 2014

Rosetta: De uitdagingen van een gedurfd project. Fred Jansen Rosetta Mission Manager KNAW minisymposium 27 Mei 2014 Rosetta: De uitdagingen van een gedurfd project Fred Jansen Rosetta Mission Manager KNAW minisymposium 27 Mei 2014 INTRODUCTIE Korte Inhoud: Van idee tot realiteit Hoe bereik je een komeet Landen op een

Nadere informatie

De system engineer: succesfactor in het ontwikkelproces

De system engineer: succesfactor in het ontwikkelproces De system engineer: succesfactor in het ontwikkelproces ir. Tom Bijnagte, HiPrecision De system engineer: succesfactor in het ontwikkelproces Even voorstellen Ontwikkelproces System Engineering Succesfactoren

Nadere informatie

EPD in the cloud. Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013

EPD in the cloud. Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013 EPD in the cloud Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013 ICT:... van tool naar strategie Strategische implicaties Administratieve functies Medisch- Individualisatie technische patiëntbenadering

Nadere informatie

Privacy & Data event Johan Rambi 18 Mei 2017

Privacy & Data event Johan Rambi 18 Mei 2017 Privacy & Data event 2017 Johan Rambi 18 Mei 2017 Alliander is een data gedreven netbeheerder (DSO) Wat is Privacy? Wat is Privacy? Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer Ook wel: het recht

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering

Notulen MR-vergadering Maandag 14 november Aanvang: 19.30 uur 21.30 uur Aanwezig: Yvette van den Broek (voorzitter), Yvonne Haneman, Thea Zuiderduin, Stephanie Bol, Saskia Vos (vanaf agendapunt 7) AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen/ingekomen

Nadere informatie

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models Pepijn Vemer, George van Voorn, Isaac Corro Ramos, Maiwenn Al, Talitha Feenstra Rationale In theorie: Doe alles! Een model

Nadere informatie

20/06/2014. Kwaliteit in overleg. Draaiboek overlegproces IHD. Afgelegde traject. Vlaamse overleggroep. BOLOV s. Projecten(Life +3water)

20/06/2014. Kwaliteit in overleg. Draaiboek overlegproces IHD. Afgelegde traject. Vlaamse overleggroep. BOLOV s. Projecten(Life +3water) Kwaliteit in overleg Draaiboek overlegproces IHD 1 Afgelegde traject Vlaamse overleggroep BOLOV s Projecten(Life +3water) 2 1 Samenwerking op alle niveaus Uitgewerkt overlegproces Algemene principes: Transparantie

Nadere informatie

Earned Value Management: Kansen, drempels en uitdagingen. Stageview Balance 13 juni 2013

Earned Value Management: Kansen, drempels en uitdagingen. Stageview Balance 13 juni 2013 Earned Value Management: Kansen, drempels en uitdagingen Stageview Balance 13 juni 2013 1 Agenda 1. Introductie 2. Earned Value Management: De basis, waarom wel en waarom niet? 3. EVM in de praktijk: de

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

EDA huidige situatie. Presentatie voor NIDV KG Europa. André Mom 7 januari 2015

EDA huidige situatie. Presentatie voor NIDV KG Europa. André Mom 7 januari 2015 EDA huidige situatie Presentatie voor NIDV KG Europa André Mom 7 januari 2015 EDA huidige organisatie Claude-France Arnould, tot 15/01/2015 Head of the EDA: Federica Mogherini Rini Goos Roland Van Reybroeck

Nadere informatie