Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Analyse Onze samenleving aanvaardt alcohol en nicotine en ze gedoogt softdrugs. De eerste twee zijn wettelijk en sociaal aanvaard, de laatste probeert dit te worden. Meer dan een half miljoen Vlamingen lijden aan een problematisch drankgebruik. De gevolgen van een nicotineverslaving kosten tientallen Vlamingen per dag het leven. Jong N-VA wil dat de nodige maatregelen genomen worden om iets te doen aan de drugproblematiek. De Vlamingen worden bovendien geconfronteerd met een Belgisch beleid dat niet tegemoetkomt aan de vragen en noden van Vlaanderen. Het verschil in visie blokkeert ondermeer het justitiebeleid. Vlaanderen kan niet het beleid voeren dat het zou willen voeren maar krijgt de Belgische "oplossingen" opgedrongen. Het gedoogbeleid en het jeugdsanctierecht zijn daar mooie, maar spijtige voorbeelden van. De onduidelijkheid van de regelgeving omtrent softdrugs en aanverwante problemen, is vooral voor jongeren problematisch. Jong N-VA wil alvast een aantal keuzes maken en positieve voorstellen doen. Wanneer de overheid bepaalde roesmiddelen toelaat omdat ze er voordeel (belastingen) bij heeft zadelt ze zichzelf ook op met de verantwoordelijkheid bij probleemsituaties. Het ene kan niet zonder het andere. 1

2 Visie Informatie-, preventie- en sensibiliseringscampagnes moeten het hoofddoel zijn. De sociale aanvaarding van alcohol en tabak mogen niet verder in de hand gewerkt worden. Tegelijk moet men meer inspanningen leveren om iedere andere vorm van drugs ten stelligste af te raden. Intensieve preventiecampagnes en verdere sensibilisering zijn vooral nodig voor de jeugd. Preventie- en sensibiliseringsacties moeten voornamelijk zichtbaar zijn in de schoolomgevingen, in de jeugdhuizen, op café, op festivals en andere grote evenementen en er moet verder werk gemaakt worden van de oprichting van contactpunten in de scholen en gespecialiseerde ontwenningscentra in de verschillende Vlaamse regio's. De bestaande Jongeren Advies Centra (JAC's) moeten hierbij verder uitgebouwd worden. Zij hebben veel ervaring met allerlei jeugdproblemen en werken erg efficiënt door hun laagdrempeligheid. Wij beseffen zeer goed dat sommige softdrugs een hoge graad van sociale aanvaarding kennen. Hier moet de overheid een duidelijk signaal geven door problematisch gebruik te begeleiden en handel te bestraffen. De kleine gebruiker zomaar vervolgen levert niets op. Iemand die op een problematische manier gebruikt moet steeds eerst de kans krijgen behandeld te worden vooraleer men strafrechtelijk optreedt. Er is sprake van problematisch gebruik wanneer de verslaafde daden stelt die niet overeenstemmen met de openbare orde en de goede zeden of wanneer uit zijn gedragingen blijkt dat de verslaving de reden kan zijn van het problematische gedrag. Om problematische gebruikers te kunnen vinden en te helpen, moet het onderwerp bespreekbaar worden. Wij ijveren om ook het taboe rond alcoholisme te doorbreken. Bij alcoholisme wordt vaak te laat tussengekomen omdat men het probleem niet zag of niet wilde zien. Nicotine moeten we op dezelfde consequente wijze behandelen als alle andere verslavende middelen. Tabaksproducten zorgen voor zware gezondheidsproblemen en kosten onze samenleving handen vol geld. Minder roken zal de kosten in de gezondheidszorg drastisch verlagen. 2

3 Naar de toekomst Jong N-VA stelt voor om een gedetailleerde gradatietabel op te maken van de verschillende hard- en softdrugs, net zoals in Groot-Brittannië. Ook het fenomeen van medicatiemisbruik moet hierin geïntegreerd worden. Zo kan men op een correcte manier omgaan met elke vorm van druggebruik. Jong N-VA verzet zich uitdrukkelijk tegen een laks gedoogbeleid. Drugs mogen niet gelegaliseerd worden. De overheid moet steeds strafrechtelijk kunnen ingrijpen wanneer er sprake is van problematisch gebruik zodat de gebruiker en zijn omgeving op een efficiënte manier kunnen worden beschermd. Het moet duidelijk zijn dat de behandeling van de verslaafde altijd prioritair is aan de vervolging. Vlaanderen heeft enerzijds nood aan een betere en efficiëntere preventie (preventief) en een grotere rol in de begeleiding van verslaafden (curatief), anderzijds moet de overheid daadkrachtig optreden bij inbreuken op de wetgeving (repressief). Het kan niet de bedoeling zijn een heksenjacht te organiseren op iedere softdruggebruiker, maar het is belangrijk dat de grenzen duidelijk afgebakend zijn. Om op een efficiënte manier met de maatschappelijke realiteit om te gaan, moet men een onderscheid maken tussen lichte en zware inbreuken op de softdrugwet. Het gebruik, bezit, productie én handel drijven in zowel soft- als harddrugs is voor Jong N- VA ontoelaatbaar. Toch willen wij aan de hand van die tabel verschillende gradaties in de beboeting en bestraffing. We willen benadrukken dat enkel repressieve bestrijding geen oplossing is. Bezit van kleine hoeveelheden of eigen gebruik van softdrugs hoeven niet gerechtelijk vervolgd te worden. De grens die we hierbij hanteren is 5 gram. Er wordt bij deze lichte inbreuken steeds een proces-verbaal opgemaakt, samen met het opleggen van een geldboete (bv. 50 Euro) en een inbeslagname van de drugs. Wanneer het hier gaat om een minderjarige, worden de ouders altijd ingelicht. Boetes kunnen steeds worden vervangen door nuttige alternatieve straffen indien een alternatieve bestraffing aangewezen is. Bij herhaaldelijk vastgestelde inbreuken worden de boetes gradueel hoger (+ 50 Euro). Na drie inbreuken wordt de persoon gerechtelijk vervolgd. Eenmalig kan de uitvoering van een vonnis vervallen indien de druggebruiker vrijwillig een behandeling ondergaat. 3

4 Het gebruik in bijzijn van minderjarigen, met inbegrip van de grotere evenementen, alsook het aanzetten tot gebruik behoort tot de zware inbreuken. Het bezit van grote hoeveelheden of het dealen van softdrugs kan niet door de beugel. Deze inbreuken moeten steeds strafrechtelijk vervolgd worden. Extra aandacht moet er gaan naar de scholen aangezien de leeftijdsgroep die hier vertoeft extra kwetsbaar is. Controles op school moeten gebeuren in samenspraak met de directie aangezien zij het beste geplaatst zijn om de problematiek in te schatten. Harddrugs (Cocaïne, heroïne, XTC, etc.) zijn strikt verboden. Inbreuken van dit type moeten dan ook steeds strafrechtelijk vervolgd worden samen met het ter beschikking stellen van therapie. Gewoon opsluiten in een gevangenis maakt de situatie meestal nog erger. Bij bezitters en gebruikers moeten we duidelijk kiezen voor ambulante zorg en niet voor internering. Internering is het laatste redmiddel. Opsluiten in een gevangenis of interneren zonder begeleiding maakt de situatie meestal nog erger. Personen betrokken bij de productie of handel van harddrugs kunnen op heel wat minder bijval rekenen. Een duidelijke veroordeling van dit gedrag door het uitspreken van effectieve gevangenisstraffen is hiervoor noodzakelijk. Een essentieel element in heel deze problematiek is de hulp en begeleiding van verslaafden. Een verslaving is een ziekte en moet dus ook behandeld worden. Alle grote steden moeten beschikken over degelijk uitgeruste opvangcentra waar verslaafden terecht kunnen voor informatie, hulp, doorverwijzing voor een opname, schone naalden en ontsmettingsproducten, etc. Verslaafden die in de gevangenis terecht komen moeten ook daar de nodige hulp krijgen. Er is dringend nood aan meer middelen en meer inzet om verslaafden binnen de gevangenismuren te helpen. We kunnen stellen dat de opvangcapaciteit in Vlaanderen ontoereikend is. Alleen als de bereidheid er is en voldoende middelen ter beschikking staan kunnen preventiewerkers, justitie, jongerenbegeleiders en vele anderen hun werk degelijk uitvoeren en tot resultaten komen. Het opnemen van jongeren in instellingen dient zeer doelgericht te gebeuren, bij voorkeur worden ze verdeeld in kleine leefgroepen met voldoende begeleiding. Gespecialiseerde instellingen kunnen jongeren daadwerkelijk helpen, gevangenis en onvoldoende begeleiding is verloren tijd. Ouders moeten steeds een beroep kunnen doen op sociale begeleiding. Men moet ouders degelijk informeren, op hun verantwoordelijkheden wijzen en hen begeleiden in deze moeilijke situatie. Preventief kan men alle ouders met een kind ouder dan 12 jaar een infobrochure bezorgen met de nodige informatie over alle soorten 4

5 drugs. Op deze manier zorgt men ervoor dat ouders het druggebruik tijdig kunnen herkennen en dat ze op de juiste manier reageren. In Zweden werpt dit systeem reeds vruchten af. Voor de meer ingeburgerde roesmiddelen vraagt Jong N-VA een striktere toepassing van de huidige alcohol- en tabakswetgeving. Degelijke controle is tot op vandaag onbestaande, drank en sigaretten zijn voor iedereen gemakkelijk beschikbaar. Wij willen een nultolerantie betreffende alcohol voor -16jarigen. Om dit te realiseren wil Jong N-VA ook een verbod op verkoop van alcoholische dranken in drankautomaten. Jongeren die tussen de 16 en 18 jaar oud zijn mogen alcoholische dranken verbruiken met uitzondering van de sterke dranken. Hiervoor moet men minimum 18 jaar zijn. In de praktijk wordt deze regel onvoldoende of quasi niet nageleefd. Volgens Jong N-VA heeft iedereen recht op gezonde lucht. Daarvoor zijn wij voorstander van rookvrije restaurants, cafés en tearooms. Buitenlandse voorbeelden (bv. Ierland) tonen aan dat dit op termijn nauwelijks invloed heeft op het cafébezoek. Rookruimtes zijn nog mogelijk wanneer men ze volledig afschermt van iedere aangrenzende ruimte en voorziet in een luchtafzuigsysteem zodat niemand er last van heeft. Op deze zeer strikte reglementering kan alleen een uitzondering worden verkregen via het Ministerie van Volksgezondheid. Uiteindelijk moet men ervoor zorgen dat er in geen enkel publiek gebouw gerookt mag/kan worden. Jongeren zijn extra vatbaar voor al deze gevaren. Bij mega-evenementen moeten er dan ook frequenter controles op alcohol en drugs plaatsvinden zodat ze een ontradend karakter krijgen. Dit zal tevens zijn invloed hebben op het aantal weekendslachtoffers. Jong N-VA steunt in dit opzicht voor 100% initiatieven als the Responsable Young Drivers. Een verhoging van de pakkans is immers noodzakelijk in de bestrijding tegen het rijden onder invloed. Meer frequente en intensievere controles zijn hiervoor nodig. Aangezien drugs moeilijker traceerbaar zijn dan alcohol moeten de politiediensten voor deze controles dringend beschikken over goed functionerende drugtesten. Bovendien hebben deze controles het bijkomende effect dat ook het aantal inbraken en snelheidsovertredingen zal afnemen. Sommige roesmiddelen hebben natuurlijk ook positieve eigenschappen die mensen kunnen helpen. Het medische gebruik van bepaalde softdrugs moet men toelaten en ondersteunen. Wetenschappers krijgen de mogelijkheid om legaal klinische studies uit te voeren met softdrugs, zoals cannabis, in de strijd tegen bepaalde (chronische) ziekten. 5

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Dossier kinderen en reclame

Dossier kinderen en reclame Troonstraat 125 1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek juni 2002 Dossier kinderen en reclame 1. Situering p. 2 2. Missie en doelstellingen p. 2 2.1.

Nadere informatie

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1 RECHT OP informatie voor ouders kinderen, drugs en de wet ANTWOORD recht op antwoord 1 Auteur Filip Van Hende, advocaat Redactie Mia De Bock, stafmedewerker VAD Werkgroep Consult: Anja Michiels (VAGGA/Altox),

Nadere informatie

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1 RECHT OP informatie voor ouders kinderen, drugs en de wet ANTWOORD recht op antwoord 1 Auteur Filip Van Hende, advocaat Redactie Mia De Bock, stafmedewerker VAD Werkgroep Consult: Anja Michiels (VAGGA/Altox),

Nadere informatie

Online hulpverlening in de CGG

Online hulpverlening in de CGG Online hulpverlening in de CGG Inleiding Online hulpverlening: matched en 'stepped care' (getrapte zorg) Twee principes zijn van belang binnen de gezondheidszorg. Ten eerste is er het matched care principe:

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Drang en dwang in de zorg aan verslaafde zwangere vrouwen in het belang van het toekomstige kind. Een ethische handreiking

Drang en dwang in de zorg aan verslaafde zwangere vrouwen in het belang van het toekomstige kind. Een ethische handreiking Drang en dwang in de zorg aan verslaafde zwangere vrouwen in het belang van het toekomstige kind Een ethische handreiking J.Boonekamp W. Dondorp R. Berghmans G. de Wert Universiteit Maastricht/CAPHRI Juni

Nadere informatie

SIGNALENBUNDEL 2 0 0 9

SIGNALENBUNDEL 2 0 0 9 SIGNALENBUNDEL 2 0 0 9 "Een pessimist ziet een probleem in elke mogelijkheid. Een optimist een mogelijkheid in elk probleem." (Winston Churchill) Signalenbundel 2009 2 INLEIDING Signaleren is een kerntaak.

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Preventieve aspecten van online (drug)hulpverlening

Preventieve aspecten van online (drug)hulpverlening Preventieve aspecten van online (drug)hulpverlening Herwig Claeys In dit artikel wordt nader ingegaan op de preventieve aspecten van online hulpverlening op het vlak van geestelijke gezondheid in het algemeen

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening 2 Grenzen stellen bij pubers Kan dat? Mag ik dat toelaten? Ben ik te streng? Ben ik ouderwets? Met deze en soortgelijke vragen worden we regelmatig

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

Wat Wil Jij Met Wiet?

Wat Wil Jij Met Wiet? Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie Nynke Horstman Bacheloronderzoeksrapport SPH, Saxion Hogeschool Enschede Academie Mens en Maatschappij Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie De mening van

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld.

Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. Inhoud: p3... Voorwoord p4... Wat is partnergeweld? p5... Hoe vaak komt het voor? p5... Enkele clichés

Nadere informatie

ROPS. Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen. Samenvatting. Prof. Dr. Alain Verstraete. Mevr. Elke Raes Dr. Mark Tant

ROPS. Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen. Samenvatting. Prof. Dr. Alain Verstraete. Mevr. Elke Raes Dr. Mark Tant ROPS Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen Samenvatting Coördinator: Promotor: Onderzoekers: Mevr. Miran Scheers Prof. Dr. Alain Verstraete Mevr. Myriam Adriaensen Mevr. Elke Raes Dr. Mark Tant

Nadere informatie

Een nieuw drugsbeleid?

Een nieuw drugsbeleid? Een nieuw drugsbeleid? Voor- en nadelen van de legalisering van drugs Dr. J.C. van der Stel Overzichtsstudie in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Evaluatie van de wet op online kansspelen en reclame online gokken 30 en 31 oktober 2013 (Egmontpaleis)

Evaluatie van de wet op online kansspelen en reclame online gokken 30 en 31 oktober 2013 (Egmontpaleis) Evaluatie van de wet op online kansspelen en reclame online gokken 30 en 31 oktober 2013 (Egmontpaleis) Gokverslaving is een ziekte Zoals bij iedere verslaving zijn riscofactoren bij mens, middel en milieu

Nadere informatie

INFO 19. niederländisch. Hoofdthema verslavings- en drugspreventie I. Bureau voor grensoverschrijdende samenwerking

INFO 19. niederländisch. Hoofdthema verslavings- en drugspreventie I. Bureau voor grensoverschrijdende samenwerking niederländisch Bureau voor grensoverschrijdende samenwerking INFO 19 voor de sectoren verslaving, preventie en beleid Hoofdthema verslavings- en drugspreventie I colofon BINAD-INFO 19, nov. 2000 t/m januari

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés

Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés m aart 2010 J a a r g a ng 6 nr. 1 C A F É K R A N T Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés Www.uitgaaninoostende.be Www.PROOSTende.be V.U.: Johan Vandenabeele, stadssecretaris, Vindictivelaan

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie