Ê» ¹»¹¹ ²¹ ²²± îðïîæ. ܱ» ɱ µ ±

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ê» ¹»¹¹ ²¹ ²²± îðïîæ. ܱ» ɱ µ ±"

Transcriptie

1 Ê» ¹»¹¹ ²¹ ²²± îðïîæ ±»» µ» ² ¼» µ µá ÎÙÚ Ó ¼¼»²ó»² ѱ óþ ¾ ² Ô±²²»µ» ª ² Þ» µ» Ǫ±²²» Ø»» µ»² ï ܱ» ɱ µ ± Ò º ±± ª ² ¼» ± µ ±»»² º ±»»² ²ª» ½ ²¹ «ª» ¹»¹¹ ²¹ ¾» ³»² ¼» ÕÒÙÚó ½ ² Ú ±»»«½» ª» ¹»¹¹ ²¹ îðïï ª» ¹» µ ³» ¼» «îððé ² º ±»»² ½ ¾» «ª ²»»² ²æ ó ó º± ³»² ª ² º ±»»«½» ¼ ¹²±» ÍÓßÎÌ º± ³»² ª ² ¾» ²¼» ¼±»»² î ï

2 Î ½ ² Ê» ¹»¹¹ ²¹ Ѳ µµ» ¼ ª±±»» ¼±»»²æ ó Ù»»«¹»²»«² ø¾» ³±³»²»² ó ݱ³³«² ½» Ó» ±¼ ½ ²¼»»² «¹ ²¹ «² æ ó Ѳ¼»»«² ²¹ ¾ ²» ±¾»»³ Ú ±»»«½» ¼ ¹²±» ó Ѳ¼»»«² ²¹ ¾ ±»»² ¾» ²¼» ² Þ» ²¼» ¼±» ø»² Ù»¾ «µ ½ º ½» ø¾ª ÝÚ ± ¼ ²¾»ª±»² Ó ² ³ ª»»¹¹»² ¹»¹»ª»² ± ¾ ª ²» ¹»ª ²¹ í É» ¹»ª ²¹ É» ¾» ±»»² ²¼ ª ¼» ¹» ±²¼» ¼ ± ¹ øþ Ù Š ʱ± ¾» ±«¼»² ñ ¾ ±²¼»» ²¼» ²¹»² É» ¹»²»» µ«²¼ ¹» ¾» ²¼» ²¹ ±ª»»»²µ±³ øéùþñ Š ܱ» ½ Š ±»»³³ ²¹ ª»»» É» Þ» ½» ³ ²¹ л ±±² ¹»¹»ª»² øéþð Š ²º± ³»ª»»µµ ²¹ 5² É» ¹»¾ «µ ¾«¹»» ª ½»²«³³» ² ¼» ± ¹ Š ݱ² ±»»² ñ ª»¹¹»² ÞÍÒ ì î

3 Ë ¼» ½ ² îðïï Ê» ¹»¹¹ ²¹»»²ª±«¼ ¹» ô ³ ²¼» ¼³ ²»ª»»² Ѳ¼» ½» ¼ Š Þ ¹»¹»ª»² æ ³±»»² ¼ ± ¼»² ª ¹»»¹¼ ª ²»¹»» ó»²»¹» ¹»ª ²¹ Š ¼³ ²»ª» ¹»¹»ª»² æ ³±»»² ± ¼»² ª ¹»»¹¼ ¾ª ª» ½» ³ ½ ¹ ²¹ ó»² ¼»½»ª» µ»» Š ½±²¼ ±²»» ¹»¹»ª»² æ ³±»»² ± ¼»² ª ¹»»¹¼ ²¼»² ²» ¹ 7²»»ª ² Š Ð «¹»¹»ª»² æ ± ¼»² ª ¹»»¹¼ ²¼»² ¹»»² 7²»»ª ² ø ²ª²¼ ë ʱ± ¾»» ¼ ² ³²»» ïé ²±ª»³¾» îðïï ê í

4 Ú ±»»«½» ¼ ¹²±» Û»² ¾» ±»»½ º»µ ±± ¼»» ª ² ¼» º ±»»«±ª»» ¹» ±²¼» ¼ ±º» ª ² ¼» 5² ô ¾ ª±±» Š ² ³»² µ ³» ¼» 5² ø±º ¾» ±µµ»²»ø² Š ±»»»² ¾» ²¼» ²òŽ Í ³»²ª ²¹ 7² ²»»» ª ² ª» ³» ¼» ¹»¹»ª»² Þ ª±± µ»«² ³»² ²¹»²¼ ² ½ ª» é Ú ±»»«½» ¼ ¹²±» è ì

5 ʱ± ¾»» ¼ ÚÜ Û»² ìè ¹» ³ ² ³» ÝÑÐÜ øùñôü ô ÚÛÊ ï ãêëû ª±±» ¼ ³» ¹±»¼» ³«½«µ ²¹ô µ± ¼»³ ¹» ¼ ¼»² ² ²² ²¹»² ª» ³ ²¼» ¼» ² ²² ²¹ ±» ²»ò Í ¾» µ ² ½ ¾»» ¼» í ³ ²¼»²ô ¹»»²» ½» ¾» ò ¾ ²¹ ½ ²» ²²»² ¼±± ²¹ ª±± ¾»² «¼» ¼»² ¼ ¼±± ½ ³» µ ² ½»ºò Ø»»º ±ª» ¹» ½ øþó î黲 ¾»» µ»» º³ ² ¹»³»² ª ¼ ¹»¼»²ò Ø»»º ³±»» ³» ±»² ª ² º ²¼»² â éëð ³»² ±»²»² ª» «³ ½ î ¼ ¹»²» ³ ²¼ ª ²» µ»¹¹» ò ¹» ± ³» ±µ»² ³»½ ¹»²±» ±±µ» ò Ê» ¾»» ²¹ ª ² ² ²² ²¹ ±» ²»»²» º³ ² ¹»³»² ³±¹» µò ç Ñ ¼ ½ ï Ó µ ¹ ±»» ª ² ìóë» ±²»² Ô»» ¼» ½ «ª ² ³»²»» Ü» Ê»»² ²±»» ñ³ µ»» ¼»»»ª ²» ¹»¹»ª»² ø «³ ¼¼» æ ÝÚ ½»³ Þ»»»µ ¼»»»ª ²» ª ² ¹»¹»ª»² ² ¼» ¹ ±» Ú± ³»»»² º ±»»«½» ¼ ¹²±» ¾ ¼»» ½ «æ Š Ú«²½ ±²» ²¹ ±¾»³»² Š Ѳ¼» ¹¹»²¼» ³»¼ ½» ñ»» ²»ñ» ±±² µ» º ½ ±»² Š Þ» ±± ± ²«±» Š Ê» ½»» ïð ë

6 ʱ± ¾»» ¼ ½ «µ± ¼²¼ Ö» ±»²ô ïë ô í ¼ ¹»² ¹»»¼»² ²µ»»²µ» ª» µ ø ²ª»» ¾ ³»² ±» ²¼ò Ü»»²µ»» ¼ ¼ µ ³ ²» ¾ ²»» ¼ ¼»½ ¹»µ±» ¼ò Ì »ª»ô µ±» ²¹ô ½±³»»»² ¹» ±¾»» ¼ ¼» ª±»» ¾»»¹»²ò Í »² æ Ð ² ¾ ¾»»²ô ½»» ²¹ ª»» ³»± «ô ¹»»² ²¼ º µ ²¹»²ô µ ² ½ ¾»»²ò Ô±± ±±² ²±¹ ²µ»²¼ô ³ µ ² ¼» ¹»ª ¹¼ ¹±»¼ º µµ»»² ±²¼» ²µ»²ò ܱ ñ ² º»» ½ ú ³±¹» µò»»» µ»» ô ¹»»²»½ ¼»ºò Ú«²½» ½±» ìçò Þ»ª ²¼ ²¹»²»² ¼««µ ½»² ² ±ª»»»²»³³ ²¹ ³» ²± ³»» ±½» ò É ± ²» ³±¹» µ»» ª±» ¾»²ò ïï ʱ± ¾»» ¼ ÚÜ ½ «î Ú ±»»«½» ¼ ¹²±»æ ïëó ¹» ±²¹»² ³» ²ª»» «³ ²µ»»²µ» ² ³ ò Ô ½» ²»²» ²¹ ª»» ³»± «ô ²± ³» ¾»»»¹ µ» ¼ò Ù±»¼» ª±» º µµ» ²¹ ³±¹» µò Þ»» µ ² ±»²»² ª±» ¾»²ò Þ» ±± ½±²º± ³ ²± ³»» ±½» ò Ñ µ±»» ³ ² ª±»¼ ¹»» ² ª±» ¾ ² ª» «³±¹» µò ïî ê

7 Ô»²ª» ½ ²¹ ܱ± ²ª±» ²¹ ª ² ¼» ½»¹±» ½±²¼ ±²»» ¹»¹»ª»² Ž» ² ¾ ¹»¹»ª»² º± ¹»¼ ¼å ª ² éì ² ¼» ±«¼» ½ ² ² ìî ¾ ó»² ¼³ ²»ª» ¹»¹»ª»² ²«ò Þ»»² ¹ó½±³»» ½ «ø ± ª ² Ö» ±»² µ ² ª»» ª± ² ± ¼»² ³»» ª»¹¹»² ª ² ¼» ª» ½» ¼³ ²»ª»ó»² ¾ ¹»¹»ª»² øè õ íì ò Ø» µ±³» ¼»² ª±± ô» º ²» ¾ ³»» ½±³»»» ½ «1»µô ¼» ½±²¼ ±²»» ¹»¹»ª»² ² ³±»»² ± ¼»² ¹»²±»» ¼ò ïí Ú± ³»² ¾» ²¼» ¼±»»² Í ã»½ º»µ Ó ã ³»» ¾ ø ² ³»² ¹» ß ã ½ » ñ ½½» ¾» Î ã»5» Ì ã ¼ ¹»¾±²¼»² ʱ± ¾»» ¼æ Ѫ» ¼»»µ»² Ö» ±»² ² ±³ øª» ²ª øêßí ðóïð»»³»»»µ ¼» ª±» ¾ ² ²¹ ª ²»»»¼»» º ª±»¼ ¹ ³»»» ¼±»²ò ïì é

8 Ñ ¼ ½ î Ó µ ¹ ±»» ª ² ìóë» ±²»² Ú± ³» ± ¾ ª ² ¼» ½ ² ¼» º ±»»«½» ¼ ¹²±» ª ² ¼»»» Ü» Ê»»»²» ²¼¼±»»²»» «¾¼±»»² Í«¾¼±»»² äóâ ̲¼±»»² Î ²¼ª±± ¼» µ ²»² ïë ß ²ª²¼» ²º± ß«¼ ØÝß ò» ½» «¼ ²¹ò² ¾¾ ¼ º ±»» ó Þ»»» ³±¼» «¼ îðïî ó Ð ««¼ îðïî ïê è

9

10

11

12 Casus van de heer De Vries Meneer De Vries is 75 jaar en woont met zijn hond in een tweekamerflat op de eerste etage van een seniorencomplex met lift. Hij woont zelfstandig, zonder hulp. Sinds twee jaar heeft hij last van wisselende pijn in de liesregio van het rechter been, die de laatste twee maanden erger lijkt te worden. s-nachts heeft hij geen last, maar na (langdurige) rust, bijvoorbeeld als hij opstaat uit een stoel na 15 minuten zitten of als hij smorgens uit bed stapt is er sprake van een zeurende pijn (VAS 65). Na een paar minuten zakt de pijn af en kan hij weer gewoon bewegen. In de loop van de dag neemt de pijn toe bij belasting, maar meneer De Vries geeft daar zo min mogelijk aan toe. Hij heeft gemerkt dat als hij de hond uitlaat de klachten na 30 minuten steeds meer gaan overheersen en de laatste tijd voelt hij zich gedwongen de wandeling in te korten of tussentijds te pauzeren op een bankje om de ronde nog zonder teveel pijn en hinken af te kunnen maken. Sinds zijn vrouw 2 jaar geleden is overleden doet hij zelf het huishouden, maar hij merkt dat het sjouwen van zware boodschappentassen nu meer moeite kost. Tot nu toe nam hij nog altijd de trap naar de eerste etage van zijn flat, maar de laatste week heeft hij (zeer tegen zijn zin) toch een paar keer de lift genomen. Hij vindt dat heel vervelend: hij is altijd heel actief geweest en is er trots op dat hij op zijn leeftijd nog alles zelfstandig kan doen. Die zelfstandigheid wil hij absoluut niet verliezen of uit handen geven. Hulp van zijn dochter bij het doen van boodschappen of in het huishouden slaat hij resoluut af. Zijn grote hobby is biljarten en hij speelt dagelijks een uur in het buurthuis met een vast groepje vrienden. Het staan op het rechterbeen begint na 30 minuten pijnlijk te worden (VAS 60), maar desondanks gaat hij door met biljarten. Zijn buurvrouw heeft hem een rollator aangeraden om het lopen te vergemakkelijken, maar meneer De Vries heeft gezworen nooit zo n ouwelullenmobiel te gaan gebruiken. Nu meneer De Vries merkt dat de pijn hem steeds meer belemmert in het uitvoeren van zijn hobby en dagelijkse activiteiten is hij toch maar naar de huisarts gegaan voor advies. Deze heeft hem doorgestuurd naar de fysiotherapeut. Meneer De Vries wil weer dagelijks zonder de pijn te moeten verbijten kunnen biljarten en zijn vaste ronde kunnen lopen met de hond zonder te hinken of te moeten pauzeren. Meneer De Vries verkeert verder in goede gezondheid. Hij heeft 5 jaar geleden zijn rechter enkel gebroken door een val van een trapje tijdens het verwisselen van een lamp. Dit is volledig hersteld na zes weken gips en twee maanden fysiotherapie en meneer De Vries ondervindt er geen hinder van. Hij heeft licht overgewicht (BMI 26) en milde hypertensie, die door medicatie goed beheersbaar is. Familiair zijn er geen andere aandoeningen bekend. Onderzoeksgegevens: Bij de inspectie valt op dat de paslengte verschillend is en er is sprake van een positieve Trendelenburg rechts. Bij het testen van de beweeglijkheid van de heup is er een sterk verminderde endorotatie, flexie en extensie van de rechter heup. Bij het testen geeft de patiënt pijn aan. De spierkracht van de abductoren aan de rechterzijde is verminderd (kracht 4 MRC schaal). Bij staan op het rechterbeen is het handhaven van het evenwicht moeilijk. De mobiliteit en spierkracht van de linker heup is niet verminderd. De score op de PSK voor biljarten en wandelen (met de hond) is respectievelijk 55 en 65. De score op de Algofunctional Index is 6. De score op de TUG-test is 11 seconden.

13 Normscores / referenties Visueel Analoge Schaal (VAS) mm; hogere score meer problemen / pijn Patiënt Specifieke Klachten (PSK) mm per activiteit; hogere score meer problemen Algofunctional Index Totaalscore 0-24; hogere score meer beperkingen 14: extreem grote beperkingen 11-13: zeer grote beperkingen 8-10: grote beperkingen 5-7: matige beperkingen 1-4: geringe / kleine beperkingen Vanaf een score van 8 t/m 12 (afhankelijk van beroep, levensomstandigheden etc) is een prothese aan te raden. Timed Up and Go (TUG) Normaal < 10 seconden Kwetsbare ouderen (frail) seconden Vereist verdere evaluatie > 20 seconden of TUG <20 seconden: loopt zelfstandig en veilig > 30 seconden: hulp bij lopen noodzakelijk en verhoogd valrisico

14

15

VERBOUWEN?! dag. groep 8-ers...

VERBOUWEN?! dag. groep 8-ers... Ö»² ² É»ª ±² б± ó «îððè ó ²«³³» VERBOUWEN?! dag groep 8-ers... î ÎÛÐÑÎÌßÙÛ Verbouwing Zoals de meeste kinderen al zullen weten komt er een verbouwing volgend jaar. Ik heb er een paar kinderen over geïnterviewd

Nadere informatie

Natuurcompensatieplan overnachtingsplaatsen

Natuurcompensatieplan overnachtingsplaatsen Natuurcompensatieplan overnachtingsplaatsen Beneden-Lek Oostelijk Balkengat Datum : februari 2015 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Geotechnisch ophoogadvies Hoef en Haag te Vianen

Geotechnisch ophoogadvies Hoef en Haag te Vianen Geotechnisch ophoogadvies Hoef en Haag te Vianen projectnr. 0247667.00 revisie 00 01 mei 2012 auteur(s) ing. P.S. Erenstein Opdrachtgever Bouwfonds ontwikkeling B.V. t.a.v. de heer C. van Essen Postbus

Nadere informatie

îî ÊÛÎÆË ÓÞÛÔÛ Ü É ª» «³á ï Øîî ï ïòï ͱ±»² ª» «³

îî ÊÛÎÆË ÓÞÛÔÛ Ü É ª» «³á ï Øîî ï ïòï ͱ±»² ª» «³ îî ÊÛÎÆË ÓÞÛÔÛ Ü Ê» «³¾»» ¼ Øîî ï îî ÊÛÎÆË ÓÞÛÔÛ Ü ï É ª» «³á ï ïòï ͱ±»² ª» «³ Volgens de eendelige Van Dale Hedendaags Nederlands betekent verzuimen "niet verschijnen waar men verwacht wordt". Toegepast

Nadere informatie

Huidige situatie grondbezit en grondbeleid Provincie Groningen

Huidige situatie grondbezit en grondbeleid Provincie Groningen Huidige situatie grondbezit en grondbeleid Provincie Groningen Colofon Deze notitie Huidige Situatie Grondbezit en Grondbeleid is opgesteld door de Projectgroep Grondbeleid. Datum: December 2012 Bestuurlijk

Nadere informatie

Casus 1. Department of Orthopedic surgery University Medical Centre Groningen

Casus 1. Department of Orthopedic surgery University Medical Centre Groningen Man 49 jaar Manager van de dorpssupermarkt bij een grote keten, die bij onderbezetting volop meewerkt bij lossen (tillen, dragen), vakkenvullen (buigen, bukken), kassadienst en vaak achter de balie staat.

Nadere informatie

Fysiotherapie Van Heeswijk en Van der Valk

Fysiotherapie Van Heeswijk en Van der Valk Geachte heer, mevrouw, Fysiotherapie Van Heeswijk en Van der Valk BaLaDe 119 Waalwijk Telefoon: 0416 337651 e mail: Info@hevafysio.nl De dubbele vergrijzing zorgt ervoor dat het percentage ouderen in Nederland

Nadere informatie

50 jaar BMF. De historie van een Nederlandse machinefabriek in fruitteelt- en aanverwante machines 1954-2004. Jubileumboek 50 jaar BMF

50 jaar BMF. De historie van een Nederlandse machinefabriek in fruitteelt- en aanverwante machines 1954-2004. Jubileumboek 50 jaar BMF 50 jaar BMF De historie van een Nederlandse machinefabriek in fruitteelt- en aanverwante machines 1954-2004 1 Voorwoord Vijftig jaar BMF, de historie van een Zeeuwse machinefabriek in fruitteelt en aanverwante

Nadere informatie

Fysiotherapeutische interventie bij MS en spasme

Fysiotherapeutische interventie bij MS en spasme Voorstellen Fysiotherapeutische interventie bij MS en spasme Sandra Rutjens Fysiotherapeut Sophia Revalidatie Sandra Rutjens 6 jaar werkzaam binnen Sophia Revalidatie Den Haag PRV Behandelteam; NMA, MS,

Nadere informatie

PROMs vragenlijst Heup

PROMs vragenlijst Heup PROMs vragenlijst Heup Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Patiënt beschrijving (in te vullen door arts/secretariaat) LROI ziekenhuisnummer LROI patiëntnummer Patiëntkenmerken Wat is uw patiëntnummer?

Nadere informatie

Better in, better out, goede voeding voor en na een operatie bij ouderen. zaterdag 15 maart 2014, Marion Theuws

Better in, better out, goede voeding voor en na een operatie bij ouderen. zaterdag 15 maart 2014, Marion Theuws Better in, better out, goede voeding voor en na een operatie bij ouderen zaterdag 15 maart 2014, Marion Theuws Wie werkt er samen met een diëtist? Wie houdt rekening met voeding bij de behandeling? Slaat

Nadere informatie

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen? Bewe Soe ge pele n r m be et wegen heu me p t - re e u n knieartrose Verzekering

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen? Bewe Soe ge pele n r m be et wegen heu me p t - re e u n knieartrose Verzekering Soepeler Bewegen bewegen met met heup- reuma en knieartrose Tips om zelf uw klachten te verminderen en informatie over wat de fysiotherapeut voor u kan doen Wat is artrose? Artrose is een aandoening van

Nadere informatie

Betreft Evaluatie asbestsanering locatie aan de Zandvoort te De Hilte/ Gieterveen

Betreft Evaluatie asbestsanering locatie aan de Zandvoort te De Hilte/ Gieterveen Grontmij Nederland B.V. Rozenburglaan 11 9727 DL Groningen Postbus 7057 9701 JB Groningen T +31 88 811 66 00 www.grontmij.nl Waterschap Hunze en Aa's t.a.v. dhr. H. Boelens Aquapark 5 9641 PJ Veendam Plaats

Nadere informatie

Het Lage Rugpijnloket

Het Lage Rugpijnloket Het Lage Rugpijnloket Vragenlijst Lage rugpijn Naam patiënt: Geboortedatum: Telefoonnummer: BSN: Verwijzend huisarts: Geachte heer/mevrouw, U heeft deze vragenlijst meegekregen van uw huisarts, om in te

Nadere informatie

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling FYSIOTHERAPIE Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling BEHANDELING Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Tijdens en na

Nadere informatie

Revalidatie nieuwe knie operatie

Revalidatie nieuwe knie operatie Afdeling: Fysiotherapie Datum: Januari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Revalidatie 4 3 Thuissituatie 5 4 Anatomie 6 5 Operatietechniek 7 6 Leefregels 8 7 Oefeningen 9 3 1 Inleiding Jaarlijks krijgen zo n

Nadere informatie

Beweegprogramma ms in de eerste en tweede lijn

Beweegprogramma ms in de eerste en tweede lijn Beweegprogramma ms in de eerste en tweede lijn Carien Linders v.d. Lijcke fysiotherapeut PMC Heusdenhout, Breda lid NAHFysioNet Hoe ontstaan? Als opdracht voor cursus Neurorevalidatie... Aanvulling van

Nadere informatie

Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) De Groot IB, Reijman M, Terwee CB Bierma-Zeinstra SMA Favejee M, Roos EM, Verhaar JAN

Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) De Groot IB, Reijman M, Terwee CB Bierma-Zeinstra SMA Favejee M, Roos EM, Verhaar JAN Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) De Groot IB, Reijman M, Terwee CB Bierma-Zeinstra SMA Favejee M, Roos EM, Verhaar JAN,, Instructies: Deze vragenlijst vraagt naar uw mening over uw

Nadere informatie

De Patiënt Specifiek Klachten (PSK)

De Patiënt Specifiek Klachten (PSK) De Patiënt Specifiek Klachten (PSK) Naam patiënt: Datum:. Toelichting voor de patiënt Uw klachten hebben invloed op de activiteiten en bewegingen die u dagelijks doet en moeilijk te vermijden zijn. De

Nadere informatie

Totale heupprothese polikliniekversie

Totale heupprothese polikliniekversie Totale heupprothese polikliniekversie Orthopedie Beter voor elkaar De totale heupprothese De heupprothese Als u een versleten heup heeft, kan dat erg pijnlijk zijn. In veel gevallen is pijn de voornaamste

Nadere informatie

Valpreventie. bij ouderen. Informatie voor oudere patiënten die een verhoogde kans hebben om te vallen of die kort geleden zijn gevallen.

Valpreventie. bij ouderen. Informatie voor oudere patiënten die een verhoogde kans hebben om te vallen of die kort geleden zijn gevallen. Valpreventie bij ouderen Informatie voor oudere patiënten die een verhoogde kans hebben om te vallen of die kort geleden zijn gevallen. Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding... 1 2 Risicofactoren... 1 3 Verklein

Nadere informatie

Artrose heup/knie www.fydee.nl

Artrose heup/knie www.fydee.nl Artrose heup/knie Programma artrose 3 maanden 2x per week training na het 3e consult Inclusiecriteria: Leeftijd > 40 jaar; Diagnose Artose Heup en of Knie; Verwijzing door huisarts of specialist; De noodzakelijke

Nadere informatie

Revalidatie na een hernia-operatie of een operatie aan een vernauwing van het lendenwervelkanaal

Revalidatie na een hernia-operatie of een operatie aan een vernauwing van het lendenwervelkanaal Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Revalidatie na een hernia-operatie of een operatie aan een vernauwing van het lendenwervelkanaal z 1 Als u een hernia-operatie

Nadere informatie

INTERLINE PIJNBEHANDELING DEEL II EN III CASUSSCHETSEN

INTERLINE PIJNBEHANDELING DEEL II EN III CASUSSCHETSEN INTERLINE PIJNBEHANDELING DEEL II EN III Okt 2003 CASUSSCHETSEN Casusschets 1 Jongedame van 19 jaar Bij paardrijden gevallen, een uur geleden. Mank lopend, pijn rechter bil. Het lijkt een contusie, geen

Nadere informatie

Stenose- en/of herniaoperatie Oefeningen voor herstel

Stenose- en/of herniaoperatie Oefeningen voor herstel Stenose- en/of herniaoperatie Oefeningen voor herstel H15.016-01 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Vóór de operatie... 2 Thuis oefenen... 2 Lees deze adviezen vast goed door... 2 De dag van de operatie... 3

Nadere informatie

UITKOMSTMETINGEN FORMULIER

UITKOMSTMETINGEN FORMULIER Dupuytren Metingen Preoperatief Postop 1 maand Postop 2 maanden Postop 6 maanden (bij ontslag) ROM V V V V kracht V V V pijn V V V V sensibiliteit V* V* V* V* koude intolerantie vr.lijst V V V DASH vragenlijst

Nadere informatie

RSZK KempenVitaal. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen SAMEN ZORGEN WIJ VOOR ZORG

RSZK KempenVitaal. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen SAMEN ZORGEN WIJ VOOR ZORG Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen SAMEN ZORGEN WIJ VOOR ZORG is een praktijk voor paramedische zorg in de regio waar diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, psychologen en specialisten

Nadere informatie

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak Dr Mike Tengrootenhuysen Inleiding Heup Knie FAI Coxartrose Meniscusscheur Voorste kruisband Bursitis ruptuur Patellofemorale klachten Gonartose trochanterica

Nadere informatie

Laten we ouderen vallen?

Laten we ouderen vallen? Laten we ouderen vallen? STICHTING SENIORENBELANGEN GELDROP-MIERLO 12 november 2015 Geldrop Doel van deze bijeenkomst Het aantal valincidenten en de gevolgen worden onderschat en daarom willen we U bewust

Nadere informatie

Lage rugklachten achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator

Lage rugklachten achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator Lage rugklachten achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator Voorstel wijzigingen bij herziening werkafspraak kunnen op de laatste pagina worden genoteerd Hoogeveen september 2009 1 Casusschets

Nadere informatie

Een goede conditie helpt vallen voorkomen. Praktische tips om gezond en fit te blijven

Een goede conditie helpt vallen voorkomen. Praktische tips om gezond en fit te blijven Een goede conditie helpt vallen voorkomen Praktische tips om gezond en fit te blijven Met een goede conditie voelt u zich zowel lichamelijk als geestelijk fit. Dat is een voorwaarde om lekker te doen en

Nadere informatie

Lichamelijk onderzoek

Lichamelijk onderzoek Hoofdstuk 3 Lichamelijk onderzoek Het lichamelijk onderzoek omvat de volgende onderdelen: -- inspectie in rust -- passief en actief uitgevoerd onderzoek naar de beweeglijkheid van de cervicale wervelkolom,

Nadere informatie

Sinds drie weken bestaande pijn aan beide achillespezen bij een 61-jarige prednisongebruiker*

Sinds drie weken bestaande pijn aan beide achillespezen bij een 61-jarige prednisongebruiker* j1 Sinds drie weken bestaande pijn aan beide achillespezen bij een 61-jarige prednisongebruiker* Koos van Nugteren Een 61-jarige man kocht enkele maanden geleden een paar nieuwe schoenen die hem, nadat

Nadere informatie

Sportief bewegen met artrose. Artrose

Sportief bewegen met artrose. Artrose Sportief bewegen met artrose Artrose Sportief bewegen met artrose...................................... Bewegen: gezond en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid

Nadere informatie

Netwerk Orthopedie KETENPROTOCOL TOTALE KNIEPROTHESE. In het protocol zijn de volgende meetinstrumenten, scoringslijsten en testen opgenomen:

Netwerk Orthopedie KETENPROTOCOL TOTALE KNIEPROTHESE. In het protocol zijn de volgende meetinstrumenten, scoringslijsten en testen opgenomen: Netwerk Orthopedie KETENPROTOCOL TOTALE KNIEPROTHESE Mei 2015 Het keten protocol Het protocol moet bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit, eenduidigheid en uniformiteit van de fysiotherapeutische

Nadere informatie

Valpreventieparcours

Valpreventieparcours Valpreventieparcours Spreektekst voor de scheidsrechter 1. Ervaar hoe het voelt om een wankel gangpatroon te hebben en wandel met 'samengebonden' voeten tot aan de volgende kegel. 2. Zoals je ziet neemt

Nadere informatie

KETENPROTOCOL TOTALE HEUPPROTHESE

KETENPROTOCOL TOTALE HEUPPROTHESE KETENPROTOCOL TOTALE HEUPPROTHESE transmuraal fysiotherapeutisch protocol Nuenen, 6 januari 2010 GERARD KIEBERT bestuurslid RGF Midden- en Oost-Brabant LAURENS ARTS KNGF regiokantoor Nuenen PROGRAMMA Inleiding

Nadere informatie

Sportief bewegen met osteoporose. Osteoporose

Sportief bewegen met osteoporose. Osteoporose Sportief bewegen met osteoporose Osteoporose Sportief bewegen met osteoporose...................................... Bewegen: gezond en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de

Nadere informatie

4. INVENTARISATIE OUDERENZORG

4. INVENTARISATIE OUDERENZORG 4. INVENTARISATIE OUDERENZORG Ingevuld door : Datum : PERSOONSGEGEVENS Naam : Geboortedatum : Telefoon (check) : BSN : Verzekering (check) : Huisarts : Naam contactpersoon : Telefoon contactpersoon : HULPVRAAG

Nadere informatie

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort Afdeling: Onderwerp: Longziekten De nieuwe Uw eigen COPD paspoort 1 COPD Carrousel / COPD paspoort Inleiding Van uw longarts heeft u te horen gekregen dat u COPD heeft met het advies deel te nemen aan

Nadere informatie

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen ïïò ß»³»²»² ¹»¼ ±²¹»² ³»¼»ó» ¹»²¼±³ De overdrachtsregeling voor mede-eigendommen (o.a. appartementsgebouwen) roept vaak vragen op. Daarom geven we in dit hoofdstuk duidelijkheid over de situaties waarin

Nadere informatie

Fysiotherapie bij Lage Rug Operatie

Fysiotherapie bij Lage Rug Operatie Fysiotherapie bij Lage Rug Operatie Inhoudsopgave Inleiding... 1 Praktische gang van zaken tijdens de opname... 1 Fysiotherapie... 1 Richtlijnen voor thuis... 3 Inleiding U verblijft in ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Fysiotherapie na een hernia-operatie

Fysiotherapie na een hernia-operatie Fysiotherapie na een hernia-operatie Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2015 pavo 0292 Inleiding U bent in het Albert Schweitzer ziekenhuis geopereerd aan een hernia in uw rug. In deze folder willen wij

Nadere informatie

Advies- en behandelcentrum. Fysiotherapie. Verbeteren van uw dagelijks bewegen

Advies- en behandelcentrum. Fysiotherapie. Verbeteren van uw dagelijks bewegen Advies- en behandelcentrum Fysiotherapie Verbeteren van uw dagelijks bewegen Advies- en behandelcentrum Fysiotherapie is één van de vakgroepen van het Advies- en behandelcentrum, dat deel uitmaakt van

Nadere informatie

+ + KOOS Vragenformulier voor kniepatiënten. dag maand jaar dag maand jaar

+ + KOOS Vragenformulier voor kniepatiënten. dag maand jaar dag maand jaar KOOS KOOS Vragenformulier voor kniepatiënten Datum: Geboortedatum: dag maand jaar dag maand jaar Naam: Instructies: Deze vragenlijst vraagt naar uw mening over uw knie. Deze informatie helpt ons na te

Nadere informatie

Aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder 1

Aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder 1 Aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder 1 blijven? In de linkerkolom vindt u de verschillende onderwerpen die in deze folder behandeld worden. Door te klikken op deze items gaat u direct naar

Nadere informatie

Februari 2011 DBC-COPD-Fysiotherapie zorg Maastricht Heuvelland.

Februari 2011 DBC-COPD-Fysiotherapie zorg Maastricht Heuvelland. 1 Februari 2011 DBC-COPD-Fysiotherapie zorg Maastricht Heuvelland. Om aan de transparantie in de Fy net COPD zorg in Heuvelland te beantwoorden, is deze summiere papieren lijst samengesteld. Deze lijst

Nadere informatie

Valpoli Analyse valrisico, advies en behandeling Vakgroep Klinische Geriatrie Afdeling Fysiotherapie Afdeling Ergotherapie IJsselland Ziekenhuis

Valpoli Analyse valrisico, advies en behandeling Vakgroep Klinische Geriatrie Afdeling Fysiotherapie Afdeling Ergotherapie IJsselland Ziekenhuis Valpoli Analyse valrisico, advies en behandeling Vakgroep Klinische Geriatrie Afdeling Fysiotherapie Afdeling Ergotherapie IJsselland Ziekenhuis Inleiding Vallen komt in Nederland veel voor. Ongeveer 30%

Nadere informatie

De totale heupprothese

De totale heupprothese De totale heupprothese Bekken Heupkom Heupkop Heuphals Bovenbeen Figuur 1: De heup, vooraanzicht De heupprothese Als u een versleten heup heeft, kan dat erg pijnlijk zijn. In veel gevallen is pijn de voornaamste

Nadere informatie

Thuistrainingsprogramma ten behoeve van longtransplantatiepatiënt tijdens wachtlijstfase

Thuistrainingsprogramma ten behoeve van longtransplantatiepatiënt tijdens wachtlijstfase Centrumlocatie Dit trainingsprogramma is bedoeld voor mensen die in aanmerking komen voor een longtransplantatie. De folder bevat informatie over hoe u thuis kunt trainen tijdens de wachtlijstfase, over

Nadere informatie

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Onderstaande zelfredzaamheidsmeter ga je invullen voor de cliënt. Het betreft tien levensdomeinen van de cliënt. Voor elk levensdomein ga je kijken in hoeverre

Nadere informatie

samenvatting 127 Samenvatting

samenvatting 127 Samenvatting 127 Samenvatting 128 129 De ziekte van Bechterew, in het Latijn: Spondylitis Ankylopoëtica (SA), is een chronische, inflammatoire reumatische aandoening die zich vooral manifesteert in de onderrug en wervelkolom.

Nadere informatie

Fysiotherapie bij longfibrose

Fysiotherapie bij longfibrose Deze folder is bedoeld voor mensen met longfibrose. De folder bevat informatie over hoe u uw inspanningsvermogen zoveel mogelijk kunt behouden, informatie over veilig trainen en er worden een aantal handige

Nadere informatie

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te gaan. Waarom deze informatie? 2 Gebruiksaanwijzing 3 Cartoon 1 bereid uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

De vragenlijst is digitaal omgezet vanaf het formulier C dat besproken is in de bijeenkomsten.

De vragenlijst is digitaal omgezet vanaf het formulier C dat besproken is in de bijeenkomsten. Eerste meting deelnemers Bekal (individueel) Dit is de vragenlijst van de eerste meting bij deelnemers aan Bekal. Deze wordt bij elke deelnemer individueel afgenomen aan het begin van de pilot, voor/tijdens

Nadere informatie

3 Zorg voor houding, beweging en mobiliteit

3 Zorg voor houding, beweging en mobiliteit 3 Zorg voor houding, beweging en mobiliteit De 80-jarige mevrouw Versluys heeft een week geleden door een val haar heup gebroken. Ze is een dag later geopereerd en heeft een nieuwe heup gekregen. Inmiddels

Nadere informatie

Totale heupprothese. Tips voor thuis en meest gestelde vragen. Afdeling Orthopedie

Totale heupprothese. Tips voor thuis en meest gestelde vragen. Afdeling Orthopedie Totale heupprothese Tips voor thuis en meest gestelde vragen Afdeling Orthopedie Tips voor thuis Zorg dat u, voor u wordt opgenomen in het ziekenhuis, elleboogkrukken in huis heeft en neem deze mee op

Nadere informatie

Meten is weten. ook. bij collum care

Meten is weten. ook. bij collum care Meten is weten ook bij collum care Presentatie door Leny Blonk nurse practitioner orthopedie Alysis zorggroep 1 Meten een dagelijkse bezigheid Leveren van maatwerk 2 Meten een dagelijkse bezigheid Om ons

Nadere informatie

Algemeen. Doorliggen voorkomen. www.catharinaziekenhuis.nl

Algemeen. Doorliggen voorkomen. www.catharinaziekenhuis.nl Algemeen Doorliggen voorkomen www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG008 / Doorliggen voorkomen / 07-08-2013 2 Doorliggen voorkomen Als u lang

Nadere informatie

Fysiotherapie na een hernia

Fysiotherapie na een hernia Fysiotherapie na een hernia Oefeningen voor herniapatiënten Algemeen Deze informatie heeft betrekking op de fysiotherapeutische behandeling, die u krijgt na een hernia-operatie in de lage rug. Hoewel deze

Nadere informatie

Pijn bij kinderen in het ziekenhuis

Pijn bij kinderen in het ziekenhuis Pijn bij kinderen in het ziekenhuis Inleiding: Onder pijn verstaan we datgene wat je kind zelf als pijn ervaart. Als multidisciplinair team zetten wij ons in om, tijdens het verblijf in het ziekenhuis,

Nadere informatie

De Valanalyse inclusief scoreformulier

De Valanalyse inclusief scoreformulier De Valanalyse inclusief scoreformulier download dit scoreformulier www.veiligheid.nl/valanalyse Op dit scoreformulier noteert u de scores van de testen van de 12 risicofactoren van de Valanalyse. U kunt

Nadere informatie

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts 1 Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Joint Care in ZGV. Zorgvernieuwingen. Ellen Oosting & Suzan Appelman oostinge@zgv.nl vriess@zgv.nl

Joint Care in ZGV. Zorgvernieuwingen. Ellen Oosting & Suzan Appelman oostinge@zgv.nl vriess@zgv.nl Joint Care in ZGV Zorgvernieuwingen Ellen Oosting & Suzan Appelman oostinge@zgv.nl vriess@zgv.nl Inhoud Project opzet Pre-operatieve screening Plan van aanpak Ervaringen met de screening & het proces Discussie

Nadere informatie

II EVALUATIEPROTOCOL VALLEN

II EVALUATIEPROTOCOL VALLEN II EVALUATIEPROTOCOL VALLEN ORTHOSTATISCHE HYPOTENSIE 1. Heeft u soms last van duizeligheid/draaierigheid? neen ja Zo ja: Heeft u dit gevoel bij het rechtstaan uit bed, stoel of zetel, bij het bukken?

Nadere informatie

Wat ga ik vertellen: Nefro-geriatrie in de praktijk. Waarom? Uitvoering nefro-geriatrisch zorgpad. Bloedprikken en urine inleveren en ontbijten.

Wat ga ik vertellen: Nefro-geriatrie in de praktijk. Waarom? Uitvoering nefro-geriatrisch zorgpad. Bloedprikken en urine inleveren en ontbijten. Nefro-geriatrie in de praktijk Belinda Posadinu-Torenstra (Pre)dialyse verpleegkundige Waarom? Toename oudere patiënt in de pre dialyse. Is deze patiënt wel gebaat met behandeling? Leeftijd blijkt slecht

Nadere informatie

Langer thuis wonen? Dat is topsport!

Langer thuis wonen? Dat is topsport! Langer thuis wonen? Dat is topsport! Wil Peters Enocent Mobility Solutions Gevolgen WMO trends in 2016 Jaarlijks 15000 mensen niet meer naar verzorgingstehuis Groot tekort aan passende (sociale) seniorenwoningen

Nadere informatie

Het kinesitherapeutisch dossier in het ICF-kader:

Het kinesitherapeutisch dossier in het ICF-kader: Het kinesitherapeutisch dossier in het ICF-kader: Casus Musculoskeletale kinesitherapie Stap 1: voorschrift en aanmelding K. H. Vrouw, 51 jaar Gehuwd, geen kinderen meer ten laste Oefent geen beroep uit,

Nadere informatie

De medische term voor doorliggen is decubitus. Het is een beschadiging van de huid. U kunt het krijgen als u veel in één houding ligt of zit.

De medische term voor doorliggen is decubitus. Het is een beschadiging van de huid. U kunt het krijgen als u veel in één houding ligt of zit. Voorkom doorliggen LIGGEN ZITTEN PRAKTISCHE TIPS Wat is het? De medische term voor doorliggen is decubitus. Het is een beschadiging van de huid. U kunt het krijgen als u veel in één houding ligt of zit.

Nadere informatie

Rekoefeningen voor de Gehandicapte schutter

Rekoefeningen voor de Gehandicapte schutter Rekoefeningen voor de Gehandicapte schutter Rekken is een essentieel onderdeel van een evenwichtig trainingsprogramma. Het dagelijks uitvoeren van rekoefeningen kan de flexibiliteit en gezonde gewrichten

Nadere informatie

Casus 2. Vrouw van 22 jaar Zij is net afgestudeerd als kapster, sinds een half jaar werkzaam bij groot kappersbedrijf.

Casus 2. Vrouw van 22 jaar Zij is net afgestudeerd als kapster, sinds een half jaar werkzaam bij groot kappersbedrijf. Vrouw van 22 jaar Zij is net afgestudeerd als kapster, sinds een half jaar werkzaam bij groot kappersbedrijf. Klachten: Heeft knieklachten m.n. links al langere tijd, die nu zij aan het werk is zijn toegenomen.

Nadere informatie

Gemodificeerde Parkinson Activiteiten Schaal (PAS)

Gemodificeerde Parkinson Activiteiten Schaal (PAS) Gemodificeerde Parkinson Activiteiten Schaal (PAS) De Gemodificeerde Parkinson Activiteiten Schaal (PAS) wordt ingevuld door de fysiotherapeut. I Transfer stoel Uitgangspositie: De patiënt zit op een stoel

Nadere informatie

Leven met Multipele Sclerose uitgave 11. MS en bewegen EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS

Leven met Multipele Sclerose uitgave 11. MS en bewegen EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Leven met Multipele Sclerose uitgave 11 MS en bewegen EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Tekst: drs. Bep Franke-Barendse Uitgever: Nationaal MS Fonds 2 Inleiding Onze omgeving en ons dagelijks werk

Nadere informatie

Een lage bloeddruk bij het staan

Een lage bloeddruk bij het staan Een lage bloeddruk bij het staan Orthostatische hypotensie Een lage bloeddruk bij het staan noemen we in medische termen orthostatische hypotensie. In deze folder vindt u informatie over de oorzaken en

Nadere informatie

longembolie patiënteninformatie

longembolie patiënteninformatie patiënteninformatie longembolie Bij u is het vermoeden van en longembolie, of is de diagnose longembolie gesteld. Wat is een longembolie eigenlijk? Hoe ontstaat een longembolie en hoe kan het worden behandeld?

Nadere informatie

Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts

Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Adviezen na een open-hart-operatie. Afdeling Fysiotherapie

Adviezen na een open-hart-operatie. Afdeling Fysiotherapie 00 Adviezen na een open-hart-operatie Afdeling Fysiotherapie U bent herstellende van een operatie aan uw hart. De fysiotherapeut heeft u na de operatie begeleid bij het weer oppakken van activiteiten en

Nadere informatie

7 Testen. Consultatiebureau voor ouderen (deel II)

7 Testen. Consultatiebureau voor ouderen (deel II) Consultatiebureau voor ouderen (deel II) Naam klant: Heer Mevrouw Datum: Woonplaats klant: 7 Testen Datum ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------

Nadere informatie

Vermijd vallen in de thuissituatie

Vermijd vallen in de thuissituatie Vermijd vallen in de thuissituatie Wat kunt u er zelf aan doen? Nederrij 133 2200 Herentals t 014 24 61 11 f 014 24 61 26 www.azherentals.be Inleiding Bij het ouder worden of bij ziekte verandert de lichamelijke

Nadere informatie

Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht:

Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht: Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht: Niet toegelaten voor behandeling, inclusief dagbesteding (lees verzorgingshuis)

Nadere informatie

Bewegen door Senioren

Bewegen door Senioren Dianne Laarhoven-Klein, algemeen fysiotherapeut met aandacht voor geriatrie 2030: 4 miljoen Nederlanders ouder dan 65 jaar. 2030: 4 miljoen Nederlanders ouder dan 65 jaar. Dat is bijna 25% van de totale

Nadere informatie

valpreventie voor psychogeriatrische cliënten

valpreventie voor psychogeriatrische cliënten valpreventie voor psychogeriatrische cliënten Aantal valincidenten in verpleeghuizen In verpleeghuizen wordt veel gevallen. Jaarlijks vallen verpleeghuiscliënten gemiddeld 2 keer. Psychogeriatrische cliënten

Nadere informatie

Vallen voorkomen Thuis en in het ziekenhuis

Vallen voorkomen Thuis en in het ziekenhuis Vallen voorkomen Thuis en in het ziekenhuis Afdeling fysiotherapie Inleiding Eén op de drie thuiswonende ouderen en de helft van de verpleeghuisbewoners valt minstens eenmaal per jaar. Jaarlijks vinden

Nadere informatie

Casusschetsen Orthopaedie

Casusschetsen Orthopaedie Interline Casusschetsen Orthopaedie 25 maart 2002 Casusschets 1 Man, 18 jaar, amateurvoetballer, maandag op spreekuur. Afgelopen zondag bij voetbal een valgisatieletsel. Hij heeft pijn aan de mediale zijde

Nadere informatie

Zorg voor mensen met complexe psychosomatische klachten A A N D A C H T V O O R L I C H A A M E N G E E S T

Zorg voor mensen met complexe psychosomatische klachten A A N D A C H T V O O R L I C H A A M E N G E E S T Zorg voor mensen met complexe psychosomatische klachten A A N D A C H T V O O R L I C H A A M E N G E E S T Altrecht Psychosomatiek Tracy van Ham, verpleegkundige kliniek Zeist Dorine van Manen, verpleegkundige

Nadere informatie

Ouderen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Ouderen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis Algemeen Ouderen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het kan ook zijn dat u onverwacht bent opgenomen in het ziekenhuis. De arts heeft

Nadere informatie

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden Overzicht ZZP 1 t/m 7. Versie 17-05-11. Zorgzwaartepakket 1 = enige begeleiding in een veilige omgeving. U krijgt hulp bij de De medewerker helpt Niet van toepassing. dagelijkse verzorging u om zo veel

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Hoe is het beloop van vermoeidheid na kanker? Internationale literatuur Prevalentie: uitgezet tegen tijd sinds behandeling

Achtergrondinformatie. Hoe is het beloop van vermoeidheid na kanker? Internationale literatuur Prevalentie: uitgezet tegen tijd sinds behandeling Achtergrondinformatie Ongeveer 99% van alle patiënten ervaart tijdens de behandeling van Drie maanden na de behandeling van heeft 2-4% van de ziektevrije patiënten last van ernstige Hoe is het beloop van

Nadere informatie

à ÌÀÇÄÁ à ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÁÌ Ä ÍÎ Æ ÍÄÌ ÁÌ ÌÇ È ËÌ Ï Ì ÆË À ÈÈ Æ È ÊÌ Å ÆÌ Ä ÃÌÊÇÌ ÀÆÁ Ã Ã Ø ÐÔ Ö Ö Ò Ö ½¼ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò À Ú ÖÐ µ ËÍ Æ Æ Ê ÉÍ Æ ß ÇÅ ÁÆ ÈÌÁÎ ÁÄÌ ÊÁÆ Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÇÊ ËÈ À ÆÀ Æ Å ÆÌ ÁÆ À Æ Ëß Ê ÇÅÅÍÆÁ

Nadere informatie

PIJN BIJ KINDEREN VOORLICHTING VOOR OUDERS/VERZORGERS

PIJN BIJ KINDEREN VOORLICHTING VOOR OUDERS/VERZORGERS PIJN BIJ KINDEREN VOORLICHTING VOOR OUDERS/VERZORGERS 17803 Inleiding Uw kind is opgenomen op de kinderafdeling. Tijdens het verblijf in het ziekenhuis kan uw kind pijn ervaren, als gevolg van de aandoening,

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Looptraining. Vasculaire diagnostiek

PATIËNTEN INFORMATIE. Looptraining. Vasculaire diagnostiek PATIËNTEN INFORMATIE Looptraining Vasculaire diagnostiek 2 PATIËNTENINFORMATIE Omdat bij u één of meerdere vernauwingen in de slagaders van uw benen of buik geconstateerd zijn, hebt u het advies gekregen

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A inclusief gericht destructief onderzoek pand Hoge Limiet 187 te Rotterdam projectnummer : PAV-20639 objectomschrijving : pand, ID (EVA): 453616 projectcoördinator

Nadere informatie

Doorliggen voorkomen. Een handleiding voor cliënten en hun verzorgers

Doorliggen voorkomen. Een handleiding voor cliënten en hun verzorgers Doorliggen voorkomen Een handleiding voor cliënten en hun verzorgers Doorliggen voorkomen Waarom deze folder? Ziek zijn of een handicap hebben is al vervelend genoeg. Helaas treden daarbij ook nog vaak

Nadere informatie

5Ondersteunen bij het verplaatsen

5Ondersteunen bij het verplaatsen Thema 5Ondersteunen bij het verplaatsen zonder hulpmiddelen 5.1 Inleiding Als zorghulp assisteer je een cliënt bij zijn dagelijkse bezigheden. Daarbij hoort ook dat je de cliënt helpt bij het verplaatsen.

Nadere informatie

Doe de ZelfredzaamheidsRadar

Doe de ZelfredzaamheidsRadar Doe de ZelfredzaamheidsRadar Meneer Van de Akker (70) De heer Van de Akker is een vitale, alleenstaande man van 70 jaar met ernstige artrose in de handen als belangrijkste gezondheidsprobleem. Hij heeft,

Nadere informatie

Decubitus. Voorkomen van doorliggen. mca.nl

Decubitus. Voorkomen van doorliggen. mca.nl Decubitus Voorkomen van doorliggen mca.nl Inhoudsopgave Wat is decubitus? 3 Hoe ontstaat decubitus? 3 Op welke plaatsen ontstaat decubitus meestal? 4 Wat kunt u doen om decubitus te voorkomen? 4 Dit doet

Nadere informatie

In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie.

In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie. Longrevalidatie 1 In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie. Inleiding Wat is een chronische longaandoening? Een chronische longaandoening is een aandoening

Nadere informatie

Een tekort aan botmassa Osteopenie. Osteoporose poli

Een tekort aan botmassa Osteopenie. Osteoporose poli 00 Een tekort aan botmassa Osteopenie Osteoporose poli Wat is osteopenie? Osteopenie is het voorstadium van osteoporose (botontkalking). Letterlijk betekent het: minder bot. Dat wil niet zeggen dat u te

Nadere informatie

Adviezen na een totale heupprothese

Adviezen na een totale heupprothese Adviezen na een totale heupprothese Informatie voor patiënten F0959-0630 juli 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie