Inhoudsopgave. Grote (inzamelings)acties 2 Donaties 3 Interne acties 4 Werving vrijwillligers 6 Leveringen 7 Vooruitzichten 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Grote (inzamelings)acties 2 Donaties 3 Interne acties 4 Werving vrijwillligers 6 Leveringen 7 Vooruitzichten 9."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014

2 Inhoudsopgave Voor u ligt het jaarverslag van Voedselbank Arnhem over het kalenderjaar Wederom kunnen wij spreken van een bewogen jaar, waarin veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die onze voedselbank ten goede komen. Het jaarverslag verschijnt dit keer in een aangepaste vorm; wat compacter, maar niettemin gevuld met de belangrijkste zaken die wij dit jaar hebben mogen beleven. Grote (inzamelings)acties 2 Donaties 3 Interne acties 4 Werving vrijwillligers 6 Leveringen 7 Vooruitzichten 9 22 juli 2015 Stichting Voedselbank Arnhem Bosweg KJ Velp Telefoon: Fax: Internet: Distributiecentrum: Bruningweg BM Arnhem (Bezoek alleen op afspraak) Rabobankrekening: NL59RABO KvK centraal Gelderland: Colofon Tekst: Arjen Koudijs en Caroline Elias-Mackay Vormgeving: Walter Luykenaar, Lianne Spanbroek Fotografie: Maj-Britta de Ruiter, Maria Pompe, Walter Luykenaar. Voedselbank Arnhem Overname van artikelen in andere publicaties is toegestaan. Vermelding van de bron wordt daarbij op prijs gesteld.

3 Grote (inzamelings) acties In 2014 zijn er een aantal groots opgezette acties geweest om voedsel in te zamelen en daarbij tevens de aandacht te vestigen op het belang van de werkzaamheden van de Voedselbank Arnhem. Albert Heijn Net als in 2013 is er ook in 2014 een inzamelingsactie geweest bij verschillende Albert Heijn filialen in Arnhem en omgeving. Waar in 2013 de actie nog in één weekend plaatsvond in 24 filialen tegelijk, werd de actie in 2014 gehouden verspreid over verschillende weken. Hierbij was er elk weekend in twee filialen de mogelijkheid artikelen te kopen en vervolgens in te leveren ten behoeve van de Voedselbank Arnhem. Met de ervaring die vorig jaar tijdens deze actie was opgedaan, was het mogelijk de actie dit jaar efficiënter te laten verlopen. 300 vrijwilligers hebben zich ingespannen om het publiek te attenderen op de actie, in totaal zijn artikelen opgehaald. Inzamelingsactie Albert Heijn Westervoort Jumbo Bij Supermarktketen Jumbo was er een landelijk actie waarbij klanten konden sparen voor pakketten met levensmiddelen voor de Voedselbank. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in samengestelde Jumbo pakketten voor de Voedselbank Arnhem. Een televisie reclame met bekende Nederlanders ondersteunde de actie. Daarnaast hebben wij ook de ontvangst en verdeling van ca Jumbo pakketten voor de voedselbanken uit onze regio verzorgd. Omroep Gelderland De Regionale Omroepen in Nederland organiseerden een grote inzamelingsactie. Voor de Voedselbank Arnhem betekende dit dat Omroep Gelderland deze actie zou initiëren en coördineren. Zodoende zijn er veel projecten op scholen, bedrijven, wijken, straten en dorpen opgestart om (voedsel) inzamelingsacties te houden en tevens aandacht te genereren voor het belang van de Voedselbank. Tijdens deze actie kwam er onder andere ook een gift van Go Tan van 15 pallets met Aziatische producten. Hiermee kwam het totaal aantal producten voor de Voedselbank op bijna Andere Acties Daarnaast waren er in 2014 nog een aantal acties die minder groot van opzet waren, maar daardoor niet minder belangrijk voor de Voedselbank. Zo waren daar onder andere de actie van CCV en Velperboest en werden er diners georganiseerd door verschillende aanbieders voor klanten van de Voedselbank. Net als andere jaren waren er ook weer veel initiatieven van scholen, bedrijven, sportclubs en andere organisaties waarbij groepen mensen of individuen levensmiddelen of geld inzamelden voor de Voedselbank Arnhem. Wij zijn vanzelfsprekend erg blij met alle donaties, groot en klein, maar het is onmogelijk deze hier allemaal apart te vermelden. 2

4 Donaties In 2014 heeft de Voedselbank Arnhem van een groot aantal stichtingen, fondsen, gemeentes, clubs en andere groepen en organisaties donaties ontvangen. (zie financieel jaarverslag.) De meeste van deze organisaties doen hun werk graag in stilte, reden waarom wij hen hier collectief en anoniem bedanken. De Voedselbank wordt ook ondersteund door individuele donaties, waarvan de opbrengst in 2014 verdubbelde, en door een groot aantal leveranciers van diensten en goederen die hun werk om niet aanbieden. Greenchoice levert samen met de Windcentrale groene energie Zonder deze bijdragen zouden wij ons werk niet kunnen doen. Bedankt, allen! 3

5 Interne acties Strenger toezien Door het groeiende aantal klanten dat een beroep doet op de Voedselbank werden de grenzen van de capaciteit voor het samenstellen en distribueren van voedselpakketten bereikt. Daardoor is er besloten strenger de criteria toe te passen om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket en wanneer iemand zijn recht op een voedselpakket verspeelt omdat afspraken niet worden nagekomen. Waar eerst de verstrekking van voedselpakketten voor klanten werd stopgezet wanneer twee keer achter elkaar het voedselpakket niet werd opgehaald, is nu het criterium geworden dat wanneer twee keer in de periode van één maand het pakket niet wordt opgehaald, deze klant van de lijst wordt gehaald. Mede door deze maatregel is het totaal aantal verstrekte voedselpakketten per week op 1130 gebleven. Dit aantal is bijna gelijk aan het aantal van vorig jaar in dezelfde periode. Doordat de groei van het aantal klanten dit jaar enigszins stagneerde, heeft de Voedselbank Arnhem de mogelijkheid gehad de professionalisering van de organisatie door te zetten en daardoor een eventuele stijging van het aantal klanten in de toekomst beter te kunnen opvangen. Deze professionalisering is ook bij de landelijke organisatie ingezet, waardoor de Voedselbank meer voedsel kan en tevens hoopt te ontvangen om ook daar een eventuele stijging van het aantal klanten aan te kunnen. Meer hierover bij vrijwilligers. Aantal uitgiftepunten gestegen Het aantal uitgiftepunten is dit jaar gestegen naar 24. Met een tweede uitgiftepunt in Velp werd dit aantal bereikt. Verder behoren plaatsen als Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Duiven, Westervoort, Bemmel, Huissen, Elst en Zetten tot het uitgiftegebied van Voedselbank Arnhem. Helaas is landelijk het aantal mensen dat in 2014 gebruik maakte van de voedselbank gegroeid tot Ondanks voorzichtig optimistische berichtgevingen vanuit Den Haag is het niet uit te sluiten dat dit aantal komende jaar wederom zal stijgen, waardoor uitbreiding sowieso noodzakelijk zal zijn. Sinterklaasfeest voor de kinderen van de Voedselbank Klanten Voedselbank Arnhem per gezinnen 1103 personen 2780 Leeftijd aanvrager < 30 9% % % > 60 38% Leeftijd personen volwassenen % kinderen < % kinderen > % Soort huishouden aleenstaanden % één ouder gezin % gezinnen % stellen 71 6% Samenstelling huishouden 1 persoons % 2 persoons % 3 persoons % 4 persoons % 5 persoons 92 8% 6 persoons of meer 60 5% Gebruiksduur < 3 maanden % 3-6 maanden % 6-12 maanden % maanden % maanden 99 9% > 36 maanden % Klanten van vóór 2014: 485 Nieuwe klanten in 2014: 618 Aantal pakketten

6 Interne acties vervolg In Gebruikname Hal 2 Het gedeelte van ons distributiecetrum dat eerder verhuurd werd aan een externe partij is inmiddels in gebruik genomen als opslagruimte voor emballage en non-food. De gemiste huurinkomsten zijn gelukkig gecompenseerd door een ruimhartige donatie. Certificering Voedselveiligheid De eisen die aan Voedselbank Arnhem worden gesteld op het gebied van voedselveiligheid zijn hoog. Ook daarom is een hoge mate van professionaliteit van iedereen die bij ons werkt van groot belang. Tot onze grote trots hebben wij dit jaar het certificaat Voedselveiligheid volgens de CBL norm gehaald. Hiervoor heeft coördinator Transport en Voedselveiligheid Wim Savelkouls samen met een team van vrijwilligers maandenlang hard gewerkt. De ontvangst van dit certificaat was voor Voedselbank Arnhem een bijzondere mijlpaal, en biedt tevens voedselleveranciers de zekerheid dat vakkundig en zorgvuldig wordt omgesprongen met het van hen verkregen voedsel, van ontvangst tot en met uitgifte. Vrijwilligers: onze motor van de Voedselbank Arnhem Dit jaar is een groot beroep gedaan op onze vrijwilligers, aangezien er diverse inzamelingsacties zijn gehouden bij supermarkten, waaronder Albert Heijn en Coop, waarbij er voorafgaand aan, gedurende en na deze acties een beroep werd gedaan op de zittende vrijwilligers van Voedselbank Arnhem, en incidentele hulpkrachten, waaronder scholieren, die met name zijn ingezet bij het in ontvangstnemen van voedsel bij de kassa s. Certificaat voedselveiligheid Het viel niet altijd mee om op elke locatie voldoende vrijwilligers te plaatsen. Wervingsacties via social media (Facebook) brachten niet altijd genoeg nieuwe mensen op de been. Toch wisten wij het vrijwilligersbestand dit jaar uit te breiden van 375 in januari, naar 400 eind Om te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag naar voedselpakketten en de eisen ten aanzien van het bewaken van voedselveiligheid, zijn wij het afgelopen jaar actief bezig geweest met het versterken van een aantal afdelingen o.a. afdeling Opslag & Pakketverwerking, Facilitair en Uitgiftepunten. Vrijwilligersdag voor de 400 vrijwilligers in Burgers Bush, Arnhem 5

7 Werving vrijwilligers Het zoeken naar nieuwe vrijwilligers gaat altijd door. Er is een afnemende trend te bespeuren van de gemiddelde tijd dat mensen als vrijwilliger werkzaam willen zijn. Nieuwe vrijwilligers blijven korter, om uiteenlopende redenen. Het blijft daardoor lastig om de juiste mensen te vinden voor de diverse functies en om deze voor langere tijd te behouden. Zeker voor de functies coördinator en assistentcoördinator is het niet eenvoudig om geschikte kandidaten te vinden. In 2014 verlieten 2 coördinatoren het team. Aan de functie van coördinator worden hoge eisen gesteld ten aanzien van de professionaliteit en commitment. Hierdoor heeft het enige maanden in beslag genomen voordat de vacature van coördinator fondsenwerving en coördinator voedselverwerving konden worden ingevuld. Ook het vinden van chauffeurs, die over een zekere mate van flexibiliteit en een stel sterke armen dienen te beschikken, blijkt niet altijd een eenvoudige klus. Binnen de Voedselbank Arnhem zijn leden van diverse groepen werkzaam, zoals de Odd Fellows, De Lions, een dames hockeyteam van Upward, dames van Inner Wheel Arnhem Geldria, Inner Wheel Arnhem Rijn IJssel en het Rode Kruis. In 2014 zijn diverse heftruckcursussen gehouden voor vrijwilligers. Deels opfriscursussen, deels hele nieuwe opleidingen. Een groot aantal vrijwilligers heeft deelgenomen aan de reanimatiecursus en de gratis workshops van Volare zijn goed bezocht. Naar verwachting zal de groei in 2014 van het aantal vrijwilligers de komende jaren nog verder doorzetten. Stand aantal vrijwilligers per ultimo 2014 Aantallen Bestuur 4 Coordinatie algemeen 1 Lijnafdelingen Aanmeldingen 10 Uitgiftepunten 191 Voedselverwerving 8 Transport 48 Opslag-pakketverwerking 129 Stafafdelingen Vrijwilligers 4 Voedselbanken in de regio 1 Faciliteiten 10 Projectbureau 2 Communicatie 13 Fondsenwerving/donateurs 11 Totaal 432 Er zijn vrijwilligers die meer dan één functie hebben. Zij worden dan bij alle afdelingen meegeteld waar ze een functie vervullen. Aantal vrijwilligers per per leeftijdscategorie

8 Leveringen Goederen ontvangst 2014 kent een lichte toename van het aantal leveringen. (zie grafiek) Hierbij hebben de grote actie door Omroep Gelderland en de leveringen door onder andere Jumbo, Albert Heijn en Lidl zeker bijgedragen. Landelijk hebben de voedselbanken kunnen profiteren van de handelsboycot die de Europese Unie in de tweede helft van 2014 heeft opgelegd aan Rusland. De zogenaamde interventieregeling die daarop volgende is aan het einde van de zomer gestart. Enorme hoeveelheden groenten en fruit zijn door de overheid beschikbaar gesteld voor de voedselbanken en Voedselbank Arnhem heeft zich daarom dit jaar kunnen verheugen in een ruime toevoer van onder andere verse paprika s, tomaten, appels en peren. Deze regeling is meermaals verlengd waardoor wij maandenlang hebben kunnen profiteren van de leveringen. Goederenontvangst in 2014 % 2013 % consumenteneenheden Van Regionale DC s Salland & Twente % % Brabant en Zeeland % % Noord-Oost % % Haaglanden % % Rotterdam % % Limburg % % Noord Holland % % Totaal RDC % % Van Voedselbanken Regio % % Van bedrijven % % Van particulieren % % TOTAAL % % Logistiek betekende dit uiteraard het nodige, want de hoeveelheden waren dusdanig groot en in bulk geleverd dat extra handen nodig waren voor het sorteren en inpakken voor klanten. Een deel van de zogenaamde Boycot appels zijn door een voedselproducent in Gelderland verwerkt tot Voedselbank appelmoes, hoogwaardige appelmoes die uitsluitend voor de uitgifte aan voedselbank klanten is bestemd. Levering versproducten dankzij handelsboycot 7

9 Leveringen Goederenuitgifte Naast deze verse groenteleveringen, is in 2014 veel verse groente en fruit van uitstekende kwaliteit geleverd door Lidl. Voedselbank Arnhem is één van de distributiecentra die structurele leveringen heeft ontvangen vanuit de distributiecentra van Lidl. Hier wordt de ingenomen fruit en groente gesorteerd en de prima te consumeren eenheden worden aan voedselbanken in Nederland geleverd. Hierdoor hebben wij vorig jaar aanzienlijke hoeveelheden gezond vers voedsel aan onze klanten en voedselbanken kunnen leveren. Zie figuur hiernaast. De vleesleveringen van Albert Heijn zijn verhuisd naar DC Meppel nadat dit DC in de loop van 2014 de koelketen gesloten heeft en daardoor in staat was deze leveringen te ontvangen. Over het algemeen is er een trend te bespeuren onder de kruideniers in onze regio. De bereidwilligheid om voedselinzamelingsacties te starten ten behoeve van de klanten van voedselbanken is merkbaar groter geworden. De samenwerking tussen deze grootgrutters en ons is verbeterd en verder geprofessionaliseerd. Niet alleen is dit gunstig voor ons en onze klanten, maar ook de kruideniers geven met dergelijke activiteiten handen en voeten aan hun MVO beleid. Het winkelend publiek is de Voedselbank over het algemeen gunstig gezind en graag bereid zijn medewerking te verlenen. Goederenuitgifte in consumenteneenheden 2014 % 2013 % Aan Regionale DC s Salland & Twente % % Noord Oost % % Brabant & Zeeland % % Noord Holland % % Haaglanden % % Rotterdam % % Totaal RDC % % Aan Voedselbanken Regio Apeldoorn % % Amersfoort % % Bommelerwaard % % Doetinchem % % Ede % % Millingen % % Montferland % % Nijmegen % % Neder-Veluwe % % Oost-Achterhoek % % Tiel % % Wijchen en Beuningen % % Zeist % % Zevenaar % % Houten % % Kromme Rijn % % De Bilt % % Groesbeek % % Elburg % % Utrechtse Heuvelrug % % Veenendaal % Harderwijk % 0 Totaal Voedselbanken Regio % % Voedselbank Arnhem % % Overige % % TOTAAL % % 8

10 Vooruitzichten Mede dankzij de inspanningen van de landelijke vereniging van Voedselbanken op het gebied van voedselverwerving en fondsenwerving en de verdere professionalisering van onze eigen processen, zijn de vooruitzichten goed te noemen. Komende jaren verwachten wij meer voedsel te mogen ontvangen via supermarktketens en grote voedselproducenten. Steeds meer bedrijven raken ervan doordrongen dat zij naast kostenbesparingen, ook hun betrokkenheid met de maatschappij in brede zin kunnen tonen (MVO), door hun restpartijen aan de Voedselbank te doneren. Uiteraard was 2014 een uitzonderlijk jaar, vanwege de interventieregeling. Meer structurele leveringen van vers voedsel staan ook voor de komende jaren hoog op de verlanglijst. Voedselbank Arnhem heeft de organisatie klaar staan om zowel vers als houdbaar voedsel vakkundig en veilig op te slaan en uit te geven. Uiteraard zijn wij, als het gaat om leveringen en organisatiegroei, sterk afhankelijk van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Naast deze onzekere gegevens, beraden wij ons ook verder op de verdere ontwikkeling van de organisatie. Er is, gelet op de hoeveelheid mensen die van een minimum moeten rondkomen, een grote wens om meer mensen te voorzien van een voedselpakket. Als het aanbod van de hoeveelheid voedsel blijft toenemen, dan is een groei van het aantal afnemers dat gebruik kan maken van onze gratis pakketten eventueel mogelijk. Bestuur en coördinatorenteam van Voedselbank Arnhem beraden zich op de eventueel te nemen organisatorische stappen die een dergelijke uitbreiding met zich mee zou brengen. Helaas is landelijk het aantal mensen dat in 2014 gebruik maakte van de voedselbank gegroeid tot Ondanks voorzichtig optimistische berichtgevingen vanuit Den Haag is het niet uit te sluiten dat dit aantal komende jaar wederom zal stijgen, waardoor uitbreiding sowieso noodzakelijk zal zijn. Voorbeeld wekelijks voedselpakket 9

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN.

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. Ingeschreven KvK 09195492. Bankrekening 1084.65.527. ANBI Fiscaal nummer 8205.99.864. JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. DE VOEDSELBANK IN HET KORT. Voedselbank Millingen is sinds maart

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Jaarverslag 2014 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2014. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne

Nadere informatie

Voedselbanken. door Tim

Voedselbanken. door Tim Voedselbanken door Tim 1 Hoofdstukken: 1. Inleiding/voorwoord 2. Wanneer en hoe is de voedselbank ontstaan? 3. Wat doet de voedselbank? 4. Waar en hoeveel voedselbanken zijn er? 5. Wanneer krijg je een

Nadere informatie

1 Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013

1 Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 pagina 2 Jaarverslag Voedselbank Arnhem 2013 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Net als een bank brengt een voedselbank vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar voedsel komt van mensen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o.

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Aantal pakketten In het afgelopen jaar is het aantal cliënten dat op of onder de armoede grens leeft, weer gestegen. Op 1 januari 2012 maakten wij voor Spijkenisse

Nadere informatie

REGIO ARNHEM. Jaarverslag 2012

REGIO ARNHEM. Jaarverslag 2012 REGIO ARNHEM Jaarverslag 2012 pagina 2 Jaarverslag Voedselbank Arnhem 2012 Jaarverslag 2011 1 Inhoudsopgave Net als een bank brengt een voedselbank vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar voedsel komt

Nadere informatie

Voedselbanken Nederland, regio Arnhem. Jaarverslag. Stichting Voedselbanken Nederland, regio Arnhem

Voedselbanken Nederland, regio Arnhem. Jaarverslag. Stichting Voedselbanken Nederland, regio Arnhem Voedselbanken Nederland, regio Arnhem Jaarverslag Stichting Voedselbanken Nederland, regio Arnhem 2011 Jaarverslag 2011 Net als een bank brengt een voedselbank vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl secretaris@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN 2014

Nadere informatie

Stichting. Voedselbank Elburg-Oldebroek. Jaarverslag 2012

Stichting. Voedselbank Elburg-Oldebroek. Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Elburg-Oldebroek Aangesloten bij: Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Elburg - Oldebroek, t Straatje 6, 8081 RN Elburg, Telefoon: 06-22508593; Fax: 0525-622209; Rabobank: 3010.05.818,

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief februari 2014 Nieuwsbrief februari 2014 OPENING ONDERSTEUNINGSHUIS Op 13 september jl. is het Ondersteuningshuis, Stationsplein 6, geopend door wethouder Suijker. In dit pand is de Non-foodbank en een deel van de Voedselbank,

Nadere informatie

Voedselbanken Nederland, regio Arnhem. Jaarverslag. Stichting Voedselbanken Nederland, regio Arnhem

Voedselbanken Nederland, regio Arnhem. Jaarverslag. Stichting Voedselbanken Nederland, regio Arnhem Voedselbanken Nederland, regio Arnhem Jaarverslag Stichting Voedselbanken Nederland, regio Arnhem 2010 Jaarverslag 2010 Net als een bank brengt een voedselbank vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015. Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Van der Peijlstraat 1 4537 PL Terneuzen Tel. 06-24959412

JAARVERSLAG 2015. Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Van der Peijlstraat 1 4537 PL Terneuzen Tel. 06-24959412 JAARVERSLAG 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Van der Peijlstraat 1 4537 PL Terneuzen Tel. 06-24959412 E-mail Website Rabobank : hemelsoet@zeelandnet.nl : http://www.voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI-erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

Sinterklaasacties voor de Voedselbank

Sinterklaasacties voor de Voedselbank Jaargang 11, nr.4, december 2015 Inhoud: Sinterklaasacties voor de Voedselbank Sterrenfonds Sintfeest bij Pathé zorgt wederom voor een lach op het gezicht 2 AH inzamelingsactie nog groter succes dan vorig

Nadere informatie

Ingeschreven KvK 09195492. Bankrekening 1084.65.527. ANBI Fiscaal nummer 8205.99.864. JAARVERSLAG 2012 STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN

Ingeschreven KvK 09195492. Bankrekening 1084.65.527. ANBI Fiscaal nummer 8205.99.864. JAARVERSLAG 2012 STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN Ingeschreven KvK 09195492. Bankrekening 1084.65.527. ANBI Fiscaal nummer 8205.99.864. JAARVERSLAG 2012 STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN 1 Basis wekelijks voedsel pakket. VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

EKO-tellingen in de supermarkt 2011 Mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (SBOS) 3 november 2011

EKO-tellingen in de supermarkt 2011 Mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (SBOS) 3 november 2011 EKO-tellingen in de supermarkt 2011 Mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (SBOS) 3 november 2011 Voor het veertiende opeenvolgende jaar heeft Milieudefensie het aantal

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl e-mail: info@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inhoud

Jaarverslag 2014. Inhoud Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Onze (nieuwe) plek: Penningweg 20 4. Ons bestuur 5. Onze vrijwilligers 6. Onze ondersteuners 7. Onze belangstellenden 8. Onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 ONDERSTEUNINGSHUIS NU HERKENBAAR Na maandenlange sanering op het terrein van de fa. Bunnik, is het Ondersteuningshuis in januari 2015 weer toegankelijk. Niet alleen toegankelijk maar ook herkenbaar. Op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 JAARREKENING 2014. Voedselbank Steenwijkerland Jaarverslag 2014 pagina 1 van 12

JAARVERSLAG 2014 JAARREKENING 2014. Voedselbank Steenwijkerland Jaarverslag 2014 pagina 1 van 12 JAARVERSLAG 2014 JAARREKENING 2014 Voedselbank Steenwijkerland Jaarverslag 2014 pagina 1 van 12 Voedselbank Steenwijkerland Adres: Adres secretaris: Pluggematen 4, 8331 TV Steenwijk Vredenburg 21, 8341

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Voedselbanken Nederland, regio Arnhem

Jaarverslag 2009. Voedselbanken Nederland, regio Arnhem Voedselbanken Nederland, regio Arnhem Stichting Voedselbank Arnhem e.o. Evertsenlaan 9 6881 GA Velp Telefoon: 026 351 53 17 Fax: 026 361 46 39 E-mail: info@voedselbankarnhem.nl Internet: www.voedselbankarnhem.nl

Nadere informatie

Colofon... 5. Voorwoord... 7. De vrijwilligers...9. Over voedselbank Leeuwarden... 9. Intake... 9. Activiteiten in 2013...10. Bestuurswisseling...

Colofon... 5. Voorwoord... 7. De vrijwilligers...9. Over voedselbank Leeuwarden... 9. Intake... 9. Activiteiten in 2013...10. Bestuurswisseling... algemeen jaarverslag 2013 Colofon... 5 Voorwoord... 7 De vrijwilligers...9 Over voedselbank Leeuwarden... 9 Intake... 9 Activiteiten in 2013...10 Bestuurswisseling... 10 Gekoeld vervoer...10 Groei klantenbestand...

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

* Van de secretaris. In dit nummer: * Dank je wel. * Actie Lions: tot 4 januari!

* Van de secretaris. In dit nummer: * Dank je wel. * Actie Lions: tot 4 januari! Van de secretaris... Al onze lezers, gevers, vrijwilligers en cliënten een voorspoedig 2016 toegewenst! 2015 is voorbij. In deze nieuwsbrief veel foto s van gebeurtenissen in het afgelopen jaar. We kijken

Nadere informatie

19 december 2014. Onderzoek: Armoede en de Voedselbank

19 december 2014. Onderzoek: Armoede en de Voedselbank 19 december 2014 Onderzoek: Armoede en de Voedselbank Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland. 1. Kerngegevens. augustus 2014

Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland. 1. Kerngegevens. augustus 2014 Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland augustus 2014 1. Kerngegevens Er zijn per eind juni 2014, 154 voedselbanken aangesloten bij Voedselbanken Nederland. Deze voedselbanken verdelen voedselpakketten

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Jaarverslag 2014

Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Amstelveen Jan Goldschmedingplantsoen 17 1185 EM Amstelveen Amstelveen, 31 mei 2015 BESTUURSVERSLAG 2014

Nadere informatie

Uitkomsten EKO-tellingen 2013 Editie zestien EKO-tellingen in de supermarkt

Uitkomsten EKO-tellingen 2013 Editie zestien EKO-tellingen in de supermarkt Uitkomsten EKO-tellingen 2013 Editie zestien EKO-tellingen in de supermarkt 7 november 2013 Voor het zestiende opeenvolgende jaar heeft Milieudefensie het aantal biologische en fairtrade producten in de

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

Actie maakt mensen bewust van noodzaak

Actie maakt mensen bewust van noodzaak Jaargang 10, nr. 5, december 2014 Inhoud: Actie maakt mensen bewust van noodzaak Marco van der Woude (links) leidt presentatrice Annemiek Krüger en het camerateam van Omroep Gelderland rond op distributiecentrum

Nadere informatie

18 december 2014. Onderzoek: Armoede en de Voedselbank

18 december 2014. Onderzoek: Armoede en de Voedselbank 18 december 2014 Onderzoek: Armoede en de Voedselbank Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

We know where people go. Retail Wat Nu? Presentatie Huib Lubbers September 2014 Huib Lubbers 22-09-14 1

We know where people go. Retail Wat Nu? Presentatie Huib Lubbers September 2014 Huib Lubbers 22-09-14 1 Retail Wat Nu? Presentatie Huib Lubbers September 2014 Huib Lubbers 22-09-14 1 De oplossing voor de gemiste omzet 22-09-14 2 We know where people go CityTraffic in het kort Onderzoeksbureau met eigen unieke

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Slimme Boefjes is Voorburg, december 2014

Slimme Boefjes is Voorburg, december 2014 Slimme Boefjes is Voorburg, december 2014 1. Doel van Slimme Boefjes De doelstelling van de Stichting Slimme Boefjes is aanstaande ouders, die onvoldoende middelen hebben om een babyuitzet te kopen, te

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Tracé regiocombi (structuur)alternatief

Tracé regiocombi (structuur)alternatief Tracé regiocombi (structuur)alternatief Dit alternatief bestaat uit verbetering en verbreding van (delen van) het bestaande wegennet - de A12, A50, A15, A325 en de Pleyroute samen met een optimale inzet

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doelstelling 2. Klanten 3. Gebouw, inventaris en transport 4. Organisatie 5. Financiën 6. Vooruitzichten. 1.

Inhoud. 1. Doelstelling 2. Klanten 3. Gebouw, inventaris en transport 4. Organisatie 5. Financiën 6. Vooruitzichten. 1. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Elburg - Oldebroek, t Straatje 6, 8081 RN Elburg, Telefoon: 06-22508593; Fax: 0525-622209; Bank: NL69RABO03010.05.818, KVK 55140394. Email: info@voedselbankelburgoldebroek.nl

Nadere informatie

BELEIDS EN ACTIEPLAN 2016 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN.

BELEIDS EN ACTIEPLAN 2016 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. BELEIDS EN ACTIEPLAN 2016 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. Het bestuur geeft in onderstaande tabel aan wat de voornemens zijn voor 2016. In aanmerking genomen dat

Nadere informatie

1. De Voedselbank Rotterdam

1. De Voedselbank Rotterdam 1. De Voedselbank Rotterdam In dit hoofdstuk wordt algemeen ingegaan op de organisatie voedselbank. Allereerst wordt stil gestaan bij de oprichting van de voedselbank Rotterdam. Vervolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Wat doet het Rode Kruis

Wat doet het Rode Kruis 1 Wat doet het Rode Kruis 60 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor conflicten en geweld in eigen land. Deze vluchtelingen hebben huis en haard verlaten en zijn op zoek naar veiligheid voor zichzelf

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Almere. juni 2015, Stichting de Arend

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Almere. juni 2015, Stichting de Arend Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord... 3 Algemeen... 4 Activiteiten... 5 Financieel jaarverslag... 7 Toelichting financiën... 8 Begroting 2015... 9 Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Algemeen

Jaarverslag 2014. Algemeen Jaarverslag 2014 Algemeen De op 21 juni 2006 opgerichte Stichting Voedselbank Nederland Zuid Steunpunt Boxtel, verder te noemen Voedselbank Boxtel e.o. heeft als doel het bestrijden van (verborgen) armoede

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inhoud

Jaarverslag 2014. Inhoud Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Elburg - Oldebroek, t Straatje 6, 8081 RN Elburg, Telefoon: 06-22508593; Fax: 0525-622209; Bank: NL69RABO03010.05.818, KVK 55140394. Email: info@voedselbankelburgoldebroek.nl

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag Voedselbank Capelle 2014 Pagina 1

Inhoud. Jaarverslag Voedselbank Capelle 2014 Pagina 1 Inhoud Voorwoord... 2 Waarom een zelfstandige organisatie?... 3 Doelen en realisatie... 4 Organisatie... 8 Onze cliënten... 9 Financieel jaarverslag 2014... 11 Jaarverslag Voedselbank Capelle 2014 Pagina

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

N I E U W S B U L L E T I N Jaargang 2, nummer 2.

N I E U W S B U L L E T I N Jaargang 2, nummer 2. [1] MOEDER TERESA STICHTING ULFT Hulp aan de allerarmsten Tel.: 0315-685640 Banknummer: NL49RABO0363853545 Fax: 0315-327300 Gironummer: NL23INGB0001183103 Commerzbank Emmerich: Nijverheidsweg 13B DE41320800100753115100

Nadere informatie

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4 Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen 2011-Q4 Dynamiek kwartaal 4 Starters Oprichtingen Opheffingen Faillissementen Aanwas 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % Achterhoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Doel van de Voedselbank Hoogezand e.o. Onze organisatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Doel van de Voedselbank Hoogezand e.o. Onze organisatie Jaarverslag 2014 Voorwoord 2014 is het vierde jaar dat de Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. actief is. Voortgekomen uit St. Parel die vanaf januari 2005 actief is als Voedselbank Hoogezand. Doel van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 van VOEDSELBANK RIVIERENLAND (voorheen Voedselbank Steunpunt Tiel e.o.)

JAARVERSLAG 2012 van VOEDSELBANK RIVIERENLAND (voorheen Voedselbank Steunpunt Tiel e.o.) JAARVERSLAG 2012 van VOEDSELBANK RIVIERENLAND (voorheen Voedselbank Steunpunt Tiel e.o.) 1.Inleiding In het verslagjaar is de naam bij notariële acte gewijzigd in Voedselbank Rivierenland, omdat in deze

Nadere informatie

GEEF OM ORANGE BABIES EN STEUN

GEEF OM ORANGE BABIES EN STEUN GEEF OM ORANGE BABIES EN STEUN LIONS CLUB DE LIEMERS In deze sponsorbrochure leest u alles over de 5e editie van Lions Request. Lionsclub de Liemers organiseert ieder jaar dit evenement i.s.m. Radio Favoriet

Nadere informatie

Jaarverslag. stichting Waarder Helpt Roemenië. Jaarverslag stichting Waarder helpt Roemenië 2014

Jaarverslag. stichting Waarder Helpt Roemenië. Jaarverslag stichting Waarder helpt Roemenië 2014 Jaarverslag stichting Waarder Helpt Roemenië 2014 Voorwoord: Het jaarverslag 2014 is onze verantwoording voor de activiteiten van stichting Waarder helpt Roemenië in het achterliggende kalenderjaar. De

Nadere informatie

Voedselbanken Nederland

Voedselbanken Nederland Voedselbanken Nederland Visie, kernwaarden en doelstellingen Voedselbanken Nederland Onze Visie In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 en verder "MET ELKAAR VOOR ELKAAR"

Beleidsplan 2016 en verder MET ELKAAR VOOR ELKAAR Beleidsplan 2016 en verder "MET ELKAAR VOOR ELKAAR" "VAN AFWACHTEN NAAR PROACTIEF" Handelsweg Zuid 3 8251 JS DRONTEN sc@voedselbankdronten.nl www.voedselbankdronten.nl www.facebook.com/vbdronten www.twitter.com/vbdronten

Nadere informatie

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland!

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland! Betrokken ondernemen Steun het sociaal initiatief in Nederland! Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het Oranje Fonds. Uw hulp en betrokkenheid kunnen een wereld van verschil maken. Het Oranje Fonds

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije Jaarverslag 2014 Stichting Hart voor Hongarije Inhoud 1. Voorwoord 2. Aanleiding en achtergrond 3. Acties vanuit Nederland 4. Acties vanuit Hongarije 5. Visie op de toekomst Bijlage: Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern

Jaarverslag 2014. Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern Jaarverslag 2014 Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 De organisatie van Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern 4 Hoofdstuk 2 Visie, Missie en kernactiviteiten

Nadere informatie

Speelgoedbeurs Den Haag

Speelgoedbeurs Den Haag Speelgoedbeurs Den Haag Meerjarenbeleidsplan 014 016 Juli 014 1. Voorwoord De Speelgoedbeurs Den Haag is in 013 opgericht door de Vincentiusvereniging in Den Haag met als doel om aan kinderen uit kansarme

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Voedselbanken Nederland en de regio Noord/Oost.

JAARVERSLAG 2013. Voedselbanken Nederland en de regio Noord/Oost. Voedselbanken Nederland en de regio Noord/Oost. JAARVERSLAG 2013 De landelijke vereniging Voedselbanken Nederland is de landelijke koepelorganisatie waarbij 147 voedselbanken zijn aangesloten. Deze koepelorganisatie

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 Spoorboekje Deken Dr. Mulderstraat 6d Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 E-mail info@sbog.nl Internet www.sbog.nl Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Afkortingenlijst Deken Dr. Mulderstraat

Nadere informatie

Alvast heel veel dank voor uw aanmelding!

Alvast heel veel dank voor uw aanmelding! AANMELDING OFF- LINE DATABASE Nieuwe Business Modellen Onderstaande teksten en vragen vormen samen het aanmeldingsprotocol van de Landelijke Database Nieuwe Business Modellen. Dit protocol bestaat uit

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI

BELEIDSPLAN 2015 STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI BELEIDSPLAN 2015 STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI December 2014 1) INHOUDSOPGAVE 1) Inhoudsopgave... 1 2) Algemeen en achtergronden... 2 3) Situatie per heden... 2 4) Logistiek binnenland... 3 5) Logistiek

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 STICHTING TILBURGSE VOEDSELBANK

JAARVERSLAG 2010 STICHTING TILBURGSE VOEDSELBANK JAARVERSLAG 2010 STICHTING TILBURGSE VOEDSELBANK 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Organisatie... 3 Personeel... 3 Huisvesting... 4 Logistieke middelen... 5 Doelstelling... 5 Cliënten 2010... 5 Samenwerking

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

VOEDSELBANKEN.NL Purmerend. Beleidsplan 2015 2018

VOEDSELBANKEN.NL Purmerend. Beleidsplan 2015 2018 VOEDSELBANKEN.NL Purmerend Beleidsplan 2015 2018 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 4 2. Missie, doelstelling en kernwaarden 4 2.1 Missie 2.2 Doelstelling 2.3 Kernwaarden 2.4 Prioriteiten 2015/2016 3.

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012 Energy Services Verhoef BV VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012 Concept, 21 mei 2013 Opgesteld door Energy Services Verhoef BV in opdracht van

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

Met een energiezuinige winkel klaar voor de toekomst! PGGM overleg 15 april 2010

Met een energiezuinige winkel klaar voor de toekomst! PGGM overleg 15 april 2010 Met een energiezuinige winkel klaar voor de toekomst! PGGM overleg 15 april 2010 Agenda 1. Beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2. Energiebesparing in winkels 3. Convenant Energiebesparing in

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Informatiefolder voor bedrijven Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Midden Gelderland Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte Maart 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2014 FRIENDS OF ANIMALS

Nieuwsbrief januari 2014 FRIENDS OF ANIMALS Nieuwsbrief januari 2014 FRIENDS OF ANIMALS Khatucai vraagt om hulp Net als Masquechuchos heeft ook het Khatucai, het asiel waar de katten zitten controle gehad van een inspecteur. Alle poezen en katers

Nadere informatie

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009 Stichting Natuur, Tijd en Tafel Tijd voor Eten Jaarverslag 2009 Utrecht, maart 2010 Inleiding In 2009 heeft de stichting Natuur, Tijd en Tafel (NTT) zich gericht op de uitvoering van de pilot Tijd voor

Nadere informatie

Grijze haren van het ondernemen? Onderzoek naar de leeftijd van de directeur grootaandeelhouder (DGA)

Grijze haren van het ondernemen? Onderzoek naar de leeftijd van de directeur grootaandeelhouder (DGA) Grijze haren van het ondernemen? Onderzoek naar de leeftijd van de directeur grootaandeelhouder (DGA) Stichting Centrum voor Bedrijfsopvolging Oktober 2014 Samenvatting Het aantal ondernemers van 55+ en

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting FARE Almere

Beleidsplan Stichting FARE Almere Beleidsplan Stichting FARE Almere 1. Algemeen 2014 wordt het eerste volledige jaar voor de Stichting FARE Almere. Ook in 2014 ontvangt de Stichting geen enkele subsidie en zijn wij afhankelijk van particuliere

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

Jaarverslag Voedselbank Ede

Jaarverslag Voedselbank Ede 2012 Jaarverslag Voedselbank Ede Never a dull moment Inhoud Voorwoord blz. 2 1. Vrijwilligers blz. 3 2. Deelnemers blz. 3 3. Hulpverlening blz. 4 4. Pakketten blz. 4 5. Huisvesting blz. 4 6. PR blz. 5

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Organisatieplan 2014-2015: functiebeschrijvingen

Bijlage 2 bij Organisatieplan 2014-2015: functiebeschrijvingen Bestuur Het bestuur bestaat uit 5-7 leden. In het bestuur heeft elk bestuurslid een taak. Het bestuur komt 6 keer per jaar bijeen, in aanwezigheid van de coördinatoren om de koers te bepalen en bestuurszaken

Nadere informatie

Jaarverslag Voedselbank Wijk bij Duurstede 2013

Jaarverslag Voedselbank Wijk bij Duurstede 2013 Voorwoord van de Voorzitter Met trots kunnen wij u het jaarverslag 2013 presenteren. Verschillende medewerkers van Voedselbank Wijk bij Duurstede hebben hiervoor een bijdrage geleverd om een zo compleet

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Woningportefeuille Vestia

Woningportefeuille Vestia Woningportefeuille Vestia Deelportefeuille Te liberaliseren Deelportefeuille Te liberaliseren Inleiding Woningcorporatie Vestia gaat zich richten op haar kerntaken in de regio s Rijnmond en Haaglanden

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland De uitvoering van de PWE vindt plaats in opdracht van de onderstaande instanties (situatie 2004): -gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld,

Nadere informatie

Beste mensen / geïnteresseerden

Beste mensen / geïnteresseerden Beste mensen / geïnteresseerden Welkom in deze nieuwsbrief van februari 2015. Er is weer van alles te lezen: - over de vrouwen en kinderen. - over het gebouw - over het naai-atelier - een interessant boek

Nadere informatie