JAARVERSLAG STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN."

Transcriptie

1 Ingeschreven KvK Bankrekening ANBI Fiscaal nummer JAARVERSLAG STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. DE VOEDSELBANK IN HET KORT. Voedselbank Millingen is sinds maart 2009 actief voor inwoners van de gemeenten Millingen en Ubbergen. De Voedselbank Millingen is een zelfstandige Stichting die uitsluitend op sponsors en vrijwilligers draait. Inwoners die te weinig financiële middelen overhouden voor het noodzakelijke levensonderhoud krijgen een basis voedselpakket. De voedselpakketten zijn zo veel als mogelijk op de gezinssituatie afgestemd, wel is de Voedselbank Millingen altijd afhankelijk van het aanbod van vrijwillige bijdragen van producten van de leveranciers en donateurs. 1

2 VERSTREKKING VAN DE VOEDSELPAKKETTEN. De voedselpakketten worden eens per week verstrekt bij een uitgiftepunt in Millingen aan de Rijn. De cliënt heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om het voedselpakket op te halen. Deze vaste wekelijkse afspraak draagt bij aan structuur, dat is voor sommige klanten van groot belang. WIE KOMEN IN AANMERKING VOOR EEN VOEDSELPAKKET. Inwoners die in financiële problemen, om welke reden dan ook, kunnen een beroep doen voor een voedselpakket bij de Voedselbank. Een zorgvuldige afweging van de procedure zorgt er voor dat alleen inwoners in aanmerking komen die echt een voedselpakket nodig hebben ook krijgen. WAT MAG MAXIMAAL FINANCIEEL OVERBLIJVEN. Het inkomen wordt getoetst na aftrek van de vaste lasten zoals huur, energie en verzekeringen. Voor 2013 geldt een bedrag van maximaal 180 euro per maand. Bij een meerpersoonshuishouden wordt dat bedrag verhoogd met 60 euro voor elke volgende volwassene en met 60 euro voor ieder thuiswonend kind onder de 18 jaar. WAT DOET VOEDSELBANK MILLINGEN IN DE PRAKTIJK. De voedselbank verzamelt producten in bij bedrijven. In twee gemeenten Ubbergen en Millingen worden bij een viertal winkels producten geworven voor de Voedselbank. De ingezamelde producten worden iedere week verdeeld onder de cliënten van de voedselbank. HOE KAN DE VOEDSELBANK MILLINGEN BESTAAN. De Voedselbank Millingen is afhankelijk van bedrijven die producten ter beschikking stellen. Verder ondersteunen fondsen, bedrijven en particulieren de Voedselbank Millingen. Alle werkzaamheden die nodig zijn om de Stichting Voedselbank Millingen draaiende te houden worden door zeker 25 vrijwilligers uitgevoerd. Daarnaast is de Voedselbank Millingen aangesloten bij de Regio Voedselbank Arnhem en is de Stichting aan gesloten bij Voedselbank Nederland. VOORWOORD. Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Voedselbank Millingen aan de Rijn. In dit jaar 2013 melden zich weer nieuwe cliënten aan, in januari 2013 waren er 28 cliënten, het jaar 2013 werd afgesloten met 46 cliënten uit Millingen en Ubbergen. Als gevolg hiervan schommelde het hele jaar het aantal cliënten per week tussen de 40 en 46. In totaal heeft de Voedselbank Millingen in 2013 meer dan 2200 voedselpakketten uitgedeeld was een bewogen jaar waar ook vaak de zorgen de overhand namen met betrekking of er wel voldoende producten konden worden in gezameld om een basis voedselpakket samen te stellen. De oorzaak was er in gelegen door de gestegen aanvragen in dit jaar Inmiddels is de Voedselbank Millingen wat meer bekend geworden en geaccepteerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het aantal keren dat de voedselbank spontaan door inwoners en organisaties wordt benaderd met voorstellen voor donaties van geld en/of producten. De voedselbank hoopt op een uitbreiding van deze positieve ingeslagen weg, de voedselbank Millingen hoopt dat deze initiatieven door andere organisaties gevolgd zal worden zodat de Voedselbank Millingen ook de komende jaren in de behoefte zal kunnen voorzien van die inwoners die de voedselbank nodig hebben. 2

3 U GEEFT, DE VOEDSELBANK MILLINGEN DEELD. Omdat bij aanmelding vaak acuut hulp nodig is reageert de Voedselbank altijd zo snel als mogelijk vaak binnen een week. Maatschappelijke organisaties bekijken elke drie maanden of de hulp van de voedselbank nog nodig is of dat de financiële situatie is verbeterd. AANTAL Cliënten. Er waren een aantal cliënten die na een periode van zes maanden weer op eigen benen konden staan. Echter de ervaring leert dat een groot aantal cliënten in millingen en Ubbergen langdurig gebruik maken van een voedselpakket van de voedselbank. Het aantal van de uitgegeven voedselpakketten laat ten aan zien van 2012 in 2013 een stijging zien van ca 40%. Het aantal personen (monden) wat gevoed moest worden lag in 2013 op ca 115 monden per week. Bij al deze mensen hoort een verhaal, allemaal verschillende verhalen. Het gaat altijd om mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen. Mensen die niet (meer) in staat zijn voor zichzelf en voor hun eventuele kinderen te zorgen en dat ondermijnt het zelfrespect. Dit uiten zij op heel verschillenden wijze, van heel dankbaar tot ik heb recht op hulp want de maatschappij heeft mij dit aan gedaan. 3

4 UITGIFTEPUNT De Voedselbank Millingen heeft een opslag en uitgiftepunt wat is gevestigd op het terrein van SC Millingen. De Voedselbank Millingen is zeer verheugd met de gastvrijheid die door de sportclub wordt geboden. Door gebruik te mogen maken van alle faciliteiten in het gebouw bespaard de Voedselbank een hoop kosten, gelden die dan elders kunnen worden ingezet. Veel cliënten ervaren vaak een drempel voor aanmelding en afhalen van het pakket (eerste). Ze verhullen het cliënt zijn voor de eigen omgeving. De ervaring leert ook dat na een gewenning periode de cliënten aan elkaar wennen. Anonieme uitgifte zal hoge prioriteit zijn bij de voedselbank. INHOUD VAN DE VOEDSELPAKETTEN. De voedselbank heeft in 2013 ca 40 % meer voedselpakketten geleverd dan in De omvang van de inhoud van de voedselpakketten is in de loop van het jaar 2013 iets verbeterd. Dat kon dankzij de toename van het aantal geworven producten in de gemeenschap. Zeker door medewerking van de plaatselijke supermarkt C1000, nu AH kon de Voedselbank een redelijk basis voedselpakket samenstellen. Er is vrijwel altijd voldoende brood, meestal groente, melk, vleeswaren maar ook boter, peperkoek, koffie en thee. Er zijn echter ook momenten dat er zorgen zijn als er geen producten voldoende op voorraad meer zijn. Als een donateur voedsel wil geven en de voedselbank kan hier sturing aangeven b.v bij een actie wordt meestal aangegeven houdbare producten te doneren. Daarnaast worden naast levensmiddelen ook non-food materiaal aangeboden wat ook aan de cliënten wordt aangeboden. VOEDSELKWALITEIT. Bij de Voedselbank Millingen werken we met producten die de Voedselbank gratis krijgt aangeboden. Het standpunt van de Voedselbank is dat er wel iets kan worden toegegeven op voedselkwaliteit maar nooit op voedselveiligheid. Daarom besteden we veel aandacht aan het gekoeld en/of bevroren houden van producten waarvoor dat nodig is. Er worden ook producten aangeleverd vlak voor of over de THT datum, deze afkorting staat voor ten minste houdbaar tot. Veel producten kunnen nog veilig worden geconsumeerd na die vermelde datum. Daarnaast wordt door bedrijven een garantie afgegeven als het product over de THT datum is. Om dat voedselveiligheid zeer belangrijk is zal de voedselbank in 2014 nog meer tijd en energie besteden aan procedures voor transport echter ook bij de uitgifte en ook aan de administratie van producten. 4

5 DE VRIJWILLIGERS. Begin 2013 bestond de groep vrijwilligers inclusief vrijwilliger onderhoud website en bestuur uit 27 vrijwilligers. Er was geen verloop onder de vrijwilligers, wel hebben zich wat nieuwe vrijwilligers aangemeld. In 2013 hebben een 20 tal scholieren maatschappelijke stage gelopen bij de voedselbank, alle scholieren hebben een goede indruk gekregen over de werkzaamheden van de voedselbank en de maatschappelijke knelpunten. Zij verleenden extra hulp bij het wekelijks samenstellen van de voedselpakketten. Er is grote vraag van scholieren naar een stage plaats bij de voedselbank, het bestuur is van mening scholieren (jeugd) zo vroeg mogelijk te betrekken bij maatschappelijke ontwikkelingen in de maatschappij. Met het ROC zijn afspraken gemaakt met betrekking het inburgeren van inwoners uit Millingen. De inzet van de Voedselbank Millingen is om naast het helpen met voedsel er voor te zorgen dat wij alle cliënten blijven behandelen met respect, zodat zij op vrijdag vertrekken met hun pakket en een goed gevoel. Want met een goed gevoel smaakt het eten beter! DE STRUCTUUR. Sinds maart 2009 huren wij ruimte voor een redelijk bedrag bij SC Millingen. Op deze locatie kunnen wij voor de inpak werkzaamheden gebruik maken van de keuken. Ook wordt gebruik gemaakt van de professionele diepvries en koeling. De opslag van producten is ook op deze locatie gehuisvest. Om dat er op een professionele wijze gewerkt kan worden waren er tijdens de controle van de Voedsel en Warenwet geen op of aanmerkingen en werd er aangegeven dat zowel alle benodigde ruimte keurig waren verzorgd. SAMENWERKING MET HULPVERLENERS. Het netwerk van relaties met diverse hulpverleners is van groot belang. De voedselbank werkt onder andere samen met maatschappelijk werk, de schuldhulpverlening, organisaties voor vluchtelingen, bewindvoerders, gemeente en vele anderen. COMMUNICATIE. Al vanaf 2009 heeft de Voedselbank Millingen een website, deze website wordt door een vrijwilliger onder houden en voorzien van nieuwe informatie zo blijft de website up to date. ( Verder wordt er informatie verstrekt via WFM en het twee wekelijkse blad De Rozet bij uitzondering ook de Gelderlander. Directe communicatie met cliënten, vrijwilligers, hulpverleners en voedselleveranciers gaat zoveel mogelijk per . Daarnaast is zowel met de cliënten als met de vrijwilligers wekelijks contact zodat bij mogelijke problemen deze snel kunnen worden opgelost. 5

6 Ook in 2013 waren veel bedrijven, instellingen en inwoners die de Voedselbank Millingen steunden in de vorm van producten en donaties van diverse organisaties. Begin 2013 werd de voedselbank benaderd door Kalorama in Beek, een groot aantal zuivel producten werden aangeboden. Door een inwoner uit Beek werden bij plusmarkt pakketten ingezameld hiervan heeft de Voedselbank Millingen van mee kunnen profiteren. In februari 2013 heeft de Voedselbank gehoor gegeven op verzoek van de kinderombudsman met betrekking een onderzoek naar armoede onder kinderen. De Gemeente Millingen heeft het mogelijk gemaakt dat ook cliënten van de Voedselbank deel konden nemen aan Amuse (internationale vrouwendag). Op 24 maart 2013 heeft de protestantse kerk in Beek een geslaagde inzamelactie gehouden. 26 april 2013 was er een koninklijk ontbijt op de Martinusschool er waren op die dag nog al wat producten over die beschikbaar werden gesteld aan de Voedselbank. Op 09 oktober 2013 is er een donatie gedaan en een koelkast ter beschikking gesteld door de dartclub (DCM). De zegelactie die tot 26 oktober 2013 bij de C1000 van kracht was heeft een kleine 50 pakketten op geleverd. De voorraad met producten liep sterk achteruit om die reden was de Voedselbank zeer tevreden dat de rest producten op 26 oktober 2013 ter beschikking werden gesteld door de toenmalige C1000. De Pottenkijker sponsort in de vorm van een bloemstuk. Op zondag 10 november 2013 was de Voedselbank uitgenodigd bij de vriendenkring in Leuth om de door de schutterij gehouden inzameling in ontvangst te nemen. 07 december 2013 is er een inzamelactie gehouden bij AH in Millingen dit leverde een goede aanvulling aan producten op. Op 8 december 2013 is er een geslaagde inzameling gehouden bij de protestantse kerk in Beek. 15 december 2013 is er door alle kerken een geslaagde inzamel actie gehouden, alle kerken Beek, Ooy, Leuth en Millingen hebben hier aan mee gedaan. Op uitnodiging van de Beekse ondernemers heeft de voedselbank op de kerstmark van december zich mogen presenteren en een donatie in ontvangst mogen nemen. Zo maar een greep van wat er aan acties in ingezet in 2013 ter ondersteuning van de voedselbank. Ook zijn er organisaties die de voedselbank een warm hart toe bedelen zij willen niet alle genoemd worden wat de voedselbank respecteert. STEUN EN DONATIES. Ook in 2013 heeft de Voedselbank Millingen veel steun onder vonden in de vorm van producten en donaties van diverse organisaties. Nenini Beek. Parochie kerken Beek, Ooy, Leuth, Millingen. Voedselbank Nederland. Charitas. Protestantse Kerk Beek. Particulieren. C 1000.(AH) Thijssen Transp0rt. SC Millingen Spar Ooy en Leuth. 6

7 BLIK OP Voedsel veiligheid zal steeds opnieuw een aandachtspunt blijven. Indien alles volgens de planning verloopt, zal het uitgifte punt en de opslag van de voedselbank in 2014 in een nieuwe ruimte bij SC Millingen worden ondergebracht. Vervoer van koelproducten en diepvries producten zullen ook extra aandacht vragen. Door de financiële ontwikkelingen in ons land is de verwachting dat in 2014 het aantal cliënten wel eens sterk zou kunnen stijgen. Om dit grotere aantal cliënten te blijven helpen zal de voedselbank mogelijk heden moeten ontwikkelen om aan de vraag te kunnen voldoen. - Andere organisaties ( scholen, kerken, serviceclubs) inspireren om acties te voeren om voedsel en/of geld voor de Voedselbank in te zamelen. Hulpverleners en gemeente inspireren nog zorgvuldiger de aanvragen in te vullen zodat de cliënt hiervan geen hinder ondervind. Gelukkig kunnen we rekenen op een grote groep enthousiaste en betrouwbare vrijwilligers. Ook de inzet van de stage medewerkers is zeer waarde vol. De Voedselbank heeft de afgelopen jaren een kleine reserve opgebouwd, echter bij verhuizing naar een nieuwe ruimte in 2014 zullen die moeten worden ingezet. Ook in 2014 zullen we weer veel creativiteit en improvisatietalent nodig hebben om de Voedselbank Millingen draaiende te houden ten behoeve van de mensen die dat nodig hebben.. 7

8 Het goedgekeurde financiële 2013 jaarverslag zal in de loop van 2014 ter inzage worden gelegd op het secretariaat en op de website worden geplaatst. Dit verslag wordt u aangeboden door het bestuur van de Stichting Voedselbank Millingen. 8

9

Ingeschreven KvK 09195492. Bankrekening 1084.65.527. ANBI Fiscaal nummer 8205.99.864. JAARVERSLAG 2012 STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN

Ingeschreven KvK 09195492. Bankrekening 1084.65.527. ANBI Fiscaal nummer 8205.99.864. JAARVERSLAG 2012 STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN Ingeschreven KvK 09195492. Bankrekening 1084.65.527. ANBI Fiscaal nummer 8205.99.864. JAARVERSLAG 2012 STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN 1 Basis wekelijks voedsel pakket. VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Jaarverslag 2014 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2014. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl secretaris@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN 2014

Nadere informatie

Jaarverslag Voorwoord

Jaarverslag Voorwoord Jaarverslag 2015 Voorwoord Ook in 2015 was de Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. actief in Hoogezand- Sappemeer en in Slochteren-Schildwolde. De Voedselbank is voortgekomen uit St. Parel die vanaf januari

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2014 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2014 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Voorwoord Dit is het jaarverslag van over het jaar 2013. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne organisatie. wordt mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inhoud

Jaarverslag 2014. Inhoud Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Onze (nieuwe) plek: Penningweg 20 4. Ons bestuur 5. Onze vrijwilligers 6. Onze ondersteuners 7. Onze belangstellenden 8. Onze

Nadere informatie

Voedselbanken. door Tim

Voedselbanken. door Tim Voedselbanken door Tim 1 Hoofdstukken: 1. Inleiding/voorwoord 2. Wanneer en hoe is de voedselbank ontstaan? 3. Wat doet de voedselbank? 4. Waar en hoeveel voedselbanken zijn er? 5. Wanneer krijg je een

Nadere informatie

De voedselbank Door : Mirte

De voedselbank Door : Mirte De voedselbank Door : Mirte Inhoud : De voedselbank 1. wat is de voedselbank?? 2. wanneer is de voedselbank opgericht?? 3. Wie mogen er bij de voedselbank komen?? 4. Wie werkt er bij de voedselbank?? 5.

Nadere informatie

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org Goederenbank De Baronie is een particulier initiatief van Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout. De status van eind december 2004 is dat er 6 vrijwilligers zijn en 40 à 50 deelnemers. De hele organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Voedselbank Kop van Noord 2017 en verder.

Beleidsplan Voedselbank Kop van Noord 2017 en verder. Beleidsplan Voedselbank Kop van Noord 2017 en verder. Inleiding De stichting voedselbank Kop van Noord is in december 2009 opgericht. De activiteiten werden echter daarvoor reeds een aantal jaren uitgevoerd.

Nadere informatie

Beleidsplan Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan 2018 van Stichting Voedselbank Noordwijk. Het is een summiere opsomming van:

Beleidsplan Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan 2018 van Stichting Voedselbank Noordwijk. Het is een summiere opsomming van: Beleidsplan 2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan 2018 van Stichting Voedselbank Noordwijk. Het is een summiere opsomming van: Hfst. 1 Het werk dat de Voedselbank doet. Hfst. 2 De manier waarop de

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN. Jaarverslag 2015

STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN. Jaarverslag 2015 STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN Jaarverslag 2015 1. Inleiding Het afgelopen jaar zijn wij er wederom in geslaagd om onze taak goed uit te voeren. De uitgifte van de wekelijkse voedselpakketten vind plaats

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. 2015 kan worden getypeerd als een jaar van enkele veranderingen:

Jaarverslag 2015. 2015 kan worden getypeerd als een jaar van enkele veranderingen: Jaarverslag 2015 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Ons bestuur 4. Onze vrijwilligers 5. Onze ondersteuners 6. Onze financiën *1 Inleiding 2015 kan worden getypeerd als een jaar van

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag Tilburgse Voedselbank 2012

Inhoudelijk Jaarverslag Tilburgse Voedselbank 2012 Inhoudelijk Jaarverslag Tilburgse Voedselbank 2012 Voorwoord. Het kalenderjaar 2012 was voor de Tilburgse Voedselbank een bewogen jaar. We ervaren meer waardering voor ons werk. Dit is voor ons hartverwarmend.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten Jaarverslag 2013 Terugkijkend op 2013 constateren we dat er in onze maatschappij heel veel zaken minder zijn geworden. Zoals, minder werkgelegenheid, minder zekerheden en minder geld in de knip. De consequentie

Nadere informatie

Jaarverslag Groencertificaat.

Jaarverslag Groencertificaat. Jaarverslag 2016. Voor de voedselbank in Schiedam was het jaar 2016 een belangrijk jaar. We kunnen terugkijken op een jaar met hoogtepunten, zoals het behalen van het Groencertificaat, waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Voedselbank het Hogeland

Jaarverslag 2016 Voedselbank het Hogeland Voedselbank het Hogeland Stichting Voedselbank het Hogeland Lombok 1 9951 SC Winsum Voorwoord In dit verslag blikken we terug op het jaar 2016. Over het algemeen kunnen we zeggen, dat in 2016 voortgeborduurd

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief februari 2014 Nieuwsbrief februari 2014 OPENING ONDERSTEUNINGSHUIS Op 13 september jl. is het Ondersteuningshuis, Stationsplein 6, geopend door wethouder Suijker. In dit pand is de Non-foodbank en een deel van de Voedselbank,

Nadere informatie

Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal - Gebroek 12 - p : postbus 2341, 6040 DB t : 06-21840994 e i : voedselban

Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal - Gebroek 12 - p : postbus 2341, 6040 DB t : 06-21840994 e i : voedselban Stichting Voedselbank Midden-Limburg eerste initiatief voorjaar 2005 statuten gedeponeerd 17 november 2005 KvK Limburg 12059740 1 Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2016 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2016 wederom op uw steun te kunnen rekenen. JAARVERSLAG 2015 Jaarverslag 2015 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2015. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 ONDERSTEUNINGSHUIS NU HERKENBAAR Na maandenlange sanering op het terrein van de fa. Bunnik, is het Ondersteuningshuis in januari 2015 weer toegankelijk. Niet alleen toegankelijk maar ook herkenbaar. Op

Nadere informatie

Oog voor voedsel Hart voor mensen. Werkzaam in: Eersel Bladel Reusel de Mierden

Oog voor voedsel Hart voor mensen. Werkzaam in: Eersel Bladel Reusel de Mierden Oog voor voedsel Hart voor mensen Werkzaam in: Eersel Bladel Reusel de Mierden Waarom een Voedselbank De armoede in Nederland neemt van jaar tot jaar toe: 1,3 miljoen mensen leven in armoede. In totaal

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Jaarverslag 2014

Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Amstelveen Jan Goldschmedingplantsoen 17 1185 EM Amstelveen Amstelveen, 31 mei 2015 BESTUURSVERSLAG 2014

Nadere informatie

Jaarverslag Voedselbank Groesbeek en omstreken 2017

Jaarverslag Voedselbank Groesbeek en omstreken 2017 Jaarverslag Voedselbank Groesbeek en omstreken 2017 Ontwikkelingen In het jaarverslag van 2016 schreven wij over de landelijke optrekking van de toekenningsnormen en de verwachting dat die zouden leiden

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad Jaarverslag 2015 een project van Vrede voor de Stad Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag bestuur 4/5 Jaarverslag Activiteitencommissie Voedselbank Spijkenisse e.o. 6/7 Financieel verslag Balans Voedselbank

Nadere informatie

Voedselbank Amsterdam & Regionaal Distributiecentrum Noord-Holland. Beleidsplan Beleidsplan Voedselbank Amsterdam

Voedselbank Amsterdam & Regionaal Distributiecentrum Noord-Holland. Beleidsplan Beleidsplan Voedselbank Amsterdam Voedselbank Amsterdam & Regionaal Distributiecentrum Noord-Holland Beleidsplan 2018 Voedselbank Amsterdam & Regionaal Distributiecentrum Noord-Holland Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam (hierna:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Voedselbank Papendrecht

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Voedselbank Papendrecht Voowaarden Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek.

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek. Inzamelingen in de maand november 2015. Datum 1e inzameling 1 Najaarszendingsweek. Vandaag reizen we voor de collecte naar het verre oosten, naar Thailand. Slechts 1 procent van de Thaise bevolking is

Nadere informatie

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild.

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild. Voorwoord In dit verslag kijken wij terug op activiteiten en veranderingen die in onze voedselbank hebben plaats gevonden. Het jaar 2016 was voor ons een bijzonder jaar vanwege het vijfjarige bestaan van

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

Lezen, bidden, zingen

Lezen, bidden, zingen Uitleg initiatief De Genadebank Spakenburg Lezen, bidden, zingen Jesaja 58: 6-7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je

Nadere informatie

Wekelijks vindt hier de uitgifte van voedselpakketten plaats aan cliënten uit Geldrop, Mierlo en Heeze.

Wekelijks vindt hier de uitgifte van voedselpakketten plaats aan cliënten uit Geldrop, Mierlo en Heeze. JAARVERSLAG 2016 1. INLEIDING De doelstelling van Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo is het verstrekken van voedselpakketten als noodhulp aan mensen in Geldrop, Mierlo en Heeze, die kortere of langere

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen Jaarverslag 2015 Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen te Amstelveen BESTUURSVERSLAG Gang van zaken gedurende

Nadere informatie

Gelukkig kunnen wij, dankzij meelevende bedrijven en de acties van kerken, scholen en particulieren, de allerarmsten helpen met voedsel.

Gelukkig kunnen wij, dankzij meelevende bedrijven en de acties van kerken, scholen en particulieren, de allerarmsten helpen met voedsel. Beste leerling, Wij vinden het erg leuk dat jij informatie opvraagt, voor het houden van een spreekbeurt over de voedselbank. Met het downloaden van deze toolkit heb je alle benodigde informatie binnen

Nadere informatie

Stichting. Voedselbank Elburg-Oldebroek. Jaarverslag 2012

Stichting. Voedselbank Elburg-Oldebroek. Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Elburg-Oldebroek Aangesloten bij: Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Elburg - Oldebroek, t Straatje 6, 8081 RN Elburg, Telefoon: 06-22508593; Fax: 0525-622209; Rabobank: 3010.05.818,

Nadere informatie

JAARVERSLAG INLEIDING

JAARVERSLAG INLEIDING JAARVERSLAG 2017 1. INLEIDING Het jaar 2017 heeft zich gemanifesteerd als een jaar waarbij de groei van het aantal clientèle zich heeft voortgezet. Nadat in 2016 naast de gebruikelijke clientèle eveneens

Nadere informatie

Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig. 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord

Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig. 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord Voedselbank = broodnodig! Ook in Gemeente Waalwijk (Sprang-Capelle

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve. 2016-2018 ( 3 jaren)

Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve. 2016-2018 ( 3 jaren) Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve 2016-2018 ( 3 jaren) Adres: Secretariaat AGS Merwekade 69 311 TH Dordrecht E-mail: info@abhilasa-global-serve.nl Website: Abhilasa-global-serve.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl e-mail: info@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Breda. Beleid en jaarverslag 2012

Stichting Voedselbank Breda. Beleid en jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Breda Beleid en jaarverslag 2012 Informatie Naam van de Voedselbank Breda zoals deze is ingeschreven in het Handelsregister Stichting Voedselbank Nederland afdeling Breda Fiscaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2017 Voedselbank het Hogeland

Jaarverslag 2017 Voedselbank het Hogeland Voedselbank het Hogeland Stichting Voedselbank het Hogeland Lombok 1 9951 SC Winsum Voorwoord We zouden bijna met trots gaan schrijven hoe goed het gaat met Voedselbank Het Hogeland. Want in organisatorisch

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Wassenaar. Jaarverslag 2017

Stichting Voedselbank Wassenaar. Jaarverslag 2017 Stichting Voedselbank Wassenaar Jaarverslag 2017 Inhoud: 1. Geschiedenis 2. Missie en Doelstelling 3. Bestuur 4. Werkwijze 5. Vrijwilligers 6. Cliëntenbestand 7. Financiën. 8. Acties en voedseldonaties

Nadere informatie

Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee

Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave 01 Inleiding pag. 1 02 Missie, visie en doelstellingen pag. 2 03 Ontwikkelingen in 2016 pag. 3 04 Plannen voor 2017 pag.

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g 2 0 1 8 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag over 2018 van de Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder en omstreken. Geschiedenis De Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING VOEDSELBANK LOON OP ZAND

JAARVERSLAG 2015 STICHTING VOEDSELBANK LOON OP ZAND JAARVERSLAG 2015 STICHTING VOEDSELBANK LOON OP ZAND INHOUD Pagina ALGEMEEN 1. Jaarverslag 2. Overzicht balans en baten/lasten 2015 3. Balans per 31 december 2015 4. Baten en lasten over het boekjaar 2015;

Nadere informatie

Berichtje van de leerlingenraad. Kersttruiendag BERICHT VAN DE KERSTCOMMISSIE

Berichtje van de leerlingenraad. Kersttruiendag BERICHT VAN DE KERSTCOMMISSIE Jaargang 17 Nummer 15, 05-12-2018 Nieuws van Sint De Sint en zijn Pieten hebben een bezoek gebracht aan onze school. In een mooie oude auto arriveerde hij op het grote schoolplein. Daar werd hij enthousiast

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente Sloetsweg 240, 7556 HW Hengelo www.voedselbankmiddentwente.nl info@voedselbankmiddentwente.nl administratie: 0683 227 284 aanbod voedsel: 0651 887 153 KvK 08143968 STICHTING

Nadere informatie

Gelukkig kunnen wij, dankzij meelevende bedrijven en de acties van kerken, scholen en particulieren, de allerarmsten helpen met voedsel.

Gelukkig kunnen wij, dankzij meelevende bedrijven en de acties van kerken, scholen en particulieren, de allerarmsten helpen met voedsel. Beste leerling, Wij vinden het erg leuk dat jij informatie opvraagt, voor het houden van een spreekbeurt over de voedselbank. Met het downloaden van deze toolkit heb je alle benodigde informatie binnen

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN. Jaarverslag 2017

STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN. Jaarverslag 2017 STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN Jaarverslag 2017 1. Algemene informatie In 2017 hebben wij wederom onze taak goed kunnen uitvoeren. De uitgifte van de wekelijkse voedselpakketten vond tot en met november

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Uitgiftepunten Voedselbank Steenwijkerland

Uitgiftepunten Voedselbank Steenwijkerland JAARVERSLAG 2017 2 Uitgiftepunten Voedselbank Steenwijkerland Steenwijk (Pluggematen 4) uitgifte iedere vrijdag 18:15 tot 19:15 uur Vollenhove (Kerkstraat 40) uitgifte iedere vrijdag 18:30 tot 19:00 uur

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Voedselbanken Nieuwegein 2014

Jaarverslag Stichting Voedselbanken Nieuwegein 2014 Jaarverslag Stichting Voedselbanken Nieuwegein 2014 Algemene gegevens De Stichting Voedselbanken Nieuwegein is statutair gevestigd in Nieuwegein Postadres: Montageweg 1A, 343 NT Nieuwegein Website: www.voedselbanknieuwegein.nl

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o.

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Aantal pakketten In het afgelopen jaar is het aantal cliënten dat op of onder de armoede grens leeft, weer gestegen. Op 1 januari 2012 maakten wij voor Spijkenisse

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 JAARREKENING 2014. Voedselbank Steenwijkerland Jaarverslag 2014 pagina 1 van 12

JAARVERSLAG 2014 JAARREKENING 2014. Voedselbank Steenwijkerland Jaarverslag 2014 pagina 1 van 12 JAARVERSLAG 2014 JAARREKENING 2014 Voedselbank Steenwijkerland Jaarverslag 2014 pagina 1 van 12 Voedselbank Steenwijkerland Adres: Adres secretaris: Pluggematen 4, 8331 TV Steenwijk Vredenburg 21, 8341

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord Cliënten. Pag. 3. Verdeelpunt Noordwijk Acties. Interne organisatie

INHOUD. Voorwoord Cliënten. Pag. 3. Verdeelpunt Noordwijk Acties. Interne organisatie JAARVERSLAG 2016 1 INHOUD Pag. 3 Voorwoord Cliënten Pag. 4 en 5: Uitslag enquête Pag. 6: Voedselpakket Verdeelpunt Noordwijk Acties Pag. 7: Publiciteit Pag. 8: Interne organisatie Pag. 9: Financiën Pag.

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 Inleiding In dit beleidsplan zijn beleidsmatige en operationele zaken vastgelegd die de grondslag vormen voor ons handelen in de jaren 2017-2021. De Statuten vormen de basis

Nadere informatie

Stichting Speelgoedbank Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Speelgoedbank Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Speelgoedbank Amsterdam Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave De organisatie 3 Jaarverslag 4 Balans en resultatenrekening 2013 5 Pagina 2 De organisatie Algemeen Stichting Speelgoedbank Amsterdam is

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2011 Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Manna.nu Nieuwsbrief. Manna Care

Manna.nu Nieuwsbrief. Manna Care Manna.nu Nieuwsbrief Het is al weer een paar maanden geleden dat u een nieuwsbrief ontving. Dat betekent niet dat de werkzaamheden van Stichting Manna stilliggen, integendeel! Er is heel wat werk verricht

Nadere informatie

Jaarverslag Voedselbank Ede

Jaarverslag Voedselbank Ede 2012 Jaarverslag Voedselbank Ede Never a dull moment Inhoud Voorwoord blz. 2 1. Vrijwilligers blz. 3 2. Deelnemers blz. 3 3. Hulpverlening blz. 4 4. Pakketten blz. 4 5. Huisvesting blz. 4 6. PR blz. 5

Nadere informatie

Stichting Speelgoedbank Amsterdam. Jaarverslag 2015

Stichting Speelgoedbank Amsterdam. Jaarverslag 2015 Stichting Speelgoedbank Amsterdam Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave De organisatie 3 Jaarverslag activiteiten 4 Balans en resultatenrekening 2015 5 Pagina 2 De organisatie Algemeen Stichting Speelgoedbank

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN 2015

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN 2015 Stichting Voedselbank Midden-Twente Sloetsweg 240, 7556 HW Hengelo www.voedselbankmiddentwente.nl info@voedselbankmiddentwente.nl administratie: 0683 227 284 aanbod voedsel: 0651 887 153 KvK 08143968 STICHTING

Nadere informatie

Jaarverslag van de Stichting Voedselbank Schiedam 2017.

Jaarverslag van de Stichting Voedselbank Schiedam 2017. Jaarverslag van de Stichting Voedselbank Schiedam 2017. Met trots en dankbaarheid kijken we terug op een goed jaar. Een jaar waarin we bijzondere dingen hebben kunnen realiseren. We hopen dat al onze activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Veenendaal 2015-2016

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Veenendaal 2015-2016 Inhoud: Inhoudsopgave 1 Voorwoord.2 Over stichting Speelgoedbank Veenendaal.3 Doelgroep 4 Doelstelling.5 Werkwijze en resultatenmeting..6 Benodigdheden..8 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2015-2016

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

18 december 2014. Onderzoek: Armoede en de Voedselbank

18 december 2014. Onderzoek: Armoede en de Voedselbank 18 december 2014 Onderzoek: Armoede en de Voedselbank Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: Website: Voorwoord

Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: Website:  Voorwoord Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: 805187030 Website: www.vincentiusvught.nl Voorwoord De Vincentiusvereniging Vught is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie. De vereniging

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

- S MEI 2013. Aanvraagformulier structurele. subsidie. Ingekomen: Formulier 1. Routing. Opbergen. 06 8452 8050 (privé) Gemeente Alphen aan den Rijn

- S MEI 2013. Aanvraagformulier structurele. subsidie. Ingekomen: Formulier 1. Routing. Opbergen. 06 8452 8050 (privé) Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Alphen aan den Rijn v Ingekomen: - S MEI 2013 Formulier 1 Aanvraagformulier structurele subsidie Routing Afd.f^ Opbergen ' Gegevens aanvragende instelling Naam van uw instelling Doelstelling van

Nadere informatie

Jaarverslag Voedselbank Ede

Jaarverslag Voedselbank Ede 2017 Jaarverslag Voedselbank Ede Inhoud Voorwoord blz. 2 1. Vrijwilligers blz. 3 2. Deelnemers blz. 3 3. Hulpverlening blz. 4 4. Pakketten blz. 4 5. Huisvesting blz. 5 6. PR blz. 6 7. Financiën blz. 6

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Visie en Missie

1. Inleiding. 2. Visie en Missie 1. Inleiding De werkzaamheden van de vrijwilligers inzake de kerstactie starten in 1932. Op 23 september 1993 werd een stichting opgericht die de naam Stichting Stille Armen Maastricht krijgt. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Voedselbank de Kostmand Zeewolde. Jaarverslag 2014

Stichting Voedselbank de Kostmand Zeewolde. Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank de Kostmand Zeewolde Jaarverslag 2014 tevens financiële verantwoording www.voedselbankzeewolde.nl Verslag en financiële verantwoording over het jaar 2014 9 februari 2015 Samenvatting

Nadere informatie

Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee

Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee Jaarverslag 2017 Inhoudsopgave 01 Inleiding pag. 1 02 Missie, visie en doelstellingen pag. 2 03 Ontwikkelingen in 2017 pag. 3 04 Plannen voor 2018 pag.

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 en verder "MET ELKAAR VOOR ELKAAR"

Beleidsplan 2016 en verder MET ELKAAR VOOR ELKAAR Beleidsplan 2016 en verder "MET ELKAAR VOOR ELKAAR" "VAN AFWACHTEN NAAR PROACTIEF" Handelsweg Zuid 3 8251 JS DRONTEN sc@voedselbankdronten.nl www.voedselbankdronten.nl www.facebook.com/vbdronten www.twitter.com/vbdronten

Nadere informatie

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl De missie van stichting Voedselbank de Ronde Venen is het tegengaan van verborgen armoede en bijdragen aan het basislevensonderhoud van individuen en gezinnen die hier zelf niet voldoende in kunnen voorzien.

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken Jaarverslag 2015 Locatie: Web site: Stationsweg 8, Gorredijk info@voedselbankopsterland.nl www.voedselbankopsterland.nl aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord...

Nadere informatie

In 2017 blijven wij dit onverminderd doen! We helpen mensen die het nodig hebben en gaan verspilling van voedsel tegen.

In 2017 blijven wij dit onverminderd doen! We helpen mensen die het nodig hebben en gaan verspilling van voedsel tegen. Jaarplan 2017 1 Doelstelling Het afgelopen jaar hebben wij aan onze doelstelling gewerkt met een solide basis van zeer betrokken en bevlogen vrijwilligers, trouwe leveranciers en donateurs: 1. Zorgen voor

Nadere informatie

Jaarverslag Voedselbank Ede

Jaarverslag Voedselbank Ede 2016 Jaarverslag Voedselbank Ede In focus Inhoud Voorwoord blz. 2 1. Vrijwilligers blz. 3 2. Deelnemers blz. 3 3. Hulpverlening blz. 4 4. Pakketten blz. 4 5. Huisvesting blz. 5 6. PR blz. 5 7. Financiën

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand juli m 2 JOP Collecte jeugdwerk. Werelddiaconaat. Geen afscheidsfeestjes meer

Inzamelingen in de maand juli m 2 JOP Collecte jeugdwerk. Werelddiaconaat. Geen afscheidsfeestjes meer Inzamelingen in de maand juli 2017. Datu 1e inzameling m 2 JOP Collecte jeugdwerk. Eindinzameling Werelddiaconaat. Geen afscheidsfeestjes meer Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De leiding

Nadere informatie

1 Heeft u kennisgenomen van het bericht Eten voedselbank vaak onvoldoende? 1

1 Heeft u kennisgenomen van het bericht Eten voedselbank vaak onvoldoende? 1 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Delen uit dankbaarheid!

Delen uit dankbaarheid! november 2014 Delen uit dankbaarheid! De inzamelingsacties in de kerken zijn voor VLA heel waardevol. Gemiddeld halen we bijna 100 dozen met levensmiddelen op in de diverse kerken en een mooi bedrag uit

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Voedselbank op kruispunt

Voedselbank op kruispunt 6 de jaargang, december 2012 Voedselbank op kruispunt Als je op weg bent kom je vaak op een kruispunt en moet je keuzes maken. Waar gaan we heen? Toen Alice in Wonderland een kruispunt naderde vroeg ze

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand juli Moldavië. 3 Jeugdwerk Prot. Kerk, JOP. Vaders en Geloofsopvoeding.

Inzamelingen in de maand juli Moldavië. 3 Jeugdwerk Prot. Kerk, JOP. Vaders en Geloofsopvoeding. Inzamelingen in de maand juli 2016. Datum 1e inzameling 3 Jeugdwerk Prot. Kerk, JOP. Vaders en Geloofsopvoeding. De collecte van vandaag is bestemd voor JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Tongen in Purmerend

Beleidsplan stichting Tongen in Purmerend Beleidsplan stichting Tongen in Purmerend 2017-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Missie en visie van de Stichting Tongen in Purmerend 5 Financiën 6 De manier waarop de Stichting Tongen in Purmerend

Nadere informatie

Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee

Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 01 Inleiding pag. 1 02 Missie, visie en doelstellingen pag. 2 03 Ontwikkelingen in 2014 pag. 3 04 Plannen voor 2015 pag.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Voedselbanken Nederland

Voedselbanken Nederland Voedselbanken Nederland Visie, kernwaarden en doelstellingen Voedselbanken Nederland Onze Visie In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten

Nadere informatie

Opnieuw was het hele jaar, 2017, de Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. actief in Hoogezand- Sappemeer en in Slochteren-Schildwolde.

Opnieuw was het hele jaar, 2017, de Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. actief in Hoogezand- Sappemeer en in Slochteren-Schildwolde. Jaarverslag 2017 Inleiding Opnieuw was het hele jaar, 2017, de Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. actief in Hoogezand- Sappemeer en in Slochteren-Schildwolde. Met dit verslag wil de stichting iedereen

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken Jaarverslag 2016 Locatie: Web site: Stationsweg 8, Gorredijk info@voedselbankopsterland.nl www.voedselbankopsterland.nl aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord...

Nadere informatie