Ingeschreven KvK Bankrekening ANBI Fiscaal nummer JAARVERSLAG 2012 STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingeschreven KvK 09195492. Bankrekening 1084.65.527. ANBI Fiscaal nummer 8205.99.864. JAARVERSLAG 2012 STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN"

Transcriptie

1 Ingeschreven KvK Bankrekening ANBI Fiscaal nummer JAARVERSLAG 2012 STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN 1

2 Basis wekelijks voedsel pakket. VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Voedselbank Millingen aan de Rijn. In het jaar 2012 meldden zich weer nieuwe cliënten aan en ondanks de uitstroom van de cliënten die zijn overgedragen aan Groesbeek, was echter de groei van de nieuwe instroom hoger dan de uitstroom. Als gevolg hiervan schommelde het hele jaar het aantal cliënten (gezinnen) per week tussen de 26 en 29. In totaal heeft de Voedselbank Millingen in 2012 meer dan 1450 voedselpakketten uitgedeeld. Daarnaast werden tijdens de kerstdagen een groot aantal voedselpakketten uitgedeeld aan minder bedeelde in de samenleving, (ca 40 pakketten) in Millingen en Ubbergen. Inmiddels is de Voedselbank Millingen wat meer bekend geworden en geaccepteerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het aantal keren dat de voedselbank spontaan door inwoners en organisaties wordt benaderd met voorstellen voor donaties van geld en/of producten. De voedselbank hoopt op een uitbreiding van deze positieve ingeslagen weg en dat deze initiatieven door andere organisaties gevolgd zullen worden zodat de Voedselbank Millingen ook de komende jaren in de behoefte zal kunnen voorzien voor die inwoners die de voedselbank nodig hebben. U GEEFT, DE VOEDSELBANK MILLINGEN DEELT DE VOEDSELBANK IN HET KORT Voedselbank Millingen is sinds maart 2009 actief voor inwoners van de gemeenten Millingen, Ubbergen en Groesbeek. Sinds september 2012 zijn de cliënten van de gemeente Groesbeek over gedragen aan de in die gemeente opgerichte voedselbank. De Voedselbank Millingen is een zelfstandige stichting die uitsluitend op sponsors en vrijwilligers draait. Inwoners die te weinig financiële middelen overhouden voor het noodzakelijke levensonderhoud krijgen een basis voedselpakket. De voedselpakketten zijn zo veel als mogelijk op de gezinssituatie afgestemd, wel is de Voedselbank Millingen altijd afhankelijk van het aanbod van vrijwillige bijdragen van producten van de leveranciers en donateurs. 2

3 VERSTREKKING VAN DE VOEDSELPAKKETTEN De voedselpakketten worden een keer per week verstrekt bij een uitgiftepunt in Millingen aan de Rijn. De cliënt heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om het voedselpakket op te halen. Deze vaste wekelijkse afspraak draagt bij aan structuur en dat is voor een aantal klanten van groot belang. WIE KOMEN IN AANMERKING VOOR EEN VOEDSELPAKKET? Inwoners dieom welke reden dan ook in financiële problemen zijn, kunnen een beroep doen voor een voedselpakket bij de Voedselbank. Een zorgvuldige afweging van de procedure zorgt ervoor dat alleen inwoners, die echt in aanmerking komen, een voedselpakket krijgen. WAT MAG MAXIMAAL FINANCIEEL OVERBLIJVEN? Het inkomen wordt getoetst na aftrek van de vaste lasten zoals huur, energie, verzekeringen en andere verplichtingen, door de aan vragende hulpverlener. Voor 2012 geldt een bedrag van maximaal 180 euro besteedbaar inkomen per maand. Bij een meerpersoonshuishouden wordt dat bedrag verhoogd met 60 euro voor elke volgende volwassene en met 60 euro voor ieder thuiswonend kind onder de 18 jaar WAT DOET VOEDSELBANK MILLINGEN IN DE PRAKTIJK? De voedselbank verzamelt producten in bij bedrijven. In de gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn worden bij een viertal winkels producten geworven voor de Voedselbank. De ingezamelde producten worden iedere week verdeeld onder de cliënten van de voedselbank. HOE KAN DE VOEDSELBANK MILLINGEN BESTAAN? De Voedselbank Millingen is afhankelijk van bedrijven, die producten ter beschikking stellen. Verder ondersteunen fondsen, bedrijven en particulieren de Voedselbank Millingen. Alle werkzaamheden die nodig zijn om de Stichting Voedselbank Millingen draaiende te houden worden door zeker 25 vrijwilligers uitgevoerd. Daarnaast is de Voedselbank Millingen aangesloten bij de Regiobank Arnhem en is de Stichting aan gesloten bij Voedselbank Nederland. Gedeelte van de ingezamelde producten. 3

4 ONZE CLIENTEN CRITERA Voor al onze cliënten geldt dat zij voldoen aan de landelijke criteria voor hulpverlening. Dit betekent in 2012 dat het besteedbaar inkomen per maand, dus na aftrek van de vaste lasten, minder is dan: euro bij een eenpersoonshuishouden; - plus 60 euro voor elke volgende volwassene; - plus 60 euro voor ieder kind tot 18 jaar. Omdat bij aanmelding vaak acuut hulp nodig is reageert de Voedselbank altijd zo snel mogelijk. Vaak binnen een week. Maatschappelijke organisaties bekijken elke drie maanden of de hulp van de voedselbank nog nodig is of dat de financiële situatie is verbeterd. AANTAL CLIENTEN Er was een aantal cliënten, dat na een periode van zes maanden weer op eigen benen kon staan. Echter de ervaring leert dat een groot aantal cliënten in Millingen en Ubbergen langdurig gebruik maakt van een voedselpakket van de voedselbank. Ondanks de overdracht van de cliënten naar de Groesbeekse voedselbank steeg het aantal aanvragen en de cliënten. Het aantal van de uitgegeven voedselpakketten laat ten aan zien van 2011 een stijging zien van ca 40%. Het gemiddelde aantal cliënten lag in 2012 tussen de 26 en 29 per week en in 2012 zijn ca 1450 voedselpakketten uitgegeven. Het aantal personen (monden) wat gevoed moet worden is ca 75 monden per week, waarvan ca 32 kinderen van 0 tot 17 jaar deel van uit maken. Eind 2012 maakten 32 gezinnen gebruik van een wekelijks voedselpakket. Bij al deze mensen hoort een verhaal, allemaal verschillende verhalen. Het gaat altijd om mensen, die om welke reden dan ook zijn vastgelopen. Mensen die niet (meer) in staat zijn voor zichzelf en voor hun eventuele kinderen te zorgen en dat ondermijnt het zelfrespect. Veelal is er geen goede structuur te bespeuren bij een aantal cliënten dit zal zeker meer aandacht moeten krijgen, op welke wijze dan ook en door welke organisatie dan ook. Dit is van essentieel belang om hun zelfrespect en verantwoordelijkheid te nemen en terug te krijgen. Op verschillende wijze uiten de cliënten zich, van heel dankbaar tot ik heb recht op hulp want de maatschappij heeft mij dit aan gedaan. DISCIPLINE. Het gebrek aan discipline bij een groot aantal cliënten blijft een zorgpunt. Cliënten die niet verschijnen zonder afmelding krijgen direct een waarschuwing. Als een cliënt twee keer achter elkaar niet verschijnt wordt zij/hij van de lijst afgevoerd, tenzij de hulp verlener aangeeft waarom toch verlenging van de hulp nodig is. Soms is het onvermogen om afspraken na te komen een deel van de oorzaak waarom iemand in de financiële problemen is geraakt. Gelukkig komt verreweg het grootste deel van de cliënten wel op tijd hun voedselpakket ophalen en geven velen aan deze vorm van hulpverlening op prijs te stellen. 4

5 UITGIFTEPUNT De Voedselbank Millingen heeft een opslag en uitgiftepunt dat is gevestigd op het terrein van SC Millingen. De Voedselbank Millingen is zeer verheugd met de gastvrijheid die door de sportclub wordt geboden. Door gebruik te mogen maken van alle faciliteiten in het gebouw en het geringe huurbedrag bespaart de Voedselbank een hoop kosten, gelden die dan elders kunnen worden ingezet. Veel cliënten ervaren een drempel voor aanmelding en afhalen van het (eerste) pakket. Ze verhullen het cliënt zijn voor de eigen omgeving. De ervaring leert ook dat na een gewenningsperiode de cliënten aan elkaar wennen. Anonieme uitgifte heeft hoge prioriteit bij de voedselbank. INHOUD VAN DE VOEDSELPAKETTEN. De voedselbank heeft in 2012 ca 40 % meer voedselpakketten geleverd dan in 2011.De omvang van de inhoud van de voedselpakketten is in de loop van het jaar 2012 verbeterd. Dat kon dankzij de toename van het aantal geworven producten in de gemeenschap. Zeker door medewerking van de plaatselijke supermarkt C1000 kon de Voedselbank een redelijk basis voedselpakket samenstellen. Er is vrijwel altijd voldoende brood, meestal groente, zuivel producten, vleeswaren maar ook boter, peperkoek, koffie, thee en potgroente. Als een donateur voedsel wil geven en de voedselbank kan hier sturing aangeven b.v bij een actie wordt meestal als gewenst artikel aangegeven aardappels, potgroente, melk, Boter, eieren of groente en fruit. Daarnaast wordt naast levensmiddelen ook non-food materiaal aangeboden en dat wordt ook aan de cliënten aangeboden of de Voedselbank bemiddeld hierin. VOEDSELKWALITEIT. Bij de Voedselbank Millingen werken we met producten die de Voedselbank gratis krijgt aangeboden. Het standpunt van de Voedselbank is dat er wel iets kan worden toegegeven op voedselkwaliteit maar nooit op voedselveiligheid. Daarom besteden we veel aandacht aan het gekoeld en/of bevroren houden van producten waarvoor dat nodig is. Er worden ook producten aangeleverd vlak voor of over de THT datum. Deze afkorting staat voor ten minste houdbaar tot.. Veel producten kunnen nog veilig worden geconsumeerd na die vermelde datum. Daarnaast wordt door bedrijven een garantie afgegeven van veilig gebruik als het product over de THT datum is. Omdat voedselveiligheid zeer belangrijk is zal de voedselbank in 2013 nog meer tijd en energie moeten besteden aan procedures voor transport, uitgifte, administratie van producten en voorraad beheer. De wat luxe producten voor aanvulling van de extra pakketten. 5

6 DE VRIJWILLIGERS Begin 2012 bestond de groep vrijwilligers inclusief vrijwilliger onderhoud website en bestuur uit 25 personen. Er was geen verloop onder de vrijwilligers, wel hebben zich wat nieuwe vrijwilligers aangemeld. In 2012 hebben een twintigtal scholieren van Notre Dame Beek-Ubbergen, Canisius College Nijmegen, scholieren HBO uit Utrecht en Citadel College Lent maatschappelijke stage gelopen bij de voedselbank. Alle scholieren hebben een goede indruk gekregen van de werkzaamheden en de doelstelling van de voedselbank, maar ook van de maatschappelijke knelpunten. Zij verleenden extra hulp bij het wekelijks samenstellen van de voedselpakketten. Er is grote vraag van scholieren naar een stageplaats bij de voedselbank. Het bestuur is van mening om scholieren (jeugd) zo vroeg mogelijk te betrekken bij maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast heeft re-integratiebedrijf Basalt een uitkeringsgerechtigde geplaatst om werkervaring op te doen bij de Voedselbank Millingen. De inzet van de Voedselbank Millingen is om naast helpen met voedsel- er voor te zorgen dat wij alle cliënten blijven behandelen met respect, zodat zij op vrijdag vertrekken met hun pakket en een goed gevoel. Want met een goed gevoel smaakt het eten beter! DE STRUCTUUR Sinds maart 2009 huurt de Voedselbank ruimte voor opslag en uitgifte bij SC Millingen. Op deze locatie kunnen wij voor de inpakwerkzaamheden gebruik maken van de keuken. Ook wordt gebruik gemaakt van de professionele diepvries en koeling. De opslag van producten is ook op deze locatie gehuisvest. Omdat er op een professionele wijze gewerkt kan worden waren er tijdens de controle van de Voedsel en Warenwet geen op- of aanmerkingen en werd er aangegeven dat alle benodigde ruimten keurig waren verzorgd. TRANSPORT De Firma Thijssen transport verzorgt wekelijks het transport van producten vanuit Arnhem. Daarnaast worden iedere vrijdag door een aantal vrijwilligers producten opgehaald bij de vier inname punten. Het bestuur van de Voedselbank Millingen is de Firma Thijssen zeer dankbaar dat zij met bakkerij Veenhuis heeft geregeld om iedere week extra brood aan te leveren. SAMENWERKING MET HULPVERLENERS Het netwerk van relaties met diverse hulpverleners is van groot belang. De voedselbank werkt onder andere samen met maatschappelijk werk, de schuldhulpverlening, organisaties voor vluchtelingen, bewindvoerders, GGZ, NIM, Ribw Heuvelland en Maasvallei, Gemeente en vele anderen. COMMUNICATIE Al vanaf 2009 heeft de Voedselbank Millingen een website. Deze website wordt door een vrijwilliger onder houden en voorzien van nieuwe informatie. Zo blijft de website up to date. ( Verder wordt er informatie verstrekt via WFM en het twee wekelijkse blad De Rozet en bij uitzondering ook de Gelderlander. Directe communicatie met cliënten, vrijwilligers, hulpverleners en voedselleveranciers gaat zoveel mogelijk per . Daarnaast is zowel met de cliënten als met de vrijwilligers wekelijks contact zodat bij mogelijke problemen deze snel kunnen worden opgelost 6

7 BEZOEK C OMMISSARIS VAN DE KONINGIN Vele geïnteresseerden hebben in 2012 belangstelling getoond met een bezoek aan de werkzaamheden van de Voedselbank Millingen. Het hoogtepunt van al deze bezoeken was wel het bezoek op 16 februari 2012 van de commissaris van de koningin de heer Cornielje en het college van Millingen aan de Voedselbank Millingen. De commissaris was onder de indruk van de werkzaamheden die de vrijwilligers tot stand brengen. Hij luisterde met veel aandacht en gaf aan dat men zeer goed werk verrichtte. De Voedselbank Millingen heeft zich ontwikkeld als een breed gedragen en betrokken organisatie binnen de gemeenschap van Millingen en Ubbergen op diverse onderdelen. Iets meer belangstelling van de Gemeente Millingen aan de Rijn en van de Gemeente Ubbergen zal zeker op prijs worden gesteld.. VOEDSEL Iedere week ontvangt de Voedselbank Millingen via de Regionale Voedselbank Arnhem een aantal producten dat kan variëren van 9 tot 13 eenheden. Daarnaast worden bij de vier inname punten iedere week de verzamelde producten opgehaald. Ook wordt er incidenteel voedsel aangeboden door bedrijven en particulieren. ONDERNOMEN ACTIES. In het vervolg op de actie van december 2011 is er in de maand december 2012 ook weer een inzamelactie gehouden bij een aantal winkels (supermarkten) in Millingen, Ooy en leuth. De protestantse Kerk in Beek zamelde producten in voor de Voedselbank. Millingse ondernemer Bouwhuis doneert diverse producten voor de voedselbank, daarnaast zijn er ook door diverse particulieren die grote partijen producten doneren. De acties op 08 en 15 december 2012 waren zeer succes vol, hoogtepunt een donatie van Havo Notre-Dame van 900 euro, voor producten te besteden bij C1000. Voor kerst salades aangeboden door de Spar in de Ooy. Door drankenhandel Bongers zijn een grote hoeveelheid blikjes fris aangeboden. Eierhandel Bach uit Groesbeek stelde 400 eieren beschikbaar. Slagerij v.d Velden voor alle cliënten een vleespakket. Sorteren van de ingezamelde producten door de vrijwilligers. 7

8 In 2012 zijn met betrekking voedselveiligheid investeringen gedaan en zijn aangeschaft professionele koelboxen. Diverse voedselkratjes zijn vernieuwd, verder is er aan divers verpakking materiaal geïnvesteerd. Ook waren er verschillende acties spontaan opgezet in De burendag in de Zeelandsestraat heeft van de opbrengst statiegeld producten gekocht en aangeboden aan de voedselbank. De straatmarkt in de WethouderKoenenstraat heeft een aardige donatie opgebracht voor de Voedselbank. Via de contacten met de vacantiebank.nl zijn ook cliënten van Voedselbank Millingen uitgeloot voor een gratis vakantie. Stichting Beurs voor een Kind heeft ook in 2012 weer een groot aantal bonnen aan de cliënten ter beschikking gesteld om aan kinderkleding en speelgoed te besteden op de beurs. Met Sinterklaas heeft Voedselbank Groesbeek in samen werking met Voedselbank Millingen een actie op gezet voor cadeaus voor kinderen van de Voedselbank. Door contacten met de Stichting De Ombudsman wordt door de Voedselbank regelmatig informatie verstrekt betreffende de zorg verzekering voor de cliënt en hun kinderen. Via contacten met Stichting waarmaakdag cadeaus en voor alle kinderen van de cliënten een leuke Sinterklaas middag georganiseerd. Via kleurplaat actie sinterklaas bij cliënten van de voedselbank thuis op bezoek. STEUN EN DONATIES Ook in 2012 heeft de Voedselbank Millingen veel steun onder vonden in de vorm van producten en donaties van diverse organisaties en bedrijven. Rabobank Groesbeek-Millingen. Nenini Beek. Fa Bouwhuis millingen. Slager Kees van de Velden. Stichting Beurs voor een kind. Dranken handel Bongers. Parochie H. Antonius van Padua. Oortjeshekken Ooy. Voedselbank Nederland Koppens Meubelstoffederij. Charitas. Stichting Waarmaakdag. Protestantse Kerk Beek. Notre- Dame Beek. Diverse particulieren. Eierhandel gebroeders Bach Groesbeek. C1000. Accountantskantoor Arts-Toonen-Boersma. Thijssen Transp0rt. SC Millingen. SBK Nijmegen. Regionale Voedselbank Arnhem. Personeel Vereniging Rabobank. Bekendste (scharrel) Slager uit Nijmegen. Spar Ooy en Leuth. Vrijwilligers aan het werk met inpak werkzaamheden. 8

9 BLIK OP 2013 Voedselveiligheid en voorraad beheer zal steeds opnieuw een aandachtspunt blijven. Indien alles volgens de planning verloopt, zal het uitgifte punt en de opslag van de voedselbank in 2013 in een nieuwe ruimte bij SC Millingen worden ondergebracht, dan zal er ook geïnvesteerd moeten worden, een gedeelte van deze investering is door Charitas al toegezegd. Inmiddels is er met Voedselbank Millingen en SC Millingen een intentie overeenkomst getekend met betrekking de nieuwe ruimte. Vervoer van koelproducten en diepvries producten zullen ook extra aandacht vragen. Door de financiële ontwikkelingen in ons land is de verwachting dat in 2013 het aantal cliënten wel eens sterk zou kunnen stijgen. Om dit grotere aantal cliënten te blijven helpen zal de voedselbank mogelijkheden moeten ontwikkelen om aan de vraag te kunnen voldoen. Als geen nieuwe bronnen kunnen worden aangeboord en de groei van het aantal cliënten zich in het huidige tempo voortzet zal het bestuur moeten overwegen om met wachtlijsten te gaan werken. Andere organisaties ( scholen, kerken, serviceclubs, verenigingen ) inspireren om acties te voeren om voedsel en/of geld voor de Voedselbank in te zamelen. Hulpverleners en gemeente inspireren nog zorgvuldiger de aanvragen in te vullen zodat de cliënt hiervan geen hinder ondervindt. In de contacten met de landelijke politiek opnieuw in 2013 weer aandacht te vragen voor het Europees voedselprogramma, en er mogelijk gebruik er van te gaan maken. Gelukkig kunnen we rekenen op een grote groep enthousiaste en betrouwbare vrijwilligers. Ook de inzet van de stagemedewerkers is zeer waardevol. De Voedselbank Millingen, zal bij verhuizing naar een nieuwe ruimte in 2013 moeten investeren in meubilair, koel en diepvries apparatuur, ook zijn investeringen nodig op het gebied van voedselveiligheid, alle zeilen moeten worden bij gezet om de toekomst van de Voedselbank Millingen te waarborgen. Ook in 2013 zullen we weer veel creativiteit en improvisatietalent nodig hebben om de Voedselbank Millingen draaiende te houden ten behoeve van de mensen die dat nodig hebben.. vrijwilligers aan het werk met het sorteren van de ingezamelde producten. 9

10 Het wekelijkse transport van de Firma Thijssen ook met de extra aanlevering van brood. Ingezamelde producten tijdens een gehouden actie. In 2012 is de doelstelling van de Voedselbank Millingen, het samen stellen van een basis voedselpakket voor de minder bedeelde in de samenleving geslaagd. Het zijn de bedrijven, stichtingen, instellingen, verenigingen, inwoners en vrijwilligers die door hun bijdrage in welke zin dan ook dit hebben bewerkstelligd. Het is van zeer groot belang deze zeer grote betrokkenheid zeker voor de toekomst in de samenleving vast te houden. 10

11 In 2012 zijn er onderhandelingen gevoerd met een initiatief groep Groesbeek om te komen tot een Voedselbank. Naar aanleiding van de 0nderhandelingen door de Voedselbank Millingen zijn diverse deskundige geraadpleegd en om advies gevraagd, allen gaven in hun advies aan dat de uitkomsten voor de Millingse samenleving niet de gewenste resultaten op zou opleveren. De verschillen van inzicht waren nog te groot om tot een Voedselbank te komen, wel is er afgesproken waar mogelijk elkaar te ondersteunen en bij te staan. Voor 2013 zal de samen werking zeker veel aandacht en uitbreiding krijgen, wie weet wat de toekomst nog kan brengen. Een goedgekeurd financieel jaarverslag 2012 zal in de loop van 2013 ter inzage worden gelegd op het secretariaat. Twee stage medewerkers van de 20 die de stage hebben volbracht bij de Voedselbank Millingen, op de foto twee scholieren van het Canisius College in actie voor de voedselbank. Informatie zoals die verstrekt wordt aan de cliënten van de Voedselbank Millingen. Het bestuur van de Voedselbank Millingen biedt u hiermee het jaarverslag 2012 aan. Het bestuur hoopt dat met veel aandacht en interesse kennis wordt genomen van het jaarverslag Januari

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN.

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. Ingeschreven KvK 09195492. Bankrekening 1084.65.527. ANBI Fiscaal nummer 8205.99.864. JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. DE VOEDSELBANK IN HET KORT. Voedselbank Millingen is sinds maart

Nadere informatie

Voedselbanken. door Tim

Voedselbanken. door Tim Voedselbanken door Tim 1 Hoofdstukken: 1. Inleiding/voorwoord 2. Wanneer en hoe is de voedselbank ontstaan? 3. Wat doet de voedselbank? 4. Waar en hoeveel voedselbanken zijn er? 5. Wanneer krijg je een

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl secretaris@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN 2014

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Jaarverslag 2014 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2014. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief februari 2014 Nieuwsbrief februari 2014 OPENING ONDERSTEUNINGSHUIS Op 13 september jl. is het Ondersteuningshuis, Stationsplein 6, geopend door wethouder Suijker. In dit pand is de Non-foodbank en een deel van de Voedselbank,

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2014 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2014 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Voorwoord Dit is het jaarverslag van over het jaar 2013. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne organisatie. wordt mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 ONDERSTEUNINGSHUIS NU HERKENBAAR Na maandenlange sanering op het terrein van de fa. Bunnik, is het Ondersteuningshuis in januari 2015 weer toegankelijk. Niet alleen toegankelijk maar ook herkenbaar. Op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inhoud

Jaarverslag 2014. Inhoud Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Onze (nieuwe) plek: Penningweg 20 4. Ons bestuur 5. Onze vrijwilligers 6. Onze ondersteuners 7. Onze belangstellenden 8. Onze

Nadere informatie

Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal - Gebroek 12 - p : postbus 2341, 6040 DB t : 06-21840994 e i : voedselban

Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal - Gebroek 12 - p : postbus 2341, 6040 DB t : 06-21840994 e i : voedselban Stichting Voedselbank Midden-Limburg eerste initiatief voorjaar 2005 statuten gedeponeerd 17 november 2005 KvK Limburg 12059740 1 Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. 2015 kan worden getypeerd als een jaar van enkele veranderingen:

Jaarverslag 2015. 2015 kan worden getypeerd als een jaar van enkele veranderingen: Jaarverslag 2015 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Ons bestuur 4. Onze vrijwilligers 5. Onze ondersteuners 6. Onze financiën *1 Inleiding 2015 kan worden getypeerd als een jaar van

Nadere informatie

Stichting. Voedselbank Elburg-Oldebroek. Jaarverslag 2012

Stichting. Voedselbank Elburg-Oldebroek. Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Elburg-Oldebroek Aangesloten bij: Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Elburg - Oldebroek, t Straatje 6, 8081 RN Elburg, Telefoon: 06-22508593; Fax: 0525-622209; Rabobank: 3010.05.818,

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen Jaarverslag 2015 Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen te Amstelveen BESTUURSVERSLAG Gang van zaken gedurende

Nadere informatie

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org Goederenbank De Baronie is een particulier initiatief van Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout. De status van eind december 2004 is dat er 6 vrijwilligers zijn en 40 à 50 deelnemers. De hele organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o.

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Aantal pakketten In het afgelopen jaar is het aantal cliënten dat op of onder de armoede grens leeft, weer gestegen. Op 1 januari 2012 maakten wij voor Spijkenisse

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad Jaarverslag 2015 een project van Vrede voor de Stad Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag bestuur 4/5 Jaarverslag Activiteitencommissie Voedselbank Spijkenisse e.o. 6/7 Financieel verslag Balans Voedselbank

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Jaarverslag 2014

Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Amstelveen Jan Goldschmedingplantsoen 17 1185 EM Amstelveen Amstelveen, 31 mei 2015 BESTUURSVERSLAG 2014

Nadere informatie

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl De missie van stichting Voedselbank de Ronde Venen is het tegengaan van verborgen armoede en bijdragen aan het basislevensonderhoud van individuen en gezinnen die hier zelf niet voldoende in kunnen voorzien.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Voedselbank Papendrecht

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Voedselbank Papendrecht Voowaarden Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2016 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2016 wederom op uw steun te kunnen rekenen. JAARVERSLAG 2015 Jaarverslag 2015 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2015. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit

Nadere informatie

www.voedselbankzeist.nl KvK nr. 30226629 Rabobank Heuvelrug nr. 1325.41.726 !!!!! Voedselbank!Zeist!! Jaarverslag!2014! !!!!!

www.voedselbankzeist.nl KvK nr. 30226629 Rabobank Heuvelrug nr. 1325.41.726 !!!!! Voedselbank!Zeist!! Jaarverslag!2014! !!!!! VoedselbankZeist Jaarverslag2014 Jaarverslag 2014 2014 was voor de Voedselbank Zeist een jaar van consolidatie, maar ook van grote veranderingen. Het aantal gebruikers schommelde rond het niveau van 120.

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl e-mail: info@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN. Jaarverslag 2015

STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN. Jaarverslag 2015 STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN Jaarverslag 2015 1. Inleiding Het afgelopen jaar zijn wij er wederom in geslaagd om onze taak goed uit te voeren. De uitgifte van de wekelijkse voedselpakketten vind plaats

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

Jaarverslag Voedselbank Ede

Jaarverslag Voedselbank Ede 2012 Jaarverslag Voedselbank Ede Never a dull moment Inhoud Voorwoord blz. 2 1. Vrijwilligers blz. 3 2. Deelnemers blz. 3 3. Hulpverlening blz. 4 4. Pakketten blz. 4 5. Huisvesting blz. 4 6. PR blz. 5

Nadere informatie

Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig. 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord

Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig. 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord Voedselbank = broodnodig! Ook in Gemeente Waalwijk (Sprang-Capelle

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland

Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland 1 Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland Alle data zijn gemeten op 31 december van genoemde jaar 1 Kerngegevens: Over de organisatie 2014 2015 Aantal voedselbanken 157 162 lid van Voedselbanken Nederland

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2015

Activiteitenverslag 2015 Activiteitenverslag 2015 1 Organiseren feest Apeldoorn 2015 In 2015 is voor het eerst een Schoorsteengelukfeest georganiseerd in de stad Apeldoorn. Het plan was om 75 kinderen van 0-10 jaar te laten deelnemen.

Nadere informatie

Stichting de Melkkan. Jaarverslag 2015

Stichting de Melkkan. Jaarverslag 2015 Stichting de Melkkan Jaarverslag 2015 Inhoud 1 Voorwoord pagina 1 2 Doelstellingen pagina 2 tot 4 3 Ondersteuning leden pagina 5 4 Vrijwilligers pagina 6 5 Sponsors en donateurs pagina 7 tot 8 6 Financiën

Nadere informatie

Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: Website: Voorwoord

Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: Website:  Voorwoord Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: 805187030 Website: www.vincentiusvught.nl Voorwoord De Vincentiusvereniging Vught is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie. De vereniging

Nadere informatie

1. De Voedselbank Rotterdam

1. De Voedselbank Rotterdam 1. De Voedselbank Rotterdam In dit hoofdstuk wordt algemeen ingegaan op de organisatie voedselbank. Allereerst wordt stil gestaan bij de oprichting van de voedselbank Rotterdam. Vervolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

Stichting Speelgoedbank-Amersfoort

Stichting Speelgoedbank-Amersfoort Stichting Speelgoedbank- INHOUDSOPGAVE Speelgoedbank Algemeen 3 Balans 4 Staat van Baten en lasten 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 7 Gebeurtenissen na balansdatum

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Breda. Beleid en jaarverslag 2012

Stichting Voedselbank Breda. Beleid en jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Breda Beleid en jaarverslag 2012 Informatie Naam van de Voedselbank Breda zoals deze is ingeschreven in het Handelsregister Stichting Voedselbank Nederland afdeling Breda Fiscaal

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN 2015

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN 2015 Stichting Voedselbank Midden-Twente Sloetsweg 240, 7556 HW Hengelo www.voedselbankmiddentwente.nl info@voedselbankmiddentwente.nl administratie: 0683 227 284 aanbod voedsel: 0651 887 153 KvK 08143968 STICHTING

Nadere informatie

Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland. 1. Kerngegevens. augustus 2014

Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland. 1. Kerngegevens. augustus 2014 Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland augustus 2014 1. Kerngegevens Er zijn per eind juni 2014, 154 voedselbanken aangesloten bij Voedselbanken Nederland. Deze voedselbanken verdelen voedselpakketten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern

Jaarverslag 2014. Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern Jaarverslag 2014 Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 De organisatie van Het Speelkwartier Speelgoedbank De Meern 4 Hoofdstuk 2 Visie, Missie en kernactiviteiten

Nadere informatie

Lezen, bidden, zingen

Lezen, bidden, zingen Uitleg initiatief De Genadebank Spakenburg Lezen, bidden, zingen Jesaja 58: 6-7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI-erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

Jaarverslag Voedselbank Amersfoort

Jaarverslag Voedselbank Amersfoort Jaarverslag Voedselbank Amersfoort Stichting Voedsel-Focus-Amersfoort Stichting Steunfonds Voedsel-Focus-Amersfoort 1 Inhoud Blz. 3 Terugblik 2015 Blz. 4 Koninklijke waardering Blz. 7 Huisvesting Blz.

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 4. Landelijke en regionale inbedding 5. Aanvragen voedselpakketten 6. Uitgifte voedselpakketten 6. Voedselverwerving 7

Voorwoord 3. Inleiding 4. Landelijke en regionale inbedding 5. Aanvragen voedselpakketten 6. Uitgifte voedselpakketten 6. Voedselverwerving 7 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding 4 Een weekje Voedselbank Montferland 4 Landelijke en regionale inbedding 5 Samenwerking met Voedselbank Doetinchem 5 Aanvragen voedselpakketten

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek.

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek. Inzamelingen in de maand november 2015. Datum 1e inzameling 1 Najaarszendingsweek. Vandaag reizen we voor de collecte naar het verre oosten, naar Thailand. Slechts 1 procent van de Thaise bevolking is

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015. Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Van der Peijlstraat 1 4537 PL Terneuzen Tel. 06-24959412

JAARVERSLAG 2015. Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Van der Peijlstraat 1 4537 PL Terneuzen Tel. 06-24959412 JAARVERSLAG 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Van der Peijlstraat 1 4537 PL Terneuzen Tel. 06-24959412 E-mail Website Rabobank : hemelsoet@zeelandnet.nl : http://www.voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl

Nadere informatie

VOEDSELBANK IN STEENWIJKERLAND

VOEDSELBANK IN STEENWIJKERLAND JAARVERSLAG 2015 VOEDSELBANK IN STEENWIJKERLAND Onze stichting 3 Voorwoord door de voorzitter 4 Sprekende getallen 5 Uitgiftepunten Voedselbank Steenwijkerland 7 Kledingbank 8 Huisvesting en faciliteiten

Nadere informatie

Stichting Speelgoedbank Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Speelgoedbank Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Speelgoedbank Amsterdam Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave De organisatie 3 Jaarverslag 4 Balans en resultatenrekening 2013 5 Pagina 2 De organisatie Algemeen Stichting Speelgoedbank Amsterdam is

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen:

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen: JAARVERSLAG 2014 Inleiding In dit jaarverslag van Refugium, Noodfonds Vluchtelingen Zeeland, leest u hoe het Refugium in 2014 is vergaan. Dit jaarverslag is in eerste instantie bedoeld voor sponsoren,

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 1

BELEIDSPLAN 2013-2017 1 BELEIDSPLAN 2013-2017 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 De noodzaak 2. De organisatie 2.1 Bestuur 2.2 Financiën 2.3 Zorg 3. Toekomstvisie 3.1 Locatie 3.2 Missie 3.3 Visie

Nadere informatie

Speelgoedbeurs Den Haag

Speelgoedbeurs Den Haag Speelgoedbeurs Den Haag Meerjarenbeleidsplan 014 016 Juli 014 1. Voorwoord De Speelgoedbeurs Den Haag is in 013 opgericht door de Vincentiusvereniging in Den Haag met als doel om aan kinderen uit kansarme

Nadere informatie

De steun vanuit de samenleving, van vrijwilligers, van bedrijven, van particulieren, serviceclubs en maatschappelijke organisaties is erg groot.

De steun vanuit de samenleving, van vrijwilligers, van bedrijven, van particulieren, serviceclubs en maatschappelijke organisaties is erg groot. Jaarverslag Stichting Kledingbank Nijmegen en omgeving Jaarverslag Kledingbank 2013 Inleiding De stichting Kledingbank Nijmegen en Omgeving is opgericht op 8 oktober 2012. De periode tot de zomer van 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten Jaarverslag 2013 Terugkijkend op 2013 constateren we dat er in onze maatschappij heel veel zaken minder zijn geworden. Zoals, minder werkgelegenheid, minder zekerheden en minder geld in de knip. De consequentie

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2011 Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

Delen uit dankbaarheid!

Delen uit dankbaarheid! november 2014 Delen uit dankbaarheid! De inzamelingsacties in de kerken zijn voor VLA heel waardevol. Gemiddeld halen we bijna 100 dozen met levensmiddelen op in de diverse kerken en een mooi bedrag uit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Jaarverslag 2014 Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Postadres: Kolkweg 2 8055PV Laag-Zuthem KVK nummer: 54701449 ANBI nummer: 851408060 Banknummer: NL80 RBRB 0850 0184 20 Redactie en

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Beleidsplan Buren voor Buren Nederland 2015 2016.

Beleidsplan Buren voor Buren Nederland 2015 2016. Beleidsplan Buren voor Buren Nederland 2015 2016. Kamer van Koophandel 59985887 RSIN 853720484 IBAN (Rabobank) NL91 RABO 01525559 43 Adres Elsenburglaan 10 3555 XJ Utrecht E-mail info@burenvoorburennederland.nl

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken Jaarverslag 2014 Locatie: Web site: Stationsweg 8, Gorredijk info@voedselbankopsterland.nl www.voedselbankopsterland.nl aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord...

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Voedselbanken Nederland

Voedselbanken Nederland Voedselbanken Nederland Visie, kernwaarden en doelstellingen Voedselbanken Nederland Onze Visie In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten

Nadere informatie

BELEIDS EN ACTIEPLAN 2016 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN.

BELEIDS EN ACTIEPLAN 2016 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. BELEIDS EN ACTIEPLAN 2016 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. Het bestuur geeft in onderstaande tabel aan wat de voornemens zijn voor 2016. In aanmerking genomen dat

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK HOEKSCHE WAARD

STICHTING VOEDSELBANK HOEKSCHE WAARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 STICHTING JAARVESLAG 12 STICHTING Doelstelling: In mei 10 is in

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

Er is Hoop Visie en doelstellingen Beleidsplan

Er is Hoop Visie en doelstellingen Beleidsplan Er is Hoop Visie en doelstellingen Beleidsplan 2014-2018 Zwolle, september 2014 1 van 6 Achtergrond bij Visie Er is Hoop Zwolle De afgelopen jaren zijn de activiteiten die door de stichting Er is Hoop

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 2017

BELEIDSPLAN 2014 2017 Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl e-mail: info@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE BELEIDSPLAN 2014 2017 VBMT,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Dronten Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN 12-3-2015 In 2014 is er veel gebeurd. Het belangrijkste is dat we onze visie hebben aangepast. Kenmerkend daarvoor is dat

Nadere informatie

Jaarverslag College van Diakenen 2013

Jaarverslag College van Diakenen 2013 Jaarverslag College van Diakenen 2013 Almere, augustus 2014 Inhoudsopgave Inleiding:... 3 Diakenen, vrijwilligers en beroepskracht:... 4 Noodfonds Gezamenlijke Kerken:... 4 Aantal geregistreerde aanvragen:...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Voedselbank Waalwijk De Rijglaars" Inhoudsopgave. 2. Organisatie. 3 Inleiding. 4 Organisatie.

Jaarverslag 2014. Stichting Voedselbank Waalwijk De Rijglaars Inhoudsopgave. 2. Organisatie. 3 Inleiding. 4 Organisatie. Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Waalwijk De Rijglaars" Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Organisatie 5 Hulpverlening 7 Voedselverwerving 8 Voedselveiligheid 9 Financiën 10 Samenwerking

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar

Nadere informatie

- S MEI 2013. Aanvraagformulier structurele. subsidie. Ingekomen: Formulier 1. Routing. Opbergen. 06 8452 8050 (privé) Gemeente Alphen aan den Rijn

- S MEI 2013. Aanvraagformulier structurele. subsidie. Ingekomen: Formulier 1. Routing. Opbergen. 06 8452 8050 (privé) Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Alphen aan den Rijn v Ingekomen: - S MEI 2013 Formulier 1 Aanvraagformulier structurele subsidie Routing Afd.f^ Opbergen ' Gegevens aanvragende instelling Naam van uw instelling Doelstelling van

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doelstelling 2. Klanten 3. Gebouw, inventaris en transport 4. Organisatie 5. Financiën 6. Vooruitzichten. 1.

Inhoud. 1. Doelstelling 2. Klanten 3. Gebouw, inventaris en transport 4. Organisatie 5. Financiën 6. Vooruitzichten. 1. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Elburg - Oldebroek, t Straatje 6, 8081 RN Elburg, Telefoon: 06-22508593; Fax: 0525-622209; Bank: NL69RABO03010.05.818, KVK 55140394. Email: info@voedselbankelburgoldebroek.nl

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Acties e.d./ 2013 en vooruitblik 2014 4 Jaarstukken Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 baken in de crisis

JAARVERSLAG 2012 baken in de crisis JAARVERSLAG 2012 baken in de crisis Bestuur Stichting Voedselbank West-Friesland Verlengde Lageweg 9, 1628 PM Hoorn Tel. 0229.504821 Bankrek.nr. 1227.33487 www.voedselbankwf.nl info@voedselbankwf.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag Voedselbank Ede

Jaarverslag Voedselbank Ede 2015 Jaarverslag Voedselbank Ede In focus Inhoud Voorwoord blz. 2 1. Vrijwilligers blz. 3 2. Deelnemers blz. 3 3. Hulpverlening blz. 4 4. Pakketten blz. 4 5. Huisvesting blz. 5 6. PR blz. 5 7. Financiën

Nadere informatie

HeartHolidays HeartCare HeartSupport HeartSponsor STICHTING HEARTBEAT WENST IEDEREEN EEN BIJZONDER GELUKKIG EN GEZOND 2008! Verder in dit nummer:

HeartHolidays HeartCare HeartSupport HeartSponsor STICHTING HEARTBEAT WENST IEDEREEN EEN BIJZONDER GELUKKIG EN GEZOND 2008! Verder in dit nummer: Pagina 1 Verder in dit nummer: HeartVilla 2 HeartDays - Team Hartrijden.nl 2 HeartSafe Tiel 3 HeartEvent 3 Steun Medel 4 Kerstkaart Cruit 4 Doneer per telefoon 4 Dam tot dam Loop en Fietstocht 5 Heartbeat

Nadere informatie

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2012 Dankzij mooie donaties is het ons als bestuur gelukt groen licht te geven om de stap naar een eigen inzamel-

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Jaarverslag Inhoud: 1. Inleiding

Jaarverslag Inhoud: 1. Inleiding Inhoud: Jaarverslag 2014 1. Inleiding 2. Organisatie - Landelijke organisatie - Regionale organisatie - Lokale organisatie -Bestuurssamenstelling -Vrijwilligers -Externe contacten -Communicatie 3. Klanten

Nadere informatie

VOEDSELBANKEN.NL Purmerend. Beleidsplan 2015 2018

VOEDSELBANKEN.NL Purmerend. Beleidsplan 2015 2018 VOEDSELBANKEN.NL Purmerend Beleidsplan 2015 2018 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 4 2. Missie, doelstelling en kernwaarden 4 2.1 Missie 2.2 Doelstelling 2.3 Kernwaarden 2.4 Prioriteiten 2015/2016 3.

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 4. Landelijke organisatie 4. Regionale inbedding 4. Kwantitatieve gegevens 4. Aanvragen voedselpakketten 5

Voorwoord 3. Inleiding 4. Landelijke organisatie 4. Regionale inbedding 4. Kwantitatieve gegevens 4. Aanvragen voedselpakketten 5 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding 4 Landelijke organisatie 4 Regionale inbedding 4 Kwantitatieve gegevens 4 Samenwerking met Voedselbank Doetinchem 5 Aanvragen voedselpakketten

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve. 2016-2018 ( 3 jaren)

Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve. 2016-2018 ( 3 jaren) Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve 2016-2018 ( 3 jaren) Adres: Secretariaat AGS Merwekade 69 311 TH Dordrecht E-mail: info@abhilasa-global-serve.nl Website: Abhilasa-global-serve.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Kom voor jezelf en de ander op, dan ben je voor de Odulfus helemaal top! Agenda:

Kom voor jezelf en de ander op, dan ben je voor de Odulfus helemaal top! Agenda: Schooljaar 2014-2015 Nr. 17 Een nieuw jaar, een frisse start! Na de kerstvakantie gaan we gevoelsmatig het tweede half jaar van schooljaar het schooljaar 2010-2011 in. Voor de leerlingen betekent dit dat

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl. Beleidsplan

Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl. Beleidsplan Hart en handen voor de medemens Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl Beleidsplan 2016-2020 oktober 2016. Pagina 1 van 6 Hoofdstuk 1. Inleiding: In het beleidsplan 2016-2020 beschrijft de Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 STICHTING TILBURGSE VOEDSELBANK

JAARVERSLAG 2010 STICHTING TILBURGSE VOEDSELBANK JAARVERSLAG 2010 STICHTING TILBURGSE VOEDSELBANK 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Organisatie... 3 Personeel... 3 Huisvesting... 4 Logistieke middelen... 5 Doelstelling... 5 Cliënten 2010... 5 Samenwerking

Nadere informatie

Beste lezers, ... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons.

Beste lezers, ... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons. Beste lezers,... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons. De afgelopen maand weer veel contact met de Syrische statushouders in Purmerend. Nu de mannen alleen langzamerhand allemaal hun gezin overkrijgen

Nadere informatie

Secretarieel Jaarverslag 2014 (waarin opgenomen de aanloopfase 2013)

Secretarieel Jaarverslag 2014 (waarin opgenomen de aanloopfase 2013) Secretarieel Jaarverslag 2014 (waarin opgenomen de aanloopfase 2013) Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Resultaten 2014 3 1.1 Fondsen en sponsors 3 1.2 Inzameladressen 4 1.3 Klanten 5 1.4 Naamsbekendheid 6 1.5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING VOEDSELBANK LOON OP ZAND

JAARVERSLAG 2015 STICHTING VOEDSELBANK LOON OP ZAND JAARVERSLAG 2015 STICHTING VOEDSELBANK LOON OP ZAND INHOUD Pagina ALGEMEEN 1. Jaarverslag 2. Overzicht balans en baten/lasten 2015 3. Balans per 31 december 2015 4. Baten en lasten over het boekjaar 2015;

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie