CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN"

Transcriptie

1 CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER

2 INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN WERKEN, MAAR WANNEER. TALLOZE BEDRIJVEN HEBBEN ZICH INMIDDELS AANGESLOTEN BIJ EEN VAN DE CLOUD PROVIDERS. ALLEEN AL BIJ GOOGLE APPS FOR BUSINESS SLUITEN 5000 BEDRIJVEN ZICH PER DAG AAN. HEEFT JOUW ORGANISATIE ZICH AL EEN MENING GEVORMD OVER CLOUD COMPUTING? WEET JE WAT DE MOGELIJKHEDEN ZIJN? EN HEB JE INZICHT IN HOE JOUW ORGANISATIE ER DOOR ZAL VERANDEREN? IN DEZE WHITEPAPER GEEFT WEBR ZIJN VISIE OP HET BEGRIP CLOUD COMPUTING: HET DOOR EEN CLOUDLEVERANCIER VIA HET INTERNET BESCHIKBAAR STELLEN VAN CENTRALE IT-VOORZIENINGEN, SOFTWARE EN GEGEVENS. CLOUD COMPUTING, EEN OVERZICHT Cloud computing (private cloud en public cloud) verschilt op vier belangrijke punten van een klassieke IT-omgeving, ook wel on-premise genoemd: multi-tenancy: verdeling van IT-middelen inclusief beheer en beveiliging over meerdere afnemers huur van diensten: de mate waarin de gebruiker betaalt voor afgenomen IT-middelen elasticiteit: de schaalbaarheid van IT externe dataopslag: de plek waar IT wordt opgeslagen In tegenstelling tot de on-premise situatie, waarin klanten zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun ITinfrastructuur, de netwerken, de opslagcapaciteit, de applicaties en de data, biedt cloud computing drie clouddiensten waarbij die verantwoordelijkheid steeds kleiner wordt: Infrastructure as a Service (IaaS) Platform as a Service (PaaS) Software as a Service (SaaS) Iedere organisatie heeft zo haar eigen redenen en motieven, ook wel business drivers genoemd, om in de cloud te stappen. Veelvoorkomende business drivers zijn: 1. veiligheid en betrouwbaarheid 2. schaalbaarheid 3. focus op kernactiviteiten 4. verhogen van de productiviteit 5. gebruiksgemak (voornamelijk van belang voor medewerkers) 6. kostenbesparing Op het moment dat een organisatie overweegt om in de cloud te stappen, is het belangrijk om goed naar de huidige informatievoorziening en bedrijfsprocessen te kijken. Je kunt je beslissing het beste nemen aan de hand van een goede business case, waarbij je in kaart brengt wat de impact is op de bedrijfs- en beheerprocessen. Het is de overtuiging van WEBR dat organisaties alleen tot een goede beslissing kunnen komen als ze eerst kritisch hebben gekeken naar hun eigen wensen, behoeften en huidige mogelijkheden. Bedrijven die van tevoren goed hebben nagedacht over de IT-uitdagingen die het betreden van de cloud met zich meebrengt, zullen beter voorbereid zijn wanneer het migratietraject wordt ingezet.

3 WAT IS CLOUD COMPUTING? Er zijn talloze definities te vinden van het begrip cloud computing. Over de essentie ervan is het grootste gedeelte van de IT-wereld het toch wel eens: cloud computing is het door een cloud leverancier via het internet beschikbaar stellen van centrale IT-voorzieningen, software en gegevens. Cloud computing is een computingmodel en geen technologie. Bij een computingmodel worden alle netwerken, applicaties en servers die in een datanetwerk zitten ter beschikking gesteld aan IT-afdelingen en de gebruikers op het internet. Cloud computing is een dienst die is opgebouwd met en gedistribueerd wordt via internettechnologie. Software, hardware en applicaties die niet op je eigen computer staan worden door cloudleveranciers via het internet beschikbaar gesteld aan de gebruikers. De gebruikers zijn zelf meestal geen eigenaar meer van de software waarvan gebruik wordt gemaakt. Als zij toegang willen tot IT-diensten die gebaseerd zijn op cloud computing, kunnen zij die benaderen met behulp van een webbrowser. Cloud computing wordt volledig gedeeld met andere afnemers die er naar rato voor betalen. DRIE VARIANTEN VAN IT-INRICHTING Voor organisaties bestaan er grofweg drie varianten bij het inrichten van hun IT-voorzieningen, en dan vooral de applicatieomgeving. We bespreken de varianten on-premise, private cloud en public cloud. On-premise Onder on-premise wordt verstaan de klassieke manier waarop organisaties hun IT-werkvloer inrichten. Hierbij is een organisatie zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het beheer van alle onderdelen van de IT-infrastructuur. Private cloud De organisatie besteedt de verantwoordelijkheid voor een of meerdere onderdelen van de ICT uit aan een externe partij. Hiertoe behoren bijvoorbeeld managed services rond het functioneel beheer van informatiesystemen aan de gebruikerszijde, het beheer en onderhoud van applicaties of het beheer van technische infrastructuren. De gebruiker heeft de volledige controle over data, beveiliging en kwaliteit van de dienst. De applicaties die via de private cloud beschikbaar worden gemaakt, maken gebruik van gedeelde infrastructuurcomponenten die worden ingezet voor meerdere afnemers, maar worden zelf niet gedeeld met andere organisaties. De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de private cloud ligt bij een professionele leverancier van ICT-diensten. De fysieke locatie van de infrastructuurcomponenten kan zowel de cloudleverancier als de organisatie zelf zijn. Publieke cloud De organisatie neemt een of meerdere IT-voorzieningen af via de cloud. Afhankelijk van de gekozen vorm (IaaS, PaaS of SaaS, zie pagina 5: typen clouddienten) legt een organisatie de verantwoordelijkheid en de controle over onderdelen van de IT-infrastructuur in meer of mindere mate in handen van de cloudleverancier.

4 IN HOEVERRE VERSCHILT CLOUD COMPUTING VAN KLASSIEKE IT? Cloud computing verschilt op vier belangrijke punten van een on-premise omgeving. Multi-tenancy Bij cloud computing worden de IT-middelen (faciliteit, infrastructuur, platform, applicaties) inclusief beheer en beveiliging zoveel mogelijk gedeeld over meerdere afnemers. Dit wordt multi-tenancy genoemd. Huur van diensten Bij cloud computing staat het gebruik van ITmiddelen los van het bezit van IT-middelen, dit in tegenstelling tot de klassieke IT. Via het internet wordt IT als dienst beschikbaar gesteld aan de gebruiker, waarbij de cloudleverancier alle IT-middelen (behalve de data) bezit en onderhoudt. De gebruiker betaalt alleen voor het gebruik van de clouddiensten en investeert niet in additionele hard- en software. Elasticiteit Vergeleken met de klassieke IT kent cloud computing een grotere mate van elasticiteit. De capaciteit kan op ieder gewenst moment zowel opgeschaald als afgebouwd worden. Bij de klassieke IT is de aanwezige hardware bij de gebruiker bepalend voor de hoeveelheid beschikbare capaciteit. Externe dataopslag Bij klassieke IT worden vrijwel alle data opgeslagen binnen het IT-domein van de gebruiker. Bij cloud computing worden de data zoveel mogelijk extern bij de leverancier opgeslagen. PRIVATE VERSUS PUBLIC CLOUD Het voornaamste verschil tussen een private en een public cloud zit in het al dan niet delen van de cloud. Bij een private cloud maakt een organisatie gebruik van het cloudmodel, maar dan wel in een volledig gecontroleerde en strikt afgebakende omgeving. Buiten de organisatie wordt de cloud niet gedeeld. Voor één organisatie is er dus een specifieke cloudinfrastructuur, waarbij bekend is waar alle data zich bevinden. Bij een public cloud maken meerdere bedrijven gebruik van de cloudinfrastructuur. Men betaalt voor de resources en diensten die gebruikt worden. Gebruikers kunnen gemakkelijk up- en downgraden of nieuwe servers opzetten; ze hoeven niet te investeren in hardware. De aanbieder van de public cloud zorgt ervoor dat er voldoende capaciteit beschikbaar is binnen de cloud. De public cloud levert vooral standaard oplossingen waarvan organisaties gebruik kunnen maken. Er zijn externe partijen die nieuwe applicaties voor de cloud kunnen ontwikkelen of diensten vanuit de cloud kunnen integreren, zodat er een hybride omgeving onstaat. Kenmerk On-premise Private cloud Public cloud Multi-tenancy Geen of nauwelijks sprake van delen van IT-middelen met andere (externe) organisaties Enige mate van multi-tenancy en benutting van schaalgrootte Sterke mate van multi-tenancy en benutting van schaalgrootte Huur van diensten -marginale huur van diensten -IT in bezit en beheer van de afnemer -huur van diensten -IT in bezit en beheer van de leverancier -IT in enige mate exclusief beschikbaar gesteld voor de afnemer -huur van diensten -IT in bezit en beheer van de leverancier -IT generiek beschikbaar gesteld voor alle afnemers Elasticiteit Geen of nauwelijks sprake van elasticiteit, afhankelijk van de beschikbare hardware van de afnemer Enige tot sterke mate van elasticiteit, afhankelijk van het type contract Sterke mate van elasticiteit Externe dataopslag Opslag grotendeels binnen het interne netwerk van de afnemer figuur 3: verschillen on-premise, private cloud en public cloud Externe dataopslag bij de leverancier in een exclusief voor de afnemer beschikbaar gestelde omgeving Externe dataopslag bij de leverancier in een generiek beschikbaar gestelde omgeving

5 3 TYPEN CLOUDDIENSTEN: IAAS, SAAS & PAAS In de klassieke situatie rond IT-voorzieningen (on-premise) zijn organisaties zelf verantwoordelijk voor alle investeringen en werkzaamheden voor de verschillende onderdelen van hun ITinfrastructuur. Van de netwerken en de opslagcapaciteit tot en met de data en de applicaties. Bij cloud computing wordt die verantwoordelijkheid steeds kleiner. Organisaties kunnen kiezen uit drie typen clouddiensten, ofwel IT-diensten die ergens op internet draaien. Deze typen worden doorgaans op één of meer lagen van de IT aangeboden. 1 Infrastructure as a Service (IaaS) Organisaties die kiezen voor de clouddienst Infrastructure-as-a-Service (Iaas) besteden hun hardware uit aan de cloudleverancier. De lev erancier voorziet de klant van een aantal cruciale IT-basiscomponenten zoals de netwerken, de opslagcapaciteit en de servers. Deze infrastructuur wordt aangeboden met behulp van virtualisatie of hardware-integratie. Dit betekent dat de klant zelf verantwoordelijk blijft voor het inrichten en beheren van het Operating System, de datastructuren en de benodigde applicatieplatformen. Een voorbeeld hiervan is Google Compute Engine. Kenmerken IaaS: De infrastructuur wordt door de cloudleverancier virtueel aangeboden aan de gebruiker. De gebruiker heeft volledige controle over besturingssystemen, opslag en applicaties van het netwerk. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle hardware en software upgrades, patches, veiligheidsupdates en licentie-aanschaf. [figuur 1: clouddiensten IaaS, PaaS en Saas]

6 2 Platform-as-a-Service (Paas) Bij Platform-as-a-Service beheert de cloudleverancier het framework en de infrastructuur. Organisaties beschikken over een platform van waaruit zij hun applicaties kunnen bouwen, hosten en beheren. Zo heeft een bedrijf wel de controle over de applicaties (dit in tegenstelling tot clouddienst SaaS), maar hoeft het zich niet bezig te houden met hardware problemen (zoals bij IaaS het geval is). Google App Engine valt onder de clouddiensten van PaaS. Kenmerken PaaS: De cloudleverancier beheert het framework en de infrastructuur. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de configuratie en het beheer van de servers en het netwerk. PaaS stelt de gebruiker in staat om zelf specifieke applicaties te ontwikkelen en beheren. 3 Software as a Service (SaaS) Software as a Service (SaaS) is software die als een online dienst wordt aangeboden. De SaaSaanbieder zorgt voor de installatie, het onderhoud en beheer van de software, terwijl de gebruiker toegang krijgt tot de software via het internet bij de cloudleverancier. De cloudleverancier heeft de volledige controle over de applicaties. In veel gevallen kan de klant, of een derde partij die het beheer uitvoert voor de klant, wel de applicatie configureren en functioneel beheren. Google Apps (particulieren) en Google Apps for Business (bedrijven) vallen onder de clouddiensten van SaaS. Kenmerken SaaS: De klant hoeft de software en de daarvoor benodigde hardware niet aan te schaffen, maar betaalt slechts voor het gebruik ervan. De software en hardware wordt niet bij de klant geïnstalleerd, maar bij de cloudleverancier. De klant heeft toegang tot de software via internet of een privénetwerk. De cloudleverancier verzorgt het applicatiebeheer, zoals het maken van backups, het onderhoud en de installatie van nieuwe versies en updates, beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang, etc. Gebruikersbeheer kan zowel bij de leverancier als bij de klant liggen. BUSINESSDRIVERS: WAT BEWEEGT EEN ORGANISATIE OM IN DE CLOUD TE STAPPEN? Iedere organisatie heeft haar eigen redenen en motieven, ook wel business drivers genoemd, om in de cloud te stappen. Veelvoorkomende business drivers zijn: 1. veiligheid en betrouwbaarheid 2. schaalbaarheid 3. focus op kernactiviteiten 4. verhogen van de productiviteit 5. gebruiksgemak (voornamelijk van belang voor medewerkers) 6. kostenbesparing

7 Business driver 1: veiligheid en betrouwbaarheid Er bestaan talloze discussies over de veiligheid en privacy van cloud computing. Toch mag je veronderstellen dat grote cloudleveranciers de procedures en processen rondom informatiebeveiliging efficiënt en effectief hebben geïmplementeerd, omdat ze kennis hebben van hun cloudproducten en - diensten. Ze blijven in beveiliging investeren, omdat het onderdeel is van hun kernactiviteiten. De kosten zijn vervolgens te verdelen over al hun klanten, waardoor je tegen een relatief lage prijs beschermd bent. Een leverancier als Google kan zich geen calamiteiten en slechte publiciteit veroorloven, omdat dit meteen marktaandeel kost. Het bedrijf besteedt dan ook veel aandacht aan security-aspecten. Een organisatie kost het doorgaans veel inspanningen en het vereist specifieke kennis om het gewenste beveiligingsniveau te waarborgen. Door deze activiteiten onder te brengen bij een derde partij kun je kosten besparen. De organisatie kan zich dan richten op de kernactiviteiten, terwijl het beveiligingsniveau op peil blijft of, in sommige gevallen, zelfs wordt verhoogd. Business driver 2: schaalbaarheid Bij cloud computing betaalt een organisatie voor het aantal gebruikers. Bij groei kan dit aantal direct worden bijgesteld, net zo goed als wanneer een organisatie krimpt. Zelfs bij een eenmalige actie of een evenement kan gebruik worden gemaakt van de elastische beschikbaarheid. Je betaalt dus niet voor de niet-gebruikers, zoals bij veel on-premise oplossingen wel het geval is. Business driver 3: focus op kernactiviteiten Door zich minder met ICT bezig te hoeven houden, ontstaat er binnen organisaties meer ruimte om zich te concentreren op kerntaken. Hierdoor kan een organisatie flexibeler reageren op vragen van klanten. Business driver 4: verhoging productiviteit Door met cloud computing te standaardiseren en het gebruikersgemak te verhogen kunnen bedrijven hun productiviteit verhogen. Standaardisering bewerkstelligt een effectievere en efficiëntere werkwijze en het zorgt voor betere vergelijkingsmogelijkheden. Bovendien verbetert het de communicatie, doordat men dezelfde definities en begrippen hanteert. Business driver 5: gebruikersgemak Medewerkers willen vooral gewoon goed hun werk doen, waar en wanneer zij dat willen, met zoveel mogelijk gebruikersgemak. Een clouddienst als Google Docs sluit aan op waar veel medewerkers behoefte aan hebben. Ze kunnen hiermee online een document, spreadsheet en presentatie maken en er altijd, vanaf een willekeurige plek bij. Ook kunnen ze met Google Docs heel gemakkelijk documenten delen of samen bewerken. Voor een cloudtoepassing hoeft niets te worden geïnstalleerd; de drempel is dus laag.

8 Omdat processen online draaien hoeft men minder of zelfs helemaal niet te investeren in eigen servers, software of zware computers. Business driver 6: kostenbesparing Voor veel organisaties is kostenbesparing een belangrijke business driver van cloud computing. In het voorgaande heb je kunnen lezen dat cloud computing kosten bespaart door de schaalbaarheid. Daarnaast hoeven organisaties minder te investeren in het behalen van hun gewenste veiligheidsniveau. Ook op het gebied van beheer en onderhoud is cloud computing aantrekkelijk voor organisaties. Omdat processen online draaien hoeft men minder of zelfs helemaal niet te investeren in eigen servers, software of zware computers. WEL OF NIET KIEZEN VOOR CLOUD COMPUTING? Op het moment dat je als organisatie overweegt om in de cloud te stappen is het belangrijk om goed naar je huidige informatievoorziening en bedrijfsprocessen te kijken. Je kunt je beslissing het beste nemen aan de hand van een goede business case, waarbij je in kaart brengt wat de impact is op jouw bedrijfs- en beheerprocessen. FINANCIËLE CONSEQUENTIES Dat clouddiensten zorgen voor lagere personeelskosten en minder kosten voor de infrastructuur is gedeeltelijk waar. Sommige organisaties kunnen nooit het complete ICTpersoneelsbestand afstoten. Bepaalde taken blijven nodig, zoals functioneel en technisch VOORDELEN NADELEN (applicatie)beheer en eerste- en tweedelijns support. Afhankelijk van het type cloud worden nieuwe functies geïntroduceerd zoals cloudbeheer. Andere functies veranderen: er is minder behoefte aan operationele functies en meer aan tactische functies. De traditionele ICTmanager transformeert in een informatiemanager. ESENTIËLE KARAKTERISTIEKEN GEKOZEN SERVICEMODEL GEKOZEN IMPLEMENTATIEMODEL figuur 5: creëer inzicht in de effecten die de cloud heeft op uw bedrijfsprocessen

9 TOT SLOT Het is de overtuiging van WEB R dat organisaties alleen tot een goede beslissing kunnen komen als ze eerst kritisch hebben gekeken naar hun eigen wensen, behoeften en huidige mogelijkheden. Organisaties die van tevoren goed hebben nagedacht over de IT-uitdagingen die het betreden van de cloud met zich meebrengt, zullen beter voorbereid zijn wanneer het migratietraject wordt ingezet. Neem de tijd voor een onderzoek en laat je goed adviseren door partijen die verstand van zaken hebben. Zelfs als je verwacht dat de impact op je bedrijfs- en beheersprocessen minimaal zal zijn, houd er dan rekening mee dat het acceptatieproces onder je medewerkers tijd en inspanning zal kosten. WEBR raadt organisaties aan om op een gefaseerde manier over te stappen naar de cloud, waarbij gedegen training van de eindgebruiker het acceptatieproces ten goede komt. WEBR is in 2009 opgericht uit onvrede over de beperkte mate waarin technologie wordt aangewend binnen organisaties. Het is onze ambitie om organisaties te helpen bij het realiseren van hun doelstelling aan de hand van deze nieuwe technologieën. Werken met nieuwe technologie betekent per definitie een verandering. WEBR neemt organisaties bij de hand en adviseert, begeleidt en ondersteunt ze bij de transitie van klassieke IT-oplossingen naar een 100% webwereld met behulp van Google Apps for Business. Inmiddels zijn wij de snelst groeiende partner van Google in Nederland. Ons team bestaat uit jonge, fanatieke IT-professionals die altijd klaarstaan voor onze klanten. Niet alleen in de transitiefase, maar ook in de toekomst. Deployment Onze uitgekiende deploymentstrategie is erop gericht om de uitrol van Google Apps for Business met minimale impact en verstoring te laten plaatsvinden. We houden rekening met de technische configuratie, het projectmanagement en het change management van de organisatie. De eindgebruiker speelt bovendien een belangrijke rol. Training Het succes van een implementatie is voor een groot deel afhankelijk van de acceptatie van de nieuwe werkomgeving. Goede training versnelt doorgaans het acceptatieproces. WEBR levert zowel trainingen op locatie als online trainingen, waarbij alle aspecten van het Google Apps platform uitgebreid aan bod komen. Integration WEBR beschikt over de kennis en ervaring om Google Apps en andere cloudsoftware te laten integreren met bestaande software. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van gestandaardiseerde en beschikbare oplossingen. Indien gewenst ontwikkelen we oplossingen op maat die aansluiten op uw specifieke integratiewensen. Development Indien de vele functionaliteiten van Google Apps alsnog onvoldoende toereikend zijn voor een organisatie, dan realiseert WEBR specifieke wensen voor applicaties in de cloud. Een oplossing op maat wordt door ons functioneel en technisch uitgewerkt en gedurende de ontwikkeling doorlopend getest. Ook biedt WEBR ondersteuning bij het selecteren van alternatieve oplossingen die compatible zijn met Google Apps. Consultancy WEBR beschikt over jarenlange ervaring in de klassieke IT én is door de wol geverfd in het adviseren in en over nieuwe technologie. Wij zijn een uitstekende gesprekspartner voor organisaties die kampen met IT-uitdagingen of hulp nodig hebben bij het verwezenlijken van hun IT-strategie. We helpen graag bij vraagstukken op het gebied van deployment, IT strategie, systeemintegratie en applicatieontwikkeling. WEBR ICT BV Transistorstraat 7C 1322 CJ Almere

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Cloud. BSA The Software Alliance

Cloud. BSA The Software Alliance Cloud Steeds meer bedrijven omarmen het werken in de cloud. Maar wat betekent dit voor bedrijven, hun werknemers en het managen van de softwarelicenties? Dit e-book behandelt dergelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur

Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur Whitepaper Datacenters van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur T +31 10 447 76 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs 1.0 Introductie Alleen organisaties die flexibel

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Fundaments, de IaaS experts

Fundaments, de IaaS experts 1 Fundaments, de IaaS experts Verwacht de absolute essentie INHOUD Introductie IaaS, het specialisme van Fundaments Voordelen van IaaS Is IaaS geschikt voor elk type onderneming? Businesscase Expro-IT

Nadere informatie

Hoe kunnen organisaties hun IT verder flexibiliseren?

Hoe kunnen organisaties hun IT verder flexibiliseren? Hoe kunnen organisaties hun IT verder flexibiliseren? Whitepaper 2 UNIT4 Hoe kunnen organisaties hun IT verder flexibiliseren? HOE KUNNEN ORGANISATIES HUN IT VERDER FLEXIBILISEREN? Auteur: Richard Wimmer

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Doeltreffende CRM

Doeltreffende CRM Doeltreffende CRM Microsoft CRM on premise, wat nu? In het verleden zijn veel organisaties met Microsoft CRM begonnen in een on premise omgeving. Maar nu Microsoft alles op alles zet om de CRM-gebruikers

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Whitepaper Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De hype overstijgen 3 2 De referentiearchitectuur

Nadere informatie

Introductie tot Cloud Computing; Een glasheldere hemel

Introductie tot Cloud Computing; Een glasheldere hemel Introductie tot Cloud Computing; Een glasheldere hemel Terremark Europe November 2010 1 Introductie De term Cloud computing wordt inmiddels al zo n twee jaar gebezigd in de markt, maar stuit bij het publiek

Nadere informatie

Fundaments, de IaaS experts

Fundaments, de IaaS experts 1 Fundaments, de IaaS experts Verwacht de absolute essentie INHOUD Introductie IaaS, het specialisme van Fundaments Voordelen van IaaS Is IaaS geschikt voor elk type onderneming? Businesscase Expro-IT

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013 Escrow van SAAS en Cloud diensten. Marketingtechnisch niet meteen een lekkere zin om een nieuwsbrief mee te beginnen. Zeker drie woorden die nogal wat vragen oproepen. SAAS (software as a service) en Cloud

Nadere informatie

Whitepaper. Bepaal de cloud strategie en roadmap voor uw organisatie. Whitepaper - Bepaal de cloud strategie en roadmap voor uw organisatie pagina 1

Whitepaper. Bepaal de cloud strategie en roadmap voor uw organisatie. Whitepaper - Bepaal de cloud strategie en roadmap voor uw organisatie pagina 1 I Whitepaper Bepaal de cloud strategie en roadmap voor uw organisatie Whitepaper - Bepaal de cloud strategie en roadmap voor uw organisatie pagina 1 Inhoudsopgave 01 > INLEIDING 3 Maar wat is de cloud

Nadere informatie

Cloud Computing. Een glasheldere hemel. Door Kurt Glazemakers, CTO Europe

Cloud Computing. Een glasheldere hemel. Door Kurt Glazemakers, CTO Europe Cloud Computing Een glasheldere hemel Door Kurt Glazemakers, CTO Europe Haarlem, 2011 Inleiding De term cloud computing wordt inmiddels al zo n twee jaar gebezigd in de markt, maar stuit bij het publiek

Nadere informatie

THE SKY S THE LIMIT. De cloud wat is het, en waarom is het de toekomst.

THE SKY S THE LIMIT. De cloud wat is het, en waarom is het de toekomst. THE SKY S THE LIMIT De cloud wat is het, en waarom is het de toekomst. www.exactsoftware.nl THE SKY S THE LIMIT 03 INTRODUCTIE Maximale eenvoud bereiken, het is een constante uitdaging. Deze eenvoud helpt

Nadere informatie

Cloud Services. SetServices zorgt ervoor dat werken in de cloud werkelijk iets oplevert voor uw organisatie.

Cloud Services. SetServices zorgt ervoor dat werken in de cloud werkelijk iets oplevert voor uw organisatie. Cloud Services SetServices zorgt ervoor dat werken in de cloud werkelijk iets oplevert voor uw organisatie. Cloud Services U wilt grip houden op uw data, verzekerd zijn van beveiligde opslag van uw data

Nadere informatie

Data en Applicatie Migratie naar de Cloud

Data en Applicatie Migratie naar de Cloud Data en Applicatie Migratie naar de Cloud Iris Pinkster Professional Testing 1 Agenda - Introductie - De Cloud een introductie - Keuze van geschikte applicaties - Migratie strategieën - Test strategieën

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

Hoe bewaart u uw klantendata op een veilige manier? Maak kennis met de veilige dataopslag in de Cloud van Azure Stack

Hoe bewaart u uw klantendata op een veilige manier? Maak kennis met de veilige dataopslag in de Cloud van Azure Stack Hoe bewaart u uw klantendata op een veilige manier? Maak kennis met de veilige dataopslag in de Cloud van Azure Stack Maak kennis met de veilige dataopslag in de Cloud van Azure Stack De groei van uw bedrijf

Nadere informatie

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT!

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! Vertrouwelijk: Informatieuitdezepresentatiemag nietgedeeldof gedistribueerd worden zonder toestemming van Unica Schutte ICT EVEN VOORSTELLEN Ed Staal Commercieel

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

WHITEPAPER. Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur. Imtech ICT Communication Solutions

WHITEPAPER. Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur. Imtech ICT Communication Solutions WHITEPAPER Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur Imtech ICT Communication Solutions 1 1.0 Introductie De IT-infrastructuurmarkt is sterk in beweging. Dit

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

Gerust aan het werk MET ALLE INFORMATIE OVER ONZE CLOUD WERKPLEK.

Gerust aan het werk MET ALLE INFORMATIE OVER ONZE CLOUD WERKPLEK. Gerust aan het werk MET ALLE INFORMATIE OVER ONZE CLOUD WERKPLEK. Cloud werkplek Wat is het? De cloudwerkplek van Hupra is een Windows 8.1. desktop die altijd en overal via het internet toegankelijk is.

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld.

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. Cloud & Licenties Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Whitepaper. In vijf stappen naar de cloud

Whitepaper. In vijf stappen naar de cloud Whitepaper In vijf stappen naar de cloud Een whitepaper van UNIT4 IT Solutions 2013 In vijf stappen naar de cloud Steeds meer bedrijven zien in dat er met cloud technologie eigenlijk een nieuw platform

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Private Cloud Clouddifferentiatie Overwegingsaspecten. Eigen route met een frisse blik Skysource OF COURSE

Inhoudsopgave. Private Cloud Clouddifferentiatie Overwegingsaspecten. Eigen route met een frisse blik Skysource OF COURSE Inhoudsopgave Private Cloud Clouddifferentiatie Overwegingsaspecten Eigen route met een frisse blik Skysource OF COURSE Clouddifferentiatie Bij Clouddifferentiatie wordt onderscheid tussen drie verschillende

Nadere informatie

NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN

NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN PAGINA-OVERZICHT De cloud. Iedereen praat erover, maar wat is het nu precies? En moet uw organisatie ook naar de cloud? En als u in de cloud zit of overweegt

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

IN VIER STAPPEN NAAR EEN CLOUD-ROADMAP. Augustus 2014

IN VIER STAPPEN NAAR EEN CLOUD-ROADMAP. Augustus 2014 IN VIER STAPPEN NAAR EEN CLOUD-ROADMAP white paper Cloud Augustus 2014 INLEIDINg wat komt ER OP U AF wanneer Uw BEDRIjF CLOUD wil ADOPTEREN? Veel bedrijven oriënteren zich tegenwoordig op cloud computing,

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Eigen route met een frisse blik

Eigen route met een frisse blik Inhoudsopgave Private Cloud Clouddifferentiatie Overwegingsaspecten Skysource OF COURSE 2 3 Public Cloud Wanneer uw organisatie gebruik maakt van een Public Cloud wordt een virtuele infrastructuur gedeeld

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

De overheid in de wolken?

De overheid in de wolken? Compact_ 2010_4 11 De overheid in de wolken? De plaats van cloud computing in de publieke sector Ing. John Hermans RE, drs. Mike Chung RE en drs. Willem Guensberg RE CISA Ing. J.A.M. Hermans RE is partner

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud

Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud Jitscale Einsteinbaan 4a 3439 NJ Nieuwegein The Netherlands T: +31(0)88 00 22 777 F: +31(0)88 00 22 701 E: info@jitscale.com www.jitscale.com Introductie De

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

STORAGE AUTOMATION IT MANAGEMENT & OPTIMIZATION DATAGROEI DE BAAS MET EXTREEM BEHEERGEMAK DOOR AUTOMATISERING EN VIRTUALISATIE

STORAGE AUTOMATION IT MANAGEMENT & OPTIMIZATION DATAGROEI DE BAAS MET EXTREEM BEHEERGEMAK DOOR AUTOMATISERING EN VIRTUALISATIE IT MANAGEMENT & OPTIMIZATION STORAGE AUTOMATION DATAGROEI DE BAAS MET EXTREEM BEHEERGEMAK DOOR AUTOMATISERING EN VIRTUALISATIE EEN EFFECTIEVE EN KOSTENEFFICIËNTE OPLOSSING VOOR DATAGROEI De druk op systeembeheerders

Nadere informatie

Variability in Multi-tenant SaaS Applications:

Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Gastcollege voor het vak Product Software Jaap Kabbedijk, MSc. Universiteit Utrecht, Nederland 1 Wat gaan we behandelen? Introductie Uitleg ontwikkeling SaaS

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY Hans Breukhoven BlinkLane Consulting 18 September 2012 2 Wie ben ik? Partner bij BlinkLane Consulting Interim IT-manager & adviseur

Nadere informatie

Office 365. Overstappen of niet?

Office 365. Overstappen of niet? Office 365 Overstappen of niet? Moet je als bedrijf ook overstappen naar de cloud? Office 365 Introductie Moet ik met mijn bedrijf ook overstappen naar de cloud? Veel MKB bedrijven worstelen nogal met

Nadere informatie

Zwaarbewolkt met kans op neerslag

Zwaarbewolkt met kans op neerslag 8 ControllersMagazine januari - februari 2015 automatisering Zwaarbewolkt met kans op neerslag Cloud was het woord van 2014. Het gaat hierbij om hard- en software die niet meer hoeft te worden aangeschaft

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Wat is Cloud computing Voorbeelden Cloud Soorten Cloud SaaS (Software as a Service) Software die als een dienst wordt aangeboden, bijv. google calendar,

Nadere informatie

Hybrid cloud Het beste van twee werelden

Hybrid cloud Het beste van twee werelden Hybrid cloud Het beste van twee werelden Hybrid cloud Het beste van twee werelden Creëer jouw ideale mix van flexibiliteit, veiligheid, compliancy en kosten In deze whitepaper lees je o.a.: wat hybrid

Nadere informatie

PRIVACY EN CLOUD. Knelpunten:

PRIVACY EN CLOUD. Knelpunten: PRIVACY EN CLOUD Knelpunten: Wat is cloud? Soorten clouddiensten en de verschillen Wie is de verantwoordelijke? Wie heeft de beveiligingsverplichting? Is een bewerkersovereenkomst nodig? Waar staan de

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie