Winst uit uw onderneming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winst uit uw onderneming"

Transcriptie

1 Bij Opgaaf wereldinkomen 20 Winst uit uw onderneming Tabel woningforfait van de woning die tot het ondernemingsvermogen behoorde IB 170-1T81FD Had u in 20 een onderneming? En voldeed u aan het fiscale ondernemersbegrip? Dan had u winst uit onderneming. U mag dan onder voorwaarden gebruikmaken van speciale regelingen, zoals de ondernemersaftrek en de investeringsaftrek. U voldoet aan het fiscale ondernemersbegrip als de onderneming voor uw rekening wordt gedreven, u voor de onderneming bindende afspraken kunt maken en u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden van deze onderneming. Was u in 20 medegerechtigde in een onderneming? Als medegerechtigde bent u niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. U kunt de onderneming ook niet binden. Dat is bijvoorbeeld als u commanditair vennoot was in een commanditaire vennootschap. U loopt dan alleen risico tot het bedrag van uw commanditaire kapitaal. Als medegerechtigde hebt u wel winst uit onderneming, maar u voldoet niet aan de eisen van het fiscale ondernemersbegrip. U kunt daarom geen gebruikmaken van alle speciale regelingen, zoals de ondernemersaftrek. Fiscale winst uit onderneming Geef het bedrag aan van de totale fiscale Nederlandse en niet- Nederlandse winst. Bij het berekenen van de fiscale winst moet u onder andere met de volgende zaken rekening houden: eventuele ondernemersaftrek en andere aftrekposten eventuele vrijstellingen en bijtellingen de beperkte aftrekbaarheid van gemengde kosten het woningforfait voor het privégebruik van een woning als die tot uw ondernemingsvermogen behoorde het privégebruik van een auto als die tot uw ondernemingsvermogen behoorde het privégebruik van goederen uit uw onderneming Geef alleen de winst uit onderneming van uzelf aan, dus niet die van uw partner of kinderen. Privégebruik woning Woonde u in 20 in een pand dat uw hoofdverblijf was en dat in zijn geheel tot uw ondernemingsvermogen behoorde? Tel dan het woningforfait bij uw winst. Het kan ook gaan om een pand dat uw onderneming huurde en waarvan u een deel als woning gebruikte. In dat geval moet u de huur voor de woning als privéonttrekking verwerken. Gebruik voor het bepalen van het woningforfait de Tabel woningforfait van de woning die tot het ondernemingsvermogen behoorde. Beschikte u maar een deel van het jaar over de woning? Bereken dan een evenredig deel van het woningforfait over die periode. Woningwaarde Forfait meer dan niet meer dan - E ,75% (minimaal E 100) E E ,95% E E ,05% E E ,15% E ,30% Het woningforfait is maximaal WOZ-waarde Het woningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning(waarde). WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde staat op de WOZ-beschikking die u van uw gemeente hebt gekregen. Staan eventuele bijgebouwen, zoals een garage, apart op de WOZ-beschikking of hebt u hiervoor een aparte WOZ-beschikking gekregen? Tel dan de WOZ-waarden bij elkaar als deze bijgebouwen bij de woning horen. U moet uitgaan van de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari U vindt dit op de WOZ-beschikking die u begin 20 hebt gekregen. Ligt uw woning niet in Nederland? Dan krijgt u geen WOZ-beschikking. Ga uit van de waarde van de woning in het economische verkeer op 1 januari Privégebruik auto Reed u in 20 in een auto van uw onderneming? En gebruikte u deze ook privé? Dan moet u voor dat privégebruik een bedrag verrekenen met de autokosten van de onderneming. Dit bedrag is maximaal het bedrag van de autokosten. Hoeveel u moet verrekenen met uw autokosten, hangt af van de waarde van de auto. In het algemeen geldt dat u minimaal 25% van de waarde van de auto moet verrekenen met de autokosten. Alleen als u overtuigend kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé reed, hoeft u niets te verrekenen. Voor bepaalde bestelauto s geldt een andere regeling (zie Privégebruik bestelauto). Woon-werkverkeer valt ook onder zakelijke kilometers. Lagere bijtelling voor milieuvriendelijke auto s Voor een milieuvriendelijke (bestel)auto geldt sinds 1 januari 20 een lagere bijtelling van 14%. Een auto is milieuvriendelijk als de CO 2 - uitstoot lager is dan: 95 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt 110 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt

2 Bij Opgaaf wereldinkomen 20 U moet kunnen bewijzen dat de auto hieraan voldoet. De bijtelling van 14% is een vaste bijtelling. Het percentage wordt dus niet hoger als het voordeel van het privégebruik groter is. en van milieuvriendelijke benzineauto s zijn de Toyota Prius, Citroën C1, Daihatsu Cuore 1.0 (109), Honda civic Hybride, Peugeot 107, Toyota Aygo en Smart fortwo mhd. De dieseluitvoering van de Smart fortwo (cdi) is ook milieuvriendelijk. De CO 2 -uitstoot van een auto staat op het milieulabel (voor nieuwe personenauto s van na 19 januari 2001) en op het zogenoemde certificaat van overeenstemming. U kunt dit certificaat opvragen bij de fabrikant of de importeur. U kunt ook het CO 2 -uitstootgegeven gebruiken dat in het brandstofverbruikboekje staat dat de Dienst wegverkeer (RDW) elk jaar uitgeeft. Waarde auto De waarde van de auto is de oorspronkelijke catalogusprijs inclusief btw en bpm (belasting van personenauto s en motorrijwielen) en inclusief de accessoires die af-fabriek door de dealer of de importeur vóór de kentekenstelling zijn aangebracht. Bepalend is de officiële nieuwprijs van de auto op de datum dat deel 1 van het kenteken is afgegeven. Uitzondering Is uw personenauto of bestelauto ouder dan 15 jaar? Dan geldt vanaf het moment dat de auto ouder is dan 15 jaar de waarde in het economische verkeer in 20. Als de auto bijvoorbeeld op 1 mei jaar oud was, gaat u de eerste vier maanden uit van de catalogusprijs en de overige maanden van de waarde in het economische verkeer. Deel van 20 auto van onderneming Had u maar een deel van 20 een auto van uw onderneming? Dan berekent u het bedrag dat u met de autokosten moet verrekenen over die periode. De privékilometers rekent u dan om naar kilometers op jaarbasis. U had van 1 januari tot en met 31 maart een auto van uw onderneming met een catalogusprijs van U hebt in die periode 100 kilometer privé met de auto gereden. U beschikte in 20 dus 91 dagen over de auto. Omgerekend naar een heel jaar zou u 366/91 x 100 = 402 kilometer privé hebben gereden. Omdat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé reed, hoeft u niets met uw autokosten te verrekenen. Kunt u niet overtuigend aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer hebt gereden? Dan moet u minimaal 25% van de waarde van de auto verrekenen met de autokosten (zie Rittenregistratie). Had u een milieuvriendelijke auto ter beschikking? Dan moet u 14% van de waarde van de auto verrekenen met de autokosten. U hebt van 1 januari tot en met 31 maart 200 kilometer privé met de auto gereden. Omgerekend naar een heel kalenderjaar zou u 366/91 x 200 = 804 kilometer privé gereden hebben. Het bedrag dat u met de autokosten moet verrekenen, is op jaarbasis minimaal 25% van = Voor 91 dagen is dat dus 91/366 x = Voor een milieuvriendelijke auto gaat u uit van 14%. Deel van 20 een andere auto Kreeg u in de loop van het jaar een andere auto van de onderneming? Dan moet u het privégebruik voor elke auto berekenen over de periode waarin u deze gebruikte. Het totaal van die berekeningen verrekent u met de autokosten. Alleen als u op jaarbasis met de auto s in totaal niet meer dan 500 kilometer privé reed, hoeft u niets met de autokosten te verrekenen. Meer dan één auto tegelijkertijd Had u in 20 tegelijkertijd meer dan één auto van uw onderneming? Bereken dan het privégebruik voor elke auto apart. Het totaal van die berekeningen verrekent u met de autokosten. Alleen als u op jaarbasis met de auto s in totaal niet meer dan 500 kilometer privé reed, hoeft u niets met de autokosten te verrekenen. Privégebruik bestelauto De regels voor privégebruik gelden ook voor bijna alle bestelauto s. Alleen als u een bestelauto had die (nagenoeg) uitsluitend geschikt was voor het vervoer van goederen, hoeft u niet minimaal 25% van de waarde van de auto te verrekenen met de autokosten. Had u een milieuvriendelijke auto ter beschikking, dan moet u 14% van de waarde van de auto verrekenen met de autokosten. Verreken dan het aantal privékilometers maal de werkelijke kilometerprijs met de autokosten. Het gaat bijvoorbeeld om een auto die alleen een bestuurdersstoel had en waarvan de bevestigingspunten van de passagiersstoel waren weggeslepen of dichtgelast. Rittenregistratie Als u overtuigend kunt aantonen dat in 20 op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden met de auto, hoeft u niets te verrekenen met de autokosten. Het aantal kilometers kunt u bijvoorbeeld aantonen met een rittenregistratie. Maar u mag ook op een andere manier bewijzen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden met de auto. De rittenregistratie moet het volgende vermelden: het merk van de auto het type van de auto het kenteken van de auto de periode waarin u de auto tot uw beschikking had Vermeld per rit: de datum de begin- en eindstand van de kilometerteller 2

3 Bij Opgaaf wereldinkomen 20 het vertrek- en aankomstadres. Had u een afspraak waar u vanaf uw werkadres heen reed en reed u daarna weer terug? Dan hebt u twee ritten gemaakt. de route die u hebt gereden. Dit doet u alleen als dit niet de meest gebruikelijke route was. of het een privérit of een zakelijke rit was. Hebt u tijdens uw werk een privébezoek gebracht (bijvoorbeeld aan de dokter) en gebruikte u daarvoor de auto om tijd te besparen? Dan geldt dit als een privérit. Voldoet uw rittenregistratie niet aan deze eisen of hebt u geen rittenregistratie bijgehouden? Dan moet u minimaal 25% van de waarde van de auto verrekenen met de autokosten van uw onderneming. Had u een milieuvriendelijke auto ter beschikking? Dan moet u 14% van de waarde van de auto verrekenen met de autokosten. Alleen als u op een andere manier kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden, hoeft u niets te verrekenen. Stuur uw rittenregistratie of andere bewijzen niet mee met uw Opgaaf wereldinkomen. Gebruik privévervoermiddel Gebruikte u in 20 in uw onderneming een vervoermiddel dat uw eigendom was of dat u privé huurde, bijvoorbeeld een auto of een motor? Dan mag u 0,19 per kilometer van uw winst aftrekken voor de kosten van de zakelijke ritten met dat vervoermiddel. Gebruik privégoederen Gebruikte u in 20 in uw onderneming goederen die u moet aangeven in box 3? Dan mag u de kosten van het zakelijke gebruik van de winst aftrekken. U mag maximaal het bedrag aftrekken dat in box 3 is belast. U hoeft daarbij geen rekening te houden met het heffingvrij vermogen. Dit geldt niet voor vervoermiddelen (zie Gebruik privévervoermiddel). commanditair vennoot was in een commanditaire vennootschap geld leende aan een ondernemer en deze lening in feite functioneerde als eigen vermogen van de onderneming, of als de vergoeding voor de lening sterk afhankelijk was van de behaalde winst van de onderneming Als u medegerechtigde was in een onderneming, kunt u geen gebruikmaken van bepaalde faciliteiten, zoals de ondernemersaftrek. Meer informatie over medegerechtigdheid kunt u krijgen bij de BelastingTelefoon Buitenland: Objectieve vrijstellingen Het gaat om de volgende vrijstellingen: bosbouwvrijstelling landbouwvrijstelling vrijstelling voor kwijtscheldingswinst vrijstelling voor uitkeringen en aanspraken op uitkeringen volgens de Zorgverzekeringswet vrijstelling voor pensioenaanspraken volgens een verplichte bedrijfs- of beroepspensioenregeling vrijstelling voor vergoedingen voor bedrijfsbeëindiging vrijstelling voor uitkeringen uit een stakingskas vrijstelling voor uitkeringen volgens de Waz en aanspraken op uitkeringen Waz vrijstelling voor bepaalde subsidies voor bos en natuur vrijstelling voor voordelen die zijn belast in de loonbelasting door eindheffing Meer informatie over de vrijgestelde winstbestanddelen en de voorwaarden kunt u krijgen bij de BelastingTelefoon Buitenland: U had in 20 vanaf 1 juli 35% van uw privépand, dat al bij box 3 hoorde, in gebruik bij uw onderneming. De gemiddelde waarde van dat deel was in Het voordeel uit sparen en beleggen van dat deel is dan 4% x = Op jaarbasis mag u dan maximaal als kosten van de winst aftrekken. Voor een half jaar is dit dus maximaal (Gedeeltelijke) doorschuiving of staking onderneming Als u de onderneming (gedeeltelijk) hebt verkocht, moet u in principe belasting betalen over de stakingswinst. In bepaalde gevallen kunt u de belastingclaim over de stakingswinst doorschuiven naar degene die de onderneming heeft overgenomen. Van deze faciliteit kunt u gebruikmaken als u (een deel van) de onderneming hebt overgedragen aan iemand die al 36 maanden of meer met u heeft samengewerkt (bijvoorbeeld in een firma) of die al 36 maanden of meer bij u in loondienst was. Medegerechtigde in onderneming U was bijvoorbeeld medegerechtigde in een onderneming als u in 20: 3 Winst uit zeescheepvaart U kunt verzoeken om gebruik te maken van de tonnageregeling. Dit is een systeem waarbij de winst gedurende een periode van tien jaar, of een veelvoud daarvan, forfaitair wordt vastgesteld. U moet dit verzoek doen in het eerste jaar waarin u uit uw onderneming winst uit zeescheepvaart hebt. Wij beslissen over uw verzoek met een beschikking waartegen u bezwaar kunt maken. U moet vervolgens zelf de tonnageregeling toepassen. Meer informatie over de forfaitaire vaststelling van winst uit zeescheepvaart kunt u krijgen bij de BelastingTelefoon Buitenland: Willekeurige afschrijving Willekeurig afschrijven betekent dat u naast de gewone afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft. De boekwaarde van het bedrijfsmiddel mag niet lager worden dan de restwaarde. Willekeurige afschrijving geldt voor bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals milieubedrijfsmiddelen.

4 Bij Opgaaf wereldinkomen 20 Meer informatie over willekeurige afschrijving van bepaalde milieuvriendelijke investeringen vindt u in de brochure Milieulijst MIA/VAMIL 20. Deze brochure kunt u downloaden van www. belastingdienst.nl of bestellen bij de BelastingTelefoon Buitenland: Startende ondernemer Was u een startende ondernemer? Dan kunt u ook zelf bepalen hoe en wanneer u bedrijfsmiddelen afschrijft die u in de startfase van uw onderneming hebt gekocht. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen: Uw onderneming was een eenmanszaak, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma. U voldeed aan de voorwaarden van de startersaftrek (zie de voorwaarden in de toelichting). Daarnaast gelden de volgende regels: U mag alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die u kocht in de jaren dat u startersaftrek kon krijgen of in het jaar ervoor (het aanloopjaar). U mag niet willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen waarvoor u geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kon krijgen. In 20 komen investeringen in bedrijfsmiddelen tot een maximum van in aanmerking voor willekeurige afschrijving. Waren uw totale investeringen in 20 hoger? Dan mag u zelf kiezen op welke bedrijfsmiddelen u willekeurig afschrijft. Soms moet u de boekwaarde in 20 van het bedrijfsmiddel waarop u willekeurig hebt afgeschreven, aanpassen. Dit moet als binnen een bepaalde periode na het begin van het jaar waarin u de investering deed, onder meer een van de volgende situaties zich voordeed: U verhuurde het bedrijfsmiddel. Op de winst die u met het bedrijfsmiddel maakte, was een regeling van toepassing ter voorkoming van dubbele belasting (door Nederland en een ander land). U gebruikte het bedrijfsmiddel voor het bosbedrijf. In deze gevallen moet u de boekwaarde van het bedrijfsmiddel bepalen op basis van de waarde die het gehad zou hebben als u niet willekeurig had afgeschreven. Het verschil tussen de oude en nieuwe boekwaarde is winst. Investeringsaftrek Er bestaan drie soorten investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek energie-investeringsaftrek milieu-investeringsaftrek Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek U kunt hiervoor in aanmerking komen als u in 20 hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Het bedrag dat u van de winst mag aftrekken is een percentage van het totaalbedrag dat u per onderneming hebt geïnvesteerd. Maakte uw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Dan wordt de aftrek anders berekend. Het percentage van de aftrek wordt bepaald door de totale investering van het samenwerkingsverband en niet door de investering van iedere persoon in dat samenwerkingsverband afzonderlijk. Gebruik de Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek om te bepalen welk percentage u moet gebruiken. Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Totaalbedrag aan investeringen Percentage meer dan niet meer dan - E E E E E E E E E E E E E E E E Energie-investeringsaftrek U kunt hiervoor kiezen als u in 20 meer dan hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen die het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken hebben erkend als energieinvesteringen. De energie-investeringsaftrek is 44% van maximaal Kiest u voor energie-investeringsaftrek? Dan kunt u geen milieu-investeringsaftrek krijgen voor diezelfde bedrijfsmiddelen. Voor de energie-investeringsregeling geldt een meldingsprocedure. Meer informatie over de energie-investeringsaftrek vindt u in de brochure Energielijst 20. Deze kunt u downloaden van 4

5 Bij Opgaaf wereldinkomen 20 Milieu-investeringsaftrek U kunt hiervoor kiezen als u in 20 meer dan hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen die het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Financiën hebben erkend als milieu-investeringen. Er zijn drie categorieën, waarvoor verschillende percentages gelden. Kiest u voor energie-investeringsaftrek? Dan kunt u geen milieuinvesteringsaftrek krijgen voor diezelfde bedrijfsmiddelen. Voor de milieu-investeringsregeling geldt een meldingsprocedure. Meer informatie over de milieu-investeringsaftrek vindt u in de brochure Milieulijst 20. Deze kunt u downloaden van Desinvesteringsbijtelling Hebt u in 20 bedrijfsmiddelen vervreemd waarvoor u in vorige jaren investeringsaftrek hebt toegepast? Dan kan het zijn dat u een deel van die aftrek moet terugbetalen. Dit gebeurt via de desinvesteringsbijtelling. U vervreemdt een bedrijfsmiddel als u het bijvoorbeeld verkoopt of schenkt. U bent verplicht een deel van de aftrek terug te betalen als u aan de volgende twee voorwaarden voldoet: u vervreemdt de bedrijfsmiddelen binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed de vervreemdingsprijs van die bedrijfsmiddelen gezamenlijk is hoger dan Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling is een percentage van het bedrag waarvoor u het bedrijfsmiddel hebt verkocht. Maar de bijtelling is nooit hoger dan het bedrag van de eerder gekregen aftrek. Neem voor het percentage dat u moet bijtellen hetzelfde percentage dat u bij de eerdere investeringsaftrek hebt toegepast. Meer informatie over desinvesteringsbijtelling vindt u op Of bel de BelastingTelefoon Buitenland: Arbeidsbeloning aan partner Werkte uw fiscale partner in 20 mee in uw onderneming? En betaalde u hiervoor aan uw fiscale partner of meer aan arbeidsbeloning? Dan kunt u een bedrag aftrekken van de winst. Betaalde u minder dan 5.000, dan mag u niets aftrekken van de winst. U komt dan misschien wel in aanmerking voor de meewerkaftrek. 5

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 10 IB 170-1T01FD Was u in 2010 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie hierover.

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 12 IB 170-1T21FD Was u in 2012 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In deze aanvullende toelichting vindt u meer informatie over het privégebruik van een woning

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming Was u in 2011 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat hierover algemene informatie. In deze aanvullende

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming bij aangifte inkomstenbelasting 20 Was u in 20 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat hierover algemene

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 11 IB 170-1T11FD Was u in 2011 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie hierover.

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Was u in 20 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven? 72 7.2.2 Wat is investeringsaftrek?

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2011 11 Woonde u in 2011 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 252-1T01FD (2472) Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen... Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting 3 11 MKB-winstvrijstelling 3 12 Ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek 5 121 Startersaftrek 5 122 Bijzondere startersaftrek

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België Bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 252-1T92FD (2264) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld.

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Module 2 Administratie op orde

Module 2 Administratie op orde Geleerd in vorige presentaties Module 2 Administratie op orde Les 2. Btw-administratie en urenen kilometerregistratie Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief Optimale DGA-salaris Papieren en

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3 Inkomstenbelasting winst 3 programma Fiscale ondernemersfaciliteiten Uitleg investeringsaftrek Ondernemersaftrek MKB-winstvrijstelling 1 Investeringsaftrek Artikel 3.40 Indien wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers)

auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) auto v/d zaak in 2004 (IB-ondernemers) (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan cliënten en relaties van Breda, 19 januari 2003 Inleiding Geachte mevrouw, mijnheer, Met ingang van 1 januari 2004

Nadere informatie

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP AUTO & FISCUS Marcel Kiele FB FFP Algemeen (1) De fiscus houdt van uw auto Wat cijfers * 7,3 mln auto s * 1 op 6 = auto van de zaak * Gebruik: 14.000 km per jaar * Auto van de zaak: 26.000 km * Particulier

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Tegenwoordig beschikken enkele automerken over hybride personenauto s waarbij bij aanschaf en gebruik uw onderneming

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2012 12 Woonde u in 2012 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

Investeren in Duurzame Oplossingen

Investeren in Duurzame Oplossingen Investeren in Duurzame Oplossingen Energie Investeringsaftrek Kleinschaligheidsaftrek Willekeurige Afschrijving Investeren Aan investeringen in duurzame energie zijn subsidies en financiële voordelen gekoppeld.

Nadere informatie

Fiscale aspecten auto van de zaak

Fiscale aspecten auto van de zaak Fiscale aspecten auto van de zaak De regels van de Belastingdienst overzichtelijk gebundeld De registratie van Decos Cartracker is goedgekeurd door Ernst & Young en is goedgekeurd als kilometeradministratie

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Woonde u in 2013 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014 December 2013 - nummer 443 Automobiellink Het loopt tegen het einde van het jaar. Daarom stellen wij u nu op de hoogte van enkele fiscale tips, zodat u dit jaar nog van deze tips gebruik kunt maken. BPM

Nadere informatie

D e fiscale inflatiecorrectie

D e fiscale inflatiecorrectie Jaargang 10, nummer 1, mei 2007 I nhoud Wijzigingen inkomstenbelastingen 2007 1 Extra controle op bijleenregeling 2 Wijziging vennootschapsbelasting 2006 3 Heffings en invorderingsrente 4 Samenwerking

Nadere informatie

FISC-mail Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers

FISC-mail Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 9 Nr. 2-2012 FISC-mail Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Kerkplein 09 GH Stramproy Postbus 11 09 ZG Stramproy Tel. 049 4 42 Fax. 049 49 Inhoudsopgave 1.. UNIFORM LOONBEGRIP IN 201 INGEVOERD

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België bij aangifte inkomstenbelasting 2011 11 IB 252-1T12FD (2584) Woonde u in 2011 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale zekerheid. Toch moet

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Hoe werkt de EIA. toegespitst op de Hybrid Steering Pump

Hoe werkt de EIA. toegespitst op de Hybrid Steering Pump TryDo SteeringGear (01) BV De Wetterwille 84 9207 BL Drachten Tel. +31 (0) 649680905 Fax +31 (0) 512 546538 E-mail info@trydo.nl KvK nr. 011.37.155 BTW nr. 8198.94.060.B01 Hoe werkt de EIA toegespitst

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-!

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Duurzaam rijden. Dat moet voor iedereen bereikbaar

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting winst 2 programma Winstberekening Vermogensetikettering 1 van 2 Een vermogensbestanddeel kan behoren tot: Vermogensetikettering Waardering vermogensbestanddelen Verplicht privévermogen

Nadere informatie

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Tel het belastingvoordeel op en de Prius Plug-in Hybrid is er vanaf

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting winst 2 programma Winstberekening Vermogensetikettering Waardering vermogensbestanddelen Beperkt aftrekbare en niet aftrekbare kosten Vrijstellingen Vermogensetikettering 1 van 2 Een

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

Voldoet het voertuig niet aan de inrichtingsvereisten hierboven, dan is het geen bestelauto voor de belastingdienst.

Voldoet het voertuig niet aan de inrichtingsvereisten hierboven, dan is het geen bestelauto voor de belastingdienst. DE BESTELAUTO VAN DE ZAAK De auto, al dan niet van de zaak, blijft toch altijd een hot item. Veel vragen hoe dat nu zit met de auto van de zaak. We gaan proberen hier wat licht in de duisternis te scheppen

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2015 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2014 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2014 Tot

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto MEMO Datum : 24 januari 2014 Van : Jeroen Groot (j.groot@hoekenblok.nl of 06-53605165) Aan : (Toekomstige-) eigenaren/rijders van schone en zuinige auto s Betreft : Fiscale faciliteiten en subsidie voordeel

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2013 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2013 Tot en met 31-12-2013

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv HET BOXEN SYSTEEM BOX 1 INKOMEN UIT WERK WINST ONDERNEMING BOX 2 INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG BOX 3 INKOMEN UIT SPAREN & BELEGGEN DE NETTOWINST = ONDERNEMERSINKOMEN = 20.100,- - AFTREKPOSTEN = BELASTBARE

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten. 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp

Fiscale actualiteiten. 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp Fiscale actualiteiten 20 november 2015 Ing. J.J. Woldendorp Programma Asbest en zonnepanelen Energie- en milieulijst Herwaardering landbouwgrond Fiscale actualiteiten & tips Fiscale voordelen Asbest /

Nadere informatie

Belastingadvies zakelijke aangifte inkomstenbelasting 2011

Belastingadvies zakelijke aangifte inkomstenbelasting 2011 Belastingadvies zakelijke aangifte inkomstenbelasting 2011 PC Hooft 01 maart 2012 Inleiding Ficsus.nl streeft ernaar om uw belastingaangifte eenvoudiger te maken. Op basis van de door u gegeven antwoorden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen bij Opgaaf wereldinkomen 20 Had u in 20 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting winst 2 programma Winstberekening Vermogensetikettering Waardering vermogensbestanddelen Beperkt aftrekbare en niet aftrekbare kosten Vrijstellingen 1 Vermogensetikettering 1 van 2 Een

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Eindejaarstips van 1-2-3 Administratie. 1. BV of eenmanszaak. 2. Urencriterium

Eindejaarstips van 1-2-3 Administratie. 1. BV of eenmanszaak. 2. Urencriterium 1. BV of eenmanszaak De totale belastingdruk in de BV is vrijwel altijd hoger dan bij ondernemers met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma/maatschap. Natuurlijk zijn er vele andere, niet-fiscale

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Ondernemen vanuit uw eigen woning

Ondernemen vanuit uw eigen woning Ondernemen vanuit uw eigen woning Het ondernemen vanuit het eigen huis, het "thuiswerken", wordt steeds populairder. De kosten van het ondernemen vanuit uw eigen huis zijn in principe niet aftrekbaar.

Nadere informatie

Beleid herinvesteringsreserve verduidelijkt

Beleid herinvesteringsreserve verduidelijkt Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Support voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting op

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 Bijverdiensten of opbrengsten als Werkte u in 2014 als freelancer of gastouder of had u bijverdiensten? Stelde u een bezitting, bijvoorbeeld een pand, beschikbaar

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 323 Vragen van de leden Omtzigt,

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 IB 264-1T32FD Werkte u in 2013 als freelancer of gastouder of had u bijverdiensten? Stelde u een bezitting, bijvoorbeeld een pand, beschikbaar aan uw fiscale partner

Nadere informatie

Checklist Investeren en Fiscus

Checklist Investeren en Fiscus Checklist Investeren en Fiscus 1. Investeer in bedrijfsmiddelen Ondernemen en investeren gaat hand in hand. Een goede afweging van alle mogelijke gevolgen is de moeite waard. Het vervroegen, uitstellen

Nadere informatie

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Business to Business Productinformatie 2014

Business to Business Productinformatie 2014 Business to Business Productinformatie 2014 Geen uitstoot Geen BPM Nooit meer tanken! Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De Nimoto en Nimoto Pro modellen Hoofdstuk 2 Waarom Nimoto? Hoofdstuk 3 De fiscale voordelen

Nadere informatie

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen nog in 2013 kunt u als ondernemer een beroep doen op verschillende vormen van investeringsaftrek.

Nadere informatie

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013 nationaal zakenauto onderzoek 2013 WAT WIL de zakelijke rijder? en WAT WIL de Werkgever? BIJLAGENRAPPORT nationaal zakenauto onderzoek 2013 NZO 2013 Basisanalyses Berijders Onderwerpen: 1. De Zakenauto

Nadere informatie

Artikel 13bis Wet LB (het autokostenforfait)

Artikel 13bis Wet LB (het autokostenforfait) Naar aanleiding van vragen door de BOVAG over de administratieve lasten voor de werkgever in relatie tot de verklaring geen privégebruik wordt in deze notitie kort ingegaan op deze problematiek. De volgende

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor ondernemers en rechtspersonen, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een

Nadere informatie