Appraisal. Datum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Appraisal. Datum:"

Transcriptie

1 Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld. Het bestaat uit beoordelingen van : Zelf: 1 Manager: 1

2 2 A. Inleiding Constructieve feedback is essentieel voor ontwikkeling. Deze rapportage verschaft u gedetailleerde feedback omtrent uw vaardigheden, capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en andere werk gerelateerde kenmerken, gegeven vanuit een aantal verschillende perspectieven. U krijgt feedback omtrent hoe u uzelf ziet, maar tevens hoe u op uw manager overkomt. Het is gebaseerd op de analyse van de scores op vragenlijst die uzelf en uw manager recentelijk hebben ingevuld. Feedback is een stimulans om uw gedrag te veranderen en vergemakkelijkt het veranderproces. Om uw professionele effectiviteit te verbeteren, moet u zich bewust zijn van de gevolgen van uw gedrag. Als u zich bewust bent van de gevolgen van uw gedrag, kunt u besluiten of deze gevolgen in een specifieke situatie ook gewenst zijn. Feedback stelt u in staat om uw kennis over uw functie en uw prestatie te vergroten. Het geeft informatie hoe anderen uw huidige prestatie beoordelen, wat ze van u verwachten en hoe belangrijk bepaalde gedragingen zijn in uw functie. Bij de interpretatie van wat er in dit rapport is weergegeven, is het belangrijk om mee te nemen dat het hier gaat om de indrukken die uzelf en uw manager van u hebben op dit moment. De resultaten moeten dan ook niet gezien worden als de absolute en onveranderbare waarheid. Het doel is om u bewust te maken van uw invloed en effectiviteit op anderen. Te identificeren wat u anders kunt doen om prestaties op het werk te verbeteren. Welke aspecten kunnen een belemmering vormen voor succes op korte en langere termijn. En om u een actiegericht plan te laten maken om effectiever met anderen om te gaan. Hierin definieert u concrete acties voor betering van kennis en vaardigheden, training en ontwikkeling.

3 3 B. Overzicht geselecteerde competenties Een competentie beschrijft effectief gedrag dat een bijdrage levert aan te bereiken resultaten. Kenmerkend voor een competentie is dat deze in waarneembaar gedrag tot uitdrukking komt. Hieronder ziet u een overzicht van de voor uw rol of functie gekozen competenties met bijbehorende definities. Aanpassingsvermogen Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderde omgeving, werkwijzen of mensen. Ambitie Gedrag vertonen dat erop gericht is hogerop te komen, carrière te maken en succes te behalen.

4 4 C. Samenvatting relevantie competenties In deze sectie wordt weergeven hoe u en uw manager de geselecteerde competenties hebben beoordeeld op belangrijkheid voor het succesvol functioneren in uw functie. Uw eigen belangrijkheids-scores staan in de bovenste balk weergegeven; die van de manager in de onderste balk. Onderstaande antwoordmogelijkheden waren mogelijk: 1= Irrelevant 2= Niet erg belangrijk 3= Enigszins belangrijk 4= Belangrijk 5= heel belangrijk 6= Essentieel Aanpassingsvermogen * * Zelf 1 * * * * * * Manager(s) 5 * * * * * * Ambitie * * Zelf 2 * * * * * * Manager(s) 6 * * * * * *

5 5 D. Samenvatting feedback competenties In dit overzicht ziet u per competentie de gemiddelde score. Dit deel van het rapport geeft een samenvatting van hoe u op elk van de competenties, door de verschillende beoordelaars, bent beoordeeld. Iedere competentie is opgebouwd uit verschillende uitspraken. In het overzicht worden de gemiddelden van deze vier uitspraken gepresenteerd. Dit deel geeft u een indruk van hoe u uzelf ziet in vergelijking met hoe anderen u zien. Vaak gebruikt men deze sectie om te bepalen welke competenties gedetailleerder bekeken kunnen worden. Uw eigen beoordeling wordt weergegeven met de bovenste balk, gevolgd door de beoordeling van uw manager(s) in de tweede balk. De waarden representeren de gemiddelde scores op de vijf uitspraken behorende bij een competentie. Onderstaande beoordelingen waren mogelijk: 1 = Deelnemer laat het gedrag nooit zien. 2 = Deelnemer laat het gedrag zelden zien. 3 = Deelnemer laat het gedrag ene situatie wel andere situatie niet zien. 4 = Deelnemer laat het gedrag regelmatig zien. 5 = Deelnemer laat het gedrag vaak zien. 6 = Deelnemer laat het gedrag altijd zien. Aanpassingsvermogen * * Zelf 4 ************************************************************ Manager(s) 2 ************************************************************ Ambitie * * Zelf 5 ************************************************************ Manager(s) 2 ************************************************************

6 6 E. Frequentiescore per competentie Dit deel beschrijft hoe elk item beoordeeld is door de verschillende categorieën beoordelaars. De tabel geeft een samenvatting van alle scores op een competentie door de beoordelaars. Bovendien geeft de onderste rij van de tabel de gemiddelde score per categorie. Legenda: Z= Zelf Ma= Manager(s) Aanpassingsvermogen Z Ma * * Bespreekt met anderen eigen ideeën om effectief in te spelen op veranderende doelen Bespreekt met collega?s de wijze van omgaan met veranderde omstandigheden, taken of mensen Draagt voordelen en uitdagingen uit van veranderingen naar anderen Past handelen aan na fusies en overnames of wanneer de organisatiestrategie wijzigt Spreekt collega?s erop aan wanneer zij niet meegaan met veranderingen die ingezet zijn Gemiddelde 4 2 Ambitie Z Ma * * Biedt medewerking aan bij prestigieuze projecten, waarmee het mogelijk is zichzelf intern te profileren Ontwikkelt zijn expertise in eigen tijd via opleidingen, coaching of zelfstudie Spreekt uit snel te zijn uitgekeken op taken die al worden beheerst Vraagt op eigen initiatief om een nieuwe functie of promotie Zoekt naar kansen om zichtbare successen te behalen Gemiddelde 5 2

7 7 F. Overzicht hoogste scores Dit deel van het rapport geeft u een overzicht van de items waarop u de hoogste beoordelingen heeft gekregen van uw manager. Vanuit het perspectief van uw manager zijn dit uw individuele kwaliteiten. Rang Uitspraak Score Competentie 1 Bespreekt met anderen eigen ideeën om effectief in te spelen op 3 Aanpassingsvermogen veranderende doelen. 2 Zoekt naar kansen om zichtbare successen te behalen. 3 Ambitie 3 Bespreekt met collega?s de wijze van omgaan met veranderde 2 Aanpassingsvermogen omstandigheden, taken of mensen. 4 Draagt voordelen en uitdagingen uit van veranderingen naar 2 Aanpassingsvermogen anderen. 5 Spreekt collega?s erop aan wanneer zij niet meegaan met 2 Aanpassingsvermogen veranderingen die ingezet zijn. 6 Biedt medewerking aan bij prestigieuze projecten, waarmee het 2 Ambitie mogelijk is zichzelf intern te profileren. 7 Spreekt uit snel te zijn uitgekeken op taken die al worden beheerst. 2 Ambitie 8 Vraagt op eigen initiatief om een nieuwe functie of promotie. 2 Ambitie 9 Past handelen aan na fusies en overnames of wanneer de 1 Aanpassingsvermogen organisatiestrategie wijzigt. 10 Ontwikkelt zijn expertise in eigen tijd via opleidingen, coaching of zelfstudie. 1 Ambitie

8 8 G. Overzicht laagste scores Dit deel van het rapport geeft u een overzicht van de items die het laagst beoordeeld zijn door uw manager. Vanuit het perspectief van anderen zijn dit de gebieden voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Uitspraak Score Competentie Past handelen aan na fusies en overnames of wanneer de organisatiestrategie 1 Aanpassingsvermogen wijzigt. Ontwikkelt zijn expertise in eigen tijd via opleidingen, coaching of zelfstudie. 1 Ambitie Bespreekt met collega?s de wijze van omgaan met veranderde 2 Aanpassingsvermogen omstandigheden, taken of mensen. Draagt voordelen en uitdagingen uit van veranderingen naar anderen. 2 Aanpassingsvermogen Spreekt collega?s erop aan wanneer zij niet meegaan met veranderingen die 2 Aanpassingsvermogen ingezet zijn. Biedt medewerking aan bij prestigieuze projecten, waarmee het mogelijk is 2 Ambitie zichzelf intern te profileren. Spreekt uit snel te zijn uitgekeken op taken die al worden beheerst. 2 Ambitie Vraagt op eigen initiatief om een nieuwe functie of promotie. 2 Ambitie Bespreekt met anderen eigen ideeën om effectief in te spelen op veranderende 3 Aanpassingsvermogen doelen. Zoekt naar kansen om zichtbare successen te behalen. 3 Ambitie

9 9 H. Overzicht open vragen Hier ziet u de antwoorden die uzelf en uw manager hebben ingevuld bij de open vragen over uw gedrag. BLIJVEN DOEN Met welk gedrag moet u volgens uzelf en uw respondenten vooral doorgaan? Wie Antwoord Zelf - Blijven ontwikkelen Manager(s) - Inzet blijven tonen. GAAN DOEN Welk gedrag zou u volgens uzelf en uw respondenten vaker moeten laten zien? Wie Antwoord Zelf - Zelf meer ambitie tonen. Manager(s) - De wil om te winnen, blijft vaak te beschaafd. Soms te netjes als het gaat om sales. Meer actie naar nieuwe klanten ondernemen. NIET DOEN Welk gedrag zou u volgens uzelf en uw respondenten minder vaak moeten laten zien? Wie Antwoord Zelf - Ophouden met zeuren. Manager(s) - Elke dag om 5 over 5 het pand verlaten. Ook een must om elke dag op tijd binnen te zijn!!

10 10 I. Development Index Onderzoek suggereert dat bewust zijn van u sterktes en potentiele ontwikkelgebieden belangrijk is voor succesvol presteren. De Development Index stelt u in staat om op competentie niveau uw eigen beoordeling te vergelijken met die van uw respondenten. De scores van alle respondenten zijn gemiddeld en worden vergeleken met uw beoordeling. De Development Index bestaat uit vier categorieën. Potentiele sterkte: Dit zijn de competenties die uw manager hoger beoordeeld dan uzelf. Bevestigde sterkte: Dit betreft de competenties die zowel door uzelf als uw manager hoog zijn beoordeeld. Potentieel ontwikkelgebied: Dit betreft de competenties die uw manager lager beoordeeld dan uzelf. Bevestigd ontwikkelgebied: Dit betreft de competenties die zowel door uzelf als uw manager laag zijn beoordeeld. Hoog Laag Eigen beoordeling Hoog Beoordeling Respondenten Potentiele Sterkte Bevestigde Sterkte Laag Bevestigd Ontwikkelgebied Potentieel Ontwikkelgebied Hoe kunt u de Development Index gebruiken: Onderzoek welke competenties in welk kwadrant passen. Analyseer de verschillende competenties door eventuele onderlinge verbanden tussen de competenties nader te bekijken. Het is belangrijk om de competenties gecategoriseerd als Bevestigde of Potentiele Sterkte verder uit te bouwen. Bedenk manieren om uw vaardigheden en effectiviteit in de competenties gecategoriseerd als Bevestigde of Potentieel Ontwikkelgebied te ontwikkelen.

11 11 Development Index Hoog A B 1 Laag Hoog Bevestigde Sterktes:.. Zelf Anderen Potentiele Sterktes:.. Zelf Anderen Bevestigde Ontwikkelgebieden:.. Zelf Anderen Potentiele Ontwikkelgebieden:.. Zelf Anderen A. Aanpassingsvermogen 4 2 B. Ambitie 5 2

12 12 J. Persoonlijk Ontwikkel Plan In dit gedeelte wordt u stap voor stap begeleid bij het invullen van uw eigen Persoonlijk Ontwikkel Plan. Het is de bedoeling dat u dit ontwikkelplan met uw manager of coach bespreekt. Dit plan kan naast actieplan ook als contract dienen tussen u en uw manager of coach. In dit contract legt u vast welke competenties u wilt ontwikkelen en welke ontwikkelactiviteiten u daartoe wilt uitvoeren. Ook kunt u vastleggen welke hulp u hierbij krijgt en welke hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld door uw manager en coach. Tenslotte: het persoonlijk ontwikkelplan blijft een hulpmiddel. De echte persoonlijke groei zit niet in het invullen van dit plan, maar in de acties die u en uw manager of coach de komende tijd gaan ondernemen. Algemeen In welke competenties ben ik het sterkste? In welke competenties ben ik het minst effectief? Competentie beoordeling Welke feedback had u verwacht? Noteer alles dat u heeft verrast in de feedback die u ontvangen heeft

13 13 Zijn er gebieden waar uw beeld duidelijk verschilt van het beeld dat uw manager van u heeft? Zo ja, welke gebieden zijn dat? Hoe versterken de antwoorden op de open vragen de eerdere beoordelingen die u heeft ontvangen?

14 14 Actieplan Maak hieronder een actieplan per competentie waar u in de nabije toekomst aandacht aan wilt besteden. Maak zelf deze keuze. Kies niet meer dan twee tot drie competenties. Aandacht geven aan meer competenties is vaak niet realistisch. Kies competenties die direct bijdragen aan het verbeteren van uw prestaties in uw huidige of gewenste rol. Wees reëel en tegelijkertijd ambitieus! Te ontwikkelen competentie: Te ontwikkelen gedrag: Waarom? Wat wil ik bereiken met het ontwikkelen van deze competenties? Ontwikkelactiviteiten: Situaties om het gedrag te oefenen: Benodigde hulp of hulpmiddelen: Planning: Wanneer gereed: Wanneer beoordeeld:

15 15 K. Disclaimer Dit rapport is gegenereerd met behulp van een online systeem van HrmForce. Het bevat informatie naar aanleiding van een vragenlijst over persoonlijkheid. Dit rapport is zo ontworpen dat het door de respondent(en) zelf gebruikt kan worden. Het rapport is gegenereerd vanuit de resultaten van de vragenlijsten die door de respondent(en) werd(en) ingevuld en is een weergave van de gegeven antwoorden. De subjectieve aard van beoordelingen gebaseerd op vragenlijsten moet bij de interpretatie van de data in beschouwing worden genomen. Dit rapport werd elektronisch gegenereerd - de gebruiker van de software kan wijzigingen en aanvullingen maken op de tekst van het rapport. HrmForce en associates kunnen niet garanderen dat de inhoud van dit rapport de onveranderde weergave is van het computersysteem. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van dit rapport en geen aansprakelijkheid onder geen enkele vorm (inclusief onachtzaamheid) voor de inhoud en het gebruik ervan.. Alle rechten voorbehouden. Dit rapport werd gegenereerd door HrmForce en bevat het intellectuele eigendom van HrmForce. Zodoende staat HrmForce de klant toe dit rapport enkel te reproduceren; verdelen of aan te passen voor interne en nietcommerciële doeleinden. Alle overige rechten zijn voorbehouden aan HrmForce.

Competency Check. Datum:

Competency Check. Datum: Competency Check Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Conflict Styles. Datum:

Conflict Styles. Datum: Conflict Styles Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Personal Development Matrix

Personal Development Matrix Personal Development Matrix Naam: Karel Janssen Datum: 28-03-2014 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door Karel Janssen is ingevuld.

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ E.I. rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 23 oktober 2013 www.ceb.shl.com Inleiding Kennis van de eigen emoties, het onderkennen van andermans emoties en het omgaan met relaties kunnen

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 21 mei 2014 www.ceb.shl.com INLEIDING Dit rapport is vertrouwelijk en is alleen bedoeld voor de persoon die de vragenlijst heeft ingevuld.

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

UCF. Universal Competency Framework. Sandra de Vries

UCF. Universal Competency Framework. Sandra de Vries UCF Universal Competency Framework Sandra de Vries Dit rapport bevat vertrouwelijke informatie en mag niet worden doorgegeven aan personen die hiervoor niet gemachtigd zijn. Datum: /0/007 Het bestaat uit

Nadere informatie

> Medewerkers & Leiderschapsstijlen Profiel. Naam: Dhr. Peter Sample

> Medewerkers & Leiderschapsstijlen Profiel. Naam: Dhr. Peter Sample > Medewerkers & Leiderschapsstijlen Profiel Naam: Dhr. Peter Sample Datum: 14 april 2009 Groepsrollen Lage scores Gemiddeld Hoge scores Groepsrol Coördinator Ondernemer Creatief denker Voltooier Uitvoerder

Nadere informatie

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober OPQ Profiel CCSQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 31 oktober 2013 www.ceb.shl.com CCSQ profiel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Overtuigend RELATIES MET MENSEN 7 6 4 2 Terughoudend Zorgzaam Bescheiden

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

360 FEEDBACK 30/07/2013. Thomas Vragenlijst

360 FEEDBACK 30/07/2013. Thomas Vragenlijst 360 FEEDBACK 30/07/2013 Thomas Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding

Nadere informatie

OPQ Profiel CCSQ. Managerrapport - Klantgerichte functies. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 19 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel CCSQ. Managerrapport - Klantgerichte functies. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 19 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiel CCSQ Managerrapport - Klantgerichte functies Naam Dhr. Sample Candidate Datum 19 september 2013 www.ceb.shl.com INLEIDING Dit SHL Managerrapport stelt u in staat om vast te stellen of Dhr.

Nadere informatie

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst Naam Adviseur Ingrid Brons Ingrid Brons Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

OPQ E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 24 september SHL.com

OPQ E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 24 september SHL.com OPQ E.I. rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 24 september 2018 SHL.com Inleiding Kennis van de eigen emoties, het onderkennen van andermans emoties en het omgaan met relaties kunnen belangrijk zijn

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

> Sales Rapport. Naam: Dhr. Alexander de Vries

> Sales Rapport. Naam: Dhr. Alexander de Vries > Sales Rapport Naam: Dhr. Alexander de Vries Datum: 28 november 2008 INLEIDING Dit Sales Rapport van SHL geeft u inzicht in de potentiële fit van Alexander de Vries met een salesfunctie. Dit rapport is

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Reflector 360 PERSONALITY

Reflector 360 PERSONALITY Reflector 360 PERSONALITY Gedrag door de omgeving bekeken Inzicht in doen en laten Weten wat je kunt is voor iedereen essentieel om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Daarbij is het goed om inzicht

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst Competentiebeoordeling Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisgegevens van de rapportage

Nadere informatie

360 GRADEN FEEDBACK. Jouw competenties centraal

360 GRADEN FEEDBACK. Jouw competenties centraal 360 GRADEN FEEDBACK Jouw competenties centraal Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Over gedrag en de... 4 3. Totaalresultaten... 5 4. Overzicht scores per competentie... 7 5. Overschatting-/onderschattinganalyse...

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. Sales Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 20 september

OPQ Profiel OPQ. Sales Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 20 september OPQ Profiel OPQ Sales Rapport Naam Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUCTIE Dit Sales Rapport van SHL geeft u inzicht in de potentiële fit van Sample Candidate met een salesfunctie.

Nadere informatie

360 FEEDBACK 10/08/2012. Thomas Commercieel Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 10/08/2012. Thomas Commercieel Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 10/08/2012 Thomas Commercieel Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. Effectiever leren! Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 1 oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. Effectiever leren! Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 1 oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ Effectiever leren! Naam Dhr. Sample Candidate Datum 1 oktober 2013 www.ceb.shl.com INTRODUCTIE Individueel leren wordt in toenemende mate beschouwd als een factor van belang in de ontwikkeling

Nadere informatie

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Frequently

Nadere informatie

QuickSift > Profiel. Naam: De heer Regio Talent

QuickSift > Profiel. Naam: De heer Regio Talent QuickSift > Profiel Naam: De heer Regio Talent Vergelijkingsgroepen: NED Quicksift norm Datum: 9 mei 2011 QUICKSIFT PROFIEL De competentie scores worden weergegeven als Sten scores (1-10). Hoge scores

Nadere informatie

Competentieprofiel: Voorbeeld

Competentieprofiel: Voorbeeld Competentieprofiel: Voorbeeld deelnemer opdrachtgever HFMtalentindex 07-07-2015 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 360 feedback competentieanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding 3 TMA Competentie

Nadere informatie

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback Marieke de Vries 0 september 006 60 feedback Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Rapport 360 -feedback Voorbeeldrapport

VERTROUWELIJK. Rapport 360 -feedback Voorbeeldrapport VERTROUWELIJK Rapport 36 -feedback Voorbeeldrapport 7-2-215 www.talentfactor.nl Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eigen score en omgevingsscore...

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 60 feedback competentieanalyse Kandidaatrapportage Sara Berger Demo accountmanager 10 april 201 Boogschutterstraat 1C 72 AE Apeldoorn T 06678169 I www.isagroup.nl E hester@isagroup.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Spaarne Coaching 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden.

Spaarne Coaching 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Haal het maximale uit Spaarne Coaching 360º Hartelijk dank voor het gebruiken van Spaarne Coaching 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Sales Rapport. Dhr. Piet Hollander. > voor Selectie of Ontwikkeling. Naam

Sales Rapport. Dhr. Piet Hollander. > voor Selectie of Ontwikkeling. Naam Sales Rapport > voor Selectie of Ontwikkeling Naam Dhr. Piet Hollander Datum: 07 november 2006 INLEIDING Dit Sales Rapport van SHL geeft u inzicht in de potentiële fit van Piet Hollander met een salesfunctie.

Nadere informatie

Smartfeedback.

Smartfeedback. Inhoud Topsport 3 Wat is Smartfeedback 4 Filosofie 5 Topsport In de sport wordt succes bepaald door de kwaliteiten van de sporters. Daarom investeren topsporters continu in hun eigen ontwikkeling. Dit

Nadere informatie

Jan Janssen. 25 maart 2008. 360 feedback. Donkere spaarne 14rd 2011 JG Haarlem T 0653123185 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching.

Jan Janssen. 25 maart 2008. 360 feedback. Donkere spaarne 14rd 2011 JG Haarlem T 0653123185 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching. Jan Janssen maart 008 60 feedback Donkere spaarne 1rd 011 JG Haarlem T 06118 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching.nl Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 360 feedback competentieanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger Diestsepoort 1 3000 Leuven T 016-24 53 24 I www.acerta.be E consult@acerta.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

OPQ Effectiever leren!

OPQ Effectiever leren! OPQ Effectiever leren! Naam Dhr. Sample Candidate Datum 24 september 2018 SHL.com INTRODUCTIE Individueel leren wordt in toenemende mate beschouwd als een factor van belang in de ontwikkeling van human

Nadere informatie

Competentieprofiel De heer Simon Software Engineer

Competentieprofiel De heer Simon Software Engineer Competentieprofiel De heer Simon Software Engineer Kandidaat: De heer Simon Software Engineer Testprogramma: Selectie-assessment Software E. Afname: 8 december 2010, 6 januari 2011 Leeswijzer Dit rapport

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

MODULE 1 ZELFANALYSE WERKBOEK: STAP 5. 1 Persoonlijke successen 2 SWOT analyse 3 Samenvatting & conclusie

MODULE 1 ZELFANALYSE WERKBOEK: STAP 5. 1 Persoonlijke successen 2 SWOT analyse 3 Samenvatting & conclusie MODULE 1 ZELFANALYSE WERKBOEK: STAP 5 1 Persoonlijke successen 2 SWOT analyse 3 Samenvatting & conclusie 1. Persoonlijke successen De eerste stap in je carrièrewijziging is je resultaten te herkennen of

Nadere informatie

0 feedback competentieanalyse

0 feedback competentieanalyse 0 feedback competentieanalyse Kandidaat-rapportage Bart Kamerling VAG Chef Werkplaats 23/9/2015 6 oktober 2015 Frans Halslaan 30 3931 LJ Woudenberg T 033-2867930 I www.kat-haros.nl E info@kat-haros.nl

Nadere informatie

Uitleg bij de resultaten. Kleuring in de rapportage. Resultaat & Actie

Uitleg bij de resultaten. Kleuring in de rapportage. Resultaat & Actie Uitleg bij de resultaten Het onderzoek geeft inzicht in de organisatie, vanuit het perspectief van diegenen die daar het meeste over kunnen vertellen: jullie eigen medewerkers. Daarnaast biedt het onderzoek

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor je ligt het

Nadere informatie

Rapport Competentietest Selectie

Rapport Competentietest Selectie Rapport Competentietest Selectie Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Adviseur Datum 2--20 Inleiding Voor u ligt het rapport van de Competentietest Selectie. Uw uitslagen zijn gebaseerd op de Werkgerelateerde

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met (onverwachte) veranderingen Reflecteren Toelichting beschrijving van de basiscompetenties

Nadere informatie

> Gebruikersrapport. Naam: Dhr. Peter Sample

> Gebruikersrapport. Naam: Dhr. Peter Sample > Gebruikersrapport Naam: Dhr. Peter Sample Datum: 14 april 2009 OPQ Gebruikersrapport Inleiding Dit rapport is ontworpen voor diegenen die de OPQ training hebben gevolgd. Het kan u helpen bij uw voorbereiding

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Ervaren ArcheoTolk Functieklasse 3 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting op

Nadere informatie

Competentiefeedback Rapport

Competentiefeedback Rapport GITP Datum Beoordelen en Ontwikkelen > 13 07 2007 www.gitp.nl Competentiefeedback Rapport Deelnemer Voorbeeldpersoon Profiel Bedrijfsleider Project Voorbeeld Competentie Feedback NLD Invullers Zelf 3 *

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

Persoonlijkheidsvragenlijst OPQ32i. > Persoonlijk rapport. Naam: de heer Piet Hollander

Persoonlijkheidsvragenlijst OPQ32i. > Persoonlijk rapport. Naam: de heer Piet Hollander Persoonlijkheidsvragenlijst OPQ32i > Persoonlijk rapport Naam: de heer Piet Hollander Vergelijkingsgroep: Hoger opleidingsniveau Datum: 30-09-2004 OVER DIT RAPPORT Dit rapport is op automatische wijze

Nadere informatie

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld 3.2 Het Merk IK Les 12: Competenties Opdracht: Lees/bekijk eerst de les in de online omgeving. 1. Geef achter elke competentie eerst aan in percentages in welke mate deze competentie gewenst is met betrekking

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier Naam beoordeelde Divisie/afdeling Beoordelingsperiode Naam beoordelaar Toelichting De beoordelingsgesprekken worden door de direct leidinggevende gevoerd. Het verdient de aanbeveling

Nadere informatie

Competentie Ontwikkelings Monitor Organisatie DEMO

Competentie Ontwikkelings Monitor Organisatie DEMO Organisatie DEMO ABLE BV - Postbus 132-5590 AC Heeze - T: 040-226 46 36 - I: www.able-group.com Vooraf Voor u ligt een demorapport dat www.competentiescan.nl heeft gemaakt. Dit rapport is bedoeld als sample

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 60 feedback competentieanalyse Kandidaat-rapportage Sara Berger accountmanager 2 februari 20 Frans Halslaan 0 9 LJ Woudenberg T 0-286790 I www.kat-haros.nl E info@kat-haros.nl Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens

Nadere informatie

Rapport Competentietest Selectie

Rapport Competentietest Selectie Rapport Competentietest Selectie Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Adviseur Datum 0-12-201 Inleiding Voor u ligt het rapport van de Competentietest Selectie. Uw uitslagen zijn gebaseerd op de Werkgerelateerde

Nadere informatie

Mailbox HIGHLIGHT uitleg bij de resultaten

Mailbox HIGHLIGHT uitleg bij de resultaten Mailbox HIGHLIGHT uitleg bij de resultaten 1. Algemeen: Absolute resultaten en relatieve scores Het rapport over Mailbox HIGHLIGHT bevat 10 bladzijden met informatie. In dit document krijgt u hulp bij

Nadere informatie

Competentieprofiel (inclusief de links naar het doorlopen programma) De heer Cornée de Ruyter

Competentieprofiel (inclusief de links naar het doorlopen programma) De heer Cornée de Ruyter Competentieprofiel (inclusief de links naar het doorlopen programma) De heer Cornée de Ruyter Kandidaat: De heer Cornée de Ruyter Programma: Programma voor Software engineer (sr) Afname: 19 november 2015

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd.

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. TH-MI Motivation Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 30-08-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 30-08-2013. OVER DE MOTIVATION

Nadere informatie

Marieke de Vries. 21 mei 2007. 360 feedback

Marieke de Vries. 21 mei 2007. 360 feedback Marieke de Vries 1 mei 007 60 feedback 1 Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9 Sterkte

Nadere informatie

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant Best Peter Assistant TH-PI Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE PERFORMANCE INDICATOR

Nadere informatie

Capaciteitenrapport Naam: Alexander de Vries Datum: 19 juni 2008

Capaciteitenrapport Naam: Alexander de Vries Datum: 19 juni 2008 Capaciteitenrapport Naam: Alexander de Vries Datum: 19 juni 2008 Capaciteitenrapport Dit Capaciteitenrapport laat de score zien van Alexander de Vries voor de Verify Capaciteiten Test. Als deze test zonder

Nadere informatie

360 FEEDBACK 2015 SMART HRD

360 FEEDBACK 2015 SMART HRD 360 FEEDBACK 2015 SMART HRD Oude Boterdijk 31 6582 AS Heumen Tel. 0654-337540 Internet: www.smarthrd.nl E-mail: p.deswart@smarthrd.nl Grip op de ontwikkeling van individu en organisatie? Wilt u antwoord

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: 1. Vertrouwd raken met competentiedenken t.a.v. Crisis Management Teams. 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet

Nadere informatie

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard versie: 2005 De Investors In People standaard Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen Een Investor in People ontwikkelt effectieve strategieën om de prestaties

Nadere informatie

Voorbeeld IKC PactMeter Samenvatting

Voorbeeld IKC PactMeter Samenvatting Voorbeeld IKC PactMeter 2015 Samenvatting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Pactmeter... 2 Het onderzoek... 2 IJkpunten... 4 Waar zijn we goed in (hoogste waardering)... 4 Waar zijn we minder goed in (laagste

Nadere informatie

Rapport Selectie Assessment

Rapport Selectie Assessment Rapport Selectie Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Adviseur Datum --01 Inleiding Voor u ligt het rapport van het Selectie Assessment. Uw uitslagen zijn gebaseerd op de Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: ti t 1. Vertrouwd raken met competentiedenken 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet en werkwijze van een competentiescan.

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie