AARDE 1 HAVO ANTWOORDENBOEK HOOFDSTUK 6 KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AARDE 1 HAVO ANTWOORDENBOEK HOOFDSTUK 6 KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 6 Paragraaf 1 Oriëntatie 1 a Hoe lager de geografische breedte is, hoe meer zonnestraling het aardoppervlak ontvangt. b Het woestijngebied van de Sahara en Arabië. Het is hier overwegend onbewolkt, zodat het zonlicht ongehinderd het aardoppervlak kan bereiken. c Dit bevordert dat de zonnestraling meer loodrecht invalt en daardoor meer geconcentreerd is. 2 a Als we in een gebied komen waar de temperatuur duidelijk veel lager is. b Een zeer hoge temperatuur en een zeer hoge neerslag. c Een temperatuur die regelmatig onder de 0 C komt. 3 a Dit zijn vooral droge gebieden aan de rand van woestijnen waar het gevaar voor verdroging, zouter worden van de bodem en verwoestijning groot is. b Dit zijn vooral gebieden met veel reliëf waar het gevaar van bodemerosie groot is. Belangrijk zijn aan de westkust hiernaast droge gebieden aan de rand van woestijnen. Paragraaf 2 De zon als motor van het klimaatsysteem 4 a Omdat het weer alleen een beeld geeft van de toestand van de atmosfeer op een bepaald moment van de dag. b Door gedurende langere tijd (dertig jaar) de waarnemingen te verzamelen en hieruit gemiddelden te bepalen van klimaatfactoren als temperatuur, neerslag, zonne-uren, wind. 5 a De zon heeft een veel hogere oppervlakte temperatuur dan de aarde en straalt daarom meer in de kortere golflengtes uit. b Onze luchtlaag wordt vooral verwarmd door de warmtestraling van de aarde. Zo n 90% van de warmtestraling van de aarde verwarmt via het broeikaseffect de atmosfeer. De energie voor de opwarming komt wel grotendeels van de zon. De kortgolvige straling van de zon wordt geabsorbeerd door het aardoppervlak. 6 a Er bevinden zich veel wolken die een hoog reflectievermogen hebben; de bovenlucht is in tegenstelling tot het aardoppervlak gelaagd en bevat naast wolken veel stofdeeltjes en ijsdeeltjes die zonlicht reflecteren. b Door de aanwezigheid gedurende een deel van het jaar van veel sneeuw en ijs is de reflectie groter. 7 Juist zijn nummer: 1, 2 en 5. 8 a de hoeveelheid zonnestraling per oppervlakte-eenheid b De straling valt onder een grotere hoek binnen en wordt aan het aardoppervlak minder verspreid. Hierdoor is de hoeveelheid straling per oppervlakte-eenheid groter. c De lagere invalshoek van de zon wordt gecompenseerd door een grote daglengte. De dagen zijn lang en de nachten kort. Het aantal zonne-uren per dag is dus groter. 9 a Indien de inkomende kortgolvige straling van de zon de uitgaande langgolvige straling van de aarde overtreft. b Het stralingsoverschot wordt kleiner of er kan zelfs een tekort ontstaan. c Nee. Met name in de zomer zal door de grote daglengte de instraling van de zon de uitstraling overtreffen en is sprake van een stralingsoverschot. 10 a 1 Manaus; 2 Aswan; 3 Hamburg; 4 Yakutsk b Er is sprake van een energietekort waardoor de gemiddelde maandtemperatuur daalt. MALMBERG 1

2 Paragraaf 3 Water als energietransporteur 11 a Tussen de 0 (evenaar) en de 40 breedte. Hier is de instraling van de zon sterk. b tot ongeveer 70 N.B. c De afzinkgebieden maken een circulatie mogelijk van het warme oppervlaktewater uit de tropen en de koude diepwaterstroom van hoge breedten richting evenaar. d Via de toevoer van warmte via de Golfstroom. Het warme zeewater verwamt de lucht erboven die vervolgens bij westenwinden naar Bergen (Noorwegen) stroomt. 12 a Hoe hoger de verdamping is, hoe hoger het zoutgehalte. Door de verdamping verdwijnt er water waardoor de concentratie aan zouten toeneemt. b Hoe hoger de neerslag is, hoe lager het zoutgehalte. Door meer neerslag is sprake van verdunning en een lagere zoutconcentratie. 13 a Door een wat warmer klimaat leverde de gletsjer extra smeltwater. Het zeewater werd hierdoor minder zout, waardoor de werking van de afzinkgebieden verzwakte. Er werd door de Golfstroom minder warm water aangevoerd. b Toevoer van meer smeltwater door het afsmelten van gletsjers. Toevoer van meer neerslag door de warmere lucht die meer waterdamp kan bevatten. Beide zorgen voor minder zout zeewater. 14 a 1 Het is een stroming tussen reservoirs. Het water stroomt bijvoorbeeld van de oceaan naar de atmosfeer en van de gletsjer naar het meer. 2 Het is een stroming tussen toestanden. Het water verdampt bijvoorbeeld in de oceaan en wordt omgezet in waterdamp. b Er is meer sprake van stromingen tussen reservoirs waarbij water soms lang in opslag gaat. Er is geen gesloten kringloop van watermoleculen. 15 a ijskappen en gletsjers, grondwater, rivieren en meren b 1 ijskappen en gletsjers; 2 permafrost; 3 grondwater c atmosfeer en biologisch leven d Hoe korter de verblijftijd is, hoe sneller de stroming tussen reservoirs. 16 a Nee, tussen 0 en 10 N.B. is sprake van veel neerslag. Er komt dus juist veel warmte vrij. b Rond de 20 breedte is veel verdamping en gaat veel energie in opslag in waterdamp. Via luchtstromingen wordt de waterdamp naar 50 breedte gevoerd waar condensatie en uitregenen plaatsvindt. Hierbij komt energie weer vrij. 17 a Warschau is A, omdat het meer het continent in ligt en daardoor een groter verschil heeft tussen zomer- en wintertemperatuur. Londen is B en heeft een zeeklimaat. b Dit zal groter worden, omdat land sneller opwarmt den de zee. De zomers worden veel warmer en winters iets minder koud. Paragraaf 4 Lucht als energietransporteur 18 a Wanneer er sprake is van een duidelijk temperatuurverschil dat leidt tot verschillen in luchtdruk. b figuur a: dag; figuur b; nacht; 1 = H; 2 = L; 3 = H; 4 = L; 5 = H; 6 = L; 7 = H; 8 = L c Er is dan geen groot temperatuurverschil tussen land en zee. 19 a door opstijging van lucht bij de evenaar, stroming in de bovenlucht en daling bij het poolgebied b Welke twee luchtbeweging op basis van een luchtdrukverschil staan in bron 33 fout aangegeven. 2 MALMBERG

3 20 a De bij de evenaar opgestegen lucht die in de bovenlucht richting pool wil stromen, komt door de afbuiging naar rechts op het noordelijk halfrond niet verder dan ongeveer 35 N.B. en Z.B. b De lage druk van de ITCZ is het gevolg van opstijging van lucht door sterke verhitting bij de evenaar. Bij de 60 breedte is er sprake van gedwongen stijging van lucht door botsen van warme lucht van het subtropische hoge drukgebied en koude lucht van het polaire hoge drukgebied. 21 a 1 ICTZ, lage luchtdruk; 2 passaat, warme lucht; 3 subtropische hogedrukgebied; 4 zuidwestenwind, warme lucht; 5 lage druk, depressie; 6 noordoostenwind, koude lucht; 7 polair hoge drukgebied b Bij het subtropische hogedrukgebied is bij de wind sprake van een afwijking naar rechts. 22 a De ITCZ is de zone van lage druk rond de evenaar die samenhangt met de intensieve verhitting door de hoogste zonnestand in de zomer. In juli ligt de hoogste zonnestand boven het noordelijk halfrond en in januari boven het zuidelijk halfrond. b Het land warmt in de zomerperiode ten opzichte van de zee sterk op. Het gebied met intensieve verhitting en lage druk kan zich daarom meer richting keerkringen verplaatsen. 23 a De lucht stroomt naar de ITCZ toe. b De luchtbewegingen draaien halfjaarlijks van richting. c Het continent is sterk opgewarmd en de ITCZ ligt daarom boven Zuid-Azië. Er is sprake van een aanlandige vochtige zuidwestmoesson die veel neerslag brengt. d De Wet van Buys Ballot zorgt op het andere halfrond voor een andere afwijking van de windrichting. Op het noordelijk halfrond naar rechts en op het zuidelijk halfrond naar links. Paragraaf 5 De klimaatgebieden op aarde 24 a hoogste: Af en Aw; laagste: E b hoogste: Af; laagste: Bw, BS en E c 1 = f; 2 = Aw; 3 = Bs en Bw; 4 = Cs; 5 = Cf en Df; 6 = E 25 a Köppen is bij zijn klimaatkaart uitgegaan van de wereldkaart van de natuurlijke plantengroei en heeft gezocht naar grenswaarden ten aanzien van temperatuur en neerslag. b Bij de C-klimaten zal het temperatuursverschil tussen zomer en winter en dag en nacht kleiner zijn door de matigende invloed van de zee. Hiernaast is in algemene zin de temperatuur wat lager bij de D-klimaten door de ligging op hogere breedte. 26 a Nummer 5 Kisangani en nummer 8 Singapore. Beide plaatsen hebben het hele jaar door neerslag en een hoge temperatuur die zelfs in de koudste maand boven 18 C ligt. b Beide plaatsen hebben het hele jaar door neerslag, omdat ze binnen bereik van de lage druk van de ITCZ liggen. Door de hoge zonnestand is de temperatuur het hele jaar hoog. 27 a De verdeling van de neerslag is anders. Het Aw-klimaat heeft een droge winter en een natte zomer. b nummer 1 Cujabá, nummer 7 Mumbai en Darwin c De neerslag valt in de zomer, als door het verplaatsen van de loodrechte zonnestand de ITCZ binnen bereik van dit klimaat ligt. In de winter ligt het subtropisch hoge drukgebied meer nabij en is er sprake van een droge passaatwind. MALMBERG 3

4 28 a Het heeft wat meer neerslag die groei van steppegrassen mogelijk maakt. b Nummer 3 Gao en nummer 4 Niamey (heeft nog net een Bs-klimaat en ligt bij de overgang naar het Aw-klimaat). c Het Bs-klimaat kent weinig neerslag, omdat het het hele jaar onder invloed staat van het subtropisch hoge drukgebied. Alleen als er wat invloed is van lage druk, is er neerslag. 29 a neerslag in de winter en droogte in de zomer; een gematigde temperatuur die in de warmste maand boven de 10 C ligt en in de koudste maand tussen 18 C en 3 C ligt (weinig vorst) b nummer 2 Algiers, nummer 6 Kaapstad en nummer 10 Perth c In de zomer is er sprake van droogte, omdat door het opschuiven van de ITCZ het klimaat onder invloed komt van subtropische hoge druk; in de winter ligt het subtropische hoge drukgebied op lagere breedte (door de verschuiving van de ITCZ naar het andere halfrond) en zorgen westenwinden voor neerslag (via depressies). 30 a 1 De zonshoogte is op 35 N.B. betrekkelijk hoog. 2 Een woestijn is door de aanwezigheid van dalende lucht en droogte doorgaans onbewolkt. Er kan dus continu zonlicht worden opgevangen. b Er is door de hoge zonnestand wel veel zonne-energie, maar er valt het hele jaar door neerslag, dus de lucht is vaak bewolkt. Paragraaf 6 Landschapszones en klimaat 31 a In beide is samenhang en samenwerking tussen de geofactoren belangrijk. b Er is sprake van een schaalverschil. De landschapszone betreft grote zones op de schaal van de aarde. Het landschap betreft de waarneembare samenhang van een beperkter gebied. c het meest: het klimaat; het minst: de plantengroei 32 a tropische landschapszone, aride en semi-aride landschapszone en subtropische landschapszone b gematigde landschapszone 33 nummers 1, 3, 4, 5 en 7 34 a Alleen de nuttige neerslag (neerslag oppervlakteverdamping) kan de grond in dringen en door de planten gebruikt worden. b Om goed te kunnen groeien, moeten de planten veel voedingstoffen uit de bodem halen die ze opgelost in water uit de bodem opnemen. Sterke groei van planten betekent veel transpiratie. c Deze wordt kleiner, omdat naaldbos meer transpireert dan loofbos en dus meer water onttrekt. 35 a 4 de subtropische zone met Cs. Alleen deze heeft een droge zomer met een hoge temperatuur, een hoge verdamping en een natte winter waarbij de neerslag groter is dan de verdamping. b A = vochtoverschot; B = gebruik van bodemvoorraad vocht; C = vochttekort; D = aanvulling van de bodemvoorraad vocht c Er is al snel een vochttekort. Alleen door extra toevoer van water door irrigatie is landbouw mogelijk. 36 a Toendra en naaldbos hadden een veel zuidelijkere ligging. b Alleen in Zuid Europa was er gemengd bos. Dit vormde de overgang van de boreale naar de gematigde landschapszone. c Door de lage temperatuur is er hoge druk te verwachten. d Er was tijdens ijstijden sprake van een zuidwaartse opschuiving van landschapszones. In het gebied van de Sahara bevonden zich de gematigde zone en de subtropische zone. 4 MALMBERG

5 Paragraaf 7 Landschapszones en de mens 37 a Omdat door de sterke bodemerosie het vermogen van de bodem om voedsel te produceren is aangetast. Het grondoppervlak is aangetast en het grondwater is verlaagd. b Omdat de situatie in bron 47 onomkeerbaar is. De verzilting in bron 52 kan bij spoelen van de grond met water in theorie bestreden worden. 38 a De bodem is door het ontbreken van dichte plantengroei slecht beschermd; als er neerslag is, valt deze in hevige buien. b 1 Het zijn gebieden die al betrekkelijk droog zijn. 2 De omstandigheden om er landbouw uit te oefenen zijn al kritisch. Te intensieve akkerbouw of overbeweiding leidt al snel tot verdwijnen van de plantengroei. c Wanneer er op grote schaal sprake is landdegradatie met veel schade en/of veelslachtoffers. d Bij een natuurlijke oorzaak zoals een droger klimaat is het een natuurramp; bij te intensieve activiteiten van de mens (bijvoorbeeld overbeweiding) is sprake van een milieuramp. 39 a Te intensief gebruik voor landbouw wordt erdoor niet tegengegaan. Alleen met technische middelen wordt uitbreiding van de Sahara verhinderd. b De grond wordt door de aanleg van bos mogelijk natter, omdat meer neerslag de grond in kan dringen. Ook kan winderosie akkers en weidegronden niet meer bedreigen 40 a 1 Het is een laaggelegen gebied met in vergelijking tot de omgeving veel water. 2 Het water wordt door een rivier aangevoerd uit omringend gebergte. b Het toegevoerde irrigatiewater bevat veel zouten dat wanneer water verdampt neerslaat. c Bij grote schade van een milieuramp, omdat deze door menselijke activiteiten veroorzaakt is. 41 a Akker D, omdat dit irrigatiewater ook zouten van stroomopwaarts gelegen akkers bevat. b Bij een kleibodem; hier spoelen de zouten moeilijker uit. c Een irrigatiekanaal voert irrigatiewater aan; een drainagekanaal voert spoelwater af dat wordt gebruikt om verzilting tegen te gaan. 42 a In de gematigde zone. Het groeiseizoen is door de winter wel korter, maar de productie in de zomer is veel hoger. b Voor: door irrigatie is een groot deel van het jaar landbouw met een hoge productie mogelijk. Tegen: veel irrigatie leidt tot verzilting en kan landbouwgrond ongeschikt maken voor productie. 43 a Hier speelt de warmte die in de aarde opgeslagen zit een rol. Deze gaat bevriezing tegen. Ook zitten we hier zo diep, dat de koude van de atmosfeer geen rol meer speelt. b Het wordt in de boreale zone warmer. De permafrost is hier gedeeltelijk een restant uit de laatste ijstijd. c Om het gevaar voor verzakking in de grond bij opdooi van permafrost tegen te gaan. De leiding moet wel goed gefundeerd worden. 44 a Bron 56 geeft aan: als het klimaat dat de hoogste rangorde heeft, verandert, dat dan ook de plantengroei verandert. b 1 In de subtropische en gematigde zone wordt het voor bepaalde planten te warm, zodat ze verdwijnen. 2 In de boreale zone wordt het warmer, waardoor hier nieuwe soorten verschijnen. MALMBERG 5

6 Examentrainer 1 Er is sprake van absorptie van ultraviolette straling door de ozonlaag. Hiernaast wordt een deel van de zonnestraling op stofdeeltjes, ijsdeeltjes en wolken gereflecteerd. 2 De omvang van aaneengesloten ijs dat permanent aanwezig is en sterk reflecteert, is op het zuidelijk halfrond groter. 3 Bron 1 gaat alleen over de binnenkomende zonnestraling. Bij het broeikaseffect gaat het vooral om de door de aarde uitgezonden langgolvige straling die in de atmosfeer door broeikasgassen wordt geabsorbeerd. 4 Hoe minder ozon in de bovenlucht, hoe meer ultraviolette straling aan het aardoppervlak aankomt. Ultraviolette straling wordt in de bovenlucht geabsorbeerd door ozon. Hoe minder ozon, hoe lager de absorptie. 5 Er is sprake van circulatiecellen met warme bovenstromen en koude onderstromen. Op lage breedten wordt door de sterke instraling van de zon veel energie in zeewater opgeslagen. Via een warme bovenstroom wordt deze energie naar hogere breedten toegevoerd waar het water afkoelt, daalt en via een koude onderstroom terugstroomt. 6 Hier vinden we afzinkgebieden. Door afkoeling en verdamping wordt het zeewater kouder en zouter. Daardoor wordt het zwaarder en dichter en daalt. De warmteafgifte is hierdoor duidelijk minder. 7 De Hadleycel tussen 0 en 30 breedte, de Ferrelcel tussen 30 en 60 breedte en de Polaire cel tussen 60 en 90 breedte. Rond de 30 breedte bevindt zich in de Hadleycel dalende lucht die veel energie bevat en die bij intensieve verhitting in de gebieden rondom de evenaar (ITCZ) is opgenomen. Deze warme lucht wordt vanaf het subtropische hoge drukgebied rond de 30 breedte via zuidwestenwinden naar de gematigde breedten (onder andere Nederland) gestuurd. 8 Vooral in woestijngebieden is de dagelijkse gang van temperatuur het grootst. In de woestijngebieden is sprake van dalende lucht, droogte en een onbewolkte lucht. De instraling van de zon is daarom overdag hoog en overtreft ruim de uitstraling van de aarde. De woestijn kan hierdoor sterk opwarmen. In de nacht is alleen sprake van sterke uitstraling van de aarde (en geen instraling van de zon). De woestijn kan dan sterk afkoelen. 9 De warme Golfstroom maakt het klimaat van West-Europa nog wat gematigder. De afstand tot de zee neemt toe, waardoor het klimaat steeds meer continentaal wordt en de matigende invloed van de zee ontbreekt. 10 Door een klimaatverandering met een warmer wordend klimaat op hoge breedten. Er valt dan meer neerslag en er smelt meer ijs af. 11 De lage druk (gele lijn) betreft de intertropische convergentiezone (ITCZ) die samenhangt met de hoogste zonnestand. De hoge druk betreft subtropische hoge druk die samenhangt met de daling van lucht in de Hadleycel. 12 Bij het passeren van de evenaar krijgt de wind door de wet van Buys Ballot een andere afwijking. Op het zuidelijk halfrond is sprake van een afwijking naar links en op het noordelijk halfrond naar rechts. Ja. Bij 2 is te zien dat de passaat die naar de lage druk van de ITCZ waait, halfjaarlijks van richting is veranderd. 6 MALMBERG

7 13 Het hele jaar is bij 1 sprake van een aanlandige vochtige passaat die neerslag brengt. Bij 1 is het hele jaar ook invloed van sterke verhitting en lage druk van de ITCZ. Het Aw-klimaat kent een droge winter (kaartje A), omdat er invloed is van subtropische hoge druk en er een droge passaat uit het woestijngebied waait. In de zomer is de ITCZ nabij en waait er bij 2 een aanlandige vochtige zuidwestpassaat (moesson) die veel neerslag brengt. 14 Omdat de plantengroei (die het laagste in de rangorde van de geofactoren staat) een weerspiegeling vormt van de eigenschappen van het klimaat, de bodem en de vochthoeveelheid. Het is een vrij droog gebied waar de bodem slecht bedekt is en de neerslagintensiteit hoog is. Bij een te intensieve benutting (bijvoorbeeld overbeweiding) is het gevaar groot dat het plantenproducerende vermogen van de grond wordt aangetast. Bodemerosie en verwoestijning kan het gevolg zijn. 15 In een Cs-klimaat. In beide klimaten overtreft de neerslag de verdamping in de zomer en is er kans op verzilting. In het Cs-klimaat overtreft de neerslag de verdamping in de winter. De zouten kunnen door de neergaande waterbeweging dan weer naar beneden worden gespoeld. 16 Door de ijskap was er sprake van sterke afkoeling en hoge druk in Noord-Azië. In samenhang met de afwijking van de wind naar rechts op het noordelijk halfrond leidt dit tot een windrichting uit het noordoosten. 17 De sterke hoge druk door de ijskap zorgde voor droogte. Alleen steppeplanten kunnen dit verdragen. De gematigde zone met gemengd bos ligt aan de kust waar het warmer en vochtiger is. 18 In dit gebied met permafrost is in de zomer de bovengrond door opdooi van de permafrost vaak nat en drassig. Ook is er sprake van overstromingen in de benedenloop van de rivieren wanneer de sneeuw smelt. De rivieren krijgen dan zeer veel water te verwerken en kunnen bovendien nog verstopt zijn met ijs. 19 Baker Lake ligt in een gebied met permafrost. De afwisseling in de bovengrond van bevriezen in de winter en opdooien in de zomer zorgt voor onstabiliteit. MALMBERG 7

AARDE 1 VWO ANTWOORDENBOEK HOOFDSTUK 3 KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES

AARDE 1 VWO ANTWOORDENBOEK HOOFDSTUK 3 KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES HOOFDSTUK 3 Paragraaf 1 Oriëntatie 1 a Hoe lager de geografische breedte is, hoe meer zonnestraling het aardoppervlak ontvangt. b Het woestijngebied van de Sahara en Arabië. Het is hier overwegend onbewolkt

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Klimaat en landschapszones op aarde

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Klimaat en landschapszones op aarde Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Klimaat en landschapszones op aarde Samenvatting door een scholier 1974 woorden 19 juni 2011 7,3 68 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8

Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8 Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8 Samenvatting door Anouk 747 woorden 19 januari 2018 6,3 7 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand H.2 Klimaat 1 De stralingsbalans van de aarde

Nadere informatie

-Land-waterverdeling. Land warmt sneller op dan water, maar koelt ook sneller af.

-Land-waterverdeling. Land warmt sneller op dan water, maar koelt ook sneller af. Samenvatting door J. 1848 woorden 15 maart 2015 8,3 3 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs SAMENVATTING AARDRIJKSKUNDE H1: Het weer is de toestand van de atmosfeer of dampkring, zoals

Nadere informatie

Aardrijkskunde hoofdstuk 3 Klimaat en landschapszones 1. Oriëntatie

Aardrijkskunde hoofdstuk 3 Klimaat en landschapszones 1. Oriëntatie Aardrijkskunde hoofdstuk 3 Klimaat en landschapszones 1. Oriëntatie 3 vragen: 1. Hoe wordt de energie van de zon door lucht en water over de aarde verspreid? De zon is leverancier van energie. De verschillen

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Systeem aarde: hoofdstuk 1

Samenvatting Aardrijkskunde Systeem aarde: hoofdstuk 1 Samenvatting Aardrijkskunde Systeem aarde: hoofdstuk 1 Samenvatting door M. 3131 woorden 24 oktober 2011 6,6 23 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs Paragraaf 1 De zon als motor van het

Nadere informatie

Soms moet de lucht omhoog omdat er een gebergte ligt. Ook dan koelt de lucht af. Er ontstaan wolken en neerslag. Dit is stuwingsregen.

Soms moet de lucht omhoog omdat er een gebergte ligt. Ook dan koelt de lucht af. Er ontstaan wolken en neerslag. Dit is stuwingsregen. Samenvatting door een scholier 1790 woorden 1 juni 2016 7,9 13 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand samenvatting Aardrijkskunde hoofdstuk 2: KLIMATEN 2.1 Klimaten Waardoor is het niet

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6

Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6 Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6 Samenvatting door een scholier 1392 woorden 15 januari 2014 5,9 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs AARDRIJKSKUNDE PW 4.1 T/M 4.6 H 4 1 *Reliëfkaart:

Nadere informatie

Aardrijkskunde samenvatting H2: Klimaat: is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar.

Aardrijkskunde samenvatting H2: Klimaat: is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Samenvatting door S. 1016 woorden 28 februari 2016 6,2 47 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde samenvatting H2: Nadeel tropische klimaten: het vocht, en de insecten/ziektes.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 : KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES

HOOFDSTUK 3 : KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES HOOFDSTUK 3 : KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES 1.ORIËNTATIE Drie vragen staan in dit hoofdstuk centraal: 1. Hoe wordt de energie van de zon door lucht en water over de aarde verspreid? 2. Waarom zijn er o paarde

Nadere informatie

Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het zich meestal ergens voordoet, maar ben je bijvoorbeeld in Spanje kan het ook best regenen.

Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het zich meestal ergens voordoet, maar ben je bijvoorbeeld in Spanje kan het ook best regenen. Samenvatting door Annique 1350 woorden 16 mei 2015 7,3 333 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Klimaten Paragraaf 2.2 Weer en klimaat Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het

Nadere informatie

Aardrijkskunde voor de tweede fase LEERKATERN HAVO. Aarde

Aardrijkskunde voor de tweede fase LEERKATERN HAVO. Aarde Aardrijkskunde voor de tweede fase LEERKATERN HAVO Aarde Aardrijkskunde voor de tweede fase LEERKATERN HAVO Auteurs: Wout Lentjes Hans Palings Theo Savelkouls Maarten Terlingen Peter Teune Brigitte Weidema

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door M. 965 woorden 21 juni 2014 4,9 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand 2 Mediterraan klimaat en landschap. Middellandse Zeeklimaat:

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door een scholier 122 woorden 17 juni 2016 6, 75 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Humboldt Samenvatting aardrijkskunde H2 2.1 Het weer: beschrijft

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk en

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk en Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1.1 1.2 en 4.1 4.2 Samenvatting door een scholier 1402 woorden 5 december 2017 7 21 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Humboldt Aardrijkskunde toetsweek 1

Nadere informatie

2 Landschapszones op aarde SO 1

2 Landschapszones op aarde SO 1 Aardrijkskunde 1 havo/vwo 2 Landschapszones op aarde SO 1 Deze toets bestaat uit tien vragen: open vragen en meerkeuzevragen. Ook zijn er vragen waarbij de atlas (Grote Bosatlas, editie 54) nodig is. Bij

Nadere informatie

Wat is Meteorologie?

Wat is Meteorologie? Meteorologie Niek van Andel www.alweeronline.nl Wat is Meteorologie? Latijn: Meteorologia Grieks: Meteorologos metewros (hoog in de lucht) logos (leer van) Leer van iets, hoog in de lucht (abstract) 1

Nadere informatie

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Antwoorden Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: dinsdag 31 januari 2017 Tijd: 11:02 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15,

Nadere informatie

2. Algemene circulatie

2. Algemene circulatie 2. Algemene circulatie 2.1 Inleiding De atmosfeer is voortdurend in beweging. Op het eerste gezicht lijkt dat bewegingspatroon een totale chaos, maar toch blijkt het te voldoen aan bepaalde regels. Beweging

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 AARDE Klimaat en landschap

Hoofdstuk 2 AARDE Klimaat en landschap Hoofdstuk 2 AARDE Klimaat en landschap Feitjes over de aarde: 1. De aarde is een bol met een scheve aardas 2. graadnet paralellen = breedtecirkels bijv. evenaar max. 90 graden meridianen = lengtecirkels

Nadere informatie

7,5. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. paragraaf 2. klimaten wereldwijd.

7,5. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. paragraaf 2. klimaten wereldwijd. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april 2017 7,5 15 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand paragraaf 2 klimaten wereldwijd breedteligging: de afstand van een plaats tot de evenaar in

Nadere informatie

Hoe komen de verschillende klimaten op Aarde tot stand?

Hoe komen de verschillende klimaten op Aarde tot stand? Klimaat Wat is klimaat? Klimaat is de gemiddelde toestand van het weer over een langere periode op een bepaalde plaats. Veel meteorologische instituten hanteren een periode van 30 jaar voor de berekening

Nadere informatie

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde.

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. 1-Maak een begrippenlijst van de rood gedrukte begrippen. 2-Wat zijn de drie elementen van weer en klimaat?

Nadere informatie

De algemene luchtcirculatie

De algemene luchtcirculatie De algemene luchtcirculatie De Aarde wordt niet gelijkmatig opgewarmd door de Zon. Bij de polen is het het hele jaar beduidend kouder dan aan de evenaar. Er is dus een effect van de breedteligging op de

Nadere informatie

Klimaatverandering en de landschapszones in het hooggebergte

Klimaatverandering en de landschapszones in het hooggebergte Plus Casequest 2 Klimaatverandering en de landschapszones in het hooggebergte 1/5 Inleiding Van de evenaar naar de polen vinden we aan het aardoppervlak een opeenvolging van landschapszones. Opeenvolgend

Nadere informatie

Tentamen Inleiding Atmosfeer 3 mei 2016 UITWERKINGEN TENTAMEN INLEIDING ATMOSFEER. 3 mei 2016, 13:30-16:30 uur

Tentamen Inleiding Atmosfeer 3 mei 2016 UITWERKINGEN TENTAMEN INLEIDING ATMOSFEER. 3 mei 2016, 13:30-16:30 uur UITWERKINGEN TENTAMEN INLEIDING ATMOSFEER 3 mei 2016, 13:30-16:30 uur 2 a. Gebruik De barometrische hoogteformule: p(z) = p 0 e (gm dz R T) Punt A: 50 10 3 = 101 10 3 (9.81 28.96 z 831 273.15 e ) geeft

Nadere informatie

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:02 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Nadere informatie

INDONESIË. Natuurlijke en landschappelijke kenmerken

INDONESIË. Natuurlijke en landschappelijke kenmerken INDONESIË Natuurlijke en landschappelijke kenmerken Structuur [1/2] De kandidaat kan gebiedskenmerken van een ontwikkelingsland beschrijven en analyseren. Het betreft: a. sociaal-geografische en fysisch-geografische

Nadere informatie

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde.

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. 1-Maak een begrippenlijst van de rood gedrukte begrippen. 2-Wat zijn de drie elementen van weer en klimaat?

Nadere informatie

De inkomende straling (vanaf de zon) stellen we 100 eenheden we gaan nu bekijken hoe dit wordt gebruikt :

De inkomende straling (vanaf de zon) stellen we 100 eenheden we gaan nu bekijken hoe dit wordt gebruikt : Boekverslag door E-B-Svaneke 3445 woorden 29 maart 2014 7.5 52 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde HF 2: Klimaat 2: De energiebalans van de aarde De energiebalans De zon

Nadere informatie

klimaatverandering en zeespiegelstijging Klimaatverandering en klimaatscenario s Achtergronden Prof Dr Bart van den Hurk

klimaatverandering en zeespiegelstijging Klimaatverandering en klimaatscenario s Achtergronden Prof Dr Bart van den Hurk Achtergronden Klimaatverandering en klimaatscenario s Prof Dr Bart van den Hurk Watis 06 hetmondiale klimaatprobleem? Klimaatverandering is van alle tijden Natuurlijke invloeden: Interne schommelingen

Nadere informatie

1 Kun je aan planten zien wat je aan moet?

1 Kun je aan planten zien wat je aan moet? 1 Kun je aan planten zien wat je aan moet? Hoofdstuk 1 Les 1 Zoek het op Bij de evenaar staat de zon hoog. Het is er warm en daardoor verdampt het water. Die warme damp stijgt op en koelt af: dan gaat

Nadere informatie

Klimaten Verschillende klimaten - Tropisch klimaat - Droog klimaat - Gematigd klimaat - Landklimaat - Poolklimaat - Mediterraan klimaat - Subtropisch klimaat https://schooltv.nl/video/klimaatzones-van-de-wereld-waarom-zijn-er-verschillende-klimaatzones/

Nadere informatie

Leren voor de biologietoets. Groep 8 Hoofdstuk 5

Leren voor de biologietoets. Groep 8 Hoofdstuk 5 Leren voor de biologietoets Groep 8 Hoofdstuk 5 Weer of geen weer 1 Het weerbericht Het weer kan in Nederland elke dag anders zijn. Daarom luisteren en kijken wij vaak naar weerberichten op de radio en

Nadere informatie

Antwoorden Aardrijkskunde Hoofdstuk 5 en 6

Antwoorden Aardrijkskunde Hoofdstuk 5 en 6 Antwoorden Aardrijkskunde Hoofdstuk 5 en 6 Antwoorden door een scholier 3521 woorden 8 december 2012 5 33 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs Hoofdstuk 5 Antwoorden paragraaf 1: Opdracht

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatzones en landschappen

Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatzones en landschappen Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatzones en l Samenvatting door S. 2507 woorden 2 december 2012 4,9 34 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand 1. Een gebied van uitersten - Middellandse zeegebied

Nadere informatie

20 keer beoordeeld 18 juni 2013

20 keer beoordeeld 18 juni 2013 5,7 Samenvatting door F. 1438 woorden 20 keer beoordeeld 18 juni 2013 Vak Aardrijkskunde Methode De Geo Aardrijkskunde, Hoofdstuk 3, Paragraaf 1, 2 en 3. India is een groot cultuurgebied met scherpe natuurlijke

Nadere informatie

4vwo les1. 4vwo les1. Hoofdstuk 1 Extern systeem en klimaatzones Paragraaf 1 t/m 4

4vwo les1. 4vwo les1. Hoofdstuk 1 Extern systeem en klimaatzones Paragraaf 1 t/m 4 4vwo les1 4vwo les1 - Leerlingenlijst controleren - De onderwerpen dit jaar - De opzet van het boek en werkboek (o.a. BOX en CHECK IT OUT opdrachten) - Knipbladen - Werkoverzichten - intro hoofdstuk 1

Nadere informatie

4. Straling, warmte, temperatuur

4. Straling, warmte, temperatuur 4. Straling, warmte, temperatuur 4.1 Inleiding De zon levert met zijn zonnestraling alle energie die de luchtstromingen op aarde op gang houden. Minder bekend is dat ook de aarde warmte uitstraalt; daarbij

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 6t/m 14

Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 6t/m 14 Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 6t/m 14 Samenvatting door een scholier 1712 woorden 1 november 2008 7,2 27 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Begrippenlijst Ak Interglaciaal

Nadere informatie

Les bij klimaatverandering:

Les bij klimaatverandering: Les bij klimaatverandering: Lesdoelen: De leerlingen zijn aan het einde van de les meer te weet gekomen over het gevolg van de opwarming van de aarde. De leerlingen kunnen zich verplaatsen in kinderen

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 2311 woorden 14 juni 2011 6,4 67 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Samenvatting Aardrijkskunde H1 2: energiebalans

Nadere informatie

Extra CaseQuest 1 Watergebruik in het Middellandse Zeegebied

Extra CaseQuest 1 Watergebruik in het Middellandse Zeegebied Extra CaseQuest 1 Watergebruik in het Middellandse Zeegebied 1/5 Inleiding Het Middellandse Zeegebied ligt in een landschapszone die vanwege zijn klimaat prettig is om te wonen of om er als toerist op

Nadere informatie

Het soort weer dat een land tijdens een lange periode heeft. Gebied in de wereld waar het klimaat overal hetzelfde is.

Het soort weer dat een land tijdens een lange periode heeft. Gebied in de wereld waar het klimaat overal hetzelfde is. Meander Samenvatting groep 6 Thema 4 Streken en klimaten Samenvatting Klimaatgebieden De aarde kun je verdelen in gebieden met verschillende klimaten. Nederland heeft een zeeklimaat. Dat is een gematigd

Nadere informatie

4 Leven in een koud gebied

4 Leven in een koud gebied 4 Leven in een koud gebied 1 a Canada b/c W16 d 73 2 a Te koud: s zomers < 10º C b gebruik van sneeuwscooter en sleden kleding c te koud om voedsel te verbouwen 3a/4 W17 Toendra: wat, waar en waarom daar?

Nadere informatie

11. Weersituaties. 11.1 Inleiding. 11.2 Weertype

11. Weersituaties. 11.1 Inleiding. 11.2 Weertype 11. Weersituaties 11.1 Inleiding et weer wordt voor een belangrijk deel bepaald door de eigenschappen van de lucht die wordt aangevoerd. Nu eens zitten we in lucht die boven zee flink wat vocht heeft opgepikt;

Nadere informatie

1. LESBEGIN. 2. Lesuitwerking De verschillende klimaten de Europese kaart situeren. LESDOELEN LEERINHOUD WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE TIJD

1. LESBEGIN. 2. Lesuitwerking De verschillende klimaten de Europese kaart situeren. LESDOELEN LEERINHOUD WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE TIJD 1. LESBEGIN 2. Lesuitwerking De verschillende klimaten de Europese kaart situeren. Onderwijsleergesprek 2 III. Factoren van weer en klimaat. 1. De temperatuur verschilt volgens het seizoen. - 21 juni staat

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Water hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Water hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Water hoofdstuk Samenvatting door Jordan 93 woorden 14 december 017 6,1 18 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Samenvatting Aardrijkskunde Water Hoofdstuk 1 Rivieren in China

Nadere informatie

Samenvatting aardrijkskunde H9:

Samenvatting aardrijkskunde H9: Samenvatting aardrijkskunde H9: 1.Opbouw van de atmosfeer: opbouw atmosfeer of dampkring gebaseerd op temperatuursschommelingen. Hoogte atmosfeer Naam atmosfeerlaag Temp.-verloop verschijnsel 80-1000Km

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H2, paragraaf 1 t/m 3

Samenvatting Aardrijkskunde H2, paragraaf 1 t/m 3 Samenvatting Aardrijkskunde H2, paragraaf 1 t/m 3 Samenvatting door A. 1377 woorden 2 februari 2017 6,9 63 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Hoofdstuk 2 par. 1-3 wat moet je leren samenvatting

Nadere informatie

Welke soort winden en zeestromen speelden een rol bij de historische vaarroutes van de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie?

Welke soort winden en zeestromen speelden een rol bij de historische vaarroutes van de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie? Praktische opdracht Aardrijkskunde In hoeverre wordt bij de zeilvaart over de oceaan rekening gehouden met het vaste luchtcirculatiesysteem van de aarde en de zeestromen? Praktische-opdracht door een scholier

Nadere informatie

6,5. Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdvraag en deelvragen

6,5. Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdvraag en deelvragen Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart 2004 6,5 179 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdvraag en deelvragen Hoofdvraag: Wat is het gezicht van Noord-Europa als je kijkt naar natuurlijke factoren

Nadere informatie

Een les met WOW - Temperatuur

Een les met WOW - Temperatuur Een les met WOW - Temperatuur Weather Observations Website VMBO WOW handleiding 1 Colofon Deze handleiding is gemaakt door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) in opdracht van het

Nadere informatie

Les 5: Factoren van weer en klimaat

Les 5: Factoren van weer en klimaat Les 5: Factoren van weer en klimaat 1 De stand van de zon 1.1 seizoen Zoek de januari- en julitemperatuur van de volgende steden op. AW weerstation (plaats) temperatuur januari temperatuur juli Stockholm...

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Aarde Hoofdstuk 2 paragraaf 1 t/m 5

Samenvatting Aardrijkskunde Aarde Hoofdstuk 2 paragraaf 1 t/m 5 Samenvatting Aardrijkskunde Aarde Hoofdstuk 2 paragraaf 1 t/m 5 Samenvatting door J. 2150 woorden 8 april 2015 7,9 3 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs Hoofdstuk 2: Een verandering in

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 paragraaf 2 t/m 10

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 paragraaf 2 t/m 10 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 paragraaf 2 t/m 10 Samenvatting door Martijn 3223 woorden 29 december 2014 4,6 35 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand 2 Mediterraan klimaat en

Nadere informatie

Een les met WOW - Temperatuur

Een les met WOW - Temperatuur Een les met WOW - Temperatuur Weather Observations Website HAVO - VWO WOW handleiding 1 Colofon Deze les is gemaakt door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) in opdracht van het

Nadere informatie

Periode Aardrijkskunde 10 e klas. Klimatologie. Versie 2011-5

Periode Aardrijkskunde 10 e klas. Klimatologie. Versie 2011-5 Periode Aardrijkskunde 10 e klas Klimatologie Versie 2011-5 Fokko Hooijer Januari 2011 2 Inhoud Inleiding... 3 Praktische informatie... 3 Hoe word je beoordeeld?... 3 Wat moet je kennen en kunnen?... 4

Nadere informatie

Fysische modellen De Aarde zonder en met atmosfeer

Fysische modellen De Aarde zonder en met atmosfeer Fysische modellen De Aarde zonder en met atmosfeer J. Kortland Cdb, Universiteit Utrecht Inleiding Bij het ontwerpen van een computermodel van de broeikas Aarde maak je gebruik van fysische modellen. Deze

Nadere informatie

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Inspectie Verkeer en Waterstaat Inspectie Verkeer en Waterstaat PPL voorbeeldexamen Meteorologie 1 Waarvan zijn zichtbare weersverschijnselen in de troposfeer voornamelijk het gevolg? A) Van subsidentie. B) Van luchtvervuiling. C) Van

Nadere informatie

H4 weer totaal.notebook. December 13, 2013. dec 4 20:10. dec 12 10:50. dec 12 11:03. dec 15 15:01. Luchtdruk. Het Weer (hoofdstuk 4)

H4 weer totaal.notebook. December 13, 2013. dec 4 20:10. dec 12 10:50. dec 12 11:03. dec 15 15:01. Luchtdruk. Het Weer (hoofdstuk 4) Het Weer (hoofdstuk 4) Luchtdruk Om te begrijpen wat voor weer het is en ook wat voor weer er komt zijn een paar dingen belangrijk Luchtdruk windsnelheid en windrichting temperatuur luchtvochtigheid dec

Nadere informatie

Klimaat in de 21 e eeuw

Klimaat in de 21 e eeuw Klimaat in de 21 e eeuw Hoe verandert ons klimaat? J. Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Wat is klimaat(verandering)? Waargenomen klimaatverandering Wat verwachten we wereldwijd en voor Nederland Mogelijke

Nadere informatie

- Een gele grote binnenzee, die slechts door een smalle opening bij Gibraltar verbonden is met de Atlantische Oceaan.

- Een gele grote binnenzee, die slechts door een smalle opening bij Gibraltar verbonden is met de Atlantische Oceaan. Samenvatting door K. 2237 woorden 17 november 2016 4,4 22 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Paragraaf 2 De Middellandse zee: - Een gele grote binnenzee, die slechts door een smalle

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door Dylan 2503 woorden 13 april 2017 5,9 3 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2

Nadere informatie

Praktische opdracht Aardrijkskunde Landschapszones

Praktische opdracht Aardrijkskunde Landschapszones Praktische opdracht Aardrijkskunde Landschap Praktische-opdracht door een scholier 2835 woorden 20 juli 2012 5,8 112 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding De wereld. Heel veel natuurlijke elementen

Nadere informatie

Bedreigingen. Broeikaseffect

Bedreigingen. Broeikaseffect Bedreigingen Vroeger gebeurde het nogal eens dat de zee een gat in de duinen sloeg en het land overspoelde. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. De mensen hebben de duinen met behulp van helm goed vastgelegd

Nadere informatie

Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten?

Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten? Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten? Yorick de Wijs (KNMI) Veenendaal - 09 05 2019 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1 Klimaatverandering Oorzaken en risico s wereldwijd Trends en

Nadere informatie

Signalen van klimaatveranderingen

Signalen van klimaatveranderingen Signalen van klimaatveranderingen John van Boxel Klimaatwetenschappers waarschuwen dat de toenemende concentraties aan broeikasgassen een invloed zullen hebben op het klimaat op aarde. Gedurende de twintigste

Nadere informatie

Tentamen Inleiding Atmosfeer 3 mei 2016 TENTAMEN INLEIDING ATMOSFEER. 3 mei 2016, 13:30-16:30 uur

Tentamen Inleiding Atmosfeer 3 mei 2016 TENTAMEN INLEIDING ATMOSFEER. 3 mei 2016, 13:30-16:30 uur TENTAMEN INLEIDING ATMOSFEER 3 mei 2016, 13:30-16:30 uur E E R S T D I T L E Z E N!! 1. Vermeld duidelijk je NAAM en REGISTRATIENUMMER in de linkerbovenhoek van elk in te leveren foliovel (de foliovellen

Nadere informatie

KLIMAAT GLOBAAL. We beginnen met enkele observaties: aardrijkskunde 4 e jaar. De zonnehoogte in Ukkel doorheen de dag, doorheen het jaar.

KLIMAAT GLOBAAL. We beginnen met enkele observaties: aardrijkskunde 4 e jaar. De zonnehoogte in Ukkel doorheen de dag, doorheen het jaar. KLIMAAT GLOBAAL We beginnen met enkele observaties: De zonnehoogte in Ukkel doorheen de dag, doorheen het jaar. Enkele vragen bij de afbeelding: wat is de maximale zonnehoogte (= culminatiehoogte) begin

Nadere informatie

De Atlantische Oceaan, de Golfstroom en ons klimaat

De Atlantische Oceaan, de Golfstroom en ons klimaat De Atlantische Oceaan, de Golfstroom en ons klimaat door Hendrik M. van Aken NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, Texel (aken@nioz.nl) Afb. 1. De Pelagia, het onderzoekschip van het

Nadere informatie

KLIMAATVERANDERING. 20e eeuw

KLIMAATVERANDERING. 20e eeuw KLIMAATVERANDERING 20e eeuw Vraag De temperatuur op aarde is in de afgelopen honderd jaar gestegen met 0.2-0.5 C 0.6-0.9 C Antwoord De temperatuur op aarde is in de afgelopen honderd jaar gestegen met

Nadere informatie

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Bodem & Klimaat Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Jaartemperaturen en warmterecords in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1706 Klimaatverandering KNMI scenarios Zomerse dagen Co de Naam

Nadere informatie

2. Noem 4 belanghebbenden die botsen met elkaar als je het hebt over stedelijke distributie.

2. Noem 4 belanghebbenden die botsen met elkaar als je het hebt over stedelijke distributie. Antwoorden door een scholier 3456 woorden 7 juni 2012 6,5 11 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde 1. Leg het begrip stedelijke distributie uit. 2. Noem 4 belanghebbenden die botsen met elkaar als je het

Nadere informatie

Van de regen in de drup

Van de regen in de drup Doelen Kerndoel 43: De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. De leerlingen leren de waterkringloop. Kerndoel 47: De leerlingen leren de

Nadere informatie

Een les met WOW - Neerslag

Een les met WOW - Neerslag Een les met WOW - Neerslag Weather Observations Website HAVO - VWO WOW handleiding 1 Colofon Deze handleiding is gemaakt door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) in opdracht van

Nadere informatie

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde.

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. 1-Maak een begrippenlijst van de rood gedrukte begrippen. 2-Wat zijn de drie elementen van weer en klimaat?

Nadere informatie

Antwoorden 6 vwo 2 Landschapszones

Antwoorden 6 vwo 2 Landschapszones Antwoorden 6 vwo Landschapszones De schatkamer op aarde verdwijnt langzaam a Als het stroomgebied van de Amazonerivier. b 00 km breed en 00 km lang. c Een polair klimaat: het hooggebergteklimaat; een maritiem

Nadere informatie

Weer en klimaat. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Weer en klimaat. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 16 December 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/87209 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Werkblad:weersverwachtingen

Werkblad:weersverwachtingen Weersverwachtingen Radio, tv en internet geven elke dag de weersverwachting. Maar hoe maken weerdeskundigen deze verwachting, en kun je dat niet zelf ook? Je meet een aantal weergegevens en maakt zelf

Nadere informatie

Practicum: Hoezo Zeespiegelstijging?

Practicum: Hoezo Zeespiegelstijging? Practicum: Hoezo Zeespiegelstijging? Op de Aarde wonen er ongeveer 6 446 131 400 mensen. In België wonen er 10 584 534. De meeste mensen wonen in de bergen / in de woestijn / in de nabijheid van water/

Nadere informatie

Energiebalans = verschil instraling en uitstraling = weinig/geen verschil: dynamisch evenwicht.

Energiebalans = verschil instraling en uitstraling = weinig/geen verschil: dynamisch evenwicht. Hoofdstuk 1 Extern systeem en klimaatzones 2 De energiebalans van de aarde Zon belangrijkste energiebron van de aarde. 1. Instraling: Zonnestralen gaan door de atmosfeer. UV straling door ozon tegengehouden.

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect

Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect Werkstuk door een scholier 1310 woorden 20 juni 2006 6,2 45 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Het Broeikaseffect Inhoudsopgave Inleiding 1.0 Wat is het broeikaseffect?

Nadere informatie

6,4. Werkstuk door een scholier 2086 woorden 22 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde

6,4. Werkstuk door een scholier 2086 woorden 22 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde Werkstuk door een scholier 2086 woorden 22 juni 2011 6,4 37 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inhoudsopgave Voorpagina Blz.1 Inhoud Blz.2 Inleiding Blz.3 Klimaatverandering Blz.4 Zeespiegelstijging Blz.5

Nadere informatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie Klimaatverandering Welke extremen kunnen we in de toekomst verwachten? J. Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Wat is klimaat(verandering)? Het broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering Klimaatscenario

Nadere informatie

KNMI 06 klimaatscenario s

KNMI 06 klimaatscenario s KNMI 06 klimaatscenario s Stof tot nadenken? Opzet presentatie Klimaatverandering en het (versterkte) broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering De nieuwe KNMI-klimaatscenario s Mogelijke effecten 1

Nadere informatie

Tekst 49 De indeling van Köppen De gemiddelde toestand van het weer, berekend over een langere periode noem je het klimaat. Het

Tekst 49 De indeling van Köppen De gemiddelde toestand van het weer, berekend over een langere periode noem je het klimaat. Het Samenvatting door een scholier 2047 woorden 18 december 2004 4,9 36 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdstuk 1: Autonomie van de aarde DE DUNNE KORST Tekst 10 Ouderdom van de aarde Er zijn verschillende

Nadere informatie

Waterkringloop vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82660

Waterkringloop vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82660 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 16 november 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/82660 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

5,8. Samenvatting door een scholier 2061 woorden 23 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Buitenland - vmbo/t/havo klas 1 - Hoofdstuk 1

5,8. Samenvatting door een scholier 2061 woorden 23 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Buitenland - vmbo/t/havo klas 1 - Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 2061 woorden 23 oktober 2010 5,8 129 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Buitenland - vmbo/t/havo klas 1 - Hoofdstuk 1 1.2 Bevolkingsspreiding: de manier

Nadere informatie

2 Natuurlandschappen op aarde

2 Natuurlandschappen op aarde 2 Natuurlandschappen op aarde Start 1 a 1 bos 2 zee b thuis/hotel c nat / droog dichtbegroeid / onbegroeid koud / warm hoog / laag 2 a nat / droog dichtbegroeid / weinig begroeiing - onbegroeid koud /

Nadere informatie

Aarde: De aarde als natuurlijk systeem; samenhangen en diversiteit

Aarde: De aarde als natuurlijk systeem; samenhangen en diversiteit Aarde: De aarde als natuurlijk systeem; Aardrijkskunde VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht domeinen CE Aardrijkskunde A1: Geografische benadering B1: Samenhang en verscheidenheid in de wereld C1: De aarde

Nadere informatie

HET BROEIKASSEFFECT / DE STRALINGSBALANS / OPWARMING AARDE

HET BROEIKASSEFFECT / DE STRALINGSBALANS / OPWARMING AARDE HET BROEIKASSEFFECT / DE STRALINGSBALANS / OPWARMING AARDE 1. De zon = bron van energie. Doc 1: ons zonnestelsel Opgepast: de planeten zijn op schaal getekend. De afstanden niet! Iedereen kent wel onze

Nadere informatie

Klimaatveranderingstand. wetenschap. Prof Wilco Hazeleger

Klimaatveranderingstand. wetenschap. Prof Wilco Hazeleger Klimaatveranderingstand van de wetenschap Prof Wilco Hazeleger Achtergrond Wetenschap kan nooit absolute zekerheden bieden Het klimaatsysteem is complex Beperkingen in kennis en waarnemingen Beleid wil

Nadere informatie

Samenvatting. Holocene klimaatvariabiliteit in de Noord-Atlantische regio: numerieke simulaties in vergelijking tot reconstructies.

Samenvatting. Holocene klimaatvariabiliteit in de Noord-Atlantische regio: numerieke simulaties in vergelijking tot reconstructies. xiii Samenvatting Holocene klimaatvariabiliteit in de Noord-Atlantische regio: numerieke simulaties in vergelijking tot reconstructies Dit proefschrift gaat over klimaatschommelingen tijdens het Holoceen

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2, paragraaf antwoorden

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2, paragraaf antwoorden Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2, paragraaf 5-7 + antwoorden Samenvatting door een scholier 1956 woorden 25 juni 2008 6,3 98 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Aardrijkskunde J2 H2

Nadere informatie

HFDST 6. HET WEER IN ONZE STREKEN

HFDST 6. HET WEER IN ONZE STREKEN HFDST 6. HET WEER IN ONZE STREKEN 54 II. Hoe kunnen we verklaren dat we in België vaak een wisselvallig weer hebben? Wat wordt bedoeld met wisselvallig weer? De verklaring: op ca. 50 NB hebben we een botsing

Nadere informatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie Klimaatverandering Mondiaal en in Nederland J. Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Wat is klimaat(verandering)? Het broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering Wat verwachten we wereldwijd/in Europa

Nadere informatie

Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen.

Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Aarde Opgave 3 Klimaat in Siberië Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Gebruik de bronnen 1 en 2 en de atlas. In zowel Chatanga als Ojmjakon valt weinig neerslag

Nadere informatie

VERANDEREN VAN KLIMAAT?

VERANDEREN VAN KLIMAAT? VERANDEREN VAN KLIMAAT? Tropisch klimaat, gematigd klimaat, klimaatopwarming, klimaatfactoren...misschien heb je al gehoord van deze uitdrukkingen. Maar weet je wat ze echt betekenen? Nova, wat bedoelen

Nadere informatie

Het begin van de winter

Het begin van de winter WINTER 21 december WINTER 2 Het begin van de winter Vanaf 21 juni worden de dagen weer langzaam korter. De zomer duurt tot 22 of 23 september. Dan zijn de dag en de nacht overal even lang. Met andere woorden:

Nadere informatie