Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2"

Transcriptie

1 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door Dylan 2503 woorden 13 april ,9 3 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 De Middellandse zee: - Een gele grote binnenzee, die slechts door een smalle opening bij Gibraltar verbonden is met de Atlantische Oceaan. - Heeft invloed op het klimaat van omliggende landen - Zonder deze binnen zee zou het gebied een droge woestijn zijn. Middellands Zeeklimaat / Mediterraan klimaat Mengvorm: Steppeklimaat & Het Nederlandse gematigde klimaat Zomer: Warm & Droog Winter: Mild & Vochtig Tijdelijk steppeklimaat boven de Middellandse zee: Omdat in de zomer de hogedrukgebieden vanuit Noord-Afrika naar het noorden schuiven In de winter schuiven de hoge drukgebieden weer terug ( Voor & Najaar ) Pagina 1 van 19

2 Problemen: - s zomers een groot watertekort ( Negatief ) - Regenbuien zijn hevig ( Zorgt voor erosie ) Waterbalans: Verschil neerslag en verdamping - Meeste regen in de winter - In zomer zware onweersbuien Aride: Droog Intensiteit van neerslag: Variabiliteit in neerslag: Landschap: - Het Europese deel in het Noorden en Westen ontvangt meer regen en is dus groener - Subtropische landschapszone - Aangepaste planten Bijv. Olijfbomen, kurkeiken, sinaasappelbomen, wijnranken Leerachtige bladeren om vochtverlies tegen te gaan - Mediterrane vegetatie Mediterrane vegetatie: Irrigatielandbouw: - Spanje heeft enorme ontziltingsinstallaties gebouwd om zout zeewater om te zetten in zoet drink- en irrigatiewater - Israël haalt water uit de Jordaan, maar die rivier is eigenlijk ook wel een beetje van de Palestijnen - Egypte heeft de Nijl - Ethiopië dreigt met oorlog om te voorkomen dat die het water zelf gaan gebruiken (?) Pagina 2 van 19

3 Paragraaf 3 Rond de Middellandse zee liggen veel gebergtes De Middellandse zee is de plek waar Afrika tegen Europa botst Afrikaanse plaat tegen de Euraziatische plaat Spanje & Portugal: Iberische plaat ( Drukt tegen Frankrijk aan ) Oost-Italie & Adriatische zee: Apulische plaat Ontstaan gebergten: Als aardkorstplaten op elkaar botsen. Alpien plooiingsgebied: De botsende platen in het gebied zijn in de afgelopen 65 miljoen jaar sterk ontplooid en opgeheven zijn. Als er plotseling wat meer verschuift -> Aardbeving Convergente plaatgrens: De grens tussen 2 platen die op elkaar botsen Bij plaatgrenzen vind je ook vulkanen. - De Etna: Doordat er een oude oceaanbodem in de ondergrond zit komt er deels hetzelfde materiaal naar boven als in IJsland: Basalt. Basalt: Een zwart gesteente dat nogal zwaar is Word in Nederland gebruikt bij de bouw van dijken Een vulkaan die basaltische lava spuwt barst normaal gesproken heel rustig uit en vormt helemaal geen kegelvormige stratovulkaan Door bijmenging met andere gesteenten, water en gassen wijkt de Etna hier van af. Explosieve eruptie: De kraterpijp is verstopt geraakt en de magma eronder heeft zich opgehoopt. Er onstaat druk. - As - Lava - Brokstenen Pagina 3 van 19

4 Magma: Gesmolten gesteente zolang dit in de aarde zit Lava: Gesmolten gesteente aan de buitenkant Stratovulkaan: Kegelvormige vulkaan Tuf: Geleidelijk word as samengedrukt tot nieuwe lagen ( Licht gesteente vol met gaatjes ) Rond 1500 voor Christus ontplofte de vulkaan van Santorini met zo n geweld dat er van de vulkaan weinig meer overbleef dan een grote baai omringd door eilanden. Caldera: Ingestorte vulkaankrater Paragraaf 4 Het veranderen van een landschap: - Erosie - Verwering - Sedimentatie - Aardverschuivingen Erosie: Los materiaal door: ( Dit word beperkt door plantengroei ) - Water : Planten remmen het stromende water af - ijs - Wind : Houden met hun wortels de losse bodem bij elkaar Verwering: Het geleidelijk uiteenvallen van gesteente door: - Temperatuurverschillen - Plantenwortels - Gravende dieren - Chemische processen Pagina 4 van 19

5 Sedimentatie: Bezinking ( Waar het minder hard waait / Stroomt ) - Rivierdalen - Duinen - Delta s 3 Voorwaarden aardverschuiving: - Reliëf - Geen vegetatie - Los materiaal Dit soort vormen, groot of klein noem je: Landvormen dat word bestudeerd door geomorfologie Aardverschuivingen: Als hele stukken grond naar beneden schuiven Bijv. Door een aardbeving Versnelde bodemerosie: - Als je schapen en geiten iets te veel laat grazen blijft er te weinig vegetatie over om de bodem te beschermen - Branden - Wind en water kan zorgen dat de bodem sneller erodeert Afspoeling: Bodemerosie door water Als de bovenste laag van een bodem door stromend water word meegenomen Geulerosie: Als water zich gaat concentreren in geulen Als de plantengroei van een berg of heuvel is verwijderd en de bodemmassa door zware regenval is gaan verschuiven, wordt de rots zelf aangetast door de neerslag. In de rotsen worden dan geulvormige patronen uitgesleten. We noemen dit geulerosie. -> Er blijft dan een stenige bodem over Bodem kan moeilijk gebruikt worden bij: Verwoestijning Pagina 5 van 19

6 Verzilting ( Zout blijft achter als water verdampt ) Boosdoener verzilting: - Planten kunnen niet tegen zulke grote hoeveelheden zout - Poriën in bodem gaan verstopt zitten -> Weinig zuurstof voor planten Landdegratie: De geleidelijke beschadiging van de bodem Om landdegratie te voorkomen word er steeds meer geprobeerd gebruik te maken van duurzaam landgebruik: - Altijd bedenkt houden van bodem met vegetatie - Boomgaarden: Gewassen geteeld - Steile hellingen meer bebost - Verzilting kan worden tegengegaan door meer water te gebruiken Het is erg belangrijk dat het water meteen word afgevoerd zodat het niet kan verdampen - Verschillende gewassen in stroken te verbouwen, zo voorkom je dat water snel naar beneden stroomt tussen de rijtjes van 1 soort gewas of dat de hele helling een tijd braak ligt ( Stripcropping ) - Verzilting kun je tegengaan door irrigatiewater snel af te voeren ( Drainage ) De 4 V s landdegratie: - Verwoestijning - Versnelde bodemerosie - Verzilting - Verdroging Soorten irrigatie: - Druppelirrigatie - Geulirrigatie Paragraaf 5 Lucht zet bij opwarming uit -> Minder luchtdeeltjes ( Lagedrukgebied / Minimum ) Pagina 6 van 19

7 - Minder zwaar - Minder druk Het lagedruk gebied rond de evenaar: Intertropische convergentiezone ( ITCZ ) / Zone van de equatoriale lage luchtdruk Paragraaf 6 Windrichting heeft te maken met atmosferische circulatie Ontstaan zeestromen: Wind over zee sleurt zeewater mee Oceanische circulatie Warme zeestroom -> Uit relatief warm gebied Koude zeestroom -> Relatief koud gebied In de subtropen met een koude zeestroom vind je veel woestijnen Het koude zeewater koelt de lucht erboven af, waardoor het weinig vocht kan vasthouden Belangrijke factoren verdeling warmte op aarde: - Zeestromingen - Luchtstromingen Bijzondere situatie Antarctica: Rondom het continent is een koude zeestroming waardoor warme zee en luchtstromingen niet bij het continent kunnen komen Omdat het ijs wit is, kaatste het zonlicht weg waardoor de aarde afvoelt Een periode tussen 2 ijstijden: Interglaciaal Pagina 7 van 19

8 Atmosferische circulatie bepaald voor een groot patroon het klimaat Klimaatgebied: Een grote gebieden met hetzelfde klimaat Evenaar -> Tropische klimaten Polen -> Polaire klimaat 30 graden van de evenaar -> Droge klimaten 60 graden van de evenaar -> - Gematigde klimaten aan zee - Landklimaten landinwaarts Gebergten: - Houden wind van zee tegen - Zorgen voor droge gebieden in het binnenland Gebieden aan zee: - Regenrijker - Mildere winters - Koelere zomers Algemene regel: De zee houd langer warmte vast, en trager warmte opneemt dan land Moessom: Veel regen Paragraaf 7 In het landschap zie je de klimaatgebieden terug in wat we landschapszones noemen Landschapzones: Gebieden waarin bepaalde bodem- en vegetatietypen domineren Pagina 8 van 19

9 Bijv. Tropisch regenwoud Het is nog gecompliceerder door verschillende: ( Deze factoren veranderen gelijdelijk ) - Diersoorten - Plantsoorten - Grondsoorten - Invloed van de mens De tropische zone word gekenmerkt door tropisch regenwoud rond de evenaar met daaromheen savanne. Bodem onvruchtbaar omdat het in de tropen heel warm is en hierdoor breken voedingsstoffen en bodemdeeltjes heel snel af Vruchtbaar maken: - Stukje oerwoud plat branden - Zochten nieuw plekje - Niet steeds dezelfde plek bevruchten Hierdoor kan het oerwoud weer herstellen Rondom de gebieden met regenwoud kent het klimaat een droge periode, meestal in de winter. Het oerwoud word minder dicht tot er nog slechts verspreid staande bomen over zijn en je van een savanne spreekt. / Door de hevige regen spoelen voedingsstoffen uit de bodem Java -> Vulkanische bodem Richting het noorden en het zuiden word savanne steeds droger Als er geen bomen meer over zijn -> Steppe (Nomaden ) Als er geen vegetatie meer is -> Woestijn Pagina 9 van 19

10 Snowbirds: Rijke Amerikanen die hun winters doorbrengen in een tweede huis in de woestijn van Arizona Gobiwoestijn: Ligt in de regenschaduw van de Himalaya, het is daar minder heet en het kan er zelfs erg koud zijn Aride zone: Weinig leven waardoor voedingsstoffen in de bodem nauwelijks worden afgebroken Oplossing: - Irrigatie - Nijl van Egypte - Paragraaf 8 Suptropische zone: Het gebied dat een Middellandse Zeeklimaat heeft ( En delen van China en Japan ) Je hebt ook nog wat gebieden met een droge winter. Dit zijn gebieden met een klimaat dat sterk lijkt op een savanneklimaat, maar die door hun noordelijke of zuidelijke ligging en hun hoogteligging net te koud zijn om bij de tropische zone te horen Bijv. Delen van China & Johannesburg in Zuid-Afrika Aangepaste vegetatie: - Leerachtige bladeren - Japanse kersenbloesem ( Veel regen ) Gematigde zone: - Veel loofbossen die in de herfst hun bladeren verliezen - Grassteppe Grassteppe: Zeer vruchtbaar omdat er eeuwen lang grasresten zich hebben opgehoopt Pagina 10 van 19

11 De Boreale zomer: - Lijkt op de gematigde zone, maar kouder. - Uitgestrekte naaldbossen - Niet echt vruchtbaar - Naaldbossen ( Vaak productie hout ) - Canada, alaska, siberie, scandinavie Polaire zone: - Mossen en grassen - Toendra - Nomadisch Paragraaf 9 Dynamisch systeem: Een landschap dat voortdurend veranderd Geofactoren: Om te zien welke factoren een landschap bepaald - Klimaat - Gesteente - Relief Groen landschap: - Regen - Milde winters en koele zomers - Zandige grond -> Gras en daarmee runderen Relief -> Vorm aan de loop van water è Water erodeert er ontstaat relief Pagina 11 van 19

12 De mens is ook een geofactor Alle geofactoren hangen met elkaar samen, als de een veranderd. Veranderd de rest mee. Het versterkte broeikasteffect: - Fossiele brandstoffen -> CO2 - Atmosfeer houd warmtestraling tegen ) Versterkt ) - Methaan Klimaatverandering Paragraaf 10 Oorzaken landdegradatie: - Wegspoelen of waaien van bodemdeeltjes - Ontbossing - Als de boeren hun akkers in de droge tijd braak laten liggen - Boeren teveel vee laten grazen ( Overbeweiding ) - Irrigatie: Als irrigatiewater verdampt ( Verzilting ) Verwoestijning word versterkt door de opwarming van de aarde - Meer verdamping - De inventiviteit van neerslag veranderd Verwoestijning is niet de eerste plaat van klimaatverandering maar van verzilting en bodemerosie. Het is een vorm van landdegratie en niet van klimaatverandering Klimaat verandering kan het proces van verwoestijning wel versnellen ( Kan een milieuramp worden ) Aantekeningen Luchtdruk: Het gewicht van deeltjes dat op de aarde drukt Pagina 12 van 19

13 Lage druk ontstaat wanneer de lucht stijgt Stijgende druk geeft neerslag Stijgende druk geeft neerslag Hoe ontstaat neerslag? 1. Zon verwarmt het water 2. Het water verdampt 3. Warme lucht en waterdamp stijgen op 4. Hoe hoger je komt hoe kouder het word 5. Koude lucht kan minder waterdamp vasthouden dan warme lucht 6. De waterdamp condenseert -> Neerslag Hoe ontstaat vulkanisme? - De oceanisme plaat is zwaarder dan de continentale plaat. Dus de oceanische plaat duikt onder de continentale plaat. - Er ontstaat een aardbeving - De oceanische plaat drukt de continentale plaat omhoog ( Opheffing ) ( Diepe troggen naast continentale platen ) - De oceanische plaat gaat naar beneden, dat word verhit omdat de plaat naar beneden ( Richting de mantal ) gaat Water van de zee word meegenomen in de trog waar de damp zorgt voor druk De oceanische plaat is hier diep genoeg zodat hij smelt. Land inwaarts ontstaat de vulkaan. De botsing zorgt voor een aardbeving en de oceanische plaat komt omhoog è Opheffing & Ontplooiing tot het een gebergte word Stratovulkaan: Kegelvormige vulkaan Namen bewegingen: - Convergent ( àß ) Pagina 13 van 19

14 - Divergent ( ßà ) - Transform ( Langs elkaar heen ) - Subductie Sediment: - Klei - Grind - Zand Endogene krachten: Krachten van binnenuit de aarde Exogene krachten: Krachten van buiten de aarde af Aardkorst: - Continentale platen - Oceanische platen Gevolg van platentektoniek: - Aardbevingen - Vulkanen - Gebergten Kern: - Binnen kern - Buiten kern Mantel: Is stroperig / Plastisch Bevinden convergente stromingen Breedteligging veroorzaakt luchtcirculatie Pagina 14 van 19

15 Warme lucht stijgt op: - Ze uit, word lichter - Minimum ( Lage druk ) - Evenaar Koude lucht daalt: - Krimpt, word zwaarder - Maximum ( Hoge druk ) - Tropen Een gebied met hogedrukgebied gaat naar een lagedrukgebied Stijgingsneerslag: Bij de evenaar Stuwingsneerslag: Bij bergen Temperatuurverschillen leiden tot luchtdrukverschillen Luchtdrukverschillen leiden tot neerslag / geen neerslag Wat is de verklaring dat op 30 graden van de evenaar het droog blijft -> Er is een hoge luchtdruk waardoor de lucht daalt, waardoor de lucht word opgewarmd en warme lucht kan meer waterdamp vasthouden Waarom nat bij evenaar: De lucht word kouder, koude lucht kan minder waterdamp vasthouden dan warme lucht en hierdoor krijg je neerslag. Warme lucht kan meer water opnemen dan koude lucht Wereldlijke luchtstromingen: 1. Hoe dichter bij de evenaar hoe lager de druk 2. Hoe hoger hoe kouder 3. Water warmt langzaam op en koelt snel af Pagina 15 van 19

16 Land warmt snel op en koelt langzaam af 4. Warme en koude zeestromingen beïnvloeden het klimaat Veel neerslag omdat een koude luchtstroom tegen een warmte luchtstroom botst Ligging van gebergten: - Loef zijde ( Loefzijde is droefzijde ) - Lijzijde ( Lijzijde is blijzijde ) Loefzijde: - Stijgende lucht - Neerslag Lijzijde is het vaak droog - Dalende lucht - Droog Algemene regel: Hoe dichter bij de polen hoe kouder - Omdat de zon dan een groter oppervlak moet verwarmen - Zon is langer onderweg naar de polen waardoor het warmte verliest Breedteligging: Afstand tot de evenaar Hoe groter de invalshoek hoe meer energie Warme lucht met waterdamp koelt af en de waterdamp condenseert Hydrologische cyclus -> Waterkringloop Pagina 16 van 19

17 Landzee verdeling: - Aanlandige wind geeft in de winter een verwarmend effect En in de zomer een verkoelend effect - Zeewater verwarmt minder snel op en koelt minder snel af dan land - Landinwaarts neemt het effect af - Aan zee meer neerslag Luchtdeeltjes zijn afhankelijk van de temperatuur Draaien van de aarde -> Coriolis effect De wet van Buys Ballot ( KNMI ) De lucht stroomt van hogedrukgebieden naar lagedrukgebieden heeft daarbij op het noordelijk halfrond een afwijking naar rechts En op het zuidelijk halfrond een afwijking naar links NooRdelijk -> Rechts Lucht stroomt vaan een maximum naar een minimum Op het noordelijk halfrond ligt het lage drukgebied links van je, gemeten met de wind in de rug Gemeten met de wind in de rug Mondiale luchtdrukcirculatie: - Subpolair minimum - Equatoriaal minimum - Polair max - Subtropische max Pagina 17 van 19

18 Depressie: Het botsen van koude poollucht met warmte lucht rond het sub polair minimum Luchtstromen veroorzaken zeestromen: - Oppervlaktestromen en dieptestromen - Zeestromen beïnvloeden weer en klimaat -> ijskoude zee lands zonnige kusten & Havens Noorwegen ijsvrij - Als wind langdurig in dezelfde richting waait -> Zeestromen / Driften - Dit voelen wij als wind - Door luchtdrukverschillen gaat de lucht stromen Passaat: Wind die richting de evenaar gaat Doordat de aarde schuin staat en 1 jaar lang om de zon draait hebben we seizoenen Het zuidelijkhalfrond en het noordelijk halfrond hebben aparte zomermaanden Zuidelijk: December Januari Noordelijk: Juni Juli ITCZ: Verschuift altijd door seizoenen ( Omdat de aarde rond de zon draait in een schuine stand ) De wind komt uit het zuidwesten, want de Zuidoost passaat vanuit het zuidelijk halfrond draait bij de evenaar en komt dan van uit het Zuidwesten ( De wind komt van land maar omdat de evenaar draait komt die van zee ) Wind over zee: Natte moesson, omdat hij waterdamp meeneemt Moesson: Pagina 18 van 19

19 Vragen: - Droge tijd? - Temp koudste maand? - Temp warmste maand? - Droge tijd? -> Wanneer - Noordelijk halfrond / Zuidelijk halfrond? Effect op het klimaat: Zeestromen ( warm / koud ) Land/Zeeverdeling Hoogteligging: Hoe hoger hoe kouder Ligging gebergten Luchtstroming Pagina 19 van 19

- Een gele grote binnenzee, die slechts door een smalle opening bij Gibraltar verbonden is met de Atlantische Oceaan.

- Een gele grote binnenzee, die slechts door een smalle opening bij Gibraltar verbonden is met de Atlantische Oceaan. Samenvatting door K. 2237 woorden 17 november 2016 4,4 22 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Paragraaf 2 De Middellandse zee: - Een gele grote binnenzee, die slechts door een smalle

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door M. 965 woorden 21 juni 2014 4,9 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand 2 Mediterraan klimaat en landschap. Middellandse Zeeklimaat:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 AARDE Klimaat en landschap

Hoofdstuk 2 AARDE Klimaat en landschap Hoofdstuk 2 AARDE Klimaat en landschap Feitjes over de aarde: 1. De aarde is een bol met een scheve aardas 2. graadnet paralellen = breedtecirkels bijv. evenaar max. 90 graden meridianen = lengtecirkels

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 paragraaf 2 t/m 10

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 paragraaf 2 t/m 10 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 paragraaf 2 t/m 10 Samenvatting door Martijn 3223 woorden 29 december 2014 4,6 35 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand 2 Mediterraan klimaat en

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3.1

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3.1 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3.1 Samenvatting door C. 1179 woorden 3 jaar geleden 3,7 6 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 1 India, land van de moesson Lesboek Reliëf (hoogteverschillen

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 3

Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 3 Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 3 Samenvatting door Jordan 595 woorden 14 december 2017 5,5 2 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdstuk 3 Aardrijkskunde Weer en klimaat in de VS

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door J. 181 woorden 13 januari 2016 6,1 48 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra 2.1 Klimaten A Waardoor is het bij de evenaar warm? In bron

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6

Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6 Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6 Samenvatting door een scholier 1392 woorden 15 januari 2014 5,9 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs AARDRIJKSKUNDE PW 4.1 T/M 4.6 H 4 1 *Reliëfkaart:

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatzones en landschappen

Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatzones en landschappen Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatzones en l Samenvatting door S. 2507 woorden 2 december 2012 4,9 34 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand 1. Een gebied van uitersten - Middellandse zeegebied

Nadere informatie

Aardrijkskunde samenvatting H2: Klimaat: is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar.

Aardrijkskunde samenvatting H2: Klimaat: is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Samenvatting door S. 1016 woorden 28 februari 2016 6,2 47 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde samenvatting H2: Nadeel tropische klimaten: het vocht, en de insecten/ziektes.

Nadere informatie

Soms moet de lucht omhoog omdat er een gebergte ligt. Ook dan koelt de lucht af. Er ontstaan wolken en neerslag. Dit is stuwingsregen.

Soms moet de lucht omhoog omdat er een gebergte ligt. Ook dan koelt de lucht af. Er ontstaan wolken en neerslag. Dit is stuwingsregen. Samenvatting door een scholier 1790 woorden 1 juni 2016 7,9 13 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand samenvatting Aardrijkskunde hoofdstuk 2: KLIMATEN 2.1 Klimaten Waardoor is het niet

Nadere informatie

Klimaten Verschillende klimaten - Tropisch klimaat - Droog klimaat - Gematigd klimaat - Landklimaat - Poolklimaat - Mediterraan klimaat - Subtropisch klimaat https://schooltv.nl/video/klimaatzones-van-de-wereld-waarom-zijn-er-verschillende-klimaatzones/

Nadere informatie

Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het zich meestal ergens voordoet, maar ben je bijvoorbeeld in Spanje kan het ook best regenen.

Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het zich meestal ergens voordoet, maar ben je bijvoorbeeld in Spanje kan het ook best regenen. Samenvatting door Annique 1350 woorden 16 mei 2015 7,3 333 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Klimaten Paragraaf 2.2 Weer en klimaat Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het

Nadere informatie

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Antwoorden Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: dinsdag 31 januari 2017 Tijd: 11:02 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15,

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8

Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8 Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8 Samenvatting door Anouk 747 woorden 19 januari 2018 6,3 7 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand H.2 Klimaat 1 De stralingsbalans van de aarde

Nadere informatie

INDONESIË. Natuurlijke en landschappelijke kenmerken

INDONESIË. Natuurlijke en landschappelijke kenmerken INDONESIË Natuurlijke en landschappelijke kenmerken Structuur [1/2] De kandidaat kan gebiedskenmerken van een ontwikkelingsland beschrijven en analyseren. Het betreft: a. sociaal-geografische en fysisch-geografische

Nadere informatie

Hoe komen de verschillende klimaten op Aarde tot stand?

Hoe komen de verschillende klimaten op Aarde tot stand? Klimaat Wat is klimaat? Klimaat is de gemiddelde toestand van het weer over een langere periode op een bepaalde plaats. Veel meteorologische instituten hanteren een periode van 30 jaar voor de berekening

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door een scholier 122 woorden 17 juni 2016 6, 75 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Humboldt Samenvatting aardrijkskunde H2 2.1 Het weer: beschrijft

Nadere informatie

Bronnenboek p volledig lezen

Bronnenboek p volledig lezen Hallo aarde! Bronnenboek p. 94-95 volledig lezen Werkboek p. 111-112 Wolken Mensen Zeeën Kleine rivieren Bergketens Auto s Continenten Dieren Grote rivieren Woestijnen Culturen Oceanen Gebouwen Grote meren

Nadere informatie

Aarde: De aarde als natuurlijk systeem; samenhangen en diversiteit

Aarde: De aarde als natuurlijk systeem; samenhangen en diversiteit Aarde: De aarde als natuurlijk systeem; Aardrijkskunde VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht domeinen CE Aardrijkskunde A1: Geografische benadering B1: Samenhang en verscheidenheid in de wereld C1: De aarde

Nadere informatie

7,5. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. paragraaf 2. klimaten wereldwijd.

7,5. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. paragraaf 2. klimaten wereldwijd. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april 2017 7,5 15 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand paragraaf 2 klimaten wereldwijd breedteligging: de afstand van een plaats tot de evenaar in

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Landschapszones

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Landschapszones Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Landschapszones Samenvatting door M. 900 woorden 6 december 2015 7,1 13 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde SAMENVATTING AARDRIJKSKUNDE HOOFDSTUK 2 VWO 6 LANDSCHAPSZONES

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Klimaat en landschapszones op aarde

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Klimaat en landschapszones op aarde Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Klimaat en landschapszones op aarde Samenvatting door een scholier 1974 woorden 19 juni 2011 7,3 68 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk en

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk en Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1.1 1.2 en 4.1 4.2 Samenvatting door een scholier 1402 woorden 5 december 2017 7 21 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Humboldt Aardrijkskunde toetsweek 1

Nadere informatie

Weer en klimaat. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Weer en klimaat. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 16 December 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/87209 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

1 Kun je aan planten zien wat je aan moet?

1 Kun je aan planten zien wat je aan moet? 1 Kun je aan planten zien wat je aan moet? Hoofdstuk 1 Les 1 Zoek het op Bij de evenaar staat de zon hoog. Het is er warm en daardoor verdampt het water. Die warme damp stijgt op en koelt af: dan gaat

Nadere informatie

Wat is Meteorologie?

Wat is Meteorologie? Meteorologie Niek van Andel www.alweeronline.nl Wat is Meteorologie? Latijn: Meteorologia Grieks: Meteorologos metewros (hoog in de lucht) logos (leer van) Leer van iets, hoog in de lucht (abstract) 1

Nadere informatie

Krachten van de natuur hoofdstuk 1B4

Krachten van de natuur hoofdstuk 1B4 Krachten van de natuur hoofdstuk 1B4 Cursus 4.1: De aarde beeft Opbouw van de aarde Clip: Opbouw van de aarde De aarde is, van binnen naar buiten, opgebouwd uit: 1. de binnenkern De kern van de aarde is

Nadere informatie

2 Landschapszones op aarde SO 1

2 Landschapszones op aarde SO 1 Aardrijkskunde 1 havo/vwo 2 Landschapszones op aarde SO 1 Deze toets bestaat uit tien vragen: open vragen en meerkeuzevragen. Ook zijn er vragen waarbij de atlas (Grote Bosatlas, editie 54) nodig is. Bij

Nadere informatie

Aardrijkskunde hoofdstuk 3 Klimaat en landschapszones 1. Oriëntatie

Aardrijkskunde hoofdstuk 3 Klimaat en landschapszones 1. Oriëntatie Aardrijkskunde hoofdstuk 3 Klimaat en landschapszones 1. Oriëntatie 3 vragen: 1. Hoe wordt de energie van de zon door lucht en water over de aarde verspreid? De zon is leverancier van energie. De verschillen

Nadere informatie

Thema 5 Weer en klimaat

Thema 5 Weer en klimaat Naut samenvatting groep 7 Mijn Malmberg Thema 5 Weer en klimaat Samenvatting Wordt het warm vandaag? De stralen van de zon zorgen voor warmte op aarde. De zon geeft niet altijd dezelfde temperatuur. Doordat

Nadere informatie

5 havo 2 End. en ex. processen 1-4

5 havo 2 End. en ex. processen 1-4 5 havo 2 End. en ex. processen 1-4 Rusteloze aarde De Toch miljoenenstad ging het in 79 Napels na Chr. ligt grandioos op nog geen mis 10km De inwoners van de Vesuvius, van niemand Pompei waren lijk zich

Nadere informatie

-Land-waterverdeling. Land warmt sneller op dan water, maar koelt ook sneller af.

-Land-waterverdeling. Land warmt sneller op dan water, maar koelt ook sneller af. Samenvatting door J. 1848 woorden 15 maart 2015 8,3 3 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs SAMENVATTING AARDRIJKSKUNDE H1: Het weer is de toestand van de atmosfeer of dampkring, zoals

Nadere informatie

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde.

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. 1-Maak een begrippenlijst van de rood gedrukte begrippen. 2-Wat zijn de drie elementen van weer en klimaat?

Nadere informatie

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:02 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Nadere informatie

Antwoorden 6 vwo 2 Landschapszones

Antwoorden 6 vwo 2 Landschapszones Antwoorden 6 vwo Landschapszones De schatkamer op aarde verdwijnt langzaam a Als het stroomgebied van de Amazonerivier. b 00 km breed en 00 km lang. c Een polair klimaat: het hooggebergteklimaat; een maritiem

Nadere informatie

2. Noem 4 belanghebbenden die botsen met elkaar als je het hebt over stedelijke distributie.

2. Noem 4 belanghebbenden die botsen met elkaar als je het hebt over stedelijke distributie. Antwoorden door een scholier 3456 woorden 7 juni 2012 6,5 11 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde 1. Leg het begrip stedelijke distributie uit. 2. Noem 4 belanghebbenden die botsen met elkaar als je het

Nadere informatie

Het soort weer dat een land tijdens een lange periode heeft. Gebied in de wereld waar het klimaat overal hetzelfde is.

Het soort weer dat een land tijdens een lange periode heeft. Gebied in de wereld waar het klimaat overal hetzelfde is. Meander Samenvatting groep 6 Thema 4 Streken en klimaten Samenvatting Klimaatgebieden De aarde kun je verdelen in gebieden met verschillende klimaten. Nederland heeft een zeeklimaat. Dat is een gematigd

Nadere informatie

Het soort weer dat een land tijdens een lange periode heeft. Gebied in de wereld waar het klimaat overal hetzelfde is.

Het soort weer dat een land tijdens een lange periode heeft. Gebied in de wereld waar het klimaat overal hetzelfde is. Meander Samenvatting groep 6 Thema 4 Streken en klimaten Samenvatting Klimaatgebieden De aarde kun je verdelen in gebieden met verschillende klimaten. Nederland heeft een zeeklimaat. Dat is een gematigd

Nadere informatie

Praktische opdracht Aardrijkskunde Landschapszones

Praktische opdracht Aardrijkskunde Landschapszones Praktische opdracht Aardrijkskunde Landschap Praktische-opdracht door een scholier 2835 woorden 20 juli 2012 5,8 112 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding De wereld. Heel veel natuurlijke elementen

Nadere informatie

Antwoorden 6 vwo 3 Middellandse Zeegebied

Antwoorden 6 vwo 3 Middellandse Zeegebied Antwoorden 6 vwo Middellandse Zeegebied De vele gezichten van het Middellandse Zeegebied a Actief, er komt rook uit de krater van de Etna. b De Afrikaanse plaat duikt onder de Tyrrheense plaat. c Circa

Nadere informatie

H2: Europa, verenigd of versnipperd?

H2: Europa, verenigd of versnipperd? H2: Europa, verenigd of versnipperd? Klas 2 Geo Vragen 5 1. Europa is te herkennen aan een aantal natuurkenmerken. Noem er drie. 6 2. Het aantal inwoners verandert door natuurlijk bevolkingsgroei (geboorte

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hf.2 Klimaten + hf.3 Ontwikkeling

Samenvatting Aardrijkskunde Hf.2 Klimaten + hf.3 Ontwikkeling Samenvatting Aardrijkskunde Hf.2 Klimaten + hf.3 Ontwikkeling Samenvatting door een scholier 1628 woorden 13 jaar geleden 6,5 79 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hf.2. pg.2. Klimaten op aarde. Pg. 2.1

Nadere informatie

Samenvatting aardrijkskunde H9:

Samenvatting aardrijkskunde H9: Samenvatting aardrijkskunde H9: 1.Opbouw van de atmosfeer: opbouw atmosfeer of dampkring gebaseerd op temperatuursschommelingen. Hoogte atmosfeer Naam atmosfeerlaag Temp.-verloop verschijnsel 80-1000Km

Nadere informatie

Antwoorden 6 vwo 5 Aarde. 1 Circulatiesystemen

Antwoorden 6 vwo 5 Aarde. 1 Circulatiesystemen Antwoorden 6 vwo 5 Aarde Circulatiesystemen a De instraling en uitstraling variëren in de tijd en per locatie (dynamisch). De totale hoeveelheid instraling en uitstraling op de aarde zijn wel gelijk aan

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Landbouw in Europa h. 2

Samenvatting Aardrijkskunde Landbouw in Europa h. 2 Samenvatting Aardrijkskunde Landbouw in Europa h. 2 Samenvatting door een scholier 1346 woorden 11 jaar geleden 6,6 71 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Aardrijkskunde hoofdstuk 2 2.1 Kennis

Nadere informatie

De horizontale bewegingen van de platen

De horizontale bewegingen van de platen De horizontale bewegingen van de platen!sommige platen bestaan uit oceanische korst, sommige uit continentale korst, sommige uit beiden.!een continentale plaat is lichter dan een oceanische plaat Platen

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3 Samenvatting door M. 3350 woorden 2 jaar geleden 6,1 3 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs Aardrijkskunde Hoofdstuk 3 Klimaat en Landschapszones

Nadere informatie

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde.

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. 1-Maak een begrippenlijst van de rood gedrukte begrippen. 2-Wat zijn de drie elementen van weer en klimaat?

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Landschapszones

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Landschapszones Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Landschapszones Samenvatting door Alec 2717 woorden 2 jaar geleden 6,8 9 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Landschapszones

Nadere informatie

Werkblad bij de geoquest Vulkanen

Werkblad bij de geoquest Vulkanen Naam: Werkblad bij de geoquest Vulkanen 1. Wat zijn vulkanen? Een vulkaan is een berg opgebouwd uit lava en as. 2. a)hoe ontstaan vulkanen? Vulkanen ontstaan door breuken in de aardkorst. Door de stromingen

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H2, paragraaf 1 t/m 3

Samenvatting Aardrijkskunde H2, paragraaf 1 t/m 3 Samenvatting Aardrijkskunde H2, paragraaf 1 t/m 3 Samenvatting door A. 1377 woorden 2 februari 2017 6,9 63 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Hoofdstuk 2 par. 1-3 wat moet je leren samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H2 par 4,5,6

Samenvatting Aardrijkskunde H2 par 4,5,6 Samenvatting Aardrijkskunde H2 par 4,5,6 Samenvatting door N. 886 woorden 8 februari 2017 6,4 9 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs Platentektoniek: De aardkorst bestaat uit platen, gescheiden

Nadere informatie

Aardrijkskunde Samenvatting Hoofdstuk 2 Endogene en Exogene processen 2 t/m 12

Aardrijkskunde Samenvatting Hoofdstuk 2 Endogene en Exogene processen 2 t/m 12 Aardrijkskunde Samenvatting Hoofdstuk 2 Endogene en Exogene processen 2 t/m 12 2: De opbouw van de aarde Kern: 3700 km dik, binnenste deel vast, buitenste deel vloeibaar -> aardmagnetisme Aardmantel: 2900

Nadere informatie

Natuurrampen. Natuurrampen. Enkele voorbeelden... Oorzaken: bijvoorbeeld lawine, aardbeving, orkaan, overstroming, tsunami en vulkaanuitbarsting.

Natuurrampen. Natuurrampen. Enkele voorbeelden... Oorzaken: bijvoorbeeld lawine, aardbeving, orkaan, overstroming, tsunami en vulkaanuitbarsting. Natuurrampen Natuurrampen Natuurrampen Enkele voorbeelden... Oorzaken: bijvoorbeeld lawine, aardbeving, orkaan, overstroming, tsunami en vulkaanuitbarsting. Gevolgen: bijvoorbeeld bedolven mensen, doden,

Nadere informatie

6,5. Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdvraag en deelvragen

6,5. Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdvraag en deelvragen Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart 2004 6,5 179 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdvraag en deelvragen Hoofdvraag: Wat is het gezicht van Noord-Europa als je kijkt naar natuurlijke factoren

Nadere informatie

4 Leven in een koud gebied

4 Leven in een koud gebied 4 Leven in een koud gebied 1 a Canada b/c W16 d 73 2 a Te koud: s zomers < 10º C b gebruik van sneeuwscooter en sleden kleding c te koud om voedsel te verbouwen 3a/4 W17 Toendra: wat, waar en waarom daar?

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE SAMENVATTING- DIEDE H6

AARDRIJKSKUNDE SAMENVATTING- DIEDE H6 AARDRIJKSKUNDE SAMENVATTING- DIEDE H6 1. ORIENTATIE De kenmerken die bij de landen van het Middellands-Zeegebied horen: - mediterraan klimaat - mediterrane plantengroei, bv olijfbomen - mediterrane landbouw

Nadere informatie

PERIODESCHRIFT AARDRIJKSKUNDE EUROPA EN DE WERELD

PERIODESCHRIFT AARDRIJKSKUNDE EUROPA EN DE WERELD PERIODESCHRIFT AARDRIJKSKUNDE EUROPA EN DE WERELD HET KLIMAAT Het klimaat is, zo luidt de officiële definitie, het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Dat wil zeggen dat het klimaat in een bepaald

Nadere informatie

Leren voor de biologietoets. Groep 8 Hoofdstuk 5

Leren voor de biologietoets. Groep 8 Hoofdstuk 5 Leren voor de biologietoets Groep 8 Hoofdstuk 5 Weer of geen weer 1 Het weerbericht Het weer kan in Nederland elke dag anders zijn. Daarom luisteren en kijken wij vaak naar weerberichten op de radio en

Nadere informatie

De inkomende straling (vanaf de zon) stellen we 100 eenheden we gaan nu bekijken hoe dit wordt gebruikt :

De inkomende straling (vanaf de zon) stellen we 100 eenheden we gaan nu bekijken hoe dit wordt gebruikt : Boekverslag door E-B-Svaneke 3445 woorden 29 maart 2014 7.5 52 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde HF 2: Klimaat 2: De energiebalans van de aarde De energiebalans De zon

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 6t/m 14

Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 6t/m 14 Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 6t/m 14 Samenvatting door een scholier 1712 woorden 1 november 2008 7,2 27 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Begrippenlijst Ak Interglaciaal

Nadere informatie

Toets 1 - 'Landschappen in Europa'

Toets 1 - 'Landschappen in Europa' Auteur Mayon Ottens Laatst gewijzigd 07 oktober 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/62751 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

e-book: gebonden versie: e-book: gebonden versie: Chris Oxlade

e-book: gebonden versie: e-book: gebonden versie: Chris Oxlade Chris Oxlade Chris Oxlade Anita Ganeri Anita Ganeri Boeken in deze serie e-book: 978-94-6175-825-5 gebonden versie: 978-90-5566-931-8 e-book: 978-94-6175-822-4 gebonden versie: 978-94-6175-285-7 e-book:

Nadere informatie

Woordenlijst - Aarde

Woordenlijst - Aarde Woordenlijst - Aarde de aardbeving het schudden van de grond de aardbol de planeet aarde de atlas het boek met landkaarten de atmosfeer de luchtlaag om de aarde de bliksem de elektrische ontlading tijdens

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, les 1,2,3

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, les 1,2,3 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, les 1,2,3 Samenvatting door M. 941 woorden 8 oktober 2012 6 113 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Paragraaf 1, Regio in beeld: Zuid-Afrika Hoogteligging

Nadere informatie

Aardrijkskunde Bewegende aarde Leerjaar 2ha HBAK Antwoordmodel

Aardrijkskunde Bewegende aarde Leerjaar 2ha HBAK Antwoordmodel Aardrijkskunde Bewegende aarde Leerjaar 2ha HBAK Antwoordmodel ------------------------------------------------------------------------------------------ Let op: - Je bent zelf verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 en 2

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting door S. 1670 woorden 11 juli 2017 4 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats 2.1 De aarde als systeem Vier sferen De aarde is te verdelen

Nadere informatie

AARDE 1 HAVO ANTWOORDENBOEK HOOFDSTUK 6 KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES

AARDE 1 HAVO ANTWOORDENBOEK HOOFDSTUK 6 KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES HOOFDSTUK 6 Paragraaf 1 Oriëntatie 1 a Hoe lager de geografische breedte is, hoe meer zonnestraling het aardoppervlak ontvangt. b Het woestijngebied van de Sahara en Arabië. Het is hier overwegend onbewolkt,

Nadere informatie

Begrippenlijst Aardrijkskunde Hoofdstuk 3

Begrippenlijst Aardrijkskunde Hoofdstuk 3 Begrippenlijst Aardrijkskunde Hoofdstuk Begrippenlijst door B. 1849 woorden 2 juni 2014 4 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Begrippen Aanlandige wind Aflandige wind wind van zee naar het

Nadere informatie

6.6. Samenvatting door een scholier 1458 woorden 15 augustus keer beoordeeld. Aardrijkskunde

6.6. Samenvatting door een scholier 1458 woorden 15 augustus keer beoordeeld. Aardrijkskunde Samenvatting door een scholier 1458 woorden 15 augustus 2010 6.6 22 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde: Endogene en Exogene processen 1.2 t/m 1.9 en 1.11 t/m 1.13 1.2

Nadere informatie

2 Natuurlandschappen op aarde

2 Natuurlandschappen op aarde 2 Natuurlandschappen op aarde Start 1 a 1 bos 2 zee b thuis/hotel c nat / droog dichtbegroeid / onbegroeid koud / warm hoog / laag 2 a nat / droog dichtbegroeid / weinig begroeiing - onbegroeid koud /

Nadere informatie

Wat zie jij op het plaatje? Schrijf het vehaal af. De golf was zo hoog als een. Er staan heel veel huizen onder

Wat zie jij op het plaatje? Schrijf het vehaal af. De golf was zo hoog als een. Er staan heel veel huizen onder Lees het verhaal van de aardbeving. Stel je voor: de aarde beweegt. De lampen schudden heen en weer. Je hele huis schudt heen en weer. Het huis stort in! Alles is kapot. Dat kan gebeuren bij een aardbeving.

Nadere informatie

De Alpen-natuurlandschap

De Alpen-natuurlandschap Samenvatting door T. 1020 woorden 15 december 2012 5,6 36 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo De Alpen-natuurlandschap Het ontstaan Endogende krachten - breuken in aardkorst - aardkorst verdeelt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 : KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES

HOOFDSTUK 3 : KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES HOOFDSTUK 3 : KLIMAAT EN LANDSCHAPSZONES 1.ORIËNTATIE Drie vragen staan in dit hoofdstuk centraal: 1. Hoe wordt de energie van de zon door lucht en water over de aarde verspreid? 2. Waarom zijn er o paarde

Nadere informatie

De algemene luchtcirculatie

De algemene luchtcirculatie De algemene luchtcirculatie De Aarde wordt niet gelijkmatig opgewarmd door de Zon. Bij de polen is het het hele jaar beduidend kouder dan aan de evenaar. Er is dus een effect van de breedteligging op de

Nadere informatie

Toets 1 - 'Landschappen in Europa'

Toets 1 - 'Landschappen in Europa' Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Mayon Ottens 07 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62751 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Klimaten VS vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Klimaten VS vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 November 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/82688 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Een wadi is een rivier die slechts een deel van het jaar water bevat. Je kunt er gemakkelijk grondwater winnen.

Een wadi is een rivier die slechts een deel van het jaar water bevat. Je kunt er gemakkelijk grondwater winnen. Samenvatting door een scholier 912 woorden 19 december 2017 4.8 16 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Hoofdstuk 1: 1: het Midden-Oosten Droog Groot deel Midden-Oosten heeft steppeklimaat

Nadere informatie

Aardrijkskunde H2 Endogene en exogene processen

Aardrijkskunde H2 Endogene en exogene processen Aardrijkskunde H2 Endogene en exogene processen P2 Opbouw van de aarde Vroeger was de aarde een klont roodgloeiend gesteente, door de afstand tot de zon is dat afgekoeld en de buitenste laag gestold. De

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, 2 en 3

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, 2 en 3 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, 2 en 3 Samenvatting door een scholier 3820 woorden 14 juni 2009 6,4 176 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Samenvatting Systeem aarde 3 De blauwe

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 t/m 3

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 t/m 3 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 t/m 3 Samenvatting door een scholier 2380 woorden 8 februari 2010 5 16 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo f De aarde is 4.6 miljard jaar oud. Om deze

Nadere informatie

Werkwinkel: Geografische denkvaardigheden

Werkwinkel: Geografische denkvaardigheden Werkwinkel: Geografische denkvaardigheden Dag van de Aardrijkskunde 3 7 I. Mestdagh A. Vermeulen KLIMAATTYPE: WARM ALTIJD NAT KLIMAAT VEGETATIETYPE: TROPISCH REGENWOUD TROPISCH REGENWOUD - Boomgroei mogelijk

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Domein aarde, hoofdstuk 4 t/m 6

Samenvatting Aardrijkskunde Domein aarde, hoofdstuk 4 t/m 6 Samenvatting Aardrijkskunde Domein aarde, hoofdstuk 4 t/m 6 Samenvatting door een scholier 4414 woorden 19 januari 2011 5,1 42 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra Zo goed mogelijk gemaakt

Nadere informatie

20 keer beoordeeld 18 juni 2013

20 keer beoordeeld 18 juni 2013 5,7 Samenvatting door F. 1438 woorden 20 keer beoordeeld 18 juni 2013 Vak Aardrijkskunde Methode De Geo Aardrijkskunde, Hoofdstuk 3, Paragraaf 1, 2 en 3. India is een groot cultuurgebied met scherpe natuurlijke

Nadere informatie

hoog staat de zon? De zon in Noord-Europa Wat ga je leren? Begrippen

hoog staat de zon? De zon in Noord-Europa Wat ga je leren? Begrippen 1 Hoe hoog staat de zon? Hoofdstuk 1 Kijkles les 1 Wat ga je leren? De zon in Noord-Europa In deze les leer je dat het in Zuid-Europa warmer is dan in Noord-Europa. Je leert ook hoe dat komt. De noordpool

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H.2 Klimaat

Samenvatting Aardrijkskunde H.2 Klimaat Samenvatting Aardrijkskunde H.2 Klimaat Samenvatting door M. 3068 woorden 3 jaar geleden 6,4 8 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde H.2 2 De energiebalans van de aarde De

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Aardrijkskunde Samenvatting Hoofdstuk 2 Endogene en Exogene processen 2 t/m 12

Samenvatting Aardrijkskunde Aardrijkskunde Samenvatting Hoofdstuk 2 Endogene en Exogene processen 2 t/m 12 Samenvatting Aardrijkskunde Aardrijkskunde Samenvatting Hoofdstuk 2 Endogene en Exogene processen 2 t/m 12 Samenvatting door F. 1428 woorden 6 december 2012 5,5 18 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 2311 woorden 14 juni 2011 6,4 67 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Samenvatting Aardrijkskunde H1 2: energiebalans

Nadere informatie

Klimaatverandering en de landschapszones in het hooggebergte

Klimaatverandering en de landschapszones in het hooggebergte Plus Casequest 2 Klimaatverandering en de landschapszones in het hooggebergte 1/5 Inleiding Van de evenaar naar de polen vinden we aan het aardoppervlak een opeenvolging van landschapszones. Opeenvolgend

Nadere informatie

Woordenschat blok 03 gr4 Les 1 De bodem: de grond waarin planten kunnen groeien. De duinen: heuvels van zand langs de zee. De plant: een stengel met

Woordenschat blok 03 gr4 Les 1 De bodem: de grond waarin planten kunnen groeien. De duinen: heuvels van zand langs de zee. De plant: een stengel met Woordenschat blok 03 gr4 Les 1 De bodem: de grond waarin planten kunnen groeien. De duinen: heuvels van zand langs de zee. De plant: een stengel met bladeren die groeit. De rots: een heel grote steen op

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Systeem Aarde.

Samenvatting Aardrijkskunde Systeem Aarde. Samenvatting door een scholier 2571 woorden 8 december 2012 6.6 135 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Samenvatting Aardrijkskunde Systeem Aarde. 1 1.1 De aarde bestaat al zo n 4,6 miljard

Nadere informatie

Klimaten hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Klimaten hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 02 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52491 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Werkblad Naut Thema 5: Weer en klimaat

Werkblad Naut Thema 5: Weer en klimaat Werkblad Naut Thema 5: Weer en klimaat 5.1 Wordt het warm vandaag Lees het verhaal Wat is het weer? Kijk naar de boom Kijk naar de muts en de wanten Wat denk jij? Is het koud? In de zomer is het warm In

Nadere informatie

De Geo; Weer en klimaat

De Geo; Weer en klimaat Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Sylvia Bol 10 January 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/92529 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

6,6. Antwoorden door een scholier 1458 woorden 14 februari keer beoordeeld. Aardrijkskunde

6,6. Antwoorden door een scholier 1458 woorden 14 februari keer beoordeeld. Aardrijkskunde Antwoorden door een scholier 1458 woorden 14 februari 2011 6,6 11 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Paragraaf 1: 1a rijst, zon, massage, kruiden, palmbomen, vruchtbaar land B 1(B) 2(E) 3(G) 4(A) 5(K)

Nadere informatie

Daarbij stierven 200 duizend mensen.

Daarbij stierven 200 duizend mensen. Filmpje op www.youtube.com/watch?v=vua_y9c4zu4&feature=related Google trefwoorden: filmpje, plaattektoniek, teleac, youtube Aardbevingen Beweging in de aarde In 2004 was de tsunami in Azië na aardbeving

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk3, par. 1, 2, 3

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk3, par. 1, 2, 3 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk3, par. 1, 2, 3 Samenvatting door C. 508 woorden 6 jaar geleden 5,9 15 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Aardrijkskunde Basisboek B39 Ligging van gebergten

Nadere informatie

AARDE 2 VWO ANTWOORDENBOEK HOOFDSTUK 6 MIDDELLANDSE-ZEEGEBIED

AARDE 2 VWO ANTWOORDENBOEK HOOFDSTUK 6 MIDDELLANDSE-ZEEGEBIED HOOFDSTUK 6 Paragraaf 1 Oriëntatie 1 a Ja. Alle legenda-eenheden komen in beide gebieden voor. b Het betreft woestijngebieden waar alleen door toevoer van water landbouw mogelijk is. 2 a Hellingshoek groter

Nadere informatie

De Geo. 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 5. www.degeo-online.nl. 1ste druk

De Geo. 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 5. www.degeo-online.nl. 1ste druk De Geo 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 5 www.degeo-online.nl 1ste druk De Geo, aardrijkskunde voor de onderbouw van th - Docentenhandleiding 1 TH 1 ThiemeMeulenhoff Utrecht/Zutphen,

Nadere informatie