Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W"

Transcriptie

1 Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1

2 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument kun je kijken hoe jouw ondernemende houding zich ontwikkelt. Dit meetinstrument hoort bij de module Innoveren in de Praktijk die jij in periode 2 t/m 4 van dit schooljaar samen met je medestudenten gaat volgen. Tijdens deze module ontwikkel je door het uitvoeren van een innovatieopdracht in de praktijk een creatieve, actieve en ondernemende houding. Dit is belangrijk, omdat deze competenties steeds vaker gevraagd worden van huidige en toekomstige medewerkers in de zorg- en welzijnssector. De module Innoveren in de Praktijk is in samenwerking met Pantein en Dichterbij tot stand gekomen. Tijdens de onderwijsmodule Innoveren in de Praktijk ga je werken aan de competenties die horen bij een ondernemende houding. Deze competenties zie je in het plaatje op het voorblad. Om te kijken of je je voldoende ontwikkeld op deze competenties vul je het meetinstrument drie keer in: een keer bij de start van de module, een keer halverwege de module en een keer aan het einde van de module. In het meetinstrument staat per competentie beschreven wat jij - afhankelijk van je niveau van opleiding - minimaal aan score moet bereiken aan het einde van de module, om voor de ontwikkeling van jouw ondernemende houding een voldoende te behalen. Deze beoordeling maakt onderdeel uit van de totale beoordeling van de module Innoveren in de Praktijk. Het is heel belangrijk dat jij jezelf eerlijk scoort bij de beschreven gedragingen omdat de docenten en leermeesters je dan ook goed kunnen begeleiden bij jouw ontwikkeling. De begeleidende docenten en/of leermeesters die verbonden zijn aan de uitvoering van de module Innoveren in de Praktijk scoren jouw ontwikkeling ook. Dit doen zij halverwege en aan het einde van de module. Veel succes bij het uitvoeren van de innovatieve opdracht in de praktijk! 2

3 Competentie Samenwerken Instructie: kies bij iedere gedragsindicator de beschrijving die het beste bij jou past. Je mag bij iedere meting maar 1 kruisje zetten per gedragsindicator. Bij de startmeting ben jij de enige die het meetinstrument invult. Bij de tussenmeting en de eindmeting vult jouw docent of leermeester het meetinstrument ook in. Jij mag steeds een kruisje zetten in de kolom waar een S (=student) boven staat, je docent of leermeester zet een kruisje in de kolom waar D/L (=docent/leermeester) boven staat. Tel na iedere meting bij iedere gedragsindicator op hoe vaak je een score 1, 2, 3 of 4 hebt ingevuld. Gedragsindicator 1 Hulp vragen / hulp geven 1.Ik durf anderen niet om hulp te vragen voor dingen waar ik niet goed in ben en vind hulp geven ook moeilijk. 2.Ik vind anderen hulp vragen voor dingen waar ik niet goed in ben en hulp aanbieden aan anderen lastig, maar doe het soms wel. 3.Ik vind anderen om hulp vragen voor dingen waar ik niet goed in ben en hulp aanbieden spannend, maar doe het toch regelmatig. 4.Ik heb de moed om anderen om hulp te vragen voor dingen waar ik niet goed in ben. Ik geef ook graag hulp aan anderen. Gedragsindicator 2 Afspraken nakomen 1.Ik kom mijn afspraken niet na. 2.Ik moet vaak aan afspraken herinnerd worden. 3.Ik kom de gemaakte afspraken meestal na. 4.Ik kom alle gemaakte afspraken na. meting S D/L S D/L 3

4 Gedragsindicator 3 Bijdrage aan de sfeer in de groep 1.Ik heb vaak ruzie of problemen met de groep. 2.Ik draag soms bij aan een goede sfeer in de groep. 3.Ik draag geregeld bij aan een goede sfeer in de groep. 4.Ik draag steeds actief bij aan een goede sfeer in de groep. Gedragsindicator 4 Aan te spreken op gedrag in de groep 1.Ik durf mensen in de groep niet aan te spreken op hun gedrag. 2.Ik vind iemand aanspreken op zijn gedrag lastig en doe het dan ook bij hoge uitzondering. 3.Ik vind iemand aanspreken op zijn gedrag spannend, maar doe het desondanks regelmatig. 4.Ik durf iemand aan te spreken op zijn/haar gedrag in de groep. Gedragsindicator 5 Feedback ontvangen 1.Ik heb moeite met het ontvangen van feedback en ken de regels voor het ontvangen van feedback onvoldoende. 2.Ik weet wat de regels van feedback zijn, maar vind het nog lastig om ze toe te passen. 3.Ik weet wat de regels van feedback zijn en kan er redelijk mee uit de voeten. 4.Ik kan volgens de regels feedback ontvangen. meting S D/L S D/L meting S D/L S D/L meting S D/L S D/L 4

5 Gedragsindicator 6 Voor jezelf opkomen 1.Ik neem pas een standpunt in na een gesprek met mijn groepsgenoten. 2.Ik heb moeite mijn eigen standpunt in te nemen en deze te verdedigen. 3.Ik durf meestal een standpunt in te nemen en het te verdedigen. 4.Ik durf een standpunt in te nemen en het te verdedigen. Gedragsindicator 7 Interesse in relevante activiteiten groepsgenoten 1.Ik ben niet geïnteresseerd in relevante activiteiten van mijn groepsgenoten. 2.Ik vraag soms naar relevante activiteiten van mijn groepsgenoten. 3.Ik vraag geregeld naar relevante activiteiten van mijn groepsgenoten. 4.Ik toon altijd interesse voor relevante activiteiten van mijn groepsgenoten. meting S D/L S D/L meting S D/L S D/L Totaalscore: Tel op hoe vaak je een 1, 2, 3 of 4 hebt gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de startmeting heb ik. Bij de tussenmeting heb ik Bij de eindmeting heb ik 5

6 Tel nu ook op hoe vaak je docent of leermeester een 1, 2, 3 of 4 heeft gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de tussenmeting heeft mijn docent/leermeester Bij de eindmeting heeft mijn docent/leermeester Beoordeling Samenwerken: Voldaan op Mbo niveau 3: maximaal 3 gedragsindicatoren op 2 / matig. Voldaan op Mbo niveau 4: maximaal 1 gedragsindicator op 2 / matig. 6

7 Competentie Plannen en organiseren Instructie: kies bij iedere gedragsindicator de beschrijving die het beste bij jou past. Je mag bij iedere meting maar 1 kruisje zetten per gedragsindicator. Bij de startmeting ben jij de enige die het meetinstrument invult. Bij de tussenmeting en de eindmeting vult jouw docent of leermeester het meetinstrument ook in. Jij mag steeds een kruisje zetten in de kolom waar een S (=student) boven staat, je docent of leermeester zet een kruisje in de kolom waar D/L (=docent/leermeester) boven staat. Tel na iedere meting bij iedere gedragsindicator op hoe vaak je een score 1, 2, 3 of 4 hebt ingevuld. Gedragsindicator 1 Meetbare doelen formuleren en prioriteiten stellen 1.Ik formuleer geen doelen en prioriteiten. 2.Ik formuleer voordat ik met het project begin meetbare doelen en ik stel prioriteiten. Hierbij heb ik hulp/begeleiding nodig. 3.Ik formuleer voordat ik aan het project begin meetbare doelen en ik stel prioriteiten. Hierbij heb ik af en toe hulp/begeleiding nodig. Het lukt me om me aan deze prioriteiten te houden. 4.Ik formuleer voordat ik het project begin doelen en ik stel prioriteiten. Het lukt mij om me aan deze prioriteiten te houden. Als dat nodig is pas ik mijn prioriteiten aan en kan ik beargumenteren waarom dit nodig is. Gedragsindicator 2 Tijdsinschatting maken van activiteiten en een tijdsplanning maken 1.Ik kan niet goed inschatten hoeveel tijd een bepaalde taak kost. Het maken van een tijdsplanning vind ik lastig. 2.Ik kan redelijk inschatten hoeveel tijd een bepaalde taak kost. Deze informatie gebruik ik bij het maken van een tijdsplanning. Hierbij heb ik hulp/begeleiding nodig. 3.Ik kan inschatten hoeveel tijd een bepaalde taak kost en een tijdsplanning maken. Af en toe heb ik hierbij hulp/begeleiding nodig. 4.Ik kan zelfstandig inschatten hoeveel tijd een bepaalde taak kost en een goede tijdsplanning maken. Meting S D/L S D/ L 7

8 Gedragsindicator 3 Van te voren inschatten wat er nodig is om een activiteit op te zetten 1.Ik kan van te voren niet bepalen wat er nodig is voor het opzetten van een activiteit. 2.Ik kan van te voren redelijk bepalen wat er nodig is voor het opzetten van een activiteit. Hierbij heb ik hulp/begeleiding nodig. 3.Ik bepaal van te voren wat er nodig is voor het opzetten van een activiteit. Af en toe heb ik hierbij hulp/begeleiding nodig. 4.Ik bepaal van te voren zelfstandig wat nodig is voor het opzetten van een activiteit. Gedragsindicator 4 Werken met een planning en deze eventueel aanpassen 1.Ik werk chaotisch en houd geen rekening met de planning. 2.Ik heb intensieve hulp nodig bij het controleren van de planning en bij het vinden van oplossingen bij planningsproblemen. 3.Ik controleer regelmatig of ik op schema lig en heb moeite met het vinden van een oplossing bij een planningsprobleem. 4.Ik controleer of ik op schema lig en los eventueel planningsproblemen op. Gedragsindicator 5 Zicht op taakverdeling 1.Tijdens het opzetten en uitvoeren van een activiteit weet ik niet welke taken er zijn en wie welke taak moet uitvoeren. 2.Tijdens het opzetten en uitvoeren van een activiteit weet ik ongeveer welke taken er allemaal zijn. Ik weet wat mijn taak is. 3.Tijdens het opzetten en uitvoeren van een activiteit weet ik welke taken er zijn. Ik weet wat mijn taak is. 4.Tijdens het opzetten en uitvoeren van een activiteit weet ik welke taken er zijn. Ik weet wat mijn taak is en die van de anderen. 8

9 Totaalscore: Tel op hoe vaak je een 1, 2, 3 of 4 hebt gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de startmeting heb ik. Bij de tussenmeting heb ik Bij de eindmeting heb ik Tel nu ook op hoe vaak je docent of leermeester een 1, 2, 3 of 4 heeft gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de tussenmeting heeft mijn docent/leermeester Bij de eindmeting heeft mijn docent/leermeester Beoordeling Plannen en organiseren Voldaan op Mbo niveau 3: maximaal 2 gedragsindicatoren op matig. Voldaan op Mbo niveau 4: maximaal 1 gedragsindicator op matig. 9

10 Competentie Informatievaardigheden Instructie: kies bij iedere gedragsindicator de beschrijving die het beste bij jou past. Je mag bij iedere meting maar 1 kruisje zetten per gedragsindicator. Bij de startmeting ben jij de enige die het meetinstrument invult. Bij de tussenmeting en de eindmeting vult jouw docent of leermeester het meetinstrument ook in. Jij mag steeds een kruisje zetten in de kolom waar een S (=student) boven staat, je docent of leermeester zet een kruisje in de kolom waar D/L (=docent/leermeester) boven staat. Tel na iedere meting bij iedere gedragsindicator op hoe vaak je een score 1, 2, 3 of 4 hebt ingevuld. Gedragsindicator 1 Gericht zoeken 1.Als ik informatie zoek, weet ik niet waar ik moet beginnen en kan ik niets/weinig vinden. 2.Als ik informatie zoek, vind ik het moeilijk om te beginnen, en duurt het lang voordat ik de juiste kernwoorden heb. 3.Ik kan door middel van kernwoorden informatie vinden, maar het zijn niet altijd de juiste kernwoorden. Daardoor is de informatie niet altijd geschikt. 4.Ik kan door middel van de juiste kernwoorden gericht informatie vinden. Gedragsindicator 2 Bron gebruik, benoemen en verantwoorden 1.Ik gebruik geen bronnen bij mijn onderzoek. 2.Ik gebruik bronnen, benoem ze soms, maar verantwoordt ze eigenlijk niet. 3.Ik gebruik bronnen, benoem en verantwoordt ze ook meestal. 4.Ik gebruik verschillende bronnen (boeken, interviews, internet), om aan informatie te komen. In mijn onderzoek benoem ik die en verantwoord ik die duidelijk. 10

11 Gedragsindicator 3 Informatiekeuze 1.Ik kan niet kiezen welke informatie ik nodig heb (geen hoofd- en bijzaken onderscheiden). 2.Een keuze maken tussen hoofd- en bijzaken van informatie vind ik lastig, maar ik kan uiteindelijk wel tot een keuze komen. 3.Ik weet wat de belangrijkste informatie is (hoofdzaak), maar beargumenteren waarom is lastig en doe ik ook niet altijd. 4.Ik kan een keuze maken uit de gevonden informatie en beargumenteer waarom ik deze gebruik. Gedragsindicator 4 Informatie toepassen 1.De bruikbare informatie die ik vind, kan ik niet koppelen aan mijn onderwerp. 2.De bruikbare informatie die ik vind, kan ik maar beperkt toepassen in mijn onderzoek. 3.De bruikbare informatie die ik vind, kan ik meestal koppelen aan mijn onderzoek. 4.Ik kan de bruikbare informatie koppelen aan mijn onderwerp. Totaalscore: Tel op hoe vaak je een 1, 2, 3 of 4 hebt gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de startmeting heb ik. Bij de tussenmeting heb ik Bij de eindmeting heb ik 11

12 Tel nu ook op hoe vaak je docent of leermeester een 1, 2, 3 of 4 heeft gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de tussenmeting heeft mijn docent/leermeester Bij de eindmeting heeft mijn docent/leermeester Beoordeling Informatievaardigheden Voldaan op Mbo niveau 3: maximaal 2 gedragsindicatoren op 2 / matig. Voldaan op Mbo niveau 4: maximaal 1 gedragsindicator op 2 / matig. 12

13 Competentie Innoveren Instructie: kies bij iedere gedragsindicator de beschrijving die het beste bij jou past. Je mag bij iedere meting maar 1 kruisje zetten per gedragsindicator. Bij de startmeting ben jij de enige die het meetinstrument invult. Bij de tussenmeting en de eindmeting vult jouw docent of leermeester het meetinstrument ook in. Jij mag steeds een kruisje zetten in de kolom waar een S (=student) boven staat, je docent of leermeester zet een kruisje in de kolom waar D/L (=docent/leermeester) boven staat. Tel na iedere meting bij iedere gedragsindicator op hoe vaak je een score 1, 2, 3 of 4 hebt ingevuld. Gedragsindicator 1 Kansen zien in de context 1.Ik sta niet open voor de kansen die de context van mijn leer-/werksituatie mij biedt 2.Ik vind het moeilijk om kansen binnen de context van mijn leer-/werksituatie te zien, en vraag daarbij geregeld om hulp. 3.Ik zie kansen binnen de context van mijn leer-/werksituatie, maar moet soms ook nog wel gewezen worden op kansen. 4.Ik zie kansen binnen de context van mijn leer-/werksituatie. Gedragsindicator 2 Omgaan met veranderingen 1.Ik heb moeite met het omgaan met veranderingen. 2.Ik heb moeite met het omgaan met veranderingen, maar sta er wel voor open. 3.Ik heb weinig moeite met het omgaan met veranderingen, en sta er meestal open voor. 4.Ik kan goed met veranderingen om gaan en sta er altijd open voor. Gedragsindicator 3 Creativiteit 1.Ik bedenk nooit iets nieuws voor mijn leer-en werksituatie. 2.Ik bedenk soms iets nieuws voor mijn leer-en werksituatie. 3.Ik kan als het nodig iets nieuws bedenken voor mijn leer-en werksituatie. 4.Ik bedenk vaak iets nieuws voor mijn leer-en werksituatie (ook als het niet nodig is). 13

14 Gedragsindicator 4 Toepassen ideeën 1.Als ik nieuwe ideeën heb, kan ik ze niet concreet en toepasbaar maken en laat ze dan ook liggen. 2.Als ik nieuwe ideeën heb, vind ik het moeilijk om ze concreet en toepasbaar te maken, maar praat met anderen om me te helpen. 3.De nieuwe ideeën die ik heb, kan ik meestal wel concreet en toepasbaar te maken. 4.De nieuwe ideeën die ik bedenk kan ik concreet maken en toepassen. Gedragsindicator 5 Vraaggericht 1.Ik houd geen rekening met de vraag van de cliënt/organisatie (opdrachtgever). 2.Ik houd soms rekening met de vraag van de cliënt/organisatie (opdrachtgever). 3.Ik houd regelmatig rekening met de vraag van de cliënt/organisatie (opdrachtgever). 4.Ik houd altijd rekening met de vraag van de cliënt/organisatie (opdrachtgever). Totaalscore: Tel op hoe vaak je een 1, 2, 3 of 4 hebt gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de startmeting heb ik. Bij de tussenmeting heb ik Bij de eindmeting heb ik 14

15 Tel nu ook op hoe vaak je docent of leermeester een 1, 2, 3 of 4 heeft gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de tussenmeting heeft mijn docent/leermeester Bij de eindmeting heeft mijn docent/leermeester Beoordeling Innoveren Voldaan op Mbo niveau 3: maximaal 2 gedragsindicatoren op 2 / matig. Voldaan op Mbo niveau 4: maximaal 1 gedragsindicator op 2 / matig. 15

16 Competentie Probleemoplossend vermogen Instructie: kies bij iedere gedragsindicator de beschrijving die het beste bij jou past. Je mag bij iedere meting maar 1 kruisje zetten per gedragsindicator. Bij de startmeting ben jij de enige die het meetinstrument invult. Bij de tussenmeting en de eindmeting vult jouw docent of leermeester het meetinstrument ook in. Jij mag steeds een kruisje zetten in de kolom waar een S (=student) boven staat, je docent of leermeester zet een kruisje in de kolom waar D/L (=docent/leermeester) boven staat. Tel na iedere meting bij iedere gedragsindicator op hoe vaak je een score 1, 2, 3 of 4 hebt ingevuld. Gedragsindicator 1 Analyseren 1.Ik analyseer een probleem niet. Ik ga gewoon aan het werk met het probleem. 2.Ik analyseer een probleem, en doe dat zonder er eerst over na te denken hoe ik moet analyseren. 3.Ik ga systematisch en gestructureerd te werk in het analyseren van een probleem. Maar weet niet goed wat de oorzaken en gevolgen van het probleem zijn. 4.Ik ga systematisch en gestructureerd te werk in het analyseren van een probleem. Daardoor weet ik wat de oorzaken en gevolgen zijn van een probleem. Gedragsindicator 2 Doorzettingsvermogen 1.Bij de minste of geringste tegenslag stop ik ermee. 2.Omgaan met tegenslagen, vind ik moeilijk. Maar na een tijdje lukt het meestal wel. 3.Het omgaan met tegenslagen lukt mij meestal wel. 4.Ik heb doorzettingsvermogen om met tegenslagen om te gaan. Gedragsindicator 3 Omgaan met moeilijke situaties 1.Bij een moeilijke situatie neem ik geen beslissing. 2.Bij een moeilijke situatie wacht ik eerst af. Een beslissing nemen doe ik later en daar heb ik hulp bij nodig. 3.Ik kan beslissingen nemen in moeilijke situaties, maar ik twijfel geregeld lang over de beslissing. 4.Ik kan effectief en snel beslissingen nemen in moeilijke situaties. 16

17 Gedragsindicator 4 Verantwoordelijkheid nemen bij problemen 1.Als er een probleem is, onderneem ik geen actie / doe ik niets. 2.Als er een probleem is, wacht ik eerst af en daarna kom ik actie. 3.Bij problemen kom ik meestal meteen in actie. 4.Bij problemen, doe ik er alles aan om het op te lossen. Totaalscore: Tel op hoe vaak je een 1, 2, 3 of 4 hebt gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de startmeting heb ik. Bij de tussenmeting heb ik Bij de eindmeting heb ik Tel nu ook op hoe vaak je docent of leermeester een 1, 2, 3 of 4 heeft gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de tussenmeting heeft mijn docent/leermeester Bij de eindmeting heeft mijn docent/leermeester Beoordeling Probleemoplossend vermogen Voldaan op Mbo niveau 3: maximaal 2 gedragsindicatoren op 2 / matig. Voldaan op Mbo niveau 4: maximaal 1 gedragsindicator op 2 / matig. 17

18 Competentie Communiceren Instructie: kies bij iedere gedragsindicator de beschrijving die het beste bij jou past. Je mag bij iedere meting maar 1 kruisje zetten per gedragsindicator. Bij de startmeting ben jij de enige die het meetinstrument invult. Bij de tussenmeting en de eindmeting vult jouw docent of leermeester het meetinstrument ook in. Jij mag steeds een kruisje zetten in de kolom waar een S (=student) boven staat, je docent of leermeester zet een kruisje in de kolom waar D/L (=docent/leermeester) boven staat. Tel na iedere meting bij iedere gedragsindicator op hoe vaak je een score 1, 2, 3 of 4 hebt ingevuld. Gedragsindicator 1 Brengt informatie op gestructureerde en begrijpelijke manier over 1.Ik praat altijd in mijn eigen woorden en pas mij niet aan. 2.Ik weet dat ik mijn taal soms moet aanpassen aan de ontvanger, maar het lukt niet altijd om dat ook echt te doen. 3.Ik kan goed informatie overbrengen, maar dat kan wel meer gestructureerd. 4.Ik pas mijn taalgebruik aan, aan de situatie/ontvanger. Ik spreek in begrijpelijke termen. Gedragsindicator 2 Actief luisteren (luisteren en samenvatten) (verbale en non verbale communicatie) 1.Ik hoor zelden wat de ander zegt en kan dat niet samenvatten. 2.Ik luister soms naar de inbreng van anderen en vat onvoldoende samen wat er is gezegd. 3.Ik luister vaak naar de inbreng van anderen en vat samen wat er is gezegd. 4.Ik luister aandachtig naar de inbreng van anderen en vat op een juiste manier samen wat is gezegd. Gedragsindicator 3 Contact leggen en contact onderhouden 1.Ik leg weinig contacten met mensen die ik niet ken. 2.Ik leg contacten ( , telefonisch, face-to-face) met anderen en onderhoud deze ook, maar ik vind het eng en moeilijk en heb hierbij hulp nodig. 3.Ik leg zelfstandig contacten ( , telefonisch, face-to-face), maar vooral met de mensen waarmee ik dat wil. 4.Ik kan met iedereen contacten leggen. Ik kan deze contacten onderhouden. 18

19 Gedragsindicator 4 Schriftelijk vastleggen 1.Mijn schrijfvaardigheid is slecht. Iets op papier krijgen duurt lang en het is onduidelijk voor de lezer. 2.Ik schrijf voldoende duidelijke teksten. Soms is het voor de lezer nog wel onduidelijk wat ik precies bedoel. 3.Ik kan redelijk goed op papier krijgen wat ik bedoel. 4.Schrijven is voor mij geen probleem. De boodschap die ik wil geven komt duidelijk over. Totaalscore: Tel op hoe vaak je een 1, 2, 3 of 4 hebt gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de startmeting heb ik. Bij de tussenmeting heb ik Bij de eindmeting heb ik 19

20 Tel nu ook op hoe vaak je docent of leermeester een 1, 2, 3 of 4 heeft gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de tussenmeting heeft mijn docent/leermeester Bij de eindmeting heeft mijn docent/leermeester Beoordeling Communiceren Voldaan op Mbo niveau 3: maximaal 2 gedragsindicatoren op 2 / matig. Voldaan op Mbo niveau 4: maximaal 1 gedragsindicator op 2 / matig. 20

21 Competentie Presenteren Instructie: kies bij iedere gedragsindicator de beschrijving die het beste bij jou past. Je mag bij iedere meting maar 1 kruisje zetten per gedragsindicator. Bij de startmeting ben jij de enige die het meetinstrument invult. Bij de tussenmeting en de eindmeting vult jouw docent of leermeester het meetinstrument ook in. Jij mag steeds een kruisje zetten in de kolom waar een S (=student) boven staat, je docent of leermeester zet een kruisje in de kolom waar D/L (=docent/leermeester) boven staat. Tel na iedere meting bij iedere gedragsindicator op hoe vaak je een score 1, 2, 3 of 4 hebt ingevuld. Gedragsindicator 1 Doelgericht presenteren 1.Ik heb altijd hulp nodig om te bepalen wat ik wil overbrengen en om aan te sluiten bij de personen voor wie mijn presentatie bedoeld is. 2.Ik vind het lastig om te bepalen wat ik wil overbrengen en houd niet altijd rekening met de personen voor wie mijn presentatie bedoeld is. 3.Ik kan meestal goed overbrengen wat ik wil en houd voldoende rekening met de personen voor wie mijn presentatie bedoeld is. 4.Ik kan overbrengen wat ik wil en houd rekening met de personen voor wie mijn presentatie bedoeld is. Gedragsindicator 2 Boeiend presenteren 1.Mijn presentatie verloopt moeizaam, is moeilijk te volgen en niet duidelijk. 2.Met mijn presentatie weet ik mensen soms te boeien. 3.Met mijn presentatie weet ik mensen meestal te boeien. 4.Ik presenteer boeiend door een actieve houding. Gedragsindicator 3 Jezelf presenteren 1.Ik houd er geen rekening mee of mijn uiterlijke verzorging en kleding past bij de situaties waarin ik terecht kom. 2.Ik weet vaak niet of mijn uiterlijke verzorging en kleding past bij de situatie waarin ik terecht kom. 3.Ik let er meestal op dat mijn uiterlijke verzorging en kleding past bij de situaties waarin ik terecht kom. 4.Ik let erop dat mijn uiterlijke verzorging en kleding past bij de situatie waarin terecht kom 21

22 Totaalscore: Tel op hoe vaak je een 1, 2, 3 of 4 hebt gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de startmeting heb ik. Bij de tussenmeting heb ik Bij de eindmeting heb ik Tel nu ook op hoe vaak je docent of leermeester een 1, 2, 3 of 4 heeft gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de tussenmeting heeft mijn docent/leermeester Bij de eindmeting heeft mijn docent/leermeester Beoordeling Presenteren Voldaan op Mbo niveau 3: maximaal 1 gedragsindicatoren op 2 / matig. Voldaan op Mbo niveau 4: maximaal 1 gedragsindicator op 3 / voldoende. 22

23 Competentie Kritisch denken Instructie: kies bij iedere gedragsindicator de beschrijving die het beste bij jou past. Je mag bij iedere meting maar 1 kruisje zetten per gedragsindicator. Bij de startmeting ben jij de enige die het meetinstrument invult. Bij de tussenmeting en de eindmeting vult jouw docent of leermeester het meetinstrument ook in. Jij mag steeds een kruisje zetten in de kolom waar een S (=student) boven staat, je docent of leermeester zet een kruisje in de kolom waar D/L (=docent/leermeester) boven staat. Tel na iedere meting bij iedere gedragsindicator op hoe vaak je een score 1, 2, 3 of 4 hebt ingevuld. Gedragsindicator 1 Zelfreflectie 1.Ik reflecteer zelden op mijn eigen functioneren 2.Ik reflecteer op mijn eigen functioneren, maar heb daar nog wel geregeld hulp van anderen bij nodig. 3.Ik ben meestal kritisch over mijn eigen functioneren. Af en toe heb ik hier nog hulp bij nodig. 4.Ik ben kritisch over mijn eigen functioneren. Gedragsindicator 2 Omgaan met informatie 1.Ik neem snel informatie van anderen voor waar aan. 2.Ik heb moeite met het analyseren en beoordelen van informatie en neem nog geregeld informatie voor waar aan. 3.Ik analyseer en beoordeel informatie van anderen, maar heb nog moeite om tot eigen conclusies te komen. 4.Ik analyseer en beoordeel informatie onafhankelijk van anderen en kom tot eigen conclusies. Gedragsindicator 3 Denken vóór handelen 1.Ik doe meestal voordat ik denk. 2.Voordat ik tot actie overga denk ik meestal eerst na. 3.Voordat ik beslis om tot actie over te gaan stel ik meestal eerst gerichte vragen en denk na voordat ik een beslissing neem en tot actie overga. 4.Ik stel gerichte vragen en denk na voordat ik een beslissing neem en tot actie overga. 23

24 Gedragsindicator 4 Belangen behartigen 1.Ik heb geen beeld van de belangen van partners. 2.Ik vorm me een beeld van de belangen van partners. 3.Ik ben me bewust van de belangen van partners en handel daarna. 4.Ik ben me bewust van de belangen van partners en kan omgaan met conflicterende belangen. Totaalscore: Tel op hoe vaak je een 1, 2, 3 of 4 hebt gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de startmeting heb ik. Bij de tussenmeting heb ik Bij de eindmeting heb ik Tel nu ook op hoe vaak je docent of leermeester een 1, 2, 3 of 4 heeft gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de tussenmeting heeft mijn docent/leermeester Bij de eindmeting heeft mijn docent/leermeester Beoordeling Kritisch denken Voldaan op Mbo niveau 3: maximaal 2 gedragsindicatoren op 2 / matig. Voldaan op Mbo niveau 4: maximaal 1 gedragsindicator op 2 / matig. 24

Rubrics voor de algemene vaardigheden - invulblad. 1. Zelfstandig leren Het kunnen sturen van het leerproces en daarop reflecteren.

Rubrics voor de algemene vaardigheden - invulblad. 1. Zelfstandig leren Het kunnen sturen van het leerproces en daarop reflecteren. ingevuld door :. Zelfstandig leren Het kunnen sturen van het leerproces en daarop reflecteren Aanpak kiezen en planning maken Ik verdiep me in een opdracht zodat ik overzicht heb. Ik kan een passende aanpak

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is

Doel van deze presentatie is Doel van deze presentatie is Oplossingsgericht? Sjoemelen? Evaluatie van de praktische oefening. Verbetersuggesties qua oplossingsgerichtheid (niet met betrekking tot de inhoud van de gebruikte materialen)

Nadere informatie

J L. Nordwin College Competentiemeter MBO - 21st Century & Green Skills. Vaardigheden Gedragsindicatoren. 21st Century Skill - -

J L. Nordwin College Competentiemeter MBO - 21st Century & Green Skills. Vaardigheden Gedragsindicatoren. 21st Century Skill - - Nordwin College Competentiemeter MBO - 21st Century & Green Skills 21st Century Skill Jouw talent Vaardigheden Gedragsindicatoren J L Ik weet wat ik wil Ik weet wat ik kan Ik ga na waarom iets mij interesseert

Nadere informatie

Kies Actief Rapportage van Femke Peeters

Kies Actief Rapportage van Femke Peeters Kies Actief Rapportage van Femke Peeters De huidige school van Femke Peeters Summa College Eindhoven Eindhoven Huidige opleiding: MBO, klas 3, richting Economie Kies Actief Geef richting aan je loopbaan!

Nadere informatie

Rubrics vaardigheden

Rubrics vaardigheden Rubrics vaardigheden Rubrics vaardigheden In het leerlab 2020 hebben 7 vernieuwingsscholen vier rubrics ontwikkeld om de persoonlijke groei van leerlingen in kaart te brengen. Deze rubrics zijn vaardigheden

Nadere informatie

Rubrics vaardigheden

Rubrics vaardigheden Rubrics vaardigheden Rubrics vaardigheden In het leerlab 2020 hebben 7 vernieuwingsscholen vier rubrics ontwikkeld om de persoonlijke groei van leerlingen in kaart te brengen. Deze rubrics zijn vaardigheden

Nadere informatie

Aandachtspunt

Aandachtspunt FEEDBACK VOOR DE LEERLING Plannen en organiseren Planmatig werken Ik werk chaotisch en heb geen aandacht voor plan en schema. Ik kan geen prioriteiten stellen. Ik werk ordelijk, maar vergeet daarbij het

Nadere informatie

Persoonlijke competenties Sociale competenties Leer (school) competenties

Persoonlijke competenties Sociale competenties Leer (school) competenties Reader TOP-dagen 2014-2015 In het onderwijs is het steeds vanzelfsprekender dat je ieder jaar meer kunt en weet. Je bent druk bezig met het leren van de vakken. Maar je ontwikkelt ook competenties. In

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Presenteren. Oriëntatie

Presenteren. Oriëntatie Oriëntatie Dit ga je doen Je gaat een stand (marktkraam) inrichten om te laten zien wat je gedaan hebt tijdens dit project en wat je eindresultaat is. Je probeert jullie stand zo te maken dat het aantrekkelijk

Nadere informatie

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden.

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden. VOORBEELD DE KLAS ALS TEAM (LEERLINGENBOEK) INHOUDSOPGAVE Instructie voor leerlingen.. 5 Gebruik van de lesbrieven. 6 Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7 Wat wil je zijn en worden. 11 Wat wil je zijn

Nadere informatie

Onderhandelen en afspraken maken

Onderhandelen en afspraken maken OPDRACHTFORMULIER Onderhandelen en afspraken maken Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

MONTAGETOOL MONTAGETOOL. voor docenten. voor studenten. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in het mbo. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in het mbo

MONTAGETOOL MONTAGETOOL. voor docenten. voor studenten. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in het mbo. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in het mbo MONTAGETOOL voor docenten voor studenten Loopbaanoriëntatie en begeleiding in het mbo MONTAGETOOL Loopbaanoriëntatie en begeleiding in het mbo Fig. 08 Docenten Montagetool Bouw ook samen met je medestudenten

Nadere informatie

Competentiemeter. Verdiepingsfase SAW Niveau 3 en 4

Competentiemeter. Verdiepingsfase SAW Niveau 3 en 4 Competentiemeter Verdiepingsfase AW Niveau 3 en 4 In het Kwalificatiedossier van de opleiding staat dat de volgende competenties ontwikkelt moeten worden. Tijdens je opleiding laat je zien dat je gewerkt

Nadere informatie

Ontwikkellijn 1: Ik zorg ervoor dat ik aan het werk ga en blijf!

Ontwikkellijn 1: Ik zorg ervoor dat ik aan het werk ga en blijf! Ontwikkellijn 1: Ik zorg ervoor dat ik aan het werk ga en blijf! Het gaat erom dat je laat merken dat jij zélf verantwoordelijk bent voor het leren: jij kiest de opdrachten, workshops en klussen zélf,

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Competentiescan Klant exemplaar

Competentiescan Klant exemplaar Naam klant: Geboortedatum: Datum rapportage: Naam begeleider: Competentiescan Klant exemplaar Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds www.werkeenzorgminder.nl Instructie invullen

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

Vragenlijst: Wat vind jij van je

Vragenlijst: Wat vind jij van je Deze vragenlijst is bedacht door leerlingen. Met deze vragenlijst kunnen leerlingen er zelf achter kunnen komen wat andere leerlingen van hun school vinden. De volgende onderwerpen komen langs: Sfeer op

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

Doorstroomdossier. 4 mavo > 4 havo

Doorstroomdossier. 4 mavo > 4 havo Doorstroomdossier 4 mavo > 4 havo Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op Markenhage. De overstap naar het havo is echter niet gemakkelijk.

Nadere informatie

Ik heb geen idee wat het betekent. Ik heb dit woord wel eens gezien of gehoord.

Ik heb geen idee wat het betekent. Ik heb dit woord wel eens gezien of gehoord. Tekst lezen en moeilijke woorden bespreken 1. Hoe goed ken je de woorden in het schema? Je hoeft alleen een kruisje te zetten bij hoe goed je het woord kent. 2. Lees de tekst met het stappenplan. Onderstreep

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan de hand van 11 kleine stapjes, kan deze methode jou helpen om jou einddoel te bereiken!

Aan de hand van 11 kleine stapjes, kan deze methode jou helpen om jou einddoel te bereiken! Oplossingsgericht werken Misschien wil je graag iets veranderen in je leven? Zit je met een probleem waar je graag zelf een oplossing voor wil vinden? Hier onder staat een methode beschreven, die het mogelijk

Nadere informatie

Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B

Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B Inleiding Mensen, studenten dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Als je dat weet, begrijp je beter waarom een student iets aanpakt,

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2018-2019 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Actief College E: administratie@actiefcollege.nl W: www.actiefcollege.nl 27 juni 2018 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Henk Orsel Manager informatisering & ICT VOG Trainer & Adviseur Onderwijs & ICT Rubrics

Henk Orsel Manager informatisering & ICT VOG Trainer & Adviseur Onderwijs & ICT Rubrics Henk Orsel Manager informatisering & ICT VOG Trainer & Adviseur Onderwijs & ICT Rubrics een proeverij Rubric Een manier om feedback duidelijk en concreet te formuleren. Een duidelijk beoordelingsinstrument.

Nadere informatie

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam.

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam. Formeel en informeel Tijdens je stage praat je veel met mensen. Soms is het een officieel gesprek, soms een gezellig praatje met een collega. Dit noem je formele en informele gesprekken. Formeel betekent

Nadere informatie

Houd bij het beantwoorden van de vragen steeds je werk in gedachten. Ga na welk antwoord het meest bij je past. Volg je intuïtie!

Houd bij het beantwoorden van de vragen steeds je werk in gedachten. Ga na welk antwoord het meest bij je past. Volg je intuïtie! Voorbij je eigen wijze: Effectief communiceren met metaprogramma s in professionele relaties. Een mooie uitdaging. We willen je als lezer daartoe graag de gelegenheid geven, door middels een zelfonderzoek

Nadere informatie

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf?

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? 1 Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? Zet een kruisje bij het antwoord dat voor jou passend is - eerder juist indien je meestal op die manier handelt - eerder onjuist indien je slechts zelden op

Nadere informatie

HBO SCAN PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN

HBO SCAN PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN HBO SCAN PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Gegevens deelnemer Algemeen Naam Leeftijd Geslacht man Afnamedatum 8 juni 2012 Opleiding havo Klas/jaar 3 Sector/profiel sector100 Naam van school/instelling Lokatie/vestigingsplaats

Nadere informatie

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren.

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren. Schoolse competenties Competentie 1: Agendagebruik - Je schrijft je huiswerk in je agenda als dit wordt opgegeven. - Je agenda ziet er verzorgd uit. - Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas: Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas: Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT INZETBAARHEIDS ASSESSMENT Hoe werkt dat? INSTRUCTIE: Vragenlijst: Dit is een vragenlijst die is gemaakt om een beeld te krijgen van je inzetbaarheid. Het is hierom belangrijk dat je de vragenlijst zo eerlijk

Nadere informatie

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt Ben jij zo iemand die actief is en veel interesses heeft en daardoor ook veel bezigheden en spullen heeft?

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Thema Kernelementen Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Tips voor de trainer: Doseer je informatie: less is more. Beoordeel wat je gymnasten doen, niet wie ze

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

Strategisch netwerken. 02 september 2015

Strategisch netwerken. 02 september 2015 Strategisch netwerken 02 september 2015 Strategisch netwerken ## augustus 2015 Onderwerpen Diverse strategieën. Opdrachten. Zet aan tot actie om een keuze te maken. Focus. Doe het constant. 3 Inleiding

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt Instructie 1 De relatie met je cliënt Heb jij je voelsprieten uitstaan? Met behulp van dit werkblad onderzoek je of je je voelsprieten hebt uitstaan naar de cliënt. Kies een cliënt en vul met die cliënt

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Oplossingsgerichte benadering MBO platformdag, 9 april 2015

Oplossingsgerichte benadering MBO platformdag, 9 april 2015 Oplossingsgerichte benadering MBO platformdag, 9 april 2015 Joost Iserief & Ingrid Kroezen Waarom oplossingsgerichte gespreksvoering? Praten over problemen leidt vaak niet tot oplossingen, praten over

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

Interessen: Wat vind ik leuk?

Interessen: Wat vind ik leuk? Interessen: Wat vind ik leuk? Opdracht 1: Zet een kruisje bij de punten die je leuk vindt om te doen. Omcirkel vervolgens drie punten die je het allerleukst vindt om te doen. Ik vind het leuk om iets van

Nadere informatie

Rubrics voor algemene vaardigheden in de onderbouw

Rubrics voor algemene vaardigheden in de onderbouw Rubrics voor algemene vaardigheden in de onderbouw Wat zijn rubrics? Een rubric is een analytische beoordelingsschaal voor bijvoorbeeld een vaardigheid. In een analytische beoordelingsschaal staan aan

Nadere informatie

Een meerdaagse reis naar Twente voor jongeren met een lichamelijke beperking

Een meerdaagse reis naar Twente voor jongeren met een lichamelijke beperking Een meerdaagse reis naar Twente voor jongeren met een lichamelijke beperking Projectopdracht voor het vierde leerjaar vmbo-gtl Met verwijzing naar hulpbladen en aanwijzingen voor verdere invulling 1 Een

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT Jij en het hbo. een succesvolle combinatie? 1 UNIEKE KANS Jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Unieke kans..test jezelf voor het hbo! Krijg zicht op jezelf Ontdek je

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum:

O&O-competentietest. Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: O&O-competentietest Ben je een onderzoeker of een ontwerper, een denker of een doener? O&O-competentietest van: Ingevuld door: Datum: Ontwikkeld door Expertisecentrum technasium Januari 007 Vormgeving

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

Professioneel communiceren: belangrijk onderdeel van dit boek en deze lessen DENK NA: WAAR KAN JE ALS JURIDICH MEDEWERKER TERECHTKOMEN?

Professioneel communiceren: belangrijk onderdeel van dit boek en deze lessen DENK NA: WAAR KAN JE ALS JURIDICH MEDEWERKER TERECHTKOMEN? Hoofdstuk 1 Leerdoelen pg 17 Link tussen leerdoelen en toets stof 1.1 Juridisch medewerker Algemene vaardigheden besproken: Op de hoogte zijn (kennis) Informatie op papier kunnen zetten Goed kunnen lezen

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Light up your fire voordat burnout toeslaat Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Wat is jouw droom? Vuur - energie Waarden, zaken die voor jou belangrijk zijn in je leven

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse en ook: wil ik werken, of door naar een (passende) hbo-opleiding? Optie 1: Een vraag die ieder mens zich vroeg of laat stelt: wat wil

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

Allereerst zijn we benieuwd naar jouw reactie en willen we graag dat je de volgende vragen beantwoordt:

Allereerst zijn we benieuwd naar jouw reactie en willen we graag dat je de volgende vragen beantwoordt: Pesten: ECHT NIET Terugblik Beste werker van team 6, Afgelopen vrijdag heb je als afronding van onze introductieweek de film BENX kunnen zien. Dit hebben we niet zonder reden gedaan. Deze film past immers

Nadere informatie

De volgende onderdelen moeten in het verslag worden verwerkt:

De volgende onderdelen moeten in het verslag worden verwerkt: Het maken van een leesverslag in klas 3 en 4 VMBO Basis Voor het examenonderdeel fictie moet je een aantal boeken lezen. Gebruik bij het maken van het leesverslag het schema hieronder. Werk het schema

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven.

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven. OPDRACHTFORMULIER Voorlichting geven Naam student: Datum: Opdracht Je geeft voorlichting aan een of meer zorgvragers. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand

Nadere informatie

Elke Denoo Eline Grouwels Ruth Jamers Sarah Van Leuvenhaege

Elke Denoo Eline Grouwels Ruth Jamers Sarah Van Leuvenhaege Elke Denoo Eline Grouwels Ruth Jamers Sarah Van Leuvenhaege Slotconferentie GoLeWe Antwerpen, 20 mei 2011 Als het op leren aankomt: beter vandaag dan morgen, maar uiteindelijk toch overmorgen! Deel 1 Reële

Nadere informatie

Sociale leeromgeving. Wie zit er in jouw netwerk? Leeromgeving sociale leeromgeving

Sociale leeromgeving. Wie zit er in jouw netwerk? Leeromgeving sociale leeromgeving Sociale leeromgeving Bij sociale leeromgeving gaat het om de mensen die jij kent en hoe je je bij hen voelt. Hoe voel je je in de klas?, kun je goed omgaan met je klasgenoten?, hoe zijn de docenten op

Nadere informatie

Tool scan formatieve toetscyclus

Tool scan formatieve toetscyclus Tool scan formatieve toetscyclus Lees de beschrijvingen van docentactiviteiten in de formatieve toetscyclus hieronder. Geef steeds aan in hoeverre jij dit momenteel doet in je eigen onderwijs. Score 1

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Welke middelen kan een docent tijdens zijn les gebruiken / hanteren om leerlingen van havo 4 op het Sophianum meer te motiveren? Motivatie

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1

STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1 STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1 Studievaardigheid De reis naar een eigen plek in de maatschappij is nu begonnen. En je reisdoel staat vast: een zelfverzekerde trotse handtekening op het

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie