Handleiding freelancevertalers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding freelancevertalers"

Transcriptie

1 Handleiding freelancevertalers

2 Inhoud 1. Inschrijven bij Concorde Algemene regelingen bij Concorde voor vertaalopdrachten Communicatie Language Networks online trainingen Bestanden Factureren Gegevens wijzigen Beschikbaarheid Klachten en geschillen Extranet

3 Welkom bij Concorde Group! Welkom als freelancer bij Concorde Group. Eerst willen we u iets vertellen over de geschiedenis van ons bedrijf en de opdrachten die wij uitvoeren. Daarna komt de inschrijfprocedure aan bod en geven we antwoord op veelgestelde vragen van freelancers. Uitgebreide informatie over het bedrijf en antwoord op overige vragen vindt u op onze website, Geschiedenis Concorde Group BV is gevestigd in het centrum van Amstelveen en is opgericht in 1992 onder de naam Concorde Vertalingen BV. Twee jaar later werd daar Concorde Tec BV aan toegevoegd, vooral gespecialiseerd in softwarevertalingen en lokalisatiewerkzaamheden. In 2002 is het bedrijf verdergegaan als Concorde Group BV. Met de overname van De Tolken Centrale in 2008 werden de tolkenactiviteiten uitgebreid. In 2009 zijn ook de vertaalwerkzaamheden van Language Networks toegevoegd aan de organisatie. Inmiddels is Concorde gegroeid tot meer dan 100 medewerkers en bestaat het bedrijf uit een grote vertaal- en tolkafdeling. Tevens pioniert Concorde met een aantal succesvolle vertaalwebshops. Met de overname van International Language Centre in 2011 breidde Concorde haar dienstenpakket uit met taaltrainingen. Voor zowel tolken als vertalers is Concorde een uitstekende partner om mee te werken. In deze handleiding vertellen we u hoe u bij ons aan de slag kunt en wat er zoal van u wordt verwacht. Binnen Concorde wordt onderscheid gemaakt tussen commerciële opdrachten en opdrachten voor onze aanbestedingen, bijvoorbeeld van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nederlandse Politie. Sinds 2011 is Language Networks een trainingsplatform voor tolken en vertalers, actief als onderdeel van Concorde Group. Dit platform is opgericht vanuit de kennis van het vertaalbureau. Language Networks deelt interne kennis met startende en ervaren tolken en vertalers. Voor sommige onderwerpen werkt Language Networks samen met vakkundige partners. Via de website van Language Networks kunt u als tolk tegen gunstige prijzen onlinetrainingen bestellen en zo uw kennis vergroten. 3

4 1. Inschrijven bij Concorde Alle vertalers die zich inschrijven bij Concorde moeten een aantal formulieren invullen. Daarnaast geldt een aantal extra eisen als u ook wilt vertalen voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie, voor het UWV of voor de Politie. Voordat uw gegevens definitief in de database worden opgenomen, doorloopt u bij ons een testtraject. Om als vertaler te worden opgenomen in onze database, hebben wij de volgende documenten van u nodig: Gegevensformulier Het gegevensformulier is een standaard digitaal formulier dat de basis vormt van uw dossier. Alle hierin vermelde informatie wordt door uzelf verstrekt en u moet het formulier dan ook naar waarheid invullen. Cv Naast bovengenoemd gegevensformulier wordt ook standaard een recent Cv in uw dossier bewaard. Geheimhoudingsverklaring met Concorde In deze geheimhoudingsverklaring is de samenwerking tussen u en Concorde vastgelegd. Na ontvangst van de geheimhoudingsverklaring moet u deze ondertekend en op elke pagina geparafeerd retourneren. Kopie geldig legitimatiebewijs Conform de Wet op de Identificatieplicht heeft Concorde een kopie nodig van een geldig legitimatiebewijs. Hieronder wordt verstaan een paspoort, identiteitskaart of geldig vreemdelingendocument. Een rijbewijs is hiervoor niet voldoende. Van het legitimatiebewijs of vreemdelingendocument moeten zowel de voor- als de achterzijde worden gekopieerd. Kopie VAR-winst (Verklaring Arbeidsrelatie) (indien van toepassing) Op grond van de Wet Inkomstenbelasting 2001 geeft de Belastingdienst een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) af, die duidelijkheid verschaft over de arbeidsverhouding tussen freelancer en opdrachtgever. Indien u in Nederland belastingplichtig bent en als zelfstandig ondernemer werkzaamheden verricht voor een of meer opdrachtgevers, moet u zelf een VAR aanvragen bij de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl of ). Met de VAR kunt u aantonen dat u winst uit eigen onderneming genereert en dat tussen u en uw opdrachtgever geen dienstbetrekking bestaat. De VAR is altijd één kalenderjaar geldig. Als u de VAR niet automatisch ontvangt van de Belastingdienst, moet u deze elk jaar opnieuw aanvragen. Voor het nieuwe kalenderjaar kan dat al vanaf 1 september van het huidige jaar. Concorde Group moet voor aanvang van de werkzaamheden in het bezit zijn van een kopie van uw geldige VAR. Voor aanvang van ieder opvolgend jaar moeten wij de VAR van het komende jaar in bezit hebben. Inschrijving is enkel mogelijk op basis van een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo) of een VAR directeur grootaandeelhouder (VAR-dga), aangezien enkel deze documenten de feitelijke arbeidsrelatie tussen Concorde en de freelancers correct weergeven. Mocht deze regeling op u niet van toepassing zijn, verzoeken wij u vriendelijk dat per omgaande te melden aan onze afdeling Resource Management via { Kopie diploma s Graag ontvangen wij van u een kopie van uw vertaal- en/of tolkdiploma s met eventuele referenties. 4

5 Wilt u in aanmerking komen voor vertaalopdrachten voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dan hebben wij volgens de eisen van de opdrachtgevers ook het volgende van u nodig: Kopie inschrijving Rbtv Als u bent ingeschreven bij het Rbtv, hebben wij een kopie nodig van uw inschrijving bij het Rbtv, dus niet van het pasje. Het document vermeldt uw Rbtv-nummer en uw talen en diensten met uw status (wanneer u beëdigd bent voor elke taalcombinatie). Als uw inschrijving verandert, geeft u dit zo snel mogelijk aan ons door. Kopie VOG In verband met opdrachten die gevoelige informatie bevatten, moet u in bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). U vindt het aanvraagformulier op onze website. Het ingevulde aanvraagformulier levert u in bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. U moet dan een geldig identiteitsbewijs meenemen. De kosten voor het aanvragen van de VOG liggen rond de 30,-. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. U ontvangt de verklaring twee tot drie weken na aanvraag. Indien u opdrachten voor het UWV wil doen, is het niet noodzakelijk ingeschreven te zijn bij het Rbtv of een VOG in te leveren. Wilt u ook in aanmerking komen voor opdrachten van de Politie, dan moet u dit apart aangeven bij uw inschrijving óf u hiervoor aanmelden via De Politie stelt extra eisen als u vertaalopdrachten voor haar wil uitvoeren. U moet een geheimhoudingsverklaring en gedragscode van de Politie ondertekenen en naar Concorde sturen. Bij aanmelding zullen wij de verklaring op verzoek aan u opsturen. Om voor vertaalopdrachten in aanmerking te komen, moet u tevens door de Politie zijn gescreend of bij haar op de vertaallijst staan. Hiervan ontvangen wij graag een bewijs, zoals een VGB (Verklaring van Geen Bezwaar). Voor enkele aanbestedingen van de overheid is het gebruik van het online vertaalprogramma Wordbee vereist. Indien u in aanmerking komt voor deze opdrachten, dan kunt u voor dit programma een uitvoerige uitleg krijgen. Aangezien voor deze opdrachten een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist is, wordt u gevraagd een uitgebreide geheimhoudingsverklaring in te vullen en te ondertekenen, zoals ook een verklaring van intellectuele eigendom. Het gebruik van Wordbee is voor deze vertalers gratis. Documenten versturen Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met al uw gegevens. Bij voorkeur ontvangen wij uw documenten digitaal retour, dus per of via Extranet (zie informatie over Extranet, indien u al over toegangsgegevens beschikt). Uw geheimhoudingsverklaring moet als pdf-bestand worden verstuurd. Uw overige documenten mag u ook als Word-bestand versturen. Stuur uw documenten naar Als u uw documenten per fax wil retourneren, maakt u gebruik van faxnummer Als u de documenten per post wil retourneren, stuurt u die naar Concorde Group BV, t.a.v. de afdeling Resource Management, Postbus 140, 1180 AC Amstelveen. Vertaaltest Voordat uw gegevens definitief in onze database worden opgenomen, kan het zijn dat wij u verzoeken om een testvertaling te doen. Hierdoor krijgt Concorde een indruk van de kwaliteit van uw diensten. De testvertalingen worden gereviseerd door vaste correctoren. De test bestaat uit korte teksten (richtlijn is circa 300 woorden per tekst). Samen met u overleggen we op welke vakgebieden de tests worden gemaakt. 5

6 Beoordeling Uw vertaling wordt door de corrector inhoudelijk beoordeeld op basis van de volgende criteria: grammatica; spelling; stijl; terminologie en consistentie; nauwkeurigheid. De uiteindelijke normering kan van invloed zijn op het gebruik van uw diensten en op het overeen te komen tarief. Vertalers die reeds in het Rbtv zijn ingeschreven, hebben een soortgelijke testprocedure al doorlopen en kunnen zich in principe met alle nodige documenten bij Concorde aanmelden voor inschrijving in de database. Ook de vertalingen door een Rbtv-vertaler worden regelmatig door een corrector beoordeeld. Samenwerking Uw vertaling wordt door een projectmanager beoordeeld op basis van de volgende criteria: deadline; bestandsindeling en opmaak; CAT-tools (indien van toepassing); communicatie (Bent u goed bereikbaar en reageert u adequaat?); samenwerking (Hoe verloopt de samenwerking tussen u en de projectmanager?); flexibiliteit (Hoe reageert u op tussentijdse veranderingen, bijvoorbeeld in de planning?). Ook na afronding van het testtraject en na inschrijving in de Concordedatabase blijft Concorde uw vertalingen regelmatig beoordelen, eveneens aan de hand van bovengenoemde criteria. Doel hiervan is de kwaliteit van onze vertalingen te waarborgen. Als een vertaling niet voldoet aan onze eisen, is het mogelijk dat Concorde de vergoeding voor de vertaling naar redelijkheid en billijkheid aanpast. Normering en evaluatie Op basis van bovengenoemde beoordelingen wordt een evaluatierapport opgesteld. Aan de hand hiervan stelt de resourcemanager een normering vast en evalueert hij/zij vervolgens samen met u de resultaten van de testvertalingen. Indien nodig kan de resourcemanager in overleg met u vaststellen dat het nodig is om een extra test af te nemen. 6

7 2. Algemene regelingen bij Concorde voor vertaalopdrachten Purchase Order/instructies Algemene regelingen bij commerciële opdrachten van Concorde Als een bronbestand voor vertaling niet telbaar is, ontvangt u van de verantwoordelijke projectmanager een waarin de voorlopige afspraken met betrekking tot dat project zijn vastgelegd. Deze is tevens de officiële bevestiging van het verstrekken van de opdracht door Concorde. Dit betekent dat u pas met de opdracht kunt beginnen na ontvangst van de . Lees eventuele instructies altijd aandachtig door en neem direct contact op in geval van vragen of onduidelijkheden. Na levering van de vertaling ontvangt u een definitieve PO (Purchase Order) op basis van het daadwerkelijke aantal woorden. Als het bronbestand wel telbaar is, krijgt u vooraf een PO die geldt als definitieve opdrachtbevestiging. Algemene regelingen bij overheidsopdrachten van Concorde Enkele (semi-)overheidsinstellingen zijn middels een contract volgend op een aanbesteding verplicht hun vertaalopdrachten bij Concorde te laten uitvoeren. Bij Concorde worden de vertalingen voor aanbestedingsklanten behandeld op een speciaal daarvoor ingerichte afdeling. In de contracten met onze aanbestedingsklanten zijn verschillende afspraken over tarieven en betaling aan de vertalers vastgelegd. In de onderwerpregel van de uitnodigings staat een taalcode waarvan u kunt afleiden welke klant de opdrachtgever is. Hieronder vindt u een overzicht van de afspraken met betrekking tot de uitbetaling. Uitzonderingen op onderstaande regels zijn: Als u met de projectmanager vooraf een ander tarief afspreekt, gelden die afgesproken tarieven. Behalve voor opdrachten voor de Raad voor Rechtsbijstand geldt dat wanneer een vertaalopdracht wordt uitgevoerd met Trados Studio altijd uitbetaald wordt gebaseerd op de CAT-telling. In dat geval vervallen onderstaande regels. Taalcode Klant Uitbetaling MVJ Raad voor Rechtsbijstand Uitbetaling altijd gebaseerd op het totaal aantal woorden in de brontaal, ook bij pdf-bestanden. Dit aantal moet u zelf vooraf doorgeven via Extranet. Voor deze opdrachten geldt een minimum woordtarief: als uw woordtarief lager is dan het minimum woordtarief u het minimum woordtarief ontvangt. MVJ Belastingdienst, Douane, FIOD, Ministerie van SZW, Ministerie van Financiën, Koninklijke Marechaussee en LBIO Uitbetaling gebaseerd op het totaal aantal woorden in de doeltaal. CWI UWV Uitbetaling gebaseerd op het totaal aantal woorden in de doeltaal. PLT De Nederlandse Politie Uitbetaling gebaseerd op het totaal aantal woorden in de brontaal, ook bij pdf-bestanden. Geen code Gemeente Deventer Uitbetaling gebaseerd op het totaal aantal woorden in de doeltaal. Geen code Geen code Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO, voormalig Agentschap NL) Bestuursdepartement, Dienst Justitiële Inrichtingen, Centraal Justitieel Incassobureau, IND, Dienst Terugkeer en Vertrek, Kansspelautoriteit en COA Uitbetaling gebaseerd op het totaal aantal woorden in de brontaal, ook bij pdf-bestanden. Betreft opdrachten via Wordbee. Uitbetaling altijd gebaseerd op het totaal aantal woorden in de brontaal en gebaseerd op de CAT-telling van Wordbee wanneer de vertaling wordt uitgevoerd in Wordbee. Wanneer u een vertaalopdracht aanneemt waarbij u wordt uitbetaald gebaseerd op het aantal woorden in de doeltaal, ontvangt u op het moment dat u de opdracht aanneemt via een opdrachtbevestiging. Nadat u de vertaling heeft geleverd, ontvangt u een definitieve PO op basis van het aantal woorden in de doeltaal. 7

8 3. Communicatie Controle Tarieven, woordaantallen en deadlines in de bevestigingsmail zijn leidend. Let er bij ontvangst van deze op of de vermelde informatie juist is en stel de verantwoordelijke projectmanager onmiddellijk op de hoogte in geval van afwijkingen. Achteraf wordt daarover niet meer onderhandeld! Het gefactureerde bedrag moet overeenkomen met het bedrag op de definitieve PO die u heeft ontvangen van de betreffende projectmanager. Let daarop bij het opstellen van uw factuur. Uw factuur verstuurt u als pdf-bestand naar altijd onder vermelding van het PO-nummer en uw volledige bankgegevens. Projectnummer Vermeld in correspondentie over een project altijd het projectnummer van Concorde. Dit bevordert een snelle afhandeling. Reageren Als u door een projectmanager wordt benaderd voor een nieuw project stellen wij een snelle reactie altijd op prijs. Dit geldt ook wanneer u een project niet kunt aannemen. Vragen Als u vragen heeft over een project stel deze het liefst zo snel mogelijk (dus niet pas bij levering) per aan de projectmanager. Maak ook geen opmerkingen in de bron- of doelbestanden. Verzamel uw vragen zoveel mogelijk, eventueel in een apart bestand, zodat wij ze in een keer kunnen behandelen. Na levering van een vertaling verwachten wij dat u beschikbaar bent voor het beantwoorden van vragen van ons of van de opdrachtgever. Als u hiervoor niet beschikbaar bent, geeft u dit van tevoren aan. 8

9 4. Language Networks online trainingen Concorde helpt u ook bij uw bijscholing en is daarom het trainingsplatform Language Networks gestart. Via de website van Language Networks kunt u zich als tolk tegen scherpe prijzen inschrijven voor online trainingen en zo uw kennis vergroten. De trainingen gaan over vakinhoudelijke informatie, tips voor u als freelancer, taalspecifieke onderwerpen, nieuwe media en zijn op maat gemaakte trainingen over door u aangedragen onderwerpen. De meeste trainingen worden aangeboden in vorm van interactieve webinars (online seminar) of als blended learning (cursus op locatie aangevuld met webinars). Webinars zijn eenvoudig vanuit huis te volgen door middel van een op internet aangesloten computer, een headset en eventueel een webcam. U hoeft minder te reizen en bespaart tijd en geld. Met de afsluitende online toets kunt u als beëdigd tolk voor de meeste trainingen ook PE-punten (Permanente Educatie) behalen. Om te starten hoeft u alleen een gebruikersaccount aan te maken op de website en de voor u interessante trainingen te bestellen. U kunt gelijk online afrekenen. Alle verdere informatie ontvangt u tijdig per Bestanden Bronbestand Wanneer het bronbestand digitaal en in bewerkbaar formaat wordt aangeleverd, werkt u altijd in dit bestand. Laat hierbij de opmaak van de tekst intact, ook als u een CAT-tool gebruikt. Doelbestand De naam van het doelbestand is altijd gelijk aan die van het bronbestand, gevolgd door de drieletterige taalextensie (bijvoorbeeld Document_DUT. doc of Bestand_GER.doc). U levert het doelbestand bij voorkeur via ons Extranet. Zie pagina 11 voor instructies voor het gebruik van het Extranet. Wanneer u met CAT-tools werkt, levert u altijd een clean bestand aan en daarnaast een export van uw TM en/of een unclean bestand. Hardcopy Als de brontekst alleen beschikbaar is in een niet digitaal bewerkbaar formaat (bijvoorbeeld hardcopy of pdf), levert u de vertaling als platte tekst in Word. Zorg er wel voor dat duidelijk is welk deel van de vertaling overeenkomt met welk deel van de brontekst. 9

10 6. Factureren Frequentie Bij voorkeur ontvangen wij één verzamelfactuur per maand, dus niet voor elk project een afzonderlijke factuur. Dit brengt extra administratiekosten en in bepaalde gevallen ook extra bankkosten met zich mee. Indien u een grote opdracht hebt gedaan, kunt u dit bedrag uiteraard meteen factureren. Facturen moeten aan de volgende standaardvoorwaarden voldoen Uw factuur moet worden gericht aan Concorde Group BV en zijn voorzien van de hieronder genoemde gegevens: uw naam, adres, postcode en woonplaats; de factuurdatum; uw factuurnummer (volgnummer); het totaalbedrag van de factuur (in euro s); uw btw-nummer (indien van toepassing); uw bankgegevens: uw bankrekeningnummer (IBAN), BIC (Bank Identifier Code), de tenaamstelling, en de naam, het adres, de postcode en de vestigingsplaats van de bank. Eventuele wijzigingen geeft u zo spoedig mogelijk door via Deze gegevens worden bij elektronische betaling namelijk niet automatisch gecontroleerd. Als er geen btw in rekening wordt gebracht, moet uit de factuur blijken of een bijzondere btw-regeling van toepassing is, namelijk: toepassing van een verleggingsregeling; toepassing van een vrijstelling van btw; intracommunautaire levering. Factuur versturen voor vertalingen Stuur uw factuur bij voorkeur als pdf-document per naar Mocht u niet in het bezit zijn van een pdf-writer, dan kunt u de benodigde software gratis downloaden, bijvoorbeeld via of Eventueel stuurt u de factuur per post naar: Concorde Group BV t.a.v. de crediteurenadministratie Postbus AC Amstelveen Richt uw factuur niet aan projectmanagers of andere afdelingen binnen Concorde, ook niet met een cc per ; dit om verwarring te voorkomen. Facturen die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen. Betaling Facturen die aan de hierboven gestelde voorwaarden voldoen, worden binnen 42 dagen na ontvangst van de factuur voldaan. Overige informatie, zoals omschrijving van het project, naam van de projectmanager, leverdatum, datum van opdracht, enzovoorts, hoeft niet op de factuur te worden vermeld. Deze informatie is niet van belang voor de crediteurenadministratie en belemmert een snelle verwerking van de factuur. 10

11 7. Gegevens wijzigen Algemeen Dossiers en gegevens van vertalers en tolken in de database worden beheerd door de resourcemanager. U kunt uw persoonlijke gegevens wijzigen via Extranet. Deze informatie wordt centraal beheerd en kan niet door de projectmanagers worden aangepast. Het werkt daardoor dus verwarrend en vertragend als u dergelijke informatie naar projectmanagers of andere afdelingen binnen Concorde stuurt. Voor wijzigingen in de software die u gebruikt, vakgebieden die u beheerst en vragen over uw tarieven neemt u contact op met de afdeling Resource Management via Bankgegevens Om ervoor te zorgen dat betalingen tijdig kunnen worden voldaan, is het belangrijk dat u eventuele wijzigingen in uw bankgegevens direct aan ons doorgeeft. Hiermee voorkomt u dat een betaling wordt geweigerd door uw bank. Geef gewijzigde gegevens daarom altijd door aan de afdeling financiële administratie via 8. Beschikbaarheid Beschikbaarheid, afwezigheid, vakantie, enzovoorts, voert u tijdig in via Extranet. Op deze manier kan iedereen binnen Concorde uw beschikbaarheid raadplegen en is deze informatie altijd actueel. Deze informatie wordt centraal beheerd en deze informatie en kan in principe niet door de projectmanagers worden aangepast. Het werkt daardoor dus verwarrend en vertragend als u dergelijke informatie naar projectmanagers of andere afdelingen binnen Concorde stuurt en niet invoert via Extranet. 9. Klachten en geschillen In het geval van een klacht zult u hiervan door de betrokken projectmanager op de hoogte worden gesteld. Wij vragen u altijd eerst naar uw mening over de klacht. Probeer hierop zo volledig, objectief en snel mogelijk te reageren. Bij een verschil van mening schakelen wij een of meer onafhankelijke correctoren in. 10. Extranet Wat is Extranet? Extranet is een onlineportaal dat slechts toegankelijk is voor een beperkte groep gebruikers. Alleen personen en organisaties die door Concorde geautoriseerd zijn, krijgen toegang tot Extranet. Het belangrijkste voordeel van Extranet is dat informatie op één plaats wordt vastgelegd, waarna deze informatie op elk willekeurig moment toegankelijk is vanaf elke willekeurige werkplek. Met name de permanente toegang tot bestanden en de onlinebestandsuitwisseling levert voor alle partijen een grote tijdsbesparing op. En het is veilig: voorgedefinieerde groepen gebruikers kunnen immers alleen in hun eigen omgeving binnen Extranet informatie plaatsen en/of opvragen. Instructies voor gebruik Om van Extranet gebruik te kunnen maken, heeft u een aanmeldnaam en een wachtwoord nodig. Deze informatie ontvangt u van ons via . Uw persoonlijke aanmeldnaam krijgt u te horen via de telefoon, om misbruik te voorkomen. Aanmelden Via uw webbrowser gaat u naar Extranet van Concorde: https://extranet.concorde.nl. U komt in het aanmeldscherm, waar u uw aanmeldnaam en uw wachtwoord invoert. Het is handig om het hokje Bewaar inloggegevens op deze computer aan te vinken, zodat uw toegangsgegevens worden bewaard voor de volgende keren dat u zich wil aanmelden. Wachtwoord vergeten? Als u uw wachtwoord bent vergeten, klikt u op Wachtwoord vergeten?. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord dat u na het aanmelden vervolgens weer zelf kunt wijzigen. Hoofdmenu Extranet Nadat u zich heeft aangemeld, verschijnt er een scherm met het menu. Hier kunt u kiezen uit een aantal opties: 11

12 Overzicht vertaalprojecten Hier heeft u drie opties waaruit u kunt kiezen: Mogelijk aan te nemen Hier vindt u projecten die betrekking hebben op uw vakgebied en talencombinaties en die u kunt aannemen of kunt afwijzen. Deze optie is alleen zichtbaar bij projecten voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In het verleden Hier vindt u een overzicht van alle projecten die aan de klant zijn geleverd, maar die nog niet zijn afgerond door de projectmanager van Concorde. Aangenomen Hier vindt u de lijst met door u aangenomen lopende projecten. Nieuwsberichten Rechts van het hoofdmenu ziet u een blauwe kolom waarin nieuwsberichten worden weergegeven, zoals aankondigingen over de publicatie van het maandelijkse factuuroverzicht en andere belangrijke berichten. U kunt de nieuwsberichten openen door op Lees verder te klikken. Taalkeuze Door op de betreffende vlaggen rechtsboven in het scherm te klikken kunt u de taal van Extranet instellen op Engels of Nederlands. { Uitloggen Hiermee verlaat u Extranet. Om hierna weer terug te keren naar Extranet moet u zich opnieuw aanmelden. Contactgegevens wijzigen Hier kunt u uw beschikbaarheid aangeven en ook persoonlijke en algemene informatie kwijt. Bij het onderdeel Dossier kunt u documenten uploaden zodat die bij ons in uw dossier terechtkomen. Daarnaast kunt u hier doorgeven of er wijzigingen in uw gegevens zijn, zoals in uw adres, telefoonnummer of bedrijfsvorm. Ook kunt u hier aangeven wanneer u afwezig of bezet bent. Wanneer u op Opslaan klikt, worden uw documenten verstuurd en uw wijzigingen van uw gegevens en beschikbaarheid bevestigd. Logingegevens wijzigen De loginnaam die en het wachtwoord dat u ontvangt, heeft u nodig om u de eerste keer aan te melden op het Extranet. Hierna kunt u uw wachtwoord wijzigen zodat u het makkelijk kunt onthouden. Uw zelfgekozen wachtwoord moet bestaan uit minimaal zes en maximaal twintig tekens. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig en spaties zijn niet toegestaan. Het is niet mogelijk uw loginnaam te wijzigen. 12

13 Bedrijfsgegevens Concorde Group BV Postbus AC Amstelveen Extranet https://extranet.concorde.nl Internet Resource Management T F E Crediteurenadministratie T F E Kamer van Koophandel Inschrijving handelsregister: Bank ABN-AMRO Hoofddorp: IBAN: NL91ABNA BIC: ABNANL2A Onderdelen van Concorde Group Language Networks T E 24hTranslations T E Vertaalbureau 365 T E Beëdigd-vertalen.nu T E Concorde Taaltrainingen Vestiging Waalwijk T E BTW-nummer: NL B01 Helpdesk Tolken T F E Tolkenteam: planning T F E Adres originele werkbriefjes Concorde Group Postbus AC Amstelveen

Handleiding freelancetolken

Handleiding freelancetolken Handleiding freelancetolken Inhoud 1. Inschrijven bij Concorde...4 2. Algemene regelingen bij Concorde voor commerciële tolkopdrachten...6 3. Tolkopdrachten voor de politie en het Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Handleiding Extranet

Handleiding Extranet Handleiding Extranet Tolken 20-1-2015 Concorde Group Peter Nitschke, Karina van Stralen Versie 1.3 Inhoud Opbouw van het nieuwe Extranet... 4 Homepagina... 5 Beschikbaarheid ad hoc tolken... 5 Beschikbaarheid

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je nog

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur)

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers Inloggen Start via het internet de

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor Holdingstructuur opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor Holdingstructuur opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor Holdingstructuur opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Uw vertaling van begin tot eind

Uw vertaling van begin tot eind Uw vertaling van begin tot eind Bij Concorde Group hebben we kwaliteit en flexibiliteit vanzelfsprekend hoog in het vaandel staan. Een vertaling moet precies aan uw wensen voldoen. Want een echt goede

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN ZZP

VEEL GESTELDE VRAGEN ZZP VEEL GESTELDE VRAGEN ZZP INHOUDSOPGAVE Systeem...3 Ik ben mijn wachtwoord /inlognaam vergeten. Hoe krijg ik een nieuw wachtwoord?...3 Elke keer als ik mijn wachtwoord invul wordt er aangegeven dat dit

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN INHOUDSOPGAVE SKVR Freelance tarieven...3 Wat zijn de uurtarieven voor freelancers?...3 Waarom is het uurtarief voor een payroller lager?...3 Wat is het beleid van SKVR

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Handleiding. Rijlesagenda.nl. Voor leerlingen. Rijlesagenda 1.3 Documentversie 1.4

Handleiding. Rijlesagenda.nl. Voor leerlingen. Rijlesagenda 1.3 Documentversie 1.4 Handleiding Voor leerlingen Rijlesagenda 1.3 Documentversie 1.4 Rijlesagenda.nl Inhoudsopgave Gebruikmaken van Rijlesagenda.nl...3 Rijlessen inplannen...4 Rittenoverzicht...5 Opties & Instellingen...6

Nadere informatie

Handleiding Plug and Payroll t.b.v. opdrachtgevers. Inhoudsopgave

Handleiding Plug and Payroll t.b.v. opdrachtgevers. Inhoudsopgave Handleiding Plug and Payroll t.b.v. opdrachtgevers Inhoudsopgave 1. Inlog opdrachtgever... 3 a. Een nieuwe opdracht aanmaken... 3 2. Een nieuwe opdracht... 4 a. Gegevens medewerker... 4 b. Gegevens opdracht/contract...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8336 27 maart 2013 Besluit Verlenging inschrijving in het Rbtv Gelet op: De Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb);

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers 2010 Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Belangrijkste kenmerken pag. 4 3. Stappenplan ESF-subsidie pag. 5

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers. Inloggen Start via het internet de volgende website

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Vertaalplatform

Gebruikershandleiding Vertaalplatform Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen, 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen... 1 Inloggen... 1 Browsers... 1 Wachtwoord wijzigen... 2

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Register staat voor kwaliteit

Register staat voor kwaliteit Register staat voor kwaliteit Ingeschreven in het Rbtv. En dan? Contact Postadres: Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wbtv Postbus 2349 5202 CH s-hertogenbosch Telefoon: 088-787 19 20 Bereikbaar van maandag

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Holland Cup en Winner Show 2015

Holland Cup en Winner Show 2015 Een nieuw systeem vraagt altijd om extra uitleg. Wij realiseren ons dat niet iedereen thuis is in het gebruik van de computer bij het inschrijven, maar in de praktijk valt het meestal wel mee. Wij proberen

Nadere informatie

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.5 Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers brochure bronnen Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht; www.antwoordvoorbedrijven.nl

Nadere informatie

Wbtv voor opdrachtgevers. Vooraf

Wbtv voor opdrachtgevers. Vooraf Wbtv voor opdrachtgevers Vooraf Op 1 januari 2009 is de Wet Beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet beëdigde vertalers uit 1878 en versterkt de kwaliteit van tolken

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

Intakeformulier Tolken IND

Intakeformulier Tolken IND Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Intakeformulier Tolken IND Dank voor uw interesse om tolkdiensten voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst te verrichten! Om in

Nadere informatie

Aanvraag / wijziging vergunning frequentieruimte. 1 U wilt met dit formulier. 2 Gegevens van de aanvrager. GPS-repeater

Aanvraag / wijziging vergunning frequentieruimte. 1 U wilt met dit formulier. 2 Gegevens van de aanvrager. GPS-repeater Aanvraag / wijziging vergunning frequentieruimte GPS-repeater Afzender Emmasingel 1 Postbus 450 9700 AL Groningen Meer informatie T 050 587 74 44 www.agentschaptelecom.nl info@agentschaptelecom.nl 1 U

Nadere informatie

HANDLEIDING. Versie 1.5

HANDLEIDING. Versie 1.5 HANDLEIDING Versie 1.5 Handleiding InZicht InZicht van VOC is het online hulpmiddel dat u helpt inzicht te hebben in het kennis- en opleidingsniveau van uw medewerkers. In deze handleiding nemen we u stapsgewijs

Nadere informatie

Betrouwbare bron van kwaliteit

Betrouwbare bron van kwaliteit Betrouwbare bron van kwaliteit Op de Uitwijklijst. En dan? Contact Postadres: Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wbtv Postbus 2349 5202 CH s-hertogenbosch Telefoon: 088-787 19 20 Kijk op onze website voor

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

InZicht van VOC is het online hulpmiddel dat je helpt inzicht te hebben in het kennis- en opleidingsniveau van jouw medewerkers.

InZicht van VOC is het online hulpmiddel dat je helpt inzicht te hebben in het kennis- en opleidingsniveau van jouw medewerkers. HANDLEIDING Versie 1.6 2 Handleiding InZicht InZicht van VOC is het online hulpmiddel dat je helpt inzicht te hebben in het kennis- en opleidingsniveau van jouw medewerkers. In deze handleiding nemen we

Nadere informatie

Tetra Portaal Handleiding

Tetra Portaal Handleiding Tetra Portaal Handleiding Release Tetra B.V. 18-03-2015 Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 1.1 Algemeen............................................... 3 1.2 Inloggen via Bricks Huisarts.....................................

Nadere informatie

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 1 MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 hcmerode@gmail.be www.hcmerode.be Inhoudstafel Wat is ONLI MYMERODE?... 2 Mijn account... 2 Hoe een login aanvragen?... 2 Foto s... 3 Persoonlijke foto... 3

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

Handleiding ATA-Nederland

Handleiding ATA-Nederland Handleiding ATA-Nederland Inhoudsopagve 1. Start 1 1.1. Toegang tot ATA-Nederland en Aanmelding 1 2. Carnet-ATA aanvragen 3 2.1. Inloggen in ATA-Nederland 3 2.2. Nieuw Carnet-ATA aanvragen 4 2.2.1 Stap

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

SIRET: 804 100 154 00017 ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAALWERKZAAMHEDEN QUODIXIT

SIRET: 804 100 154 00017 ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAALWERKZAAMHEDEN QUODIXIT Quodixit Vertalingen Taaltrainingen www.quodixit.com SIRET: 804 100 154 00017 ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAALWERKZAAMHEDEN QUODIXIT 1 TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MYBEE

Gebruikershandleiding MYBEE Gebruikershandleiding MYBEE Versie: 2.0 R. Beerschot T.H.C. Groeningenlei 62 2550 Kontich Tel 03 457 27 49 E-mail: info@beerschot.org www.beerschot.org Inhoud Wat is ONLI MYBEE?... 2 Hoe een login aanvragen?...

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

Aanvraag subsidie ESF 2009

Aanvraag subsidie ESF 2009 Het ESF investeert in Aanvraag subsidie ESF 2009 Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor opleidingen die door het A&O-fonds Grafimediabranche zijn geselecteerd. Dit document bestaat uit vier delen:

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Handleiding. invoeren werkbriefje

Handleiding. invoeren werkbriefje Handleiding invoeren werkbriefje Waar kun je een werkbriefje invoeren Nadat je bent ingelogd in my.tentoo ga je naar Werkbriefjes en klik je op Invoeren. Je krijgt dan het onderstaande scherm te zien.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudstafel I. Aanmelden op de portal site van Sanoma Media... 3 II. CertiONE Bizmail in één oogopslag... 4 III. Controleren/wijzigen gebruikersgegevens... 5 IV. Aanmaken e-factuur

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.10 augustus 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 U krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de tijd om

Nadere informatie

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl Tabel 13. Stappenplan 2013-2014 voor Zelfstandig Ondernemend Zorgverleners Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Benodigde documenten Voorbereiden op overeenkomst met zorgkantoor: vanaf voorjaar

Nadere informatie

Register staat voor kwaliteit

Register staat voor kwaliteit Register staat voor kwaliteit Ingeschreven in het Rbtv. En dan? Contact Postadres: Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wbtv Postbus 2349 5202 CH s-hertogenbosch Telefoon: 088-787 19 20 Kijk op onze website

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie 1. Inleiding Werk en meer mogelijk maken voor iedereen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie

Handleiding Als zzp er van start met my.tentoo

Handleiding Als zzp er van start met my.tentoo Handleiding Als zzp er van start met my.tentoo my.tentoo is de digitale portal waar je jouw opdrachten invoert. In deze beveiligde omgeving verwerken wij jouw opdrachtbonnen en heb je altijd inzicht in

Nadere informatie

JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803.

JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803. JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803. JR Sportshoes verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden,

Nadere informatie

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register.

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Versie 1.0 23-01-15 Handleiding Zorginzicht.nl

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2015

Nadere informatie

( u i t g e b r e i d e v e r s i e )

( u i t g e b r e i d e v e r s i e ) H andleiding P - services D igitaal inschrijven ( u i t g e b r e i d e v e r s i e ) In deze handleiding staat stapsgewijs beschreven hoe u uw medewerker digitaal in kunt schrijven. De digitale inschrijving

Nadere informatie

Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER

Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER Om een inschrijving goed te laten verlopen is het nuttig om vooraf te weten welke informatie aangeleverd moet worden. Hiervoor is deze handleiding opgesteld.

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Aanvragen Postcode ideal

Aanvragen Postcode ideal Aanvragen Postcode ideal Om gebruik te kunnen maken van Postcode ideal dient u eerst een account aan te maken. Dit kunt u doen door in uw webshop via Webshop > Betaalmethodes > Postcode op de knop Maak

Nadere informatie

Online zelfregistratie

Online zelfregistratie Online zelfregistratie Het nieuwe zelfregistratieproces maakt het voor u als aspirant ABO nog eenvoudiger om u te registreren en een eigen business te gaan bouwen. U kunt zelf uw registratie starten op

Nadere informatie

Handleiding Uw gegevens

Handleiding Uw gegevens opgericht 1 augustus 1932 Handleiding Uw gegevens Gemaakt door : Marcel van Vuuren Gemaakt op : vrijdag 24 juli 2015 Versie : 25052008_v1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanmelden... 4 Aanmelden via de

Nadere informatie

Handleiding Werkgeverspunt

Handleiding Werkgeverspunt Handleiding Werkgeverspunt In het werkgeverspunt kan een organisatie gebruikmaken van het HR platform met alle tools voor werkgevers en organisaties. Er kan geswitcht worden naar het loopbaanplatform zoals

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdrachtgever Bedrijfsnaam: m v / voor-/ achternaam: Straatnaam + huisnummer: Postcode + woonplaats:

Nadere informatie

Help-document gebruikersgedeelte www.kieskleurindeklas.nl Versie 1. Datum: 10 januari 2011

Help-document gebruikersgedeelte www.kieskleurindeklas.nl Versie 1. Datum: 10 januari 2011 Help-document gebruikersgedeelte www.kieskleurindeklas.nl Versie 1 Datum: 10 januari 2011 1 Inhoudsopgave 1. Registreren 2. Project aanmelden 3. Documenten uploaden 4. Project evalueren 5. Declaratieformulier

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw dossier

Inzage of kopie van uw dossier Inzage of kopie van uw dossier Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier bijhoudt. Hierin wordt het verloop van de behandeling beschreven. In het medisch dossier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER NEDERLANDS REGISTER GERECHTELIJK DESKUNDIGEN

AANVRAAGFORMULIER NEDERLANDS REGISTER GERECHTELIJK DESKUNDIGEN AANVRAAGFORMULIER NEDERLANDS REGISTER GERECHTELIJK DESKUNDIGEN Stappenplan Om een aanvraag tot inschrijving als deskundige in het NRGD te doen, volgt u de onderstaande stappen. Stap 1. Controleer of het

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

( v e r s i e w e r k n e m e r s )

( v e r s i e w e r k n e m e r s ) H andleiding P - services D igitaal ( v e r s i e w e r k n e m e r s ) Wat kunt u in de digitale omgeving van P-services? Als werknemer kunt u in deze beveiligde omgeving alle informatie terugvinden over

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. tekst- en vertaalbureau Talen & Vertalen

Algemene Voorwaarden. tekst- en vertaalbureau Talen & Vertalen 1 Algemene Voorwaarden tekst- en vertaalbureau Talen & Vertalen Inhoudsopgave Definities... 1 Artikel 1 - Algemeen... 2 Artikel 2 Geldigheid... 2 Artikel 3 Offertes... 2 Artikel 4 - Totstandkoming van

Nadere informatie

Handleiding DocentenInfo BOP

Handleiding DocentenInfo BOP Handleiding DocentenInfo BOP Bedrijfsopleidingen ROC Midden Nederland Hans Franken 24 augustus 2012 Versie 1.3-hf Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Aanmelden... 2 2. Het Beginscherm... 3 3. Het scherm Docent

Nadere informatie

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 de nr. 1 vacaturebank voor de sport HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 In deze handleiding maakt u kennis met SportCareer waarmee u al vacatures online kunt brengen. De website van SportCareer werkt zeer

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR UITVOERDERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR UITVOERDERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR UITVOERDERS INHOUD 1. Wat doe je bij de eerste keer inloggen op my.tentoo?... 1 2. Wat moet je doen voor je begint te werken?... 2 4. Een werkbriefje invoeren... 4 5. Werkbriefjes

Nadere informatie

Handleiding Portal Digitale toetsen

Handleiding Portal Digitale toetsen Handleiding Portal Digitale toetsen Met de aankoop van deze leerkrachtmap krijgt u niet alleen de beschikking over papieren toetsen maar ook over de digitale variant van deze toetsen. Per afname kunt u

Nadere informatie

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende:

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende: In dit document vindt u het volgende: Instructies Instructies voor het invullen van het aanvraagformulier; Het aanvraagformulier; Een voorbeeld van een ingevuld aanvraagformulier. Bijlage aanvragen gewaarmerkte

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Starten website/homepage

Starten website/homepage Inleiding Via deze website (http://www.lets-heino.nl/), kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je klavers overschrijven, zoals bij internet-bankieren. Gelukkig is het wel eenvoudiger! Als je

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Handleiding i-reserve. voor het online reserveren van tijden voor begrafenissen

Handleiding i-reserve. voor het online reserveren van tijden voor begrafenissen Handleiding i-reserve voor het online reserveren van tijden voor begrafenissen Gemeente Vlaardingen Afdeling Openbare Werken Juni 11 Start met https://www.vlaardingen.nl/begraafplaatsreserveren Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Handleiding Myflex. Zzp met Oracle koppeling

Handleiding Myflex. Zzp met Oracle koppeling Handleiding Myflex Zzp met Oracle koppeling Versie 1.2-2016 Algemeen Inloggen en uitloggen Uw inloggegevens ontvangt u per mail van afzender noreply@salesforce.com. Deze e-mail heeft als onderwerp: Welkom

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS 2015 2016 Een goede samenwerking van Bibliotheek Theek 5 en de deelnemende collega bibliotheken is van belang om de organisatie en communicatie van het aanbod workshops zo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kifrahorse.nl & Freemax-western.nl

Algemene Voorwaarden Kifrahorse.nl & Freemax-western.nl Algemene Voorwaarden Kifrahorse.nl & Freemax-western.nl Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor webwinkelier en klant. Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden Webwinkel nalezen. Niet alleen de overheid

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017

Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017 Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017 Inhoud Inhoudsopgave 1. Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke aangifte?...1 2. Wat moet u met de aangifte doen?...2 3. Hoe stuurt u de aangifte elektronisch

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie Inzage of kopie van uw patiëntendossier Afdeling Patiënteninformatie 0 1 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts en andere professionals die zijn betrokken bij uw behandeling, een dossier

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker

Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker Dit zijn de Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van Springest B.V. (hierna: Springest ), kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de

Nadere informatie