Aanbiedingsdocument. BJW Ter Steege Gemeente Rijssen-Holten. Rijssen, 26 maart Aanbiedingsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbiedingsdocument. BJW Ter Steege Gemeente Rijssen-Holten. Rijssen, 26 maart 2014. Aanbiedingsdocument"

Transcriptie

1 BJW Ter Steege Gemeente Rijssen-Holten Rijssen, 26 maart

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Betekenis 4 Bestaande woning 6 Technische uitwerking nieuwe elementen 8 Financiën 12 Betekenis voor bewoners 13 Betekenis voor het onderhoudsteam 14 Foto: Folkert Gorter Architectonisch ontwerp 15 Het team Bijlagen 29

3 Inleiding Waarom? Urgentie In Nederland woont een groot aantal mensen in woningen die gebouwd zijn tussen 1950 en Helaas zijn veel van die woningen, naar huidige maatstaven, niet comfortabel en energetisch verre van optimaal. En soms zelfs dusdanig vochtig en tochtig dat van ziekmakend gesproken kan worden. Daarnaast stegen de energieprijzen de afgelopen 40 jaar veel sterker dan de inkomsten. Hierdoor is aan de onderkant van de maatschappij sprake van opkomende energie-armoede. Helaas wonen de mensen die het het minst kunnen betalen in de slechtste woningen. Voor woningcorporaties met het hart op de goede plaats een dramatische ontwikkeling. Bijna de helft van de betreffende woningen is in bezit van corporaties. Veranderde uitgangssituatie en verbeteringen qua oplossingen De politieke en financiële situatie voor woningcorporaties is de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. Mede daardoor is de algemene aanpak veranderd van sloop/nieuwbouw naar ingrijpende renovatie. Waar tot recent uitvragen via bestek opgezet werden, is de markt in de afgelopen paar jaar - via prestatie-uitvragen - in staat gesteld om te komen met innovaties die leiden tot forse prijs/prestatie-verhouding verbeteringen. In uitvoeringsprogramma s van Energiesprong - zoals Slim en Snel en de Stroomversnelling - is bereikt dat aanbieders en opdrachtgevers elkaar gevonden hebben in een vernieuwende aanpak met verbluffende resultaten. Binnen de Stroomversnelling wordt nu hard gewerkt aan de praktische omzetting van de experimenten in de praktijk. De nu ontstane situatie 1. De wetgever maakt het mogelijk voor woningcorporaties om investeringen ten gunste van energieverbruik te verrekenen met de huurder. Dit wordt ook wel het Woonlasten principe genoemd. 2. Door gelijktijdige verbetering van prijs en prestatie is een haalbare business case voor woningcorporaties binnen bereik gekomen. Gerekend wordt met een scenario waarbij 5,25% rendement een voorwaarde is. (zie Bedrijfswaardemodel Stroomversnelling (door Finance Ideas in opdracht van Stroomversnelling). 3. Huurders zijn enthousiast. Dat komt doordat de integrale benadering van de benodigde ingrijpende renovaties naar Nul-op de-meter (NoM) gecombineerd wordt met verhoging van woongenot. De primaire drijver daarbij is woongenot en een gezond binnenklimaat. Een klein percentage bewoners vindt energiebesparing belangrijk. 4. Voor huurders is de renovatie-ingreep aantrekkelijk omdat via het woonlasten principe tegen gelijkblijvende woonlasten onmiddellijk meer comfort bereikt wordt. Beter en fijner wonen zonder dat je maandlasten stijgen (gegarandeerd). 5. Aanbieders maken door de betere prestaties ook de slag naar prestatiegarantie

4 Betekenis Haalbaar/betaalbaar & Comfort/Gezond: Sociaal De inhoud Uw woningen worden geheel voorzien van nieuwe buitenwanden, daken, installaties. Onderdeel van het concept is dat ook de keuken en badkamer vernieuwd worden. De nieuwe wanden en daken worden op uw smaak en naar uw keuze toegesneden, altijd voorzien van een hoge isolatiewaarde. Daarbij zijn de benodigde ventilatie en verwarming geïntegreerd in deze wanden. Afhankelijk van de zoninval zijn eventueel luifels in het te kiezen ontwerp mogelijk. Er zijn PV-panelen geïntegreerd in het nieuwe dak zodat in uw elektriciteitsbehoefte wordt voorzien. Naast ventilatie en verwarmingsinstallaties wordt door middel van warmte(terug)winning uw warmwaterbehoefte ingevuld. De mogelijkheden voor keuken en badkamer zijn, naast de design varianten die ontworpen zijn, uit te breiden en aan te passen tegen meer/minder kosten. Verlenging levensduur De renovatie betekent dat uw woningen een staat krijgen die (fors) beter is dan nieuwbouw volgens de huidige bouwvoorschriften. Met recht kan dus gesproken worden van een volledig nieuwe levensduur. De aanpak Woningen kunnen aangepakt worden op mutatie-momenten. Dit is mogelijk omdat productie van de benodigde renovatie elementen gericht is op een serie van 1. Dat heeft een aantal voordelen: De woning is leeg, dus geen overlast voor de bewoners Het geplande mutatie-onderhoud kan in een keer meegenomen Geen huurderinspraak nodig Onmiddellijke toepassing van huurharmonisatie

5 Het Woonlastenprincipe Indien in bewoonde staat wordt ingegrepen zal het Woonlastenprincipe moeten worden toegepast. Bij gelijkblijvend gedrag (BJW houdt rekening met een marge van 25%) zal de huurder daarbij niet boven de huidige huur plus de huidige energierekening uitkomen. We vragen dus geen aanpassing van gedrag van huurders om de toegepaste principes mogelijk te maken. Het Woonlastenprincipe bij renovatie op mutatiemoment Bij renovatie op mutatiemomenten is toepassing van Woonlastenprincipe niet nodig. De huurder huurt een woning waarin gegarandeerd een capaciteit voor energie opwekken is gecombineerd met een sterk gereduceerde warmtevraag. Bij fors afwijkende gezinssamenstellingen - of andere voor verbruik bepalende afwijkingen - staat het concept toe dat er aanvullende maatregelen getroffen worden. Denk hierbij aan een groter warmwatervat of meer PV-panelen. Dit brengt wel het risico met zich mee dat toekomstige bewoners een overgedimensioneerde installatie in hun woning hebben. Door de snelle realisatie (circa 5 dagen) is de overlast voor de buurt beperkt. Te verwachten resultaat Recente ervaringen met pilotwoningen in onder andere Heerhugowaard wijzen uit dat een sterke motivatie uitgaat van een zichtbaar en tastbaar resultaat. Dat is eigenlijk wel logisch. De belofte van het vernieuwbouwconcept is immers voor velen ongeloofwaardig vanwege het grote gat tussen de gangbare praktijk en de gedane beloftes. Daarnaast vinden veel mensen het lastig om - op basis van een 3-D visualisatie - zich een beeld van de uiteindelijke situatie te vormen. Pas op het moment dat het resultaat daadwerkelijk vastgepakt kan worden wordt het geloofwaardig. Voeg daar het onmiddellijke voordeel van de gelijkblijvende woonlasten aan toe en mensen worden enthousiast

6 Bestaande woning Materialisering en Constructie Zie bijlage A voor de tekningen van de bestaande situatie. Materialisering Gevel Metselwerk binnen- en buitenspouwblad Houten kozijnen inclusief beglazing. Begane grond = dubbel glas, 1e verdieping = enkel glas Gedeelde schutting achtergevel (deze zal deels verwijderd moeten worden) Dak Houten spant + gordingen Dakbeschot (eventueel asbesthoudend) Regelwerk en dakpannen Dakkapel aan achterzijde Zelfgeplaatste haardkachel door bewoners (zie foto achtergevel). De woning scheidende wanden bestaan uit een spouwmuur van 2x ½ steens. De verdiepingsvloeren hebben een dikte van ca. 140mm incl. afwerkvloer. De wand tussen hal en keuken is een gefundeerde ½ steens muur die doorloopt op de 1e verdieping. Op de zolderverdieping bevindt zich boven deze wand een houten spant met een kreupele stijl. Dit spant draagt aan de achterzijde af op de dragende wand en aan de voorzijde op de 2e verdiepingsvloer. Voorgevel De kap is een gordingkap met gordingen. 55*160 h.o.h. 1200, gordingen overspannen van bouwmuur naar spant naar bouwmuur. Er is geen lasverbinding in deze gordingen geconstateerd. Dit indiceert dat de gordingen van de woningscheidende naar de andere woningscheidende wand lopen. Het huidige dakbeschot kan daardoor vervangen worden zonder aanpassingen bij de naastliggende woningen.. Krachtenafdracht De woningscheidende wanden en de wand tussen woonkamer en hal zijn dragende wanden. De verdiepingsvloeren overspannen evenwijdig aan de voor- en achtergevel en rusten op deze wanden. De voor- en achtergevel zijn niet dragend wat betreft de verdiepingsvloeren. Echter, zowel de voor- en achtergevel kan wel een stabiliserende functie hebben. Bij demontage van gevels worden de haakse binnenwanden gebruikt ter stabilisatie. Achtergevel Zie bijlage B voor het totale constructieve rapport

7 PILOTWONING DE GOEDE WONING BJW & TER STEEGE Energieverbruik ENERGIEVERBRUIK Ter indicatie is onderstaand op postcodeniveau het energieverbruik nagegaan van de woningen aan de Adriaan Ter indicatie is onderstaand op postcodeniveau het energieverbruik nagegaan van de woningen aan de van Ostadestraat. Adriaan van Ostadestraat. Adriaan van Ostadestraat 22 woningen Verbruik gas m3 Verbruik elektra kwh m kwh m kwh m kwh m kwh kwh gemiddeld totaal m3 gemiddeld totaal kwh per woning 1968 m3 per 3339 kwh woning In In de de nieuwe nieuwe situatie situatie zal zal het het m m3 3 gas gas verbruik verbruik dalen dalen tot tot 0 en 0 en zal zal het het elektraverbruik elektraverbruik stijgen stijgen naar naar circa circa 7600kWh per jaar. In In onderstaande berekening wordt wordt duidelijk wat wat de de totale totale verliezen en en opbrengsten zijn. zijn. Het huidige huishoudelijke Electra verbruik is 3339 kwh. Dit zal dalen naar circa 2500 kwh met gebruik Het huidige huishoudelijke Electra verbruik is 3339 kwh. Dit zal dalen naar circa 2500 kwh met gebruik van van energiebesparend energiebesparend witgoed witgoed en en andere andere energiezuinige energiezuinige huishoudelijke huishoudelijke middelen. middelen. Onderstaand verbruik is op basis van een huishouden van 3 personen Onderstaand verbruik is op basis van een huishouden van 3 personen Asbest Tijdens ons gezamenlijke bezoek aan de woning zijn visueel geen asbesthoudende materialen gevonden. Om dit te bevestigen zal een expert de destructieve opname moeten doen

8 Technische uitwerking Draaiboek nieuwe elementen Tekeningen Zie bijlage C voor de tekeningen van de nieuwe situatie 0. Bestaande situatie 1. Plaatsen stofschort Kraan e.d.

9 Wat gaat er precies gebeuren? 3. Slopen 6. Plaatsen motorkap Om een energienota loze woning te creëren is het zaak dat een nieuwe schil om de woning aangebracht wordt. Deze schil zal uitgevoerd worden als een HSB-element. Hierbij zijn houten ribben gevuld met isolatiemateriaal waarna aan beide zijden een afwerking is aangebracht. Aan de binnenzijde is dit een witte, nette afwerking. Aan de buitenzijde zijn er meer mogelijkheden qua afwerking. Deze komen hieronder aan bod. De afwerking op het dak wordt uitgevoerd met zonnepanelen aan de zuidzijde en pannen aan de noord zijde. (voorgevel is zuid). Om een beeld te vormen van de uitvoering van de werkzaamheden maakten we een draaiboek waarin stap voor stap de uitvoering naar voren komt. De werkzaamheden zullen in deze pilot circa 10 dagen duren. 4. Slopen voltooid 7. Dak inclusief PV panelen plaatsen 5. HSB elementen plaatsen 8. Oplevering

10 Afwerkingen schil PILOTWONING DE GOEDE WONING BJW & TER STEEGE Er zijn verschillende mogelijkheden als het gaat om de gevelafwerkingen. Hiermee kan er binnen een gestandaardiseerd proces toch een eigen smaak gecreëerd worden. Zo kan men ervoor kiezen de woning in het huidige straatbeeld op te laten gaan of een totaal andere look te geven. Mogelijk ontstaat hieruit een positieve impuls richting de overige bewoners in de buurt. AFWERKINGEN SCHIL Er zijn verschillende mogelijkheden als het gaat om de gevelafwerkingen. Hiermee kan er binnen een gestandaardiseerd proces toch een eigen smaak gecreëerd worden. Zo kan men ervoor kiezen de woning in het huidige straatbeeld op te laten gaan of een totaal andere look te geven. Mogelijk ontstaat hieruit een positieve impuls richting de overige bewoners in de buurt. PILOTWONING DE GOEDE WONING BJW & TER STEEGE Elastolith gevelstrips GEVEL AFWERKING ONDERHOUD Onderhoud is conform het bestaande metselwerk. Na 5 jaar inspectie en een eventuele wasbeurt ter verwijdering van algenvorming. De afwerking is in elk gewenst verband en elke kleur uitvoerbaar PV & Collector panelen (zuid) DAK AFWERKING INFO Op de zuidzijde (straatkant) zal het dakvlak volledig bedekt worden met zonnepanelen. Hiervan zijn 16 zonnepanelen en 2 zonnecollectoren. Foreco Waxed Wood Elastolith Stucwerk Onderhoudsvrij i.v.m. waxbehandeling. Onderhoud is conform het bestaande metselwerk. Na 5 jaar inspectie en een eventuele wasbeurt ter verwijdering van algenvorming Luchtwarmtepom p (noord) Voor de continue verwarming van het boilervat dient gebruik gemaakt te worden van een luchtwarmtepomp. Deze unit wordt aan de noordzijde van het dak aan de buitenzijde verwerkt. Hierover plaatsen we een kap. Deze doorvoer dient gecombineerd te zijn met alle doorvoeren van WTW, PV en zonnecollectoren. Pannen (noord) Om de waterdichting te garanderen zal de noordzijde niet bedekt zijn met zonnepanelen. Hiervoor is de keuze tussen de meer reguliere pannen of leien

11 PILOTWONING DE GOEDE WONING BJW & TER STEEGE Isolatie & infiltratiewaarden Om ISOLATIE de energetische & INFILTRATIEWAARDEN vraag van de woning te reduceren is het van belang dat er een hoge isolatie- en luchtdichtheid waarde gerealiseerd wordt. Uit berekeningen van zowel interne Om de energetische vraag van de woning te reduceren is het van belang dat er een hoge isolatie en als externe instanties is gebleken dat een minimale Rc-waarde nodig is van 6,5 en een luchtdichtheid waarde gerealiseerd wordt. Uit berekeningen van zowel interne als externe instanties is infiltratiewaarde van circa 0,18 Qv10. gebleken dat een minimale Rc waarde nodig is van 6,5 en een infiltratiewaarde van circa 0,18 Qv10. nr Houtskeletbouw, isolatie en 17% hout Berekende Rc waarde (m 2 K/w) Bij sterk geventileerde spouw Berekende Rc waarde (m 2 K/w) Bij zwak geventileerde spouw Berekende Rc waarde (m 2 K/w) Geen Spouw 1 170mm 3,6 3, mm 4,5 4,8 3 (Dak) 240mm 4,9 5, mm 5,7 6,0 5 (Gevel) 240mm + 60mm 7,1 Steicotherm Afbeelding 1: 1: DWA DWA adviesbureau berekeningen berekeningen Er is gekozen om de gevel een Rc waarde van 7,1 te geven waarmee de totale geveldikte uitkomt op 320mm Er inclusief is gekozen afwerking. om de Voor gevel het dak een zal Rc een waarde Rc waarde van van 7,15,2 te geven volstaan. waarmee Dit houdt de in dat totale het totale geveldikte dakpakket uitkomt inclusief op de dikte 320mm van de inclusief zonnepanelen afwerking. en collectoren Voor het op dak 330mm zal een uitkomt. Rc-waarde Tijdens van een 5,2 blowerdoortest volstaan. Dit is houdt gebleken in dat de het infiltratiewaarde totale dakpakket van deze - inclusief elementen de uitkomt dikte van op 0,14 de zonnepanelen Qv10. Dit volstaat en aan collectoren de - transmissieverliezen op 330mm uitkomt. zoals Tijdens opgesteld een blowerdoortest BRINKS climate is systems. gebleken dat de infiltratiewaarde van deze elementen uitkomt op 0,14 Qv10. Dit volstaat aan de transmissieverliezen zoals opgesteld door BRINKS climate systems. De motorkap Naast alle energetische maatregelen zijn de installaties de instrumenten bij uitstek om te komen tot een energienota loze- en comfortabele woning.. Om ervoor te zorgen dat alle installaties vanuit een makkelijke locatie te bedienen én te onderhouden zijn wordt er op de zolder van de woning een installatiekast geplaatst (de motorkap ). Deze zal - na het plaatsen van de 4 HSB-geveldelen- op de zoldervloer gehesen worden. Vanuit deze unit is de woning - met een simpele interface - goed te monitoren. Opwekking Hiervoor zal het zuidelijke dakvlak, de straatkant, met 16 PV- en 2 zonnecollectoren bedekt worden. Aan de noordzijde wordt gebruik gemaakt van een luchtwarmtepomp, zoals reeds benoemd. Afgifte Om de woning te verwarmen stappen we af van de huidige radiatoren. Vanwege de hoge mate van luchtdichtheid kiezen we voor luchtverwarming in combinatie met mechanische ventilatie,die is aangesloten op een warmte-terugwin-unit. Zo houden we het binnenklimaat op een juist peil. Dit gebruiken we tevens ter verwarming van de ruimte. Verwarming en ventilatie komen dus samen op de motorkap en gaan via hetzelfde transport kanaal naar de woning. In de woning zal in elke ruimte een ventilatierooster aangebracht worden om een comfortabel binnenklimaat te garanderen. Transport Zowel het luchttransport, de ventilatie als de verwarming vindt plaats in de hoeken van de woning. Hierbij is het nodig om verschillende kanalen langs elkaar naar beneden te laten lopen. Zo hebben de kanalen geen invloed op de plaatsing van de kozijnen. In de plattegronden is te zien dat de ruimte tussen de eerste stijl van het HSB-element gebruikt wordt voor transport. Afbeelding 2: proefopstelling bemeting qv10 waarde Afbeelding 12 2: proefopstelling bemeting qv10 waarde

12 Extra s De mutatie van huurders is een zeer geschikt moment om de woning te vernieuwbouwen. Niet alleen energetisch en installatietechnisch, maar ook in andere opzichten, zoals de keuken en badkamer. Keuken De nieuw te plaatsen keuken zal conform de huidige renovatie standaard geplaatst worden met nieuw, label A, witgoed. De keuken wordt voorzien van: Vaatwasser Magnetron Koelkast Afzuigkap Kookplaat Badkamer De badkamer wordt conform huidige renovatienorm gerenoveerd naar een nette badkamer. Dit is noodzakelijk in verband met het verwijderen van het binnenspouwblad. In deze woning is dat een goed moment, om dat de badkamer circa 15 jaar geleden voor het laatst is gerenoveerd. De badkamer moet opnieuw betegeld worden. Daarna voorzien we deze ruimte van nieuw sanitair. Financiën Aan dit concept staat een solide business case, met een betrouwbare cashflow ten grondslag. BJW stelt zich ten doel om een gezonde comfortabele woning te realiseren die haalbaar én betaalbaar is. Een van de belangrijkste drijfveren is het vernieuwbouwen van de woningen voor de mensen die aangewezen zijn op sociale woningbouw. Als uitgangspunt hanteren wij een rendement van 5,25% voor de woningcorporatie. Met dit percentage is het mogelijk om bij het WSW- geld voor deze investeringen te krijgen. Het rendement wordt mogelijk gemaakt door de woning te vernieuwbouwen naar een energienota loze woning. Hierbij maken we gebruik van een simpel installatieconcept met lage onderhoudskosten. In de meegeleverde bijlage finance ideas hebben wij de parameters van uw woning ingevuld. De blauwe tabbladen zijn de invulbladen. De groene geven de resultaten weer. Als uitgangspunt hebben wij uw aangeleverde gegevens genomen, zodat de uitkomsten die weer worden gegeven passen bij uw werkwijze. De rekenresultaten voor investeringscapaciteit van dit type woning laten zien dat er zonder harmonisatie ,- en met harmonisatie ,- euro ruimte is. Deze bedragen zijn gebaseerd op een exploitatieduur van 40 jaar. De harmonisatie marktcorrectie (= huuraanpassing bij mutatiemoment) toont het bedrag van ,- euro. Dus bij investering van dit bedrag of lager is er sprake van een sluitende business case

13 Betekenis voor bewoners Een luxe uitgeruste woning voorzien van een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer. Luxe ervaring wordt hierbij haalbaar en betaalbaar gemaakt dankzij een slimme prefabricage aanpak en het herhalen van deel-concept keuze. Opties als openslaande tuindeuren, erker e.d. zijn tegen geringe meerprijs mogelijk. Een comfortabele woning Warm of koel waar en wanneer maar nodig. Door slim combineren van het voorkomen van energievraag met ruimte- afhankelijke behoeftevoorziening wordt een hoog comfort bereikt met gelijktijdig een zeer lage energievraag. monitoring Zoals bij elke pilot het geval is zullen er leermomenten zijn. Wij willen dit graag gedurende bouw monitoren. Tevens is het voor ons allen van groot belang wat de daadwerkelijk verbruiks- en opbrengstgegevens zullen zijn ten tijden van in gebruik name. De te gebruiken monitorings middelen zullen we gezamenlijk moeten afstemmen met de bewoners. Een blijvend betaalbare woning de zittende huurder houdt ongeveer gelijkblijvende woonlasten (huur + energie). Dat betekent onmiddellijk voordeel zonder dat de maandelijkse kosten toenemen. Gegarandeerd. En het risico op stijgende energielasten is geminimaliseerd. Een nieuwe huurder huurt een nieuwe woning die voorzien is van een dusdanige isolatie en installatie dat zijn energielasten extreem laag of zelfs 0 zijn. Dit is afhankelijk van in hoeverre het huurderprofiel past bij het isolatie-/installatieprofiel. Een gezonde woning - geen tocht, geen vocht, geen kieren. Door innovaties in materiaalgebruik en ontwerp wordt het mogelijk verbeteringen aan te brengen die bestaande gebreken opheffen. Een mooie woning - toegesneden op smaak en wens in overleg met corporatie en welstand. Ook na overleg blijft de mogelijkheid om persoonlijke smaak te ondersteunen. Er worden alternatieven aangeboden die - bij differentiatie in het beeld - een positieve beleving versterken om verrommeling te voorkomen

14 Betekenis voor het onderhoudsteam In de totale bedrijfswaarde berekening van de Energie-0 woning wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de MJOB. Deze begroting ziet er echter anders uit dan een reguliere MJOB na uitvoering van groot onderhoud. Dat komt omdat de woning compleet wordt voorzien van een nieuwe schil. Vooral in de buitenschil is de periode van onderhoud sterk opgerekt. Dit vergt minder investering in de onderhoudsplanning. Gekoppeld aan de aanbieding van de 0-energie woning bieden wij dan ook graag het meerjarenonderhoud aan. Hierbij onderscheiden wij de volgende stappen: 1. Gezamenlijk het gewenste conditieniveau vaststellen. Dit conditieniveau zal vast worden gesteld op basis van de NEN Opname van de huidige staat van het vastgoed. Dit is tijdens de afgelopen onderzoeksperiode al voor een groot deel gerealiseerd bij de pilotwoning 3. Opstellen van een meerjarenonderhouds begroting en planning. De begroting is onderdeel van het bedrijfswaardemodel. 4. Uitvoering geven aan het onderhoud 5. Jaarlijkse rapportage aan de Woningstichting. Onze MJOB-structuur is zodanig ingericht, dan de opdrachtgever op elk gewenst moment digitaal inzicht heeft in de staat van het vastgoed. Met deze tool wordt de opdrachtgever ontzorgd, maar heeft men wel maximaal inzicht in de staat van het onderhoud Gezien de omschakeling van de reguliere MJOB naar een 0-energie MJOB zullen bestaande begrotingen moeten worden aangepast. Graag zijn wij u van dienst om deze samen met u bij te stellen. De meest belangrijke onderdelen die in de MJOB worden meegenomen zijn: Schilderwerk Schoonhouden van de PV-panelen Vervangen PV-panelen en omvormers Rookmelders Toilet en badkamer Schoonhouden en vervangen van filters in het ventilatiesysteem Kitwerk Overige installaties Dakgoten en hemelwaterafvoeren Gevel Naast het reguliere onderhoud hebben wij een professionele 24/7 calamiteitendienst ingericht. Onze calamiteitendienst is te bereiken onder nummer:

15 Architectonisch ontwerp Ten behoeve van het pilot project zijn een 5-tal architectonische ontwerp varianten gemaakt. 3D Visualisatie Variant B

16 Bestaande situatie - Voorgevel P8100+ P8100+ Foto s P5250+ P5250+ P2800+ P2800+ Straatbeeld P0000= P0000= Pmaaiveld=1000- Toelichting Horizontale belijning in 3 kleuren metselwerk typeren dit gevelbeeld. Straatbeeld STRAATBEELD BESTAAND datum: gewijzigd: - fase: varianten voor de pilotwoning te Rijssen Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam, T ,

17 Bestaande situatie - Achtergevel P8100+ P8100+ Foto s P5250+ P5250+ P2800+ P2800+ Vergelijkbare achtergevel P0000= P0000= Pmaaiveld=1000- Vergelijkbare achtergevel ACHTERGEVEL BESTAAND datum: gewijzigd: - fase: varianten voor de pilotwoning te Rijssen Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam, T ,

18 Variant A: Conform huidige welstandsnota ij P8100+ P8100+ Referenties P5250+ P5250+ P2800+ P2800+ Zonnepanelen verhogen het dak ook welstandsvrij. P0000= P0000= Pmaaiveld=1000- voorgevel andere metseltint iets verhoogd dak wit houten kozijnen gemetselde dorpel Toelichting Het ontwerp in deze variant is gebaseerd op de huidige welstandsnota. De nieuwe gevel lijkt in materiaal en vormgeving zoveel mogelijk op de bestaande situatie. Er zal altijd een verschil zichtbaar zijn tussen de oude en nieuwe situatie in de kleur van de bakstenen VARIANT en de hoogte A - CONFORM van het dak. WELSTANDSCRITERIA De baksteenkleur zal daarom aan de hand van monsters op de locatie uitgekozen te worden. Het verhogen van het dak in zijn geheel wijkt af van de nota, maar is een beter voorstel dan het los en versnipperd opplakken van zonnecellen op het dak, wat zelfs welstandsvrij toegestaan is. datum: gewijzigd: - fase: varianten voor de pilotwoning te Rijssen Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam, T , Rode steen komt voor op kop- en achtergevel Scheiding tussen verschillende tinten metselwerk.

19 Variant A: Conform huidige welstandsnota ij P8100+ P8100+ Referenties P5250+ P5250+ P2800+ P2800+ Zonnepanelen verhogen het dak ook welstandsvrij. P0000= P0000= Pmaaiveld=1000- achtergevel Rode steen komt voor op kop- en achtergevel. VARIANT A - CONFORM WELSTANDSCRITERIA datum: gewijzigd: - fase: varianten voor de pilotwoning te Rijssen Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam, T , Scheiding tussen verschillende tinten metselwerk

20 Variant B: Donker metselwerk Materiaal P8100+ P8100+ Donkerbruine steen met kleine nuance. P5250+ P5250+ P2800+ P2800+ Referenties P0000= P0000= Pmaaiveld=1000- voorgevel antraciet luifel grotere bakgoot naturel houten kozijnen lichtgrijze harstenen dorpel Toelichting In deze variant wordt gebruikt gemaakt van een donkerdere baksteen, die anders is, maar qua kleur en formaat past bij de bestaande bakstenen. De kozijnen zijn bijna gelijk met de bestaande kozijnen, maar qua afwerking van naturel afgewerkt hout, wat goed past bij de donkere baksteen. Om de vlakheid van de gevel te verminderen en de persoonlijke ingang te markeren is bij de voordeur een hardglazen luifel toegepast. VARIANT B Donkerbruin metselwerk tussen andere kleuren. datum: gewijzigd: - fase: varianten voor de pilotwoning te Rijssen Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam, T , Donkere steen met hout.

21 Variant B: Donker metselwerk Materiaal ij P8100+ P8100+ Donkerbruine steen met kleine nuance. P5250+ P5250+ P2800+ P2800+ Referenties P0000= P0000= Pmaaiveld=1000- achtergevel VARIANT B Donkerbruin metselwerk tussen andere kleuren. datum: gewijzigd: - fase: varianten voor de pilotwoning te Rijssen Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam, T , Donkere steen met hout

22 Variant C: Jaren 30 Materiaal P8100+ P8100+ Roodbruine steenstrips met witte stroken. P5250+ P5250+ e P2800+ P2800+ Referenties P0000= P0000= Pmaaiveld=1000- voorgevel witte luifel grotere bakgoot witte houten kozijnen lichtgrijze harstenen dorpel Toelichting In deze variant is gekozen voor een jaren dertig uitstraling. De horizontale belijning en roodbruine baksteen laten dit zien. Boven de voordeur is een luifel toegepast, zodat men droog voor de deur kan staan. Aan de achtergevel is een overdekt dakterras ontworpen. De karen dertig stijl is afwijkend van de bestaande situatie, maar de compositie van de gevelopeningen en horizontale belijning sluiten goed aan bij de bestaande gevels. VARIANT C Jaren 30 stijl met horizontale dakrand en luifel boven de voordeur. datum: gewijzigd: - fase: varianten voor de pilotwoning te Rijssen Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam, T , Metselwerk met horizontale lijnen en verspringende daken.

23 Variant C: Jaren 30 Materiaal P8100+ P8100+ Roodbruine steenstrips met witte stroken. P5250+ P5250+ e P2800+ P2800+ Referenties P0000= P0000= Pmaaiveld=1000- achtergevel VARIANT C Jaren 30 stijl met horizontale dakrand en luifel boven de voordeur. datum: gewijzigd: - fase: varianten voor de pilotwoning te Rijssen Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam, T , Metselwerk met horizontale lijnen en verspringende daken

24 Variant D: Bijzonder metselwerk Materiaal P8100+ P8100+ Diverse lange stenen in de plint, witte stroken op de verdieping. P5250+ P5250+ P2800+ P2800+ Referenties P0000= P0000= Pmaaiveld=1000- voorgevel Toelichting In deze variant komt het dak bewust iets meer omhoog dan in de andere varianten. Het dak overlapt iets met de naastgelegen woningen, waardoor een nieuw dakenspel ontstaat. Het afwijken van de dak hoogte mag hier juist spreken. In de plint worden grote horizontale stenen toegevoegd, dit is goed mogelijk met Elastolith. Op de verdieping wordt de horizontale belijning van de gevel extra benadrukt door afwisselend bruine en witte banen steenstrips. Ter plaatse van de entree is ervoor gekozen het raamkozijn iets op de schuiven, waardoor de iets terug liggende voordeur, de luifel en het kozijn een geheel vormen en voor meer plasticiteit in de gevel zorgen. datum: gewijzigd: - fase: varianten voor de pilotwoning te Rijssen witte neggen bakgoot als bestaand gemetselde dorpel wit houten hoekkozijn, conform referentie. Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam, T , VARIANT D Verspringende en deels overlappende daken Terugliggende deur, hoekpui & luifel.

25 Variant D: Bijzonder metselwerk Materiaal P8100+ P8100+ Diverse lange stenen in de plint, witte stroken op de verdieping. P5250+ P5250+ P2800+ P2800+ Referenties P0000= P0000= Pmaaiveld=1000- achtergevel VARIANT D Verspringende en deels overlappende daken. datum: gewijzigd: - fase: varianten voor de pilotwoning te Rijssen Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam, T , Terugliggende deur, hoekpui & luifel

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen 1 2 uw huis een comfortabel thuis! het project in vogelvlucht Lefier doet mee aan het landelijke initiatief Stroomversnelling. In dit

Nadere informatie

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal inhoudsopgave 1 inleiding Kees de Kat 4 2 probleemschets Peter van Hoogmoed 5 3 programma en uitgangspunten Peter van Hoogmoed

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

BouwdetailWijzer Handboek duurzaam en energiezuinig renoveren. www.archidat.nl

BouwdetailWijzer Handboek duurzaam en energiezuinig renoveren. www.archidat.nl BouwdetailWijzer Handboek duurzaam en energiezuinig renoveren www.archidat.nl Voorwoord Renoveren kan sneller, slimmer en duurzamer Jarenlang is geroepen dat de bestaande bouw belangrijker wordt dan de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids Zonne-energie in de historische omgeving Groene gids Overige groene gidsen of wegwijzers: Zonne-energieplannen en monumenten: wegwijzer voor vergunningverleners Zonne-energie en uw monument: wegwijzer

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 INFORMATIEMAP ECC voor Adviseurs Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl Copyright 2014 De inhoud van deze map mag niet worden overgenomen voor andere

Nadere informatie

samen onder één dak Vve's duurzaam

samen onder één dak Vve's duurzaam samen onder één dak Vve's renoveren duurzaam inhoudsopgave 2 3 colofon Opdrachtgever: Energiesprong SEV, Jasper van den Munckhof Tekst: Vincent Gruis, Peter Budde Redactie: Christine Algera Eindredactie:

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Bert Weevers Marjo Kroese Menno Logemann Rapportnummer: 110052/BW/122786 BuildDesk Benelux B.V. Arnhem, 24 december 2012 COLOFON BuildDesk Benelux B.V. Postbus

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

DE VERNIEUWDE TOEKOMST

DE VERNIEUWDE TOEKOMST 1 XIOS HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE DE VERNIEUWDE TOEKOMST Joris CLAES Afstudeerwerk ingediend tot het behalen van het diploma van industrieel ingenieur in bouwkunde

Nadere informatie

Isover EPC-wijzer. Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover. www.isover.nl

Isover EPC-wijzer. Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover. www.isover.nl Isover EPC-wijzer Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover www.isover.nl Inhoud Energiebesparing: laten we er samen aan werken 3 Energiebesparing: de eisen

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

energiebesparing in een historische woning

energiebesparing in een historische woning energiebesparing in een historische woning Bespaar energie in uw historische woning. Behaal snel resultaat met eenvoudige maatregelen, zie de quick wins op pagina 6. dakisolatie pagina 8 duurzame energie

Nadere informatie