TKI-ISPT. Introduction to the way we innovate. Voorlichting EBI /JIP programma 19 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TKI-ISPT. Introduction to the way we innovate. Voorlichting EBI /JIP programma 19 maart 2015"

Transcriptie

1 TKI-ISPT Introduction to the way we innovate Voorlichting EBI /JIP programma 19 maart 2015

2 ISPT in a few words ISPT is a co-operation between industry, universities, and knowledge institutes, which aims at speeding up innovation processes and make them more efficient than they are at present. We aim to the develop, demonstrate and apply (breakthrough) process technology together in an inspiring, trust based setting. March 27, 2015

3 Why ISPT We believe radical innovation in sustainable processing is needed to enable companies to cope with the challenges of our fast changing environment. We believe an active and world class knowledge infrastructure is a prerequisite for innovation in sustainable processing. We believe that innovation is generated where people from different disciplines and organizations work together, from their own strength and their own drive, towards to a shared goal. We believe that sustainable processing can be achieved by cooperation in integrated chains where companies are interdependent for their supply chains.

4 The way we work and/or FTE and/or FTE IP/technology solutions Educated personnel Network/innovative ecosystem IP/technology solutions Educated personnel Network/innovative ecosystem March 27, 2015

5 Beter samen dan versnipperd

6 Programmalijn Drogen & Ontwateren Wat als: Droogproces alleen is verantwoordelijk voor ongeveer 18% van het totale verbruik; zou het niet mooi zijn als we door innovatie dit verbruik kunnen halveren en tegelijk technologieleveranciers kunnen helpen aan nieuwe wereldwijde omzet? How: Energie efficiëntie en productkwaliteit gaan hand in Streven naar substantiële vermindering van het energieverbruik 20-50%: en waar mogelijk vermijden van droogstappen Ondersteuning van innovatie door middel van modelering om voorspelbaarheid van bevredigend functionerende droogprocessen voor de industrie kunnen bevorderen. Een multidisciplinaire benadering is nodig om breakthrough oplossing te bereiken. Op voor hand geen focus op specifieke droog technologie

7 Programmalijn Drogen & Ontwateren Parties of the drying&dewatering cluster ECN, FrieslandCampina, Bodec, WUR, Corbion, Unilever, Kaho Sint lieven Proposed ideas EAP Brightec and 2 industrial companies: Mild sorption regeneration of Brightec technology: LiCl or liquid with at least two industrial partners based on existing unit (2-3KW capacity): industrial partners: contact Hans Opdam Brightec Nizo and 3-4 industrial companies The company Swirl flow systems has developed a novel high pressure nozzle concept, which claims to be a solution to challenges faced while running spray drying operations. Applying this concept has the advantage that the mean droplet diameter can be adjusted independently from the flow and pressure. Industrial partners: contact Teroeska Boterkooper

8 Programmalijn Drogen & ontwateren: JIP ideas New sorption drying applications and related research questions: consortium still open. Knowledge institutes, Industry: contact: WUR, Danone, F&BR, Nizo: A novel strategy employing electroporationassisted solute transfer to prepare stable spray dried formulations of living bacteria. Industry: contact Multi-scale modelling from single droplet to spray drying - Postdoc (WUR, RFC, Corbion,...) The aim of this project is to facilitate the translation of single droplet experimental data towards the optimisation of large-scale dryer operations by creating mechanistic models that include dynamic product formation. Industry: contact Nizo, TUD, Objective: Develop a sensoring system/method, based on DyMonT, that is sensitive enough to act as an early warning system for lump formation in fluid beds and to monitor changes in powder and robust enough to be applied in large scale systems System builders: contact

9 Programmalijn Energy Efficient Bulk Liquid Separation Visie: Een drastische en duurzame reductie van het energieverbruik in vloeistofscheiding realiseren door middel van technologische innovatie. Hiervoor willen we belanghebbenden uit de industrie gevoelig maken, hen rond de tafel brengen om samen doelgericht oplossingen te zoeken en te investeren in de ontwikkeling van oplossingen met maximale impact. Missie: Een stappenplan voorleggen dat via retrofittable oplossingen, integratie en hybridisering van bestaande technologie leidt tot het volledig omzeilen van het gebruik van energie verslindende faseovergang voor vloeistofscheiding. Op langere termijn moet gekeken worden naar meer flexibele modulaire oplossingen. Aanpak: Er wordt in overleg met de industriële partners gezocht naar de grootste noden, er wordt gekeken naar de technology gap en indien deze haalbaar is wordt in overleg met de onderzoek partners een studie geïdentificeerd. Met SME s wordt naar korte tot middellange termijn oplossingen gekeken. Binnen het kader van de cluster missie kunnen partijen zich ook aanmelden met relevant onderzoek. vb.1 Bredere toepassing van membraantechnologie, zoals nanofiltratie voor extreme procescondities (extreme ph, T, agressieve oplosmiddelen) vb.2 Nanofiltratie voor recovery van aceton uit plantaardige olie

10 Programmalijn Warmte; New generation utilities and control Visie: Gebruik van warmte is verantwoordelijk voor 80% van het energetische energiegebruik in de industrie. Er ligt nog steeds een groot potentieel om dit gebruik terug te dringen en te verduurzamen. Missie: Halvering van het fossiele energiegebruik dat nodig is voor productie en gebruik van warmte in de industrie leidend tot energie-, kosten en emissiereductie van industriële processen en ontwikkeling van innovatieve technologie voor NL maakindustrie. Aanpak: Verduurzamen warmteaanbod Verhogen flexibiliteit warmteaanbod Vergroten terugwinbaarheid restwarmte Omzetten van restwarmte in nuttige producten (proceswarmte, koude, etc) Consortia van kennisleveranciers, apparaten & componentenbouwers, eindgebruikers

11 Programmalijn Intensiveren van Processen en Optimaliseren van Warmte- en Stofoverdracht Intensivering van processen en optimalisatie van warmte- en stofoverdracht gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het concurrentievermogen van de Nederlandse procesindustrie: lager energieverbruik, lagere kosten, minder bijprodukten. De verdere exploratie, ontwikkeling en demonstratie van PI, PSE & APC zal een energiebesparing mogelijk maken die equivalent is aan de produktie van tenminste één grote energiecentrale (1000 MW) [1-3]. [1] European Roadmap Process Intensification [2] Action Plan Process Intensification [3] Routekaart Chemie

12 Programmalijn Intensiveren van Processen en Optimaliseren van Warmte- en Stofoverdracht zeer efficiënte warmte- en stofoverdracht: b.v. spinning disc technologie, rotating packed bed technologie, etc. (AkzoNobel, DSM, Huntsman, ISPT, Newcastle University, TU Dortmund) integratie van reactie en scheiding voor verlaging van energiekosten tgv energie-intensieve scheidingen en interne recycles: b.v. reactieve destillatie, membraanreactoren (ECN), sorption enhanced reactoren (ECN), etc Innovatieve reactortechnologie: b.v. micro/milli reactoren, oscillating baffle reactoren, pulsed/liquid compression technologie (ISPT, UT), pulsed activation technologie (ISPT, TU/e), etc. Desulfurization at Fujiang Petroleum Refinery treating 11t/h gas (2.3% H2S 20 mg/nm 3 ) with 15 t/h amine solution [Chen, GPR-EPIC 2009]

13 Programmalijn Intensiveren van Processen en Optimaliseren van Warmte- en Stofoverdracht Modularisering en flexibilisering van processen en optimalisatie van de supply chain: economics, market and supply chain, technology (DSM, ISPT, Tebodin, TUD) Model based process control (Corbion, DSM, FrieslandCampina, ISPT, TU/e) Advanced process control for crystallizations (Corbion, DSM, ISPT, Unilever) Exploitation of LB techniques for simulating two-phase chemical reactors (2- D) under industrially relevant conditions (ISPT, Shell, TU Delft) Combineren in-line spectrofotometrische data (b.v. FT-NIR) met conventionele procesdata for process control met behulp van chemometrie (FrieslandCampina, ISPT, RUN, TU/e)

14 Gasscheiding Programmalijn Gasscheiding Zwavelverbindingen verwijderen uit aardgas Visie: Fossiel methaan, aardgas, blijft wereldwijd een zeer voorname rol in de energievoorziening spelen Beschikbare velden bevatten meer en meer CO 2 en zwavelhoudende verbindingen Vooral oplossingen voor de zwavelhoudende verbindingen zijn gewenst. Missie: Technologie die energiezuinig en met lage kosten gasvelden met hoge gehaltes H 2 S, COS, CS 2 etc. winbaar kan maken Aanpak: Ontwikkeling van nieuwe sorbentia die selectief de onzuiverheden met een hoge selectiviteit kunnen verwijderen

15 Gasscheiding Programmalijn Gasscheiding Winning van CO uit lage druk gassen Visie: Met name in te staal industrie worden grote hoeveelheden gassen geproduceerd die rijk zijn aan CO CO is een waardevolle component voor de (petro)chemische industrie Terugwinning van CO kan leiden tot een sterk verlaagde Carbon Footprint De lage druk is op dit moment belemmerd Missie Technologie die energiezuinig en met lage kosten CO kan terugwinnen uit lage druk gassen Aanpak: Ontwikkeling van een (ad)/(ab)sorptie technologie inclusief materiaal selectie en proces ontwerp waarmee CO winbaar te maken is.

16 Gasscheiding Programmalijn Gasscheiding Van hoogovengas naar koolwaterstoffen Visie Gassen in de staal industrie zijn te waardevol om alleen te gebruiken om er elektriciteit mee te maken kunnen een goedkope grondstof voor chemische industrie zijn Missie: Verhoging waarde van gasstromen in de staalindustrie door omzetting naar hoogwaardige, vloeibare koolwaterstoffen Aanpak: Opzetten van een pilot van de zuivering en conversie van gassen in de staalindustrie

17 Gasscheiding Programmalijn Gasscheiding Terugwinning van waardevolle componenten uit gas stromen Visie: In de industrie gaat veel waarde verloren door het gebruik van hoogwaardige verbindingen voor hun calorische waarde Voorbeelden zijn propaan, waterstof en koolmonoxide, monomeren Kosten voor scheiding worden als belemmerd ervaren Missie: Verhoging van grondstof en energie efficiency door verlaging van de verliezen van (bij)producten Aanpak: Verkenning naar veelbelovende toepassingen en technologieën. Binnenkort een speciale workshop met belanghebbende, ook in samenhang van het CO project.

18 Programmalijn Water Processing Visie: We zijn hoeders van de erfenis voor volgende generaties. Toenemende vraag en schaarste vergroten de eis tot duurzaamheid. Sluiten van kringlopen is een belangrijk middel om daarin te voorzien. Omvang en belang van water gebaseerde stromen in de proces industrie nemen toe. Innovatieve technologie biedt excellente mogelijkheden deze stromen, effectiever en energie efficiënter te behandelen en kringlopen te sluiten. Missie: Vinden en implementeren van effectieve methoden om uit water gebaseerde stromen in de procesindustrie componenten en energie af te scheiden, terug te winnen en te hergebruiken. Toepassing van nieuwe procesconfiguraties moet leiden tot economisch gezonde, aan de netto winst bijdragende situaties, en uitzicht bieden op 25% reductie in energieconsumptie binnen 6 jaar ten opzichte van huidige, vergelijkbare processen. Aanpak: Huidige lopende programma en starten van aanvullende & nieuwe initiatieven Industrie: AA Services, AkzoNobel, Corbion, Dow, EBN, Evodos, Frames, GdF Suez, Global Algae, Hexion, LiqTech, NalcoChampion, Shell (13) Kennis: ECN, KWR, TNO, TUD, UT, VITO, WUR (7)

19 Programmalijn Water Processing activiteiten Thema s: - Terugwinnen en hergebruik van zouten, energie en water - Verwijdering en valorisatie van organische componenten - Verbeterde technologie voor grotere terugwinning en hergebruik - Sluiten van de waterkringloop Lopende activiteiten - Olie en gaswinning gerelateerde activiteiten: - Behandelen van tijdens gaswinning geproduceerd water - Scheiden van olie en water d.m.v. een swirl gebaseerde scheider - Maken en breken van emulsies - Verbeteren van de Spiral Plate Technologie (Evodos 50) - Energie efficiënte valorisatie van componenten uit processtromen (Euridice) March 27, 2015

20 Programmalijn Water Processing suggesties Nieuwe ideeën / voorstellen wie doet mee? - (a) Evaluatie van ab/adsorptie technologieën voor verwijdering van olie uit water - (b) Inventarisatie van toeslagstoffen en verbetering van hun werking in relatie tot het scheiden van olie en water - (c) solvent / chemisch resistente RO - (d1) splitsen van een verdunde zoutstroom (1-10 m3/hr) met organische componenten in een geconcentreerde zoutstroom en zuiver water (bijv. via MD, of eutectisch vriezen) - (d2) Laag energetische oplossingen voor ontzouten van industrieel proceswater

21 Programmalijn Water Processing voorstellen Nieuwe ideeën / voorstellen wie doet mee? (vervolg) - (e) Eutectic Freeze Crystallisation (EFC) als energie vriendelijk alternatief voor verdampingsmethoden in de procesindustrie - (f1) Osmotisch gedreven processen voor optimale energie terugwinning en waterhergebruik (vergeleken met Reverse Electrodialyse) - (f2) kapitaliseren van restwarmte in water gebaseerde stromen in de procesindustrie (hergebruik, opslag, opwaarderen van warmte) - (g) behandeling van / terugwinnen van mineralen en nutriënten uit proceswater afkomstig van algenkweken - (h) alternatieven voor valorisatie van componenten in nutriëntrijke watergebaseerde afvalstromen

22 Contact;

Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie

Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie Den Haag, 10 februari 2014 Inhoud 1 Nederlandse Chemiesector in Transitie... 3 2 Chemie en de Grote Maatschappelijke Uitdagingen... 9 3

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid duurt het langst Duurzaamheid duurt het langst kkk Verkenningen, deel Eerder verschenen in deze reeks:. De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland 2. Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie

Nadere informatie

TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT

TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT FOREWORD VOORWOORD TABLE OF CONTENTS INHOUDSOPGAVE In 2014, we celebrate 100 years of research activities

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014. Inhoudsopgave. Europa. Nationaal.

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014. Inhoudsopgave. Europa. Nationaal. Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015

Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015 September 2011, Den Haag Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Waar staan we? Chemie

Nadere informatie

Werken aan Energietransitie in Nederland

Werken aan Energietransitie in Nederland Rapportage van het Internet Energiedebat Werken aan Energietransitie in Nederland gehouden ter gelegenheid van de Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions in de Beurs van Berlage in

Nadere informatie

Topteam Energie. InnovatieContract Wind op Zee

Topteam Energie. InnovatieContract Wind op Zee Topteam Energie InnovatieContract Wind op Zee 7 maart 2012 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen... 1 Executive Summary InnovatieContract Wind op Zee... 2 Executive Summary InnovationContract Offshore Windenergy...

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo !! DUURZAME ONTWIKKELING EN DE CRADLE TO CRADLE-BENADERING "#$!%&'#()'**(+#(,#$$&$-!$))(!.#!/0-#%&1,2#.#$!'0'!'0#3)44&$-!+)$!.#!5().%#!'0!5().%#67#$).#(&$-! &$!.#!7#70*8.#!0/-#+&$-9!!!! BAS VAN DE WESTERLO!!!!!

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

We need to accelerate sustainability

We need to accelerate sustainability ENERGY TRANSITION We need to accelerate sustainability The International Energy Agency (IEA) estimates that by 2020, the global population will consume some 15,025 Mtoe (million tonnes of oil equivalent)

Nadere informatie

Nederland als Energy Gateway

Nederland als Energy Gateway Het Delft Plan Nederland als Energy Gateway 1 Editors Prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen, decaan faculteit Technische Natuurwetenschappen en professor Reactor Physics TU Delft Prof.dr.ir. P.M. Herder,

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

-1-40010378-TDC 02-24457A

-1-40010378-TDC 02-24457A -1-40010378-TDC 02-24457A -2-40010376-TDC 02-24457A VOORWOORD Voor U ligt de, kortweg de Roadmap. Het is een technologieanalyse voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland in een N-W Europees perspectief.

Nadere informatie

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013 beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afvalpreventie, het kader en de stand van zaken... 4 2.1 Stand van zaken:

Nadere informatie

Tafel Naam Onderwerp. Erik Opdam NC Advies

Tafel Naam Onderwerp. Erik Opdam NC Advies Tafel Naam Onderwerp 1 Erik Opdam NC Advies Samen versnellen en opschalen van duurzame implementaties in Oost Nederland (RU Nijmegen, NoordZuiden, NC Advies) Innovatie en technologie zijn aanwezig, maar

Nadere informatie

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN Investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen 1 Inhoud Voorwoord 5 Management samenvatting / Executive summary 7 1 Biodiversiteit

Nadere informatie

Slimme Aanpak Energiebesparing voor de industrie

Slimme Aanpak Energiebesparing voor de industrie Slimme Aanpak Energiebesparing voor de industrie Mei 2014 www.ecn.nl Nederlands industrieel energiegebruik Feedstock M 3792 Elektrisch M 1736 Een economische waarde van ca. 6 miljard euro per jaar Jaarlijks

Nadere informatie

Publieke Diensten Online

Publieke Diensten Online Publieke Diensten Online Digital by Default or by Detour? Samenvatting en analyse onderzoeksresultaten Nederland Utrecht, juni 2013 Digital Agenda for Europe 2 Nederlanders kritisch ten opzichte van e-dienstverlening

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

Vlaams-Nederlandse Deltamonitor 2001-2012

Vlaams-Nederlandse Deltamonitor 2001-2012 Vlaams-Nederlandse Deltamonitor 2001-2012 Editie 2013 Vlaams-Nederlandse Deltamonitor 2013 i Vlaams-Nederlandse Deltamonitor 2013 ii Vlaams-Nederlandse Deltamonitor 2013 Ruimtelijk-economische en logistieke

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie