Kengetallenonderzoek sport. In samenwerking met Alfa Fedac en Accon avm

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kengetallenonderzoek sport. In samenwerking met Alfa Fedac en Accon avm"

Transcriptie

1 l e and h l i a Det port S NKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR HET IDEALE WINKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR HET IDEALE WINKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR H

2 Kengetallenonderzoek sport In samenwerking met Alfa Fedac en Accon avm

3 Kengetallenonderzoek sport juni Colofon Het rapport Kengetallenonderzoek sport is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met de brancheorganisatie CBW-MITEX. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze rapportage is verricht door CBW-MITEX. Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de bedrijfsadviseurs van CBW-MITEX, telefoonnummer of Renate de Vree van het HBD, telefoonnummer Het HBD maakt zich sterk voor een gezonde detailhandel, waarin het goed ondernemen en werken is. In het HBD werken samen: MKB-Nederland, Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond. Extra exemplaren van deze publicatie en andere publicaties van het HBD zijn te bestellen: via internet: per per fax: (070) per telefoon: (070) Copyright 2010 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het HBD hecht veel belang aan de verspreiding van kennis over de detailhandel. U mag dan ook gedeelten uit deze publicatie overnemen, mits met bronvermelding. Het integraal reproduceren van de inhoud van deze publicatie is echter alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het HBD. Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan Postbus LS Den Haag T F E I Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijk zorg besteed. CBW-MITEX en HBD kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

4 3Kengetallenonderzoek sport juni 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Marktschets Marktomvang en marktaandelen Internet 6 3 Exploitatiebeeld Winst- en verliesrekening Toelichting winst- en verliesrekening 8 4 Kengetallen Ruimte Arbeid Voorraad Overige kengetallen 11 Bijlage 1: Toelichting begrippen winst- en verliesrekening en balans 12 Bijlage 2: Toelichting kengetallen 16

5 Kengetallenonderzoek sport juni Inleiding Dagelijks moet u beslissingen nemen die bepalend zijn voor het succes en het rendement van uw bedrijf. Ervaring en intuïtie zijn daarbij vaak niet voldoende. Daarom is het van groot belang dat u kunt sturen op cijfers. Dit rapport biedt deze cijfers voor de sportbranche. De kengetallen die aan de orde komen zijn gebaseerd op het Kengetallenonderzoek voor sportzaken over het boekjaar Het Kengetallenonderzoek is uitgevoerd door CBW-MITEX en is tot stand gekomen met dank aan ondernemers die hun jaarverslag ter beschikking hebben gesteld en de medewerking van twee partners van CBW-MITEX op het gebied van accountancy, te weten Alfa Fedac en Accon avm. De resultaten in het rapport stellen u in staat uw eigen cijfers te vergelijken met de gemiddelden in de sportbranche. Deze resultaten zijn geen norm, maar zeer waardevolle aanwijzingen voor uw eigen bedrijfsvoering. Er kunnen goede redenen zijn waarom uw onderneming op bepaalde kengetallen onder of boven het gemiddelde scoort. U kunt een keuze gemaakt hebben, bijvoorbeeld voor een A1- locatie met bijhorende huisvestingslasten, waardoor deze afwijkingen van het gemiddelde verklaarbaar zijn. Als de verklaring ontbreekt, heeft u reden om nader onderzoek te (laten) verrichten. Wanneer u op deze wijze te werk gaat, zult u merken dat bedrijfsvergelijking een continu proces is. Met dit rapport kunt u steeds weer nagaan hoe uw positie op specifieke punten is, kunt u zelf maatregelen treffen of een bedrijfsadviseur van CBW-MITEX inschakelen. Het rapport begint in hoofdstuk 2 met een marktschets, waarbij kort ingegaan wordt op kenmerken van en ontwikkelingen binnen de sportbranche. In hoofdstuk 3 wordt een gemiddelde winst- en verliesrekening gegeven, voorzien van een toelichting. Hoofdstuk 4 behandelt een groot aantal kengetallen. Alle genoemde bedragen zijn, tenzij expliciet vermeld, exclusief BTW. Met vragen over sturen op cijfers, de vergelijking van uw eigen cijfers met die in dit rapport of over het verbeteren van uw resultaat, kunt u terecht bij de CBW-MITEX bedrijfsadviseurs, via telefoonnummer of Kijk voor meer informatie over bedrijfsadvies, markten bedrijfsonderzoek, juridisch advies en personeelsadvies op

6 5Kengetallenonderzoek sport juni 2010 Marktschets 2.1 Marktomvang en marktaandelen In 2009 werd ruim 1,4 miljard euro (incl. BTW) besteed aan sportkleding, sportschoenen en sportartikelen. Dat is 194 per huishouden en 86 per hoofd van de bevolking. De bestedingen aan sportgoederen vonden voor het grootste deel plaats bij formules en grootwinkelbedrijven. Onder meer door groei van online bestedingen zal de verdeling tussen de verschillende verkoopkanalen de komende jaren veranderen. FIGUUR 2.1 MARKTAANDEEL VERKOOPKANALEN SPORTGOEDEREN 6% 5% Formule 13% 30% Grootwinkelbedrijf Niet samenwerkende winkels Samenwerkende winkels 17% Overige winkels 29% Online winkels Bron: Q&A

7 Kengetallenonderzoek sport juni Internet De afgelopen jaren is internet een steeds belangrijker verkoopkanaal van sportartikelen geworden. In 2008 bedroegen de online bestedingen hieraan 44 miljoen euro (incl. BTW), wat neerkomt op een stijging van 19% ten opzichte van een jaar eerder. Internet is echter niet alleen belangrijk vanwege de verkopen. Bij 33% van de aankopen van sportartikelen heeft de consument zich georiënteerd via internet. Het belang van een goede website en goede online vindbaarheid wordt daardoor steeds groter. (Bron: Multichannel Monitor 2009 HBD/Thuiswinkel.org) FIGUUR 2.2 ONLINE BESTEDINGEN SPORTARTIKELEN (* 1 MILJOEN) Bron: Blauw Research, Thuiswinkel.org

8 7Kengetallenonderzoek sport juni 2010 Exploitatiebeeld 3.1 Winst- en verliesrekening Omzet 100,0% Af: Inkoopwaarde van de omzet 59,0% Brutomarge 41,0% Personeel 14,0% - Eigen personeel (excl. directiesalaris BV) 14,0% - Werk door derden 0,0% Huisvesting/inventaris/machine 8,5% - Huur bedrijfspanden 6,8% - Energiekosten 0,9% - Overige huisvestingskosten 0,5% - Inventaris- en machinekosten 0,3% Vervoermiddelen 0,7% Verkoopkosten 3,7% - Reclame- en advertentiekosten 1,8% - Overige verkoopkosten 1,9% Algemene kosten 3,2% - Accountants- en administratiekosten 2,0% - Overige algemene kosten 1,2% Afschrijvingen 2,7% Totale kosten 32,8% Bedrijfsresultaat (excl. financiële lasten) 8,2% Financiële baten en lasten 1,4% - Betaalde hypotheekrente 0,8% - Betaalde overige rente 0,6% Bijzondere baten en lasten -0,9% Nettowinst (voor aftrek directiesalaris) 5,9% Gewaardeerd loon ondernemers en BV-directie 3,2% Economisch resultaat 2,7%

9 Kengetallenonderzoek sport juni Toelichting winst- en verliesrekening Personeelskosten en gewaardeerd loon De hoogte van de personeelskosten wordt sterk beïnvloed door de rechtsvorm van een bedrijf. Bij eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen wordt onder personeelskosten geen loon voor de ondernemer(s) en eventueel meewerkende partner(s) in de winst- en verliesrekening opgenomen. Het ondernemersloon staat apart vermeld onder de post gewaardeerd loon. Bij een BV of NV wordt het ondernemersloon juist wel tot de personeelskosten gerekend, waardoor de personeelskosten over het algemeen hoger zijn. Om de verschillende posten in de winst- en verliesrekening goed te kunnen vergelijken is in dit rapport per onderneming, ongeacht de rechtsvorm, een gewaardeerd loon à ,- genormeerd. Dit geldt voor één ondernemer. Voor de overige meewerkende ondernemer(s) wordt een gewaardeerd loon toegekend op basis van de gemiddelde loonkosten van de onderneming, dat vervolgens toegevoegd wordt aan de personeelskosten. In deze systematiek worden de directiesalarissen van BV s herberekend en opgenomen onder het gewaardeerd loon. Naast de rechtsvorm is ook de locatie van een bedrijf een belangrijke factor voor de hoogte van de personeelskosten. Doorgaans zijn de personeelskosten op een A- locatie lager dan bij solitaire vestigingen omdat de selfservice ratio er hoger is. Huisvestingskosten en verkoopkosten Na de personeelskosten zijn de huisvestingskosten de grootste kostenpost voor sportspeciaalzaken. Uiteraard maakt het veel verschil of er sprake is van een eigen pand of een gehuurd pand. Daarnaast hangt veel af van de locatie. Deze bepaalt niet alleen de hoogte van de huisvestingskosten maar speelt ook een rol bij de verhouding tussen de huisvestingskosten en de verkoopkosten. Bedrijven op een aantrekkelijke locatie, waar veel bezoekers komen, kunnen de hogere huisvestingskosten vaak gedeeltelijk compenseren met lagere verkoopkosten. Vanwege het hogere aantal bezoekers op A-locaties zijn daar vaak minder marketingactiviteiten vereist dan op minder aantrekkelijke locaties. Anderzijds is het door de economische recessie ook op A-locaties steeds moeilijker geworden om kopende klanten binnen te halen, hetgeen de noodzaak van marketingactiviteiten heeft vergroot.

10 9Kengetallenonderzoek sport juni 2010 Kengetallen 4.1 Ruimte De gemiddelde omzet per vierkante meter bedraagt bij sportspeciaalzaken Afhankelijk van een aantal factoren zal dit bij individuele sportspeciaalzaken hoger of lager liggen. Zo wordt de omzet per vierkante meter onder meer beïnvloed door de totale omzet van een onderneming, de grootte van de vestigingsplaats, de regio waarin men actief is en het prijsniveau van het assortiment. TABEL 4.1 KENGETALLEN RUIMTE Omzet per m² Vloerefficiency (excl. BTW) (brutowinst per m²) Arbeid Ongeveer 90% van de medewerkers in sportspeciaalzaken zijn verkoopmedewerkers. Uit het salarisonderzoek 2009 van CBW-MITEX blijkt dat het gemiddelde salaris van een verkoopmedewerker in de sportbranche op ligt. De meerderheid van hen (54%) werkt parttime. De gemiddelde omzet per verkoopmedewerker (omgerekend naar FTE) bedraagt TABEL 4.2 KENGETALLEN ARBEID Omzet per Omzet per FTE Arbeidsefficiency verkoopmedewerker De arbeidsefficiency geeft de gerealiseerde brutomarge per FTE weer. Dit kengetal kan daarom gebruikt worden om een vergelijking te maken tussen bedrijven met een verschillende omzet per kracht of brutomarge. De gemiddelde selfservice ratio ligt in de sportbranche op 72. Dat wil zeggen dat sportspeciaalzaken per 72 vierkante meter verkoopvloeroppervlakte één FTE in dienst hebben. Ligt de selfservice ratio hoger, dan kan dat komen door een groter aantal vierkante meters verkoopvloeroppervlakte en/of door minder personeel.

11 Kengetallenonderzoek sport juni Voorraad De omzetsnelheid van de voorraad (3,22 in de sportbranche) geeft het tempo aan waarmee de goederenvoorraad verkocht wordt. Hoe sneller de voorraad wordt verkocht, des te sneller er geld beschikbaar komt om leveranciers te betalen. Met andere woorden: hoe hoger de omzetsnelheid, des te beter. Efficiënt omgaan met de voorraad vraagt echter meer dan het zo snel mogelijk verkopen van de voorraad. De brutomarge die gerealiseerd wordt op deze verkopen speelt eveneens een belangrijke rol. Het is voor een onderneming daarom van groot belang om het juiste optimum te vinden tussen het aantal keer verkopen van de voorraad en het realiseren van een passende brutomarge. De voorraadefficiency is hierbij een handig kengetal, omdat het een indicatie geeft voor de winstgevendheid van een onderneming. TABEL 4.3 KENGETALLEN VOORRAAD Omzetsnelheid Voorraadefficiency Omloopsnelheid 3,22 1,35 3,73 Een derde kengetal dat betrekking heeft op de voorraad is de omloopsnelheid. Deze geeft aan in hoeveel maanden de voorraad wordt verkocht. Bij sportspeciaalzaken is dat 3,73 maanden. Het laatste kengetal dat iets zegt over de voorraad is de goederenintensiteit. Deze geeft de gemiddelde voorraad per vierkante meter verkoopvloeroppervlakte. Hoe hoger de waarde van dit kengetal, hoe voller de winkel. Bij sportspeciaalzaken is de goederenintensiteit 462.

12 11Kengetallenonderzoek sport juni Overige kengetallen TABEL 4.4 KENGETALLEN OVERIG Crediteurentermijn Solvabiliteit (in dagen) 33,7 21,1% Een belangrijk kengetal voor de liquiditeitspositie van een onderneming is de crediteurentermijn. Dit kengetal geeft de gemiddelde termijn waarbinnen de onderneming crediteuren betaalt. Hierbij geldt: hoe lager, hoe beter. Een hoge crediteurentermijn wijst er immers dikwijls op dat ondernemers lopende verliezen financieren met leverancierskrediet. De crediteurentermijn geeft daarmee een globale indruk van de financiële structuur van een bedrijf. Een belangrijk aandachtspunt bij leverancierskrediet is dat ondernemers zich onvoldoende realiseren wat de kosten zijn van deze vorm van financiering ten opzichte van bijvoorbeeld de kosten van een rekening-courant bij de bank. Misgelopen betalingskorting kan op jaarbasis makkelijk een grotere kostenpost zijn dan de rente die over een rekening-courant betaald moet worden. Gemiddeld is de crediteurentermijn in de sportbranche 33,7 dagen. Dat betekent dat veel ondernemers niet optimaal profiteren van betalingskortingen die leveranciers bieden. De gemiddelde solvabiliteit is 21,1%. Hoe hoger de solvabiliteit van een onderneming, des te beter de financiële situatie van de onderneming kan worden aangemerkt, aangezien het vreemd vermogen een lager bestanddeel van het totale vermogen inneemt.

13 Kengetallenonderzoek sport juni Bijlage 1 Toelichting begrippen winsten verliesrekening en balans In deze bijlage wordt aangegeven welke opbrengsten en kosten precies onder de verschillende posten op de verlies- en winstrekening vallen. Al deze posten worden exclusief BTW opgenomen. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de verschillende balansposten, die allen tegen boekwaarde worden opgenomen. Omzet Gerealiseerde netto-omzet conform de jaarrekening, inclusief ontvangsten werkplaats, atelier en overige verdiensten. Kasverschillen worden verrekend met de omzet. Inkoopwaarde van de omzet inkopen van de goederen, grondstoffen en hulpmaterialen vrachtkosten contributies en omslagkosten van inkoopverenigingen afschrijvingen op en herwaarderingen van voorraden minus: eigen verbruik goederen minus: ontvangen omzetbonussen minus: betalings- en kwantumkortingen Opmerking: tegen inkoopprijs aan collega s doorverkochte goederen moeten uit de omzet en de inkoopwaarde worden geëlimineerd. Personeelskosten directie (in geval van B.V.) Salaris, vakantiegeld, tantièmes, sociale lasten en pensioenpremies van directieleden, plus overige vergoedingen aan directieleden. Personeelskosten overig personeel lonen, salarissen, vakantiegeld, gratificaties, tantièmes, sociale lasten en pensioenpremies opleidingskosten reiskosten woon-werkverkeer kosten van bedrijfskleding (aanschaf en reiniging) overige personeelskosten (consumpties, geschenken e.d.) betaling aan uitzendbureaus voor uitzendkrachten

14 13Kengetallenonderzoek sport juni 2010 minus: ontvangen ziekengeld Opmerking: ontvangen loonsubsidies moeten worden geboekt op incidentele baten en lasten Werk door derden (inleenpersoneel) kosten die zijn gemaakt door inschakeling van freelancers (bijv. etaleur) atelierkosten (vermaakkosten) Kale huur winkelpand(en) betaalde huur of leasekosten van winkelpanden minus: huurkosten die betrekking hebben op privé-/woongedeelte minus: opbrengsten uit onderverhuur Opmerking: servicekosten worden geboekt onder overige huisvestingskosten. Huur van aparte werkplaats of magazijnruimte wordt geboekt onder kale huur aparte magazijnruimte, werkplaats, e.d. Kale huur aparte magazijnruimte, werkplaats e.d. betaalde huur of leasekosten van aparte magazijnruimte of werkplaats (atelier) minus: huurkosten die betrekking hebben op privé-/woongedeelte minus: opbrengsten uit onderverhuur Opmerking: servicekosten worden geboekt onder overige huisvestingskosten. Energiekosten kosten van gas-, electriciteit- en ander brandstofverbruik, inclusief water minus: privé-verbruik Overige huisvestingskosten onderhoud, reparatie en schoonmaak van bedrijfspanden servicekosten van gehuurde bedrijfsruimte verzekering en onroerende zaakbelasting (OZB) van bedrijfspanden minus: kosten die betrekking hebben op privé-/woongedeelte of op een verhuurd (deel van een) bedrijfspand Inventaris- en machinekosten onderhouds-, reparatie- en verzekeringskosten van winkelinventaris, inrichting en machines

15 Kengetallenonderzoek sport juni winkelbeveiliging (detectiepoortjes en andere hardware) kleine aanschaffingen van bedrijfsbenodigdheden, gereedschappen, e.d. huur- of leasekosten van inventaris en/of machines Kosten vervoermiddelen brandstof-, onderhouds- en reparatiekosten van vervoermiddelen verzekering, motorrijtuigenbelasting huur- of leasekosten van vervoermiddelen contributie ANWB, wegenwacht en EVO minus: privéaandeel autokosten en eventuele schade-uitkeringen Reclame- en advertentiekosten reclamedrukwerk (folders) en advertenties in dag- en weekbladen, Gouden gids, e.d. internet (kosten van website, zoekmachines) Overige verkoopkosten kosten verpakkingsmateriaal en etalagekosten kosten van demonstraties, braderieën, winkelweekacties, e.d. verkoopprovisie (niet aan eigen personeel), representatiekosten kosten creditcards (transactiekosten) Accountants- en administratiekosten kosten van accountants en administratie(kantoor) kosten van administratieve software, winkelautomatisering Overige algemene kosten Alle kosten die niet onder een andere rubriek vallen, zoals: contributie, heffingen en abonnementen kantoorkosten incidentele advieskosten diverse kosten Afschrijvingen Afschrijvingen op pand, inventaris, machines en vervoermiddelen en overige afschrijvingen. Betaalde hypotheekrente Hypotheekrente op gebouwen.

16 15Kengetallenonderzoek sport juni 2010 Overige betaalde rente Betaalde rente en bankkosten (bijv. rente op rekening-courant en provisie). Incidentele baten en lasten navorderingen/restituties BTW, loonbelasting, premieheffing en sociale lasten ontvangen investeringspremies, (loon-)subsidie, niet af te dragen BTW ontvangen rente Handelsvoorraad voorraad handelsgoederen waarde na afschrijvingen (incourant, beschadigd, kwijtgeraakt, etc.) exclusief emballage, vrachtkosten, betalingskortingen, etc. Handelscrediteuren Schulden aan leveranciers en inkoopverenigingen betreffende handelsgoederen, grondstoffen en emballage, minus vooruitbetalingen en te vorderen bonussen. Eigen vermogen (aandelen)kapitaal reserves ingehouden winst lopende en voorgaande boekjaren privéstortingen minus privéopnamen minus: eventuele verliezen Opmerking: het eigen vermogen kan negatief zijn (bijv. in geval van verliezen in voorgaande boekjaren).

17 Kengetallenonderzoek sport juni Bijlage 2 Toelichting kengetallen In deze bijlage staan de formules voor de berekening van de verschillende kengetallen in dit rapport. Berekening kengetallen ruimte Omzet per vierkante meter = Totale omzet van de onderneming Aantal m² verkoopvloeroppervlakte Afzet per vierkante meter = Totale afzet van de onderneming Aantal m² verkoopvloeroppervlakte Vloerefficiency = Omzet per vierkante meter * Brutomarge Berekening kengetallen arbeid Omzet per verkoopmedewerker = Totale omzet van de onderneming Aantal FTE verkoopmedewerkers Omzet per FTE = Totale omzet van de onderneming Aantal FTE Arbeidsefficiency = Omzet per FTE * Brutomarge Selfservice ratio = Aantal m² verkoopvloeroppervlakte Aantal FTE

18 17Kengetallenonderzoek sport juni 2010 Berekening kengetallen voorraad Omzetsnelheid = Inkoopwaarde van de omzet Gemiddelde voorraad Voorraadefficiency = Omzetsnelheid * Brutomarge Omloopsnelheid = 12 (= aantal maanden per jaar) Omzetsnelheid Goederenintensiteit = Gemiddelde voorraad Aantal m² verkoopvloeroppervlakte Berekening overige kengetallen Crediteurentermijn = Gemiddelde crediteurenstand Inkoopwaarde de omzet * 365 Solvabiliteit = Eigen vermogen Totale vermogen * 100%

19 Het rapport Kengetallenonderzoek Sport is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met CBW-MITEX, Alfa Fedac en Accon avm. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze rapportage is verricht door CBW-MITEX. BW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR HET IDEALE WINKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR HET IDEALE WINKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR HET IDEALE WIN

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Deloitte Branchegroep Retail September 2014. Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel

Deloitte Branchegroep Retail September 2014. Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel Deloitte Branchegroep Retail September 2014 Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel Inhoud 1. Economische-, maatschappelijke-en branche ontwikkelingen 7 1.1 Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

DE SLIJTERS-CHECKLIST CHECKLIST VOOR ONDERNEMERS IN DE DETAILHANDEL IN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

DE SLIJTERS-CHECKLIST CHECKLIST VOOR ONDERNEMERS IN DE DETAILHANDEL IN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN DE SLIJTERS-CHECKLIST CHECKLIST VOOR ONDERNEMERS IN DE DETAILHANDEL IN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze checklist is gefinancierd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld?

Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld? Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld? 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 Het koopgedrag van de segmenten: demografische kenmerken zijn niet verklarend voor

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

OPTIEKTRENDS 2020: ONTWIKKELINGEN IN CONSUMENTENGEDRAG

OPTIEKTRENDS 2020: ONTWIKKELINGEN IN CONSUMENTENGEDRAG OPTIEKTRENDS 2020: ONTWIKKELINGEN IN CONSUMENTENGEDRAG 2011 Optiektrends 2020: Ontwikkelingen in consumentengedrag Colofon Het rapport Optiektrends 2020, ontwikkelingen in consumentengedrag is een uitgave

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links

Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links Inhoudsopgave Ondernemingsplan: hoe en waarom 4 Curriculum vitae 4 Onderneming in kernwoorden 4 Hulpmiddelen 5 Bedrijfsnaam 5 Huisstijl 7 Rechtsvorm

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Foto invoegen Dhr. Ondernemer Ondernemingsplan van: Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dit plan is samengesteld door Dhr. Ondernemer in samenwerking met SAB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013

WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013 WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013 COLOFON 2 Het rapport Woonaccessoires is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met de brancheorganisatie Inretail

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Projectgroep 5

Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Hogeschool van Amsterdam (HES) - Locatie Leeuwenburg Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Solio Power of the Universe Project Intern (PIN) Opleiding Communicatie Duaal In opdracht van Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Benchmark rapport. Handel in en reparatie van personenauto0s en lichte bedrijfsauto0s (geen import van nieuwe)

Benchmark rapport. Handel in en reparatie van personenauto0s en lichte bedrijfsauto0s (geen import van nieuwe) Handel in en reparatie van personenautos en lichte bedrijfsautos (geen import van nieuwe) Uw bedrijf? Branche 452 Handel in en reparatie van personenautos en lichte bedrijfsautos (geen import van nieuwe)

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Ondernemingsplan. ES Sports

Ondernemingsplan. ES Sports Ondernemingsplan ES Sports Plaats: Dijkmeer Datum: 7 januari 2015 Startdatum onderneming: 1 januari 2015 Branche: Detailhandel Bedrijfstak: Winkels in sportartikelen (geen watersport) Ondernemingsvorm:

Nadere informatie