Casestudy MAN 9 Publiceren van gebouwinformatie (keuze-credit) Project gerelateerde informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Casestudy MAN 9 Publiceren van gebouwinformatie (keuze-credit) Project gerelateerde informatie"

Transcriptie

1 Casestudy MAN 9 Publiceren van gebouwinformatie (keuze-credit) Project gerelateerde informatie Eenvoudige beschrijving van het project en het gebouw Vanaf april 2014 wordt op bedrijventerrein De Corridor in Breukelen door Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers gewerkt aan de nieuwbouw van een kantoorgebouw met bedrijfsrestaurant en 142 parkeerplaatsen op eigen terrein voor Sodexo Nederland B.V. Sodexo Nederland B.V. heeft hiervoor een huurovereenkomst afgesloten met een particuliere belegger. Het gebouw is ontworpen door Architectenbureau Rutten van der Weijden. Bartels ingenieursbureau heeft de engineering van de constructie verzorgd. Het gebouw bestaat uit 4 bouwlagen met kantoorruimten. Die gekoppeld zijn door een middenkern, waarin de liften, verkeersruimten en technische ruimten zich vinden. Op de begane grond is de entreehal en een bedrijfsrestaurant gesitueerd. BREEAM rating en score De ambitie is om het nieuwe kantoorgebouw van Sodexo te certificeren volgens de BREEAM-NL Nieuwbouw beoordelingsmethodiek, waarbij uiteindelijk bij de oplevering van het gebouw een opleveringscertificaat drie sterren / VERY GOOD wordt behaald. Score > 55% Belangrijke innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen Tijdens het ontwerp en de bouw van het nieuwe kantoorgebouw zijn diverse maatregelen op het gebied van duurzaamheid genomen. Onderstaand zijn de belangrijkste benoemd. Flexibel indeelbare plattegronden Omdat de huurder/gebruiker Sodexo de kantoren wil inrichten volgens het nieuwe werken, zijn er vrijwel geen binnenwanden in het kantoorpand aangebracht. In de plafonds zijn bandraster (h.o.h. 6 meter) aangebracht. Door deze flexibiliteit kunnen eenvoudig andere kantoorindelingen worden gemaakt. Dit garandeert dat een eventuele toekomstige verandering in het gebruik van het pand simpel en zonder puin gerealiseerd kan worden. Gezondheid en energie Het gebouw biedt een duurzame werkomgeving aan haar gebruikers. Er wordt veel gebruik van daglicht en vanaf iedere werkplek heeft men uitzicht naar buiten. In iedere ruimte is de temperatuur apart in te stellen, in grotere ruimten is dit zelfs per zone in te stellen. Hierdoor heeft iedere werknemer een comfortabele werkomgeving. PV-panelen Het gebouw is voorzien van 150 PV-panelen op het dak. Doordat deze al in een vroeg stadium van de bouw zijn aangebracht konden we tijdens de afbouwfase deels voorzien in de eigen energiebehoefte. Energiezuinige verlichting met aanwezigheidsdetectie In het kantoorgebouw is gebruik gemaakt van hoogfrequente verlichting, wat tot een prettiger werkomgeving leidt. Het geïnstalleerd vermogen van de verlichting is ca. 50% lager dan wat gebruikelijk wordt geïnstalleerd, waardoor het gebouw minder gekoeld hoeft te worden. In het gehele gebouw is de hoofdverlichting voorzien van aanwezigheidsdetectie. Hierdoor wordt de hoofdverlichting alleen ingeschakeld wanneer iemand aanwezig is, zodat geen onnodige energie wordt verbruikt. Langs de gevel is de verlichting voorzien van daglichtafhankelijke regeling. Hierdoor wordt de verlichting automatisch gedempt wanneer voldoende daglicht door de ramen naar binnen komt.

2 Luchtbehandeling In het kantoorgebouw wordt gebruik gemaakt van gebalanceerde ventilatie. De toe- en afvoer van de ventilatielucht wordt in een luchtbehandelingskast geregeld. In de luchtbehandelingskast wordt (in de winter) de warmte van de afgevoerde ventilatielucht teruggewonnen door middel van een warmtewiel met een zeer hoog rendement (ca. 80%). Door deze warmte te hergebruiken, hoeft in de winter minder verwarmd te worden. Tevens wint het warmtewiel vocht uit de lucht terug, waardoor geen aparte bevochtiging van het gebouw nodig is. In de luchtbehandelingskast wordt de toevoerlucht gedurende het gehele jaar op een temperatuur van 18 C gehouden. In de zomer hoeft hierdoor minder lokaal gekoeld te worden, in de winter hoeft hierdoor minder lokaal verwarmd te worden. 's Nachts wordt de luchtbehandelingskast uitgeschakeld, om overbodig energieverbruik te voorkomen. Waterverbruik In het gebouw wordt gebruik gemaakt van een lekdetectiesysteem. Dit systeem registreert het waterverbruik en sluit de hoofdkraan af wanneer ergens een lek is opgetreden. Op deze wijze wordt verspilling van water tegen gegaan. Daarnaast is gebruik gemaakt van waterbesparende toiletten en waterkranen, waardoor het waterverbruik beperkt wordt. In het kantoorgebouw zijn energiemeters geplaatst. Via deze meters kan het energieverbruik worden afgelezen. Met behulp van deze informatie kan worden bepaald welke gebouwonderdelen of werkzaamheden veel energie verbruiken. Aan de hand hiervan kan men maatregelen treffen om dit energieverbruik terug te dringen. Transport Het kantoorgebouw bevat een ruime fietsenstalling. Op deze wijze wordt aangemoedigd dat het personeel op de fiets naar het werk komt. Daarnaast ligt het kantoorgebouw vlakbij treinstation Breukelen. Dit biedt voldoende alternatieven voor de auto om naar het werk te komen. Voor de werknemers / bezoekers die met de auto komen zijn er elektrische oplaadpunten aanwezig, wat het gebruik van duurzame vervoersmiddelen stimuleert. Bouwplaats en bouwproces Om de impact op het milieu tijdens het bouwproces te reduceren, zijn diverse maatregelen getroffen. Van Omme & de Groot heeft het casco voornamelijk gerealiseerd uit prefab betonelementen, waardoor er minder verspilling en minder transportbewegingen zijn als bij een in het werk gestort casco. Verder is het waterverbruik ten gevolge van de activiteiten op en rond de bouwplaats zo veel mogelijk beperkt en maandelijks gemonitord. Daarnaast is vervuiling van de omgeving voorkomen door beschermende maatregelen te treffen, zoals het toepassen van gesloten afvalcontainers. Afval wordt gescheiden ingezameld en afgevoerd en een gecertificeerd afvalverwerker verzorgt de controle en rapportage van de afvalstromen. Van Omme & de Groot heeft zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale materialen en lokale partijen. Daarnaast is al het hout dat op de bouwplaats en in het kantoorgebouw is gebruikt voorzien van een FSC-keurmerk. Ecologie: waterberging Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen is onder een deel van de parkeervakken een waterbergend (Aquaflow) systeem aangebracht. Hemelwater wordt in dit systeem gebufferd en vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het waterschap kan hierdoor het waterhuishoudingssysteem beter regelen, waardoor de kans op wateroverlast wordt voorkomen / beperkt.

3 Brutovloeroppervlak 5309 m2 (NEN 2580) Totaal terrein oppervlak van de locatie ha Vloeroppervlakken naar functie en hun afmetingen kantoorfunctie 4432 m2 (NEN 2580) bijeenkomstfunctie 339 m2 (NEN 2580) overige gebruiksfuncties 124 m2 (NEN 2580) Verkeersruimten 385 m2 (NEN 2580) Opslagruimten 29 m2 (NEN 2580) Verwacht energiegebruik kwh 115 kwh / m2 BVO Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen 0 kwh / m2 BVO (er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van 100% groene stroom) Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen 115 kwh / m2 BVO Verwacht waterverbruik 7 m3/persoon/jaar waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water Niet van toepassing Tijdens het bouwproces ondernomen stappen ter reductie van de impact op het milieu Om de impact op het milieu te reduceren heeft van Omme & de Groot besloten om dit project zoveel mogelijk uit prefab onderdelen op te bouwen. Hierdoor zijn er minder transportbewegingen van mensen en materialen, waardoor er minder CO2 uitstoot is dan t.o.v. traditionele bouw. Verder heeft de integrale aanpak van het ontwerpteam niet alleen gezorgd voor slim en efficiënt ontworpen oplossingen, maar ook voor kostenefficiëntie en materiaalbesparing. Gepionierde/gerealiseerde duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied Gebouwinformatie is gepubliceerd op de website van Van Omme & de Groot, zodat het project kan dienen als voorbeeldfunctie voor de maatschappij en andere bedrijven. Lagere CO2 uitstoot door lager energieverbruik en minder gebruik van auto s. Beperking van geluidsoverlast naar de omgeving.

4 Ambities, planvorming De vraag naar een duurzaam en vooruitstrevend (kantoor)gebouw kwam in eerste instantie voort uit de vraagspecificatie van de eindgebruiker. Het projectteam is de gebruiker in deze vraag tegemoet gekomen door het nastreven van een BREEAM-NL certificering (bij oplevering). De duurzaamheidsambitie garandeert naast een meerwaarde voor de eindgebruiker ook een meerwaarde voor de belegger, op zowel de korte als de lange termijn. Technische oplossingen In het kantoorgebouw is gebruik gemaakt van hoogfrequente verlichting, wat tot een prettiger werkomgeving leidt. Het geïnstalleerd vermogen van de verlichting is ca. 50% lager dan wat gebruikelijk wordt geïnstalleerd, waardoor het gebouw minder gekoeld hoeft te worden. In het gehele gebouw is de hoofdverlichting voorzien van aanwezigheidsdetectie. Hierdoor wordt de hoofdverlichting alleen ingeschakeld wanneer iemand aanwezig is, zodat geen onnodige energie wordt verbruikt. Langs de gevel is de verlichting voorzien van daglichtafhankelijke regeling. Hierdoor wordt de verlichting automatisch gedempt wanneer voldoende daglicht door de ramen naar binnen komt. Proces, organisatie N.a.v. een door Sodexo Nederland - op basis van een Voorlopig Ontwerp - gehouden meervoudig onderhandse selectie is van Omme & De Groot geselecteerd voor het realiseren van het nieuwe kantoorgebouw. Van Omme & De Groot is verantwoordelijk voor de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp tot en met uitvoering en oplevering van het kantoorgebouw en werkt hierbij samen met de Verkerk Groep (elektrotechniek) uit Zwijndrecht en Gebr. Van Wijk Installatietechniek uit Bleiswijk. Parc Makelaars bracht namens Sodexo Nederland B.V. de transactie tot stand en heeft aansluitend ook de belegging met de particuliere belegger begeleid. Het ontwerp is gemaakt door Architectenbureau Rutten van der Weijden. Bartels Ingenieursbureau verzorgde de constructieve tekeningen en berekeningen. DGMR en Nieman Raadgevende Ingenieurs zijn de belangrijkste adviseurs op dit project. BREEAM-NL credits De haalbaarheid van de BREEAM-NL credits is door het projectteam in overleg met Nieman Raadgevende Ingenieurs onderzocht en vastgesteld. Hieruit zijn heldere doelstellingen geformuleerd. Tijdens het proces hebben alle partijen hun uitgewerkte credits aangeleverd. Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft als BREEAM-expert de gegevens beoordeeld en verstrekt aan de assessor. Kosten/baten De baten van de BREEAM-NL certificering wegen, met name op de langere termijn, sterk op tegen de eventuele lasten. Niet alleen in de vorm van harde financiële baten voor zowel de eindgebruiker als de beheerder/belegger, maar ook in de vorm van zachte baten zoals gebruikersveiligheid en comfort. Tips voor een volgend project Een heldere ambitiedoelstelling en een gemeenschappelijke inspannings- en controleverplichting gedurende het gehele ontwikkel-, ontwerp- en bouwproces blijkt een belangrijke factor om het gewenste duurzaamheidsniveau te kunnen nastreven en garanderen richting zowel de eindgebruiker als belegger.

5 Inspraak toekomstige gebouwgebruikers Sodexo vind het belangrijk dat haar mensen een werkplek hebben die naar hun zin is. Tijdens het ontwerp heeft Sodexo een commissie samengesteld van toekomstige gebruikers. Op basis van de wensen en ideeën van deze commissie, is de inrichting van het gebouw bepaald. Presentatie voor toekomstige gebouwgebruikers Sodexo heeft de toekomstige gebouwgebruikers en andere belanghebbenden periodiek geïnformeerd over de voortgang van het ontwerp en de bouw. Tijdens de eerste paal en het hoogste punt zijn diverse gebouwgebruikers aanwezig geweest op de bouw. Maar ook tussentijds heeft de directievoerder van Sodexo regelmatig toekomstige gebouwgebruikers en belanghebbende rondgeleid op de bouw. Op 1 oktober 2014 heeft Sodexo nog een presentatie gegeven. Aansluitend hebben de directievoerder van Sodexo en de uitvoerder van Van Omme & de Groot de toekomstige gebouwgebruikers een rondleiding gegeven door het gebouw.

BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN. Beoordelingsrichtlijn Datacenters. Versie 1.0, Februari 2012

BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN. Beoordelingsrichtlijn Datacenters. Versie 1.0, Februari 2012 BRL-2012 V1.0 BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN Beoordelingsrichtlijn Datacenters Versie 1.0, Februari 2012 Uitgave: Dutch Green Building Council Postbus 1819 3000 BV Rotterdam Breeam-NL

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

-emissie in de praktijk

-emissie in de praktijk Reductie van -emissie in de praktijk Uitgerekend -emissie Samen werken aan -reductie Klimaatverandering staat ondanks of zoals sommigen zullen betogen, mede dankzij de financiële crisis nog steeds hoog

Nadere informatie

BREEAM-NL IN-USE Parkeergarages. 2013 v0.2 Beta

BREEAM-NL IN-USE Parkeergarages. 2013 v0.2 Beta BREEAM-NL IN-USE Parkeergarages 2013 v0.2 Beta Keurmerk voor duurzaam vastgoed voor drie onderdelen: Asset Beheer (Building Management) Beoordelingsrichtlijn Bestaande Gebouwen Afdrukdatum: 28 augustus

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

: The concept of Zero

: The concept of Zero : The concept of Zero Voorwoord De Wijk van Morgen en hoe verder? Voor u ligt al weer de tweede uitgave van de brochure De Wijk van Morgen. Via de website www.dewijkvanmorgen.nl kunt u de eerste versie

Nadere informatie

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans!

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! 1. Energie moet je oogsten! Energiestap voorziet een toekomst waarin gebouwen geen energiegebruikers zijn, maar energieopwekkers. Met de huidige stand

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen # Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen Whitepaper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het definiëren van de

Nadere informatie

Plan van aanpak President Kennedyplantsoen, bouwgroep Noorderzon dd.14-10-2013

Plan van aanpak President Kennedyplantsoen, bouwgroep Noorderzon dd.14-10-2013 Inleiding: Bouwgroep Noorderzon is een coöperatieve vereniging van 35 middel tot hoger opgeleide, actieve oudere Amsterdammers. Samen vormen wij een reservoir aan kennis, competenties en draagkracht. Wij

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

Case Study. flexibel. Logistiek efficiënt duurzaam. omgeving. Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II te Tilburg

Case Study. flexibel. Logistiek efficiënt duurzaam. omgeving. Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II te Tilburg Case Study Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II te Tilburg omgeving flexibel Logistiek efficiënt duurzaam Projectomschrijving Projectomschrijving De nieuwbouw distributiecentrum Dok

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Conversie en hergebruik The Corridor

Conversie en hergebruik The Corridor Conversie en hergebruik The Corridor Auteurs: A. Dullaert, N. van Spronsen, W. Steunenberg en M. Waanders Opdrachtgever: Gemeente Enschede in samenwerking met Stichting Pioneering Kader: Minor Regie Stedelijke

Nadere informatie

Active House - Een internationale richtlijn

Active House - Een internationale richtlijn Active House - Een internationale richtlijn Specificaties voor woningen die meer produceren dan ze verbruiken 2e Editie 2 Inhoudsopgave Page Inleiding 4 Active House een stap voorwaarts! Visie 8 Gebouwen

Nadere informatie

3 november 2014 Versie 1

3 november 2014 Versie 1 ENERGIE AUDIT VERSLAG code: B1408 3 november 2014 Versie 1 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 3/14 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Omschrijving bedrijf 5 1.1 Activiteiten 5 2. Energieverbruik

Nadere informatie

Ontwikkelen van energiezuinige winkels

Ontwikkelen van energiezuinige winkels LenteAkkoord energiezuinige nieuwbouw Ontwikkelen van energiezuinige winkels Wat betekent de aanscherping van de EPC-eisen per 1 januari 2015? Factsheet, oktober 2014 Ontwikkelen van energiezuinige winkels

Nadere informatie

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 I n s u l a t i o n Derde editie Februari 2015 Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 Inhoud Inleiding 4 Kennis delen 4 Steeds strengere eisen 4 Oplossingen

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen)

Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen) Prijsvraag De Voorsprong Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen) 1. All electric W&R-Groenconcept: energieneutraal woningconcept Naam van dit concept: all electric W&R-Groenwoning

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering Duurzame bedrijventerreinen Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering april 2006 Voorwoord De Provincie Limburg zoekt partners voor een duurzame ontwikkeling. Ondernemers, burgers en gemeenten.

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie