Nieuw vloer- en installatieconcept biedt voordelen. De aannemer als uitvoeringsdeskundige Bouw staat voor fundamentele keuze.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw vloer- en installatieconcept biedt voordelen. De aannemer als uitvoeringsdeskundige Bouw staat voor fundamentele keuze."

Transcriptie

1 P l a t f o r m v o o r h e t o n t w e r p e n, f a b r i c e r e n, b o u w e n e n g e b r u i k e n v a n P R E F A B b e t o n p r o d u C t e n De aannemer als uitvoeringsdeskundige Bouw staat voor fundamentele keuze Nieuw vloer- en installatieconcept biedt voordelen #5 a p r i l

2 Onze visie op de techniek: b:ton april 2007 Een continue investering in kennis en scholing Economische ontwikkelingen houden niet op bij onze landsgrenzen. De wereld is ons afzetgebied, al decennia lang. Met name de laatste jaren raakt deze globalisering in een stroomversnelling, waarbij vooral de explosieve groei en booming economie van China sterk tot de verbeelding spreken. Nieuwe, interessante afzetmarkten vormen voor ons normaal gesproken een positief signaal. Toch zijn er ook doemscenario s, waarbij zowel Europa als Amerika worden overvleugeld door deze sterke, opkomende economieën. Verbeterde bedrijfsprocessen Een vergelijking met de jaren tachtig lijkt op zijn plaats. Toen waren het de Aziatische tijgers zoals Japan en Korea die dominant op de wereldmarkt dreigden te worden. Wij behielden echter onze positie via verbeteringen van onze bedrijfsprocessen. Een belangrijk punt van aandacht, ook in de toekomst. Het is vooral de techniek die hierin een grote rol speelt. Wij denken aan I.C.T. en internet. Ook conventionele technieken zoals de werktuigbouw en elektrotechniek dragen ertoe bij dat wij steeds efficiënter kunnen produceren. Optimalisatie door innovatie was het credo van de jaren negentig. Een credo dat nog niets aan actualiteit heeft ingeboet en ongetwijfeld steeds belangrijker zal worden. Investeren in technisch onderwijs Overheid en bedrijfsleven zullen samen de innovatieve kwaliteiten van onze technische sector moeten verstevigen. Wat dat betreft voelen wij onszelf ook aangesproken. Wij moeten investeren in noodzakelijke ontwikkelingen in deze sector. In algemeen technisch onderwijs bijvoorbeeld, maar ook in specialistische cursussen en trainingen. Hierbij denken wij niet alleen aan geld, maar ook aan het imago van de techniek, dat best eens opgepoetst mag worden.de structurele aanwezigheid van een hoogwaardig kennis- en arbeidspotentieel is essentieel voor de groei van onze economie. Eigen kweek is in dit verband erg belangrijk, omdat import uit het buitenland maar een tijdelijke oplossing betekent. Mens blijft belangrijkste schakel Sinds 1985 detacheren wij middelbaar en hooggeschoolde technici. Specialisten in het ontwerpen, voorbereiden en begeleiden van technische constructies. Wij onderscheiden ons door kwaliteit en door liefde voor de techniek en de technicus. Want hoever de technische ontwikkelingen ook zullen gaan, de mens blijft de belangrijkste schakel in elk innovatief proces. En worden de kracht en duurzaamheid van een constructie niet bepaald door de kwaliteit van deze schakel? Door het verbindende menselijke element? Dosign onderkent dit en specialiseert zich daarom in de toegevoegde waarde van gemotiveerde mensen. Dosign Engineering heeft kantoren in Rotterdam, Amsterdam en Tilburg. Kijk voor meer informatie op onze internetsite. 2

3 voorwoord: Op eigen kracht: Prefab moet bouw redden. Een even onheilspellende als uitdagende titel boven een artikel in deze uitgave van B:ton. De verwachte arbeidskrapte op de bouwplaats noopt onze sector om naar oplossingen te zoeken. Eén daarvan is een grootschalige toepassing van prefab, zo bepleit het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid bij monde van onderzoek Hans Schellevis. Ik deel die visie. Maar ik wil op deze plek ook stellen dat prefab beton alles in zich heeft om ook op eigen kracht een vooraanstaande positie in te nemen, voor zover wij die al niet hebben ingenomen. Kiezen voor prefab beton en betonproducten niet alleen vanuit bedreigende marktomstandigheden, maar juist vanuit de kansen voor diezelfde markt. Zo kunnen partijen in de bouw nu al vroegtijdig inspelen op de veranderingen die gaan komen. Een businessscan onder 350 bouwbedrijven schetst een helder beeld welke kant de bouw opgaat, zo valt in een bespiegeling van consultant Toni Sfirtsis te lezen. Industrialisatie en prefabricage zijn belangrijke ingrediënten om te anticiperen op de eisen van gebruikers en voor hen waardecreatie te genereren. Die eigen kracht van prefab komt ook in de talloze projecten in deze uitgave naar voren, waarbij blijkt dat prefab beton en betonproducten een passend antwoord geven op vele bouw- en inrichtingvraagstukken. Of het nu gaat om eigentijdse parkeergaranges, duurzame rioleringssystemen, complexe funderingen, hoge snelheid van bouwen of prachtig zichtbeton, prefab beton laat zich van zijn beste kant zien. Ook als het gaat om innovatie, zoals nieuwe vloer- en installatieconcepten. Die eigen kracht van prefab beton zult u bij het lezen van deze uitgave van B:ton telkens ervaren. Die eigen kracht is extra waardevol als prefab beton in de toekomst tevens uit noodzaak moet worden toegepast. Wij staan er namelijk op basis van onze eigen kracht nu al 100% gesteld voor. Bart van Melick Voorzitter BFBN

4 03: Voorwoord b:ton april 2007 inhoud: 10: Uitbreiding hotel Ibis boven station Amsterdam Centraal 15: Column 19: De Hondsbossche Zeewering 20: Bouw staat voor fundamentele keuze 6 Grootheid bezitten om verder te kijken in rioleringen 12 Prefab moet bouw redden 16 Esthetiek en innovatie Randvoorwaarden bepalen gebruik prefab

5 26: Verbinding ongesnelde ribbelpalen en omringende betonvloer onderzocht 48: Prefab parkeergarage: van bouwdoos tot beauty 32: t Cadeau van de plek 37: Beton als beeldtaal 38: Klassieke uitstraling, moderne technieken 42: Bouwen zonder estafettestokje 50: Schoorpalen onder Rietwoningen Esonstad 52: Kort nieuws 53: Publicaties 54: Colofon 24 Spel van licht en schaduw Sculpturaal kantoor wekt nieuwsgierigheid 30 Tramhalte Ternoot in Den Haag 46 Bestrating Tussen de Vaart schept landschappelijke sfeer 5

6 De toegepaste rioleringssystemen vormen een goede oplossing voor afvalwater. Foolproof, nagenoeg altijd werkend en weinig onderhoud vergend. Dat stelt prof. dr. ir. Francois Clemens. Toch spreekt hij ook over verkeerde discussies, over onbalans tussen beleid en beleidsuitvoering, over een gebrek aan langetermijnvisie en zelfs over chaos doordat overkoepelende afstemming ontbreekt. Het grootste probleem is dat wij zouden moeten denken in doelen in plaats van in middelen. We zetten middelen in, zonder dat we weten of het allemaal helpt. Door Paul Engels. 6

7 Grootheid bezitten om verder te kijken in rioleringen De consultant van Ingenieursbureau Witteveen + Bos uit Deventer en hoogleraar afvalwater/civiele techniek aan de TU Delft spreekt van een lappendeken aan oplossingen. Oplossingen die doorgaans ad hoc en in gloeiende haast worden aangedragen. Het is een komen en gaan van thema s die wij over de riolering uitstorten. Vuiluitworpreductie, nutriënten, veedrenking, gezondheidsrisico s, medicijnresten, wateroverlast, overstorten en ga zo maar door. En telkens reageren wij daarop met instant beleid en moeten gemeenten daarop inhaken. Zij worstelen met de acute uitvoering, terwijl alle kennis van klassieke rioleringssystemen aanwezig is en we precies weten wat zwakke en sterke kanten zijn. Maar in de hectiek van nieuw beleid komt er een plukje systeem X en een plukje systeem Y. We veranderen onszelf suf aan steeds wijzigende rioleringsopgaven. Terwijl wij niet eens monitoren of dergelijke oplossingen werken. Niets ten nadele van heel veel fantastische rioleringssystemen die de afgelopen jaren op de markt zijn verschenen als succesvol antwoord op nieuwe rioleringsvraagstukken, toch bepleit Clemens meer rode draden. In elk geval een visie op termijn wat men nu eigenlijk wil bereiken. We hebben vanaf 1995 voor 3 miljard euro aan bergbezinkbassins gebouwd, maar had dat ook niet anders gekund? Zijn we onder het motto milieu niet de mooiste stelsels aan het aanleggen, maar pompen wij wel over vele kilometers afvalwater waardoor een andere oplossing uiteindelijk duurzamer is zoals water infiltreren met waterdoorlatende betonbuizen of waterpasserende betonstraatstenen en betontegels? Kun je van twee walletjes blijven eten, in casu gezondheid en milieu, terwijl zij soms tegenstrijdig zijn? De wetgeving is een bron van allerlei kleinschalige oplossingen, maar zijn dit wel goede ideeën? We gunnen ons geen tijd om bewust te worden wat wij allemaal creëren. We laten ons leiden door de waan van de dag. Helikopter: En het uitgangspunt is zo simpel: veilig, gezond en goedkoop afvalwater afvoeren zonder milieuschade. Dat zou ook met helikopters met waterbakken kunnen. Nergens staat beschreven hoe je afvalwater moet afvoeren. Zelfs zo n discussie is op zijn plaats. Vergelijk het met Schiphol dat blijft groeien met alle problemen van dien, terwijl je de overstap naar een locatie in de Noordzee kunt maken. Maar de trein dendert door. Nu moet ik meteen zeggen dat uit technisch oogpunt de rioolstelsels die wij nu hebben het meest geëigend zijn. Toch zou er meer flexibele functionaliteit bij moeten komen kijken. Dat een systeem nog aan te passen is als de eisen veranderen. Gechargeerd gesteld zou misschien op de ene plaats wel papier-maché als buis geschikt zijn omdat na twee jaar totaal andere eisen worden gesteld, en op een andere plek betonnen rioleringsbuizen omdat je zeker weet dat de eisen vele decennia niet of nauwelijks zullen wijzigen. Misschien kan de betonnen buis worden aangepast of geldt die als behuizing voor een andere buis? Riolering is geen kwestie van Haarlemmerolie. Er zijn zoveel vraagstukken dat je steeds maatwerk moet leveren. Maar dan niet via een kort cyclisch beleid maar voor de langere termijn. 7

8 Prefab Betonnen Elementen

9 Het zijn natuurlijk tegenstrijdigheden: maatwerkoplossingen en het voorkomen van een lappendeken. Inspelen op steeds nieuwe eisen en de langetermijnvisie. Ontzettend robuuste en houdbare oplossingen in beton versus kort cyclische technieken. De balans is doorgeslagen in de richting van korte termijn en ad hoc oplossingen. De langere termijn is prima, mits wij dat kunnen doorspekken met flexibiliteit. Dan hebben we een betere balans te pakken. We zullen goede keuzes moeten maken in nieuwe technologieën. Feit blijft dat er telkens weer iets te doen valt. Venijnige afvalstoffen, intensievere regenbuien, nieuwe technieken, ze leiden tot complexere ontwerpen. Maar steeds is de vraag of de nieuwe oplossing ook de kwaliteit verbetert en of het überhaupt wel nodig is. Misschien moeten wij bij de wateroverlast eerst eens afvragen hoe vaak we water lange tijd op straat willen hebben staan, met overlast tot gevolg. Schade is natuurlijk iets anders. Of willen wij geen overlast en kiezen wij voor grotere diameters van de betonnen buizen? Die vraag is een goede discussie. Dan kijk je naar normen, risico s en geld en heerst niet het onderbuikgevoel maar het rationeel denken. Goede markt voor beton: Het zou naar de mening van Francois Clemens goed zijn als er in een brede context naar rioleringsopgaven zou worden gekeken. Dat is nodig om doordachte keuzes te maken, Het blijkt lastig om dat in brede kaders te bezien. Ten eerste heeft riolering niet de eerste prioriteit bij gemeenten en ten tweede zijn er van overheidswege al verschillende ministeries, provincies, waterschappen en gemeentes bij betrokken. Dan is er ook nog het krachtveld van de kant van de toeleverende industrie. De concurrentie tussen materialen is groot. Ik vind het verkeerd om over prijzen, LCA s en duurzaamheid te discussiëren. Elk materiaal heeft zijn sterke kanten. Zo is er absoluut een goede markt voor prefab betonnen buizen en alle moderne varianten zoals eivormige buizen, waterdoorlatende buizen en noem verder maar op. Ik vind het van groot belang dat fabrikanten boven hun producten uitstijgen. Dat ze nadenken over afvalwateroplossingen in plaats van over buizen. Vergelijk het met Shell, dat zich als concern van een oliemaatschappij naar een energiemaatschappij ontwikkelt. De hoogleraar heeft daarbij veel vertrouwen in de prefab betonindustrie. Laat ik het zo zeggen: Ik ken fabrikanten van betonnen buizen die echt op een heel goede manier innoveren, ideeën bespreken en meedenken over vraagstukken. Dan gaat het niet meer om het product, maar om een doordachte, succesvolle toepassing en oplossing. Die grootheid om verder te kijken dan alleen het verkopen van buizen is een eigenschap die kansen biedt voor de hele branche. Het is waarschijnlijk ook iets voor de VPB als fabrikantenvereniging. Creëer je eigen markt. Een gemeente heeft een probleem en de fabrikant van betonnen buizen komt met een totaalantwoord. Het zal die kant opgaan. Prima. Maar laat men dan wel bij het formuleren van dat probleem alle aspecten meewegen en kies een systeem dat het spanningsveld tussen beleid en beleidsuitvoering overbrugt. Want het kost tijd om een systeem te ontwerpen, vergunningen rond te krijgen, het systeem te bouwen en te monitoren. En als er inmiddels nieuw beleid is, moet je maar afwachten of je het juiste systeem hebt gebouwd en of dat het systeem flexibel genoeg is voor eventuele aanpassingen. Dat is een enorme uitdaging voor gemeenten. Ik benijd ze niet. Het enige dat ik ze kan meegeven is dat de huidige technieken en producten an sich van hoge kwaliteit zijn. Daaraan zal het niet liggen. 9

10 Bijzondere locatie Uitbreiding hotel Ibis boven station Amsterdam Centraal Boven de hoofden en onder de voeten van duizenden treinreizigers wordt hotel Ibis Amsterdam Centre bij station Amsterdam Centraal uitgebreid met een nieuwe vleugel van zes verdiepingen. De tien schuine poten van de uitbouw rusten op de perrons. Deze bijzondere locatie vereist een bijzondere bouwmethode. door Mathilde van Hulzen Slapen boven spoorrails, dat kan naar verwachting tweede helft 2008 in hotel Ibis Amsterdam Centre. In de nieuwe, zilverkleurige vleugel komen 187 kamers, waardoor het hotel zijn capaciteit verdubbelt naar ruim 370 kamers. Het Ibis-hotel staat aan de westelijke zijde van het Stationseiland en mocht volgens het bestemmingsplan alleen boven het spoor uitbreiden. De uitbouw bestaat uit zes verdiepingen van zo n m 2. Het geheel staat op tien poten, die op hun beurt rusten op de perroneilanden 1/2 en 3/4. Een glazen loopbrug verbindt de nieuwbouw op twee verdiepingen met het bestaande hotel. aangelegd die bestaat uit poeren. Deze poeren worden op beide perrons ondergronds met elkaar verbonden door trekankers die onder het spoor worden doorgeboord. Bouwen boven een bestaand spoorwegnetwerk waar dagelijks duizenden reizigers gebruik van maken, vereist een bijzondere bouwmethode waarbij scherp op de veiligheid moet worden gelet. Boven de reizigers bevindt zich een veilige bouwplaats in de vorm van een werkbordes. Bovendien mag het treinverkeer slechts minimaal hinder ondervinden van de bouw. Ook het krappe bouwterrein stelt hoge eisen aan de juiste aanvoer van materiaal en de planning. Daarom heeft de opdrachtgever geïnvesteerd in een pilot project: een bouwmethode met een werkbordes. Daarvoor wordt allereerst een fundering 10

11 De poeren rusten op microtunneling palen. Microtunneling is speciaal ontwikkeld voor een stedelijke omgeving zonder ruimte voor een grote bouwput of bouwkuip. Zo n 2,5 meter boven de hoogte van de toekomstige eerste verdieping wordt daarna het werkbordes aangelegd. Dit bordes is iets groter dan de vloer van de nieuwe vleugel en rust op een tijdelijke ondersteuning. Aan de onderkant van het bordes worden de tien staanders geconstrueerd, bovenop komt de eerste bouwlaag van twee verdiepingen. Op die manier ondervindt het treinverkeer geen langdurige hinder van de bouwwerkzaamheden. werkbordes komt een vijzelconstructie. Daarmee kan, na de realisatie van de eerste bouwlaag, het gehele gebouw een stukje omhoog worden gedrukt. De tijdelijke ondersteuning voor het werkbordes en het bordes zelf kunnen dan worden verwijderd. Daarna wordt het bouwwerk teruggevijzeld tot op de definitieve fundering. Dit opvijzelen en weer laten zakken is superspecialistisch werk, dat uiterste precisie vergt. Wanneer de constructie op haar pootjes terecht is gekomen, kunnen de overige verdiepingen aan het gebouw worden toegevoegd. Gebogen prefab zichtbeton: Op het werkbordes worden de portalen vervaardigd die uit stalen poten bestaan en worden afgestort met beton. Ook de koppelbalken zijn uit een stalen omhulling met afgestort beton opgebouwd. Daarna komen er gebogen prefab betonelementen tussen de portalen, geleverd door Waco Lingen Beton uit Bergen op Zoom. De ronde prefab schaalelementen vormen naderhand de onderkant van het gebouw en vormen een duurzame, fraaie afwerking. Ook de vloeren bestaan uit prefab kanaalplaten en breedplaten. Tussen de definitieve fundatie en het Uitbreiding hotel Ibis Amsterdam Centre: zes verdiepingen, totaal circa m 2 Opdrachtgever: NS Vastgoed Aannemer: J.P. van Eesteren Architect: Ruland + Partner Architecten Constructeur: TCE Microtunneling: CMM Werkbordes: CT De Boer 11

12 Prefab moet bouw redden De toepassing van prefab heeft niet alleen een positieve invloed op de prijsvorming, maar ook op de arbeidsmarkt. Niet alleen prefab beton, maar veel meer materialen. Kant-en-klaar beglaasde kozijnen bijvoorbeeld. Aan de formaten van bouwdelen is een grens, maar er kan veel meer dan nu gebeurt. Door frans bos. Lambert Teunissen 12

13 Hans Schellevis Dat is de stellige overtuiging van Hans Schellevis, onderzoeker bij het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) en Lambert Teunissen, directeur van prefab betonproducent VBI te Huissen. De EIB-onderzoeker maakt zich zorgen over de stijgende prijzen en de verwachte krapte op de arbeidsmarkt: Nu al zijn er dikwijls geen goede vaklieden meer te vinden. Het gaat erom, wat we eraan doen. De instroom is mondjesmaat. De bouw moet hard op zoek naar middelen om de uitstroom tegen te houden. En snel ook. De grootschalige toepassing van prefab zou volgens Schellevis daarbij kunnen helpen. Achter het stuur van een vrachtwagen of in een hijskraan is het werk lichamelijk natuurlijk minder zwaar dan metselend op een steiger. Dus kunnen ouderen langer aan het werk blijven. Nu is er vrijwel geen werknemer van 55-plus meer op de bouw te vinden. Hij denkt net als Teunissen dat de bouw moet inzetten op robotisering en automatisering: Metselen moet machinaal kunnen. Ook moeten we het inzetten van vrouwen en allochtonen gewoon gaan vinden. De inzet van geprefabriceerde bouwdelen kan meehelpen aan de oplossing van het snel naderende probleem. Simpele oplossing: Lambert Teunissen onderschrijft dat probleem: Nederland - en ons land niet alleen - staat aan de vooravond van een buitengewoon lastige arbeidsmarktsituatie. De krapte loopt in hoog tempo op. De uitstroom is groot en de instroom klein. Een kwart van de bedrijven in de woningbouwen utiliteitssector en 15 procent in de GWW-sector verwachten meer mensen aan te nemen. Maar medewerkers zijn niet te vinden. Zelfs mensen met een bèta-opleiding gaan voor de bouw verloren. Door de uitstroom gaat in hoog tempo vakkennis verloren. De oplossing voor dit probleem is even simpel als doeltreffend: meer bouwen in prefab. Prefabricage is ook het antwoord om de beoogde woningbouwproductie te kunnen halen. Een ambitie waar het nieuwe kabinet mee van wal is gestoken. Straks halen we ternauwernood een bouwproductie van vijftigduizend huizen, terwijl er volgens die ambitie tweemaal zoveel nieuwbouwwoningen nodig zijn. Het bouwtempo moet omhoog en dat kan met prefab. Teunissen benadrukt dat hij niet alleen beton voor ogen heeft. Ook denkt hij aan andere bouwdelen als gemetselde muren, beglaasde kozijnen en dergelijke. Het zou bij de constructeurs en ontwerpers moeten beginnen, zegt hij. Dragende muren, kolommen op vaste, gebruikelijke plaatsen, dat staat allemaal flexibel bouwen met grote overspanningen in de weg. We moeten ernstig gaan nadenken over hoe het verder moet. Koperswensen: Teunissen denkt dat de prefab betonindustrie de oplossing in huis heeft in de vorm van flexibele betonproducten als leidingvloeren, appartementenvloeren, klimaatvloeren en betonnen casco s, zoals het door zijn onderneming op de markt gebrachte FlexCasco. Dit sluit ook aan bij de koperswensen, die steeds meer centraal staan in de woningbouw. Het ontwerp van de gevel mag dan in de meeste gevallen vastliggen, de indeling van de binnenruimte is steeds meer optioneel en niet meer standaard. Maar hoe kan dan op een flexibele manier worden omgegaan met het benodigde leidingwerk? In de huidige praktijk verricht de installateur veel van zijn werkzaamheden in de ruwbouwfase. Dat vraagt een intensieve afstemming en zit koperswensen in een later stadium in de weg. De prefab betonindustrie, met veel ervaring in industrieel bouwen, speelt in op die koperswensen. Bijvoorbeeld via sleufbare wanden met leidingruimten die in het werk zijn aan te boren; in combinatie met leidingvloeren heb je het complete casco te pakken. Daardoor kan de woning vrij worden ingedeeld. Deze flexibiliteit van indelen is niet alleen een modegevoelig fenomeen. Bouwen voor de toekomst wordt steeds meer als noodzaak gezien. Met andere woorden: wie nu een woning koopt, moet in principe er de rest van zijn leven in kunnen doorbrengen: levensloopbestendig. Nieuwe systemen vanuit de prefab betonindustrie maken dat mogelijk. Het is een kwestie van de binnenwanden verplaatsen, het leidingplan aanpassen en de woning kan weer jaren mee. 13

14 P a r t n e r i n p r e f a b Riolerings putmallen Mallen voor heipalen Carrouseltafels Brugliggers in alle vormen en maten Tribune-elementen Liggers, recht en gebogen Postbus AB Veenendaal T Hendriks precon bv maakt deel uit van de Hendriks groep bv

15 column: Faalkosten omlaag? Voorbereiding loont! Als ik me iets niet laat afpakken dan is het voorbereidingstijd. Een goede voorbereiding is essentieel. Op die manier breng je de faalkosten een heel eind terug. Mede omdat je bij utiliteitsbouwprojecten graag met prefab beton werkt. Partijen zijn vooraf bekend, alles wordt goed doorgenomen en prefab gaat razendsnel. Dan steek je enige tijd in de voorbereiding, maar ben je wel enkele weken eerder klaar dan met traditionele bouw. Je kunt ook sneller met de afbouw achter de ruwbouw aan, daar er een heleboel zaken al zijn voorbereid en in de prefab zijn verwerkt. Bouwen met minder faalkosten. De voordelen van prefab beton zijn bekend. Ik hoef het systeem heus niet heilig te verklaren. Maar als aan de voorwaarden is voldaan dat alle disciplines vooraf in de voorbereiding bij elkaar te brengen zijn, dan staat het licht op groen om voor prefab te kiezen. Of wellicht voor traditioneel werk, hoewel dit in binnenstedelijke situaties steeds lastiger wordt. Met prefab kun je zo van de vrachtwagen monteren. Eén ding is zeker: ga niet twee systemen door elkaar gebruiken. Kies je voor prefab, zet dit dan door. Ik heb persoonlijk ervaren dat je vastloopt als je prefab beton en traditionele systemen door elkaar gebruikt. Prefab gaat gewoon sneller en dan moet je wachten op andere systemen, zeker als dit in dezelfde bouwstroom voorkomt. Dat is me zowel bij kantorenbouw als bij woningbouw overkomen. Een kantoorgebouw kostte me een week per verdieping, omdat disciplines stil stonden omdat traditioneel werk (mede veroorzaakt door weersomstandigheden) de prefab niet kon bijbenen. Bij een woningbouwproject werden prefab betonwanden en tunnelbouw - dat ik als een soort prefab beschouw - onderbroken door traditioneel gebouwde tussenwoningen. Terwijl deze prachtig in prefab gebouwd hadden kunnen worden. Frustrerend, omdat het gehele proces onnodig een hels en tijdrovend karwei werd. Voorwaarde is dat constructeurs bijtijds in prefab rekenen. Als eenmaal de krachtenafdracht op traditionele bouw is berekend, is een omslag lastig. Daarom moeten alle partijen vooraf overleggen. Dit wordt deels ondervangen door Design&Build. Ook heeft Ballast Nedam het voordeel van een eigen constructiebureau. Wij anticiperen op voorbereiding, samenwerking en bouwen in prefab. Natuurlijk zit je met de flexibiliteit. Ik ken geen proces waarin niets wordt gewijzigd gedurende de rit. Boren, zagen, improviseren, hogere kosten. Dit tekent nog sterker het belang van vroegtijdig overleg. En misschien moet je als bouwer eens nee zeggen tegen veranderingen. Gewoon het plan maken dat de architect heeft bedacht. Maar de bouw kan alles maken. Een rijke Arabier wilde op stel en sprong een Rolls-Royce, klopte bij diverse autofabrieken aan, kreeg nul op rekest, maar de bouwer zegt in zo n geval: ja, dat maken we. Neem een plan goed door en wil niet morgen beginnen. Goede voorbereiding betaalt zich dubbel en dwars terug. Bert Maas senior projectleider Ballast Nedam Bouw 15

16 Esthetiek en innovatie Randvoorwaarden bepalen gebruik prefab De Bouwdienst van Rijkswaterstaat levert specialistische kennis voor de infrastructuurprojecten van Rijkswaterstaat. Martien op t Hof voegt als afdelingshoofd civiele techniek onder andere de juiste specialisten aan projecten toe. Zijn idee op gebied van prefab beton: een catalogus voor viaducten. Door Mathilde van Hulzen. 16

17 Viaducten die niet meer helemaal als unieke exemplaren worden ontwikkeld, maar die door de industrie worden aangeboden in modules waaruit je dan als aannemer en als opdrachtgever kunt kiezen. Zeg maar een catalogus voor zulke projecten, net zoals je in de woningbouw uit de catalogus van de aannemer een huis kunt kiezen. Martien op t Hof praat over zijn wensen op het gebied van prefab betontechniek. Hij werkt als afdelingshoofd civiele techniek bij de Bouwdienst, een landelijk onderdeel van Rijkswaterstaat in Utrecht. De specialisten van zijn afdeling worden voornamelijk door regionale directies van Rijkswaterstaat gevraagd om hun kennis toe te voegen aan een project als daarbij sprake is van kunstwerken: bruggen, sluizen, stuwen, autowegen en vaarwegen. Beton vormt meestal een belangrijk bouwmateriaal voor deze kunstwerken, dus we hebben veel deskundigen op dit gebied in huis. hebben. Bij vrijwel elk kunstwerk wordt prefab beton gebruikt. Een recent project omvat bijvoorbeeld de viaducten in de nieuwe rondweg om Eindhoven. Daar speelt vooral tijdsdruk een rol bij de keuze voor prefab, zegt Op t Hof. Een andere bepalende factor voor het al dan niet gebruiken van prefab beton ligt in de repetitiefactor. Natuurlijk kun je een mal voor eenmalig gebruik maken, maar dan blijf je zitten met de ontwikkeling- en bouwkosten voor zo n mal. Momenteel vormen kunstwerken elk op zich een project en door die eenmaligheid heb je dus weinig herhaling in je ontwerpen. Terwijl de prefab betonindustrie juist op die herhaling is gericht. Deze industrietak zou dus moeten inspelen op de vraag naar meer eenvormigheid. Zie de toepassing van voorgespannen heipalen of prefab betonplaten die als afdekking dienst doen. Bij die betonproducten vormt de repetitiefactor een belangrijk element. Op t Hof is ervoor verantwoordelijk dat de juiste medewerker aan het project wordt toegevoegd. Dus die inhoudelijk hun rol als adviseur of specialist kunnen vervullen. Onze medewerkers worden in alle stadia van een project erbij betrokken, dus ook bij het opstellen van het programma van eisen, bij het samenstellen van de functionele specificaties in het bestek voordat het contract in de markt wordt gezet en bij de manier waarop het contract wordt aanbesteed. Rijkswaterstaat werkt met Design & Construct opdrachten, waarbij alleen nog functionele specificaties worden opgesteld. De aannemer heeft daardoor veel ontwerpvrijheid, bijvoorbeeld om te kiezen tussen gestort of prefab beton. Voorheen rekenden en tekenden we bij Rijkswaterstaat een bouwproject volledig uit en brachten dan een gedetailleerd bestek op de markt, waarin we alles voorschreven aan de aannemer. We bepaalden dus van tevoren nadrukkelijk of we prefab of gestort beton wilden hebben. Maar tegenwoordig kan de aannemer uitmaken welke productiewijze volgens hem bij een project de beste mogelijkheden biedt. Rijkswaterstaat stelt natuurlijk nog wel eisen, zoals een beperkte totale bouwtijd of beperkte verkeershinder. Die eisen leiden richting prefab beton, want daarmee kun je vooraf produceren. Maar het blijft nu de verantwoordelijkheid voor de aannemer om dat op de juiste manier aan te pakken. Oplossingen aandragen: Volgens Op t Hof loopt Rijkswaterstaat met die nieuwe manier van aanbesteden voorop in de GWW sector. In het huidige werkproces is het zo dat de betonindustrie de slimme ideeën van een aannemer moet waarmaken. De industrie draagt dus de oplossingen aan. Innovatie is daarmee gekoppeld aan de contacten die aannemers met de betonbranche Op t Hof noemt daarnaast de ontwikkeling van prefab betonnen liggers voor kunstwerken. Voor de GWW sector is dat een belangrijk product, ook al zijn ze niet nieuw. Voorgespannen heipalen zijn trouwens ook al jaren verkrijgbaar. Bij kunstwerken worden prefab elementen ook vaak als finishing touch gebruikt. Uit esthetisch oogpunt. Bijvoorbeeld als randafwerking. Ook bij de afwerking van een damwandconstructie passen we vaak prefab randelementen toe om esthetische redenen. Geluidsschermen langs rijkswegen bestaan meestal ook uit standaard prefab elementen. Lijnenspel: Sowieso let Rijkswaterstaat op het uiterlijk van kunstwerken. Het lijnenspel van een viaduct kan net zo mooi zijn als bij elk ander goed ontworpen gebouw. Prefab betonplaten zijn ook verkrijgbaar met een bepaalde structuur, dat is technisch prima uitvoerbaar. Natuurlijk let je allereerst op de functionaliteit, maar esthetiek telt zeker mee. Vroeger hadden we daarom een architect in het ontwerpteam zitten, nu nemen we die eis op in de functionele specificaties. Rijksweg 12 bijvoorbeeld, die weg moet beslist mooi in het landschap passen. Op t Hof noemt als recente ontwikkeling de introductie van prefab rijplaten voor het herstellen van rijstroken op autosnelwegen. Dat is echt een innovatie, omdat dit product in plaats van de normale wegfundering kan worden gebruikt. Daarbij gaat het vooral om de reductie van verkeershinder, omdat met dergelijke prefab platen de rijbanen veel sneller kunnen worden gerepareerd dan met conventionele methoden. Ook hier vormt de beperking in tijdsduur dus een belangrijke drijvende kracht achter deze oplossing. 17

18 Postbus 3477, 4800 DL Breda Rudonk 11, 4824 AJ Breda tel.: (076) De productontwikkelaars van Cugla zijn slim. Dat blijkt met de ontwikkeling van Slim Beton! Een robuuste en zelfverdichtende beton die tegen een stootje kan. Gebruiksvriendelijk te produceren en eenvoudig te storten, ook bij complexe vormen. Gewoon slim beton dus. Zien hoe het werkt? Bekijk onze site of bel (076) CUGLA ad-185x259.indd :05:34

19 De Hondsbossche Zeewering De Hondsbossche Zeewering bij Petten kan als voorbeeld dienen voor de dijkversterkingen die Nederland nog wachten, gelet op de discussies over steeds hogere waterstanden. Destijds is de grasmat van de 5,5 kilometer lange zeedijk in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vervangen door een robuuste bekleding met speciale betonblokken. Het bovenbeloop van de dijk ziet eruit als een soort dambord, omdat de betonblokken verspringend zijn aangebracht. De golfoploop wordt door het ruwe hoog-laag patroon afgeremd. In totaal is circa m 2 betonnen dijkbekleding aangebracht. De rijksoverheid droeg bij in de kosten van versterking van Neerlands beroemde stukje zeedijk. Gelet op de honderden kilometers rivierdijk in ons land is er nog een schone taak weggelegd voor dergelijke betonproducten. 19

20 De aannemer als uitvoeringsdeskundige Bouw staat voor fundamentele keuze 20

TECHNIEK ALS ECONOMISCHE AANJAGER

TECHNIEK ALS ECONOMISCHE AANJAGER TECHNIEK ALS ECONOMISCHE AANJAGER Wij geloven in techniek en technici, economische vooruitgang en maatschappelijke welvaart. Dat wij een positief beeld van de techniek en de technici hebben, is gezien

Nadere informatie

UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON

UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON OVER ONS WILLY NAESSENS Met Willy Naessens kiest u voor een ideaal bouwsysteem. In constructie en in uitstraling. Dankzij onze verticale integratie beheren

Nadere informatie

URSEM 3D MODULAIRE STUDENTENWONINGEN

URSEM 3D MODULAIRE STUDENTENWONINGEN URSEM 3D MODULAIRE STUDENTENWONINGEN 1 Hoge kwaliteit optimaal product en proces Scherpe integrale prijs op aanvraag Korte bouwtijd twee keer zo snel Gerealiseerde projecten Studentenwoningen Delft 186

Nadere informatie

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015 Project: Hotel Ibis Styles Hoofddorp Onderdeel: Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: NBM Koningslaan 68 1075 AG AMSTERDAM Architect: Constructeur: Mulderblauw Architecten Keer-weer

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Waterschap Leusden. Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen

Waterschap Leusden. Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen Waterschap Leusden Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen Waterschap Vallei & Eem Leusden Situatie Milieuvriendelijk karakter Het Waterschap Vallei & Eem is een fusie tussen waterschappen. De opdrachtgever

Nadere informatie

Uw alles-in-één-hand prefab-partner

Uw alles-in-één-hand prefab-partner Uw alles-in-één-hand prefab-partner Begane grond Verdieping Voorraad Holle wand Massieve wanden Dat bouwt sneller, efficiënter en dus winstgevender! VEEL PRAKTISCHE VOORDELEN geïntegreerd reken- en tekenwerk

Nadere informatie

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE EMERGO Bouwnovatie EMERGO werkt graag samen aan vernieuwende en realistische totaaloplossingen. Ons doel is dat u én wij ingenomen zijn met

Nadere informatie

RIJTACKER TE RIETHOVEN

RIJTACKER TE RIETHOVEN VOORWOORD STAND VAN DE VERKOOP De nieuwbouw van Rijtacker te Riethoven begint al goed de lucht in te gaan. Eind november is zelfs al de 2e verdiepingsvloer gestort! Bij de kavels 1-6 is er ook begonnen

Nadere informatie

Bouw uw toekomst samen met BouwTeam Oost

Bouw uw toekomst samen met BouwTeam Oost Bouw uw toekomst samen met BouwTeam Oost Over BouwTeam Oost Sinds 1999 is BouwTeam Oost actief in de bouw sector als bouwbedrijf, en profileert zicht sindsdien als een traditionele kwaliteitsbouwer. Met

Nadere informatie

Hoe maak je de keten LEAN?

Hoe maak je de keten LEAN? Hoe maak je de keten LEAN? Oktober 2012 Meindert Koopman Directeur Bouwbedrijf Rijssen B.V Hoe maak je de keten LEAN?? Inleiding. Traditionele proces. Ketenintegratie.. Van Losser Installatiegroep. Ketenintegratie:

Nadere informatie

2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden

2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden 2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden Ruwbouw dragende gevelelementen 1/10 Met dragend bedoelt

Nadere informatie

AUGUSTINUS IJzersterk fundament onder elk bouwproject

AUGUSTINUS IJzersterk fundament onder elk bouwproject AUGUSTINUS IJzersterk fundament onder elk bouwproject Augustinus Aannemersbedrijf gaat graag de diepte in. Betonwerken in de grond voor verschillende toepassingen en in elke gewenste afmeting zijn ons

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden: fase A-B-C contract. Aronsohn Management raadgevende ingenieurs. 9 mei 2017

Innovatief aanbesteden: fase A-B-C contract. Aronsohn Management raadgevende ingenieurs. 9 mei 2017 Innovatief aanbesteden: fase A-B-C contract 9 mei 2017 Aronsohn Management raadgevende ingenieurs Aronsohn Management raadgevende ingenieurs bv 2 - onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van bouwprojectmanagement

Nadere informatie

Alle ruimte voor de beste oplossing

Alle ruimte voor de beste oplossing Alle ruimte voor de beste oplossing Bergingen, Daken en Gevels De Groot Vroomshoop De Groot Vroomshoop Groep ontstond in 1927 en is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met ca. 250 vaste medewerkers.

Nadere informatie

fundamentele verbetering voor grondgebonden woningbouw

fundamentele verbetering voor grondgebonden woningbouw fundamentele verbetering voor grondgebonden woningbouw KanaalBreedPlaat gecertificeerd KOMO HET BESTE VAN TWEE WERELDEN De KanaalBreedPlaat combineert het beste van de kanaalplaatvloer en de breedplaatvloer.

Nadere informatie

Kalkzandsteen in utiliteitsbouw economisch zeer aantrekkelijk

Kalkzandsteen in utiliteitsbouw economisch zeer aantrekkelijk Kalkzandsteen in utiliteitsbouw economisch zeer aantrekkelijk Lage prijs per bruto vloer oppervlak (bvo); Flexibel in uitvoeringstraject; Concurrerend bouwtempo. Inleiding In de woningbouw is kalkzandsteen

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

Infra n Parkeren n Water n Industrie n Energie. BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen

Infra n Parkeren n Water n Industrie n Energie. BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen De maatschappelijke aandacht voor mens en milieu neemt steeds meer toe. Klimaatveranderingen, milieuvervuiling en de toenemende schaarste aan grondstoffen baren

Nadere informatie

Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering. Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN

Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering. Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN De bouw staat te boek als een weinig innovatieve, conservatieve

Nadere informatie

j o r r i t s m a b o u w. n l

j o r r i t s m a b o u w. n l jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880, toen Johannes Jorritsma zijn

Nadere informatie

Haitsma Beton - de pionier in prefab

Haitsma Beton - de pionier in prefab De grootste van Nederland De imposante brug over het Van Starkenborghkanaal bij Eibersburen heeft de langste voorgespannen liggers van Nederland. Haitsma Beton zorgde voor het ontwerp, de productie en

Nadere informatie

Fundamenteel Efficiënter

Fundamenteel Efficiënter Fundamenteel Efficiënter Inhoudsopgave 3 5 7 9 11 13 15 17 Wie en wat is de IJB Groep Totaal concept Geotechniek Mortel Heipalen Prefab fundering op palen Prefab fundering op staal Productie Wie en wat

Nadere informatie

Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM)

Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM) Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM) Tijdens grote bouwprojecten werken installateurs steeds vaker samen met andere partners, zoals architecten, aannemers en constructeurs.

Nadere informatie

doe je samen Prefab houtskeletbouw van topklasse voor de zakelijke markt prefab houtskeletbouw van topklasse

doe je samen Prefab houtskeletbouw van topklasse voor de zakelijke markt prefab houtskeletbouw van topklasse doe je samen Prefab houtskeletbouw van topklasse voor de zakelijke markt prefab houtskeletbouw van topklasse 1. 2. 3. 100% recyclebaar bouwmateriaal uit duurzaam beheerde bossen. Grote maatnauwkeurigheid

Nadere informatie

Richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren

Richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren Installaties in woningen en gebouwen worden steeds belangrijker. Breedplaatvloeren en Installaties gaan uitstekend samen. In de druklaag worden onder andere leidingen van elektra, water, ventilatie en

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld,

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, heeft wel de toekomst. Over vijf jaar zal één op de vijf bouwwerken in Nederland volgens een concept gebouwd worden. Wat is dat en wat betekent het voor

Nadere informatie

Sparen door Docken Met de Schöck IDock

Sparen door Docken Met de Schöck IDock Sparen door Docken Met de Schöck IDock roductinnovatie + rocesinnovatie Schöck staat voor innovative building solutions. Wij bieden innovatieve oplossingen voor verankeringen met een bouwfysische toegevoegde

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Het bouwen

M3H Werkwijzer Het bouwen M3H Werkwijzer Het bouwen 1/7 Het bouwen M3H ontwerpt en bouwt al zeventien jaar in opdracht van woningcorporaties, ontwikkelende partijen en particulieren. M3H ontwerpt en begeleidt het gehele ontwerp-

Nadere informatie

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX ADRESGEGEVENS: Geert Hein van der Neut Polluxstraat 42 1363 VB Almere COURAGE architecten bna t +31 (0)55 360 55 63 u www.courage.nl Veenhuizerweg 207 f +31 (0)55 360

Nadere informatie

Friesland Bank Leeuwarden

Friesland Bank Leeuwarden Friesland Bank Leeuwarden Hoofdkantoor Friesland Bank Leeuwarden Uitbreiding bestaande kantoor De uitbreiding van het hoofdkantoor van de Friesland Bank verenigt bestaande gebouwen en een nieuw ontworpen

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Nieuw gewapende grondsysteem snel gemonteerd bij Schipholviaduct

Nieuw gewapende grondsysteem snel gemonteerd bij Schipholviaduct 1 Nieuw gewapende grondsysteem snel gemonteerd bij Schipholviaduct Met medewerking van: H.M. Zeiderveld, Projectleider Van der Made Betonbouw BV, Zevenbergen en ing. M. van den Berg, Directeur Terre Armée

Nadere informatie

5.3 COMBINATIEVLOER. Ra veelconstructie. bij de gevel PRODUCTEN SYSTEEMVLOEREN

5.3 COMBINATIEVLOER. Ra veelconstructie. bij de gevel PRODUCTEN SYSTEEMVLOEREN .3 PRODUCTEN COMBINATIEVLOER De combinatievloer bestaat uit geprefabriceerde betonnen liggers, EPS (geëxpandeerd polystyreen) vulelementen en een betonlaag die in het werk wordt aangebracht en die samen

Nadere informatie

Rijksmuseum: Overzicht toelaatbare belastingen op daken

Rijksmuseum: Overzicht toelaatbare belastingen op daken ONDERWERP Rijksmuseum Amsterdam: Nieuwe deursparing auditorium/foyer gebied DATUM 21-04-2017 VAN Pieter Timmerman - ARCADIS AAN Rijksmuseum Amsterdam KOPIEN Dieneke Grimmelius ARCADIS KENMERK 079385833-A

Nadere informatie

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Wat is ketenintegratie? Ketenintegratie in de bouw betekent met meerdere partijen werken aan een gezamenlijk doel. De keten is zo groot als je hem

Nadere informatie

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Een innovatief constructiesysteem Welk constructiesysteem maakt het mogelijk om: een vrije overspanning tot wel 20 meter te

Nadere informatie

Besparen op maatschappelijk vastgoed

Besparen op maatschappelijk vastgoed Besparen op maatschappelijk vastgoed Het gemeentehuis, de school, de brandweerkazerne, het zwembad, het buurthuis, begraafplaatsen, gemeentewerven, het gemaal en zelfs de kerktoren: het is allemaal eigendom

Nadere informatie

Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013

Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013 Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013 Geachte aanwezigen, Nederland heeft een al sterke internationale reputatie als het om deltatechnologie

Nadere informatie

Renovatie Transport logistiek industrie

Renovatie Transport logistiek industrie Renovatie Transport logistiek industrie WWW.VOORTMANDAKENWAND.NL 01 introductie Er kunnen diverse redenen zijn om het dak en de wanden (gebouwschil) van bestaande bedrijfsruimtes te herstellen en/of te

Nadere informatie

Zorg TOEKOMSTBESTENDIGE ZORGAPPARTEMENTEN IN WOONWIJK MEPPEL

Zorg TOEKOMSTBESTENDIGE ZORGAPPARTEMENTEN IN WOONWIJK MEPPEL 30 TOEKOMSTBESTENDIGE ZORGAPPARTEMENTEN IN WOONWIJK MEPPEL In Meppel werden voor het plan Koedijkslanden oudere flats gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Voor Woonconcept werden hier 42 zorgappartementen

Nadere informatie

fundamentele verbetering voor woningbouw

fundamentele verbetering voor woningbouw fundamentele verbetering voor woningbouw KanaalBreedPlaat gecertificeerd KOMO Het beste van twee werelden De KanaalBreedPlaat combineert het beste van de kanaalplaatvloer en de breedplaatvloer. De KanaalBreedPlaat

Nadere informatie

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009 VISIEdocument April 2009 Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw steeds belangrijker Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren

Nadere informatie

Capgemini LRCN Utrecht

Capgemini LRCN Utrecht Capgemini LRCN Utrecht Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Locatie aan de A2 bij Utrecht Locatie kantoorgebouw 4 Aan de oostzijde van LRCN, parallel aan de A2, is een doorlopende kantorenwand

Nadere informatie

DE BETON SPECIALIST VOOR U ALS AANNEMER

DE BETON SPECIALIST VOOR U ALS AANNEMER Betonbouw DE BETON SPECIALIST VOOR U ALS AANNEMER Red Betonbouw B.V. is een betonbouwbedrijf dat voornamelijk gespecialiseerd is in het uitvoeren van betonwerken ten behoeve van woning- en utiliteitsbouw

Nadere informatie

Herontwikkeling Zoeterwoudsesingel 34, Leiden Notitie fundering herstel

Herontwikkeling Zoeterwoudsesingel 34, Leiden Notitie fundering herstel Pieters Bouwtechniek Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft 015-2190300 Postbus 1047 2600 BA Delft info@pbt-delft.nl www.pietersbouwtechniek.nl Herontwikkeling Notitie fundering herstel Opdrachtgever: Architect:

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Breda

Avans Hogeschool. Breda Avans Hogeschool Breda Avans Hogeschool Breda Situatie Renovatie en nieuwbouw Het project betreft een complete renovatie en omvangrijke nieuwbouw van de Avans Hogeschool te Breda. Met de nieuwbouw wordt

Nadere informatie

Onze innovatie, uw winst. AirDeck. maakt uw bouwproject zoveel lichter

Onze innovatie, uw winst. AirDeck. maakt uw bouwproject zoveel lichter Onze innovatie, uw winst AirDeck maakt uw bouwproject zoveel lichter een nieuw én innoverend bouwsysteem van Marmorith Betonindustrie AirDeck AirDeck, het nieuwe gepatenteerde vloersysteem zorgt voor een

Nadere informatie

HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT

HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT OMSCHRIJVING PROJECT PORTAAL Samenvatting Het hoofdkantoor van woningcorporatie Portaal is een uitstekend voorbeeld van hoe een verouderd kantoorgebouw gerevitaliseerd is tot

Nadere informatie

Constructie. Nieuwbouw Hogeschool Utrecht in Amersfoort. thema

Constructie. Nieuwbouw Hogeschool Utrecht in Amersfoort. thema La Sagrada Familia en de Turning Torso zijn behalve architectonische hoogstandjes vooral voorbeelden van de nauwe verwevenheid tussen architectuur en constructie. De invloed van constructief ontwerpen

Nadere informatie

10 mm. m a a t b e t o n l i c h t b e t o n Opties & Extra s SPECIALISTEN IN PREFAB OPLOSSINGEN

10 mm. m a a t b e t o n l i c h t b e t o n Opties & Extra s SPECIALISTEN IN PREFAB OPLOSSINGEN A 10 mm m a a t b e t o n l i c h t b e t o n Opties & Extra s SPECIALISTEN IN PREFAB OPLOSSINGEN De power van prefab Prefab bouwen is hot en terecht. Er zijn tal van voordelen aan verbonden en vaak genoemde

Nadere informatie

BOUWTRADE B.V. PREFAB BADKAMERS

BOUWTRADE B.V. PREFAB BADKAMERS BOUWTRADE B.V. PREFAB BADKAMERS PREFAB BADKAMERS De prefab badkamer wint snel terrein in de bouwwereld. Geen wonder, want de prefab badkamer is een kwaliteit product dat de functionaliteit en de uitstraling

Nadere informatie

Matthias Van Wonterghem, Pieter Vanhulsel Aluminium en hoge snelheid, een mooie toekomst?

Matthias Van Wonterghem, Pieter Vanhulsel Aluminium en hoge snelheid, een mooie toekomst? Matthias Van Wonterghem, Pieter Vanhulsel Aluminium en hoge snelheid, een mooie toekomst? Milieu is een hot topic. En terecht. Het is nu dat er moet gediscussieerd worden om onze huidige levenskwaliteit

Nadere informatie

Professioneel behoud van monumenten

Professioneel behoud van monumenten Professioneel behoud van monumenten Heijmans Restauratiewerken 1 De waarde van monumenten Monumentale bruggen, sluizen en stuwen, kade-, stads- en vestingmuren, fortificaties en andere verdedigingswerken

Nadere informatie

U kunt zich richten op uw kerntaken! Volledig op elkaar afgestemd en passend casco. Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten

U kunt zich richten op uw kerntaken! Volledig op elkaar afgestemd en passend casco. Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten Volledig op elkaar afgestemd en passend casco Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten Geen faalkosten, geen bouwfouten Geschikt voor enkele en seriematige woningbouw 100% ontzorging voor

Nadere informatie

Lange voorgespannen liggers

Lange voorgespannen liggers Lange voorgespannen liggers Bruggen en viaducten De lange liggers van Haitsma Beton bieden nieuw perspectief voor verkeers- en waterwegen. Door hun enorme overspanning (onze spaninrichting is 90 meter!)

Nadere informatie

etonwaren Legioblock Flexibel bouwsysteem met legio mogelijkheden

etonwaren Legioblock Flexibel bouwsysteem met legio mogelijkheden etonwaren Flexibel bouwsysteem met legio mogelijkheden Flexibel bouwsysteem met legio mogelijkheden Als onderdeel van A. Jansen B.V. produceert Jansen Betonwaren B.V. het ; een fl exibel bouwsysteem waarmee

Nadere informatie

Station Waterlooplein

Station Waterlooplein Definitief Versie 1 12 september 2014 Projectnr 30619 Documentnr 188629 Constructies Stad Station Waterlooplein Stationsrenovaties Oostlijn VO+ Beschouwing constructieve aanpassingen Auteur(s) D. in t

Nadere informatie

CATALOGUS HARDEMAN MODULEBOUW

CATALOGUS HARDEMAN MODULEBOUW CATALOGUS HARDEMAN MODULEBOUW S inds 2010 is H. Hardeman B.V. ook actief in de modulebouw. Wij verwachten dat de bouwsector de komende tien jaar sterk zal veranderen: er zal minder vanuit de bouwbedrijven

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 januari 2017

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 januari 2017 VOORTGANGSRAPPORTAGE Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 31 januari 2017 2017 Februari Deze maand voeren wij onderstaande werkzaamheden uit: De werkzaamheden aan de afbouw zullen op alle verdiepingen

Nadere informatie

BIM in de praktijk van een ingenieursbureau. Ir. Remko Wiltjer RO IMd Raadgevende Ingenieurs

BIM in de praktijk van een ingenieursbureau. Ir. Remko Wiltjer RO IMd Raadgevende Ingenieurs BIM in de praktijk van een ingenieursbureau Ir. Remko Wiltjer RO IMd Raadgevende Ingenieurs 1 Even voorstellen.. Remko Wiltjer 1981-1987: TU Delft Civiele Techniek 1987: D3BN Constructeur 1989: D3BN Projectleider

Nadere informatie

Den Boer Beton. Assortiment Den Boer Beton voor de agrosector

Den Boer Beton. Assortiment Den Boer Beton voor de agrosector Den Boer Beton Den Boer Beton is een flexibele en marktgerichte organisatie en decennia een begrip onder professionals in de agrarische sector. Kwaliteit, innovatie én duurzaamheid staan bij Den Boer Beton

Nadere informatie

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een sterk in verbinden Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een toonaangevend ingenieursbureau. Gespecialiseerd in duurzaam en constructief bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

Quion Capelle a/d IJssel

Quion Capelle a/d IJssel Quion Capelle a/d IJssel Hoofdkantoor Quion Capelle a/d IJssel Situatie Locatie Fascinatio, Capelle a/d IJssel Quion is een financiële dienstverlener, die zich toelegt op de verwerking van woninghypotheken.

Nadere informatie

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering 5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.1 eerste lid onder b: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden gebruik

Nadere informatie

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering.

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering. Inmeting en Opname Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp (Bouw)vergunning aanvraag 2D, 3D en BIM tekenwerk Maatvoering Projectmanagement Wie zijn wij? Van Zaal Bouwtechniek is een onafhankelijk projectmanagementbureau

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

Tussen kantoren, woningen, winkels en culturele centra staat, boven op een gigantische parkeergarage, een felrood gebouw: de megabioscoop UTOPOLIS.

Tussen kantoren, woningen, winkels en culturele centra staat, boven op een gigantische parkeergarage, een felrood gebouw: de megabioscoop UTOPOLIS. rojecties 11 nummer december 2004 UTOPOLIS, megabioscoop in Almere Tussen kantoren, woningen, winkels en culturele centra staat, boven op een gigantische parkeergarage, een felrood gebouw: de megabioscoop

Nadere informatie

Transformatie Brede School Nieuwstraat. Rotterdam

Transformatie Brede School Nieuwstraat. Rotterdam Transformatie Brede School Nieuwstraat Rotterdam datum: 2009 projectnummer: 7188 project: transformatie Brede School Nieuwstraat Rotterdam onderdeel: presentatie opdrachtgever: Jeugd Onderwijs en Samenleving

Nadere informatie

De Veilige Veste. Architectuur Transformatie van kantoorgebouwen 115 AWM 50. 1 kamer 2 gemeenschappelijke ruimte 3 trappenhuis 4 patio

De Veilige Veste. Architectuur Transformatie van kantoorgebouwen 115 AWM 50. 1 kamer 2 gemeenschappelijke ruimte 3 trappenhuis 4 patio 114 AWM 50 Van kantoor naar... Kinderdagverblijf, hotel, school, zorgvoorziening, studentenwoningen of reguliere woningen. In leegstaande kantoorgebouwen zijn allerlei andere programma s onder te brengen.

Nadere informatie

// PROJECT RENOVATIE. 50-54_Project Renovatie_50-54 06-01-12 13:33 Pagina 50

// PROJECT RENOVATIE. 50-54_Project Renovatie_50-54 06-01-12 13:33 Pagina 50 50-54_Project Renovatie_50-54 06-01-12 13:33 Pagina 50 De Hortensiaflat krijgt dankzij een ingrijpende renovatie een A-label. Leidend bij de verbouwing is het vervangen van de oude balkons. 50 // BOUWWERELD

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Montagejukafstanden De combinatie van plaatdikte, plaatwapening, vloerdikte en tralieliggers in een breedplaatelement bepalen de montagejukafstand ofwel de afstand

Nadere informatie

Altijd in control Achteraf verankeren met Schöck IDock

Altijd in control Achteraf verankeren met Schöck IDock Altijd in control Achteraf verankeren met Schöck IDock Een andere benadering van bouwen Met Schöck IDock Een betrouwbare combinatie Schöck IDock combineert achteraf verankeren van prefab betonelementen

Nadere informatie

Artikel-38 vragen agv. artikelen/conclusie mbt instorten parkeergarage Eindhoven-Airport gerelateerd aan oa. het Campus-dossier.

Artikel-38 vragen agv. artikelen/conclusie mbt instorten parkeergarage Eindhoven-Airport gerelateerd aan oa. het Campus-dossier. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 600 6460 AP Kerkrade Kerkrade / 03.10.2017 Betreft: Artikel-38 vragen agv. artikelen/conclusie mbt instorten parkeergarage Eindhoven-Airport gerelateerd

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

09041.C. N307 Passage Dronten - Beeldkwaliteitsplan kunstwerken CONCEPT

09041.C. N307 Passage Dronten - Beeldkwaliteitsplan kunstwerken CONCEPT 09041.C N307 Passage Dronten - Beeldkwaliteitsplan kunstwerken CONCEPT N302 N302 Westfrisiaweg Alkmaar - Enkhuizen Dijk Enkhuizen - Lelystad Baai van Van Eesteren Lelystad - Dronten Passage Dronten Hanzeweg

Nadere informatie

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Gebouw Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Postbus 1047 2600 BA Delft Tel.: 015 219 03 00 Fax: 015 219 02 55 E-mail: pbt.delft@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

41 december 2010. MAT Afbouw Zaltbommel. Ale van der Veen van Gerko Afbouw op het project Wave. MATinfo 1

41 december 2010. MAT Afbouw Zaltbommel. Ale van der Veen van Gerko Afbouw op het project Wave. MATinfo 1 MAT Afbouw Zaltbommel # 41 december 2010 Ale van der Veen van Gerko Afbouw op het project Wave #37 - januari 2009 Hotel Zwolle MATinfo 1 Ale van der Veen 26 jaar, lts, werken/leren als timmerman, bij MAT

Nadere informatie

Stappenplan. U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over.

Stappenplan. U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Introductie U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Het idee omzetten in werkelijkheid is voor velen een grote stap.

Nadere informatie

de sluis gesloten. voldaan. De techniek en faalkanseisen vormen de bron Rijkswaterstaat werkt aan de Maas: naast de

de sluis gesloten. voldaan. De techniek en faalkanseisen vormen de bron Rijkswaterstaat werkt aan de Maas: naast de KEERSLUIS HEUMEN OMSCHRIJVING PROJECT KEERSLUIS HEUMEN In het kader van de Maaswerken is bij Heumen een nieuwe keersluis gerealiseerd. Een helder baken in het herstelde open kanaallandschap verbetert de

Nadere informatie

Inhoud. Wie is Jan Kraak Waarom aandacht voor kanaalplaatvloeren bij brand Stand van zaken voorschriften Kanaalplaatvloeren bij de Rijksgebouwendienst

Inhoud. Wie is Jan Kraak Waarom aandacht voor kanaalplaatvloeren bij brand Stand van zaken voorschriften Kanaalplaatvloeren bij de Rijksgebouwendienst 1 1 november 2012 Inhoud Rechtbank IJDock (in aanbouw), Amsterdam Bron: site ASR Vastgoed Ontwikkeling Wie is Jan Kraak Waarom aandacht voor kanaalplaatvloeren bij brand Stand van zaken voorschriften Kanaalplaatvloeren

Nadere informatie

Water, wij halen eruit wat erin zit

Water, wij halen eruit wat erin zit Water, wij halen eruit wat erin zit U ziet papier......wij zien water Samen met u... Als uw afvalwaterzuiveringsinstallatie aan vernieuwing toe is, staat u voor belangrijke keuzes. Strategische, operationele

Nadere informatie

In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling. Woonhof Waterrijk Eindhoven

In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling. Woonhof Waterrijk Eindhoven Woonhof Waterrijk Eindhoven In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling 1/5 In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling heeft M3H architecten een schetsontwerp gemaakt voor een van de stedelijke kamers

Nadere informatie

MAS KERADE. 09-11 van der breggen architecten

MAS KERADE. 09-11 van der breggen architecten MAS KERADE 09-11 Anders bouwen met Maskerade Kwaliteit Flexibel Gezond Milieubewust Bouwen in Hout Lavendelheide 21 9202 PD Drachten Tel. 0512 53 95 35 Duurzaam Industrieel Scheepmakershaven 29 E 3011

Nadere informatie

INNOVATIEF (SAMEN)WERKEN: BIM: BOUW INFORMATIE MODEL. De standaard van de toekomst! Guido Leenders, Arno Vonk

INNOVATIEF (SAMEN)WERKEN: BIM: BOUW INFORMATIE MODEL. De standaard van de toekomst! Guido Leenders, Arno Vonk BIM: Bouw Informatie Model De standaard van de toekomst! Guido Leenders, Arno Vonk Binnen de bouw is BIM inmiddels een op zichzelf staand begrip geworden. Tegenwoordig willen we projecten BIM-men of er

Nadere informatie

mycuby Multi-inzetbare prefab ruimtes

mycuby Multi-inzetbare prefab ruimtes mycuby Multi-inzetbare prefab ruimtes mycuby van De Mors In een mum van tijd een ruimte die precies aan uw wensen voldoet? Dat is onze specialiteit! mycuby staat voor een nieuwe, duurzame manier van bouwen.

Nadere informatie

Reductiemaatregelen versie 2. Plan van Aanpak CO2- Reductiemaatregelen uit ketenanalyses

Reductiemaatregelen versie 2. Plan van Aanpak CO2- Reductiemaatregelen uit ketenanalyses Plan van Aanpak CO2- Reductiemaatregelen uit ketenanalyses Naam Paraaf Datum Opgesteld M. Adriaans 13-9-2012 Gecontroleerd A.F. Verhallen 13-9-2012 Datum: 28-8-2011 Reductiemaatregelen Ketenanalyses Ippel

Nadere informatie

Duurzaam bouwen doe je met Klima Wonen

Duurzaam bouwen doe je met Klima Wonen Duurzaam bouwen doe je met Klima Wonen Over ons Klima Wonen is een nieuwe innovatieve en energiezuinige bouwer. Wij hebben decennia lang ervaring opgedaan in de projectontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige

Nadere informatie

Slim bouwen met BIM 11 juni 2014

Slim bouwen met BIM 11 juni 2014 Bouwlokalen initiator Theo Peekstok projectcoördinator / partner multidisciplinair architectenbureau ? (afkomstig van hetnationaalbimplatform.nl ) BIM is gebaseerd op werken middels één model (database)

Nadere informatie

SpeedRoof. Prefab and Industrial. By Lignostone. SpeedRoof B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel

SpeedRoof. Prefab and Industrial. By Lignostone. SpeedRoof B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel By Lignostone tel: +31 (599) 584 344 fax: +31 (599) 584 096 speedroof@lignostone.com www.lignostone.com 2 3 Wij zijn een innoverend bedrijf dat actief is

Nadere informatie

KHM26 vakantiewoning aan het Pikmar, Grou. Tim Piët & Jos Blom

KHM26 vakantiewoning aan het Pikmar, Grou. Tim Piët & Jos Blom KHM26 vakantiewoning aan het Pikmar, Grou KHM26, noordzijde gezien vanaf het Pikmar KHM26 vakantiewoning aan het Pikmar, Grou architecten: Jos Blom & Tim Piët staalbouwer: C. de Wolff Konstruktiebedrijf

Nadere informatie

refab Beton Prefab Beton Uw specialist voor maatwerk in beton

refab Beton Prefab Beton Uw specialist voor maatwerk in beton refab Beton Prefab Beton Uw specialist voor maatwerk in beton Prefab Jansen Prefab Beton B.V. Uw specialist voor maatwerk in beton Jansen Prefab Beton B.V. is onderdeel van A. Jansen B.V. en is dé specialist

Nadere informatie

Ir. René Hopstaken. Structural Fire Safety Engineering praktijkvoorbeeld

Ir. René Hopstaken. Structural Fire Safety Engineering praktijkvoorbeeld Ir. René Hopstaken Structural Fire Safety Engineering praktijkvoorbeeld Ontwerp Station Breda (Bouwbesluit) eisen brandveiligheid Aanpak FSE Conclusies Inhoud Alles in één gebouw: Trein, bus, fiets, auto

Nadere informatie

In de prijsvorming is niet altijd meegenomen, ontwerpkosten, omgevingsvergunning, aansluitkosten Grond wordt bouwrijp geleverd door derden

In de prijsvorming is niet altijd meegenomen, ontwerpkosten, omgevingsvergunning, aansluitkosten Grond wordt bouwrijp geleverd door derden Onderzoek Area Contactpersoon Jan van Vucht Produktverkenning naar tijdelijke huisvesting in opdracht van Area. Doelgroep: mensen die door persoonlijke omstandigheden snel een andere woning nodig hebben.

Nadere informatie