AutoCAD System Manager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AutoCAD System Manager"

Transcriptie

1 Afstudeeropdracht in het kader van de studie AutoCAD System Manager ROXTEC Kabeldoorvoeringen AutoDesk System Manager 18 januari 2003

2 AutoDesk System Manager 18 januari 2003

3 ROXTEC KABELDOORVOERPROGRAMMA Auteur: Hans van de Kooij Adderwortel VG De Meern Opdrachtgever: REMU Infra N.V. Postbus RJ Utrecht Begeleider: Dhr. R. Boeklagen TEC CAD College Kerkenbos 1018B 6436 BA Nijmegen Opleiding: Autodesk System Manager Nijmegen, 18 januari 2003 AutoDesk System Manager 18 januari 2003

4 Voorwoord Binnen onze afdeling, de tekenkamer Remu Infra TRP, ben ik naast Tekenaar/Constructeur ook gebruikersvertegenwoordiger namens de afdeling. In het kort houdt deze taak in dat ik contactpersoon ben tussen de afdeling en de ICT afdeling van de Remu. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor het onderhoud van enkele plotters en printers op de afdeling en zorg ik dat hiervoor materiaal besteld wordt. Op de afdeling maken wij gebruik van twee specifieke CAD applicaties, namelijk AutoCAD en Elcad. Het installeren en distribueren van deze software wordt uitgevoerd door onze ICT afdeling. Het onderhoud van de programma s, het schrijven van VBA routines en het maken van symbolen gebeurt op de afdeling. Wij hebben er voor gekozen om twee mensen aan te stellen voor dit onderhoud. Een collega van mij is verantwoordelijk voor het pakket Elcad en ik ben zelf verantwoordelijk voor het pakket AutoCAD Ik heb daarom reeds diverse vervolgcursussen gevolgd om mijn kennis van AutoCAD uit te breiden. Toen ik in 2001 een advertentie van het TEC CAD College onder ogen kreeg voor de opleiding tot AutoDesk System Manager was mijn interesse direct gewekt. Voor mij heeft het behalen van deze opleiding een grote toegevoegde waarde. Het geeft voor mij aan dat ik een grote kennis heb van AutoCAD, dat ik AutoCAD kan inrichten en onderhouden zoals dat door onze afdeling gewenst is én dat ik een serieuze gesprekspartner kan zijn in diverse interne vergaderingen die betrekking hebben op AutoCAD maar bovenal heb ik deze opleiding, met heel veel plezier, voor mijzelf gedaan. AutoDesk System Manager 18 januari 2003

5 INHOUDSOPGAVE 1.1 Inleiding Probleem omschrijving Introductie Huidige situatie Gewenste situatie Voordelen van een VBA routine Het VBA programma Het laden van het VBA project Het starten van het programma Het uitlezen van het initialiseerbestand Uitvalvensters (Comboboxen) Vinkboxen (Checkboxen) Tabbladen Keuze knop bestellijst Diverse Voordeel van een initialiseerbestand Het Roxtec.ini bestand is geladen De keuzes Hoofdmenu Opties Online Help ROXTEC Frames Het plaatsen van het frame Window status ROXTEC Blokken ROXTEC Bestellijst Controles Opties Distribueren en Installeren Onderhoud Het Programma De gebruikte symbolen Het initialiseerbestand Roxtec.ini Verklarende woorden Literatuurlijst AutoDesk System Manager 18 januari 2003

6 1.1 INLEIDING De REMU N.V. is één van de landelijk opperende energiemaatschappijen in Nederland. Wij houden ons bezig met het transporteren, distribueren en leveren van diverse energievormen zoals elektriciteit, gas en warmte. De afdeling waar ik werkzaam ben valt onder de hoofdeenheid Remu Infra Transportnetten, hierna genoemd TRP. De afdeling TRP bouwt, beheert en onderhoud ca. 50 hoogspanningsverdeelstations, ook wel schakelstations genoemd, in de provincie Utrecht. Deze schakelstations zijn special ingericht om hoge spanningen, variërend van volt t/m volt te verlagen naar een eindspanning van volt (10kV). Deze spanning wordt, via zogenaamde 10kV kabels overgedragen aan collega s van de afdeling Product Groep Elektriciteit. Zij zorgen er vervolgens voor dat deze kabels via een vermaast elektriciteitsnet worden verspreidt door de provincie. Via zogenaamde middenspanningsruimtes, waar onze afdeling verder geen betrokkenheid bij heeft, wordt de volt uiteindelijk omlaag getransformeerd naar de gewenste 220 V~ Binnen de afdeling TRP ben ik werkzaam als Tekenaar/Constructeur waarbij onze hoofdtaak ligt in het maken van diverse technische tekeningen die betrekking hebben op de zojuist genoemde hoogspanningsverdeelstations. Deze tekeningen zijn zeer gevarieerd, zo vervaardigen wij diverse plattegrondtekeningen zoals Licht, Kracht en Verwarmingstekeningen maar ook kabelgoottekeningen, aardnetten etc. Daarnaast tekenen wij ook ijzerwerktekening ter ondersteuning van hoogspanningscomponenten zoals isolatoren en vermogensschakelaars. Verder bestaat ons werk voor een groot deel uit het maken van gedetailleerde stroomkringschema s en klemmenstrooktekening ten behoeve van de aansluiting en bedrading van diverse elektrische componenten. Daarnaast behoort het bestellen van klein materiaal tot ons takenpakket. Om bovenstaande tekeningen te kunnen vervaardigen maken wij gebruik van de reeds eerder genoemde tekenpakketten AutoCAD 2002 en Elcad, deze laatste is een losstaand pakket t.b.v. de stroomkringschema s en klemmenstrooktekeningen. Binnen AutoCAD gebruiken we nog drie aanvullende programma s die ieder zijn specifieke toepassingen hebben. Zo gebruiken we StabiCAD V om diverse elektrotechnische tekeningen te vervaardigen, GTX RasterCAD om diverse gescande tekeningen te kunnen bewerken en Prostaal 3D om diverse ijzerwerkconstructies te maken. Daarnaast maken wij gebruik van een eigen AutoCAD menubestand waarbij we diverse symbolen en bladkaders kunnen plaatsen via ons eigen pulldown menu en bijbehorende toolbars. AutoDesk System Manager Pagina 6 van januari 2003

7 2.1 PROBLEEMOMSCHRIJVING Introductie De titel van mij scriptie heet Roxtec Kabeldoorvoeringen en heeft specifiek te maken met het waterdicht maken van zogenaamde sparingen in onze gebouwen. Het woord Roxtec is een firmanaam waar wij al vele jaren mee samen werken. Om het probleem duidelijk te maken is het enigszins noodzakelijk om een idee te krijgen van wat kabeldoorvoeringen zijn. Vanuit elk schakelstation vertrekken diverse hoogspanningskabels (z.g. afgaande kabels) of komen diverse hoogspanningskabels binnen (z.g. voedende kabels). Tevens komen er nog overige voorzieningen binnen zoals HDPE-buizen ter bescherming van o.a. glasvezelkabels. De doorvoer van deze kabels en buizen bevindt zich in principe altijd onder het maaiveld waarbij de kabels en buizen in negen van de tien keer binnen komen in zogenaamde kabelkelders (zie fig. 1) In de overige gevallen komen de kabels en buizen binnen in de transformatorruimtes (z.g. transformatorboxen). Om het gebouw te beschermen tegen het binnendringen van water, grond, ongedierte en andere ongewenste zaken worden deze kabeldoorvoeringen dicht gemaakt. Figuur 1, Een kabelkelder Reeds tijdens de bouw wordt er rekening gehouden met de toekomstige kabels en buizen en daarom worden er tijdens de bouw sparingen mee gestort in het beton. Deze sparingen zijn feitelijk stalen frames, afkomstige van de firma Roxtec, die een vaste afmetingen hebben. Deze frames worden later gebruikt om de kabels en buizen doorheen te voeren. Om deze frames uiteindelijk waterdicht te maken worden zogenaamde Roxtec blokken gebruikt. Deze blokken worden ook wel Modules genoemd en zijn in diverse afmetingen en soorten te leveren. Wij maken uitsluitend gebruik van het G-type frame waarbij er vier types zijn, namelijk het G2, G4, G6 en G8 type. Het verschil zit hem in de hoogte van het frame, deze varieert namelijk van 60 mm bij een G2 type tot 240mm bij een G8 type. De breedte van een frame is standaard en bedraagt 120 mm. Er kunnen bredere frames geleverd worden tot een maximum van 7 keer de basisafmeting van 120mm. Dit frame wordt dan bijvoorbeeld besteld als een G4x7. Elk frame dient dus opgevuld te worden met blokken om een waterdichte afsluiting te verkrijgen. Er zijn drie type blokken leverbaar namelijk: 1. Blokken met een afpelbare kern 2. Blokken zonder kern 3. Opvulblokken De eerste twee blokken zijn bedoeld voor kabels en buizen en het laatste type blok is bedoelt om de lege ruimtes op te vullen. Daarnaast dient er per frame een zogenaamde expansie module (wedge) mee geleverd te worden per frame. Deze expansie module zorgt ervoor dat alle blokken stevig in elkaar gedrukt worden om een waterdichte afsluiting te garanderen. AutoDesk System Manager Pagina 7 van januari 2003

8 2.1.2 Huidige situatie In de huidige situatie is het momenteel zo dat wij geen symbolen hebben om Roxtec frames en Roxtec blokken te plaatsen in onze tekeningen. Ook zijn er geen Lisp routines of VBA routines voorhanden om deze taak voor ons uit te voeren. In de praktijk betekent dit dat elke tekenaar/constructeur eerst de documentatiemap van de fabrikant moet raadplegen voor de exacte afmetingen om vervolgens in AutoCAD het gewenste frame te tekenen waarna er overgaan kan worden tot het intekenen van de diverse blokken. Na afloop dient de tekenaar/constructeur alle gebruikte blokken te tellen om deze vervolgens te kunnen bestellen bij de leverancier. Hoewel wij uiteraard gestandaardiseerd proberen te tekenen, zie je toch dat elke tekening met Roxtec frames afwijkt. De één tekent zijn frames in de actieve laag terwijl de ander weer een nieuwe laag aanmaakt met afwijkende namen. Ook zie je dat er bij het tellen van de, soms vele, blokken fouten worden gemaakt waardoor er verkeerd wordt bestelt Gewenste situatie Tijdens mijn AutoDesk System Manager opleiding kreeg ik zelf te maken met het tekenen en bestellen van Roxtec materiaal. Ook ik moest eerst het frame gaan uittekenen om vervolgens de blokken te kunnen in tekenen. Ook bij het tellen van de gebruikte blokken moest er goed opgelet worden om niet één of meerdere blokken te vergeten. Ik was van mening dat het schrijven van een VBA routine een uitstekend hulpmiddel zou zijn om de tekenaar/constructeurs te assisteren bij het opbouwen en vullen van deze Roxtec frames waarbij tevens de mogelijkheid wordt geboden om een bestellijst te genereren Voordelen van een VBA routine Er ontstaat tijdswinst bij het plaatsen van het frame. Men hoeft niet eerst de documentatiemap er bij te halen en deze door te lopen. Door het gebruikte frame te kiezen uit een dialoogvenster kan deze direct in de tekening geplaatst worden. Er ontstaat een uniformiteit binnen het tekenen en plaatsen van Roxtec elementen. De juiste symbolen worden gebruikt en er wordt in de juiste laag getekend. Het niet volledige vullen van Roxtec frames wordt vermeden. De VBA routine houdt bij of een frame geheel gevuld is of niet waardoor onvolledige bestellingen worden verkomen. Onjuist gebruik van de Roxtec blokken wordt vermeden. De VBA routine assisteert bij het invullen van de gekozen frames en geeft aan of een gekozen blok past of niet. Er kan direct een bestellijst worden uitgedraaid in Microsoft Word zonder dat er handmatig geteld hoeft te worden. Telfouten worden hiermee voorkomen. AutoDesk System Manager Pagina 8 van januari 2003

9 3.1 HET VBA PROGRAMMA Een VBA programma in AutoCAD kan op twee manieren beschikbaar worden gemaakt aan de gebruiker. 1. Het VBA programma is ingesloten in een tekeningen en is dus alleen in die specifieke tekening beschikbaar of 2. Het VBA programma wordt als een zogenaamd VBA project opgeslagen op een harde schijf. Dit programma is vervolgens voor iedereen beschikbaar. In ons geval is de laatste methode, het opslaan van het programma als een VBA project, het meest geschikt. Het programma wordt centraal opgeslagen en hoeft slechts éénmaal te worden gewijzigd en iedereen heeft de beschikking over de laatste versie. Het Roxtec kabeldoorvoerprogramma wordt opgeslagen onder de naam Roxtec_main.dvb Het laden van het VBA project Om het VBA programma te kunnen draaien dient deze eerst geladen te worden in het geheugen van de computer. Hiervoor maak ik gebruik van de zogenaamde Startup Suite binnen AutoCAD (zie fig. 2). Alle programma s die hier aan toegevoegd zijn, worden automatisch bij het starten van AutoCAD geladen in het geheugen. Deze zijn dus direct oproepbaar vanuit AutoCAD. Om het VBA project eenmalig te laden dient men dus het project toe te voegen aan de Startup Suite. Deze is te vinden via het menu item Tools. Voor een gedetailleerde uitleg verwijs ik naar het installatie document. Figuur 2, de Startup Suite Het starten van het programma Het nu geladen VBA project zal in principe op twee manieren oproepbaar zijn voor de gebruiker, namelijk: 1. Via de toolbar button 2. Via een verwijzing op één van de pulldownmenu s binnen het afdelingsmenu. Uiteraard kan de routine ook gestart worden via standaard AutoCAD methodes, dit kan zowel via het menu item Tools > Macro > Macros gebeuren als via de commandoregel met het commando -VBARUN. In de praktijk zal hier echter geen gebruik van worden gemaakt wegens het ontbreken van voldoende AutoCAD kennis bij de gebruikers. AutoDesk System Manager Pagina 9 van januari 2003

10 3.1.3 Het uitlezen van het initialiseer bestand Nadat het programma is gestart zal het VBA programma eerst een zogenaamd initialiseer bestand uitlezen. Dit bestand, Roxtec.ini genaamd, bevat instellingen en waardes waarmee het gedrag van het programma door de gebruiker kan worden geregeld. Er wordt uiteraard gekeken of dit bestand aanwezig is of niet. Zonder het initialiseer bestand zal het programma niet starten Uitval vensters (Comboboxen) De waardes van alle Comboboxen of Uitvalvensters worden uitgelezen uit het Roxtec.ini bestand. In het voorbeeld hiernaast worden alle hoogspanningsschakelstations getoond. Mochten er nu wijzigingen zijn in deze lijst dan kan men eenvoudig de lijst aanpassen in het initialiseer bestand. Kennis van het VBA programma is hierbij niet noodzakelijk Vinkboxen (Checkboxen) De default instellingen van alle Checkboxen of Vinkboxen worden uitgelezen uit het Roxtec.ini bestand. In het voorbeeld hiernaast heeft men ervoor gekozen om altijd Modules (blokken) te selecteren met een kern en altijd hulp te krijgen bij het plaatsen van symbolen. In het initialiseer bestand ziet het verkrijgen van hulp er bijvoorbeeld als volgt uit: HulpOnScreen = True Veranderd de gebruiker de waarde True in False dan zal het programma bij het opstarten het bewuste vinkje uitzetten Tabbladen Bij het plaatsen van frames kan de gebruiker kiezen uit een viertal tabbladen. Standaard wordt het eerst tabblad met het zogenaamde G2 frame getoond. Wordt er echter meer gebruik gemaakt van bijvoorbeeld het G6 frame dan kan men reeds vanuit het initialiseer bestand regelen dat dit tabblad automatisch voor komt te staan. In het voorbeeld hiernaast staat het tabblad G2 Frames voor. In het initialiseer bestand ziet dit er als volgt uit: *0 = G2 1=G4 2=G6 3=G8 Defaultframe = 0 Veranderd de gebruiker de waarde 0 in bijvoorbeeld 2 dan zal in het vervolg het tabblad G6 Frames voor komen te staan. AutoDesk System Manager Pagina 10 van januari 2003

11 3.1.7 Keuzeknop bestellijst Bij het genereren van een bestellijst heeft de gebruiker de keuze tussen een bestelling maken van de gehele tekening of van een gedeelte van de tekening. In het laatste geval dient de gebruiker zelf een selectie te maken op het scherm. Standaard staat de eerste keuze, om een bestelling te maken uit de gehele tekening, aan. Mocht de gebruiker echter vaker gebruik maken van de tweede keuze, het selecteren op het scherm, dan kan men dit ook regelen vanuit het initialiseer bestand. In het initialiseerbestand ziet de regel er als volgt uit: DefaultAlles = False Het programma zal opstarten zoals hiernaast is afgebeeld Diverse Naast bovengenoemde instellingen kan de gebruiker ook invloed uitoefenen op onderstaande algemene zaken: De koptekst zoals die in Microsoft Word wordt ingevuld De naam van het Microsoft Word document De standaard AutoCAD laag waar de symbolen dienen te komen Voordeel van een initialiseerbestand Het gebruik van een zogenaamd initialiseerprogramma bij het VBA programma heeft een aantal voordelen voor de gebruikers. Het programma is in principe onderhoudsvriendelijk en gebruikersvriendelijk geworden door dit ini-bestand. De gebruiker kan immers het opstart gedrag en de beginwaardes wijzigen zonder kennis te hebben van de programmeertaal Visual Basic for Applications. Wil men echter toch het VBA programma aanpassen dan wordt geadviseerd op hiervoor contact op te nemen met de Servicedesk ICT van de Remu, toestel AutoDesk System Manager Pagina 11 van januari 2003

12 4.1 HET ROXTEC.INI BESTAND IS GELADEN Nadat de instellingen uit het Roxtec.ini bestand zijn geladen wordt het hoofdmenu van het programma getoond aan de gebruiker. Dit hoofdmenu ziet er als volgt uit: De keuzes: De gebruiker kan op het hoofdmenu de volgende keuzes maken: Plaats ROXTEC Frames Dit is de meest gebruikelijke stap om te volgen. Men plaatst eerst het gewenste frame waarna men vervolgens overgaat tot het vullen van dit frame doormiddel van de zogenaamde Roxtec blokken. Na het plaatsen van het frame gaat de gebruiker hierbij automatisch door naar het dialoogvenster om Roxtec blokken te plaatsen en keert niet eerst terug naar het hoofdmenu. Plaats ROXTEC Blokken Deze keuze wordt in principe gebruikt in oude situaties waarin reeds frames getekend zijn. De gebruiker gaat nu rechtstreeks naar het dialoogvenster van de Roxtec blokken. Een groot verschil is nu dat er geen controles worden uitgevoerd bij het plaatsen. Zo wordt er niet gekeken of men buiten een frame plaatst of dat een frame nog niet volledig gevuld is. Deze controles worden wel uitgevoerd wanneer men eerst frames plaatst. Het advies is dan ook om oude frames weg te gooien en deze opnieuw te plaatsen. Genereer Bestellijst uit tekening Deze keuze wordt gebruikt op het moment dat de gebruiker van mening is dat een bestellijst gemaakt kan worden. Er wordt een nieuw venster geopend waarbij de gebruiker de keuze heeft tussen een bestellijst uit de gehele tekening of slechts uit een deel van de tekening. In dit laatste geval dient de gebruiker eerst een selectie te maken. In beide gevallen zal een bestellijst in Microsoft Word worden aangemaakt. Bovengenoemde keuzes worden bevestigd met de knop Ga Verder => Mocht de gebruiker het programma willen beëindigen dan dient men gebruik te maken van de knop Stop. Het VBA programma wordt vervolgens beëindigd. AutoDesk System Manager Pagina 12 van januari 2003

13 4.1.2 Hoofdmenu Opties Door op de knop Toon Opties te klikken krijgt de gebruiker het algemene optie venster in beeld. Dit venster ziet er als volgt uit: De waardes, zoals die in het optievenster worden getoond, zijn rechtstreeks afkomstig uit het initialiseerbestand. De gebruiker kan uiteraard wijzigingen aanbrengen op het moment dat het programma draait. Deze worden echter niet terug geschreven in het ini-bestand Online Help De gebruiker kan gebruik maken van een online helpscherm. Men dient hiervoor op de hiernaast afgebeelde knop te drukken. Afhankelijk van de plek binnen het programma wordt een helptekst getoond die betrekking heeft op het actieve dialoogvenster. De optie On-Screen hulp bij AutoCAD interacties heeft betrekking op het plaatsten van symbolen in AutoCAD. Mocht de gebruiker hier prijs op stellen dan wordt, voorafgaand aan het plaatsen van het symbool, een uitleg getoond op het venster. Is het vakje aangevinkt dan krijgt men hulp bij het plaatsen, is het vakje uitgevinkt dan wordt er vanuit gegaan dat de gebruiker voldoende kennis heeft van het programma en wordt er geen hulp getoond. Beide help opties zijn in het hele programma oproepbaar of wijzigbaar. AutoDesk System Manager Pagina 13 van januari 2003

14 5.1 ROXTEC FRAMES Nadat de gebruiker heeft gekozen om frames te plaatsen zal het onderstaande dialoogvenster worden getoond. Het tabblad wat op dat moment voorstaat is bepaald door de instelling in het initialiseer bestand. In eerste instantie is de knop Ga Verder uitgeschakeld, deze wordt pas actief op het moment dat de gebruiker één van de frames heeft gekozen. Dit kiezen kan op drie manieren geschieden nl.: 1. De gebruiker kan op de keuzeknop drukken onder het betreffende frame. De knop Ga Verder wordt dan automatisch ingeschakeld. 2. De gebruiker kan éénmaal klikken op de afbeelding van het gewenste frame. Het programma zal automatisch de bijbehorende keuzeknop activeren en de knop Ga Verder inschakelen. 3. De gebruiker kan ook dubbel klikken op de afbeelding van het gewenste frame. Het programma zal de knop Ga Verder automatisch inschakelen én activeren. De gebruiker hoeft dus niet op de knop Ga Verder te klikken. Daarnaast kan de gebruiker besluiten om terug te keren naar het hoofdmenu via de knop <=Terug Men kan ook hulp vragen over dit dialoogvenster door op het vraagteken te klikken. AutoDesk System Manager Pagina 14 van januari 2003

15 5.1.1 Het plaatsen van het frame Als de gebruiker de keuze om hulp te krijgen bij het plaatsen van symbolen heeft aan staan dan krijgt deze eerst een korte uitleg in beeld over het plaatsten van het frame. Feitelijk wordt hier gebruik gemaakt van het VBA commando MSGBOX, oftewel Berichten Venster. Nadat de gebruiker de tekst heeft gelezen én Ok heeft geklikt zal het programma verder gaan. Als de gebruiker de keuze om hulp heeft uitgezet zal het programma automatisch verder gaan Window status Er wordt eerst gekeken naar de zogenaamde Window status van zowel het AutoCAD venster alsmede die van de actieve tekening. Ik ga er namelijk vanuit dat zowel AutoCAD als de tekening volledig getoond moeten worden om goed te kunnen werken met het programma. Men kan immers niets aanwijzen als het AutoCAD venster sterk is verkleind of wanneer de actieve tekening is verkleind of geminimaliseerd. Is AutoCAD en/of de actieve tekening verkleind dan zullen deze beide gemaximaliseerd worden. Wanneer AutoCAD en de actieve tekening zijn gemaximaliseerd wordt er eerst volledig uitgezoomd in de tekening. Ik ben er hier vanuit gegaan dat, op het moment dat een gebruiker te ver staat ingezoomd op een gebied, hij of zij geen volledig overzicht meer heeft bij het plaatsen. Door de gehele tekening te tonen kan de gebruiker in één oog opslag zien waar hij of zij zit. Uiteraard kan er tijdens het plaatsen wel weer ingezoomd worden. Het gekozen frame hangt ondertussen aan het kruisdraad van de gebruiker die vervolgens geacht wordt het invoegpunt van het symbool aan te wijzen in zijn of haar tekening. Nadat het punt is aangewezen worden er in het programma enkele controles uitgevoerd en worden enkele variabelen gevuld. Hiermee worden later controles uitgevoerd bij het plaatsen van de Roxtec blokken. Indien men heeft gekozen voor een frame van het type G2 dan worden een aantal knoppen in het dialoogvenster van de blokken uitgezet. Deze blokken hebben een afmeting die niet past in een G2 frame en mogen dus ook niet gekozen worden. Daarnaast is het invoegpunt van het symbool bekend én is de afmetingen van het frame ook gedefinieerd zodat er in het programma nog diverse controles kunnen worden uitgevoerd tijdens het plaatsen van de blokken. Zo wordt er o.a. gekeken of de gebruiker zijn blok buiten het frame aanwijst of dat bijvoorbeeld het blok gedeeltelijk buiten het frame steekt. Op deze manier wordt de gebruiker geattendeerd op zijn of haar fouten tijdens het plaatsen van blokken. Tevens wordt er bijgehouden of het frame volledig gevuld is of niet. Mocht het frame nog niet volledig gevuld zijn dan wordt de gebruiker hier op gewezen. Hij of zij kan dan besluiten om alsnog te stoppen of het frame nog verder te vullen. Nadat deze controles zijn uitgevoerd en diverse variabelen zijn ingevuld wordt het dialoogvenster van de frames uitgezet en wordt het dialoogvenster van de blokken getoond AutoDesk System Manager Pagina 15 van januari 2003

16 6.1 ROXTEC BLOKKEN Het dialoogvenster Roxtec Blokken kan op twee manieren worden opgeroepen en hoe het dialoogvenster reageert op de invoer van gebruikers is afhankelijk van de manier waarop het venster is opgeroepen. 1. Het venster is opgeroepen via het dialoogvenster Frames. In dit geval worden de controles, zoals die op de vorige pagina zijn beschreven, uitgevoerd. De gebruiker wordt dus als het ware begeleid bij het vullen van het frame en bij het plaatsen van de blokken. 2. Het venster is rechtstreeks opgeroepen via het hoofdmenu. In dit geval heeft de gebruiker een waarschuwing gekregen dat de controles, zoals beschreven op de vorige pagina, niet worden uitgevoerd. De gebruiker kan dus zijn blokken op elke gewenste locatie binnen zijn tekening plaatsen. In beide gevallen zal het dialoogvenster er vrijwel identiek uitzien. Alleen wanneer een G2 frame is geplaatst zullen enkele knoppen tijdelijk uitgeschakeld zijn. Het dialoogvenster ziet u hier rechts afgebeeld. Van boven naar beneden kan de gebruiker de diverse blokken kiezen waarbij de blokken met een afpelbare kern bovenaan staan en de compensatieblokken of opvulblokken onderaan. In het onderste deel van het dialoogvenster kan de gebruiker er ook voor kiezen om een bepaalde elektriciteitskabel of buis te kiezen uit een lijst met beschikbare kabels en buizen. Deze lijst is gevuld vanuit het reeds eerder genoemde initialiseer bestand. Afhankelijk van het gekozen type kabel of buis zal het programma automatisch het geschikte blok kiezen en of dit een blok is met een afpelbare kern of zonder kern wordt bepaald door de keuze van het vakje Selecteer modules zonder kern. Wanneer de gebruiker besluit om terug te keren naar het hoofdmenu of terug te keren naar het dialoogvenster van de frames zal er eerst gekeken worden of het gekozen frame volledig gevuld is. Is dit niet het geval dan krijgt de gebruiker automatisch een melding dat het frame nog gedeeltelijk open is. AutoDesk System Manager Pagina 16 van januari 2003

17 7.1 ROXTEC BESTELLIJST Het dialoog venster Roxtec Bestellijst wordt opgeroepen via het hoofdmenu en biedt de gebruiker de mogelijkheid om een bestellijst uit te draaien naar Microsoft Word. De redenen dat er gekozen is om een bestellijst uit te draaien naar Microsoft Word en niet naar bijvoorbeeld Microsoft Excel zijn de volgende: De bestellijst dient voornamelijk als kladblaadje en wordt verder niet opgestuurd naar de leverancier. De daadwerkelijke bestelling moet worden gedaan in een speciaal doorvoor ingericht softwarepakket die binnen de Remu gebruikt wordt. Er is te weinig kennis van Excel om hier efficiënt gebruik van te maken. Er is ruimschoots kennis aanwezig van Word Word ondersteunt, net als AutoCAD, de programmeertaal VBA waardoor beide pakketten relatief eenvoudig gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Het dialoogvenster ziet er als volgt uit: De gebruiker heeft hierbij een tweetal keuzes namelijk: 1. Maak een bestellijst van alle Roxtec elementen uit de gehele tekening. Hierbij wordt in de gehele tekening gekeken naar alle Roxtec elementen waarna deze vervolgens worden weg geschreven in een Word document. 2. Maak een bestellijst van een deel van de Roxtec elementen uit deze tekening. Hierbij dient de gebruiker zelf een selectie van Roxtec elementen te maken in de tekening. Men kan bijvoorbeeld er voor kiezen om alleen het laatste frame als bestellijst ui te draaien. In beide gevallen dient men de keuze te bevestigen met de knop Ga Verder => Controles Na het indrukken van de knop Ga Verder => wordt er eerst gekeken of er Roxtec elementen beschikbaar zijn in de tekening. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt hier melding van gemaakt naar de gebruiker. Zijn er wel elementen beschikbaar dan zal het programma een koppeling maken met Word waarna de gegevens in een Word document worden weg geschreven. Uiteraard wordt ook hier gekeken of Word aanwezig is op het systeem van de gebruiker. Is dit niet het geval dan wordt hier een melding van gemaakt aan de gebruiker. AutoDesk System Manager Pagina 17 van januari 2003

18 7.1.2 Opties Naast het optie venster in het hoofdmenu bevat ook het dialoogvenster Roxtec Bestellijst een optie venster. De instellingen die hier gemaakt kunnen worden hebben specifiek betrekking op de bestellijst zoals die in Word wordt aangemaakt. Alle gegevens, behalve die van de huidige datum, zijn afkomstig uit het reeds eerder genoemde initialiseer bestand en kunnen dus aangepast worden door de gebruiker. De gegevens hebben betrekking op de koptekst zoals die in Word wordt ingevuld. In het kort wil ik even de opties doorlopen: Word Document naam. Hier wordt aangeven op welke locatie én onder welke naam het document moet worden opgeslagen. Er is afgesproken dat het bestand wordt weggeschreven in de zogenaamde Temp directory van Windows. De locatie van deze Temp directory wordt uitgelezen door gebruik te maken van Windows API waarbij API voor Application Programming Interface staat. De naam van het bestand kan door de gebruiker worden gewijzigd. Schakelstationnaam. Hier kan de gebruiker een keuze maken uit de lijst met aanwezige schakelstations. Projectnummer. Het projectnummer is vooral bij het plaatsen van de daadwerkelijke bestelling van belang. Hier worden immers de financiële kosten op doorberekend. Activiteitencode. Elk project is onderverdeeld in activiteitencodes waardoor de kosten inzichtelijker gemaakt kunnen worden. Huidige datum. Deze wordt uitgelezen en kan niet aangepast worden door de gebruiker. Prijslijst per. Deze waarde is afkomstig uit het initialiseer bestand en vertelt de gebruiker welke prijslijst wordt gebruikt. De optie Frames ook genereren op bestellijst geeft de gebruiker de mogelijkheid om ook de frames te vermelden op de bestellijst. Standaard staat deze optie uit omdat frames normaal gesproken niet door ons besteld worden. AutoDesk System Manager Pagina 18 van januari 2003

19 8.1 DISTRIBUEREN EN INSTALLEREN Het gehele Roxtec Project wordt in verband met de grote van de bestanden aangeleverd op een Cd tje. De bestanden dienen vervolgens te worden gekopieerd naar één of meerdere directories op het netwerk van de Remu. Een uitgebreide handleiding wordt meegeleverd als een zogenaamd Leesmij bestand waarin de gebruiker stap-voor-stap wordt begeleid in het distribueren en installeren van het Roxtec programma. In het kort houdt het in : Dat de symbolen moeten worden geplaatst in de symbolen directory van de afdeling. Deze directory is reeds bekend binnen AutoCAD waardoor de nieuwe symbolen automatisch gevonden worden tijdens het plaatsen. Kies men er voor om de Roxtec symbolen in een nieuwe directory te plaatsen dan dient men deze directory toe te voegen aan het zogenaamde File Support Path in AutoCAD. Dat het VBA programma wordt geplaatst in de support directory van de afdeling. De gebruiker dient het VBA programma nog toe te voegen aan de zogenaamde Start Up suite in AutoCAD zodat het programma automatisch geladen wordt. Dat het huidige menubestand dient te worden uitgebreid met enkele regels programma code. Deze regels worden meegeleverd in de uitgebreide handleidingen en kunnen via plakken-en-knippen worden ingevoegd in het bestaande menubestand. Na het uitbreiden van het huidige menubestand is er een nieuw toolbar en een nieuw menu item beschikbaar binnen AutoCAD. De helpbestanden met de extensie RTF dienen in dezelfde directory te worden geplaatst als het VBA programma. AutoDesk System Manager Pagina 19 van januari 2003

20 9.1 ONDERHOUD Hoewel het VBA programma in principe vrij is van onderhoud kan het in de praktijk toch voorkomen dat er wijzigingen gewenst zijn in het programma, de gebruikte symbolen of de gehanteerde prijslijst Het Programma. Het wijzigen van het VBA bronprogramma is, zonder enige voorkennis van Visual Basic for Applications, niet aan te raden aan de gebruikers. Indien men toch van mening is dat het programma aangepast moet worden dan dient men hiervoor een verzoek in te dienen bij de Servicedesk ICT, toestel Men kan, als gebruiker, elke wijzigingen doorvoeren in het zogenaamde initialiseerbestand Roxtec INI, zie hiervoor punt De gebruikte symbolen. De standaard meegeleverde symbolen voor het VBA programma voldoen aan de afmetingen van de fabrikant en geven een goede grafische weergave van de realiteit. Indien met echter van mening is dat één van de symbolen gewijzigd dient te worden dan dient men een aantal regels in acht te nemen: Het invoegpunt (Insertion point) dient ten alle tijd gelijk gehouden te worden aan het origineel. Dit is midden onder in het frame. De naam, waaronder het gewijzigde symbool wordt weggeschreven, dient gelijk gehouden te worden aan het origineel. Alle grafische elementen dienen in AutoCAD laag 0 te worden gedefinieerd. Het symbool dient te worden weggeschreven op dezelfde locatie als het origineel. Afwijkingen in bovengenoemde voorwaarden resulteert in een onjuiste werking van het programma Het initialiseer bestand Roxtec.INI Het Roxtec kabeldoorvoerprogramma maakt gebruikt van een zogenaamd initialiseerbestand waarin diverse instellingen zijn opgenomen die door de gebruikers kunnen worden gewijzigd. De instellingen hebben o.a invloed op de waardes in diverse uitvalvensters (zogenaamde comboboxen), de instellingen in de optie menu s en de beginwaarde van diverse keuze vakjes (zogenaamde checkboxen). De gebruiker is vrij om deze instellingen te wijzigen, men dient hiervoor een aantal regels in acht te nemen: Men dient alert te zijn op type fouten. De uitleg in het Roxtec.ini bestand dient in acht te worden genomen. Men dient het bestand op de oorspronkelijke locatie op te slaan. Het verwijderen van regels is uit den boze Afwijkingen in bovengenoemde voorwaarden resulteert in een onjuiste werking van het programma. Een uitdraai van het Roxtec.ini bestand is als bijlage bijgevoegd. AutoDesk System Manager Pagina 20 van januari 2003

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

VigAdmin. Handleiding

VigAdmin. Handleiding Handleiding Deze handleiding bevat exact dezelfde tekst als de helptekst (handleiding) die is opgenomen in het programma op de aangegeven datum. Easy Brothers Software Adres : Hammermolen 26, 6086 BG Neer.

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Voorwoord Gefeliciteerd met de opening van uw webwinkel. Ook al hebben wij het pakket zo gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt, toch is een handleiding

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering Versie 1.20 24 augustus 2007 2 Handleiding module PSU Verkoop,

Nadere informatie

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 voor Microsoft Windows Besturingsystemen Auteursrecht 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0)1905

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding OpusFlowCRM binnen een NT Netwerk en/of Terminal Server DEZE HANDLEIDING IS NIET BEDOELD VOOR INSTALLATIE OP LATOPS/OFFLINE WERKSTATIONS! OpusFlowCRM is een product van: OpusFlow

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE

Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE Schober Information Group Vlierwerf 3A 4704 SB Roosendaal 0165-595710 info@schober.nl www.schober.nl Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE Beste webshop bezoeker, In dit document vindt u gedetailleerde

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie