Inhoud. Voorwoord. 3. Financiën. 4. Activiteiten Feiten en cijfers 5.1 Ledenaantallen 5.2 Leden per afdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord. 3. Financiën. 4. Activiteiten 2013. 5. Feiten en cijfers 5.1 Ledenaantallen 5.2 Leden per afdeling"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoud Voorwoord 1. Bestuur en Bureau 1.1 Bestuur 1.2 Bureau 1.3 Algemene Ledenvergaderingen 1.4 Hoera een Informatieprofessional 1.5 Victorine van Schaickfonds KNVI 1.6 Hervorming van de vereniging 2. Verslagen van de afdelingen en Special Interest Groups 2.1 Afdeling Onderwijs & Onderzoek (O&O) 2.2 Afdeling Biomedische Informatie (BMI) 2.3 Afdeling Prissma 2.4 Afdeling Juridische Informatie (JI) 2.5 Afdeling Openbare Bibliotheken (OB) 3. Financiën 4. Activiteiten Feiten en cijfers 5.1 Ledenaantallen 5.2 Leden per afdeling 2 KNVI Jaarverslag 2013

3 Voorwoord Het jaar 2013 betekende voor onze vereniging afscheid nemen van de naam die we 100 jaar gevoerd hebben en die van Nederlandse Vereeniging van Bibliothecarissen evolueerde naar Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector steeds onder dezelfde afkorting NVB. In 2013 kozen we voor een nieuwe koers, een nieuwe naam en een nieuw logo: Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals, de KNVI. Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe structuur die recht doet aan de veranderende omstandigheden waar verenigingen mee te maken hebben. In 2013 zijn we de discussie aangegaan met onze kritische vrienden en hebben we een tweetal workshops gehouden om tot een dergelijke nieuwe structuur te komen. In december is de ontwerpgroep opgericht die in 2014 met een voorstel zal komen voor een nieuwe structuur. Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken die zich in 2013 heeft ingezet voor de KNVI. Dat zijn natuurlijk de bestuursleden van alle afdelingen en het KNVI bestuur, de medewerkers en vrijwilligers op en rond het bureau en niet te vergeten de hele grote groep vrijwilligers die samen hebben gezorgd dat we in november een prachtig congres hebben kunnen houden. Michel Wesseling Voorzitter 3 KNVI Jaarverslag 2013

4 Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe structuur die recht doet aan de veranderende omstandigheden waar verenigingen mee te maken hebben. 4 KNVI Jaarverslag 2013

5 1. Bestuur en Bureau 1.1 Bestuur Bestuursleden Functie Aangetreden Termijn Michel Wesseling Voorzitter Gina Bijnsdorp Secretaris (tot ) 1 Ali Molenaar Secretaris Peter Nieuwenhuizen Penningmeester Cynthio Korlvinke Bestuurslid Gemma Wiegant Bestuurslid Ingeborg Versprille Bestuurslid Martijn Hartman-Maatman Bestuurslid (aspirant) Ingeborg van Dusseldorp Bestuurslid namens BMI Hubert Krekels Bestuurslid namens O&O (tot ) 1 Paul Baak Bestuurslid namens Prissma Het bestuur kwam bijeen op 15 januari, 15 maart, 16 mei, 26 september en 28 november. Op 16 mei organiseerden we de themabijeenkomst: Lobbyen, waarvoor, door wie en voor wie? De KNVI wordt door de voorzitter vertegenwoordigd in het Victorine van Schaickfonds en de FOBID. Gemma Wiegant vertegenwoordigt de KNVI in de Ecabo. 5 KNVI Jaarverslag 2013

6 1.2 Bureau Medewerkers Functie Aantal uren p/w Periode Irma Bakhuisen Administrateur 6 jan-dec Jacqueline Minnema-Klein Coördinator 32 jan-dec Alice Koopman Medewerker max 20 mei-dec Vrijwilligers Joost Heessels Sociale media/website jan-dec Jeroen Minnema Vormgeving jan-dec Jolieke Schroot Ledenadministratie dec Paul van Kan Ledenadministratie/ICT jan-okt Arina Overkleeft Archief jan-aug Rob Klaverstijn Archief juli-dec Anita Bouwman Archief sept-dec Carla Dumon archief sept-dec 1.3 Algemene Ledenvergaderingen Er vonden drie ledenvergaderingen plaats, op 14 februari, 6 juni en 12 december. Op de ledenvergadering van 14 februari werd tevens de winnaar van de prijsvraag over de nieuwe naam van de vereniging bekend gemaakt. Op de ledenvergadering van 6 juni nam Gina Bijnsdorp afscheid als secretaris en werd Ali Molenaar benoemd tot secretaris. Voor de ledenvergadering van 12 december maakte Michel Wesseling bekend zijn voorzitterschap te heroverwegen. Martijn Hartman-Maatman stelde zich beschikbaar als kandidaat-voorzitter. In de ledenvergadering van 12 december werd Michel Wesseling voor een tweede termijn gekozen als voorzitter. Martijn Hartman-Maatman werd bestuurslid. 1.4 Hoera, een Informatieprofessional Op donderdag 14 november vond in het NBC te Nieuwegein het jaarlijkse congres plaats met als thema Hoera, een Informatieprofessional. Het congres werd in zeven tracks georganiseerd door vakgenoten die zich vrijwillig hadden aangemeld om het congres tot een succes te maken. GreyNet International organiseerde hun eigen congres in track 8. Een onderdeel van het congres was Appy Hour, een unconference waar we elkaar informeren over de laatste apps die onze professie versterken en leuk(er) maken. PRISSMA organiseerde in samenwerking met de regionale informatienetwerken de Infobattles, de finale vond plaats tijdens het jaarcongres. Het congres was een groot succes, met meer dan 1000 deelnemers. 6 KNVI Jaarverslag 2013

7 1.5 Victorine van Schaickfonds KNVI Op het congres zijn de prijzen van het Victorine van Schaickfonds KNVI uitgereikt. De BibliotheekInitiatiefprijs is uitgereikt aan Hans van Duijnhoven, werkzaam in Bibliotheek Maasland, die daar het project Lezers van Stavast opstartte. Sophie Boisvert-Hearn ontvangt de Scriptieprijs voor haar masterscriptie in de boekwetenschap van de Universiteit van Leiden: The Future of the Scholarly Monograph in the Humanities: Open and Enhanced. De oorspronkelijke Victorine van Schaickprijs KNVI 2013 is dit jaar toegekend aan Raymond Snijders voor zijn vakblog Werken met Informatie. 1.6 Hervorming van de vereniging Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe structuur. Op 3 juli 2013 is de eerste inspirerende bijeenkomst gehouden over dit onderwerp. In 2013 en ook in 2014 zijn een aantal workshops gehouden onder de vakkundige begeleiding van Marike Kuperus. In december 2013 is de ontwerpgroep opgericht die naar verwachting in het najaar van 2014 met een voorstel zal komen. 7 KNVI Jaarverslag 2013

8 2. Verslagen van de afdelingen en Special Interest Groups 2.1 Afdeling Onderwijs & Onderzoek (O&O) Activiteiten O&O organiseerde dit jaar, zoals inmiddels gebruikelijk, twee Kijkjes in de Keuken. De eerste vond plaats op 16 april bij Naturalis in Leiden. Het programma bestond uit een aantal presentaties over de digitaliseringsactiviteiten van Naturalis en enkele bijzondere collecties die in Leiden zijn ondergebracht 9de NEV-collectie), gevolgd door een rondleiding door de bibliotheek. De tweede vond plaats op 12 december bij de Dienst Informatievoorziening van de Tweede kamer in Den Haag. Ook in dit geval betrof het een combinatie van enkele presentaties en een rondleiding door de gebouwen van de Kamer inclusief de historische gietijzeren bibliotheek (de Handelingenkamer). Beide Kijkjes trokken de belangstelling van 40 afdelingsleden. door dataspecialisten en oefeningen in het opstellen van een datamanagementplan. De themadag werd in samenwerking met SURF georganiseerd en trok een groot aantal belangstellenden. Zie hier het programma: programma Het Landelijk Overleg Onderwijs Wetenschappelijke Informatie (LOOWI), kwam zoals gebruikelijk ook in 2013 tweemaal bijeen, een keer bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht en een keer bij de Politieacademie in Apeldoorn. In alle instellingen voor hoger onderwijs is er volop aandacht voor informatievaardigheden en de bijeenkomsten van het LOOWI behoren dan ook tot de drukstbezochte bijeenkomsten van de afdeling. Nadere informatie is te vinden op de website van de werkgroep: Afdeling Biomedische Informatie (BMI) Gedurende het gehele kalenderjaar waren twee bestuursleden (Marjo Bakker en Daniëlle Quadakkers) actief betrokken bij de organisatie van twee tracks van het KNVI-jaarcongres op 14 november 2013 in Nieuwegein. In de track Radicale keuzes ging het over de komst van compleet digitale collecties en de bibliotheek zonder catalogus. In de track De vrije informatieprofessional stonden de veranderingen in de gewenste competenties van informatieprofessionals zelf centraal. Op 30 mei 2013 organiseerde de werkgroep Sociaalwetenschappelijke Informatie in Utrecht een themadag over onderzoeksdata voor informatiespecialisten uit de sociale wetenschappen en andere geïnteresseerden. Het programma bestond uit presentaties Activiteiten MI was 2013 een bijzonder jaar, waarin erg veel is ondernomen. In het kader van het lustrum dat dit jaar gevierd is (de afdeling BMI bestond 60 jaar en de werkgroep CCZ 20 jaar), vonden twee grote bijeenkomsten plaats: Op donderdag 23 mei 2013 is het congres Professional vindt professional: de informatiespecialist op weg naar 2020 gehouden bij de Nyenrode Business Universiteit. Het congres stond in het teken van de positionering en professionalisering van de informatiespecialist in de zorgorganisatie. Vooraf was door de werkgroepkwaliteit een positioneringspaper opgesteld. 8 KNVI Jaarverslag 2013

9 Met meer dan 90 enthousiaste deelnemers, vier goede sprekers en vijf interactieve businesscase workshops was het een zeer geslaagde dag. Daarnaast is het lustrum op donderdag 26 september gevierd met een leuke maar zeker ook leerzame dag op de Hoge Veluwe. In en om restaurant De Koperen Kop, dat midden in dit nationale park ligt, zijn diverse activiteiten georganiseerd. Voor deze lustrumdag meldden ruim 80 deelnemers zich aan. In het voorjaar van 2013 heeft de BMI de NAZ database overgenomen van de Vereniging van Verpleging en Verzorging Nederland (V&VN). V&VN wilde de database niet langer hosten. De BMI vond in Ingressus een bedrijf dat de database belangeloos wil hosten. In 2013 is hard gewerkt om de database toegankelijk te houden, leden te informeren en achterstallige facturatie te verwerken. Daarnaast zijn er diverse gesprekken gevoerd met betrekking tot de formalisering van de afspraken met Ingressus. Ook werden de mogelijkheden onderzocht om de database in de toekomst verder uit te breiden. Er zijn in 2013 twee beurzen uitgereikt voor deelname aan het EAHIL-congres in 2014 in Rome. Beide winnaars (Jessica Langenhoff en Femke Vluggen) zullen op het congres een posterpresentatie verzorgen. Eén van de beurzen, aangeboden door de CBN, vergoedt reis- en verblijfkosten, de andere beurs, aangeboden door CBN en LM Information Delivery, vergoedt ook de congreskosten. Werkgroepen De werkgroepen CCZ en BPZ hebben in 2013 gezamenlijk nagedacht over hun toekomst. Als gevolg daarvan zijn er voorbereidingen getroffen voor het opheffen van de bestuurslaag van deze werkgroepen (integratie in de BMI) in De leden zijn in 2013 geraadpleegd, ter voorbereiding op het besluit dat in 2014 plaatsvindt. De wergroep SBMB heeft zichzelf in 2013 opgeheven. De Web&Z werkgroep is in 2013 eenmaal bijeen geweest in Utrecht; dit was een inspirerende en druk bezochte bijeenkomst. Commissies De Consortium commissie heeft in 2013 diverse gunstige prijsafspraken kunnen maken voor BMI-leden, o.a. voor de Cochrane library en Refworks. De CBN organiseerde in 2013 vijf cursussen: bij PubMed 1, 2 en 3 waren Ingeborg van Dusseldorp, Marion Heymans en Hans Ket de (BMI-)docenten. De tweedaagse cursus onderhandelen (met name bedoeld voor de consortiumwerkgroep) werd verzorgd door ICM en de tweedaagse cursus Didactiek door twee docenten van de VU. Verder konden de BMI-leden in 2013 tegen gereduceerd tarief de VOGIN-cursus volgen. In 2013 zijn in samenwerking met het KNVI-bestuur en -bureau voorbereidingen getroffen om accreditatie te verkrijgen van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs), waardoor er o.a. een BTW-vrijstelling voor onze cursussen verkregen kan worden. De commissie kwaliteit en de lustrumcommissie zijn in dit lustrumjaar vanzelfsprekend erg actief geweest. De commissie kwaliteit heeft de eerder genoemde positioneringspaper opgesteld, het congres Professional vindt professional georganiseerd, als vervolg hierop een pilot georganiseerd voor het samenwerken via een Virtual Learning Community en een bijdrage geleverd aan het KNVI-congres. De lustrumcommissie heeft de lustrumdag op de Hoge Veluwe georganiseerd. 9 KNVI Jaarverslag 2013

10 2.3 Afdeling Prissma Prissma heeft één van de drukste jaren (zo niet het meest actieve jaar ooit) uit haar bestaan meegemaakt. Met een gevarieerd aanbod aan activiteiten hebben we onze leden, potentiële leden en belangstellenden op tien momenten, verdeeld over het hele land kunnen ontmoeten. Prissma is trots op hetgeen we dankzij de grote inzet van de bestuursleden en met hulp van sponsoren tegen geringe kosten bereikt hebben. Activiteiten Kijkjes in de Keuken Yakult: Op 7 februari ontvingen we 20 Prissma leden voor een Kijkje bij Yakult in Almere. Het programma bestond uit een inleiding en demo van Yakult Sharenet (het intranet in SharePoint 2010), gevolgd door een letterlijk kijkje in de keuken: een rondleiding door de Yakult fabriek. Het geheel werd afgesloten met een borrel. Guruscan: Op 21 februari waren we op bezoek bij Guruscan. Zij hebben een aantal handige tools ontwikkeld om de kennis binnen een kantoor te inventariseren. Tijdens het bezoek aan Guruscan in Nijmegen werd de kennis van de aanwezige deelnemers in kaart gebracht met de door Guruscan bedachte tool, de Teamversneller. Ook hier sloten we af met een borrel. Spreker: Bart Verheijen. Aantal deelnemers: 9. De NOS: Voorafgaand aan de InfoBattle op 17 oktober bij de NOS op het Mediapark in Hilversum konden we een kijkje nemen in de keuken van de publieke omroep. Zeer interessant, zo'n Kijkje achter de schermen. Aantal deelnemers: 23. Prissma s Pitch De jaarlijkse Pitch vond plaats op 27 juni 2013 in het Kurhaus in Scheveningen tijdens het KBenP Zomerevent. Het was voor de derde keer op rij een groot succes. Zes innovatieve ideeën voor de informatiewereld werden gepitcht en DIME, het idee van de deeltijd-studenten van de Hogeschool van Amsterdam ontving de KNVI Informatieprofessional van het jaar -prijs ter waarde van euro. Mirjam Eikelboom kreeg de publieksprijs met haar idee 'Daders vinden met Datamining'. De jury bestond uit zeven experts die zich op diverse manieren met informatie bezighouden. Prissma s Academy We zijn dit jaar met de jaarlijkse Kennismiddag bij Swets een andere richting ingeslagen. 31 oktober 2013 markeert de start van de Prissma Academy. Dit zijn bijeenkomsten met meerdere sprekers waarbij de deelnemers in een halve dag op interactieve wijze bijgepraat worden op ontwikkelingen binnen ons vak. Plaats van handeling was het nieuwe hoofdkantoor van Swets in Leiden. De middag werd afgesloten met een borrel en boottocht door Leiden. De sprekers waren dit jaar Hannah Verhoeff, Joyce van Aalten, Casper van der Wall Bake en Erik Hartman. Aantal deelnemers: 25. Prissma LexisNexis InfoBattle In samenwerking met LexisNexis organiseerden we vier regionale IB's georganiseerd, en één landelijke finale op het KNVIcongres. De IB s trokken ruim 120 unieke deelnemers waarbij tijdens alle voorrondes aandacht is gegeven aan de KNVI en Prissma met een oproep om lid te worden. Maart - Den Haag, i.s.m. het HIN: 47 bezoekers. Mei - Groningen, i.s.m. NIN: 23 bezoekers. September - Amsterdam, i.s.m. AIN: 32 bezoekers. Oktober: - NOS Hilversum: 25 bezoekers. November - Finale 10 KNVI Jaarverslag 2013

11 2.4 Afdeling Juridische Informatie (JI) Activiteiten Voorjaarsbijeenkomst Deze vond dit jaar io 18 april plaats bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem. De bijeenkomst startte met de ALV waarop een lezing van Mark Janssen (kennismanager Dirkzwager) volgde over kennismanagement. We bezochten de (nieuwe) bibliotheek van Dirkzwager die is opengesteld voor klanten en relaties. Een rondleiding door de kelders van het nabije Wijnhuis Robbers & van den Hoogen en een proeverij vormden het sluitpunt van deze dag. Najaarsbijeenkomst De najaarsbijeenkomst op 26 november plaats bij het Vredespaleis in Den Haag, dat dit jaar haar 100-jarige bestaan vierde. Het was een van de best bezochte bijeenkomsten van de afgelopen jaren; het bestuur hoopt dat deze trend zich doorzet en draagt daar aan bij door passende locaties en sprekers te kiezen voor de bijeenkomsten. Na een audiotour in het bezoekerscentrum werden we rondgeleid door het hoofdgebouw en rechtszalen van het Vredespaleis. De rondleiding werd gevolgd een aantal lezingen: 100 jaar Vredespaleis (Rens Steenhard) en over de online catalogus (Aad Janson) en catalogiseren (Elvira Cameron) bij de bibliotheek van het Vredespaleis. Na een indrukwekkende rondleiding door het Academie/Bibliotheekgebouw (Ingrid Kost en Candice Alihusain) werd de dag afgesloten met een borrel. 2.5 Afdeling Openbare Bibliotheken (OB) Deze afdeling heeft in 2013 geen activiteiten georganiseerd. Zij zijn op zoek naar actieve bestuursleden. 2.6 Afdeling Speciale Bibliotheken (SB) Activiteiten ALV en Workshop Kennismanagement en het Nieuwe Werken In december heeft SB haar ALV gehouden. Na de ALV vond de workshop Kennismanagement plaats. Deze stond onder de bezielende leiding van Boyd Hendriks. De aanwezige leden hebben tips ontvangen hoe ze moeten omgaan met kennismanagement in hun organisatie. In 2016 bestaat SB 75 jaar. Er zal een lustrumcommissie worden ingesteld. Drie leden hebben zich hiervoor tijdens de ALV al aangemeld. 2.7 SIG Chemische Informatie Activiteiten De Special Interest Group Chemische Informatie heeft in 2013 twee bijeenkomsten georganiseerd. Zoals gebruikelijk faciliteert telkens één van de bedrijven/ instituten waar onze leden werkzaam bij zijn de vergaderlocatie. Op deze manier weet onze werkgroep de operationele kosten al jaren te minimaliseren. Op 8 april 2013 heeft de SIG-CI werkgroep haar 108 ste vergadering gehouden. Gastvrouw was Anita van Gestel. Totaal waren 12 leden aanwezig. De agendapunten waren: 1) Informatievoorziening bij de Purac 2) Chemische zoekvraag 3) e-books; 4) Huishoudelijk gedeelte; 5) website en digitaal archief SIG-CI documenten; 6) Nieuws vanuit CAS De 109 de SIG-CI vergadering vond plaats op dinsdag 5 november en werd door 18 leden bezocht. Gastvrouw was Anne-Marij de Vries van Crucell Holland B.V. De agenda zag er als volgt uit: 1) Informatievoorziening bij Crucell Holland BV; 2) Signaal-ruis verhouding bij alerts; 3) e-books (vervolg van 108ste vergadering) 4) Huishoudelijk gedeelte; 5) Nieuws vanuit CAS 6) Chemische zoekvraag; 7) Rondvraag inclusief wat houdt ons bezig ronde. 11 KNVI Jaarverslag 2013

12 3. Financiën De KNVI heeft in 2013 een positief financieel jaar gehad, waardoor de Staat van Baten en Lasten met een opbrengst van 1460 Euro afgesloten kon worden. In totaal ging er ruim 432K Euro om, waarbij 38% direct gerelateerd was aan het jaarcongres Dit congres kon, net als in 2012, kostendekkend georganiseerd worden, door o.a. een andere congreslocatie (NBC) dan het vorige jaar (Beatrixtheater). Daarnaast hebben de KNVI-bureaumedewerkers en extra vrijwilligers een groot deel van hun tijd ingezet om het jaarcongres tot een succes te maken en om de uitgaven beheersbaar te houden. De baten en lasten voor het jaarcongres 2013 zijn als volgt weer te geven: Baten % Lasten % Sponsoring 68 Locatie / beurs / logistiek 61 Bijdrage bezoekers 27 Fondswerving 23 Diversen (o.a. BTW teruggave) 5 Sprekers 8 PR 7 Diversen 1 Totaal De inkomsten uit contributie over 2013 liepen licht terug met -5K Euro. De KNVI-afdelingen hebben de helft minder uitgegeven aan activiteiten dan het voorgaande jaar (-18K Euro). Het KNVI-bestuur heeft, net als het voorgaande jaar, op verschillende posten gestuurd om een vermindering van bureaukosten te realiseren: op automatiseringskosten werd een reductie van 40% bereikt (-6,8K Euro), op salariskosten en sociale lasten werd een reductie bereikt van 12% (-13K Euro). Mede hierdoor daalden de bedrijfskosten met 26% (-53K Euro). Hierbij inbegrepen is een versnelde afschrijving van de vorige website (-11K Euro). In 2013 is ook gerealiseerd dat verschillende KNVI-afdelingen financieel zijn ondergebracht bij de KNVIadministratie. De KNVI-contributie voor 2013 steeg met 5% tot 95 Euro voor persoonlijke leden. Voor studenten en AOW-ers geldt een sterk gereduceerd tarief. De bijdrage voor de KNVI-afdelingen werd verhoogd tot 10 Euro. Voor de leden werden 1137 abonnementen op het vakblad InformatieProfessional besteld. De kascontrolecommissie heeft de baten en lasten op 11 april 2014 gecontroleerd en in orde bevonden. Voor een gedetailleerd financieel overzicht wordt verder verwezen naar het separate concept Financieel Verslag 2013 dat door Accountantskantoor Baker Tilly Berk N.V. is opgesteld; het is opvraagbaar bij het KNVIsecretariaat. 12 KNVI Jaarverslag 2013

13 4. Activiteiten 2013 De belangrijkste activiteiten georganiseerd door de KNVI, haar afdelingen en partners in januari CNIN-Nieuwjaarsbijeenkomst 17 januari Prissma Field Trip Kennismanager Guruscan januari Bobcatsss januari Nieuwjaarsbijeenkomst AIN bij DNB, Amsterdam 6 februari Informatieland: de Grote Verandermanagementcursus 7 februari Workshop ICT-trends en innovemberatie 7 februari Prissma - Kijkje in de Keuken van Yakult 8 februari Info Camp 2013, AyersRock te Zoetermeer 14 februari Presenteren voor informatieprofessionals: training 14 februari NVB Algemene Ledenvergadering 21 februari Informatieland: Kennismanagement 3.0 en het Nieuwe Werken 28 februari VOGIN symposium: zoeken is nooit meer zoals het was 8 maart Jantine Zeeman: training Presenteren en Profileren te Utrecht 20 maart Jantine Zeeman: training Presenteren en Profileren te Amsterdam 28 maart Debat Toekomst van Macht & Democratie in de Informatiesamenleving 3 april Wikiwise: 3 april de meetup Wiki Wednesday 4 april Bijeenkomst O&O Werkgroep Sociaal wetenschappelijke informatie 11 april ipoort-debat: benut internationale ervaring bij grote ICT-projecten 16 april O&O: Kijkje in de Keuken bij Naturalis 18 april EBSCO dag, 18 april Artis Parkzalen te Amsterdam 18 april Voorjaarsbijeenkomst JI: bezoek aan Dirkzwager advocaten & notarissen in Arnhem 13 KNVI Jaarverslag 2013

14 25 april IDMdenhaag conferentie, De Haagse Hogeschool 26 april HvA kenniscentrum: CREATE-IT Apps Books Content: seminar over het nieuwe lezen 5-11 mei MetLib 2013 IFLA Amsterdam Without borders: the integrated library 23 mei BMI 60 jaar kwaliteitscongres Professional vindt professional 23 mei Prissma Swets Kennisdag 30 mei Werkgroep Sociaal-Wetenschappelijke Informatie themadag onderzoeksdata 6 juni KNVI: Algemene Ledenvergadering juni KVAN-dagen 13 juni Zomer Netwerk Event SOD 19 juni AIN 15 jaar en NEWZ 27 juni KBenP zomerevent, PRISSMA Pitch met KNVI InformatieProfessional 2014 award augustus IFLA Conference Future Libraries: infinite possibilities 23 augustus SBV-overleg 5-6 september Prissma en AIN infobattle 19 september KEI-KNVI Workshopmiddag 26 september BMI 60 jaar Lustrumdag BMI leden 26 september NVBA en Iron Mountain seminar Informatie- en Risicomanagement 9 oktober Kwaliteitsgroep Informatiemanagement (div) 17 oktober ipoort debat; Cyber security onderzoek 17 oktober Prissma - LexisNexis Infobattle en een kijkje bij de NOS in Hilversum 31 oktober Prissma Academy oktober Seminar Information Literacy in het Expo- en Congrescentrum 14 november KNVI Congres: Hoera, een Informatieprofessional 19-21, november VOGIN cursus 72 e editie, zoeken doe je zo 21 november Met het NiN naar Bibliotheek Assen 26 november Najaarsbijeenkomst afdeling JI: bezoek aan het Vredespaleis 3 december NVBA Seminar Open Document Lifestyle, Nationaal Archief Den Haag 12 december KNVI: Algemene ledenvergadering 12 december O&O Kijkje in de keuken Dienst Informatievoorziening Tweede Kamer, Den Haag 14 KNVI Jaarverslag 2013

15 5. Feiten en cijfers 5.1 Ledenaantallen Afdeling Ledenaantal per Ledenaantal per Biomedische Informatie Juridische Informatie Openbare Bibliotheken Onderwijs & Onderzoek Prissma Speciale Bibliotheken Totaal De verdeling van de lidmaatschappen is als volgt: Institutionele lidmaatschappen 439 Persoonlijke lidmaatschappen 876 Totaal KNVI Jaarverslag 2013

16 5.2 Leden per afdeling Hoe verhouden de lidmaatschappen van instellingen en individuele leden zich ten opzichte van het aantal afdelingen waar zij lid van zijn? KNVI + 1 afd. + 2 afd. + 3 afd. + 4 > afd. Totaal Persoonlijk Institutioneel 16 KNVI Jaarverslag 2013

17 Mariaplaats LH Utrecht T +31 (0) E W

Jaarverslag 2013. KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals

Jaarverslag 2013. KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals Jaarverslag 2013 KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals Mariaplaats 3 3511 LH Utrecht T 030 233 0050 E info(at)knvi.net www.knvi.net Voorwoord Het jaar 2013 betekende voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals

Jaarverslag 2014. KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals Jaarverslag 2014 KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals Mariaplaats 3 3511 LH Utrecht T 030 233 0050 E info@knvi.net www.knvi.net Voorwoord Ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning:

Nadere informatie

JAARVERSLAG T E Mariaplaats LH Utrecht.

JAARVERSLAG T E Mariaplaats LH Utrecht. JAARVERSLAG 2014 Mariaplaats 3 3511 LH Utrecht T 030 233 0050 E info@knvi.net www.knvi.net KNVI Jaarverslag 2014 3 Inhoud Voorwoord Voorwoord... 3 1 Bestuur en Bureau... 4 Ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning:

Nadere informatie

NVB Jaarverslag 2012. dé beroepsvereniging van InformatieProfessionals

NVB Jaarverslag 2012. dé beroepsvereniging van InformatieProfessionals NVB Jaarverslag 2012 dé beroepsvereniging van InformatieProfessionals CONCEPT Jaarverslag 2012 2 NVB Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 2. Beleidsvorming en uitvoering 4 2.1 Ledenbehoud en -werving

Nadere informatie

NVB Jaarverslag 2012. NVB, dé Beroepsvereniging van InformatieProfessionals

NVB Jaarverslag 2012. NVB, dé Beroepsvereniging van InformatieProfessionals NVB Jaarverslag 2012 NVB, dé Beroepsvereniging van InformatieProfessionals 2 NVB Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Beleidsvorming en uitvoering 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK marcom14 Kennis, verdieping, netwerken en business. MARCOM is dé industry experience voor de marketing- & communicatiebranche. De grootste in de Benelux met zo n 7.000 professionals die elkaar ontmoeten

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Afdeling Biomedische Informatie (BMI)

Jaarverslag 2012 Afdeling Biomedische Informatie (BMI) Jaarverslag 2012 Afdeling Biomedische Informatie (BMI) Ledental Eind 2012 bedroeg het aantal leden van de afdeling 210 (2011: 230), waarvan 117 lid-instellingen (2011: 118) en 93 persoonlijke leden (2011:

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

Sponsorpakketten PFCongres 2013. 13 en 14 september 2013, Utrecht http://www.pfcongres.nl/

Sponsorpakketten PFCongres 2013. 13 en 14 september 2013, Utrecht http://www.pfcongres.nl/ Sponsorpakketten PFCongres 2013 13 en 14 september 2013, Utrecht http://www.pfcongres.nl/ Over PFCongres PFCongres is een jaarlijks evenement georganiseerd door de vereniging achter PFZ.nl, de grootste

Nadere informatie

Aan het werk voor een groene, duurzame fysieke leefomgeving. Jaarverslag 2015

Aan het werk voor een groene, duurzame fysieke leefomgeving. Jaarverslag 2015 Aan het werk voor een groene, duurzame fysieke leefomgeving Jaarverslag 2015 Voorwoord Stadswerk is de vereniging van actieve gemeenten, betrokken bedrijven en gedreven professionals actief rondom vraagstukken

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014 Beste leden, Hierbij doen wij jullie de agenda van de algemene ledenvergadering 13 november 2014 toekomen. De ALV vindt plaats van 15.00 16.00 uur. Na de agenda vindt u alle documenten voor de vergadering.

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Jaarverslag 2014 FOBID Netherlands Library Forum FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Sinds 1974 Wat is? Samenwerkingsverband van KNVI KB SHB UKB VOB Betrokken: Dedicon, OCLC, SURF

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Totaal inkomsten 145.558

Totaal inkomsten 145.558 Begroting NVBT 2011 NVBT 2011 GBrek Omschrijving Begroting Inkomsten 4490 BT Inkomsten lidmaatschap 143.858 4491 BT Inkomsten publicaties/advertenties 200 4492 BT Studiedagen opbrengsten 1.500 4492 BT

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 2013. BUSSUM, 25 november

Algemene Leden Vergadering 2013. BUSSUM, 25 november Algemene Leden Vergadering 2013 BUSSUM, 25 november Agenda 1. Opening 2. Jaarverslag 2013 3. Vaststellen financieel jaarverslag 4. Bestuursverkiezing 5. Vaststellen jaarplan 2014 6. Rondvraag en w.v.t.t.k.

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

UITREIKING PRIJZEN VICTORINE VAN SCHAICKFONDS 2013 KNVI-congres Nieuwegein 14 november 2013. Juryrapport

UITREIKING PRIJZEN VICTORINE VAN SCHAICKFONDS 2013 KNVI-congres Nieuwegein 14 november 2013. Juryrapport UITREIKING PRIJZEN VICTORINE VAN SCHAICKFONDS 2013 KNVI-congres Nieuwegein 14 november 2013 Juryrapport Dames en heren, beste collega s, Het Victorine van Schaickfonds werd in 1977 opgericht ter herinnering

Nadere informatie

Financiën. Begroting 2011 en toelichting

Financiën. Begroting 2011 en toelichting Financiën Bijlage bij agendapunt 8; ALV 1105 en toelichting Baten Contributies 425.000 411.060 425.000 Contributies CMC-leden 234.375 241.125 224.000 Contributies PZO bijdrage 5.500 5.650 6.120 Entreegelden

Nadere informatie

Jaarverslag NVB 2010 1. Jaarverslag 2010. Concept NVB. Nederlandse Vereniging voor beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector

Jaarverslag NVB 2010 1. Jaarverslag 2010. Concept NVB. Nederlandse Vereniging voor beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector Jaarverslag NVB 2010 1 Jaarverslag 2010 Concept NVB Nederlandse Vereniging voor beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector Jaarverslag NVB 2010 2 I. Voorwoord 3 II. De NVB algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Jaarverslag 2012 Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Inleiding Met dit jaarverslag biedt het bestuur van NLNet de donateurs, financiers en andere geïnteresseerden inzage in beleid en uitvoering in 2012

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Jaarverslag 2015 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Veenendaal Veenendaal 1 1. Voorwoord Met dit jaarverslag brengen wij u graag op de hoogte van de gang van zaken bij de Stichting

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

JAARVERSLAG T E Mariaplaats LH Utrecht.

JAARVERSLAG T E Mariaplaats LH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 Mariaplaats 3 3511 LH Utrecht T 030 233 0050 E info@knvi.net www.knvi.net 2 KNVI Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Voorwoord van de voorzitter 2. Verslagen van de afdelingen en de Special Interest

Nadere informatie

Deelnemers informatie Sustainability Challenge 2013

Deelnemers informatie Sustainability Challenge 2013 Deelnemers informatie Sustainability Challenge 2013 Bedenken jullie de beste oplossing van de Sustainability Challenge 2013? In dit document vinden jullie de praktische informatie voor jullie deelname

Nadere informatie

De mediatheek in het kort!

De mediatheek in het kort! Jaarverslag mediatheek Van Hall Larenstein 2016 1 De mediatheek in het kort! De mediatheek: hét centrale kenniscentrum van Van Hall Larenstein Is de partner van het onderwijs en onderzoek voor het zoeken,

Nadere informatie

De volgende activiteiten staan op het programma voor het jaar 2017.

De volgende activiteiten staan op het programma voor het jaar 2017. Stichting Print jaarplan 2017 Stichting Print heeft in 2016 veel tijd besteed aan het uitbreiden van het netwerk, het organiseren van enkele kleine activiteiten en 2 landelijke symposia. In 2017 wordt

Nadere informatie

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2014

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2014 Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord...3 Activiteiten...3 Publiciteit...4 Externe contacten...4 Interne organisatie...5 Financiën...6 Conclusie en aanbevelingen...8 2 Voorwoord Op 2 november

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 Nieuwsbrief juni 2015 In deze zomerse nieuwsbrief maken we het thema van het Jaarcongres ECP 2015 bekend, zoomen we in op het congres Digitaal Zakendoen en eid met als hoogtepunt de presentatie van het

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Maandag 27 november 2017, TivoliVredenburg Utrecht

Algemene Ledenvergadering. Maandag 27 november 2017, TivoliVredenburg Utrecht Algemene Ledenvergadering Maandag 27 november 2017, TivoliVredenburg Utrecht Vergaderstukken Vereniging voor Podiumtechnologie Funenpark 1 1018 AK Amsterdam tel. 020-6161238 secretariaat@vpt.nl, www.vpt.nl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief april 2015 Nieuwsbrief april 2015 April was een maand vol lanceringen, congressen, media aandacht en het smeden van nieuwe plannen! We kijken terug op een veelbewogen periode en kondigen de volgende aan met o.a.

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT Nieuwsbrief JUNI 2014 Juni 2014: Een maand van inspirerende bijeenkomsten, awarduitreikingen en nieuwe ICT campagnes. We wensen u veel leesplezier! Laatste kans! Deelnemers Special 3D Printing Aankomende

Nadere informatie

UITNODIGING: Hogescholen dag Opleiding Fysiotherapie

UITNODIGING: Hogescholen dag Opleiding Fysiotherapie UITNODIGING: Hogescholen dag Evidence-based Onderwijs Geachte collegae, De opleiding Fysiotherapie van de nodigt U van harte uit voor hogescholen dag naar aanleiding van haar 100 jarig bestaan op vrijdag

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Op weg naar een zichtbaarder KNCV

Beleidsplan 2012-2016. Op weg naar een zichtbaarder KNCV Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Beleidsplan 2012-2016 Op weg naar een zichtbaarder KNCV www.kncv.nl Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Beleidsplan 2012-2016 algemene opzet KNCV missie

Nadere informatie

Jaarverslag van de Vereniging van Vrienden van het Gevangenismuseum. Inleiding

Jaarverslag van de Vereniging van Vrienden van het Gevangenismuseum. Inleiding van de Vereniging van Vrienden van het Gevangenismuseum Inleiding Het jaar 2015 was voor de Vereniging van Vrienden van het Gevangenismuseum (VVG) het tiende levensjaar. Ook dit jaar was de samenwerking

Nadere informatie

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten.

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 5 mei 2011 Betreft: Toelichting financiële stukken 2010 In bijlage ontvangt u: - Stufib Baten en Lasten 2010 - Stufib Balans

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2010, 11 mei 2011

Algemene ledenvergadering 2010, 11 mei 2011 TOELICHTING JAARREKENING 2010 NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING Algemene ledenvergadering 2010, 11 mei 2011 In 2010 zijn de facturen verzonden voor het lidmaatschap à 50,00. Voor studenten bedroeg de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014: bekendheid Stichting Marjoleinveldkruiden

Jaarverslag 2014: bekendheid Stichting Marjoleinveldkruiden 1/3 Jaarverslag 214: bekendheid Stichting Marjoleinveldkruiden Marjoleinveldkruiden is een aandachtsboerderij waar gewerkt wordt door een klein aantal mensen, die vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni Algemene Ledenvergadering Columni 2009-2010 1 Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni 25 september 2010, locatie: De Harmonie, RuG (Groningen) Bijlage bij agendapunt 2: Verslag secretaris Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VAN HRD-PROFESSIONALS IN ONTWIKKELEN EN OPLEIDEN

NEDERLANDSE VERENIGING VAN HRD-PROFESSIONALS IN ONTWIKKELEN EN OPLEIDEN Onderwerp: Verslag Algemene Ledenvergadering Datum: 15 januari 2015, 15:00-16:00 Locatie: Aanwezige bestuursleden: NVO2 team: Afwezige bestuursleden: Huize Voordaan, Groenekan Han Nichting, Stephan Obdeijn,

Nadere informatie

Beleidsplan. 60 ste bestuur der M.F.V.U.

Beleidsplan. 60 ste bestuur der M.F.V.U. Beleidsplan 60 ste bestuur der M.F.V.U. Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het 60 ste bestuur der Medische Faculteitsvereniging aan het VU medisch centrum. In dit beleidsplan beschrijven wij onze

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid.

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Samenwerkingsprojecten in Nepal OLE-Nepal

Nadere informatie

CONCEPT - Jaarverslag 2011

CONCEPT - Jaarverslag 2011 Jaarverslag NVB 2011 1 CONCEPT - Jaarverslag 2011 Dé beroepsvereniging van informatieprofessionals Jaarverslag NVB 2011 2 1. Voorwoord 3 2. Beleidsvorming en uitvoering 4 2.1 100 jaar NVB 5 2.2 Ledenbehoud

Nadere informatie

Sponsor & Expositiemogelijkheden

Sponsor & Expositiemogelijkheden Vakbeurs voor Credit Management Sponsor & Expositiemogelijkheden Woensdag 14 november 2012 Nieuwegein Business Center www.creditexpo.nl WAT IS CREDITEXPO? Credit Expo is een landelijk evenement op het

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG INVITATIONAL CONFERENCE Donderdag 19 november 2015 vanaf 12.00 uur Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG in samenwerking met: twitter

Nadere informatie

Ontmoet de beste studenten van Nederland en België!

Ontmoet de beste studenten van Nederland en België! SRC informatiepakket voor partners Ontmoet de beste studenten van Nederland en België! Partners 2017: Algemene informatie De Student Research Conference 2017, waar uw bedrijf jong talent ontmoet! De Student

Nadere informatie

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen Stichting de Keerkring Jaarverslag 2016 Stichting de Keerkring Surinamestraat 23 9715 PP Groningen keerkring@gmail.com www.dekeerkring-groningen.nl Inhoud: Inhoud:... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Bestuur...

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Jaarverslag secretaris 2008 Nederlandse UNIFIL Vereniging

Jaarverslag secretaris 2008 Nederlandse UNIFIL Vereniging Nederlandse UNIFIL Vereniging Algemeen De eerste helft van het verenigingsjaar 2008 kan worden gekenschetst als een rustig begin met daarin een aantal evenementen die jaarlijks terug keren. De 2 e helft

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl.

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl. Nummer 5 Juni 2013 Alumnitijden Tijd voor een nieuwe koers Na een vliegende start van de vereniging met al snel veel leden, website, nieuwsbrief, goed bezochte alumnidag en workshops, zijn de activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2013 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

...en word partner van SPORTNEXT!

...en word partner van SPORTNEXT! Maak deel uit van de innovatieve en betrokken sportmarketingcommunity... 1...en word partner van SPORTNEXT! SPORTNEXT is een initiatief van: SPORTNEXT De sportmarketing community 2 Lange tijd moesten de

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 Nederlandse Hydrologische Vereniging pagina 1 van 5 TOELICHTING JAARREKENING 2013 NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 In 2013 zijn de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof JAARVERSLAG Uitgever: Stichting Hart op Weg Drukker: Fotograaf: Vormgeving: Tekstschrijver: G. van der Schoot en A. Verhoof A. Verhoof A. Verhoof Titel: Jaarverslag Naam: Stichting Hart op Weg Jaar: 2015

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2010 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2010 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 2014. BUSSUM, 24 november

Algemene Leden Vergadering 2014. BUSSUM, 24 november Algemene Leden Vergadering 2014 BUSSUM, 24 november Agenda 1. Opening 2. Jaarverslag 2014 3. Vaststellen financieel jaarverslag 4. Bestuursverkiezing 5. Vaststellen jaarplan 2015 6. Rondvraag en w.v.t.t.k.

Nadere informatie

Verslag van het bestuur

Verslag van het bestuur Stichting Stephen King Fanclub Verslag van het bestuur Periode 01 januari Inhoudsopgave VERSLAG VAN HET BESTUUR... 1 BALANS PER 31 DECEMBER... 6 WINST- EN VERLIESREKENING OVER... 7 TOELICHTING OP DE BALANS...

Nadere informatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie maart 2013 - november 2013 Enschedese Headbangers Organisatie Gronausevoetpad 165 7533 VG Enschede contact@enschedeseheadbangers.nl www.enschedeseheadbangers.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland. Rabobank: NL44RABO

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland.  Rabobank: NL44RABO JAARVERSLAG 2013 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Artikel 1 a. De Vereniging draagt de naam: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek b. De Vereniging is gedomicilieerd te Hilversum.

Artikel 1 a. De Vereniging draagt de naam: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek b. De Vereniging is gedomicilieerd te Hilversum. Statuten VSO Statuten VSO De statuten van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek 1993, na aanname van wijzigingen 2001, 2006 en 2010 voor vernummering die door deze wijzigingen noodzakelijk worden.

Nadere informatie

Stichting ICT-Kring Delft

Stichting ICT-Kring Delft Visie & missie Heden Financieel verslag Stichting ICT-Kring Delft Algemene Deelnemersvergadering 4 maart 2013 - Sociëteit Het Meisjeshuis Strategie, doelstellingen en projecten in 2013 Discussie & rondvraag

Nadere informatie

Welkom op de Ledenbijeenkomst van de. Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs

Welkom op de Ledenbijeenkomst van de. Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs Welkom op de Ledenbijeenkomst van de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs Breukelen, 10 februari 2015 1 Programma 15:30 Opening 16:00 Wwft, consequenties voor Beleggingsondernemingen - AFM Anita

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2015. 2 november 2015 Marcel Schaar (voorzitter IIBA NL)

Algemene Ledenvergadering 2015. 2 november 2015 Marcel Schaar (voorzitter IIBA NL) Algemene Ledenvergadering 2015 2 november 2015 Marcel Schaar (voorzitter IIBA NL) Agenda 1. Opening 2. Jaarverslag 2015 3. Vaststellen financieel jaarverslag 4. Bestuursverkiezing 5. Vaststellen jaarplan

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie.

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 24 april 2008 Betreft: Toelichting financiële stukken (aanpassing n.a.v. vaststelling jaarvergadering 24 april) In bijlage ontvangt

Nadere informatie