Inhoud. Voorwoord. 3. Financiën. 4. Activiteiten Feiten en cijfers 5.1 Ledenaantallen 5.2 Leden per afdeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord. 3. Financiën. 4. Activiteiten 2013. 5. Feiten en cijfers 5.1 Ledenaantallen 5.2 Leden per afdeling"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoud Voorwoord 1. Bestuur en Bureau 1.1 Bestuur 1.2 Bureau 1.3 Algemene Ledenvergaderingen 1.4 Hoera een Informatieprofessional 1.5 Victorine van Schaickfonds KNVI 1.6 Hervorming van de vereniging 2. Verslagen van de afdelingen en Special Interest Groups 2.1 Afdeling Onderwijs & Onderzoek (O&O) 2.2 Afdeling Biomedische Informatie (BMI) 2.3 Afdeling Prissma 2.4 Afdeling Juridische Informatie (JI) 2.5 Afdeling Openbare Bibliotheken (OB) 3. Financiën 4. Activiteiten Feiten en cijfers 5.1 Ledenaantallen 5.2 Leden per afdeling 2 KNVI Jaarverslag 2013

3 Voorwoord Het jaar 2013 betekende voor onze vereniging afscheid nemen van de naam die we 100 jaar gevoerd hebben en die van Nederlandse Vereeniging van Bibliothecarissen evolueerde naar Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector steeds onder dezelfde afkorting NVB. In 2013 kozen we voor een nieuwe koers, een nieuwe naam en een nieuw logo: Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals, de KNVI. Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe structuur die recht doet aan de veranderende omstandigheden waar verenigingen mee te maken hebben. In 2013 zijn we de discussie aangegaan met onze kritische vrienden en hebben we een tweetal workshops gehouden om tot een dergelijke nieuwe structuur te komen. In december is de ontwerpgroep opgericht die in 2014 met een voorstel zal komen voor een nieuwe structuur. Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken die zich in 2013 heeft ingezet voor de KNVI. Dat zijn natuurlijk de bestuursleden van alle afdelingen en het KNVI bestuur, de medewerkers en vrijwilligers op en rond het bureau en niet te vergeten de hele grote groep vrijwilligers die samen hebben gezorgd dat we in november een prachtig congres hebben kunnen houden. Michel Wesseling Voorzitter 3 KNVI Jaarverslag 2013

4 Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe structuur die recht doet aan de veranderende omstandigheden waar verenigingen mee te maken hebben. 4 KNVI Jaarverslag 2013

5 1. Bestuur en Bureau 1.1 Bestuur Bestuursleden Functie Aangetreden Termijn Michel Wesseling Voorzitter Gina Bijnsdorp Secretaris (tot ) 1 Ali Molenaar Secretaris Peter Nieuwenhuizen Penningmeester Cynthio Korlvinke Bestuurslid Gemma Wiegant Bestuurslid Ingeborg Versprille Bestuurslid Martijn Hartman-Maatman Bestuurslid (aspirant) Ingeborg van Dusseldorp Bestuurslid namens BMI Hubert Krekels Bestuurslid namens O&O (tot ) 1 Paul Baak Bestuurslid namens Prissma Het bestuur kwam bijeen op 15 januari, 15 maart, 16 mei, 26 september en 28 november. Op 16 mei organiseerden we de themabijeenkomst: Lobbyen, waarvoor, door wie en voor wie? De KNVI wordt door de voorzitter vertegenwoordigd in het Victorine van Schaickfonds en de FOBID. Gemma Wiegant vertegenwoordigt de KNVI in de Ecabo. 5 KNVI Jaarverslag 2013

6 1.2 Bureau Medewerkers Functie Aantal uren p/w Periode Irma Bakhuisen Administrateur 6 jan-dec Jacqueline Minnema-Klein Coördinator 32 jan-dec Alice Koopman Medewerker max 20 mei-dec Vrijwilligers Joost Heessels Sociale media/website jan-dec Jeroen Minnema Vormgeving jan-dec Jolieke Schroot Ledenadministratie dec Paul van Kan Ledenadministratie/ICT jan-okt Arina Overkleeft Archief jan-aug Rob Klaverstijn Archief juli-dec Anita Bouwman Archief sept-dec Carla Dumon archief sept-dec 1.3 Algemene Ledenvergaderingen Er vonden drie ledenvergaderingen plaats, op 14 februari, 6 juni en 12 december. Op de ledenvergadering van 14 februari werd tevens de winnaar van de prijsvraag over de nieuwe naam van de vereniging bekend gemaakt. Op de ledenvergadering van 6 juni nam Gina Bijnsdorp afscheid als secretaris en werd Ali Molenaar benoemd tot secretaris. Voor de ledenvergadering van 12 december maakte Michel Wesseling bekend zijn voorzitterschap te heroverwegen. Martijn Hartman-Maatman stelde zich beschikbaar als kandidaat-voorzitter. In de ledenvergadering van 12 december werd Michel Wesseling voor een tweede termijn gekozen als voorzitter. Martijn Hartman-Maatman werd bestuurslid. 1.4 Hoera, een Informatieprofessional Op donderdag 14 november vond in het NBC te Nieuwegein het jaarlijkse congres plaats met als thema Hoera, een Informatieprofessional. Het congres werd in zeven tracks georganiseerd door vakgenoten die zich vrijwillig hadden aangemeld om het congres tot een succes te maken. GreyNet International organiseerde hun eigen congres in track 8. Een onderdeel van het congres was Appy Hour, een unconference waar we elkaar informeren over de laatste apps die onze professie versterken en leuk(er) maken. PRISSMA organiseerde in samenwerking met de regionale informatienetwerken de Infobattles, de finale vond plaats tijdens het jaarcongres. Het congres was een groot succes, met meer dan 1000 deelnemers. 6 KNVI Jaarverslag 2013

7 1.5 Victorine van Schaickfonds KNVI Op het congres zijn de prijzen van het Victorine van Schaickfonds KNVI uitgereikt. De BibliotheekInitiatiefprijs is uitgereikt aan Hans van Duijnhoven, werkzaam in Bibliotheek Maasland, die daar het project Lezers van Stavast opstartte. Sophie Boisvert-Hearn ontvangt de Scriptieprijs voor haar masterscriptie in de boekwetenschap van de Universiteit van Leiden: The Future of the Scholarly Monograph in the Humanities: Open and Enhanced. De oorspronkelijke Victorine van Schaickprijs KNVI 2013 is dit jaar toegekend aan Raymond Snijders voor zijn vakblog Werken met Informatie. 1.6 Hervorming van de vereniging Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe structuur. Op 3 juli 2013 is de eerste inspirerende bijeenkomst gehouden over dit onderwerp. In 2013 en ook in 2014 zijn een aantal workshops gehouden onder de vakkundige begeleiding van Marike Kuperus. In december 2013 is de ontwerpgroep opgericht die naar verwachting in het najaar van 2014 met een voorstel zal komen. 7 KNVI Jaarverslag 2013

8 2. Verslagen van de afdelingen en Special Interest Groups 2.1 Afdeling Onderwijs & Onderzoek (O&O) Activiteiten O&O organiseerde dit jaar, zoals inmiddels gebruikelijk, twee Kijkjes in de Keuken. De eerste vond plaats op 16 april bij Naturalis in Leiden. Het programma bestond uit een aantal presentaties over de digitaliseringsactiviteiten van Naturalis en enkele bijzondere collecties die in Leiden zijn ondergebracht 9de NEV-collectie), gevolgd door een rondleiding door de bibliotheek. De tweede vond plaats op 12 december bij de Dienst Informatievoorziening van de Tweede kamer in Den Haag. Ook in dit geval betrof het een combinatie van enkele presentaties en een rondleiding door de gebouwen van de Kamer inclusief de historische gietijzeren bibliotheek (de Handelingenkamer). Beide Kijkjes trokken de belangstelling van 40 afdelingsleden. door dataspecialisten en oefeningen in het opstellen van een datamanagementplan. De themadag werd in samenwerking met SURF georganiseerd en trok een groot aantal belangstellenden. Zie hier het programma: https://sites.google.com/site/ddayswi/ programma Het Landelijk Overleg Onderwijs Wetenschappelijke Informatie (LOOWI), kwam zoals gebruikelijk ook in 2013 tweemaal bijeen, een keer bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht en een keer bij de Politieacademie in Apeldoorn. In alle instellingen voor hoger onderwijs is er volop aandacht voor informatievaardigheden en de bijeenkomsten van het LOOWI behoren dan ook tot de drukstbezochte bijeenkomsten van de afdeling. Nadere informatie is te vinden op de website van de werkgroep: 2.2 Afdeling Biomedische Informatie (BMI) Gedurende het gehele kalenderjaar waren twee bestuursleden (Marjo Bakker en Daniëlle Quadakkers) actief betrokken bij de organisatie van twee tracks van het KNVI-jaarcongres op 14 november 2013 in Nieuwegein. In de track Radicale keuzes ging het over de komst van compleet digitale collecties en de bibliotheek zonder catalogus. In de track De vrije informatieprofessional stonden de veranderingen in de gewenste competenties van informatieprofessionals zelf centraal. Op 30 mei 2013 organiseerde de werkgroep Sociaalwetenschappelijke Informatie in Utrecht een themadag over onderzoeksdata voor informatiespecialisten uit de sociale wetenschappen en andere geïnteresseerden. Het programma bestond uit presentaties Activiteiten MI was 2013 een bijzonder jaar, waarin erg veel is ondernomen. In het kader van het lustrum dat dit jaar gevierd is (de afdeling BMI bestond 60 jaar en de werkgroep CCZ 20 jaar), vonden twee grote bijeenkomsten plaats: Op donderdag 23 mei 2013 is het congres Professional vindt professional: de informatiespecialist op weg naar 2020 gehouden bij de Nyenrode Business Universiteit. Het congres stond in het teken van de positionering en professionalisering van de informatiespecialist in de zorgorganisatie. Vooraf was door de werkgroepkwaliteit een positioneringspaper opgesteld. 8 KNVI Jaarverslag 2013

9 Met meer dan 90 enthousiaste deelnemers, vier goede sprekers en vijf interactieve businesscase workshops was het een zeer geslaagde dag. Daarnaast is het lustrum op donderdag 26 september gevierd met een leuke maar zeker ook leerzame dag op de Hoge Veluwe. In en om restaurant De Koperen Kop, dat midden in dit nationale park ligt, zijn diverse activiteiten georganiseerd. Voor deze lustrumdag meldden ruim 80 deelnemers zich aan. In het voorjaar van 2013 heeft de BMI de NAZ database overgenomen van de Vereniging van Verpleging en Verzorging Nederland (V&VN). V&VN wilde de database niet langer hosten. De BMI vond in Ingressus een bedrijf dat de database belangeloos wil hosten. In 2013 is hard gewerkt om de database toegankelijk te houden, leden te informeren en achterstallige facturatie te verwerken. Daarnaast zijn er diverse gesprekken gevoerd met betrekking tot de formalisering van de afspraken met Ingressus. Ook werden de mogelijkheden onderzocht om de database in de toekomst verder uit te breiden. Er zijn in 2013 twee beurzen uitgereikt voor deelname aan het EAHIL-congres in 2014 in Rome. Beide winnaars (Jessica Langenhoff en Femke Vluggen) zullen op het congres een posterpresentatie verzorgen. Eén van de beurzen, aangeboden door de CBN, vergoedt reis- en verblijfkosten, de andere beurs, aangeboden door CBN en LM Information Delivery, vergoedt ook de congreskosten. Werkgroepen De werkgroepen CCZ en BPZ hebben in 2013 gezamenlijk nagedacht over hun toekomst. Als gevolg daarvan zijn er voorbereidingen getroffen voor het opheffen van de bestuurslaag van deze werkgroepen (integratie in de BMI) in De leden zijn in 2013 geraadpleegd, ter voorbereiding op het besluit dat in 2014 plaatsvindt. De wergroep SBMB heeft zichzelf in 2013 opgeheven. De Web&Z werkgroep is in 2013 eenmaal bijeen geweest in Utrecht; dit was een inspirerende en druk bezochte bijeenkomst. Commissies De Consortium commissie heeft in 2013 diverse gunstige prijsafspraken kunnen maken voor BMI-leden, o.a. voor de Cochrane library en Refworks. De CBN organiseerde in 2013 vijf cursussen: bij PubMed 1, 2 en 3 waren Ingeborg van Dusseldorp, Marion Heymans en Hans Ket de (BMI-)docenten. De tweedaagse cursus onderhandelen (met name bedoeld voor de consortiumwerkgroep) werd verzorgd door ICM en de tweedaagse cursus Didactiek door twee docenten van de VU. Verder konden de BMI-leden in 2013 tegen gereduceerd tarief de VOGIN-cursus volgen. In 2013 zijn in samenwerking met het KNVI-bestuur en -bureau voorbereidingen getroffen om accreditatie te verkrijgen van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs), waardoor er o.a. een BTW-vrijstelling voor onze cursussen verkregen kan worden. De commissie kwaliteit en de lustrumcommissie zijn in dit lustrumjaar vanzelfsprekend erg actief geweest. De commissie kwaliteit heeft de eerder genoemde positioneringspaper opgesteld, het congres Professional vindt professional georganiseerd, als vervolg hierop een pilot georganiseerd voor het samenwerken via een Virtual Learning Community en een bijdrage geleverd aan het KNVI-congres. De lustrumcommissie heeft de lustrumdag op de Hoge Veluwe georganiseerd. 9 KNVI Jaarverslag 2013

10 2.3 Afdeling Prissma Prissma heeft één van de drukste jaren (zo niet het meest actieve jaar ooit) uit haar bestaan meegemaakt. Met een gevarieerd aanbod aan activiteiten hebben we onze leden, potentiële leden en belangstellenden op tien momenten, verdeeld over het hele land kunnen ontmoeten. Prissma is trots op hetgeen we dankzij de grote inzet van de bestuursleden en met hulp van sponsoren tegen geringe kosten bereikt hebben. Activiteiten Kijkjes in de Keuken Yakult: Op 7 februari ontvingen we 20 Prissma leden voor een Kijkje bij Yakult in Almere. Het programma bestond uit een inleiding en demo van Yakult Sharenet (het intranet in SharePoint 2010), gevolgd door een letterlijk kijkje in de keuken: een rondleiding door de Yakult fabriek. Het geheel werd afgesloten met een borrel. Guruscan: Op 21 februari waren we op bezoek bij Guruscan. Zij hebben een aantal handige tools ontwikkeld om de kennis binnen een kantoor te inventariseren. Tijdens het bezoek aan Guruscan in Nijmegen werd de kennis van de aanwezige deelnemers in kaart gebracht met de door Guruscan bedachte tool, de Teamversneller. Ook hier sloten we af met een borrel. Spreker: Bart Verheijen. Aantal deelnemers: 9. De NOS: Voorafgaand aan de InfoBattle op 17 oktober bij de NOS op het Mediapark in Hilversum konden we een kijkje nemen in de keuken van de publieke omroep. Zeer interessant, zo'n Kijkje achter de schermen. Aantal deelnemers: 23. Prissma s Pitch De jaarlijkse Pitch vond plaats op 27 juni 2013 in het Kurhaus in Scheveningen tijdens het KBenP Zomerevent. Het was voor de derde keer op rij een groot succes. Zes innovatieve ideeën voor de informatiewereld werden gepitcht en DIME, het idee van de deeltijd-studenten van de Hogeschool van Amsterdam ontving de KNVI Informatieprofessional van het jaar -prijs ter waarde van euro. Mirjam Eikelboom kreeg de publieksprijs met haar idee 'Daders vinden met Datamining'. De jury bestond uit zeven experts die zich op diverse manieren met informatie bezighouden. Prissma s Academy We zijn dit jaar met de jaarlijkse Kennismiddag bij Swets een andere richting ingeslagen. 31 oktober 2013 markeert de start van de Prissma Academy. Dit zijn bijeenkomsten met meerdere sprekers waarbij de deelnemers in een halve dag op interactieve wijze bijgepraat worden op ontwikkelingen binnen ons vak. Plaats van handeling was het nieuwe hoofdkantoor van Swets in Leiden. De middag werd afgesloten met een borrel en boottocht door Leiden. De sprekers waren dit jaar Hannah Verhoeff, Joyce van Aalten, Casper van der Wall Bake en Erik Hartman. Aantal deelnemers: 25. Prissma LexisNexis InfoBattle In samenwerking met LexisNexis organiseerden we vier regionale IB's georganiseerd, en één landelijke finale op het KNVIcongres. De IB s trokken ruim 120 unieke deelnemers waarbij tijdens alle voorrondes aandacht is gegeven aan de KNVI en Prissma met een oproep om lid te worden. Maart - Den Haag, i.s.m. het HIN: 47 bezoekers. Mei - Groningen, i.s.m. NIN: 23 bezoekers. September - Amsterdam, i.s.m. AIN: 32 bezoekers. Oktober: - NOS Hilversum: 25 bezoekers. November - Finale 10 KNVI Jaarverslag 2013

11 2.4 Afdeling Juridische Informatie (JI) Activiteiten Voorjaarsbijeenkomst Deze vond dit jaar io 18 april plaats bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem. De bijeenkomst startte met de ALV waarop een lezing van Mark Janssen (kennismanager Dirkzwager) volgde over kennismanagement. We bezochten de (nieuwe) bibliotheek van Dirkzwager die is opengesteld voor klanten en relaties. Een rondleiding door de kelders van het nabije Wijnhuis Robbers & van den Hoogen en een proeverij vormden het sluitpunt van deze dag. Najaarsbijeenkomst De najaarsbijeenkomst op 26 november plaats bij het Vredespaleis in Den Haag, dat dit jaar haar 100-jarige bestaan vierde. Het was een van de best bezochte bijeenkomsten van de afgelopen jaren; het bestuur hoopt dat deze trend zich doorzet en draagt daar aan bij door passende locaties en sprekers te kiezen voor de bijeenkomsten. Na een audiotour in het bezoekerscentrum werden we rondgeleid door het hoofdgebouw en rechtszalen van het Vredespaleis. De rondleiding werd gevolgd een aantal lezingen: 100 jaar Vredespaleis (Rens Steenhard) en over de online catalogus (Aad Janson) en catalogiseren (Elvira Cameron) bij de bibliotheek van het Vredespaleis. Na een indrukwekkende rondleiding door het Academie/Bibliotheekgebouw (Ingrid Kost en Candice Alihusain) werd de dag afgesloten met een borrel. 2.5 Afdeling Openbare Bibliotheken (OB) Deze afdeling heeft in 2013 geen activiteiten georganiseerd. Zij zijn op zoek naar actieve bestuursleden. 2.6 Afdeling Speciale Bibliotheken (SB) Activiteiten ALV en Workshop Kennismanagement en het Nieuwe Werken In december heeft SB haar ALV gehouden. Na de ALV vond de workshop Kennismanagement plaats. Deze stond onder de bezielende leiding van Boyd Hendriks. De aanwezige leden hebben tips ontvangen hoe ze moeten omgaan met kennismanagement in hun organisatie. In 2016 bestaat SB 75 jaar. Er zal een lustrumcommissie worden ingesteld. Drie leden hebben zich hiervoor tijdens de ALV al aangemeld. 2.7 SIG Chemische Informatie Activiteiten De Special Interest Group Chemische Informatie heeft in 2013 twee bijeenkomsten georganiseerd. Zoals gebruikelijk faciliteert telkens één van de bedrijven/ instituten waar onze leden werkzaam bij zijn de vergaderlocatie. Op deze manier weet onze werkgroep de operationele kosten al jaren te minimaliseren. Op 8 april 2013 heeft de SIG-CI werkgroep haar 108 ste vergadering gehouden. Gastvrouw was Anita van Gestel. Totaal waren 12 leden aanwezig. De agendapunten waren: 1) Informatievoorziening bij de Purac 2) Chemische zoekvraag 3) e-books; 4) Huishoudelijk gedeelte; 5) website en digitaal archief SIG-CI documenten; 6) Nieuws vanuit CAS De 109 de SIG-CI vergadering vond plaats op dinsdag 5 november en werd door 18 leden bezocht. Gastvrouw was Anne-Marij de Vries van Crucell Holland B.V. De agenda zag er als volgt uit: 1) Informatievoorziening bij Crucell Holland BV; 2) Signaal-ruis verhouding bij alerts; 3) e-books (vervolg van 108ste vergadering) 4) Huishoudelijk gedeelte; 5) Nieuws vanuit CAS 6) Chemische zoekvraag; 7) Rondvraag inclusief wat houdt ons bezig ronde. 11 KNVI Jaarverslag 2013

12 3. Financiën De KNVI heeft in 2013 een positief financieel jaar gehad, waardoor de Staat van Baten en Lasten met een opbrengst van 1460 Euro afgesloten kon worden. In totaal ging er ruim 432K Euro om, waarbij 38% direct gerelateerd was aan het jaarcongres Dit congres kon, net als in 2012, kostendekkend georganiseerd worden, door o.a. een andere congreslocatie (NBC) dan het vorige jaar (Beatrixtheater). Daarnaast hebben de KNVI-bureaumedewerkers en extra vrijwilligers een groot deel van hun tijd ingezet om het jaarcongres tot een succes te maken en om de uitgaven beheersbaar te houden. De baten en lasten voor het jaarcongres 2013 zijn als volgt weer te geven: Baten % Lasten % Sponsoring 68 Locatie / beurs / logistiek 61 Bijdrage bezoekers 27 Fondswerving 23 Diversen (o.a. BTW teruggave) 5 Sprekers 8 PR 7 Diversen 1 Totaal De inkomsten uit contributie over 2013 liepen licht terug met -5K Euro. De KNVI-afdelingen hebben de helft minder uitgegeven aan activiteiten dan het voorgaande jaar (-18K Euro). Het KNVI-bestuur heeft, net als het voorgaande jaar, op verschillende posten gestuurd om een vermindering van bureaukosten te realiseren: op automatiseringskosten werd een reductie van 40% bereikt (-6,8K Euro), op salariskosten en sociale lasten werd een reductie bereikt van 12% (-13K Euro). Mede hierdoor daalden de bedrijfskosten met 26% (-53K Euro). Hierbij inbegrepen is een versnelde afschrijving van de vorige website (-11K Euro). In 2013 is ook gerealiseerd dat verschillende KNVI-afdelingen financieel zijn ondergebracht bij de KNVIadministratie. De KNVI-contributie voor 2013 steeg met 5% tot 95 Euro voor persoonlijke leden. Voor studenten en AOW-ers geldt een sterk gereduceerd tarief. De bijdrage voor de KNVI-afdelingen werd verhoogd tot 10 Euro. Voor de leden werden 1137 abonnementen op het vakblad InformatieProfessional besteld. De kascontrolecommissie heeft de baten en lasten op 11 april 2014 gecontroleerd en in orde bevonden. Voor een gedetailleerd financieel overzicht wordt verder verwezen naar het separate concept Financieel Verslag 2013 dat door Accountantskantoor Baker Tilly Berk N.V. is opgesteld; het is opvraagbaar bij het KNVIsecretariaat. 12 KNVI Jaarverslag 2013

13 4. Activiteiten 2013 De belangrijkste activiteiten georganiseerd door de KNVI, haar afdelingen en partners in januari CNIN-Nieuwjaarsbijeenkomst 17 januari Prissma Field Trip Kennismanager Guruscan januari Bobcatsss januari Nieuwjaarsbijeenkomst AIN bij DNB, Amsterdam 6 februari Informatieland: de Grote Verandermanagementcursus 7 februari Workshop ICT-trends en innovemberatie 7 februari Prissma - Kijkje in de Keuken van Yakult 8 februari Info Camp 2013, AyersRock te Zoetermeer 14 februari Presenteren voor informatieprofessionals: training 14 februari NVB Algemene Ledenvergadering 21 februari Informatieland: Kennismanagement 3.0 en het Nieuwe Werken 28 februari VOGIN symposium: zoeken is nooit meer zoals het was 8 maart Jantine Zeeman: training Presenteren en Profileren te Utrecht 20 maart Jantine Zeeman: training Presenteren en Profileren te Amsterdam 28 maart Debat Toekomst van Macht & Democratie in de Informatiesamenleving 3 april Wikiwise: 3 april de meetup Wiki Wednesday 4 april Bijeenkomst O&O Werkgroep Sociaal wetenschappelijke informatie 11 april ipoort-debat: benut internationale ervaring bij grote ICT-projecten 16 april O&O: Kijkje in de Keuken bij Naturalis 18 april EBSCO dag, 18 april Artis Parkzalen te Amsterdam 18 april Voorjaarsbijeenkomst JI: bezoek aan Dirkzwager advocaten & notarissen in Arnhem 13 KNVI Jaarverslag 2013

14 25 april IDMdenhaag conferentie, De Haagse Hogeschool 26 april HvA kenniscentrum: CREATE-IT Apps Books Content: seminar over het nieuwe lezen 5-11 mei MetLib 2013 IFLA Amsterdam Without borders: the integrated library 23 mei BMI 60 jaar kwaliteitscongres Professional vindt professional 23 mei Prissma Swets Kennisdag 30 mei Werkgroep Sociaal-Wetenschappelijke Informatie themadag onderzoeksdata 6 juni KNVI: Algemene Ledenvergadering juni KVAN-dagen 13 juni Zomer Netwerk Event SOD 19 juni AIN 15 jaar en NEWZ 27 juni KBenP zomerevent, PRISSMA Pitch met KNVI InformatieProfessional 2014 award augustus IFLA Conference Future Libraries: infinite possibilities 23 augustus SBV-overleg 5-6 september Prissma en AIN infobattle 19 september KEI-KNVI Workshopmiddag 26 september BMI 60 jaar Lustrumdag BMI leden 26 september NVBA en Iron Mountain seminar Informatie- en Risicomanagement 9 oktober Kwaliteitsgroep Informatiemanagement (div) 17 oktober ipoort debat; Cyber security onderzoek 17 oktober Prissma - LexisNexis Infobattle en een kijkje bij de NOS in Hilversum 31 oktober Prissma Academy oktober Seminar Information Literacy in het Expo- en Congrescentrum 14 november KNVI Congres: Hoera, een Informatieprofessional 19-21, november VOGIN cursus 72 e editie, zoeken doe je zo 21 november Met het NiN naar Bibliotheek Assen 26 november Najaarsbijeenkomst afdeling JI: bezoek aan het Vredespaleis 3 december NVBA Seminar Open Document Lifestyle, Nationaal Archief Den Haag 12 december KNVI: Algemene ledenvergadering 12 december O&O Kijkje in de keuken Dienst Informatievoorziening Tweede Kamer, Den Haag 14 KNVI Jaarverslag 2013

15 5. Feiten en cijfers 5.1 Ledenaantallen Afdeling Ledenaantal per Ledenaantal per Biomedische Informatie Juridische Informatie Openbare Bibliotheken Onderwijs & Onderzoek Prissma Speciale Bibliotheken Totaal De verdeling van de lidmaatschappen is als volgt: Institutionele lidmaatschappen 439 Persoonlijke lidmaatschappen 876 Totaal KNVI Jaarverslag 2013

16 5.2 Leden per afdeling Hoe verhouden de lidmaatschappen van instellingen en individuele leden zich ten opzichte van het aantal afdelingen waar zij lid van zijn? KNVI + 1 afd. + 2 afd. + 3 afd. + 4 > afd. Totaal Persoonlijk Institutioneel 16 KNVI Jaarverslag 2013

17 Mariaplaats LH Utrecht T +31 (0) E W

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Forum Nederland. Hindoe Studenten. Algemeen Jaarverslag 2004

Forum Nederland. Hindoe Studenten. Algemeen Jaarverslag 2004 6 Hindoe Studenten Forum Nederland Algemeen Jaarverslag 2004 Hindoe Studenten Forum Nederland is een studentenorganisatie, opgericht om de algemene belangen van Hindoe studenten in Nederland te behartigen

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke Boekverkopersbond

Jaarverslag 2012. Koninklijke Boekverkopersbond Jaarverslag 2012 Koninklijke Boekverkopersbond Inhoudsopgave Voorwoord door de KBb vice-voorzitter Hoofdstuk 1: De markt in 2012 1.1 Inleiding 1.2 De algemene markt 1.3 De wetenschappelijke markt 1.4 De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie Nummer 2 2015 nieuwsbrief ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag VvKkNH 2014

Jaarverslag VvKkNH 2014 Jaarverslag VvKkNH 2014 Rapportage en urenverantwoording Activiteitenplan VvKkNH 2014 in het kader van projectsubsidie Provincie Noord-Holland. In onderstaande overzicht legt de Vereniging van Kleine kernen

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

FODOK. Jaarverslag 2007

FODOK. Jaarverslag 2007 FODOK Jaarverslag 2007 FODOK JAARVERSLAG 2007 2 FODOK JAARVERSLAG 2007 FODOK Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen Postbus 754 3500 AT Utrecht (Tekst)telefoon: 030-2900360 Fax: 030-2900380

Nadere informatie

Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren

Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren december 2012 Jeroen Zuidberg: Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren Ledenmagazine van Logistieke hotspot Rivierenland Ondernemen is ook gewoon doen Mbo en bedrijfsleven op de bres

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 Design Academy Eindhoven jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Voorwoord van het College van Bestuur Verslag van de Raad van Toezicht 5 7 Algemeen Design

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland Jaarverantwoording 2012 Cultuurnetwerk Nederland Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2013 Inhoud Inleiding 5 1 Bestuursverslag 7 1.1 Samenstelling raad van toezicht 2012 7 1.2 Werkzaamheden raad van toezicht

Nadere informatie