NVB Jaarverslag NVB, dé Beroepsvereniging van InformatieProfessionals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVB Jaarverslag 2012. NVB, dé Beroepsvereniging van InformatieProfessionals"

Transcriptie

1 NVB Jaarverslag 2012 NVB, dé Beroepsvereniging van InformatieProfessionals

2 2 NVB Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Beleidsvorming en uitvoering Bestuur Bestuursvergaderingen Vertegenwoordiging en samenwerking Verenigingsbureau Algemene Ledenvergaderingen Communicatie / evenementen 5 3. Verslagen van de afdelingen en Special Interest Groups Afdeling Onderwijs & Onderzoek (O&O) Afdeling Biomedische Informatie (BMI) Afdeling Prissma Afdeling Juridische Informatie (JI) Afdeling Openbare Bibliotheken (OB) Afdeling Speciale Bibliotheken (SB) Special Interest Groups-Chemische Informatie Jaarrekening Activiteiten Feiten en cijfers Ledenaantallen Leden per afdeling Demografie Waar vind je de Informatieprofessionals? Tenslotte: Predicaat Koninklijk 16 2

3 NVB Jaarverslag Voorwoord NVB wordt koninklijk. Het jaar 2012 was geen gewoon verenigingsjaar want we vierden ons honderdjarig bestaan. Dat deden we in een tijd waarin de belangstelling afneemt om deel te nemen aan verenigingen in het algemeen en beroepsverenigingen in het bijzonder. Een belangrijk onderdeel van de viering was de uitreiking van het predicaat Koninklijk tijdens ons jubileumcongres op 15 november. Deze onderscheiding sterkt het bestuur en de leden met vernieuwde energie te werken aan de verjonging en verdere professionalisering van de vereniging. Dat leidde begin 2013 tot een nieuwe naam, waarin veel duidelijker wordt voor wie we werken: Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals, KNVI. Met deze nieuwe naam willen we inclusief zijn en iedereen binnen onze gelederen sluiten, die professioneel actief is in het veld. Op deze plek past een woord van grote dank aan iedereen die zich in 2012 heeft ingezet om van het jubileumjaar een succes te maken. Dat waren in de eerste plaats de mensen van het organisatiecomité, de individuen en groepen die zich inzetten voor de regionale activiteiten, de infobattles, ons internationale congres, het jubileumcongres en niet te vergeten de aanvraag voor het predicaat Koninklijk. Maar ook de medewerkers en vrijwilligers van het bureau, uit het bestuur en de afdelingen verdienen onze hartelijke dank. Eén persoon wil ik met name genoemd hebben: Ans ter Woerds. Zonder haar inzet, doorzettingsvermogen en creativiteit was het niet mogelijk geweest. Honderd jaar oud en vol energie: zo mogen we de NVB met recht betitelen. In 2013 gaan we er als jonge KNVI tegenaan. Utrecht, 1 mei 2013 Michel Wesseling, voorzitter

4 4 NVB Jaarverslag Beleidsvorming en uitvoering Het beleidsplan werd in de bestuursvergaderingen van januari en maart uitgebreid besproken en met wat kleine aanpassingen geaccepteerd. Een aantal zaken kregen hoge prioriteit: 1) de viering van het honderdjarig bestaan, 2) ledenbehoud en -werving en 3) de richting die we aan de NVB willen geven, met name de organisatie van de vereniging en de afdelingen. Voor dit derde onderwerp hielden we op 31 mei een themamiddag Verenigingsmanagement. Door de positieve ontvangst van dit thema hebben we het momentum gebruikt om in september een workshop Verenigingsmanagement te geven voor het bestuur, de afdelingsbesturen en het Bureau. Alard Litjens heeft in november het beleidsplan geëvalueerd en een aanbeveling gedaan aan het Bestuur. Uit deze aanbeveling heeft het Bestuur een werkplan 2013 gedestilleerd. 2.1 Bestuur Bestuursleden Functie Aangetreden Termijn Michel Wesseling Voorzitter Gina Bijnsdorp Secretaris Peter Nieuwenhuizen Penningmeester Anna Buijsman Bestuurslid Cynthio Korlvinke Bestuurslid Harold Pernot Bestuurslid (tot 1 sept) 1 Ingeborg van Dusseldorp (asp.) Bestuurslid, namens BMI Hubert Krekels Bestuurslid, namens O&O Paul Baak Bestuurslid, namens Prissma Edith van Dasler Bestuurslid, namens SB Gemma Wiegant (asp.) Bestuurslid Bestuursvergaderingen Het Bestuur kwam bijeen op 26 januari, 26 maart, 31 mei, 6 juli, 26 september en 28 november. Op 31 mei en 5 september werden er respectievelijk een themamiddag en workshop Verenigingsmanagement georganiseerd onder leiding van Marike Kuperus van Kuperus&Co. 2.3 Vertegenwoordiging en samenwerking De NVB is in persoon van de voorzitter Michel Wesseling vertegenwoordigd in het Victorine van Schaickfonds met een kwaliteitszetel, de Ecabo en de FOBID. Ook sloten we ons dit jaar aan bij ipoort, de lobbyorganisatie voor de informatiesector in de Tweede Kamer. De NVB, NVBA, SOD, NVMB, VPOD, KVAN en RMC zijn een aantal keren bij elkaar geweest om het vak informatieprofessional beter op de kaart te zetten. Dit heeft geresulteerd in een bijeenkomst met twintig visionairs die een nota hebben opgeleverd met als titel: Stip op de horizon voor de informatiewereld. Namens de NVB zitten Michel Wesseling en Gina Bijnsdorp in deze groep. 4

5 NVB Jaarverslag Verenigingsbureau Medewerkers Functie Aantal uur p/w periode Irma Bakhuizen Administrateur 8 jan-dec Jan van der Burg Directeur 40 jan-mrt Jacqueline Minnema Med. Bureausecretariaat 20/32 feb-dec Frank Hendriks Office Manager 32 jan-jun Vrijwilligers: Jolieke Schroot Ledenadministratie 8/16 jan-dec Ans ter Woerds Congresorganisatie 16 jan-dec Arina Overkleeft Archief 16 sept-okt Joost Heessels Sociale media Richard Santos Lalleman Website Jeroen Minnema Vormgeving Jan van der Burg nam op 1 maart 2012 afscheid als directeur. In 2011 is gekozen deze functie niet te vervullen, maar het Verenigingsbureau en haar functies en taken te herzien en de efficiency te verbeteren. De commissie ICT stelde een rapport op met vernieuwing als aanbeveling. In 2013 zullen de aanbevelingen worden geïmplementeerd. Het bureau onderging een reorganisatie waardoor de ondersteuning aan afdelingen en bestuur werd verbeterd ten opzichte van vorige jaren. 2.5 Algemene Ledenvergaderingen Het Bestuur organiseerde twee ALV s, op 14 juni en 6 december. In de vergadering van juni werd besloten de vergadering voor het agendapunt GO/NO GO congres te continueren op 6 juli. De ALV van 6 december werd slechts bezocht door één lid, met acht machtigingen. Daarom werd besloten de vergadering op te schorten naar 14 februari Communicatie / evenementen Onze webhoster Alternet bleek te kostbaar en voldeed niet aan de verwachtingen. Voor de 2 e keer in korte tijd ontwikkelde vrijwilliger Richard Santos Lalleman een nieuwe website die in juni in gebruik is genomen. De totale kosten liggen nu ver beneden die van We vierden ons honderdjarig bestaan regionaal, nationaal en internationaal. In de regio s organiseerden AIN, CNIN, HIN, NIN, OIN en ZIN een bijzondere netwerkbijeenkomst en werden de InfoBattles gehouden. Internationaal adopteerde de NVB twee zusterverenigingen in Nepal en het Nederlands Caraïbisch gebied, en organiseerden we een congres over de toekomst van beroepsverenigingen van informatieprofessionals. Met het jubileumcongres en de toekenning van het predicaat Koninklijk sloten we de vieringen af. Rapportcijfer van de bezoekers voor het jubileumcongres, een dikke 7,4. Een speciale uitgave van Heer Bommel en de i-padden was een groot succes en leverde ons dankzij de losse verkoop nog extra inkomsten. De jubileumcommissie bestond uit Ans ter Woerds (voorzitter), Edith van Dasler, Jacqueline Minnema, Nicolien Govers en Sjoerd Koopman. Nicolien Govers verzorgde de sponsorwerving. We organiseerden het hele jaar zonder hulp van een extern bureau: hulde aan onze bureaumedewerkers en -vrijwilligers. Het bestuur wil de tendens van teruglopende ledenaantallen keren. Daarom is een ledenwerf commissie opgericht o.l.v. Anna Buijsman. Er werden diverse bijeenkomsten gehouden over de inhoud van het pakket aan diensten dat de NVB haar leden zou moeten bieden en welke soorten lidmaatschappen de NVB aan wil bieden. Er is een campagne gestart Ik ben NVB lid en nu jij., waarbij Anna diverse informatieprofessionals uitgebreid heeft geïnterviewd. Daarnaast is een flyer ontworpen over wat de NVB representeert en aanbiedt.

6 6 NVB Jaarverslag Verslagen van de afdelingen en Special Interest Groups 3.1 Afdeling Onderwijs & Onderzoek (O&O) Bestuursaangelegenheden Het bestuur vergaderde in 2012 op 9 februari, 12 april, 21 juni, 30 augustus en 9 oktober Aan het eind van het kalenderjaar traden Michelle van den Berk en Alice de Jong af als bestuurslid. In hun plaatsen traden Marjo Bakker en Marijke Rinkel toe tot het bestuur. Hun benoeming werd tijdens de ALV van 9 oktober 2012 bekrachtigd. Aan het eind van 2012 bestond het bestuur uit: Marjo Bakker, Martina Borghmans, Dorine Korsten, Hubert Krekels (voorzitter), Marijke Mentink (penningmeester), Daniëlle Quadakkers, Marijke Rinkel, Raymond Snijders en Bert Zeeman (secretaris). Als vertegenwoordiger van het afdelingsbestuur is Hubert Krekels lid van het NVB-verenigingsbestuur. Bert Zeeman is zijn vervanger. Algemene ledenvergadering Op 9 oktober 2011 vond de jaarlijkse ALV van de afdeling O&O plaats in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg; negen leden woonden de ledenvergadering bij. Het verslag van de ALV staat op de website van de afdeling. Het bestuur beraadt zich over de toekomst van de afdelings-alv. Activiteiten (highlights) Op 23 april 2012 vond er in Utrecht bij de Hogeschool Utrecht een Meet-the-Expert bijeenkomst plaats met Matthijs Leendertse (TNO / Erasmus Universiteit Rotterdam) met als thema Is er nog toekomst voor de hoger onderwijs bibliotheek? Tijdens de ochtendsessie waren 60 leden aanwezig bij een aantal lezingen over de toekomst van het (digitale) leren, waarna in de middag 30 leden deelnamen aan een zogenaamde MindSession over de toekomst van de bibliotheek, een game waarbij de deelnemers zelf moesten omgaan met de toekomst en keuzes moesten maken over de meest wenselijke ontwikkeling. Verslagen zijn hier beschikbaar. In het kader van het NVB-jubileumjaar sponsorde de afdeling de lezing van Michelynn McKnight op het jubileumcongres over de agile librarian op donderdag 15 november 2012 en de dag erna de workshop van McKnight over hetzelfde onderwerp, 'de behendige informatie professional' gebaseerd op haar boek The Agile Librarian's Guide to Thriving in Any Institution. Er waren 25 deelnemers die samen met Michelynn gesproken hebben over onderwerpen zoals: - weet wat je waarde voor de organisatie is als informatieprofessional en draag dit uit; - ken de organisatie, ga netwerken, probeer politieke invloed uit te oefenen; - werk klantgericht en wees proactief; - plan je eigen carrière, blijf fris en blijf leren. Op 11 december 2012 werden 55 leden ontvangen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag voor een expert meeting over de digitale ambities van en de werkelijkheid van de digitalisering bij de Koninklijke Bibliotheek. Vanuit verschillende gezichtspunten verzorgden medewerkers van de KB presentaties over de dagelijkse gang van zaken bij het digitaliseren van gedrukte collecties, de problemen en uitdagingen, de workflows en de relaties met externe partners als Google en ProQuest. Tevens behoorde een rondleiding door de werkruimtes tot het programma. 6

7 NVB Jaarverslag Afdeling Biomedische Informatie (BMI) De afdeling BMI en haar commissies en werkgroepen waren in 2012 zeer actief. Op de themadag "De Bibliotheek van de Toekomst werden, na de ALV s van de BMI en de werkgroepen CCZ (Centrale Catalogus Ziekenhuizen) en BPZ (Bibliothecarissen Psychiatrische Zorginstellingen), drie workshops gegeven, elk twee maal, zodat de leden uit twee workshops konden kiezen: 1. Google better with google door Wouter Gerritsma, bibliothecaris met zwaartepunt bibliometrie, Universiteit Wageningen 2. De veranderende rol van de bibliotheek in organisaties door Marjan van Wegen, voorzitter Onderwijsunie, met portefeuille medische opleidingen en Kenniscentrum, St. Lucas Andreas ziekenhuis Amsterdam 3. De CATalysator door Miebet Wilhelm, afdelingshoofd, en Carla Sloof, clinical librarian van het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein In 2013 vieren de BMI (60 jaar) en de CCZ (20 jaar) hun gezamenlijke lustrum. In het kader van die jubilea kregen BMI-leden eind 2012 een boek naar keuze cadeau, dat uitgedeeld werd op een feestelijke, drukbezochte BMI-koffiebijeenkomst tijdens de jubileumbijeenkomst van de honderdjarige NVB in Utrecht. Onder auspiciën van de Commissie Bij- en Nascholing (CBN) werden maar liefst tien cursussen gegeven. Bij PubMed 1, 2 en 3, en de CAT-cursus (betreffende de Critically Appraised Topics; deze werd vier maal gegeven) waren Ingeborg van Dusseldorp, Marion Heymans en Hans Ket de docenten. Zij zijn alle drie BMI-lid. De cursus Presenteren werd gegeven door Jantine Zeeman, de tweedaagse cursus Didactiek door twee docenten van de VU, en de tweedaagse cursus Kritisch Lezen door een Belgische docent. Verder konden de BMI-leden in 2012 tegen gereduceerd tarief de VOGIN-cursus volgen. De werkgroep CCZ heeft afspraken gemaakt met OCLC om de CCZ op te nemen in WorldCat. Naar verwachting kan dat in het voorjaar van 2013 worden geëffectueerd. De werkgroep Kwaliteit is in 2012 een aantal keren bijeen geweest om een visie neer te leggen voor het jaar Positionering en professionalisering staan hierbij centraal. De werkgroep hoopt in 2013 een congres over Kwaliteit te organiseren. De BMI-consortiumwerkgroep heeft dertien verschillende consortia gerealiseerd of gecontinueerd, waarvan acht op BMI-niveau. De werkgroep Federatieve Zoekmachines bracht in kaart wat binnen de BMI de wensen zijn ten aanzien van link resolvers, federatieve zoekmachines en discovery tools. De BMI organiseerde ook in 2012 weer enkele M&M s (Meesterlijke Maandagen), over de onderwerpen Kwaliteit, Copyright & Readers, en Wiki s & Webdocs. Door Hubert Diemel werd een nieuwe BMI-website gemaakt. Deze is o.a. bereikbaar via een link in de sobere BMI-pagina in de NVB-website. Carla Sloof, Bianca Kramer, Winnie Schats en Edith Leclercq maakten samen een fraaie handleiding voor het zoeken naar (medische) informatie. Bestuursleden Suzanne Bakker en Edith Leclercq waren medeauteur van het artikel International trends in health science librarianship: Part 2--Northern Europe, in Health Info Libr J, 2012 (29)

8 8 NVB Jaarverslag Afdeling Prissma Prissma heeft een buitengewoon actief jaar gehad. We hebben acht activiteiten gerealiseerd, waar meer dan 230 deelnemers op af kwamen. Met twee grote publieksevenementen, Prissma s Pitch en de finale van de InfoBattle op het NVB jubileumcongres, hebben we zo n 2000 bezoekers geamuseerd. Bestuursaangelegenheden In 2011 hebben Erwin la Roi, Martijn de Breet en Daphne Depassé te kennen gegeven hun bestuursfunctie bij Prissma neer te willen leggen. Op 26 januari 2012 namen zij officieel afscheid als bestuurslid van Prissma. De aftredende bestuursleden blijven Prissma een warm hart toedragen en zullen op andere manieren betrokken blijven. De zittende bestuursleden, Kees Riekwel, Paul Baak en Hannah Verhoeff, hebben vier waardige opvolgers gevonden: Anke Vellenga, Kim Ziengs, Hella van Rhijn en Joyce van Aalten. Hiermee was het nieuwe bestuur begin 2012 klaar om de activiteiten van Prissma voort te zetten, en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. In september gaf Anke Vellenga te kennen haar taken als bestuurslid niet te kunnen combineren met haar andere activiteiten, half november heeft Eva Verhoeff haar plaats in het Prissma bestuur ingenomen en daarmee het bestuur weer op volle sterkte gebracht. Prissma heeft in 2012 twee partners van Prissma benoemd: Peter Nieuwenhuizen en Frederiek Eggens, in te schakelen bij evenementen die door Prissma worden georganiseerd. Activiteiten Prissma heeft weer haar best gedaan om een breed scala aan activiteiten te organiseren onder het motto: Prissma prikkelt. We hebben onze leden activiteiten geboden die hen in staat stelden om kennis op te doen en te delen, zichzelf en hun organisatie te ontwikkelen en mensen in het vakgebied te ontmoeten. Activiteiten die de revue passeerden waren: Kijkje in de keuken bij het NEN: Op 15 maart bood NEN de leden van Prissma een uniek kijkje in de keuken. NEN begeleidt het maken van normen en publiceert deze en om gebruik te stimuleren geeft NEN cursussen en advies. NEN is een zeer kennisintensieve organisatie met een hoge informatiedichtheid. LexisNexis InfoBattle 2012: Een nieuw evenement dit jaar was de LexisNexis Infobattle Samen met LexisNexis, de NVB en de regionale netwerken in Nederland heeft Prissma een landelijk evenement neergezet. Regionale voorrondes zijn georganiseerd in Den Haag, Amsterdam en Groningen. De landelijke finale op het NVB jubileumcongres op 15 november 2012 in Utrecht. Prissma s Kennismiddag in samenwerking met Swets: Op donderdag 24 mei vond de traditionele kennismiddag bij Swets in Lisse plaats. Swets liet hier een demo zien van hun nieuwste product Mendeley, daarna namen Daphne Depassé en Ramon Vullings ons mee in een interactief en multimediaal programma met als centraal thema: Plan B. Prissma s Pitch in samenwerking met KBenP: Voor de tweede keer werd de Prissma s Pitch georganiseerd. Op 21 juni 2012 werd in het Kurhaus in Scheveningen gestreden om de prijs voor het meest vernieuwende idee voor de media- en informatiewereld. Dit resulteerde in mooie en innovatieve pitches. Prissma s ZZP Kerstcafé: Op 11 december 2012 kwamen zelfstandig ondernemers uit de informatieen kennissector af op Prissma s ZZP Kerstcafé. Vanuit de gedachte dat met name ZZP ers kerstborrels en -pakketten aan hun neus voorbij zien gaan, wilden we deze doelgroep niet in de kou laten staan. De ondernemende informatieprofessionals wisselden ervaringen en tips uit onder het genot van een hapje en een drankje en gingen naar huis met een goede fles wijn. Studiereis Berlijn: Prissma heeft een studiereis naar Berlijn aangeboden met een veelzijdig programma. Helaas kon deze studiereis niet doorgaan, vanwege te weinig animo. Het bestuur van Prissma heeft besloten een nieuwe studiereis te organiseren in 2014, de voorbereidingen hiervoor zijn reeds opgestart. Op kunt u meer informatie vinden over Prissma, maar ook uitgebreide verslagen van alle activiteiten van het afgelopen jaar. 8

9 NVB Jaarverslag Afdeling Juridische Informatie (JI) Bestuur In de loop van 2012 is het bestuur uitgebreid met vier leden, waarmee het weer op sterkte is. De leden zijn: - Eveline van Haren-Tijmensen (voorzitter) - Björn Ros (penningmeester) - Karien Smeding (secretaris) - Clary Genuït - Rens Steenhard - Pascal Braak Bijeenkomsten 1. Voorjaarsbijeenkomst Ondanks dat het bestuur in het voorjaar nog maar bestond uit twee leden (Eveline en Björn) werd er voor de leden een uiterst geslaagde driedaagse studietrip aan Oxford georganiseerd. We werden o.a. ontvangen in het Bodleian, All Souls College, de Codrington Law Library en de Oxford University Law School. In de Law School kregen we een zeer leerzame lezing over het Engelse juridische systeem en de beschikbare bronnen, waarna Ruth Bird ons rondleidde door de bibliotheek. Er was volop gelegenheid met elkaar in contact te komen en met elkaar van gedachten te wisselen over het vak. We begonnen met een welkomstborrel, lunchten in een traditionele pub en bij Jamie Oliver en hielden het jaarlijkse diner. Ook heeft het bestuur volop gelobbyd voor meer leden, dit maal met succes. 2. Najaarsbijeenkomst Op 13 december werd de najaarsdag gehouden. We werden gastvrij ontvangen door Paul Rodenburg en zijn medewerkers van de Praktizijnsbibliotheek in Amsterdam. De middag begon met een zeer geslaagde lezing van Anna Buijsman, manager Kennis & Informatie bij Boekel De Nerée, over mindmappen in de juridische sector. Deze presentatie is terug te vinden op de site van de JI. Paul Rodenburg gaf aansluitend een presentatie over het door hem ontwikkelde zoeksysteem voor juristen binnen de rechtspraak. Na een rondleiding door de bibliotheek werd er afgesloten met een borrel. Bestuurszaken Het JI-bestuur heeft, net als bij diverse andere afdelingen, diverse malen haar zorgen geuit over de werkbaarheid van de nieuwe financiële richtlijnen van het NVB bestuur en het drastisch inperken van het recht op reserveringen voor bijvoorbeeld een vijfjaarlijkse lustrumreis. Omdat de huidige bestuursleden gezien hun werk niet ook nog vrij kunnen nemen om de bestuursvergaderingen van het NVB te bezoeken, werd tijdens de najaarsvergadering en per mail richting de leden een oproep gedaan voor versterking van het bestuur en een vrijwilliger die mee zou willen helpen het komende jaarcongres van het NVB te organiseren. Financiën Het definitieve jaaroverzicht was bij het opstellen van dit jaaroverzicht nog niet gereed. Voor de buitenlandse studiereis was een meerjarige reservering getroffen en deze is ook volledig gebruikt. Voor de studiereis zijn we iets buiten onze begroting gegaan, maar voor de andere activiteiten en overige kosten in 2012 zijn de werkelijke kosten lager dan begroot. Vooruitblik 2013 Gepland staan een voorjaars- en najaarsdag, die we zoveel mogelijk buiten de Randstad willen plannen. Inmiddels is het programma van de voorjaarsdag onder voorbehoud bekend: een bezoek aan Dirkzwager in Arnhem.

10 10 NVB Jaarverslag Afdeling Openbare Bibliotheken (OB) Bestuur De professionals uit de openbare bibliotheeksector vormen geen afdeling zoals de reguliere afdelingen binnen de vereniging. Dit laat onverlet dat alle leden zich betrokken voelen bij het vak en onze beroepsvereniging. Met ingang van december 2012 heeft Gemma Wiegant, bestuurder/algemeen directeur van Bibliotheek Nieuwegein De tweede verdieping als aspirant bestuurslid deelgenomen aan de vergadering van de NVB. Op de website is een korte introductie gepubliceerd. Het openbaar bibliotheekwerk is in 2011 zwaar getroffen door bezuinigingen, waardoor alle pijlers zich gericht hebben op de toekomst van de openbare bibliotheek en de maatschappelijke meerwaarde die men zich kan realiseren. De profilering en de ontwikkeling van het eigen vakspecialisme publieke informatie heeft hier haar eigen plaats in. Juist hierbij is een sterke beroepsvereniging van belang. Met het aantreden van Gemma Wiegant als bestuurslid (A) binnen de vereniging hopen we de overeenkomsten van alle vakspecialisten binnen de NVB sterk te benadrukken. Op deze wijze kunnen we met elkaar tot een moderne beroepsvereniging komen die meerwaarde biedt voor de individuele professional en het totale beroepenveld van de informatieprofessional. 3.6 Afdeling Speciale Bibliotheken (SB) In 2012 heeft NVB-SB de volgende activiteiten ondernomen. Twee kijkjes in de keuken bij Google Amsterdam en een bijeenkomst georganiseerd i.s.m. het Oostelijk Informatie Netwerk (OIN) bij NOC*NSF Papendal. Bestuur Met ingang van 31 december 2012 bestaat het SB-bestuur uit de volgende personen: Jolieke Schroot, voorzitter, Magda Lacroes, secretaris, Edith van Dasler, penningmeester, Annemarie Koomen, bestuurslid Bijeenkomsten Google In februari werd een kijkje in de keuken georganiseerd bij Google. Omdat deze snel was volgeboekt en er een wachtlijst was, besloot het bestuur in overleg met Google een tweede bijeenkomst te organiseren. Tijdens de eerste bijeenkomst heeft Amhar Ford, accountmanager, ons een aardige kijk gegeven achter de schermen van Google. Amhar ging in op onder andere het ontstaan van Google en Enterprise Search. Dat deze dag bij iedereen in goede aarde viel, bleek uit de waardering. Ruim een 8. In oktober werd de tweede bijeenkomst uitgebreid met een praktijkgerichte lezing van Henk Maaskant, metadatamanager Provincie Noord-Brabant. Hij sprak over zijn praktijkervaring met enterprise search. Tot slot gaf ook Richard Hansvoort een KBenP-presentatie over enterprise search. Bijeenkomst NOC*NSF Papendal In oktober heeft SB samen met het Oostelijk Informatie Netwerk (OIN) een bijeenkomst georganiseerd over Olympische Spelen en topsportdata. De aanwezigen kregen een aardig inzicht hoe de wereld van topsport en de wereld van informatievoorziening en dataverwerking bij elkaar komen. NOC*NSF werkt nauw samen met Infostrada Sports Group als een van s werelds grootste leveranciers van sportdata. Infostrada registreert een grote hoeveelheid data over duizenden sportevenementen en alle individuele wedstrijden, uitslagen en sporters. Zij hebben i.s.m. NOC*NSF Podium ontwikkeld waarin de data van al die wedstrijden - en specifiek alle Olympische Spelen - en sporters verzameld en geanalyseerd kunnen worden. 10

11 NVB Jaarverslag Special Interest Groups-Chemische Informatie Jaarverslag SIG-CI 2012 De Special Interest Group Chemische Informatie heeft in 2012 twee bijeenkomsten georganiseerd. Zoals gebruikelijk faciliteert telkens één van de bedrijven/instituten waar onze leden werkzaam bij zijn de vergaderlocatie. Op deze manier weet onze werkgroep de operationele kosten al jaren te minimaliseren. Op 3 april 2012 heeft de SIG-CI werkgroep haar 106 de vergadering gehouden. Gastheer was Kasper Abcouwer van de Universiteit van Amsterdam. Totaal waren vijftien leden aanwezig. De agendapunten waren: 1) Informatievoorziening bij de UvA; 2) Ervaringen binnen DSM met Reaxys en SciFinder; 3) Presentatie EBSCO over ExPub en Chemical Controls Watch; 4) Presentatie RSC Publishing over ChemSpider en RSC journals; 5) Huishoudelijk gedeelte; 6) Discussie over een Chemische zoekvraag; 7) Nieuws vanuit CAS. De 107 de SIG-CI vergadering vond plaats op donderdag 1 november en werd door veertien leden bezocht. Gastvrouw was Hanneke Becht van de Universiteit Twente. De agenda zag er als volgt uit: 1) Informatievoorziening bij de Universiteit Twente; 2) Grijze literatuur; 3) Discussie over een Chemische zoekvraag; 4) Nieuws vanuit CAS; 5) Huishoudelijk gedeelte; 6) Presentatie door Eric Sieverts over zoeken blijft een kunst. Mutaties ledenbestand SIG-CI werkgroep In 2012 hebben wij Marco Hendrikx van Synthon als nieuw lid mogen verwelkomen. Tijdens de ledenvergadering op 1 november 2012 hebben wij afscheid genomen van Marja Maclaine Pont. Marja gaat per 1 februari 2013 met pensioen. Als werkgroep hebben wij haar hartelijk bedankt voor al haar inzet. Marja was altijd een belangrijke pijler van onze werkgroep. De volgende bedrijven hebben de intentie uitgesproken om in 2013 onze werkgroep (als gast) te gaan bezoeken: Shell Amsterdam en Sabic (locatie Geleen). Zodra één van de zojuist genoemde bedrijven lid wordt dan zullen wij dat terugkoppelen aan de NVB. Ledenstand per 31 december 2012: 27 Financiële situatie: In de bijlage vindt u het Financieel overzicht SIG-CI Volgens onze gegevens heeft de SIG-CI bruidsschat, welke de NVB voor ons beheert, op 31 december 2012 een waarde van 2663,12.

12 12 NVB Jaarverslag Jaarrekening NVB en de financiën De NVB heeft in 2012 een positief financieel jaar gehad, waardoor de Staat van Baten en Lasten met een opbrengst van 16K Euro afgesloten kon worden. In totaal ging er ruim 582K Euro om, waarbij de helft gerelateerd was aan het lustrumcongres NVB100. Dit congres kon, net als in 2011, kostendekkend georganiseerd worden, terwijl de baten en lasten hiervoor wel 102K hoger waren dan in 2011, vanwege de bijzondere sprekers en de lustrumlocatie. Daarnaast hebben de NVB-bureaumedewerkers en vrijwilligers een groot deel van hun tijd ingezet om het congres tot een succes te maken en om de uitgaven beheersbaar te houden. De baten en lasten voor het lustrumcongres 2012 zijn als volgt weer te geven: Baten % Lasten % Sponsoring 68 Locatie 23 Bijdrage bezoekers 28 Fondswerving 21 IFLA 1 Catering 18 Giften 1 Sprekers 13 Diversen (boekverkoop e.d.) 2 IFLA, regio netwerk, workshop 11 PR 6 Logistiek 2 Diversen 6 Totaal Mede door het vertrek van de LWSVO liepen de contributie inkomsten over 2012 terug met 48K. De NVBafdelingen hebben in het afgelopen jaar wel 71% meer kunnen besteden aan activiteiten, wat geleid heeft tot een totaal aan uitgaven van 74K Euro. Op verschillende posten werd door het NVB-bestuur gestuurd om een vermindering van bureaukosten te realiseren: op huisvestingskosten werd een reductie van 22% bereikt (-6,5K Euro) door een betere verhuur van de vergaderruimte in het NVB-bureau en op salariskosten en sociale lasten werd een reductie bereikt van 23% (-33,5K Euro). De NVB-contributie voor 2012 bleef ongewijzigd. Voor de leden werden 1193 abonnementen op het vakblad InformatieProfessional besteld. De kascontrolecommissie heeft de baten en lasten gecontroleerd en in orde bevonden. Voor een gedetailleerd financieel overzicht wordt verder verwezen naar het separate Financieel Verslag 2012 dat door Accountantskantoor Baker Tilly Berk N.V. is opgesteld; het is opvraagbaar bij het KNVI-secretariaat. 12

13 NVB Jaarverslag Activiteiten 2012 De belangrijkste activiteiten georganiseerd door de NVB, haar afdelingen en partners in januari CAT, Wageningen 19 januari BMI: Federatieve zoekmachine januari Bobcatsss Amsterdam 2012, Amsterdam 7 februari Event Beeld & Geluid Hilversum (CNIN/NVB100), Hilversum maart NVB Studiereis JI Oxford, Verenigd Koninkrijk 31 maart LibraryCampNL, Kohnstammhuis, Hogeschool van Amsterdam 9 april Metadatering en digitalisering van bladmuziek 14 mei NVB-BMI EB-zoeken, Amsterdams Medisch Centrum, Amsterdam 1 juni Workshop Refworks (Bjorn Olofsson) / CCZ juni KVAN-dagen Thema: Open 14 juni Algemene Ledenvergadering NVB, Utrecht 3 juli Werksessie "geheimen van top consultants, VU Amsterdam 4 juli Algemene Ledenvergadering NVB, Utrecht 8-9 augustus NVB/IFLA Satellite Conference Den Haag augustus IFLA Conferentie, Helsinki Finland augustus Ticer International Summer school, Universiteit Tilburg 4 september Workshop Verenigingsmanagement, Utrecht 6 september Workshop Schrijven voor het web & SEO, WTC Rotterdam 13 september NVB 100: het Noordelijke Informatienetwerk, Drents museum Assen 18 september Masterclass Internet-Onderzoek voor Informatieprofessionals, WTC Rotterdam 19 september AIN Infobattle, Café De Jaren, Amsterdam 20 september Presenteren voor informatieprofessionals: workshop, Utrecht 20 september Veiliger gebruik van Internet, en social media, GO-opleidingen 26 september Workshop Kenniscafé WTC Rotterdam 27 september Congres "Kennis in Praktijk" (#KIP12), WTC Rotterdam 2 oktober Het Oostelijk Informatienetwerk Informatie in de sport, Papendal 9 oktober Kijkje in de Keuken en ALV afdeling O&O Middelburg 17 oktober Noordelijk Informatienetwerk Infobattle, Groningen 23 oktober Refworks workshop BMI 24 oktober NVBA 65 jaar, Utrecht, Hoofdkantoor Rabobank 25 oktober Kijkje in de Keuken bij Google, afdeling SB, Google, Amsterdam 25 oktober Workshop Bibliothecaris de Contentcurator: nieuw vak of nieuw persoon? CNIN 7-8 november 16e DAIR seminar: IR- the next generation, Woudschoten 8 november FOBID studiedag, Openbare Bibliotheek Amsterdam 15 november NVB Jubileumcongres, Beatrixtheater, Utrecht 22 november SOD Jaarcongres Stadion Galgenwaard, Utrecht november SWIB: Semantic Web in Libraries Keulen 27 november Herfstbijeenkomst Systematic Reviews, WODC, Den Haag 29 november ICT trends en innovatie workshop, WTC Rotterdam 4 december Workshop 'het laatste nieuws Arno Reuser, WTC Rotterdam 6 december Algemene Ledenvergadering NVB, Utrecht 11 december O&O Meet the Expert bijeenkomst Digitalisering in bedrijf bij de KB, Den Haag 11 december Prissma's ZZP Kerst Café, Amersfoort december Bibliotheektweedaagse, Middelburg 13 december Jantine Zeeman, inspiratiesessies over training en instructie, Weesp 13 december Najaarsbijeenkomst NVB afdeling JI, Amsterdam

14 14 NVB Jaarverslag Feiten en cijfers 6.1 Ledenaantallen Afdeling Aantal leden per Aantal leden per Biomedische Informatie Juridische Informatie Openbare Bibliotheken Onderwijs en Onderzoek Prissma Speciale Bibliotheken Totaal De verdeling van de lidmaatschappen is als volgt: Instellingslidmaatschappen 460 Persoonlijke lidmaatschappen 961 Totaal Leden per afdeling Hoe verhouden de lidmaatschappen van instellingen en individuele leden zich ten opzichte van het aantal afdelingen waar zij lid van zijn? 14

15 NVB Jaarverslag Demografie Het ledenbestand van de NVB bestaat voor 37% uit mannen en 63% uit vrouwelijke leden. Deze verhouding is hetzelfde voor zowel Instellings- als persoonlijke lidmaatschappen. 6.4 Waar vind je de Informatieprofessionals? Waar bevinden zich onze Informatieprofessionals en vakgenoten? Waar ontmoet je onze vakgenoten? De top-10 van woonplaatsen op een rij. Amsterdam staat aan de top, daar wonen en werken 173 Informatieprofessionals.

16 16 NVB Jaarverslag Tenslotte: Predicaat Koninklijk Op 15 november 2012 mochten we uit handen van de commissaris van de Koningin het predicaat Koninklijk ontvangen. Een kroon op ons werk van de afgelopen honderd jaar voor de beroepsvereniging en een bevestiging dat we als vereniging al honderd jaar sterk zijn en vol goede moed en positief de toekomst tegemoet kunnen zien. Predicaat Koninklijk, een hele eer. Dit betekent dat het bestuur daags na het jubileumcongres een wedstrijd uitschrijft onder de leden voor een nieuwe naam. Veel reacties, er zijn 167 inzendingen. Na het bekendmaken van de naam, Koninklijke Vereniging van Informatieprofessionals, de KNVI volgt wederom een wedstrijd. Ditmaal roepen we onze leden op om een nieuw logo voor de KNVI te ontwerpen. We zijn verheugd dat er zoveel leden actief meegedacht hebben over de naam. Na het bekendmaken van de naam begin december werd er een logo en huisstijl wedstrijd uitgeschreven. We mochten van twee ontwerpers in totaal drie logo s ontvangen. Na stemming door het bestuur en een eindbeoordeling door twee onafhankelijke ontwerpers is gekozen voor het logo met de diamant gemaakt door vormgever Jeroen Minnema. Dit is het winnende ontwerp: Het idee achter het logo: De basisvorm is een wapenschild wat het Koninklijke aspect verbeeldt. Het is opgebouwd uit zeshoekige vlakken welke, door verschillen in kleur en transparantie, facetten vormen. De facetten, als in een geslepen edelsteen, symboliseren de vele facetten van informatiedienstverlening en-management. Een andere zienswijze levert het beeld van blokken, of bouwstenen, op. De vereniging kan worden gezien als een constructie waar leden, afdelingen, bestuur en bureau via samenwerking ieder hun steen aan bijdragen. Bouwen doe je bij de KNVI niet alleen! In de loop van 2013 zal de nieuwe naam, de huisstijl en de website gelanceerd worden en gaat de vereniging nog actiever inzetten op interactie met, voor en door onze leden. De KNVI, al 100 jaar jong. 16

Inhoud. Voorwoord. 3. Financiën. 4. Activiteiten 2013. 5. Feiten en cijfers 5.1 Ledenaantallen 5.2 Leden per afdeling

Inhoud. Voorwoord. 3. Financiën. 4. Activiteiten 2013. 5. Feiten en cijfers 5.1 Ledenaantallen 5.2 Leden per afdeling Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 1. Bestuur en Bureau 1.1 Bestuur 1.2 Bureau 1.3 Algemene Ledenvergaderingen 1.4 Hoera een Informatieprofessional 1.5 Victorine van Schaickfonds KNVI 1.6 Hervorming van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals

Jaarverslag 2014. KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals Jaarverslag 2014 KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals Mariaplaats 3 3511 LH Utrecht T 030 233 0050 E info@knvi.net www.knvi.net Voorwoord Ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning:

Nadere informatie

NVBkrant. pre-conference. Als de cultuursubsidies weg moeten, zou ik zeggen gelijk oversteken. Michel Wesseling: je moet blijven leren

NVBkrant. pre-conference. Als de cultuursubsidies weg moeten, zou ik zeggen gelijk oversteken. Michel Wesseling: je moet blijven leren pagina 1 Michel Wesseling je moet blijven leren NVBkrant De NVBkrant is een uitgave van Essentials en de NVB (Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Inhoud

JAARVERSLAG 2014. Inhoud JAARVERSLAG 2014 Inhoud 3 Voorwoord van de Voorzitter 3 Aantal NEVIR-leden 5 Profiel 6 Bestuur 7 Activiteiten in 2014-2015 10 NEVIRPedia 11 IR Master Class 12 Dutch IR Awards 2014 17 Jaarrekening 2014:

Nadere informatie

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania TBK Magazine Nummer 5/ Mei 2013 Studiereis Wenen een fantatische week En verder... Het lean principe in de praktijk Demand Planning in de praktijk Slim produceren met Lean Manufacturing Afgelopen & Komende

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN

Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN NOVEMBER 2008 - OKTOBER 2009 Colofon Dit jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van: Maryke den Dulk Edith

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

FSA& Beyond. FSA in het nieuws. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1

FSA& Beyond. FSA in het nieuws. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1 OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1 www.fsa.nl FSA in het nieuws AMSTERDAM - De Deense uitgeverij Ventus Publishing brengt, naar eigen zeggen als eerste in de wereld, gratis te downloaden studieboeken

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Septembercongres der Jonge Democraten ALV 65 te Den Haag 2013

INHOUDSOPGAVE. Septembercongres der Jonge Democraten ALV 65 te Den Haag 2013 INHOUDSOPGAVE Congresprogramma... 2 Agenda ALV... 2 Welkomstwoord... 3 Oh oh Den Haag, mooie stad achter de duinen... 4 Locaties... 5 Hoe werkt een congres?... 7 Bestuursverantwoording...10 Jaarverslag...11

Nadere informatie

Colofon (per 01-01-2015)

Colofon (per 01-01-2015) Jaarverslag 2014 & Werkplan 2015 2015 Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gedrukt of op andere wijze vermenigvuldigd en verspreid zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen A lg em ene Led env erg a d ering 2013 Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de NVON op maandagmiddag 15 april

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6. 2 Sport- en productontwikkeling 8. 3 Topsport 16. 4 Wedstrijdzaken 19.

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6. 2 Sport- en productontwikkeling 8. 3 Topsport 16. 4 Wedstrijdzaken 19. Jaarverslag 2013 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6 2 Sport- en productontwikkeling 8 3 Topsport 16 4 Wedstrijdzaken 19 5 Marketing 22 6 Afdelingen 25 7 Financiën 33 Bijlagen

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013

JAARSTUKKEN 2013. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013 nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen Algemene Ledenvergadering 2014 Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de NVON op woensdagmiddag 16 april van

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

FSA& Beyond. FAN Controlling Competition: Nieuw Project. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE DECEMBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. FAN Controlling Competition: Nieuw Project. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE DECEMBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl DECEMBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 2 FAN Controlling Competition: Nieuw Project AMSTERDAM, STEFAN BAARS EN YVAN VAN DAM De FAN Controlling Competition is een nieuw driedaags controlling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011-2012 STICHTING GIVING BACK. Stichting GIVING BACK

JAARVERSLAG 2011-2012 STICHTING GIVING BACK. Stichting GIVING BACK Stichting GIVING BACK Jaarverslag 2011-2012 INHOUDSOPGAVE 1. Namens het bestuur p. 2 2. Giving Back p. 4 Missie Onze programma s Onze mensen Ons kantoor Ons bestuur Onze Partners Onze ambassadeurs 3. Activiteiten

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie