Jaarverslag KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals Mariaplaats LH Utrecht T E

2 Voorwoord Ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning: dat waren de karakteristieken van de vele activiteiten die in 2014 werden georganiseerd of waar wij met ledenkorting aan konden deelnemen. Ik ben er trots op dat onze afdelingen en de vele individuele leden zich zo inzetten om spannende, creatieve, informatieve en innovatieve bijeenkomsten mogelijk te maken. Dat is de waar die je krijgt als je lid bent van een bloeiende vereniging. Al die activiteiten resulteerden ook dit jaar weer in een bruisend congres met meer dan 800 deelnemers en ruim 50 standhouders: "Daar staat een Informatieprofessional voor". Onze vereniging lijdt nog steeds aan een teruglopend aantal leden. Op drie manieren proberen we hier tegenin te gaan: modernisering van de organisatie van de KNVI, samenwerking met andere beroepsverenigingen en uiteraard actief ledenwerven. In de ALV van december 2014 heeft het bestuur het nieuwe structuurplan voorgelegd. De leden steunen de modernisering en hebben opmerkingen gemaakt ter versterking van deze nieuwe structuur. Belangrijkste kenmerk van het plan: we concentreren ons op actie, moderniseren de democratie en proberen het lidmaatschap aantrekkelijk te maken voor instroom van jonge collega's. In 2014 werkten we samen met de NVBA en SOD in de organisatie van het congres. Dat was een groot succes en daarop zullen we in 2015 verder bouwen en dan doet ook de NGi-NGN met ons mee. Samen trekken we meer deelnemers en komen we tot een breder gedragen congres. In 2015 zullen we actief leden werven onder het motto "Maak een collega lid van de KNVI". Want als jij als lid het goede verhaal vertelt over de vele activiteiten van de KNVI en haar afdelingen, kun je daarmee je collega's, vrienden, maar ook opdrachtgevers overhalen om ook lid te worden. Het was weer een prachtig jaar en we gaan op de ingeslagen weg verder. Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor jullie inzet. Michel Wesseling Voorzitter

3 1. Bestuur en Bureau 1.1 Bestuur Bestuursleden Bestuursleden Aangetreden Termijn Michel Wesseling Voorzitter Ali Molenaar Secretaris Peter Nieuwenhuizen Penningmeester Cynthio Korlvinke Bestuurslid Gemma Wiegant Bestuurslid Ingeborg Versprille Bestuurslid Martijn Hartman-Maatman Bestuurslid Ingeborg van Dusseldorp Bestuurslid namens BMI Marjo Bakker Bestuurslid namens O&O Paul Baak Bestuurslid namens Prissma Het bestuur kwam bijeen op 14 januari, 1 april, 21 mei, 22 juli, 3 september en 25 november. De afdeling Juridische Informatie (JI) heeft geen officieel bestuurslid binnen het bestuur, Clary Genuït is vertegenwoordiger van het bestuur van JI. We hebben in 2014 afscheid genomen van Cynthio Korlvinke als bestuurslid. De KNVI wordt door de voorzitter vertegenwoordigd in het Victorine van Schaickfonds en de FOBID. Gemma Wiegant vertegenwoordigt de KNVI in de Ecabo. 1.2 Bureau Medewerkers Functie Aantal uren p/w periode Jacqueline Minnema-Klein coördinator 32 jan-dec Irma Bakhuisen administrateur 6 jan-dec Vrijwilligers Anita Bouwman archief jan-aug Carla Dumon archief jan-aug Joost Heessels sociale media/website jan-dec Rob Klaverstijn archief jan-aug Jeroen Minnema vormgeving jan-dec Jolieke Schroot ledenadministratie jan-dec Helen Tamminga administratie jan-sept

4 1.3 Algemene Ledenvergaderingen Er vonden twee ledenvergaderingen plaats, op 26 juni en 18 december. Op beide vergaderingen was de herstructurering van de vereniging een punt dat uitgebreid werd besproken. 1.4 Daar staat een InformatieProfessional voor Op dinsdag 18 november vond in het NBC te Nieuwegein het jaarlijkse congres plaats met als thema Daar staat een InformatieProfessional voor. Het congres werd in zeven tracks georganiseerd door vakgenoten die zich vrijwillig hadden aangemeld om het congres tot een succes te maken. Dit jaar organiseerden wij het congres samen met onze zusterorganisaties NVBA (http://www.nvba-info.nl/) en SOD (http://verenigingsod.nl/). PRISSMA organiseerde in samenwerking met de regionale informatienetwerken de Infobattles, de finale vond plaats tijdens het jaarcongres. Het congres was een groot succes, met ruim 800 deelnemers. Ook de inbreng van onze commerciële sponsors en standhouders is van groot belang geweest voor het succes van dit congres. 1.5 Victorine van Schaickfonds KNVI en KNVI-prijs Informatieprofessional 2014 Op het congres zijn de prijzen van het Victorine van Schaickfonds KNVI uitgereikt. De BibliotheekInitiatiefprijs is uitgereikt aan Jeroen de Boer, Bertus Douwes en Aan Kootstra, de initiatiefnemers van FryskLab, een mobiel FabLab (fabrication laboratory), ondergebracht in een voormalige bibliobus. De Victorine van Schaick-Scriptieprijs 2014 is voor Eline Corée voor Leiden en Omstreken op de virtuele kaart, een HBO-bachelorscriptie over de ontsluiting van erfgoedinformatie via een digitale geo-applicatie. De Victorine van Schaickprijs KNVI 2014 is uitgereikt aan Hanna Jochmann die de prijs kreeg voor haar proefschrift Websites for children: Search strategies and interface design - Three studies on children s search performance and evaluation. De KNVI-prijs Informatieprofessional 2014 werd op 26 juni via de Prissma Pitch uitgereikt aan Tirza Martens, Kim Vendrig, Jeffrey Visser, Kiki Eijreiner, Melanie Groot en Resi Krul, allen studenten van de Hogeschool van Amsterdam, voor hun App Soundlexie, op het KBenP Event in Scheveningen. 1.6 Hervorming van de vereniging Vanaf medio 2013 werd nagedacht over het veranderen van de KNVI verenigingsstructuur. Een ontwerpgroep werd opgericht die onder leiding van Marike Kuperus over de nieuwe structuur nadenkt. In 2014 kwam deze groep diverse malen bij elkaar. Het concept-rapport over de hervorming van de vereniging, waarin onder andere over een nieuwe cirkelstructuur, een ledenraad, nieuwe vormen van lidmaatschap en professionalisering van het bureau werd gesproken, werd in de Algemene Ledenvergadering van 18 december besproken.

5 De ALV steunde het bestuur in haar voorstel tot vernieuwing, maar had bij een aantal punten bedenkingen. Het bestuur zal in 2015 zich verder buigen over de vernieuwing van de vereniging. 1.7 Accreditatie Op 14 mei werd de KNVI na een uitgebreide audit geaccrediteerd als opleidingsinstituut in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). 1.8 Samenwerkingspartners In 2014 werd de samenwerking verkend met oude en nieuwe partners, zoals NVBA, SOD en Ngi-NGN.

6 2. Verslagen van de afdelingen en Special Interest Groups 2.1 Afdeling Onderwijs & Onderzoek (O&O) Bestuursaangelegenheden Het bestuur vergaderde in 2014 op 13 februari, 17 april, 1 juli, 28 augustus, 23 oktober en 4 december. De vergadering op 1 juli werd gecombineerd met een ontmoeting en brainstormsessie met vertegenwoordigers van de vijf O&O-werkgroepen (Economie & Bedrijfswetenschappen, Filosofie, LOOWI, Speciaal Wetenschappelijke Bibliotheken en Sociaal-Wetenschappelijke Informatie) over hoe we de onderlinge contacten kunnen aanhalen en uitbouwen. Aan het eind van het kalenderjaar trad Daniëlle Quadakkers af als bestuurslid. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe kandidaat. Aan het eind van 2014 bestond het bestuur uit: Marjo Bakker (voorzitter), Martina Borghmans, Judith Gulpers (website/social media), Hilde Klein (website/social media), Marjolein Kranse (secretaris), Marijke Mentink (penningmeester) en Marijke Rinkel. Marjo Bakker vertegenwoordigt O&O in het KNVI-bestuur. Activiteiten (highlights) O&O organiseerde dit jaar drie Kijkjes in de Keuken. Op 30 januari waren we bij Rozet en het Gelders Archief te gast, beiden op een nieuwe locatie in Arnhem. Het bezoek werd in samenwerking met het Oostelijk Informatie Netwerk (OIN) georganiseerd en trok zo n 30 belangstellenden. Het tweede Kijkje in de Keuken vond op 30 mei plaats in samenwerking met het Amsterdams Informatie Netwerk (AIN) en de bewonerscommissie van de Oranje Nassau Kazerne (ONK). Het betrof een rondleiding door de bibliotheken van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, gecombineerd met een presentatie van Pictoright. Er kwamen ca. 30 mensen op af, Daniëlle Quadakkers schreef een verslag op haar blog. En ten slotte werden we op 30 oktober met 10 mensen rondgeleid in de bibliotheek Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit in Nijmegen, in het splinternieuwe Grotiusgebouw. De lage opkomst mocht de pret echter niet drukken, het was zeer de moeite waard. De LOOWI-werkgroep organiseerde twee goed gezochte bijeenkomsten, de eerste op 11 april bij Wageningen UR, de tweede op 14 november in Amsterdam (UvA/HvA) over Blended Learning. De werkgroep Filosofie sprak op 23 september in de UB Leiden over Filosofiebank.nl en PhilPapers en Economie & Bedrijfswetenschappen kwam bijeen op 27 november in Nijmegen. Ook vond er dit jaar weer een studiereis plaats, georganiseerd door de reiscommissie. Het doel was Schotland, Glasgow en Edinburgh zijn bezocht met 40 deelnemers. O&O leverde tevens een financiële bijdrage. Uitgebreide verslaglegging staat op de blog van de reiscommissie.

7 Ten slotte was bestuurslid Hilde Klein gedurende het jaar actief betrokken bij de organisatie van het KNVI-jaarcongres op 18 november 2014 in Nieuwegein. In de track Show, don t tell! ging het om de waarde van de informatieprofessional. De documentaire Alles is informatie werd vertoond en er was een interessante workshop over profilering en positionering door bureau TerSprake. Communicatie Sinds het begin van dit jaar heeft O&O geen ALV meer. De communicatie verloopt nu via berichtgeving op de KNVI-website, Twitter en de O&O-groep op LinkedIn, maar moet nog verder uitgebouwd worden. Het bestuur overweegt een forum in te richten op het O&Ogedeelte van de KNVI-site, en zal vanaf 2015 besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen publiceren. 2.2 Afdeling Biomedische Informatie (BMI) Ook 2014 was weer een actief jaar voor de BMI. Het bestuur kwam in 2014 vier maal bijeen voor een bestuursvergadering en er was een ALV op 15 mei, voorafgaand aan de BMI-dag. Op deze BMI-dag in het Academiegebouw te Leiden waren ca. 70 leden aanwezig. Er was een ruime keuze aan interessante inhoudelijke workshops en aansluitend heeft een grote groep in de zon nageborreld. In 2014 is hard gewerkt aan verbetering van de Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg (NAZ). Ingressus heeft ervoor gezorgd dat de databank weer alleen toegankelijk is voor abonnees, en op nieuwe servers draait. Een uitgebreide tijdschriftenlijst is vastgesteld, op basis waarvan de inhoud wordt uitgebreid van verpleegkundig naar zorg in de breedste zin van het woord. Er zijn met twee uitgevers afspraken gemaakt over het aanleveren van metadata en er is een actieplan gemaakt op basis waarvan in 2015 zowel content als functionaliteiten van de NAZ verder zullen worden verbeterd. Werkgroepen en commissies De werkgroepen CCZ en BPZ hebben zich volgens hun voornemens begin 2014 opgeheven. Er zijn nieuwe BMI-werkgroepen (zonder eigen bestuurslaag) bijgekomen, waaronder de werkgroep psychiatrie en de werkgroep communicatie. Op een werkgroepenmiddag in september hebben vertegenwoordigers van alle werkgroepen gezamenlijk nagedacht over prioriteiten voor de toekomst, door het maken van mindmaps. De Web&Z werkgroep is in 2014 tweemaal bijeen geweest: 24 juni in het VuMC en 2 december in het Haga ziekenhuis. Dit waren beide druk bezochte bijeenkomsten met inspirerende presentaties en discussies. De Consortium commissie heeft in 2014 wederom gunstige prijsafspraken kunnen maken voor BMI-leden voor de komende jaren, onder andere voor een uitgebreid AccessMedicinepakket.

8 De CBN organiseerde in 2014 vier cursussen. De succesvolle PubMed 1, 2 en 3 cursussen zijn herhaald en de nieuwe PubMed Opfriscursus is voor de eerste keer gehouden. Deze cursussen zijn ontwikkeld en worden gegeven door BMI-leden (Ingeborg van Dusseldorp, Marion Heymans en Hans Ket). De tweedaagse cursus Didactiek kon dit jaar helaas niet doorgaan bij gebrek aan aanmeldingen. In december heeft de CBN voor de eerste keer de N-EAHIL dag georganiseerd, naar aanleiding van de EAHIL conferentie 2014 in Rome. Op deze dag zijn de Nederlandse bijdragen aan het congres opnieuw gepresenteerd, aangevuld met een bijdrage over de EAHIL conferentie door één van de winnaars van de EAHIL beurs die door CBN en LM Information Delivery is uitgereikt. Om een helder beeld te krijgen wat de behoefte is aan bij- en nascholing van de BMI-leden, is een enquête onder de leden gehouden. De resultaten van de enquête worden gebruikt als leidraad voor de te organiseren cursussen voor de komende jaren. In 2014 is de accreditatie verkregen van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) voor onze cursussen. KNVI/BMI is nu een geaccrediteerde onderwijsinstelling voor Kort Beroepsonderwijs. Een bijkomend voordeel van deze accreditatie is de btw-vrijstelling voor onze cursussen. Toekomstvisie Ons vak is en blijft in beweging, daar proberen we als BMI op in te spelen en op vooruit te lopen. In 2014 heeft dit ons op verschillende vlakken bezig gehouden. Mede naar aanleiding van de plannen voor de herstructurering van de KNVI, heeft het BMIbestuur in 2014 vaak en uitgebreid gesproken over de positie van de BMI binnen de KNVI en onze missie en visie. Zowel binnen de BMI als in overleg met het KNVI-bestuur kwam dit onderwerp regelmatig terug. In 2014 heeft het bestuur daarnaast een aantal maal gesproken met IBM over de mogelijkheden die de Watson computer biedt en de potentiele implicaties daarvan voor ons vak. Het bestuur is in de tweede helft van 2014 ten slotte druk geweest met de voorbereidingen van het congres Informatieprofessionals 2025: onbekende en ongekende mogelijkheden! dat op 26 maart 2015 zal plaatsvinden. 2.3 Afdeling Prissma Prissma heeft weer een succesvol jaar achter de rug. In 2014 heeft Prissma haar best gedaan om interessante activiteiten te organiseren. We hebben onze leden diverse activiteiten geboden waarbij kennisdeling, ontwikkeling en mensen bij elkaar brengen centraal stond. In 2014 heeft Prissma een zestal activiteiten georganiseerd, waaronder een studiereis naar New York, de Prissma s Pitch en de Infobattles met de landelijke finale op het KNVI Congres in Nieuwegein. Bestuursaangelegenheden In 2014 hebben twee van onze bestuursleden, Hannah Verhoeff en Joyce van Aalten, aangegeven hun bestuursfunctie neer te leggen. Begin 2015 nemen zij officieel afscheid van Prissma, hun grote inzet voor Prissma zal gemist worden. De zittende bestuursleden, Kees

9 Riekwel, Paul Baak, Eva Vedder en Kim Ziengs, houden in de winter van 2014/2015 een sollicitatieronde om waardige opvolgers te vinden voor de aftredende bestuursleden.

10 Activiteiten Studiereis New York Van 3 t/m 9 oktober 2014 is Prissma met in totaal 24 deelnemers en een coach naar New York afgereisd. Het was een inspirerende reis waarbij iedere deelnemer zijn netwerk heeft uitgebreid en kennis over het informatievak heeft opgedaan tijdens interessante bedrijfsbezoeken. Onder leiding van een coach heeft iedere deelnemer aandacht besteed aan de volgende stap in zijn/haar carrière. Vol met ideeën is iedereen teruggekeerd naar huis om de opgedane kennis toe te passen en om nieuwe plannen samen met de andere deelnemers uit te werken. Prissma s Pitch In aanloop naar het KBenP congres in juni zijn er bij Prissma innovatieve ideeën ingediend door studenten en andere deelnemers uit de informatiesector. Uit de inzendingen zijn uiteindelijk drie ideeën geselecteerd. De deelnemers mochten hun idee pitchen tijdens het KBenP congres op 26 juni 2014 in Scheveningen. Onder belangstelling van een grote groep aanwezigen viel uiteindelijk de app Soundlexie in de prijzen, een app waarmee dyslectische personen op een handige manier kunnen controleren hoe een woord geschreven moet worden. Dit idee won zowel de jury- als de publieksprijs. Met een geldbedrag van 2500,- krijgen zij de kans om dit idee verder te ontwikkelen. Infobattles Gedurende het jaar zijn er door Prissma in samenwerking met de regionale netwerken en sponsor GO Opleidingen Infobattles georganiseerd. Dit jaar vonden de InfoBattles plaats in Amsterdam, Groningen en zelfs in New York. Het waren zoals altijd weer gezellige quiz middagen en -avonden waarbij de kennis van de deelnemers van het vakgebied op de proef werd gesteld. De beste teams uit deze voorrondes hebben het op 18 november tegen elkaar opgenomen op het KNVI congres in Nieuwegein. Het team Brooklyn Lager kwam hier als winnaar uit de bus, zij gingen er vandoor met de Ipad Mini voor ieder teamlid. 2.4 Afdeling Juridische Informatie (JI) Bijeenkomsten Afgelopen 14 mei vond de voorjaarsbijeenkomst van de JI plaats. 34 leden inclusief bestuur bezochten Boom uitgevers in Den Haag. Na een korte ledenvergadering werden we welkom geheten door directeur Wirt Soetenhorst die vervolgens een kort historisch overzicht gaf van de wording van het tegenwoordige Boom. Boom uitgevers bestaat inmiddels uit Boom Lemma uitgevers, Boom Juridische uitgevers (BJu), Eleven international publishing en Boom fiscale uitgevers en telt zo n 400 medewerkers. Uit de presentatie bleek heel duidelijk dat Boom oog heeft voor ontwikkelingen in de markt en niet schuw is daar in te springen ; dit kwam ook tot uiting in de later op de middag gegeven presentatie van Steven Nooy. Marc van Opijnen - in februari gepromoveerd op het proefschrift Op en in het web, uitgegeven bij BJu gaf de daarop volgende presentatie. De onderwerpen die aan bod

11 kwamen waren o.a. de ontwikkeling van de publicatie van rechterlijke uitspraken op het web (van Porta Iuris tot Rechtspraak.nl), de rol van open data daarbij, het vorig jaar ingevoerde ECLI en ELI, de mogelijkheden en moeilijkheden van linked data en tot slot over een nog uit te werken systeem van ranking van rechtspraak. Een zeer interessante presentatie; er staat nog veel te gebeuren op het gebied van ontsluiting van rechtspraak en wetgeving. De laatste presentatie van de middag werd gegeven door Steven Nooy, Marketing- en salesmanager bij Boom uitgevers. Wat is er de laatste jaren veranderd in het uitgeefproces en hoe gaat Boom daar mee om? Digital is leading en dit heeft een andere workflow tot gevolg. XML is de (nieuwe) standaard welke content snel digitaal beschikbaar en snel te actualiseren maakt. Bovendien is XML de basis voor innovatieve producten zoals Tablr Legal en de Boom Digitale Bibliotheek. De zeer geslaagde dag werd afgesloten met een borrel. Bestuurszaken Clary Genuït is sinds medio 2014 vaste vertegenwoordiger van het JI in het KNVI-bestuur. Karien Smeding zal in 2015 (helaas) stoppen met haar activiteiten voor het JI-bestuur. Pascal Braak, Clary Genuït en Rens Steenhard hebben op 17 november 2014 de informele bijeenkomst van KNVI afdelingsbesturen bijgewoond inzake de nieuwe organisatiestructuur. Het bestuursvoorstel tot verandering werd door de JI gesteund en alle leden hebben ingestemd met deze verandering. Vooruitblik 2015 Voor januari staat er een Nieuwjaarsbijeenkomst gepland in Rotterdam, deze zal plaatsvinden in samenwerking met de Erasmus School of Law. Bij voldoende belangstelling organiseert het JI in het voorjaar (begin juni) van 2015 een studiereis naar Luxemburg. Een van de geplande activiteiten daar is een bezoek aan het Europese Hof van Justitie (incl. bibliotheek). 2.5 Afdeling Openbare Bibliotheken (OB) Deze afdeling heeft in 2014 geen activiteiten georganiseerd. We zijn op zoek naar actieve bestuursleden. 2.6 Afdeling Speciale Bibliotheken (SB) Bestuur Het bestuur is een aantal malen bijeengeweest voor de bestuursvergadering. Daarnaast heeft het bestuur samen met een aantal actieve vrijwilligers in acht bijeenkomsten het SBarchief doorgespit en geschoond. Het oude afdelingsarchief maakt deel uit van het KNVI-archief en is in augustus 2014 overgebracht naar het Nationaal Archief in Den Haag. Lustrum

12 In 2016 bestaat de afdeling SB 75 jaar. In dat kader van dit jubileum is er een lustrumcommissie geformeerd bestaande uit het bestuur en vier SB-leden. De commissie is drie keer bij elkaar gekomen om de voorbereidingen van het jubileumcongres in 2016 te bespreken. Daarnaast hebben zij onderling veelvuldig mailcontact over de invulling van het lustrumfeest. Ook is er t.b.v. het lustrum een aantal oude stukken uit het archief verzameld. Workshops In 2014 heeft SB twee workshops georganiseerd: Informatie vindbaar maken in SharePoint met metadata en Alles over CMS: don t be a fool with a tool Op 18 maart heeft Joyce van Aalten de workshop Informatie vindbaar maken in SharePoint met metadata gegeven. De aanwezige leden waren tevreden en hebben tips ontvangen hoe het toekennen van metadata in SharePoint 2013 gebeurt. Een week later ontvingen de deelnemers de presentatie. Erik M. Hartman, auteur van de jaarlijkse HartmanGIDS gaf op 22 mei een boeiende workshop over contentmanagement: Alles over CMS: don t be a fool with a tool. Tijdens de workshop ging Hartman in op de markt van het doel van een content managementsysteem (CMS) is, de markt hiervan en welke eisen en wensen (requirements) bij de selectie van een content managementsysteem een rol spelen. De deelnemers kregen ook handvatten uitgereikt over het opstellen van scenario s die ze kunnen helpen bij de juiste keuze van een contentmanagementsysteem. De deelnemers waren onder de indruk van de wijze waarop Hartman de workshops gaf. Alle deelnemers ontvingen de presentatie en diverse e-books van Erik Hartman. 2.7 Special Interest Groups - Chemische Informatie De Special Interest Group Chemische Informatie heeft in 2014 twee bijeenkomsten georganiseerd. Zoals gebruikelijk faciliteert telkens één van de bedrijven/instituten waar onze leden werkzaam bij zijn de vergaderlocatie. Op deze manier weet onze werkgroep de operationele kosten al jaren te minimaliseren. Op 26 maart 2014 heeft de SIG-CI haar 110de vergadering gehouden. Gastheer was Jurriaan Hehenkamp van Albemarle. Totaal waren er 12 leden aanwezig. De agendapunten waren 1) Bedrijfspresentatie en informatievoorziening bij Albemarle; 2) Onderzoek naar mobiele platforms/tools voor chemici; 3) Een chemische zoekvraag; 4) Huishoudelijk gedeelte; 5) Nieuws vanuit CAS met focus op het nieuwe STN platform; 5) Bedrijfspresentatie RightsDirect; 6) Rondvraag inclusief wat houdt ons bezig ronde. De 111de SIG-CI vergadering vond plaats op woensdag 12 november en werd door 14 leden bezocht. Dit keer waren we te gast bij Philips Research. De agenda zag er als volgt uit: 1) Bedrijfspresentatie en informatievoorziening bij Philips; 2) Chemie bij Philips door Johan Lub; 3) Demonstratie van een Philips product (Airfloss); 4) Rondleiding door bibliotheek; 5) Chemische zoekvraag; 6) Huishoudelijk gedeelte; 7) Bedrijfs-/productpresentatie Lux Research; 8) Nieuws vanuit CAS; 9) Rondvraag inclusief wat houdt ons bezig ronde.

13 Mutaties ledenbestand SIG-CI werkgroep In 2014 hebben wij Percy Prince (V.O.) en Maartje Leenders (Universiteit Utrecht) als nieuw lid mogen verwelkomen. Siegmar Kardinal van het EPO heeft te kennen gegeven dat hij door organisatorische veranderingen niet meer aan onze vergaderingen kan deelnemen. Shell Amsterdam heeft nog steeds de intentie om deel te nemen aan onze werkgroep (als gast). Zodra een nieuw bedrijf lid wordt dan zullen wij dat terugkoppelen aan de KNVI.

14 3. KNVI en de financiën De KNVI heeft in 2014 een mooi positief financieel jaar gehad, waardoor de Staat van Baten en Lasten met een opbrengst van ,- afgesloten kon worden. In 2013 bedroeg dit 1.460,-. In totaal ging er ruim 423K om, 2% minder dan vorig jaar, waarbij 35% direct gerelateerd was aan het jaarcongres Dit congres kon, net als in 2012 en 2013, kostendekkend georganiseerd worden. De kosten voor 2014 waren nagenoeg gelijk aan die van 2013: 170K. Daarnaast hebben de KNVI-bureaumedewerkers en extra vrijwilligers een groot deel van hun tijd ingezet om het jaarcongres tot een succes te maken en om de uitgaven beheersbaar te houden. De baten en lasten voor het jaarcongres 2014 zijn als volgt weer te geven: Baten % Lasten % Sponsoring 63 Locatie / beurs / logistiek 59 Bijdrage bezoekers 34 Fondswerving 27 Diversen (o.a. SOD, NvBA) 3 Sprekers 8 PR 3 Diversen 3 Totaal De inkomsten uit contributie over 2014 liepen iets terug met -8K. De KNVI-afdelingen hebben beduidend minder uitgegeven aan activiteiten dan het voorgaande jaar ( -20K). Het KNVI-bestuur heeft, net als het voorgaande jaar, op bureaukosten een reductie bereikt. Door nog meer in te zetten op vrijwilligers kon -7K bespaard worden op salariskosten; deze maken ongeveer een derde deel van de bedrijfslasten uit. De inzet op de vernieuwing van de verenigingsstructuur kostte daarentegen 8K meer dan vorig jaar, terwijl ook de kosten voor automatisering iets toenamen: 3K. In totaal daalden KNVI bedrijfskosten met 8% ( -13K). De KNVI-contributie voor 2014 steeg met 5% tot 100 voor persoonlijke leden. Ook de contributies voor de institutionele lidmaatschappen stegen met 5%. Voor studenten en AOW-ers bleef het sterk gereduceerd tarief gehandhaafd. De leden-bijdrage voor de KNVIafdelingen bedroeg 10. Voor de leden werden 1137 abonnementen op het vakblad InformatieProfessional besteld. De kascontrolecommissie heeft de baten en lasten op 14 april 2015 gecontroleerd en in orde bevonden. Voor een gedetailleerd financieel overzicht wordt verder verwezen naar het separate Financieel Verslag 2014 dat door Accountantskantoor Baker Tilly Berk N.V. is opgesteld; het is opvraagbaar bij het KNVI Bureau.

15 4. Activiteiten 2014 De belangrijkste activiteiten georganiseerd door de KNVI, haar afdelingen en partners in januari SOD bestuursvergadering 21 februari Evaluatie structuur SOD Vereniging 28 februari Gesprek Vereniging SOD en Archief maart NIN: Informatiebewustzijn: 'lekt uw organisatie onbewust informatie? 18 maart SB: Metadata en tagging in Sharepoint 20 maart VOGIN-IP-lezing maart Studiereis O&O naar Schotland 27 maart NIN expertsessie: Crowdfunding en Crowdsourcing ism Volgonl 8 april ipoort: "Besluitvorming& Waardeketens - de rol van informatie" 25 april "De informatiewereld draait door" IDM Den Haag 8 mei Training Activerende Didactiek voor Medisch Informatiespecialisten 13-15, mei VOGIN Cursus Professioneel Informatie Zoeken, Bibliotheek Wageningen 14 mei Voorjaarsbijeenkomst afdeling JI, Boom uitgevers Den Haag 15 mei BMI Algemene Leden Vergadering 15 mei InfoBattle Groningen (ism NIN): Café Het Catshuys, Gedempte Kattendiep 16 mei InfoBattle Den Haag (ism HIN): Poolcafe Noordeinde, Noordeinde mei BMI PubMed training 21 mei BMI Cursus Evidence Based Zoeken 22 mei KNVI-SB Workshop Alles over CMS: don t be a fool with a tool! 30 mei O&O Verborgen Beelden: Rondleiding Rijksakademie van Beeldende Kunsten en presentatie Pictoright 5 juni ABD-BVD - Inforum - KBR 9-10 juni BMI Continuing Education Courses (CEC) 11 juni BMI Presentatie en Posters juni EAHIL congres 19 juni Training Activerende Didactiek voor Medisch Informatiespecialisten 19 juni HP Autonomy; presentatie over zoeken en vinden in een tijd van big data en information management voor AIN leden 24 juni BMI: WEB&Z-bijeenkomst 26 juni "Informatief: professionals inspireren professionals" KBenP zomerevent 26 juni ALV KNVI augustus IFLA congres Lyon 12 september Internationale zaken en kansen FOBID ochtend 12 september KB Den Haag september Versterk je inzetbaarheid: driedaagse training van Brouwer Training en Theater 18 september AIN: GO Prissma Infobattle bij OBA 3-9 oktober Studiereis O&O naar Schotland 4-6, november Najaarscursus Vogin: Professioneel informatie zoeken

16 12 november Premiere van de film: alles is informatie, Vereniging SOD, Rotterdam 13 november ipoort: "De digitale transitie naar 'Connect & Collaborate' Hoe normen en waarden beïnvloed worden" 17 november Voorbespreking herstructurering KNVI met afdelingsbestuurders 18 november ALV Vereniging SOD 18 november KNVI Congres NBC Congrescentrum Nieuwegein in samenwerking met NVBA en SOD 10 december Nationaal Bibliotheekcongres 18 december ALV KNVI

17 5. Feiten en cijfers 5.1 Ledenaantallen Afdeling Ledenaantal per Ledenaantal per Biomedische Informatie Juridische Informatie Openbare Bibliotheken Onderwijs & Onderzoek Prissma Speciale Bibliotheken Totaal De verdeling van de lidmaatschappen is als volgt: Institutionele lidmaatschappen 391 Persoonlijke lidmaatschappen Leden per afdeling Hoe verhouden de lidmaatschappen van instellingen en individuele leden zich ten opzichte van het aantal afdelingen waar zij lid van zijn? Leden per afdeling 0 KNVI +1 afdeling +2 afdelingen + 3 afdelingen + > 4 afdelingen Totaal Institutioneel Persoonlijk

Inhoud. Voorwoord. 3. Financiën. 4. Activiteiten 2013. 5. Feiten en cijfers 5.1 Ledenaantallen 5.2 Leden per afdeling

Inhoud. Voorwoord. 3. Financiën. 4. Activiteiten 2013. 5. Feiten en cijfers 5.1 Ledenaantallen 5.2 Leden per afdeling Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 1. Bestuur en Bureau 1.1 Bestuur 1.2 Bureau 1.3 Algemene Ledenvergaderingen 1.4 Hoera een Informatieprofessional 1.5 Victorine van Schaickfonds KNVI 1.6 Hervorming van

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

NVBkrant. pre-conference. Als de cultuursubsidies weg moeten, zou ik zeggen gelijk oversteken. Michel Wesseling: je moet blijven leren

NVBkrant. pre-conference. Als de cultuursubsidies weg moeten, zou ik zeggen gelijk oversteken. Michel Wesseling: je moet blijven leren pagina 1 Michel Wesseling je moet blijven leren NVBkrant De NVBkrant is een uitgave van Essentials en de NVB (Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector)

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 1. INLEIDING Dit jaarverslag rapporteert over het 34e werkjaar van onze vereniging. We kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

JAARVERSLAG VERENIGING PASTORAAL WERKENDEN NEDERLAND MEI 2012 APRIL

JAARVERSLAG VERENIGING PASTORAAL WERKENDEN NEDERLAND MEI 2012 APRIL 1 JAARVERSLAG VERENIGING PASTORAAL WERKENDEN NEDERLAND MEI 2012 APRIL 2013 In dit verslag komen de hoofdpunten van de genoemde periode aan de orde. De drie hoofdtaken en de organisatie van de VPW Nederland

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

MOOI 2011 JAARPLANNING 2012. 3 e JAARGANG NR. 7 JANUARI 2012. www.ccma.nl MAGAZINE VAN DE CONTACT CENTER MANAGERS ASSOCIATION

MOOI 2011 JAARPLANNING 2012. 3 e JAARGANG NR. 7 JANUARI 2012. www.ccma.nl MAGAZINE VAN DE CONTACT CENTER MANAGERS ASSOCIATION CMAGAZINE 3 e JAARGANG NR. 7 JANUARI 2012 MAGAZINE VAN DE CONTACT CENTER MANAGERS ASSOCIATION WWW.VCCMA.NL www.ccma.nl Adreswijziging doorgeven? www.vccma.nl/wijziging Retouradres: Postbus 279, 3990 GB

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

FSA& Beyond. FSA Lustrum. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE APRIL 2006, TIENDE JAARGANG, NUMMER 3

FSA& Beyond. FSA Lustrum. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE APRIL 2006, TIENDE JAARGANG, NUMMER 3 www.fsa.nl APRIL 2006, TIENDE JAARGANG, NUMMER 3 FSA Lustrum AMSTERDAM, WILLEM ALBERTS Er zullen weinig leden van de FSA zijn die ontgaan is dat de FSA dit jaar haar 10-jarig bestaan viert. Het tweede

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5.

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Jaarverslag 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Landelijke samenwerking... 6 3. Stand van zaken

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

DWIRE. magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE

DWIRE. magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE DWIRE magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE NUMMER 6 ZOMER 2012 COLOFON DWIRE is een netwerk voor vrouwen in de (commerciële) vastgoedsector. Het netwerk biedt

Nadere informatie