Jaarverslag KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals Mariaplaats LH Utrecht T E

2 Voorwoord Ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning: dat waren de karakteristieken van de vele activiteiten die in 2014 werden georganiseerd of waar wij met ledenkorting aan konden deelnemen. Ik ben er trots op dat onze afdelingen en de vele individuele leden zich zo inzetten om spannende, creatieve, informatieve en innovatieve bijeenkomsten mogelijk te maken. Dat is de waar die je krijgt als je lid bent van een bloeiende vereniging. Al die activiteiten resulteerden ook dit jaar weer in een bruisend congres met meer dan 800 deelnemers en ruim 50 standhouders: "Daar staat een Informatieprofessional voor". Onze vereniging lijdt nog steeds aan een teruglopend aantal leden. Op drie manieren proberen we hier tegenin te gaan: modernisering van de organisatie van de KNVI, samenwerking met andere beroepsverenigingen en uiteraard actief ledenwerven. In de ALV van december 2014 heeft het bestuur het nieuwe structuurplan voorgelegd. De leden steunen de modernisering en hebben opmerkingen gemaakt ter versterking van deze nieuwe structuur. Belangrijkste kenmerk van het plan: we concentreren ons op actie, moderniseren de democratie en proberen het lidmaatschap aantrekkelijk te maken voor instroom van jonge collega's. In 2014 werkten we samen met de NVBA en SOD in de organisatie van het congres. Dat was een groot succes en daarop zullen we in 2015 verder bouwen en dan doet ook de NGi-NGN met ons mee. Samen trekken we meer deelnemers en komen we tot een breder gedragen congres. In 2015 zullen we actief leden werven onder het motto "Maak een collega lid van de KNVI". Want als jij als lid het goede verhaal vertelt over de vele activiteiten van de KNVI en haar afdelingen, kun je daarmee je collega's, vrienden, maar ook opdrachtgevers overhalen om ook lid te worden. Het was weer een prachtig jaar en we gaan op de ingeslagen weg verder. Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor jullie inzet. Michel Wesseling Voorzitter

3 1. Bestuur en Bureau 1.1 Bestuur Bestuursleden Bestuursleden Aangetreden Termijn Michel Wesseling Voorzitter Ali Molenaar Secretaris Peter Nieuwenhuizen Penningmeester Cynthio Korlvinke Bestuurslid Gemma Wiegant Bestuurslid Ingeborg Versprille Bestuurslid Martijn Hartman-Maatman Bestuurslid Ingeborg van Dusseldorp Bestuurslid namens BMI Marjo Bakker Bestuurslid namens O&O Paul Baak Bestuurslid namens Prissma Het bestuur kwam bijeen op 14 januari, 1 april, 21 mei, 22 juli, 3 september en 25 november. De afdeling Juridische Informatie (JI) heeft geen officieel bestuurslid binnen het bestuur, Clary Genuït is vertegenwoordiger van het bestuur van JI. We hebben in 2014 afscheid genomen van Cynthio Korlvinke als bestuurslid. De KNVI wordt door de voorzitter vertegenwoordigd in het Victorine van Schaickfonds en de FOBID. Gemma Wiegant vertegenwoordigt de KNVI in de Ecabo. 1.2 Bureau Medewerkers Functie Aantal uren p/w periode Jacqueline Minnema-Klein coördinator 32 jan-dec Irma Bakhuisen administrateur 6 jan-dec Vrijwilligers Anita Bouwman archief jan-aug Carla Dumon archief jan-aug Joost Heessels sociale media/website jan-dec Rob Klaverstijn archief jan-aug Jeroen Minnema vormgeving jan-dec Jolieke Schroot ledenadministratie jan-dec Helen Tamminga administratie jan-sept

4 1.3 Algemene Ledenvergaderingen Er vonden twee ledenvergaderingen plaats, op 26 juni en 18 december. Op beide vergaderingen was de herstructurering van de vereniging een punt dat uitgebreid werd besproken. 1.4 Daar staat een InformatieProfessional voor Op dinsdag 18 november vond in het NBC te Nieuwegein het jaarlijkse congres plaats met als thema Daar staat een InformatieProfessional voor. Het congres werd in zeven tracks georganiseerd door vakgenoten die zich vrijwillig hadden aangemeld om het congres tot een succes te maken. Dit jaar organiseerden wij het congres samen met onze zusterorganisaties NVBA (http://www.nvba-info.nl/) en SOD (http://verenigingsod.nl/). PRISSMA organiseerde in samenwerking met de regionale informatienetwerken de Infobattles, de finale vond plaats tijdens het jaarcongres. Het congres was een groot succes, met ruim 800 deelnemers. Ook de inbreng van onze commerciële sponsors en standhouders is van groot belang geweest voor het succes van dit congres. 1.5 Victorine van Schaickfonds KNVI en KNVI-prijs Informatieprofessional 2014 Op het congres zijn de prijzen van het Victorine van Schaickfonds KNVI uitgereikt. De BibliotheekInitiatiefprijs is uitgereikt aan Jeroen de Boer, Bertus Douwes en Aan Kootstra, de initiatiefnemers van FryskLab, een mobiel FabLab (fabrication laboratory), ondergebracht in een voormalige bibliobus. De Victorine van Schaick-Scriptieprijs 2014 is voor Eline Corée voor Leiden en Omstreken op de virtuele kaart, een HBO-bachelorscriptie over de ontsluiting van erfgoedinformatie via een digitale geo-applicatie. De Victorine van Schaickprijs KNVI 2014 is uitgereikt aan Hanna Jochmann die de prijs kreeg voor haar proefschrift Websites for children: Search strategies and interface design - Three studies on children s search performance and evaluation. De KNVI-prijs Informatieprofessional 2014 werd op 26 juni via de Prissma Pitch uitgereikt aan Tirza Martens, Kim Vendrig, Jeffrey Visser, Kiki Eijreiner, Melanie Groot en Resi Krul, allen studenten van de Hogeschool van Amsterdam, voor hun App Soundlexie, op het KBenP Event in Scheveningen. 1.6 Hervorming van de vereniging Vanaf medio 2013 werd nagedacht over het veranderen van de KNVI verenigingsstructuur. Een ontwerpgroep werd opgericht die onder leiding van Marike Kuperus over de nieuwe structuur nadenkt. In 2014 kwam deze groep diverse malen bij elkaar. Het concept-rapport over de hervorming van de vereniging, waarin onder andere over een nieuwe cirkelstructuur, een ledenraad, nieuwe vormen van lidmaatschap en professionalisering van het bureau werd gesproken, werd in de Algemene Ledenvergadering van 18 december besproken.

5 De ALV steunde het bestuur in haar voorstel tot vernieuwing, maar had bij een aantal punten bedenkingen. Het bestuur zal in 2015 zich verder buigen over de vernieuwing van de vereniging. 1.7 Accreditatie Op 14 mei werd de KNVI na een uitgebreide audit geaccrediteerd als opleidingsinstituut in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). 1.8 Samenwerkingspartners In 2014 werd de samenwerking verkend met oude en nieuwe partners, zoals NVBA, SOD en Ngi-NGN.

6 2. Verslagen van de afdelingen en Special Interest Groups 2.1 Afdeling Onderwijs & Onderzoek (O&O) Bestuursaangelegenheden Het bestuur vergaderde in 2014 op 13 februari, 17 april, 1 juli, 28 augustus, 23 oktober en 4 december. De vergadering op 1 juli werd gecombineerd met een ontmoeting en brainstormsessie met vertegenwoordigers van de vijf O&O-werkgroepen (Economie & Bedrijfswetenschappen, Filosofie, LOOWI, Speciaal Wetenschappelijke Bibliotheken en Sociaal-Wetenschappelijke Informatie) over hoe we de onderlinge contacten kunnen aanhalen en uitbouwen. Aan het eind van het kalenderjaar trad Daniëlle Quadakkers af als bestuurslid. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe kandidaat. Aan het eind van 2014 bestond het bestuur uit: Marjo Bakker (voorzitter), Martina Borghmans, Judith Gulpers (website/social media), Hilde Klein (website/social media), Marjolein Kranse (secretaris), Marijke Mentink (penningmeester) en Marijke Rinkel. Marjo Bakker vertegenwoordigt O&O in het KNVI-bestuur. Activiteiten (highlights) O&O organiseerde dit jaar drie Kijkjes in de Keuken. Op 30 januari waren we bij Rozet en het Gelders Archief te gast, beiden op een nieuwe locatie in Arnhem. Het bezoek werd in samenwerking met het Oostelijk Informatie Netwerk (OIN) georganiseerd en trok zo n 30 belangstellenden. Het tweede Kijkje in de Keuken vond op 30 mei plaats in samenwerking met het Amsterdams Informatie Netwerk (AIN) en de bewonerscommissie van de Oranje Nassau Kazerne (ONK). Het betrof een rondleiding door de bibliotheken van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, gecombineerd met een presentatie van Pictoright. Er kwamen ca. 30 mensen op af, Daniëlle Quadakkers schreef een verslag op haar blog. En ten slotte werden we op 30 oktober met 10 mensen rondgeleid in de bibliotheek Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit in Nijmegen, in het splinternieuwe Grotiusgebouw. De lage opkomst mocht de pret echter niet drukken, het was zeer de moeite waard. De LOOWI-werkgroep organiseerde twee goed gezochte bijeenkomsten, de eerste op 11 april bij Wageningen UR, de tweede op 14 november in Amsterdam (UvA/HvA) over Blended Learning. De werkgroep Filosofie sprak op 23 september in de UB Leiden over Filosofiebank.nl en PhilPapers en Economie & Bedrijfswetenschappen kwam bijeen op 27 november in Nijmegen. Ook vond er dit jaar weer een studiereis plaats, georganiseerd door de reiscommissie. Het doel was Schotland, Glasgow en Edinburgh zijn bezocht met 40 deelnemers. O&O leverde tevens een financiële bijdrage. Uitgebreide verslaglegging staat op de blog van de reiscommissie.

7 Ten slotte was bestuurslid Hilde Klein gedurende het jaar actief betrokken bij de organisatie van het KNVI-jaarcongres op 18 november 2014 in Nieuwegein. In de track Show, don t tell! ging het om de waarde van de informatieprofessional. De documentaire Alles is informatie werd vertoond en er was een interessante workshop over profilering en positionering door bureau TerSprake. Communicatie Sinds het begin van dit jaar heeft O&O geen ALV meer. De communicatie verloopt nu via berichtgeving op de KNVI-website, Twitter en de O&O-groep op LinkedIn, maar moet nog verder uitgebouwd worden. Het bestuur overweegt een forum in te richten op het O&Ogedeelte van de KNVI-site, en zal vanaf 2015 besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen publiceren. 2.2 Afdeling Biomedische Informatie (BMI) Ook 2014 was weer een actief jaar voor de BMI. Het bestuur kwam in 2014 vier maal bijeen voor een bestuursvergadering en er was een ALV op 15 mei, voorafgaand aan de BMI-dag. Op deze BMI-dag in het Academiegebouw te Leiden waren ca. 70 leden aanwezig. Er was een ruime keuze aan interessante inhoudelijke workshops en aansluitend heeft een grote groep in de zon nageborreld. In 2014 is hard gewerkt aan verbetering van de Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg (NAZ). Ingressus heeft ervoor gezorgd dat de databank weer alleen toegankelijk is voor abonnees, en op nieuwe servers draait. Een uitgebreide tijdschriftenlijst is vastgesteld, op basis waarvan de inhoud wordt uitgebreid van verpleegkundig naar zorg in de breedste zin van het woord. Er zijn met twee uitgevers afspraken gemaakt over het aanleveren van metadata en er is een actieplan gemaakt op basis waarvan in 2015 zowel content als functionaliteiten van de NAZ verder zullen worden verbeterd. Werkgroepen en commissies De werkgroepen CCZ en BPZ hebben zich volgens hun voornemens begin 2014 opgeheven. Er zijn nieuwe BMI-werkgroepen (zonder eigen bestuurslaag) bijgekomen, waaronder de werkgroep psychiatrie en de werkgroep communicatie. Op een werkgroepenmiddag in september hebben vertegenwoordigers van alle werkgroepen gezamenlijk nagedacht over prioriteiten voor de toekomst, door het maken van mindmaps. De Web&Z werkgroep is in 2014 tweemaal bijeen geweest: 24 juni in het VuMC en 2 december in het Haga ziekenhuis. Dit waren beide druk bezochte bijeenkomsten met inspirerende presentaties en discussies. De Consortium commissie heeft in 2014 wederom gunstige prijsafspraken kunnen maken voor BMI-leden voor de komende jaren, onder andere voor een uitgebreid AccessMedicinepakket.

8 De CBN organiseerde in 2014 vier cursussen. De succesvolle PubMed 1, 2 en 3 cursussen zijn herhaald en de nieuwe PubMed Opfriscursus is voor de eerste keer gehouden. Deze cursussen zijn ontwikkeld en worden gegeven door BMI-leden (Ingeborg van Dusseldorp, Marion Heymans en Hans Ket). De tweedaagse cursus Didactiek kon dit jaar helaas niet doorgaan bij gebrek aan aanmeldingen. In december heeft de CBN voor de eerste keer de N-EAHIL dag georganiseerd, naar aanleiding van de EAHIL conferentie 2014 in Rome. Op deze dag zijn de Nederlandse bijdragen aan het congres opnieuw gepresenteerd, aangevuld met een bijdrage over de EAHIL conferentie door één van de winnaars van de EAHIL beurs die door CBN en LM Information Delivery is uitgereikt. Om een helder beeld te krijgen wat de behoefte is aan bij- en nascholing van de BMI-leden, is een enquête onder de leden gehouden. De resultaten van de enquête worden gebruikt als leidraad voor de te organiseren cursussen voor de komende jaren. In 2014 is de accreditatie verkregen van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) voor onze cursussen. KNVI/BMI is nu een geaccrediteerde onderwijsinstelling voor Kort Beroepsonderwijs. Een bijkomend voordeel van deze accreditatie is de btw-vrijstelling voor onze cursussen. Toekomstvisie Ons vak is en blijft in beweging, daar proberen we als BMI op in te spelen en op vooruit te lopen. In 2014 heeft dit ons op verschillende vlakken bezig gehouden. Mede naar aanleiding van de plannen voor de herstructurering van de KNVI, heeft het BMIbestuur in 2014 vaak en uitgebreid gesproken over de positie van de BMI binnen de KNVI en onze missie en visie. Zowel binnen de BMI als in overleg met het KNVI-bestuur kwam dit onderwerp regelmatig terug. In 2014 heeft het bestuur daarnaast een aantal maal gesproken met IBM over de mogelijkheden die de Watson computer biedt en de potentiele implicaties daarvan voor ons vak. Het bestuur is in de tweede helft van 2014 ten slotte druk geweest met de voorbereidingen van het congres Informatieprofessionals 2025: onbekende en ongekende mogelijkheden! dat op 26 maart 2015 zal plaatsvinden. 2.3 Afdeling Prissma Prissma heeft weer een succesvol jaar achter de rug. In 2014 heeft Prissma haar best gedaan om interessante activiteiten te organiseren. We hebben onze leden diverse activiteiten geboden waarbij kennisdeling, ontwikkeling en mensen bij elkaar brengen centraal stond. In 2014 heeft Prissma een zestal activiteiten georganiseerd, waaronder een studiereis naar New York, de Prissma s Pitch en de Infobattles met de landelijke finale op het KNVI Congres in Nieuwegein. Bestuursaangelegenheden In 2014 hebben twee van onze bestuursleden, Hannah Verhoeff en Joyce van Aalten, aangegeven hun bestuursfunctie neer te leggen. Begin 2015 nemen zij officieel afscheid van Prissma, hun grote inzet voor Prissma zal gemist worden. De zittende bestuursleden, Kees

9 Riekwel, Paul Baak, Eva Vedder en Kim Ziengs, houden in de winter van 2014/2015 een sollicitatieronde om waardige opvolgers te vinden voor de aftredende bestuursleden.

10 Activiteiten Studiereis New York Van 3 t/m 9 oktober 2014 is Prissma met in totaal 24 deelnemers en een coach naar New York afgereisd. Het was een inspirerende reis waarbij iedere deelnemer zijn netwerk heeft uitgebreid en kennis over het informatievak heeft opgedaan tijdens interessante bedrijfsbezoeken. Onder leiding van een coach heeft iedere deelnemer aandacht besteed aan de volgende stap in zijn/haar carrière. Vol met ideeën is iedereen teruggekeerd naar huis om de opgedane kennis toe te passen en om nieuwe plannen samen met de andere deelnemers uit te werken. Prissma s Pitch In aanloop naar het KBenP congres in juni zijn er bij Prissma innovatieve ideeën ingediend door studenten en andere deelnemers uit de informatiesector. Uit de inzendingen zijn uiteindelijk drie ideeën geselecteerd. De deelnemers mochten hun idee pitchen tijdens het KBenP congres op 26 juni 2014 in Scheveningen. Onder belangstelling van een grote groep aanwezigen viel uiteindelijk de app Soundlexie in de prijzen, een app waarmee dyslectische personen op een handige manier kunnen controleren hoe een woord geschreven moet worden. Dit idee won zowel de jury- als de publieksprijs. Met een geldbedrag van 2500,- krijgen zij de kans om dit idee verder te ontwikkelen. Infobattles Gedurende het jaar zijn er door Prissma in samenwerking met de regionale netwerken en sponsor GO Opleidingen Infobattles georganiseerd. Dit jaar vonden de InfoBattles plaats in Amsterdam, Groningen en zelfs in New York. Het waren zoals altijd weer gezellige quiz middagen en -avonden waarbij de kennis van de deelnemers van het vakgebied op de proef werd gesteld. De beste teams uit deze voorrondes hebben het op 18 november tegen elkaar opgenomen op het KNVI congres in Nieuwegein. Het team Brooklyn Lager kwam hier als winnaar uit de bus, zij gingen er vandoor met de Ipad Mini voor ieder teamlid. 2.4 Afdeling Juridische Informatie (JI) Bijeenkomsten Afgelopen 14 mei vond de voorjaarsbijeenkomst van de JI plaats. 34 leden inclusief bestuur bezochten Boom uitgevers in Den Haag. Na een korte ledenvergadering werden we welkom geheten door directeur Wirt Soetenhorst die vervolgens een kort historisch overzicht gaf van de wording van het tegenwoordige Boom. Boom uitgevers bestaat inmiddels uit Boom Lemma uitgevers, Boom Juridische uitgevers (BJu), Eleven international publishing en Boom fiscale uitgevers en telt zo n 400 medewerkers. Uit de presentatie bleek heel duidelijk dat Boom oog heeft voor ontwikkelingen in de markt en niet schuw is daar in te springen ; dit kwam ook tot uiting in de later op de middag gegeven presentatie van Steven Nooy. Marc van Opijnen - in februari gepromoveerd op het proefschrift Op en in het web, uitgegeven bij BJu gaf de daarop volgende presentatie. De onderwerpen die aan bod

11 kwamen waren o.a. de ontwikkeling van de publicatie van rechterlijke uitspraken op het web (van Porta Iuris tot Rechtspraak.nl), de rol van open data daarbij, het vorig jaar ingevoerde ECLI en ELI, de mogelijkheden en moeilijkheden van linked data en tot slot over een nog uit te werken systeem van ranking van rechtspraak. Een zeer interessante presentatie; er staat nog veel te gebeuren op het gebied van ontsluiting van rechtspraak en wetgeving. De laatste presentatie van de middag werd gegeven door Steven Nooy, Marketing- en salesmanager bij Boom uitgevers. Wat is er de laatste jaren veranderd in het uitgeefproces en hoe gaat Boom daar mee om? Digital is leading en dit heeft een andere workflow tot gevolg. XML is de (nieuwe) standaard welke content snel digitaal beschikbaar en snel te actualiseren maakt. Bovendien is XML de basis voor innovatieve producten zoals Tablr Legal en de Boom Digitale Bibliotheek. De zeer geslaagde dag werd afgesloten met een borrel. Bestuurszaken Clary Genuït is sinds medio 2014 vaste vertegenwoordiger van het JI in het KNVI-bestuur. Karien Smeding zal in 2015 (helaas) stoppen met haar activiteiten voor het JI-bestuur. Pascal Braak, Clary Genuït en Rens Steenhard hebben op 17 november 2014 de informele bijeenkomst van KNVI afdelingsbesturen bijgewoond inzake de nieuwe organisatiestructuur. Het bestuursvoorstel tot verandering werd door de JI gesteund en alle leden hebben ingestemd met deze verandering. Vooruitblik 2015 Voor januari staat er een Nieuwjaarsbijeenkomst gepland in Rotterdam, deze zal plaatsvinden in samenwerking met de Erasmus School of Law. Bij voldoende belangstelling organiseert het JI in het voorjaar (begin juni) van 2015 een studiereis naar Luxemburg. Een van de geplande activiteiten daar is een bezoek aan het Europese Hof van Justitie (incl. bibliotheek). 2.5 Afdeling Openbare Bibliotheken (OB) Deze afdeling heeft in 2014 geen activiteiten georganiseerd. We zijn op zoek naar actieve bestuursleden. 2.6 Afdeling Speciale Bibliotheken (SB) Bestuur Het bestuur is een aantal malen bijeengeweest voor de bestuursvergadering. Daarnaast heeft het bestuur samen met een aantal actieve vrijwilligers in acht bijeenkomsten het SBarchief doorgespit en geschoond. Het oude afdelingsarchief maakt deel uit van het KNVI-archief en is in augustus 2014 overgebracht naar het Nationaal Archief in Den Haag. Lustrum

12 In 2016 bestaat de afdeling SB 75 jaar. In dat kader van dit jubileum is er een lustrumcommissie geformeerd bestaande uit het bestuur en vier SB-leden. De commissie is drie keer bij elkaar gekomen om de voorbereidingen van het jubileumcongres in 2016 te bespreken. Daarnaast hebben zij onderling veelvuldig mailcontact over de invulling van het lustrumfeest. Ook is er t.b.v. het lustrum een aantal oude stukken uit het archief verzameld. Workshops In 2014 heeft SB twee workshops georganiseerd: Informatie vindbaar maken in SharePoint met metadata en Alles over CMS: don t be a fool with a tool Op 18 maart heeft Joyce van Aalten de workshop Informatie vindbaar maken in SharePoint met metadata gegeven. De aanwezige leden waren tevreden en hebben tips ontvangen hoe het toekennen van metadata in SharePoint 2013 gebeurt. Een week later ontvingen de deelnemers de presentatie. Erik M. Hartman, auteur van de jaarlijkse HartmanGIDS gaf op 22 mei een boeiende workshop over contentmanagement: Alles over CMS: don t be a fool with a tool. Tijdens de workshop ging Hartman in op de markt van het doel van een content managementsysteem (CMS) is, de markt hiervan en welke eisen en wensen (requirements) bij de selectie van een content managementsysteem een rol spelen. De deelnemers kregen ook handvatten uitgereikt over het opstellen van scenario s die ze kunnen helpen bij de juiste keuze van een contentmanagementsysteem. De deelnemers waren onder de indruk van de wijze waarop Hartman de workshops gaf. Alle deelnemers ontvingen de presentatie en diverse e-books van Erik Hartman. 2.7 Special Interest Groups - Chemische Informatie De Special Interest Group Chemische Informatie heeft in 2014 twee bijeenkomsten georganiseerd. Zoals gebruikelijk faciliteert telkens één van de bedrijven/instituten waar onze leden werkzaam bij zijn de vergaderlocatie. Op deze manier weet onze werkgroep de operationele kosten al jaren te minimaliseren. Op 26 maart 2014 heeft de SIG-CI haar 110de vergadering gehouden. Gastheer was Jurriaan Hehenkamp van Albemarle. Totaal waren er 12 leden aanwezig. De agendapunten waren 1) Bedrijfspresentatie en informatievoorziening bij Albemarle; 2) Onderzoek naar mobiele platforms/tools voor chemici; 3) Een chemische zoekvraag; 4) Huishoudelijk gedeelte; 5) Nieuws vanuit CAS met focus op het nieuwe STN platform; 5) Bedrijfspresentatie RightsDirect; 6) Rondvraag inclusief wat houdt ons bezig ronde. De 111de SIG-CI vergadering vond plaats op woensdag 12 november en werd door 14 leden bezocht. Dit keer waren we te gast bij Philips Research. De agenda zag er als volgt uit: 1) Bedrijfspresentatie en informatievoorziening bij Philips; 2) Chemie bij Philips door Johan Lub; 3) Demonstratie van een Philips product (Airfloss); 4) Rondleiding door bibliotheek; 5) Chemische zoekvraag; 6) Huishoudelijk gedeelte; 7) Bedrijfs-/productpresentatie Lux Research; 8) Nieuws vanuit CAS; 9) Rondvraag inclusief wat houdt ons bezig ronde.

13 Mutaties ledenbestand SIG-CI werkgroep In 2014 hebben wij Percy Prince (V.O.) en Maartje Leenders (Universiteit Utrecht) als nieuw lid mogen verwelkomen. Siegmar Kardinal van het EPO heeft te kennen gegeven dat hij door organisatorische veranderingen niet meer aan onze vergaderingen kan deelnemen. Shell Amsterdam heeft nog steeds de intentie om deel te nemen aan onze werkgroep (als gast). Zodra een nieuw bedrijf lid wordt dan zullen wij dat terugkoppelen aan de KNVI.

14 3. KNVI en de financiën De KNVI heeft in 2014 een mooi positief financieel jaar gehad, waardoor de Staat van Baten en Lasten met een opbrengst van ,- afgesloten kon worden. In 2013 bedroeg dit 1.460,-. In totaal ging er ruim 423K om, 2% minder dan vorig jaar, waarbij 35% direct gerelateerd was aan het jaarcongres Dit congres kon, net als in 2012 en 2013, kostendekkend georganiseerd worden. De kosten voor 2014 waren nagenoeg gelijk aan die van 2013: 170K. Daarnaast hebben de KNVI-bureaumedewerkers en extra vrijwilligers een groot deel van hun tijd ingezet om het jaarcongres tot een succes te maken en om de uitgaven beheersbaar te houden. De baten en lasten voor het jaarcongres 2014 zijn als volgt weer te geven: Baten % Lasten % Sponsoring 63 Locatie / beurs / logistiek 59 Bijdrage bezoekers 34 Fondswerving 27 Diversen (o.a. SOD, NvBA) 3 Sprekers 8 PR 3 Diversen 3 Totaal De inkomsten uit contributie over 2014 liepen iets terug met -8K. De KNVI-afdelingen hebben beduidend minder uitgegeven aan activiteiten dan het voorgaande jaar ( -20K). Het KNVI-bestuur heeft, net als het voorgaande jaar, op bureaukosten een reductie bereikt. Door nog meer in te zetten op vrijwilligers kon -7K bespaard worden op salariskosten; deze maken ongeveer een derde deel van de bedrijfslasten uit. De inzet op de vernieuwing van de verenigingsstructuur kostte daarentegen 8K meer dan vorig jaar, terwijl ook de kosten voor automatisering iets toenamen: 3K. In totaal daalden KNVI bedrijfskosten met 8% ( -13K). De KNVI-contributie voor 2014 steeg met 5% tot 100 voor persoonlijke leden. Ook de contributies voor de institutionele lidmaatschappen stegen met 5%. Voor studenten en AOW-ers bleef het sterk gereduceerd tarief gehandhaafd. De leden-bijdrage voor de KNVIafdelingen bedroeg 10. Voor de leden werden 1137 abonnementen op het vakblad InformatieProfessional besteld. De kascontrolecommissie heeft de baten en lasten op 14 april 2015 gecontroleerd en in orde bevonden. Voor een gedetailleerd financieel overzicht wordt verder verwezen naar het separate Financieel Verslag 2014 dat door Accountantskantoor Baker Tilly Berk N.V. is opgesteld; het is opvraagbaar bij het KNVI Bureau.

15 4. Activiteiten 2014 De belangrijkste activiteiten georganiseerd door de KNVI, haar afdelingen en partners in januari SOD bestuursvergadering 21 februari Evaluatie structuur SOD Vereniging 28 februari Gesprek Vereniging SOD en Archief maart NIN: Informatiebewustzijn: 'lekt uw organisatie onbewust informatie? 18 maart SB: Metadata en tagging in Sharepoint 20 maart VOGIN-IP-lezing maart Studiereis O&O naar Schotland 27 maart NIN expertsessie: Crowdfunding en Crowdsourcing ism Volgonl 8 april ipoort: "Besluitvorming& Waardeketens - de rol van informatie" 25 april "De informatiewereld draait door" IDM Den Haag 8 mei Training Activerende Didactiek voor Medisch Informatiespecialisten 13-15, mei VOGIN Cursus Professioneel Informatie Zoeken, Bibliotheek Wageningen 14 mei Voorjaarsbijeenkomst afdeling JI, Boom uitgevers Den Haag 15 mei BMI Algemene Leden Vergadering 15 mei InfoBattle Groningen (ism NIN): Café Het Catshuys, Gedempte Kattendiep 16 mei InfoBattle Den Haag (ism HIN): Poolcafe Noordeinde, Noordeinde mei BMI PubMed training 21 mei BMI Cursus Evidence Based Zoeken 22 mei KNVI-SB Workshop Alles over CMS: don t be a fool with a tool! 30 mei O&O Verborgen Beelden: Rondleiding Rijksakademie van Beeldende Kunsten en presentatie Pictoright 5 juni ABD-BVD - Inforum - KBR 9-10 juni BMI Continuing Education Courses (CEC) 11 juni BMI Presentatie en Posters juni EAHIL congres 19 juni Training Activerende Didactiek voor Medisch Informatiespecialisten 19 juni HP Autonomy; presentatie over zoeken en vinden in een tijd van big data en information management voor AIN leden 24 juni BMI: WEB&Z-bijeenkomst 26 juni "Informatief: professionals inspireren professionals" KBenP zomerevent 26 juni ALV KNVI augustus IFLA congres Lyon 12 september Internationale zaken en kansen FOBID ochtend 12 september KB Den Haag september Versterk je inzetbaarheid: driedaagse training van Brouwer Training en Theater 18 september AIN: GO Prissma Infobattle bij OBA 3-9 oktober Studiereis O&O naar Schotland 4-6, november Najaarscursus Vogin: Professioneel informatie zoeken

16 12 november Premiere van de film: alles is informatie, Vereniging SOD, Rotterdam 13 november ipoort: "De digitale transitie naar 'Connect & Collaborate' Hoe normen en waarden beïnvloed worden" 17 november Voorbespreking herstructurering KNVI met afdelingsbestuurders 18 november ALV Vereniging SOD 18 november KNVI Congres NBC Congrescentrum Nieuwegein in samenwerking met NVBA en SOD 10 december Nationaal Bibliotheekcongres 18 december ALV KNVI

17 5. Feiten en cijfers 5.1 Ledenaantallen Afdeling Ledenaantal per Ledenaantal per Biomedische Informatie Juridische Informatie Openbare Bibliotheken Onderwijs & Onderzoek Prissma Speciale Bibliotheken Totaal De verdeling van de lidmaatschappen is als volgt: Institutionele lidmaatschappen 391 Persoonlijke lidmaatschappen Leden per afdeling Hoe verhouden de lidmaatschappen van instellingen en individuele leden zich ten opzichte van het aantal afdelingen waar zij lid van zijn? Leden per afdeling 0 KNVI +1 afdeling +2 afdelingen + 3 afdelingen + > 4 afdelingen Totaal Institutioneel Persoonlijk

JAARVERSLAG T E Mariaplaats LH Utrecht.

JAARVERSLAG T E Mariaplaats LH Utrecht. JAARVERSLAG 2014 Mariaplaats 3 3511 LH Utrecht T 030 233 0050 E info@knvi.net www.knvi.net KNVI Jaarverslag 2014 3 Inhoud Voorwoord Voorwoord... 3 1 Bestuur en Bureau... 4 Ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning:

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 3. Financiën. 4. Activiteiten 2013. 5. Feiten en cijfers 5.1 Ledenaantallen 5.2 Leden per afdeling

Inhoud. Voorwoord. 3. Financiën. 4. Activiteiten 2013. 5. Feiten en cijfers 5.1 Ledenaantallen 5.2 Leden per afdeling Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 1. Bestuur en Bureau 1.1 Bestuur 1.2 Bureau 1.3 Algemene Ledenvergaderingen 1.4 Hoera een Informatieprofessional 1.5 Victorine van Schaickfonds KNVI 1.6 Hervorming van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals

Jaarverslag 2013. KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals Jaarverslag 2013 KNVI Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals Mariaplaats 3 3511 LH Utrecht T 030 233 0050 E info(at)knvi.net www.knvi.net Voorwoord Het jaar 2013 betekende voor

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

NVB Jaarverslag 2012. dé beroepsvereniging van InformatieProfessionals

NVB Jaarverslag 2012. dé beroepsvereniging van InformatieProfessionals NVB Jaarverslag 2012 dé beroepsvereniging van InformatieProfessionals CONCEPT Jaarverslag 2012 2 NVB Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 2. Beleidsvorming en uitvoering 4 2.1 Ledenbehoud en -werving

Nadere informatie

NVB Jaarverslag 2012. NVB, dé Beroepsvereniging van InformatieProfessionals

NVB Jaarverslag 2012. NVB, dé Beroepsvereniging van InformatieProfessionals NVB Jaarverslag 2012 NVB, dé Beroepsvereniging van InformatieProfessionals 2 NVB Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Beleidsvorming en uitvoering 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG T E Mariaplaats LH Utrecht.

JAARVERSLAG T E Mariaplaats LH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 Mariaplaats 3 3511 LH Utrecht T 030 233 0050 E info@knvi.net www.knvi.net 2 KNVI Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Voorwoord van de voorzitter 2. Verslagen van de afdelingen en de Special Interest

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014 Beste leden, Hierbij doen wij jullie de agenda van de algemene ledenvergadering 13 november 2014 toekomen. De ALV vindt plaats van 15.00 16.00 uur. Na de agenda vindt u alle documenten voor de vergadering.

Nadere informatie

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Jaarverslag 2012 Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Inleiding Met dit jaarverslag biedt het bestuur van NLNet de donateurs, financiers en andere geïnteresseerden inzage in beleid en uitvoering in 2012

Nadere informatie

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni Algemene Ledenvergadering Columni 2009-2010 1 Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni 25 september 2010, locatie: De Harmonie, RuG (Groningen) Bijlage bij agendapunt 2: Verslag secretaris Samenstelling

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Op weg naar een zichtbaarder KNCV

Beleidsplan 2012-2016. Op weg naar een zichtbaarder KNCV Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Beleidsplan 2012-2016 Op weg naar een zichtbaarder KNCV www.kncv.nl Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Beleidsplan 2012-2016 algemene opzet KNCV missie

Nadere informatie

NIEUWBRIEF Februari 2014

NIEUWBRIEF Februari 2014 NIEUWBRIEF Februari 2014 Geachte BvAA collega s, Allereerst wens ik je een gezond en goed 2015. Hierbij nodig ik je uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) die wordt gehouden op 12 februari a.s. om

Nadere informatie

...en word partner van SPORTNEXT!

...en word partner van SPORTNEXT! Maak deel uit van de innovatieve en betrokken sportmarketingcommunity... 1...en word partner van SPORTNEXT! SPORTNEXT is een initiatief van: SPORTNEXT De sportmarketing community 2 Lange tijd moesten de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging Openbare Daltonschool De Achtbaan Jaarverslag Oudervereniging Schooljaar 2014-2015 Inhoud Voorwoord 3 Over de oudervereniging 4 Samenstelling bestuur 2014-2015 5 Samenstelling bestuur 2015-2016 6 Vergaderingen

Nadere informatie

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl.

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl. Nummer 5 Juni 2013 Alumnitijden Tijd voor een nieuwe koers Na een vliegende start van de vereniging met al snel veel leden, website, nieuwsbrief, goed bezochte alumnidag en workshops, zijn de activiteiten

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Algemene Ledenvergadering 2 oktober Klaas Wilts - Voorzitter Tineke Ellens - Secretaris Marlies Kok - Penningmeester Lotte Hermans - Commissaris Intern Mark van

Nadere informatie

Ledenkorting: De ledenkorting bij evenementen geldt per equipe Een equipe bestaat minimaal uit één betalend lid en uit maximaal 2 personen

Ledenkorting: De ledenkorting bij evenementen geldt per equipe Een equipe bestaat minimaal uit één betalend lid en uit maximaal 2 personen Bestuursleidraad MX-5 Owners d.d. december 2016 De bestuursleidraad is een aanvulling op de statuten en wordt toegelicht tijdens de ALV. In deze bestuursleidraad wordt tevens verwezen naar beleidsstukken

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 2013. BUSSUM, 25 november

Algemene Leden Vergadering 2013. BUSSUM, 25 november Algemene Leden Vergadering 2013 BUSSUM, 25 november Agenda 1. Opening 2. Jaarverslag 2013 3. Vaststellen financieel jaarverslag 4. Bestuursverkiezing 5. Vaststellen jaarplan 2014 6. Rondvraag en w.v.t.t.k.

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VAN HRD-PROFESSIONALS IN ONTWIKKELEN EN OPLEIDEN

NEDERLANDSE VERENIGING VAN HRD-PROFESSIONALS IN ONTWIKKELEN EN OPLEIDEN Onderwerp: Verslag Algemene Ledenvergadering Datum: 15 januari 2015, 15:00-16:00 Locatie: Aanwezige bestuursleden: NVO2 team: Afwezige bestuursleden: Huize Voordaan, Groenekan Han Nichting, Stephan Obdeijn,

Nadere informatie

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2012

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2012 Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord...3 Activiteiten...3 Publiciteit...4 Externe contacten...4 Interne organisatie...4 Financiën...6 Conclusie en aanbevelingen...7 2 Voorwoord Op 2 november

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

KansenNet Jaarverslag.

KansenNet Jaarverslag. KansenNet Jaarverslag 2016 www.kansennet.nl INLEIDING Met Energie en Enthousiasme KansenNet heeft het jaar 2016 met trots en tevredenheid afgesloten. Opnieuw hebben 167 vrijwilligers bestuur, coördinatoren

Nadere informatie

Beleidsplan V&VN Opleiders Versie Ter vaststelling in bestuursvergadering van juni Bestuur platform Opleiders

Beleidsplan V&VN Opleiders Versie Ter vaststelling in bestuursvergadering van juni Bestuur platform Opleiders Beleidsplan V&VN Opleiders 2015 2017 Versie 2016 0530 Ter vaststelling in bestuursvergadering van juni 2016 Bestuur platform Opleiders 0 Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Missie, visie en doelstellingen...2

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Uit de afdelingen CRT is een multidisciplinaire fietsvereniging met 4 afdelingen waarin verschillende takken van de wielersport worden bedreven.

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

JMA Nieuwsbrief - December

JMA Nieuwsbrief - December Nieuwsbrief Jongeren Milieu Actief JMA Nieuwsbrief - December Deel deze nieuwsbrief via: Agenda > 6 t/m 13 december: JMA bij Lima in Brussel > Donderdag 11 december: Milieudefensie en JMA kerstdiner Highlights

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Totaal inkomsten 145.558

Totaal inkomsten 145.558 Begroting NVBT 2011 NVBT 2011 GBrek Omschrijving Begroting Inkomsten 4490 BT Inkomsten lidmaatschap 143.858 4491 BT Inkomsten publicaties/advertenties 200 4492 BT Studiedagen opbrengsten 1.500 4492 BT

Nadere informatie

Platformvergadering in 2014

Platformvergadering in 2014 Jaarbeeld 2014 Platformvergadering in 2014 Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Zijlweg 145, 2015 BE Haarlem, telefoon: 023 5440240 NL18 RABO 0129 1499 93 KvK 34184656 Email: info@vrijwilligershulp.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Jaarverslag 2015 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Veenendaal Veenendaal 1 1. Voorwoord Met dit jaarverslag brengen wij u graag op de hoogte van de gang van zaken bij de Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 2014. BUSSUM, 24 november

Algemene Leden Vergadering 2014. BUSSUM, 24 november Algemene Leden Vergadering 2014 BUSSUM, 24 november Agenda 1. Opening 2. Jaarverslag 2014 3. Vaststellen financieel jaarverslag 4. Bestuursverkiezing 5. Vaststellen jaarplan 2015 6. Rondvraag en w.v.t.t.k.

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Artikel 1 Leden en Donateurs (zie afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1. Behalve gewone leden, ereleden

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering november 2016 Marcel Schaar (voorzitter IIBA NL)

Algemene Ledenvergadering november 2016 Marcel Schaar (voorzitter IIBA NL) Algemene Ledenvergadering 2016 15 november 2016 Marcel Schaar (voorzitter IIBA NL) Agenda 1. Opening 2. Jaarverslag 2016 3. Vaststellen financieel jaarverslag 4. Bestuursverkiezing 5. Vaststellen jaarplan

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2015 Dordrecht, april 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichtingen 7-8 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

CONCEPT - Jaarverslag 2011

CONCEPT - Jaarverslag 2011 Jaarverslag NVB 2011 1 CONCEPT - Jaarverslag 2011 Dé beroepsvereniging van informatieprofessionals Jaarverslag NVB 2011 2 1. Voorwoord 3 2. Beleidsvorming en uitvoering 4 2.1 100 jaar NVB 5 2.2 Ledenbehoud

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Ontmoeten met ambitie

Ontmoeten met ambitie Ontmoeten met ambitie Handleiding activiteiten Inleiding PerspectieF is een organisatie van christelijke jongeren die politiek actief zijn. PerspectieF wil stimuleren dat ook andere jongeren zich aansluiten

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden.

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden. Van de voorzitter Inmiddels hebben wij de clubkampioenschappen achter de rug en wat was dat heerlijk met elke dag mooi weer!! Alleen op de finaledag iets minder maar het mocht de pret niet drukken met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Beeldspraak. NIEUW BESTUUR voor de AVN. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 april werden vijf nieuwe bestuursleden benoemd.

Beeldspraak. NIEUW BESTUUR voor de AVN. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 april werden vijf nieuwe bestuursleden benoemd. NIEUW BESTUUR voor de AVN Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 april werden vijf nieuwe bestuursleden benoemd. Sinds 1999 heeft Ellens moeder afasie. Daardoor kan zij niet meer praten en schrijven.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

ALGEMENE LEDEN VERGADERING Amsterdam, 27 mei 2015

ALGEMENE LEDEN VERGADERING Amsterdam, 27 mei 2015 ALGEMENE LEDEN VERGADERING Amsterdam, 27 mei 2015 Agenda ALV 1. Opening / Mededelingen 2. Notulen vorige vergadering d.d. 20 mei 2014 3. Jaarrekening en Bestuursverslag 2014 4. Voorstel contributieverhoging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Voor de ruim 800 leden organiseert HMV Actis een breed scala aan activiteiten, zowel informeel als formeel.

Voor de ruim 800 leden organiseert HMV Actis een breed scala aan activiteiten, zowel informeel als formeel. Welkom HMV Actis is de studievereniging van het instituut voor Marketing Management. Bij de vereniging kun je gedurende je studie genieten van vele voordelen. Ga bijvoorbeeld gratis mee naar bedrijfsbezoeken,

Nadere informatie

Aan het werk voor een groene, duurzame fysieke leefomgeving. Jaarverslag 2015

Aan het werk voor een groene, duurzame fysieke leefomgeving. Jaarverslag 2015 Aan het werk voor een groene, duurzame fysieke leefomgeving Jaarverslag 2015 Voorwoord Stadswerk is de vereniging van actieve gemeenten, betrokken bedrijven en gedreven professionals actief rondom vraagstukken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING. Oud en Nieuw

BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING. Oud en Nieuw BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING Oud en Nieuw Datum: 6 mei 2016 VOORWOORD Beste leden, Vorig jaar is er voorzichtig begonnen met het opnieuw tot leven brengen van de ASVA Alumnivereniging. Veel mensen

Nadere informatie

Waarom bent u huurderswerk gaan doen?

Waarom bent u huurderswerk gaan doen? 1 Tijdens de laatst gehouden Huurdersraadvergadering hebben we jullie deelgenoot gemaakt van onze bevindingen tijdens de cursus Hoe betrek ik de achterban Voorzitter Rien Stek, secretaris Joop Kuipers

Nadere informatie

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid!

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid! Samen in de nieuwe vereniging springen hopen we te realiseren op 1 januari 2016. Al de stukjes hopen we dan passend te hebben. Spannend en uitdagend! Een proces waar we steeds proberen beide verenigingen

Nadere informatie

FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals

FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarverslag: Sociaal... 4 Resultaten over het jaar 2014... 4 Leden... 4 Bestuur... 5 Doelen voor het jaar 2015...

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Financiën. Begroting 2011 en toelichting

Financiën. Begroting 2011 en toelichting Financiën Bijlage bij agendapunt 8; ALV 1105 en toelichting Baten Contributies 425.000 411.060 425.000 Contributies CMC-leden 234.375 241.125 224.000 Contributies PZO bijdrage 5.500 5.650 6.120 Entreegelden

Nadere informatie

Secretariaat KNCV Sectie Farmacochemie P. Molenveld, Mercachem Postbus 6747 6503 GE Nijmegen Tel.: 024-3723355 e-mail: peter.molenveld@mercachem.

Secretariaat KNCV Sectie Farmacochemie P. Molenveld, Mercachem Postbus 6747 6503 GE Nijmegen Tel.: 024-3723355 e-mail: peter.molenveld@mercachem. JAARVERSLAG KNCV SECTIE FARMACOCHEMIE 2014 Bestuur KNCV Sectie Farmacochemie Prof. Dr. A.P. IJzerman (voorzitter) Medicinal Chemistry/LACDR Gorlaeus Laboratories Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden P.O. Box

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Publicatie i.v.m. ANBI status 1 januari 2015 31 december 2015 Financieel jaarverslag 2015 1 INHOUD: Blad: 1) Bestuursverslag 3 a. Algemeen 3 b. Samenstelling van het bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Jaarverslag 2014 FOBID Netherlands Library Forum FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Sinds 1974 Wat is? Samenwerkingsverband van KNVI KB SHB UKB VOB Betrokken: Dedicon, OCLC, SURF

Nadere informatie

Welke informatie zoeken ondernemers?

Welke informatie zoeken ondernemers? Welke informatie zoeken ondernemers? Resultaten van een korte enquête Maart 2017 www.katcom.nl info@katcom.nl 1 Onderzoek Omdat ik zelf recent van koers ben veranderd en daarom niet meer over Content en

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken. Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013!

Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken. Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013! Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken Beste Vrijwilligers, Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013! We hopen dat het een mooi UNICEF jaar wordt voor ons

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Welcom Jaarverslag 2015

Welcom Jaarverslag 2015 Welcom Jaarverslag 2015 Voorwoord Het jaar voor ons jubileum is het jaar waarin we gewerkt hebben aan de verdere vernieuwing van Welcom Amsterdam. Een paar wapenfeiten om trots op te zijn: we ontwikkelden

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk.

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk. Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) 9 8 7 6 5 4 1 Anders, namelijk. o op bezoek geweest bij de boerderij o leden vergadering o tijdens

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Karakter

Stichting Vrienden van Karakter Stichting Vrienden van Karakter Jaarverslag 2014 Bestuursleden Vrienden van Karakter: dhr. drs. M. Krijgsheld dhr. P. Niesink mw. M. Verhoeven mw. drs. C. van Zijp Contactpersonen Karakter: mw. drs. B.

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

Beleidsplan ODE Decentraal 2017

Beleidsplan ODE Decentraal 2017 Bijlage 3 ALV ODE Decentraal 13 mei 2017 Beleidsplan ODE Decentraal 2017 1. ODE Decentraal ODE Decentraal is de brancheorganisatie voor burgers in de energietransitie, individueel of collectief in energie-initiatieven

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Jaarverslag 2015 Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Webshop In onze webshop zijn, folders, informatieboeken en andere leuke hebbedingetjes te koop. Landelijke Endometriose Dag 2015 Een dag

Nadere informatie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs. Editie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs. Editie KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs Editie 2011-2012 Onderwijscommunicatie ontwikkelt zich Communicatie is een belangrijk thema geworden binnen het onderwijs. Schooldirecties

Nadere informatie

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017.

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. KAMG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door artsen Maatschappij en Gezondheid en profielartsen Maatschappij en Gezondheid De ingangsdatum van

Nadere informatie