Naam: Locatie: Groep: Groeibericht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam: Locatie: Groep: Groeibericht"

Transcriptie

1 Naam: Locatie: Groep: Groeibericht

2 pagina 2

3 Inleiding Opgroeien, opvoeden en ontwikkelen gaat bij ieder kind met vallen en opstaan. In de moderne kinderopvang nemen we een deel van de opvoeding van uw kind voor onze rekening. We doen alles wat nodig is om de ontwikkeling van uw kind te bevorderen. Door alert te reageren op gedrag van jonge kinderen geven we ruimte aan talent en steun bij vragen. Hoe weet je welk (extra) steuntje in de rug een kind nodig heeft? En hoe werken ouders en pedagogisch medewerkers hierin samen? Partou werkt hier hard aan en haalt de kennis in huis. Zo hebben we de extra middelen, om met elkaar, elk kind beter te volgen en te stimuleren in zijn ontwikkeling. Het groeibericht is een boekje dat ingevuld wordt op het moment dat kinderen twee jaar worden. In dit bericht staat de babytijd centraal. Hoe begeleiden en stimuleren we de ontwikkeling van de kinderen? In het groeibericht bespreken we verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld het slaapritueel en het eetgedrag. Hoe gaat het thuis en hoe op het kindercentrum? Met het groeibericht brengen we thuis en het kindercentrum dichter bij elkaar. pagina 3

4 Gebruik groeibericht Bent u een ouder? U krijgt het groeibericht mee naar huis. Daar kunt u het rustig invullen. Bij alle onderwerpen staat een kopje Thuis. Als u alles ingevuld heeft, geeft u het boekje terug aan de pedagogisch medewerker van uw kind. De medewerker zal dan het gedeelte Op het kindercentrum invullen. Het kan zijn dat de pedagogisch medewerker andere antwoorden invult dan u. Dit is interessant om met elkaar te bespreken. Een verschil kan een opening zijn naar een goed gesprek over uw kind, waar iedereen het beste voor wil! Na het invullen heeft u een gesprek met de pedagogisch medewerker van de groep. Werk je op dit kindercentrum? Geef het groeibericht eerst mee aan de ouders. Zij kunnen het dan thuis rustig invullen. Als je het terugkrijgt vul je je bevindingen in, bijvoorbeeld uit eerdere observaties. Let erop dat je niet mee gaat schrijven met de ouders. Schrijf je eigen waarnemingen en aanpak op en wees niet bang voor verschillen. Een verschil kan een opening zijn naar een goed gesprek met de ouders over het kind, waar iedereen het beste voor wil! pagina 4

5 pagina 5

6 Gebruik groeibericht De gezichtjes bij elk onderwerp De gezichtjes bij elk onderwerp geven een algemene indruk van de ontwikkeling van het kind op dit gebied. Bedenk, als je terugdenkt aan de periode op de babygroep/de babytijd thuis, welk gezichtje hier het best bij past. De gezichtjes betekenen het volgende: 1. Blij gezichtje: het gaat goed! Geen reden tot zorg. 2. Middengezichtje: het gaat soms goed, maar we hebben ons ook wel eens zorgen gemaakt in de afgelopen 2 jaar. We vragen ons het volgende af: Wat maakt het dat het geen blij gezichtje is? Wat kan eraan gedaan worden om dit weer een blij gezichtje te maken? Wanneer komen we weer samen om te bespreken hoe het na een tijdje gaat? Na 3 maanden of na 6 maanden? 3. Een sip gezichtje: we maken ons vaak zorgen over dit onderwerp. We stellen de volgende vragen: Wat gaat er niet goed? Waarover waren of zijn er zorgen? Wat gaan we hiermee doen op de peutergroep? Kunnen we dit alleen of samen met opvoedexperts? Wanneer komen we samen voor evaluatie? Na maximaal 3 maanden (indien nodig eerder). Als uit de evaluatie blijkt dat de zorgen nog niet (geheel) weg zijn, dan kunnen we in pagina 6

7 overleg met elkaar intensievere begeleiding starten. Hierbij kunnen we denken aan: Ondersteuning door expertise van buitenaf, op het kindercentrum. Regelmatig overleg over de voortgang met elkaar (bijvoorbeeld 1 keer per maand). Hoe gaat het nu? Zien we vooruitgang? Zijn we op de goede weg? Zo nee: samen andere mogelijkheden bespreken. Gebruik hierbij het Stappenplan Kinderen die Opvallen. Afspraken Bij afspraken, achterin het bericht, kan opgeschreven worden wat het kind aangeboden krijgt in de peutertijd. Tijdens het gesprek kan besproken worden welke activiteiten de peuters aangeboden krijgen, wat kinderen doen enzovoort. Ook kunnen hier vervolg-afspraken genoteerd worden, als er extra aandacht besteed wordt aan (een deel van) de ontwikkeling van het kind. Wanneer bespreek je de stand van zaken en de plannen? Foto s Achterin het groeibericht is er ruimte voor foto s, bijvoorbeeld van de tweede verjaardag. Deze kunnen door de ouders ingeplakt worden, door de pedagogisch medewerker of door allebei. pagina 7

8 pagina 8

9 Dit groeibericht is van: Naam: Vader/moeder/verzorger: Foto: Broertjes en zusjes: Dagen op het kindercentrum: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag pagina 9

10 Slapen Thuis Wat doet u voordat uw kind gaat slapen? Valt uw kind thuis makkelijk in slaap? Zo nee, waardoor komt dit? Waar slaapt uw kind mee? Met een speen, een knuffel of iets anders? pagina 10

11 Slapen Op het kindercentrum Wat doen jullie voordat dit kind gaat slapen? Valt dit kind makkelijk in slaap? Zo nee, waardoor komt dit? Waar slaapt dit kind mee? Met een speen, een knuffel of iets anders? pagina 11

12 Eten en drinken Thuis Wat lust uw kind graag? Wil uw kind weleens niet eten? Wat doet u als uw kind niet eet? Wist u dat ieder kind wel eens een tijdje geen zin heeft in een bepaald soort eten? De strijd aangaan heeft niet veel zin. Gevarieerd blijven aanbieden is wel erg belangrijk! pagina 12

13 Eten en drinken Op het kindercentrum Afspraken over eten op de groep: Wat lust dit kind graag? Wil dit kind weleens niet eten? Wat doen jullie als dit kind niet eet? pagina 13

14 taal Thuis Welke taal wordt er thuis met uw kind gesproken? Hoe oud was uw kind toen het voor het eerst reageerde op spraak? Begon uw kind rond de eerste verjaardag woordjes en taal te begrijpen? Hoe was dit te zien en te merken? Wat waren de eerste woordjes van uw kind thuis? (in moedertaal) Vertaling (indien van toepassing): pagina 14

15 taal Op het kindercentrum Hoe oud was dit kind toen het reageerde op spraak? Begon dit kind rond de eerste verjaardag woordjes en taal te begrijpen? Hoe was dit te zien en te merken? Wat waren de eerste woordjes van dit kind op het kindercentrum? Wist u dat kinderen de taal het makkelijkst leren door zelf te spelen en te ervaren? Het is belangrijk dat wat zij ervaren benoemd wordt door volwassenen. Zo maken zij een link tussen woorden en dedingen die zij meemaken. pagina 15

16 In beweging Thuis Welke bewegingen, zoals omrollen, zitten, kruipen, beginnend lopen en klimmen (grove motoriek), maakte uw kind met: 3 maanden: 6 maanden: 9 maanden: 12 maanden: Welke bewegingen, zoals voorwerpen pakken, in handen klappen, pluisje met wijsvinger en duim pakken en zelf met lepeltje eten (fijne motoriek), maakte uw kind met: 3 maanden: 6 maanden: 9 maanden: 12 maanden: Speelt u weleens buiten met uw kind? Wat doen jullie dan het liefst? pagina 16

17 In beweging Op het kindercentrum Welke bewegingen, zoals omrollen, zitten, kruipen, beginnend lopen en klimmen (grove motoriek), maakte dit kind met: 3 maanden: 6 maanden: 9 maanden: 12 maanden: Welke bewegingen, zoals voorwerpen pakken, in handen klappen, pluisje met wijsvinger en duim pakken en zelf met lepeltje eten (fijne motoriek), maakte dit kind met: 3 maanden: 6 maanden: 9 maanden: 12 maanden: Kinderen hebben bij Partou de ruimte om te klimmen, rennen en in de zandbak te spelen. Allemaal activiteiten die de ontwikkeling stimuleren! Als we buiten spelen vind dit kind het leuk om: pagina 17

18 Denken en doen Thuis Imiteert uw kind handelingen zoals zwaaien? Wanneer doet uw kind dit? Speelt uw kind met dingen die in elkaar passen? Met wat bijvoorbeeld? Vraagt uw kind door te wijzen of met een woordje/kort zinnetje? Hoe? Begrijpt uw kind opdrachtjes? Waar merkt u dat aan? pagina 18

19 Denken en doen Op het kindercentrum Imiteert dit kind handelingen zoals zwaaien? Wanneer doet dit kind dit? Speelt dit kind met dingen die in elkaar passen? Met wat bijvoorbeeld? Wist u dat buiten spelen een belangrijke basis legt voor de latere rekenontwikkeling van kinderen? In de buitenruimte kunnen kinderen goed ontdekken wat hun lichaam kan. Al bewegend ziet de buitenruimte er steeds anders uit. Zo ervaren kinderen wat hoog en laag is, snel en langzaam enzovoort. Dit kan door bijvoorbeeld: rennen en klimmen. pagina 19

20 pagina 20

21 Denken en doen Op het kindercentrum Vraagt dit kind door te wijzen of met een woordje/kort zinnetje? Hoe? Begrijpt dit kind opdrachtjes? Waar merken jullie dit aan? Wist u dat een belangrijke ontwikkeling in de babytijd is dat de twee hersenhelften samen gaan werken? Dit is nogal technische taal, maar het is heel goed terug te zien bij een baby. Op het moment dat een kind een voorwerp van de ene hand naar de andere hand over kan pakken, dan weten we: de hersenhelften werken samen. Dit gebeurt al in de eerste 6 maanden. pagina 21

22 Activiteit Thuis Is uw kind rustig of juist heel beweeglijk? Hoe beweegt uw kind zich door de kamer? Door tijgeren, kruipen of lopen? Heeft uw kind hierbij hulp nodig? Wist u dat het onder andere te maken heeft met karakter of een kind rustig of druk is? Maar het kan ook iets zeggen over hoe prettig het kind zich voelt op de groep of thuis. Op het moment dat een kind zich veilig voelt zal hij/zij eerder de wereld om hem/haar heen gaan ontdekken en gaan spelen pagina 22

23 Activiteit Op het kindercentrum Is dit kind rustig of juist heel beweeglijk? Hoe beweegt dit kind zich door de kamer? Door tijgeren, kruipen of lopen? Wat doen jullie om dit te stimuleren/begeleiden? pagina 23

24 Relatie volwassene-kind Thuis Laat uw kind zich troosten? Wanneer wel of niet en hoe? Praat u veel tegen en met uw kind? Waar heeft u het dan bijvoorbeeld over? Bent u wel eens boos op uw kind? Of is uw kind wel eens boos op u? Kunt u hier een voorbeeld van geven? pagina 24

25 Relatie volwassene-kind Op het kindercentrum Laat dit kind zich troosten? Wanneer wel of niet en hoe? Praten jullie veel tegen en met dit kind? Waar hebben jullie het dan bijvoorbeeld over? Zijn jullie wel eens boos op dit kind? Of is dit kind wel eens boos op jullie? Kunnen jullie hier een voorbeeld van geven? pagina 25

26 Stemming/welbevinden Thuis Lacht uw kind vaak? Waarom? Heeft uw kind soms moeite met afscheid nemen? Wanneer? Is uw kind eenkennig? Wanneer? Denkt u dat uw kind zich prettig voelt? Hoe merkt u dat? pagina 26

27 Stemming/welbevinden Op het kindercentrum Lacht dit kind vaak? Waarom? Heeft u dit kind soms moeite met afscheid nemen? Wanneer? Is dit kind eenkennig? Wanneer? Voelt dit kind zich prettig op de groep? Hoe merken jullie dit? pagina 27

28 Gedrag en persoonlijkheid Thuis Heeft uw kind al vriendjes? Wie? Hoe gedraagt uw kind zich in een groep mensen/andere kinderen (bijvoorbeeld als er veel visite is)? Wist u dat als een kind zich laat troosten dit veel zegt over het vertrouwen dat een kind de volwassene geeft? Kinderen maken met 3 maanden al duidelijk onderscheid tussen bekende en onbekende gezichten. Rond de 4 à 5 maanden lacht een kind niet zomaar meer naar iedereen en vanaf 6 maanden worden kinderen steeds gevoeliger voor een vertrouwde omgeving en vertrouwde gezichten. pagina 28

29 Gedrag en persoonlijkheid Op het kindercentrum Heeft dit kind al vriendjes? Wie? Hoe gedraagt dit kind zich in een groep met andere kinderen, bij vrij spelen of bij groepsactiviteiten? pagina 29

30 Spel/spelen Thuis Met welk speelgoed speelt uw kind graag? Speelt u weleens samen? Wat doet u dan? Speelt uw kind graag alleen? Wat doet hij/zij dan? pagina 30

31 Spel/spelen Op het kindercentrum Met welk speelgoed speelt dit kind graag? Wist u dat samen spelen niet iets is wat pas leuk is voor oudere kinderen? Ook baby s kunnen ervan genieten en ze leren er enorm veel van, zoals goed kijken, luisteren en voelen. Let maar eens op tijdens een goed gesprek met het kind waar hij/zij naar kijkt, naar uw haar, uw mond, uw ogen? Blijft de baby u volgen? Welke gezichten en praatgeluiden zijn interessant? Baby s doen vaak gezichten na, ze steken bijvoorbeeld hun tong uit of doen hun mond wijd open. Er zit wel vaak een tijd tussen zien en doen. pagina 31

32 pagina 32

33 Spel/spelen Op het kindercentrum Wat bieden jullie aan? Speelt dit kind graag in groepjes of juist liever alleen? pagina 33

34 Foto s pagina 34

35 Foto s pagina 35

36 Foto s pagina 36

37 Foto s pagina 37

38 Afspraken Wat gaan we doen na de tweede verjaardag van uw kind? (zoals: peuteractiviteiten/werken met een voorschools programma) Zijn er dingen waar we samen extra aandacht aan willen geven? ouders: kindercentrum: pagina 38

39 Is er reden voor een vervolgafspraak? Zo ja, wat gaan we dan bespreken? Wanneer is de afspraak? Wij wensen: veel plezier en succes in zijn/haar peutertijd bij ons! Handtekening ouder Handtekening pedagogisch medewerker pagina 39

40 Colofon Het groeibericht is ontwikkeld binnen het project Alert4u; een samenwerkingsverband tussen MOC t Kabouterhuis en Partou. Het doel van dit project is het zo vroeg mogelijk signaleren wat elk kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen en hierop passende ondersteuning aan te bieden. In de periode is de nieuwe werkwijze, behorend bij het project, uitgeprobeerd op 15 locaties van Partou. Omdat we het goed volgen van de ontwikkeling van kinderen belangrijk vinden bij Partou, is het groeibericht opgenomen in ons reguliere kindvolgsysteem. Alle kinderdagverblijven van Partou werken met het groeibericht Partou BV Partou BV behoudt zich alle rechten voor. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partou BV. pagina 40

41 pagina 41

42 Wat is het groeibericht? Het groeibericht wordt ingevuld op het moment dat kinderen twee jaar worden. Hierin staat de babytijd centraal. Hoe begeleiden en stimuleren we de ontwikkeling van de kinderen? We bespreken verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld het slaapritueel en het eetgedrag. Hoe gaat het thuis en hoe op het kindercentrum? Met het groeibericht brengen we thuis en het kindercentrum dichter bij elkaar. Dit groeibericht is gemaakt door de afdeling Ontwikkeling en Kwaliteit. Partou kinderopvang Karspeldreef CJ Amsterdam Telefoon:

Gastouderbureau MijnGastouderopvang

Gastouderbureau MijnGastouderopvang Hoe gaat het met mijn gast- of oppaskind? Gastouderbureau MijnGastouderopvang Observatielijst voor de ontwikkeling van kinderen in de gastouderopvang Iedere gastouder kent 'haar' gastkind na tijdje behoorlijk

Nadere informatie

Praten leer je niet vanzelf

Praten leer je niet vanzelf jeugdgezondheidszorg Praten leer je niet vanzelf... hier ben ik www.icare.nl Over de spraak-taalontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar Praten gaat niet vanzelf, praten moet je leren. Een kind leert praten

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, INTAKEFORMULIER Parel 9 t/m 12 School Alex Beste ouders/verzorgers, Dit intakeformulier is bedoeld om die informatie te verkrijgen die wij nodig hebben om nieuwe kleuters zo goed mogelijk op te vangen

Nadere informatie

Gastouderbureau Barbamama

Gastouderbureau Barbamama Observatielijst voor de ontwikkeling van kinderen in de gastouderopvang Iedere gastouder kent 'haar' gastkind na een tijdje behoorlijk goed. Ook met de vraagouder is er veel contact waardoor snel duidelijk

Nadere informatie

Inschrijfformulier Kidion

Inschrijfformulier Kidion Inschrijfformulier Kidion Gegevens kind 1: Gegevens kind 2: Achternaam: Achternaam: Voorvoegsels: Voorvoegsels: Voorna(a)m(en): Voorna(a)m(en): Roepnaam: Roepnaam: Geboortedatum: Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: De gehele periode van wennen 6

Hoofdstuk 4: De gehele periode van wennen 6 Wenbeleid Inhoud 2 Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Eerste kennismaking 4 Hoofdstuk 3: Het afscheid 5 Hoofdstuk 4: De gehele periode van wennen 6 Bijlage 1: Wenschema 2 1. Inleiding Pedagogische medewerkers

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Sociale/pedagogische vragenlijst

Sociale/pedagogische vragenlijst Bijlage 1 Sociale/pedagogische vragenlijst voor ouders en begeleiders van mensen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking 1

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Woonadres :. E-mail:.

Woonadres :. E-mail:. Gegevens van (aangemeld) kind en ouder(s)/verzorger(s) Naam kind :. Geslacht: M / V Geboortedatum: Woonadres :. Postcode :.. Woonplaats :.. Tel.nr(s).:...... E-mail:. Naam vader:. Naam moeder:. Geboortedatum:../../..

Nadere informatie

Vragen bij het prentenboek 'De tovenaar die vergat te toveren'

Vragen bij het prentenboek 'De tovenaar die vergat te toveren' De tovenaar tovert De verhalenvertelster vertelt Wat zou een tovenaar allemaal kunnen toveren? Hoe zouden de kinderen zich voelen? Waar zie je dat aan? Is de tovenaar blij/ boos/ verdrietig of bang? Hoe

Nadere informatie

Gastouderbureau Barbamama

Gastouderbureau Barbamama Observatielijst voor de ontwikkeling van kinderen in de gastouderopvang Iedere gastouder kent 'haar' gastkind na een tijdje behoorlijk goed. Ook met de vraagouder is er veel contact waardoor snel duidelijk

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Wenbeleid Kinderopvang/BSO Het Kinderparadijs

Wenbeleid Kinderopvang/BSO Het Kinderparadijs Wenbeleid Kinderopvang/BSO Het Kinderparadijs Kinderdagverblijf/BSO Het Kinderparadijs 1 januari 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De eerste kennismaking... 5 3. Het afscheid... 7 4. De gehele periode van

Nadere informatie

inhoud 1. Groeien 2. In de buik 3. De baby 4. De peuter 5, De kleuter 6. Het schoolkind 7. De puber 8. Volwassen 9. Bejaard 10. Filmpje Pluskaarten

inhoud 1. Groeien 2. In de buik 3. De baby 4. De peuter 5, De kleuter 6. Het schoolkind 7. De puber 8. Volwassen 9. Bejaard 10. Filmpje Pluskaarten Groeien inhoud 1. Groeien 3 2. In de buik 4 3. De baby 5 4. De peuter 7 5, De kleuter 9 6. Het schoolkind 10 7. De puber 11 8. Volwassen 12 9. Bejaard 13 10. Filmpje 14 Pluskaarten 15 Bronnen en foto s

Nadere informatie

Het medicijn Gammaglobuline in je bloed

Het medicijn Gammaglobuline in je bloed Het medicijn Gammaglobuline in je bloed Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door geven per e-mail: patienteninformatiewkz@umcutrecht.nl

Nadere informatie

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Wilhelmina Kinderziekenhuis Wat staat er in deze folder Informatie voor ouders 2 Het medicijn Gammaglobuline onder je huid (subcutaan) 4 Wil je meer

Nadere informatie

bij het Overdrachtdocument peuter - kleuter

bij het Overdrachtdocument peuter - kleuter Zor gboek je bij het Overdrachtdocument peuter - kleuter Datum Ingevuld door: (naam en functie): STEDELIJK ZORGBOEKJE PEUTER- KLEUTER ROTTERDAM Zorgboekje De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Wat staat er in dit boekje?

Wat staat er in dit boekje? Wat staat er in dit boekje? Informatie voor ouders (scheur t maar uit voor ze!) 7 Even uitleggen 11 Ik & Zo! Dit ben ik! 15 Ik & Zo! Handig om te weten 17 Weekschema co-ouderschap 29 Planning weekenden,

Nadere informatie

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats:

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats: In het kader van een sluitende aanpak voor 0 tot 6 jarigen wordt gewerkt aan de overdracht van gegevens over het ontwikkelingsverloop van peuters naar basisscholen met als resultaat het overdrachtsformulier

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Overdrachtdocument. Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal. De overdracht. Peuter Kleuter

Overdrachtdocument. Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal. De overdracht. Peuter Kleuter Overdrachtdocument Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal Peuter Kleuter De overdracht De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende bij het overdrachtdocument peuter

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1

Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1 Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1 Er zijn leuke en fijne momenten in de opvoeding, maar ook moeilijke en zware momenten. Deze moeilijke momenten hebben soms te maken met een bepaalde fase

Nadere informatie

jeugdgezondheidszorg En nu lekker slapen! Hoi wereld... hier ben ik www.icare.nl

jeugdgezondheidszorg En nu lekker slapen! Hoi wereld... hier ben ik www.icare.nl jeugdgezondheidszorg En nu lekker slapen!... hier ben ik www.icare.nl Informatie voor ouders/verzorgers Veel kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar maken een kortere of langere periode door van weinig

Nadere informatie

Observatielijst Groepsfunctioneren

Observatielijst Groepsfunctioneren Observatielijst Groepsfunctioneren Toelichting De Observatielijst Groepsfunctioneren is verdeeld in twee leeftijdscategorieën: kinderen tot 1,5 jaar en kinderen ouder dan 1,5 jaar. Met de lijst wordt de

Nadere informatie

Algemene informatie Naam van uw kind:... jongen / meisje Geboortedatum:... Zorgverzekeraar:... Adresgegevens:... BSN nr:... Relatienr:...

Algemene informatie Naam van uw kind:... jongen / meisje Geboortedatum:... Zorgverzekeraar:... Adresgegevens:... BSN nr:... Relatienr:... Oudervragenlijst Ingevuld op datum:. Algemene informatie Naam van uw kind:... jongen / meisje Geboortedatum:... Zorgverzekeraar:... Adresgegevens:... BSN nr:...... Relatienr:... Gegevens ouders: Moeder

Nadere informatie

Wennen op het kinderdagverblijf

Wennen op het kinderdagverblijf Wennen op het kinderdagverblijf Voor baby s betekent het kinderdagverblijf een overgang naar een andere omgeving. Een nieuwe omgeving, met andere geluiden, andere volwassenen en andere kinderen. Dat kan

Nadere informatie

SLO PILOT VVE/PO Utrecht

SLO PILOT VVE/PO Utrecht Van observatie naar overdracht (Kijk op ontwikkeling) Tussen voorschoolse instelling en basisschool Kindgegevens Voornaam... Achternaam... Geslacht... Geboortedatum... - geboorteplaats... - geboorteland...

Nadere informatie

WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN

WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN Kinderopvang Het stageboek Stage is leren in de praktijk. Je maakt kennis met het werk wat jij misschien in de toekomst zou willen gaan doen. Het stageboek is bedoeld als hulpmiddel

Nadere informatie

een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest

een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door

Nadere informatie

Aanmelding van leerlingen op een basisschool

Aanmelding van leerlingen op een basisschool Aanmelding van leerlingen op een basisschool Per 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start. Schoolbesturen hebben dan de zorgplicht en moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden. Voor

Nadere informatie

toont enthousiasme (lacht, kirt, trappelt met de beentjes)

toont enthousiasme (lacht, kirt, trappelt met de beentjes) 1 Omgaan met en uiten van eigen gevoelens en ervaringen toont enthousiasme (lacht, kirt, trappelt met de beentjes) laat non-verbaal zien dat hij/zij iets niet wil (bijv. slaat fles weg, draait hoofd als

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie opdracht 1, module 2, les 7 Vriendschappen Vriendjes spelen een belangrijke rol in het leven van een kind. Kinderen spelen met elkaar en maken plezier. En vriendjes leren van elkaar.

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Intakeformulier kinderdagverblijf

Intakeformulier kinderdagverblijf Intakeformulier kinderdagverblijf Datum intakegesprek:..- -20. ( van 1 tot 4 jaar) Algemene gegevens ouder(s)/verzorger(s) en kind Gegevens kind Achternaam Voornamen Roepnaam Geboortedatum Gegevens ouders(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje? 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang? 6 Hoeveel kost kinderopvang? 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang 6 Hoeveel kost kinderopvang 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider Dagen

Nadere informatie

Adviezen om uw kind voor te bereiden op een ziekenhuisopname

Adviezen om uw kind voor te bereiden op een ziekenhuisopname Adviezen om uw kind voor te bereiden op een ziekenhuisopname Wytske Bouwma, 2008 1 Inleiding Binnenkort wordt uw kind opgenomen in het ziekenhuis. Deze brochure is bedoeld om u meer inzicht te geven in

Nadere informatie

KIDSCREEN 52-items. Een Europees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen & jongeren. Vragenlijst voor ouders

KIDSCREEN 52-items. Een Europees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen & jongeren. Vragenlijst voor ouders KIDSCREEN 52-items Een Europees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen & jongeren Vragenlijst voor ouders Page 1 of 8 Datum: Maand Jaar Beste ouders, Hoe gaat het met uw kind? Hoe voelt

Nadere informatie

Inknippen van je tongriempje

Inknippen van je tongriempje Wilhelmina Kinderziekenhuis Inknippen van je tongriempje Wat staat er in deze folder Inleiding voor ouders 2 Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar 4 Inknippen van het tongriempje 6 Tips 9 Wil je meer

Nadere informatie

Heeft uw kind een peuterspeelzaal / kinderopvang / gastouder bezocht? ja / nee Telefoon:

Heeft uw kind een peuterspeelzaal / kinderopvang / gastouder bezocht? ja / nee Telefoon: Inschrijfformulier voor de basisschool Dit formulier kan ingevuld en ingeleverd worden als het kind 3 jaar en 9 maanden is. Ondergetekenden melden hun kind aan bij o.d.s. de Markesteen Respecteert u de

Nadere informatie

Wat is een normale ontwikkeling?

Wat is een normale ontwikkeling? Wat is een normale ontwikkeling? Van een normale ontwikkeling is sprake als een kind alle fasen doorloopt naar de volwassenheid op het gebied van fijne en grove motoriek, groei, sociale emotionele vaardigheden

Nadere informatie

Tips voor Taal Hoe stimuleer je de taalontwikkeling van je kind?

Tips voor Taal Hoe stimuleer je de taalontwikkeling van je kind? Tips voor Taal Hoe stimuleer je de taalontwikkeling van je kind? Tips voor Taal Hoe stimuleer je de taalontwikkeling van je kind? Ga op ooghoogte met je kind zitten Door op ooghoogte te gaan zitten tijdens

Nadere informatie

Direct aan de slag met Baby- en kindergebaren

Direct aan de slag met Baby- en kindergebaren Direct aan de slag met Baby- en kindergebaren Inhoudsopgave Welkom Blz. 3 Wat zijn baby- en kindergebaren? Blz. 4 Voordat je begint Blz. 5 De eerste gebaren Blz. 6 & 7 Gebaren- tips Blz. 8 Veel gestelde

Nadere informatie

Omgang met uw baby Tips en adviezen

Omgang met uw baby Tips en adviezen Omgang met uw baby Tips en adviezen Afdeling fysiotherapie Uw baby mag met u mee naar huis. Dit is een vreugdevolle en ook spannende gebeurtenis. Spannend omdat u nu zelf de zorg voor uw kindje op u gaat

Nadere informatie

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen 1. Kijkt veel naar andere kinderen. 1. Kan speelgoed met andere kinderen 1. Zoekt contact met andere kinderen 1. Kan een emotionele

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe leerlingen

Intakeformulier nieuwe leerlingen Intakeformulier nieuwe leerlingen Om uw kind zo goed mogelijk onderwijs te geven willen wij graag een uitgebreid beeld van uw kind krijgen. Wij verzoeken u om onderstaande vragen in te vullen en deze zo

Nadere informatie

Over slapen, (teveel) huilen en regelmaat

Over slapen, (teveel) huilen en regelmaat VERZORGING Over slapen, (teveel) huilen en regelmaat voor ouders met een baby tot 3 maanden 2 Waarom huilt een baby? Alle baby s huilen en dat is een gezonde zaak. Het is normaal. Huilen hoort bij de ontwikkeling

Nadere informatie

Onrustige baby. Moeder en Kind Centrum. Beter voor elkaar

Onrustige baby. Moeder en Kind Centrum. Beter voor elkaar Onrustige baby Moeder en Kind Centrum Beter voor elkaar Inleiding Baby s huilen. Dit is normaal voor een baby. Maar úw kind blijft huilen en niets lijkt daarbij te helpen om uw baby te troosten. Klinkt

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe leerlingen

Intakeformulier nieuwe leerlingen Intakeformulier nieuwe leerlingen Alphen aan den Rijn, Aan de ouder(s)/verzorger(s) van. Zoals u hebt kunnen lezen, is invullen van het intakeformulier onderdeel van de toelatingsprocedure op de scholen

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Kinderen zullen zich graag herkennen in de grappige kleine Bever. En wie wil er niet zo n lieve, grote Beer als vriend?

Kinderen zullen zich graag herkennen in de grappige kleine Bever. En wie wil er niet zo n lieve, grote Beer als vriend? Achttien knusse voorleesverhalen over de vriendschap tussen Beer en Bever. Ideaal om voor te lezen voor het slapengaan: met humor en soms een beetje filosofisch. Beer en Bever zien elkaar elke dag. Beer

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

DEMO. Voornaam. Achternaam. Geboortedatum. Gezinssamenstelling. Plaats in kinderrij. Levensbeschouwing. Nationaliteit ouders. In Nederland sinds

DEMO. Voornaam. Achternaam. Geboortedatum. Gezinssamenstelling. Plaats in kinderrij. Levensbeschouwing. Nationaliteit ouders. In Nederland sinds BASIS observatieformulier PEUTERPRAAT GEGEVENS KIND Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht Jongen/Meisje Gezinssamenstelling Plaats in kinderrij Levensbeschouwing Nationaliteit ouders In Nederland

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Hond. in s he van t Wolf. hui. Sylvia Vanden Heede. Met illustraties van Marije Tolman

Hond. in s he van t Wolf. hui. Sylvia Vanden Heede. Met illustraties van Marije Tolman Hond Sylvia Vanden Heede Met illustraties van Marije Tolman hui in s he van t Wolf www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam!

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Waarom zo vroeg beginnen? Baby s kunnen veel meer dan je denkt. Luisteren Vanaf de eerste dag luistert je baby naar jouw stem. Al begrijpt

Nadere informatie

Zindelijk worden. De hele dag droog blijven. Positief opvoeden Drenthe

Zindelijk worden. De hele dag droog blijven. Positief opvoeden Drenthe Zindelijk worden De hele dag droog blijven Positief opvoeden Drenthe Zindelijk worden De hele dag droog blijven Elke ouder is blij als er geen luiers meer op het boodschappenlijstje staan. Het betekent

Nadere informatie

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie doorgeven per E-mail: patienteninformatiewkz@umcutrecht.nl

Nadere informatie

Naam leerling. Geboortedatum. Geboorteplaats. Geboorteland. Adres. Telefoon thuis. Telefoon werk. Telefoon oppas. adres. Huisarts + telnr.

Naam leerling. Geboortedatum. Geboorteplaats. Geboorteland. Adres. Telefoon thuis. Telefoon werk. Telefoon oppas.  adres. Huisarts + telnr. Entreeformulier Dit ben ik Naam leerling Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Adres Telefoon thuis Telefoon werk Telefoon oppas E-mailadres Huisarts + telnr. Datum van invullen Ingevuld door Namen

Nadere informatie

Ouderformulier. Wilt u hieronder de naam, geboortedatum en school of beroep van uw overige kinderen vermelden.

Ouderformulier. Wilt u hieronder de naam, geboortedatum en school of beroep van uw overige kinderen vermelden. Ouderformulier Beste ouders, verzorgers, Uw kind wordt aangemeld bij de Commissie van Begeleiding van herstart & op de rails. Om een goed beeld te krijgen van uw kind, vragen we u dit ouderformulier in

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Telefoonnummer : Telefoonnummer 2:.

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Telefoonnummer : Telefoonnummer 2:. Stichting penbaar nderwijs Kampen Noordweg 87 8262 BP Kampen Tel: (038) 333 22 43 www.ookkampen.nl Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de

Nadere informatie

Training. Interactieve vaardigheden

Training. Interactieve vaardigheden Training Interactieve vaardigheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Anne Haselberg Eindredactie: Jo-Anne Schaaf Titel: Interactieve vaardigheden

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie

Wilhelmina Kinderziekenhuis. BERA-onderzoek (zonder narcose): een gehooronderzoek bij uw kind

Wilhelmina Kinderziekenhuis. BERA-onderzoek (zonder narcose): een gehooronderzoek bij uw kind Wilhelmina Kinderziekenhuis BERA-onderzoek (zonder narcose): een gehooronderzoek bij uw kind BERA-onderzoek: een gehooronderzoek bij uw kind Wat staat er in deze folder: BERA-onderzoek zonder narcose Wilt

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

Heeft uw kind een peuterspeelzaal / kinderopvang / gastouder/ DJK bezocht?

Heeft uw kind een peuterspeelzaal / kinderopvang / gastouder/ DJK bezocht? 1. Aanmeldformulier Ondergetekenden melden hun kind aan bij basisschool: (naam / school) Respecteert u de grondslag van onze school? Gegevens kind Achternaam : Roepnaam: Geboortedatum : Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanvulling Woordenschat NT2

Aanvulling Woordenschat NT2 Aanvulling Woordenschat NT2 Woordenschat Kinderen die net beginnen met Nederlands leren, moeten meteen aan de slag met het leren van woorden. Een Nederlandstalig kind begrijpt in groep 1 minimaal 2000

Nadere informatie

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling: Omgaan met zichzelf

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling: Omgaan met zichzelf Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling: Omgaan met zichzelf 1. Wijst dingen aan die het wil, herkent zichzelf in de spiegel, is zich bewust waar het wel en niet van houdt. (Het kind wordt bewust

Nadere informatie

RESET JEZELF! Creëer de vrouw die je wil zijn, het leven dat je wil leiden en de wereld die je wil zien werkboek

RESET JEZELF! Creëer de vrouw die je wil zijn, het leven dat je wil leiden en de wereld die je wil zien werkboek Nannet van der Ham RESET JEZELF! Creëer de vrouw die je wil zijn, het leven dat je wil leiden en de wereld die je wil zien werkboek Om een Reset te maken die echt beklijft is het belangrijk dat jij je

Nadere informatie

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Spreektaal thuis: :.

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Spreektaal thuis: :. Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de basisscholen van het Samenwerkingsverband Kampen Aanmeldformulier voor basisschool ndergetekenden

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Basis O. Basis Observatieformulier

Basis O. Basis Observatieformulier Basis O Basis Observatieformulier Gegevens kind Voornaam: Achternaam: Geboortedatum: Geslacht jongen / meisje Geboorteland kind: Kind woont bij vader en moeder / vader / moeder / anders Aantal kinderen:

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Leerlijn Sociaal-emotionele ontwikkeling

Leerlijn Sociaal-emotionele ontwikkeling Leerlijn 1.1. Emotioneel 1.2. Sociaal Stamlijn Niveau A Merkt zintuiglijke stimulatie op (aanraking, vibratie, smaken, muziek, licht) Uit lust- en onlustgevoelens Kijkt gericht enkele seconden naar een

Nadere informatie

Werkinstructie invuller kijklijst

Werkinstructie invuller kijklijst Werkinstructie invuller kijklijst 1. Inleiding: De peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Om de overgang

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

Leren door samen te doen Workshop ouderbetrokkenheid 3 juni 2015 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gutm8xnh7dm

Leren door samen te doen Workshop ouderbetrokkenheid 3 juni 2015 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gutm8xnh7dm Leren door samen te doen Workshop ouderbetrokkenheid 3 juni 2015 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gutm8xnh7dm Samen uw kind stimuleren om Te doen en te ondervinden Acties te ondernemen

Nadere informatie

Goede start met VVE!

Goede start met VVE! Goede start met VVE! Scan de QRcode voor een kort filmpje over VVE! Een goede start Met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma s bereiden we kinderen tot 4 jaar op een speelse manier voor op

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Leestips! Tip 2: Zoek een gezellige plek om samen te lezen.

Leestips! Tip 2: Zoek een gezellige plek om samen te lezen. Leestips! Tip 1: Thuis lezen moet leuk zijn voor uw kind. Het gaat erom om samen met uw kind op een ontspannen manier bezig te zijn. Moedig Uw kind tijdens het lezen aan en geef een complimentje als het

Nadere informatie

Welke voorkeur heb jij?

Welke voorkeur heb jij? Pedagogische vaardigheden: Welke voorkeur heb jij? Als pedagogisch medewerker maak je in de omgang met de kinderen in jouw groep gebruik van verschillende pedagogische vaardigheden. Wat zijn jouw voorkeursvaardigheden

Nadere informatie

Aanmelding van leerlingen op een basisschool

Aanmelding van leerlingen op een basisschool Aanmelding van leerlingen op een basisschool Per 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start. Schoolbesturen hebben dan de zorgplicht en moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden. Voor

Nadere informatie

Peuterspeelzaal Adres Telefoon Ingevuld op Ingevuld door adres Aanwezig op de volgende dagdelen

Peuterspeelzaal Adres Telefoon Ingevuld op Ingevuld door  adres Aanwezig op de volgende dagdelen Gegevens peuterspeelzaal Peuterspeelzaal Adres Telefoon Ingevuld op Ingevuld door E-mailadres Aanwezig op de volgende dagdelen Kindgegevens Voornaam + achternaam Roepnaam Geslacht : jongen / meisje * Geboortedatum

Nadere informatie