Praktijkmiddag Inspectieview bedrijven smaakt naar meer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkmiddag Inspectieview bedrijven smaakt naar meer"

Transcriptie

1 Praktijkmiddag Inspectieview bedrijven smaakt naar meer Grote belangstelling, een hoge opkomst en informatieve presentaties die veel vragen en discussies ontlokten: de organisatie van de Praktijkmiddag Inspectieview bedrijven kijkt terug op een nuttige en dus geslaagde bijeenkomst, woensdag 13 juni jl. in Utrecht. Het enige puntje van kritiek was misschien de te korte tijd die was ingepland. Voor projectleider Peter Berrevoets (ICTU) aanleiding om op korte termijn een nieuwe bijeenkomst te beleggen en vaart te zetten achter de oprichting van een Gebruikersraad Inspectieview bedrijven die periodiek bij elkaar komt en voorstellen doet voor verbetering van de voorziening. Het gebruik van Inspectieview bedrijven groeit gestaag. Dit resulteert in steeds meer ervaring met de voorziening, in diverse stadia van het toezichtproces. Voor Inspectie SZW (eigenaar) en ICTU (ontwikkelpartij) was dit aanleiding een "Praktijkmiddag Inspectieview bedrijven" te organiseren voor (eind)gebruikers bij rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het centrale thema deze middag: Inspectieview bedrijven in de dagelijkse praktijk van het "hier en nu". De middag was bedoeld om kennis te delen door presentaties en best practises. Daarnaast was er alle ruimte voor vragen, opmerkingen, discussie et cetera. De circa 45 aanwezigen konden tevens kennisnemen van de laatste stand van zaken rondom de ontwikkelingen van het stelsel van Inspectieviews, inclusief Inspectieview bulkvoorziening. Voor Inspectie SZW en ICTU was de bijeenkomst interessant omdat de opgedane gebruikservaringen nuttig kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van Inspectieview bedrijven. Projectleider, gastheer en middagvoorzitter Peter Berrevoets: Ik hoop dat we met deze bijeenkomst voorzien in een behoefte. Hopelijk is de praktijkmiddag het startpunt voor een periodiek overleg in een Gebruikersraad Inspectieview bedrijven. Inspectieview meest uitgebreide bron Raymond Stuut werkt als beleidsmedewerker toezicht en handhaving bij de directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland. Vanuit het Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM) gebruikt hij Inspectieview bij het selecteren van garagebedrijven voor het inplannen van milieu-inspecties. Volgens Stuut ondersteunt het daarmee het zogenoemde Informatiegestuurd handhaven (IGH): na analyse van data en informatie worden aandachtsvelden en knelpunten gelokaliseerd en kan handhavingcapaciteit gerichter worden ingezet. Het komt er dan op neer dat op basis van informatie toezichthouders dáár heen gaan waar dat nodig is. Een dergelijke aanpak is efficiënt, effectief en ketengericht. Behalve Inspectieview bedrijven gebruikt Stuut meerdere bronnen, zoals het bedrijfseigen systeem, Amice (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch), open bronnen (internet) en gesloten bronnen (strafrecht). De informatie uit de verschillende bronnen wordt vergeleken met bronnen van zijn regio West-Holland. Voor het garageproject maakt hij bijna wekelijks gebruik van Inspectieview, en dat soms langere tijd achtereen. Ik krijg dan soms het gevoel dat ik vaak opnieuw

2 moet inloggen omdat het systeem na een tijdje automatisch uitlogt. Dat vind ik storend, aldus Stuut die dit één van de kleinere aandachtspunten noemt bij het gebruik van Inspectieview. Grotere aandachtspunten zijn het ontbreken van een mogelijkheid van bulkbevraging en de mogelijkheid om een export te maken naar Excel, zodat gegevens vergeleken kunnen worden met andere databases. Verder is hij er tegenaan gelopen dat adresgegevens in Inspectieview betrekking hebben op een hoofdkantoor of op een statutaire zetel op bijvoorbeeld een woonadres. En die hoeft niet gelijk te zijn aan een fysiek adres waar wij gewoonlijk controleren, zegt Stuut. Ook heeft hij enkele foutjes kunnen ontdekken, die vervolgens tot tegenstrijdige resultaten leiden. Stuut pleit er voor dat het zoekbereik wordt vergroot. Bijvoorbeeld door een postcodegebied, meerdere nummers in één straat of huisnummertoevoeging te selecteren. Volgens Berrevoets is het van groot belang dat ervaringen en wensen nu op tafel komen: Een inspectieview viewt. Dat wat je ziet, komt uit bronnen van anderen. Het is goed en leerzaam om als eindgebruikers gebruikservaringen met elkaar te delen. Het is nu de kunst om uit alle wensen iets gemeenschappelijks te halen en afspraken te maken over de wijze van realisatie van die wensen. Daar willen we als ICTU de komende tijd graag onze energie in steken. Raymond Stuut besluit zijn verhaal met een nuancering: Mijn verhaal klinkt misschien wat negatief, maar Inspectieview was een van de meest uitgebreide en best ingevulde bronnen in het garageproject die ik heb kunnen vinden. Inspectieview is een goede start Het tweede praktijkverhaal was van Gerard Hogewind, kwartiermaker Informatiegestuurd handhaven en Ketentoezicht bij de provincie Utrecht én milieurechercheur bij het Regionaal Milieuteam van de Politie Utrecht. In laatstgenoemde functie is Hogewind eindgebruiker van Inspectieview bedrijven. Ook hij is kritisch én enthousiast over de voorziening: Inspectieview bedrijven behoeft verbeteringen, maar het is een hele goede start om verder te gaan uitbouwen. Hogewind noemt zichzelf een grootverbruiker van Inspectieview bedrijven. Hij ziet daarbij duidelijke verschillen tussen het gebruik als milieuinspecteur en het gebruik bij het informatiegestuurd handhaven. Hogewind: Als ik bij de politie onderzoek doe naar een bepaald bedrijf dan werkt het systeem heel goed om achtergrondinformatie te verkrijgen. Zijn er al instanties bij dat bedrijf op bezoek geweest en hebben die zaken geconstateerd die niet in orde zijn? Als dat bedrijf door de Arbeidsinspectie is aangepakt, dan zou het best kunnen zijn dat het ook op andere punten over de schreef gaat. Hij is dankzij Inspectieview bedrijven al rare dingen tegengekomen, zoals een bodembedrijf dat in een andere gemeente een asbestsanering van een schuur heeft gedaan. Dat was dan wel een toevalstreffer. Hogewind: Als je bijvoorbeeld gericht wilt zoeken op asbestdelicten zie ik daar in Inspectieview niet echt mogelijkheden voor. Dat is soms wel een manco van het systeem. Daarnaast is de Arbeidsinspectie op dit moment de belangrijkste leverancier, terwijl je als politieman méér informatie over zo n bedrijf wilt hebben. Maar het is een goede basis, om even na te gaan met wat voor bedrijf je te maken hebt en of er in het verleden wel eens iets aan de hand is geweest. Zeker vanuit de politie kun je Inspectieview dan heel goed gebruiken, omdat je in die gevallen vaak heel gericht aan het zoeken bent. Volgens Hogewind is het op dit moment lastiger om Inspectieview bedrijven als analysetool te gebruiken, in het kader van informatiegestuurd handhaven. Als je bijvoorbeeld projecten gaat opzetten rond grondstromen of afvalstromen, dan heb je de neiging om een beetje blind te gaan zoeken. Dat kun je er nu niet mee. Je kunt wel heel gericht zoeken, maar dan moet je wel al wat informatie hebben. Als je bijvoorbeeld een garageproject doet, en je hebt van de gemeente al een overzicht gekregen van de bij hen bekende inrichtingen, dan kun je die heel goed en simpel door het systeem laten checken. Maar als je moet zoeken op bedrijven die niet bekend zijn, wordt het een stuk

3 lastiger. Hogewind pleit dan ook voor meer zoekmogelijkheden, waarbij je niet alleen kunt zoeken op bedrijven, maar ook op wat daar wordt geconstateerd door de betrokken overheidsorganisaties. Verder geeft hij aan ietwat bezorgd te zijn over de partijen die het systeem gaan voeden. Hogewind: De rijksinspecties zullen wel aansluiten, maar eigenlijk zou iedere RUD dat ook moeten doen. De opmerkingen van Gerard Hogewind over extra zoekmogelijkheden en de gewenste bronnen, leiden in de zaal tot een korte discussie over privacy. De gegevens die bijvoorbeeld door de Arbeidsinspectie zijn opgeslagen hadden een eigen doel, maar hoe zit dat nou precies als die gegevens met anderen worden gedeeld? Die vraag komen we de laatste tijd vaker tegen. Er bestaan juridische randvoorwaarden voor het gebruik van Inspectieview en de bulkvoorziening. Momenteel brengen we deze voorwaarden in kaart en werken we samen met de afzonderlijke inspecties aan de oplossing, aldus Berrevoets. Zijn constatering ontlokte vanuit de zaal de vraag of de oorspronkelijke doelstelling van Inspectieview bedrijven nog steeds dezelfde is. Berrevoets beaamt dat: De doelstelling van Inspectieview is effectiever toezicht enerzijds en vermindering van administratie lasten voor bedrijven en burger anderzijds. In de fase waarin we nu zitten, willen we met een groeiend aantal gebruikers onze ervaringen delen over het gebruik. Dat zijn meestal ervaringen die te maken hebben met die doelstellingen, maar het is ook mogelijk om op andere manieren gebruik te maken van het systeem. Dit kan leiden tot nieuwe behoeften. Daarbij is het natuurlijk niet zo dat alles wat gewenst wordt ook zomaar gebouwd kan worden. Inspectieviewview is een ketenvoorziening, dus we hebben met veel partners te maken. Wat is de kritische factor? De presentaties van Raymond Stuut en Gerard Hogemond hadden de discussie al aardig op gang gebracht. Jan Schipper schetste de kaders om die discussies in subgroepjes voort te zetten. Daarvoor vroeg hij de deelnemers te kijken naar mogelijkheden om Inspectieview bedrijven te gebruiken in de verschillende stadia van het toezichtproces: analyse; selectie van een bedrijf; voorbereiding inspectie; feiten verzamelen en oordelen; interveniëren; rapporteren. Schipper nodigde de deelnemers uit om een aantal vragen te beantwoorden: Bij welke stappen in het toezichtsproces is het handig dat ik weet wat mijn collega-inspectie heeft gedaan bij dit bedrijf: Wat zou ik dan willen weten? Wat ga ik vervolgens met deze informatie doen? Schipper: En daarnaast ben ik ook benieuwd wat voor jullie de kritische factor is om Inspectieview te blijven gebruiken? Inspectieview bedrijven heeft circa 500 geregistreerde gebruikers, waarvan zo n 140 fanatieke. Jullie behoren tot deze bijzondere groep. Er moet iets zijn waarom dat zo is. We willen graag weten waarom jullie Inspectieview bedrijven gebruiken, om nòg meer gebruik te genereren. Alle ervaringen zijn welkom.

4 Kwaliteit van de gegevens Dynand Heiner van de Inspectie Leefbaarheid en Transport was één van de deelnemers die een terugkoppeling gaf uit een subgroepje. De discussie die daar was gevoerd, had een duidelijke rode draad: de kwaliteit van de gegevens staat voorop. Het is belangrijk om zoveel mogelijk informatie over bedrijven met elkaar te delen. Daarbij is het gebruik van gemeenschappelijke sleutels noodzakelijk zodat gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar te vinden en te koppelen zijn. Meld wat je hebt gevonden, maar ook welke informatie er niet in zit. Laat zien van wanneer de update is. Complete informatie is gewenst, met name ook van de RUD s, aldus Heiner. Vanuit een tweede groepje werd de wens naar voren gebracht dat Inspectieview een oordeel kan geven over een bepaald bedrijf: Hebben we, als het om naleefgedrag gaat, te maken met een net bedrijf of niet?, was een van de wensen. Daarnaast werd gesteld dat Inspectieview ook een middel is om contacten te leggen met collega-inspecteurs. Ook bij de derde subgroep was de wens op tafel gekomen met Inspectieview een zo breed mogelijk beeld van een bedrijf te schetsen. Dat mag best een indruk zijn, want je vaart toch niet blind op die informatie alleen, aldus de persoon die de terugkoppeling verzorgde. Kritische opmerkingen werden er ook gemaakt. Zo vroeg een van de deelnemers zich af of de doelstelling van het systeem al is bereikt. Zo niet: moet dat niet eerst het geval zijn voordat je verder gaat uitbreiden? Of: voorkom technische belemmeringen; iemand die het systeem moet kunnen gebruiken, mag bijvoorbeeld niet door firewalls worden gehinderd. Dit laatste is nogal eens het geval bij de politie. Verder werd het noodzakelijk geacht dat de zoekfunctie wordt uitgebreid met nieuwe zoekingangen. Opnieuw was er de wens om een bulkvoorziening te creëren. Verder werden de opmerkingen en aanbevelingen van Raymond Stuut van de provincie Zuid-Holland breed onderschreven. En om te benadrukken dat de kwaliteit van de gegevens voor veel aanwezigen de belangrijkste kritische factor is, werd de wens geuit om geconstateerde mankementen of tekortkomingen te kunnen melden. Een dergelijke terugmeldvoorziening voor fouten in het bronsysteem moet ook laagdrempelig zijn. Over een dergelijke kwaliteitscontrole en moderatie ontstond direct weer discussie. Dat gaat niet, want het is informatie van anderen, vond de een. Juist daarom moet je kunnen terugkoppelen, want anders is het systeem onbetrouwbaar, meende de ander. Wrap-up Aan het eind van de praktijkbijeekomst maakte Berrevoets van de gelegenheid gebruik om een korte toelichting te geven op de nieuwe release (3.0) en de bulkvoorziening die momenteel ontwikkeld worden. De nieuwe release komt medio juli 2012 beschikbaar. Deze versie heeft een andere look and feel, maar er zijn ook enkele aanpassingen. Zo is er bij zoekvragen een betere sorteermogelijkheid op verschillende tabellen. Op de inhoud zijn echter geen veranderingen doorgevoerd. Geïnteressseerden die alvast een indruk willen hebben van de nieuwe release, kunnen het prototype bekijken op Berrevoets verwacht dat de zo vaak genoemde bulkvoorziening bedrijven eind december 2012 beschikbaar komt (red. inmiddels uitgelopen tot 1 feb. 2013). Daarmee kunnen grote groepen data in één keer worden geëxporteerd in CSV-formaat, zodat gegevens uit Inspectieview geïntegreerd kunnen worden met gegevens uit eigen databases. Je kunt de gegevens dan in je eigen analysetool gebruiken, aldus Berrevoets. Hij vertelde verder dat het bedrijvendeel van Inspectieview

5 bulkvoorziening daarmee eerder beschikbaar komt dan het aangekondigde milieudeel, dat voor het midden van 2013 (red, 1 mei 2013) wordt verwacht. Dit onderscheid wordt veroorzaakt doordat voor beide voorzieningen verschillende informatiemodellen worden gebruikt. Met deze laatste vergelijking werd vanuit de zaal de vraag ontlokt Hoe het zit met de ontwikkeling van Inspectieview Milieu en de relatie met Inspectieview bedrijven? Peter Berrevoets speelde deze vraag door aan de eveneens aanwezige Titia van Leeuwen, programmamanager informatie-uitwisseling milieuhandhaving (PIM). Van Leeuwen vertelde dat Inspectieview milieu voortbouwt op Inspectieview bedrijven, net als de Inspectieviews transport, binnenvaart en CITES (bedreigde uitheemse planten en dieren). Dit houdt in dat Inspectieview Bedrijven uitgebouwd wordt voor de milieuhandhaving en dat aan de onderliggende standaarden de milieucategorieën worden toegevoegd. En om een andere vraag te beantwoorden die vanmiddag is gesteld: dan kan Inspectieview óók op de RUD s worden aangesloten, aldus Van Leeuwen. Ze vertelde verder dat in het programma ook gekeken wordt naar juridische aspecten rond samenwerkingsovereenkomsten, infomatieprotocollen en vraagstukken rond de zogenoemde doelbinding.van Leeuwen: Een ander spoor richt zich op informatie-uitwisseling milieu in de ketens asbest, vuurwerk, bodem, afval. Daarvoor bekijken we hoe we Inspectieview milieu voor toepassing in dergelijke ketens verder moeten ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor de eerder genoemde bulkbevraging om analyses te kunnen maken Van Leeuwen verwacht dat een eerste release van Inspectieview milieu begin 2013 beschikbaar komt, waarop kan worden aangesloten door de RUD s, politie, rijksinspecties, het OM, brandweer, douane en specifieke bronnen zoals landelijke meldpunten. Het prototype van Inspectieview Milieu kan worden bekeken op: Meer informatie is te vinden op Deze middag is te kort geweest, zo memoreerde Peter Berrevoets in zijn slotwoord. Volgens hem was het een zinvolle praktijkbijeenkomst. Uit de reacties van de deelnemers op te maken, waren ze het van harte met hem eens. Voor Berrevoets aansporing om een volgende praktijkdag aan te kondigen, die langer duurt dan twee uur zodat er iets rustiger en langer kan worden gesproken. Hiermee maakte hij ook een opstapje naar het gewenste Gebruikerklankbord, dat structureel, 5 tot 7 keer per jaar een dagdeel bij elkaar komt. Mocht je hiervoor interesse hebben, laat het weten, zo riep Berrevoets de aanwezigen op.

6 Quick wins Ten aanzien van Inspectieview bedrijven kon worden vastgesteld dat het een voorziening is die zeker in een behoefte voorziet maar wel doorontwikkeld moet worden. Quick wins die door de praktijkmiddag duidelijk zijn geworden: Opstellen van een begrippenlijst Uitbreiden en verbeteren huidige help-functie Langere interval tussen opnieuw moeten inloggen Exportmogelijkheid naar Excel is wenselijk De onvolkomenheden met betrekking tot de zoekresultaten worden in overleg met de Servicedesk ICTU opgepakt. Tijdens de volgende praktijkmiddag wordt hierop teruggekomen. De Quick-wins zullen als wens kenbaar gemaakt worden bij de eigenaar van Inspectieview bedrijven: Inspectie SZW. Links Voor een duidelijke audiovisuele presentatie van Inspectieview bedrijven en een factsheet over het Stelsel van inspectieviews; Voorbeeld van de nieuwe look and feel van Inspectieview bedrijven versie 3.0 Prototype Inspectieview milieu. Informatie over PUmA (Programma Uitvoering met Ambitie), waarin o.a. wordt gewerkt aan de Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) en Inspectieview milieu. tweets over de Praktijkmiddag.

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen

Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen Tijdens een rondetafelgesprek, waarvan het verslag elders in dit nummer van Real Estate Magazine is te lezen, werden vanuit de praktijk van de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Bezoek met een opdracht

Bezoek met een opdracht Bezoek met een opdracht 6 Visitaties in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen in deze

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen?

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Projectbeheersingssystemen 1 2 Projectbeheersingssystemen 3 Colofon Eindredactie Enrico Kraijo

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie