Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1"

Transcriptie

1 cv August Kluijfhout pagina:1 Curriculum Vitae August Kluijfhout August is een persoon die ruim 20 jaren ervaring heeft in het IT werkveld. Zijn kracht ligt in het operationeel- en projectmanagement. De huidige opdracht is het verder opzetten en uitbouwen van de afdeling Asset Informatie Management.. Hier wordt het uitdragen van een visie rondom datakwaliteit omgezet in het inrichten van een afdeling. Daarbij wordt een programma opgestart met meerdere projecten om aan de doelstellingen invulling te geven. In voorgaande opdrachten heeft hij veel ervaring opgedaan in lijnmanagement. Enkele kenmerken in deze opdracht waren; Het aansturen van consultants, functioneel beheerders alsook servicedeskmedewerkers. Cultuurveranderingtraject en het vertrouwen tussen management en medewerkers herstellen. Verantwoordelijk voor de inbeheername van grote projecten, deze projecten zijn de vervanging van het centrale klantenbestand door een Siebel oplossing en de vervanging van het centrale produktbestand door een SAP oplossing. Het herinrichten van de servicedesk conform ITIL. Als laatste heeft hij de het gehele outsourcingstraject van de servicedesk uitgevoerd. In het verleden heeft hij aansprekende projecten onder zijn hoede gehad, te noemen zijn het projectmanagement voor opzetten van de technische infrastructuur bij de start van voor KPN.com. Een tweede is het opzetten van een nieuw orderentrysysteem voor vaste verbindingen bij KPN. Eerdere ervaringen op operationeel managementgebied liggen in het reorganiseren van een pc softwareontwikkelafdeling. Daar is een fabrieksmatig productieproces ingevoerd. Ook heeft hij een internetontwikkelafdeling opgezet. Dit gebeurde in een tijd van stormachtige groei. Een volgende ervaring is het herstructureren van een IT- afdeling. Hier waren kostenreducties en personeelsreducties aan de orde. De werkwijze van August is dat hij vanuit een visie richting wil geven aan een project of afdeling. Hij werkt aan een gemeenschappelijk doel en stuurt om de gestelde doelen te realiseren. Een van zijn eigenschappen is dat hij in een open samenwerking werkt met collega's en teamleden. Hij is een mensen relatiegerichte persoonlijkheid.

2 cv August Kluijfhout pagina:2 Personalia Geboortedatum/leeftijd 03 oktober 1961 / 47 jaar Burgerlijke status gehuwd, 4 kinderen Woonplaats Amersfoort Talen Nederlands, Engels, Duits Telefoon Opleidingen HTS computertechniek Enschede 1983 Bedrijfskunde (3jr post academisch) Stichting Leergang Bedrijfskunde1994 Trainingen/cursussen Verkooptraining Mercuri Goldman 1990 Effectief Onderhandelen, Norbu Tack 1992 Telefonisch verkopen, Presenteren Verkooptraining Delta 1994 Interactieve Telecom Diensten Top Tech Studies Delft 1996 Account Planning KPN intern 1998 Human Essentials Training HET Co&Co 2002 PRofessionalisering Operationeel Management KPN intern 2004 Leiderschaps effectiviteits Analyse Tornak 2006 Prince II Atos 2007 Itil basis Atos 2007 Ervaringsgebieden Aantal laatste jaren ervaring ervaringsjaar Algemeen Algemeen Management Project management Marketing/sales Logistiek Branches Energie Telecommunicatie Automatisering Metaal en electrotechnische bedrijven Datacenters

3 cv August Kluijfhout pagina:3 Januari 2009-heden Manager Asset Informatie Management Stedin.net Datakwaliteit is bij Stedin als speerpunt voor 2009 benoemd. Om invulling aan dit speerpunt te geven wordt de afdeling Asset Informatie Management ingericht. Als eerste wordt door August bepaald wat datakwaliteit betekent voor de gehele organisatie. Vanuit dit beeld wordt een afdelingsplan geschreven wat invulling geeft aan het belang van de gestelde doelen. Na accordering van dit plan wordt de afdeling ingericht. Dit gebeurt door uit te breiden met personeel en invulling te geven aan nieuwe verantwoordelijkheden. Daarbij wordt een groot programma opgestart rondom datakwaliteit. Meerdere projecten worden onder verantwoordelijkheid van August opgestart en worden de projectleiders aangestuurd. Januari 2006 heden KPN Manager Corporate Data (2006) Manager Master Data Management (2007-heden) In 2006 is August de uitdaging aangegaan om het vertrouwen tussen medewerkers en management te herstellen. Na een moeilijke periode met veel managementwisselingen was de afdeling in een overspannen situatie beland. Als eerste is gewerkt aan het opbouwen van een goede (werk)relatie met de medewerkers. De afdeling bestaat uit functioneel beheerders die enkele grote CRM bronsystemen (klanten en producten) binnen KPN beheren alsook een servicedesk. Vervolgens is het MT gestructureerd en zijn de doelstellingen voor 2006 vastgelegd. Vanuit zijn MT verantwoordelijkheid heeft hij de afdeling per discipline aangestuurd. Bij de functioneel beheerders is een op ITIL gebaseerde werkwijze doorgevoerd. De corporate databases voor producten werd vervangen door een SAP oplossing. Het inrichten van de nieuwe SAP beheerorganisatie is zijn verantwoordelijkheid. In dit traject vinden reorganisaties plaats waarbij de OR een rol speelt. Tegelijkertijd is een start gemaakt om de servicedesk aan te passen aan de sterk veranderende omgeving. Dit gebeurt door een greenfield benadering uit te werken en de servicedesk naar de nieuwe situatie te laten migreren. Naast de werkinhoudelijke verbeteringen wordt nadrukkelijk gewerkt aan een cultuurverbeteringstraject in deze afdeling. In dit veranderingstraject wordt vanuit een toekomstbeeld de herinrichting uitgevoerd. Het aanspreken van medewerkers op gewenst gedrag is essentieel onderdeel van dit traject. De budgetten en jaarplannen voor 2007 en de afstemming met interne afnemers heeft hij gecoördineerd en deels uitgevoerd. Begin 2007 is een reorganisatie doorgevoerd. Als gevolg van deze reorganisatie zijn de collega managers vertrokken en heeft hij de leiding over de gehele afdeling Master Data Management gekregen. In 2007 is een onderdeel van deze afdeling naar elders overgebracht. In de servicedesk is een andere werkwijze geïmplementeerd. Op het personele vlak zijn enkele wijzigingen aangebracht waarbij in een enkel geval dit geforceerd werd. Tegelijkertijd met het stopzetten van de SAP implementatie is een Siebel vervangingsproject opgestart voor de corporate database Klanten. Met dit programma is intensief samengewerkt. Het inrichten van een organisatie voor een nieuwe op Siebel gebaseerde database vindt begin 2008 plaats. In 2008 is de servicedesk geoutsourced. Hij heeft een grote rol gespeeld in de sourcing. Onder andere het maken van een RFI, samen met inkoop de leverancierskeuze bepaald en de contractonderhandelingen zijn door hem gevoerd. Als laatste heeft de overdracht naar de ontvangende partij plaatsgevonden.

4 cv August Kluijfhout pagina:4 BBned Augustus december 2005 Projectleiding Bbned heeft gekozen om een nieuw orderentrysysteem en een nieuw OSS/BSS systeem te bouwen op basis van reversed engineering. Gedurende het project werden projectmanagers aangetrokken om deze twee projecten te leiden. Bij de start van de opdracht gaat het over het leiden van twee projecten. Het eerste project is het ontwikkelen van een nieuw orderentrysysteem. Als eerste blijkt dat er een achterstand is op het gebied van testomgevingen. De nadruk ligt op het realiseren van deze omgevingen. De scope van het project is heel breed. Zowel het realiseren van testomgevingen, het aansturen van ondersteunende afdelingen alsmede het opzetten van een testafdeling naast het coördineren van de ontwikkeling maakt dit project uitdagend. Het tweede project is vanuit dezelfde reversed engineeringsgedachte het opnieuw bouwen van het OSS/BSS systeem. Na enkele weken bij BBned gewerkt te hebben vertrok de lead architect. Als gevolg van het vertrek is ook aandacht besteed aan de wijze van ontwikkeling. Samen met de ontwikkelaars is gestuurd op het kwalitatief goed inrichten van de projectvoorwaarden. De methodes, QA en kennisopbouw bij de ontwikkelaars is uitgebouwd. Vervolgens is gestart met het opstellen van deelanalyses om een betere voorspelbaarheid van het project te realiseren. Na twee maanden is het OSS/BSS project overgedragen aan een tweede projectleider. Nadat ook het orderentryproject in een stabiel vaarwater terechtkwam heeft een overdracht naar een andere projectleider plaatsgevonden. April augustus 2005 Bidteam Atos Origin KPN wil haar verouderde applicaties voor orderentry, levering en billing voor een aantal leverstraten vervangen. Dit levert een kostenreductie op in onderhoud en een verbetering in onderhoudbaarheid. In een bid team heeft hij de impactanalyse uitgevoerd op het vervangen van een bestaand orderentrysysteem. Al snel nam hij de rol van projectleider over van een collega. In deze rol heeft hij een aantal scenario's uitgewerkt om aan de hand daarvan een proposal op te stellen. In gesprekken met de klant zijn de onderwerpen als projectaanpak, te realiseren besparingen en resourceconsequenties uitgebreid besproken en verwerkt. Regelmatig heeft hij een onderbouwing geleverd voor interne beoordelingssessies voor wat betreft de aanbiedingsopbouw. De activiteit stopte nadat een definitieve aanbieding in concept was opgesteld. Maart maart 2005 Manager IT afdeling KPN Operator vaste net Druk lag op het reduceren van kosten. Zowel aan toeleverancierszijde als in de personele bezetting dienden bezuinigingen doorgevoerd te worden. Bijkomend gegeven was dat de afdeling na meerdere reorganisaties bestond uit een aantal bijeengebrachte onderdelen met diverse managementwisselingen. Financiën en contractuele verplichtingen zijn op orde gebracht. De werkwijze was als volgt: Met de afdeling heeft hij samen een gemeenschappelijk doel gedefinieerd voor het jaar Op basis hiervan heeft persoonlijke aansturing plaatsgevonden. Het jaar heeft in het teken gestaan van het expliciet maken van de taken en de verantwoordelijkheden van de afdeling. Vanuit de historie waren er veel impliciete verwachtingen waar niet aan voldaan kon worden. Afstemming heeft plaatsgevonden met de stakeholders over financiën en verwachtingen voor 2005.

5 cv August Kluijfhout pagina:5 Tegelijkertijd zijn afspraken gemaakt met toeleveranciers over het verder reduceren van de kosten tegen afgesproken servicelevels. Met de individuele medewerkers heeft hij gesproken over de persoonlijke consequenties van het reduceren van het personeelsaantal. De inzet werd door het hoger management goed gewaardeerd en de medewerkertevredenheid is sterk gestegen. September 2002 maart 2004 Projectleider Corporate Networks Het orderproces voor vaste verbindingen wordt volgens een nieuw concept opgezet. Dit leidt tot een kwaliteitsverbetering en kostenbesparing. Later is dit aangevuld met het herinrichten van de factureringsprocesgang. In een op corporate nivo opgestart programma is als launching project de keuze gevallen op het Vaste Verbindingen portfolio. De orderentry voor dit portfolio werd als eerste opgenomen en August is als projectmanager gevraagd. Alle facetten van projectmanagement zijn doorlopen. Het definiëren van de specificaties, het laten ontwikkelen, testen en implementeren van een eerste release vond plaats na 6 maanden doorlooptijd. Na de snelle en succesvolle oplevering werd een vervolgproject gestart waar hetzelfde team voor gevraagd werd. Enkele specifieke onderdelen in dat project waren: het schonen van installed bases, het herrouteren van de facturatiestroom, het herinrichten van orderingprocessen omdat in het orderingsysteem een installed base beschikbaar kwam. Dit project kenmerkte zich door veel coördinatie en technisch zeer complexe problemen. Voor de invulling van het project betekende het dat het zowel op het proces- alsmede technisch niveau erg inhoudelijk van aard was. Veel afstemming heeft plaatsgevonden met de stakeholders. Oktober september 2002 Programmamanager Corporate Networks Vanuit een slecht opererende organisatie is de orderadministratie georganiseerd door de processen en de bijbehorende automatisering op elkaar af te stemmen. Met een klein team van specialisten is in twee jaar tijd een aantal grote verbeteringen doorgevoerd in het orderentryproces rondom het vaste verbindingen portfolio. In nauwe samenwerking met de sales organisatie)en de leverende organisatie is gewerkt aan een snel en betrouwbaar orderingproces. In de eerste periode lag de nadruk op het compleet en zuiver mogelijk maken van de order. Dit leverde veel besparingen op. Een tweede grote slag was het koppelen van het orderentrysysteem aan het leveringssysteem. Hierdoor werd veel fte's bespaard. Door regelmatige afstemming met de gebruikersorganisatie is een goed lopend proces ontstaan. Mei 2000 oktober 2000 Interimmanager voor verschillende Softwareontwikkelafdelingen Als interim-manager heeft hij het navolgende opgepakt en uitgevoerd: Het saneren van internet projecten voor de Business Unit Vaste Telefonie. Het begeleiden van de internet projecten met de medewerkers die via een outsourcing werden overgedragen aan het samenwerkingsverband met Perrot. Het realiseren van de I-studio. Een ruimte die verhuurd werd met een kopie van KPN.com. (laboratoriumomgeving).

6 cv August Kluijfhout pagina:6 De operationele verantwoordelijkheid van het Internet Center Den Haag. In augustus heeft hij de verantwoordelijkheid gekregen voor het C++ competence center. Er was leegloop ontstaan door het stoppen van projecten als gevolg van bezuinigingen. Het maken van businessplannen 2001 voor het Internet Center en de C++ groep. Innovatieve ontwikkelingen opstarten: o.a. Siebel (CRM), Bladerunner (Content Management) alsmede Livelink (kennismanagement) Augustus 1999 mei 2000 Programmamanager KPN.com (start) De opkomst van een centrale portal voor KPN. Deze periode kenmerkte zich door een onstuimige internetgroei wereldwijd. In 1999 startte de ontwikkeling van KPN.com in samenwerking met Price Waterhouse Coopers USA. Als projectmanager was August benaderd om de verantwoordelijkheid voor de technische infrastructuur op te pakken. PWC had de System Integratorrol in dit project. Zijn rol is was het counterpart zijn van de PWC verantwoordelijken en alle KPN- zaken te regelen. Enkele belangrijke punten uit het werkpakket zijn: 1. Het aansturen van het Datacenter om de gewenste infrastructuur op tijd aanwezig te hebben. 2. Het opbouwen van expertise in het Softwarehuis om na oplevering de doorontwikkeling op te kunnen pakken. 3. De acceptatierol van het door PWC opgeleverde. 4. Het afstemmen met Inkoop voor licenties, Securtity voor beveiliging etc. De kennisgebieden binnen de KPN.com omgeving zijn o.a.: Sun hardware, BroadVision, Get-Acces, Open Market, UML. Om de doelen te halen was het nodig om een partnership met een externe partij aan te gaan. Veel projectmedewerkers hebben geholpen in andere trajecten van het project om de functionaliteit en de processen in kaart te brengen. Op basis hiervan is de ontwikkeling gestart in de USA. Door de grote tijdsdruk zijn in deze periode risico analyses gemaakt en is een control room ingesteld om de voortgang te bewaken. Na het live gaan van de eerste release is de functie overgedragen aan een collega. November 1997 augustus 1999 Manager softwareontwikkelafdelingen Verantwoordelijk voor een tweetal afdelingen. De eerste afdeling ontwikkelde pc applicaties en was in de versukkeling en diende gereorganiseerd te worden. De tweede was werkzaam in internettechnologie en was in sterke opkomst. De afdeling Nieuwe Diensten (internet) is onder verantwoordelijkheid geplaatst van August. Na een maand werd een groep met pc ontwikkelaars daaraan toegevoegd. Deze laatste groep heeft hij gereorganiseerd en deze groep heeft een periode van bloei doorgemaakt. Enkele kenmerkende zaken zijn: strak sturen op processen, meetbaar maken prestaties, herindeling personeel en verantwoordelijkheden. Met een van de medewerkers uit de pc groep is een nieuwe afdeling opgezet waarin C++, object georiënteerde ontwikkeling, is gestart. Hier zijn Chipper initiatieven opgepakt. De afdeling Nieuwe Diensten heeft een sterke groei doorgemaakt. Veel internet initiatieven zijn opgepakt. Enkele aansprekende projecten zijn o.a. de Primafoonsite en Belprofiel Online. In deze periode is het aantal aangestuurde medewerkers gegroeid van 35 naar ruim 90.

7 cv August Kluijfhout pagina:7 Januari 1995 september 1997 Klantverantwoordelijke KPN Bij KPN is hij gestart als account representative. In deze rol was hij verantwoordelijk voor een aantal klantgebieden en stuurde de interne organisatie aan. De klantgebieden vanaf 1995 waren Logistiek, Security en Financiën. De intern aan te sturen organisatieonderdelen waren Datacenter, Werkplekdiensten en het Softwarehuis. In het najaar startte het project Bright wat de vervanging van het grootboeksysteem inhield. Het bestaande systeem werd vervangen door Oracle Financials. Vanuit I&AT werd hij de overall verantwoordelijke. Na Bright werd zijn aandachtsgebied Netwerkdiensten en met name de marketingsystemen. Hij is o.a. betrokken geweest bij de keuze van hard en software voor het project CDR store. (Een Datawarehouse waarin drie maanden gespreksgegevens van telefonie worden opgeslagen) Na een reorganisatie kreeg hij het klantgebieden Call media ( ) en Transactiediensten (m.n. Chipper) Hier is veel aandacht gegaan naar het positioneren van het Softwarehuis en het verkrijgen van gewenst werk. In deze periode zijn fixed price diensten geleverd op basis van herkenbare prestatie eenheden. (functiepunten). Juni december 1994 Sales MRP II pakket RAET Bij RAET Industrie en Handel is hij new business sales geweest. Zijn target was het produktiebesturingspakket SYMIX ( MRP II ) te verkopen in de Nederlandse markt. De doelgroep bestond uit middelgrote industrieën. Kenmerk van deze markt was dat er zeer veel concurrentie aanwezig was. Alle facetten van lead generatie tot en met het afsluiten van het contract behoorden bij deze functie. In deze periode heeft hij een viertal nieuwe klanten voor dit product aangebracht. Juni mei 1993 Key Account manager Doelen waren het vergroten van omzet uit computerdienstverlening naar PTT Post, het invullen van detacheringsaanvragen van m.n. PTT Telecom. Daarnaast werd sales van andere werkmaatschappijen aangestuurd om het maximale te verkopen bij KPN. Februari 1985 mei 1990 System engineer en Sales RAET Bij de start van mijn werkzaamheden bij RAET is hij begonnen als systeemprogrammeur in IBM omgevingen VM en VSE. Na enkele detacheringen heeft hij meegeholpen aan het maken van het product VM/VSEreferentiesysteem. Een eerste implementatie hiervan is door hem uitgevoerd. Tijdens dit project viel de projectleider uit en heeft hij zijn taken overgenomen. Vervolgens heeft hij zijn eerste stappen gezet in sales voor de zelf ontwikkelde producten en voor detachering Na zijn studie heeft hij software ontwikkeld voor een klein systeemhuis en tijdens de militaire dienst een cursus Industriële Automatisering (robotica) gegeven en onderhouden.

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Léon van der Meij Binnenwerk RMK deel3.indd 7 31-10-2006

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8 Pagina 1 van 8 Curriculum Vitae Michiel Oudegeest Personalia Naam : Michiel Oudegeest Geboortedatum : 6 juni 1974 Woonplaats : Meteren (Geldermalsen) Nationaliteit : NL Burgerlijke staat : Gehuwd Werk

Nadere informatie

Curriculum Vitae E. A. Nijboer

Curriculum Vitae E. A. Nijboer Curriculum Vitae E. A. Nijboer Personalia Naam : Drs. E.A. Nijboer (Lilian) Woonplaats : Leusden Geboortedatum : 10-01-1975 : Projectmanager Geslacht : V Nationaliteit : Nederlandse E-mail : l.nijboer@activeconsulting.nl

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer:

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 52, juni 2009 In dit nummer: 1. Frans Woelders: een mooie club om voor te werken 3. Kees Heijnen: kwaliteit hebben

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

Shared Services in Den Haag

Shared Services in Den Haag P a g i n a 1 Shared Services in Den Haag Scriptie over de vorming van een Shared Service Center Automatisering bij de gemeente Den Haag Studie Bestuurskunde Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling

Professionele softwareontwikkeling Professionele softwareontwikkeling Quintor Johan Tillema, CEO Quintor 2 Onze ambitie: professionaliseren van software development 3 In oktober 2005 hebben we Quintor opgericht. Sindsdien is het snel gegaan.

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

PROFIELSCHETS JAN-PIETER VD HEUVEL. DATUM : 13 maart 2009 CONTACTPERSOON : Harold Poort TELEFOON +31620609830

PROFIELSCHETS JAN-PIETER VD HEUVEL. DATUM : 13 maart 2009 CONTACTPERSOON : Harold Poort TELEFOON +31620609830 PROFIELSCHETS JAN-PIETER VD HEUVEL DATUM : 13 maart 2009 CONTACTPERSOON : Harold Poort TELEFOON +31620609830 D i t d o c u m e n t i s v e r t r o u w e l i j k. O m d e p r i v a c y v a n o n z e m e

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

Patrick Mackaaij, 1057782. Eerste verslag ... Het bedrijf, de stage-opdracht en de relatie met school

Patrick Mackaaij, 1057782. Eerste verslag ... Het bedrijf, de stage-opdracht en de relatie met school ......... Patrick Mackaaij, 1057782. Eerste verslag.......... Het bedrijf, de stage-opdracht en de relatie met school Voorwoord De inhoud van dit eerste stageverslag is gebaseerd op de eisen die gesteld

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie