Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1"

Transcriptie

1 cv August Kluijfhout pagina:1 Curriculum Vitae August Kluijfhout August is een persoon die ruim 20 jaren ervaring heeft in het IT werkveld. Zijn kracht ligt in het operationeel- en projectmanagement. De huidige opdracht is het verder opzetten en uitbouwen van de afdeling Asset Informatie Management.. Hier wordt het uitdragen van een visie rondom datakwaliteit omgezet in het inrichten van een afdeling. Daarbij wordt een programma opgestart met meerdere projecten om aan de doelstellingen invulling te geven. In voorgaande opdrachten heeft hij veel ervaring opgedaan in lijnmanagement. Enkele kenmerken in deze opdracht waren; Het aansturen van consultants, functioneel beheerders alsook servicedeskmedewerkers. Cultuurveranderingtraject en het vertrouwen tussen management en medewerkers herstellen. Verantwoordelijk voor de inbeheername van grote projecten, deze projecten zijn de vervanging van het centrale klantenbestand door een Siebel oplossing en de vervanging van het centrale produktbestand door een SAP oplossing. Het herinrichten van de servicedesk conform ITIL. Als laatste heeft hij de het gehele outsourcingstraject van de servicedesk uitgevoerd. In het verleden heeft hij aansprekende projecten onder zijn hoede gehad, te noemen zijn het projectmanagement voor opzetten van de technische infrastructuur bij de start van voor KPN.com. Een tweede is het opzetten van een nieuw orderentrysysteem voor vaste verbindingen bij KPN. Eerdere ervaringen op operationeel managementgebied liggen in het reorganiseren van een pc softwareontwikkelafdeling. Daar is een fabrieksmatig productieproces ingevoerd. Ook heeft hij een internetontwikkelafdeling opgezet. Dit gebeurde in een tijd van stormachtige groei. Een volgende ervaring is het herstructureren van een IT- afdeling. Hier waren kostenreducties en personeelsreducties aan de orde. De werkwijze van August is dat hij vanuit een visie richting wil geven aan een project of afdeling. Hij werkt aan een gemeenschappelijk doel en stuurt om de gestelde doelen te realiseren. Een van zijn eigenschappen is dat hij in een open samenwerking werkt met collega's en teamleden. Hij is een mensen relatiegerichte persoonlijkheid.

2 cv August Kluijfhout pagina:2 Personalia Geboortedatum/leeftijd 03 oktober 1961 / 47 jaar Burgerlijke status gehuwd, 4 kinderen Woonplaats Amersfoort Talen Nederlands, Engels, Duits Telefoon Opleidingen HTS computertechniek Enschede 1983 Bedrijfskunde (3jr post academisch) Stichting Leergang Bedrijfskunde1994 Trainingen/cursussen Verkooptraining Mercuri Goldman 1990 Effectief Onderhandelen, Norbu Tack 1992 Telefonisch verkopen, Presenteren Verkooptraining Delta 1994 Interactieve Telecom Diensten Top Tech Studies Delft 1996 Account Planning KPN intern 1998 Human Essentials Training HET Co&Co 2002 PRofessionalisering Operationeel Management KPN intern 2004 Leiderschaps effectiviteits Analyse Tornak 2006 Prince II Atos 2007 Itil basis Atos 2007 Ervaringsgebieden Aantal laatste jaren ervaring ervaringsjaar Algemeen Algemeen Management Project management Marketing/sales Logistiek Branches Energie Telecommunicatie Automatisering Metaal en electrotechnische bedrijven Datacenters

3 cv August Kluijfhout pagina:3 Januari 2009-heden Manager Asset Informatie Management Stedin.net Datakwaliteit is bij Stedin als speerpunt voor 2009 benoemd. Om invulling aan dit speerpunt te geven wordt de afdeling Asset Informatie Management ingericht. Als eerste wordt door August bepaald wat datakwaliteit betekent voor de gehele organisatie. Vanuit dit beeld wordt een afdelingsplan geschreven wat invulling geeft aan het belang van de gestelde doelen. Na accordering van dit plan wordt de afdeling ingericht. Dit gebeurt door uit te breiden met personeel en invulling te geven aan nieuwe verantwoordelijkheden. Daarbij wordt een groot programma opgestart rondom datakwaliteit. Meerdere projecten worden onder verantwoordelijkheid van August opgestart en worden de projectleiders aangestuurd. Januari 2006 heden KPN Manager Corporate Data (2006) Manager Master Data Management (2007-heden) In 2006 is August de uitdaging aangegaan om het vertrouwen tussen medewerkers en management te herstellen. Na een moeilijke periode met veel managementwisselingen was de afdeling in een overspannen situatie beland. Als eerste is gewerkt aan het opbouwen van een goede (werk)relatie met de medewerkers. De afdeling bestaat uit functioneel beheerders die enkele grote CRM bronsystemen (klanten en producten) binnen KPN beheren alsook een servicedesk. Vervolgens is het MT gestructureerd en zijn de doelstellingen voor 2006 vastgelegd. Vanuit zijn MT verantwoordelijkheid heeft hij de afdeling per discipline aangestuurd. Bij de functioneel beheerders is een op ITIL gebaseerde werkwijze doorgevoerd. De corporate databases voor producten werd vervangen door een SAP oplossing. Het inrichten van de nieuwe SAP beheerorganisatie is zijn verantwoordelijkheid. In dit traject vinden reorganisaties plaats waarbij de OR een rol speelt. Tegelijkertijd is een start gemaakt om de servicedesk aan te passen aan de sterk veranderende omgeving. Dit gebeurt door een greenfield benadering uit te werken en de servicedesk naar de nieuwe situatie te laten migreren. Naast de werkinhoudelijke verbeteringen wordt nadrukkelijk gewerkt aan een cultuurverbeteringstraject in deze afdeling. In dit veranderingstraject wordt vanuit een toekomstbeeld de herinrichting uitgevoerd. Het aanspreken van medewerkers op gewenst gedrag is essentieel onderdeel van dit traject. De budgetten en jaarplannen voor 2007 en de afstemming met interne afnemers heeft hij gecoördineerd en deels uitgevoerd. Begin 2007 is een reorganisatie doorgevoerd. Als gevolg van deze reorganisatie zijn de collega managers vertrokken en heeft hij de leiding over de gehele afdeling Master Data Management gekregen. In 2007 is een onderdeel van deze afdeling naar elders overgebracht. In de servicedesk is een andere werkwijze geïmplementeerd. Op het personele vlak zijn enkele wijzigingen aangebracht waarbij in een enkel geval dit geforceerd werd. Tegelijkertijd met het stopzetten van de SAP implementatie is een Siebel vervangingsproject opgestart voor de corporate database Klanten. Met dit programma is intensief samengewerkt. Het inrichten van een organisatie voor een nieuwe op Siebel gebaseerde database vindt begin 2008 plaats. In 2008 is de servicedesk geoutsourced. Hij heeft een grote rol gespeeld in de sourcing. Onder andere het maken van een RFI, samen met inkoop de leverancierskeuze bepaald en de contractonderhandelingen zijn door hem gevoerd. Als laatste heeft de overdracht naar de ontvangende partij plaatsgevonden.

4 cv August Kluijfhout pagina:4 BBned Augustus december 2005 Projectleiding Bbned heeft gekozen om een nieuw orderentrysysteem en een nieuw OSS/BSS systeem te bouwen op basis van reversed engineering. Gedurende het project werden projectmanagers aangetrokken om deze twee projecten te leiden. Bij de start van de opdracht gaat het over het leiden van twee projecten. Het eerste project is het ontwikkelen van een nieuw orderentrysysteem. Als eerste blijkt dat er een achterstand is op het gebied van testomgevingen. De nadruk ligt op het realiseren van deze omgevingen. De scope van het project is heel breed. Zowel het realiseren van testomgevingen, het aansturen van ondersteunende afdelingen alsmede het opzetten van een testafdeling naast het coördineren van de ontwikkeling maakt dit project uitdagend. Het tweede project is vanuit dezelfde reversed engineeringsgedachte het opnieuw bouwen van het OSS/BSS systeem. Na enkele weken bij BBned gewerkt te hebben vertrok de lead architect. Als gevolg van het vertrek is ook aandacht besteed aan de wijze van ontwikkeling. Samen met de ontwikkelaars is gestuurd op het kwalitatief goed inrichten van de projectvoorwaarden. De methodes, QA en kennisopbouw bij de ontwikkelaars is uitgebouwd. Vervolgens is gestart met het opstellen van deelanalyses om een betere voorspelbaarheid van het project te realiseren. Na twee maanden is het OSS/BSS project overgedragen aan een tweede projectleider. Nadat ook het orderentryproject in een stabiel vaarwater terechtkwam heeft een overdracht naar een andere projectleider plaatsgevonden. April augustus 2005 Bidteam Atos Origin KPN wil haar verouderde applicaties voor orderentry, levering en billing voor een aantal leverstraten vervangen. Dit levert een kostenreductie op in onderhoud en een verbetering in onderhoudbaarheid. In een bid team heeft hij de impactanalyse uitgevoerd op het vervangen van een bestaand orderentrysysteem. Al snel nam hij de rol van projectleider over van een collega. In deze rol heeft hij een aantal scenario's uitgewerkt om aan de hand daarvan een proposal op te stellen. In gesprekken met de klant zijn de onderwerpen als projectaanpak, te realiseren besparingen en resourceconsequenties uitgebreid besproken en verwerkt. Regelmatig heeft hij een onderbouwing geleverd voor interne beoordelingssessies voor wat betreft de aanbiedingsopbouw. De activiteit stopte nadat een definitieve aanbieding in concept was opgesteld. Maart maart 2005 Manager IT afdeling KPN Operator vaste net Druk lag op het reduceren van kosten. Zowel aan toeleverancierszijde als in de personele bezetting dienden bezuinigingen doorgevoerd te worden. Bijkomend gegeven was dat de afdeling na meerdere reorganisaties bestond uit een aantal bijeengebrachte onderdelen met diverse managementwisselingen. Financiën en contractuele verplichtingen zijn op orde gebracht. De werkwijze was als volgt: Met de afdeling heeft hij samen een gemeenschappelijk doel gedefinieerd voor het jaar Op basis hiervan heeft persoonlijke aansturing plaatsgevonden. Het jaar heeft in het teken gestaan van het expliciet maken van de taken en de verantwoordelijkheden van de afdeling. Vanuit de historie waren er veel impliciete verwachtingen waar niet aan voldaan kon worden. Afstemming heeft plaatsgevonden met de stakeholders over financiën en verwachtingen voor 2005.

5 cv August Kluijfhout pagina:5 Tegelijkertijd zijn afspraken gemaakt met toeleveranciers over het verder reduceren van de kosten tegen afgesproken servicelevels. Met de individuele medewerkers heeft hij gesproken over de persoonlijke consequenties van het reduceren van het personeelsaantal. De inzet werd door het hoger management goed gewaardeerd en de medewerkertevredenheid is sterk gestegen. September 2002 maart 2004 Projectleider Corporate Networks Het orderproces voor vaste verbindingen wordt volgens een nieuw concept opgezet. Dit leidt tot een kwaliteitsverbetering en kostenbesparing. Later is dit aangevuld met het herinrichten van de factureringsprocesgang. In een op corporate nivo opgestart programma is als launching project de keuze gevallen op het Vaste Verbindingen portfolio. De orderentry voor dit portfolio werd als eerste opgenomen en August is als projectmanager gevraagd. Alle facetten van projectmanagement zijn doorlopen. Het definiëren van de specificaties, het laten ontwikkelen, testen en implementeren van een eerste release vond plaats na 6 maanden doorlooptijd. Na de snelle en succesvolle oplevering werd een vervolgproject gestart waar hetzelfde team voor gevraagd werd. Enkele specifieke onderdelen in dat project waren: het schonen van installed bases, het herrouteren van de facturatiestroom, het herinrichten van orderingprocessen omdat in het orderingsysteem een installed base beschikbaar kwam. Dit project kenmerkte zich door veel coördinatie en technisch zeer complexe problemen. Voor de invulling van het project betekende het dat het zowel op het proces- alsmede technisch niveau erg inhoudelijk van aard was. Veel afstemming heeft plaatsgevonden met de stakeholders. Oktober september 2002 Programmamanager Corporate Networks Vanuit een slecht opererende organisatie is de orderadministratie georganiseerd door de processen en de bijbehorende automatisering op elkaar af te stemmen. Met een klein team van specialisten is in twee jaar tijd een aantal grote verbeteringen doorgevoerd in het orderentryproces rondom het vaste verbindingen portfolio. In nauwe samenwerking met de sales organisatie)en de leverende organisatie is gewerkt aan een snel en betrouwbaar orderingproces. In de eerste periode lag de nadruk op het compleet en zuiver mogelijk maken van de order. Dit leverde veel besparingen op. Een tweede grote slag was het koppelen van het orderentrysysteem aan het leveringssysteem. Hierdoor werd veel fte's bespaard. Door regelmatige afstemming met de gebruikersorganisatie is een goed lopend proces ontstaan. Mei 2000 oktober 2000 Interimmanager voor verschillende Softwareontwikkelafdelingen Als interim-manager heeft hij het navolgende opgepakt en uitgevoerd: Het saneren van internet projecten voor de Business Unit Vaste Telefonie. Het begeleiden van de internet projecten met de medewerkers die via een outsourcing werden overgedragen aan het samenwerkingsverband met Perrot. Het realiseren van de I-studio. Een ruimte die verhuurd werd met een kopie van KPN.com. (laboratoriumomgeving).

6 cv August Kluijfhout pagina:6 De operationele verantwoordelijkheid van het Internet Center Den Haag. In augustus heeft hij de verantwoordelijkheid gekregen voor het C++ competence center. Er was leegloop ontstaan door het stoppen van projecten als gevolg van bezuinigingen. Het maken van businessplannen 2001 voor het Internet Center en de C++ groep. Innovatieve ontwikkelingen opstarten: o.a. Siebel (CRM), Bladerunner (Content Management) alsmede Livelink (kennismanagement) Augustus 1999 mei 2000 Programmamanager KPN.com (start) De opkomst van een centrale portal voor KPN. Deze periode kenmerkte zich door een onstuimige internetgroei wereldwijd. In 1999 startte de ontwikkeling van KPN.com in samenwerking met Price Waterhouse Coopers USA. Als projectmanager was August benaderd om de verantwoordelijkheid voor de technische infrastructuur op te pakken. PWC had de System Integratorrol in dit project. Zijn rol is was het counterpart zijn van de PWC verantwoordelijken en alle KPN- zaken te regelen. Enkele belangrijke punten uit het werkpakket zijn: 1. Het aansturen van het Datacenter om de gewenste infrastructuur op tijd aanwezig te hebben. 2. Het opbouwen van expertise in het Softwarehuis om na oplevering de doorontwikkeling op te kunnen pakken. 3. De acceptatierol van het door PWC opgeleverde. 4. Het afstemmen met Inkoop voor licenties, Securtity voor beveiliging etc. De kennisgebieden binnen de KPN.com omgeving zijn o.a.: Sun hardware, BroadVision, Get-Acces, Open Market, UML. Om de doelen te halen was het nodig om een partnership met een externe partij aan te gaan. Veel projectmedewerkers hebben geholpen in andere trajecten van het project om de functionaliteit en de processen in kaart te brengen. Op basis hiervan is de ontwikkeling gestart in de USA. Door de grote tijdsdruk zijn in deze periode risico analyses gemaakt en is een control room ingesteld om de voortgang te bewaken. Na het live gaan van de eerste release is de functie overgedragen aan een collega. November 1997 augustus 1999 Manager softwareontwikkelafdelingen Verantwoordelijk voor een tweetal afdelingen. De eerste afdeling ontwikkelde pc applicaties en was in de versukkeling en diende gereorganiseerd te worden. De tweede was werkzaam in internettechnologie en was in sterke opkomst. De afdeling Nieuwe Diensten (internet) is onder verantwoordelijkheid geplaatst van August. Na een maand werd een groep met pc ontwikkelaars daaraan toegevoegd. Deze laatste groep heeft hij gereorganiseerd en deze groep heeft een periode van bloei doorgemaakt. Enkele kenmerkende zaken zijn: strak sturen op processen, meetbaar maken prestaties, herindeling personeel en verantwoordelijkheden. Met een van de medewerkers uit de pc groep is een nieuwe afdeling opgezet waarin C++, object georiënteerde ontwikkeling, is gestart. Hier zijn Chipper initiatieven opgepakt. De afdeling Nieuwe Diensten heeft een sterke groei doorgemaakt. Veel internet initiatieven zijn opgepakt. Enkele aansprekende projecten zijn o.a. de Primafoonsite en Belprofiel Online. In deze periode is het aantal aangestuurde medewerkers gegroeid van 35 naar ruim 90.

7 cv August Kluijfhout pagina:7 Januari 1995 september 1997 Klantverantwoordelijke KPN Bij KPN is hij gestart als account representative. In deze rol was hij verantwoordelijk voor een aantal klantgebieden en stuurde de interne organisatie aan. De klantgebieden vanaf 1995 waren Logistiek, Security en Financiën. De intern aan te sturen organisatieonderdelen waren Datacenter, Werkplekdiensten en het Softwarehuis. In het najaar startte het project Bright wat de vervanging van het grootboeksysteem inhield. Het bestaande systeem werd vervangen door Oracle Financials. Vanuit I&AT werd hij de overall verantwoordelijke. Na Bright werd zijn aandachtsgebied Netwerkdiensten en met name de marketingsystemen. Hij is o.a. betrokken geweest bij de keuze van hard en software voor het project CDR store. (Een Datawarehouse waarin drie maanden gespreksgegevens van telefonie worden opgeslagen) Na een reorganisatie kreeg hij het klantgebieden Call media ( ) en Transactiediensten (m.n. Chipper) Hier is veel aandacht gegaan naar het positioneren van het Softwarehuis en het verkrijgen van gewenst werk. In deze periode zijn fixed price diensten geleverd op basis van herkenbare prestatie eenheden. (functiepunten). Juni december 1994 Sales MRP II pakket RAET Bij RAET Industrie en Handel is hij new business sales geweest. Zijn target was het produktiebesturingspakket SYMIX ( MRP II ) te verkopen in de Nederlandse markt. De doelgroep bestond uit middelgrote industrieën. Kenmerk van deze markt was dat er zeer veel concurrentie aanwezig was. Alle facetten van lead generatie tot en met het afsluiten van het contract behoorden bij deze functie. In deze periode heeft hij een viertal nieuwe klanten voor dit product aangebracht. Juni mei 1993 Key Account manager Doelen waren het vergroten van omzet uit computerdienstverlening naar PTT Post, het invullen van detacheringsaanvragen van m.n. PTT Telecom. Daarnaast werd sales van andere werkmaatschappijen aangestuurd om het maximale te verkopen bij KPN. Februari 1985 mei 1990 System engineer en Sales RAET Bij de start van mijn werkzaamheden bij RAET is hij begonnen als systeemprogrammeur in IBM omgevingen VM en VSE. Na enkele detacheringen heeft hij meegeholpen aan het maken van het product VM/VSEreferentiesysteem. Een eerste implementatie hiervan is door hem uitgevoerd. Tijdens dit project viel de projectleider uit en heeft hij zijn taken overgenomen. Vervolgens heeft hij zijn eerste stappen gezet in sales voor de zelf ontwikkelde producten en voor detachering Na zijn studie heeft hij software ontwikkeld voor een klein systeemhuis en tijdens de militaire dienst een cursus Industriële Automatisering (robotica) gegeven en onderhouden.

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring Curriculum Vitae Personalia Voornaam : Achternaam : Adres : PC + woonplaats : Telefoonnummer : E-mail : Geboortedatum en plaats : Burgerlijke staat : Nationaliteit : Skills / Expertise Werkervaring Optimalisatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Curriculum Vitae Personalia Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Werkterrein Allround business en IT manager met als werkterrein: Organisatieadvies

Nadere informatie

Curriculum Vitae Rob Vonk

Curriculum Vitae Rob Vonk Personalia Naam Titel Ing Geboortejaar 1970 Woonplaats 's-gravenhage Nationaliteit Nederlandse Profiel Rob is na zijn studie aan de Haagse Hogeschool betrokken geweest bij veel verschillende soorten automatiseringsopdrachten.

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

Profiel P.A.J. Hekkert

Profiel P.A.J. Hekkert Naam Roepnaam P.A.J Hekkert Patrick SAP Functioneel Consultant Geboortedatum 10 maart 1965 Woonplaats Talen Opleiding Zundert Nederlands, Engels, Duits ITIL Essentials SAP Partner Academy (Modules MM/WM

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Nico Verbaan

Curriculum Vitae. Nico Verbaan Curriculum Vitae Nico Verbaan oog voor resultaat/hart voor mensen hr = mindset het nwe ontwikkelen talent management people & performance can do/will do Geboortedatum 18 januari 1964 Adres Groen-blauwlaan

Nadere informatie

Profiel. Contact. André Noorlander. Naam. Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat

Profiel. Contact. André Noorlander. Naam. Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat Profiel Naam André Noorlander Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat Gehuwd Nationaliteit Nederlands Religie Protestant Ervaring ICT 20 jaar Ervaring leiding geven 15 jaar Ervaring (project)management

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Profiel. Opleiding. Personalia

Profiel. Opleiding. Personalia Profiel Guido is een zeer ervaren businesscontroller, die inzetbaar is bij vraagstukken over de bedrijfsvoering. Hij heeft ervaring met het ontwikkelen en implementeren van besturingsmodellen en het analyseren

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald.

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald. Curriculum Vitae Personalia Naam: Rien Bosma Adres: Verlengde Meeuwerderweg 95 9723 ZM Groningen Telefoonnummer: 06-41 22 60 52 E-mailadres: rien@bosmaconsulting.nl Geboortedatum: 23-01-1979 Geboorteplaats:

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Marvin B. Dens Adres: Marianellastraat 15 1069 NL AMSTERDAM Telefoonnummer: 06-53137192 E-mailadres: info@mbdsolutions.nl Geboortedatum: 31-12-1971 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Anand T hakur. Over Anand

Anand T hakur. Over Anand Anand T hakur Over Anand 1987 Anand Thakur is een TMAP Next gecertificeerde testcoördinator. Mede door zijn analytisch vermogen, objectiviteit, senioriteit, vermogen om onder druk te werken en geode stakeholder

Nadere informatie

IT Transformatie bij de ANWB

IT Transformatie bij de ANWB IT Transformatie bij de ANWB 2010-2018 Teun van der Vorm CIO Management in Motion Zoetermeer, 10 oktober 2016 2 Onderwerpen 1. Kennismaken 2. Mijn filosofie over IT 3. Fase 1: Ontwikkeling 2010 2014 4.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC. Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64. www.markmaathuis.nl

Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC. Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64. www.markmaathuis.nl Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64 E mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl Inleiding

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2011 1-6

Curriculum Vitae 2011 1-6 2011 1-6 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

Laan 1, 1200 AA Stad +31(0)612345678, +31(0)301234567,voornaam.achternaam@planet.nl Commercieel slagvaardig door interpersoonlijke- en organisatie

Laan 1, 1200 AA Stad +31(0)612345678, +31(0)301234567,voornaam.achternaam@planet.nl Commercieel slagvaardig door interpersoonlijke- en organisatie Curriculum Vitae Voornaam Achternaam Contact Profiel sensitiviteit Relatienetwerk Laan 1, 1200 AA Stad +31(0)612345678, +31(0)301234567,voornaam.achternaam@planet.nl Commercieel slagvaardig door interpersoonlijke-

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN Personalia Naam: Hans Heijnen Geboortedatum: 28 november 1967 Nationaliteit: Nederlands Adres: Witmolen 10, 2645GK, Delfgauw E-mail: hans.heijnen@enhansment.nl Telefoon: 06-467

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

PERSONALIA OVER MIJ CURRICULUM VITAE RODERICK VAN STRATEN

PERSONALIA OVER MIJ CURRICULUM VITAE RODERICK VAN STRATEN PERSONALIA Naam: van Straten (D.A.N.A) Roepnaam: Roderick Geboortedatum: 30-06-1973 Woonplaats: Gorinchem Adres: Burgstraat 18, 4201 AC www: roderickvs.nl E-mail: info@roderickvs.nl Twitter: @roderickvs

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Scorpio ICT Project Management

Scorpio ICT Project Management Curriculum Vitae Personalia Naam Marcel Lanting Adres Calville 22 Woonplaats 2771 PN Boskoop Telefoon 0172 462 440 Geboren te 18 november 1965 te Edam Algemene beschrijving Sinds 1990 ben ik werkzaam in

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN Personalia Naam: Hans Heijnen Geboortedatum: 28 november 1967 Nationaliteit: Nederlands Adres: Witmolen 10, 2645GK, Delfgauw E-mail: hans.heijnen@enhansment.nl Telefoon: 06-467

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Samenvatting. Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41. Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979

Curriculum Vitae. Personalia. Samenvatting. Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41. Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979 Personalia Curriculum Vitae Naam Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41 Postcode & woonplaats 6821 EN ARNHEM Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979 Geboorteplaats Rheden Burgerlijke

Nadere informatie

Sander Storm. s Gravenmoer

Sander Storm. s Gravenmoer PERSOONLIJKE GEGEVENS: NAAM: Sander Storm GESLACHT: Mannelijk GEBOORTEDATUM: 23-10-1990 WOONPLAATS: s Gravenmoer OPLEIDINGEN: 2016 heden Nivé HOFAM QC Studerend 2008 2012 Avans Hogeschool, Breda HBO Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

dutch building better//telecom & technology

dutch building better//telecom & technology building better//telecom & technology UPC Nederland Business Continuity Plan UITDAGINGEN Ontwikkel een Business Continuity Plan Hou rekening met ISO standaarden, eisen Agentschap Telecom en beleid van

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC Curriculum Vitae Interim Business Controller RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting CVK83

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Bijlage 6: Mijlpalen project Versie: v1.0 Datum: 17-3-2017 Bijlage 6. Mijlpalen project V0.2 Inhoudsopgave 1. 2.

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

CV Tjeerd Oomens tel: 0346-284582/06-24766165 tjeerd.oomens@planet.nl

CV Tjeerd Oomens tel: 0346-284582/06-24766165 tjeerd.oomens@planet.nl Curriculum Vitae Personalia Naam Voornamen Oomens Tjeerd (Willem Sebastiaan) Adres Zebraspoor 209 3605 GM Maarssen Telefoon 0346-284 582 06-247 66 165 E-mail tjeerd.oomens@planet.nl Geboortedatum Nationaliteit

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden naar aanleiding van Shell Engagement Sessies

Vragen en Antwoorden naar aanleiding van Shell Engagement Sessies HSE Q1. Dienen incidentmeldingen straks via het Shell systeem gedaan te worden of via het Johnson Controls systeem? A1. Incidenten dienen zowel aan Shell als binnen Johnson Controls gemeld te worden. Omdat

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIEL. Working together is succes

PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIEL. Working together is succes PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Reinold Minderhout Geboortedatum 07 januari 1964 Woonplaats Alphen aan den Rijn SAP ervaring sinds 1991 Specialisme SAP HR consultancy, Project management, Service delivery management

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Interim Manager. : Peter Bartels. ervaring sinds 1989. Personalia. In het kort

Interim Manager. : Peter Bartels. ervaring sinds 1989. Personalia. In het kort Interim Manager ervaring sinds 1989 In het kort In de afgelopen tweeëntwintig jaar heeft Peter een uniek ervaringsprofiel als ICT manager opgebouwd. Hij heeft fundamentele kennis van ICT en de organisatievormen

Nadere informatie

PAPHOS GROUP SERVICENOW EXPERTS

PAPHOS GROUP SERVICENOW EXPERTS PAPHOS GROUP SERVICENOW EXPERTS Als ervaren ServiceNow partner, helpen wij u bij het implementeren en beheren van het ServiceNow platform. Niet alleen op korte termijn, maar juíst met het oog op de toekomst.

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2013 1-7

Curriculum Vitae 2013 1-7 2013 1-7 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Curriculum Vitae R.P.D. (Rob) Buijtendijk InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Postbus 414 1270 AK Huizen M: 06-54 23 84 80 T: 035-646 93 96 F: 035-646 93 97 E: rob.buijtendijk@innervisie.nl I:

Nadere informatie

BE-IT Consultancy B.V.

BE-IT Consultancy B.V. BE-IT Consultancy Curriculum Vitae BE-IT Consultancy BE-IT Consultancy B.V. Smetanastraat 2 2901ES Capelle aan den IJssel Tel +31 (0)10 8224182 GSM +31 (0)6 54252517. Personalia Naam: Adres: Smetanastraat

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant Curriculum Vitae Interim Assistent Controller Interim Financial Accountant Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Projektaanpak Grote Bedrijven 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Agenda Kort voorstellen deelnemers Wat is de beste projektaanpak? Case studies vanuit vooronderzoek Gemeenschappelijke bevindigen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arnold Smit

Curriculum Vitae Arnold Smit Adres Molenweg 26 3981 CC Bunnik tel 030-6565191 fax 030-6565184 email informatie@profourest.nl www www.profourest.nl Curriculum Vitae Arnold Smit Personalia Naam : Arnold Smit Woonplaats : Hilversum Geboortedatum

Nadere informatie

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Interim Detachering Payrolling Derks & Derks Detachering Breed aanbod Life Sciences professionals Derks & Derks Detachering

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1. EngagementManager UWV Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.1 Doelstelling Het Directie Team van UWV heeft 5 benchmark eisen (A-E) opgesteld

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard Augustus 2014 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Pagina 2/5 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard is een moderne, procesgerichte woningcorporatie.

Nadere informatie

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.)

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.) ICT maakt zorg beter Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG Ben Gorter Manager I&A (a.i.) Agenda 1. RdGG facts & figures 2. De huidige situatie 3. De opdracht 4. De ICT transformatie 2 1. RdGG

Nadere informatie

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Even voorstellen Vicus ebusiness Solutions Geluiden uit de markt Belangrijke verschillen

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia

CURRICULUM VITAE. Personalia CURRICULUM VITAE Personalia Naam Edwin van den Broek Adres Fort Pinssen 29 Postcode + woonplaats 2926 VD Krimpen aan den IJssel Mobiel 06-22750269 Email edwinvandenbroek@enabler.nl Geboortedatum 9 januari

Nadere informatie

www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek

www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek De waarde van business cases Het opstellen van Business Cases als basis voor tastbare resultaatsverbetering

Nadere informatie

Profiel Manfred Dousma

Profiel Manfred Dousma Profiel Manfred Dousma Personalia Naam ing. M.P. (Manfred) Dousma Adres Kramerstraat 42 9731 MK Groningen Geslacht man Geboortedatum 11 september 1978 Geboorteplaats Appingedam Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Johannes Koning. Koning Automatiseringsdiensten & Advies. A Nieuwe Schoolweg 2 A 9756 BB Glimmen T +31628256540 E info@koningautomatisering.

Johannes Koning. Koning Automatiseringsdiensten & Advies. A Nieuwe Schoolweg 2 A 9756 BB Glimmen T +31628256540 E info@koningautomatisering. Johannes Koning A Nieuwe Schoolweg 2 A 9756 BB Glimmen T +31628256540 E info@koningautomatisering.nl I www.koningautomatisering.nl Cursussen Jaar Teradata ( SQL, Database architecture ) 2014 Next Generation

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC Curriculum Vitae Interim Financial Controller Financial Analyst QC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Aantal jaren

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Productenbrochure Versie april 2006

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Productenbrochure Versie april 2006 Productenbrochure Versie april 2006 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Markt

Nadere informatie

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Bijgewerkt tot en met 18 januari 18 1 interim Projectmanager Datawarehouse Vastgoed gezocht! enkele maanden, gemiddeld 3, 4 of 5 dagen per

Nadere informatie