Profiel. Opleiding. Personalia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel. Opleiding. Personalia"

Transcriptie

1 Profiel Guido is een zeer ervaren businesscontroller, die inzetbaar is bij vraagstukken over de bedrijfsvoering. Hij heeft ervaring met het ontwikkelen en implementeren van besturingsmodellen en het analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Guido heeft ook ervaring als businesscontroller in het analyseren van de financiële resultaten van de organisatie en het adviseren van het management over het nemen van maatregelen om de doelstellingen te halen. Guido is een sterke analyticus die uw kansen en bedreigingen in korte tijd kan doorgronden. Wat betekent de kans, welk rendement kunt u er van verwachten en wat is het risico? Hoe ernstig is de bedreiging, welke maatregelen kunt u nemen en welk voordeel levert dat op? Aan de hand van deze analyses komt hij met adviezen om het probleem op te lossen. In zijn analyses en adviezen kijkt hij vooral naar de financiële aspecten als verwacht rendement, de procesmatige kant en de organisatorische (on-)mogelijkheden zoals culturele effecten. In veel opdrachten was hij al snel de materiedeskundige op bepaalde vakgebieden. Guido heeft een grondige kennis van de financiële gegevensverwerking. Ook de gegevensstructuur van financiële systemen kennen weinig geheimen voor hem. Zijn financiële en ICT opleidingen zijn mede debet aan deze vaardigheid. Uitgevoerde opdrachten Opdrachtgever Functie Periode Centraal Bureau voor de Statistiek Procesdeskundige Freia Procesregisseur Vts Politie Nederland Business consultant Ventus Delivery manager St. Projectmanagement Nederland Procesmanager Eneco Energie Projectcontroller Aino Delivery manager Kadaster Projectmanager KPN Telecom Projectmanager Unisource Business Networks Business consultant KPN Telecom Informatie analist Nevanco groep Administrateur Opleidingen Opleiding Periode Financial Controller, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2007 HEAO Bestuurlijke Informatica, Hogeschool Utrecht 1990 Sturing van Verandering in Organisaties, SIOO 1996 Professioneel leiding geven als coach, Associatie voor Coaching 2000 Prince II foundation 2001 Personalia Naam: Guido Hegger Adres: Brederostraat PA Arnhem Telefoon: Nationaliteit: Nederlandse Geboorte datum: 16 januari 1961

2 Ervaringsoverzicht Functie: Procesdeskundige bedrijfsvoering Opdrachtgever: Centraal Bureau voor de Statistiek Periode: januari 2011 juni 2012 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het bureau voor het leveren van statistieken voor de overheid. Het bureau onderzoekt in opdracht van ministeries trends in de Nederlandse samenleving. Het CBS verwerkt de onderzoeksgegevens tot statistieken. De divisie Dataverzameling is verantwoordelijk voor het verzamelen van statistische data. Voor deze divisie is Guido financieel procesdeskundige. De divisie Dataverzameling heeft sterke behoefte aan het professionaliseren van de bedrijfsvoering. Om aan deze behoefte te voldoen heeft Guido een marsroute uitgewerkt waarmee langs vier plateaus de gewenste professionalisering wordt bereikt. In deze marsroute worden de financiële processen opnieuw ingericht. De planning en control cyclus is opnieuw ontworpen en geïmplementeerd. In deze nieuwe P&C cyclus zit het management aan het stuur als het gaat om budgettering en verantwoording van de voortgang. Guido is in deze functie verantwoordelijk voor: Het ontwerpen en inrichten van het nieuwe proces Het ontwerpen en bouwen van managementrapportages ter ondersteuning van het proces Het ondersteunen van het management bij het realiseren van haar nieuwe rol. De marsroute heeft er toe geleid dat het management de verantwoordelijkheid heeft genomen voor de budgettering en een instrumentarium heeft gekregen om de voortgang te bewaken. Het heeft in het afgelopen jaar geleid tot verschillende acties om het resultaat bij te sturen. Een belangrijke kosten post voor de divisie zijn de kosten van uitzendkrachten. Dankzij de nieuwe management informatie en een grondige analyse van deze kosten heeft de divisie inmiddels een materiële besparing weten te realiseren op deze post.

3 Functie: Businesscontroller en procesregiseur Opdrachtgever: Freia Periode: februari 2009 september 2010 Freia is actief in het opleiden en trainen. Freia organiseert opleidingen voor de hogere echelons en trainingen van basis- en middenkader. Één van de werkmaatschappijen van Freia is Fources. Deze werkmaatschappij verzorgt voor haar klanten de logistiek van de opleidingen (aanmelden cursusadministratie, inkoop e.d.). Voor deze werkmaatschappij is Guido businesscontroller. Één van de grootste klanten van Fources heeft aangekondigd dat zij aanzienlijk minder zal inkopen dan voorgaande jaren. Om te kunnen blijven overleven is een ingrijpende reorganisatie noodzakelijk. Guido heeft als controller de directie geïnformeerd over de consequenties van de daling van de omzet. Hij heeft met behulp van een model berekend wat de te verwachten resultaten zijn en wat de effecten zijn als een reorganisatie wordt doorgevoerd. Guido heeft tenslotte de financiële onderbouwing opgesteld voor de adviesaanvraag voor de ondernemingsraad en de ontslagaanvraag. Een onderdeel van de reorganisatie is een nieuw businessmodel. Over dit model heeft Guido de directie geadviseerd. Hij heeft het model vervolgens uitgewerkt in een procesontwerp. Dit procesontwerp is inmiddels grotendeels geïmplementeerd. Als onderdeel van dit plan heeft hij de financiële administratie ingrijpend gewijzigd. Het doel van deze wijziging is meer grip krijgen op de bedrijfsvoering en een aanzienlijke verbetering van de liquiditeitspositie. Guido heeft voor Fources de jaarrekening opgesteld en een regulier proces van maandrapportage opgezet. Guido is in deze functie verantwoordelijk voor: Het bewaken en rapporteren over de financiële voortgang. Het adviseren over de prognoses. Het begeleiden van het veranderingsproces. De financiële onderbouwing van de reorganisatie. Het verbeteren van de bedrijfsvoering. Het herinrichten van de financiële administratie. De financiële onderbouwing van de reorganisatie en de onderliggende modellen zijn getoetst door de accountant van Freia. De implementatie van het nieuwe proces heeft er toe geleid dat de organisatie meer grip heeft op haar verplichtingen.

4 Functie: Business consultant Opdrachtgever: vts Politie Nederland Periode: januari 2007 januari 2009 Vts Politie Nederland is het shared service center voor de 26 politiekorpsen. Zij verzorgt de informatievoorziening voor die korpsen. Guido heeft aan de basis gestaan van een nieuw besturingsmodel voor de organisatie. Met dit model wordt de omslag gemaakt van inputsturing naar outputsturing. Het model maakt inzichtelijk wat de kosten van de producten zijn. Het geeft de afnemers van de organisatie instrumenten in handen om keuzes te maken in de ICT producten die zij nodig hebben. Het besturingsmodel is voor het management een instrument voor het beheersen van de kosten en het zo nodig bijsturen van de organisatie. Als gevolg van dit besturingsmodel zijn diverse administratieve systemen (o.a. de financiële-, projecten urenadministratie) helemaal opnieuw ingericht en zijn de bij behorende processen opnieuw opgesteld. Tenslotte is een informatie piramide ontworpen welke wordt ondersteund met een nieuw gebouwd data pakhuis. Het ontwikkelen van het besturingsmodel. Het uitwerken van het besturingsmodel in concrete wijzigingen in procesgang en gegevensverwerking. Het laten uitwerken van de gewijzigde processen en het vaststellen van de bijbehorende verantwoordelijkheden. Het begeleiden van het veranderingsproces. Het coördineren van de gegevensconversie. Het ontwerpen en implementeren van de informatie piramide. Guido heeft samen met de andere leden van het programmateam een veranderingsproces in gang gezet. Inmiddels zijn de eerste resultaten hiervan zichtbaar. De coördinatie tussen de verschillende afdelingen is aanmerkelijk verbeterd. De directie is veel meer bezig met nemen van besluiten over dienstverlening aan de afnemers en minder met het bespreken van kosten overschrijdingen. Functie: Business consultant Opdrachtgever: vts Politie Nederland Periode: maart december 2006 Guido heeft voor Politie Nederland een procesarchitectuur ontworpen en heeft draagvlak gecreëerd voor proces gericht werken. De procesarchitectuur is verder uitgewerkt door de organisatie. Ontwerpen en beheren van de procesarchitectuur. Het bewaken van de samenhang tussen de bedrijfsvoeringprocessen. Het bewerkstelligen dat de organisatie op een uniforme wijze samenwerkt. Het adviseren over en het implementeren van een nieuw management control systeem. De procesarchitectuur is geaccepteerd door de organisatie. Deze architectuur is verweven met de (financiële) besturing van de organisatie. De eerste processen zijn inmiddels conform de nieuwe architectuur ingericht.

5 Functie: Delivery manager Opdrachtgever: Ventus Periode: augustus 2007 maart 2009 Ventus levert interim professionals aan bedrijven. Guido was verantwoordelijk voor enkele accounts. Hij begeleidde de medewerkers in hun opdrachten en besprak de voortgang met de opdrachtgever. Guido was tevens verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe opdrachten en klanten. Guido maakte deel uit van het management team. Dit team was voornamelijk bezig met de ontwikkeling van de financiële dienstverlening van Ventus. Functie: Procesmanager Opdrachtgever: stichting Projectmanagement Nederland Periode: april 2004 januari 2005 Stichting Projectmanagement Nederland is een stichting die interim opdrachten verwerft voor aangesloten projectmanagers. De stichting heeft naast de rol van intermediair tussen potentiële opdrachtgevers en projectmanagers ook een functie als kenniscentrum op het gebied projectmanagement. Vanaf de start van de stichting is Guido hierbij betrokken geweest. Hij heeft de bedrijfsprocessen ontworpen en de verschillende standaard contracten en leveringsvoorwaarden opgesteld. Aangezien de stichting een ideële doelstelling had, kon zij niet alle betaalde BTW aftrekken. Guido heeft een oplossing voor dit probleem gevonden. Het ontwerpen en implementeren van bedrijfsprocessen. De werving en selectie van projectmanagers. Het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en leveringsvoorwaarden. Het coördineren van inschrijvingen op openbare aanbestedingen. Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem. Dankzij de bijdrage van Guido was de interne organisatie van de stichting goed op orde. Dit had een grote aantrekkingskracht op projectmanagers die zich wilden aansluiten. De genoemde oplossing voor het BTW probleem is uiteindelijk ook door de belastinginspecteur goedgekeurd.

6 Functie: Projectcontroller Opdrachtgever: Eneco Energie Periode: februari 2003 februari 2004 Vanwege de liberalisering van de energiemarkt moeten alle meetinstallaties voor gas bij grootverbruikers worden aangepast. De meeting van het gasverbruik moet nauwkeuriger zijn en t op afstand uitleesbaar zijn. Het project had als opdracht om 1500 meetinstallaties bij klanten aan te passen of zo nodig geheel te vervangen. Guido heeft de bedrijfsprocessen ontworpen en geïmplementeerd. In overleg met de opdrachtgever heeft hij er voor gekozen het project als een zelfstandige productie unit in te richten met een eigen productiestraat en magazijn. Ten behoeve van de voortgangsbewaking en de overdracht van bepaalde data over de meetinstallatie heeft hij in Excel een elektronisch orderformulier ontwikkeld. Nadat de processen ontwikkeld waren, was Guido verantwoordelijk voor de financiële bewaking van het project. Hij heeft afspraken gemaakt over de tarieven voor het plaatsen van de installaties en hij heeft het budget opgesteld. Het inrichten van de bedrijfsprocessen. Het maken van tariefafspraken met ontvangende partij. De inkoop van materiaal en productiecapaciteit (aannemers). Het opstellen van het budget en het bewaken van de realisatie. Het opstellen van maandrapportages. Het project is binnen budget (5,6 miljoen euro) en tijd (twaalf maanden) opgeleverd. Delen van het productieproces zijn door de staande organisatie overgenomen. Functie: Projectleider Opdrachtgever: Kadaster Periode: september 2003 april 2004 Het Kadaster werkt met SAP voor de financiële en personeelsadministratie. Ten behoeve van geplande uitbreiding van de functionaliteit moest er een nieuwe release van SAP worden geïmplementeerd. Vanwege deze upgrade moeten gegevens worden geconverteerd en het maatwerk moet op veelplaatsen worden aangepast. Guido heeft de implementatie begeleid (o.a. de gebruikersopleidingen), de communicatie met de gebruikers georganiseerd en de planning en rapportage van het project begeleid. De implementatie van de nieuwe release De opleiding van de gebruikers De communicatie over het project.

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1 cv August Kluijfhout pagina:1 Curriculum Vitae August Kluijfhout August is een persoon die ruim 20 jaren ervaring heeft in het IT werkveld. Zijn kracht ligt in het operationeel- en projectmanagement. De

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae - Ron van Toledo

Curriculum Vitae - Ron van Toledo Personalia Naam Geboortejaar Werkervaring sinds Werkzaam in IT Karaktereigenschappen Klantwaardering door Ron van Toledo 1957 1976 1983 gericht, Gestructureerd Inzet, aanpassingsvermogen, resultaatgedrevenheid,

Nadere informatie

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid.

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid. Wij komen graag in contact met een Manager Customer Intelligence Opdrachtomschrijving: De manager Customer Intelligence krijgt de opdracht om het data voor de Customer Intelligence Analyse omgeving in

Nadere informatie

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Datum : 9 maart 2005 Versie : 0.9 Status : Concept ter vaststelling voor Gedeputeerde Staten Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 1

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 PERSOONLIJKE GEGEVENS Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 Functies: Projectmanager, Veranderingsmanager, CMMI Implementatiemanager,

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 38 Datum: donderdag 27

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress Onderwijs referenties brochure Your business technologists. Powering progress Proposities Voorwoord De onderwijssector verandert in hoog tempo door de toenemende (kwaliteits-) eisen van zowel de studenten

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Artikel van interdepartementale IT-projecten Nathalie Timmer en Ivo Kerkkamp De overheid wil door de strategische inzet van IT de bedrijfsvoering optimaliseren en de informatievoorziening naar de burger

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Léon van der Meij Binnenwerk RMK deel3.indd 7 31-10-2006

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Referenties Gezondheidszorg. procesverbetering. Your business technologists. Powering progress

Referenties Gezondheidszorg. procesverbetering. Your business technologists. Powering progress Referenties Gezondheidszorg Sstrategie procesverbetering & ict Your business technologists. Powering progress Wij zijn uw business technologists De huidige veranderingen en onzekerheden in de zorgmarkt

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Samenvatting. Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41. Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979

Curriculum Vitae. Personalia. Samenvatting. Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41. Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979 Personalia Curriculum Vitae Naam Wouter Tangelder Adres Leoninusstraat 41 Postcode & woonplaats 6821 EN ARNHEM Telefoonnummer 06-33 97 19 66 Geboortedatum 30 juli 1979 Geboorteplaats Rheden Burgerlijke

Nadere informatie