1) homepagina: Taaladvies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1) homepagina: Taaladvies"

Transcriptie

1 1) homepagina: Taaladvies Adviesgids In duidelijk Nederlands. Spreken en schrijven voor iedereen De adviesgids In duidelijk Nederlands bevat een overzicht van adviezen voor helder en correct taalgebruik en efficiënte communicatie in het publieke domein. De tekst bevat negen hoofdstukken, waarin de volgende thema's aan bod komen: doel, doelgroep, medium, structuur, formulering, standaardtaal, presentatie, brieven en s, en telefoongesprekken. E-zine Taallink Om u met spelling- en andere taalkwesties vertrouwd te maken, kunt u zich abonneren op ons e-zine Taallink, het wekelijkse magazine van de dienst Taaladvies. U krijgt dan elke week de vraag van de week, het woord van de week en de link van de week in uw mailbox. Hoofdlettergebruik bij de Vlaamse overheid Meer informatie over de schrijfwijze van functiebenamingen, de officiële titulatuur en de bevoegdheidsomschrijving van Vlaamse ministers, en namen van instanties en entiteiten van de Vlaamse overheid vindt u in de rubriek Hoofdlettergebruik. (Linkerkolom) 1 Start 2 Tekstrevisie 3 Taalvragen 4 Taaltips van de week 5 Hoofdlettergebruik 6 In duidelijk Nederlands 7 Informatiebronnen 8 Contact

2 2) Tekstrevisie Wat doet de dienst Taaladvies? De dienst Taaladvies reviseert de volgende tekstsoorten: regelgevende teksten, zoals ontwerpen van decreet, besluiten van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten teksten die voor een breed publiek bestemd zijn, zoals advertenties, folders, brochures en persberichten standaardteksten formulieren omzendbrieven, dienstorders, reglementen en overeenkomsten. Opleidingen Als u vaak dezelfde soort teksten moet schrijven, kunt u een specifieke opleiding volgen. De afdeling Vorming organiseert verschillende taal- en communicatieopleidingen, waaronder Klantgericht brieven en mails schrijven, Schrijven voor het web, Verslag nemen van een vergadering en Formulierenontwerp. Die opleidingen kunnen u helpen om uw schrijf- en communicatievaardigheid te vergroten.

3 Regelgeving Aanpak De revisie van voorontwerpen van decreet en ontwerpen van besluit is verplicht, behalve voor besluiten die meer dan eens in dezelfde vorm terugkeren. Het advies betreft zowel de leesbaarheid en de taalzuiverheid van de ontwerpen, als de wetgevingstechnische consistentie en de toepassing van de regels uit de omzendbrief Wetgevingstechniek VR/2014/4.pdf [zie elders op deze website]. Voor de taalkundige revisie zijn wij verantwoordelijk, voor de wetgevingstechnische revisie zorgt de Juridische Dienst van de afdeling Kanselarij. De dienst Wetsmatiging beoordeelt de kwaliteit van de eventuele reguleringsimpactanalyse (RIA). De afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen beoordeelt het jongeren- en kindeffectrapport (JoKER). Conform de omzendbrief krijgt de revisie van regelgevende teksten voorrang op alle andere revisieopdrachten die de dienst Taaladvies uitvoert. Werkwijze Op de site van Wetgevingstechniek vindt u meer informatie over de procedure voor de beoordeling van regelgevende teksten. Hieronder vindt u een samenvatting van de werkwijze. Stap Handeling U stelt de regelgevende tekst op volgens de aanwijzingen in de omzendbrief Wetgevingstechniek (VR 2005/4) en u gebruikt de sjablonen [zie elders op deze website] die zijn vastgelegd in de huisstijl van de Vlaamse overheid. U mailt de ontwerptekst naar de gezamenlijke mailbox van de Juridische Dienst, de dienst Wetsmatiging, de afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen en de dienst Taaladvies. De Juridische Dienst noteert de wetgevingstechnische opmerkingen in de tekst met bijgehouden wijzigingen en bezorgt de gereviseerde tekst aan Taaladvies. Wij noteren onze taalkundige opmerkingen en voorstellen tot revisie in de tekst met bijgehouden wijzigingen en bezorgen de gereviseerde tekst aan de Juridische Dienst. Binnen een termijn van vier werkdagen bezorgt de Juridische Dienst u de tekst met de taalkundige en wetgevingstechnische opmerkingen, samen met de eventuele beoordeling van de RIA en de JoKER-toets. Bij omvangrijke opdrachten wordt in overleg met u een langere termijn afgesproken. In uitzonderlijke gevallen noteren we de opmerkingen nog op papier in de tekst. U controleert de tekstcorrecties in de tekst. Als u vragen hebt over de voorgestelde correcties, neemt u contact op met de taaladviseur (voor de taalkundige correcties), of met de jurist (voor de wetgevingstechnische correcties) die de tekst heeft gereviseerd. U hoeft het taalkundige en wetgevingstechnische advies niet bij het ontwerp te voegen op het ogenblik dat u dat ontwerp ter goedkeuring aan de minister of de Vlaamse Regering voorlegt. In de nota aan de Vlaamse Regering verwijst u naar het advies met de volgende formule: 'Het bijgaande [ontwerp van besluit / ontwerp van decreet] werd aangepast aan het wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. (nummer van het advies: het begint met de aanduiding LEG ) van (datum van het advies).'

4 Hulpmiddelen Voor de redactie en de revisie van regelgevende teksten moet u gebruikmaken van de omzendbrief Wetgevingstechniek (VR 2009/4). U vindt de omzendbrief in het Vademecum van de Vlaamse Regering (rubriek 8.1). Opleidingen Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) organiseert een meerdaagse opleiding Wetgevingsleer, die uit verschillende modules bestaat. Module A1 en A2 zijn toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het opstellen van regelgevende teksten. Module B, C, D1 en D2 worden georganiseerd voor juristen en voor ervaren niet-juristen. Module C bevat een onderdeel over taal en wetgeving (2 uur). Er is een opleidingscatalogus beschikbaar.

5 Voorlichtingsteksten Definitie Voorlichtingsteksten zijn folders en brochures, advertenties, radio- en tv-spots, persmededelingen en andere teksten waarmee de Vlaamse overheid het grote publiek informeert en voorlicht. Aanpak Wij kunnen een taalkundige kwaliteitscontrole uitvoeren voor de copywriting die u intern of extern hebt laten uitvoeren. We besteden daarbij aandacht aan de spelling, de conventies, de huisstijl, het woordgebruik, de grammatica, de formulering, de stijl en de communicatieve bruikbaarheid van de tekst. De taalkundige revisie van voorlichtingsteksten is sterk aanbevolen. Van het Nederlands dat de Vlaamse overheid in de voorlichtingsacties en -campagnes gebruikt, wordt verwacht dat het helder, toegankelijk, verzorgd en standaardtalig is Werkwijze Voor de taalkundige revisie van voorlichtingsteksten geldt de volgende werkwijze. Stap Handeling U trekt bij de voorbereiding van de schrijfactiviteiten voldoende tijd uit voor de revisiefase aan het einde. Maak een realistische planning op. Haastwerk komt de kwaliteit van uw teksten niet ten goede. U voert de schrijfopdracht zelf uit of u besteedt de schrijfopdracht intern of extern uit. U zorgt ervoor dat er tijdens de uitvoering voldoende overleg is tussen alle betrokken partijen (uw opdrachtgevers, tekst- en communicatiebureaus, medewerkers van de afdeling Communicatie enzovoort). U mailt de eindversie naar (Word- of pdf-bestand). Bezorg langere teksten bij voorkeur als Worddocument. Gebruik dan letterkorps 11 of 12 en een interlinie 1,5. Vermeld steeds uw deadline. We bekijken of de timing die u voor de tekstrevisie voorstelt, haalbaar is. Als dat niet het geval is, nemen we contact met u op en maken we daarover afspraken. Korte Wordteksten reviseren we op het scherm en we mailen u de gereviseerde tekst terug met bijgehouden wijzigingen. Bij langere Wordteksten en teksten in pdf-formaat noteren we onze taalkundige opmerkingen en voorstellen tot revisie op papier in de tekst en we bezorgen u de tekst terug per fax of met de huispost. Als algemeen principe geldt dat u als opdrachtgever de communicatie voert tussen alle betrokken partijen. Wij communiceren niet rechtstreeks met de externe uitvoerders van de schrijfopdracht (tekst- en communicatiebureaus). Na eventueel overleg met de betrokken partijen brengt u de tekstcorrecties aan in de eindversie van de tekst of bezorgt u ze aan de uitvoerders van de schrijfopdracht. Als er vragen zijn over de voorgestelde correcties, neemt u contact op met de taaladviseur die de tekst heeft gereviseerd. In principe reviseren we elke tekst maar één keer. Als een tekst door onvoorziene omstandigheden nog heel erg is gewijzigd, kunnen we die nog een tweede keer reviseren. In de tweede versie moeten dan wel de voorstellen tot wijziging uit de eerste revisieronde doorgevoerd zijn. Bij langere teksten is het handig als u de veranderingen in de tweede versie van de tekst markeert.

6 Hulpmiddelen en opleidingen Voor de redactie en de revisie van voorlichtingsteksten kunt u de volgende hulpmiddelen gebruiken. de website van de afdeling Communicatie In duidelijk Nederlands.pdf de hulpmiddelen die u in de rubriek Informatiebronnen vindt Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) organiseert verschillende taal- en communicatieopleidingen die u kunnen helpen om uw schrijf- en communicatievaardigheid te vergroten.

7 Standaardteksten Definitie Standaardteksten zijn brieven en berichten die u opstelt om ze daarna veelvuldig in (ongeveer) dezelfde vorm opnieuw te gebruiken. Het gaat meestal om documenten waarmee u bepaalde procedures uitvoert, bijvoorbeeld burgers op de hoogte brengen van een beslissing, informatie van subsidieaanvragers verzamelen, sollicitanten afwijzen. Aanpak Bij de revisie van standaardteksten besteden we aandacht aan de spelling, de conventies, de huisstijl, het woordgebruik, de grammatica, de formulering en de stijl van de tekst. De revisie van standaardteksten is sterk aanbevolen. De taalkundige revisie is immers essentieel als u administratieve procedures met de nodige kwaliteitszorg wilt uitvoeren. In overleg met u proberen we de communicatieve bruikbaarheid van de documenten zo optimaal mogelijk te maken. Werkwijze Voor de taalkundige revisie van standaardteksten geldt de volgende werkwijze. Stap Handeling U bezorgt ons de standaardteksten en informatie over de communicatieve context waarin ze functioneren (wat, voor wie, waarom, hoe, volgens welke wetgeving). U meldt ons ook wat uw wensen en verwachtingen zijn. In overleg met u bepalen we hoe we de opdracht zullen uitvoeren en wat de timing is. Als we veel vragen over de communicatieve context hebben, organiseren we daarover een voorbereidend overleg met u. Waar mogelijk reviseren en herschrijven we de teksten in Word zodat u daarna modelteksten hebt die u direct in de praktijk kunt gebruiken. Bij grotere opdrachten zorgen we ook voor een rapport met een communicatieve en taalkundige bespreking van de reeks standaardteksten. Wij bezorgen u de gereviseerde teksten en het begeleidende rapport. Als u dat wilt, kunt u achteraf altijd nog overleg met ons hebben over de invoering en het gebruik van de gereviseerde standaardteksten. Hulpmiddelen en opleidingen Voor de redactie en de revisie van standaardteksten kunt u de volgende hulpmiddelen gebruiken. In duidelijk Nederlands.pdf de hulpmiddelen die u in de rubriek Informatiebronnen vindt Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) organiseert verschillende taal- en communicatieopleidingen die u kunnen helpen om uw schrijf- en communicatievaardigheid te vergroten.

8 Formulieren Definitie Formulieren zijn papieren of elektronische documenten waarmee u gegevens opvraagt voor de toepassing van een procedure. Formulieren bevatten antwoordruimten waarin invullers de gegevens kunnen noteren. Hulpmiddelen Voor het ontwerp, de redactie en de opmaak van formulieren kunt u gebruikmaken van de volgende hulpmiddelen: de Formulierenleidraad [zie elders op deze website] de Checklist formulieren van de dienst [zie elders op deze website] de formulierensjabloon [zie elders op deze website] het Evaluatie-instrument voor formulieren [zie elders op deze website] De Formulierenleidraad is een leidraad voor het ontwerp van papieren en elektronische formulieren bij de Vlaamse overheid. Deze handleiding besteedt aandacht aan de voorbereiding van het formulier, de structuur, de vraagstelling, de aanwijzingen en het taalgebruik in formulieren. De Formulierenleidraad wil bijdragen tot een kwaliteitsverhoging van het formulierenbestand van de Vlaamse overheid en tot de administratieve lastenverlaging. De Formulierenleidraad is bruikbaar als studieboek en als naslagwerk. U kunt de handleiding van het begin tot het einde doornemen als u zich algemeen wilt voorbereiden op het ontwerp van formulieren, maar u kunt het boek ook raadplegen als u specifieke vragen hebt. Daarbij kunt u gebruikmaken van een uitvoerig stappenplan, dat bij de Formulierenleidraad is gevoegd. Aan het einde van de leidraad vindt u een aantal voorbeeldformulieren, waarop de richtlijnen uit de handleiding zijn toegepast. Naast de Formulierenleidraad kunt u ook gebruikmaken van de Checklist formulieren van de dienst Wetsmatiging. Met de checklist kunt u evalueren in welke mate u rekening houdt met de administratieve lasten voor de invullers. [zie elders op deze website] De formulierensjabloon is een Wordsjabloon waarmee u een papieren formulier kunt redigeren en opmaken volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid. U kunt de sjabloon pas goed gebruiken als u de richtlijnen uit de Formulierenleidraad kent en toepast. Klik hier voor de formulierensjabloon september 2014.docx (129 kb). [zie elders op deze website] Klik hier voor de handleiding.docx (63 kb) [zie elders op deze website]voor het gebruik van de formulierensjabloon. Klik hier voor een voorbeeldformulier.docx (65 kb). [zie elders op deze website] Het Evaluatie-instrument voor formulieren bevat een lijst met criteria waarmee u kunt toetsen of een formulier goed is voorbereid en opgesteld. Op basis van die criteria toetsen de dienst Taaladvies en de dienst Wetsmatiging of een formulier in aanmerking komt voor het kwaliteitslabel op de formulierensite van de Vlaamse overheid.

9 Kwaliteitslabel Alle formulieren van de Vlaamse overheid zijn samengebracht op één website: de formulierensite van de Vlaamse overheid. Aan de kwaliteitsvolle formulieren op die site wordt een kwaliteitslabel eenvoudig formulier toegekend. Om een kwaliteitslabel te krijgen voor uw formulier, volgt u de werkwijze die hieronder beschreven staat. Werkwijze Voor de taalkundige en communicatieve revisie van formulieren geldt de volgende werkwijze. Stap Handeling U ontwerpt of herwerkt uw formulier volgens de richtlijnen in de Formulierenleidraad en de Checklist formulieren, en u toetst het aan het Evaluatie-instrument voor formulieren. Voor de opmaak van een papieren formulier maakt u gebruik van het formulierensjabloon. U mailt uw formulier naar Over formulieren die niet volgens de richtlijnen van de Formulierenleidraad zijn opgesteld, kunnen wij geen advies uitbrengen. Als het formulier heel wat administratieve lasten voor de invullers meebrengt, raden we aan om ook bij de dienst Wetsmatiging advies in te winnen. Die dienst kan u adviseren over de manier waarop u de administratieve lasten kunt verlagen. U kunt de dienst Wetsmatiging bereiken op het adres Als het formulier op de formulierensite van de Vlaamse overheid gepubliceerd moet worden, nemen we het formulier op in een verbetertraject. We screenen uw formulier aan de hand van het Evaluatie-instrument voor formulieren. U krijgt een verslag van die screening met opmerkingen en verbetersuggesties. Als dat nodig is, beleggen we een feedbackvergadering met u en de formulierencoördinator van uw entiteit. Tijdens die vergadering lichten we de opmerkingen verder toe. Op basis van de opmerkingen past u het formulier aan en werkt u het verder af. De herwerkte versie legt u nogmaals aan ons voor. We toetsen het formulier opnieuw aan de kwaliteitscriteria en geven u feedback. Als het formulier voldoet aan de criteria van een goed formulier, krijgt het een kwaliteitslabel op de formulierensite van de Vlaamse overheid. Opleidingen Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) organiseert een opleiding Formulierenontwerp die u kan helpen om kwaliteitsvolle formulieren op te stellen.

10 Andere teksten Aanpak Naast regelgevende teksten, voorlichtingsteksten, standaardteksten en formulieren reviseren wij ook omzendbrieven, dienstorders, reglementen en overeenkomsten. Die teksten houden rechtstreeks verband met de uitvoering van de regelgeving en hebben een officieel karakter. De volgende teksten reviseren wij niet: teksten die in hun geheel een periodiek tekstgenre vormen zoals nieuwsbrieven en journalistieke bladen. Van deze teksten kunnen we eventueel wel over één nummer advies uitbrengen. U krijgt dan een modelrevisie en nuttige tips die u voor de volgende publicaties kunt gebruiken. teksten die alleen in webformaat worden gepubliceerd (voor inter-, extra- en intranetsites). Deze teksten worden geregeld geactualiseerd en hebben daardoor vaak een tijdelijk karakter. teksten die voor een beperkte - meestal interne - doelgroep of voor een specialistisch publiek geschreven zijn, zoals huishoudelijke reglementen, handleidingen en procedures, wetenschappelijke artikelen, rapporten, verslagen, jaarverslagen, nota's en plannen. Voor deze teksten is het belangrijk dat u vooral werkt aan uw eigen schrijf- en reviseervaardigheid en aan die van het schrijversteam van de publicatie. Op langere termijn kunt u dan sneller en met beter resultaat nieuwe teksten ontwerpen, schrijven, redigeren en reviseren. Werkwijze Voor de taalkundige en communicatieve revisie van omzendbrieven, dienstorders, reglementen en overeenkomsten geldt de volgende werkwijze. Stap Handeling U bezorgt ons de tekst en meldt ons wat uw wensen en verwachtingen zijn. U vermeldt tevens uw timing en geeft ons eventueel nuttige informatie over de communicatieve context van de tekst die u wilt laten reviseren (waarover, voor wie, waarom, hoe). In overleg met u bepalen we hoe we de opdracht kunnen uitvoeren en bekijken we of de timing voor de tekstrevisie haalbaar is. Als dat niet het geval is, maken we daarover met u nieuwe afspraken. We noteren onze taalkundige opmerkingen en voorstellen tot revisie op papier in de tekst en bezorgen u de tekst terug. U brengt de tekstcorrecties zelf aan in de eindversie van de tekst. Als u vragen hebt over de voorgestelde correcties, neemt u contact op met de taaladviseur die de tekst heeft gereviseerd. In principe reviseren we een tekst maar één keer. Als een tekst door onvoorziene omstandigheden nog heel erg gewijzigd is, kunnen we die nog een tweede keer reviseren. In de tweede versie moeten dan wel de voorstellen tot wijziging uit de eerste revisieronde zijn doorgevoerd. Bij langere teksten is het handig als u de veranderingen in de tweede versie van de tekst markeert.

11 3) Taalvragen Welke vragen kunt u stellen? U kunt alle mogelijke vragen over de Nederlandse taal stellen. Soort spelling andere conventies woordkeuze grammatica stijl begrijpelijkheid tekststructuur Voorbeeld Hoe schrijf ik Koning Albert II-laan? Hoe schrijf ik het getal in woorden? Hoe schrijf ik de eerste minister aan? Moet ik twee punten schrijven als de zin eindigt met een afkorting? Is weerhouden in de zin Vijf kandidaten zijn weerhouden goed Nederlands? Is er geen betere term voor performant? Schrijf ik Jan of Lies heeft het gedaan of Jan of Lies hebben het gedaan? Is de werkwoordsvolgorde Hij zal moeten geëvalueerd worden correct? Kies ik voor een passieve of voor een actieve vorm? Schrijf ik in de wij-vorm of in de ik-vorm? Is mijn tekst aangepast aan het publiek voor wie ik aan het schrijven ben? Gebruik ik geen ondoorzichtige afkortingen? Hoe kan ik mijn tekst het beste indelen? Wanneer gebruik ik tussenkopjes? Hoe kunt u een vraag stellen? Als u een vraag hebt over de Nederlandse taal, kunt u het antwoord eerst zoeken in Taaladvies.net, een databank van de Nederlandse Taalunie met meer dan 1500 taaladviezen. Als u het antwoord op uw taalvraag niet vindt op Taaladvies.net, hebt u twee mogelijkheden: U stelt uw vraag via Taaladvies.net, in de rubriek Stel een vraag. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk. U neemt telefonisch of via contact op met een van de taaladviseurs.

12 4) Taaltips van de week Er is een archief met taaltips. Hierin vindt u de taaltips die we elke week op de muurkrant publiceren.

13 5) Hoofdlettergebruik bij de Vlaamse overheid Functiebenamingen Officiële titulatuur van Vlaamse ministers Bevoegdheidsomschrijving van Vlaamse ministers Namen van gewesten en gemeenschappen Namen van overheden en instanties Namen van Vlaamse ministeries Namen van Vlaamse departementen Namen van Vlaamse agentschappen (IVA's en EVA's) Namen van subentiteiten van de Vlaamse overheid Functiebenamingen in lopende tekst onder de naam in een adres of in de ondertekening van een brief in de aanspreking van een brief de administrateur-generaal Administrateur-generaal Mijnheer de administrateurgeneraal, de secretaris-generaal Secretaris-generaal Mevrouw de secretaris-generaal, de inspecteur-generaal Inspecteur-generaal Mijnheer de inspecteur-generaal, de algemeen directeur Algemeen directeur Mevrouw de algemeen directeur, het afdelingshoofd Afdelingshoofd Mijnheer het afdelingshoofd, de gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder Mevrouw de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter Voorzitter Mijnheer de voorzitter, Officiële titulatuur van Vlaamse ministers in lopende tekst de minister-president van de Vlaamse Regering de viceminister-president van de Vlaamse Regering de Vlaamse minister van Onderwijs de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport onder de naam in een adres of in de ondertekening van een brief Minister-president van de Vlaamse Regering Viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Onderwijs Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport in de aanspreking van een brief Mijnheer de minister-president, Mevrouw de viceministerpresident, Mevrouw de minister, Mijnheer de minister,

14 Bevoegdheidsomschrijving van Vlaamse ministers alleen in lopende tekst de Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed,... de Vlaamse minister, bevoegd voor het woonbeleid,... de Vlaamse minister, bevoegd voor de werkgelegenheid,... Namen van gewesten en gemeenschappen het Vlaamse Gewest met hoofdletter met kleine letter een gewest, het gewest, de gewesten het Waalse Gewest het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de Vlaamse Gemeenschap de Franse Gemeenschap een gemeenschap, de gemeenschap, de gemeenschappen de Duitstalige Gemeenschap Namen van overheden en instanties met hoofdletter met kleine letter - de Vlaamse overheid de Vlaamse Regering het Vlaams Parlement de Inspectie van Financiën de Raad van State het Hof van Cassatie het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité de regering, de regeringen, een regeringsmededeling het parlement, de parlementen, parlementair, het parlementslid, de parlementariër de inspecteur van Financiën de raad van bestuur, de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de beleidsraad, de directieraad het hof van beroep, het hof van assisen het managementcomité Namen van Vlaamse ministeries met hoofdletter het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media het Vlaams Ministerie van Economie, Wetenschap en Innovatie met kleine letter een Vlaams ministerie, het ministerie, de Vlaamse ministeries

15 het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie het Vlaams Ministerie internationaal Vlaanderen de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Namen van Vlaamse departementen Namen van Vlaamse departementen schrijven we met een hoofdletter. Het woord departement maakt deel uit van de officiële naam en krijgt ook een hoofdletter. Alleen het departement Ruimte Vlaanderen heeft een naam die afwijkt van de naam van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Omdat het woord departement geen deel uitmaakt van de officiële naam Ruimte Vlaanderen, wordt het met een kleine letter geschreven. met hoofdletter het Departement Bestuurszaken (DBZ) het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (DCJSM) het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (DEWI) met kleine letter een departement, het departement, de departementen het Departement Financiën en Begroting (DFB) het Departement Landbouw en Visserij (DLV) het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (DLNE) het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) Ruimte Vlaanderen of het departement Ruimte Vlaanderen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG) het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) het Departement internationaal Vlaanderen (DiV) het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DDAR)

16 Namen van Vlaamse agentschappen (IVA's en EVA's) Als de officiële naam van het IVA of EVA het woord agentschap bevat, schrijft u dat met een hoofdletter. Als u de aanduiding (intern/extern verzelfstandigd) agentschap alleen gebruikt om duidelijk te maken dat het om een verzelfstandigde entiteit van de Vlaamse overheid gaat, zonder dat die toevoeging deel uitmaakt van de officiële naam, schrijft u agentschap met een kleine letter. Bijvoorbeeld: het Agentschap voor Facilitair Management, maar het agentschap Toerisme Vlaanderen of het intern verzelfstandigd agentschap Toerisme Vlaanderen (de officiële naam van het agentschap is Toerisme Vlaanderen). Hieronder vindt u nog enkele andere voorbeelden van officiële benamingen van agentschappen. intern verzelfstandigde agentschappen het Agentschap Infrastructuur het Agentschap voor Binnenlands Bestuur de Centrale Accounting de Inspectie Welzijn en Volksgezondheid het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie de Interne Audit van de Vlaamse Administratie Jongerenwelzijn Kind en Gezin Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen de Studiedienst van de Vlaamse Regering het Vlaams Agentschap Ondernemen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie de Vlaamse Belastingdienst de Vlaamse Milieumaatschappij extern verzelfstandigde agentschappen het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen nv De Scheepvaart de Limburgse Reconversiemaatschappij het Psychiatrisch Zorgcentrum Geel het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen het Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) de Vlaamse Landmaatschappij

17 de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen de Vlaamse Opera de Vlaamse Regulator voor de Media de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM De Lijn) Namen van subentiteiten van de Vlaamse overheid In namen van subentiteiten schrijft u zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden met een hoofdletter. Het woord afdeling, cel, dienst, entiteit of team krijgt een kleine letter als het vooraan staat. met hoofdletter de Technisch Ondersteunende Diensten de Beleidscel Binnenlands Bestuur het Contactpunt Vlaamse Infolijn de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming de Managementondersteunende Diensten (MOD) de Taaltelefoon de Kanselarij afdeling, cel, dienst, entiteit, team met kleine letter de dienst Wetsmatiging de cel Overheidsopdrachten de afdeling Communicatie de entiteit Media de dienst Emancipatiezaken het team Beleidsevaluatie het team Ouderenzorg

18 6) In duidelijk Nederlands Deze publicatie [zie elders op deze website] bevat een overzicht van adviezen voor helder en correct taalgebruik en efficiënte communicatie in het publieke domein. De adviesgids bevat negen hoofdstukken, waarin de volgende thema's aan bod komen: doel, doelgroep, medium, structuur, formulering, standaardtaal, presentatie, brieven en s, en telefoongesprekken. In deze rubriek vindt u een overzicht van de belangrijkste tips. De nummers die links staan, verwijzen naar de doorlopende nummering van de vragen en de tips in de adviesgids. Bij elke vraag en elke tip kunt u de bijbehorende uitleg uit de adviesgids als pdf-document downloaden.

19 7) Informatiebronnen Op internet Op het internet kunt u de volgende informatiebronnen raadplegen. Taaltelefoon: op deze website van de dienst Taaladvies staat een overzicht van de belangrijkste bronnen voor taaladvies. U vindt er welke naslagwerken, cd-roms en websites u kunt gebruiken als u een taalvraag hebt. Taaladvies.net: op deze site van de Nederlandse Taalunie vindt u adviezen over meer dan 1200 spelling- en andere taalkwesties. Als u het antwoord niet op de site vindt, kunt u uw vraag via een elektronisch formulier aan ons voorleggen. Spelling - de regels op een rij.pdf [zie elders op deze website] in deze brochure van de dienst Taaladvies worden de regels van de Nederlandse spelling op een rijtje gezet en geïllustreerd aan de hand van duidelijke voorbeeldwoorden. Onder meer de volgende onderwerpen komen erin aan bod: de vervoeging van Nederlandse en uit het Engels ontleende werkwoorden, hoofdletters, de tussenletters -e-, -en- en -s-, aaneenschrijven, het gebruik van koppelteken, trema, apostrof en de schrijfwijze van Engelse woorden. Achteraan in de brochure vindt u een lijst met woorden die veranderd zijn ten opzichte van de Woordenlijst van De brochure draagt het keurmerk Officiële spelling Nederlandse Taalunie. Dat betekent dat ze beantwoordt aan de officiële spelling van de Woordenlijst taalunieversum.org/taal/spelling: deze site van de Nederlandse Taalunie bevat onder meer achtergrondinformatie over de Woordenlijst. woordenlijst.org: via deze link kunt u de Woordenlijst en de Leidraad met de spellingregels online raadplegen. Afkortingenlijst: in deze lijst vindt u de afkortingen en letterwoorden die bij de Vlaamse overheid gangbaar zijn en in de ruimere context van de Vlaamse overheid voorkomen. Taallink: om u met spelling- en andere taalkwesties vertrouwd te maken, kunt u een abonnement nemen op Taallink, het wekelijkse magazine van de dienst Taaladvies. U krijgt dan wekelijks de vraag van de week, het woord van de week en de link van de week in uw mailbox. op deze site vindt u meer uitleg over de huisstijl van de Vlaamse overheid. Als u de stijlgids wilt downloaden, moet u zich eerst inschrijven op de site. Andere informatiebronnen de Grote Van Dale omzendbrief Wetgevingstechniek VR 2009/4.pdf

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform versie 20160623 Entiteit Financieel systeem KBO-nummer / GLN-nummer Startdatum elektronisch

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST BIJLAGE 3 OMZENDBRIEF OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST I ENTITEITEN BBB STRUCTUUR 1.1. Tussenoverlegcomités (= beleidsdomeinoverlegcomité BDOC),

Nadere informatie

VR MED.0495/3

VR MED.0495/3 VR 2016 1612 MED.0495/3 BIJLAGE B: VLAAMSE TOPAMBTENAREN PLANNING 2017 Opmerking 1: De koppeling die in deze excel werd gemaakt, is gebaseerd op: - de bevoegdheidsverdeling, zoals deze werd vastgelegd

Nadere informatie

VR MED.0495/2

VR MED.0495/2 VR 2016 1612 MED.0495/2 BIJLAGE A: VLAAMSE TOPAMBTENAREN EVALUATIE 2016 Opmerking 1: De koppeling die in deze excel werd gemaakt, is gebaseerd op: - de bevoegdheidsverdeling, zoals deze werd vastgelegd

Nadere informatie

15 jaar Taaltelefoon - 27 oktober 2014

15 jaar Taaltelefoon - 27 oktober 2014 15 jaar Taaltelefoon - 27 oktober 2014 1. Opdracht 2. Resultaten 3. Werking 4. Mijlpalen 5. Meer informatie 1. Opdracht De Taaltelefoon werd op 27 oktober 1999 gelanceerd. Volgens het decreet van 3 februari

Nadere informatie

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck In Het Algemeen Belang Filip De Rynck Context gemeenschappelijk Discussie over de rol van de overheid: gemeenschappelijk belang Besparingen: gemeenschappelijke druk; kan samenwerking deel van het antwoord

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-469- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr. 70

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002. van de cel TAALADVIES. Afdeling Kanselarij

JAARVERSLAG 2002. van de cel TAALADVIES. Afdeling Kanselarij JAARVERSLAG 2002 van de cel TAALADVIES Afdeling Kanselarij Woord vooraf Dit derde jaarverslag van de cel Taaladvies geeft u een overzicht van de resultaten van het werkingsjaar 2002, zowel voor de Taaltelefoon

Nadere informatie

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR JAARVERSLAG 2013-20 2014 1) Algemeen 1.1. Krachtens artikel 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur dient de beroepsinstantie

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse financiële bepalingen

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse financiële bepalingen ingediend op 541 (2015-2016) Nr. 3 17 december 2015 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende diverse financiële bepalingen Documenten in het dossier:

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, Vlaamse Re&ehg Ministerieel besluit tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening

Nadere informatie

1. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 (B.S ) 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 (B.S

1. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 (B.S ) 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 (B.S BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 9 MAART 2007 TOT REGELING VAN DE VERGOEDINGEN VAN DE BESTUURDERS VAN DE PUBLIEKRECHTELIJK VORMGEGEVEN EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID,

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 269.882 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. van de dienst Taaladvies. Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. Kanselarij

Jaarverslag 2008. van de dienst Taaladvies. Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. Kanselarij Jaarverslag 2008 van de dienst Taaladvies Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Woord vooraf Dit negende jaarverslag van de dienst Taaladvies geeft u een overzicht van de resultaten

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid

MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid Een grondige inventaris van de met gegevens over s, eigendoms- en gebruiksrechten,... is essentieel voor een goed

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 1612 DOC.1387/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

Jaarverslag van de dienst Taaladvies. Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij

Jaarverslag van de dienst Taaladvies. Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij van de dienst Taaladvies Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Woord vooraf Dit elfde jaarverslag van de dienst Taaladvies geeft u een overzicht van de resultaten van het werkjaar

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Stap Handeling Zie Pagina. 4 Orden de gewenste gegevens in de rubrieken. De ordening van de gewenste gegevens in de rubrieken

Stap Handeling Zie Pagina. 4 Orden de gewenste gegevens in de rubrieken. De ordening van de gewenste gegevens in de rubrieken Stappenplan voor het ontwerp van een formulier 1 De voorbereiding 1 Maak een inventaris van de gewenste gegevens. Criteria voor de gewenste gegevens 23 2 Bepaal voor elk gewenst gegeven de bron. De vindplaats

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van de dienst Taaladvies. Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij

Jaarverslag 2012. van de dienst Taaladvies. Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Jaarverslag 2012 van de dienst Taaladvies Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Woord vooraf Dit dertiende jaarverslag van de dienst Taaladvies biedt u een overzicht van de

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/ev 03/02/2016

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/ev 03/02/2016 OMZENDBRIEF 1 2016/01 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum jur@ibr-ire.be EV/ev 03/02/2016 Geachte Confrater, Betreft: Wijzigingen van het

Nadere informatie

Handleiding Lokale Statistieken Pagina 1

Handleiding Lokale Statistieken Pagina 1 Beste bezoeker, De site Lokale Statistieken biedt u de mogelijkheid om cijfers op te zoeken op het niveau van gemeentes, steden, provincies en het Vlaamse Gewest. Deze handleiding leidt u, stap voor stap,

Nadere informatie

VR DOC.0850/1BIS

VR DOC.0850/1BIS VR 2017 0809 DOC.0850/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het voorontwerp

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van de dienst Taaladvies. Kanselarij. Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Jaarverslag 2014. van de dienst Taaladvies. Kanselarij. Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Jaarverslag 2014 van de dienst Taaladvies Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Woord vooraf Dit vijftiende jaarverslag van de dienst Taaladvies biedt u een overzicht van de

Nadere informatie

Omzendbrief FB 2017/1

Omzendbrief FB 2017/1 Omzendbrief FB 2017/1 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief Aan de colleges van

Nadere informatie

Verandert de spelling alweer?

Verandert de spelling alweer? Nederlandse Taalunie Verandert de spelling alweer? Wat u moet weten over de spellingaanpassingen In oktober 2005 is de nieuwe Woordenlijst Nederlandse Taal verschenen. Vanaf 1 augustus 2006 wordt die Woordenlijst

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 79/2016 van 19 oktober 2016 Betreft: Aanvraag van het Agentschap Overheidspersoneel tot herziening en uitbreiding van de machtiging tot toegang

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 73955 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P B & B (dossiernummer:

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

Website lokale statistieken vernieuwd

Website lokale statistieken vernieuwd Website lokale statistieken vernieuwd Basistekst: Katie Heyse en Luc Deschamps Op www.lokalestatistieken.be kunt u terecht voor allerhande statistische informatie over de gemeenten, de steden en de provincies.

Nadere informatie

Gebruikte afkortingen

Gebruikte afkortingen VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE OMVORMING VAN HET BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED EN HET BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE NAAR HET BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2000. van de cel TAALADVIES. Afdeling Kanselarij

JAARVERSLAG 2000. van de cel TAALADVIES. Afdeling Kanselarij JAARVERSLAG 2000 van de cel TAALADVIES Afdeling Kanselarij Woord vooraf Dit jaarverslag geeft u een kijk in de keuken van de cel Taaladvies. Het beschrijft de werking van de taaladviesdienst van het ministerie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015. van de dienst Taaladvies

JAARVERSLAG 2015. van de dienst Taaladvies // JAARVERSLAG 2015 van de dienst Taaladvies // Samenvatting Dit zestiende jaarverslag van de dienst Taaladvies biedt u een overzicht van de resultaten van het jaar 2015, zowel voor de externe dienstverlening

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de

Nadere informatie

VR DOC.0083/1BIS

VR DOC.0083/1BIS VR 2017 0302 DOC.0083/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven Adreslijst adviesinstanties volgens het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s van 12-10-2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

VR DOC.1339/1

VR DOC.1339/1 VR 2016 0912 DOC.1339/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

Situering en aanleiding (1)

Situering en aanleiding (1) Evaluatie decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 Kennisdeling regelgeving en beleidsevaluatie 25 januari 2016 Situering en aanleiding (1) Structuur decreet grond rond- en pandenbeleid - Boek

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. van de dienst Taaladvies. Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. Kanselarij

Jaarverslag 2006. van de dienst Taaladvies. Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. Kanselarij Jaarverslag 2006 van de dienst Taaladvies Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Woord vooraf Dit zevende jaarverslag van de dienst Taaladvies geeft u een overzicht van de resultaten

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

STROOMSCHEMA VOOR OPMAAK VAN REGELGEVING

STROOMSCHEMA VOOR OPMAAK VAN REGELGEVING STROOMSCHEMA VOOR OPMAAK VAN REGELGEVING STROOMSCHEMA VOOR DE OPMAAK VAN REGELGEVING Surf naar www.bestuurszaken.be/stroomschema voor een gedetailleerde versie van het stroomschema. U vindt er steeds de

Nadere informatie

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

SARiV Advies 2012/29 SAR WGG Advies. 31 oktober 2012

SARiV Advies 2012/29 SAR WGG Advies. 31 oktober 2012 Briefadvies over de Akkoorden tussen België en Frankrijk en Nederland voor de ontwikkeling van samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid SARiV Advies 2012/29

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken

Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken Prof. dr. Frankie Schram Gastprofessor Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UA Gastprofessor Instituut voor de Overheid K.U.Leuven Medewerker

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

Vlaamse '(>3 \ Regering

Vlaamse '(>3 \ Regering Vlaamse '(>3 \ Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BE STUUR. INBURGERING. WONEN. GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

telling het aantal maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve bijzondere wet van 6 januari 2014;

telling het aantal maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve bijzondere wet van 6 januari 2014; Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 19 juni 2O12 tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieen

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ZITTING OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 19 (BZ 1995) Nr. 4 Bijlagen VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 27 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 7 1 december 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen Stukken in het dossier: 1326 (2011-2012)

Nadere informatie

INTERNE KLACHTENPROCEDURE

INTERNE KLACHTENPROCEDURE INTERNE KLACHTENPROCEDURE WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK zoekt woningen op de privé-huurmarkt en verhuurt ze door aan kandidaat-huurders. We werken met een wachtlijst en een puntensysteem voor

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

Zorginspectie in de kinderopvang

Zorginspectie in de kinderopvang Zorginspectie in de kinderopvang Infomomenten t Opzet Najaar 2015 Inhoud Zorginspectie Wie zijn we? Wat doen we (niet)? Inspectie in de kinderopvang Wanneer? Verloop van een inspectiebezoek? Hoe voorbereiden?

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 161.463 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 JANUARI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

80126 MONITEUR BELGE 21.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

80126 MONITEUR BELGE 21.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80126 MONITEUR BELGE 21.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed [C 2009/36133] 26 NOVEMBER 2009. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Onderdeel Wapenhandel ADVIES

BELEIDSBRIEF. Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Onderdeel Wapenhandel ADVIES Stuk 1900 (2008-2009) Nr. 3 Zitting 2008-2009 26 november 2008 BELEIDSBRIEF Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel Beleidsprioriteiten 2008-2009 Onderdeel Wapenhandel ADVIES

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2017 1002 DOC.0123/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.504 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie