NIEUWSBRIEF STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS HULST JAARGANG 2, NR. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS HULST JAARGANG 2, NR. 1"

Transcriptie

1 1 VOORWOORD Beste mensen, Het is nu juli en we kunnen de balans opmaken over het schooljaar 2014/2015. Er is enorm veel werk verzet. Op onze 3 scholen zijn weer nieuwe schoolplannen gemaakt voor de periode In deze beleidsdocumenten kunnen we de keuzes lezen welke gemaakt zijn door de individuele scholen, uiteraard binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van het bestuur. We hebben in overleg met de MR en GMR de contouren gemaakt voor de invoering van de 40-urige werkweek en op schoolniveau zullen afspraken gemaakt moeten worden door de locatieleiders met de individuele werknemers voor de praktische uitvoering. Het transfercentrum is per 1 juli gestart en gelukkig is de ketenbepaling vanuit de wet Werk en Zekerheid voor het onderwijs met 1 jaar uitgesteld omdat de cao onderhandelingen mislukt zijn. Betekende wel dat op de valreep het ontslagprincipe van Last in first Out door het UWV niet erkend wordt en we RDDF plaatsingen en mogelijk ontslag via het afspiegelingsbeginsel moeten gaan regelen. Deze procedure loopt nog via de PGMR en tot 18 juli hebben we nog de tijd hier afspraken over te maken. Plaatsingen in het RDDF wil trouwens niet zeggen dat deze mensen ontslagen gaan worden. In Zeeuws Vlaanderen dalen de leerlingenaantallen nog een aantal jaren flink en ook bij onze stichting is dit het geval. Dit jaar hoeven we geen mensen te ontslaan enerzijds vanwege een stuk natuurlijk verloop, maar ook omdat we meer formatie ingezet hebben dan dat we eigenlijk conform de Lumpsum vergoeding zouden kunnen. Een stuk interen op de reserves voor behoud van onze jonge leerkrachten is hierbij uitgangspunt. Het feit dat we nog eventueel boventallige leerkrachten, die we nu trouwens niet hebben, in het Transfercentrum kunnen gaan inzetten biedt nog de nodige speling in de formatie. Kortom we gaan ervoor om eenieder aan het werk te houden! Rest me nog ieder te bedanken voor de inzet voor de Stichting Katholiek Onderwijs Hulst en niet te vergeten al die mensen die op een of andere manier op vrijwillige basis een steentje bijgedragen hebben! Dank!!!! Tot slot ook nog een extra bedankje voor juf. Ingrid Buysrogge leerkracht op basisschool Moerschans. Ingrid maakt gebruik, na meer dan 40 jaar in het onderwijs te hebben gestaan, van keuzepensioen en gaat invulling geven aan zeeën vrije tijd. Ingrid het ga je goed!! Eddy van Remortel, Raad van Bestuur UITGELICHT: DE LOCATIELEIDERS, GEEN ONBEKENDEN! Kitty van Ommen, locatieleider de Nobelhorst En dan krijg je de vraag : schrijf eens een stukje voor de nieuwsbrief, stel je eens voor in de nieuwsbrief. Om mezelf voor te stellen vind ik nogal moeilijk en misschien wel wat overdreven, over 1 ½ jaar werk ik nl. al 25 jaar bij SKOH. Maar dan toch nog even in het kort. Ik ben Kitty van Ommen op 1 mei ben ik 63 jaar geworden-, oorspronkelijk vanuit de Rijnmond, maar inmiddels alweer 33 jaar woonachtig in Hulst. Ik ben getrouwd met Harry van Ommen, we hebben 2 volwassen kinderen en zijn sinds 6

2 mei trotse opa en oma van een kleinzoon, genaamd Boris. Mijn 1e kennismaking met SKOH was in september 1984, onze zoon Wouter ging naar t Kwetternest. Al snel maakte ik deel uit van de ouderraad en werd ik documentatiecentrummoeder. Toen onze dochter Marlieke eenmaal op school zat (1988) ben ik gaan invallen op Nobelhorst. Invallen werd een baan en van hieruit werd het de baan van locatieleider. Het werk bevalt mij nog steeds goed vooral het werken op de eigen school. Natuurlijk heb ik ook wel momenten waarop ik denk waar zijn we nu mee bezig, waar gaat het nu in het onderwijs om? Staat het kind nog wel centraal? Het zijn vooral de opgelegde zaken van buiten en bovenaf die het werken soms negatief beïnvloeden. Er zijn momenten dat ik het idee heb op een administratiekantoor te werken. Echter met een goed team om je heen - en dat heb ik- kom je daar ook wel weer uit. Rest nog 1 ding, afgelopen tijd heeft ieder op school zijn best gedaan om financiën op orde te krijgen voor een update van onze speelplaats. De 1e fase is klaar en we zijn er trots op!! Op Nobelhorst gaan we er samen ook de komende jaren weer hard tegen aan. Het schoolplan is af, het nieuwe jaarplan ligt klaar, we zijn ons aan het oriënteren op het vormen van een IKC enz.. maar bovenal willen we ons hard maken voor goed, eigentijds onderwijs voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Onze leus is immers: We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we laten ze wel allemaal schitteren!!!!! Jessica van Sikkelerus, locatieleider Moerschans Zoals inmiddels iedereen wel weet ben ik Jessica van Sikkelerus-Schuerman. Inmiddels ben ik 34 jaar oud, getrouwd en heb twee schatten van kinderen. Ik ben geboren en getogen in Hulst. Heb zelf 8 jaar op de Moerschans gezeten, heb daar een super tijd gehad en ben de school nooit vergeten. 2 Na mijn studie ben ik samen met Bas, toen mijn vriend en tegenwoordig mijn man, een paar jaar in Breda blijven plakken. Daar heb ik gewerkt op De Keysersmolen. Een school van ongeveer 150 leerlingen in de wijk de Heuvel. Mochten er mensen bekend zijn met de Heuvel, dan weet je

3 dat dit een achterstandswijk is. Ik heb de eerste jaren dan ook veel gewerkt met kinderen en ouders van veel verschillende nationaliteiten. Ik ben gestart in groep 1-2, waar de helft geen woord Nederlands sprak in september. Na een aantal jaar groep 1-2 ben ik verder gegaan in groep 6. Na een bestuurlijke fusie en nieuwe organisatiestructuur ben ik teamcoördinator onderbouw geworden. Dit hield in dat ik vier dagen voor groep 4 stond en 1 dag ambulant was, samen met de teamcoördinator bovenbouw. Ik heb in die jaren vooral heel veel geleerd en had het best zwaar toen ik daar wegging, ik ben ook niet voor niks 2 jaar vanuit Hulst naar Breda gereden om daar te werken. Maar een nieuwe uitdaging was ook welkom en vooral terug in mijn eigen stad. carnaval in Hulst. Dit vooral omdat Bas voorzitter is van AHC de Vossen. Met carnaval zijn we dan ook 4 dagen niet bereikbaar en zelf niet buiten de stadswallen. Verder houd ik me in het weekend vooral bezig met vrienden en familie. Ook gaan we enorm graag op vakantie, van weekendjes weg tot langere periodes. Vroeger elk jaar een verre excursiereis, tegenwoordig met de caravan naar Frankrijk. Voor de toekomst heb ik nog heel veel plannen zowel op schoolgebied als privé. Mijn motto is dan ook; Je moet altijd iets hebben om naar uit te kijken. Sinds juni 2009 ben ik locatieleider op de Moerschans. Een baan die ik nog steeds heel graag doe. Vooral de combinatie van ambulant zijn en ook nog lesgeven vind ik erg prettig. En net zoals vroeger is het nog steeds mijn school. 3 In 2011 is mijn dochter Nienke geboren. Zij wordt volgende week 4 jaar en zal dan ook na de zomervakantie starten in groep 1-2 op de Moerschans. Gelukkig kan ze dit zelf prima scheiden. Op school ben ik juf Jessica en thuis gewoon mama. Na de geboorte van Nienke ben ik 4 dagen gaan werken, zodat ik ook wat extra tijd thuis kreeg. En in 2013 (ook gewoon weer in de zomervakantie) is Thijs geboren. Hij is dan ook al weer bijna 2 en zorgt er voor dat ik dat niet vergeet. Ik ben 2 en ik zeg nee. Ik kan me thuis dus ook aardig bezig houden. Naast het werk heb ik altijd al veel interesses en hobby s gehad. Ik heb een aantal jaar deel uitgemaakt van het rayonbestuur van het CNV, eerst in Breda en later ook Zeeland. Daarnaast heb ik in meerdere besturen gezeten zowel maatschappelijk als cultureel. Het afgelopen jaar heb ik dit teruggeschroefd en doe ik alleen nog commissiewerk voor de gemeente namens de PvdA. En uiteraard help ik ook nog wel eens mee met de voorbereidingen en uitvoering van Tinta Hendriks, locatieleider St. Willibrordus Mijn naam is Tinta Hendriks-van Welij. Ik ben 33 jaar en woon met mijn man Jeroen in Heinkenszand. Ik heb de Pabo in Vlissingen gevolgd en aan het eind van deze opleiding leerde ik Jeroen kennen. Zodoende begon mijn onderwijsloopbaan in Maassluis. Daar heb ik gewerkt als groepsleerkracht in de midden-en bovenbouw en kreeg ik de gelegenheid om de opleiding tot adjunct-directeur te volgen. Daarna ging ik aan het werk als locatieleidster op een basisschool in Hellevoetsluis waarbij we als nieuw gevormd team onder begeleiding van het APS het onderwijsconcept Natuurlijk Leren hebben ingevoerd. Gedurende die periode heb ik

4 de opleiding tot directeur primair onderwijs afgerond. Ondertussen wilden mijn man en ik toch wel heel graag weer in Zeeland gaan wonen en een vacature voor adjunct-directeur op een dorpsschool in de zak van Zuid-Beveland zorgde ervoor dat we verhuisden naar Heinkenszand. Inmiddels werk ik al weer 2 jaar met veel plezier op de St. Willibrordusschool. Op dit moment volg ik met Jessica de opleiding tot directeur Intergraal Kindcentrum. Bij een IKC staat de ontwikkeling van het kind centraal. Ik kijk er naar uit met mijn team te gaan verkennen wat onze mogelijkheden zijn om nóg beter aan te sluiten bij deze ontwikkeling. Wordt vervolgd! Groeten, Tinta Hendriks-van Welij deze consequenties om te gaan. We proberen binnen SKO Hulst zo goed mogelijk één en ander in te voeren en daarbij zoveel als mogelijk te overleggen met de P(G)MR-en en de teams. Wat is er tot nu toe gerealiseerd? Het afgelopen schooljaar hebben we de 40-urige werkweek ingevoerd. Het is spannend hoe één en ander gaat uitwerken, maar door tussentijds te evalueren hopen we bij te kunnen stellen als dat nodig is. Daarnaast is ook het strategisch beleidsplan inclusief een activiteitenoverzicht opgesteld. Ook daarin natuurlijk aandacht voor de visie op personeel. De benoemde speerpunten die daarvoor benoemd zijn: 1. scholingsbeleid op bestuursniveau 2. integraal personeelsbeleid aanscherpen. Deze punten worden uitgewerkt in het activiteiten overzicht en voor 2015 staat onder andere geagendeerd: 4 PERSONEELSZAKEN EN MEER.. Geen nieuwe CAO PO Afgelopen mei zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao po gestaakt en is besloten om de huidige cao te verlengen. Dit betekent o.a. dat er iets meer tijd is om een aantal onderwerpen vanuit de cao uit te werken, de invoering van de ketenbepaling van de Wet werk en zekerheid een jaar wordt opgeschoven, maar ook dat de cao niet is aangepast op het nieuwe ontslagrecht en we als school voor bijzonder onderwijs in allerijl het afspiegelingsbeginsel moeten invoeren dat als uitgangspunt dient voor het ontslagbeleid. Dit heeft behoorlijk impact op de organisatie en dat is niet vreemd. Doordat dit nieuw is voor veel organisaties voor bijzonder onderwijs, is er ook landelijk nog veel onbekendheid over wat de consequenties zijn maar meer nog over hoe met T.a.v. punt 1 Scholingsbeleid wordt omschreven op bestuursniveau vanuit de beoogde (kwaliteits)ontwikkeling van de SKO Hulst. Tevens de consequenties in beeld gebracht voor de afzonderlijke scholen. 1. Opnemen in het scholingsbeleid dat er opleidingen moeten worden gevolgd die kunnen zorgen dat leerkrachten onderzoekende vaardigheden hebben; 2. Onderhoud bekwaamheid schoolleiders i.v.m. registratie in schoolleidersregister T.a.v. punt 2 Regeling Gesprekkencyclus wordt ingevoerd waarin terugkomend de afspraken en regelingen die vanuit de wet- en regelgeving, zoals cao PO, zijn en worden gemaakt. Gedacht kan worden aan o.a. introductie en begeleiding, persoonlijk ontwikkelplan, bekwaamheidsdossier, professionaliseringsactiviteiten, duurzame inzetbaarheid.

5 5 De GMR in schooljaar De GMR heeft in dit schooljaar drie maal in vergadering met de bestuurder gezeten. Daarnaast waren er ook een aantal extra momenten in dit schooljaar, omdat er een paar procedures waren die niet precies in de vergaderstructuur pasten, zoals de 40-urige werkweek en de verandering van LIFO (last in first out) naar afspiegelingsbeginsel binnen het ontslagbeleid. Voor de GMR maar ook voor de bestuurder is het prettiger dat één en ander vooraf gepland wordt, maar dat is helaas niet mogelijk gebleken. De inzet is om in het volgend schooljaar beter te plannen. De samenstelling van de GMR zal in het volgend schooljaar veranderen. Sonja de Moor heeft, na jarenlange inzet voor de MR en de GMR, aangegeven zich niet meer beschikbaar te stellen voor de GMR en de MR van de Moerschans. Nicole Verschueren zal haar plaats innemen vanuit de personeelsgeleding Moerschans in de GMR. Voor de MR van de Moerschans zal er een nieuw PMR-lid plaatsnemen in de MR. ONDERWIJS EN ORGANISATIE Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) Het officiële traject van de OAZ is op 2 juli in een laatste vergadering afgesloten. Duidelijk is geworden dat de schoolbesturen en andere belanghebbenden zoals de kinderopvangorganisaties, op de ingeslagen weg verder zullen gaan, maar dat kan voor de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen verschillen. Een belangrijke partner is de gemeente en de gemeente Hulst is erg uitgesproken over hoe zij de ontwikkeling van het primair onderwijs in Hulst ziet. Zij willen graag twee schoolbesturen houden in de gemeente Hulst en in iedere kern een basisschool. Er zal dan ook besproken worden in een Hulsterse werkgroep, welke bestaat uit de twee schoolbesturen, kinderopvang en de gemeente, hoe er aan de hand van de uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd door het gemeentebestuur, maatwerk kan worden geleverd in iedere kern van de gemeente Hulst. Eddy van Remortel, Raad van Bestuur Strategisch Beleidsplan Er is al een paar keer gesproken in deze nieuwsbrief over het strategisch beleidsplan Naast de visie op personeel is ook de visie op de organisatie en het onderwijs hierin opgenomen. SKO wil graag met haar stichting zelfstandig de toekomst in en vindt het dan ook belangrijk dat alle drie de scholen gezamenlijk optrekken om deze boodschap uit te dragen. Als speerpunten zijn de organisatiegrootte en de brede school/ikc-ontwikkeling opgenomen. Ook de visie op onderwijs is vertaald in speerpunten, o.a. Verdere ontwikkeling beleid en aanbod voor meer begaafde leerlingen; Ontwikkeling inzet ICT in het onderwijs (investeringsplan en beleidsplan); Ontwikkelen differentiatievaardigheden van alle leerkrachten. Ben je als medewerker geïnteresseerd in een strategisch beleidsplan en activiteitenoverzicht? Stuur een mailtje naar en het wordt je digitaal toegezonden.

6 Stichting Peuterspeelzalen Hulst (SPH) Het is een roerig half jaar geweest voor de SPH. De korting op de subsidie in combinatie met de harmonisatie, namelijk de overdracht van het peuterspeelzaalwerk naar de kinderopvang, heeft een behoorlijke tijdsinvestering gekost van de betrokken bestuursleden van de SPH. Doordat er meerdere partijen bij betrokken zijn, namelijk ook gemeente en kinderopvangorganisaties, is er veel gepraat, geschreven en onderhandeld. En wat te denken van de personeelsleden van de SPH? Zo lang in onzekerheid over wat er gaat gebeuren. We hebben als SPH-bestuur geprobeerd om onze medewerkers en de overige belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren en mee te nemen in het proces. Dat viel niet mee, want er moest veel gebeuren in korte tijd. Maar we denken dat we nu een heel eind onderweg zijn met de opheffing van de SPH en de overdracht van het peuterspeelzaalwerk naar de kinderopvang. We steken in op een opheffing van de SPH op 1 november De gemeenteraad zal uiteindelijk de beslissende stem hebben in de raadsvergadering van 1 oktober. Maar als SPH hebben we na lange tijd weer het gevoel dat we een goed gedragen besluit hebben en dat we onze peuterspeelzaalmedewerkers iets kunnen bieden. Fingers crossed!! Ellen de Neef Voorzitter SPH Identiteit Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie in januari zijn er discussiesessies geweest aan de hand van stellingen. De uitkomsten zijn door de identitetsbegeleider Gemma Mertens verwerkt in de concept vragenlijst die al eerder was opgesteld en heeft daarnaast geleid tot een kwaliteitskaart met indicatoren en kernkwaliteiten voor onze stichting. Deze concepten zijn in een werkgroep die bestond uit locatieleiders, leerkrachten, de beleidsmedewerker en de identiteitsbegeleider, besproken, becommentarieerd en aangepast. De wijzigingen zijn opgenomen en na de zomervakantie worden deze documenten opgeleverd. Namens de bestuurder via deze weg dank aan iedereen voor de geleverde bijdrage. Opknapklussen in Nobelhorst en Moerschans HUISVESTING De Willibrordus is weer klaar voor de toekomst, maar natuurlijk worden de Nobelhorst en de Moerschans niet vergeten. Het is net zo belangrijk dat deze scholen er eigentijds uitzien. Dus wordt de schilderskwast uitgebreid gehanteerd en euvels zoveel mogelijk verholpen. We zijn trots op alle drie de scholen en willen dat ook graag laten zien! 6

7 40 jarig overheidsjubileum: Ben Huisman Jubilea Er bestaan wat onduidelijkheden over de jubilea. Er bestaan twee verschillende jubilea, namelijk bij het eigen bestuur waar je werkt (en eventueel rechtsvoorgangers doordat er bijvoorbeeld gefuseerd is geweest) en jubileum door overheidsdienst. Bij dit laatste tellen ook de jaren mee dat je bijvoorbeeld bij een ander schoolbestuur werkzaam was, maar voor een aantal heren bij SKO Hulst, ook de militaire diensttijd. Bij een overheidsjubileum geef je dit aan bij de bestuurder en ontvang je een gratificatie. Het bedrag is afhankelijk van het aantal jaren, 25 of 40 jaar. Bij een bestuursjubileum kun je samen met collega s en naaste familie feestelijk aandacht besteden aan je jubileum. Volgens richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld wordt dit samen met de locatieleider ingevuld. Frank Seghers jarig overheidsjubileum: Marleen de Rijcke jarig bestuursjubileum: Ben Huisman jarig bestuursjubileum: Ilse Buijsrogge Diana Blaeke Vervroegd pensioen Hulst, 13 juli Augustus 1974 ben ik als nieuwbakken kleuterleidster begonnen bij Stichting Katholiek Onderwijs Hulst. Kleuterschool Het Kleuterparadijs werd mijn eerste werkterrein.

8 Drie jaar later op 27 september 1977 kreeg ik mijn benoeming als hoofdleidster aan de nieuw te bouwen kleuter- en lagere school in de Liniestraat. Samen met Walter Heijman (hij werd benoemd als hoofdonderwijzer aan de lagere school) gingen we enthousiast bouwvergaderingen volgen en vele mooie plannen maken. Onze school werd de eerste kleuter- en lagere school onder één dak in Zeeland een primeur! De school werd 6 oktober 1978 geopend,we begonnen met 6 groepen, nu ik afscheid neem zijn er helaas door de krimp weer 6 groepen. Mooie fijne jaren volgden, we hebben geweldige activiteiten gedaan o.a. twee keer met de kleuters meegelopen in de Reynaert- Ommeganck. Het Rotterdams Philharmonisch orkest is geweest en nog vele andere mooie culturele gebeurtenissen in 38 jaar gebeuren natuurlijk vele diverse activiteiten. TOT SLOT Iedereen fijne vakantie gewenst en tot ziens in het nieuwe schooljaar!! Na 41 jaar is het nu tijd voor een nieuwe uitdaging. Met pijn in mijn hart neem ik afscheid. Vrijdag 10 juli hebben de kinderen van Basisschool Moerschans mij,maar zeker mijn familie, een onvergetelijk afscheid gegeven. Een prachtige herinnering is geboren, ik kan met een voldaan en tevreden gevoel terugkijken op de vele jaren dat ik met mijn kleuters mocht werken, ik zal ze ongelofelijk missen. maar zeker ook mijn Moerschanscollega s..!!!! BEDANKT!!!! Al mijn collega s wil ik een prettige vakantie toewensen en voor de komende schooljaren veel wijsheid, kracht en succes in onderwijsland. Maar vooral een goede gezondheid; het ga jullie goed. Vriendelijke groeten, Ingrid Buysrogge (BS Moerschans!!!!!) 8

NIEUWSBRIEF STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS HULST JAARGANG 1, NR. 2

NIEUWSBRIEF STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS HULST JAARGANG 1, NR. 2 VOORWOORD Beste mensen, Tussen alle drukte door die nou eenmaal in het onderwijs gebruikelijk is aan het eind van het kalenderjaar, zijn we er toch nog in geslaagd de 2e editie van onze nieuwsbrief uit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS HULST JAARGANG 3, NR. 1

NIEUWSBRIEF STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS HULST JAARGANG 3, NR. 1 VOORWOORD Beste mensen, Met alle plezier schrijf ik het voorwoord voor de nieuwsbrief aan het eind van het schooljaar 2015/2016. Immers dit betekent dat we met zijn allen weer mogen genieten van een heerlijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS HULST

NIEUWSBRIEF STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS HULST VOORWOORD Beste mensen, Graag willen we vorm geven aan het onlangs geopperde idee om een nieuwsbrief te maken binnen onze stichting. Doel is om de medewerkers te informeren over allerlei zaken die zich

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS HULST JAARGANG 3, NR. 2

NIEUWSBRIEF STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS HULST JAARGANG 3, NR. 2 VOORWOORD UITGELICHT: SPECIALISATIE HOOGBEGAAFDHEID Beste mensen, De kerstdagen staan weer voor de deur en we gaan genieten van deze sfeervolle dagen samen met de familie. We nemen afscheid van het jaar

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

De Spieker. Schooljaar 2014-2015. Uitgave 9 Datum: 08-01-2015. Beste ouders,

De Spieker. Schooljaar 2014-2015. Uitgave 9 Datum: 08-01-2015. Beste ouders, De Spieker Schooljaar 2014-2015 Uitgave 9 Datum: 08-01-2015 Beste ouders, Van het prachtige bedrag dat ik van jullie heb gekregen bij mijn afscheid van De Zuidwester heb ik deze COWBOYSBAG portemonnee

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Notulen. N.v.t. Ilse Buijsrogge, vervangend schoolleider Voorzitter: Diana Blaecke Notulist: Christien d Hondt

Notulen. N.v.t. Ilse Buijsrogge, vervangend schoolleider Voorzitter: Diana Blaecke Notulist: Christien d Hondt Vergadering: MR vergadering Datum: 25-04-2016 Plaats: Willibrordusschool te Hulst Tijd: 19.30 uur tot 21.45 uur Aanwezig: Michele de Vries, Bernadette van de Kerkhove - van Dorsselaer, Ingemar Hoefnagels,

Nadere informatie

Agenda. Bedankt!!!! 25 augustus - eerste schooldag na de vakantie. 26 augustus - schoolfotograaf.

Agenda. Bedankt!!!! 25 augustus - eerste schooldag na de vakantie. 26 augustus - schoolfotograaf. Agenda 25 augustus - eerste schooldag na de vakantie. 26 augustus - schoolfotograaf. Bedankt!!!! Voor het poetsen, opruimen, tuintje bijhouden, het maken van de nieuwsbrief, ramen zemen, hulp bij Sinterklaas,

Nadere informatie

Bijlagen: 1) Vacature GMR 2) Verslag gezamenlijke bijeenkomst OR / MR / partnerschapscommissie 3) Activiteiten van derden

Bijlagen: 1) Vacature GMR 2) Verslag gezamenlijke bijeenkomst OR / MR / partnerschapscommissie 3) Activiteiten van derden Berg en Dal, 23-10- 15 Betreft: nieuwsbrief 2 Bijlagen: 1) Vacature GMR 2) Verslag gezamenlijke bijeenkomst OR / MR / partnerschapscommissie 3) Activiteiten van derden Beste ouders, De herfstvakantie is

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 21 augustus 2015 jaargang 13 nr. 1 agenda: 1 september Rapporten ingeleverd Internetprotocol ingeleverd Afspraken

Nadere informatie

Vooraf Beste collega s, In dit nummer o.a. Jubilea Lief en leed Nieuwe cao Infoavond GMR Wet Werk en Zekerheid Contact ObT

Vooraf Beste collega s, In dit nummer o.a. Jubilea Lief en leed Nieuwe cao Infoavond GMR Wet Werk en Zekerheid Contact ObT Vooraf Beste collega s, De eerste twee maanden van 2015 zitten er al weer bijna op. Binnen de stichting wordt er druk gewerkt aan allerlei zaken. Het strategisch beleidsplan 2015-2019 is nagenoeg gereed.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 8 juli 2015 Personeel Nu alle sollicitatieprocedures afgerond zijn, kan ik u meedelen welke leerkrachten volgend schooljaar welke groepen gaan lesgeven: Groep 1/2

Nadere informatie

Namens alle kleuters willen wij de ouders die hierbij hebben geholpen bedanken!

Namens alle kleuters willen wij de ouders die hierbij hebben geholpen bedanken! De Bem JAARGANG 4 2013-2014 19 mei 2014 22 NME project in de groepen 1 en 2 Afgelopen week hebben alle kleuters een les gevolgd van het NME-centrum (natuur en milieu educatie). Voor de kleuters heeft NME

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

Nieuws vanuit de taalhoek

Nieuws vanuit de taalhoek Inleiding Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. Wat was het fijn om alle kinderen weer op school terug te zien. Voor het ene kind is de start in een nieuwe groep een uitdaging

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

MARIMBAZUIN Oktober 2017

MARIMBAZUIN Oktober 2017 MARIMBAZUIN Oktober 2017 De van Willemien, directeur Allemaal genoten van een heerlijke zonnige herfstvakantie? Ook meester Bart heeft een bijzondere week achter de rug. Collega s zijn al op bezoek geweest

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer: April 2015 Jaargang 5, nr. 8 Nieuwsbrief In dit nummer: Koningsspelen 2015 Konings spelen 1 Ik in de MR? 2 Onze nieuwe conciërge 4 Op de ochtend van 24 april, de laatste vrijdag voor Koningsdag, vinden

Nadere informatie

Jaarverslag MR De Nieuwe Wiel 2014-2015

Jaarverslag MR De Nieuwe Wiel 2014-2015 Jaarverslag MR De Nieuwe Wiel 2014-2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van De Nieuwe Wiel voor het schooljaar 2014 2015. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen

Nadere informatie

Jochem Blaauboerstraat CJ Schagerbrug

Jochem Blaauboerstraat CJ Schagerbrug info@obszwanenest.nl Jochem Blaauboerstraat 4 1751 CJ Schagerbrug 0224-541626 http://www.obszwanenest.nl 2 e Nieuwsbrief juni 2015 Kalender 18 juni : schoonmaakavond 19.00 uur. 22 juni : groep 8 kennismakingsmiddag

Nadere informatie

Jaarverslag MR Van Dijckschool schooljaar Jaarverslag MR Van Dijckschool Schooljaar

Jaarverslag MR Van Dijckschool schooljaar Jaarverslag MR Van Dijckschool Schooljaar Jaarverslag MR Van Dijckschool Schooljaar 2015-2016 Bilthoven, september 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenstelling van de MR... 3 MR overlegpartners... 4 Besproken thema s en onderwerpen... 4 De

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

Juni 2016 Nieuwsbrief #5

Juni 2016 Nieuwsbrief #5 Juni 2016 Nieuwsbrief #5 Beste ouders, kinderen, opa s en oma s, Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Wij kunnen terugkijken op een mooi jaar. Als team hebben we mooie stappen gezet

Nadere informatie

Weekinfo. 26 april Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32. Beste ouders,

Weekinfo. 26 april Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32. Beste ouders, Weekinfo Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32 26 april 2010 Beste ouders, Tien minuten gesprekken Deze week zijn er toen minuten gesprekken Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Als u als

Nadere informatie

Samen goed voor elkaar!

Samen goed voor elkaar! Nieuwsbrief 1 8 oktober 2015 De wekelijkse nieuwsbrief van de Sint Maartenschool. In deze nieuwsbrief Beste ouders en verzorgers Uw school is ingeloot! Thema avond van 26 november Afscheid nemen Kinderboekenweek

Nadere informatie

Oudervereniging Wilakkers

Oudervereniging Wilakkers Beste Ouders, Het jaar zit er al weer op, dankzij uw inzet is het weer een leuk, sportief en creatief jaar geworden voor de kinderen. Ik wil alle ouders die zich ingezet hebben bij de activiteiten hartelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni 2015

Nieuwsbrief Juni 2015 1 Nieuwsbrief Juni 2015 IN DIT NUMMER: Pagina 1 Nieuws vanuit de directie. Info. Pagina 2 Intern schoolcoach. Nieuws vanuit O.C. Pagina 3 Project buitenspeelplaats. Cito. Pagina 4 Rubriek uit de kunst.

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Schooljaar , nr. 6 datum: 01 maart 2007

Schooljaar , nr. 6 datum: 01 maart 2007 Schooljaar 2006-2007, nr. 6 datum: 01 maart 2007 Afscheid Op donderdag 1 maart neemt Antoinette Berns afscheid van haar school: basisschool Montessori Nijmegen. Meer dan veertig jaar heeft Antoinette op

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag)

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag) februari 2015 Jaargang 5, nr. 6 Nieuwsbrief In dit nummer: Ouderavonden: Aanmelden ouderavonden Even voorstellen 1 2 Website 3 Kerstmarkt 4 Rabo Clubkas Campagne Interessante informatie: Maandag 23 maart

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014 R.K. Basisschool "De Kring" Koornlaan 2-4 1815 GE Alkmaar Tel.: 072-5117973 E-mail: de.kring@saks.nl http://www.kring-saks.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014 Voorwoord In dit jaarverslag

Nadere informatie

Wij feliciteren alle leerlingen en leerkrachten die jarig zijn geweest in mei. We hopen dat jullie een super gezellige verjaardag hebben gehad!

Wij feliciteren alle leerlingen en leerkrachten die jarig zijn geweest in mei. We hopen dat jullie een super gezellige verjaardag hebben gehad! Het Josephientje! Jaargang 12 nr. 9 mei 2017 AGENDA 8 mei start piramide project Ziek en Gezond 8 mei OV vergadering 11 mei luizencontrole 12 mei Actiedag 12 mei Juf Erna jarig 15 mei MR vergadering 15

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

18 juli 2014 Agenda TEAMSCHOLING

18 juli 2014 Agenda TEAMSCHOLING 18 juli 2014 Zo vlak voor de vakantie wordt de grote tegenstelling tussen leuke dingen en vreselijke dingen weer eens benadrukt. Ons medeleven gaat uit naar de slachtoffers en hun familie die nu een vreselijke

Nadere informatie

Even voorstellen Eugenie Steens. Even voorstellen: Greet Maaswinkel. Hofbode 2 - Voorstellen, Gymrooster, Schoolreisje

Even voorstellen Eugenie Steens. Even voorstellen: Greet Maaswinkel. Hofbode 2 - Voorstellen, Gymrooster, Schoolreisje Page 1 of 5 Hofbode 02-19 september 2012 Even voorstellen: Greet Maaswinkel Hallo, ik ben Greet Maaswinkel en 60 jaar. Ruim 40 jaar ben ik al werkzaam in het onderwijs. Als kleuterleidster, hoofdleidster

Nadere informatie

Invoering Functiemix

Invoering Functiemix Invoering Functiemix LA Convenant Leerkracht Beloning Voorwaarden Stimulans LB Inschaling Kwaliteitsinstrument Informatie voor leerkrachten 1 Beste leerkrachten van SKO De Gouw, Hierbij ontvangen jullie

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 september 2015 Nr 01

Nieuwsbrief 1 september 2015 Nr 01 Nieuwsbrief 1 september 2015 Nr 01 Start nieuw schooljaar Na een welverdiende vakantie zijn we gisteren weer begonnen met het nieuwe schooljaar. Fijn dat iedereen er weer is!! We heten de nieuwe collega

Nadere informatie

Jaargang: 18 Nr NIEUWSBRIEF van Katholieke Basisschool PIROUETTE

Jaargang: 18 Nr NIEUWSBRIEF van Katholieke Basisschool PIROUETTE Jaargang: 18 Nr. 7 19-5-2015 NIEUWSBRIEF van Katholieke Basisschool PIROUETTE Eindredactie: Sergio van Dijk, Ignace Kloet Technische realisatie: Aster Brouwer, ICT-coördinator. AGENDA mei/juni 2015 20

Nadere informatie

Nieuwsbrief 24 Het Kompas schooljaar , 16 juni 2017

Nieuwsbrief 24 Het Kompas schooljaar , 16 juni 2017 Nieuwsbrief 24 Het Kompas schooljaar 2016-2017, 16 juni 2017 Inleiding Aan het einde van het schooljaar is er veel nieuws. Daarom is er de afgelopen weken elke week een nieuwsbrief rondgestuurd en ook

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor

Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor Nienke Hermens (ouder) Mijn naam is Nienke Hermens, ik ben ouderlid van de MR en GMR. Mijn zoon zit in het tweede jaar op deze prachtige school. Mijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief april 2015 Er zijn slechts 2 dagen in het jaar, waaraan je niets kunt doen, de ene is gisteren, de andere morgen Nieuwsbrief april 2015 Inhoud Nieuwsbrief - Beste ouders: nieuwe cao - Vakantierooster - Leerling tevredenheidpeiling

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

Wij gaan weg: Beste ouders,

Wij gaan weg: Beste ouders, Wij gaan weg: Ik heb de laatste vier jaar met heel veel plezier op de Archipel gewerkt. Maar na 42 jaar werken in het onderwijs is het ook goed om te stoppen en ga ik met pensioen. Ik kijk terug op een

Nadere informatie

Sjoerd, René, Richarda, Jolanda, Ilse, Marisca, Frank en Sylvia

Sjoerd, René, Richarda, Jolanda, Ilse, Marisca, Frank en Sylvia Notulen MR De Caegh 20 mei 2015 punt Aanwezig: Sjoerd, René, Richarda, Jolanda, Ilse, Marisca, Frank en Sylvia Afwezig: Rina 1 Opening en vaststelling van de agenda Sjoerd heet een ieder welkom. 2 Verslag

Nadere informatie

Jan Harmenshof Nieuws 2015

Jan Harmenshof Nieuws 2015 Jan Harmenshof Nieuws 2015 Bedankje Graag willen wij iedereen enorm bedanken voor de geweldige dag die o.a. voor mijn jubileum c.q. mijn afscheid werd georganiseerd. De aankomst bij school met alle leerlingen

Nadere informatie

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen: Personeel Algemeen: Nieuwe collega s Algemeen: Nieuwe stagiaires Algemeen: Toestemmingsformulier Algemeen: Schoolfotograaf Algemeen: Gym Algemeen: Vooraankondiging

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad 2014/2015

Medezeggenschapsraad 2014/2015 Medezeggenschapsraad 2014/2015 In deze Gids: 1. De MR (Medezeggenschapsraad) stelt zich voor 2. De Medezeggenschapsraad in het kort 1. De MR (Medezeggenschapsraad) stelt zich voor Hoe vaak gebeurt dit

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Juf Eva Hoopman Juf Linda Serious Request groep 6/7B (Leon) Terugblik kerstmarkt Heb jij ook een foto op de kerstmarkt laten maken? Informatieavond groep 7 en 8 Luizenpluizen

Nadere informatie

KBS De Loofhut. NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus Inhoud. Start nieuwe schooljaar

KBS De Loofhut. NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus Inhoud. Start nieuwe schooljaar KBS De Loofhut NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus 2015 Inhoud Op deze laatste vakantiedag ontvangt u alweer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 2015-2016. In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Schooljaar 2015-2016 oktober 2015

Nieuwsbrief 3 Schooljaar 2015-2016 oktober 2015 Nieuwsbrief 3 Schooljaar 2015-2016 oktober 2015 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 e.vansteen@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Even voorstellen! Alle vakanties

Nadere informatie

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Nieuwsbrief 11 Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Voorwoord Nieuwe fase MIN D Na diverse jaren van planontwikkeling en implementatie is het nu tijd voor een nieuwe fase, die van borging van het onderwijs

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DE BRUG. Wist u dat???? Inhoud: Laatste. Team Verklaring Jaarkalender Prikactie YOUth Kalender juli Kalender augustus

NIEUWSBRIEF DE BRUG. Wist u dat???? Inhoud: Laatste. Team Verklaring Jaarkalender Prikactie YOUth Kalender juli Kalender augustus NIEUWSBRIEF DE BRUG Inhoud: Laatste. Team Verklaring Jaarkalender Prikactie YOUth Kalender juli Kalender augustus Wist u dat???? De schoolverlaters maandag 3 juli a.s. voor het laatst op school zijn? De

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

HET PRIKBORD Nieuwsbrief van de Immanuelschool Schooljaar 2014-201510 21-06-2015 0546 572478 info@immanuelwierden.nl www.immanuelwierden.

HET PRIKBORD Nieuwsbrief van de Immanuelschool Schooljaar 2014-201510 21-06-2015 0546 572478 info@immanuelwierden.nl www.immanuelwierden. HET PRIKBORD Nieuwsbrief van de Immanuelschool Schooljaar 2014-201510 21-06-2015 0546 572478 info@immanuelwierden.nl www.immanuelwierden.nl Voorwoord Nog even en dan is dit schooljaar al weer ten einde.

Nadere informatie

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Nieuwsbrief De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Groepenverdeling 2015-2016 Schooljaar 2014 2015 1 juli 2015 I n h o u d : Blz. 1: Groepenverdeling

Nadere informatie

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud Inhoud Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Goede doelen actie Jaardag Formatie Schoolreis Theaterdag Vakantierooster 2014-2015 Formatie Schoolkamp groep 6/7/8 Rapportbesprekingen Volgende

Nadere informatie

Openbare Basisschool De Merwedonk

Openbare Basisschool De Merwedonk Introductie Medezeggenschapsraad Openbare Basisschool De Merwedonk obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 mr@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Januari

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) GELUKKIG NIEUWJAAR Namens het team van de Gerardus Majella wensen wij u en uw gezin een gelukkig en gezond 2017. Wij hebben er weer veel zin in! Na een leuke start op het

Nadere informatie

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa Fijne vakantie De hitte van de afgelopen dagen doet ons denken en verlangen naar de zomervakantie. Even heerlijk uit de routine van alledag en zelf het ritme bepalen. We hopen dat alle kinderen en hun

Nadere informatie

Kerkje. Beste ouders van groep 4/5 en 6,.. en beste ouders van groep 7 en 8,

Kerkje. Beste ouders van groep 4/5 en 6,.. en beste ouders van groep 7 en 8, OEC. BASISSCHOOL t Prisma locatie Overwhere GASINJETSTRAAT 1-3 1442 WN PURMEREND TEL 0299 421982 Email:locatieoverwhere@prismapurmerend.nl Website : www. prismapurmerend.nl Wat vindt u onder andere in

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Beste ouders We knipperen met onze ogen en het is alweer maart. De afgelopen maanden hebben we een hoop activiteiten achter de rug. Sinterklaas is op bezoek geweest,

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS HULST JAARGANG 2, NR. 2

NIEUWSBRIEF STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS HULST JAARGANG 2, NR. 2 VOORWOORD Beste mensen, Terugkijkend op afgelopen kalenderjaar zijn het steeds weer dezelfde beelden die door mijn hoofd schieten. Al die indrukken van de verschrikkelijke aanslagen die gepleegd zijn.

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014 Kringgesprek Nummer 10 2013-2014 2014 Beste ouders, De voorbereidingen van de verhuizing naar het gebouw van SO De Piloot aan de Nieuwe Ommoordseweg 30 is in volle gang. Afgelopen vrijdag hebben juf Sanneke

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo Jaarverslag MR 2015-2016 Basisschool De Telgenkamp, Hengelo 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Algemeen...4 1.1. Samenstelling MR en datum van indiensttreding...4 1.2. Taakverdeling...4 1.3. Vergaderfrequentie...4

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

142 e Nieuwsbrief 13 e jaargang 2014/2015 ONDERWIJS PR1MEUR

142 e Nieuwsbrief 13 e jaargang 2014/2015 ONDERWIJS PR1MEUR 142 e Nieuwsbrief 13 e jaargang 2014/2015 ONDERWIJS PR1MEUR EEN SUCCESVOL EN PLEZIERG SCHOOLJAAR!!! Vorige week maandag zijn alle scholen van Onderwijs Primair weer vol energie en enthousiasme gestart

Nadere informatie

Nieuw op de Molenwiek : Groep 1: Valentijn, Sira, Levi, Bente, Daniel, Lotte. Groep 2: Kian. Groep 3: Pablo, Lucas. Groep 4: Lisa

Nieuw op de Molenwiek : Groep 1: Valentijn, Sira, Levi, Bente, Daniel, Lotte. Groep 2: Kian. Groep 3: Pablo, Lucas. Groep 4: Lisa NIEUWSBRIEF MOLENWIEK CBS de Molenwiek Weekbrief 1 5 september Nieuw op de Molenwiek : WELKOM OP SCHOOL Groep 1: Valentijn, Sira, Levi, Bente, Daniel, Lotte Groep 2: Kian Groep 3: Pablo, Lucas Groep 4:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 5 juli 2017

Nieuwsbrief 10 5 juli 2017 Nieuwsbrief 10 5 juli 2017 Beste ouders en verzorgers, Voor mij zit de periode bij Olympia er bijna op. Ik kijk terug op een mooie en plezierige tijd. Ik heb Olympia als een fijne school ervaren. De diversiteit

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

Schoolkrant. Juli 2015

Schoolkrant. Juli 2015 Schoolkrant Juli 2015 Inleiding Shakira Naar de middelbare school! Interview juf Sanne over het kamp van groep 7/8. Interview juf Femke over bruiloft 25 jaar jubileum Over ons Spelletjes Shakira Geschreven

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij. Aan: Van: Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.nl info 12 schooljaar 2014-2015 Betreft Het schooljaar Vakantie-rooster 2015-2016 Groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014 Nieuwsbrief Prins Clausschool nr. 01 week 40 29 september 2014 29 september intro-gesprekken (groep 3-8) 30 september intro-gesprekken (groep 3-8) 01 oktober feestelijke opening Kinderboekenweek Theatervoorstellen

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

De Geluksvogel. Welkom! Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media

De Geluksvogel. Welkom! Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media Nummer 1: december 2014 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Welkom Nieuw onderwijsconcept Even voorstellen.. Info avond nieuwbouw Welkom! Nieuwbouwproject Integraal KindCentrum

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

Personele bezetting Voor de maanden januari t/m juli 2017

Personele bezetting Voor de maanden januari t/m juli 2017 2 december 2016 5 december Sinterklaasviering 6 december Studiedag (leerlingen vrij) 14 december OV vergadering 21 december Goededoelendag Serious Request 22 december Kerstdiner op school (leerlingen s

Nadere informatie

Dinsdag 30 mei 2017 Jaargang 22 nr. 35

Dinsdag 30 mei 2017 Jaargang 22 nr. 35 Dinsdag 30 mei 2017 Jaargang 22 nr. 35 Hemelvaart In verband met pinksteren hebben onze leerlingen aanstaande maandag (Tweede Pinksterdag) vrij! Dinsdag 6 juni verwachten we iedereen weer op school. Eindfilm

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Afscheid

In deze nieuwsbrief. Afscheid In deze nieuwsbrief Agenda: Afscheid Vakantierooster Vrije (mid)dagen Meester Peter Plusklas Nieuws vanuit de MR Nieuws vanuit de Ouderraad Lezen in de zomervakantie Vakantiebijbelclub Resto van Harte

Nadere informatie

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen Schooljaar 2015-2016 02-09-2015 Redactioneel Nieuwe start! Het nieuwe schooljaar is begonnen! Veel vrolijke gezichtjes op het speelplein. Allemaal vol verwachting van dat wat komen gaat. Een nieuwe groep,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF / oktober 2012

NIEUWSBRIEF / oktober 2012 NIEUWSBRIEF / oktober 2012 IN DEZE NIEUWSBRIEF. e-mailproblemen Io Vivat ouder-/mentoravonden VMBO oudernetwerk h/v onderbouw Even voorstellen. cursusplanning E-MAILPROBLEMEN De in de zomer geïnstalleerde

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering Schooljaar 2015-2016 Nummer 2 / 27 augustus 2015 Openingsviering Morgen houden we op school de openingsviering. We willen hiermee in gezamenlijkheid het nieuwe begin van het schooljaar markeren. Leerkrachten

Nadere informatie

Coöperatieve werkvorm Zoek de valse, Tweevergelijking

Coöperatieve werkvorm Zoek de valse, Tweevergelijking Mmmmm In dit nummer: - Jarigen - Update nieuwbouw - Tevredenheidsonderzoek - Kijkmiddag - Coöperatieve werkvorm - Kerst 2014 - Informatie over Kies - Even voorstellen - Agenda Elke eerste maandag van de

Nadere informatie