BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Tredaptive 1000 mg/20 mg tabletten met gereguleerde afgifte Nicotinezuur/laropiprant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Tredaptive 1000 mg/20 mg tabletten met gereguleerde afgifte Nicotinezuur/laropiprant"

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Tredaptive 1000 mg/20 mg tabletten met gereguleerde afgifte Nicotinezuur/laropiprant Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. - Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Inhoud van deze bijsluiter 1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe gebruikt u dit middel? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u dit middel? 6. Aanvullende informatie 1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Uw geneesmiddel heet Tredaptive. Het bevat twee verschillende werkzame bestanddelen: nicotinezuur, een lipidemodificerend geneesmiddel en laropiprant, dat de verschijnselen van flushing (hevig blozen met roodheid van de huid, warm gevoel, jeuk of tintelend gevoel, met name in het hoofd, de nek, de borst en de bovenrug), een veel voorkomende bijwerking van nicotinezuur, vermindert. Dit geneesmiddel wordt geleverd als een tablet met gereguleerde afgifte. Dat wil zeggen dat een of meer werkzame bestanddelen gedurende een bepaalde periode langzaam worden afgegeven. Tredaptive wordt als aanvulling op dieet gebruikt voor verlaging van het 'slechte' cholesterol door verlaging van de concentraties totaalcholesterol, LDL-cholesterol, vettige stoffen die triglyceriden worden genoemd en apo B (onderdeel van LDL) in het bloed. voor verhoging van het 'goede' cholesterol (HDL-cholesterol) en apo A-I (onderdeel van HDL). Wat moet ik over cholesterol weten? Cholesterol is een van de vetten in uw bloed. Uw totaalcholesterol bestaat voornamelijk uit slecht (LDL) en goed (HDL) cholesterol. LDL-cholesterol wordt vaak het 'slechte' cholesterol genoemd omdat het zich in de wanden van uw bloedvaten kan ophopen en zo plaque vormen. Na verloop van tijd kan deze ophoping van plaque ervoor zorgen dat uw slagaders verstopt raken. Door deze verstopping wordt de bloedstroom naar vitale organen zoals hart en hersenen bemoeilijkt of geblokkeerd. Als de bloedstroom geblokkeerd wordt, kan het resultaat een hartaanval of een beroerte zijn.

2 HDL-cholesterol wordt vaak het 'goede' cholesterol genoemd omdat het er mede toe bijdraagt dat het 'slechte' cholesterol zich niet in de slagaders ophoopt en omdat het tegen hartziektes beschermt. Triglyceriden zijn andere vetten in uw bloed. Ook deze kunnen de kans op hartproblemen vergroten. Bij de meeste mensen geven cholesterolproblemen aanvankelijk geen verschijnselen. Uw arts kan uw cholesterol met een eenvoudig bloedonderzoek meten. Ga regelmatig naar de arts om uw cholesterol te laten controleren en bespreek de doelstellingen met uw arts. Tredaptive wordt gebruikt als u het cholesterol en het vetgehalte in uw bloed moet verbeteren (primaire hypercholesterolemie (heterozygote familiaire en niet-familiaire) of gemengde dyslipidemie): als u het cholesterol met een statine (klasse cholesterolverlagende geneesmiddelen die in de lever werken) niet onder controle krijgt. als u een statine niet verdraagt of als een statine bij u niet aanbevolen wordt. Tredaptive kan op zichzelf gebruikt worden of samen met andere medicijnen voor de behandeling van cholesterol. Tijdens gebruik van dit geneesmiddel moet u een cholesterolverlagend dieet of andere behandelingen zonder medicijnen (zoals lichaamsbeweging, afvallen) blijven volgen. 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. U heeft problemen met de lever. U heeft een maagzweer. U heeft een slagaderlijke bloeding. Gebruik Tredaptive niet als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Tredaptive gebruikt. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Vertel uw arts over al uw ziektes. Overleg vóór en tijdens gebruik van uw geneesmiddel met uw arts of apotheker: als u allergieën heeft als u ooit een leverziekte heeft gehad, geelzucht (een leveraandoening met vergeling van de huid en het oogwit), of een aandoening aan de lever of het galkanaal als u nierproblemen heeft als u problemen met de schildklier heeft als u grote hoeveelheden alcohol gebruikt als u of een naast familielid een erfelijke spieraandoening heeft, of als u ooit spierproblemen heeft gehad tijdens behandeling met cholesterolverlagende geneesmiddelen die statinen of fibraten worden genoemd als u onverklaarde spierpijn, gevoeligheid van de spieren of zwakte van de spieren heeft. Als u deze verschijnselen krijgt, overleg dan direct met uw arts als u een hoog bloedsuiker of diabetes heeft

3 als u hartproblemen heeft als u een operatie zult ondergaan als u jicht heeft als de concentratie fosfor bij u laag is als u ouder bent dan 70 jaar. Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande punten op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Tredaptive gebruikt. Bloedonderzoek en controles Laat uw LDL (slechte) en HDL (goede) cholesterol en uw triglyceriden regelmatig door uw arts controleren. Voordat u met Tredaptive begint moet uw arts uw bloed onderzoeken om te kijken hoe goed uw lever werkt. Als u met Tredaptive bent begonnen kan uw arts uw bloed ook periodiek willen onderzoeken om te kijken hoe goed uw lever werkt en of er andere bijwerkingen zijn. Kinderen en jongeren Tredaptive is niet onderzocht bij kinderen en jongeren die jonger dan 18 jaar oud zijn. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Tredaptive nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft en voor vitaminen en kruidensupplementen. Met name als u een van de volgende middelen gebruikt moet u dat uw arts of apotheker melden: geneesmiddelen om de bloeddruk te verlagen. geneesmiddelen om het cholesterol te verlagen die galzuurbindende harsen worden genoemd, zoals colestyramine. zidovudine, een geneesmiddel tegen HIV. midazolam, een geneesmiddel om u slaperig te maken voor bepaalde medische ingrepen. vitamines of supplementen met nicotinezuur. clopidogrel, een middel dat schadelijke bloedstolsels helpt voorkomen. geneesmiddel om het cholesterol te verlagen, statinen genoemd, een klasse geneesmiddelen die in de lever werken. Ook als u simvastatine (een statine) of een geneesmiddel met simvastatine gebruikt en Chinees bent, moet u dat uw arts zeggen. Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande punten op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Tredaptive gebruikt. Waarop moet u letten met eten en drinken? Gebruik Tredaptive met voedsel. Om de kans op hevig blozen met roodheid van de huid en een warm gevoel te verminderen moet u geen alcohol, hete dranken of sterk gekruid voedsel gebruiken rond de tijd dat u de dosis Tredaptive inneemt. Het is belangrijk om het advies in rubriek 3 Hoe wordt Tredaptive gebruikt op te volgen.

4 Zwangerschap en borstvoeding Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u Tredaptive inneemt als: u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Het is onbekend of Tredaptive schadelijk is voor uw ongeboren kind u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven. Het is onbekend of Tredaptive in de moedermelk komt. Van nicotinezuur, een bestanddeel van Tredaptive, is bekend dat het in de moedermelk komt. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Uw arts bepaalt of Tredaptive geschikt voor u is. Rijvaardigheid en het gebruik van machines De effecten van Tredaptive op het vermogen om auto te rijden en machines te bedienen werden niet onderzocht. Maar sommige mensen worden na inname van Tredaptive duizelig. Als u duizelig wordt, moet u na inname van Tredaptive niet autorijden of machines bedienen. Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden Tredaptive bevat een suiker die lactose wordt genoemd. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? Volg bij het innemen van Tredaptive nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Hoeveel innemen U begint met 1 tablet per dag. Na 4 weken kan de arts uw dosering verhogen naar 2 tabletten per dag. Hoe innemen Neem Tredaptive 1 maal per dag in, 's avonds of voor het slapen gaan. Neem Tredaptive met voedsel in. Slik elke tablet heel door. Om uw medicijn naar behoren te laten werken mag u vóór het doorslikken de tablet niet splijten, breken, verpulveren of erop kauwen. Gebruik geen alcohol, hete dranken of sterk gekruid voedsel rond de tijd dat u de dosis Tredaptive inneemt. Daarmee vermindert u de kans op hevig blozen met roodheid van de huid en een warm gevoel (flushing). Het innemen van aspirine voordat u Tredaptive gebruikt geeft niet meer vermindering van de flushing dan alleen het gebruik van Tredaptive. Daarom hoeft u geen aspirine te gebruiken om de verschijnselen van flushing te verminderen. Als u aspirine om een andere reden gebruikt, blijf dan het advies van uw arts opvolgen. Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Bij overdosering werden de volgende bijwerkingen gemeld: hevig blozen met roodheid van de huid en een warm gevoel (flushing), hoofdpijn, pruritus (jeuk), misselijkheid, duizeligheid, braken, diarree, buikpijn/last van de buik, en rugpijn. Als u meer Tredaptive heeft ingenomen dan u zou mogen, overleg dan direct met een arts of apotheker.

5 Bent u vergeten dit middel in te nemen? Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Ga de volgende avond of voor het slapen gaan door met uw gebruikelijke dosis. Maar als u Tredaptive 7 of meer opeenvolgende dagen niet inneemt, overleg dan eerst met uw arts voordat u weer met Tredaptive begint. Als u stopt met het innemen van dit middel Stop niet met het gebruik van Tredaptive zonder met uw arts te overleggen. Uw cholesterolprobleem kan terugkeren. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals elk geneesmiddel kan Tredaptive bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Bijwerkingen van Tredaptive zijn: Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) flushing (meestal met roodheid van de huid, warm gevoel, jeuk of tintelend gevoel, vooral in het hoofd, de nek, de borst en de bovenrug). Als dit optreedt zijn de symptomen in het begin het ergst en worden deze meestal met de tijd minder. Vaak (bij minder dan 1 op de 10 patiënten) duizeligheid hoofdpijn tintelend gevoel of gevoelloosheid in de handen of voeten diarree maag van streek of zuurbranden misselijkheid overgeven pruritus (jeuk) uitslag netelroos Soms (bij minder dan 1 op de 100 patiënten) Daarnaast zijn een of meer van de volgende verschijnselen soms gemeld als onderdeel van een allergische reactie op Tredaptive. zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel, mogelijk met moeilijk ademen of slikken (angio-oedeem, dat mogelijk direct behandeld moet worden) flauwvallen kortademigheid geen controle over urine en ontlasting meer koud zweet beven koude rillingen

6 verhoogde bloeddruk zwelling van de lippen brandend gevoel uitslag over het hele lichaam pijn in gewrichten zwelling van de benen snelle hartslag. Tevens werd sinds het gebruik van Tredaptive en/of andere geneesmiddelen met nicotinezuur (alleen en/of met bepaalde andere cholesterolverlagende geneesmiddelen) een plotselinge ernstige allergische reactie gemeld (anafylactische shock). De verschijnselen waren onder meer flauwvallen, kortademigheid, piepende ademhaling of moeilijk ademen, zwelling van het gezicht, de lippen, de tong, jeuk of netelroos op de huid. In deze situatie is onmiddellijke medische zorg noodzakelijk. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de blister na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. PVC/Aclar doordrukstrips: In de originele verpakking bewaren ter bescherming tegen licht en vocht. Aluminium/Aluminium doordrukstrips: Bewaren beneden 30 C. In de originele verpakking bewaren ter bescherming tegen licht en vocht. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame stoffen in dit middel zijn nicotinezuur en laropiprant. Elke tablet bevat 1000 mg nicotinezuur en 20 mg laropiprant. De andere stoffen in dit middel zijn: hypromellose (E464), colloïdaal watervrij silicium (E551), natriumstearylfumaraat, hydroxypropylcellulose (E463), microkristallijne cellulose (E460), natriumcroscarmellose, lactosemonohydraat, en magnesiumstearaat. Hoe ziet Tredaptive eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Elke tablet met gereguleerde afgifte is een capsulevormige, wit-beige tablet, met aan een zijde de ingeslagen code 552.

7 Ondoorzichtige PVC/Aclar doordrukstrip met aluminium doordrukfolie in verpakkingsgroottes van 14, 28, 56, 84, 98, 168, 196 tabletten met gereguleerde afgifte, grootverpakkingen met 196 (2 verpakkingen van 98) tabletten met gereguleerde afgifte en 49 x 1 tabletten met gereguleerde afgifte in geperforeerde eenheidsafleveringsverpakking. Koudgevormde Aluminium/Aluminium doordrukstrips met doordrukfolie in verpakkingsgroottes van 14, 28, 56, 168 tabletten met gereguleerde afgifte en 32 x 1 tabletten met gereguleerde afgifte in een geperforeerde doordrukstrip (eenheidsafleververpakking). Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Verenigd Koninkrijk Fabrikant Merck Sharp & Dohme Ltd. Shotton Lane, Cramlington Northumberland NE23 3 JU Verenigd Koninkrijk Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Belgique/België/Belgien Merck Sharp & Dohme B.V. Succursale belge/belgisch bijhuis Tél/Tel: +32 (0) България Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: Česká republika Merck Sharp & Dohme, IDEA, Inc., org. sl. Tel.: Luxembourg/Luxemburg Merck Sharp & Dohme B.V. Succursale belge Tél: +32 (0) Magyarország MSD Magyarország Kft. Tel.: Malta Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: Danmark Merck Sharp & Dohme Tlf: Deutschland MSD SHARP & DOHME GMBH Tel: +49 (0) Nederland Merck Sharp & Dohme BV Tel: +31 (0) Norge MSD (Norge) AS Tlf:

8 Eesti Merck Sharp & Dohme OÜ Tel: Eλλάδα BIANEΞ Α.Ε Τηλ: España Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: France Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret Tél: +33 (0) Ireland Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health) Limited Tel: +353 (0) Ísland Icepharma hf. Sími: Ιtalia Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A. Tel: Κύπρος Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: Latvija SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel.: Österreich Merck Sharp & Dohme GmbH Tel: +43 (0) Polska MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: Portugal Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: România Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: Slovenija Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: Slovenská republika Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. Tel.: Suomi/Finland MSD Finland Oy Puh/Tel: +358 (0) Sverige Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 (0) United Kingdom Merck Sharp and Dohme Limited Tel: +44 (0) Lietuva UAB Merck Sharp & Dohme Tel

9 Deze bijsluiter is goedgekeurd in december Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau:

10 NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR Tredaptive 1000 mg/20 mg, comprimé à libération modifiée acide nicotinique/laropiprant Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. - Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. - Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu un d autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. - Si l un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Dans cette notice : 1. Qu'est-ce que Tredaptive et dans quel cas est-il utilisé 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tredaptive 3. Comment prendre Tredaptive 4. Quels sont les effets indésirables éventuels 5. Comment conserver Tredaptive 6. Informations supplémentaires 1. QU'EST-CE QUE TREDAPTIVE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE Le nom de votre médicament est Tredaptive. Il contient deux substances actives différentes : l acide nicotinique, un médicament qui modifie les taux de lipides et le laropiprant, qui diminue les symptômes de bouffées vasomotrices, un effet indésirable fréquent de l acide nicotinique. Le médicament est présenté sous forme de comprimé à libération modifiée. Cela signifie qu une ou plusieurs substances actives sont libérées lentement dans le temps. Tredaptive est utilisé en complément du régime alimentaire : pour faire baisser le taux de «mauvais» cholestérol, en diminuant les taux sanguins de cholestérol total, de LDL-cholestérol, de substances grasses appelées triglycérides et d apo B (une partie du LDL), pour augmenter le taux de «bon» cholestérol (HDL-cholestérol) et d apo A-I (une partie du HDL). Que dois-je savoir à propos du cholestérol? Le cholestérol est l une des nombreuses graisses présentes dans le sang. Le cholestérol total est composé essentiellement de «mauvais» cholestérol (LDL-C) et de «bon» cholestérol (HDL-C). Le LDL-cholestérol est souvent appelé «mauvais» cholestérol parce qu il peut s accumuler sur les parois des artères et former une plaque. Au fur et à mesure, ce dépôt peut provoquer une obstruction des artères. Cette obstruction peut ralentir ou bloquer le flux sanguin vers des organes vitaux comme le cœur et le cerveau. Lorsque le flux sanguin est bloqué, cela peut entraîner une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Le HDL-cholestérol est souvent appelé «bon» cholestérol parce qu il contribue à empêcher le «mauvais» cholestérol de s accumuler dans les artères et parce qu il protège contre les maladies du cœur. Les triglycérides sont un autre type de graisses présentes dans le sang. Ils peuvent augmenter votre risque d avoir des problèmes cardiaques. 1

11 Chez la plupart des personnes, il n y a au début pas de signe révélateur de problème de cholestérol. Votre médecin pourra mesurer votre taux de cholestérol avec une simple analyse de sang. Consultez régulièrement votre médecin pour surveiller votre cholestérol et parler avec lui de vos objectifs. Tredaptive vous est prescrit pour améliorer les taux sanguins de cholestérol et de graisses (en cas d hypercholestérolémie primaire [familiale hétérozygote et non familiale] ou de dyslipidémie mixte) : si votre taux de cholestérol ne peut pas être contrôlé par une statine (une classe de médicaments hypocholestérolémiants qui agissent au niveau du foie), si vous présentez une intolérance aux statines ou si ces médicaments sont déconseillés pour vous. Tredaptive peut être pris seul ou avec d autres médicaments pour traiter les problèmes de cholestérol. Vous devez poursuivre votre régime destiné à faire baisser le cholestérol ou tout autre traitement non médicamenteux (par ex. exercice, baisse de poids) pendant le traitement avec ce médicament. 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TREDAPTIVE Ne prenez jamais Tredaptive, si vous êtes allergique (hypersensible) à l acide nicotinique, au laropiprant ou à l un des autres composants contenus dans Tredaptive (indiqués en rubrique 6), vous souffrez d un mauvais fonctionnement du foie, vous avez un ulcère à l estomac, vous présentez des saignements artériels. Si l une des conditions ci-dessus vous concerne, vous ne devez pas prendre Tredaptive. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Tredaptive. Faites attention avec Tredaptive Signalez à votre médecin tous vos problèmes de santé. Avant de prendre ce médicament et pendant le traitement, consultez votre médecin ou votre pharmacien, si : vous avez une allergie, vous avez eu dans le passé une maladie du foie, une jaunisse (un trouble hépatique qui provoque le jaunissement de la peau et du blanc des yeux) ou une maladie hépato-biliaire (canaux hépatiques et biliaires) vous avez des problèmes de reins, vous avez des problèmes de thyroïde, vous buvez des quantités importantes d alcool, vous ou un membre de votre famille proche a une maladie musculaire héréditaire, ou vous avez déjà eu des problèmes musculaires lors d'un traitement avec des médicaments hypolipémiants appelés "statines" ou des fibrates, vous présentez des douleurs musculaires, une sensibilité musculaire ou une faiblesse musculaire inexpliquées. Si vous présentez ces symptômes, consultez immédiatement votre médecin, vous avez un taux élevé de sucre dans le sang (hyperglycémie) ou si vous êtes diabétique, vous avez des problèmes cardiaques, vous allez être opéré, vous souffrez de goutte, vous avez un taux bas de phosphore, vous avez plus de 70 ans. Si vous n êtes pas certain que l une de ces conditions vous concerne, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Tredaptive. Analyses de sang et surveillance Vous devez consulter régulièrement votre médecin pour faire contrôler vos taux de LDLcholestérol («mauvais cholestérol»), de HDL-cholestérol («bon cholestérol») et de triglycérides. 2

12 Votre médecin demandera une analyse de sang avant le début du traitement par Tredaptive pour contrôler votre fonction hépatique. Il pourra également demander des analyses de sang régulières après le début du traitement par Tredaptive pour contrôler votre fonction hépatique et surveiller d autres effets indésirables. Enfants et adolescents Tredaptive n a pas été étudié chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans. Prise d'autres médicaments Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, des vitamines ou des suppléments à base de plantes, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. En particulier, informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l un des médicaments suivants : médicaments utilisés pour faire baisser la tension artérielle, médicaments utilisés pour faire baisser le taux de cholestérol appelés «chélateurs des acides biliaires», tels que la cholestyramine, de la zidovudine, un médicament utilisé dans le traitement de l infection par le VIH, du midazolam, un médicament utilisé pour vous endormir de façon brève avant certains examens médicaux, des vitamines ou des suppléments contenant de l acide nicotinique, du clopidogrel, un médicament utilisé pour prévenir la formation de caillots sanguins dangereux, médicaments utilisés pour faire baisser le taux de cholestérol appelés «statines», une classe de médicaments qui agissent au niveau du foie. Informez votre médecin si vous prenez de la simvastatine (une statine) ou un médicament contenant de la simvastatine, et si vous êtes chinois. Si vous n êtes pas certain que l une de ces conditions vous concerne, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Tredaptive. Aliments et boissons Prenez Tredaptive avec des aliments. Pour diminuer le risque de bouffées vasomotrices, évitez de boire de l'alcool ou des boissons chaudes ou de manger des aliments épicés au moment de la prise de Tredaptive. Il est important de respecter les instructions figurant en rubrique 3. Comment prendre Tredaptive Grossesse et allaitement Consultez votre médecin avant de prendre Tredaptive si : vous êtes enceinte ou vous envisagez une grossesse. On ne sait pas si Tredaptive peut avoir des effets nocifs pour l enfant à naître, vous allaitez ou vous prévoyez d allaiter. On ne sait pas si Tredaptive passe dans le lait maternel. Mais l acide nicotinique, l un des composants de Tredaptive, passe dans le lait maternel. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Votre médecin déterminera si vous pouvez prendre Tredaptive. Conduite de véhicules et utilisation de machines Les effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines n'ont pas été étudiés avec Tredaptive. Cependant, certaines personnes peuvent avoir des étourdissements après avoir pris Tredaptive. Si c est votre cas, il est déconseillé de conduire ou d utiliser des machines après avoir pris Tredaptive. 3

13 Information importante concernant certains composants de Tredaptive Tredaptive contient un sucre appelé lactose. Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. 3. COMMENT PRENDRE TREDAPTIVE Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Posologie Vous devez commencer le traitement en prenant un comprimé par jour. Après 4 semaines, votre médecin pourra augmenter la posologie à deux comprimés par jour en une seule prise. Comment prendre le médicament Vous devez prendre Tredaptive une fois par jour, dans la soirée ou au moment du coucher. Tredaptive doit être pris avec de la nourriture. Le comprimé doit être avalé entier. Il ne doit pas être divisé, cassé, écrasé ou mâché avant d être avalé afin de garder toute l'efficacité du médicament. Evitez de boire de l alcool ou des boissons chaudes au moment de prendre Tredaptive. Cela diminuera le risque de bouffées vasomotrices (rougeur de la peau, sensation de chaleur, démangeaisons ou fourmillements, en particulier au niveau de la tête, du cou, de la poitrine et du haut du dos). Prendre de l'aspirine avant de prendre Tredaptive ne réduit pas plus les bouffées vasomotrices par rapport à la prise de Tredaptive seul. Il n'est donc pas nécessaire de prendre de l'aspirine pour réduire les symptômes vasomoteurs. Si vous prenez de l'aspirine pour une autre raison, continuez de suivre la prescription de votre médecin. Si vous avez pris plus de Tredaptive que vous n auriez dû En cas de surdosage, les effets indésirables suivants ont été rapportés : bouffées vasomotrices, maux de tête, prurit (démangeaisons), nausées, étourdissements, vomissements, diarrhée, douleurs ou troubles abdominaux, et douleurs au niveau du dos. Si vous avez pris plus de comprimés que vous n auriez dû, consultez immédiatement un médecin ou un pharmacien. Si vous oubliez de prendre Tredaptive Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Continuez à prendre votre dose habituelle le lendemain dans la soirée ou au coucher. Mais si vous n avez pas pris Tredaptive pendant 7 jours consécutifs ou plus, consultez votre médecin avant de recommencer à prendre Tredaptive. Si vous arrêtez de prendre Tredaptive Vous ne devez pas arrêter de prendre Tredaptive sans l avis de votre médecin. Vos problèmes de cholestérol pourraient réapparaître. Si vous avez d autres questions sur l utilisation de ce médicament, demandez plus d informations à votre médecin ou à votre pharmacien. 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS Comme tous les médicaments, Tredaptive peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. 4

14 Les effets indésirables de Tredaptive sont : Très fréquents (affectant plus de 1 patient sur 10) Bouffées vasomotrices (incluant généralement rougeur de la peau, sensation de chaleur, démangeaisons ou fourmillements, en particulier au niveau de la tête, du cou, de la poitrine et du haut du dos). En cas de survenue de ces bouffées, les symptômes sont généralement plus marqués au début et ils diminuent habituellement avec le temps. Fréquents (affectant moins de 1 patient sur 10) étourdissements maux de tête sensations d engourdissement ou de picotements dans les mains ou les pieds diarrhée indigestion ou brûlures d estomac nausées (mal au cœur) vomissements prurit (démangeaisons) éruption cutanée urticaire Peu fréquents (moins de 1 patient sur 100) De plus, un ou plusieurs des symptômes ci-dessous ont été rapportés dans le cadre d une réaction allergique à Tredaptive. œdème (gonflement) du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler (angio-œdème qui peut nécessiter un traitement immédiat) évanouissement essoufflement perte de contrôle de l urine et des selles (incontinence) sueurs froides tremblements frissons élévation de la tension artérielle œdème des lèvres sensation de brûlure éruption généralisée sur tout le corps douleurs articulaires œdème des jambes fréquence cardiaque rapide. De plus, depuis la commercialisation de Tredaptive et/ou d'autres médicaments contenant de l'acide nicotinique (seul et/ou avec d'autres médicaments hypolipémiants), une réaction allergique grave et soudaine (choc anaphylactique) a été rapportée. Les symptômes apparus ont été : évanouissement, essoufflement, sifflement ou problème de respiration, gonflement du visage, des lèvres, de la langue, démangeaisons ou urticaire de la peau. Cet état requiert un examen médical immédiat. Si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 5. COMMENT CONSERVER TREDAPTIVE Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser Tredaptive après la date de péremption mentionnée sur la boîte et la plaquette après exp. 5

15 Plaquettes thermoformées PVC/aclar : A conserver dans l emballage d origine à l abri de la lumière et de l humidité. Plaquettes thermoformées aluminium/aluminium : A conserver à une température ne dépassant pas 30 C. A conserver dans l emballage d origine à l abri de la lumière et de l humidité. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l environnement. 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Que contient Tredaptive Les substances actives sont l acide nicotinique et le laropiprant. Chaque comprimé contient 1000 mg d acide nicotinique et 20 mg de laropiprant. Les autres composants sont : hypromellose (E464), silice colloïdale anhydre (E551), fumarate de stéaryle sodique, hydroxypropylcellulose (E463), cellulose microcristalline (E460), croscarmellose sodique, lactose monohydraté et stéarate de magnésium. Qu est-ce que Tredaptive et contenu de l emballage extérieur Le médicament est présenté sous forme de comprimé à libération modifiée ovale, blanc à blanc cassé, portant l inscription «552» gravée sur une face. Plaquette thermoformée PVC/aclar opaque en boîtes de 14, 28, 56, 84, 98, 168, 196 comprimés à libération modifiée, en conditionnement comprenant 196 comprimés à libération modifiée (2 boîtes de 98) et en boîte de 49 x 1 comprimé à libération modifiée en plaquette thermoformée unidose. Plaquette thermoformée aluminium/aluminium en boîtes de 14, 28, 56, 168 comprimés à libération modifiée et 32 x 1 comprimé à libération modifiée en plaquette thermoformée unidose. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Royaume-Uni Fabricant Merck Sharp & Dohme Ltd. Shotton Lane, Cramlington Northumberland NE23 3 JU Royaume-Uni Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l autorisation de mise sur le marché : Belgique/België/Belgien Merck Sharp & Dohme B.V. Succursale belge/belgisch bijhuis Tél/Tel: +32 (0) България Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: Luxembourg/Luxemburg Merck Sharp & Dohme B.V. Succursale belge Tél: +32 (0) Magyarország MSD Magyarország Kft. Tel.:

16 Česká republika Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., org. sl. Tel.: Danmark Merck Sharp & Dohme Tlf: Deutschland MSD SHARP & DOHME GMBH Tel: +49 (0) Eesti Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: Eλλάδα BIANEΞ Α.Ε Τηλ: España Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: France Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret Tél: +33 (0) Ireland Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health) Limited Tel: +353 (0) Ísland Icepharma hf. Sími: Ιtalia Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A. Tel: Κύπρος Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: Malta Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: Nederland Merck Sharp & Dohme BV Tel: +31 (0) Norge MSD (Norge) AS Tlf: Österreich Merck Sharp & Dohme GmbH Tel: +43 (0) Polska MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: Portugal Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: România Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: Slovenija Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: Slovenská republika Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. Tel.: Suomi/Finland MSD Finland Oy Puh/Tel: +358 (0) Sverige Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 (0)

17 Latvija SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel.: United Kingdom Merck Sharp and Dohme Limited Tel: +44 (0) Lietuva UAB Merck Sharp & Dohme Tel La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est décembre Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l Agence européenne du médicament (EMA) : 8

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Tredaptive 1000 mg/20 mg tabletten met gereguleerde afgifte nicotinezuur/laropiprant

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Tredaptive 1000 mg/20 mg tabletten met gereguleerde afgifte nicotinezuur/laropiprant Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Tredaptive 1000 mg/20 mg tabletten met gereguleerde afgifte nicotinezuur/laropiprant Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aerius 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aerius 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Aerius 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 50 mg filmomhulde tabletten sitagliptine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 50 mg filmomhulde tabletten sitagliptine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Januvia 50 mg filmomhulde tabletten sitagliptine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Aerius 0,5 mg/ml drank desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Aerius 0,5 mg/ml drank desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Aerius 0,5 mg/ml drank desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 25 mg filmomhulde tabletten. sitagliptine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 25 mg filmomhulde tabletten. sitagliptine Bijsluiter Pagina 1/7 Bijsluiter: informatie voor de patiënt Januvia 25 mg filmomhulde tabletten sitagliptine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Xelevia 50 mg filmomhulde tabletten Sitagliptine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Xelevia 50 mg filmomhulde tabletten Sitagliptine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Xelevia 50 mg filmomhulde tabletten Sitagliptine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ezetimibe ERC 10 mg, tabletten ezetimibe

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ezetimibe ERC 10 mg, tabletten ezetimibe BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ezetimibe ERC 10 mg, tabletten ezetimibe Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. EZETROL 10 mg, tabletten ezetimibe

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. EZETROL 10 mg, tabletten ezetimibe Bijsluiter: informatie voor de gebruiker EZETROL 10 mg, tabletten ezetimibe Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. EZETROL 10 mg, tabletten ezetimibe

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. EZETROL 10 mg, tabletten ezetimibe Bijsluiter: informatie voor de gebruiker EZETROL 10 mg, tabletten ezetimibe Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. EZETROL 10 mg tabletten. Ezetimibe

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. EZETROL 10 mg tabletten. Ezetimibe BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER EZETROL 10 mg tabletten Ezetimibe Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RILUTEK 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RILUTEK 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RILUTEK 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Bijsluiter BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Aerius 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Aerius 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Aerius 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter Pagina 1/6. Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Aerius 5 mg filmomhulde tabletten. desloratadine

Bijsluiter Pagina 1/6. Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Aerius 5 mg filmomhulde tabletten. desloratadine Bijsluiter Pagina 1/6 Bijsluiter: informatie voor de patiënt Aerius 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 25 mg filmomhulde tabletten sitagliptine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 25 mg filmomhulde tabletten sitagliptine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Januvia 25 mg filmomhulde tabletten sitagliptine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. PROSCAR 5 mg filmomhulde tabletten. finasteride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. PROSCAR 5 mg filmomhulde tabletten. finasteride Bijsluiter: informatie voor de gebruiker PROSCAR 5 mg filmomhulde tabletten finasteride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Bridion 100 mg/ml oplossing voor injectie sugammadex

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Bridion 100 mg/ml oplossing voor injectie sugammadex Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bridion 100 mg/ml oplossing voor injectie sugammadex Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Datum: maart 2015 Pagina: 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Loratadine Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2016-04 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER loratadine Apotex hooikoortstabletten 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Janumet 50 mg/1000 mg filmomhulde tabletten sitagliptine/metforminehydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Janumet 50 mg/1000 mg filmomhulde tabletten sitagliptine/metforminehydrochloride Bijsluiter: informatie voor de patiënt Janumet 50 mg/1000 mg filmomhulde tabletten sitagliptine/metforminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

Ultra-Mg, poeder voor drank

Ultra-Mg, poeder voor drank BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Janumet 50 mg/1000 mg filmomhulde tabletten sitagliptine/metforminehydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Janumet 50 mg/1000 mg filmomhulde tabletten sitagliptine/metforminehydrochloride Bijsluiter: informatie voor de patiënt Janumet 50 mg/1000 mg filmomhulde tabletten sitagliptine/metforminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. HBVAXPRO 10 microgram, suspensie voor injectie in voorgevulde spuit Hepatitis B-vaccin (rdna)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. HBVAXPRO 10 microgram, suspensie voor injectie in voorgevulde spuit Hepatitis B-vaccin (rdna) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER HBVAXPRO 10 microgram, suspensie voor injectie in voorgevulde spuit Hepatitis B-vaccin (rdna) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u wordt gevaccineerd.

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Ezdivule 10 mg omhulde tabletten Ezetimibe

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Ezdivule 10 mg omhulde tabletten Ezetimibe Bijsluiter: informatie voor de patiënt Ezdivule 10 mg omhulde tabletten Ezetimibe Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2014_01 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BETAHISTINE dihcl APOTEX 8 MG, TABLETTEN BETAHISTINE dihcl APOTEX 16 MG, TABLETTEN Betahistine dihydrochloride

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Janumet 50 mg/850 mg filmomhulde tabletten sitagliptine/metforminehydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Janumet 50 mg/850 mg filmomhulde tabletten sitagliptine/metforminehydrochloride Bijsluiter: informatie voor de patiënt Janumet 50 mg/850 mg filmomhulde tabletten sitagliptine/metforminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 100 mg filmomhulde tabletten sitagliptine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 100 mg filmomhulde tabletten sitagliptine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Januvia 100 mg filmomhulde tabletten sitagliptine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. HBVAXPRO 40 microgram, suspensie voor injectie Hepatitis B-vaccin (rdna)

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. HBVAXPRO 40 microgram, suspensie voor injectie Hepatitis B-vaccin (rdna) Bijsluiter: informatie voor de gebruiker HBVAXPRO 40 microgram, suspensie voor injectie Hepatitis B-vaccin (rdna) Lees goed de hele bijsluiter voordat u gevaccineerd wordt want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER. PIL Isordil 5 20012016 0

BIJSLUITER. PIL Isordil 5 20012016 0 BIJSLUITER PIL Isordil 5 20012016 0 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Isordil 5, tabletten voor sublinguaal gebruik 5 mg isosorbidedinitraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref ) BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten. Betahistine dihydrochloride 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1508 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER. Fabrikant: Eli Lilly and Company Ltd., Kingsclere Road, Basingstoke, Hampshire, RG21 6XA. Verenigd Koninkrijk.

BIJSLUITER. Fabrikant: Eli Lilly and Company Ltd., Kingsclere Road, Basingstoke, Hampshire, RG21 6XA. Verenigd Koninkrijk. BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Aerius 0,5 mg/ml drank desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Aerius 0,5 mg/ml drank desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Aerius 0,5 mg/ml drank desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter Pagina 1/5

Bijsluiter Pagina 1/5 Bijsluiter Pagina 1/5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Proscar 5 mg filmomhulde tabletten finasteride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Selincro 18 mg filmomhulde tabletten nalmefene

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Selincro 18 mg filmomhulde tabletten nalmefene Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Selincro 18 mg filmomhulde tabletten nalmefene Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden

Nadere informatie

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u BROMEX 5mg/5ml, siroop zorgvuldig

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Galvus 50 mg tabletten Vildagliptine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Galvus 50 mg tabletten Vildagliptine Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Galvus 50 mg tabletten Vildagliptine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Ezetimibe Astron 10 mg tabletten Ezetimibe

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Ezetimibe Astron 10 mg tabletten Ezetimibe Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Ezetimibe Astron 10 mg tabletten Ezetimibe Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Fexofenadine HCl 120 PCH, 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, 180 mg Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betahistine dihcl Actavis 8 mg, tabletten Betahistine dihcl Actavis 16 mg, tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betahistine dihcl Actavis 8 mg, tabletten Betahistine dihcl Actavis 16 mg, tabletten 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1608 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Betahistine dihcl Actavis 8 mg, tabletten Betahistine dihcl Actavis 16 mg, tabletten betahistinedihydrochloride Lees

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Baraclude 0,5 mg filmomhulde tabletten entecavir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Baraclude 0,5 mg filmomhulde tabletten entecavir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Baraclude 0,5 mg filmomhulde tabletten entecavir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Bijsluiter ALGIPAN BALSEM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u ALGIPAN BALSEM,

Nadere informatie

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen anderen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen anderen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 2,5 Ibandroninezuur mg filmomhulde tabletten 54 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BONVIVA Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen anderen. Heeft u nog vragen,

Nadere informatie

CHOLECALCIFEROL MYLAN 800 IE, TABLETTEN

CHOLECALCIFEROL MYLAN 800 IE, TABLETTEN BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cholecalciferol Mylan 800 IE, tabletten cholecalciferol (vitamine D 3 ) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Aerius 5 mg orodispergeerbare tabletten desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Aerius 5 mg orodispergeerbare tabletten desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Aerius 5 mg orodispergeerbare tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betahistine dihcl Actavis 8 mg, tabletten Betahistine dihcl Actavis 16 mg, tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betahistine dihcl Actavis 8 mg, tabletten Betahistine dihcl Actavis 16 mg, tabletten 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1604 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Betahistine dihcl Actavis 8 mg, tabletten Betahistine dihcl Actavis 16 mg, tabletten betahistinedihydrochloride Lees

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Ezetimibe Uriach 10 mg tabletten Ezetimibe

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Ezetimibe Uriach 10 mg tabletten Ezetimibe Bijsluiter: informatie voor de patiënt Ezetimibe Uriach 10 mg tabletten Ezetimibe Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CORVATON 2 mg tabletten. Molsidomine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CORVATON 2 mg tabletten. Molsidomine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER CORVATON 2 mg tabletten Molsidomine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

CTD Module 1, Section 1.3.1. Product Information BIJSLUITER. November 2013 1

CTD Module 1, Section 1.3.1. Product Information BIJSLUITER. November 2013 1 BIJSLUITER November 2013 1 Bijsluiter: informatie voor de patiënt LACTEOL 170 mg, capsule Lactobacillus acidophilus, geïnactiveerd in gefermenteerd kweekmilieu Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

PATIËNTENBIJSLUITER. CRESTOR (rosuvastatine) Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

PATIËNTENBIJSLUITER. CRESTOR (rosuvastatine) Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. PATIËNTENBIJSLUITER CRESTOR (rosuvastatine) Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. CIALIS 20 mg filmomhulde tabletten tadalafil

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. CIALIS 20 mg filmomhulde tabletten tadalafil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER CIALIS 20 mg filmomhulde tabletten tadalafil Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS Aprovel 150 mg tabletten irbesartan

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS Aprovel 150 mg tabletten irbesartan BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS Aprovel 150 mg tabletten irbesartan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later

Nadere informatie

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Datum: november 2015 Pagina: 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Loratadine Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

Betahistine dihcl 8 mg Teva, tabletten Betahistine dihcl 16 mg Teva, tabletten betahistinedihydrochloride

Betahistine dihcl 8 mg Teva, tabletten Betahistine dihcl 16 mg Teva, tabletten betahistinedihydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betahistine dihcl 8 mg Teva, Betahistine dihcl 16 mg Teva, betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Omacor 1000 mg zachte capsules Ethylesters van Omega-3-vetzuren 90

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Omacor 1000 mg zachte capsules Ethylesters van Omega-3-vetzuren 90 Pag. 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Omacor 1000 mg zachte capsules Ethylesters van Omega-3-vetzuren 90 Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Ferriprox 500 mg filmomhulde tabletten Deferipron

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Ferriprox 500 mg filmomhulde tabletten Deferipron BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Ferriprox 500 mg filmomhulde tabletten Deferipron Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

Ezetimibe Teva 10 mg, tabletten ezetimibe

Ezetimibe Teva 10 mg, tabletten ezetimibe 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ezetimibe Teva 10 mg, ezetimibe Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. PROPECIA 1 mg filmomhulde tabletten Finasteride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. PROPECIA 1 mg filmomhulde tabletten Finasteride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS PROPECIA 1 mg filmomhulde tabletten Finasteride Propecia variatie II-21, versie 7 april 2011 Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Betahistine Mylan 24 mg tabletten. betahistinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Betahistine Mylan 24 mg tabletten. betahistinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Betahistine Mylan 24 mg tabletten betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

B. BIJSLUITER 1 Day 235, approved 15-Nov-2012

B. BIJSLUITER 1 Day 235, approved 15-Nov-2012 B. BIJSLUITER 1 Bijsluiter: informatie voor de patiënt Picato 150 microgram/gram gel ingenol-mebutaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Broomhexine HCl Teva 8 mg, tabletten broomhexine

Broomhexine HCl Teva 8 mg, tabletten broomhexine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Broomhexine HCl Teva 8 mg, broomhexine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Integrilin 0,75 mg/ml oplossing voor infusie eptifibatide

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Integrilin 0,75 mg/ml oplossing voor infusie eptifibatide B. BIJSLUITER 1 Bijsluiter: informatie voor de patiënt Integrilin 0,75 mg/ml oplossing voor infusie eptifibatide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. OMACOR, zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3-vetzuren 90)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. OMACOR, zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3-vetzuren 90) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER OMACOR, zachte capsules, 460 mg/380 mg (ethylesters van Omega 3-vetzuren 90) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Broomhexine HCl 8 PCH, tabletten 8 mg broomhexine

Broomhexine HCl 8 PCH, tabletten 8 mg broomhexine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Broomhexine HCl 8 PCH, 8 mg broomhexine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

B. BIJSLUITER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet Version:-21-8-2014 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees goed

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. ADCIRCA 20 mg filmomhulde tabletten tadalafil

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. ADCIRCA 20 mg filmomhulde tabletten tadalafil Bijsluiter: informatie voor de gebruiker ADCIRCA 20 mg filmomhulde tabletten tadalafil Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER B. BIJSLUITER 60 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Tarceva 25 mg filmomhulde tabletten Tarceva 100 mg filmomhulde tabletten Tarceva 150 mg filmomhulde tabletten Erlotinib Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Irbesartan Genepharm 75 mg, filmomhulde tabletten Irbesartan Genepharm 150 mg, filmomhulde tabletten Irbesartan Genepharm 300 mg, filmomhulde tabletten Irbesartan

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt Bijsluiter: Informatie voor de patiënt Trulicity 0,75 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde pen Trulicity 1,5 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde pen dulaglutide Dit geneesmiddel is onderworpen

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref MAT) Goedgekeurde variatie (ID )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref MAT) Goedgekeurde variatie (ID ) BIJSLUITER (CCDS 0110-06-07) (Ref. 24.03.2017 - MAT) Goedgekeurde variatie (ID 216576) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de

Nadere informatie

Package Leaflet

Package Leaflet 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Etos Hooikoortstabletten Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt? FERRICURE 100 mg /5 ml, drank Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Imodium Duo 2 mg/125 mg tabletten. Loperamidehydrochloride Simeticon

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Imodium Duo 2 mg/125 mg tabletten. Loperamidehydrochloride Simeticon BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Imodium Duo 2 mg/125 mg tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

Lees hele zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Lees hele zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. irbesartan Bewaar 123 Heeft u nog deze vragen, bijsluiter, raadpleeg het kan dan nodig uw zijn arts om of deze apotheker nogmaals door te lezen. BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Aprovel 300

Nadere informatie