Demeyere powerhouse van topmerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Demeyere powerhouse van topmerken"

Transcriptie

1

2

3 Inhoud Vakblad voor koken, tafelen, wonen en cadeaus februari 2009, nr. 2, jaargang 61 Thema: Buiten koken 8 Weber: er is leven na de hamburger 10 Profiel Stigter: een recessie biedt ook kansen 12 Grand Hall brengt topdesign in de buitenkeuken 14 Patton: sun, fun & food 16 Focus: zomers genieten, buiten kokkerellen Waterford Wedgwood PLC in surseance Waterford Wedgwood PLC heeft voor bepaalde bedrijfsonderdelen in Ierland en Engeland surseance van betaling heeft aangevraagd. Gezocht wordt naar een uitweg uit de financiële ellende en naar mogelijke kopers. 18 DEZE MAAND 6 Demeyere powerhouse van topmerken Een van de meest opvallende overnames van vorig jaar was de acquisitie van Demeyere NV door Zwilling AG. Dit bracht voor de Nederlandse klanten vooral organisatorische veranderingen met zich mee. De belangrijkste zaken zetten wij voor u op een rij Swarovski In 2008 startte Swarovski met de trilogie Bedreigde Diersoorten. Nadat vorig jaar de panda centraal stond, zet Swarovski voor de 2009-editie de gorilla in de schijnwerpers. De editie 2009 bestaat uit een moedergorilla en haar jong, beide uitgevoerd in facet geslepen Black Diamond-kristal en met ogen gemaakt van Jet Kristal. Swarovski Benelux, Den Helder Telefoon RUBRIEKEN 2 Gebra.nl 5 Personeel en organisatie 7 Opiniepeiler Profiel 33 Opleiding & training 35 Branche actueel 36 Favorieten van 39 Nieuwe producten 40 Colofon Het nieuwe jaar startte uitermate beroerd met het bericht dat Waterford Wedgwood PLC voor bepaalde onderdelen uitstel van betaling heeft moeten aanvragen. Gezien de enorme schuld kwam de surseance niet helemaal onverwacht, maar het is toch een slecht signaal voor de gehele sector in een jaar vol onzekerheden. Want gaat die consument in 2009 geld uitgeven en waaraan? Of pot hij alles op? Toch is niet alles negatief en we moeten er voor waken dat we elkaar niet de put in praten. Wie werkt heeft in 2009 over het algemeen meer te besteden. Door vertrouwen uit te stralen, creatief en inventief te zijn, een onderscheidend aanbod te presenteren, en veel aandacht te besteden aan de winkelpresentatie en marketing, pakt de actieve ondernemer juist nu de kans om zich van de concurrentie te onderscheiden. Gemakkelijk zal dit niet zijn, maar dat is ondernemen ook nooit geweest. Anders kon iedereen het. Onder redactie van Rob Antonissen VERDER 21 Culinaire k(l)ok Asten Rosti Mepal: niet in Utrecht, wél in Frankfurt 25 Het beste anti-recessiemedicijn: bezoek beurzen 28 Amefa: samen bereiken we meer 30 Profiel: De Kookwekker nu ook in Dronten SLUITDATUM De volgende uitgave verschijnt op 25 februari Sluitdatum is 6 februari februari

4 Gebra.nl Onder redactie van Henk van Dorst Nieuwe leden Onderstaande ondernemers hebben zich aangemeld als lid van Vereniging Gebra. Krokodil M. de Jonge Haarlem Stippels M. van Meurs Nijmegen De Lange Scheepsserviezen D.A.C. de Lange Woubrugge Krokodil M. Cortoos Maastricht Langs deze weg heten wij hen van harte welkom bij hun brancheorganisatie! Rechtspreken: een vak apart! Een consument ontvangt op 30 mei 2007 een aanmaning van Wehkamp in verband met een niet-betaalde aankoop van een viertal artikelen. Omdat er niet wordt betaald, volgt er op 22 oktober 2007 een dagvaarding. Het blijkt te gaan om een bestelling die de consument in juli 2001 zou hebben gedaan van in totaal 73,89. Daarvan kan één artikel worden afgetrokken, omdat dit retour is gezonden, en één artikel - een bikini - is betaald, zodat er een vordering van 44,86 overblijft, inclusief bezorgkosten en rente. Op 30 januari 2002, 12 maart 2002, 22 oktober 2002, 28 januari 2003 en 25 juni 2003 wordt de consument aangemaand en vervolgens blijft het stil tot 30 mei De consument verweert zich met de stelling dat ze zich nog wel kan herinneren dat ze destijds een bikini heeft gekocht en betaald, maar van de andere artikelen weet ze niets af. Wel stelt ze daarnaar geïnformeerd te hebben, maar daarover is nimmer duidelijkheid verschaft. Nu, vier jaar na de laatste aanmaning, kan de consument zich er nauwelijks nog iets van herinneren. Bovendien heeft zij alle correspondentie weggegooid. De termijn van verjaring - aldus het vonnis - is nog niet verstreken, want deze zou vijf jaar zijn, gerekend vanaf de laatste aanmaning in juni Hoewel de vordering dus nog niet verjaard is, is de kantonrechter toch van oordeel dat Wehkamp haar rechten heeft 'verloren': omdat Wehkamp na juni 2003 vier jaar lang niets heeft gedaan, is de consument in een nadeliger positie gebracht ten opzichte van een eventuele dagvaarding in Nu kan de consument zich nauwelijks meer verdedigen en bovendien mag van haar niet verwacht worden alle correspondentie zo lang te bewaren. De vordering van Wehkamp wordt afgewezen. Opmerkelijk in deze uitspraak is dat de vordering volgens de kantonrechter nog niet is verjaard en desondanks niet kan worden toegewezen, omdat Wehkamp haar rechten heeft verloren door zo lang te wachten met feitelijk incasseren. Op zichzelf is de uitspraak natuurlijk niet onredelijk, want als je zolang wacht om je recht te halen, dan heb je het misschien ook niet verdiend en al helemaal niet omdat het om zo n klein bedrag gaat. Opmerkelijk in de uitspraak is bovendien dat de kantonrechter uitgaat van een verjaringstermijn van vijf jaar. Volgens mij is dat ten onrechte, want artikel 7:28 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat de vordering tot betaling van de koopprijs bij de consumentenkoop verjaart na verloop van twee jaar. In dit geval zou de vordering dus wel degelijk verjaard zijn. Gelet op de hoogte van het bedrag ( 44,68) is het ook opmerkelijk dat het blijkbaar toch noodzakelijk wordt geacht om rechtsmaatregelen te nemen na zo n lange tijd. Alleen al het laten betekenen van een dagvaarding door de deurwaarder kost ca. 68,-. Wellicht heeft meegespeeld dat je klanten moet 'opvoeden' en niet de suggestie wil wekken dat je door niet te betalen er wel onderuit komt. Een legitiem punt, maar dan moet je niet vier jaar wachten voordat je gaat dagvaarden. Kassastickers De website is een groot succes. Inmiddels zijn alleen al door winkeliers ruim stickers besteld. De stickers Liever PIN dan creditcard en Wij accepteren geen creditcards worden het meest gevraagd. U kunt de stickers gratis bestellen via het online bestelformulier op de website. Omgevingsvergunning Met ingang van 2010 wordt de zogenaamde omgevingsvergunning ingevoerd. Deze vergunning bundelt 25 vergunningen die te maken hebben met gebruik, sloop, ver- en nieuwbouw van een pand. De bedoeling is dat nu bij één gemeenteloket een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Voor deze vergunning gaat ook de 'lex silencio' gelden. Lex silencio is Latijn voor 'stille wet'. Concreet houdt deze wet in dat een lokale overheid wordt gedwongen binnen een bepaalde wettelijk vastgestelde termijn te antwoorden op de aanvraag van een vergunning. Indien het overheidsorgaan niet rea- 2 februari 2009

5 Gebra.nl geert (zich stilhoudt) binnen deze termijn, dan wordt de vergunning geacht te zijn verstrekt. Provisie creditcards Gebra-leden kunnen profiteren van aantrekkelijke provisiepercentages die zijn afgesproken met de creditcardverwerkers PaySquare en Easy Payment Services (EPS). EPS berekent in 2009 voor MasterCard en Visa een provisie van 1,35% (2008: 1,45%) ongeacht de hoogte van het transactiebedrag. Voor Maestro en V-Pay berekent EPS 1,25%. Voor de Chinese creditcard CUB en de Japanse creditcard JCB berekent EPS 2,1%. PaySquare berekent voor MasterCard, Visa en Maestro een provisie van 1,6% (2008: 1,7%) over het transactiebedrag, met een maximum van 9,- per transactie. Door de maximering van 9,- is PaySquare alleen voordeliger voor ondernemingen die veel creditcardtransacties hebben van meer dan 667,-. Gebra-leden kunnen door in te loggen op onder mijn gegevens zien of ze al gebruikmaken van de kortingsregeling via PaySquare of EPS. Mocht dat niet het geval zijn, dan leest u daar ook hoe u zich alsnog kunt aanmelden. Ondernemers besparen met deze regeling echt vele honderden (en soms duizenden!) euro s per jaar. Eerstedagsmelding Per 1 januari 2009 is de zogenaamde eerstedagsmelding (EDM) komen te vervallen. Deze EDM hield in dat nieuwe werknemers, voordat ze feitelijk het werk aanvingen, gemeld moesten worden bij de belastingdienst, met het doel om illegale arbeid tegen te gaan. Het is opmerkelijk dat de overheid twee jaar geleden de adviezen van ondernemersorganisaties op dit punt in de wind heeft geslagen. Een kenmerk van illegale arbeid is immers dat regels worden overtreden, en waarom zou de illegale arbeider dan ook niet de EDM-regeling overtreden. Bovendien had de EDM tot gevolg dat 99% van de ondernemingen een administratieve verplichting kreeg opgelegd, omdat 1% van de ondernemingen bepaalde regels niet serieus neemt. Een van de grote problemen op dit punt - en ook op een heleboel ander terreinen - is het feit dat de overheid erg veel moeite heeft met het handhaven van regels. Een probleem los je in het algemeen niet op door er een 'regeling tegenaan te gooien'. Laten ze eerst maar eens proberen de bestaande regelgeving deugdelijk te handhaven De EDM blijft overigens nog wel bestaan voor bepaalde sectoren waar EDM-fraude vaker voorkomt, zoals de horeca en de tuinbouw. Auteursrechten De rechtenorganisatie Sena heeft de gemoederen van Gebra en veel van haar leden aardig beziggehouden de afgelopen jaren. Gebra heeft inmiddels met Sena de strijdbijl kunnen begraven door middel van een nieuwe overeenkomst, die geldt tot en met Kort voor de jaarwisseling kwam als een duveltje uit een doosje een bericht van Buma, waarin werd aangekondigd dat de zogenaamde uitzonderingstarieven zouden worden afgeschaft. Normaal gelden bij Buma tarieven die zijn gebaseerd op het aantal vierkante meters vvo, maar bij gebruik van een draagbare radio of een tuner met 2 boxen geldt een laag tarief. Volgens Buma moeten deze muziekgebruikers ook gewoon de m 2 - prijs gaan betalen, die aanzienlijk hoger is. Gebra gaat hiermee niet akkoord. De Tweede Kamer heeft eind december 2008 duidelijk laten merken de houding van de rechtenorganisaties meer dan zat te zijn. De Kamer wil dat iedere tariefsverhoging vooraf goedgekeurd wordt door het College van Toezicht. Voorts moet er een geschillenregeling komen. Het lijkt er op dat Buma probeert de buit binnen te halen voordat de mening van de Tweede Kamer in een wet is vastgelegd. Dat lijkt slim, maar het bevestigt vooral dat het hoog tijd is dat deze organisaties een halt wordt toegeroepen. 2008/2009 JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Consumentenvertrouwen (seizoengecorrigeerde reeks) Consumentenvertrouwen Koopbereidheid Economische groei Macro econ. groei per kwartaal in % *) 3,3 2,8 1,8 Inflatie 2006=100 CPI alle huishoudens in % **) 2,0 2,2 2,2 2,0 2,3 2,6 3,2 3,2 3,1 2,8 2,3 1,9 Detailhandel in % omzet 4,6 9,8-3,2 3,5 7,7-4,0 5,2 1,3 1,5 5,1 prijs 1,6 2,2 2,3 1,9 2,5 2,5 2,1 2,5 2,6 2,6 volume 2,9 7,5-5,4 1,6 5,1-6,3 3,0-1,2-1,1 2,5 Bron:cbs.nl *) de economische groei over het kalenderjaar 2007 bedroeg 3,5% **) de inflatie over het hele jaar 2008 bedraagt 2,5%. ***) voor een toelichting naar de gebruikte begrippen in de tabel verwijzen we naar onze website (indien in een vakje geen cijfer is vermeld dan waren de gegevens op 9 januari 2009 nog niet bij het CBS bekend.) februari

6

7 Personeel en organisatie Onder redactie van Fleur de Best Cloudcomputing: voor MKB-ondernemers?! Weet u hoeveel geld u jaarlijks uitgeeft aan software(updates), firewall, spamfilter, aanschaf van extra schijfruimte, enz.? Het kan helemaal anders, veel goedkoper én zeker niet slechter. Deze andere manier van ICT-beheer wordt cloudcomputing genoemd. In deze column, die bedoeld is als introductie van cloudcomputing, worden de drie vormen van cloudcomputing nader omschreven, en waarom het juist voor u als MKB-ondernemer interessant kan zijn. Wat is cloudcomputing? Cloudcomputing betekent het plaatsen van gegevens en toepassingen in een wolk' van computers, die virtueel en schaalbaar is, en ergens in het internet hangt. Wellicht denkt u: dat klinkt vaag; in de praktijk komt het neer op het gebruiken (gratis of tegen betaling) van computerprogramma s en/of schijfruimte op het internet in plaats van die te kopen bij uw soft- en/of hardwareleverancier. Drie diensten Cloudcomputing komt voor op drie verschillende terreinen (lees: drie verschillende categorieën diensten), te weten: Software Applicaties vergelijkbaar met Microsoft Word, Excel of Outlook worden via internet beschikbaar gesteld aan klanten die deze applicaties veel goedkoper dan nu kunnen huren. Updates worden veel vaker uitgevoerd en u hoeft er niets voor te installeren, want de programma s zijn niet fysiek bij u aanwezig. Het aanbod groeit elke dag. Kijk op voor een voorbeeld. Infrastructuur Hierbij gaat het vooral om de hardware: computerruimte en -kracht worden aangeboden alsof het gas, water of licht is. Het hebben van een server, firewall en spamfilter is niet meer nodig. Kijk voor een voorbeeld op aws.amazon.com. Platform Dit terrein is vooral interessant voor ICTontwikkelaars en dus wat minder voor de MKB-ondernemer. Als ontwikkelaar maak je bij het bouwen van een applicatie gebruik van op het internet beschikbare, bruikbare legostenen. Een voorbeeld: als webbouwer wil je je MKB-ondernemers de mogelijkheid bieden om hun brochure digitaal en bladerbaar op hun website aan te bieden (denk o.a. aan Hema.nl, Blokker.nl en Intertoys.nl). De webbouwer kan dan zelf een hele module gaan bouwen, maar als hij slim is maakt hij gebruik van de basismodule die al beschikbaar is binnen cloudcomputing. Voor u als MKB-ondernemer? Cloudcomputing bestaat reeds enkele jaren en - alleen al bij Google Apps - melden zich per dag 3000 nieuwe gebruikers aan. Het moeilijkste van deze nieuwe manier van werken is vaak de cultuuromslag binnen organisaties en juist daarom is cloudcomputing het eenvoudigst in te voeren binnen kleinere bedrijven, waar slechts een paar mensen zich met de ict bemoeien. Hoe minder u gebruikmaakt van maatwerkapplicaties, hoe eenvoudiger de overstap is. Grote gevolgen voor IT-aanbieders Cloudcomputing heeft zeker ook grote gevolgen voor softwareleveranciers. Zij moeten namelijk gaan samenwerken met dienstenaanbieders om hun technologieën indirect aan de gebruikers (lees: ondernemers) aan te bieden, ofwel: zij stellen hun software beschikbaar aan een dienstenaanbieder en Gebra werkt al 5 jaar naar volle tevredenheid samen met energieleverancier Caplare. Deze energieleverancier is niet alleen eenvoudig en snel te benaderen: Gebra heeft ook nog eens een van de voordeligste tarieven van Nederland! Inmiddels profiteren ruim 300 Gebraleden van dit voordeel. Wilt u dat ook? Bereken dan nu uw voordeel op gaan zich veel meer richten op service. Ook bedrijven die zich volledig richten op systeembeheer moeten noodzakelijke aanpassingen in hun dienstenpakket aanbrengen om hun bestaansrecht te behouden. Wanneer stap ik over? Wanneer precies het juiste moment is om over te stappen, blijft lastig. U kunt bijvoorbeeld beginnen met het inventariseren van uw huidige licenties: wanneer lopen ze af en hoeveel betaalt u er jaarlijks voor? Zeker nu de economische verwachtingen op korte termijn niet gunstig zijn, kan het extra aantrekkelijk zijn om structureel kosten te besparen zonder in kwaliteit achteruit te gaan. U kunt natuurlijk nog best even wachten, maar ik denk dat het goed is om te weten dat deze ontwikkeling gaande is en dat we naar verwachting op termijn allemaal op deze nieuwe manier gaan werken. Aanbieders Google is een van de bekendste koplopers bij het grote publiek. Andere grote spelers op de markt van cloudcomputing zijn Amazon en Salesforce.com. Microsoft volgt hierin de drie grootste aanbieders, maar experts verwachten dat Microsoft de inmiddels opgelopen achterstand niet meer inhaalt en dat dit wel eens het einde kan gaan betekenen van het grote Microsoft-tijdperk. februari

8 Reportage - tafelen Waterford Wedgwood PLC in surseance Nadat onderhandelingen met een Amerikaanse investeerder op niets zijn uitgelopen, en het bedrijf niet in staat bleek voldoende kapitaal te verwerven om een aantal grote leningen op tijd af te kunnen betalen, heeft Waterford Wedgwood PLC op 5 januari bekendgemaakt dat het voor bepaalde bedrijfsonderdelen in Ierland en Engeland surseance van betaling heeft aangevraagd. Deloitte is gevraagd om te zoeken naar een uitweg uit de financiële ellende en naar mogelijke kopers. De ziel verdwijnt uit Wedgwood plaatsen in Ierland op de tocht te staan. Daarbuiten werken circa 4000 mensen bij Waterford Wedgwood PLC - vooral in Duitsland, Amerika, Indonesië en Japan - maar hun banen worden niet bedreigd. Voor Wedgwood zijn de druiven extra zuur: in 2009 zou het 250-jarig bestaan worden gevierd. Rosenthal - dat vorig jaar al in de etalage werd gezet - Spring en de eigen fabriek in Indonesië vallen buiten de surseance. Wat de gevolgen zijn voor het Nederlandse filiaal in Lelystad is nog onduidelijk, omdat men helemaal afhankelijk is van de ontwikkelingen in Engeland. In januari kon nog wel worden geleverd en gefactureerd. Het bedrijf is bijna bezweken onder de enorme schulden- en rentelast van honderden miljoenen euro s die het concern al diverse jaren met zich meetorst. Ook saneringen, verplaatsing van een deel van de productie naar Indonesië en eerdere kapitaalinjecties van honderden miljoenen euro s, konden het tij helaas niet keren. Het concern heeft veel last van afzwakkende verkopen op zijn belangrijkste markten - de Verenigde Staten en Groot-Brittannië - en de zwakke koers van de dollar, en kon bovendien maar moeilijk een goed antwoord vinden op goedkope porseleinimporten uit vooral Azië. De onderneming boekte in de afgelopen vijf jaar geen winst meer en daar kwam de financiële crisis bovenop. Zure druiven voor Wedgwood Door de surseance van betaling worden vooral de Engelse en Ierse bedrijven van de groep getroffen, zoals Waterford Crystal, Wedgwood en Royal Doulton. Daardoor komen 1100 Engelse banen en 800 arbeids- Er is nog toekomst! Is er nog toekomst voor Waterford Wedgwood? Ja, wel degelijk! De grote merknamen staan daarvoor garant. Maar eerst zal schoon schip gemaakt moeten worden en dat is natuurlijk een hard gelag voor de aandeelhouders en de direct betrokken werknemers. Een nieuwe eigenaar zal onrendabele onderdelen afstoten, of flink saneren, en de productie waarschijnlijk naar lagelonenlanden overplaatsen. Dat daarmee de ziel uit Wedgwood verdwijnt, lijkt haast onvermijdelijk. 6 februari 2009

9 Opiniepeiler Waterford Wedgwood PLC vroeg begin januari uitstel van betaling aan. Het is de zoveelste klap waar de Europese en in het bijzonder de Britse porselein- en aardewerkindustrie mee te maken krijgt. Eric Voss Winkel: Voss - Koken Tafelgerei en Cadeaus Ruud Feeterse Winkel: Feeterse Plaats: Santpoort Plaats: Hilversum Zag u de problemen bij Wedgwood aankomen, en wat is volgens u de belangrijkste oorzaak dat het zover is gekomen? Helemaal onverwachts komt de surseance niet, al verrast het je toch. Wedgwood had het de afgelopen jaren heel zwaar en je kunt ook niet verwachten dat de grootste aandeelhouders maar geld in het bedrijf blijven pompen. Ik denk dat Wedgwood te weinig met de tijd is meegegaan en te lang in de 250-jarige traditie is blijven hangen. Te weinig vernieuwend en te weinig in staat om een jongere doelgroep aan te spreken. Voor Nederland speelt nog altijd een rol dat Wedgwood destijds bij AH kwam te liggen, waardoor de exclusiviteit voor bestaande klanten verloren ging. Hoe heeft de omzet van Wedgwood zich bij u in de laatste tien jaar ontwikkeld? En hoe belangrijk is Wedgwood nu voor uw omzet en voor uw imago naar de consument? De Wedgwood-omzet is bij ons de laatste tien jaar helaas flink teruggelopen. Ik constateer dat klanten bij ons vooral aanvullingen kopen en maar matig geïnteresseerd zijn in de aanschaf van nieuwe serviezen, met uitzondering van Jasper Conran. Maar voor mijn imago als serviezenspeciaalzaak is de naam Wedgwood nog altijd van belang. Die naam is zo bekend bij het publiek. Overigens heb ik in januari nog nooit zoveel Wedgwood verkocht: gemiddeld euro per klant is geen uitzondering! Veel mensen zijn blijkbaar bang dat ze geen aanvullingen meer kunnen kopen. Stel: u wordt de nieuwe topman bij Wedgwood. Wat zijn uw maatregelen om Wedgwood een nieuwe toekomst te geven? Dat is voor mij moeilijk om te zeggen. Maar als het alleen om de Nederlandse markt gaat, zou ik meer moderne serviezen aanbieden en in moderne samenstellingen. Bijvoorbeeld met aantrekkelijk geprijsde startersets. Ik zou ook meer naar de Nederlandse consument luisteren en beter leveren. Zag u de problemen bij Wedgwood aankomen, en wat is volgens u de belangrijkste oorzaak dat het zover is gekomen? Ja, ik zag het aankomen. De verhouding schulden-omzet-winst was totaal uit balans. Het is mijns inziens ook symptomatisch voor het hedendaagse bedrijfsleven, dat de lange termijn uit het oog heeft verloren. Ooit stond bij Wedgwood Sir Arthur Brian aan het hoofd. Hij was trots op Wedgwood, en keek niet alleen naar zijn aandeelhouders, maar had ook een langetermijnvisie, die tot uiting kwam in een goede kwaliteit, een perfect assortiment, en een solide dealernet. Daarna wisselden directeuren en managers elkaar in rap tempo af. Zij waren alleen geïnteresseerd in snelle successen en in hun verdere carrière. Kenmerkend hiervoor was de levering van Wedgwood aan Albert Heijn. Op korte termijn zorgde het voor veel omzet en misschien zelfs wel winst. Maar het merk, dat in Nederland van oudsher heel sterk was, en waarvan per hoofd van de bevolking meer Wedgwood werd gekocht dan waar ook ter wereld, was te grabbel gegooid. Hoe heeft de omzet van Wedgwood zich bij u in de laatste tien jaar ontwikkeld? En hoe belangrijk is Wedgwood nu voor uw omzet en voor uw imago naar de consument? Na de deal met AH zagen veel van mijn collegae en ik - ondanks het feit dat er dealers afvielen - de omzet van Wedgwood tot eind 2007 elk jaar verminderen. Pas in 2008 steeg de omzet weer. Hoewel ik het van belang vind dat de consument bij mij koopt vanwege de naam Feeterse, is het onmiskenbaar dat merken als Wedgwood en Rosenthal mijn bedrijf de afgelopen halve eeuw extra allure, en bij de klant vertrouwen hebben opgeleverd. Stel: u wordt de nieuwe topman bij Wedgwood. Wat zijn uw maatregelen om Wedgwood een nieuwe toekomst te geven? Ik denk dat met een goed (financieel) beleid, en een langetermijnpolitiek Waterford Wedgwood niet zo snel en ernstig in de problemen zou zijn gekomen. Wedgwood heeft altijd een warm plekje in mijn hart gehad. Ik hoop dan ook van harte dat er een doorstart door de betrokken fabrikanten zal worden gemaakt. Als ik het voor het zeggen zou hebben, dan zou ik investeren in kwaliteit, schoonheid, marktgerichtheid en service, en een goede marge voor producent en afnemers. Ik zou zorgvuldig met het assortiment en het erfgoed omgaan, want: a thing of beauty is a joy forever! februari

10 Reportage - thema buiten koken Weber: er is leven na de hamburger! Om de consument ervan te overtuigen dat hij veel meer uit zijn barbecue of buitenkeuken kan halen dan hij nu doet, legt Weber in 2009 een versterkt accent op het promoten van het buiten koken. Dat doet het toonaangevende merk onder andere door het geven van workshops, het plaatsen van advertorials in magazines, door er bij de consument op te hameren om toch vooral kwaliteitsproducten te gebruiken, en de verkrijgbaarheid van verbruiksartikelen te verbeteren. Wij zien het als onze taak de consument continu uit te leggen dat er een leven bestaat na de hamburger en het worstje dat in de zomer op de barbecue wordt gelegd, vertelt Bert van Hartskamp, directeur van Weber Stephen Holland BV in Sint Nicolaasga. Natuurlijk vinden we het uitstekend als mensen alleen dát doen, maar je kunt zoveel meer met onze producten. Je kunt er volledige maaltijden op klaarmaken, met voor-, hoofd- en nagerecht. En niet alleen in de zomer op een mooie warme dag, maar het hele jaar door. Buiten koken is een lifestyle! Promoten buiten koken Om de consument te stimuleren meer uit zijn barbecue of buitenkeuken te halen, legt Weber in 2009 een versterkt accent op het promoten van het buiten koken. Dat doet het bedrijf onder andere door het geven van workshops in een restaurant in Joure, waar liefhebbers onder deskundige begeleiding de fijne kneepjes leren om een volledige maaltijd op de barbecue te bereiden. En hoewel Joure voor veel mensen toch een eind weg is, heeft men het er kennelijk graag voor over, getuige de voorverkoop. Van de 1800 plaatsen - à 64,95 - zijn ondertussen 1400 plaatsen geboekt. Van Hartskamp beschouwt de workshop als dé kweekschool voor de Weber-ambassadeur: Als hij thuis overbrengt wat hij in Joure heeft geleerd en andere mensen net zo enthousiast maakt voor Weber-producten, dan is ons doel uiteraard bereikt! Daarnaast plaatst Weber advertorials in lifestylemagazines zoals Wining & Dining en Elle Eten, waardoor een veel breder publiek wordt bereikt. In de advertorials wordt aan de consument onder andere uitgelegd wat direct en indirect koken (door circulatie van Een van de meest verkochte modellen brikettenbarbecues van Weber, de One-Touch, is nu ook in een extra grote versie van 67 verkrijgbaar 8 februari 2009

11 Reportage - thema buiten koken Weber biedt in 2009 nog meer keuze in kleur. Afgebeeld zijn de Smokey Joe Gold in de kleur Copper en de One-Touch Gold in appelgroen Daarnaast is een van de meest verkochte modellen brikettenbarbecues van Weber, de One-Touch, nu ook in een extra grote versie van 67 verkrijgbaar. Er zijn al One Touchbarbecues van 47 en 57 cm. Met het grote model erbij heeft de consument nu dus meer keus. Eveneens is de Q-serie uitgebreid. Deze serie was alleen als gasbarbecue te koop, maar naar aanleiding van vragen uit de markt heeft Weber daar nu de CharQ brikettenbarbecue aan toegevoegd. Ondanks het feit dat de verkoop van gasbarbecues ook bij Weber de laatste jaren sterk is gestegen, wordt er dus ook geïnvesteerd in brikettenbarbecues, die nog altijd goed zijn voor 40% van Weber s omzet. Bij de gasbarbecues valt op dat de Q-300 nu ook in het zwart verkrijgbaar is, en dat de volledige Spirit-serie een metamorfose heeft ondergaan. Belangrijkste wijziging is dat deze een meer robuuste, stoerdere uitstraling heeft gekregen. Ten slotte is het topmodel Summit behalve in het roestvrij staal, nu ook in het zwart verkrijgbaar. hetelucht, red.) precies inhoudt. Tevens wil Weber laten zien dat je veel meer verrassende gerechten op de barbecue kunt klaarmaken, bijvoorbeeld een pizza. De informatieve lijn wordt vervolgens ook in de winkels doorgetrokken. Op de winkelvloer wil Weber door middel van P.O.S.- materiaal de consument op het hart drukken om toch vooral kwaliteitsproducten te herkent het vast wel: wil je lekker buiten gaan koken, is de gasfles net leeg of zijn er geen briketten meer in huis. Om ervoor te zorgen dat verbruiksartikelen - zoals briketten, aanmaakvloeistof, reinigingsmiddelen en gas - ook op impulsmomenten volop verkrijgbaar zijn, is Weber per 1 maart van dit jaar een samenwerking aangegaan met BP. Weber-verbruiksartikelen kunnen daardoor Maart en april worden spannende maanden, omdat dan pas echt zal blijken of en waaraan de consument zijn geld gaat uitgeven! Orderportefeuille goed gevuld Een crisis biedt ook kansen, antwoordt Van Hartskamp tot slot op onze vraag in welke mate de economische crisis de verkoop van luxeproducten zoals barbecues en buitenkeukens gaat beïnvloeden. Mensen blijven vaker thuis, ook in de vakantieperiode. Voor de branche kan dat een voordeel zijn. Onze orderportefeuille is beter gevuld dan in 2008 en dat geeft aan dat ook onze klanten er alle vertrouwen in hebben. Dat neemt echter niet weg dat maart en april spannende maanden gaan worden, omdat dan pas echt zal blijken of en waaraan de consument zijn geld gaat uitgeven! gebruiken, zoals de Weber-briketten die gemaakt zijn van 100% minerale stoffen, geen zand bevatten om het gewicht te verhogen, en drie tot vier uur branden op een temperatuur van tussen de 200 en 250 C. Om het buiten koken te promoten, lanceert Weber tevens een lijn thematisch opgezette kookboeken. Hierin staan allerlei handige tips en trucs, die de consument ertoe moeten aanzetten om meer en langer gebruik te maken van de barbecue of buitenkeuken. Samenwerking met BP In de serviceverlening naar de consument toe, zet Weber een opmerkelijke stap. U 24 uur per dag en zeven dagen in de week via de BP-stations worden verkocht. Bovendien biedt de deal met BP Weber de gelegenheid om alle producten nog eens breed onder de aandacht te brengen. Nieuw in 2009 Uiteraard heeft Weber ook nieuwe producten. Allereerst biedt Weber meer keuze in kleur. Nieuw zijn copper, appelgroen en blauw. Eveneens is de Genesis E310 in het zwart en de Genesis EP 320 in de kleuren brick red en steel grey verkrijgbaar, waarmee Weber inspeelt op de modekleuren in de buitenmeubelindustrie. De trendy Q is er nu ook als brikettenbarbecue februari

12 Profiel - thema buiten koken Stigter, Capelle aan den IJssel Een recessie biedt ook kansen! Naam winkel: Stigter Tuin & Serremeubelen Elk nadeel heeft zijn voordeel is een Cruyffiaanse wijsheid waar Jan Hein Stigter (32) van Stigter Tuin & Serremeubelen in Capelle aan den IJssel zich wel in kan vinden. Het recessiespook mag dan rondwaren, het zorgt er wél voor dat mensen de gezelligheid toch wat meer thuis gaan zoeken. En dat biedt weer kansen om meer barbecues en buitenkeukens te verkopen! Stigter ziet 2009 dan ook helemaal niet met angst en beven tegemoet en vindt aanhoudend slecht weer eerder een bedreiging voor zijn omzet, dan welke crisis dan ook! Stigter is een naam die in Rotterdam en omstreken zeer bekend is, zeker in de gemengde branche. Jan Hein is de derde generatie Stigter, die aan de Kleiweg jarenlang een bekende winkel dreef in huishoudelijke artikelen en tuinmeubelen. Die zaak is al een aantal jaren gesloten, maar op 1 maart 2004 startte Jan Hein met Stigter Tuin & Serremeubelen. Het 1200 m 2 grote pand ligt langs de drukke Hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij winkelcentrum Alexandrium. Recessie biedt kansen Stigter verkoopt er luxe tuinmeubelen, waarbij het accent ligt op het middelste tot hoogste marktsegment. Daarnaast heeft Stigter een ruim assortiment barbecues en buitenkeukens. Vooral de verkoop van barbecues Bestaat sinds: 2004 Verkoopvloeroppervlakte: 1000 m 2 Totale winkeloppervlakte: 1200 m 2 en buitenkeukens gestookt op gas is de afgelopen jaren flink gestegen en het einde lijkt voorlopig niet in zicht, recessie of geen recessie. Een recessie biedt ook kansen, vertelt Jan Hein. Als het goed gaat, gaan mensen wat vaker op stap en eten ze buitenshuis. Gaat het allemaal minder, dan blijven ze eerder thuis en willen ze het zich 10 februari 2009

13 Profiel - thema buiten koken dáár zo comfortabel mogelijk maken. Ik zal me dan ook meer zorgen maken over aanhoudend slecht weer in het voorjaar, dan over de gevolgen van de crisis. belangrijk. Niet alleen om gerechten warm te houden, maar vooral om te wokken. Verschil zit tussen de oren Weber, Grand Hall, Patton en Barbecook zijn de belangrijkste merken voor Stigter. Weber is van oudsher nummer één, maar Grand Hall, dat eigenlijk nog maar een aantal jaren zelfstandig op de markt is, is een sterke runner up. Jan Hein: Grand Hall is heel innovatief. Zo brengt het bedrijf bijvoorbeeld een grillen op houtskool of op gas. Het verschil zit puur tussen de oren. Meer kleur In 2009 zal de verkoop van gasbarbecues en -buitenkeukens wederom verder toenemen, zo is de verwachting van Jan Hein Stigter. De modellen met zijbranders, om te kunnen wokken, zullen in 2009 steeds belangrijker worden. Eveneens ziet hij een verschuiving van geheel roestvrijstalen modellen, naar Ik zal me meer zorgen maken over aanhoudend slecht weer in het voorjaar, dan over de crisis Jan Hein Stigter Je kunt binnen vijf minuten beginnen! Mensen zijn de laatste jaren de tuin als een verlengstuk van de woonkamer gaan zien, en proberen, als het maar even kan, buiten te leven. Dat spreekt erg tot de verbeelding en de media hebben alleen maar aan die beeldvorming bijgedragen. Als ik kijk naar de omzetontwikkeling van tuinmeubelen de afgelopen jaren, dan zie je dat de verkoop van lounge-meubelen, het buitenbankstel, explosief is gestegen, vertelt Jan Hein. En als je buiten leeft, wil je ook buiten koken. Maar dan wil je niet eerst een kwartier of een half uur wachten totdat de kooltjes witheet zijn. Dat maakt de barbecues en buitenkeukens op gas zo populair: je kunt binnen vijf minuten beginnen! Er zijn ook andere grote voordelen van gas ten opzichte van houtskool: het werkt net zoals op het fornuis binnen - en dat is voor vrouwen een belangrijk argument - je hebt meer pitten tot je beschikking en de zijbrander is heel buitenkeuken die ontworpen is door Porsche Design of een T-vormige gril. Dat zijn blikvangers die goed zijn voor de ontwikkeling van de markt, omdat je daar toch een designgevoelige doelgroep mee aanspreekt. De prijsopbouw van Stigter s collectie verschilt niet veel met die van vorig jaar. Het aanbod houtskool varieert van 59 euro tot 289 euro, de gasbarbecues en -buitenkeukens liggen tussen de 400 en 2000 euro. Daarnaast biedt Stigter nog twee elektrische modellen aan, voor mensen met flats. Hoewel de gasbarbecues en -buitenkeukens voor de grote omzetplussen hebben gezorgd de afgelopen jaren, is de verkoop van de met houtskool gestookte modellen bij Stigter toch vrij stabiel gebleven. Je hebt nog altijd een grote groep mensen die zweert bij het oergevoel van het zelf vuur maken. Die mensen zijn er bovendien van overtuigd dat je die typische barbecuesmaak alleen maar krijgt als je grilt op houtskool of briketten. Dat is aantoonbaar onjuist. De smaak komt van de kruiden of de marinade, niet van het modellen met een kleur. Op roestvrij staal zie je alle vette vingers, terwijl zwarte of gekleurde modellen toch net wat gemakkelijker zijn schoon te maken. Ook stijgt de verkoop van terrasverwarmers voor gebruik in de tuin. Het aanbod wordt breder en de modellen zien er steeds fraaier uit. Ook dit is een indicatie dat mensen langer in de tuin willen verblijven, aldus Jan Hein Stigter tot slot. februari

14 Reportage - thema buiten koken Grand Hall brengt topdesign in de buitenkeuken Buitenfornuizen zien er op het eerste oog vrijwel allemaal hetzelfde uit. Producenten praten veel over brandertechnieken en praktische zaken, maar over innovatie in vormgeving T-grill van Neil Perry hoor je ze minder. Grand Hall liet tijdens de Spoga in Keulen zien dat innovatieve technieken wel degelijk goed kunnen samengaan met een innovatieve vormgeving. Daarmee profileert dit bedrijf, dat eigenlijk pas sinds 2005 zelfstandig op de markt is, zich in bijzondere mate. Het oog wil ook wat, zo luidt het gezegde. de T-grill, de DS-grill, Odeon en de Nou, het oog kréég ook heel wat in X-series. Deze laatste is ontworpen door Keulen, waar Grand Hall Europe tijdens de Porsche Design Studio. Hiermee boort Spoga alle schijnwerpers op zich gericht Grand Hall een nieuw marktsegment aan: wist met een spetterende presentatie van dat van de liefhebbers van buiten koken de New Generation buitenfornuizen, zoals én van design. Geen oplaaiende vlammen en ongewenste rookontwikkeling dankzij Crossray Crossray Behalve nieuwe designs, introduceert Grand Hall in 2009 ook de innovatieve Crossray technologie: een nieuwe brandertechniek voor de T-grill, DS-grill, Odeon (een retrogrill) en de Porsche X-series. Crossray is een gepatenteerde, nieuwe infrarood brandertechnologie. Het voordeel van deze nieuwe techniek is dat de branders zich niet onder de kookzone bevinden, maar aan beide zijdes, waardoor oplaaiende vlammen en ongewenste rookontwikkeling worden voorkomen. Tevens overlappen de branders elkaar, zodat de warmte gelijkmatig verspreid wordt. De gasfles is overigens nog steeds nodig, omdat de stralingswarmte wordt afgegeven door keramische elementen die door de gasvlam worden verwarmd. Volgens Grand Hall verbruikt Crossray 25% minder gas dan modellen zonder deze nieuwe techniek. Neil Perry De T-grill is ontwikkeld samen met de bekende Australische chefkok Neil Perry. Dit buitenfornuis, met twee gasbranders, valt niet alleen op vanwege de markante T-vorm, maar ook doordat de zacht glooiende kap in drie aparte kleuren verkrijgbaar is: liquid 12 februari 2009

15 Reportage - thema buiten koken Zet de X-series in de winkel en je hebt een absolute blikvanger Totum combineert warmte, verlichting en muziek blue, titanium en pearl white. Eveneens is de gasfles netjes uit het zicht weggewerkt, zodat het design niet wordt ontsierd. De T-grill neemt vrij weinig ruimte in beslag en dat maakt dit buitenfornuis bij uitstek geschikt voor gebruik door bewoners van appartementen. Wie echter de ruimte heeft, kan kiezen voor de DS-grill die ook mede door Perry is ontworpen en twee keer zoveel vermogen heeft als de T-grill. Dit buitenfornuis is alleen in titanium leverbaar. lezen! De consumenten verkoopprijs van dit unieke buitenfornuis bedraagt 4.999,- Terrasverwarming Wie eenmaal een buitenfornuis of buitenkeuken heeft aangeschaft, wil daar natuurlijk zo lang mogelijk gebruik van maken. Daarom verbreedt Grand Hall de collectie in 2009 met terrasverwarmers. Een elektrische heatstrip is, zoals de naam al aangeeft, zeer plat en zorgt binnen tien minuten voor een aangenaam temperatuurtje. Voordeel van de heatstrip is dat je deze in de parasol of onder een overkapping kunt bevestigen, en dat deze bovendien erg zuinig is in energieverbruik. Het staande en verrijdbare model Totum HLS (Heat Light Sound) springt helemaal in het oog, omdat het sfeerverlichting, een verborgen luidsprekersysteem én zelfs een ipod docking station heeft. Je hebt dus voor uren aan muziek bij de hand. Marketing In de communicatie naar de consument stelt Grand Hall vooral de lifestyle centraal. Het buitenfornuis of buitenkeuken fungeert dan als middel om het doel te bereiken: genieten van het goede buitenleven en van een heerlijke maaltijd met familie en vrienden. In folders en op de website wordt daar het accent op gelegd. Tevens wordt die lijn doorgetrokken in het P.O.S.-materiaal voor bij u in de winkel. Het Europese kantoor van Grand Hall is gevestigd in Oldenzaal. Research & Development vinden plaats in Australië en de buitenfornuizen worden geproduceerd in China, onder begeleiding van een Australisch en Europees team. Alle buitenfornuizen en buitenkeukens werken op gas. De consumentenprijzen van een Grand Hall-buitenfornuis variëren van 300,00 tot 5.000,-. Porsche X-series Een buitenfornuis dat ontworpen is door Porsche Design Studio en door Porsche Engineering mede is ontwikkeld, zal ongetwijfeld de schijnwerpers op zich gericht weten! De X-series is het eerste buitenfornuis dat door de Duitsers is ontwikkeld en ze maakten er daadwerkelijk iets bijzonders van. De vormgeving is subliem, al zullen smaken verschillen uiteraard. Maar zet de X- series in de winkel en je hebt een absolute blikvanger! Neem alleen al het blauwe lcddisplay met tijdschakelklok en de mogelijkheid om de temperatuur van het vlees uit te X-series: ontworpen door Porsche Design Studio februari

16 Reportage - thema buiten koken Patton: sun, fun & food! Recessie of niet, mensen zullen ook in 2009 de tuin tot een verlengstuk van de woonkamer willen maken. Deze ontwikkeling is vanaf het begin van deze eeuw in gang gezet en de opgaande lijn zal zich - wellicht wat minder sterk dan in voorgaande jaren - ook dit jaar doorzetten, zo is de stellige overtuiging van Frans Eliëns van Patton BV: In moeilijke tijden kruipen de mensen bij elkaar en maken het zich thuis zo aangenaam mogelijk. Cocooning? Het is een beetje een uitgekauwd begrip, maar ja, het mag weer! Nieuw dit jaar is een hoekmodule Meer inbouw Een andere trend waar Patton al een drietal jaren op inhaakt, is dat steeds meer mensen een inbouw buitenkeuken willen hebben, die naadloos aansluit bij de buitenmeubelen. Om die reden heeft Patton een goede samenwerking met een aantal fabrikanten dat houten buitenmeubelen maakt, onder andere van steigerhout! Patton heeft de inbouw kookunits, en fabrikanten zoals Trendhout, Dutchwood, Universo en Hillhout hebben de meubelen om een prachtige en vooral veilige buitenkeuken te maken. Deze meubelfabrikanten hebben namelijk de maatvoering van de buitenmeubelen afgestemd op die van de kookunits van Patton. Daardoor wordt de hitte goed afgevoerd en worden schroei- en brandvlekken voorkomen. Patton levert de houten meubelen overigens niet zelf, maar geeft u wel advies welke meubelen bij de kookunits passen. De houten meubelen worden door de fabrikant rechtstreeks, als bouwpakket, aan u geleverd. Cocooning? Het is een beetje een uitgekauwd begrip, maar ja, het mag weer! Steeds meer mensen willen een inbouw buitenkeuken hebben Ook Patton, de Waddinxveense producent verder kan worden uitgebreid. Nieuw dit jaar van gasbarbecues en buitenkeukens, heeft in is een hoekmodule, die het mogelijk maakt 2009 meer zwarte of antraciete modellen in om de buitenkeuken in een L-vormige of het assortiment opgenomen. Dat zie je vooral terug in de Patron-serie, een van de praktisch segment, bijvoorbeeld voor men- hoekopstelling te plaatsen. Het is een heel belangrijkste en meest verkochte series van sen die relatief weinig ruimte in de tuin hebben of niet willen dat de buitenkeuken te Patton. Alle Patron-modellen - met drie of vier branders en met of zonder extra zijbrander - zijn dit jaar geheel in het antraciet uit- de buitenkeuken namelijk optisch dominant wordt. Een hoekopstelling maakt kleiner. gevoerd. Eveneens is nu een Patron inbouwunit in het antraciet leverbaar. Daarmee biedt Patton de consument dus meer keuze. Een groot voordeel van de Patron Cabinetserie is dat Patton hiermee de mogelijkheid biedt om diverse segmenten aan elkaar te koppelen, zodat de keuken steeds Patton BBQ-club Tot slot blijft Patton ook in 2009 investeren in marketing en promotie, met als motto sun, fun & food. Er kunnen demonstraties bij u in de winkel worden gegeven, maar ook workshops aan mensen die een barbecue of buitenkeuken hebben gekocht. Tevens is voor een prachtige presentatie bij u in de winkel, volop P.O.S.-materiaal verkrijgbaar. Via de Patton website kun je lid worden van de Patton BBQ-club. Leden krijgen tijdens het seizoen elke week een smakelijk recept g d. De Patton-website is kortom the place to be voor iedereen die op zoek is naar goede tips en informatie! 14 februari 2009

17 sun, fun & food Patron 3-burner Patron 4 + -burner Patron 4-burner cabinet Patron 4-burner cabinet + cart Patron build-in + cart Two burner Corner connector + cart Two burner 4-burner Titan Green ecologic nonstick frypan Groener koken tot in de pan! De jarenlange exclusieve samenwerking tussen ALVA en de groothandel Billiet- Vanlaere heeft geleid tot de ontwikkeling van de BIO-pan. ALVA, synoniem van kwaliteit en Cosy&Trendy die staat voor de kampioen in prijs/kwaliteit, brengen vanaf februari 2009 de Titan Green pan op markt. Een milieuvriendelijke Het aanbrengen van de brengt PFOA- en PTFE gassen vrij. Deze gassen zijn schadelijk voor het milieu en tevens ook voor de medewerkers die bij dit produktieproces zijn betrokken. De vervanging van deze materialen door Ceramica heeft niet alleen gevolgen op het milieu maar tevens op de hoogstaande kwaliteit van de pan zelf. kunnen hoge temperaturen ongunstig zijn op het materiaal en daardoor ongezond overkomen naar de gebruiker. laat toe om hoge temperaturen te gebruiken. Deze zijn ideaal om onder andere vlees dicht te schroeien. De look is hetzelfde, maar de culinaire kwaliteiten zijn hoogstaand! Een nieuwe troef voor een uitmuntende reeks! De reeks TITAN van Cosy&Trendy is geschikt voor alle vuren, ook inductie, en bestaat uit: Inox 18/10 Braadpannen 20/24/26/28/30 cm Inox 18/10 Sauteerpan 24 cm met bakkeliet handvat Inox 18/10 Steakpan vierkant 26,5 cm Inox 18/10 Vispan 38x25 cm Deze pannen zijn allemaal voorzien van een toegekapselde bodem 5.7 plat pro. Voor meer informatie: Billiet Nederland Tel (0)

18 Focus - thema buiten koken Zomers genieten, buiten kokkerellen! Barbecook De nieuwe lijn gasbarbecues Brahma van Barbecook is uitgerust met het Aromaz-systeem. Boven de branders zijn twee roestvrijstalen schaaltjes ingebouwd, die je kunt (bij)vullen met een smaakmaker naar keuze: van een kruidenmix tot wijn of rookchips! Boska Racletten op de barbecue? Neem de Barbeclette, een uniek product van Boska Holland! Het plaatje om de kaas te smelten, is voorzien van een antiaanbaklaag. De Barbeclette biedt voor kaasliefhebbers en vegetariërs een nieuw gebruiksmoment! De Barbeclette wordt geleverd met spatel. Weber Shish kebab op de barbecue, een stomer voor gevogelte, een rek waarop ribkarbonades staan, schoonmaakborstels met verwisselbare borstelhoofden, of nieuwe gasaanstekers? Weber heeft de collectie accessoires weer flink uitgebreid! Rosti Mepal Vorig najaar introduceerde Rosti Mepal de trendy maaltijdkom Loomm: een bowl van keramiek die in een kunststof houder past en die je met één hand vasthoudt. Met de Loomm speelt Rosti Mepal in op de bord-op-schootmomenten. Voor gebruik outdoor introduceert Rosti Mepal nu een nieuwe versie, met in plaats van een keramische kom een polycarbonaat kom. 16 februari 2009

19 Focus - thema buiten koken Point-Virgule King of Fire barbecuespecialist Peter de Clercq van Point-Virgule, heeft drie nieuwe chutneys ontwikkeld: tomaat-paprika-meloen die bij zowel vis als vlees kan worden gebruikt, biet-appel-ui is heerlijk bij gegrilde vis en gerookte zalm, en mango-ananas is ideaal voor bij varkensvlees, kalfsvlees en gevogelte. De chutneys kunnen zowel warm als koud geserveerd worden. Hillhout Living Modulair Excellent van Hillhout staat voor tuinleven op maat. En voor veranderende wensen. Staanders, smalle zijwanden en een compleet dak vormen de bouwstenen. De nieuwe eigenaar kan daarmee spelen. Alleen een overkapping? Vier staanders en het dak er op. Of wat extra bescherming tegen de koude windkant? Napoleon Napoleon Grills heeft tot op heden altijd barbecues en buitenkeukens voor gebruik op gas gemaakt. Voor het eerst brengt de Canadese fabrikant een houtskoolgrill op de markt, die deel uitmaakt van de Mirage-serie. Ook deze grill is zeer robuust en solide, en geschikt voor jarenlang plezier ( 1299,- wv). Outdoor Chef De nieuwe gasbarbecue Venezia 570 van Outdoor Chef, is een combinatie van een kogelgrill en een steakhousegrill. De kogelgrill is voorzien van een trechtersysteem om te grillen zonder rook en vetvlammen. De steakhousegrill is uitgevoerd met twee robuuste, gietijzeren, geëmailleerde branders, een gietijzeren grillrooster en een granieten afdekplaat die tevens als werkplaat kan worden gebruikt. Weber Een grote zalm of een hele ham roken? Met de nieuwe Smoker van Weber is dat geen enkel probleem. Er zijn twee versies van 47 en 57 cm. De Smoker is voorzien van een thermometer in het deksel en heeft een hitteschild. Bij de Smoker zit een handig boekje met recepten. Voor alle contactgegevens: /leverancierzoeker februari

20 Reportage - koken Demeyere Nederland: Powerhouse van topmerken Een van de meest opvallende overnames van vorig jaar was de acquisitie van het 100-jarige Demeyere NV door Zwilling AG. Dit bracht voor de Nederlandse klanten vooral organisatorische veranderingen met zich mee. Zo werden vanaf 1 september de activiteiten van Zwilling in Apeldoorn en Culinairbolwerk, de Nederlandse agent van Demeyere (inclusief de merken Cuisipro en Greenpan), gebundeld in Demeyere Nederland, gevestigd in Bergen op Zoom. Wat echter niet veranderde is de merkenstrategie, die gestoeld is op selectieve distributie aan vakspeciaalzaken. Annemarie van Marion en Marc Van Den Kieboom Demeyere Nederland is in één klap een powerhouse van topmerken geworden, maar het is voor de klant uiteraard wel even wennen om zaken te doen met één organisatie, die tegelijk fabrikant, importeur én agent is. Demeyere en Zwilling (inclusief de merken BSF en Miyabi) zijn producent. Daarnaast brengt Demeyere de merken GreenPan (België) en Cuisipro (Canada) in ons land op de markt. De collecties van deze vier merken liggen op voorraad in Herentals, en orders worden gecombineerd uitgeleverd. Dat dit aanzienlijke efficiency- en schaalvoordelen met zich meebrengt voor de klanten, spreekt uiteraard voor zich. Maar behalve deze vier merken, blijft Demeyere Nederland óók als agent de belangen behartigen van Weis en Scanpan. Deze merken zaten in de portefeuille van Culinairbolwerk, het agenturenbedrijf van Annemarie van Marion, dat is opgegaan in Demeyere Nederland. Twee andere agenturen - Pillivuyt en RKS - worden per 1 januari niet meer door Demeyere Nederland vertegenwoordigd. Demeyere Nederland is in één klap een powerhouse van topmerken geworden Organisatie Elke overname brengt ook onrust met zich mee. Organisaties moesten in elkaar worden geschoven, het kantoor van Zwilling in Apeldoorn werd gesloten en mensen moeten aan elkaar wennen. Behalve Van Marion, nu retailmanager Demeyere Nederland en verantwoordelijk voor de verkoop aan zelfstandige winkeliers, bestaat de hele afdeling verkoop uit Marleen Harperink (key accountmanager retail, special sales en horeca), Martin de Jong, Debby van Vessem en Veerle Coeckelbergh. Zij zijn vertegenwoordiger in respectievelijk Noord-, Midden- en Zuid- Nederland. Marc Van Den Kieboom, al een aantal jaren werkzaam bij Demeyere, is als commercieel directeur eindverantwoordelijk. Esther van den Bergh, Valentine Dekkers en Rianne Veenstra (officemanager) bemannen het kantoor in Bergen op Zoom. Ik kan me goed voorstellen dat onze klanten aan alle veranderingen moesten wennen. Dat moesten we zelf uiteraard ook, vertelt Van Marion. We hebben de laatste maanden hard gewerkt om de nieuwe organisatie op te bouwen en toe te groeien naar hetzelfde hoge serviceniveau dat de klanten altijd van Culinairbolwerk gewend zijn geweest. Dat kostte tijd. Focus op speciaalzaken Eveneens werden er vragen gesteld over de positionering en de distributiepolitiek met betrekking tot de verschillende merken en die van Demeyere in het bijzonder. Daar is Van Den Kieboom tot slot heel duidelijk over: We blijven de markt in Nederland bewerken zoals we dat tot nu toe altijd hebben gedaan. Dus aan de positionering van Demeyere als een topmerk, met een selectieve distributiepolitiek die gericht is op geselecteerde speciaalzaken, verandert helemaal niets! Ook met betrekking tot de distributiepolitiek van Zwilling en de meeste andere kwaliteitsmerken in onze geweldige portfolio, blijven we ons focussen op de vakspeciaalzaken. 18 februari 2009

INHOUD. REPORTAGES 10 Nieuwe licenties. THEMA SPIELWARENMESSE 17 Spelen met de hele familie. RUBRIEKEN 2 Van de redactie / Speelgoedveiligheid

INHOUD. REPORTAGES 10 Nieuwe licenties. THEMA SPIELWARENMESSE 17 Spelen met de hele familie. RUBRIEKEN 2 Van de redactie / Speelgoedveiligheid Vakblad voor de speelgoedbranche, februari 2009, jaargang 34 INHOUD REPORTAGES 10 Nieuwe licenties 12 Copyright Promotions Benelux 14 Chapman Entertainment 10 16 De mooiste producten van Sesamstraat 25

Nadere informatie

KingMagazine. Arko van Brakel. Het Wijn en Spijs Lokaal. Tony s Chocolonely. Op weg naar slaafvrije chocolade. Iedereen ondernemer

KingMagazine. Arko van Brakel. Het Wijn en Spijs Lokaal. Tony s Chocolonely. Op weg naar slaafvrije chocolade. Iedereen ondernemer Het Wijn en Spijs Lokaal Lekker eten en een goed glas wijn interview pagina 5 Tony s Chocolonely Op weg naar slaafvrije chocolade interview pagina 8 Arko van Brakel Iedereen ondernemer expert pagina 22

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Interview met Convenient4U over het thema van deze uitgave: communicatie

Interview met Convenient4U over het thema van deze uitgave: communicatie Interview met Convenient4U over het thema van deze uitgave: communicatie JUNI/AUGUSTUS 2014 De No Nonsense Incassopartner Voor MKB Deventer Om te ondernemen is geld nodig, zo simpel is dat. Maar wat nu

Nadere informatie

Mensen zijn op zoek naar iets origineels

Mensen zijn op zoek naar iets origineels Profiel / Jaargang 18 / nr 3, december 2010 / Euretco Mode Wonen Sport 3 powered by euretco Mensen zijn op zoek naar iets origineels Hester Vos van Sterk Store Service en welgemeende aandacht geven de

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

Hoe kies je het juiste medium?

Hoe kies je het juiste medium? loseup close-up is een uitgave van zeylmaker & partners I jaargang 24 I omzetverhogende uitgave Customer media: Hoe kies je het juiste medium? En verder: Melanie Lamberink, Sales Customer Media bij Zeylmaker

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Samen sterk staan Profiteren van knowhow, eenvoudig financieren en gezamenlijke

Nadere informatie

De kracht van Euretco s e commercebeleid zit in de eenvoud

De kracht van Euretco s e commercebeleid zit in de eenvoud Profiel / Jaargang 19 / nr 1, augustus 2011 / Euretco Mode Wonen Sport 1 Powered by Euretco De kracht van Euretco s e commercebeleid zit in de eenvoud Samenwerking Dyanne Beekman en Euretco Succes formule

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

De grootste speelgoed etalage ter wereld

De grootste speelgoed etalage ter wereld De grootste speelgoed etalage ter wereld Van 07-02 t/m 12-02-2008 wachten meer dan 70.000 noviteiten erop door u ontdekt te worden. Alleen in Nürnberg komt de mondiale speelgoedbranche bij elkaar om de

Nadere informatie

KingMagazine. Expert aan het woord. Schiefer Lighting. Uitgelicht. Ronnie Overgoor, internetcowboy. Lampen voor de professionele gebruiker

KingMagazine. Expert aan het woord. Schiefer Lighting. Uitgelicht. Ronnie Overgoor, internetcowboy. Lampen voor de professionele gebruiker Expert aan het woord Ronnie Overgoor, internetcowboy expert pagina 8 Schiefer Lighting Lampen voor de professionele gebruiker interview pagina 17 Uitgelicht King Liquiditeitsprognose uitgelicht pagina

Nadere informatie

Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs

Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs Het Verzekeringsblad 97e jaargang 15 maart 2007 nr. 6 Verwarring bij aanmelden KiFiD Klant wil keuze bij hypotheek Guido Witpen en Hans Wilkes (NIA) Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs www.vbnet.nl

Nadere informatie

De kleine marketinggids voor schildersbedrijven. Igor Asselbergs en Pieter Smit

De kleine marketinggids voor schildersbedrijven. Igor Asselbergs en Pieter Smit De kleine marketinggids voor schildersbedrijven Igor Asselbergs en Pieter Smit De kleine marketinggids voor schildersbedrijven Igor Asselbergs en Pieter Smit Deze publicatie is uitgegeven door colorjive.com,

Nadere informatie

"We leggen de lat steeds hoger"

We leggen de lat steeds hoger DESLAGER 2 Februari Maandblad voor de Nederlandse slager 2012 nr. Keurslager Arie Arisse "We leggen de lat steeds hoger" Locatiescan, een quick scan op bedrijfseconomisch niveau Toon Naber: "Samen vechten

Nadere informatie

Kansen voor ondernemers

Kansen voor ondernemers Kansen voor ondernemers 19 juni 2013 Online boekhouden versus Excel Het nieuwe reizen voor ondernemers Cloud de trend voorbij Profiteren van collectieve voordelen 2 Voorwoord Kijk eens in de spiegel Kansen

Nadere informatie

Goedkoop, maar niet tegen elke prijs

Goedkoop, maar niet tegen elke prijs 5 v ra ge n a a n Albe rt v a n B olde re n CFO Zeeman Groep BV Goedkoop, maar niet tegen elke prijs Jan Zeeman opende de deuren van de eerste Zeeman-vestiging in 1967, in Alphen aan den Rijn. De tweede

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

Toen en nu. Rabobank. Opel Eef en Huub. Businessclub Prins Alexander. magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken

Toen en nu. Rabobank. Opel Eef en Huub. Businessclub Prins Alexander. magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 7-2013 Rabobank Vroeger was alles anders... Opel Eef en Huub Aflevering van 10 Opel Corsa s Toen en nu Businessclub

Nadere informatie

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10 magazine 22e Jaargang No.1 Juli 2014 ICH Armen en benen van een fabrieksrobot INTERVIEW PAGINA 4 Experts aan het woord Een goede website EXPERT PAGINA 8 Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

Dress for success. In gesprek met. RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger Ronde tafel lunch variabel belonen

Dress for success. In gesprek met. RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger Ronde tafel lunch variabel belonen Dress for success H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S P R O F E S S I O N A L S! M A A R T 2 0 1 0 2 In gesprek met RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger

Nadere informatie

SALESmagazine bestaat 1 jaar!

SALESmagazine bestaat 1 jaar! SALESmagazine bestaat 1 jaar! Extra dik jubileumnummer h é t c a r r i è r e m a g a z i n e v o o r s a l e s - & m a r k e t i n g p r o f e s s i o n a l s! M e i 2 0 0 9 3 In gesprek met Eise Harkema,

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie