Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS Jaarprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma"

Transcriptie

1 Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar knelpunten liggen, begeleidt bij het kiezen van vakken en de oriëntatie binnen de studie. Omdat het Bindend Studie Advies (BSA) van kracht is, is het van belang voor de student om voldoende voortgang te boeken en de juiste keuzes te maken in deze eerste fase van de universitaire studie. De tutor draagt eraan bij dat deze processen aan beide kanten, dus zowel vanuit de student als vanuit de instelling, zorgvuldig verlopen. Dit draaiboek is ervoor bedoeld de tutor bij te staan in die leuke, maar lastige taak. Praktische, instructieve informatie is in het draaiboek gebundeld. Wij staan open voor suggesties of verbeteringen. Daarvoor kan contact worden opgenomen met de Tutorcoördinator, Sigrid Botzen (tevens studieadviseur TCS). Juli 2012

2 Inhoudsopgave 4 1 Het tutorprogramma TCS Jaarprogramma Inschrijfdata studiejaar Het bindend studieadvies (BSA) Tussentijds studieadvies Negatief studieadvies De rol van de tutor Taken van de tutor Monitoren en bespreken van studievoortgang Adviseren en begeleiden bij het kiezen van vakken Informeren over praktische zaken m.b.t. de studie Begeleiden en stimuleren van studenten tot studeren Verslaglegging in Osiris Portfolio (instrument voor tutorbegeleiding) Communicatie (aandachtspunten m.b.t. het gebruik van mail) Onderscheid tutor, studie en hoofdrichtingsadviseur Hoofdrichtingsadviseurs Contactgegevens hoofdrichtingsadviseurs Studieadviseur Doorverwijzen naar de studieadviseur Bijzondere omstandigheden die leiden tot studievertraging Studievaardigheidsproblemen Twijfels over studiekeuze Ingewikkelde vragen Handreikingen voor de tutor De plenaire bijeenkomst( en) Plenaire bijeenkomst 1 (facultatief) eind sept Plenaire bijeenkomst 2 (facultatief) begin januari De individuele gesprekken Eerste individueel gesprek (30 min.) Tweede individueel gesprek (30 min.) Drie gespreksmodellen Het standaard tutorgesprek Het probleemgesprek: Student vertoont uitstelgedrag Het slecht nieuws gesprek: Student dreigt het niet te gaan halen Mogelijkheden voor professionalisering...29

3 Bijlage 1: VOORBEELDEN FORMULIEREN INDIVIDUELE GESPREKKEN...30 Bijlage 2: PROCEDURE AANVRAGEN SMS AUTHENTICATIE Aanmelden voor Solis SMS Invullen Solis id Invullen Solis wachtwoord Solis login Enrollment...33 Bijlage 3: PROCEDURE OSIRIS BEGELEIDER Osiris Begeleider Inlogprocedure Wat te doen bij inlogproblemen? Afspraken/actiepunten Begeleider Zoek student Exporteren Studentgegevens Notities Notitie details Autorisatie notities Studievoortgang Meldpunt voor vragen en storingen...52 Bijlage 4: WEBSITES...53 Bijlage 5: STUDEREN MET EEN HANDICAP...54 Bijlage 6: PLANNINGSFORMULIEREN...55 Bijlage 7: PORTFOLIO NIEUWE STIJL...57 Extra bijlage bij Portfolio: Reflectie opdracht 1 [ woorden]...61 Bijlage 8: JAARROOSTER STUDIEBEGELEIDING MET BELANGRIJKE DATA VOORLICHTINGEN, TUTORGESPREKKEN ETC

4 1 Het tutorprogramma TCS Ruimte voor notities: 1.1 Jaarprogramma Kennismaking (introductieweek): Dinsdag 4 september 2012 (16.00 uur) Te bespreken onderwerpen: Algemene informatie over tutorbegeleiding Portfolio (eerste instructie wordt tijdens introductie gegeven)/ motivatiebrief Bindend Studieadvies bespreken: 6 van de 8 vakken halen! Afspraken over de tutor student communicatie (via e mail, via portfolio, spreekuren etc.) Aansluitend borrel in het Pandhof: uur Afspraak maken voor (facultatieve) plenaire bijeenkomst (eind september) (Facultatieve) plenaire bijeenkomst: Eind september 2012 Te bespreken onderwerpen: Hoe gaat het? Hoe zijn de vakken? Studievaardigheden etc. Afspraak maken voor individuele afspraak begin november Studenten moeten hun portfolio bijgewerkt hebben voor het individuele gesprek! En toegang hebben verleend aan de tutor en SA Individueel gesprek (30 min.): Begin november 2012 Te bespreken onderwerpen: Studievoortgang a.d.h.v. het portfolio en studieplanning (gebruik schema! Zie pag. 55, Bijlage 6) Studievaardigheden Resultaten blok 1 i.v.m. 1 februari regeling BSA Cursussen semester 2 en voorbereiden op hoofdrichting (i.v.m. inschrijfperiode blok 3 en 4 van 12 november t/m 2 december) (Facultatieve) plenaire bijeenkomst (of individueel indien gewenst): Begin januari 2013 Te bespreken onderwerpen: Studievoortgang bespreken 6 71

5 Blok 4: Din 28 mei + woe 29 mei Bachelorvoorlichting aan alle TCS studenten Wo 22 Mei Hoofdrichtingenvoorlichting + Informatiemarkt i.s.m. Alias Half mei Studieprogramma voor 2013/2014 komt online Half mei/eind mei Vooraankondiging bindend studieadvies (BSA) + uitbrengen eerste positieve adviezen Eind mei/begin juni Individuele tutorgesprekken Eind mei/begin juni Extra spreekuren hoofdrichtingsadviseurs Eind mei Evaluatie enquête aan HRA s en tutoren Ma 10 juni HRA vergadering i.v.m. evaluatie Ma 3 t/m 30 juni Cursusinschrijving blok 1 en 2 (jaar 2013/2014) Begin juli Gesprekken met studieadviseurs m.b.t. BSA (indien persoonlijke omstandigheden, ziekte etc) Half juli Hoorzitting TCS i.v.m. BSA Eind juli Definitieve adviezen BSA Augustus Beroepsprocedures BSA Ma 12 en din 13 augustus Wijzigingsdagen cursussen blok 1 (2013/2014) Voorlichtingsdagen voor middelbare scholieren: 2012: 23/24 november 2013: 16 maart en 22/23 november 1 februari regeling en BSA: doorverwijzen naar SA indien nodig Studievaardigheden Afspraak maken voor individueel gesprek in mei Studenten moeten hun portfolio bijgewerkt hebben voor het individuele gesprek! Individueel gesprek (30 min.): Mei 2013 Te bespreken onderwerpen: Studievoortgang bespreken aan de hand van portfolio BSA Keuze voor hoofdrichting + cursusinschrijving blok 1 en 2 ( ) Afsluiting tutorbegeleiding jaar 1 + bespreken begeleiding hoofdrichtingsadviseurs (evt. doorverwijzen naar HRA voor hulp bij HRregistratie) Praktisch: voor de tutorbijeenkomsten kan de tutor gebruik van de tutorzalen op Drift 23. Contactpersoon: Secretariaat TCS LAS: secretariaattcs Het Jaarrooster studiebegeleiding voor is opgenomen in bijlage Inschrijfdata studiejaar Inschrijfperiodes semester I 11 juni t/m 30 juni 2012 Wijzigingsdagen periode 1 periode 1 20 en 21 aug periode 2 periode 2 29 en 30 okt semester II 12 nov. t/m 2 dec periode 3 periode 3 21 en 22 jan periode 4 periode 4 8 en 9 april

6 1.3 Het bindend studieadvies (BSA) Het bindend studieadvies is een advies over de studievoortgang, dat aangeeft of de student door mag gaan met de studie. Als in het voorgeschreven tempo wordt gestudeerd, kan een student in een collegejaar 60 studiepunten behalen. Als aan het eind van het 1 e collegejaar minimaal 45 studiepunten is behaald (6 vakken), mag de studie worden voortgezet. Behaalt de student in deze periode minder dan 45 studiepunten, dan kan hij/zij een negatief studieadvies krijgen. In dat geval mag de opleiding niet worden voortgezet. Van de opleiding ontvangen studenten tijdens de introductie een specificatie van eventuele verplichte cursussen. Let op: studiepunten van verworven vrijstellingen tellen niet mee voor het BSA! Wel kunnen ECTS van een andere (Geesteswetenschappen) opleiding behaald in hetzelfde academisch jaar meegerekend worden voor het BSA bij TCS. Voorbeeld: een student is gestart met Frans in september maar besluit om per februari over te stappen naar TCS. De vakken die behaald zijn bij Frans mogen dan mee worden genomen naar TCS en worden meegeteld voor het vaststellen van het BSA in juli. Vakken in eerdere jaren behaald worden NIET meegerekend Tussentijds studieadvies Halverwege het eerste jaar ontvangt de student het zogeheten tussentijds studieadvies. Dit advies wordt gegeven in december/januari van het eerste studiejaar en is gebaseerd op de resultaten van de eerste onderwijsperiode. Het tussentijds studieadvies is niet bindend. Wie in de eerste onderwijsperiode tenminste 15 studiepunten heeft behaald krijgt een positief tussentijds studieadvies. Heeft de student 7,5 studiepunten behaald, dan krijgt hij/zij een voortgangswaarschuwing. Als in de eerste periode geen enkele cursus goed is afgerond, dan ontvangt de student een negatief tussentijds studieadvies. Bijlage 8: JAARROOSTER VOOR STUDIE BEGELEIDERS (Voorlichting, tutoraat, BSA etc.) Blok 1: Eind augustus Kennismaking HRA s en Tutoren met de opleiding Din 4 t/m vrij 7 sept Introductieweek (din.ochtend TCS welkom) Din 4 september Kennismaking met je tutor ( s middags incl borrel) + eerstejaarsvoorlichting van de Studieadviseurs Eind september Plenaire tutorbijeenkomst Wo 17 oktober Stageavond i.s.m. Alias Ma 29 en din 30 oktober Wijzigingsdagen cursussen blok 2 Ma 22 en don 25 oktober Bachelorvoorlichting voor alle TCS studenten Blok 2: Begin November Individueel tutorgesprek Begin November Extra spreekuren hoofdrichtingsadviseurs Din 13 november Voorlichting over studeren in het buitenland Ma 10 december HRA vergadering Ma 12 november t/m 2 december Inschrijving blok 3 en 4 (let op cursussen met plaatsing) Eind december/begin januari Tussentijds studieadvies wordt uitgebracht Ma 21 en din 22 januari Wijzigingsdagen cursussen blok 3 Begin januari Plenaire tutorbijeenkomst Blok 3: Di 26 maart Stageavond i.s.m. Alias Don 14 maart HRA vergadering i.v.m. programmering HR en Eind maart/begin april Programmeren Hoofdrichtingen Ma 8 en din 9 april Wijzigingsdagen cursussen blok 4 Het tussentijds studieadvies wordt voor februari uitgebracht om de student met een (niet bindend) negatief tussentijds studieadvies in de gelegenheid te stellen de studie te staken. Indien de student in het eerste jaar van inschrijving een verzoek tot uitschrijving indient vóór 1 februari krijgt hij geen bindend studieadvies. Het betekent dat een student een volgend jaar opnieuw een nieuwe poging mag ondernemen te voldoen aan de BSA norm. 8 69

7 a. kennis heeft van en inzicht in de theoretische en methodologische grondslagen van de humaniora in het algemeen; b. kennis heeft van en inzicht in ten minste één van de hoofdrichtingen binnen Taal en cultuurstudies overeenkomstig de daar binnen geldende eindtermen; c. beschikt over de specifieke academische vaardigheden die gebruikelijk zijn binnen de gekozen hoofdrichting; d. een vraag uit de praktijk of een probleem op het gekozen vakgebied kan omzetten in een duidelijke en relevante probleemstelling; e. de begrippen uit het gekozen vakgebied adequaat kan gebruiken; f. een relevant wetenschappelijk instrumentarium kan hanteren; g. een onderwerp zowel theoretisch als empirisch kan bestuderen of onderzoeken op de binnen het gekozen vakgebied gebruikelijke manier; h. inzicht heeft in de samenhang tussen theoretische en empirische benaderingen van geesteswetenschappelijk onderzoek; i. het resultaat van onderzoek of bestudering kan weergeven in een coherent betoog dat wordt afgesloten met een heldere, synthetiserende conclusie die bijdraagt aan de beantwoording van een vraag of de oplossing van een probleem; j. een oordeel over een onderwerp binnen het gekozen vakgebied kan vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische aspecten; k. voorbereid is op een verdere academisch studieloopbaan 2. Studenten verwerven algemene academische competenties: kennis, vaardigheden en attitudes die de afgestudeerde in staat stellen op academisch niveau te functioneren. Dit betekent dat de afgestudeerde: i. op academisch niveau kan denken, handelen en communiceren; ii. iii. in de eigen taal wetenschappelijk kan communiceren specifieke kennis van een vakgebied in een bredere wetenschappelijke, wetenschapsfilosofische, maatschappelijke en culturele context kan hanteren; iv. in staat is professioneel te handelen bij het toepassen van wetenschappelijke kennis, inzicht en vaardigheden; v. kennis heeft van de bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context waarbinnen de humaniora functioneren. Er zijn ook financiële consequenties bij het tussentijds stoppen met de opleiding. Zie voor informatie over studiefinanciering m.n. de 1 febr. regeling: > geldzaken > studiefinanciering). Zie link: Het is altijd raadzaam een gesprek met de studieadviseur te voeren over uitschrijving en de mogelijke financiële consequenties daarvan. Ook in het kader van de boete voor langstudeerders is het raadzaam eerst goed informatie in te winnen alvorens uit te schrijven Negatief studieadvies In principe zal de student, als hij/zij in voorgeschreven tempo studeert, alle acht verplichte vakken binnen de voorgeschreven tijd behalen. Na afloop van het eerste jaar ontvangt de student van de examencommissie van de opleiding een brief met daarin een bindend advies te stoppen met de studie (bij 37,5 studiepunten of minder) of een advies om door te gaan (bij tenminste 45 studiepunten). Wie een negatief bindend studieadvies krijgt, mag zich gedurende vier jaar niet meer voor de opleiding inschrijven. Er kunnen natuurlijk persoonlijke omstandigheden zijn zoals ziekte en familiegebeurtenissen, die de examencommissie kan laten meewegen bij de totstandkoming van het Bindend Studieadvies. Het is hiervoor wel noodzakelijk dat de student, wanneer dergelijke omstandigheden zich voordoen, deze zo spoedig mogelijk en voorzien van bewijs/verklaringen, aan de studieadviseur meldt. Indien dit ook bij de tutor wordt gemeld, zet het dan in de notities in Osiris begeleider (zie hierover bijlage 3). Meer informatie over het Bindend studieadvies en bijzondere omstandigheden is te vinden in de Onderwijs en Examenregeling (OER), Artikel 7.4 Bindend studieadvies (via > Onderwijsregelingen > onderwijs en examenregelingen > OER en Bacheloropleidingen > Algemene OER Bacheloropleidingen. 68 9

8 2 De rol van de tutor Als tutor ben je het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Je hebt een coachende taak bij de studiebegeleiding: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en houding, inventariseert knelpunten, begeleidt bij het kiezen van vakken en oriëntatie binnen de studie. Je hoeft geen vakinhoudelijke specialist te zijn, maar je moet de student wel begeleiden bij het zoeken naar informatie. Kortom: de tutor volgt en begeleidt de eerstejaarsstudent. Een tutor heeft circa 15 studenten in een tutorgroep. In zijn of haar aanstelling is hiervoor 0,035 fte (oftwel 55 uur per jaar/5 uur per maand) gereserveerd. Als tutor heb je contact met je studenten via de mail, telefoon of je maakt gebruik van (inloop) spreekuren. Tevens organiseer je enkele tutorgroepsbijeenkomsten (lees hier meer over in hoofdstuk 3). Maak hier tijdens de eerste bijenkomst met elkaar afspraken over. Contactgegevens en actuele spreekuren worden vermeld op de site van TCS: > contact. Geef wijzigingen tijdig door aan de tutorcoördinator (Sigrid Botzen). 2.1 Taken van de tutor Studeren in het hoger onderwijs stelt nieuwe eisen in vergelijking met de middelbare school, met name: leren omgaan met grotere hoeveelheden leerstof vereist aanpassing van vertrouwde studiemethoden; grote (zelf)verantwoordelijkheid voor eigen leerproces en studiekeuze. TCS studenten hebben bovendien nog een studie gekozen met een zeer grote keuzevrijheid. Het tutoraat is ingesteld om studenten te helpen om eventuele problemen op genoemde punten snel onder controle te krijgen. In het algemeen kunnen de doelen van het tutoraat als volgt worden omschreven: studenten wegwijs maken in de universitaire en facultaire wereld; advies en begeleiding bij studie inhoudelijke keuzes; advies/doorverwijzing naar studieadviseur bij studieproblemen. Dit leidt tot de volgende taken voor de tutor: Monitoren en bespreken van studievoortgang Ondanks goede voorlichting is het voor eerstejaarsstudenten nog maar de vraag of ze de juiste studie hebben gekozen. 4. In je rol van Professional Hoe heb je je academische ontwikkeling ervaren? Je kunt hier ook terugverwijzen naar je eerdere reflecties. Beschrijf hier ook je ervaringen met samenwerken en eventueel de invloed van activiteiten buiten je studie op je persoonlijke ontwikkeling. En, ten slotte, wat zijn je toekomstplannen als TCS er? Ben je van plan om een Master te gaan doen, en zo ja, welke? Licht je keuze toe. Zo nee, heb je misschien andere plannen ontwikkeld? Inleveren Deze vierde reflectie neem je op in je portfolio bij het afronden van de cursus KLM. Heb je die al in je tweede jaar gedaan, dan kun je de reflectie ook op een later tijdstip nog aanpassen en dan de definitieve versie in je portfolio plaatsen. De versie die klaar is tijdens KLM wordt beoordeeld. Beoordeling Deze reflectie wordt beoordeeld door de KLM werkgroepdocent. Tot slot Het portfolio als geheel moet worden goedgekeurd door de examencommissie om te kunnen afstuderen. De examencommissie beoordeelt je portfolio aan de hand van de volgende vragen: 1. Is er minimaal vier keer gereflecteerd zijn, d.w.z. in het kader van de TOC, BO, stage (of buitenlandstudie) en KLM? 2. Zijn alle reflecties met een voldoende beoordeeld? 3. Is er voldoende bewijsmateriaal in het portfolio opgenomen, dat de reflecties onderbouwt? Extra Bijlage bij Portfolio: eindtermen opleiding TCS Het doel van de opleiding 1. Studenten verwerven specifieke kennis, vaardigheden en inzichten op het gebied van de geesteswetenschappen (ook wel humaniora of cultuurwetenschappen) in het algemeen, en op het gebied van één van de hoofdrichtingen binnen Taal en cultuurstudies in het bijzonder. Dit betekent dat de afgestudeerde: 10 67

9 eindwerkstuk. De bedoeling van deze opdracht is echter om deze resultaten bij elkaar te brengen door ze vanuit een metaperspectief te bekijken. Gedurende de cursus Kennis, Letteren en Maatschappij heb je geleerd hoe je vanuit een (wetenschapsfilosofisch) metaperspectief over de methodes, vorm en maatschappelijke betekenis van wetenschap (en dan in het bijzonder toegespitst op je hoofdrichting) kunt nadenken. Het is nu de bedoeling dat je vanuit eenzelfde perspectief nadenkt over je eigen wetenschappelijke inzichten en vaardigheden die je gedurende je bachelortraject hebt opgedaan. Hieronder staan de criteria waarop je reflectie wordt beoordeeld plus een korte toelichting. Toelichting algemeen Het is niet genoeg dat je alleen zegt dat je iets hebt gedaan of geleerd, maar je moet daarbij ook meteen toelichting geven. Noteer dus niet alleen dat je in een bepaalde cursus hebt geleerd een onderzoeksvoorstel te schrijven, maar leg ook uit wat dat onderzoeksvoorstel dan precies inhield: onderwerp, methode, theoretische perspectief, conclusies, discussiepunten etc. Op deze manier laat je heel concreet blijken dat je aan de eindtermen van TCS voldoet. Je kunt in deze reflectie ook terugkijken op de eerdere reflecties. 1. In je rol van onderzoeker Laat zien dat je zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek kunt opzetten en uitvoeren. Reflecteer op je keuze van onderzoeksobject, methode, theoretische kader en maatschappelijke plus wetenschappelijke relevantie, zoals je in de cursus KLM hebt geleerd. Voeg bewijsmateriaal in de vorm van papers (op niveau 3) toe. Ook mondelinge vaardigheden tellen mee. 2. In je rol van specialist Beschrijf hier de belangrijkste uitgangspunten van je hoofdrichting. Met welke vragen houdt men zich in jouw specialisatie bezig en waarom zijn die vragen (voor jou) belangrijk? Heb je je de wijze van denken van jouw hoofdrichting voldoende eigen gemaakt? Verwijs hierbij zoveel mogelijk naar papers en ander bewijsmateriaal, die je overwegingen kunnen staven. 3. In je rol van intellectueel Laat zien dat je je hoofdrichting en specialisatie kunt plaatsen in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context. Het is de bedoeling dat je verbanden legt tussen je eigen hoofdrichting en andere vakgebieden waarin je cursussen hebt gevolgd Adviseren en begeleiden bij het kiezen van vakken Een TCS student heeft gekozen voor een opleiding waarin veel te kiezen valt. De tutor helpt studenten die geen keuze kunnen maken, bijvoorbeeld omdat ze te weinig weten van de inhoud van bepaalde cursussen, of nog geen idee hebben in welke richting ze zich willen specialiseren. Maar ook de studenten die al wel een richting hebben bepaald, willen graag overleggen met hun tutor. Je kunt dan bijvoorbeeld gaan kijken naar interessante minors/bijvakken. Voor specifieke vragen over de hoofdrichting, voor zover deze niet te beantwoorden zijn met informatie uit de digitale studiegids of met eigen kennis op dat gebied, verwijst de tutor door naar de Hoofdrichtingsadviseur (zie voor namen en contactgegevens: > contact). Het studieprogramma is te vinden via: > studieprogramma Er wordt geen papieren versie van de studiegids meer uitgegeven. Belangrijk: Lees zelf de informatie goed door, neem bij vragen over het studieprogramma gerust contact op met een van de studieadviseurs Informeren over praktische zaken m.b.t. de studie Allerlei praktische zaken die na een jaar vanzelfsprekend zijn geworden, zoals de gang van zaken rondom cursusinschrijving (data, plaatsingscommissies, Osiris Student) tentamenregelingen, ziekmeldingen, bereikbaarheid en contact met docenten etc. zijn onbekend voor een eerstejaarsstudent. Geef uitleg en tips waar student deze informatie kan vinden. De site van het studiepunt is hierbij een goed uitgangspunt: Begeleiden en stimuleren van studenten tot studeren Sommige studenten hebben de tutorgroep nog nodig als ondersteuning van het eigen handelen. Voor hen kan het goed zijn om in de groep een studieplan te maken en onderling te bespreken, afspraken te maken over bijv samen studeren, problemen bij het studeren bespreken en tips uitwisselen etc Verslaglegging in Osiris Het College van Bestuur heeft bepaald dat alle begeleidingsnotities vastgelegd moeten worden in Osiris. In de web module Osiris Begeleider ( moeten alle studentenbegeleiders hun notities noteren. Op die manier blijft het begeleidingsdossier van een student zo compleet mogelijk. Dat is van groot belang bij formele zaken als het vaststellen van het 11

10 Bindend Studieadvies en financiële steun in geval van vertraging door overmachtsituaties. Iedere tutor en hoofdrichtingsadviseur krijgt toegang tot deze begeleidings module om zijn/haar notities in te voeren. De gespreksaantekeningen van de tutor kunnen kort zijn: welke onderwerpen zijn er besproken, de studievoortgang, studieplanning en het BSA. Houd daarbij de structuur van de gespreksformulieren (Bijlage 1) aan. Volg de instructies uit de handleiding (Bijlage 3). Je kunt binnen de UU direct inloggen op het systeem. Ook is het mogelijk om vanuit huis in te loggen dat gebeurt door middel van SMS authenticatie. Zie daarvoor de handleiding (Bijlage 2). Uiteraard kan de tutorcoördinator nadere toelichting geven als dat nodig is. Belangrijk! Authorisatie notities Alle notities die de tutor in de Begeleidingsmodule invoert zijn vertrouwelijk van aard. Niemand kan daar bij zonder toestemming van de auteur. Wel moeten de studieadviseurs inzicht krijgen in de notities van de andere studentenbegeleiders. Daarvoor moet de tutor de studieadviseurs expliciet toegang geven. Eenmaal ingelogd moet je daarvoor eerst een student invullen. Bij het studenten dossier in tabblad notities zie je een knop Autorisatie. In het scherm Autorisatie kun je de studieadviseurs van TCS, Sigrid Botzen en Dianne Draper, beperkte toegang verlenen. Klik die namen aan (eerst het + teken aanklikken). Zie ook Bijlage 3 met uitgebreide instructies Portfolio (instrument voor tutorbegeleiding) Studenten Taal en cultuurstudies moeten verplicht een portfolio bijhouden tijdens hun studie. Het doel van het portfolio is reflectie op de inhoud van de studie en op de eigen ontwikkeling als onderzoeker, specialist, intellectueel en professional (deze rollen worden binnen het portfolio onderscheiden). Voordat de student het bachelorexamen Taal en cultuurstudies gaat aanvragen moet het portfolio goedgekeurd zijn door de hoofdrichtingsadviseur. Het bijhouden van het portfolio is bij Taal en cultuurstudies een vereiste voor het behalen van het bachelorexamen. Sinds 2010/2011 is het portfolio compleet nieuw van opzet, lees alle informatie hierover goed door (Bijlage 7) en benader evt de studieadviseur bij vragen. Studenten die zijn gestart voor 2010 gebruiken nog het oude portfolio. NB. Deze website is nog tot september 2012 beschikbaar In je rol van specialist Waren je kennis, inzicht en vaardigheden voldoende op om de cursussen in het buitenland succesvol af te sluiten? Vond je de cursussen daar moeilijker? Waarom wel/niet? 3. In je rol van intellectueel Op welke manier heeft je studie in het buitenland bijgedragen aan je algemene en culturele ontwikkeling, respectievelijk je brede en vakoverstijgende blik? Heb je meer geleerd over je positie als intellectueel in de maatschappij? 4. In je rol van Professional Op welke punten heb je je verder ontwikkeld als academicus? Geef daarbij meteen aan bij welke cursussen je wat geleerd hebt. Hoe was het contact met medestudenten en docenten aan de buitenlandse universiteit? Geef een vergelijking tussen de Universiteit Utrecht en de buitenlandse universiteit op het gebied van samenwerking, cursusniveau, de inrichting van colleges, manier van beoordelen etc. Heb je door je studie in het buitenland (andere) ideeën gekregen over wat je na je bachelor wil gaan doen (master/baan/iets anders)? N.B. Het onderstaande geldt zowel voor situatie A als B: Inleveren Zet deze reflectie opdracht z.s.m. na de afronding van je stage of je studie in het buitenland in je portfolio. Vergeet niet je stageverslag of je buitenlandverslag (of andere producten van de stage of studie in het buitenland) toe te voegen. Beoordeling Deze reflectie wordt beoordeeld door de hoofdrichtingsadviseur (terwijl het stageverslag wordt beoordeeld door de stagedocent). De adviseur kan je vragen een korte versie van je verslag te plaatsen op de ontmoetingsplaats voor de hoofdrichting. Reflectie opdracht 4 [ woorden] De bedoeling van deze vierde en laatste reflectie is dat je laat zien of en op welke wijze je voldoet aan de eindkwalificaties van de opleiding TCS. Voor een groot deel kan dat uiteraard beoordeeld worden aan de hand van de behaalde resultaten voor niveau 3 cursussen, je stageverslag (of buitenlandstudie) en je bachelor 65

11 1. In je rol van onderzoeker [alleen indien van toepassing] Heb je de kennis over je hoofdrichting/vakgebied en je onderzoeksvaardigheden kunnen gebruiken binnen je stage? 2. In je rol van specialist [alleen indien van toepassing] Had je genoeg kennis en vaardigheden opgedaan in je vakgebied om je stage te volgen? Heb je veel bij moeten leren? 3. In je rol van intellectueel Heb je tijdens je stage gemerkt hoe sterk je analytische en probleemoplossend vermogen was? Indien dit vermogen niet voldoende bleek, hoe heb je dit dan verbeterd? In hoeverre heb je tijdens je stage kritisch nagedacht over je eigen functioneren? Heb je tijdens je stage een beter beeld gekregen van je sterke en zwakke punten? Heeft je interdisciplinaire opleiding bijgedragen aan het succesvol volgen van je stage? 4. In je rol van Professional Wat heb je tijdens je stage geleerd over samenwerken, planning, respectievelijk zelfstandig, zorgvuldig en stress vrij werken? Heb je je communicatieve vaardigheden verder ontwikkeld; en zo ja, hoe? In hoeverre heb je geleerd om te gaan met en open te staan voor kritiek op je verrichtingen? En tot slot de belangrijkste vragen in dit verband: hoe past je stage in je studie? In hoeverre heeft je stage geholpen bij je oriëntatie op de arbeidsmarkt? Heb je door je stage (andere) ideeën over je wat je na je bachelor wil gaan doen (master/baan/iets anders)? [B] Reflectie op studie in het buitenland Als je een semester in het buitenland gaat studeren leer je niet alleen heel veel over jezelf, maar ook heel veel over je academische vaardigheden, omdat je ze op een buitenlandse universiteit waar vaak andere conventies gelden kan inzetten. Begin je reflectie met een zorgvuldige beschrijving van de gevolgde cursussen. Ga vervolgens aan de hand van de vier rollen in op de ontwikkeling van je academische vaardigheden. 1. In je rol van onderzoeker In hoeverre hebben je onderzoekvaardigheden (opgedaan bij TCS) bijgedragen aan het succesvol afsluiten van cursussen op de buitenlandse universiteit? Gebruikte men daar dezelfde onderzoeksmethodes? Zo nee, welke nieuwe methode(s) heb je geleerd? 64 Instrument voor tutorbegeleiding Bij de tutorbegeleiding wordt gebruik gemaakt van het (nieuwe) portfolio, zie Bijlage 7 voor uitgebreide uitleg over dit portfolio.tijdens de TOC cursussen in blok 1 en 2 krijgen de studenten een specifieke training in het gebruik van het portfolio. Gebruik het portfolio en dan met name de eerste reflectie bij de tutorgesprekken. De student moet de tutor wel specifiek toegang geven in het Portfolio; vraag ze dit te doen voordat je individuele gesprekken gaat houden! Het portfolio is te vinden via Blackboard, op de persoonlijke pagina van de student (MY WebCT/My Blackboard). Tijdens de introductieweek is er een instructiemoment ingepland (inloggen en invoeren van de motivatiebrief) Communicatie (aandachtspunten m.b.t. het gebruik van mail) Het is gebleken dat TCS studenten hun solis mail niet of nauwelijks gebruiken, dat leidt tot ernstige storingen in communicatie (bij tutoraat, bij BSA, rond voorlichting en inschrijving). Het is daarom goed wanneer docenten en medewerkers in hun mailwisseling met studenten benadrukken dat TCS ers hun solismail moeten gebruiken. Een handig hulpmiddel daarbij is een 'signature' in outlook: dan kun je met één klik een vriendelijk verzoek versturen. Hieronder een instructie voor het instellen van een dergelijke handtekening. We raden alle TCS docenten, tutoren en HR adviseurs aan dit ook te doen. Ga naar outlook mail: > Tools > Options > Mail Format > Signatures > new... geef naam (bv: solis reminder) > next Type je tekst in, bijvoorbeeld: Ik zie dat je dit bericht niet verstuurd hebt vanuit je solismail account. Voor goede communicatie tussen TCS studenten en hun opleiding en hun docenten of tutor is het van groot belang dat je je solismail gebruikt en regelmatig bekijkt. Belangrijke informatie verdwijnt anders in spam filters. Ik wil je daarom vragen je mail opnieuw vanuit solismail te versturen. Ik zal je dan zo snel mogelijk antwoorden. Alvast bedankt! > finish > ok 13

12 > ok De handtekening zet je door het icoontje met handtekenende hand aan te klikken of via: insert > signature. 2.2 Onderscheid tutor, studie en hoofdrichtingsadviseur Als tutor heb je een voornamelijk coachende rol en ben je het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten. Waar nodig verwijs je door naar de studieadviseur of hoofdrichtingsadviseur Hoofdrichtingsadviseurs De hoofdrichtingsadviseurs stellen ieder jaar de hoofdrichtingen samen en geven advies hierover aan studenten. Dat gebeurt tijdens een grote hoofdrichtingsvoorlichting in het voorjaar (wo 22 mei o.v.) en tijdens spreekuren of op afspraak. Studenten met inhoudelijke vragen over een hoofdrichting kunnen contact opnemen met de betreffende hoofdrichtingsadviseur. De hoofdrichtingsadviseurs werken meestal per mail, soms ook op afspraak of met inloopspreekuren. Contactgegevens en actuele spreekuren vind je op de site van TCS: > contact. Als tutor kun je studenten dus doorverwijzen bij specifieke vragen die over de hoofdrichting gaan voor zover deze niet te beantwoorden zijn met de informatie van de website TCS over het studieprogramma of met je eigen kennis op het gebied. Op de volgende bladzijde is een overzicht gegeven van de hoofdrichtingsadviseurs met contact informatie zoals op dit moment bekend (houd voor wijzigingen, actuele spreekuren etc altijd de site van TCS in de gaten). NB: eerstejaarsstudenten moeten zich aan het eind van periode 4 en bij voorkeur voor 1 juli (maar i.i.g. voor 1 sept.) geregistreerd hebben voor een hoofdrichting. Dit doen ze via een formulier ( > studieprogramma > formulieren). Hierop vullen ze zowel de hoofdrichting als de te volgen cursussen in. Wijzigen van een hoofdrichting kan tussentijds. Hiervoor kunnen studenten, zodra ze 120 ects hebben behaald een nieuw registratieformuleir indienen bij de examencommissie TCS. Het combineren van 2 hoofdrichtingen en/of het samenstellen van een eigen hoofdrichting is ook mogelijk. Verwijs de student hiervoor naar de studieadviseur. 4. In je rol van professional Heb je in vakken in groepen gewerkt aan een opdracht of presentatie? Zo ja, hoe ging dit en wat was jouw rol hierbinnen. Wat vond je moeilijk aan samenwerken? Werk je liever alleen of in een groep en waarom? Ben je tevreden met de keuze van je hoofdrichting? Heeft de basiscursus onderzoek dit bevestigd? Doe je nog dingen buiten je studie die meehelpen aan jouw ontwikkeling als Professional? Beschrijf een belangrijk leermoment. Inleveren Lever deze reflectie in bij je onderzoeksverslag van de Basiscursus Onderzoek en zet deze reflectie daarna meteen in je portfolio. Vergeet niet om bewijsstukken toe te voegen (essays, onderzoeksverslagen, presentaties, e.d.). Beoordeling De tweede eerste reflectie wordt beoordeeld door de docent van de Basiscursus Onderzoek. Reflectie opdracht 3 [ woorden] Deze reflectie schrijf je in het kader van je stage of van je studie in het buitenland. In beide gevallen begin je met de stageoriëntatie (voor iedereen verplicht!) en blik je na afloop terug op je stageperiode of je verblijf in het buitenland. Deze instructie bestaat uit twee delen. In het eerste deel vind je de opdracht die hoort bij het reflecteren op je stage en in het tweede deel de opdracht die gericht is op reflectie op je studie in het buitenland. De onderstaande vragen kun je als richtlijn gebruiken; uiteraard mag je ook andere overwegingen toevoegen. Het is in ieder geval wel de bedoeling dat je uitwerking ervan uit een lopende tekst bestaat met een logische opbouw. Zorg er bovendien voor dat je tekst ook te begrijpen is voor iemand die deze opdracht niet kent. [A] Reflectie op de stage Tijdens je stage leer je uiteenlopende dingen over jezelf, je vaardigheden en over de praktijk van je vakgebied. In deze reflectie kijk je hier kritisch op terug

13 Inleveren Zet de reflectie uiterlijk op 31 januari 2011 (= eind blok 2) in je portfolio. Vergeet niet de bewijsstukken (papers, opdrachten e.d.) toe te voegen. Een voldoende beoordeling van deze eerste reflectie geldt als voorwaarde voor eindcijfer van de TOC. Beoordeling Deze eerste reflectie wordt beoordeeld door de docent die de portfolio training verzorgt, in samenspraak met de TOC docent. Reflectie opdracht 2 [ woorden] In deze tweede reflectie opdracht zul je jezelf weer moeten verplaatsen in de vier rollen, en dan in het bijzonder met betrekking tot de kennis die je hebt opgedaan tijdens de Basiscursus Onderzoek. De onderstaande vragen kun je als richtlijn gebruiken; uiteraard mag je ook andere overwegingen toevoegen. Het is in ieder geval wel de bedoeling dat je uitwerking ervan uit een lopende tekst bestaat met een logische opbouw. Zorg er bovendien voor dat je tekst ook te begrijpen is voor iemand die deze opdracht niet kent. 1. In je rol van onderzoeker Hoe gaat onderzoek in je hoofdrichting te werk? Zou je al een zelfstandig onderzoek in je vakgebied kunnen uitvoeren dat voldoet aan de goede eisen? Welke onderzoeksmethodes heb je geleerd? Heb je al kennis gemaakt met interdisciplinaire onderzoeksmethoden en vaardigheden? 2. In je rol van specialist Wat heb je geleerd over de verschillende manieren van denken binnen je vakgebied/hoofdrichting? Heb je het idee dat je al beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden op een vakgebied? Zo ja, hoe heb je deze kennis verkregen? Zo nee, hoe ga je deze kennis in de toekomst verkrijgen? Heb je meerdere vakgebieden binnen je hoofdrichting? Zo ja, heb je al gekozen welke kant je op gaat? 3. In je rol van intellectueel Met welke onderwerpen houden je medestudenten van je hoofdrichting zich bezig? Wat zijn de verschillen? Heb je (onverwachte) verbindingen kunnen leggen tussen de verschillende vakgebieden, zo ja, welke? Contactgegevens hoofdrichtingsadviseurs Hoofdrichting Hoofdrichtingsadviseur Bereikbaarheid Amerikanistiek Jaap Verheul Spreekuur op afspraak. Drift 10, Bereikbaar via de mail Antieke Cultuur Michel Buijs Spreekuur op afspraak. Drift 10, kamer 3.05 Telefonisch bereikbaar op en via mail: Communicatiekunde Henk Pander Maat Trans 10, kamer 158.A (via de achtertuin van Trans 10). Telefonisch bereikbaar op en via mail: Film en Televisiewetenschap Berber Hagedoorn Muntstraat 2a, kamer Via mail bereikbaar: Postcolonial and Gender Studies Eva Midden Muntstraat 2a, kamer Via mail bereikbaar: Renaissance Studies (Kunst, cultuur en geschiedenis ) Moderne Kunst, cultuur en geschiedenis Feike Dietz Hestia Bavelaar Trans 10, kamer 1.65, (via de achtertuin van Trans 10). Telefonisch bereikbaar op en via mail: Drift 8, kamer Via mail bereikbaar: Latijns Amerika Studies Paula Jordão Trans 10, kamer Via mail bereikbaar: Middeleeuwen Frank Brandsma Spreekuur op vrijdag van Trans 10, kamer 2.22a. Telefonisch bereikbaar op en via mail: Moderne Letterkunde Sven Vitse Trans 10, kamer 2.46 (via de achtertuin van Trans 10). Telefonisch bereikbaar op en via mail: Nieuwe Media en Digitale Cultuur Sanne Koevoets KNG 20, kamer Via mail bereikbaar: Politieke Geschiedenis en Internationale Jacco Pekelder Inloopspreekuur op maandag uur. Drift 10, kamer Via 62 15

14 Betrekkingen mail bereikbaar: en evt telefonisch: Religie en Cultuur Dirk Martin Grube Spreekuur op afspraak. Trans 14, kamer Telefonisch bereikbaar op en via mail: Taal en ontwikkeling Martin Everaert Trans 10, kamer 2.19 Telefonisch bereikbaar op en via mail: Taal en Cognitie Martin Everaert Zie boven Studieadviseur De studieadviseurs voor Taal en Cultuurstudies zijn Sigrid Botzen en Dianne Draper. Tutoren werken veel samen met de studieadviseurs. Beiden houden zich bezig met de studiebegeleiding. Bij de studieadviseur kan de student terecht met vragen over de studieplanning en exameneisen, waar de tutor niet uitkomt. Maar de studieadviseur wordt met name geconsulteerd als er sprake is van vragen en problemen rond bijv. studievertraging, speciale regelingen, vrijstellingen of studiefinanciering. Ook als een student door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden vertraging oploopt wordt ten zeerste aanbevolen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de studieadviseur. Deze heeft ook de taak de individuele studievoortgang van studenten in het oog te houden. Als de studieresultaten daar aanleiding toe geven nodigen zij de student uit voor een gesprek. Ook als er persoonlijke problemen spelen, vangt de studieadviseur in eerste instantie op en verwijst indien nodig door naar studentenpsychologen, decanen of studieloopbaanadviseurs. Studenten met een handicap, chronische ziekte en/of functiebeperking dienen zich bij aanvang van de studie te melden bij de studieadviseur. Zij kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een contract onderwijsvoorzieningen (zie Bijlage 5). Contactgegevens studieadviseurs TCS Sigrid Botzen: (TCS) Trans 10, kamer 0.62, tel Mail: (voor studenten: Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag alleen per mail) Extra bijlage bij Portfolio: Reflectie opdracht 1 [ woorden] Deze eerste reflectie opdracht heeft betrekking op de inzichten die je hebt opgedaan tijdens de eerste twee onderwijsperiodes bij Taal en Cultuur Studies, toegespitst op de verschillende rollen die je tijdens je opleiding zult (leren) aannemen. De onderstaande vragen kun je als richtlijn gebruiken; uiteraard mag je ook andere overwegingen toevoegen. Het is in ieder geval wel de bedoeling dat je uitwerking ervan uit een lopende tekst bestaat met een logische opbouw. Zorg er bovendien voor dat je tekst ook te begrijpen is voor iemand die deze opdracht niet kent. 1. In je rol van onderzoeker Heb je in andere cursussen dan Schrijven en Presenteren al iets geleerd over de manier waarop je een wetenschappelijk werkstuk schrijft? Zo ja, wat dan? Heb je daarbij verschillen ontdekt met de werkwijze in Schrijven en Presenteren? Heb je al een presentatie moeten geven over een onderzoek dat je had gedaan? Zo ja, hoe ging dat? 2. In je rol van intellectueel. Met welke onderwerpen houden de wetenschappers in de vakgebieden waartoe de door jou gevolgde cursussen behoren, zich bezig? Welke gegevens (data) gebruiken zij bij hun onderzoek? Welke onderzoeksmethoden ben je tegengekomen? Denk hierbij met name terug aan de stof die tijdens de door jou gekozen TOC is behandeld. Zijn er al momenten geweest waarop je je realiseerde dat je over een bepaald onderwerp in een andere cursus ook iets had geleerd? Zo ja, wat dan? Waren er verschillen in benadering? 3. In je rol van specialist Heeft de studie tot nu toe je al op het spoor gezet van een mogelijke hoofdrichting? Licht toe. 4. In je rol van professional In deze rol reflecteer je op de keuzes die je hebt gemaakt. De volgende vragen kunnen daarbij van belang zijn: ben je tevreden met je keuze om TCS te gaan studeren? Wat viel tegen, wat viel mee? Wat is het meest interessante dat je tot nu toe geleerd hebt? Was het moeilijk om je vakken te kiezen voor blok drie en vier? Wat heb je bij je keuze laten meewegen (b.v. interesse, mogelijke hoofdrichting, keuze van anderen, rooster)? 16 61

15 4. het eindproduct van de basiscursus onderzoek 5. het stageverslag of een reflectieverslag van het verblijf in het buitenland 6. het dossier van de cursus KLM 7. het bacheloreindwerkstuk Het portfolio vind je op WebCT, op je persoonlijke pagina (MY WebCT/My Blackboard). Tot slot Het portfolio als geheel moet worden goedgekeurd door de examencommissie om te kunnen afstuderen. De examencommissie beoordeelt je portfolio aan de hand van de volgende vragen: 1. Is er minimaal vier keer gereflecteerd zijn, d.w.z. in het kader van de TOC, BO, stage (of buitenlandstudie) en KLM? 2. Zijn alle reflecties met een voldoende beoordeeld? 3. Is er voldoende bewijsmateriaal in het portfolio opgenomen, dat de reflecties onderbouwt? Ouderejaars TCS (begonnen voor september 2010) Het nieuwe portfolio wordt ingevoerd voor de studenten, die in september 2010 beginnen met TCS. Ouderejaars werken in principe met het oude portfolio. Zij mogen op eigen risico! overstappen naar het nieuwe portfolio. In dat geval maken zij de reflectieopdrachten nieuwe stijl, maar combineren zij die met het studieplan en het overzicht van de academische vaardigheden uit het oude portfolio. Zij werken in de praktijk dus aan 2 portfolio s. Extra Bijlagen: - de vier reflectieopdrachten; - de eindtermen van de opleiding TCS Dianne Draper: (TCS en RenT) Trans 10 kamer 0.62, tel Mail: (voor studenten: Aanwezig: woensdag en donderdag bij TCS, maandag en dinsdag bij RenT. Inloopspreekuren: maandag uur, woensdag uur en donderdag uur Telefonische spreekuren op : maandag uur, woensdag uur en donderdag uur. Actuele contactgegevens en (wijzigingen) spreekuren zijn altijd te vinden op: > Begeleiding en advies > studieadviseur of > contact > studieadviseur 2.3 Doorverwijzen naar de studieadviseur Bijzondere omstandigheden die leiden tot studievertraging Als er bijzondere studievertragende omstandigheden zijn, is het van groot belang de student snel door te verwijzen naar de studieadviseur. Onder bijzondere omstandigheden vallen onder meer: (langdurige) ziekte (bijvoorbeeld ziekte van Pfeiffer), bijzondere familieomstandigheden, een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis en zwangerschap. Ook bij dreiging van dergelijke omstandigheden is doorverwijzing naar de studieadviseur wenselijk. De reden daarvoor is dat de studievertraging nadelige gevolgen kan hebben voor de student voor het Bindend Studieadvies en voor de studiefinanciering. De Universiteit Utrecht kan vertraging deels compenseren door middel van het toekennen van afstudeersteun. Inschakeling van de studieadviseur is daarvoor vereist. Als studenten tijdens hun beursperiode (de eerste vier jaar van de studiefinanciering) door bijzondere omstandigheden vertraging oplopen dan kunnen zij in aanmerking komen voor afstudeersteun. De maanden van de vertraging worden door de Commissie financiële ondersteuning in de vorm van afstudeersteun vergoed. De Commissie financiële ondersteuning neemt bij de beoordeling van de aanvraag van een student uitsluitend het advies van de studieadviseur in aanmerking. Voorwaarden voor een positief advies zijn: 60 17

16 1. De student is bekend bij de studieadviseur (vanaf het moment van de vertraging; de tutor moet zo snel mogelijk doorverwijzen. 2. De student wordt begeleid door de studieadviseur. De studieadviseur kan de student bijvoorbeeld adviseren studiefinanciering tijdelijk stop te zetten of uit te schrijven aan de Universiteit Utrecht. Het is dus van het grootste belang dat in geval van bijzondere omstandigheden de student direct wordt doorverwezen naar de studieadviseur. Als de student geen contact opneemt met de studieadviseur kan dat ernstige financiële gevolgen hebben Studievaardigheidsproblemen Er zijn twee mogelijkheden als een tutor constateert dat bij de student sprake is van studievaardigheidsproblemen: de tutor kan de student zelf begeleiden; de tutor verwijst de student door. Vaak moet een eerstejaarsstudent erg wennen aan de eisen die op academisch niveau aan hem gesteld worden. Samen de zaken doorspreken en analyseren waar iets fout is gelopen, verheldert al veel. Uiteraard kan de tutor ook aangeven hoe een student het zou kunnen aanpakken: hoe zet je een werkstuk op, hoe plan je leeswerk voor een tentamen, etc. Als de tutor van mening is dat een student beter een cursus bij het Centrum Onderwijs & Leren zou moeten volgen (cursussen of workshops op het gebied van academisch leren, studieaanpak, tentamenvoorbereiding & plannen, werkstukken schrijven, etc.) dan kan de student direct doorverwezen worden ( of De student kan zich zelf aanmelden. Er is tevens wekelijks een inloopspreekuur op dinsdag van uur voor een advies of inhoudelijke vragen over het aanbod van het Centrum Onderwijs en Leren (voorheen Ivlos) Twijfels over studiekeuze De tutor kan in eerste instantie met de student over de twijfels een gesprek voeren. Als de student nog geen duidelijk alternatief heeft geformuleerd, is doorverwijzing naar de studieadviseur mogelijk. Een belangrijk punt van bespreking kan zijn of een universitaire opleiding voor de student geschikt is of dat een HBO opleiding beter bij hem/haar past. Doorverwijzing naar centrum Studiekeuze van de UU/HU op de Uithof is een goede optie ( Daar is uitgebreide documentatie aanwezig 18 Reflectie opdracht 2 De tweede reflectie wordt geschreven tijdens de basiscursus onderzoek (blok 1 of 2 van jaar 2). Je hebt op dat moment de keuze voor een hoofdrichting gemaakt en verwerft in de basiscursus kennis over de onderwerpen, onderzoeksvragen en methodes binnen die hoofdrichting. Je bepaalt je eigen positie door de vier rollen te koppelen aan de ontwikkeling van je eigen vaardigheden. De docent van basiscursus beoordeelt deze reflectie, die bovendien ook naar de hoofdrichtingsadviseur wordt gestuurd. Reflectie opdracht 3 De derde reflectie maakt net als de vierde deel uit van de laatste fase van je studie. Je hebt de verplichte stage afgerond of je bent in het buitenland gaan studeren. In beide gevallen heb je kennis gemaakt met een andere werkomgeving (het stageadres dan wel een buitenlandse universiteit), waarin je opnieuw je positie hebt moeten bepalen, en waarin je bovendien je vaardigheden en zwakke/sterke punten beter hebt leren kennen. Deze reflectie wordt door de hoofdrichtingsadviseur met je besproken en beoordeeld. Reflectie opdracht 4 De vierde reflectie is opgenomen in de verplichte cursus Kennis, letteren, maatschappij, die je tegen het eind van je studie (blok 2 of 3 van jaar 3) volgt. Gedurende deze cursus denk je vanuit een wetenschapsfilosofisch perspectief na over de cultuurwetenschappen. Deze reflectie is er op gericht dat metaperspectief te verbinden met je eigen academische vaardigheden en met de cursussen die je hebt gekozen. Deze reflectie wordt door de KLM werkgroepdocent beoordeeld. Bij het afronden van het portfolio heb je de mogelijkheid om een terugblik op je hele studie geven, als een laatste, vrije reflectie op alles wat je hebt gedaan en geleerd. Eisen die aan het portfolio worden gesteld Het portfolio moet bij de aanvraag van het bachelorexamen worden overgelegd en wordt beoordeeld door de hoofdrichtingsadviseur. Alleen bij een beoordeling voldoende (of beter) kan het bachelorexamen doorgang vinden. Een voldoende portfolio bevat de volgende onderdelen: 1. je motivatiebrief (geschreven bij je toelating tot de opleiding) 2. vier reflecties (zie hierboven) 3. het beste product van de cursus Schrijven en Presenteren 59

17 om zijn bevindingen voor een relevant forum op een adequate manier te presenteren. De specialist: Iemand die beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden behorende tot één onderzoeksveld. Dat betekent onder andere dat deze persoon de eigen producten en die van anderen adequaat en kritisch evalueert aan de hand van de criteria die in die wetenschapsdiscipline gangbaar zijn. De intellectueel: Iemand die een goed niveau van algemene en culturele ontwikkeling heeft en een brede, vakoverstijgende blik. Deze persoon weet inzichten uit verschillende wetenschapsdisciplines adequaat met elkaar te verbinden. Een intellectueel is belezen, denkt onafhankelijk en zelfstandig, en heeft oog voor de rol van de geesteswetenschapper in de maatschappij. De professional: Iemand die zelf verantwoordelijkheid neemt voor het eigen functioneren en de eigen ontwikkeling. Dat betekent dat een professional het eigen handelen systematisch analyseert en op basis daarvan adequate doelen stelt en keuzes maakt. Deze persoon heeft een professionele werkhouding. 1.3 Reflectie Bij de reflectie word je gevraagd na te denken over je invulling van de verschillende rollen. Hoe ontwikkel je op deze vier vlakken? Wat zou je willen bereiken en hoe ga je dat aanpakken? In totaal kent de opleiding vier reflectiemomenten. Voor alle reflecties worden opdrachten/instructies verstrekt. Die instructies vind je ook in dit document. Reflectie opdracht 1 In het eerste studiejaar volg je in periode 1 of 2 een thematisch oriënterende cursus, waarin tevens een portfolio instructie is opgenomen. Deze instructie wordt afgesloten met een reflectie op de studie keuze en studieplanning van het eerste jaar, in het bijzonder op je keuze voor een hoofdrichting. De eerste reflectie wordt beoordeeld door de porfolio docent en besproken met de tutor, bijvoorbeeld in het kader van een gesprek over de keuze van vakken voor blok 3 en 4 van het eerste jaar. 58 over universitaire en HBO opleidingen. Daar kunnen ook interesse en capaciteitstesten gedaan worden, gevolgd door een gesprek met een studieloopbaanadviseur. Ook wordt meerdere keren per jaar de workshop Studiekeuze voor eerstejaarsstudenten aangeboden. Het is van belang studenten die slechte resultaten behalen of twijfels hebben te wijzen op de mogelijkheid te stoppen met de studie voor 1 februari. Dit heeft te maken met het Bindend Studieadvies en de studiefinanciering. Ook het los laten van thuis kan een rol spelen in het eerste studiejaar. Voor sommige studenten valt het niet mee om voor het eerst op kamers te zijn, weg uit hun vertrouwde omgeving. Daarnaast kan het op en neer reizen tussen thuis en Utrecht een belemmering vormen om echt los te komen van het ouderlijk huis. Studentenpsychologen van de UU bieden speciaal voor deze laatste groep trainingen aan. Vraag hiernaar bij de studieadviseur. BSA Indien een student besluit vóór 1 februari een verzoek tot uitschrijving van de studie in te dienen bij Studentenservice, zal hij geen bindend studieadvies opgelegd krijgen aan het eind van het studiejaar. Dat houdt in dat hij een jaar later nog een keer kan proberen. Als een student zich niet of pas na 1 februari van het eerste studiejaar uitschrijft, krijgt hij wel een bindend studieadvies. Een negatief advies houdt in dat de student voor 4 jaar uitgesloten wordt voor de opleiding. Studiefinanciering Deze regel kan van belang zijn voor studenten die voor het eerst studiefinanciering voor het hoger onderwijs krijgen en willen stoppen met de studie. De student zet de studiefinanciering stop voor 1 februari en stopt met de opleiding. Dan wordt de prestatiebeurslening over de eerste maanden van dat jaar een gift, maximaal 5 maanden (inclusief de studenten OV chipkaart). De student houdt dan nog 3 jaar en 7 maanden studiefinanciering over voor een eventuele andere studie of zelfs een latere voortzetting van de GW studie in september. Meer informatie kan de student vinden op de site van Studentenservice: > informatie voor studenten > geldzaken. Hier vind je ook informatie over de langstudeerdersregeling. Studenten die langer dan 4 jaar over een BA doen krijgen een boete opgelegd. Let op: Ieder jaar dat een student ingeschreven staat (al is dat maar voor bijv. 1 blok) telt mee, zowel HBO als universitaire opleiding! 19

18 2.3.4 Ingewikkelde vragen Bij vragen over examenregelingen, het inbrengen van onderdelen van buiten de eigen opleiding, het samenstellen van een eigen hoofdrichting en andere ingewikkelder zaken is het verstandig om op tijd door te verwijzen naar de studieadviseur. Bijlage 7: PORTFOLIO NIEUWE STIJL (INGEVOERD M.I.V. STUDIEJAAR ) 1. Het portfolio Het bijhouden van een portfolio is een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding Taal en Cultuurstudies. Bij TCS wordt het portfolio gebruikt als reflectie instrument tijdens de hele opleiding en tevens als begeleidingsinstrument voor de tutor, de hoofdrichtingsadviseur en de studieadviseur. Ook de examencommissie maakt gebruik van het portfolio wanneer zij toestemming verlenen voor studie in het buitenland (curriculum approval). De reflecties die in het portfolio worden opgenomen zijn van groot belang voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen en cursussen van het programma. 1.1 Het doel van het portfolio Gedurende de opleiding Taal en Cultuur Studies ontwikkel je je tot een kritische academicus met een brede geesteswetenschappelijke ontwikkeling en de beheersing van uiteenlopende wetenschappelijke vaardigheden. Binnen TCS stel je voor een groot deel je eigen programma samen. Deze keuzevrijheid betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor de samenhang in je studieprogramma. Het portfolio helpt je over deze samenhang na te denken en is zodoende een onmisbaar hulpmiddel in je vorming tot academicus. 1.2 Rollen Het portfolio is in de eerste plaats een instrument om te reflecteren op je eigen ontwikkeling als TCS student. Je doet verslag van je keuzes en je vorderingen. Je kunt er ook je werkstukken in bewaren, vooral die werkstukken waarmee je kunt laten zien dat je vorderingen hebt gemaakt in je studie op het gebied van academische vorming. Om te bevorderen dat je tijdens je opleiding doelgericht studeert en daarover op een goede manier nadenkt, hebben we het beeld dat wij voor ogen hebben van een TCSbachelor student ontleed in de volgende vier rollen : De onderzoeker: Iemand die relevante en goed geformuleerde onderzoeksvragen weet te stellen, die wetenschappelijke methodes kent en kan toepassen om onderzoeksvragen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te beantwoorden. De onderzoeker is in staat 20 57

19 Vak 1 Vak 2 Vak 1 Vak 2 Studieplanningsformulier Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 3 Handreikingen voor de tutor De tutor wordt geacht om minimaal de volgende activiteiten uit te voeren op de volgende momenten in het studiejaar (zie 1.1): 1 (verplicht): een kennismakingsbijeenkomst aan het begin van het studiejaar (dinsdag 4 september) 2 (facultatief): een plenaire bijeenkomst (eind september) 3 (facultatief): een plenaire bijeenkomst (in januari) 4 (verplicht): 2 x een individueel gesprek (in nov en in mei) Tevens zal voor aanvang van het collegejaar een kennismakingsgesprek met de studieadviseur/tutorcoördinator en de opleidingscoördinator plaatsvinden en aan het eind van het jaar een evaluatiegesprek. 3.1 De plenaire bijeenkomst( en) Als tutor wordt van je verwacht minimaal twee plenaire bijeenkomsten te organiseren. De ervaring leert dat de eerste bijeenkomst van belang is om het contact in de latere fase te behouden. Je moet je er ook van bewust zijn dat studenten niet dagelijks met het tutoraat bezig zijn. Je moet misschien meer dan je lief is de studenten geïnformeerd houden en soms zelfs achter de broek aan zitten. Regelmatig contact via e mail, het sturen van alerts bij belangrijke momenten in het studieproces zijn nodig. Je moet dat ook weer niet overdrijven, maar zoals een ervaren tutor zei of het tutoraat goed van de grond komt is voor een belangrijk deel afhankelijk van wat je ervan weet te maken als tutor en de energie die je erin stopt. Hieronder volgen suggesties voor een zinvolle invulling van de plenaire bijeenkomsten, naast of als concretisering van de onderwerpen die in elk geval ter sprake moeten komen (zie tutorprogramma). Vak 1 Vak 2 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Adviezen van ervaren tutoren Bevorderen van de opkomst Maak direct aan het begin van het studiejaar een afspraak voor de eerste plenaire bijeenkomst; Plan de bijeenkomst aan het eind van de dag en doe dit in een informele setting of combineer dit met een sociale activiteit (samen eten, café bezoek). Belang tutoraat onder de aandacht brengen Maak van meet af aan duidelijk wat het belang is van het tutoraat (leg de relatie met het BSA )en hoe de studenten gebruik kunnen maken van jou als tutor, waar je er wel voor bent en waarvoor ze beter bij de studieadviseur terecht 56 21

20 kunnen. Leg uit hoe het Portfolio hen helpt bij het houden van overzicht, reflectie en het onderbouwen van hun keuzes. Maak duidelijk naar de studenten toe wanneer je ervoor hen bent en waar je te bereiken bent. Een (inloop)spreekuur werkt goed in de regel. TCS is een eenzame studie. Het tutoraat kan veel betekenen voor het bevorderen van sociale contacten onderling. Naast de plenaire bijeenkomsten met een inhoudelijke agenda kun je studenten ook stimuleren informeel contact te houden. Bijvoorbeeld door studenten zelf in koppels om toerbeurt een bijeenkomst (eten, bezoek museum/bioscoop) te laten organiseren Plenaire bijeenkomst 1 (facultatief) eind sept 2012 Volgens het programmaoverzicht (1.1) zijn de te bespreken onderwerpen: Hoe bevalt de studie, hoe gaat het? Hoe zijn de vakken? Leg het Portfolio uit: met name de reflectie en maak samen een studieplanning (gebruik het formulier bijlage 6) Studievaardigheden (bijv. Centrum Onderwijs en Leren, voorheen Ivlos ) Bespreken studieprogramma Afspraak maken voor individuele afspraak begin november! Studenten moeten hun portfolio bijgewerkt hebben voor het individuele gesprek! Studieplan maken Zie formulier bijlage 6. Bespreek gezamenlijk welke vragen er zijn rondom het maken van keuzes. De ervaring leert dat hoewel de TCS student enorm veel keuzemogelijkheden heeft, het voorkomt dat een aantal er pas aan het eind van het eerste jaar achter komt dat gemaakte keuzes het vervolgtraject (hoofdrichtingkeuze) bemoeilijken. Van belang is de keuze van de vakken te richten op de ingangseisen van de hoofdrichtingen waar de student affiniteit mee heeft. Dat voorkomt teleurstelling achteraf. Bijlage 6: PLANNINGSFORMULIEREN (DEZE STAAN OOK OP > STUDIEPROGRAMMA > FORMULIEREN) Overzichtsformulier BA Taal en cultuurstudies 180 ECTS (minimaal 45 ECTS op niveau 3; maximaal 90 ECTS op niveau 1) Verplichtingen (52.5 ECTS) Schrijven & presenteren (Major verplicht) Taal, Cultuur, Geschiedenis (TCG) Thematisch Oriënterende Cursus (TOC) Kennis, Letteren & Maatschappij (Major verplicht, niveau 3) ECTS 7,5 15 Hoofdrichting (Specialisatie, 60 ECTS) ECTS Eindwerkstuk (niveau 3) 7,5 1. Basiscursus Onderzoek 7,5 2. 7,5 1. (niveau 3) 3. 7,5 2. (niveau 3) 4. Stage (niveau 3) Portfolio Vrije ruimte (67.5 ECTS) ECTS Motivatie en verwachtingen t.a.v. de studie Aan het begin van de studie, maar ook na een paar maanden of later tijdens de studie is het zinvol om de motivatie voor de studie aan de orde te stellen. Vragen die daarbij als leidraad kunnen dienen zijn: waarom heb je gekozen voor deze studie? * NB Voor studenten die zijn gestart voor 2010 kunnen andere indelingen op het SVO overzicht in Osiris worden gebruikt, voor uitleg raadpleeg de site: > studieprogramma > formulieren

Reflectie en portfolio bij TCS. Opstarten:

Reflectie en portfolio bij TCS. Opstarten: Reflectie en portfolio bij TCS Opstarten: http://ictintroductie.wp.hum.uu.nl/home/portfolio-las-tcs 1. Het portfolio Het bijhouden van een portfolio is een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Reflectie en portfolio bij TCS Versie augustus 2015 (voor studenten gestart vóór 2015)

Reflectie en portfolio bij TCS Versie augustus 2015 (voor studenten gestart vóór 2015) Reflectie en portfolio bij TCS 2015-2016 Versie augustus 2015 (voor studenten gestart vóór 2015) Deze versie van de handleiding is bedoeld voor studenten die gestart zijn vóór 2015. Er is een ingrijpend

Nadere informatie

Voorlichting voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies. Dinsdag 4 april 2017

Voorlichting voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies. Dinsdag 4 april 2017 Voorlichting voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies Dinsdag 4 april 2017 Waar gaat het over? TCS in schema Verplichtingen binnen BA TCS Vrije ruimte Hoofdrichtingen Registreren Hoofdrichting Kernpakketten

Nadere informatie

Open dag 14 maart Welkom bij: Taal- en cultuurstudies

Open dag 14 maart Welkom bij: Taal- en cultuurstudies Open dag 14 maart 2015 Welkom bij: Taal- en cultuurstudies Taal- en cultuurstudies kiezen 3/16/2015 Bachelorvoorlichting 2 Taal- en cultuurstudies kiezen en combineren Taal- en cultuurstudies wetenschap

Nadere informatie

Reflectie en portfolio bij TCS Versie 2017

Reflectie en portfolio bij TCS Versie 2017 Reflectie en portfolio bij TCS Versie 2017 Deze versie van de handleiding is bedoeld voor studenten die gestart zijn vóór 2015. Er is een ingrijpend vernieuwde handleiding voor studenten die gestart zijn

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische,

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische, Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO-niveau:

Nadere informatie

Handleiding Osiris Student

Handleiding Osiris Student Handleiding Osiris Student OSIRIS Student...2 Inleiding...2 Naar OSIRIS Student...4 Inschrijven voor cursussen...6 Inschrijfperiodes...7 Andere functies...8 Personalia...8 Begeleider...8 Uitschrijven...8

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2015-2016 Inleiding. Alle studenten van de Leidse universiteit die zich in 2015 voor de eerste keer ingeschreven hebben

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdag maart 2016 Opbouw presentatie Inleiding Waarom kiezen voor Frans? De studie

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Handleiding Cursusinschrijving voor semester 1 collegejaar voor huidige eerstejaarsstudenten

Handleiding Cursusinschrijving voor semester 1 collegejaar voor huidige eerstejaarsstudenten Handleiding Cursusinschrijving voor semester 1 collegejaar 2016-2017 voor huidige eerstejaarsstudenten Vanaf nu ben je zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van het onderwijs. Twee keer per jaar kan

Nadere informatie

Reflectie en portfolio bij TCS Versie juli 2016 (voor studenten gestart in 2015 en 2016)

Reflectie en portfolio bij TCS Versie juli 2016 (voor studenten gestart in 2015 en 2016) en portfolio bij TCS Versie juli 2016 (voor studenten gestart in 2015 en 2016) Deze versie van de handleiding is bedoeld voor studenten die gestart zijn in 2015 en 2016. Voor studenten die gestart zijn

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2016-2017 INHOUD Inleiding 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? pag 1 2. Welke normen worden gehanteerd bij het

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2017-2018 INHOUD Inleiding pag 1 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? pag 1 2. Welke normen worden gehanteerd bij

Nadere informatie

Bindend Studieadvies

Bindend Studieadvies Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Nominaal is Normaal Foto Bindend Studieadvies Geneeskunde Om een goede start van je studie te maken, hanteert de opleiding Geneeskunde een Bindend Studieadvies

Nadere informatie

Studieloopbaanbegeleiding & Bindend studieadvies

Studieloopbaanbegeleiding & Bindend studieadvies Studieloopbaanbegeleiding & Bindend studieadvies 2015-2016 Inhoudsopgave Welkom 2 Wat is studieloopbaanbegeleiding? 3 Tutor 3 Studieadviseur 3 Praktische vragen > Studiepunt Geesteswetenschappen 4 Praktische

Nadere informatie

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van:

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

Studiebegeleiding aan de TU Delft

Studiebegeleiding aan de TU Delft aan de TU Delft Pascal de smidt, Studieadviseur CiTG Ouderavond 1 in de bachelor Wat kan uw kind verwachten? Begeleiding in het eerste bachelorjaar (propedeuse) Begeleiding in het tweede en derde bachelorjaar

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

25 oktober 2016 Beroep [appellant] negatief bindend studieadvies

25 oktober 2016 Beroep [appellant] negatief bindend studieadvies CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student 30-5-2016 1 Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student Geartsje Zondervan Anneke Schrik Bart Borghols Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 30-5-2016 2 30-5-2016 3 Even voorstellen Geartsje

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.8b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto artikel

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2016 - Organisatie van de Universiteit Leiden/psychologie - Honours College - SPS-NIP - Bachelor opleidingscommissie - OER/Examencommissie

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan?

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? 1 Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? Hidde de Haas - Studieadviseur Faculteit der Letteren Geschiedenis & IRIO Naomi Schuitema & Vivien van Dongen 2 Rijksuniversiteit Groningen sinds 1614

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER BA Media en cultuur

Opleidingsspecifieke deel OER BA Media en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; Nieuwe media en digitale cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Anne Sytske Keijser secretaris examencommissie Talen en culturen van China

Anne Sytske Keijser secretaris examencommissie Talen en culturen van China Faculteit der Letteren Opleiding Talen en culturen van China Aan: alle BA-studenten van de opleiding Talen en culturen van China betreft: Generieke overgangsregeling voor de BA Leiden, 6 maart 2008 Geachte

Nadere informatie

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland Studeren in het buitenland op uitwisseling in 2018/2019 Gerdien Ramaker Exchange Coordinator - International Office Faculteit Geesteswetenschappen 11 oktober 2017 International Office - Geesteswetenschappen

Nadere informatie

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting.

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. en eventueel restitutie van collegegeld PERSOONLIJKE GEGEVENS (* doorstrepen wat niet van toepassing is) naam : voorletters

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.8b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto artikel

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Studieloopbaanbegeleiding & Bindend studieadvies

Studieloopbaanbegeleiding & Bindend studieadvies Studieloopbaanbegeleiding & Bindend studieadvies 2016-2017 Inhoudsopgave Welkom 2 Wat is studieloopbaanbegeleiding? 3 Tutor > je eerste aanspreekpunt 3 Studieadviseur > voor ingewikkelder vragen, problemen,

Nadere informatie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie Introductie Bacheloropleiding Psychologie 31 augustus 2015 Anna Zandvliet, Arjaan Wit Instituut Psychologie Welkom Organisatie Universiteit/Faculteit/Instituut Programma propedeuse In het kort: BSA & studiebegeleiding

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Bindend Studieadvies Geneeskunde

Bindend Studieadvies Geneeskunde Erasmus MC Desiderius School van begrijpen naar beslissen Bindend Studieadvies Geneeskunde 2013-2014 Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies

Nadere informatie

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van:

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die per 1 september 2016 willen starten

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

STUDIEBOEKJE. Externe Universiteiten

STUDIEBOEKJE. Externe Universiteiten STUDIEBOEKJE Externe Universiteiten 2016-2017 1 2 EBC 2016-2017 Lieve Eerstejaars, Voor jullie ligt het Studieboekje voor: Externe universiteiten Voor al jullie vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht!

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2. Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het advies...2

Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2. Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het advies...2 REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Inhoud Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2 Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het advies....2 Artikel 4. Dossiervorming...3

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 11 Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Jouw toekomst. Havo 5

Jouw toekomst. Havo 5 Jouw toekomst. Havo 5 2011-2012 LOB havo 5 Havo 5 Fase 4 = Beslissen: Deze fase ga je in als je in Havo 5 zit. Je stelt nu je definitieve top 2 vast. Je gaat nog een keer naar de beroepenavond, je organiseert

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs. Oktober 2013

Studeren in het hoger onderwijs. Oktober 2013 Studeren in het hoger onderwijs Oktober 2013 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie Dorine Roestenberg, studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken

Nadere informatie

1 Studieloopbaanbegeleiding

1 Studieloopbaanbegeleiding 1 Studieloopbaanbegeleiding 1.1 Studie-adviezen Doel Binnen de FNWI worden de nieuwe eerstejaarsstudenten intensief gevolgd in hun studievoortgang. Dit om vroegtijdig problemen te signaleren en direct

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE BRochure STEVE 2015/2016 DreamStorm presenteert STEVE het introductie programma ondernemend leren Steve is een individueel lesprogramma voor studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In 12 lesuren

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen?

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen? Gaan studeren Wil je na je havo-, vwo- of mbo-diploma graag verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Maar weet je niet zeker of dat kan vanwege je functiebeperking? Dan helpt deze folder je

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde

Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde 1. Over Osiris Student In OSIRIS verwerkt het DCO je studieresultaten, studieadviezen en behaalde examens. Met OSIRIS student kun je: - Je aanmelden voor

Nadere informatie

Handleiding Docenten/Begeleiders

Handleiding Docenten/Begeleiders Handleiding Docenten/Begeleiders In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor klassikaal begeleidt. 1. Algemene

Nadere informatie

WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE

WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE INHOUD 1. WAAROM OSIRIS STUDENT?...1 2. HOE KRIJG JE TOEGANG TOT OSIRIS STUDENT?...1 3. HOE VEILIG IS OSIRIS STUDENT...3 4. WAT IS DE RELATIE MET SOLIS (STUDENTS

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE INLEIDING 2 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 3 2. PROCEDURES 4 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 4 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 5 2.3. GESCHILLEN 5 3. BEGELEIDING EN

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Deelnemer. Handleiding BPVnet. Aanmelden en inloggen. Portaal. Versie 3.5 Januari 2013

Deelnemer. Handleiding BPVnet. Aanmelden en inloggen. Portaal. Versie 3.5 Januari 2013 Deelnemer Alles wat nodig is voor de beroepspraktijkvorming is te vinden in. De leermeester, leerling en docent loggen in op dezelfde digitale omgeving, zodat zij voortdurend de competentieontwikkeling

Nadere informatie