Reflectie en portfolio bij TCS Versie juli 2016 (voor studenten gestart in 2015 en 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reflectie en portfolio bij TCS Versie juli 2016 (voor studenten gestart in 2015 en 2016)"

Transcriptie

1 en portfolio bij TCS Versie juli 2016 (voor studenten gestart in 2015 en 2016) Deze versie van de handleiding is bedoeld voor studenten die gestart zijn in 2015 en Voor studenten die gestart zijn vóór 2015 blijft de oude handleiding van kracht. Het portfolio vind je op Blackboard. Voor uitleg hoe je je portfolio daar moet aanmaken, bewerken en delen, zie de bijlage in dit document. In een eerste tutorbijeenkomst in september neemt elke eerstejaarsstudent de benodigde stappen door in een practicumzaal onder leiding van de tutor. Als je vragen hebt over het portfolio die niet in deze handleiding beantwoord worden, stuur dan een mail aan de portfolio-coördinator, Joost Zwarts 1 Waarom een portfolio bij TCS? Taal- en cultuurstudies is een unieke opleiding binnen de faculteit Geesteswetenschappen. Terwijl andere opleidingen georganiseerd zijn rondom één discipline en aan alle eerstejaars hetzelfde programma aanbieden, is TCS een interdisciplinaire studie waarbinnen je grotendeels zelf je programma samenstelt. Daardoor sta je als TCS-student vanaf het eerste moment van je studie voor een belangrijke uitdaging en verantwoordelijkheid: je kiest en je combineert. Zelfs als je je later in je studie verder gaat specialiseren bijvoorbeeld binnen een hoofdrichting Taal en communicatie, International Studies, of Middeleeuwen en Renaissance Studies blijft TCS je uitdagen om jouw interessegebied vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, aan te vullen met kennis uit andere disciplines, en zo nieuwe spannende onderzoeksvragen te stellen. Zo kun je je met TCS ontwikkelen tot een all-round academicus: een onderzoekende denker en werker, met zowel specifieke vakkennis als een vakoverstijgende, kritische blik. Dat is een spannende en uitdagende tocht, die zeker niet altijd gemakkelijk is. Je staat regelmatig voor moeilijke vragen: wat moet ik kiezen, hoe hangen mijn cursussen met elkaar samen, hoe kan ik de samenhang in mijn programma vergroten, waar liggen mijn sterke kanten? Het portfolio helpt je bij het reflecteren op deze belangrijke vragen in je opleiding: het nodigt je uit om regelmatig pas op de plaats te maken. Via opdrachten denk je actief na over de samenhang in je studie, over de eigenschappen van een all-round academicus, en over de mate waarin jij die eigenschappen verder kunt en wilt ontwikkelen. Gaandeweg ontstaat een rijk portfolio dat jou niet alleen helpt je weg door de studie te vinden, maar ook goed van pas kan komen in de periode daarna: je bouwt een informatiebron op waaruit je kunt putten voor het opstellen van een CV of motivatieof sollicitatiebrief wanneer je aan het eind van je bachelor de stap naar een master of baan maakt. Daarnaast stelt het portfolio de studiebegeleiders om jou heen je tutor, de hoofdrichtingadviseur en de studieadviseur in staat om jou zo goed mogelijk te volgen en actief met jou mee te denken op belangrijke keuzemomenten. Ook de examencommissie maakt gebruik van het portfolio wanneer zij toestemming verleent voor studie in het buitenland (curriculum approval). Het is daarom belangrijk dat je portfolio naast de gemaakte reflectieopdrachten ook je actuele studieplanning bevat en belangrijke producten (werkstukken en verslagen). 2 Rollen van een TCS-er Een all-round geesteswetenschapper heeft verschillende talenten en eigenschappen, die wij in onze opleiding vangen onder de noemer van vier rollen: de intellectueel, professional, specialist en onderzoeker. Die rollen zijn vier verschillende kanten van een TCS-er, elk met hun eigen kwaliteiten, die in de opleiding ontwikkeld moeten worden. De portfolio-opdrachten helpen je om te ontdekken waar je staat in de ontwikkeling van die 1

2 rollen, welke stappen in je studie bijdragen aan verdere ontwikkeling, en op welke terreinen jouw sterke kanten liggen. -- De intellectueel: Iemand die een goed niveau van algemene en culturele ontwikkeling heeft en een brede, vakoverstijgende blik. Deze persoon weet inzichten uit verschillende wetenschapsdisciplines adequaat met elkaar te verbinden. Een intellectueel is belezen, denkt onafhankelijk en zelfstandig, en heeft oog voor de rol van de geesteswetenschapper in de maatschappij. Voorbeeld: je vervult de rol van intellectueel als je met kritisch vermogen opiniestukken in de krant leest over het onderwijs in Nederland en daarover een gefundeerde mening probeert te vormen. -- De professional: Iemand die zelf verantwoordelijkheid neemt voor het eigen functioneren en de eigen ontwikkeling. Dat betekent dat een professional het eigen handelen systematisch analyseert en op basis daarvan adequate doelen stelt en keuzes maakt. Deze persoon heeft een professionele werkhouding, waarbij algemene vaardigheden horen die in elk beroep nodig zijn (rondom planning, samenwerking, self-management) en die losstaan van een bepaald specialisme. Voorbeeld: je vervult de rol van professional als je met een team een planning maakt voor een klein project en de voortgang monitort. -- De specialist: Iemand die kennis heeft van de theoretische en methodologische grondslagen behorende tot één hoofdrichting of vakgebied, zoals de mediëvistiek, filmwetenschap of taalkunde. Dat betekent onder andere dat deze persoon de eigen producten en die van anderen adequaat en kritisch evalueert aan de hand van de criteria die in die wetenschapsdiscipline gangbaar zijn. Voorbeeld: je vervult de rol van specialist (religiewetenschapper) als je een tijdschriftartikel over het apocriefe evangelie van Thomas leest. -- De onderzoeker: Iemand die relevante en goed geformuleerde onderzoeksvragen weet te stellen, die wetenschappelijke methodes kent (zoals bronnenstudies, surveys, experimenten) en kan toepassen om onderzoeksvragen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te beantwoorden. De onderzoeker is in staat om zijn bevindingen voor een relevant forum op een adequate manier mondeling of schriftelijk te presenteren. Voorbeeld: je vervult de rol van onderzoeker als je bekijkt of je een literatuuronderzoek of een empirisch onderzoek zou moeten gebruiken om informatie te verzamelen bij een bepaalde groep mensen. Door het hanteren van die vier rollen in het portfolio wordt benadrukt dat jij je bij TCS niet alleen als specialist ontwikkelt, maar dat je ook intellectuele, professionele en onderzoekskwaliteiten verwerft die daar bovenuit stijgen. In het eerste semester van jaar 1 krijg je een beter begrip van de eerste drie rollen (intellectueel, professional en specialist) en in het tweede semester van de vierde rol, die van onderzoeker. In de jaren daarna komen alle vier de rollen steeds terug. Omdat je gedurende de opleiding regelmatig vanuit de verschillende rollen naar je eigen ontwikkeling kijkt, krijg je inzicht in de samenhang binnen je programma (je ziet bijvoorbeeld hoe je in verschillende cursussen complementaire onderzoeksvaardigheden ontwikkelt) en verzamel je inzichten die je helpen goede vervolgkeuzes te maken (als ik mij eerder een professional voel dan een onderzoeker, moet ik dan wel een research master overwegen?). 3 opdrachten De reflectieopdrachten nodigen je uit om na te denken over je invulling van de verschillende rollen. Daarbij doe je steeds twee dingen: je kijkt terug (hoe heb je je ontwikkeld op deze vier vlakken?) en je kijkt vooruit (wat zou je willen bereiken en hoe 2

3 ga je dat aanpakken?). In totaal kent de opleiding zes reflectiemomenten. Voor alle reflecties worden opdrachten/instructies verstrekt via de Blackboard-omgeving van het tutoraat. opdracht 1 opdracht 2 opdracht 3 opdracht 4 opdracht 5 opdracht 6 Wanneer? Wat? Jaar 1, einde Reflecteren naar aanleiding van de Thematisch eerste semester Oriënterende Cursussen (TOC s) over je academische ontwikkeling als intellectueel en professional en je oriëntatie op een hoofdrichting. Einde jaar 1 Reflecteren over je ontwikkeling als onderzoeker en je eerste ervaring met een hoofdrichting. Halverwege jaar Kritisch terugkijken naar je eerdere reflecties en een 2 inventarisatie maken van je verworven en te verwerven vaardigheden, met het oog op een toekomstige stage, master of baan. Na je stage of Reflecteren naar aanleiding van je stage of buitenlandverblijf buitenlandverblijf over je ervaringen in die omgeving. Bij de cursus TPG In de cursus Theorie en praktijk van Geesteswetenschappen reflecteren vanuit een wetenschapsfilosofisch perspectief over de cultuurwetenschappen en jouw eigen ontwikkeling daarin. Aan het einde van je opleiding Terugkijken op je hele TCS-bachelor en vooruitkijken naar je toekomst daarna. 4 Eisen die aan het portfolio worden gesteld Het portfolio moet bij de aanvraag van het bachelorexamen worden overgelegd en wordt namens de examencommissie beoordeeld door de hoofdrichtingadviseur. Alleen bij een beoordeling voldoende kan het bachelorexamen doorgang vinden. Een voldoende portfolio bevat de volgende onderdelen die jij als student zelf moet uploaden in Blackboard: 1. je motivatie om TCS te gaan studeren, zoals je die hebt opgeschreven op je matchingsformulier 2. het definitieve, door jou volledig ingevulde studieplanningsformulier, te vinden op de TCS-website 3. zes als voldoende beoordeelde reflectieopdrachten 4. het eindproduct (of de producten) van de Basiscursus Onderzoek 5. het stageverslag of een reflectieverslag van het verblijf in het buitenland 6. het dossier van de cursus TPG 7. het bacheloreindwerkstuk 3

4 Bijlage: Werken met het Blackboard-Portfolio TCS Voor meer informatie over de technische kant van het portfolio in Blackboard zie deze websites: Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij Joost Zwarts Inhoud 1 Hoe maak je een portfolio? 2 Hoe werk je met het portfolio? 3 Hoe plaats je je foto in je portfolio? 4 Hoe plaats je een tekst in je portfolio? 5 Hoe plaats je een bestand in je portfolio? 6 Hoe maak je nieuwe hoofdstukken? 7 Hoe deel je je portfolio met je tutor? 1 Hoe maak je een portfolio? 1. Open een browser. 2. Ga naar uu.blackboard.com en log in met je solis-id en wachtwoord. 3. Klik op het tabblad Portfolio rechts bovenin. 4. Klik op Create Portfolio. 5. Geef als Title: Achternaam, Voornaam (voorvoegsel), Studentnummer 6. Klik op Select Portfolio Template en kies TCS15 als sjabloon. Bevestig die selectie door rechts onderin op Submit te klikken. 7. Klik nu nog een keer op Submit om de creatie van je portfolio te bevestigen. 8. Bedank voor de Tour door op No Thanks te klikken. 9. Klik op het potloodje dat je ziet staat achter de tekst Click here to add a header to your portfolio. In het vakje wat nu ontstaat (onder de ABC met het vinkje) type je Portfolio van... (met je naam). Klik op de Save -knop rechts. 10. Je hebt nu een leeg portfolio gemaakt waarvan je nu de structuur ziet in de Editmode. Klik op Done Editing rechts bovenin. Je ziet dat er een portfolio is gemaakt waar jouw naam aan is verbonden. 2 Hoe werk je met het portfolio? 1. Je ziet je portfolio als een vakje met onderin de woorden Edit View More. Als dat niet zo klik je rechts bij View as: op de knop die correspondeert met View as Cards. 2. Klik om View om je portfolio te bekijken. Je ziet dat je portfolio een header heeft met jouw naam, een menu links met een aantal onderdelen en een tekst rechts (waar nu alleen Introductie staat). 3. Klik op Customize Style links bovenin en probeer verschillende layouts en kleuren. Klik op Save rechts bovenin als je een geschikte layout en kleur gevonden hebt. 4. Klik nu weer op het kleine pijltje rechts van je portfolio en klik op Edit. Je ziet nu het scherm dat je gebruikt om je portfolio te vullen met informatie. Je ziet links de verschillende hoofdstukken van je portfolio en rechts de inhoud van elk van die hoofdstukken. Je kunt steeds bekijken wat het resultaat is van veranderingen door op Preview and Customize te klikken. 5. Klik nu op Click here to add content. Je ziet een word-achtig menu verschijnen. Klik daarin en type een introductie aan de lezer van je portfolio (Hallo, ik ben...). Klik dan op de Save -knop. 6. Klik nu op Preview and Customize om te zien wat je gemaakt hebt. Je ziet dat je tekst nu de inhoud is geworden van het hoofdstuk Introductie. 7. Klik op Close rechts bovenin om weer terug te keren naar het ontwerpscherm. 4

5 3 Hoe plaats je een foto in je portfolio? 1. Ga op zoek naar een foto van jezelf (bijvoorbeeld op facebook) en sla die op op je U-schijf. 2. Zorg ervoor dat je in de Edit-mode van je portfolio bent als dat nog niet het geval is. 3. Klik in het scherm van Introductie, zodat je de knoppen van de tekstverwerker weer ziet. Zorg dat de cursus op een lege regel onder de introductietekst staat. 4. Klik nu op het icoontje direct rechts van de paperclip (Insert/Edit Image). 5. In het venster dat dan verschijnt klik je op Browse My Computer om je foto te vinden. Als je die geselecteerd hebt, klik je op Open. Je sluit de selectie van je foto af door op Insert te klikken. Je krijgt een melding ( The page at... ) waar je op antwoordt door OK te klikken. 6. Je foto is nu ingevoegd. Vergeet niet om op Save te klikken. Bekijk het resultaat via Preview and Customize. 4 Hoe plaats je een tekst in je portfolio? 1. Als je een eenvoudige tekst hebt (zoals in een Word-bestand) kun je die tekst het beste knippen en plakken. We gaan dat nu doen met de motivatie die je voor de matching hebt geschreven. 2. Ga in je mail of in de tutoraatsomgeving naar het bestand met jouw motivatie en open dat bestand. 3. Selecteer de hele tekst (Ctr-A) en kopieer die (Ctrl-C). 4. Zorg ervoor dat je in de Edit-mode van je portfolio bent. 5. Klik in het menu op Motivatie. 6. Plak nu (Ctrl-V) de tekst van je motivatie in de tekstverwerker, controleer of alles erin staat op de juiste manier en klik op Save. 7. Controleer via Preview and Customize of het gelukt is. 5 Hoe plaats je een bestand in je portfolio? 1. Ga naar de TCS-website en zoek bij de Portfolio-informatie naar het planningsformulier. 2. Open dat formulier en vul de vier cursussen in die je dit eerste semester doet. Sla het formulier op op je U-schijf als pdf-bestand. 3. Zorg ervoor dat je in de Edit-mode van je portfolio bent. 4. Klik in het menu op Studieplan. 5. Klik in de editor en dan op het kleine paperclipje (Insert File), waarmee je een attachment kunt toevoegen. 6. Via Browse My Computer kun je naar de U-schijf van je computer. Zoek het bestand dat je net hebt opgeslagen en selecteer dat. Klik vervolgens op Submit. 7. Check het resultaat via Preview and Customize door je Studieplanning te openen. 6 Hoe maak je nieuwe hoofdstukken? 1. Uiteindelijk moet je ook je eindwerkstuk uploaden in het Portfolio. Daarvoor maak je in het menu een nieuw hoofdstuk. 2. Als je in de Edit-mode bent, klik je op het plusje bovenaan het menu van hoofdstukken. 3. Type in plaats van Page 11 nu Eindwerkstuk. Klik op Save. 4. Controleer het resultaat via Preview and Customize. 7 Hoe deel je je portfolio met je tutor? 1. Als je bij My Portfolios het vakje (de Card ) van je portfolio ziet, klik dan op More en vervolgens op Share. 2. Je krijgt nu de mogelijkheid om een snapshot te sharen. Dat wil zeggen dat je je huidige portfolio kan delen met iemand anders, met name je tutor (of later je hoofdrichtingsadviseur). Als je later je portfolio aanpast en weer wilt delen met 5

6 diezelfde persoon, dan moet je eerst het oude snapshot deleren en weer een nieuw snapshot delen. 3. Klik op Share a Snapshot with en vervolgens op Users. 4. In het venster dat dan verschijnt klik je bij Username op Browse om te kunnen zoeken naar de Username van je tutor. 5. In het zoekvenster dat dan verschijnt kies je vlak na Seach voor Last Name en dan type je de achternaam van je tutor in het lege vakje en klikt op Go. Vervolgens vink je de naam van je tutor aan en je klikt op Submit. Nu staat de Username van je tutor gespecificeerd. 6. Vink ook aan dat je tutor een krijgt over het delen van je portfolio. 7. Klik op Submit rechts onderin. 6

Reflectie en portfolio bij TCS Versie 2017

Reflectie en portfolio bij TCS Versie 2017 Reflectie en portfolio bij TCS Versie 2017 Deze versie van de handleiding is bedoeld voor studenten die gestart zijn vóór 2015. Er is een ingrijpend vernieuwde handleiding voor studenten die gestart zijn

Nadere informatie

Reflectie en portfolio bij TCS Versie augustus 2015 (voor studenten gestart vóór 2015)

Reflectie en portfolio bij TCS Versie augustus 2015 (voor studenten gestart vóór 2015) Reflectie en portfolio bij TCS 2015-2016 Versie augustus 2015 (voor studenten gestart vóór 2015) Deze versie van de handleiding is bedoeld voor studenten die gestart zijn vóór 2015. Er is een ingrijpend

Nadere informatie

Reflectie en portfolio bij TCS. Opstarten:

Reflectie en portfolio bij TCS. Opstarten: Reflectie en portfolio bij TCS Opstarten: http://ictintroductie.wp.hum.uu.nl/home/portfolio-las-tcs 1. Het portfolio Het bijhouden van een portfolio is een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Studenthandleiding Portfolio in Blackboard Learn

Studenthandleiding Portfolio in Blackboard Learn Studenthandleiding Stafbureau onderwijs & onderzoek Functioneel beheer Blackboard Learn. T.b.v. October 2014 release. Versie: 02-12-2014. Handleiding portfolio studenten In deze handleiding wordt het aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Kaltura via Blackboard

Handleiding Kaltura via Blackboard Handleiding Kaltura via Blackboard Studenten handleiding versie 1 juni 2016 Inhoudsopgave Inloggen in Blackboard... 2 My Media... 2 Introductie My Media... 2 My Media: Add New... 5 Add New: Media Upload...

Nadere informatie

Handleiding Kaltura via Blackboard

Handleiding Kaltura via Blackboard Handleiding Kaltura via Blackboard Docenten handleiding Versie 21 september 2016 Inhoudsopgave Inloggen in Blackboard... 2 My Media... 2 Introductie My Media... 2 My Media: Add New... 5 Add New: Media

Nadere informatie

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 1 Inhoudsopgave Toevoegen nieuw artikel, of wijzigen...3 Extra web-functionaliteit...4 toevoegen van een foto/plaatje...4 toevoegen

Nadere informatie

Handleiding Portfolio

Handleiding Portfolio Handleiding Portfolio Het maken van een Portfolio in Blackboard gaat in een 4 stappen 1. Content plaatsen (bijv. een Word document) 2. Portfolio maken 3. Leesrechten toekennen op jouw map(pen) 4. Portfolio

Nadere informatie

Overzetten Portfolio

Overzetten Portfolio Je hebt een portfolio in Blackboard gemaakt dat je wilt bewaren of waarmee je in de nieuwe omgeving van Blackboard verder wilt werken. Hieronder wordt beschreven hoe een portfolio uit de oude Blackboardomgeving

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Portfolio Blackboard (CS) Technische Universiteit Delft

Handleiding Digitaal Portfolio Blackboard (CS) Technische Universiteit Delft Handleiding Digitaal Portfolio Blackboard (CS) Technische Universiteit Delft Versie Blackboard 8.0 drs. J.C.A. Pols SSC ICT - 3xO Technische Universiteit Delft Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 2 2 Naar het

Nadere informatie

Weebly: Stappenplan voor docenten

Weebly: Stappenplan voor docenten Weebly: Stappenplan voor docenten Stap 1: Registratie Ga naar http://education.weebly.com/ Voordat u aan de slag kunt met Weebly moet u zich inschrijven. U vult uw gebruikersnaam en uw e-mailadres in en

Nadere informatie

Handleiding Facultaire website Expression Engine

Handleiding Facultaire website Expression Engine Handleiding Facultaire website Expression Engine Inhoud 1. Opbouw 2. Inloggen 3. Home 4. Publish 5. Publish Form full item 6. Uitleg velden Publish Form Full item 7. Publish Form Half Page 8. Uitleg velden

Nadere informatie

Instructie voor de Acadin leerling

Instructie voor de Acadin leerling Instructie voor de Acadin leerling Inhoudsopgave: 1. Werken met Acadin 1.1 Inloggen 1.2 Overzichtspagina 1.3 Leeractiviteiten maken 1.4 Beoordeelde leeractiviteiten bekijken 1.5 Zoeken van leeractiviteiten

Nadere informatie

Open dag 14 maart Welkom bij: Taal- en cultuurstudies

Open dag 14 maart Welkom bij: Taal- en cultuurstudies Open dag 14 maart 2015 Welkom bij: Taal- en cultuurstudies Taal- en cultuurstudies kiezen 3/16/2015 Bachelorvoorlichting 2 Taal- en cultuurstudies kiezen en combineren Taal- en cultuurstudies wetenschap

Nadere informatie

Opleiding Geneeskunde. Portfolio jaar 1 Technische handleiding voor studenten Word Portfolio. Januari 2005

Opleiding Geneeskunde. Portfolio jaar 1 Technische handleiding voor studenten Word Portfolio. Januari 2005 Opleiding Geneeskunde Portfolio jaar 1 Technische handleiding voor studenten Word Portfolio Januari 2005 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Werken aan het elektronisch portfolio met MS Word... 4 1.1 Structuur van

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen? Appendix B. Beeldmateriaal en Blackboard 1. Inleiding...1 2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?...1 3. Het formaat van een afbeelding wijzigen...2 4. Een afbeelding comprimeren...4 5. Een uitsnede

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Je kan vanuit de RV SiteBuilder steeds terugkeren naar het controlepaneel, via de knop rechts bovenaan.

Je kan vanuit de RV SiteBuilder steeds terugkeren naar het controlepaneel, via de knop rechts bovenaan. RV SiteBuilder openen Log in op je controlepaneel met de gegevens die je van ons hebt ontvangen. Eens ingelogd, klik je helemaal onderaan, in de sectie Software/Services, op het RV SiteBuilder icoontje.

Nadere informatie

Greet Verhelst 2011-2012. In het volgende scherm log je in met je gebruikersnaam of e-mailadres en paswoord.

Greet Verhelst 2011-2012. In het volgende scherm log je in met je gebruikersnaam of e-mailadres en paswoord. Greet Verhelst 2011-2012 1 Registreren Surf naar http://www.wikispaces.com Indien je reeds een wiki-member bent klik je op Sign In. In het volgende scherm log je in met je gebruikersnaam of e-mailadres

Nadere informatie

Handleiding website AZSV 2014

Handleiding website AZSV 2014 2014 voor (o.a.) de webmaster van een team http://www.azsv-aalten.nl Auteurs: Peter van Asselt, Leo Postma Project: AZSV website 2014 internet commissie AZSV pagina: 2 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3

Nadere informatie

STARTEN MET WIX. A. Registratieprocedure voor een nieuwe gebruiker

STARTEN MET WIX. A. Registratieprocedure voor een nieuwe gebruiker STARTEN MET WIX A. Registratieprocedure voor een nieuwe gebruiker 1. Start je browser en ga naar www.wix.com 2. Klik op START NOW Het Sign in venstertje verschijnt (Email) Typ het emailadres dat je wil

Nadere informatie

Handleiding internet Het maken van pagina s

Handleiding internet Het maken van pagina s Handleiding internet Het maken van pagina s Hoofdstuk IV Vullen van pagina s met tekst en beeld Het vullen van een pagina met tekst en beeld In dit hoofdstuk gaan we een van de pagina s vullen met tekst

Nadere informatie

Handleiding Blackboard 9.1

Handleiding Blackboard 9.1 Onderwijs- & Studentenzaken Handleiding Blackboard 9.1 Onderwerp 7.4. My Portfolio 7.4 My Portfolio Binnen Blackboard kun je op twee manieren een portfolioo maken; een Basic en een Personal portfolio.

Nadere informatie

Blackboard en MyMedia

Blackboard en MyMedia My Media De module My Media geeft via de My Media link toegang tot de bestanden waarover je via het media platform de beschikking hebt om in Blackboard te gebruiken. Bijvoorbeeld: Module toevoegen Als

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

Toetsen in Blackboard

Toetsen in Blackboard Toetsen in Blackboard Met de tool Test kun je toetsvragen maken en afnemen. In dit document wordt uitgelegd 1. Hoe een toets gemaakt kan worden. 2. Hoe een toets bewerkt kan worden. 3. Hoe een toets beschikbaar

Nadere informatie

Spottofy.nl. Handleiding deelnemer

Spottofy.nl. Handleiding deelnemer Spottofy.nl Handleiding deelnemer 1 2 Inleiding Aanhetwerk.nu is een online test- en- matchsysteem waarin jouw persoonlijke competenties getest en gematcht worden tegen de bestpassende functie. Deze handleiding

Nadere informatie

Binnen Blackboard is het mogelijk studenten gezamenlijk aan een tekst te laten werken en deze tegelijkertijd van feedback te voorzien.

Binnen Blackboard is het mogelijk studenten gezamenlijk aan een tekst te laten werken en deze tegelijkertijd van feedback te voorzien. Dweeb Uitdiep monitort online groepswerk Wanneer ik mijn studenten een schrijfopdracht geef in groepsverband, wil ik tijdig feedback kunnen geven. Ik zou graag meer inzicht in het groepsproces krijgen

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie

Handleiding Portfolio

Handleiding Portfolio Handleiding Portfolio Inleiding...2 Waarom een elektronisch portfolio?...2 Waar werk je aan je elektronisch portfolio en welke software heb je nodig?...3 Gebruikersnaam en wachtwoord...3 Kom je er niet

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

VIDEO UPLOADEN EN DELEN IN KALTURA BIJ ICLON LERARENOPLEIDING

VIDEO UPLOADEN EN DELEN IN KALTURA BIJ ICLON LERARENOPLEIDING VIDEO UPLOADEN EN DELEN IN KALTURA BIJ ICLON LERARENOPLEIDING Karel Roos ICLON Wassenaarseweg 62a, Leiden V1.0 Inhoud Inleiding... 2 Screencast... 2 Film uploaden naar My Media in Kaltura... 2 Procedure

Nadere informatie

Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl

Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl 1 Inleiding & Inhoudsopgave Deze handleiding helpt bij het aanpassen van de teampagina s op www.witkampers.nl. Het doel van de website is

Nadere informatie

Handleiding Joomla 3.x

Handleiding Joomla 3.x Handleiding Joomla 3.x Hoe voeg ik een plaatje toe aan mijn artikel? Geschreven: Sandra van der Heijden (2015) AdviesMies Introductie Wanneer je dit document voor je hebt, betekent dit dat je een Joomla

Nadere informatie

Handleiding Caracal OpleidingsCommissie (OC)

Handleiding Caracal OpleidingsCommissie (OC) Handleiding Caracal OpleidingsCommissie (OC) In het cursusjaar 2013-2014 zullen de cursusevaluaties worden afgenomen in het nieuwe digitale systeem Caracal. Naast het gebruik van een nieuw digitaal systeem

Nadere informatie

Augustus& Handleiding - Publisher Tool 3

Augustus& Handleiding - Publisher Tool 3 Augustus& 15 16 Handleiding - Publisher Tool 3 Inhoudsopgave 1. Welkom... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Dashboard... 4 2. Boeken... 5 2.1 Boeken aanmaken... 5 2.2 Het bewerken van boekinformatie.... 7 3. Verrijkingen...

Nadere informatie

Mei. Handleiding - Publisher Tool 1

Mei. Handleiding - Publisher Tool 1 Mei 15 Handleiding - Publisher Tool 1 Inhoudsopgave 1. Welkom... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Dashboard... 4 2. Boeken... 5 2.1 Boeken aanmaken... 5 2.2 Het bewerken van boekinformatie.... 7 3. Verrijkingen...

Nadere informatie

Website Inhoud Beheerder

Website Inhoud Beheerder Beknopte handleiding: Website Inhoud Beheerder Hieronder treft u de handleiding aan van de Website Inhoud Beheerder gebaseerd op Plone. Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave Basis Pagina 3 Nieuwe pagina Pagina

Nadere informatie

Webonderdelen (Web Parts)

Webonderdelen (Web Parts) Webonderdelen (Web Parts) Een SharePoint pagina is opgedeeld in een aantal zones op het scherm. In elke zone kunnen Webonderdelen, veelal Web Parts genoemd, geplaatst worden. Deze Web Parts zijn kleine

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

1. GEAVANCEERDE EXCEL FUNCTIES

1. GEAVANCEERDE EXCEL FUNCTIES 1. GEAVANCEERDE EXCEL FUNCTIES Al eerder heb uitgelegd hoe u Excel kunt koppelen aan uw part. Die Tips & Tricks is vrij basisgericht. Graag was ik wat verder ingegaan op het gebruik van Excel en hoe dit

Nadere informatie

Quiz maken met Kahoot

Quiz maken met Kahoot Quiz maken met Kahoot Om Kahoot te gebruiken heb je een digibord nodig. Je klasgenoten hebben een smartphone of tablet nodig met internetverbinding. Ga naar getkahoot.com Page 1 Inloggen Log in met de

Nadere informatie

Korte handleiding. Klik vervolgens op de blauwe letters No account yet? Register here.

Korte handleiding. Klik vervolgens op de blauwe letters No account yet? Register here. Korte handleiding Dankjewel voor je interesse in onze internationale weblog en voor het feit dat je een account wilt aanmaken. Met deze handleiding gaat dat eenvoudig; je zult het zien! Een account aanmaken

Nadere informatie

Het opzetten van een VPN (Virtual Private Network)

Het opzetten van een VPN (Virtual Private Network) Het opzetten van een VPN (Virtual Private Network) NB Dit is een voorlopige handleiding. VPN is momenteel in een testfase. Vragen en opmerkingen SVP doormailen naar fadbalie@geo.uu.nl Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

Basiscursus SharePoint 2013 V1.0. Kim Snellink & Daan Legrand Fontys Hogescholen

Basiscursus SharePoint 2013 V1.0. Kim Snellink & Daan Legrand Fontys Hogescholen Basiscursus SharePoint 2013 V1.0 Kim Snellink & Daan Legrand Fontys Hogescholen SharePoint 2013 Basiscursus: Praktijk Werken met SharePoint Welkom bij de basiscursus voor SharePoint 2013! Voor we beginnen

Nadere informatie

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door "/beheer".

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door /beheer. Handleiding Fluitje van een Klik Snel aan de slag Popelt u om met het beheersysteem (CMS) aan de slag te gaan en wilt u vlug resultaat zien, kijkt u dan hieronder. U krijgt een korte uitleg in 12 stappen.

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

ICT -idee 1. Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie.

ICT -idee 1. Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie. 1 Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie. Umapper maakt het mogelijk om een eigen tintje te geven aan aardrijkskundige kaarten, ze te voorzien van informatie en ze interactief te maken.

Nadere informatie

Uitnodiging Profiel invullen Tijdlijnen... 6

Uitnodiging Profiel invullen Tijdlijnen... 6 Inhoudsopgave Uitnodiging e-mail... 3 Profiel invullen... 4 Tijdlijnen... 6 Persoonlijke tijdlijn... 6 Groepstijdlijn... 8 Privéberichten... 10 Vermeldingen... 10 Notificaties... 10 Mediabibliotheek...

Nadere informatie

Handleiding P2Go upload

Handleiding P2Go upload 24-11-2016 Handleiding P2Go upload In deze handleiding worden het volgende onderwerp besproken: 1. P2Go upload 1. Uitleg P2Go upload Wilt u graag een willekeurige video vanaf uw eigen computer/laptop toevoegen

Nadere informatie

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx Back-up maken van uw certificaat Open Internet Explorer en kies rechts bovenin voor het menu Extra. Ga vervolgens naar Internetopties (onderste) en klik in het venster wat geopend wordt op het tabblad

Nadere informatie

Handleiding. 2ndWEB EDITOR. (V2.0 r.2.0.6.1)

Handleiding. 2ndWEB EDITOR. (V2.0 r.2.0.6.1) Handleiding 2ndWEB EDITOR (V2.0 r.2.0.6.1) bruno uno studio december 2006 Algemene informatie over deze editor - De editor is zowel te gebruiken op de PC als op de Mac - De editor is automatisch ingesteld

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert KPMG Advisory N.V. de ondersteuning uit van de gegevensuitvraag honorariumomzet. Voor de gegevensuitvraag wordt gebruik

Nadere informatie

Sint-Maarten Middenschool. Gebruikershandleiding Smartschool

Sint-Maarten Middenschool. Gebruikershandleiding Smartschool Sint-Maarten Middenschool Gebruikershandleiding Smartschool Inhoud Als je vragen hebt over het gebruik van Smartschool kan je in onderstaande vragenlijst jouw vraag misschien wel terug vinden. Website

Nadere informatie

Handleiding Websitebeheer

Handleiding Websitebeheer Handleiding Websitebeheer Event Media Websites Copyright 2005, Event Media 1. Inleiding... 3 2. CMS-systeem... 3 2.1 Inloggen... 3 2.2 Basis-menu... 3 2.3 Bestaande pagina s aanpassen...3 2.4 Nieuwe pagina

Nadere informatie

Snel op weg met Blackboard in het nieuwe studiejaar

Snel op weg met Blackboard in het nieuwe studiejaar Snel op weg met Blackboard in het nieuwe studiejaar Hoe moest dat ook alweer met Blackboard, denkt menig docent in de week voorafgaand aan het nieuwe studiejaar. Om uw geheugen op te frissen en u snel

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Blackboard Toetsvragen maken in Word

Blackboard Toetsvragen maken in Word Blackboard Toetsvragen maken in Word Inleiding We gaan vragen maken in een Word en deze vragen via kopiëren en plakken vertalen naar een tekstbestand (.txt) wat Blackboard begrijpt. Opmerking: Dit is iets

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Talenten.land Handleiding deelnemer

Talenten.land Handleiding deelnemer Talenten.land Handleiding deelnemer 1 Inleiding xxx.talenten.land is een online test-en-matchsysteem waarin jouw persoonlijke competenties getest en gematcht worden tegen de bestpassende functie. Deze

Nadere informatie

(5) Handleiding verhalen invoeren www.geheugenvanoost.nl

(5) Handleiding verhalen invoeren www.geheugenvanoost.nl 1: Log in (5) Handleiding verhalen invoeren www.geheugenvanoost.nl Klik op de homepage op LOG IN (links onder). Je komt dan op de Log in pagina: Hier vul je in: 1. jouw persoonlijk gebruikersnaam 2. je

Nadere informatie

Interactieve afbeeldingen maken met Thinglink

Interactieve afbeeldingen maken met Thinglink Interactieve afbeeldingen maken met Thinglink Met Thinglink kun je een interactieve afbeelding maken en die online delen. Op een afbeelding kun je tags aanbrengen met tekst, foto's, filmpjes, geluid, enzovoort.

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Contents 1. Introductie... 3 1.1. Hoe werkt het?... 3 2. Eerste Contact als gebruiker... 4 3. Ticket Acties... 5 4. Tickets Pagina...

Nadere informatie

Presenteer je bedrijf op MindYourBizniz

Presenteer je bedrijf op MindYourBizniz Dit document geeft een beschrijving van je als bedrijf jezelf kunt presenteren op MindYourBizniz Presenteer je bedrijf op MindYourBizniz Handleiding voor bedrijven U-Approach v1 november 2014 Inhoud Aanmelden...

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Bloggen met blogdirect

Bloggen met blogdirect Bloggen met blogdirect H1 Aanmelden en inloggen H1.1 Aanmelden Ga naar www.blogdirect.nl Klik op registeren. Onderstaand scherm verschijnt: Vul de gegevens in en klik op verzenden. Verzin een gebruikersnaam:

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Handleiding Facebook Pergamano International Augustus 2012

Handleiding Facebook Pergamano International Augustus 2012 Handleiding Facebook Pergamano International Augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Wat is Facebook? 2 Registreren bij Facebook en een account aanmaken 3 Foto s toevoegen in een album 4 Een omslag foto toevoegen

Nadere informatie

Een website maken met Weebly

Een website maken met Weebly Een website maken met Weebly Bron: http://flippenindeklas.weebly.com/uploads/1/1/8/6/11865400/weebly_ handleiding.pdf (26-08-2016) Inhoudsopgave 2. Een account aanmaken voor weebly.... 3 STAP 1... 3 STAP

Nadere informatie

Stappenplan Werken met Popplet

Stappenplan Werken met Popplet WAT IS POPPLET? Popplet is een handige site voor het maken van mindmaps of stroomdiagrammen. De blokjes zijn herkenbaar en het plaatsen gaat erg eenvoudig. Het maken van een eigen uitstraling is daardoor

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

Handleiding 1a WAT JE NODIG HEBT. NewsMaker 2015 voor Windows Teevers Pte Ltd. Joy of Progress BV

Handleiding 1a WAT JE NODIG HEBT. NewsMaker 2015 voor Windows Teevers Pte Ltd. Joy of Progress BV Handleiding 1a WAT JE NODIG HEBT NewsMaker 2015 voor Windows www.newsmaker.tv 2016 Teevers Pte Ltd. Joy of Progress BV Wat je nodig hebt om NewsMaker te kunnen gebruiken Computer Desktop of laptop met

Nadere informatie

UM - FdGW 1. ontwikkelde handleiding over het gebruik van MS Word voor het werken aan portfolio-websites.

UM - FdGW 1. ontwikkelde handleiding over het gebruik van MS Word voor het werken aan portfolio-websites. Handleiding WORD Elektronisch Portfolio UM - FdGW 1 1 Deze handleiding is een bewerking van de binnen de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Maastricht ontwikkelde handleiding over het gebruik van

Nadere informatie

Wat leuk dat je wilt werken met Glogster (http://www.glogster.com)! Maar wat is het?

Wat leuk dat je wilt werken met Glogster (http://www.glogster.com)! Maar wat is het? Inhoudsopgave Inleiding! 1 TIP: Inlognamen op de basisschool! 2 Gereedschap - Graphics! 6 Gereedschap - Wall! 6 Gereedschap - Video! 8 Publiceren en/of Opslaan! 9 Inleiding Wat leuk dat je wilt werken

Nadere informatie

Een webshop vullen. a. Een product aanmaken. Ga nu naar Producten en kies voor Product toevoegen om een nieuw product aan te maken.

Een webshop vullen. a. Een product aanmaken. Ga nu naar Producten en kies voor Product toevoegen om een nieuw product aan te maken. Een webshop vullen Voor een artikel verkocht kan worden moet deze eerst in een webshop geplaatst worden. Hiervoor moeten een aantal stappen worden doorlopen. Ga naar http://webshop.geuzencollege- sw.nl

Nadere informatie

Wat is er veranderd in Prezi?

Wat is er veranderd in Prezi? Wat is er veranderd in Prezi? Update voor Prezi voor kids januari 2014 Door: Hedwyg van Groenendaal Prezi zit niet stil en is constant bezig om de tool te verbeteren. Omdat het boek op sommige punten niet

Nadere informatie

Handleiding RefWorks 2016

Handleiding RefWorks 2016 Handleiding RefWorks 2016 1. Inleiding 2. Registreren en account aanmaken 3. Verzamelen van referenties 4. Beheren en organiseren van referenties 5. Verwijderen van dubbele referenties 6. Bestanden toevoegen

Nadere informatie

Module 4.3 Live uitzenden en scherm delen 2 beeldschermen

Module 4.3 Live uitzenden en scherm delen 2 beeldschermen Module 4.3 Live uitzenden en scherm delen 2 beeldschermen In deze les ga ik je uitleggen hoe je live kunt uitzenden op Facebook vanaf je computer en hoe je je scherm kunt delen. Dat is heel spannend om

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g S O P

H a n d l e i d i n g S O P Handleiding SOP Deel 1: Het Logo Hoe maak ik van een.jpg of ander bestandsformaat een pdf? In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je een logo kan plaatsen op de voorkant van het schoolondersteuningsprofiel.

Nadere informatie

Handleiding Scorion voor studenten CRU

Handleiding Scorion voor studenten CRU scorion@umcutrecht.nl Handleiding Scorion voor studenten CRU Inhoudsopgave Inloggen 3 Startscherm en basisfuncties 4 Formulieren 5 Formulierenset invoegen 6 Formulieren invoegen 9 Eigen formulieren invullen

Nadere informatie

Course content uit bbold.avans.nl (voor studenten)

Course content uit bbold.avans.nl (voor studenten) Als je voor augustus 2016 bent begonnen met jouw studie bij Avans Hogeschool is het goed om even tijd te nemen om deze tekst te lezen. Alle Blackboard courses die tot en met juli 2016 in gebruik waren,

Nadere informatie

ICT -idee 1. Zo maak je een mindmap met Popplet. Zo maak je een account. Zo log je in op Popplet. Zo maak je een nieuwe, nog lege, Popplet.

ICT -idee 1. Zo maak je een mindmap met Popplet. Zo maak je een account. Zo log je in op Popplet. Zo maak je een nieuwe, nog lege, Popplet. 1 Zo maak je een mindmap met Popplet. Met Popplet kunnen mindmaps gemaakt worden en gedachten snel in tekst en beeld worden omgezet. Popplet werkt snel, eenvoudig en efficiënt. Met Popplet maak je Popplets.

Nadere informatie

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module U kunt alleen bestellingen doen, als u het object heeft vrijgegeven voor publicatie, in het tabblad Algemeen. Vrijgeven voor publicatie betekent dat u toestemming

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van het Document Center voor het proces van maken en reviewen van de Masterthesis Ontwikkelingspsychologie

Instructie voor het gebruik van het Document Center voor het proces van maken en reviewen van de Masterthesis Ontwikkelingspsychologie Instructie voor het gebruik van het Document Center voor het proces van maken en reviewen van de Masterthesis Ontwikkelingspsychologie 1. Bij de start van het proces krijg je een mailtje dat aangeeft dat

Nadere informatie

Handleiding Atletiek Academie

Handleiding Atletiek Academie Handleiding Atletiek Academie Handleiding Atletiek Academie 07-02-2013-1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Inloggen... 4 2 Opbouw van de Atletiek Academie... 5 2.1 Je bent ingelogd, wat nu?... 5 2.2 Klaslokaal...

Nadere informatie

Digitale vormgeving 2014 2015. Wordpress deel 1

Digitale vormgeving 2014 2015. Wordpress deel 1 Digitale vormgeving 2014 2015 Wordpress deel 1 2 Inhoud Site in WordPress... 3 Maak een eigen site in WordPress.com.... 3 Wordpressaccount aanmaken... 4 Opdracht 1... 4 Thema kiezen... 6 Opdracht 2...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Typo3

Gebruikershandleiding Typo3 Gebruikershandleiding Typo3 Inhoudsopgave: 1. Inhoudsopgave 2. Inloggen op de backend 3. Tekst aanpassen 4. Afbeeldingen toevoegen. a. Een afbeelding toevoegen in de teksteditor. b. Een afbeelding toevoegen

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem

Handleiding Content Management Systeem Handleiding Content Management Systeem Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen... 3 2. Paginavolgorde... 3 3. Pagina en menutitel... 3 4. Pagina s bewerken... 4 5. De tekstverwerker... 4 6. Interne

Nadere informatie

Handleiding Grade Center

Handleiding Grade Center Handleiding Grade Center Opgesteld 29 augustus 2008 door Studion Support Wat is de Grade Center? In de Grade Center vind je alle studenten die ingeschreven staan in de cursus. Je kunt per student cijfers

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Versie 1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Yoron Dot Net Stap voor stap Handleiding YORON DOT NET BEHEER V1.X Stap voor stap handleiding YORON Het Wielsem 10 s-hertogenbosch Inhoudsopgave Opstarten Yoron DotNet

Nadere informatie

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ Stijn Van Baekel 1/19 - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ laatste aanpassing: 08/10/2008 Stijn Van Baekel 2/19 Index Index... 2 Inleiding... 3 1. Tonen van pagina s... 4 2. Beheer van pagina

Nadere informatie