Vlaamse bedrijfseconomische richtwaarden varkenshouderij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse bedrijfseconomische richtwaarden varkenshouderij"

Transcriptie

1 Rapport Vlaamse bedrijfseconomische richtwaarden varkenshouderij Aanvulling: actuele tendensen voor 2011 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

2 VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDENSCHAPPEN Aanvulling: actuele tendensen voor 2011 Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij

3 1

4 Vlaamse bedrijfseconomische richtwaarden Varkenshouderij Aanvulling: actuele tendensen voor

5 INHOUD INLEIDING BEDRIJFSTAK ZEUGENHOUDERIJ Richtwaarden Opbrengsten zeugenhouderij Toegerekende kosten zeugenhouderij Saldo BEDRIJFSTAK VLEESVARKENS Richtwaarden Opbrengsten vleesvarkenshouderij Toegerekende kosten vleesvarkenshouderij Saldo

6 INLEIDING In het kader van de dialoogdagen varkenshouderij kwam de nood naar boven om over objectieve Vlaamse gegevens te beschikken om investeringen en rentabiliteit binnen de varkenssector te evalueren. Een stuurgroep werd opgericht om betrouwbare en actuele gegevens op te stellen voor de varkenshouderij. In december 2011 werd het rapport Vlaamse Bedrijfseconomische richtwaarden Varkenshouderij voorgesteld. De doelstelling van het rapport is om gemiddelde standaardwaarden voor de varkenshouderij aan te reiken gebaseerd op 5- jaarlijkse gemiddelden van de meest recent beschikbare boekhoudgegevens ( ). De cijfers kunnen als gemiddelde waarde gehanteerd worden, wanneer geen andere cijfers voorhanden zijn. Het is dus niet zozeer de bedoeling om deze cijfers als streefwaarden te hanteren. De stuurgroep heeft elk cijfer beoordeeld en goedgekeurd als een kenmerkend kengetal voor Vlaanderen. Dit document tracht de actuele tendensen voor 2011 weer te geven en kan gezien worden als een aanvulling op het rapport Vlaamse Bedrijfseconomische Richtwaarden Varkenshouderij. Op basis van de voederprijzen, biggenprijzen en vleesvarkensprijzen van 2011 wordt voor de zeugenhouderij en de vleesvarkens een voorlopig voersaldo en saldo berekend voor De andere richtwaarden blijven hierbij behouden en worden niet meer specifiek weergegeven in dit rapport. In het najaar verschijnt een nieuw rapport dat gemiddelde waarden zal noteren voor de periode De stuurgroepleden onder wiens toezicht en met wiens inbreng en goedkeuring dit document tot stand kwam zijn Yvan Dejaegher, Frank Decadt en Karen Kerckhofs (BEMEFA), Stefaan Lambrechts (Danis), Dirk Van Thielen (AVEVE), Riccy Focke (Boeren op een kruispunt), Paul Cerpentier (ABS), Herman Vets (Boerenbond), Luc Martens (PVL Bocholt), Dirk Coucke (DLV), Jacky Swennen (SBB), Johan Achten (LIBA), Gert Bogaerts (CCAB), Wim Vranken en Jozef Delaporte (Landbouwkrediet), Jan Leyten, Patrick Schelfhout, Daniël Cromphout en Joris Michiels (KBC), Jan Dekeyzer (BNP Paribas Fortis), Ludwig Lauwers, Jef Van Meensel en Sam Millet (ILVO) en Norbert Vettenburg, Joeri Deuninck en Goedele Vrints(Departement Landbouw en Visserij). We wensen de stuurgroepleden uitdrukkelijk te bedanken voor hun bijdrage tot deze tekst met gemiddelde kengetallen voor de Vlaamse varkenshouderij. Dit document kwam tot stand onder de redactie van de Vlaamse Overheid. De richtwaarden zijn geen richtwaarden van de Vlaamse Overheid, maar zijn door de volledige stuurgroep opgesteld. 1

7 1 BEDRIJFSTAK ZEUGENHOUDERIJ In deze aanvulling op de Vlaamse bedrijfseconomische richtwaarden wordt er voor de voederprijzen en de biggenprijzen gebruik gemaakt van de actuele cijfers van De andere richtwaarden zijn gebaseerd op gemiddelde waarden van en worden overgenomen uit het rapport Vlaamse Bedrijfseconomische Richtwaarden varkenshouderij gepubliceerd eind De saldoberekening is afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie, en kan wijzigen met het type varken, het type stal, het voeder, de lotgrootte, en andere factoren. 1.1 Richtwaarden Voederprijs zeugen en biggen Tabel 1: prijs zeugenvoer en biggenvoer (inclusief kortingen) (in /ton) Periode Gemiddelde voederprijs zeugen Gemiddelde voederprijs biggen(7-23 kg) , Bron: Bemefa Ontvangen prijs verkochte biggen De richtwaarde voor de prijs van verkochte biggen voor de periode is gebaseerd op het LMN. Omdat er nog geen gegevens beschikbaar zijn voor 2011 wordt er geopteerd om te rekenen met de biggenprijs van St-Truiden en hierbij een gemiddelde toeslag van 12 euro te rekenen. In een stijgende markt kan deze toeslag nog oplopen. Als richtwaarde voor de gemiddelde prijs voor 2011 wordt 43,53 euro per big voorgesteld. Deze prijs is inclusief toeslagen, en is omgerekend naar een big van 23 kg, 1 euro extra per extra kg in rekening brengend. Overige De richtwaarden voor het aantal verkochte biggen per zeug, het voederverbruik van de zeugen en van de biggen, het vervangingspercentage van de zeugen en de ontvangen prijs voor zeugen worden niet gewijzigd en zijn terug te vinden in het rapport Vlaamse Bedrijfseconomische Richtwaarden. 1.2 Opbrengsten zeugenhouderij Verkochte biggen Per zeug zijn er 23 verkochte biggen. Aan 43,53 euro per big komt dit op een opbrengst per zeug van 1001,19 euro. Verkochte slachtzeugen en uitgeselecteerde opfokzeugen Per zeug worden 0,37 slachtzeugen verkocht. Slachtzeugen worden verkocht tegen 158 euro; dit betekent een opbrengst van 58,46 euro per zeug. Per zeug worden 0,42 x 0,05 opfokzeugen uitgeselecteerd. Deze worden verkocht tegen de vleesvarkensprijs van 134,47 euro. Dit betekent een opbrengst van 2,82 euro per zeug. 1.3 Toegerekende kosten zeugenhouderij Voerkost zeugen 2

8 De voederkost voor zeugen komt op kg x 0,280 euro/kg = 329,00 euro/zeug. Voerkost biggen De voederkost per big komt op 28,5 kg x 0,393 euro/kg. Per zeug moet dit nog met het productiegetal van 23 biggen per zeug vermenigvuldigd worden. De voederkost biggen per zeug komt dan op 257,61 euro/zeug. Voerkost opfokzeugen De voederkost voor opfokzeugen komt op 920 kg x 0,280 euro/kg. Er zijn 0,05 uitgeselecteerde opfokzeugen per zeug, wat neerkomt op een voerkost voor opfokzeugen per zeug van 10,69 euro per zeug. Aankoop opfokzeugen Per zeug worden 0,44 opfokzeugen aangekocht. De prijs van de opfokzeugen wordt op 256 euro geraamd. Dit betekent een kost voor aankoop opfokzeugen van euro per zeug. Rente op levend kapitaal Als vergoeding voor het vastgelegde kapitaal in de dieren wordt een fictieve rentekost van 5% toegerekend op de gemiddelde waarde van de aanwezige dieren. Deze gemiddelde waarde is de gemiddelde waarde van elke aanwezige zeug met bijhorende biggen. Er wordt aangenomen dat een big 76 dagen op het bedrijf zit tot hij 23 kg weegt. Gemiddelde waarde zeug = aankoopwaarde nieuwe opfokzeug + ( waarde afgeleverde biggen/365 * 76 dagen ) /2 = 256 / opfokzeug + ( 23 biggen per zeug * 43,53 / big * 76/365 ) / 2 = 360,23 Gemiddelde waarde opfokzeug per zeug = aankoopwaarde opfokzeug * selectie opfokzeugen = 256,00 * 5% = 12,8 Geld zit gemiddeld 14 dagen vast in voeder. De jaarlijkse voederkost moet dus omgerekend worden naar een 14-daagse kost. Gemiddelde waarde voedergeld vastgelegd in zeugen = ( waarde voeder zeugen en opfokzeugen + waarde voeder biggen ) * 14 / 365 = ( 329, , ,61 ) * 14 / 365 = 23,01 Totale gemiddelde waarde per zeug = gemiddelde waarde zeug + gemiddelde waarde opfokzeug per zeug + gemiddelde waarde voedergeld = 360, ,8 + 23,01 = 396,04 De fictieve rente op het levend kapitaal bedraagt 5 % van de totale gemiddelde waarde per zeug, of 19,80. Overige De richtwaarden voor de overige toegerekende kosten zoals KI-kost, diergeneeskundige zorgen,. blijven ongewijzigd. Vaste kosten zoals afschrijvingen en arbeid en de variabele kost voor mestverwerking worden niet meegerekend. Deze zijn bedrijfsspecifiek. Ze kunnen per bedrijf berekend worden op basis van hoofdstuk 1 3

9 (Algemeen) en hoofdstuk 5 ( niet-toegerekende kosten) van het rapport Vlaamse Bedrijfseconomische Richtwaarden. 1.4 Saldo Op basis van alle hiervoor vernoemde opbrengsten- en kostenposten kan een actualisatie voor de richtwaarde voor het voedersaldo en het saldo per gemiddeld aanwezige zeug berekend worden voor Merk op dat de kost voor mestafvoer of mestverwerking niet in de saldoberekening opgenomen is. Deze kost moet afhankelijk van de bedrijfssituatie berekend worden, en moet nog in de saldo s verrekend worden. Tabel 2: saldoberekening zeugenhouderij per gemiddeld aanwezige zeug Post Hoev. Prijs Bedrag Opbrengsten Afgeleverde biggen (23 kg) 23 43, ,19 Slachtzeugen 0, ,46 Uitgeselecteerde opfokzeugen 0, ,47 2,82 Totaal opbrengsten ,47 Kosten aankoop opfokzeugen en voer Aankoop opfokzeugen (7 mnd) 0, ,64 Voer opfokzeugen 47,5 0,280 13,30 Voer zeugen 1 175,00 0, ,00 Voer biggen 655,50 0, ,61 Totaal kosten aankoop ,55 Voerwinst per gemiddeld aanwezige zeug ,92 Overige toegerekende kosten KI ,00 Gezondheidszorg ,90 Brandstoffen verwarming ,80 Elektriciteit ,40 Overige veekosten ,80 Totaal overige kosten ,90 Saldo per gemiddeld aanwezige zeug ,02 Rentekosten 396,04 5% 19,80 Saldo per gemiddeld aanwezige zeug ,25 Bezettingsgraad stallen - 0,97 - Saldo per zeugenplaats ,95 Saldo per zeugenplaats (inclusies rentekosten ,74 Het saldo kan verschillen naargelang van de lotgrootte waaraan de biggen verkocht worden. Een indicatie van de invloed van de lotgrootte wordt gegeven in tabel 3. Deze toeslagen zijn niet de toeslagen op de biggenprijs, maar zijn een toeslag bovenop de in de saldoberekening gehanteerde prijs, die al een gemiddelde toeslag bevat. 4

10 Hierbij dient opgemerkt dat de toeslag niet enkel afhankelijk is van lotgrootte, maar dat ook de vaccinatiestatus, gezondheidsstatus en de genetica van de biggen mee in rekening gebracht wordt. Daarnaast is het verkrijgen van een (goede) toeslag niet vanzelfsprekend. Tabel 3: invloed van lotgrootte biggen op voedersaldo en saldo Lotgrootte < Toeslag per big Extra kosten grote loten Extra saldo per zeug Resulterend voedersaldo 257,92 303,92 349,92 385,92 421,92 434,92 Resulterend saldo 77,02 123,02 169,02 205,02 241,02 254,02 Bron: stuurgroep 2 BEDRIJFSTAK VLEESVARKENS Voor de voederprijzen en de vleesvarkensprijzen wordt er gebruik gemaakt van de actuele cijfers van De andere richtwaarden zijn gebaseerd op gemiddelde waarden van en worden overgenomen uit het rapport Vlaamse bedrijfseconomische richtwaarden. De saldoberekening is afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie. 2.1 Richtwaarden Voederprijs vleesvarkens Tabel 4: prijs vleesvarkensvoer (inclusief kortingen) (in /ton) Periode Gemiddelde voederprijs vleesvarkens * ( kg) ,27 Bron: Bemefa * inclusief gemiddelde korting 22 euro/ton Kostprijs biggen af fokker De biggenprijs is afhankelijk van de lotgrootte die aangekocht wordt. Als gemiddelde richtwaarde wordt gerekend met 43,53 per big, zoals bepaald in het vorige hoofdstuk zeugenhouderij. Voor de transportkost wordt gerekend op 1,25 per big. Prijs slachtvarkens De prijs voor slachtvarkens wordt uitgedrukt in kg per levend gewicht. Voor omrekening naar geslacht gewicht wordt een gemiddeld slachtpercentage van 82% (warm gewicht) of 80% (koud gewicht) voorgesteld. De richtwaarde voor de prijs levend komt voor 2011 neer op 1,19 /kg. Overige Voor de groei per afgeleverd vleesvarken per dag, het groeitraject en het uitvalspercentage blijven de richtwaarden ongewijzigd. Het aantal afgeleverde vleesvarkens per gemiddeld aanwezig vleesvarken blijft ook ongewijzigd en is gelijk aan 2,59. 5

11 2.2 Opbrengsten vleesvarkenshouderij Verkoop vleesvarkens De richtwaarde voor de verkoopprijs is 1,19 euro per kg levend. De richtwaarde voor verkoopgewicht afgemeste varkens is 113 kg. De opbrengst per afgeleverd vleesvarken is dus 1,19 euro per kg x 113 kg = 134, Toegerekende kosten vleesvarkenshouderij Aankoop big Voor de aankoop van biggen wordt een richt waarde van 43,53 geponeerd. Met een transportkost van 1,25 per big kost de opzet van 1 big dus 44,78. Voerkosten De richtwaarde voor de prijs voor het vleesvarkensvoeder ligt op 267,27/ ton. Rekening houdend met een gewichtsaanwas van 90 kg en een voederconversie van 2,95 is er een voederverbruik van 265,5 kg. De voerkost per afgeleverd vleesvarken = 2,95 x 90 kg x 0,267/kg = 70,89. Rente op levend kapitaal De gemiddelde waarde van een vleesvarken wordt berekend als de kostprijs van de big + de helft van alle toegerekende kosten (voeder, uitval, gezondheidszorg, verwarming, elektriciteit, overige veekosten). Aangezien de rente op jaarbasis berekend wordt, wordt de rente op de gemiddelde waarde van een gemiddeld aanwezig vleesvarken berekend. Op de berekende gemiddelde waarde wordt een fictieve rente van 5% toegepast als vergoeding voor het kapitaal. Tabel 5: berekening jaarrente op levend kapitaal Kenmerk Richtwaarde Aankoopkost big (incl. transport) (1) Toegerekende kosten (2) Gemiddelde waarde vleesvarken (3) = (1) + (2) / 2 44,78 euro 121,75 euro 83,27 euro Afgeleverde varkens per vleesvarken per jaar (4) 2,59 Waarde gemiddeld aanwezig vleesvarken (3) x (4) 215,77 euro Rentepercentage fictieve rente (5) 5% Fictieve rente op levend kapitaal (3) x (4) x (5) 10,79 euro Overige De richtwaarde voor de overige toegerekende kosten zoals diergeneeskundige zorgen, energie, kosten voor uitval blijven ongewijzigd. Vaste kosten zoals afschrijvingen en arbeid en variabele kosten zoals mestverwerking worden niet meegerekend. Deze zijn bedrijfsspecifiek. Ze kunnen per bedrijf berekend worden op basis van hoofdstuk 1 (Algemeen) en hoofdstuk 5 ( niet-toegerekende kosten) van het rapport Vlaamse bedrijfseconomische richtwaarden. 6

12 2.4 Saldo Op basis van alle hiervoor vernoemde opbrengsten- en kostenposten kan een actualisatie gemaakt worden voor het voedersaldo en het saldo per afgeleverd vleesvarken en per gemiddeld aanwezig vleesvarken voor Merk op dat de kost voor mestafvoer of mestverwerking niet in de saldoberekening opgenomen is. Deze kost moet afhankelijk van de bedrijfssituatie berekend worden, en moet nog in de saldo s verrekend worden. Tabel 6: saldoberekening vleesvarkenshouderij per afgeleverd vleesvarken en per gemiddeld aanwezig vleesvarken Post Hoev. Prijs Bedrag Opbrengsten Afgeleverd vleesvarken (levend gewicht in kg) 113 1,19 134,47 Totaal opbrengsten 134,47 Kosten aankoop big en voer Opgelegde big (23 kg) 1 43,53 43,53 Transport 1 1,25 1,25 Voer 265,50 0,267 70,89 Uitval 3,40% 73,1 2,49 Totaal kosten aankoop 118,15 Voerwinst per afgeleverd vleesvarken ,32 Overige toegerekende kosten Gezondheidszorg 1,50 Verwarming en elektriciteit 0,90 Overige veekosten 1,20 Totaal overige kosten 3,60 Saldo per afgeleverd vleesvarken ,72 Afgeleverd varken per varken per jaar 2,59 Voerwinst per gemiddeld aanwezig vleesvarken ,28 Saldo per gemiddeld aanwezig vleesvarken ,95 Rentekosten 215,77 5% 10,79 Saldo per gemiddeld aanwezig vleesvarken (incl rentekosten) ,16 Bezettingsgraad stallen 0,9 Saldo per vleevarkensplaats ,66 Saldo per vleesvarkensplaats (incl rentekosten en andere kosten) ,95 7

RENTABILITEITSANALYSE VARKENS. Vrints Goedele 26 mei 2015

RENTABILITEITSANALYSE VARKENS. Vrints Goedele 26 mei 2015 RENTABILITEITSANALYSE VARKENS Vrints Goedele 26 mei 2015 INHOUD 1. Prognose van het arbeidsinkomen 2. Economische resultaten Kostenstructuur Economische resultaten Vermeerdering Afmesting Gesloten bedrijven

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 1 juli 2013 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige verdeling

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 6 januari 2014 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige

Nadere informatie

Na dit hoofdstuk kan je: De opbrengsten van een varkensbedrijf berekenen De voerkosten van een varkensbedrijf berekenen

Na dit hoofdstuk kan je: De opbrengsten van een varkensbedrijf berekenen De voerkosten van een varkensbedrijf berekenen 9 Varkenshouderij Na dit hoofdstuk kan je: De opbrengsten van een varkensbedrijf berekenen De voerkosten van een varkensbedrijf berekenen 9.1 Opbrengsten varkenshouderij Bij de varkenshouderij gaan we

Nadere informatie

Gesloten Varkensbedrijven

Gesloten Varkensbedrijven Gesloten Varkensbedrijven Varkenshouderij VOF Voerstraat 10 9999 AA Biggekerke Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: Adviseur: BTWboekhouding 12345 Alle financiële cijfers zijn weergegeven exclusief

Nadere informatie

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 ZEUGENHOUDERIJ

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 ZEUGENHOUDERIJ NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 ZEUGENHOUDERIJ Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex

Nadere informatie

wel/niet zeug opfokzeug beer vleesvarken in saldo (incl. biggen tot 25 kg) 25 kg dekrijp

wel/niet zeug opfokzeug beer vleesvarken in saldo (incl. biggen tot 25 kg) 25 kg dekrijp BEREKENING NORMEN PER GEMIDDELD AANWEZIG DIER 2007 De normen en uitgangspunten, gebruikt bij de berekening van de normen per gemiddeld aanwezig dier, zijn zoveel mogelijk afgestemd op: - KWIN-Vee 2007-2008

Nadere informatie

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2012 en HET PRODUCTIEGETAL 2013 VLEESVARKENSHOUDERIJ Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex

Nadere informatie

TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE VARKENSHOUDERIJ OP BASIS VAN HET LANDBOUWMONITORINGSNETWERK

TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE VARKENSHOUDERIJ OP BASIS VAN HET LANDBOUWMONITORINGSNETWERK FOCUS 2014 TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE VARKENSHOUDERIJ OP BASIS VAN HET LANDBOUWMONITORINGSNETWERK BOEKJAREN 2011-2013 Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij 1. Blik op varkenshouderij

Nadere informatie

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk Boekjaren 2008-2010

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk Boekjaren 2008-2010 Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk Boekjaren 2008-2010 2012 Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Joeri Deuninck

Nadere informatie

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2006-2008

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2006-2008 Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2006-2008 Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Joeri Deuninck,

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 2 januari 2012 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige

Nadere informatie

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting

LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting LANDELIJK BIGGENPRIJZENSCHEMA inclusief omzetbelasting Ingangsdatum: 4 juli 2011 I. INLEIDING Het landelijk biggenprijzenschema geeft een richtprijs voor de praktijk. Als basis geldt een evenredige verdeling

Nadere informatie

Bepaling van het bedrijfseconomisch optimale slachtgewicht van vleesvarkens -Verder kijken dan de ronde lang is-

Bepaling van het bedrijfseconomisch optimale slachtgewicht van vleesvarkens -Verder kijken dan de ronde lang is- Bepaling van het bedrijfseconomisch optimale slachtgewicht van vleesvarkens -Verder kijken dan de ronde lang is- Frederik Leen, Alice Van den Broeke, Sam Millet en Jef Van Meensel Optimaal slachtgewicht?

Nadere informatie

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 VLEESVARKENSHOUDERIJ

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 VLEESVARKENSHOUDERIJ NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2011 en HET PRODUCTIEGETAL 2012 VLEESVARKENSHOUDERIJ Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex

Nadere informatie

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2010 en HET PRODUCTIEGETAL 2011 VLEESVARKENSHOUDERIJ

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2010 en HET PRODUCTIEGETAL 2011 VLEESVARKENSHOUDERIJ NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2010 en HET PRODUCTIEGETAL 2011 VLEESVARKENSHOUDERIJ Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex

Nadere informatie

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2007 2009 Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Joeri Deuninck

Nadere informatie

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2008 en HET PRODUCTIEGETAL 2009 VLEESVARKENSHOUDERIJ

NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2008 en HET PRODUCTIEGETAL 2009 VLEESVARKENSHOUDERIJ NORMEN EN ECONOMISCHE WAARDERINGEN VOOR: DE RENTABILITEITSINDEX 2008 en HET PRODUCTIEGETAL 2009 VLEESVARKENSHOUDERIJ De Animal Sciences Group berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex

Nadere informatie

Kennisdag Praktisch op weg Kosten verkenning natuurlijk afkalven. Monique Mourits BEC Wageningen November 2016

Kennisdag Praktisch op weg Kosten verkenning natuurlijk afkalven. Monique Mourits BEC Wageningen November 2016 Kennisdag Praktisch op weg Kosten verkenning natuurlijk afkalven Monique Mourits BEC Wageningen November 2016 Achtergrond en doel workshop Rendement Rendement = Opbrengsten - Kosten Voerkosten Kosten;

Nadere informatie

Tot 10 euro extra per vleesvarken dankzij een goede eindbeer! Sander Palmans, Steven Janssens, Sam Millet, Jef Van Meensel

Tot 10 euro extra per vleesvarken dankzij een goede eindbeer! Sander Palmans, Steven Janssens, Sam Millet, Jef Van Meensel Tot 10 euro extra per vleesvarken dankzij een goede eindbeer! Sander Palmans, Steven Janssens, Sam Millet, Jef Van Meensel Hoe belangrijk is de keuze van de eindbeer voor de uiteindelijke bedrijfsresultaten?

Nadere informatie

Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven

Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2007-2008 Periode oktober 2007-september 2008 Robert Hoste Nota 09-047 September 2009 Projectcode 31521 LEI Wageningen UR, Den Haag LEI Wageningen UR kent

Nadere informatie

VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN

VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN Varkenshouderij Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN VARKENSHOUDERIJ Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Nadere informatie

VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN

VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN Varkenshouderij Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN VARKENSHOUDERIJ Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Nadere informatie

Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2009

Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2009 Het LEI ontwikkelt voor overheden en bedrijfsleven economische kennis op het gebied van voedsel, landbouw en groene ruimte. Met onafhankelijk onderzoek biedt het zijn afnemers houvast voor maatschappelijk

Nadere informatie

Voor elke ondernemersvraag hebben wij altijd de juiste specialist in huis. Doe er je voordeel mee

Voor elke ondernemersvraag hebben wij altijd de juiste specialist in huis. Doe er je voordeel mee Voor elke ondernemersvraag hebben wij altijd de juiste specialist in huis Doe er je voordeel mee Beren houden Een doel of een middel? Door: Ing. A.P.C. (André) Klemans Agrarisch Bedrijfsadviseur Varkenshouderij

Nadere informatie

Subtitel BEDRIJFSECONOMISCHE STANDAARDWAARDEN

Subtitel BEDRIJFSECONOMISCHE STANDAARDWAARDEN studie TITEL VLAAMSE Subtitel BEDRIJFSECONOMISCHE STANDAARDWAARDEN Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij VARKENSHOUDERIJ 2013 Varkenshouderij Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Nadere informatie

KENGETALLEN IN DE VLEESVARKENSHOUDERIJ

KENGETALLEN IN DE VLEESVARKENSHOUDERIJ KENGETAL: WAT? KENGETALLEN IN DE VLEESVARKENSHOUDERIJ http://www.betekenis-definitie.nl/kengetal Een kengetal is een getal dat inzicht geeft in de situatie en/of de ontwikkeling van een beleids-of productieproces.

Nadere informatie

Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2007

Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2007 Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2007 Robert Hoste Nota 09-046 September 2009 Projectcode 31521 LEI Wageningen UR, Den Haag LEI Wageningen UR kent de werkvelden: Internationaal beleid Ontwikkelingsvraagstukken

Nadere informatie

Pigs2win Een tool om het bruto saldo en onderliggende kengetallen van gesloten varkensbedrijven te analyseren Handleiding

Pigs2win Een tool om het bruto saldo en onderliggende kengetallen van gesloten varkensbedrijven te analyseren Handleiding Pigs2win Een tool om het bruto saldo en onderliggende kengetallen van gesloten varkensbedrijven te analyseren Handleiding Met dank aan IWT voor de financiële ondersteuning van het project Contact: Dr.

Nadere informatie

DE JUISTE BEER VOOR ELK BEDRIJF

DE JUISTE BEER VOOR ELK BEDRIJF Tekst: Sander Palmans (KU Leuven), Sam Millet en Jef Van Meensel (ILVO), Luc Martens (PVL), Jürgen Depuydt (VVS), Wouter Merckx en Steven Janssens (KU Leuven) DE JUISTE BEER VOOR ELK BEDRIJF Hoe representatief

Nadere informatie

VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN

VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN Varkenshouderij Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN VARKENSHOUDERIJ Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Nadere informatie

Kengetallen: Welke zijn bepalend voor de evaluatie van de bedrijfsvoering? Isabelle Degezelle 27 nov 2015

Kengetallen: Welke zijn bepalend voor de evaluatie van de bedrijfsvoering? Isabelle Degezelle 27 nov 2015 Kengetallen: Welke zijn bepalend voor de evaluatie van de bedrijfsvoering? Isabelle Degezelle 27 nov 2015 Bedrijfsvoering EVENWICHT ZOEKEN KOSTEN BATEN Meten is weten wanneer je weet wat je meet!!! Kengetallen

Nadere informatie

VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN

VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN Varkenshouderij Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN VARKENSHOUDERIJ Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Nadere informatie

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw PROGRAMMA DE ROL VAN DE ADVISEUR Woensdag 2 december 2015 Ontwikkelingen en trends Uitbreiden zin of onzin? Toekomst bedrijven Risicomanagement / prijsfluctuaties De succesvolle melkveehouders De rol van

Nadere informatie

TECHNISCHE KENGETALLEN VARKENSHOUDERIJ

TECHNISCHE KENGETALLEN VARKENSHOUDERIJ TECHNISCHE KENGETALLEN VARKENSHOUDERIJ INLEIDING - Werken op technische resultaten is goed. Is zelfs noodzakelijk. MAAR: niet te allen prijze! - Een correcte afweging tussen opbrengst, kost (en zelfs ook

Nadere informatie

Bijlage Handhaving: behandeling van klachten. Klachten binnen kantoortijden Klachten buiten kantoortijden Aandachtsbedrijven Aandachtspunten

Bijlage Handhaving: behandeling van klachten. Klachten binnen kantoortijden Klachten buiten kantoortijden Aandachtsbedrijven Aandachtspunten Bijlage Handhaving: behandeling van klachten. * Deze informatie is gebaseerd op de Raadsinformatiebrief, Beantwoording schriftelijke vragen d.d. 31 augustus 2012. Klachten binnen kantoortijden Wanneer

Nadere informatie

Van harte welkom op studieavond vleesvarkenshouderij.

Van harte welkom op studieavond vleesvarkenshouderij. Van harte welkom op studieavond vleesvarkenshouderij. Neem een kijkje in onze innovatieve keuken Boeren richting de toekomst Agenda: 19.45 uur Ontvangst 20.00 uur Opening Marcel van Zeeland, Coppens Diervoeding

Nadere informatie

VARKENSPRO VLEESVARKENS FOD INFORMATIE KGAANTAL PRODUCTIE PRIJS VARKENSSTAPEL TON OPBRENGSTEN ALGEMENE DERKOSTEN BIGGEN

VARKENSPRO VLEESVARKENS FOD INFORMATIE KGAANTAL PRODUCTIE PRIJS VARKENSSTAPEL TON OPBRENGSTEN ALGEMENE DERKOSTEN BIGGEN Els Bernaerts, Els Demuynck ECONOMIE KOSTEN BEDRIJVEN ECONOMISCHE VARKENS DERKOSTEN BIGGEN DEPARTEMENT STATISTIEK VARKENSΜ VLAANDEREN ZEUG TON OPBRENGSTEN KGAANTAL GESPECIALISEERDE EURO EIDSINKOMEN BIGGENPRIJS

Nadere informatie

1.1 Veestapel. Figuur 5.1: Evolutie van de varkensstapel in Vlaanderen, 1.000 stuks, 1997-2007

1.1 Veestapel. Figuur 5.1: Evolutie van de varkensstapel in Vlaanderen, 1.000 stuks, 1997-2007 Varkens De varkenshouderij is vanuit economisch oogpunt een heel belangrijke sector binnen de Vlaamse land- en tuinbouw. Ze kan opgedeeld worden in twee deelsectoren: vermeerdering en vetmesting. Actuele

Nadere informatie

Wat wordt er nou anders?

Wat wordt er nou anders? Voorstellen voor (betere sturing met) vernieuwde kengetallen varkenshouderij oktober 2012 Uniformeringsafspraken 2012 Wat wordt er nou anders? Waarom? Vanaf 1990 zijn er in de varkenshouderij afspraken

Nadere informatie

Algemeen. Overzicht plannen. Eigenschappen doorgerekende plannen Tekst. SET1 Naam invoerset Omschrijving. Basis Mijn eerste berekening

Algemeen. Overzicht plannen. Eigenschappen doorgerekende plannen Tekst. SET1 Naam invoerset Omschrijving. Basis Mijn eerste berekening Algemeen Overzicht plannen Eigenschappen doorgerekende plannen Tekst SET1 Naam invoerset SET2 Naam invoerset Mijn eerste berekening alternatief Aandeel snijmais verhoogd in de afmestfase 29-3-2011 1 BWR

Nadere informatie

Documentatie. Varkenshouderij Actueel 2011

Documentatie. Varkenshouderij Actueel 2011 Documentatie De Vlaamse overheid - Dep. Landbouw en Visserij - Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en het Praktijkcentrum Varkens organiseren de studienamiddagen: Varkenshouderij Actueel 2011 dinsdag

Nadere informatie

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee Studie Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee September 2012 José Gavilan, Joeri Deuninck, Luc Somers, Joost D hooghe Afdeling Monitoring en Studie Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Perstekst: Actieplan De Vlaamse varkenshouderij op weg naar 2020

Perstekst: Actieplan De Vlaamse varkenshouderij op weg naar 2020 Melle, 1 december 2011 Perstekst: Actieplan De Vlaamse varkenshouderij op weg naar 2020 Minister-president Kris Peeters tijdens de studiedag: Vlaanderen in Actie: Vlaanderen investeert in onderzoek en

Nadere informatie

Reductie van voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren. 28/11/2016 Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw

Reductie van voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren. 28/11/2016 Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw Reductie van voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren 28/11/2016 Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw Agenda 1. Doelstelling 2. Bedrijfsbezoeken 3. Demoproef afstelling van voederbakken

Nadere informatie

ING Zakelijk. Effecten grondstoffenmarkt en varkenshouderij. Iets over ING. Marktontwikkelingen varkenshouderij figuren en grafieken

ING Zakelijk. Effecten grondstoffenmarkt en varkenshouderij. Iets over ING. Marktontwikkelingen varkenshouderij figuren en grafieken ING Zakelijk Effecten grondstoffenmarkt en varkenshouderij Iets over ING Marktontwikkelingen varkenshouderij figuren en grafieken Cor Bruns Sectormanager landbouw 25 september 2012 ING Agrarisch Agrarisch,12

Nadere informatie

DE JUISTE BEER OP HET JUISTE VOEDER?

DE JUISTE BEER OP HET JUISTE VOEDER? Tekst: Sander Palmans (KU Leuven), Steven Janssens (KU Leuven) Jef Van Meensel en Sam Millet (ILVO) DE JUISTE BEER OP HET JUISTE VOEDER? Hoe representatief is de fokwaardeschatting van eindberen voor praktijkbedrijven?

Nadere informatie

Bedrijfsplan Lokaalweg BC Klarenbeek

Bedrijfsplan Lokaalweg BC Klarenbeek Bedrijfsplan Lokaalweg 10 7381 BC Klarenbeek Bedrijfsplan i.v.m. het voornemen om de varkenshouderij op de locatie Lokaalweg 10 te Klarenbeek uit te breiden. Opgesteld door: Ing. T. van de Beek Juni 2009

Nadere informatie

Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens

Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens In het kader van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of

Nadere informatie

Bioveiligheid in de moderne varkenshouderij Gezonde varkens kweken is een kunst

Bioveiligheid in de moderne varkenshouderij Gezonde varkens kweken is een kunst Bioveiligheid in de moderne varkenshouderij Gezonde varkens kweken is een kunst Bioveiligheid in de moderne varkenshouderij DAP Vedanko 8 dierenartsen Begeleiding cliënteel Danis Zeugen, biggen, vleesvarkens,

Nadere informatie

RENTABILITEITS- EN KOSTPRIJSANALYSE VLEESVEE

RENTABILITEITS- EN KOSTPRIJSANALYSE VLEESVEE RENTABILITEITS- EN KOSTPRIJSANALYSE VLEESVEE Rapport 2015 RENTABILITEITS- EN KOSTPRIJSANALYSE VLEESVEE Entiteit: Departement Landbouw en Visserij Afdeling: Monitoring en Studie Auteurs: Goedele Vrints,

Nadere informatie

Varkens produceren in Argentinië: lage kosten en daglicht in overvloed

Varkens produceren in Argentinië: lage kosten en daglicht in overvloed Varkens produceren in Argentinië: lage kosten en daglicht in overvloed Argentinië, het land van Maxima en pampa s, maar ook een wereldspeler in de dop als het gaat om varkens! Auteurs: M.A. de Winter P.

Nadere informatie

Topkoers pluimvee 2011

Topkoers pluimvee 2011 Topkoers pluimvee 2011 Familie Tok Hennenland fgdfgdf Colofon INHOUDSOPGAVE (2) Structuur van het bedrijf (3) Kritische factoren voor Financiële bedrijfsontwikkeling (4.1) Historisch overzicht technische

Nadere informatie

Bespreking Kostprijs 2006

Bespreking Kostprijs 2006 Bespreking Kostprijs 2006 i.s.m. Wim Govaerts Nick van Eeckeren (Louis Bolk Instituut) Jan Verkaik (Animal Sciences Group Wageningen UR) Eric van Dijken Van Dijken Bedrijfsadvies Vooraf Wie is Eric van

Nadere informatie

Technische en economische kengetallen pelsdierenhouderij

Technische en economische kengetallen pelsdierenhouderij Technische en economische kengetallen pelsdierenhouderij 2009-2010 Uitgangspunt is 1500 teven per volwaardige arbeidskracht Alles excl. BTW Nertsen 21.1 Opbrengsten...2 21.1.1 Productie pelzen...2 21.1.2

Nadere informatie

Kostprijs volière-eieren gemiddeld 1,2 cent hoger.

Kostprijs volière-eieren gemiddeld 1,2 cent hoger. Kostprijs volière-eieren gemiddeld 1,2 cent hoger. P. van Horne, LEI gedetacheerde bij het Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij Op semi-praktijkschaal is gedurende meerdere ronden het etagesysteem

Nadere informatie

AFLEVERSTRATEGIE BIJ VLEESVARKENS

AFLEVERSTRATEGIE BIJ VLEESVARKENS Spekdikte (gem 12,1) Spekdikte (gem 13,5) Tekst: Norbert Vettenburg (Departement Landbouw en Visserij), Jos Van Thielen (KULeuven/Thomas More) en Bruno Vandorpe (Vives) AFLEVERSTRATEGIE BIJ VLEESVARKENS

Nadere informatie

Topkoers pluimvee 2010

Topkoers pluimvee 2010 Topkoers pluimvee Familie Tok Hennenland fgdfgdf Colofon INHOUDSOPGAVE (2) Structuur van het bedrijf (3) Kritische factoren voor Financiële bedrijfsontwikkeling (4) Technische kengetallen (4.1) Historisch

Nadere informatie

Wijzigingen. Betere sturing met. Vernieuwde kengetallen varkenshouderij. Uniformeringsafspraken Secretaris projectgroep.

Wijzigingen. Betere sturing met. Vernieuwde kengetallen varkenshouderij. Uniformeringsafspraken Secretaris projectgroep. Betere sturing met Vernieuwde kengetallen varkenshouderij Uniformeringsafspraken 2012 Secretaris projectgroep Izak.vermeij@wur.nl december 2012 Wijzigingen t.o.v. versie 2001 Waarom? Vanaf 1990 zijn er

Nadere informatie

68 melkkoeien (incl vaarzen), 21 pinken, 24 kalveren Vervangingspercentage 29 %

68 melkkoeien (incl vaarzen), 21 pinken, 24 kalveren Vervangingspercentage 29 % 2. OMZET EN AANWAS De bedrijfseconomische berekening van de omzet en aanwas is een verhaal apart. Hieronder zal dat aan de hand van een voorbeeldberekening worden duidelijk gemaakt. 2.2 Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

31 Technische resultaten

31 Technische resultaten 31 Technische resultaten De varkenshouderij heeft gedurende de laatste drie decennia een indrukwekkende vooruitgang geboekt. In deze periode, waarin het totaal aantal varkens en het aantal varkens per

Nadere informatie

Een voorbeeld: Fins onderzoek. Belang van betrokkenheid van de sector in vraag gedreven onderzoek

Een voorbeeld: Fins onderzoek. Belang van betrokkenheid van de sector in vraag gedreven onderzoek Belang van betrokkenheid van de sector in vraag gedreven onderzoek Case: Optimalisatie van het slachtgewicht van vleesvarkens Landbouwonderzoek om competitiviteit van sector te ondersteunen Effectieve

Nadere informatie

Varkensacademie. Vrijdag 27 november 2015. Roeselare, België

Varkensacademie. Vrijdag 27 november 2015. Roeselare, België Varkensacademie Vrijdag 27 november 2015 Roeselare, België Voeder, kritieke succesfactor in rendement Maarten Ceyssens - Dierenarts nutritionist Voeder, kritieke succesfactor in rendement 1. Even voorstellen

Nadere informatie

BAS Q BAS Vleeskuikens - voorbeeldrapport

BAS Q BAS Vleeskuikens - voorbeeldrapport BAS Q 4-216 BAS Vleeskuikens - voorbeeldrapport BAS Q4-216 Inhoudsopgave Begeleidende brief Opbrengsten vleeskuikens en veemanagement (Voer)Saldo vleeskuikens en voermanagement Beschikbaar voor HARR en

Nadere informatie

Gezonde biggen voor gezond vlees. Coppens Symposium Januari 2012

Gezonde biggen voor gezond vlees. Coppens Symposium Januari 2012 Gezonde biggen voor gezond vlees Coppens Symposium Januari 2012 Agenda Introductie Invloed van de big op gezond vlees Licht geboren biggen Maatregelen in de stal Introductie Even voorstellen Trouw Nutrition

Nadere informatie

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf De markt voor de varkenshouderij in Nederland Structuur In Nederland worden op ongeveer 1. bedrijven varkens gehouden. Het aantal bedrijven met varkens is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen (figuur

Nadere informatie

Crédit Agricole/Landbouwkrediet. Persmap. Vlaamse varkenshouderij vandaag. En morgen? Crédit Agricole/Landbouwkrediet

Crédit Agricole/Landbouwkrediet. Persmap. Vlaamse varkenshouderij vandaag. En morgen? Crédit Agricole/Landbouwkrediet Crédit Agricole/Landbouwkrediet Persmap Vlaamse varkenshouderij vandaag. En morgen? Crédit Agricole/Landbouwkrediet 2011 Hebben onze Vlaamse varkensboeren nog een toekomst? [VILT; (05/09/2011)] Er is geen

Nadere informatie

Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2002

Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2002 Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2002 R. Hoste Projectcode 63596 April 2003 Rapport 2.03.08 LEI, Den Haag I Het LEI beweegt zich op een breed terrein van onderzoek dat in diverse domeinen

Nadere informatie

Eindverslag van de technische werkgroep voor de berekening van een varkensindex

Eindverslag van de technische werkgroep voor de berekening van een varkensindex Eindverslag van de technische werkgroep voor de berekening van een varkensindex 1. Achtergrond Gezien de markt voor varkensvlees bij uitstek een Europese markt is, werd vanuit de ketenwerkgroep varkens

Nadere informatie

De doelstelling van dit rapport is om een goed beeld te geven van de huidige situatie in de varkenshouderij in Vlaanderen.

De doelstelling van dit rapport is om een goed beeld te geven van de huidige situatie in de varkenshouderij in Vlaanderen. Beste lezer, Dit rapport kadert in het project Uitzicht door inzicht, dat mogelijk werd gemaakt door het Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie Pact 2020. Met dit project willen de 4 projectpartners,

Nadere informatie

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers Bedrijfseconomische boekhouding Slimmer boeren met cijfers Herman Vets Boerenbond Cursus bedrijfseconomie groentetelers Roeselare & St.-Kat.-Waver, Maart 2017 INHOUD Slimmer boeren met cijfers Ook economisch

Nadere informatie

Netwerk Verbeteren ketenrendement konijnenhouderij. Kosten en opbrengsten in de konijnenhouderij

Netwerk Verbeteren ketenrendement konijnenhouderij. Kosten en opbrengsten in de konijnenhouderij Netwerk Verbeteren ketenrendement konijnenhouderij Kosten en opbrengsten in de konijnenhouderij Januari 2007 Netwerk Verbeteren ketenrendement konijnenhouderij Kosten en opbrengsten in de konijnenhouderij

Nadere informatie

TERREINBEGRAZING MET SCHAPEN. Het belang van correcte vergoeding voor terreinbeheer met schapen

TERREINBEGRAZING MET SCHAPEN. Het belang van correcte vergoeding voor terreinbeheer met schapen TERREINBEGRAZING MET SCHAPEN Het belang van correcte vergoeding voor terreinbeheer met schapen Inleiding Technische brochure Terreinbegrazing met schapen Schapenbestand in Vlaanderen Wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

Opmaak van een winnend Bedrijfsplan

Opmaak van een winnend Bedrijfsplan Opmaak van een winnend Bedrijfsplan 1 Inhoud - Voorstelling - Algemeen - Wat doe je ermee? - Waarom is het belangrijk? - Opbouw van het bedrijfsplan - Voorbeeld - Valkuilen 2 Bedrijfsplan: Algemeen - 4

Nadere informatie

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee Studie Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee Mei 2013 Goedele Vrints, Joeri Deuninck, Joost D hooghe Afdeling Monitoring en Studie Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij RENTABILITEITS-

Nadere informatie

boeren bewuster op de Euro. ir. Riccy Focke (onthaal gratis)

boeren bewuster op de Euro. ir. Riccy Focke (onthaal gratis) 80% van onze adviesvragers boeren bewuster op de Euro. ir. Riccy Focke info@boerenopeenkruispunt.be 0800.99.138. (onthaal gratis) http://www.boerenopeenkruispunt.be Situatie: dagelijks mails/brieven op

Nadere informatie

LICHT OF ZWAAR MESTEN VAN VARKENS

LICHT OF ZWAAR MESTEN VAN VARKENS wordt ntél uitgeleend ^ ^ I jujl^e.^ SECONOMISCHE MEDEDELINGEN No. 24 LICHT OF ZWAAR MESTEN VAN VARKENS UW-ECONOMISCH INSTITUUT u X f g 'fi, LICHT OF ZWAAR MESTEN VAN VARKENS G. J. H. WALVOORT JULI 1957

Nadere informatie

Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2004

Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2004 Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2004 R. Hoste Projectcode 30203 September 2004 Rapport 2.04.08 LEI, Den Haag I Het LEI beweegt zich op een breed terrein van onderzoek dat in diverse domeinen

Nadere informatie

Dit demonstratieproject werd medegefinancierd door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Dit demonstratieproject werd medegefinancierd door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Beste lezer, In het kader van het ADLO Demonstratieproject Optimalisatie van het houden van intacte beren en immunocastraten bezorgen we u graag een vijfde nummer van onze nieuwsbrief ivm de invloed van

Nadere informatie

BELANG VAN DE JUISTE BEER OP DE JUISTE ZEUG

BELANG VAN DE JUISTE BEER OP DE JUISTE ZEUG BELANG VAN DE JUISTE BEER OP DE JUISTE ZEUG Doordat vele varkenshouders onvoldoende aandacht hebben voor de genetica van hun varkensstapel laten ze heel veel centen liggen, meent Jurgen Depuydt van het

Nadere informatie

Symposium De juiste beerkeuze moderne middelen

Symposium De juiste beerkeuze moderne middelen Symposium De juiste beerkeuze 2013 moderne middelen 1 wereldspeler in KI 7.4 miljoen doses in 2012 3.800 beren waarvan 1400 in Nederland >1,3 miljoen zeugen ~40 miljoen vleesvarkens rol K.I. Gewenste genetica

Nadere informatie

Voorbeeld Melkvee 2014 Q4

Voorbeeld Melkvee 2014 Q4 Voorbeeld Melkvee Q4 BAS kwartaal 4 Inhoudsopgave Begeleidende brief Opbrengsten melkvee en veemanagement Voersaldo melkvee en voermanagement Saldo melkvee en toegerekende kosten Beschikbaar voor HARR

Nadere informatie

KENGETALLEN: WELKE ZIJN BEPALEND VOOR DE EVALUATIE VAN DE BEDRIJFSVOERING?

KENGETALLEN: WELKE ZIJN BEPALEND VOOR DE EVALUATIE VAN DE BEDRIJFSVOERING? Tekst: Sarah De Smet (Varkensloket), Isabelle Degezelle (VIVES), Isabelle Vuylsteke (Inagro) en Norbert Vettenburg (Departement Landbouw en Visserij) KENGETALLEN: WELKE ZIJN BEPALEND VOOR DE EVALUATIE

Nadere informatie

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX FOCUS 2015 DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX RESULTATEN ENQUÊTE NAJAAR 2015 INHOUD 1. Vlaamse conjunctuurindex 2. Landbouw 3. Tuinbouw 4. Belemmeringen 5. Administratieve taken 6. Meer informatie 1.

Nadere informatie

Varkenshouderij: Wat zijn de nieuwe wettelijke kantlijnen? En de gevolgen? 24 november 2017 Ir Isabelle Vermander gsm 0497/

Varkenshouderij: Wat zijn de nieuwe wettelijke kantlijnen? En de gevolgen? 24 november 2017 Ir Isabelle Vermander gsm 0497/ Varkenshouderij: Wat zijn de nieuwe wettelijke kantlijnen? En de gevolgen? 24 november 2017 Ir Isabelle Vermander gsm 0497/974443 iv@dlv.be 2017: het jaar van de veranderingen Omgevingsvergunning: jonge

Nadere informatie

nodigt u uit voor de studiedagen: Varkenshouderij Actueel

nodigt u uit voor de studiedagen: Varkenshouderij Actueel De studiedagen zijn GRATIS. Inschrijving is NIET vereist. Het wordt echter op prijs gesteld dat scholen die met meer dan 10 leerlingen komen, vooraf verwittigen. Uitnodiging De Vlaamse overheid - Dep.

Nadere informatie

Documentatie. Varkenshouderij Actueel 2011

Documentatie. Varkenshouderij Actueel 2011 Documentatie De Vlaamse overheid - Dep. Landbouw en Visserij - Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en het Praktijkcentrum Varkens organiseren de studienamiddagen: Varkenshouderij Actueel 2011 dinsdag

Nadere informatie

Een goede big. Roos Vogelzang TOPIGS Research Center IPG. 23 april 2014

Een goede big. Roos Vogelzang TOPIGS Research Center IPG. 23 april 2014 Een goede big Roos Vogelzang TOPIGS Research Center IPG 23 april 2014 Wat is een goede big? Wat is een goede big? Hoe kies je 250 biggen uit 1000 biggen? Gezondheid Geslacht Genetica Pariteit zeug Gewicht

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? De Rabobank verwacht een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Aan het einde

Nadere informatie

OMSCHAKELING NAAR DE BIOLOGISCHE PRODUCTIE

OMSCHAKELING NAAR DE BIOLOGISCHE PRODUCTIE OMSCHAKELING NAAR DE BIOLOGISCHE PRODUCTIE Omschakeling naar biologische varkenshouderij 1 www.vlaanderen.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Omschakeling naar biologische varkenshouderij in Vlaanderen... 3 2.1

Nadere informatie

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN.

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. Dirk Audenaert Consulent Rundvee Boerenbond INHOUD 1. DUURZAAMHEID : EEN VEELKLEURIG BEGRIP 2. KEN UW KOSTPRIJS 3. BEGRIPPEN

Nadere informatie

Jongveeopfok: een investering in de toekomst

Jongveeopfok: een investering in de toekomst Jongveeopfok: een investering in de toekomst Monique Mourits, Ronald Zom, Aart Evers, Ton Derks, Wilma Steeneveld, Henk Hogeveen en Michel de Haan Landelijke onderwijsdag Zuivelsector: Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Luchtconditionering met WKO in varkensstallen

Luchtconditionering met WKO in varkensstallen Luchtconditionering met WKO in varkensstallen Nevenvoordelen duurzame stalconcepten Beschrijving stalsysteem Werking van het systeem Met behulp van warmtewisselaars in de bodem en in de stal kan er warmte

Nadere informatie

Hoe wapent u zich tegen de volatiliteit in de varkenssector. Agriflanders, 11 januari 2013

Hoe wapent u zich tegen de volatiliteit in de varkenssector. Agriflanders, 11 januari 2013 Hoe wapent u zich tegen de volatiliteit in de varkenssector Agriflanders, 11 januari 2013 Programma 9u30 Onthaal 10u15 Evolutie van de varkensprijzen en volatiliteit in de sector Bert Bohnen, adviseur

Nadere informatie

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Financiële Analyse Frank de Boer Aston Martinnlaan 70 3261 NB Oud-Beijerland 31-10-2016-15:56 Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Inhoud 1 Structuur van het bedrijf 2 Totaal bedrijfsresultaat 3 Beschikbare

Nadere informatie

Bedrijfseconomische analyse

Bedrijfseconomische analyse 0,78125 Bedrijfseconomische analyse Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats Bedrijfseconomische analyse 2013 Uitgebracht aan: Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats klantnummer: 1234 Alle bedragen in

Nadere informatie

Maatschap Teunissen. Zeugen- en vleesvarkenshouderij te Zevenaar en Wehl. Even voorstellen

Maatschap Teunissen. Zeugen- en vleesvarkenshouderij te Zevenaar en Wehl. Even voorstellen Maatschap Teunissen Zeugen- en vleesvarkenshouderij te Zevenaar en Wehl Even voorstellen Wij zijn Marco en Ina Teunissen, 45 en 42 jaar, gehuwd en met onze 2 kinderen woonachtig op ons vleesvarkensbedrijf

Nadere informatie

Het Varkensloket - enkele praktijkvragen toegelicht

Het Varkensloket - enkele praktijkvragen toegelicht Het Varkensloket - enkele praktijkvragen toegelicht Sarah De Smet Coördinator Varkensloket Veepeiler studienamiddagen 2016 Visie - missie Vlaamse varkenshouders ondersteunen door informatie toegankelijker

Nadere informatie

Wroeten met VarkensNET

Wroeten met VarkensNET Wroeten met VarkensNET Doorrekening bodemenergie in de varkenshouderij (doorrekening door Maurice Ortmans, Inno+) Beschrijving Inno+ Geo-Balance systeem Zowel mensen als dieren presteren optimaal wanneer

Nadere informatie