HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie."

Transcriptie

1 HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie. mei 2008

2 Raamwerk Mediacompetenties. Met unieke ontwikkelprofielen op weg naar de toekomst. leren in het bedrijf (georganiseerd en/of via ervaring) jobrotation, interne stage, collegiale hulp/advies, werkoverleg, coaching, mentorschappen, eperimenteertijd, oefenopdrachten of projecten, eterne kennisnetwerken enz. StudioX en Nick: wat hebben wij nodig? Wat zijn onze ambities? bedrijf StudioX welke (nieuwe) ROLLEN heeft het bedrijf in 2015? welke (nieuwe) WERKPROCESSEN heeft het bedrijf in 2015? Hoe zien we dat voor ons en welke COMPETENTIES vinden wij daarbij vooral belangrijk? Nick Welke (nieuwe) ROLLEN zal ik vervullen in 2015? Welke nieuwe WERKPROCESSEN worden van mij verwacht in 2015? Wat zijn mijn dromen en ambities? Welke competenties moeten worden ontwikkeld? StudioX en Nick samen welke nieuwe WERKPROCESSEN moet/wil N. gaan uitvoeren? welke COMPETENTIES behoren daarbij? met welke BEHEERSINGSCRITERIA? welke COMPETENTIES beheerst N. al? (vaststellen op basis van eigen beoordeling of een EVC procedure) wat is nog te ontwikkelen? (Competenties gekoppeld aan werkprocessen) Wat leggen we vast? Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) welke competenties en/of criteria worden ontwikkeld? met welke middelen / opleidingsvormen afspraken m.b.t. geld, tijd, middelen van bedrijf en N. tijdpad en evaluatie Beroepsonderwijs: wat kunnen wij bijdragen? leren via initieel onderwijs of opleidingsinstituten beroepsopleiding (MBO, HBO-AD, HBO, WO BA-MA), branchegecertificeerde opleidingen, cursus, training, workshops, seminars, studiedagen, coaching, enz. 2

3 Loopbaanontwikkeling van Nick Inleiding Enthousiast geworden door het TNO-rapport Toekomstvisie Media waardeweb heeft het multimedia-bedrijf Studio X een strategisch businessplan gemaakt voor de komende jaren ( ). Dit plan voorziet in een uitgebreider dienstenpakket dat nog meer inspeelt op het ondersteunen van klanten bij het ontwerpen en vormgeven van media-uitingen. De directie van Studio X ziet een scenario voor zich waarin het huidige bedrijf (nadruk op print) doorgroeit naar een modern multimedia bedrijf. Eerst met de uitbreiding van het maken van websites (2009), later met een volledige multimedia studio, en het uitwerken van concepten en producties voor klanten (2011). Het samenwerken met strategisch partners wordt daarbij zeker niet uitgesloten. Deze doelstellingen maken het mogelijk om de nu nog gescheiden mediaproductielijnen meer crossmediaal te maken. Wat betreft de in het TNO-rapport genoemde rollen betekent dit met name een wijziging bij de rollen Adverteren/adviseren en Realiseren en de daarbij behorende werkprocessen en mediacompetenties. De directie van Studio X is zich er terdege van bewust dat door deze wijzigingen meer van de competenties van de huidige medewerkers gevraagd wordt. Zij voelt zich ook verantwoordelijk dat de medewerkers zorgvuldig worden voorbereid op een toekomst. Het kan er zelfs toe leiden dat afscheid genomen moet worden van enkele medewerkers waarvan wordt verwacht dat zij niet aan de nieuwe eisen kunnen voldoen. Ten behoeve van de voorbereiding van de medewerkers zal door de manager P&O een bedrijfsopleidingsplan worden gemaakt. Dit plan dient uiteindelijk voor elke medewerker te leiden tot een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Daarbij wil het bedrijf gebruik maken van de set van media- competenties met beheersingscriteria. Hieronder de beschrijving van een van de medewerkers, die al ruim acht jaar bij Studio X werkt als DTP-er. Nick (28 jaar) Na het succesvol afronden in 1998 van zijn beroepsopleiding DTP (MBO niveau 3) aan het Grafisch Lyceum te Rotterdam is Nick in dienst getreden van Studio X. Hij heeft zich de afgelopen jaren binnen de rol Realiseren vooral bezig gehouden met het opmaken van content (advertenties, posters, brochures en folders). Binnen het team is hij verantwoordelijk voor zijn deel van de opdracht, die hij via de vormgever krijgt. Contacten met eterne klanten heeft hij nauwelijks. Nick heeft zijn vak bijgehouden door het volgen van diverse cursussen Vormgeven bij het Media College en het Kenniscentrum GOC. Daarnaast heeft Nick zichzelf veel (thuis) geleerd o.a. het maken van websites. Het bedrijf is tevreden over de inzet en de kwaliteit van het geleverde werk. Zij zien in hem een medewerker die zij graag willen houden en die een belangrijke rol kan spelen bij de nieuwe doelstellingen die in het business plan zijn geformuleerd. In de functioneringsgesprekken met zijn leidinggevende heeft Nick al diverse malen aangegeven dat hij nieuwe stappen wil zetten in zijn loopbaan. Het is een grote wens van Nick om een HBO-diploma te halen. Zelf hij al ontdekt dat er aan de Hogeschool INHOLLAND in Rotterdam een opleiding bestaat Crossmediale Communicatie (Associate Degree). Een diploma op MBO-4 niveau is daartoe echter wel een vereiste. Dat zal hij dus eerst moeten regelen. In overleg is in kaart gebracht wat Nick moet ondernemen om tot het uitvoeren van nieuwe werk-zaamheden te komen. Daarbij is gewerkt met het raamwerk van rollen, 3

4 werkprocessen en media-competenties, zoals dat is opgesteld als gevolg van het TNOrapport. Samengevat betekent dat: concepten ontwikkelen (creatief en crossmediaal) meer contacten met eterne klanten professionele websites maken crossmediale producties realiseren (nog) meer projectmatig werken. De manager P&O heeft veel informatie gevonden op verschillende relevante websites. Tevens heeft hij Nick gewezen op de mogelijkheden voor EVC (Erkennen van Verworven Competenties). Via de website van Kenniscentrum GOC heeft hij meer informatie gekregen. Ook heeft Nick via internet de quick scan Mediavormgever gedaan. Uit het resultaat van deze scan blijkt dat hij in aanmerking komt voor een EVC-procedure om dat diploma op niveau 4 na aanvullende scholing (via BBL) te behalen. In het POP van Nick wordt na overleg vastgelegd dat zijn ontwikkeling er in de komende jaren als volgt uitziet. Tussentijds wordt geëvalueerd en wordt toestemming verleend voor een volgende stap: 1. EVC-procedure Media Vormgever Aanvullende beroepsopleiding Mediavormgever (MBO 4) 2008/ Cursus klantgericht handelen 2008/ Associate Degree Crossmediale Communicatie (HBO) vanaf 2010 Hoewel verwacht mag worden dat Nick zich de nieuwe competenties en bijbehorende criteria via zijn opleidingstraject verwerft, maakt Studio X de volgende aanvullende afspraken met Nick: - Meer aandacht voor kleding en taalgebruik (aandachtspunt bij functioneringsgesprekken) - Training in teamverband gericht op klantadvisering (hiervoor wordt een in company training ingekocht, waarbij de criteria gebruikt worden om de leerdoelen te formuleren). In onderstaande overzicht is uitgewerkt aan welke competenties Nick moeten werken. Enerzijds zal hij de huidige competenties moeten verdiepen, anderzijds nieuwe competenties moeten ontwikkelen. Mediacompetenties 2008 MBO /2009 MBO 4 vanaf 2010 leidinggeven (leiden en beslissen) a. beslissen en activiteiten initiëren b. aansturen c. begeleiden samenwerken (ondersteunen en samenwerken) d. aandacht en begrip tonen e. samenwerken en overleggen f. ethisch en integer handelen communiceren (interacteren) g. relaties bouwen en netwerken 4

5 h. overtuigen en beïnvloeden i. presenteren j. formuleren en rapporteren analyseren (analyseren, interpreteren) k. vakdeskundigheid toepassen l. materialen en middelen inzetten m. analyseren ontwerpen (creëren en leren) n. onderzoeken o. creëren en innoveren p. leren uitvoeren (organiseren en uitvoeren) q. plannen en organiseren r. klantgericht handelen s. kwaliteit leveren t. instructies en procedures opvolgen aanpassen (aanpassen en aankunnen) u. omgaan met veranderingen en aanpassen v. met druk en tegenslag omgaan ondernemen (ondernemen en presteren) w. gedrevenheid en ambitie tonen. ondernemend en commercieel handelen y. bedrijfsmatig handelen 5

6 Het gaat te ver voor alle competenties de verdieping en de ontwikkeling aan te geven. Daarom de competentie r. klantgericht handelen als voorbeeld: (R) Klantgericht handelen Beroepscompetentie Beheersingscriteria gericht op het werkproces De medewerker is in staat om op adequate wijze klantgericht te handelen, zodat de werkzaamheden naar tevredenheid van de klant/opdrachtgever* worden uitgevoerd. nu nieuw Is representatief, afgestemd op de klant. Inventariseert de wensen en behoeften van de klant. Toont een geïnteresseerde houding en luistert actief. Herkent (on-)uitgesproken wensen en behoeften van de klant. Vertaalt de wens(en) van de klant in relatie tot de mogelijkheden. Geeft duidelijk aan wat kan en wat niet kan. Verwijst zo nodig door naar (gespecialiseerde) collega s. Geeft advies als daarom gevraagd wordt. Denkt mee, geeft ook ongevraagd advies. Beperkt hinder tengevolge van de werkzaamheden tot een minimum. Vraagt aan de klant of alles naar wens (verlopen) is. Stelt de tevredenheid van de klant zo objectief mogelijk vast. Voorkomt aanleidingen voor klachten zoveel mogelijk. Neemt elke klacht serieus en zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Past verschillende gesprekstechnieken en gedragsstijlen toe, afgestemd op de situatie en de klant. Komt afspraken na of informeert de klant tijdig als dit niet lukt. * klant/opdrachtgever kan zowel etern zijn als intern Hoe ontwikkelt Nick de competentie klantgericht handelen? Dat gebeurt door een combinatie van off the job en on the job leren en opleiden. In de genoemde opleidingen en cursussen die Nick gaat volgen wordt aandacht besteed aan onderwerpen als hoe om te gaan met klanten, hoe wensen en behoeften van klanten zijn op te sporen, hoe een goede offerte kan worden opgesteld en het gebruik van gesprekstechnieken. Daarnaast dient Nick deze kennis, vaardigheden en houding toe te 6

7 passen in zijn dagelijks werk. Zijn leidinggevende (in zijn rol als coach) besteedt bij werken functioneringsgesprekken aandacht aan de wijze waarop Nick met de klanten omgaat. Offertes worden voor verzending doorgenomen en Nick kan bij problemen bij hem terecht. Soms gaat de leidinggevende mee bij een bezoek aan een klant, waardoor het mogelijk wordt Nick direct te adviseren. 7

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg!

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! 2 Inleiding Leven lang leren is een veelbesproken onderwerp. Werkgevers, maar zeker ook werknemers, hechten veel waarde aan het bijhouden

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER HET ALBEDA COLLEGE IS EEN REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM VOOR VOLWASSENENEDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS. ONS INSTITUUT

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Communications

Domeincompetenties en Illustraties Communications Domeincompetenties en Illustraties Communications (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik.

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie