Plan van Aanpak Mediacompetenties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak Mediacompetenties"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak Mediacompetenties Waar staan we nu? De opbrengsten van deel a en b De brug van toekomstverkenning naar de mediacompetenties van de toekomst

2 Projectdoelstelling Het zorgdragen voor adequate competentieontwikkeling bij professionals in de multimedia communicatie-industrie (reclame- en marketing-, grafimediaen uitgeverijbranche) (projectplan Mediacompetenties)

3

4 Onderzoek naar overzicht van diploma s (deel B)

5 Knelpunten initieel beroepsonderwijs Er is een groot aantal media en communicatiediploma s (96, waarvan vmbo en wo niet beroepsopleidend) er zijn met name zeer veel communicatie- en marketingachtige diploma s, met onduidelijke verschillen (of specificaties) Het geheel is daardoor onoverzichtelijk Mbo en Hbo sluiten niet logisch bij elkaar aan - in ieder geval niet in naamgeving - aansluiting op opleidingsniveau vindt wel plaats (inventarisatie zie routekaart) maar is eerder ondanks dan dankzij - verschillende definiëring van het begrip competenties maakt aansluiting lastiger

6 Aandachtspunten initieel beroepsonderwijs De wereld van print en reclame/marketing is vertegenwoordigd in vmbo/mbo/hbo De wereld van uitgevers (journalistiek/uitgeven) is niet vertegenwoordigd in het mbo, uitzondering daarop vormt de dtp-er. de vraag is of dit een gemis is De aanpassing van kwalificatieprofielen vergt jaren (onderzoek, procedures, implementatie) Aanpassing wordt bemoeilijkt door belangen, wettelijke regels De huidige veelheid van diploma s spreekt wellicht jongeren op eigen drijfveren aan (liever eventmarketing dan gewoon marketing) De omslag naar competenties in mbo en hbo zou tot langere houdbaarheid moeten leiden.

7 Knelpunten cursorisch beroepsonderwijs Er is een enorm particulier scholingsaanbod voor de mediasector (met name communicatie en advies), naast bekende leveranciers (vob boekacademie, kenniscentrum goc, gea, mediacademie, stivako, nima) veel specialisten/adviseurs.

8 Aandachtspunten cursorisch beroepsonderwijs Effect van opleiden wordt versterkt door koppeling aan bedrijfsstrategie /nieuwe businessmodellen (strategisch opleiden) Moderne werknemer neemt zelf initiatief (life long learning, employability) Opleiden wordt steeds meer maatwerk (van cursus naar incompany en advisering).

9 Raamwerk (deel C)

10 van Toekomstverkenning naar Mediacompetenties In 1483 schreef Leonardo Da Vinci een brief aan zijn latere broodheer Ludovico da Sforza waarin hij een ontwerp voor een brug aankondigt: Ik heb een opzet voor een hele lichte en makkelijk te transporteren brug, waarmee de vijand achtervolgd en op de vlucht gedreven kan worden. Het bijzondere aan Leonardo s brugontwerp is dat er voor de constructie geen bevestigingsmateriaal nodig is zoals touw, spijkers of lijm. Door de juiste verhoudingen tussen lengte en breedte van de planken te nemen kan door een specifieke manier van stapelen een overspanning gemaakt worden. Pas 500 jaar later is het ontwerp uitgevoerd in Noorwegen (bron Museum Boerhaave)

11 Stappen 1. Analyse resultaten TNO 2.Raamwerk: wat en voor wie 3. Ontwerpeisen 4.Bouwen van het raamwerk (voorbeeld)

12 Analyse TNO Rapport TNO rapport Marktpartijen gaan concurrentie met elkaar aan en nemen elkaars rollen over Verschuiving richting Niche Nick De generieke rollen veranderen niet, wel verschuiving in activiteiten Nieuwe activiteiten zullen ook door nieuwe kleine bedrijven worden opgepakt Innovatie en ketenmanagement zijn voor alle rollen van belang Betekent voor mediacompetenties. Adverteerders, drukkers en uitgevers gaan competenties delen. Accent op (virtueel) kenniswerk stelt hoge eisen aan cognitieve competenties (ordenen, onderzoeken, meten, nieuwe oplossingen bedenken). En het gaat niet alleen om andere/nieuwe activiteiten, maar ook om nieuwe combinaties (versnelling in de keten, in elkaar schuiven van processen, directe klantrelaties). Competenties van buiten kunnen interessant worden; ondernemersschap gevraagd. Dus te ontwikkelen competenties.

13 Analyse TNO rapport Niche Nick: geld verdienen met toegevoegde waarde Scenario-assen: hoog geregisseerd (= routine, efficiency, top-down) + virtueel (= nieuw en innovatief) De toekomst is aan organisaties die sturen op efficiency en innovatie. (M.Weggeman) Wat zijn passende karakteristieken van medewerkers

14 Analyse TNO rapport Niche Nick = Innoverend, improviserend Maakt (nieuwe) informatie Werkt op basis van informatie en attitude (human talent) Flexibel en creatief Vernieuwt voortdurend Doorbreekt patronen Niche Nick = Routinematig, efficiënt (n.b. dit kan ook een creatieve functie betreffen) Overtreft (bestaande) normen en standaarden Werkt op basis van ervaring en vaardigheid (methodiek, theorie) Efficiënt, geconcentreerd Verbetert voordurend Ontwikkelt patronen 15 a 20 % van de medewerkers 80 a 85 % van de medewerkers (bron: Weggeman)

15 Analyse TNO rapport Nieuwe technologie, nieuwe concepten, zich onderscheiden van de concurrent vraagt om specialisten. Co-creatie, werken met hybride content, crossmediaal realiseren, innovatie vraagt om allrounders. Bovendien veranderen organisatiestructuren van hierarchisch naar webstructuren, en dat betekent functioneren in wisselende teams met wisselende taken en verantwoordelijkheden (Weggeman, Volberda). Het competentieprofiel van de toekomst heeft een T-profiel. 1. Generalist: specialisme, maar weet van veel dingen iets (projectleiders, regelneven, trafficmanagers e.d.) 2. Standaard T-profiel: specialisme met 2 a 3 aanvullende disciplines op basic niveau (b.v. journalist die ook kan filmen, webdesigner die ook korte teksten kan redigeren, it-specialist die communiceert met klant) 3. Superspecialist: specialist, die wel kan opereren in samenwerkingsverbanden (en gevraagd wordt vanwege superkennis) De diversiteit van profielen neemt toe. Er komen niet meer competenties, maar wel meer combinaties zowel naar vak als naar beheersingsniveau. De traditionele beroepsprofielen zijn daarvoor niet voldoende flexibel. We hebben dus een meer open en flexibel model nodig.

16 Analyse TNO rapport De rollen veranderen niet, activiteiten wel De huidige competenties van mbo en hbo blijven bruikbaar. Instrumenten, toepassingen en context veranderen wel. Nieuwe competenties en profielen ontwikkelen is niet nodig. Opnieuw ordenen en inkleuren wel.

17 Wat en voor wie is het raamwerk mediacompetenties Het raamwerk is een overzicht van alle door CMC, KVGO en NUV erkende mediacompetenties op elk niveau, zowel vaktechnisch als management die een werknemer/ werkgever gedurende zijn loopbaan zou kunnen ontwikkelen. De competenties geven aan wat mensen kunnen (bekwaamheid/competentie), niet hoe ze dat hebben geleerd of kunnen leren.

18 Wat en voor wie is het raamwerk mediacompetenties 1. Meerwaarde voor de bedrijfstak Sterke positie om met onderwijsaanbieders te communiceren (zowel initieel als particulier) Versterking relatie met opleiders Civiel effect (mits verbonden aan een systematiek van certificering en beoordeling: wenselijk?) 2. Meerwaarde voor bedrijven (hrm) Herkenbaar systeem van waar uit competentiemanagement kan worden georganiseerd (werving, selectie, beoordeling, loopbaanontwikkeling) 3. Meerwaarde voor opleiders (initieel en cursorisch) Informatie op basis waarvan kwalificatiedocumenten en curricula kunnen worden aangepast of ontwikkeld Versterkt relatie met de beroepspraktijk

19 Raamwerk in beeld Het raamwerk vormt de hele lichte en makkelijk te transporteren brug die de wereld van bedrijfsleven en beroepsopleidingen verbindt.

20 Raamwerk in beeld Communicatie met beroepsonderwijs Sectorbrede plannen/ subsidieaanvragen m.b.t. opleiden en ontwikkelen Opleiden Kwalificeren Examineren Werven Selecteren Opleiden en ontwikkelen Beoordelen Opleiden Kwalificeren Examineren

21 Ontwerpeisen voor een raamwerk mediacompetenties 1. De rollen en activiteiten van TNO zijn de belangrijkste bouwstenen 2. Biedt een overzicht van persoonsgebonden competenties (niet collectief, maar individueel) 3. Dus geen voorgeschreven profielen, wel een catalogus voor het samenstellen van een persoonlijk functie- of opleidingsprofiel. (beperkt aantal bouwstenen, veel combinaties) 4. Het raamwerk is een groeidocument; aanvullen, verfijnen, bijstellen moet mogelijk blijven 5. Van, voor en door de bedrijfstak beheerd 6. Heeft aansluiting op competentiegericht beroepsonderwijs 7. Beslaat alle niveaus van vmbo t/m wo 8. Is methodologisch verantwoord 9. Maakt gebruik van gevalideerde competentietaal (SHL, en HBO competenties) 10. Maakt gebruik van gevalideerde niveau-omschrijvingen (b.v.k. EQF / EKK) 11. Voorziet in competenties met beheersingscriteria 12. Taalgebruik is herkenbaar voor mensen in de bedrijfstak/sector 13. Kan digitaal worden benut 14. Gebruiksvriendelijk, transparant 15. Is voorzien van begrippenkader/woordenboek

22 Raamwerk overzicht Rollen Werk- Mediacompetenties processen Adverteren/ adviseren voorbeeldberoepen Content produceren voorbeeldberoepen Aggregeren voorbeeldberoepen Realiseren Webdesigner, Technisch functioneel architect, Interactive designer, Grafisch vormgever, Systeembeheerder, Dtp-er, Technisch ontwerper Distribueren voorbeeldberoepen Activiteiten TNO Activiteiten TNO Activiteiten TNO Activiteiten TNO Activiteiten TNO competenties, willekeurige volgorde leidinggeven (leiden en beslissen) a. beslissen en activiteiten initiëren b. aansturen c. begeleiden samenwerken (ondersteunen en samenwerken) d. aandacht en begrip tonen e. samenwerken en overleggen f. ethisch integer handelen communiceren (interacteren) g. relaties bouwen en netwerken h. overtuigen en beïnvloeden i. presenteren analyseren (analyseren, interpreteren) j. formuleren en rapporteren k. vakdeskundigheid toepassen l. materialen en middelen inzetten m. analyseren ontwerpen (creëren en leren) n. onderzoeken o. creëren en innoveren p. leren uitvoeren (organiseren en uitvoeren) q. plannen en organiseren r. klantgericht handelen s. kwaliteit leveren t. instructies en procedures opvolgen aanpassen (aanpassen en aankunnen) u. omgaan met veranderingen en aanpassen v. met druk en tegenslag omgaan ondernemen (ondernemen en presteren) w. gedrevenheid en ambitie tonen x. ondernemend en commercieel handelen y. bedrijfsmatig handelen Beheersingscriteria

23 Uitwerking realiseren Omschrijving rol Realiseren Het (fysiek) drukken of digitaal (platform) realiseren van content zodat het geconsumeerd kan worden (TNO, blz. 40) Werkprocessen Activiteiten TNO plus toelichting (TNO blz. 47/48) Cross-mediaal realiseren De consument de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van verschillende media en toch dezelfde gebruikerservaring te hebben. Capaciteits- en kwaliteitsmanagement Bij online platformen is goed capaciteits- en kwaliteitsmanagement essentieel om te zorgen voor een goede gebruikerservaring. Content opmaken & repurposing Voor digitale media en ook om het later nog weer af te drukken: het opmaken van de content voor verschillende media, een gebruiksvriendelijke user-interface en content-repurposing (overzetten op een ander platform, in ander formaat). Naast het zelf doen, gaat het hierbij ook om het bieden van tools. Snelheid & flexibiliteit in publicatie/realisatie Mogelijkheden om content (tekst, audio, beeld, video) snel (online) te kunnen publiceren in verschillende verschijningsvormen (flexibel). Authenticatie, security & DRM Zorgen voor de juiste toegang (wel/niet betaald), bescherming van contentrechten en privacy van de gebruiker (DRM= Digital Rights Management: technologieën om content kenmerken mee te geven waarop de rechten staan). Printing on-demand In kleinere oplagen efficiënt kunnen printen (of herdrukken) met korte levertijden. Financieel management De druk op de kosten zal in de verschillende scenario s groot blijven, het efficiënt omgaan met kosten en kostenbewustzijn blijft daarom van groot belang. Voorbeelden van beroepen Webdesigner, Technisch functioneel architect, Interactive designer, Grafisch vormgever, Systeembeheerder, Dtp-er, Technisch ontwerper Mediacompetenties* competenties die door medewerkers binnen deze rol en werkprocessen ontwikkeld kunnen zijn; afhankelijk van de functie dienen de competenties en het niveau daarvan te worden vastgesteld competenties, willekeurige volgorde leidinggeven (leiden en beslissen) a. beslissen en activiteiten initiëren b. aansturen c. begeleiden samenwerken (ondersteunen en samenwerken) d. aandacht en begrip tonen e. samenwerken en overleggen f. ethisch integer handelen communiceren (interacteren) g. relaties bouwen en netwerken h. overtuigen en beïnvloeden i. presenteren analyseren (analyseren, interpreteren) j. formuleren en rapporteren k. vakdeskundigheid toepassen l. materialen en middelen inzetten m. analyseren ontwerpen (creëren en leren) n. onderzoeken o. creëren en innoveren p. leren uitvoeren (organiseren en uitvoeren) q. plannen en organiseren r. klantgericht handelen s. kwaliteit leveren t. instructies en procedures opvolgen aanpassen (aanpassen en aankunnen) u. omgaan met veranderingen en aanpassen v. met druk en tegenslag omgaan ondernemen (ondernemen en presteren) w. gedrevenheid en ambitie tonen x. ondernemend en commercieel handelen y. bedrijfsmatig handelen Beheersingscriteria Mediacompetenties (R) Klantgericht handelen Beroepscompetentie De medewerker is in staat om op adequate wijze klantgericht te handelen, zodat de werkzaamheden naar tevredenheid van de klant / Beheersingscriteria gericht op het werkproces (N) Onderzoeken opdrachtgever worden uitgevoerd. Is representatief, afgestemd op de klant. Inventariseert de wensen en behoeften van de klant. Toont een geïnteresseerde houding en luistert actief. Herkent (on-)uitgesproken wensen en behoeften van de klant. Vertaalt de wens(en) van de klant in relatie tot de mogelijkheden. Informeert de klant over de werkzaamheden. Speelt in op de veranderde situatie en past werkwijze hierop aan. Verwijst zo nodig door naar (gespecialiseerde) collega s. Geeft advies als daarom gevraagd wordt. Denkt mee, geeft ook ongevraagd advies. Beperkt hinder tengevolge van de werkzaamheden tot een minimum. Vraagt aan de klant of alles naar wens (verlopen) is. Neemt elke klacht serieus en zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Past verschillende gesprekstechnieken en gedragsstijlen toe, afgestemd op de situatie en de klant. Komt afspraken na of informeert de klant tijdig als dit niet lukt. Beroepscompetentie de medewerker is in staat om onderzoek te doen ten behoeve van informatievoorziening, communicatieprocessen, trends en Beheersingscriteria gericht op het werkproces (O) Creëren en innoveren (markt)ontwikkelingen. verzamelt uitgebreid informatie (kwalitatief en/of kwantitatief gebruikt verschillende bronnen om informatie te verzamelen zoekt naar informatie stelt de juiste vragen om informatie te verkrijgen analyseert onderzoeksgegevens brengt de juiste en voldoende gegevens boven tafel is alert op nieuwe informatie pikt signalen op en weet deze juist te interpreteren kijkt naar zaken vanuit meerdere invalshoeken bestudeert trends, gebeurtenissen gebruikt (digitale) onderzoeksinstrumenten en beschrijvingsmethoden formuleert conclusies en aanbevelingen Beroepscompetentie de medewerker is in staat om op basis van een opdracht een concept, product of proces te ontwerpen dat past binnen de kaders van Beheersingscriteria gericht op het werkproces kwaliteit, doorlooptijd en budget. analyseert de vraag van de klant/ opdrachtgever zoekt relevante informatie inventariseert mogelijkheden en beperkingen komt met creatieve ideeën komt met veel verschillende alternatieven maakt (voorlopig) ontwerp met onderbouwing voor een concept (advertentie, merk, imago) maakt (voorlopig) ontwerp met onderbouwing voor een product (website, krant, folder e.d.) maakt (voorlopig) ontwerp met onderbouwing voor een proces/systeem (ict, crm, cms, workflow)

24 Samenstellen persoonlijk of opleidingsprofiel Interactief designer Nick multimediabedrijf met 60 medewerkers development hbo niveau werkt als projectleider voor externe opdrachtgevers Dtp-er Gerrit multimediabedrijf met 60 medewerkers productieafdeling mbo-3 niveau werkt als uitvoerend medewerker voor interne opdrachtgevers Voorbeeld profiel t.b.v. werven, selecteren, opleiden/ontwikkelen of beoordelen

25 Raamwerk Geen standaardprofielen wel referentie (wat zijn de nieuwe ontwikkelingen?) en maatwerk (profiel samenstellen) Geen voorschrijvend model wel uitnodigend Aandachtspunten voor het vervolg: - Structureel onderhoud en communicatie over de ontwikkeling organiseren. Werkprocessen: Competenties: veranderen snel lang houdbaar

26 Vervolg en globale planning 5 februari Klankbordgroep beoordeelt model en doet suggesties voor criteria 1 maart Concept raamwerk op basis van deskwerk 15 maart Ontwikkelopdrachten voor bedrijfstak, bedrijven, initieel en cursorisch beroepsonderwijs in de vorm van projectideeën Half april Raamwerk, aangevuld door experts Plan van aanpak fase twee

HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie.

HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie. HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie. mei 2008 Raamwerk Mediacompetenties. Met unieke ontwikkelprofielen op weg naar de toekomst. leren in het bedrijf

Nadere informatie

Creatieve bruggenbouwers

Creatieve bruggenbouwers connect connect vmbo mbo hbo AANSLUITING VMBO-MBO-HBO GRAFIMEDIA NR. 5 NOVEMBER 2008 Creatieve bruggenbouwers Project Mediacompetenties Een eerste resultaat: Raamwerk Mediacompetenties Doorstroom mbo-hbo

Nadere informatie

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012 PROJECTPLAN Mediacompetenties Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! 16 april 2012 Van: BTB fonds, A&O fonds Grafimedia. 1 Korte projectbeschrijving. Aanleiding De media-

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Toekomstvisie Media Waardeweb

Toekomstvisie Media Waardeweb oekomstvisie Media Waardeweb impact op activiteiten en kansen voor samenwerking in opdracht van CMC, KVGO en NUV Eindrapport, 21 december 2007 1 - eindrapport, 21 december 2007 - Annemieke de Korte, annemieke.dekorte@tno.nl

Nadere informatie

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Plan van Aanpak MEDIACOMPETENTIES

Plan van Aanpak MEDIACOMPETENTIES Plan van Aanpak MEDIACOMPETENTIES Aan : CMC (Centrum voor Merk en Communicatie), de heer W.A.M. Slierings; KVGO (Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen), de heer F. Bakkes; NUV (Nederlands Uitgevers

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

Leren, Loopbaan en Burgerschap. April 2007

Leren, Loopbaan en Burgerschap. April 2007 Leren, Loopbaan en Burgerschap April 2007 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Leren en loopbaan: de blik op ontwikkeling...5 3. Burgerschap...5 4. Overzicht van kerntaken van het document Leren, Loopbaan

Nadere informatie

Project Mediacompetenties

Project Mediacompetenties Project Mediacompetenties Samenvatting van het rapport Toekomstvisie Media Waardeweb, impact op activiteiten en kansen voor samenwerking van TNO Informatie- en Communicatietechnologie maart 2008 Het project

Nadere informatie

Changes in Media Competences: Emerging trends

Changes in Media Competences: Emerging trends Changes in Media Competences: Emerging trends Erik Stevens Chairman of the Board GOC Drupa, May 2012 Content Research in the Netherlands: background objectives results Example of recent developments: new

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever Landelijke Kwalificaties MBO Mediavormgever Crebonummer: 22086, 90403, 90413, 90424, 90401, 90411, 90421, 90404, 90414, 90423, 90402, 90412, 90422 Sector: Branche: Opleidingsdomein: Kunst, Cultuur en Media

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Beroepengroep: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Versie 2009-2010 Commercieel medewerker

Nadere informatie

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE Uitvoerder onderzoek De Leeuw Consult B.V. Opdrachtgever Stichting Fonds Architectenbureaus November 2009 Postbus 19606, 1000 GP Amsterdam

Nadere informatie

Applicatie- en mediaontwikkeling

Applicatie- en mediaontwikkeling Landelijke Kwalificaties MBO Applicatie- en mediaontwikkeling Crebonummer: 22258, 22087, 95699, 95311, 95701, 95313, 95700, 95312 Sector: ICT, kunst, cultuur, games & media Branche: ICT, game, media &

Nadere informatie

Permanent competent. Hiteq. www.hiteq.org. Vier profielen van de medewerker in 2020. Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid

Permanent competent. Hiteq. www.hiteq.org. Vier profielen van de medewerker in 2020. Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

ipb INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ONDERWIJS

ipb INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ONDERWIJS ipb INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ONDERWIJS Persoonlijk OntwikkelingsPlan en gesprekscyclus Een praktische handleiding met voorbeelden en formats 3 De brochure Persoonlijk OntwikkelingsPlan en gesprekscyclus

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel. versie definitief

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel. versie definitief Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel versie definitief Versie: 1 november 2006 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon... 4 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

Curriculum, geschikt of ongeschikt?

Curriculum, geschikt of ongeschikt? Curriculum, geschikt of ongeschikt? Een onderzoek naar het curriculum van de opleiding Art & Design. J. J. Tjalsma Studentnummer: 000378278 Begeleiders: Els van Rooij Ben Boog Master Kunsteducatie - Mei

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

IT Service Management

IT Service Management DEEL 1 IT Service Management best practices H E T S T A N D A A R D W E R K V O O R I T S E R V I C E M A N A G E M E N T onder redactie van Jan van Bon!?!? De mens in de IT-organisatie 5.3 Het succes

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Competentiemanagement De schakel tussen kwaliteiten van medewerkers en doelstellingen van de organisatie S.P.G. Hendriks 02-05-2012 Hogeschool NCOI HBO personeelsmanagement Eindopdracht Voorwoord Twee

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 Joan Verhoef, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Annerie Zalmstra, Hogeschool Zuyd Marie-Antoinette Minis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Ruth Zinkstok, Hogeschool van

Nadere informatie