Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop"

Transcriptie

1 Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW, 15 mei 2014 Bijgewerkt d.d. 30 april 2015 t.b.v. het stappenplan Goedkeuring directie:

2 2 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop Inhoudsopgave Inleiding Doel en afbakening De inkoop van beton waardeketen Identificeren van de partners binnen de waardeketen Kwalificeren van de CO2 emissies Grondstoffen Fabriceren betonmortel Transport naar projecten Resultaten CO2 reductiemogelijkheden Ander cementsoort gebruiken Transport verminderen Gerecycled beton toepassen Reductiedoelstellingen Conclusie... 12

3 3 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop Inleiding Gebr. Beentjes GWW heeft in 2012 de eerste stap gezet op weg naar CO2 reductie. Dit betaalde zich in 2013 uit met het certificeren voor de CO2 prestatieladder op niveau 3. Tijdens het proces van certificering werd al snel duidelijk dat Gebr. Beentjes het niet bij niveau 3 wilde laten, ze willen hiermee verder aan de slag en uiteindelijk niveau 5 halen. De eerste stap om niveau 5 te halen is het in kaart brengen van de scope 3 emissies, inzicht in deze emissies is noodzakelijk om niveau 4 te halen. Scope 3 emissies zijn indirecte emissies die een gevolg zijn van de activiteiten die een bedrijf uitoefent, maar de bronnen van deze emissies zijn geen eigendom van het bedrijf of in beheer van het bedrijf. De scope 3 emissies van Gebr. Beentje staan vermeld in het document 4.A.1 Scope 3 analyses 2012.docx en uitgewerkt in scope 3 berekeningen.xlsx. Gebr. Beentjes heeft hiervoor gekeken naar de inkoop van beton, inkoop van betonijzer, woon- werk verkeer van het kantoorpersoneel, investeringen, het uitbesteed transport en de afvalverwerking. Dit document zal ingaan om de manieren van CO2 reductie bij de inkoop van beton keten. Beton is betonspecie(betonmortel) dat uitgehard is. Het wordt veelvuldig gebruikt als bouwmateriaal in de bouwwereld en bij Gebr. Beentjes is dat niet anders. Betonspecie bestaat uit cement, zand, grind en/of een grindvervanger, water en eventueel hulpstoffen en/of additieven 1. Uit onderzoek is gebleken dat van de totale emissie in de betonketen er zo n 80% afkomstig is van de productie van

4 4 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop cement 2. De oorzaak hiervan is te vinden in het chemische proces en de noodzakelijke opwarming om er cement van te branden 3. Vanuit Gebr. Beentjes gaan we daarom kijken naar mogelijkheden om de emissie bij het fabriceren van cement te verminderen. Het is niet de bedoeling om het product cement opnieuw te definiëren. We willen als kleine speler op de markt kijken naar andere opties binnen de gegeven kaders en op deze manier bijdragen aan inzicht in de betonketen bij leveranciers en afnemers. 1. Doel en afbakening Het eerste doel van deze ketenanalyse is het in kaart brengen van de keten bij de inkoop van beton door Gebr. Beentjes. Deze analyse zal leiden tot het identificeren en kwantificeren van de CO2 reductiemogelijkheden in de keten. De gehele betonketen bestaat uit de volgende schakels: 1. Ontwerp 2. Productie van cement 3. Grondstoffenwinning 4. Productie van beton 5. Toepassing in constructie 6. Gebruik / onderhoud 7. Sloop / amoveren 8. Recycling

5 5 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop 2. De inkoop van beton waardeketen In figuur 1 staat een overzicht van de betonketen. Wij zullen ons gaan richten op de soorten cement en welke mogelijkheden hier zijn. Gebr. Beentjes is een kleine speler en heeft daarom een beperkte invloed op toeleveranciers en afnemers. Wij kunnen wel als bedrijf eventuele alternatieven opperen en op deze manier een bepaalde invloed uitoefenen. Figuur 1 Betonketen 4 Zoals eerder gemeld zijn er meerdere soorten cementtypen. De meest voorkomende cementtypes zijn voornamelijk: CEM I Portland cement: Portland cement met max. 5% andere stoffen CEM II Portlandvliegas cement: Allerlei mengvormen met portlandcement bv. Leisteen, minimaal 65% portlandcement CEM III Hoogovencement Hoogoven/portlandcement mengsel in 3 klassen: A, B en C, waarbij CEM III/A de minste (40%) en CEM III/C de meeste (90%) hoogovenslak bevat Cement is een onmisbaar onderdeel van de betonmortel die Gebr. Beentjes bestelt bij betoncentrales. Ze gaan hierbij uit van het bestek voor een bepaald project. De bestelde betonmortel wordt door de betoncentrales afgeleverd op de projecten. Dit transport gebeurt per vrachtwagen

6 6 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop In 2012 heeft Gebr. Beentjes voor m3 aan betonmortel ingekocht. Dit is berekend aan de hand van de inkoopfacturen. In tabel 1 is dit aantal verder gespecificeerd. Hoeveelheid (m3) Aantal transporten Enkele rit afstand 5 (km) Totale afstand (km) Van der Kamp Dyckerhoff Basal ABC mortel Bruil beton & mix 479 g.g. 60 g.g. TOTAAL Tabel 1 Inkoop betonmortel 2012 Verder valt uit de cijfers op dat de gemiddelde hoeveelheid m3 beton kan verschillen. Deze cijfers zullen nog nader worden onderzocht om zodoende vast te stellen of hier nog reductiemogelijkheden zijn. Het rijden met kleine vrachten is immers ongunstig voor de CO2 uitstoot. 3. Identificeren van de partners binnen de waardeketen In 2012 heeft Gebr. Beentjes gebruik gemaakt van een viertal betoncentrales; Van der Kamp, Een familiebedrijf die vanaf de jaren 60 zich bezig houdt met betonmortelcentrales. Ze hebben betoncentrales in Amersfoort, Moerdijk, Zaandam en Zwolle. Verder zijn ze zelf tevens gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 prestatieladder Dyckerhoff Basal, Bestaat uit het voormalige Nederlandse Cement Deelnemingsmij B.V. die in 2007 zijn verder gegaan onder de huidige naam. Ze hebben 20 betoncentrales door heel Nederland en zijn in het bezit van het Beton Bewust keurmerk. ABC mortel, ABC Mortel produceert en levert betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C08/10 t/m C53/65. Ze hebben vestigingen in Amsterdam, Meppel, Tiel en Waalwijk. Bruil beton & mix, Bruil is een onafhankelijk en vooraanstaande leverancier van cementgebonden producten en oplossingen voor ruwbouw, gevels en de afwerking daarvan. Verder zijn ze gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 prestatieladder. Op aangeven van CO2Seminar.nl zal worden onderzocht of de footprint per m3 beton nader kan worden bepaald op basis van gegevens van Van der Kamp en/of Bruil. De CO2 uitstoot per m3 beton wordt momenteel nog gebaseerd op algemene gegevens in de markt. 5 Infoblad_Duurzaamheid_Betonmortel_ pdf VOBN

7 7 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop 4. Kwalificeren van de CO2 emissies In deze paragraaf zal er gekeken worden naar de CO2 emissies die vrijkomen in de betonketen. Gemiddelde verhouding basisbestanddelen in de betonmortel: 4.1 Grondstoffen Eén m3 betonspecie heeft de volgende mengverhouding beton voor een doe-het-zelver. Dit houdt in dat voor 1 m3 er 325 kg cement, 660 kg zand, 1300 kg grind en 160 kg water nodig is. Dit is een gemiddeld genomen verhouding 6. Voor de berekening zal deze verhouding aangehouden worden. Cement: De gemiddelde cement emissie in Nederland komt uit op 540 kg CO2/ton cement 7. Portlandcementen, ook wel CEM I-cementen genoemd met een aandeel Portlandklinker van 90% of meer. De CO2-emissie die vrijkomt bij de productie van dit type cement is circa 900 kg CO2/ton cement. Laagklinkergehalte cement, ook wel hoogovencement of CEM III B cementen genoemd waarin het cement voor circa 30% uit Portlandklinker bestaat en voor circa 70% uit hoogovenslak. De CO2- emissie die vrijkomt bij de productie van dit type cement is circa 300 kg CO2/ton cement. Grind: Grind voor beton wordt gewonnen in rivieren. Bij de winning van grind is de CO2 emissie 1,09 kg/co2 per ton 8. Zand: Zand voor beton wordt gewonnen in rivieren. Bij de winning van zand is de CO2 emissie 3,01 kg/co2 per ton 9. Water: De CO2 uitstoot bij het winnen van water van voldoende kwaliteit is 0,276 kg/co2 per ton Fabriceren betonmortel Het produceren van beton vindt plaats in de betoncentrale. Aan de hand van een eerdere ketenanalyse uitgevoerd door Strukton zijn wij gekomen tot een emissie van 11 kg CO2/m3 voor het productieproces in de betoncentrale Dubocalc via GMB Beheer B.V. Ketenanalyse prefabbetonproducten pdf Dubocalc via GMB Beheer B.V. Ketenanalyse prefabbetonproducten pdf Defra (2009) via strukton_co2_emissie_beton_2010.pdf Strukton Groep N.V. CO2-emissie van beton

8 8 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop 4.3 Transport naar projecten Gebr. Beentjes kijkt per project waar ze hun betonmortel inkopen. Het vervoer geschiedt per vrachtauto > 20 ton 12, deze levert 0,11 kg CO2/tonkm. In 2012 is er km gereden ten behoeve van het vervoer van betonmortel. Dit komt neer op een 1,386 kg CO2. Kg/CO2 per ton Verhouding (1-2-3) Kg CO2/m3 Portlandcement 900 0, ,50 Laagklinkergehalte cement 300 0,325 97,50 Gemiddeld cement 540 0, ,50 Grind 1,09 1,300 1,42 Zand 3,01 0,660 1,99 Water 0,276 0,160 0,04 Productie TOTAAL CO2 emissie per m3 betonmortel 110,95 188,95 305,95 kg CO2 TOTAAL CO2 emissie betonmortel ,1 kg CO2 / 736,53 ton CO2 TOTAAL transport ,386 kg CO2 Tabel 2 CO2 emissie beton 5. Resultaten Uit de analyse van de inkoop betonketen blijkt dat er per ingekocht m3 betonmortel gemiddeld zo n 188,95 kg CO2 emissie optreedt. Het overgrote deel van deze uitstoot vindt plaats bij de productie van het cement bestandsdeel. Verder valt er op dat er per soort cement een beduidend verschil is qua emissie. Dit is belangrijk om mee te nemen bij de CO2 reductiemogelijkheden. Er moet hier wel een kanttekening bij geplaatst worden, het is niet altijd makkelijk om een soort cement te vervangen door een ander cementtype. 6. CO2 reductiemogelijkheden Er zijn verschillende mogelijkheden om de CO2 emissie te reduceren. Ik zal hieronder ingaan op de mogelijkheden die haalbaar zijn voor Gebr. Beentjes. Reduceren van de CO2 door toepassen van ander cementsoort Reduceren van de CO2 door het aantal ritten te verminderen Reduceren van de CO2 door gerecyclede beton toe te passen 6.1 Ander cementsoort gebruiken Zoals eerder vermeldt is de grootste emissiebron de cementproductie. Dit kan verminderd worden door te kiezen voor een cementsoort waar minder Portlandklinkers in voorkomen. Zo kan CEM III Hoogovencement toegepast worden in plaats van Portland CEM I. Het nadeel hiervan is dat Gebr. Beentjes niet altijd een keuze heeft. In het bestek staat soms heel specifiek aangegeven wat wel en niet toegestaan is qua bouwmateriaal. Er is dan geen ruimte om te kiezen voor een ander cementtype in de betonmortel. Gebr. Beentjes zal in de gevallen dat er sprake

9 9 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop is van een kwalitatief gelijke optie, maar met minder CO2 emissie pleiten voor de duurzamere optie bij de toeleverancier en de afnemer. 6.2 Transport verminderen Na bestudering van de inkoopfacturen bleek dat er soms een extra toeslag werd gerekend op een bestelling. Hier was sprake van als men een kleine hoeveelheid betonmortel had besteld. Door deze kleine bestellingen beter in te plannen en beter af te stemmen kan de CO2 emissie verminderd worden en treedt er een kostenbesparing op. 6.3 Gerecycled beton toepassen Uit onderzoek is gebleken dat er mogelijkheden zijn om betongranulaat te gebruiken als cementvervanger en als grindvervanger 13. Betongranulaat is betonpuin dat na sloop vrij wordt gehouden van ander steenachtig puin. Door het te gebruiken als cementvervanger wordt de grootste emissieoorzaak van beton aangepakt. Op dit moment staat het onderzoek nog in de kinderschoenen, maar het is goed om te weten dat er nog volop mogelijkheden zijn om de CO2 emissie binnen de betonketen aan te pakken. 7. Reductiedoelstellingen Uit de ketenanalyse van de inkoop beton blijkt dat er meerdere mogelijkheden zijn om de CO2 emissie te reduceren. De meeste winst kan geboekt worden door een minder vervuilende cementsoort te gebruiken. Zo kan de reductie al snel oplopen tot 40%. Een nadeel hiervan is dat Gebr. Beentjes niet altijd de keuze heeft om gebruik te maken van minder belastend cement. Ze zijn hierbij afhankelijk van de afnemer en de gestelde eisen. Verder bestaat de scope 3 uit meerdere soorten emissies. De totale reductie aan emissies in scope 3 zal daarom nooit op 40% uitkomen. Vanwege deze omstandigheden is ervoor gekozen om de scope 3 reductiedoelstelling te zetten op 5% voor Deze reductie zal bewerkstelligd worden vanuit de beide ketenanalyses. De komende jaren gaan wij dit nauwlettend in de gaten houden en eventueel onze reductiedoelstelling aanpassen wanneer de praktijk hierom vraagt. 13 Ce_delft_2828_milieu-impacht_van_betongebruik_nl_bouw_def.pdf

10 10 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop 7.1 Stappenplan Om deze doelstelling te realiseren is er een stappenplan opgesteld. Het stappenplan voor deze reductie ziet er als volgt uit: 1. Informeren bij leveranciers Het is wenselijk om zoveel mogelijk informatie omtrent CO2 te krijgen van leveranciers. Zodoende kan Gebr. Beentjes inzicht krijgen in de uitstoot van CO2 van het ingekochte beton. Op basis van deze informatie zal worden gekeken of de CO2 uitstoot per m3 beton kan worden bepaald voor de vaste leveranciers van Gebr. Beentjes. 2. Vergelijken van leveranciers Op basis van de informatie omtrent CO2 zal er een vergelijking worden gemaakt in de huidige aanbieders van beton. Indien deze informatie te weinig duidelijkheid geeft dan kan worden gekeken naar aanvullende zaken in de keten van de betonproductie. Zoals de transporten naar betoncentrale (via het water, per as, ). Indien bekend zal er worden gekeken naar de CO2 uitstoot per m3 beton per leverancier. Daarnaast zal er gekeken worden naar andere relevante factoren zoals de afstand van betoncentrales tot de werken van Gebr. Beentjes. 3. Inventariseren van eisen van opdrachtgevers De eisen van de opdrachtgevers kunnen van grote invloed zijn op de CO2 uitstoot. De keuze van de in te kopen beton is afhankelijk van de aard van het werk en de eisen van de opdrachtgever. Wanneer er een keuzemogelijkheid is voor een duurzamere variant beton dan zal Gebr. Beentjes nagaan of dit toegepast kan worden in het werk en of de opdrachtgever ook voor deze optie wil kiezen. Dit hoeft niet specifiek de keuze voor beton te zijn maar het kan ook de betonsamenstelling betreffen: welk cement is / kan worden gebruikt voor het beton. Om opdrachtgevers duidelijk te maken welke keuzemogelijkheden er zijn kan overwogen worden om een beslisdiagram op te stellen. Welke keuzes zijn er voor welke betonproducten? 4. Informeren van werkvoorbereiders en uitvoerders De personen die binnen Gebr. Beentjes verantwoordelijk zijn voor de inkoop van beton moeten goed op de hoogte zijn van de duurzaamheidsaspecten van beton en de keuzemogelijkheden (indien deze er zijn) voor Gebr. Beentjes. Zo kunnen zij de voor Gebr. Beentjes meest duurzame beton inkopen. Binnen Gebr. Beentjes zal tenminste één persoon worden aangewezen als kerndeskundige duurzaam beton. 5. Volgen van de ontwikkelingen in de keten Er wordt in de GWW sector veel aandacht besteed aan het verduurzamen van de betonketen. Zo is er een initiatief om de gehele keten voor 100% te verduurzamen in Dit betreft de Green Deal: Verduurzaming betonketen van MVO Nederland en samenwerkende instanties. Bedrijven kunnen zich aansluiten als koploper. Op dit moment is dit initiatief nog in een verkennende fase. De verwerkende bedrijven hebben in deze fase naar verwachting nog weinig invloed. Gebr. Beentjes wil dit initiatief blijven volgen. Mogelijk zal Gebr. Beentjes ook actief deelnemen om zodoende ook als een van de koploper bedrijven op te treden in de keten. In dat geval zal Gebr. Beentjes ook deelnemen aan de bijeenkomsten van dit initiatief.

11 11 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop 7.2 Fasering stappenplan Om het stappenplan ten uitvoer te brengen is de onderstaande planning uitgewerkt: Stap Omschrijving Actie door Streef datum Status 1 Informeren bij leveranciers - Van der Kamp - ABC mortel - Bruil beton & mix - Dyckerhoff Basal FK / MV Q Gedaan Toelichting Er is inmiddels contact geweest met Van der Kamp. Zij leveren 2/3 van de totale hoeveelheid beton. Van der Kamp is gecertificeerd voor niveau 3 CO2 ladder. De aanvoer wordt over water gedaan en de toevoer tot projecten. 2 Vergelijken van leveranciers - Wat is samenstelling beton en welk cement is grondstof voor het beton? - CO2 uitstoot per m3 bekend? - Afstand tot (project van) Gebr. Beentjes - Andere relevante aspecten m.b.t. CO2 FK / MV Q Gedaan Gegevens over de CO2 uitstoot van beton per leverancier is niet voorhanden. Het is echter wel duidelijk dat de vaste leveranciers van Gebr. Beentjes ook aantoonbaar actief zijn op het gebied van milieu, zij beschikken o.a. over de volgende certificaten: - Van der Kamp: CO2 Prestatieladder niveau 3 - ABC Mortel: ISO Bruil: CO2 Prestatieladder - Dyckerhoff Basal: ISO In de gehele keten is veel aandacht voor duurzaamheid. Dit blijkt o.a. ook uit publicatie op duurzameleverancier.nl, keurmerk beton bewust en Green Deal verduurzaming betonketen. 3 Inventariseren van eisen van opdrachtgevers - Welke eisen worden aan beton gesteld - Zijn er duurzamere alternatieven mogelijk - Is de opdrachtgever bekend met deze alternatieven? FK / MV Q Zie toelichting De betonkeuze is vooral afhankelijk van het beoogde gebruik. Vooralsnog zijn er weinig tot geen extra opties m.b.t. duurzaamheid 4 Informeren van werkvoorbereiders en uitvoerders FK / MV Q Deels gedaan Toelichting Toelichting Toelichting In het laatste algemene KAM overleg is er gesproken over de CO2 prestatieladder en de ketenanalyse voor beton. Hierbij waren alle werkvoorbereiders en uitvoerders bij aanwezig. Nadat de bovenstaande stappen verder zijn geïnventariseerd zullen zij opnieuw worden geïnformeerd.

12 12 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop 5 Volgen van de ontwikkelingen in de keten - Aanmelden voor nieuwsbrief - Nagaan eisen bij EMVI aanbestedingen: kan deelnemen aan initiatief duurzaam beton van toegevoegde waarde zijn - Overwegen aanmelden bij initiatief Duurzaam Beton FK / MV Nieuwsbrief gedaan, overige niet. Toelichting Het initiatief is vooralsnog in een verkennende fase. Gebr. Beentjes verwacht dat de kleinere verwerkende bedrijven in deze fase nog weinig invloed hebben. Gebr. Beentjes wil dit initiatief blijven volgen. Mogelijk zal Gebr. Beentjes ook actief deelnemen om zodoende ook als een van de koploper bedrijven op te treden in de keten. In dat geval zal Gebr. Beentjes ook deelnemen aan de bijeenkomsten van dit initiatief. De belangrijkste ontwikkelingen zijn op de site van MVO Nederland te vinden. Gebr. Beentjes zal deze ontwikkelingen blijven volgen. 8. Conclusie In deze analyse is er gekeken naar de keten met betrekking tot de beton inkoop. Op deze manier wil Gebr. Beentjes meer inzicht krijgen in emissies die gepaard gaan bij het gebruik van beton. Hiervoor is er gekeken naar het jaar De totale emissie was in ,49 kg CO2 inclusief de transportkosten. Bij Gebr. Beentjes is dat goed voor ruim 50% van de CO2 emissies in scope 3. Een CO2 reductie op dit gebied zal daardoor gelijk zichtbaar zijn in de scope 3 analyse. Deze reductie zal moeten komen uit de drie eerder genoemde maatregelen, waarbij de nadruk ligt op het verminderen van de transport en het vervangen van cementtypes met een hoge concentratie Portlandklinker door soorten waarin minder klinker gebruikt wordt. Aan de hand van de uitgevoerde ketenanalyse is er gekeken naar de reductiedoelstellingen voor Gebr. Beentjes in de scope 3. Uit onze analyse van de betonketen is gebleken dat er veel te winnen valt op dit gebied. Waar wel rekening mee gehouden moet worden is de beperkte invloed die Gebr. Beentjes heeft. We hebben daarom ingezet op een reductie van 5% in De komende jaren zal er regelmatig gekeken worden naar deze doelstelling en aangepast wanneer dat nodig blijkt te zijn.

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Stap 1: Uitwerking van de waardeketen... 4 2.1 Grondstoffen... 4 2.2 Transport naar betoncentrale... 4 2.3 Prefab betoncentrale... 4 2.4 Transport naar het project... 5 2.5 Gebruikersfase

Nadere informatie

1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013. Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013

1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013. Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013 1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013 Gebr. Beentjes GWW, 20 mei 2014 2 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

Participanten Werkgroep. Aannemingsbedrijf Platenkamp BV (E. Veldkamp) Betoncentrale Twenthe (J. Dekker, D. Wintels)

Participanten Werkgroep. Aannemingsbedrijf Platenkamp BV (E. Veldkamp) Betoncentrale Twenthe (J. Dekker, D. Wintels) Participanten Werkgroep Aannemingsbedrijf Platenkamp BV (E. Veldkamp) Betoncentrale Twenthe (J. Dekker, D. Wintels) Cemex Cement Duitsland (W. Remarque) Twentse Recyclings Maatschappij TRM (W. Ekkelenkamp)

Nadere informatie

Ketenanalyse upstream Aangekochte Goederen en Diensten Prefab Betonproducten

Ketenanalyse upstream Aangekochte Goederen en Diensten Prefab Betonproducten Ketenanalyse upstream Aangekochte Goederen en Diensten Prefab Betonproducten Inleiding In het kader van certificering op niveau 5 van de CO 2-prestatieladder voert Jac. Barendregt één analyse uit van een

Nadere informatie

TERRA BEHEER BV VAN GEVEL TOT GEVEL GROEP 17 februari 2015

TERRA BEHEER BV VAN GEVEL TOT GEVEL GROEP 17 februari 2015 TERRA BEHEER BV VAN GEVEL TOT GEVEL GROEP 17 februari 2015 Opgesteld door : Ing. H.J. Boneschansker / Drs. M. Hoogland Paraaf: Datum : 17 februari 2015 Goedgekeurd : J. van der Aar (Adjunct directeur Terra

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse zand Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Aspect(en): 4.A.1 Datum: 04 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Identificatie... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

CO2-emissie scope 3 Ketenanalyse Beton en prefab betonelementen

CO2-emissie scope 3 Ketenanalyse Beton en prefab betonelementen CO2-emissie scope 3 Ketenanalyse Beton en prefab betonelementen 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel van het document... 2 1.2 Leeswijzer... 2 2 De CO 2 prestatieladder... 3 2.1 Scopes... 3 2.2 Niveaus en

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse 2016 Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV Bezoekadres: De Meerpaal 11 9206 AJ Drachten info@vanderwiel.nl Uitgevoerd door: AMK Inventis

Nadere informatie

Evaluatie CO2 reductie in ketensamenwerking:

Evaluatie CO2 reductie in ketensamenwerking: Evaluatie CO2 reductie in ketensamenwerking: Project 3 bruggen over kanaal Almelo de Haandrik Brug Bergentheim Brug Beerzerveld Brug Emtenbroekerdijk Uitvoering Aannemersbedrijf van Haarst Deelnemers ketensamenwerking:

Nadere informatie

Ketenanalyse PVC. in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum

Ketenanalyse PVC. in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum Ketenanalyse PVC in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten.. 3 1.3 Opbouw 4 Stap 1: Dominantieanalyse

Nadere informatie

Green Deal Concreet 1.0

Green Deal Concreet 1.0 Green Deal Concreet 1.0 Een groep vooraanstaande bedrijven en brancheorganisaties in de betonketen hebben in 2011 samen met MVO Nederland het MVO Netwerk Beton opgericht. Op 4 oktober 2011 heeft het MVO

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

Ketenanalyse beton CO 2 -Prestatieladder Strukton Group BV

Ketenanalyse beton CO 2 -Prestatieladder Strukton Group BV Ketenanalyse beton CO 2 -Prestatieladder Strukton Group BV Ketenanalyse beton CO 2 -Prestatieladder Strukton Group BV Rapportage ten behoeve van de CO2-Prestatieladder eis 4.A.1 en 4.A.3 Utrecht, december

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton. Martin Vos, Gerrit Plaggenmars Van Spijker Infrabouw Opsteldatum Autorisatiedatum: Versie: 1.

Ketenanalyse Beton. Martin Vos, Gerrit Plaggenmars Van Spijker Infrabouw Opsteldatum Autorisatiedatum: Versie: 1. 1 Ketenanalyse Beton Auteur: Martin Vos, Gerrit Plaggenmars Bedrijf: Van Spijker Infrabouw Opsteldatum 04-04-2016 Autorisatiedatum: 06-04-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder 74100130-PGR/R&E 11-2658 Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder Arnhem, 21 november 2011 Auteur: R.G. Catau In opdracht van Schreuder Beheer B.V. KEMA Nederland

Nadere informatie

Strukton Bouw Analyse scope 3 emissiebron beton

Strukton Bouw Analyse scope 3 emissiebron beton Strukton Bouw Analyse scope 3 emissiebron beton CO 2 -emissie van beton, projecten 2010 Paul Dreef 05 mei 2011 Versie 1.0 Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Motivatie 3 1.3 Afbakening

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

Memo. extern. Geachte heer/ mevrouw,

Memo. extern. Geachte heer/ mevrouw, Van Spijker beton- en waterbouw Aan: Externe belanghebbenden Van Spijker beton- en waterbouw Van: Ester van Spijker CC: Datum: 26 november 2012 Betreft: Voortgangsrapportage CO 2-prestatieladder, scope

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0 Reductie Scope 3 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 4.B.1 Reductie; scope 3 Datum 28-02-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOEL... 3 1.1 CO2 - Prestatieladder...

Nadere informatie

Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V.

Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V. Projectdossier CO 2 Productie & transport betonputten, te Utrecht. Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V. Amsterdam, 14 oktober 2016 Status: Concept, voor aanvang van de werkzaamheden Akkoord namens betrokkenen:

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

CO 2 reductiedoelstellingen 2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 CO 2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Memo. intern. Onderzoek kansen CO 2-reductie in prefab beton Prefab overzicht 2011

Memo. intern. Onderzoek kansen CO 2-reductie in prefab beton Prefab overzicht 2011 Van Spijker beton- en waterbouw Aan: Directie van Van Spijker beton- en waterbouw Van: G. Plaggenmars CC: E. van Spijker Datum: 11-03-2012 Betreft: Bijlage: Onderzoek kansen CO 2-reductie in prefab beton

Nadere informatie

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse? 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

Economisch voordeel in puin Samenvatting MKBA Betonketen

Economisch voordeel in puin Samenvatting MKBA Betonketen Economisch voordeel in puin Samenvatting MKBA Betonketen De maatschappelijke kosten en baten van betongranulaat 2 Samenvatting Economisch voordeel in puin - Kristian Oosterveen Samenvatting Economisch

Nadere informatie

Memo. extern. Beste belanghebbende,

Memo. extern. Beste belanghebbende, Van Spijker Infrabouw B.V. Aan: Alle belanghebbende van Van Spijker Infrabouw B.V. Van: Ester van Spijker / Gerrit Plaggenmars CC: Datum: 10 april 2014 Betreft: Voortgangsrapportage CO 2-prestatieladder,

Nadere informatie

Aanleg van nutsvoorzieningen

Aanleg van nutsvoorzieningen 3: Analyse van GHG-genererende (ketens van) activiteiten Afdeling KAM Blad 1 van 11 Aanleg van nutsvoorzieningen Blad 2 van 11 Voorwoord In het kader van de gestelde eisen in de CO 2 -prestatieladder van

Nadere informatie

Scope 3 emissie analyse Schindler Liften B.V. 5 december 2016

Scope 3 emissie analyse Schindler Liften B.V. 5 december 2016 Scope 3 emissie analyse Schindler Liften B.V. 5 december 2016 Inleiding Dit document omvat een kwantitatieve scope 3 emissie analyse behorende bij eis 4.a.1 van de CO2-prestatieladder. Deze analyse is

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 7 Ketenanalyse Beton BESIX bouwproject Lanaye

Voortgangsrapportage 7 Ketenanalyse Beton BESIX bouwproject Lanaye Voortgangsrapportage 7 Ketenanalyse Beton BESIX bouwproject Lanaye BESIX Nederland Branch 6 november 2014 Definitief rapport -- BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht +31

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 6 Ketenanalyse Beton BESIX bouwproject Lanaye

Voortgangsrapportage 6 Ketenanalyse Beton BESIX bouwproject Lanaye Voortgangsrapportage 6 Ketenanalyse Beton BESIX bouwproject Lanaye BESIX Nederland Branch 15 juli 2014 Definitief rapport -- BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht +31 (0)180

Nadere informatie

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat DEFINITIEVE RAPPORTAGE Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat Betrokkenen: John Kerstjens Sander Hegger Maxim Luttmer MNO Vervat Groep Vestiging Rotterdam, november 2010 Rapportage Ketenanalyse ophoogzand

Nadere informatie

Ketenanalyse Scope 3 Emissie Zandopbrengen project Rondweg Garyp Verplaatsing zand met de focus op Project De Haak om Leeuwarden

Ketenanalyse Scope 3 Emissie Zandopbrengen project Rondweg Garyp Verplaatsing zand met de focus op Project De Haak om Leeuwarden Ketenanalyse Scope 3 Emissie Zandopbrengen project Rondweg Garyp Verplaatsing zand met de focus op Project De Haak om Leeuwarden Haarsma Groep BV Waltaweg 6 8765 LP Tjerkwerd T: 0515 579 100 E: info@haarsmagroep.nl

Nadere informatie

CO 2 -reductiebeleid. Doelstellingen over Datum: 20 april 2017 Versie: 3.3 Auteur: GTP Vrijgegeven:

CO 2 -reductiebeleid. Doelstellingen over Datum: 20 april 2017 Versie: 3.3 Auteur: GTP Vrijgegeven: CO 2 -reductiebeleid Doelstellingen over 2017 Datum: 20 april 2017 Versie: 3.3 Auteur: GTP Vrijgegeven: 2/6 In document 15 CO2 reductiebeleid zijn de doelstellingen gedefinieerd. Dit document geeft beknopt

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Max Bögl 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Uitwerking ketenanalyse scope 3 emissies In situ beton Transport materiaal & materieel

Uitwerking ketenanalyse scope 3 emissies In situ beton Transport materiaal & materieel Uitwerking ketenanalyse scope 3 emissies In situ beton Transport materiaal & materieel Rapportnummer 3501030DR01 Datum 24 juni 2015 Relatienummer 12463 ADVISEUR M.V. van den Bovenkamp M.Sc. AUTEUR(S) BEWERKT

Nadere informatie

Ketenanalyse Duboton Beton. Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/14

Ketenanalyse Duboton Beton. Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/14 1 Ketenanalyse Duboton Beton Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/14 2 Inhoudsopgaven 1 INLEIDING... 3 1.1 ACTIVITEITEN REY BEHEER... 3 1.2 WAT IS EEN KETENANALYSE... 3 1.3 DOEL VAN DE KETENANALYSE...

Nadere informatie

CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017

CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017 CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017 Significante scope 3 emissies Aan de hand van zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve scope 3 analyse zijn de emissies in

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Ketenanalyse grasmaaien

Ketenanalyse grasmaaien Ketenanalyse grasmaaien Criteria Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Opgesteld door Paul Bremmer en Marco Vermeulen Opgesteld op 05-04-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw

Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw tbv hercertificering niv. 5 op de CO2- Prestatieladder (2015) Deelrapport Rasenberg Wegenbouw B.V. maart 2015 Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Versiebeheer. Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria

Versiebeheer. Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria Versiebeheer Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 2-6-2016 Qonsultar, HvdV 1.0 01-7-2016 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v. vorige versie Initiële

Nadere informatie

Duurzamer beton door gebruik van Mecalithe

Duurzamer beton door gebruik van Mecalithe Duurzamer beton door gebruik van Mecalithe Datum : 1 juli 2014 Versie : W1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Cement... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Cement in Nederland... 4 2.3 CO 2 uitstoot cement... 5 2.4

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies.

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. Appelweg 1 4782PX Moerdijk Versie Controle Opgesteld door Vrijgave 1 E. Raats G.J.P. Schilt-Kamerbeek T. Schilt KAM-manager KVGM-coördinator Algemeen

Nadere informatie

CO2 communicatieplan Pagina 1 van 6 Pagina CO2 COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV PERIODE 2015-2020

CO2 communicatieplan Pagina 1 van 6 Pagina CO2 COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV PERIODE 2015-2020 CO2 communicatieplan Pagina 1 van 6 Pagina CO2 COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV PERIODE 2015-2020 Opgesteld door M. Hoogland (adviseur) Paraaf Gecontroleerd door Dhr. A. Mons Paraaf Goedgekeurd door

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west"

Ketenanalyse Beton in project Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers Versie 31-12-2015 Inleiding Van Mechelen recycling b.v. verwerkt een groot deel van de bij Liander n.v. door HKS ingezamelde grondkabel. Na verwerking ontstaan

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Sector en keteninitiatieven

Sector en keteninitiatieven Sector en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen Kenmerk 1.D.1_1, 3.D.1_1, 3.D.1_2 en 3.D.2_1 Sector en keteninitiatieven Datum 13 maart 2015 Versie

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen buispalen 2013

Ketenanalyse stalen buispalen 2013 Ketenanalyse stalen buispalen Genemuiden Versie 1.0 definitief \1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 De -prestatieladder 4.1 Scopes 4. Niveaus en invalshoeken 5 3 Beschrijving van de waardeketen

Nadere informatie

Interne Audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Duurzaamheid. Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Duurzaamheid. Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam Duurzaamheid Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam Duurzaamheid maatschapelijke meerwaarde leveren PPP samenhang (met alle maatschappelijke doelen)

Nadere informatie

Resultaten keurmerk Beton Bewust. Kwaliteit, zekerheid en verantwoordelijkheid in betonmortel

Resultaten keurmerk Beton Bewust. Kwaliteit, zekerheid en verantwoordelijkheid in betonmortel Resultaten keurmerk Beton Bewust Kwaliteit, zekerheid en verantwoordelijkheid in betonmortel Het keurmerk voor bouwen met betonmortel Het keurmerk Beton Bewust van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten

Nadere informatie

Ketenanalyse Scope 3 emissie

Ketenanalyse Scope 3 emissie 2015 Scope 3 emissie Inkoop en transport van betonproducten t.b.v. project De Vergulde Hand te Vlaardingen Pijnacker Infra B.V. Barwoutswaarder 87B 3449 HK Woerden Contactpersoon: Dhr. Henk Walberk Tel.:

Nadere informatie

Scope 3 Analyse 2011

Scope 3 Analyse 2011 Algemeen gedeelte Blad : 1 van 7 Scope 3 Analyse 2011 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Scope 3 Analyse Pag. 1 van 7 Algemeen gedeelte Blad : 2 van 7 INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 1: De hoofdlijnen van de waardeketen

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3. Jade Beheer Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.0 Document : Communicatieplan CO 2-prestatieladder Auteur : Jade

Nadere informatie

Reductieplan 2011-2013 (3-B-1)

Reductieplan 2011-2013 (3-B-1) Gebr. van der Lee Reductieplan 2011-2013 (3-B-1) CO²- Bewust Lelystad, januari 2013 Inhoudsopgave 1. Realisatie doelstellingen... 3 1.1 ontwikkelingen Gebr. van der Lee... 3 1.2 beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton. Gemaal Schardam. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton. Gemaal Schardam. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton Gemaal Schardam Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 13-05-2015 Naam: R.S.J. Nelis 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Inspanning voor. duurzame. betonproducten

Inspanning voor. duurzame. betonproducten Inspanning voor duurzame betonproducten 1 Een duurzame wereld begint bij jezelf. Beton is en blijft een belangrijk en populair bouwmateriaal. Dit betekent dat we meer aandacht moeten geven aan het verduurzamen

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling Transportmiddel

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Titel Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V. Status Concept Versie 1.0 Datum 03-05-2013 Auteurs Duko Jonker, YnzePieksma, Thijs Lindhout Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina 1 van 8 Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Gebr. Kloens B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 Definitief rapport

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Zandkreekdam 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. CO 2 -Presatieladder. Combinatie KWS / Van Oord

Zandkreekdam 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. CO 2 -Presatieladder. Combinatie KWS / Van Oord Eindrapportage CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 9 CO 2 -Presatieladder Zandkreekdam 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. Combinatie KWS / Van Oord Eindrapportage

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 3 Ketenanalyse Beton BESIX bouwproject Lanaye

Voortgangsrapportage 3 Ketenanalyse Beton BESIX bouwproject Lanaye Voortgangsrapportage 3 Ketenanalyse Beton BESIX bouwproject Lanaye BESIX Nederland Branch 8 november 2012 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht +31 (0)180

Nadere informatie

Rapport EXTERN Scope 3 emissies en Ketenanalyse Betonproducten Datum: Pagina: 1 van 16. Doc.naam: Organisatie: Internetsite:

Rapport EXTERN Scope 3 emissies en Ketenanalyse Betonproducten Datum: Pagina: 1 van 16. Doc.naam: Organisatie: Internetsite: Pagina: 1 van 16 Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Organisatie: Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door: Autorisatiedatum: 12-02-2015.

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

Ketenanalyse perronbestrating. Rapportage van de scope 3 CO 2 -emissies

Ketenanalyse perronbestrating. Rapportage van de scope 3 CO 2 -emissies Rapportage van de scope 3 CO 2 -emissies Verantwoording Titel : Ketenanalyse perronbestrating Revisie : 2.0 Datum : 7 april 2011 Auteur(s) : ing. J. Gerressen ir. E. Olthof ir. E. Sjonger E-mail adres

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Pannekoek GWW B.V. Auteur(s): Carolien Degen, CO 2 -functionaris,

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies

Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies CO2-Prestatieladder eis 5.B.1 Almere, 30 november 2015 Contactpersoon: Mevr. J. den Braber Postbus 30248 1303 AE ALMERE t 036-538 88 00 e jdbraber@a-hak.nl i www.a-hak.nl

Nadere informatie

Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen

Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Pagina: 1 van 11 Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Organisatie: Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door:

Nadere informatie

Versiebeheer. Eaton Industrie (Netherlands) B.V. Ketenanalyse totaaloplossing

Versiebeheer. Eaton Industrie (Netherlands) B.V. Ketenanalyse totaaloplossing Versiebeheer Eaton Industrie (Netherlands) B.V. Ketenanalyse totaaloplossing Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 2-6-2016 Qonsultar, HvdV 1.0 01-7-2016 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v. vorige versie

Nadere informatie

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle

Nadere informatie

Green Deal Verduurzamen betonketen September 2014, Ecobouw 2014

Green Deal Verduurzamen betonketen September 2014, Ecobouw 2014 Green Deal Verduurzamen betonketen September 2014, Ecobouw 2014 Sustainable Concrete Centre Oosterhout (NB), The Netherlands Director: Mantijn van Leeuwen m.vanleeuwen@crh-scc.nl +31 6 2275 4364 MVO netwerk

Nadere informatie

Ketenanalyse betonnen dwarsliggers. voestalpine Railpro BV

Ketenanalyse betonnen dwarsliggers. voestalpine Railpro BV Ketenanalyse betonnen dwarsliggers voestalpine Railpro BV 2 Colofon Titel Ketenanalyse betonnen dwarsliggers voestalpine Railpro BV Status Concept Versie 1.6 Datum 13-12-2016 Auteurs Eric Brink Thijs Lindhout

Nadere informatie

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 4 december 2014 Status: definitief Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. November 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2016 Rapportage Scope -Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope ) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie Contactpersoon:

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie