Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol"

Transcriptie

1 Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Wat is een ketenanalyse? Activiteiten Cnossen Infra B.V Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 4 Stap 2: Keuze van ketenanalyses 5 Stap 3: Identificeren van schakels in de keten 6 Stap 4: CO 2 uitstoot per schakel in de keten 8 Stap 5: Reductiemaatregelen 13 Colofon 15 Bijlagen 16 4.A.1_1 Rapport Ketenanalyse 2

3 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO 2 -Prestatieladder voert Cnossen Infra B.V. een analyse uit van GHG (Green House Gas) genererende ketens. Dit document beschrijft de ketenanalyse van beton. Deze ketenanalyse is opgesteld door Cnossen Infra B.V. onder begeleiding van CO 2 seminar.nl. Cnossen Infra B.V. hecht grote waarde aan duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen is nauw verbonden met de door ons gewenste kwaliteit en klanttevredenheid. In 2010 heeft Cnossen Infra haar CO2-footprint berekend en geregistreerd op de CO2-prestatieladder van Bouwend Nederland. In 2013 heeft Cnossen Infra B.V. deze registratie officieel laten certificeren door TUV Nederland en zijn wij CO2-gecertificeerd op de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) prestatieladder (niveau 3). Met het streven naar het behalen van niveau 5 stapt Cnossen Infra B.V. actief buiten de grenzen van haar eigen organisatie, met de bedoeling de emissie-impact van haar activiteiten te reduceren. In scope 1 en 2 zijn reeds alle direct aan de organisatie gerelateerde emissies in kaart gebracht. In deze rapportage gaat Cnossen Infra B.V. nog een stap verder en wordt inzicht gegeven in haar relevante scope 3 CO2-emissies. Scope 3 emissies zijn alle indirecte emissies als gevolg van de activiteiten van Cnossen Infra B.V. die voortkomen uit bronnen die geen eigendom zijn van Cnossen Infra B.V., maar wel bepaald worden door de eigen onderneming. Deze benaderingswijze is gerelateerd aan de waardeketen van de verschillende activiteiten als vermeld in scope 3, waarbij er 1 keten in detail worden beschreven Wat is een ketenanalyse? Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst, die Cnossen Infra B.V. inkoopt, de CO 2 uitstoot wordt berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het product bedoeld; van inwinning van de grondstof tot en met verwerking van afval (of recycling) Activiteiten Cnossen Infra B.V. Met ruim 50 jaar ervaring biedt Cnossen Infra B.V. een breed pakket producten en diensten op het gebied van grond-, weg en waterbouw (GWW). Wij zijn een specialist in het uitvoeren van zowel kleinschalige als grootschalige projecten in de activiteitengebieden: aanleg van alle soorten riolering, waarbij het onderheide riool een echt specialisme is; realisatie van alle soorten wegverhardingen en bestratingen, zowel handmatig als machinaal; aanbrengen van damwanden en beschoeiingen; verzorging van bodemsaneringen; uitvoering van grond- en sloopwerkzaamheden; bouw en woonrijp maken van uitbreidingsplannen Opbouw In dit rapport presenteert Cnossen Infra B.V. de ketenanalyse van beton. De opbouw van het rapport is als volgt: Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies Stap 2: Keuze van ketenanalyse Stap 3: Identificeren van schakels in de keten Stap 4: CO 2 uitstoot per schakel in de keten Stap 5: Reductiemaatregelen 4.A.1_1 Rapport Ketenanalyse 3

4 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies Voordat wordt bepaald waarover een ketenanalyse uitgevoerd dient te worden, heeft Cnossen Infra B.V. een berekening gemaakt van haar meest significante scope 3 emissiebronnen. Onderstaande tabel geeft dit overzichtelijk weer. Relevant Scope 1/2 Omvang geschat in ton CO2/jr Beïnvloedbaarheid Ranking Upstream Scope 3 Emissions 1. Purchased Goods & Services Ja Nee 1968 Ja 1 2. Capital Goods Nee Nee 0 Nee 3. Fuel- and Energy Ja Ja 16 Ja 4 4. Transportation & Distribution Ja Nee 150 Ja 2 5. Waste Generated in Ja Nee 134 Ja 3 Operations 6. Business Travel Nee Nee 0 Nee 7. Employee Commuting Ja Nee Ja 8. Leased Assets Ja Ja Scope 1/2 Ja Downstream Scope 3 Emissions 9. Transportation & Distribution Nee Nee 0 Nee Sold Goods 10. Processing of Sold Products Nee Nee 0 Nee 11. Use of Sold Products Nee Nee 0 Nee 12. End-of-Life Treatment of Sold Nee Nee 0 Nee Products 13. Leased Assets (Downstream) Nee Nee 0 Nee 14. Franchises Nee Nee 0 Nee 15. Investments Nee Nee 0 Nee Tabel 1 Dominantie analyse 1 1 Indeling conform het GHG Protocol opgesteld door WRI en WBCSD. 4.A.1_1 Rapport Ketenanalyse 4

5 Stap 2: Keuze van ketenanalyses Cnossen Infra B.V. zal conform de voorschriften van de CO 2 -Prestatieladder 2.2 uit de top twee een emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse van te doen. De top twee betreft: 1. Purchased Goods & Services; 2. Fuel- and Energy- Related Activities; Binnen de emissiebron 'Purchased Goods & Services' bevindt zich een aantal grondstoffen die separaat van elkaar groter zijn dan de overige emissiebronnen binnen bovenstaande lijst. Er kan gesteld worden dat deze materialen tot de kernproducten behoren waar Cnossen Infra B.V. mee werkt. Het is dan ook voor de hand liggend dat Cnossen Infra B.V. er voor heeft gekozen om voor deze producten een ketenanalyse op te stellen zodat voor deze producten ook daadwerkelijk een reductie in de keten gerealiseerd kan worden. In bijlage 1 is een inkooplijst van Cnossen Infra B.V. terug te vinden welke inzicht geeft in de samenstelling van Purchased Goods & Services. De lijsten laten de volgende CO2-uitstoot zien bij de twee grootste emissiebronnen: Beton: 321 tco 2 ; PVC: 241 tco 2. Aan de hand van project Harlingen en de grootste leverancier van Cnossen Infra B.V. wordt er een ketenanalyse opgesteld voor beton. Project Harlingen Voor het project Harlingen werkte Cnossen Infra B.V., in opdracht van de gemeente, aan het verbeteren van het rioolstelsel in de Oosterparkwijk. Hierbij is een nieuw riool over een oud riool heen gelegd. 4.A.1_1 Rapport Ketenanalyse 5

6 Stap 3: Identificeren van schakels in de keten In dit hoofdstuk worden de schakels in de keten in kaart gebracht. Onderstaand schema presenteert de schakels in de keten van beton. Figuur 1 Keten beton Per schakel zal in onderstaande tabel de partner worden gepresenteerd. Over de winning van de grondstoffen wil de leverancier uit strategische overwegingen alleen het land van herkomst benoemen. Dit is onderstaand weergegeven. Categorie Type Land van herkomst 2 Toelichting Winning Betonnen buizen Nederland Cement grondstoffen incl. Engeland Zand bewerking Schotland Grind Categorie Type Land van herkomst Toelichting Winning Betonnen putten Nederland Cement grondstoffen incl. Nederland Zand bewerking Schotland Grind Nederland Vliegas Categorie Type Land van herkomst Toelichting Winning Betonnen klinkers Nederland Cement grondstoffen incl. Nederland Zand bewerking Schotland Grind Duitsland Plastificeerder Categorie Type Land van herkomst Toelichting Winning Betonnen banden Nederland Cement grondstoffen incl. Duitsland Spligri 3 bewerking Schotland Grind Duitsland Plastificeerder 2 Land van herkomst grondstoffen opgevraagd van Kijlstra Drachten. 3 Combinatie van grind en split. 4.A.1_1 Rapport Ketenanalyse 6

7 Categorie Partner Toelichting Transport Diverse vervoerders Upstream Categorie Type Partner Toelichting Productie beton Betonnen buizen Kijlstra Locatie Drachten Betonnen putten Kijlstra Locatie Drachten Betonnen klinkers Kijlstra Locatie Veendam Betonnen banden Kijlstra Locatie Veendam Categorie Type Partner Verwerking beton Betonnen buizen Cnossen Infra B.V. Betonnen putten Cnossen Infra B.V. Betonnen klinkers Cnossen Infra B.V. Betonnen banden Cnossen Infra B.V. Categorie Partner Toelichting Onderhoud / vervangen Cnossen Infra B.V. Voert zelf het onderhoud uit Categorie Partner Toelichting Recycling Anton van Dijk / Visser / DBG Afvalverwerking Tabel 2 Ketenpartners 4.A.1_1 Rapport Ketenanalyse 7

8 Stap 4: CO 2 uitstoot per schakel in de keten In dit hoofdstuk wordt per schakel uit de keten (zie figuur 1) de CO 2 uitstoot berekend. Alle schuin gedrukte getallen in deze berekening zijn schattingen. Grondstof De eerste schakel van de keten is het inkopen van materialen. Om de CO 2 uitstoot hier van te berekenen worden, voor de verschillende mixen van beton, de grondstoffen op een rij gezet. Onderstaande tabel geeft dit overzichtelijk weer. Beton buizen Betonnen buizen kg Conversie kg/m m3 Grondstoffen per m3 beton Totaal Cement* 360 kg 127 ton Zand* 600 kg 212 ton Grind* kg 440 ton Water* 144 kg 51 ton kg 829 ton totaal Tabel 3 Betonnen buizen Beton putten Beton putten kg Conversie kg/m3 116 m3 Grondstoffen per m3 beton Totaal Cement* 350 kg 41 ton Zand* 500 kg 58 ton Grind* kg 133 ton Water* 150 kg 23 ton Vliegas* 200 kg 17 ton kg 272 ton totaal Tabel 4 Betonnen putten 4 Bron: Kijlstra Drachten (2350 kg per m3) 4.A.1_1 Rapport Ketenanalyse 8

9 Betonnen klinkers Betonnen tegels kg Conversie kg/m3 721 m3 Totaal Grondstoffen per m3 beton Totaal Cement** 325 kg 234 ton Zand** 660 kg 476 ton Grind** kg 638 ton Plastificeerder*** kg 3 ton Water** 160 kg 115 ton kg ton totaal Tabel 5 Betonnen tegels Betonnen banden Betonnen tegels kg Conversie kg/m3 133 m3 Grondstoffen per m3 beton Totaal Totaal Cement** 325 kg 43 ton Spligri*** kg 261 ton Plastificeerder*** 4 kg 1 ton Water** 160 kg 21 ton Tabel 6 Betonnen banden kg 326 ton totaal * Bron: Leveringen Kijlstra Drachten aan Cnossen Infra (2013) & Interview Kijlstra Drachten ** Bron: Ketenanalyse prefabbetonproducten GMB Beheer B.V. *** Aanname i.v.m. onbekende emissiefactoren zand + grind Onderstaande tabel bevat de berekening van de CO 2 uitstoot van de verschillende grondstoffen; cement, zand, grind, vliegas en water. CO 2 uitstoot productie materialen Cement* 166 ton 550 kg CO2/ton* 550 ton CO2 Zand** 264 ton 2,42 kg CO2/ton* 2,42 ton CO2 Grind** 565 ton 3,12 kg CO2/ton* 3,12 ton CO2 Vliegas** 31 on 0 kg CO2/ton* 0 ton CO2 Water** 68 ton 0,00026 kg CO2/ton* 0 ton CO2 Plastificeerder** 4 ton 1000 kg CO2/ton* 4 ton CO2 Spligri** 261 ton 5,54 kg CO2/ton* 1 ton CO2 Totaal: 233 ton CO2 Tabel 7 Overzicht CO2 uitstoot grondstoffen * Bron: Dubocalc ** Bron: ketenanalyse beton en afvalverwerking, Schagen Groep Beheer bv 4.A.1_1 Rapport Ketenanalyse 9

10 Vervoer van grondstofleverancier naar betonproducent De verschillende grondstoffen worden getransporteerd naar Kijlstra Drachten, de producent van de beton producten. Onderstaande tabel geeft de verschillende elementen weer met daarbij de transportafstanden. De transportafstanden zijn ingeschat op basis van herkomst van de producten per land. CO 2 uitstoot transport Beton buizen Cement 111 ton 150 km** 0,11 kg CO2/tonkm* 2,10 ton CO2 Zand 185 ton 500 km** 0,11 kg CO2/tonkm* 7,94 ton CO2 Grind 384 ton 1000 km** 0,11 kg CO2/tonkm* 32,96 ton CO2 Water 44 ton 0 0,00 ton CO2 43 ton CO2 CO 2 uitstoot transport Beton putten Cement 55 ton 200 km** 0,11 kg CO2/tonkm* 0,89 ton CO2 Zand 79 ton 200 km** 0,11 kg CO2/tonkm* 0,87 ton CO2 Grind 181 ton 1000 km** 0,11 kg CO2/tonkm* 9,99 ton CO2 Vliegas 31 ton 200 km** 0,11 kg CO2/tonkm* 0,51 ton CO2 Water 150 ton 0 0,00 ton CO2 CO 2 uitstoot transport Beton klinkers Cement 234 ton 100 km** 0,11 kg CO2/tonkm* 2,58 ton CO2 Zand 476 ton 200 km** 0,11 kg CO2/tonkm* 7,14 ton CO2 Grind 938 ton 250 km** 0,11 kg CO2/tonkm* 25,78 ton CO2 Plastificeerder 3 ton 1000 km** 0,11 kg CO2/tonkm* 0,24 ton CO2 Water 115 ton 0 0,00 ton CO2 CO 2 uitstoot transport Beton banden Cement 43 ton 100 km** 0,11 kg CO2/tonkm* 0,71 ton CO2 Spligri 261 ton 100 km** 0,11 kg CO2/tonkm* 8,60 ton CO2 Plastificeerder 1 ton 250 km** 0,11 kg CO2/tonkm* 0,02 ton CO2 Water 21 ton 0 0,00 ton CO2 CO 2 uitstoot transport Totaal Betonnen bestratingsklinkers Beton putten Beton klinkers Beton banden Totaal transport upstream: Tabel 8 Overzicht CO2 uitstoot vervoer van grondstoffen 43 ton CO2 12,26 ton CO2 35,74 ton CO2 9,33 ton CO2 100,32 ton CO2 * Bron: SKAO CO 2 -conversiefactoren ** Schatting op basis van land van herkomst product 4.A.1_1 Rapport Ketenanalyse 10

11 Productieproces van grondstoffen tot prefab beton Dit deel van de keten bevat de werkzaamheden die Kijlstra uitvoert om van de grondstoffen prefab betonnen elementen te maken. Om de CO 2 uitstoot van deze schakel uit de keten te berekenen, wordt gekeken naar de uitstoot van het productieproces. Hiervoor is als referentie de Ketenanalyse prefabbetonproducten GMB Beheer B.V. toegepast. CO 2 uitstoot productieproces Productie Drachten* 1101 ton 10,8 kg CO 2 /ton 12 ton CO 2 Productie Veendam** 2092 ton 153,1 kg CO 2 /ton 320 ton CO 2 Tabel 9 Overzicht CO2 uitstoot productieproces * Bron: Emissie inventaris Kijlstra Drachten ** Bron: Ketenanalyse prefabbetonproducten GMB Beheer B.V Transport (downstream) Het beton wordt getransporteerd van de locatie van Cnossen Infra B.V. naar de projectlocatie. Onderstaande tabel geeft de CO 2 uitstoot weer van dit transport. CO 2 uitstoot transport downstream Drachten Sneek 1101 ton 57 km 0,11 kg CO 2 /tonkm* 7 ton CO 2 Veendam Sneek 2092 ton 123 km 0,11 kg CO 2 /tonkm* 24 ton CO 2 Totaal: 2877 ton 31 ton CO 2 Tabel 10 Overzicht CO2 uitstoot transport * Bron: SKAO CO 2 -conversiefactoren Verwerken van het prefab beton op de bouwplaats Op de projectlocatie wordt het prefab beton verwerkt. De CO 2 -uitstoot die vrij komt bij het verwerken is minimaal. De grootste emissiebron is het brandstofverbruik van het personeel. Op basis van het aantal werkdagen is ingeschat dat de mobiele kraan en de midigraver 50% van de tijd werkzaam is geweest en de minishovel 70% van de tijd. CO 2 uitstoot verwerken prefab beton Mobiele kraan 1680 uur 50% werkzaam 46,73 kg CO 2 /uur** 39 ton CO 2 Mecalac kraan 243 uur 50% werkzaam 46,73 kg CO 2 /uur** 6 ton CO 2 Rupskraan 1095 uur 50% werkzaam 46,73 kg CO 2 /uur** 26 ton CO 2 Minikraan 1245 uur 70% werkzaam 33,38 kg CO 2 /uur** 29 ton CO 2 Loader 229 uur 50% werkzaam 46,73 kg CO 2 /uur** 5 ton CO 2 Shovel 120 uur 70% werkzaam 33,38 kg CO 2 /uur** 5 ton CO 2 Transport mankracht 7858 uur 50% werkzaam 0,215 kg CO 2 /uur** 2 ton CO 2 Totaal: 112 ton CO 2 Tabel 11 Overzicht CO2 uitstoot verwerking prefab beton * Bron: SKAO CO 2 -conversiefactoren ** Bron: CO2 kengetallen van werktuigen van BAM Infra B.V Gebruik / onderhoud Tijdens het gebruik van de wegen en trottoirs zal het beton geen CO 2 uitstoten. Hiervoor is dus geen berekening gemaakt. 4.A.1_1 Rapport Ketenanalyse 11

12 Sloop & Recycling Indien alle prefab onderdelen hergebruikt worden, worden deze eerst getransporteerd naar een nog nader te bepalen locatie. Hiervoor is een aanname van 100km gedaan. CO 2 uitstoot transport t.b.v. Recycling Transport prefab 2864 ton 100 km 0,11 kg CO2/tonkm* 32 ton CO2 elementen Tabel 12 Overzicht CO2 uitstoot transport recycling * Bron: SKAO C0 2 -conversiefactoren De verwerking van de stenen in een puinbreker levert een CO2 emissie op. Daar staat tegenover dat het gebroken puin weer hoogwaardig wordt toegepast, waardoor de winning en productie van primaire grondstoffen wordt vermeden. Uit een studie blijkt dat de CO2 emissie voor het breken van puin en daarmee de productie van puingranulaat min of meer gelijk is aan de CO2 emissie voor het winnen en produceren van primaire mineralen (Prognos, 2008). Daarom wordt de CO2 emissie die behoort bij de verwerkingsfase niet meegenomen en wordt enkel gekeken naar het vervoer van en naar de verwerker. 4.A.1_1 Rapport Ketenanalyse 12

13 Stap 5: Reductiemaatregelen Om een overzicht te geven van de totale CO 2 uitstoot van de keten wordt onderstaand een tabel en een taartdiagram gepresenteerd. Nu de CO 2 uitstoot over de gehele keten bekend is worden reductiedoelstellingen opgesteld om deze CO 2 uitstoot te reduceren. Totalen Schakel in de keten: ton CO2 % Grondstoffen 232,76 27,7% Aanvoer grondstoffen 100,32 11,9% Verwerking tot prefab beton 332,24 39,6% Transport naar bouwplaats 30,93 3,7% Verwerken beton op bouwplaats 111,94 13,3% Onderhoud 0,00 0,0% Recycling 31,51 3,8% Totaal 840 ton CO2 100% Tabel 13 Overzicht CO 2 uitstoot per schakel uit de keten (in ton CO 2 ) huidige situatie 0% 4% 4% 13% 28% Grondstoffen Aanvoer grondstoffen Verwerking tot prefab beton 39% 12% Transport naar bouwplaats Verwerken beton op bouwplaats Onderhoud Recycling Figuur 2 Resultaat ketenanalyse beton huidige situatie 4.A.1_1 Rapport Ketenanalyse 13

14 Reductiemaatregelen Cnossen Infra B.V. ziet zichzelf als een middenmoter wat betreft de emissie in scope 3. De mate van invloed binnen de keten is redelijk. Aangezien Cnossen Infra B.V. veelal een coördinerende rol heeft, is het mogelijk om eisen te stellen aan het leveranciers. Met het inzicht dat is verkregen met de ketenanalyse kan Cnossen Infra B.V. in het vervolg gerichter eisen stellen aan haar ketenpartners. De volgende reductiedoelstellingen zijn daarbij bepaald: - Door de grondstoffen voor het beton over kortere afstand te transporteren wordt minder CO 2 uitgestoten. Het halveren van de transportafstand realiseert in een reductie van 9,28ton CO 2. - Een tweede reductiemaatregel is het gebruiken van zuinigere vervoersmiddelen. Deze reductiemaatregel is niet doorgerekend, omdat niet bekend is hoeveel zuiniger de transportmiddelen kunnen worden. Hiervoor zal verder onderzoek gedaan moeten worden in samenwerking met de ketenpartners. - Door het drogingsproces van betonnen putten zodanig in te richten, waardoor de putten elkaar verwarmen, kan tot ongeveer 80% aan gas bespaard worden. De kennis omtrent deze nieuwe productieproces zal Cnossen Infra B.V. in de toekomst meenemen in de keuze voor een betonleverancier. Het doorrekenen van deze maatregelen heeft als gevolg dat de footprint beton er als volgt uit komt te zien: Reductie Doelstelling Totaal: Schakel in de keten ton CO2 % ton CO2 Verschil % Grondstoffen 232,76 27,7% 232,76 0,00 30,5% Aanvoer grondstoffen 100,32 11,9% 100,32 0,00 13,1% Verwerking beton 332,24 39,6% 80% 265,79 66,45 34,8% Transport > bouwplaats 30,93 3,7% 70% 21,65 9,28 2,8% Verwerken beton 111,94 13,3% 111,94 0,00 14,7% Onderhoud 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Recycling 31,51 3,8% 31,51 0,00 4,1% Totaal 839,70 100,0% 763,97 75,73 100,0% Tabel 14 Reductie CO2 uitstoot per schakel uit de keten (in ton CO2). 3% 15% 0% 4% 30% Grondstoffen Aanvoer grondstoffen Verwerking tot prefab beton 35% 13% Transport naar bouwplaats Verwerken beton op bouwplaats Onderhoud Recycling Figuur 3 nieuwe resultaat na reductie transport en verwerking beton 4.A.1_1 Rapport Ketenanalyse 14

15 Colofon auteur(s) Nick van Moerkerk / Allard Hibma / Christiaan Kooi kenmerk Ketenanalyse beton in project Harlingen datum 27 mei 2014 versie 1.0 status Definitief 4.A.1_1 Rapport Ketenanalyse 15

16 Bijlagen Bijlage 1: 4.A.1 Bijlage 1 Dominantieanalyse.xlsx; Bijlage 2: 4.A.1 Bijlage 2 Rekenmodel ketenanalyse beton.xlsx. 4.A.1_1 Rapport Ketenanalyse 16

Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west"

Ketenanalyse Beton in project Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Max Bögl 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15"

Ketenanalyse Staal in project Groene Verbinding A15 Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Max Bögl... 3 1.3 Opbouw... 3 Stap 1: Globale

Nadere informatie

Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel"

Ketenanalyse herverlichting Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel" Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-07-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum:

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Meeuwisse 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 5 Stap

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Wat is een ketenanalyse 1.2. Activiteiten Meeuwisse 1.3. Opbouw Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies Stap 2: Keuze

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse staal. Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal. Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse 3 1.2 Activiteiten Max Bögl 3 1.3 Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V.

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V. Ketenanalyse Bermgras Groen Beheer Grafhorst B.V. Colofon Titel Ketenanalyse bermgras Status Definitief Versie 1.0 Datum 23-7-2014 Auteurs Martin Vos, Jan Bakker 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project De Gagel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK Groep

Nadere informatie

Ketenanalyse Diesel. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Diesel. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Diesel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Maas BV 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1:

Nadere informatie

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Colofon Titel Paraaf Ke Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur tenanalys Goedkeuring

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem

Ketenanalyse daktuin in project Dijkzone Groene Weide te Arnhem Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse Activiteiten SIGHT Landscaping Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V.

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.2 Datum: 18-06-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

Ketenanalyse PVC. in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum

Ketenanalyse PVC. in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum Ketenanalyse PVC in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten.. 3 1.3 Opbouw 4 Stap 1: Dominantieanalyse

Nadere informatie

Ketenanalyse wissels. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse wissels. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse wissels Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. voestalpine 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale

Nadere informatie

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving VERSIEBEHEER Versie Datum Aangepast door Omschrijving 1.2 18/5/215 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. nieuwe uitstootgegevens 214 1.1 12/5/214 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. Eemland 1. 12/7/213 CBl/KMe

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Meest materiele scope III emissies Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de scope III emissies van Jade Beheer B.V. om te voldoen aan eis

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van Scope Scope 3 3 emissiebronnen 2-7-2012 Rapport opgesteld door KAM afdeling Versie: 1 Deze rapportage toont de rangorde van de meest materiële

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V.

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten De Jong en Zoon Beheer B.V. 3 1.3. Doel van de ketenanalyse 4 1.4.

Nadere informatie

Ketenanalyse Energie besparende installaties

Ketenanalyse Energie besparende installaties Ketenanalyse Energie besparende installaties Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-08-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. 1/16 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland 1 Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Auteur: Nick Ooms, Margriet de Jong Bedrijf: Traffic Service Nederland Autorisatiedatum: 17-05-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend

Nadere informatie

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder 74100130-PGR/R&E 11-2658 Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder Arnhem, 21 november 2011 Auteur: R.G. Catau In opdracht van Schreuder Beheer B.V. KEMA Nederland

Nadere informatie

Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel

Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel 4.A.1_2 Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Rhepa Holding B.V....

Nadere informatie

Ketenanalyse Bermgras. De Jong en Zoon Beheer B.V.

Ketenanalyse Bermgras. De Jong en Zoon Beheer B.V. Ketenanalyse Bermgras De Jong en Zoon Beheer B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse 3 1.2 Activiteiten De Jong en Zoon Beheer B.V. 3 1.3 Doel van de ketenanalyse

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton. Gemaal Schardam. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton. Gemaal Schardam. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton Gemaal Schardam Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 13-05-2015 Naam: R.S.J. Nelis 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2014 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie

Nadere informatie

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V.

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V. SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen

Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Pagina: 1 van 11 Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Organisatie: Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door:

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen buispalen 2013

Ketenanalyse stalen buispalen 2013 Ketenanalyse stalen buispalen Genemuiden Versie 1.0 definitief \1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 De -prestatieladder 4.1 Scopes 4. Niveaus en invalshoeken 5 3 Beschrijving van de waardeketen

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werk verkeer. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse woon-werk verkeer. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse woon-werk verkeer Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten voestalpine 3 1.3.

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

Resultaten van twee GHG genererende ketenanalyses van DVDI

Resultaten van twee GHG genererende ketenanalyses van DVDI Resultaten van twee GHG genererende ketenanalyses van DVDI Inhoud Doel en werkzaamheden Stap 1 Globale omschrijving bedrijfskolom DVDI en gerelateerde scope 3 emissies Stap 2 Keuze van twee scope 3 emissiebronnen

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Stap 1: Uitwerking van de waardeketen... 4 2.1 Grondstoffen... 4 2.2 Transport naar betoncentrale... 4 2.3 Prefab betoncentrale... 4 2.4 Transport naar het project... 5 2.5 Gebruikersfase

Nadere informatie

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Gevolgde stappen 3 3 Doelstelling Scope 3 emissie-inventaris 4 4 Vaststellen Scope 3 grenzen 4 5 Scope 3 emissiecategorieën 5 6 Datacollectie

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse zand Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Aspect(en): 4.A.1 Datum: 04 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Identificatie... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Aanleg van nutsvoorzieningen

Aanleg van nutsvoorzieningen 3: Analyse van GHG-genererende (ketens van) activiteiten Afdeling KAM Blad 1 van 11 Aanleg van nutsvoorzieningen Blad 2 van 11 Voorwoord In het kader van de gestelde eisen in de CO 2 -prestatieladder van

Nadere informatie

Ketenanalyse diensten ingenieursbureau

Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Titel : Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Robert Bosch B.V. Status : definitief Versie : 1.0 Datum : 19-08-2014 Auteurs : Martin Vos, Willem Groenendijk, Johan

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 9 februari Referentie: 90005/033/vdG Versie: 1.0 Status: definitief Logitech B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 29 januari 2015 Opsteller: Merel van de Geer Controle: Martin Vos Referentie: 90005/033/vdG

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 13-01-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 Voortgang subdoelstelling kantoren, magazijn en onderhoud

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen damwand. Hakkers B.V.

Ketenanalyse stalen damwand. Hakkers B.V. Ketenanalyse stalen damwand Koud gezet vs warm gewalst Hakkers B.V. Colofon Titel Ketenanalyse Hakkers bv Status Definitief Versie 1.0 Datum 30-04-2014 Auteurs Martin Vos, Hanneke Schep Inhoudsopgave 2

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Emissie portefeuille en plan van aanpak Scope 3 Hoek Hoveniers

Emissie portefeuille en plan van aanpak Scope 3 Hoek Hoveniers Emissie portefeuille en plan van aanpak Scope 3 Hoek Hoveniers December 2015 1.1 DE VERANTW OORDELIJKHEID VAN HOEK HOVENIERS Hoek Hoveniers is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het milieu

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Titel : Ketenanalyse woon-werkverkeer Robert Bosch B.V. Status : definitief Versie : 1.0 Datum : 16-09-2014 Auteurs : Martin Vos, Willem Groenendijk Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep

Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep 1/18 1. Inleiding 3 2. Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse 5 3. Scope 6 4. Systeemgrenzen

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q4 2015 (cumulatief) Versie 1 Extern Datum 2016-02-19 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil, Hoofd

Nadere informatie

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies 1 Product Markt Combinatie Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies Versiebeheer Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 18-6-2015 Qonsultar, HvdV 1.0 19-6-2015 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v.

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling Transportmiddel

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers

Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hakkers Titel Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers Status Definitief Versie 1.2 Datum 28-5-2014 Auteurs Martin Vos Hanneke Schep Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

Ketenanalyse zandbak reiniging

Ketenanalyse zandbak reiniging Ketenanalyse zandbak reiniging Voor GKB REALISATIE Boskoop, 17 februari 2014 Versie 2 Pagina 1 van 14 Opdrachtgever: GKB REALISATIE. Middelweg 1 2992 SP Barendrecht Onderzoeksrapport: 3-2013 dec. 2013

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017

CO2 reductiedoelstellingen 2017 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

CO2-emissie scope 3 Ketenanalyse Beton en prefab betonelementen

CO2-emissie scope 3 Ketenanalyse Beton en prefab betonelementen CO2-emissie scope 3 Ketenanalyse Beton en prefab betonelementen 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel van het document... 2 1.2 Leeswijzer... 2 2 De CO 2 prestatieladder... 3 2.1 Scopes... 3 2.2 Niveaus en

Nadere informatie

1. Introductie... 3. 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3

1. Introductie... 3. 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3 2. Inzicht meest materiële scope 3 emissies... 4 2.1. Inleiding... 4 2.2. Wat zijn scope

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard.

Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard. 2013 Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard. Auteur: Harry Minkhorst, hoofd risicomanagement en KAM Datum: 20 maart 2014 Pagina 1 van 12 Inhoud

Nadere informatie

Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop

Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW, 15 mei 2014 Bijgewerkt d.d. 30 april 2015 t.b.v. het stappenplan Goedkeuring directie: 2 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Scope 3 Analyse 2011

Scope 3 Analyse 2011 Algemeen gedeelte Blad : 1 van 7 Scope 3 Analyse 2011 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Scope 3 Analyse Pag. 1 van 7 Algemeen gedeelte Blad : 2 van 7 INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 1: De hoofdlijnen van de waardeketen

Nadere informatie

Peek B.V. Ketenanalyse CO 2 emissies Productie betonpalen versus stalen buispalen

Peek B.V. Ketenanalyse CO 2 emissies Productie betonpalen versus stalen buispalen Peek B.V. Ketenanalyse CO 2 emissies Productie betonpalen versus stalen buispalen 1 september 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Relevantie, motivatie 3 1.2 Ketenanalyses binnen scope 3 3 2 Geluidsschermen

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat DEFINITIEVE RAPPORTAGE Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat Betrokkenen: John Kerstjens Sander Hegger Maxim Luttmer MNO Vervat Groep Vestiging Rotterdam, november 2010 Rapportage Ketenanalyse ophoogzand

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q2 2015 (cumulatief) Versie 1 - Extern Datum 2015-09-18 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil,

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

CO2 Ketenanalyse Fietsenstalling. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

CO2 Ketenanalyse Fietsenstalling. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol CO2 Ketenanalyse Fietsenstalling Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave Inleiding Wat is een ketenanalyse Activiteiten van Royal HaskoningDHV Opbouw 4 Stap

Nadere informatie

Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS

Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS 2 Colofon Titel Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en Rene Prinsen Spoorwegmaterialen Status Definitief Versie 1.0 Datum 6-9-2012 Auteurs 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 4 december 2014 Status: definitief Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. November 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Ketenanalyse Upstream Transport CO2-Prestatieladder

Ketenanalyse Upstream Transport CO2-Prestatieladder CO2-Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave Ketenanalyse Upstream Transport... 1 CO2-Prestatieladder... 1 Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 3 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 27 Februari 2014 DEFINITIEVE rapportage - 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina 2 Voorwoord Dit rapport is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid binnen Martens en Van Oord. Het doel van deze analyse is het inzichtelijk maken van CO 2 -emissies in de keten. Hiermee worden de

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder)

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3 (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) AMK Inventis Stef Jonker Januari 2012 1 2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding en verantwoording... 4 2 Bedrijfsbeschrijving...

Nadere informatie

Memo. extern. Beste belanghebbende,

Memo. extern. Beste belanghebbende, Van Spijker Infrabouw B.V. Aan: Alle belanghebbende van Van Spijker Infrabouw B.V. Van: Ester van Spijker / Gerrit Plaggenmars CC: Datum: 10 april 2014 Betreft: Voortgangsrapportage CO 2-prestatieladder,

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Inventaris & reductieplan. Project Krispijn

Inventaris & reductieplan. Project Krispijn Inventaris & reductieplan Project Krispijn Opgesteld door: Kader BV Versie: 1.0 Datum: februari 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Beschrijving project... 4 2 Verantwoordelijkheden... 4 3 Referentieperiode...

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie