DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V."

Transcriptie

1 SPIE NEDERLAND BV REVISIE MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN SPIE TOEGESTAAN. AFGEDRUKTE VERSIES VAN DIT DOCUMENT ZIJN ONBEWAAKTE EXEMPLAREN. VOORDE MEEST ACTUELE VERSIE DIENT ALTIJD SPIE INTRANET GERAADPLEEGD TE WORDEN.

2 M.A. van Dijck

3 INHOUDSOPGAVE 1. Doel van dit document Inleiding SPIE Nederland B.V Boundary Scope 3 CO 2 emissies Methodiek Rapportage principes Emissie categorieën Beoordelingscriteria Dominantieanalyse Toelichting dominantieanalyse Gekochte goederen en diensten Productiemiddelen Brandstof- en energie gerelateerde activiteiten Upstream transport en distributie Geproduceerd afval door het bedrijf Zakelijk vervoer (werk-werk) Woon-werkverkeer Upstream gehuurde activa Downstream transport en distributie Verwerken van verkochte producten Gebruik van verkochte producten en diensten Recycling van verkochte producten Downstream gehuurde activa Franchises Investeringen Bijlage 1 Detailanalyse ingekochte goederen en diensten Bijlage 2 Gegevens afvalscheiding Bijlage 3 Berekening investeringen PAGINA 3 /13 4.A.1.1 Dominantieanalyse SPIE Nederland

4 1. Doel van dit document Dit document beschrijft de dominantieanalyse van Scope 3 emissie stromen van SPIE Nederland B.V. Deze analyse dient als basis van de selectie van 2 waarde generende ketens die geanalyseerd zullen worden. Om deze reden is de dominantieanalyse een grove berekening waarin waar mogelijk gegevens kwantitatief worden gepresenteerd. Dit kwantitatieve overzicht wordt aangevuld met kwalitatieve indicatoren als invloed van SPIE Nederland B.V. op de emissiestroom. Deze analyse vind plaats in het kader van van certificering voor de CO 2 prestatieladder niveau 5. PAGINA 4 /13 4.A.1.1 Dominantieanalyse SPIE Nederland

5 2. Inleiding 2.1 SPIE Nederland B.V. SPIE is Europees leider wat betreft diensten op het gebied van elektriciteit, mechanica, HVAC, energie en communicatiesystemen. SPIE verbetert de kwaliteit van onze leefwereld en draagt bij aan de verdere ontwikkeling daarvan door overheden en ondernemingen te begeleiden bij het ontwerp, de realisatie, het gebruik en onderhoud van installaties die minder energie verbruiken. De gezamenlijke ambitie van SPIE is het ontwikkelen van een betere toekomst door het aanbieden van innoverende en duurzame oplossingen. Als leider op het gebied van Multi-technische dienstverlening willen wij doorgaan met onze Europese ontwikkeling op de markten van energie-efficiënte producten en diensten die steeds sneller zullen groeien om te kunnen voldoen aan de milieuproblematiek van vandaag en morgen. Om deze redenen is het voor SPIE Nederland B.V. logisch om zich te certificeren voor de CO 2 prestatieladder. De CO 2 Prestatieladder geeft een concrete invulling aan CO 2 reductie binnen en buiten de organisatiegrenzen. Om dit extra te benadrukken gaat SPIE Nederland op voor niveau 5 van de CO 2 Prestatieladder. Het hoogste niveau dat deze ladder kent. 2.2 Boundary De boundary van scope 3 emissiestromen omvat de volgende entiteiten: SPIE Nederland B.V. SPIE Controlec Engineering B.V. KIN Sprinklertechniek B.V. Klotz B.V. Gebr. Van der Donk B.V. Gebr. Van der Donk Civiel B.V. Infrastructure Services & Projects B.V. De boundary is bepaalt in het document Boundary bepaling Scope 3 CO 2 emissies Volgens het algemeen erkende Greenhouse Gas (GHG) protocol vallen CO 2 emissies in één van 3 scopes. Scope 1 betreft emissies door de eigen organisatie (bijv. brandstof). Scope 2 emissies zijn emissies die ontstaan voor de opwekking van elektriciteit die wordt gebruikt door de organisatie. Ook zakelijke reizen valt volgens het CO 2 prestatieladder handboek versie 2.2. onder scope 2 emissies. Scope 3 emissies zijn emissies die een gevolg zijn van de activiteiten van de organisatie, maar die niet door de organisatie worden uitgestoten. Zie figuur 1 voor een grafische toelichting. PAGINA 5 /13 4.A.1.1 Dominantieanalyse SPIE Nederland

6 In deze dominantieanalyse richten wij ons op de scope 3 emissies. Scope 1 en 2 emissie zijn al meegenomen in de CO 2 footprint die SPIE Nederland B.V. publiceert. Als basis voor de inventarisatie dient de Corporate Value Chain (Scope 3) Reporting and Accounting Standard. Deze standaard geeft criteria voor de bepaling van materialiteit van emissies. Het doel van de dominantieanalyse is om op basis van een grove berekening te komen tot een rangorde van meest materiële Scope 3 CO 2 emissies. De rangorde dient om aan te geven voor welke CO 2 emissiestromen het voor de hand ligt om een CO 2 reductie aanpak te ontwikkelen. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om CO 2 reductie na te streven in een keten die geen grote CO 2 uitstoot heeft en/of er geen invloed op uit te oefenen valt. Uit de opgestelde rangorde worden 2 ketens geselecteerd waarvan een gedetailleerde ketenanalyse wordt opgesteld. 3. Methodiek Als methodiek voor de dominantie analyse is de Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard gehanteerd. 3.1 Rapportage principes Om zorg te dragen voor een betrouwbare Scope 3 CO 2 emissie inventarisatie te waarborgen bestaan er 5 accounting principes: 1. Relevantie; Draag er zorg voor dat een CO 2 emissie inventarisatie daadwerkelijk de CO 2 uitstoot van het betreffende bedrijf reflecteert. 2. Compleetheid; Zorg ervoor dat uitsluitingen CO 2 emissies voldoende onderbouwd zijn. PAGINA 6 /13 4.A.1.1 Dominantieanalyse SPIE Nederland

7 3. Consistentie; Draag zorg voor een consistente methodologie om de performance door de tijd vergelijkbaar te houden. 4. Transparantie; Bespreek alle relevantie problemen op een open, transparante en herleidbare manier. 5. Nauwkeurigheid; Draag er zorg voor dat CO 2 emissies niet systematisch worden over- of onderschat. Op basis van deze principes is deze rapportage opgesteld. 3.2 Emissie categorieën Om een rangorde van emissiestromen te bepalen zijn in het Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard emissie categorieën gedefinieerd. Bij Scope 3 CO 2 emissie categorieën wordt een onderscheidt gemaakt tussen upstream en downstream emissiestromen. Upstream emissiestromen zijn CO 2 emissies gerelateerd aan het aankopen van goederen en of diensten. Downstream CO 2 emissies zijn CO 2 emissies gerelateerd aan verkochte goederen of diensten. In totaal worden 15 verschillende emissietypen gedefinieerd: Upstream emissies: ID Categorie Nederlandse vertaling Uitleg 1 Purchased goods and services Gekochte goederen en diensten Alle upstream emissies die het gevolg zijn van door het bedrijf gekochte goederen en die niet worden meegenomen in stromen Capital Goods Productiemiddelen Alle aangeschafte productiemiddelen die gebruikt worden door het bedrijf. 3 Fuel- and energy-related activities 4 Upstream Transportation and distribution 5 Waste generated in operations Brandstof- en energie gerelateerde activiteiten Upstream transport en distributie Geproduceerd afval door het bedrijf 6 Business Travel Zakelijk vervoer (werkwerk) Emissies gerelateerd aan de productie van brandstoffen en energie, maar die buiten scope 1 en 2 vallen. Vervoer van aangekochte goederen die door derden vervoerd worden. Emissies die kunnen worden toegekend aan de verwerking van afval door derden. Deze is al, volgens het CO 2 prestatieladder handboek, meegenomen in scope 2 en zal verder buiten beschouwen worden gelaten. 7 Employee Commuting Woon-werkverkeer Emissies gerelateerd aan het woon-werk verkeer van werknemers. 8 Upstream leased assets Upstream gehuurde activa Emissies gerelateerd aan activa die wordt ingehuurd en niet zijn meegenomen in scope 1 en 2 emissies. Downstream emissies: PAGINA 7 /13 4.A.1.1 Dominantieanalyse SPIE Nederland

8 ID Categorie Nederlandse vertaling Uitleg 9 Transportation and distribution of sold products Downstream transport en distributie 10 Processing of sold products Verwerken van verkochte producten 11 Use of Sold products Gebruik van verkochte producten 12 End-of-life treatment of sold products Recycling van verkochte producten 13 Downstream leased assets Downstream gehuurde activa Emissies van het transport en distributie van verkochte producten door derden. Emissies van het verder verwerken van verkochte producten. Emissies als gevolg van het gebruik van verkochte goederen. Emissies van de afvalverwerking van verkochte producten die het einde van de levensduur hebben bereikt. Emissies ten gevolge van downstream geleasde/verhuurde activa. 14 Franchises Franchises Concessies en franchises (overeenkomst/afspraak om exclusief goederen te mogen leveren namens een partij) van het bedrijf. 15 Investments Investeringen Emissies gerelateerd aan investeringen door het bedrijf. 3.3 Beoordelingscriteria De 15 emissie categorieën worden gekwantificeerd aan de hand van 7 criteria. Deze criteria bepalen in hoeverre een scope 3 in aanmerking komt om hierop een CO 2 reductie programma op te realiseren. Volgens het CO 2 prestatieladder handboek dient het criterium omvang het zwaarst gewogen te worden aangezien het geen nut heeft om voor een kleine emissiestroom een reductie aanpak te ontwikkelen. Naast het criterium omvang geven wij ook het criterium invloed een hogere factor, omdat het van groot belang is om een reductie aanpak te ontwikkelen voor een keten waar SPIE Nederland B.V. wel invloed op heeft. De overige factoren zullen waar van belang ook uiteen gezet worden. Criteria Uitleg Omvang Activiteit draagt significant bij aan de verwachte totale scope 3 emissie van het bedrijf. Invloed Risico Stakeholders Uitbesteden Sector Overig Activiteit biedt potentiële reductiemogelijkheden waar het bedrijf invloed op kan uitoefenen. Activiteit draagt bij aan het risicoprofiel van het bedrijf (op het gebied van klimaat gerelateerde risico s) Ze worden gezien als kritiek door stakeholders van het bedrijf Activiteit wordt door het bedrijf uitbesteed, maar werd voorheen door het bedrijf zelf uitgevoerd of wordt door vergelijkbare bedrijven in de sector niet uitbesteed. Ze worden in de sector als belangrijk gezien. Ze voldoen aan andere criteria opgesteld door het bedrijf of door de sector. PAGINA 8 /13 4.A.1.1 Dominantieanalyse SPIE Nederland

9 Voor het criterium overig heeft SPIE Nederland B.V. geen aanvullende criteria. Daarom wordt dit criterium niet meegenomen. 4. Dominantieanalyse Aan de hand van rapportage principes, emissiecategorieën en de beoordelingscriteria is een dominantieanalyse uitgevoerd. De onderstaande tabel geeft de CO 2 uitstoot per emissiecategorie weer. ID Categorie Van toepassing op SPIE Nederland B.V. Omvang CO2 uitstoot (ton CO2) 1 Gekochte goederen en diensten Ja Productiemiddelen Nee 3 Brandstof- en energie gerelateerde activiteiten Ja Upstream transport en distributie Ja Meegenomen in cat. 1 5 Geproduceerd afval door het bedrijf Ja Zakelijk vervoer (werk-werk) Ja, maar scope 2 7 Woon-werkverkeer Ja 738,9 8 Upstream gehuurde activa Ja, maar scope 1, 2 9 Downstream transport en distributie Ja, deels scope 1 Meegenomen in cat Verwerken van verkochte producten Nee 11 Gebruik van verkochte producten Ja Recycling van verkochte producten Ja Meegenomen in cat Downstream gehuurde activa Nee 14 Franchises Nee 15 Investeringen Ja 130 Op basis van de scores op van emissie categorieën komen wij tot de volgende rangorde van 6 belangrijkste categorieën (van groot naar klein): 1. Gebruik van verkochte producten en diensten 2. Gekochte goederen en diensten 3. Woon-werkverkeer 4. Brandstof- en energie gerelateerde activiteiten 5. Geproduceerd afval door het bedrijf 6. Investeringen In de volgende paragraaf wordt de rangorde en de score op criteria toegelicht. Volgens CO 2 prestatieladder handboek dient één keten van de 2 grootste ketens en 1 keten uit de top 6 geselecteerd te worden om daar een ketenanalyse en reductie aanpak voor te formuleren. De eerste ketenanalyse gaat over het gebruik van sluizen die worden onderhouden door SPIE Nederland B.V. de tweede ketenanalyse gaat over de woon-werk verkeer. PAGINA 9 /13 4.A.1.1 Dominantieanalyse SPIE Nederland

10 4.1 Toelichting dominantieanalyse Gekochte goederen en diensten De emissiecategorie gekochte goederen en diensten is voor SPIE Nederland B.V. zeer van toepassing. Als installatiebedrijf koopt SPIE Nederland B.V. goederen in en ontwerpen, realiseren, gebruiken en onderhouden deze voor onze klanten. Daarnaast huurt SPIE Nederland B.V. onderaannemers in om aanvullende diensten uit te voeren. Aangezien SPIE Nederland B.V. bepaalt welke leveranciers geselecteerd worden om goederen en diensten aan te leveren is de invloed op deze categorie ook groot. De CO 2 uitstoot van deze categorie is bepaald door kentallen voor CO 2 emissie per inkoopomzet te gebruiken. Aangezien het om een grove benadering gaat hebben wij de CO 2 uitstoot berekend over de meest belangrijke inkoop categorieën, namelijk kabels, staal en onderaannemers. De totale CO 2 uitstoot van deze inkoop categorieën is 5198 ton CO 2. In bijlage 1 is een detailoverzicht van deze berekening te vinden Productiemiddelen SPIE Nederland B.V. huurt een groot gedeelte van zijn productiemiddelen in door middel van onderaannemers. Deze vallen onder de categorie gekochte goederen en diensten. Een zeer klein gedeelte voor specifieke toepassingen is wel in eigendom van SPIE Nederland B.V. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de machines die worden ingezet bij de bouw van hoogspanningslijnen. Doordat SPIE Nederland B.V. weinig eigen productiemiddelen heeft is hiervoor ook geen CO 2 uitstoot berekend Brandstof- en energie gerelateerde activiteiten Brandstofverbruik voor projecten wordt meegenomen in de scope 1 en 2 CO 2 footprint. Energieverbruik op locatie is wel voor SPIE Nederland B.V. van toepassing. SPIE Nederland B.V. heeft invloed op CO 2 reductiemogelijkheden al zal dat moeten worden afgestemd met de klant. De CO 2 uitstoot per keet bedraagt 170 kwh per dag 1. Uitgaande van gemiddeld 30 bouwketen die 250 dagen per jaar in gebruik zijn, geen gasaansluiting hebben en gebruik maken van grijze stroom is de totale CO 2 uitstoot 580 ton Upstream transport en distributie Upstream transport en distributie wordt veelal geregeld door de leverancier. SPIE Nederland B.V. heeft alleen invloed op de selectie van de leverancier. Er wordt geen aparte vervoerder door SPIE Nederland B.V. ingehuurd. Daarom is deze categorie is meegenomen in de categorie gekochte goederen en diensten en wordt niet apart berekend Geproduceerd afval door het bedrijf Het afval van SPIE Nederland B.V. inclusief de project wordt verwerkt door Van Gansewinkel. Het afval wordt voor een groot deel gescheiden ingezameld waardoor CO 2 reductie wordt behaald. De totale CO 2 uitstoot van het verwerken van afval in 2013 bedraagt 456 ton. Een toelichting op deze berekening is te vinden in bijlage 2. Het afval wordt deels gescheiden ingezameld, maar er is nog steeds potentieel voor verdere scheiding om de CO 2 emissie verder te reduceren. 1 Op basis van onderzoek VolkerWessels; Flyer de duurzame bouwplaats gebruiksaanwijzing. Conversiefactor CO 2 prestatieladder 455g CO 2 /kwh PAGINA 10 /13 4.A.1.1 Dominantieanalyse SPIE Nederland

11 4.1.6 Zakelijk vervoer (werk-werk) Deze categorie wordt meegenomen in Scope 2 van de CO 2 footprint conform het handboek CO 2 prestatieladder. Deze categorie is daarom niet van toepassing Woon-werkverkeer Werknemers van SPIE Nederland B.V. krijgen een gemaximaliseerde reiskostenvergoeding waardoor het mogelijk is een inschatting te maken van de CO 2 uitstoot van het woon-werk verkeer. Deze CO 2 uitstoot bedraagt in ton. Het is aannemelijk dat dit een onderschatting is van de daadwerkelijke CO 2 uitstoot vanwege de eerder genoemde gemaximaliseerde vergoeding. SPIE Nederland B.V. heeft invloed op deze categorie door andere vervoermethoden mogelijk te maken. Dat er ook andere ketenanalyses op dit gebied zijn laat zien dat het op de criteria Risico en Sector ook hoger scoort Upstream gehuurde activa SPIE Nederland B.V. huurt/leaset alleen gebouwen. Het energieverbruik van de gebouwen is al meegenomen in de scope 1 en 2 emissies. Deze categorie is verder niet van toepassing Downstream transport en distributie Downstream transport wordt deels uitgevoerd door vrachtwagens en busjes waarvan het brandstofverbruik is meegenomen in de scope 1 en 2 emissies. Daarnaast gebruikt SPIE Nederland B.V. transportbedrijven voor het overig vervoer. Deze emissies zijn al meegenomen in de categorie gekochte goederen en diensten Verwerken van verkochte producten SPIE Nederland B.V. verkoopt geen halffabricaten. Deze categorie is daarom niet van toepassing op SPIE Nederland B.V Gebruik van verkochte producten en diensten Het betreft hier emissies als gevolg van het gebruik van de verkochte goederen en diensten van SPIE Nederland B.V. SPIE Nederland B.V. is veelal betrokken bij de installatie van technische systemen. SPIE Nederland B.V. heeft voornamelijk invloed op het energieverbruik van technische installaties indien ook het onderhoud wordt uitgevoerd. In dit geval heeft SPIE Nederland B.V. de mogelijkheid om energiezuinige alternatieven aan te dragen voor bestaande installaties. Het is echter de opdrachtgever die bepaald of energiezuinige alternatieven ook geplaats kunnen worden. De totale CO 2 uitstoot voor 2 grote projecten is per jaar ton CO 2. Het gaat hier om het project PPU-Nat waarin onder andere 7 sluizen worden onderhouden en de installatie van 34 matrixborden in de gemeente Rotterdam. Aangezien dit al veel meer is dan enige andere categorie inventariseren wij niet de overige projecten. PAGINA 11 /13 4.A.1.1 Dominantieanalyse SPIE Nederland

12 Object Aantal kwh (p.j.) 2 Conversiefactor (g CO 2 /kwh) CO 2 uitstoot (ton CO 2 ) Sluizen , ,3 Drips ,0 9009,7 Totaal , Recycling van verkochte producten SPIE Nederland B.V. heeft weinig invloed op deze categorie, omdat SPIE Nederland B.V. veelal installeert. Het staal dat wordt gebruikt in constructies kan veelal al worden gerecycled waardoor deze categorie klein is. SPIE vervangt soms oude installaties door nieuwe installaties. Veelal blijft het sloopmateriaal eigendom van de opdrachtgever. In enkele gevallen wordt het resterende materiaal eigendom van SPIE en voert zij dit af als afval. In dat geval is sprake van hetgeen beschreven is onder paragraaf Downstream gehuurde activa SPIE Nederland B.V. verhuurt geen activa. Deze categorie is daarom niet van toepassing Franchises SPIE Nederland B.V. heeft geen franchises. Deze categorie is daarom niet van toepassing Investeringen SPIE Nederland B.V. heeft een aandeel van 50% in de Gietwalsonderhoudcombinatie BV. Om de CO 2 emissie te bereken bepalen wij de CO 2 uitstoot over de geschatte omzet. De geschatte CO 2 uitstoot van deze BV is 130 ton CO 2. De berekening is uiteengezet in bijlage 3. 2 Op basis van gegevens SenterNovum PAGINA 12 /13 4.A.1.1 Dominantieanalyse SPIE Nederland

13 Bijlage 1 Detailanalyse ingekochte goederen en diensten Ingekochte goederen in mln. CO 2 conversiefactor (ton CO2/ mln.) CO2 uitstoot Staal 7, ,06 7,9 Kabel 2, ,72 793,3 Onderaannemers 48, ,0 Totaal 5198,2 Bijlage 2 Gegevens afvalscheiding Afvalstroom CO2 emissie (Ton) Bron Ketenanalyse Visser & Smit CO2 uitstoot indien geen scheiding 701 Bouw Scheiding bouw- en sloopmateriaal -17 Gegegevens van gansewinkel Scheiding hout -113 Gegegevens van gansewinkel Scheiding papier/karton -12 Gegegevens van gansewinkel Scheiding schroot -95 Gegegevens van gansewinkel Scheiding vertrouwelijk papier -3 Gegegevens van gansewinkel Scheiding vetten 0 Gegegevens van gansewinkel Scheiding wit/bruingoed -4 Gegegevens van gansewinkel Totale CO2 uitstoot 456 Bijlage 3 Berekening investeringen % verkoop GWOC t.o.v. SPIE NL Omzet SPIE 2013 (mln.) Geschatte omzet GWOC Kental (ton CO 2 / mln. Omzet; SPIE 2013) Totale CO2 uitstoot 1,6% 311 4,976 26,2 130,4 PAGINA 13 /13 4.A.1.1 Dominantieanalyse SPIE Nederland

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van Scope Scope 3 3 emissiebronnen 2-7-2012 Rapport opgesteld door KAM afdeling Versie: 1 Deze rapportage toont de rangorde van de meest materiële

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Colofon Titel Paraaf Ke Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur tenanalys Goedkeuring

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2014 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies

Rapportage Scope 3 Emissies Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Haarsma Groep BV Waltaweg 6 8765 LP Tjerkwerd T: 0515

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Meest materiele scope III emissies Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de scope III emissies van Jade Beheer B.V. om te voldoen aan eis

Nadere informatie

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving VERSIEBEHEER Versie Datum Aangepast door Omschrijving 1.2 18/5/215 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. nieuwe uitstootgegevens 214 1.1 12/5/214 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. Eemland 1. 12/7/213 CBl/KMe

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel"

Ketenanalyse herverlichting Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel" Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-07-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum:

Nadere informatie

Meest Materiële scope 3 emissies

Meest Materiële scope 3 emissies Meest Materiële scope 3 emissies Opdrachtgever Maurice Huits Vialis Contactpersoon Christine Wortmann 06 4613 9518 Rapportage Referentie CW/160562 Versie 1.1 Datum 19 oktober 2016 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een duurzame toekomst, deel 2

Een duurzame toekomst, deel 2 Een duurzame toekomst, deel 2 Rapportage van de carbon footprint van 4Infra 2013 Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Een duurzame toekomst, deel 2 Projectnummer : Referentienummer : Revisie :

Nadere informatie

Analyse rangorde scope 3 emissies

Analyse rangorde scope 3 emissies Analyse rangorde scope 3 emissies J Muilwijk Hoofdstuk: Doel van deze rapportage 1 Rapportagegegevens Soort rapportage Projectlocatie Analyse rangorde scope 3 emissies Polsbroek Opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE 1. INLEIDING De uitstoot van CO2 kan in kaart worden gebracht aan de hand van drie scope s. Emissies in scope 1 zijn alle directe emissies. Scope

Nadere informatie

DOMINANTIE- EN KETENANALYSE SPIE CONTROLEC ENGINEERING B.V.

DOMINANTIE- EN KETENANALYSE SPIE CONTROLEC ENGINEERING B.V. DOMINANTIE- EN KETENANALYSE SPIE CONTROLEC ENGINEERING B.V. SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 16 JUNI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0 Reductie Scope 3 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 4.B.1 Reductie; scope 3 Datum 28-02-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOEL... 3 1.1 CO2 - Prestatieladder...

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Max Bögl 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS

Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS 2 Colofon Titel Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en Rene Prinsen Spoorwegmaterialen Status Definitief Versie 1.0 Datum 6-9-2012 Auteurs 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Gevolgde stappen 3 3 Doelstelling Scope 3 emissie-inventaris 4 4 Vaststellen Scope 3 grenzen 4 5 Scope 3 emissiecategorieën 5 6 Datacollectie

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Max Bögl... 3 1.3 Opbouw... 3 Stap 1: Globale

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3)

4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3) 4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3) Opgesteld d.d. 02-03-2015 door: Goedgekeurd door: S. Kamphuis, KAM-coördinator H.T.B. Reimert, directeur Blad: 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Organisatie

Nadere informatie

Meest Materiële Emissies Scope 3

Meest Materiële Emissies Scope 3 Meest Materiële Emissies Scope 3 Opdrachtgever Contactpersoon Document B. Horsthuis K. van den Berg 2 april 2012 VolkerWessels BVGO +31 6 15 87 29 69 Referentie KB/111694 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Kwalitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve scope 3 analyse Product-marktcombinaties BTL Nederland BV Kwalitatieve scope 3 analyse Datum: Handtekening: Voor versie 3.0 van de CO2 Prestatieladder dient volgens eis 4.A.1 een kwalitatieve inschatting gemaakt te worden

Nadere informatie

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Planning meetmomenten... 5 3.1 Traffic Service Nederland totaal... 5

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Meeuwisse 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 5 Stap

Nadere informatie

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V.

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.2 Datum: 18-06-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk

Nadere informatie

Ketenanalyse hergebruik spoorstaven

Ketenanalyse hergebruik spoorstaven Ketenanalyse hergebruik spoorstaven Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 21 januari 2013 Referentie: 90005/032/vN Versie: 1.1 Status: Definitief Logitech B.V.

Nadere informatie

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V.

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V. Ketenanalyse Bermgras Groen Beheer Grafhorst B.V. Colofon Titel Ketenanalyse bermgras Status Definitief Versie 1.0 Datum 23-7-2014 Auteurs Martin Vos, Jan Bakker 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project De Gagel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK Groep

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2016 Rapportage Scope -Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope ) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie Contactpersoon:

Nadere informatie

Ketenanalyse staal. Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal. Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse 3 1.2 Activiteiten Max Bögl 3 1.3 Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies

Nadere informatie

Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen

Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Pagina: 1 van 11 Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Organisatie: Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door:

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Wat is een ketenanalyse 1.2. Activiteiten Meeuwisse 1.3. Opbouw Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies Stap 2: Keuze

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15"

Ketenanalyse Staal in project Groene Verbinding A15 Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

CO 2 -reductieplan Scope 3

CO 2 -reductieplan Scope 3 CO 2 -reductieplan Scope 3 Opdrachtgever: Van Aalsburg B.V. Dick van Aalsburg Auteur: Jannieke van Aalsburg Machteld Houben, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud CO 2 -REDUCTIEPLAN SCOPE 3... 1 1 CO 2 REDUCTIEPLAN

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

Op basis van deze principes is de onderhavige rapportage opgesteld.

Op basis van deze principes is de onderhavige rapportage opgesteld. Dit document heeft tot doel om vernieuwd inzicht te verschaffen in de meest materiële scope 3 emissies van de FL-Groep. Het betreft de scope 3 emissies die op basis van een kwalitatieve analyse volgens

Nadere informatie

1. Introductie... 3. 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3

1. Introductie... 3. 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3 2. Inzicht meest materiële scope 3 emissies... 4 2.1. Inleiding... 4 2.2. Wat zijn scope

Nadere informatie

KETENANALYSE WOON-WERK VERKEER

KETENANALYSE WOON-WERK VERKEER KETENANALYSE WOON-WERK VERKEER SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder)

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3 (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) AMK Inventis Stef Jonker Januari 2012 1 2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding en verantwoording... 4 2 Bedrijfsbeschrijving...

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 2.0

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 2.0 Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 2.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: december 2016 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel... 2 1.2 Motivatie

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.3 summary Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: november 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIE-ANALYSE SCOPE 3

VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIE-ANALYSE SCOPE 3 Pagina 1 van 5 VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIEANALYSE SCOPE 3 Inleiding Voor certificering volgens de CO 2 Prestatieladder op niveau 4 is het noodzakelijk om de meest materiële emissies van de scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V.

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten De Jong en Zoon Beheer B.V. 3 1.3. Doel van de ketenanalyse 4 1.4.

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Kwantificatie Scope 3 Emissies

Kwantificatie Scope 3 Emissies Kwantificatie Scope 3 Emissies Een kwantificatie van de Scope 3 Emissies van Leeuwenstein Groep in 2014 Definitief Opdrachtgever : Leeuwenstein Groep Contactpersoon : De heer E. van Doorn Datum : februari

Nadere informatie

Memo keuzeproces ketenanalyses 2012

Memo keuzeproces ketenanalyses 2012 Aan : Joost van Rooy, Jean Jacques Wintreacken, Marcel Mulder, Manon Remeijsen, Alex Boss Van : Floor van der Wind Onderwerp : Ketenanalyses Atos Datum : 30-01-2012 Atos heeft besloten om in 2012 op te

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies.

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. Appelweg 1 4782PX Moerdijk Versie Controle Opgesteld door Vrijgave 1 E. Raats G.J.P. Schilt-Kamerbeek T. Schilt KAM-manager KVGM-coördinator Algemeen

Nadere informatie

4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES

4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES 4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES INHOUD 1. Inleiding... 2 3. Methodiek... 4 4. Indeling categorieën scope 3 emissiebronnen... 5 4.1 beschrijving van de categorieën... 5 4.2 Toelichting relevantie

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west"

Ketenanalyse Beton in project Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse? 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Titel : Ketenanalyse woon-werkverkeer Robert Bosch B.V. Status : definitief Versie : 1.0 Datum : 16-09-2014 Auteurs : Martin Vos, Willem Groenendijk Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2014

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2014 SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 09 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN

Nadere informatie

Ketenanalyse Diesel. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Diesel. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Diesel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Maas BV 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1:

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORT SECTOR INITIATIEVEN

VOORTGANGSRAPPORT SECTOR INITIATIEVEN VOORTGANGSRAPPORT SECTOR INITIATIEVEN SPIE NEDERLAND BV DOCUMENT INFORMATIE VERSIE: OPGESTELD DOOR: VRIJGAVE DOOR: DATUM: WIJZIGINGEN: PARAAF: 01 M.A. van Dijck 18-03-2015 Concept 02 T.F.M. Herberighs

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen buispalen 2013

Ketenanalyse stalen buispalen 2013 Ketenanalyse stalen buispalen Genemuiden Versie 1.0 definitief \1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 De -prestatieladder 4.1 Scopes 4. Niveaus en invalshoeken 5 3 Beschrijving van de waardeketen

Nadere informatie

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Meest materiële Scope 3 emissies

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Meest materiële Scope 3 emissies Eaton Industries (Netherlands) B.V. Meest materiële Scope 3 emissies Versiebeheer Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 10-6-2016 Qonsultar, HvdV 1.0 1-7-2016 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v. vorige

Nadere informatie

Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem

Ketenanalyse daktuin in project Dijkzone Groene Weide te Arnhem Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse Activiteiten SIGHT Landscaping Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies

Nadere informatie

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder 74100130-PGR/R&E 11-2658 Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder Arnhem, 21 november 2011 Auteur: R.G. Catau In opdracht van Schreuder Beheer B.V. KEMA Nederland

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Titel Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V. Status Concept Versie 1.0 Datum 03-05-2013 Auteurs Duko Jonker, YnzePieksma, Thijs Lindhout Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Datum: 31-12-2015 referentie: LAK code: B1508

Datum: 31-12-2015 referentie: LAK code: B1508 1. Rapportageperiode De inventarisatie is van toepassing op het kalenderjaar, tevens boekjaar, 2015. 2. Resultaten CO 2 -emissie-inventarisatie De resultaten van de CO 2 emissie-inventarisatie van de scope

Nadere informatie

Ketenanalyse Energie besparende installaties

Ketenanalyse Energie besparende installaties Ketenanalyse Energie besparende installaties Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-08-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. 1/16 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse grasmaaien

Ketenanalyse grasmaaien Ketenanalyse grasmaaien Criteria Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Opgesteld door Paul Bremmer en Marco Vermeulen Opgesteld op 05-04-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

Kwantificatie Scope 3 Emissies. Een kwantificatie van de Scope 3 Emissies van Leeuwenstein Groep in januari t/m juni 2016

Kwantificatie Scope 3 Emissies. Een kwantificatie van de Scope 3 Emissies van Leeuwenstein Groep in januari t/m juni 2016 Kwantificatie Scope 3 Emissies Een kwantificatie van de Scope 3 Emissies van Leeuwenstein Groep in januari t/m juni 2016 Inhoud 1 Managementsamenvatting... 2 2 Organisatie & Afbakening... 3 2.1 Leeuwenstein

Nadere informatie

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland 1 Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Auteur: Nick Ooms, Margriet de Jong Bedrijf: Traffic Service Nederland Autorisatiedatum: 17-05-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers

Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hakkers Titel Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers Status Definitief Versie 1.2 Datum 28-5-2014 Auteurs Martin Vos Hanneke Schep Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is

Nadere informatie

Ketenanalyse Motorische VS elektrische heggenscharen

Ketenanalyse Motorische VS elektrische heggenscharen Ketenanalyse Motorische VS elektrische heggenscharen Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse 3 Activiteiten SIGHT Landscaping 3 Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 4 Stap

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder 2014

CO2 Prestatieladder 2014 CO2 Prestatieladder 2014 Brouwers Holding BV en daarmee de bedrijven Adhetec BV en Pro-Emium BV hebben de doelstelling om te voldoen aan niveau één, twee, drie, vier en vijf van de CO2 Prestatieladder

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse 2016 Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV Bezoekadres: De Meerpaal 11 9206 AJ Drachten info@vanderwiel.nl Uitgevoerd door: AMK Inventis

Nadere informatie

4.A.1 Meest materiële scope 3 emissies

4.A.1 Meest materiële scope 3 emissies 4.A.1 Meest materiële scope 3 emissies 1 Documentversie: 2.2 Datum: Mei 2016 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl, tel: 06-52.54.10.83 Mede opgesteld door: Goedkeuring directie: Merel

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

Scope 3 analyse. Van: De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. Orgon B.V. R. Gerdes

Scope 3 analyse. Van: De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. Orgon B.V. R. Gerdes Scope 3 analyse De meest materiële emissies uit scope 3 Van: (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO2 prestatieladder) AMK Inventis Stef Jonker Orgon B.V. R. Gerdes November 2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard.

Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard. 2013 Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard. Auteur: Harry Minkhorst, hoofd risicomanagement en KAM Datum: 20 maart 2014 Pagina 1 van 12 Inhoud

Nadere informatie