Ketenanalyse PVC. in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenanalyse PVC. in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum"

Transcriptie

1 Ketenanalyse PVC in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum

2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wat is een ketenanalyse Activiteiten Opbouw 4 Stap 1: Dominantieanalyse en keuze ketenanalyse. 5 Stap 2: Identificeren van schakels in de keten. 6 Stap 3: CO₂-uitstoot per schakel in de keten 7 Stap 4: Reductiemaatregelen.. 11 Totalen 11 Reductiemaatregelen Doelstellingen inclusief plan van aanpak.. 13 Bijlage 1: Berekeningen bij ketenanalyse PVC 2

3 1. INLEIDING In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO₂-Prestatieladder voert Reimert twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de ketenanalyse van het PVC in het project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum. Deze ketenanalyse is opgesteld door Reimert onder begeleiding van CO₂seminar.nl. 1.1 Wat is een ketenanalyse Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO₂-uitstoot wordt berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het product bedoeld: van inwinning van de grondstof tot en met verwerking van afval (of recycling). 1.2 Activiteiten Reimert heeft 140 werknemers, waarvan 30 medewerkers op het bedrijfsbureau en de administratie. Van de 110 bouwplaatsmedewerkers, uitvoerders en hoofduitvoerders zijn er 25 mensen in de bouw en betonbouw actief. 85 mensen realiseren de overige infrastructurele werken. Buiten de vaste medewerkers zijn er gemiddeld nog 100 specialisten rechtstreeks of via onderaanneming werkzaam voor het bedrijf. Ontwerp, calculatie en werkvoorbereiding voor Reimert Bouw en Infrastructuur en haar dochterondernemingen De Wilde en Beugel infrastructuur worden centraal georganiseerd vanuit Almere. Het werkgebied beslaat de provincies Utrecht, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Gelderland, Groningen, Friesland en Noord-Holland. Bouwkundig gezien is Almere het kerngebied. Ubink beschikt over bouwkundig en constructief onderlegde medewerkers en houdt kantoor op de centrale vestiging van Reimert. Door maatwerk en perfecte begeleiding zijn wij voor architecten, particulieren, bedrijven en overheden een goede bouwpartner. 3

4 1.3 Opbouw In dit rapport presenteert Reimert Bouw en Infrastructuur de ketenanalyse van PVC in het project "Rioolvervanging en herinrichting Westereng" te Bussum. De opbouw van het rapport is als volgt: Stap 1: Dominantieanalyse en keuze ketenanalyse Stap 2: Identificeren van schakels in de keten Stap 3: CO₂-uitstoot per schakel in de keten Stap 4: Reductiemaatregelen 4

5 STAP 1: DOMINANTIEANALYSE EN KEUZE KETENANALYSE Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt een berekening overzichtelijk wat de meest significante scope 3 emissiebronnen zijn. Deze dominantieanalyse is separaat aan de ketenanalyse opgesteld en terug te vinden in het CO₂-handboek van Reimert. Reimert heeft conform de voorschriften van de CO₂-Prestatieladder 2.2 één ketenanalyse uit de top 2 en één ketenanalyse uit de top 6 moeten kiezen. Door Reimert wordt er voor gekozen om de ketenanalyses te kiezen uit de categorie Ingekochte goederen en diensten. De invloed op de inkoop is beperkt maar de impact van de projecten op het milieu is groot. Binnen deze categorie is gekozen voor de inkoop van gebakken stenen en PVC. Dit is gedaan omdat beide stromen voor Reimert een grote en constante inkoopstroom zijn. In dit rapport wordt de ketenanalyse van PVC in het project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum behandeld. 5

6 STAP 2: IDENTIFICEREN VAN SCHAKELS IN DE KETEN In dit hoofdstuk worden de schakels in de keten in kaart gebracht. Onderstaand schema presenteert de schakels in de keten van het PVC. Figuur 1 PVC in project "Rioolvervanging en herinrichting Westereng" te Bussum. Per schakel zal in onderstaande tabel de partner worden gepresenteerd. Categorie Grondstof Transport Productie Transport Montage (uitvoeren projecten) Gebruik en onderhoud Demontage Transport Recylcling / hergebruik Partner(s) Onbekend Onbekend Wavin N.V. Onbekend Reimert Gemeente Bussum Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 6

7 STAP 3: CO₂-UITSTOOT PER SCHAKEL IN DE KETEN In dit hoofdstuk wordt per schakel uit de keten (zie figuur 1) de CO₂-uitstoot berekend. Het gaat hierbij om de totale CO₂-uitstoot over de gehele keten van het door Reimert gebruikte PVC ten behoeve van het project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum. De uitgebreide berekening is te vinden in bijlage 1. Grondstoffen De eerste schakel van de keten is het inkopen van de grondstoffen door de leverancier Wavin N.V. Voor het project te Bussum worden drie typen PVC buizen toegepast. Deze buizen zijn ook in diverse lengten in het project toegepast. Aantallen Ø m1 4,4 kg / m kg Ø m1 6,76 kg / m1 642 kg Ø m1 14,65 kg / m kg Totaal m kg Voor de productie van PVC is zout, olie en water noodzakelijk. Per kilogram PVC is er 0,7 kg olie nodig, 1 kg zout en 3,8 liter water. Er is een aanname gedaan dat de olie wordt verkregen in het Midden Oosten en het zout uit Duitsland. Het water wordt ter plaatse verkregen. CO 2 -uitstoot transport grondstoffen Olie (herkomst: Midden Oosten) 0,7 kg Olie / 1 kg PVC 36,734 kg PVC 25,71 ton Olie Vervoer per vrachtschip km 13 gco2 / tonkm* 1,67 ton CO 2 Zout (herkomst Duitsland) 1 kg zout / 1 kg PVC 36,734 kg PVC 36,73 ton Zout Treinvervoer 500 km 30 gco2 / tonkm* 0,55 ton CO 2 Totaal 2,22 ton CO 2 *Handboek CO2-Prestatieladder v2.2. 7

8 Productie PVC De leverancier van de PVC buizen, Wavin N.V., zet de grondstoffen om in PVC. Om dit te bereiken zijn er een aantal chemische processen die doorlopen moeten worden. De hoeveelheid CO2 die er per proces vrij komt is onderstaand weergegeven en gebaseerd op een onderzoek van de firma Knipscheer. Productie PVC Ontbinding aardolie Raffinage aardolie Steam cracking aardolie Elektrolyse zout Chlorering Polymerisatie Extrusie Totaal: *Bron: Ketenanalyse Knipscheer 1,4 kg CO 2 / kg 0,06 kg CO 2 / kg 0,52 kg CO 2 / kg 0,73 kg CO 2 / kg 1,18 kg CO 2 / kg 0,42 kg CO 2 / kg 0,21 kg CO 2 / kg 4,52 kg CO 2 / kg De totale CO2 uitstoot van de productie van de PVC buizen is: CO 2 uitstoot productie PVC voor het project PVC buizen kg 4,52 kg CO 2 / kg 166 ton CO 2 Totaal 166 ton CO 2 Transport naar de projectlocatie De PVC buizen worden vanuit de locatie in Zwolle getransporteerd naar de projectlocatie in Bussum. CO 2 uitstoot transport producten naar projectlocatie Transport buizen 36,7 ton 90 km 0,11 kg CO 2 /tonkm* 0,36 ton CO 2 Totaal 0,36 ton CO 2 * Bron: Handboek CO2-Prestatieladder v2.2. 8

9 Montage op de projectlocatie Op de projectlocatie worden de pvc buizen gemonteerd. Voor het woon-werk verkeer van de medewerkers van Reimert is een aanname gedaan van 50km enkele reis. De medewerkers van Reimert hebben gebruik gemaakt van divers materieel voor het aanbrengen van de PVC buizen. CO 2 uitstoot woon-werk verkeer naar projectlocatie Woon-werk verkeer 742,93 uur* 50 km 93 dagen 100 km / dag 0,215 kg CO 2 /km 2,0 ton CO 2 Totaal 2,0 ton CO 2 CO 2 uitstoot materieelgebruik op het project Rupskraan (15-25 ton) 371 uur* 29 kg CO2 /u** 10,77 ton CO 2 Shovel 2000l 93 uur* 47 kg CO2 /u** 4,36 ton CO 2 Auto 6x6 + kraan 93 uur* 24 kg CO2 /u** 2,23 ton CO 2 Trilplaat 371 uur* 1 kg CO2 /u** 0,37 ton CO 2 Totaal 19,37 ton CO 2 * Bron: Begroting project Westereng ** Bron: Project Carbon Calculator Bam Onderhoud / gebruik De riolering wordt tijdens het gebruik alleen bij verstoppingen gereinigd. Daarnaast wordt de riolering indien nodig schoongespoten. De frequentie is echter niet te achterhalen. De CO2 belasting zal daarbij minimaal zijn en is daarom niet opgenomen in deze ketenanalyse. 9

10 Demontage PVC leidingsystemen hebben volgens een onderzoek van TNO uit 2006 een verwachte levensduur van meer dan 100 jaar. Het PVC dat na 100 jaar vrij komt zal in de huidige situatie worden afgevoerd naar een afvalverwerker in Almere die het PVC zal recyclen. CO 2 -uitstoot woon-werk verkeer naar projectlocatie Woon-werk verkeer 371 uur* 50 km 47 dagen 100 km / dag 0,215 kg CO 2 /km** 1,01 ton CO 2 Totaal 1,01 ton CO 2 CO 2 -uitstoot materieelgebruik op het project Rupskraan 1500l 371 uur* 29 kg CO2 /u*** 10,76 ton CO2 Auto 6x6 + kraan 37 uur* 24 kg CO2 /u*** 0,89 ton CO2 Totaal 11,6 ton CO 2 CO 2 -uitstoot Afval naar afvalverwerker Afvoeren PVC buizen 36,7 ton 30 km 0,11 kg CO 2 /tonkm* 0,12 ton CO 2 Totaal 0,12 ton CO 2 * Bron: Begroting project Westereng ** Bron: Handboek CO2-Prestatieladder v2.2 *** Bron: Project Carbon Calculator Bam Hergebruik PVC kan tot wel zeven keer probleemloos gerecycled worden. Omdat steeds meer fabrikanten ook daadwerkelijk gerecycled PVC toepassen in nieuwe PVC toepassingen wordt het ook daadwerkelijk mogelijk om de levenscyclus van PVC te vergroten. het gebruikte PVC kan daarom weer toegepast worden in een nieuwe cyclus. 10

11 STAP 4: REDUCTIEMAATREGELEN Om een overzicht te geven van de totale CO₂-uitstoot van de keten wordt onderstaand een tabel en een taartdiagram gepresenteerd. Nu de CO₂-uitstoot over de gehele keten bekend is worden reductiedoelstellingen opgesteld om deze CO₂-uitstoot te reduceren. Totalen: Fase Totaal (ton CO2) Percentage Grondstoffen / transport 2 1,10% Productie PVC elementen ,55% Transport naar de projectlocatie 0 0,18% Montage op het project 20 9,81% Gebruik & onderhoud 0 0,00% Demontage 13 6,35% Totaal % Tabel: Overzicht CO 2 uitstoot per schakel uit de keten (in ton CO 2 ). 11

12 Reductiemaatregelen Reimert ziet zichzelf als een middenmoter wat betreft de emissie in scope 3. De mate van invloed binnen de keten is klein. Omdat de bedrijven binnen de organizational boundary van Reimert veelal een coördinerende rol hebben is het wel mogelijk om eisen te stellen aan de leverancier. Met het inzicht dat is verkregen met de ketenanalyse kan Reimert in het vervolg gerichter eisen stellen aan haar ketenpartners. De grootste winst zit hem in het reduceren van de CO₂ die vrij komt bij de productie van de PVCbuizen. Hier heeft Reimert geen directe invloed op. De leverancier en producent van de buizen zet zich actief in om haar MVO-beleid en haar CO₂-uitstoot te reduceren. Dit is terug te zien in het MVO Prestatieladder certificaat op niveau 4 dat is behaald en de CO₂-footprint die jaarlijks wordt opgesteld. Reimert kan hier bij aansluiten door de leverancier te stimuleren om gerecycled PVC toe te passen. Het vergroten van het aandeel van gerecycled PVC levert CO₂-reductie op. Het uitgangspunt is dat in de huidige situatie 40% gerecycled PVC wordt gebruikt. Elke 10 procentpunt verhoging lijdt tot 5 procentpunt extra CO₂-reductie. Dus 50% gerecycled PVC leidt tot 5% CO₂-reductie t.o.v. de huidige situatie. In overleg met de leverancier is vastgesteld dat een 50/50-verdeling het maximaal haalbare is in 2020, in verband met de kwaliteit van het product. Voor het project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum zal dit een reductie van 5% opleveren. Omdat PVC-buizen steeds minder worden toegepast en opdrachtgevers vragen om alternatieven zal Reimert in contact treden met buizenproducenten over de mogelijkheid voor het toepassen van alternatieve mogelijkheden. Denk hierbij aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld de Bio-buis. Woon-werkverkeer van de eigen werknemers is al opgenomen binnen scope 1 van de CO₂-footprint van Reimert. Op dit project zijn eigen medewerkers ingezet, waardoor reductiemaatregelen eveneens binnen scope 1 vallen. Bedrijfsbreed gezien wordt echter maximaal 30% van het verwerken en verwijderen van PVC uitgevoerd door onderaannemers/inhuur. Hierdoor verwachten wij een beperkt reductiepercentage binnen de ketenschakels verwerken en demontage voor wagens en machines te kunnen behalen van 0,03% in 2020 t.o.v in scope 3. De overige reductiedoelstellingen kunnen niet worden doorgerekend omdat het effect van de doelstellingen nu nog niet inzichtelijk is. Met bovenstaande reductiemogelijkheden verwacht Reimert Bouw en Infrastructuur een reductie van 4% in de keten te behalen in 2020 t.o.v Jaar Reductie , , , , ,

13 2. DOELSTELLINGEN INCLUSIEF PLAN VAN AANPAK ALGEMENE DOELSTELLING: 4% reductie over de gehele keten in 2020 ten opzichte van 2014 Reductie van 4% over de gehele keten in 2020 ten opzichte van 2014 (0,02 in 2016, 0,03% in 2017, 1,5% in 2018, 2,5% in 2019) subdoelstelling: 5% binnen ketenschakels winning grondstoffen/productie in 2020 t.o.v (0% in 2015, 0% in 2016, 0% in 2017, 1,8% in 2018, 3% in 2019) schakel maatregel/actie ketenpartner VT gereed winning grondstoffen/ productie winning grondstoffen/ productie winning grondstoffen/ productie - toepassen gerecycled PVC: stimuleren leverancier hoger percentage toe te passen - ontwikkelingen omtrent duurzamere mogelijkheden volgen - onderzoek naar toepassing van bio-buis leverancier leverancier leverancier directie (VT) inkoop (T) KAM-coördinator (T) directie (V) inkoop (T) KAM-coördinator (T) directie (V) inkoop (T) KAM-coördinator (T) continu continu okt subdoelstellingen: 0,2% reductie binnen ketenschakel verwerking in 2020 t.o.v (0,1% in 2015 t.o.v. 2014, 0,15% in 2016 t.o.v. 2014, 0,2 % in 2017 t.o.v. 2014, 0,2% in 2018 t.o.v. 2014, 0,2% in 2019 t.o.v. 2014) schakel maatregel ketenpartner VT gereed verwerking: woon-werkverkeer verwerking: woon-werkverkeer verwerking: materieel - onderaannemer/zzp er selecteren op basis van afstand t.o.v. project - betrekken bij toolbox - interne nieuwsbrief - CO₂-footprint aan laten leveren (feb/maart) - maatregelen scope 1 Reimert ook doorvoeren bij ZZP er - betrekken bij toolbox - interne nieuwsbrief - CO₂-footprint aan laten leveren (feb/maart) - maatregelen scope 1 Reimert ook doorvoeren bij ZZP er onderaannemer/ inhuur/zzp er onderaannemer/ inhuur/zzp er onderaannemer/ inhuur/zzp er bedrijfsbureau (VT) directie (V) Bedrijfsbureau (VT) KAM-coördinator (T) directie (V) bedrijfsbureau(vt) KAM-coördinator (T) uitvoerder (T) continu continu continu subdoelstelling: 0,15% reductie binnen ketenschakel verwijderen in 2020 t.o.v (0,08% in 2015 t.o.v. 2014, 0,1% in 2016 t.o.v. 2014, 0,15% in 2017 t.o.v. 2014, 0,15% in 2018 t.o.v. 2014, 0,15% in 2019 t.o.v. 2014) schakel Maatregel ketenpartner VT gereed verwijderen: woon-werkverkeer verwijderen: materieel - betrekken bij toolbox - interne nieuwsbrief - jaarlijks CO₂-footprint aan laten leveren (feb/maart) - maatregelen scope 1 Reimert ook doorvoeren bij ZZP er - betrekken bij toolbox - interne nieuwsbrief - jaarlijks CO₂-footprint aan laten leveren (feb/maart) - maatregelen scope 1 Reimert ook doorvoeren bij ZZP er onderaannemer/ inhuur/zzp er onderaannemer/ inhuur/zzp er directie bedrijfsbureau KAM-coördinator directie (V) bedrijfsbureau(vt) KAM-coördinator (T) uitvoerder (T) continu continu 13

14 COLOFON auteur(s) Stefanie Kamphuis, Nick van Moerkerk, Martin Vos kenmerk Ketenanalyse PVC in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng datum 26 maart 2015 versie 1.2 status definitief 14

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013. Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013

1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013. Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013 1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013 Gebr. Beentjes GWW, 20 mei 2014 2 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Scope 3 emissies

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO Milieu & Omgeving Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Branchemanagement Cursussen Opdrachtgever : Spitzke Spoorbouw

Nadere informatie

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht. CO2-prestatieplan Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl Versie : 2.0 Datum : 24-10-2014 Inleiding Organisatie

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval 1/16

Ketenanalyse Afval 1/16 Ketenanalyse Afval Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 30 juni 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/16 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw

Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw Versie Datum Naam / Functie Akkoord? 1.0 09-11-2010 Floor van der Wind / adviseur Primum Akkoord 1.0 09-11-2010 Mike Vink / Energiemanager

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder)

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3 (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) AMK Inventis Stef Jonker Januari 2012 1 2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding en verantwoording... 4 2 Bedrijfsbeschrijving...

Nadere informatie

Ketenanalyse WKO Garant

Ketenanalyse WKO Garant Ketenanalyse WKO Garant Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 1 juli 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Ketenanalyse: optimalisatie wegenonderhoud. CO2 Prestatieladder

Ketenanalyse: optimalisatie wegenonderhoud. CO2 Prestatieladder Ketenanalyse: optimalisatie wegenonderhoud CO2 Prestatieladder Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 3 1.2 Betrokkenheid kennisinstituut... 3 1.2

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ARCADIS NEDERLAND BV 30 augustus 2012 076581396:0.1 Definitief B02015.000004.002 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Context... 3 1.3 Aanleiding...

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V.

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Uitgiftedatum 06-09- 2013 Vertrouwelijk - 1 / 21 - Inhoud Beleidsverklaring... 3 Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies Siemens Nederland...

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Strukton Bouw Analyse scope 3 emissiebron beton

Strukton Bouw Analyse scope 3 emissiebron beton Strukton Bouw Analyse scope 3 emissiebron beton CO 2 -emissie van beton, projecten 2010 Paul Dreef 05 mei 2011 Versie 1.0 Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Motivatie 3 1.3 Afbakening

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport CO 2

Emissie inventaris rapport CO 2 2013 Emissie inventaris rapport CO 2 M.J. van Herwijnen Gebr. Harteman Holding B.V. 03-09-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en verantwoording... 1 1.1 Ontwikkeling CO 2 -prestatieladder... 1 1.2

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Project energie audit verslag

Project energie audit verslag Project energie audit verslag Conform 2.A.3 Op basis van de internationale norm ISO 50001-4.4.3. Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Materieel B.V. Heifra B.V. Raamovereenkomst

Nadere informatie

Jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 beleid 2014

Jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 beleid 2014 Jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 beleid 2014 Datum: 30-6-2015 Betreft: Statusoverzicht jaarplan en doelstellingen CO 2 2014 (3.B. - 3.C - 4.B.- 5.B. 5.C.) Opstelling: Noud Hekkens en Frans de

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Ketenanalyse Huisvestingsadvies aan bankfiliaal

Ketenanalyse Huisvestingsadvies aan bankfiliaal Ketenanalyse Huisvestingsadvies aan bankfiliaal Uitgevoerd door Search Consultancy Versie 3, 0ktober 2013 Akkoord MVO-coördinator: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek...

Nadere informatie

(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014

(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014 (VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014 1 Document: CF150121/13Q1-4/V3 RAPPORTAGE CO₂-footprint 2014 (extern) Opgesteld door: Stefanie Kamphuis, KAM-coördinator Goedgekeurd door: Bas Reimert, directeur

Nadere informatie

Corporate Carbon Footprint

Corporate Carbon Footprint 2014 Corporate Carbon Footprint Missie: Samen werken we aan CO2 reductie Rapportage: CFA 2014 Datum: 11 augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.4 Inhoudsopgave: 1 Voorwoord... 3 2 Directieverklaring...

Nadere informatie