Gezinnen. Overheid. Bedrijven. Buitenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezinnen. Overheid. Bedrijven. Buitenland"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 2 Basisinzichten Opgave 1 NBP fk 990 S = 120 Gezinnen Bg = 50 C = 820 Overheid NBPov = 90 Indir. Bel. = 70 Cov = 50 Iov = 10 NBPb = 900 Bedrijven I = 110 X = 910 M = 930 Buitenland B NBPfk Bg C S NBPov NBPb Ind. Bel. Cov Iov I M X = Indir. Bel. + Bg = netto toegevoegde waarde tegen factorkosten = belastingen van gezinnen = gezinsconsumptie = besparingen = netto binnenlands product afkomstig van de overheid = netto binnenlands product afkomstig van bedrijven = indirecte belastingen minus kostprijsverlagende belastingen = materiële overheidsconsumptie = netto overheidsinvesteringen = netto investeringen bedrijven = import = export De afschrijvingen van de bedrijven zijn gelijk aan 75 De afschrijvingen van de overheid bedragen 15 1

2 1. Bereken het bbp (= bruto binnenlands product) tegen marktprijzen 2. Geef aan hoe de besparingen over de verschillende sectoren zijn verdeeld. Toon de berekening. 3. Een daling van de afzet betekent in eerste instantie een toename van de investeringen. Verklaar 4. Geef aan hoe groot de overheidsproductie is. 5. De invoer overtreft de uitvoer. Leg uit dat dit het gevolg kan zijn van een hoogconjunctuur 6. In bovengenoemde kringloop gaat het om finale producten. Naast finale producten bestaan er echter ook intermediaire producten. - Wat is het verschil tussen deze twee soorten producten? - Leg dat afhankelijk van de bestemming een product een intermediair dan wel een finaal product is 7. Hoe beoordeelt u de macro economische situatie van dit land? Behandel daartoe het tekort/overschot van elke sector. 8. Een belastingverhoging is vanuit de vraagkant bezien geen last voor de economie. Vanuit de aanbodkant gezien juist wel. Leg uit waarom (beiden) 9. Een bezuiniging kan langs monetaire weg een gunstige invloed hebben op de werkgelegenheid. Verklaar. 10. Leg uit dat statisch beschouwd lastenverlichting niet leidt tot een macro economische koopkrachtstijging 2

3 Opgave 2 Tabel Kerngegevens, jaar 1 t/m Internationaal Relevante wereldhandel 3,9 9,4 7,2 2,0 Prijspeil goedereninvoer 1,0 2,6-2,0-0,25 Relevante wereldhandelsprijs 2,7 6,4-1,5-1,0 Olieprijs (Brent, niveau, dollars per vat) 20,7 19,2 12,9 16,0 Arbeidskosten p.e.p verwerkende industrie concurrerende landen (in guldens) 2,8 4,4 0,0 4,0 Lonen en prijzen Contractloon marktsector 1,7 2,2 3,0 2,50 Loonsom per werknemer marktsector 1,4 2,5 2,3 3,50 Arbeidskosten verwerkende industrie (excl. olieindustrie) 0,5-3,0 0,3 3,0 Prijspeil goederenuitvoer (excl. energie) -1,0 2,1-0,2-1,25 Consumentenprijsindex 2,0 2,2 2,0 2,0 Volume bestedingen en productie Particuliere consumptie 4,0 2,6 4,1 4,25 Bruto-investeringen bedrijven (excl. woningen) 6,4 8,4 8,6 2,0 Investeringen in woningen 4,1 6,5-0,9 0,75 Goederenuitvoer 4,1 10,0 6,9 4,0 Goedereninvoer 4,5 9,3 8,0 4,75 Productie bedrijven (excl. energie) 3,0 3,3 3,1 2,75 Bruto binnenlands product 3,0 3,8 3,7 2,75 Arbeidsmarkt Werkgelegenheid in arbeidsjaren 2,5 2,8 2,7 2,25 Werkgelegenheid in personen (meer dan 12 uur per week) 2,8 3,1 2,9 2,50 Arbeidsaanbod in personen 2,1 2,1 1,4 1,50 Diversen Koopkracht modale werknemer (excl. incidenteel) 0,6-0,2 1,5-0,25 Nominaal beschikbaar gezinsinkomen 4,7 4,9 3,9 4,0 Arbeidsproductiviteit marktsector -0,3 1,0 0,9 0,75 (excl. delfstoffenwinning, factorkosten) Reële arbeidskosten (idem) 0,8-0,2 0,2 3,0 Arbeidsinkomensquote (idem, niveau, %) 82,8 81,5 81,0 82,9 Besparingen van gezinnen (%BBP) 7,9 8,0 6,9 5,75 bedrijven(%bbp) 18,6 19,8 19,2 18,75 overheid (%BBP) 0,1 0,8 1,8 2,50 Lange rente (%) 6,2 5,6 4,6 4, 5 Korte rente (%) 3,0 3,3 3,5 2,75 Bron: CPB, MEV 1. Wat verstaan we onder de conjunctuur? 2. Leg uit dat elke conjunctuurfase kiemen bevat voor de volgende conjunctuurfase. 3. De investeringsgroei valt in jaar 4 fors terug. Welke oorzaken voor deze daling valt af te leiden uit de tabel? Noem en behandel minimaal 4. De particuliere consumptie stijgt nog steeds meer dan het nationaal inkomen. Hoe wordt deze extra groei gefinancierd? 5. Wat kun je zeggen over de ontwikkeling van het Nederlands wereldmarktaandeel 3

4 6. Geef m.b.v. de tabel mogelijke oorzaken aan voor de verandering in het wereldmarktaandeel. 1. Definieer het begrip conjunctuur. 2. Leg uit dat elke conjunctuurfase kiemen bevat voor de volgende conjunctuurfase. 3. De investeringsgroei valt in jaar 4 fors terug. Welke oorzaken voor deze daling valt af te leiden uit de tabel? Noem en behandel minimaal 4. De particuliere consumptie stijgt nog steeds meer dan het nationaal inkomen. Hoe wordt deze extra groei gefinancierd? 5. Wat kun je zeggen over de ontwikkeling van het Nederlands wereldmarktaandeel 6. Geef m.b.v. de tabel mogelijke oorzaken aan voor de verandering in het wereldmarktaandeel. Opgave 3 Uit: De sector met de meeste concurrentiedruk van Nederland. EIM december 2005 In 2005 is voor het eerst op grote schaal data verzameld bij ruim 4500 bedrijven. Er zijn gegevens beschikbaar voor MKB-bedrijven (maximaal 100 werknemers) uit 58 sectoren. Per sector is een score berekend die kan lopen van 0 tot 100, waarbij een hoge score betekent dat er veel concurrentiedruk binnen de sector wordt waargenomen. In tabel 1 is de ranglijst weergegeven. De kolom met 'PCI-score totaal' geeft de concurrentiedruk binnen een sector weer. In de laatste kolom van de tabel staat de 'PCI-score interne rivaliteit' weergegeven, één van de zes krachten 1 die de totaalscore bepaald. Er is voor gekozen deze score separaat weer te geven omdat deze score voor bedrijven het meest zichtbaar is. Bij deze score gaat het om de directe rivaliteit tussen bedrijven om een individuele afnemer. tabel 1 Ranglijst van perceptie concurrentie index van MKB-sectoren, 2005 Rang Sector PCI-score PCI-score Totaal Interne rivaliteit 1 goederenvervoer over land 57,5 57,7 56 kunsten 42,4 41,7 1. Verklaar het verschil in concurrentiedruk 2. Leg uit dat er tussen de 6 krachten samenhang bestaat. 3. Leg uit dat schaalvoordelen de interne concurrentiedruk verlicht. 4. Schaalvoordelen worden beïnvloed door het verloop van de variabele kostencurve 5. Wat is het verband tussen marginale kosten en de intensiteit van interne concurrentie. 1 De zes krachten die in het rapport worden genoemd zijn: interne rivaliteit, dreiging van toetreders, dreiging van substituten, macht van afnemers, macht van leveranciers en institutionele omgeving (zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Mededingingsautoriteit) 4

5 5

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur Examen VWO 2014 tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur oud programma economie Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur Examen VWO 2014 tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur oud programma economie Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01 Begrotingstekort Lage economische 2,9% in 2013 groei tot 2017 Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Juni 2012 ISBN 978-90-5833-555-5 CPB Policy Brief

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1

Examen HAVO. economie 1 economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 13.3 16. uur 2 4 Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen; het examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1,2

Examen HAVO. economie 1,2 economie 1,2 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 13.30 16.00 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen; het examen bestaat uit 27 vragen. Voor elk

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Katern De waarde van de munt

Katern De waarde van de munt Vwo katern 5 De waarde van de munt - hoofdstuk 1 Geldontwaarding Katern De waarde van de munt hoofdstuk 1 Geldontwaarding Opdracht 1 a Het gaat om 2,4 procentpunt. In de zin de centrale bank verwacht dat

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

Kennis als economische motor Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van hoger onderwijs

Kennis als economische motor Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van hoger onderwijs Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2009-02905 www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 info-beno@tno.nl Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde

Nadere informatie

Wat koop ik voor mijn goeie geld. Inflatie. HAVO Economie 2008-2009 Versie 1

Wat koop ik voor mijn goeie geld. Inflatie. HAVO Economie 2008-2009 Versie 1 Wat koop ik voor mijn goeie geld Inflatie HAVO Economie 2008-2009 Versie 1 Wat koop ik voor mijn goeie geld 2 Inflatie Als je de kranten openslaat is er een behoorlijke kans dat bij de economische pagina's

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

Lesbrief Buitenland 2

Lesbrief Buitenland 2 Lesbrief Buitenland 2 Hoofdstuk 1 Internationale handel 1.1 Uitvoer en invoer Invoervolume ( = importvolume): Uitvoervolume (= exportvolume): de hoeveelheid goederen en / of diensten gekocht uit het buitenland

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 48 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2012 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. HET GROTE ONDERNEMERSSPEL Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 6 hoef je géén gebruik te maken van de informatiebronnen

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te

Nadere informatie

Algemeen beeld van het MKB in 2015

Algemeen beeld van het MKB in 2015 Algemeen beeld van het MKB in 2015 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Drs. K.L. Bangma Drs. D. Snel Zoetermeer, 9 februari 2015 De

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 In dit Kwartaalbericht: Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer Mogelijke Europese agenda

Nadere informatie

pdf04 CONSUMENTEN- EN PRODUCENTENSURPLUS

pdf04 CONSUMENTEN- EN PRODUCENTENSURPLUS pdf04 ONSUMENTEN- EN PRODUENTENSURPLUS ONSUMENTENSURPLUS Het consumentensurplus is het bedrag dat consumenten bereid zijn voor een product te betalen min het bedrag dat de consumenten er werkelijk voor

Nadere informatie

Rotterdamse economie komt weer op stoom

Rotterdamse economie komt weer op stoom Essay Rotterdamse economie komt weer op stoom Hoewel geopolitieke risico s het herstel bedreigen, zijn de groeiverwachtingen voor Rotterdam positief. Met een relatief jonge, beter opgeleide en ook ondernemendere

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland

De Staat van Nederland Innovatieland Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland R&D: impuls voor economische groei SPECIAL ISSUE DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND Tekst edits: Han Ceelen De Staat

Nadere informatie

CPB Achtergronddocument 28 augustus 2014. Spaaroverschot nietfinanciële. ontwikkeling, oorzaken en gevolgen. Cees Jansen Marco Ligthart

CPB Achtergronddocument 28 augustus 2014. Spaaroverschot nietfinanciële. ontwikkeling, oorzaken en gevolgen. Cees Jansen Marco Ligthart CPB Achtergronddocument 28 augustus 2014 Spaaroverschot nietfinanciële bedrijven: ontwikkeling, oorzaken en gevolgen Cees Jansen Marco Ligthart Spaaroverschot niet-financiële bedrijven: ontwikkeling,

Nadere informatie

Monitor creatieve industrie 2014

Monitor creatieve industrie 2014 Nederland Media Valley Top-10 steden immovator Cross Media Network Nederland Media Valley Top-10 steden immovator Cross Media Network Colofon Titel: Industrie Stichting immovator, november Verveelvoudiging

Nadere informatie