CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE Personalia Naam Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam Woonplaats en pc Terschuur 3784 WS Adres Broekhuizenstraat 9 Telefoonnummer Website Opleiding MULO A/wiskunde MO-A Frans MTS Weg- en Waterbouw Middle management; Projectmanagement; Open Universiteit WO Managementwetenschappen Aannemersdiploma GWW Marketing, internetmarketing voor ondernemers Cursussen Diverse automatiseringscursussen Diverse vakinhoudelijke cursussen (autocad, kpd etc.) 1991 Rationeel wegbeheer visuele inspectie; 1994 Verkeerskunde (PBNA) Diverse vakinhoudelijke cursussen (SBW en CROW) 2010 Basiscursus SE Talen Frans, Engels en Duits In woord en geschrift Korte introductie Zonder mensen geen goed lopend project of afdeling. Mijn kracht is dat ik mensen kan laten samenwerken. Ik ben ondernemend en zoek steeds mogelijkheden om als ondernemer te werken. Dat probeer ik ook in omgevingen waar dit niet de dagelijkse manier van werken is. Niet wachten op de dingen die komen maar anticiperen en aanpakken. In mijn opdrachten werk ik altijd op een dusdanige manier dat ik het gevoel heb dat het mijn eigen bedrijf is. Het is ook mijn drive, zowel organisatie, als mensen te helpen om in samenwerking met mij een goed product (project of afdeling) neer te zetten. Wat ik erg belangrijk vind is de interactie tussen mensen, de aandacht voor elkaar. Ik doe dat alles met veel plezier en openheid en dat wil ik ook uitstralen zodat anderen ook op deze manier gaan werken. Hoewel ik de laatste jaren veel overheidservaring heb wil dat niet zeggen dat ik geen ervaringen heb met andere partijen. Ik kan het beste uit twee werelden verenigen omdat ik beide werelden ken.

2 Werkervaring 2012-heden Sept.2010-sept 2012 Particulier aannemersbedrijf Sinds begin dit jaar loopt een opdracht voor particulier om een aannemerscombinatie op te zetten. Hiertoe is onderzoek gedaan naar de concurrentie op de (particuliere en energie) markt. Onderzoek naar de bedrijfsvorm bracht naar voren om een BV op te zetten. Opstellen concept contract en bespreken met accountants. Realiseren van een passende naam en onderzoek bij Kamer van Koophandel naar handelsnamen. Contacten leggen voor het ontwerpen van huisstijl en logo. Het maken van een ondernemingsplan. Rijkswaterstaat Dienst Noord Holland Disciplineleider Instandhouding in Technisch Team Schiphol- Amsterdam-Almere A1/A6 Instandhoudingseisen voor het DBFM contract. (Design, Build, Finance and Maintain) De randvoorwaarden voor de eisen met betrekking tot het onderhoudsniveau scherpstellen. Het draait in het contract om de RAMS principes Bereikbaarheid, Beschikbaarheid, Onderhoudbaarheid en Veiligheid. Het contract is opgezet volgens de SE methodiek Opstellen eisen volgens SE systematiek in Relatics Aansturing opstellen Referentie Beheerconcept Overdracht aan Verkeer van het Referentie Beheerconcept voor invullen van de gegevens in het verkeersmodel voor berekening van Voertuigverliesuren. Overleg disciplineleiders van verschillende vakgebieden voor het op juiste wijze intrepreteren van het Basis Onderhoudsniveau (BON) en de versoberingen op de BON. Overleg met stakeholders. Juni 2010-September 2010 Gemeente Noordwijk Teamleider Civiel en Bouw Leiding geven aan 25 medewerkers. Afdelingen voorbereiding en uitvoering van vooral civieltechnische werken. Beleidsmedewerkers op gebied van verkeer. Februari 2010-juni 2010 Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg Sr. Projectleider RO Studie naar de mogelijkheden van gebiedsontwikkeling in een wijk van Rozenburg. Er is een rapportage gemaakt over de mogelijkheden van ontwikkeling. Februari 2010-juni 2010 Gemeente Capelle aan den IJssel Adviseur verandermanagement Inventarisatie beleidsvelden Schrijven adviesnotitie over het vormgeven van beleid bij

3 de afdeling Stadsontwikkeling en Stadsbeheer. De verdeling van dit taakveld tussen afdeling Stadsbeheer en Stadsontwikkeling en de samenwerking tussen beide afdelingen verbeteren. Starten trajecten voor strategische beleidsnotitie. - Groenvisie - Wegenbeleid - Openbare Verlichting - Civieltechnische kunstwerken Juni 2008-november 2009 Gemeente Amsterdam Afdelingsmanager Projecten Leiding geven aan 40 medewerkers. Medewerkers rust en vertrouwen geven. Structuur aanbrengen in de afdeling Werkprocessen invoeren Projectmatig werken invoeren MT lid Adviseur portefeuillehouders Alle reguliere integrale managementtaken Dec juli 2009 Gemeente De Bilt Unitmanager Beheer Openbare Ruimte Invoeren nieuwe werkprocessen Opleidingen voorstellen en invoeren Begeleiden beleidsmedewerker naar de functie van unitmanager Urenbegroting opstellen Maandgesprekken met medewerkers Sept.2007-sept Gemeente Assen Vakcoördinator grijs en afval Verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte Verantwoordelijk voor het afvalbeleid Aansturen opstellen Meerjarige Beleidsnota voor Beheer Beoordelen UAV bestekken GWW Overleg aannemers over werkzaamheden Aanspreekpunt voor het Bestuur, gesprekspartner vakwethouder Budgetverantwoordelijk Opstellen begrotingsstukken Voortgangsrapportages Opstellen meerjarenplanningen Straten en Wegen in combinatie met GRP en groen Aansturen vakdeskundigen en vakgroep grijs uitvoering Aansturen vakdeskundigen en vakgroep afval Mrt 2007-sept.2007 Domined Vastgoedzorg BV Bedrijfsdirecteur uitvoering Leidinggeven aan onderhoudsdienst, werkvoorbereiding en planning, totaal 40 medewerkers Veranderingsmanagement. Het bedrijf onderging een wijziging in de structuur. Mensen motiveren en vasthouden in het veranderingstraject.

4 MT lid Implementeren nieuwe software Uitbreiden personeelsbestand Verantwoordelijk financiële afhandelingen Accountmanager woningcorporaties Mrt 2007-jan 2008 Gemeente Haarlem Accountmanager Beheer en Onderhoud Als accountmanager de voordeur voor de afdeling in projecten. Toelichting bewoners en bestuur over standpunten Beheer en Onderhoud; Opstellen PvE voor diverse projecten, vasthouden en verdedigen standpunten beheer tijdens projectgroep vergaderingen. Beoordelen tekeningen en UAV bestekken GWW 2006 mrt 2007 Gemeente Amersfoort Programmamanager Verkeer en Vervoer Programmamanager Reserve Stedelijke Voorzieningen, compartiment bereikbaarheid. Monitoring en verslaglegging van de bestedingen Reserve Stedelijke Voorzieningen Voor de afdeling Verkeer en Vervoer aanjager voor de begrotingscyclus. Programmamanager Vathorst. Hierbij gaat het om projecten in de infrastructuur zoals omschreven in de verkeersovereenkomst Vathorst. Opstellen exploitatie voor de verkeersovereenkomst Vathorst Onderzoeken van mogelijkheden tot subsidie en aanboren subsidiegelden Provincie Utrecht Programma- projectmanager Afdeling Verkeer en Vervoer: Randstadspoor Vertegenwoordigen van de Provincie Utrecht bij het project Randstadspoor waar in samenspraak met NS en Prorail voor de regionale lijnen binnen de provincie de gewenste dienstregeling, materieel en stations wordt vormgegeven. A12-Bravo In samenwerking met gemeenten en RWS verbreden van A12 en aanleggen van provinciale wegen om te komen tot een betere doorstroming in de regio. Afdeling Aanleg Wegen: N234 verkeersveilig maken, hoofdverkeersader provincie (VRI s rotondes etc.) Overleg met omwonenden, bedrijven en gemeenten Aansturen projectteam Maken van afspraken, opstellen en sluiten van overeenkomsten tussen RWS en de Provincie in het kader van overdracht en beheer. Centrale aansturing gladheidbestrijding Opzetten van een organisatie waarin 33 gemeenten,

5 provincie (3 kantons) en RWS samenwerken. Pilot is de verregaande samenwerking tussen RWS, provincie en Gemeenten Woerden, Montfoort en Utrecht. Beoordelen bestekken en tekeningen GWW Aansturen ingenieursbureaus Gemeente Leusden Project- programmamanager Winkelcentrum Biezenkamp, een gebied waarin revitalisering van het winkelgebied en de bouw van een multifunctioneel centrum centraal staan. Aansturen proces van planontwikkeling, bestemmingsplanprocedure. Vinexlocatie Tabaksteeg, een gebied tussen Leusden en Leusden-Zuid waar 880 woningen werden gebouwd. Het masterplan was gereed, aansturen uitvoering van het masterplan. Overleggen met stuurgroep waarin planontwikkelaar, woningbouwcorporatie en bestuur over invulling bouwplannen 2003 Gemeente Zwijndrecht Projectmanager ontwikkelingsgebied Westkeetshaven Dit project was al gereed, de werkzaamheden betroffen vooral het op orde brengen van het project met betrekking tot de financiën en contacten met burgers en politiek. Overdracht van de ondergrondse parkeergarage aan de Vereniging van Eigenaren. Overdracht van openbaar gebied aan afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Zwijndrecht Gemeente Zoetermeer Sr. Projectleider Vinexlocatie Oosterheem Locatie bestaande uit verschillende bouwvlekken met in totaal 1300 woningen en een bouwvlek in het centrum waarin een winkelcentrum, zorgvoorzieningen, kerk, scholen en woningen gerealiseerd moeten worden. Beoordelen tekeningen Beoordelen bestekken Overleggen kabels en leidingen Aansturen ingenieursbureaus Gemeente Nijmegen Projectmanager projectbureau Begeleiden van complexe binnenstedelijke projecten van de initiatieffase t/m de uitvoering Maken van offertes en projectplannen Aansturen van projectteams Overleggen met projectontwikkelaars, architecten, woningbouwverenigingen, aannemers Het organiseren en houden van inspraakavonden in het kader van bestemmingsplanprocedures en voeren van interactieve planprocessen met bewoners Portefeuille overleg met de wethouders, aanspreekpunt

6 Gemeente Nijmegen Directievoerder UAV voor wethouders. Budgetverantwoordelijk voor projecten Schrijven van kredietaanvragen en raadsvoorstellen Aansturen projectteams Verantwoordelijk voor kleinere en complexe kapitaalswerken in de stad Overleg aannemers, beoordelen werkzaamheden op gebied van riolering, bestratingen, kabels. Verwerken gegevens in applicatiebestanden Overleg bouwaannemers op de bouwplaats bij ontwikkelingsgebied Grootstal. Voorlichten nieuwe bewoners Grootstal over werkzaamheden Heidemij Adviesbureau Assen Productiechef gedetacheerd bij Edon Omzetten van analoge leidingentekeningen in digitale leidingentekeningen Als productiechef verantwoordelijk voor de planning, inzet en het aansturen van 75 medewerkers bij het vervaardigen van digitale leidingenregistratie. Kwaliteitscontrole en voortgangsbewaking van de productie Heidemij Adviesbureau Assen Senior tekenaar en assistent systeembeheerder Ontwerpen, tekenen, besteksschrijven voor projecten wegen en waterwegen Verantwoordelijk voor de kwaliteit van het tekenwerk voor milieuprojecten Opzetten van een tekenkamer voor de afdeling Milieu Ontwikkelen van standaardisatieproces voor tekeningen Helpdesk voor problemen van gebruikers computers Helpdesk voor problemen met de telefooncentrale Implementatie nieuwe software, updaten systemen Heidemij Adviesbureau Assen Tekenaar en assistent systeembeheerder Besteksschrijver volgens RAW-systematiek op diverse civieltechnische terreinen Opleiden ontwerpers in het maken van RAW-bestekken m.b.v. KPD-programmatuur Tekenaar Autocad Opleiden ontwerpers en tekenaars in overgang van Dogs systeem naar Autocad Helpdesk voor problemen van gebruikers computers Helpdesk voor problemen met de telefooncentrale

7 Achtergrondinformatie Voor 1985 Na in 1969 mijn Mulo-A met wiskunde te hebben gehaald ben ik gaan werken bij de Nederlandsche Middenstands Bank als administratief medewerker. Na mijn huwelijk huisvrouw en moeder geweest en in deze tijd de studie MO-A Frans gedaan. Daarnaast verschillende parttime banen gehad op basis van oproep. Vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Bestuurservaringen Voorzitter volleybalvereniging, Borger Lid Ondernemingsraad Directie Grondgebied gemeente Nijmegen Lid Centrale Ondernemingsraad gemeente Nijmegen Bestuurslid Personeelsvereniging gemeente Nijmegen Bestuurslid carnavalsvereniging, Cuijk Vrijetijdsbesteding Spinning en wielrennen Sportmasseur/-verzorger Lange afstand wandelen Paardrijden Motorrijden

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014 Naam: Wonende te: Jean Marcel Laumen Voorschoten Ik ben een dynamische manager met een rijke ervaring op vele vakgebieden. Ik ben een coachende manager, ik denk

Nadere informatie

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Mobiel: 06 235 73 273 E-mail: info@dancoenen.nl Website: www.dancoenen.nl http://nl.linkedin.com/in/coenen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald)

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald) Curriculum Vitae Martijn Baarendse MSc 27 januari 1987, woonachtig te Udenhout 06 42 36 65 84 m.baarendse@facilityestate.nl Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Doelstelling. die een samenwerking tot stand kan brengen. Adres Toermalijndreef 62

Curriculum Vitae. Personalia. Doelstelling. die een samenwerking tot stand kan brengen. Adres Toermalijndreef 62 Curriculum Vitae Personalia Achternaam Idema Voornamen Herman Geert Adres Toermalijndreef 62 Postcode 7828 AS Woonplaats Emmen Telefoon privé 0591-633 199 Mobiel 06-20 34 66 56 E-mail h.idema@home.nl Internet

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Personalia Naam drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum 07-11-1966 Woonplaats Veenendaal Burgerlijke staat gehuwd, drie kinderen Telefoon 06-51572753 E-mail

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia. BSN : 071239753 http://nl.linkedin.com/in/ejkleinv

CURRICULUM VITAE. Personalia. BSN : 071239753 http://nl.linkedin.com/in/ejkleinv CURRICULUM VITAE Personalia Naam, Voornamen : Klein Velderman, Evert Jan Geboortedatum en -plaats : 13 mei 1953, Rotterdam Woonplaats : Raamsdonksveer (nb) Burgerlijke staat : gehuwd, 4 kinderen BSN :

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video Curriculum Vitae Personalia Achternaam : Timmerman Voornamen : Frederik Hendrik Roepnaam : Henk Adres : Sluiswachtershoeve 205 Postcode : 7326 ZC Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055-5340876 Mobiel :

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Dick Bins

Curriculum Vitae van Dick Bins Persoonlijke gegevens Algemeen Algemeen Naam : Dick Bins Woonplaats : Noordwijk GN Nationaliteit : Nederlands Telefoon (0594) 65 75 45 / (06) 19 610 380 E-mail : dickbins@gmail.com Websites : www.db-advies.nl

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Curriculum Vitae E. A. Nijboer

Curriculum Vitae E. A. Nijboer Curriculum Vitae E. A. Nijboer Personalia Naam : Drs. E.A. Nijboer (Lilian) Woonplaats : Leusden Geboortedatum : 10-01-1975 : Projectmanager Geslacht : V Nationaliteit : Nederlandse E-mail : l.nijboer@activeconsulting.nl

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8 Pagina 1 van 8 Curriculum Vitae Michiel Oudegeest Personalia Naam : Michiel Oudegeest Geboortedatum : 6 juni 1974 Woonplaats : Meteren (Geldermalsen) Nationaliteit : NL Burgerlijke staat : Gehuwd Werk

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

De Openbare Ruimte in Rotterdam. Samen werken aan planvorming

De Openbare Ruimte in Rotterdam. Samen werken aan planvorming De Openbare Ruimte in Rotterdam Samen werken aan planvorming 1 Voorwoord Het maken van een scriptie vormt het sluitstuk van de opleiding Master City Developer. Deze studie staat voor het opleiden van integralisten

Nadere informatie

Opleiding en cursussen

Opleiding en cursussen CURRICULUM VITAE Drs. C.J.W.M.Doesburg RA Naam : Lian Doesburg Voornamen : Cornelia Johanna Wilhelmina Maria Geboortedatum en plaats : 30 augustus 1971 te Waalwijk Adres : Voorweiden 49 Postcode en plaats

Nadere informatie

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 Inhoudsopgave De zeven projecten op kaart 2 Inleiding

Nadere informatie

Resumé. Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm.

Resumé. Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm. Resumé Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm.nl Kenmerkend Jantien is een betrokken procesmanager,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Oei

Curriculum Vitae Ron Oei Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever

Nadere informatie

Paul Bloemen. Profiel. Opleiding. Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten.

Paul Bloemen. Profiel. Opleiding. Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten. Profiel Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten. Zijn focus ligt op het realiseren van resultaten waarbij de verandering in de organisatie tot stand komt door een aanpak

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie