Inhoud. e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven. Nummer 2013 nummer oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "St@dium. Inhoud. e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven. Nummer 2013 nummer 12 30 oktober 2013"

Transcriptie

1 e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 2013 nummer oktober 2013 Inhoud 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies Vernieuwende projecten aanpak kindermishandeling gezocht Brede meerderheid Tweede Kamer stemt in met Jeugdwet Goede aansturing regelen derde stap voor sociaal team Subsidies particulier woningonderhoud niet van deze tijd? Duurzaamheidslening ook voor Utrechtse huurders NIMBY aanpak voor Programma Flexwonen Arbeidsmigranten Modellen voor financiering van maatschappelijke organisaties Bewonersgestuurde wijkontwikkeling in Amsterdam Cursusoverzicht Stade Advies e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 1/12

2 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies. Met dit e-zine brengen we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en wetenswaardigheden in de maatschappelijke sector en van onze mogelijkheden om u hierin bij te staan. Niet alle artikelen en nieuwsflitsen zullen op u, uw organisatie of uw functie van toepassing zijn. Toch zijn wij er van overtuigd dat u zeker steeds een aantal wetenswaardigheden of trends aantreft die voor u interessant zijn. verschijnt iedere 3 weken. Natuurlijk stellen we het op prijs uw reactie te ontvangen. Heeft u ideeën, opmerkingen, suggesties of aanmerkingen? Mail deze naar de redactie. Dit kunt u doen via de knop 'Contact'. Het kan zijn dat u deze ontvangt zonder dat u zich hiervoor aangemeld heeft. Mocht u dit e-zine niet meer willen ontvangen, dan kunt u dit laten weten via de knop 'Aan- en afmelden'. Wilt u meer weten over onze diensten en producten, kijk dan ook op onze website Als u vragen heeft, dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens kantooruren op nummer (030) U kunt ons ook een sturen via de knop 'Contact', dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. De redactie Jaap van der Veen Ingrid Horstik Volg Stade Advies op Twitter e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 2/12

3 2. Vernieuwende projecten aanpak kindermishandeling gezocht Vanaf 7 oktober 2013 kunnen organisaties en instellingen projecten indienen voor de Innovatieprijs aanpak kindermishandeling Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Voorkoming van Kindermishandeling willen met de Innovatieprijs initiatieven stimuleren die op een vernieuwende manier werken aan het voorkómen van kindermishandeling. De prijs bestaat uit een bedrag van ,- te verdelen over één of twee winnaars. Wie dat zijn wordt bekend gemaakt tijdens een nog nader vast te stellen feestelijke bijeenkomst/congres voor de zomer van Eerdere prijswinnaars In 2012 won Trias Pedagogica de Innovatieprijs voor hun project Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders. Het project is gericht op de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding door middel van het opleiden van debatleiders en voorlichters en het organiseren van opvoeddebatten waarbij specifieke aandacht is voor lijfstraffen. Andere winnende projecten waren het weerbaarheidsproject Rots en Water, het Kinder- en Jeugdtrauma Centrum, prof. dr. Andries van Dantzig ( ) als vertegenwoordiger van actiegroep RAAK en de projecten Bemoeizorg in de JGZ 0-19 jaar, Ouder- en Kindzorg Extra, Jepie Pikin, Als het misgaat bel ik jou, de jongerentheaterproductie Stuk en STUKYOUTOO. Criteria De ingediende projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury aan de hand van de volgende criteria: - het project richt zich - direct of indirect - op het voorkómen van kindermishandeling; - er is over het project gepubliceerd (de publicatie dient niet ouder te zijn dan drie jaar); - er is een beschrijving van het project gericht op overdraagbaarheid van het project; - het project is geëvalueerd / te evalueren; - het project is vernieuwend; - de inzending is vóór 15 januari 2014 ontvangen op het volgende adres: Stade Advies B.V. T.a.v. Brechtje Parent Postbus LC Utrecht Aanmeldformulier Het aanmeldformulier is via stade-advies.nl/innovatieprijs te downloaden of op te vragen via Meer informatie over de prijs is te vinden op en De organisatie is in handen van Stade Advies B.V. in Utrecht. e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 3/12

4 3. Brede meerderheid Tweede Kamer stemt in met Jeugdwet De Jeugdwet is, zoals verwacht, met een brede meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Alleen de SP, PVV, 50Plus en de Partij voor de dieren stemden tegen. De behandeling door de Eerste Kamer kan nog even op zich laten wachten. Eerste Kamer Het is de eerste van drie grote decentralisatiewetten die het kabinet de komende tijd aan de Kamer zullen voorleggen. Naast de Jeugdwet zullen binnenkort ook Participatiewet en de wet langdurige zorg door de Kamer behandeld worden. Voor de Jeugdwet kregen de staatssecretarissen Martin van Rijn (PvdA, VWS) en Fred Teeven (VVD, V en J) een ruime meerderheid van VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. In de Eerste Kamer hebben deze partijen een ruime meerderheid van 54 zetels. Te snel SP en PVV hebben tijdens de langdurige debatten in de Tweede Kamer al aangegeven dat ze de invoering van de wet veel te snel vinden. Daardoor kan die invoering niet zorgvuldig zijn en weten gemeenten niet wat er op ze afkomt, aldus de twee oppositiepartijen. De andere oppositiepartijen zagen dezelfde problemen, maar hebben zich in de debatten laten overtuigen door staatssecretaris Van Rijn dat de wet ondanks de snelheid wel zorgvuldig zal worden ingevoerd. Bovendien wordt de wet op verzoek van de oppositie na 3 jaar geëvalueerd in plaats van na vijf jaar. Jeugd GGZ Gemeenten hebben nog tot eind van deze maand de tijd om met transitiearrangementen te komen. Daarin moeten ze duidelijk maken hoe ze de continuïteit van de jeugdzorg zullen waarborgen. Ook zullen ze duidelijk moeten maken hoe ze de overgang van de Jeugd GGZ zullen aanpakken. Vanuit de GGZ bestonden grote bezwaren tegen de overgang naar gemeenten, maar Van Rijn heeft besloten, tot tevredenheid van gemeenten, ook dit onderdeel in de transitie mee te nemen. 'Eerste Kamer stelt behandeling Jeugdwet uit' De nieuwe Jeugdwet wordt niet, zoals staatssecretaris Van Rijn (PvdA, VWS) en Fred Teeven (VVD, V en J) voor ogen hadden in december behandeld door de Eerste Kamer. De behandeling zou uitgesteld zijn tot het voorjaar van 2014, melden verschillende leden van de Tweede Kamer op Twitter. Bron: Binnenlands bestuur, 17 en 29 oktober 2013 e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 4/12

5 4. Goede aansturing regelen derde stap voor sociaal team Gemeenten zijn druk bezig om hun dienstverlening aan de burgers opnieuw vorm te geven, in het kader van de transities. Sociale teams zijn hierin een belangrijke schakel. Stade Advies heeft veel ervaring in het realiseren en ondersteunen van sociale teams. Wij adviseren om te beginnen met het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het sociaal team en het realiseren van een implementatieplan. Dan kan gestart worden met het sociaal team, waarbij de aansturing door een goede projectleider van belang is. Projectleiding door Stade Advies Het kan ook zijn dat u kiest voor een pilot tijdens welke beleid, implementatie en werkwijze al werkenderwijs ontwikkeld worden. Voor welke weg u ook kiest: mogelijk bent u op zoek naar een externe deskundige met ervaring, die leiding kan geven aan het project om te komen tot een sociaal team dan wel die operationeel leiding kan geven aan het sociaal team. In dat geval bent u bij Stade Advies aan het goede adres. In meerdere gemeenten hebben onze adviseurs deze opdracht naar tevredenheid en met groot enthousiasme vervult. Het bleek bovendien een groot voordeel dat meerdere collega s met een soortgelijke opdracht bezig waren, waardoor zij gebruik konden maken van elkaars ervaringen en kennis. Het leiding geven aan een sociaal team is een vak apart en vraagt creativiteit, een proactieve houding, out of the box kunnen denken, enthousiasme en een stimulerende houding. Dit omdat er geen blauwdruk voor een sociaal team bestaat (het is maatwerk!) en er bijna dagelijks oplossingen gevonden moeten worden voor uitdagingen die zich aandienen. En dan helpt het als er iemand met ervaring aan het roer staat. Van de adviseurs van Stade Advies kunt u verwachten dat zij: een ruime ervaring hebben met betrekking tot alle aspecten van sociale teams; een sociaal team kunnen samenstellen en operationeel aansturen; richting kunnen geven aan de ontwikkeling van de werkwijze van het sociaal team; kennis hebben van instrumenten en landelijke ontwikkelingen met betrekking tot sociale teams; kunnen sturen op beoogde resultaten; het scharnierpunt kunnen zijn tussen uitvoerende professionals, formele en informele partners en de gemeentelijke organisatie; kunnen opereren in een complexe omgeving waarbij belangentegenstellingen tussen verschillende partijen veelvuldig voorkomen; strategische keuzes kunnen voorbereiden en deze op tactisch niveau kunnen afstemmen met maatschappelijke partners; een ruime ervaring hebben op de beleidsterreinen zorg, werk, welzijn en wonen en met projectmanagement. Meer informatie Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Stade Advies om operationeel leiding te geven aan een sociaal team c.q. leiding te geven aan het project om te komen tot een sociaal team? Kijk op onze website of neem contact op met Marlieke van Woerkom Ingrid Horstik e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 5/12

6 5. Subsidies particulier woningonderhoud niet van deze tijd? Het onderhoud van particuliere woningen blijkt in sommige buurten een hardnekkig probleem. Gemeentelijk beleid is nodig omdat problemen niet als vanzelf oplossen, en bovendien verergeren. Uit evaluatie van gemeentelijk beleid blijkt dat het verstrekken van opknapsubsidies niet efficiënt is. Laagrentende leningen en adviezen zijn dat wel. Dit blijkt uit het OTB/Platform31-onderzoek: Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang dat vandaag verschijnt. Subsidies werken goed, maar ze blijken vaak niet bij de beoogde doelgroep, de eigenaren met weinig geld, terecht te komen. Bovendien zijn ze erg kostbaar. Een preventieve aanpak met het adviseren en begeleiden van eigenaren werkt wel, evenals het verstrekken van laagrentende leningen. Voor het draagvlak binnen gemeenten en voor de woningkwaliteit is het goed om breder te kijken: combineer beleid voor woningonderhoud met beleid voor energiebesparing, armoede en het levensloopbestendig maken van woningen. Bron: Platform 31, 10 oktober 2013 e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 6/12

7 6. Duurzaamheidslening ook voor Utrechtse huurders Energiebesparing levert een besparing op energiekosten op, maar vraagt ook om een investering. De gemeente biedt nu ook aan huurders de mogelijkheid om via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) een lening af te sluiten om de energiemaatregelen te financieren. Met deze duurzaamheidslening kunt u tegen gunstige voorwaarden geld lenen om energiebesparende maatregelen te treffen in uw huis. Bron en meer informatie: website Gemeente Utrecht e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 7/12

8 7. NIMBY aanpak voor Programma Flexwonen Arbeidsmigranten Begin oktober heeft minister Blok een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang rondom het Programma Flexwonen Arbeidsmigranten: het realiseren van extra huisvestingsplekken voor arbeidsmigranten uit Oost- en Midden-Europa. Uit de brief blijkt dat niet alle negen regio s op koers liggen. Wel is duidelijk dat het naar schatting 31 duizend om extra benodigde huisvestingsplekken gaat. Voor het einde van 2013 dienen de regio s afspraken te maken over het aantal plekken, de verdeling binnen de regio, de taakverdeling tussen de partijen en de fasering. Geen eenvoudige opgave. De minister schrijft dat processen om burgers en gemeenteraden te overtuigen van nut en noodzaak van dit type huisvesting tijd en zorgvuldigheid vergen. Een van de problemen is het zogenaamde NIMBY effect. Stade Advies kan adviseren en ondersteunen bij het realiseren van woonvoorzieningen en het omgaan met weerstanden. De visie van Stade Advies Huisvesting van specifieke doelgroepen hoort bij een geciviliseerde samenleving. Die huisvesting roept echter vaak zorgen en weerstanden op bij omwonenden. Dat is begrijpelijk. Toch kan die huisvesting meestal wel naar tevredenheid worden gerealiseerd. Daarvoor zijn een goede informatievoorziening, een zorgvuldig proces, objectieve metingen en duidelijk commitment van alle betrokken partijen nodig. De kwaliteit van de leefbaarheid moet gewaarborgd zijn middels klip en klare afspraken. Op die manier kan uiteindelijk zelfs een win-win situatie ontstaan. Onze aanpak Stade Advies heeft jarenlange ervaring met het vormgeven van - vaak complexe - processen rond de realisatie van omstreden woonvoorzieningen. Het betreft onder meer hostels voor (verslaafde) dak- en thuislozen. Hoewel het hier gaat om een zwaardere doelgroep, leent onze aanpak zich uitstekend om in te zetten bij het realiseren van woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten. Onze aanpak voorziet in de volgende aspecten: - Taken en verantwoordelijkheden - Projectorganisatie en projectaanpak - Locatiekeuze en omgevingsbeheer (leefbaarheid) - Communicatie met omwonenden en omgaan met weerstanden Ons aanbod Stade Advies kan gemeenten die een opgave hebben ten aanzien van het huisvesten van arbeidsmigranten van dienst zijn door het ontwerpen van de aanpak, het leveren van ervaren gespreksleiders en door coaching en training van projectleiders. Ook voeren wij haalbaarheidsonderzoeken en leefbaarheidsmonitors uit. Stade Advies kan vanuit haar praktijkervaring presentaties verzorgen over het realiseren van woonvoorzieningen en het omgaan met weerstanden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Vermathen e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 8/12

9 8. Modellen voor financiering van maatschappelijke organisaties Gemeenten kunnen hun financiering van maatschappelijke organisaties langs verschillende wegen inrichten. Hierbij een korte toelichting van deze wegen. Er zit een opbouw van enerzijds een vooral op input gerichte financiering naar een meer op output gerichte financiering en anderzijds de verschuiving van het risico van gemeente in de richting van aanbieders. In onze volgende e-zines gaan we verder in op de modellen. Functiegericht Dit model verwijst naar een op traditionele aanbod gerichte bekostiging, waarbij een organisatie zich er op vastlegt een aanbod in een met elkaar overeengekomen capaciteit te doen. Het beschikbaar zijn wordt bekostigd en niet het gebruik. Voorbeelden zijn de beschikbaarheid van VVE-plekken of bedden voor maatschappelijke opvang. Sturing vindt dus plaats op hoeveel er beschikbaar moet zijn en er worden afspraken gemaakt over indicatie of toegang. Leegstand is voor rekening en risico van de gemeente. De omvang van het aanbod wordt sterk bepaald door de beschikbare middelen en hierbij hoort een afweging over de populatie, oftewel de verwachte afname. Vaak worden er afspraken gemaakt over voor- en nacalculatie. Activiteitgericht Dit is de bekostiging die uitgaat van de afzonderlijk geleverde diensten of producten van de maatschappelijke organisatie. De activiteiten zijn benoemd in een producten- of dienstencatalogus van de maatschappelijke organisatie of worden als dan niet in overleg door de gemeente opgelegd. Elke activiteit heeft zijn eigen prijs, welke in hoofdzaak bepaald wordt door het aantal uren dat een professional nodig heeft om deze activiteit te realiseren. In de zorg zijn veel van deze activiteiten gebonden aan uitvoeringsprotocollen. De maatschappelijke organisatie loopt een volume risico, als zij minder levert dan zij in haar contracten met de gemeente heeft afgesproken. De gemeente die er voor verantwoordelijk is dat de diensten geleverd worden lopen het risico van over- of onderbehandeling. Trajectgericht Een bekostiging gebaseerd op een interventiestrategie die uit meerdere met elkaar samenhangende diensten of producten bestaat. Een traject kan per doelgroep verschillen. Vaak wordt er daarom ook met verschillende profielen van cliënten gewerkt. De sturing vindt vooral plaats door het aantal trajecten te bepalen, waarbij idealiter de populatie als uitgangspunt genomen moet worden. Het risico dat de trajecten niet gehaald worden, bijvoorbeeld omdat er minder vraag e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 9/12

10 is ligt bij de maatschappelijke organisatie. De gemeente is verantwoordelijk voor het totale zorgvolume en beïnvloedt soms door specifieke voorwaarden te stellen de toegang, doorverwijzing en uitstroom. Resultaatgericht Deze bekostiging heeft als basis de baat die een cliënt heeft van de geleverde diensten of producten van de maatschappelijke organisatie. Hiervoor worden uitkomstindicatoren ontwikkeld. Een bekende op dit moment is de zelfredzaamheidsmatrix. Hierin worden op verschillende levensdomeinen afzonderlijke treden onderscheiden. Voorwaarde voor financiering is dan of de cliënt door de interventies van de maatschappelijke organisatie één of meerdere treden op de matrix is gestegen. Hier wordt veel risico bij de maatschappelijke organisatie gelegd. Deze kan de risico s beperken door in haar interventiestrategie samenwerking te zoeken met partijen die op aangrenzende levensdomeinen actief zijn, waardoor er voor een cliënt een meer samenhangende aanpak beschikbaar komt en de kans op resultaat groter is. Dit artikel is gebaseerd op de workshop opdrachtgeverschap en bekostiging. Wilt u meer weten over bekostingsmodellen neem dan contact op met: Jan Tilburgs e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr /12

11 9. Bewonersgestuurde wijkontwikkeling in Amsterdam De gemeente Amsterdam werkt samen met lokale welzijnsinstellingen, woningcorporaties en zorgorganisaties aan de versterking van buurten en wijken. Er worden drie pilots gestart om het ondernemende en zelfzorgende vermogen van buurten en bewoners te vergroten. Bewoners maken de buurt. Het idee is niet nieuw, maar Amsterdam zet er op in. Vanuit de overtuiging dat elke buurt over voldoende talent, energie en enthousiasme beschikt, kiezen we voor een samenhangende aanpak waarin bewoners gezamenlijk leren om het voortouw te nemen in de ontwikkeling van hun buurt. Bewoners bepalen wat er moet gebeuren en steken zelf de handen uit de mouwen. Georganiseerd in daadkrachtige en zelfbewuste bewonersinitiatieven maken zij hun buurt op eigen initiatief sterker en beter. Kwetsbare buurten Bewonersgestuurde wijkontwikkeling richt zich op wijken en buurten met weinig sociaal kapitaal. Omdat we vertrouwen hebben in de hele stad, moedigen we ook bewoners van kwetsbare buurten aan om zich te organiseren en (economische) activiteiten te ontplooien. Onze aanpak moet ertoe leiden dat ook in minder sterke stadsdelen succesvolle wijkondernemingen ontstaan. Dat bewoners samen een intensief en afgebakend leerproces doorlopen en zo gezamenlijk eigenaar van deze trusts' zullen worden. Met enthousiasme, coaching, training en hulpbronnen investeren we in de ondernemende kracht van de buurt, in zelfsturing en zelforganisatie. De bewoners en hun plannen staan voorop, wij houden ons letterlijk op de achtergrond. Bron en meer informatie Gemeente Amsterdam, 3 juni 2013 e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr /12

12 10. Cursusoverzicht Stade Advies Hieronder ziet u cursussen en trainingen die Stade Advies de komende tijd aanbiedt. Klik op de link van de cursus of training voor meer informatie en een inschrijfformulier. Thema en titel Datum In samenwerking met Radar Advies Praktijkontmoeting Eigen Kracht in Utrecht Vrijdag 29 november Training en opleiding sociaal team Module 3 Opbouw sociaal netwerk (2 dagdelen) Module 4 Bemoeizorg/zorgmijders (2 dagdelen) Module 5 Huishouden in zijn kracht (3 dagdelen) Maandag 11 november en maandag 25 november Maandag 18 november Maandag 11 november en maandag 25 november Meer informatie en inschrijven Training en opleiding sociaal team Al onze cursussen zijn vrijgesteld van BTW en zijn geregistreerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) Stade Advies heeft een breed spectrum van cursussen en trainingen. Alle scholingsproducten kunnen wij tevens incompany verzorgen. Vraag meer informatie en/of een offerte aan via het cursussecretariaat: Telefoon (030) e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr /12

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Innovatie Wmo versus kleur gemeentelijke colleges B&W

Innovatie Wmo versus kleur gemeentelijke colleges B&W Innovatie Wmo versus kleur gemeentelijke colleges B&W Prof.dr. Jan Telgen 1, Niels Uenk MSc 2 De Universiteit Twente en het Public Procurement Research Centre 3 (PPRC) hebben de mate van innovatie in recente

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015 Basiscursus Wmo voorjaar 2015 de Wmo 2015 Decentralisaties Veel taken overgegaan naar gemeente en Wmo Veel bevoegdheden naar gemeente Wmo heeft fundamenteel andere insteek bij invloed van burgers op beleid

Nadere informatie

Profielschets. Vastgoedontwikkelaar. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Vastgoedontwikkelaar. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Vastgoedontwikkelaar Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Het kastje en de muur. Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar

Het kastje en de muur. Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar Het kastje en de muur Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar Visie Ouders zijn verantwoordelijk. Zij hebben recht op steun bij vragen en problemen

Nadere informatie

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Menzis en gemeenten hebben binnen de werkgroep wijkverpleging (binnen de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s) besproken op

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

St@dium. Nummer 15, september 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 15, september 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 15, september 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Praktische trainingen voor professionals. 3 3. Innovatieprijs

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

WERKMAAT = MAATWERK. Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers

WERKMAAT = MAATWERK. Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers WERKMAAT = MAATWERK Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers De Werkmaat ontvangt: een dagdeel training op locatie; eén op één training, dus volop ruimte voor maatwerk;

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie Trends in de zorg Toenemende concurrentie Rendement op zorgproducten en -diensten daalt Dilemma: lagere kosten én hogere kwaliteit

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking datum 8 februari 2017

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27263 29 september 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid,Welzijn en Sport en van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer, 13 september De verkiezingen voor de Tweede Kamer van 13 september waren tot het eind toe spannend. De VVD en PvdA zijn de grootste winnaars. Ten koste van PVV, CDA en

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Inhoud. e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven. Nummer 2015 nummer 2 12 februari 2015

Inhoud. e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven. Nummer 2015 nummer 2 12 februari 2015 St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 2015 nummer 2 12 februari 2015 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.... 2 2. Veenendaal richt eigen stichting CJG op

Nadere informatie

Profielschets. Manager Realisatie. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Manager Realisatie. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Manager Realisatie Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: December 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan

Nadere informatie

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Informatiecommissie 21 november 2013 Waar gaan we het over hebben? Over wie hebben we het eigenlijk? Wat zijn de veranderopgaven? Zitten we op koers?

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren. position paper

Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren. position paper Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren position paper Platform voor Indicatie en Advies Sinds juni 2011 bestaat het Platform voor Indicatie en Advies. In het Platform voor Indicatie en Advies

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Profielschets. Vastgoedbeheerder. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Vastgoedbeheerder. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Vastgoedbeheerder Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos

Nadere informatie

Effectief veranderen: Sturing en verantwoording in het Sociaal Domein

Effectief veranderen: Sturing en verantwoording in het Sociaal Domein Bestuurs- & concernstaf Effectief veranderen: Sturing en verantwoording in het Sociaal Domein Famo: 17 mei 2017 Organisatievernieuwing Organisatievernieuwing: Via B Kernwaarden: open, wendbaar, scherp

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016

Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016 Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016 Agenda 16:00 Opening, welkom 16:10 Toelichting op ambitie en vraagstelling 16:40 Vragen 17:40 Vervolgstappen 18:00 Afsluiting Mededelingen

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten, 2 maart Inhoud: 1. Opkomst 2. Winnaars en verliezers 3. Zetelverdeling Provinciale Staten 4. Verschil tussen gemeenten Bijlage 1 De VVD heeft bij deze verkiezingen

Nadere informatie

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt:

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt: Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Amsterdam, 22 januari 2015 Betreft: Evaluatie Wijkzorgteams Geachte heer Van der Burg, De Stedelijke Wmo-Adviesraad is een aantal

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014 Gemeente Amsterdam T.a.v. de wethouder Zorg de heer E. van der Burg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Achmea divisie Zorg en gezondheid T.a.v. de directeur Zorginkoop Care de heer E.J. Wilhelm Storkstraat

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? 399 2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 28 november 2017

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 28 november 2017 Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 28 november 2017 2 Inhoud presentatie Social Return on Investment Contractaanpassingen Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg 3 Social Return on Investment Wat

Nadere informatie