Inhoud. e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven. Nummer 2013 nummer oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "St@dium. Inhoud. e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven. Nummer 2013 nummer 12 30 oktober 2013"

Transcriptie

1 e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 2013 nummer oktober 2013 Inhoud 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies Vernieuwende projecten aanpak kindermishandeling gezocht Brede meerderheid Tweede Kamer stemt in met Jeugdwet Goede aansturing regelen derde stap voor sociaal team Subsidies particulier woningonderhoud niet van deze tijd? Duurzaamheidslening ook voor Utrechtse huurders NIMBY aanpak voor Programma Flexwonen Arbeidsmigranten Modellen voor financiering van maatschappelijke organisaties Bewonersgestuurde wijkontwikkeling in Amsterdam Cursusoverzicht Stade Advies e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 1/12

2 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies. Met dit e-zine brengen we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en wetenswaardigheden in de maatschappelijke sector en van onze mogelijkheden om u hierin bij te staan. Niet alle artikelen en nieuwsflitsen zullen op u, uw organisatie of uw functie van toepassing zijn. Toch zijn wij er van overtuigd dat u zeker steeds een aantal wetenswaardigheden of trends aantreft die voor u interessant zijn. verschijnt iedere 3 weken. Natuurlijk stellen we het op prijs uw reactie te ontvangen. Heeft u ideeën, opmerkingen, suggesties of aanmerkingen? Mail deze naar de redactie. Dit kunt u doen via de knop 'Contact'. Het kan zijn dat u deze ontvangt zonder dat u zich hiervoor aangemeld heeft. Mocht u dit e-zine niet meer willen ontvangen, dan kunt u dit laten weten via de knop 'Aan- en afmelden'. Wilt u meer weten over onze diensten en producten, kijk dan ook op onze website Als u vragen heeft, dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens kantooruren op nummer (030) U kunt ons ook een sturen via de knop 'Contact', dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. De redactie Jaap van der Veen Ingrid Horstik Volg Stade Advies op Twitter e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 2/12

3 2. Vernieuwende projecten aanpak kindermishandeling gezocht Vanaf 7 oktober 2013 kunnen organisaties en instellingen projecten indienen voor de Innovatieprijs aanpak kindermishandeling Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Voorkoming van Kindermishandeling willen met de Innovatieprijs initiatieven stimuleren die op een vernieuwende manier werken aan het voorkómen van kindermishandeling. De prijs bestaat uit een bedrag van ,- te verdelen over één of twee winnaars. Wie dat zijn wordt bekend gemaakt tijdens een nog nader vast te stellen feestelijke bijeenkomst/congres voor de zomer van Eerdere prijswinnaars In 2012 won Trias Pedagogica de Innovatieprijs voor hun project Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders. Het project is gericht op de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding door middel van het opleiden van debatleiders en voorlichters en het organiseren van opvoeddebatten waarbij specifieke aandacht is voor lijfstraffen. Andere winnende projecten waren het weerbaarheidsproject Rots en Water, het Kinder- en Jeugdtrauma Centrum, prof. dr. Andries van Dantzig ( ) als vertegenwoordiger van actiegroep RAAK en de projecten Bemoeizorg in de JGZ 0-19 jaar, Ouder- en Kindzorg Extra, Jepie Pikin, Als het misgaat bel ik jou, de jongerentheaterproductie Stuk en STUKYOUTOO. Criteria De ingediende projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury aan de hand van de volgende criteria: - het project richt zich - direct of indirect - op het voorkómen van kindermishandeling; - er is over het project gepubliceerd (de publicatie dient niet ouder te zijn dan drie jaar); - er is een beschrijving van het project gericht op overdraagbaarheid van het project; - het project is geëvalueerd / te evalueren; - het project is vernieuwend; - de inzending is vóór 15 januari 2014 ontvangen op het volgende adres: Stade Advies B.V. T.a.v. Brechtje Parent Postbus LC Utrecht Aanmeldformulier Het aanmeldformulier is via stade-advies.nl/innovatieprijs te downloaden of op te vragen via Meer informatie over de prijs is te vinden op en De organisatie is in handen van Stade Advies B.V. in Utrecht. e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 3/12

4 3. Brede meerderheid Tweede Kamer stemt in met Jeugdwet De Jeugdwet is, zoals verwacht, met een brede meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Alleen de SP, PVV, 50Plus en de Partij voor de dieren stemden tegen. De behandeling door de Eerste Kamer kan nog even op zich laten wachten. Eerste Kamer Het is de eerste van drie grote decentralisatiewetten die het kabinet de komende tijd aan de Kamer zullen voorleggen. Naast de Jeugdwet zullen binnenkort ook Participatiewet en de wet langdurige zorg door de Kamer behandeld worden. Voor de Jeugdwet kregen de staatssecretarissen Martin van Rijn (PvdA, VWS) en Fred Teeven (VVD, V en J) een ruime meerderheid van VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. In de Eerste Kamer hebben deze partijen een ruime meerderheid van 54 zetels. Te snel SP en PVV hebben tijdens de langdurige debatten in de Tweede Kamer al aangegeven dat ze de invoering van de wet veel te snel vinden. Daardoor kan die invoering niet zorgvuldig zijn en weten gemeenten niet wat er op ze afkomt, aldus de twee oppositiepartijen. De andere oppositiepartijen zagen dezelfde problemen, maar hebben zich in de debatten laten overtuigen door staatssecretaris Van Rijn dat de wet ondanks de snelheid wel zorgvuldig zal worden ingevoerd. Bovendien wordt de wet op verzoek van de oppositie na 3 jaar geëvalueerd in plaats van na vijf jaar. Jeugd GGZ Gemeenten hebben nog tot eind van deze maand de tijd om met transitiearrangementen te komen. Daarin moeten ze duidelijk maken hoe ze de continuïteit van de jeugdzorg zullen waarborgen. Ook zullen ze duidelijk moeten maken hoe ze de overgang van de Jeugd GGZ zullen aanpakken. Vanuit de GGZ bestonden grote bezwaren tegen de overgang naar gemeenten, maar Van Rijn heeft besloten, tot tevredenheid van gemeenten, ook dit onderdeel in de transitie mee te nemen. 'Eerste Kamer stelt behandeling Jeugdwet uit' De nieuwe Jeugdwet wordt niet, zoals staatssecretaris Van Rijn (PvdA, VWS) en Fred Teeven (VVD, V en J) voor ogen hadden in december behandeld door de Eerste Kamer. De behandeling zou uitgesteld zijn tot het voorjaar van 2014, melden verschillende leden van de Tweede Kamer op Twitter. Bron: Binnenlands bestuur, 17 en 29 oktober 2013 e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 4/12

5 4. Goede aansturing regelen derde stap voor sociaal team Gemeenten zijn druk bezig om hun dienstverlening aan de burgers opnieuw vorm te geven, in het kader van de transities. Sociale teams zijn hierin een belangrijke schakel. Stade Advies heeft veel ervaring in het realiseren en ondersteunen van sociale teams. Wij adviseren om te beginnen met het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het sociaal team en het realiseren van een implementatieplan. Dan kan gestart worden met het sociaal team, waarbij de aansturing door een goede projectleider van belang is. Projectleiding door Stade Advies Het kan ook zijn dat u kiest voor een pilot tijdens welke beleid, implementatie en werkwijze al werkenderwijs ontwikkeld worden. Voor welke weg u ook kiest: mogelijk bent u op zoek naar een externe deskundige met ervaring, die leiding kan geven aan het project om te komen tot een sociaal team dan wel die operationeel leiding kan geven aan het sociaal team. In dat geval bent u bij Stade Advies aan het goede adres. In meerdere gemeenten hebben onze adviseurs deze opdracht naar tevredenheid en met groot enthousiasme vervult. Het bleek bovendien een groot voordeel dat meerdere collega s met een soortgelijke opdracht bezig waren, waardoor zij gebruik konden maken van elkaars ervaringen en kennis. Het leiding geven aan een sociaal team is een vak apart en vraagt creativiteit, een proactieve houding, out of the box kunnen denken, enthousiasme en een stimulerende houding. Dit omdat er geen blauwdruk voor een sociaal team bestaat (het is maatwerk!) en er bijna dagelijks oplossingen gevonden moeten worden voor uitdagingen die zich aandienen. En dan helpt het als er iemand met ervaring aan het roer staat. Van de adviseurs van Stade Advies kunt u verwachten dat zij: een ruime ervaring hebben met betrekking tot alle aspecten van sociale teams; een sociaal team kunnen samenstellen en operationeel aansturen; richting kunnen geven aan de ontwikkeling van de werkwijze van het sociaal team; kennis hebben van instrumenten en landelijke ontwikkelingen met betrekking tot sociale teams; kunnen sturen op beoogde resultaten; het scharnierpunt kunnen zijn tussen uitvoerende professionals, formele en informele partners en de gemeentelijke organisatie; kunnen opereren in een complexe omgeving waarbij belangentegenstellingen tussen verschillende partijen veelvuldig voorkomen; strategische keuzes kunnen voorbereiden en deze op tactisch niveau kunnen afstemmen met maatschappelijke partners; een ruime ervaring hebben op de beleidsterreinen zorg, werk, welzijn en wonen en met projectmanagement. Meer informatie Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Stade Advies om operationeel leiding te geven aan een sociaal team c.q. leiding te geven aan het project om te komen tot een sociaal team? Kijk op onze website of neem contact op met Marlieke van Woerkom Ingrid Horstik e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 5/12

6 5. Subsidies particulier woningonderhoud niet van deze tijd? Het onderhoud van particuliere woningen blijkt in sommige buurten een hardnekkig probleem. Gemeentelijk beleid is nodig omdat problemen niet als vanzelf oplossen, en bovendien verergeren. Uit evaluatie van gemeentelijk beleid blijkt dat het verstrekken van opknapsubsidies niet efficiënt is. Laagrentende leningen en adviezen zijn dat wel. Dit blijkt uit het OTB/Platform31-onderzoek: Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang dat vandaag verschijnt. Subsidies werken goed, maar ze blijken vaak niet bij de beoogde doelgroep, de eigenaren met weinig geld, terecht te komen. Bovendien zijn ze erg kostbaar. Een preventieve aanpak met het adviseren en begeleiden van eigenaren werkt wel, evenals het verstrekken van laagrentende leningen. Voor het draagvlak binnen gemeenten en voor de woningkwaliteit is het goed om breder te kijken: combineer beleid voor woningonderhoud met beleid voor energiebesparing, armoede en het levensloopbestendig maken van woningen. Bron: Platform 31, 10 oktober 2013 e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 6/12

7 6. Duurzaamheidslening ook voor Utrechtse huurders Energiebesparing levert een besparing op energiekosten op, maar vraagt ook om een investering. De gemeente biedt nu ook aan huurders de mogelijkheid om via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) een lening af te sluiten om de energiemaatregelen te financieren. Met deze duurzaamheidslening kunt u tegen gunstige voorwaarden geld lenen om energiebesparende maatregelen te treffen in uw huis. Bron en meer informatie: website Gemeente Utrecht e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 7/12

8 7. NIMBY aanpak voor Programma Flexwonen Arbeidsmigranten Begin oktober heeft minister Blok een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang rondom het Programma Flexwonen Arbeidsmigranten: het realiseren van extra huisvestingsplekken voor arbeidsmigranten uit Oost- en Midden-Europa. Uit de brief blijkt dat niet alle negen regio s op koers liggen. Wel is duidelijk dat het naar schatting 31 duizend om extra benodigde huisvestingsplekken gaat. Voor het einde van 2013 dienen de regio s afspraken te maken over het aantal plekken, de verdeling binnen de regio, de taakverdeling tussen de partijen en de fasering. Geen eenvoudige opgave. De minister schrijft dat processen om burgers en gemeenteraden te overtuigen van nut en noodzaak van dit type huisvesting tijd en zorgvuldigheid vergen. Een van de problemen is het zogenaamde NIMBY effect. Stade Advies kan adviseren en ondersteunen bij het realiseren van woonvoorzieningen en het omgaan met weerstanden. De visie van Stade Advies Huisvesting van specifieke doelgroepen hoort bij een geciviliseerde samenleving. Die huisvesting roept echter vaak zorgen en weerstanden op bij omwonenden. Dat is begrijpelijk. Toch kan die huisvesting meestal wel naar tevredenheid worden gerealiseerd. Daarvoor zijn een goede informatievoorziening, een zorgvuldig proces, objectieve metingen en duidelijk commitment van alle betrokken partijen nodig. De kwaliteit van de leefbaarheid moet gewaarborgd zijn middels klip en klare afspraken. Op die manier kan uiteindelijk zelfs een win-win situatie ontstaan. Onze aanpak Stade Advies heeft jarenlange ervaring met het vormgeven van - vaak complexe - processen rond de realisatie van omstreden woonvoorzieningen. Het betreft onder meer hostels voor (verslaafde) dak- en thuislozen. Hoewel het hier gaat om een zwaardere doelgroep, leent onze aanpak zich uitstekend om in te zetten bij het realiseren van woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten. Onze aanpak voorziet in de volgende aspecten: - Taken en verantwoordelijkheden - Projectorganisatie en projectaanpak - Locatiekeuze en omgevingsbeheer (leefbaarheid) - Communicatie met omwonenden en omgaan met weerstanden Ons aanbod Stade Advies kan gemeenten die een opgave hebben ten aanzien van het huisvesten van arbeidsmigranten van dienst zijn door het ontwerpen van de aanpak, het leveren van ervaren gespreksleiders en door coaching en training van projectleiders. Ook voeren wij haalbaarheidsonderzoeken en leefbaarheidsmonitors uit. Stade Advies kan vanuit haar praktijkervaring presentaties verzorgen over het realiseren van woonvoorzieningen en het omgaan met weerstanden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Vermathen e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 8/12

9 8. Modellen voor financiering van maatschappelijke organisaties Gemeenten kunnen hun financiering van maatschappelijke organisaties langs verschillende wegen inrichten. Hierbij een korte toelichting van deze wegen. Er zit een opbouw van enerzijds een vooral op input gerichte financiering naar een meer op output gerichte financiering en anderzijds de verschuiving van het risico van gemeente in de richting van aanbieders. In onze volgende e-zines gaan we verder in op de modellen. Functiegericht Dit model verwijst naar een op traditionele aanbod gerichte bekostiging, waarbij een organisatie zich er op vastlegt een aanbod in een met elkaar overeengekomen capaciteit te doen. Het beschikbaar zijn wordt bekostigd en niet het gebruik. Voorbeelden zijn de beschikbaarheid van VVE-plekken of bedden voor maatschappelijke opvang. Sturing vindt dus plaats op hoeveel er beschikbaar moet zijn en er worden afspraken gemaakt over indicatie of toegang. Leegstand is voor rekening en risico van de gemeente. De omvang van het aanbod wordt sterk bepaald door de beschikbare middelen en hierbij hoort een afweging over de populatie, oftewel de verwachte afname. Vaak worden er afspraken gemaakt over voor- en nacalculatie. Activiteitgericht Dit is de bekostiging die uitgaat van de afzonderlijk geleverde diensten of producten van de maatschappelijke organisatie. De activiteiten zijn benoemd in een producten- of dienstencatalogus van de maatschappelijke organisatie of worden als dan niet in overleg door de gemeente opgelegd. Elke activiteit heeft zijn eigen prijs, welke in hoofdzaak bepaald wordt door het aantal uren dat een professional nodig heeft om deze activiteit te realiseren. In de zorg zijn veel van deze activiteiten gebonden aan uitvoeringsprotocollen. De maatschappelijke organisatie loopt een volume risico, als zij minder levert dan zij in haar contracten met de gemeente heeft afgesproken. De gemeente die er voor verantwoordelijk is dat de diensten geleverd worden lopen het risico van over- of onderbehandeling. Trajectgericht Een bekostiging gebaseerd op een interventiestrategie die uit meerdere met elkaar samenhangende diensten of producten bestaat. Een traject kan per doelgroep verschillen. Vaak wordt er daarom ook met verschillende profielen van cliënten gewerkt. De sturing vindt vooral plaats door het aantal trajecten te bepalen, waarbij idealiter de populatie als uitgangspunt genomen moet worden. Het risico dat de trajecten niet gehaald worden, bijvoorbeeld omdat er minder vraag e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr. 12 9/12

10 is ligt bij de maatschappelijke organisatie. De gemeente is verantwoordelijk voor het totale zorgvolume en beïnvloedt soms door specifieke voorwaarden te stellen de toegang, doorverwijzing en uitstroom. Resultaatgericht Deze bekostiging heeft als basis de baat die een cliënt heeft van de geleverde diensten of producten van de maatschappelijke organisatie. Hiervoor worden uitkomstindicatoren ontwikkeld. Een bekende op dit moment is de zelfredzaamheidsmatrix. Hierin worden op verschillende levensdomeinen afzonderlijke treden onderscheiden. Voorwaarde voor financiering is dan of de cliënt door de interventies van de maatschappelijke organisatie één of meerdere treden op de matrix is gestegen. Hier wordt veel risico bij de maatschappelijke organisatie gelegd. Deze kan de risico s beperken door in haar interventiestrategie samenwerking te zoeken met partijen die op aangrenzende levensdomeinen actief zijn, waardoor er voor een cliënt een meer samenhangende aanpak beschikbaar komt en de kans op resultaat groter is. Dit artikel is gebaseerd op de workshop opdrachtgeverschap en bekostiging. Wilt u meer weten over bekostingsmodellen neem dan contact op met: Jan Tilburgs e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr /12

11 9. Bewonersgestuurde wijkontwikkeling in Amsterdam De gemeente Amsterdam werkt samen met lokale welzijnsinstellingen, woningcorporaties en zorgorganisaties aan de versterking van buurten en wijken. Er worden drie pilots gestart om het ondernemende en zelfzorgende vermogen van buurten en bewoners te vergroten. Bewoners maken de buurt. Het idee is niet nieuw, maar Amsterdam zet er op in. Vanuit de overtuiging dat elke buurt over voldoende talent, energie en enthousiasme beschikt, kiezen we voor een samenhangende aanpak waarin bewoners gezamenlijk leren om het voortouw te nemen in de ontwikkeling van hun buurt. Bewoners bepalen wat er moet gebeuren en steken zelf de handen uit de mouwen. Georganiseerd in daadkrachtige en zelfbewuste bewonersinitiatieven maken zij hun buurt op eigen initiatief sterker en beter. Kwetsbare buurten Bewonersgestuurde wijkontwikkeling richt zich op wijken en buurten met weinig sociaal kapitaal. Omdat we vertrouwen hebben in de hele stad, moedigen we ook bewoners van kwetsbare buurten aan om zich te organiseren en (economische) activiteiten te ontplooien. Onze aanpak moet ertoe leiden dat ook in minder sterke stadsdelen succesvolle wijkondernemingen ontstaan. Dat bewoners samen een intensief en afgebakend leerproces doorlopen en zo gezamenlijk eigenaar van deze trusts' zullen worden. Met enthousiasme, coaching, training en hulpbronnen investeren we in de ondernemende kracht van de buurt, in zelfsturing en zelforganisatie. De bewoners en hun plannen staan voorop, wij houden ons letterlijk op de achtergrond. Bron en meer informatie Gemeente Amsterdam, 3 juni 2013 e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr /12

12 10. Cursusoverzicht Stade Advies Hieronder ziet u cursussen en trainingen die Stade Advies de komende tijd aanbiedt. Klik op de link van de cursus of training voor meer informatie en een inschrijfformulier. Thema en titel Datum In samenwerking met Radar Advies Praktijkontmoeting Eigen Kracht in Utrecht Vrijdag 29 november Training en opleiding sociaal team Module 3 Opbouw sociaal netwerk (2 dagdelen) Module 4 Bemoeizorg/zorgmijders (2 dagdelen) Module 5 Huishouden in zijn kracht (3 dagdelen) Maandag 11 november en maandag 25 november Maandag 18 november Maandag 11 november en maandag 25 november Meer informatie en inschrijven Training en opleiding sociaal team Al onze cursussen zijn vrijgesteld van BTW en zijn geregistreerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) Stade Advies heeft een breed spectrum van cursussen en trainingen. Alle scholingsproducten kunnen wij tevens incompany verzorgen. Vraag meer informatie en/of een offerte aan via het cursussecretariaat: Telefoon (030) e-zine van Stade Advies Kwaliteit van samenleven Jaargang 2013 nr /12

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 8, september 2008 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies... 2 2. De agressie te lijf... 3 3. De toekomst van de bloemkoolwijken... 5

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Drie transities, één perspectief

Drie transities, één perspectief Drie transities, één perspectief 2 3 Drie transities, één perspectief 4 5 Hoe kunnen gemeenten de invoering van de Participatie wet, de verbreding van de Wmo op het gebied van onder steuning, begeleiding

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Jaarplan William Schrikker Groep 2015

Jaarplan William Schrikker Groep 2015 Jaarplan William Schrikker Groep 2015 WE ZIJN ER ALS HET MOET, OOK IN 2015 EN ZEKER OOK VOOR UW GEMEENTE! 2 Jaarverslag Jaarplan 2015 2012 William Schrikker Groep Jeugdbescherming Voorwoord Geachte lezer,

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies Actief Burgerschap Een overzicht van interventies Auteurs Datum MOVISIE Jan Willem van de Maat en Chris Veldhuysen. Met medewerking van Amanda Janse en Marieke Haitsma. Utrecht, november 2011 Utrecht,

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Colofon Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Uitgave MOgroep Maliebaan 71 H 3581 CG Utrecht telefoon: 030 721 07 21 e-mail: info@mogroep.nl

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie